Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ"

Transcript

1 Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Αιδοιϊκό Νεύρο (Ι2,Ι3,Ι4) Ισχιακό Νεύρο (Ο4, Ο5, Ι1-Ι3) Κοινό Περονιαίο Νεύρο (Ο4, Ο5, Ι1, Ι2) Κνηµιαίο Νεύρο (Ο4, Ο5, Ι1-Ι3) Εισαγωγή Σχηµατισµός: από την αναστόµωση του οσφυοϊερού στελέχους (µέρος Ο 4 και Ο 5 ) και των προσθίων πρωτευόντων κλάδων του 1 ου, 2 ου και µέρους του 3 ου ιερού νεύρου. [οσφυοϊερό στέλεχος (Ο 4 + Ο 5 ), Ι 1 Ι 2 (Ι 3 )] Το κοκκυγικό πλέγµα δέχεται το υπόλοιπο της Ι4, µαζί µε την Ι5 και τον πρόσθιο πρωτεύοντα κλάδο του κοκκυγικού νεύρου. Θέση: Βρίσκεται στο οπίσθιο τοίχωµα της ελάσσονος πυέλου, µπροστά από τον απιοειδή µυ και πίσω από τα έσω λαγόνια αγγεία, τον ουρητήρα, το σιγµοειδές και τις κατώτερες έλικες του ειλεού. Κατανοµή: Μυς: - έξω µύες πυέλου - οπίσθιοι µύες µηρού - µύες κνήµης και άκρου πόδα Δέρµα: - της κάτω µοίρας των γλουτών - του περινέου - της οπίσθιας επιφάνειας του µηρού - της οπίσθιας και έξω επιφάνειας της κνήµης - της ράχης του ποδιού και του πέλµατος Σχηµατισµός Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 202

2 Το ιερό πλέγµα σχηµατίζεται (και µοιάζει σαν µια πλατιά ταινία) από µια συµβολή από την Ο4, το σύνολο των Ο5, Ι1, Ι2 και Ι3 πρόσθιων πρωτευόντων κλάδων, και από τµήµα της Ι4. Το πλέγµα βρίσκεται στο οπίσθιο τοίχωµα της πυελικής κοιλότητας, πίσω από την πυελική περιτονία και στην πρόσθια επιφάνεια του απιοειδή µυ. Προς τα εµπρός βρίσκονται τα έσω λαγόνια αγγεία, ο ουρητήρας, το σιγµοειδές (στα αριστερά) και τις έλικες του κατώτερου ειλεού (στα δεξιά). Μέρος του Ο4 µαζί µε ολόκληρο τον πρόσθιο κλάδο της Ο5 σχηµατίζουν το οσφυοϊερό στέλεχος στο έσω χείλος του ψοϊτη. Βρίσκεται επί τα εντός του θυροειδούς νεύρου. Το οσφυοϊερό στέλεχος πορεύεται πάνω από το πυελικό χείλος και συνδέεται µε την Ι1 µπροστά από την ιερολαγόνιο άρθρωση. Τα λαγονο-οσφυϊκά αγγεία φέρονται µεταξύ της 4ης και 5ης οσφυϊκής ρίζας. Τα άνω γλουτιαία αγγεία φέρονται µεταξύ του οσφυοϊερού στελέχους και της Ι1, ή µεταξύ των Ι1 και Ι2 ριζών. Οι πρόσθιοι πρωτεύοντες κλάδοι των Ι1-Ι4 αναδύονται δια του πρόσθιου ιερού τρήµατος. Τα κάτω γλουτιαία αγγεία φέρονται µεταξύ των Ι1 και Ι2 ή Ι2 και Ι3 ριζών. Η Ι5 εντοπίζεται ανάµεσα στην κάτω έξω γωνία του ιερού οστού και στην εγκάρσια απόφυση του κόκκυγα. Η 1η κοκκυγική ρίζα φέρεται κάτω από την εγκάρσια απόφυση προς τον κοκκυγικό µυ. Υπάρχουν παράπλευροι και τελικοί κλάδοι του ιερού πλέγµατος. Οι παράπλευροι κλάδοι αποτελούνται από µυϊκούς, δερµατικούς και σπλαγχνικούς (παρασυµπαθητικοί προς το πυελικό πλέγµα) κλάδους. Οι τελικοί κλάδοι περιλαµβάνουν το ισχιακό και αιδοιϊκό νεύρο. Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Νεύρο για τον Τετράγωνο Μηριαίο (Ο4, Ο5, Ι1) Εκφύεται από τα πρόσθια στελέχη των πρόσθιων κλάδων των Ο4, Ο5 και Ι1 Εξέρχεται εν τω βάθει από την πύελο, δια του µείζονος ισχιακού τρήµατος ανάµεσα στο ισχίο και στην εν τω βάθει µοίρα του ισχιακού νεύρου. Διέρχεται από την υπαπιοειδή σχισµή. Πορεύεται µπροστά από το ισχιακό νεύρο και τον έσω θυροειδή µυ και περνά πάνω από την οπίσθια επιφάνεια της διάρθρωσης του ισχίου, το οποίο νευρώνει µέσω ενός κλάδου. Νευρώνει τον τετράγωνο µηριαίο και τον κάτω δίδυµο µυ. Άνω Γλουτιαίο Νεύρο (Ο4 Ο5 Ι1) Εκφύεται από τα οπίσθια στελέχη των πρόσθιων κλάδων των Ο4, Ο5 και Ι1. Εξέρχεται από την πύελο µέσω του άνω τµήµατος του µείζονος ισχιακού τρήµατος (υπεραπιοειδής σχισµή). Συνοδεύει τα άνω γλουτιαία αγγεία και αποτελούν τα µόνα ανατοµικά στοιχεία τα οποία πορεύονται στο άνω διαµέρισµα του µείζονος ισχιακού τρήµατος. Προς τα έξω πορεύεται µαζί µε τον εν τω βάθει κλάδο της άνω γλουτιαίας αρτηρίας ανάµεσα στο µέσο και µικρό γλουτιαίο µυ. Νευρώνει: τον µέσο και µικρό γλουτιαίο και τον τείνων την πλατιά περιτονία µυ. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 203

3 Κάτω Γλουτιαίο Νεύρο (Ο5, Ι1, Ι2) Εκφύεται από τα οπίσθια στελέχη των πρόσθιων κλάδων των Ο5, Ι1 και Ι2. Μέσω του κάτω διαµερίσµατος του µείζονος ισχιακού τρήµατος εισέρχεται στην εν τω βάθει µοίρα του µείζονος γλουτιαίου µύος. Νεύρο του Έσω Θυροειδή Μυ (Ο5, Ι1, Ι2) Εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των νωτιαίων κλάδων των Ο5, Ι1, και Ι2. Εξέρχεται από την πύελο µέσω του µείζονος ισχιακού τρήµατος, (υπαπιοειδής σχισµή) και επί τα εντός του ισχιακού νεύρου. Φέρεται γύρω από τη βάση της ισχιακής άκανθας, και στη βραχεία γλουτιαία πορεία του, νευρώνει τον άνω δίδυµο µυ. Διέρχεται µέσω του ελάσσονος ισχιακού τρήµατος και ξανά εισέρχεται στην πύελο, στο έξω τοίχωµα του ευθυϊσχιακού βόθρου. Στο έξω τοίχωµα της πυέλου, νευρώνει τον έσω θυροειδή µυ. Το έσω θυροειδές νεύρο ρυθµίζει την προσαγωγή και τη στροφή του µηρού. Νεύρο του Απιοειδούς (Ι1, Ι2) Εκφύεται από τις πρόσθιες αποσχίσεις των νωτιαίων νεύρων Ι2 καιι3. Έχει βραχεία πορεία. Νευρώνει την πυελική µοίρα του απιοειδούς µυός. Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Οπίσθιο Μηροδερµατικό Νεύρο (Ι1, Ι2, Ι3) Εκφύεται από τα οπίσθια στελέχη των οπίσθιων κλάδων των Ι1 και Ι2 και των πρόσθιων στελεχών των Ι2 και Ι3. Αναδύεται από το µείζον ισχιακό τρήµα (υπαπιοειδής σχισµή) και επί τα εντός του ισχιακού νεύρου. Πορεύεται µαζί µε το κάτω γλουτιαίο νεύρο, τα οµώνυµα αγγεία και το ισχιακό νεύρο. Κατέρχεται πάνω από την οπίσθια επιφάνεια του µηρού µέχρι το µέσον της γαστροκνηµίας. Νευρώνει περισσότερο δέρµα από οποιοδήποτε άλλο επιπολής νεύρο. Χορηγεί: κλάδους στην οπίσθια επιφάνεια του µηρού, τον ιγνυακό βόθρο και την άνω περιοχή της γαστροκνηµίας γλουτιαίους κλάδους που νευρώνουν την κάτω-έξω επιφάνεια του γλουτού έναν περινεϊκό κλάδο (που περνά κάτω από το ισχιακό κύρτωµα προς τα εµπρός) και νευρώνει το δέρµα της άνω µοίρας της έσω επιφάνειας του µηρού, το δέρµα του περινέου και την οπίσθια επιφάνεια του οσχέου (στους άνδρες) ή τα µεγάλα χείλη του αιδοίου (στις γυναίκες). Ίνες από το Ι2 και Ι3 νευρώνουν το δέρµα του περινέου. Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι: Πυελικά Σπλαγχνικά Νεύρα (Ι2, Ι3) Τα πυελικά σπλαγχνικά νεύρα αποτελούνται από τους λευκούς αναστοµωτικούς κλάδους. Μεταφέρουν παρασυµπαθητικές ίνες από τις ρίζες του Ι2 και Ι3 και Ι4 ιερού νεύρου στα πυελικά αυτόνοµα πλέγµατα. Χορηγούν νεύρωση στα πυελικά σπλάγχνα µε νεύρα της στύσεως, αφοδεύσεως και ουρήσεως (πυελικά σπλαγχνικά νεύρα). Αυτά ενώνονται µε τα συµπαθητικά πυελικά πλέγµατα προς διανοµή στα όργανα της πυέλου. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 204

4 Το ιερό παρασυµπαθητικό σύστηµα ( σύστηµα εκκένωσης ) χορηγεί σπλαγχνοκινητικές ίνες στους µύες του ορθού (ίσως και στο κατώτερο κόλον) και ανασταλτικές ίνες στον έσω (ακούσιο) σφιγκτήρα του πρωκτού, κινητικές ίνες στο τοίχωµα της κύστης και ανασταλτικές στον έσω σφιγκήτρα µυ της ουρήθρας. Αγγειοδιασταλτικές ίνες νευρώνουν τους σηραγγώδεις κόλπους του πέους και της κλειτορίδας. Τελικοί Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Αιδοιϊκό Νεύρο (Ι2, Ι3, Ι4) Εκφύεται από τις πρόσθιες αποσχίσεις των νωτιαίων νεύρων Ι2, Ι3, Ι4. Περνά περισσότερο εσωτερικά από το µείζον ισχιακό τρήµα (υπαπιοειδής σχισµή). Πορεύεται επί τα εντός του ιερονωτιαίου συνδέσµου για να επανεισδύσει στην πύελο διαµέσου του ελάσσονος ισχιακού τρήµατος. Νευρώνει ανατοµικά στοιχεία του περινέου τα οποία περιλαµβάνουν τα γεννητικά όργανα, τον σφιγκτήρα της ουρήθρας, τις δακτυλιοειδείς ίνες του έξω σφιγκτήρα του πρωκτού. Ισχιακό Νεύρο (Ο4, Ο5, Ι1-Ι3) Το ισχιακό νεύρο είναι ο σπουδαιότερος κλάδος του ιερού πλέγµατος και το µεγαλύτερο νεύρο του σώµατος. Ουσιαστικά, το ισχιακό νεύρο είναι δύο νεύρα, το κνηµιαίο και το κοινό περονιαίο, µέσα σε κοινό έλυτρο ινώδους ιστού (επινεύριο). Τα δύο αυτά νεύρα συνήθως χωρίζονται το ένα από το άλλο κατά την κορυφή του ιγνυακού βόθρου. (Σπάνια ο διαχωρισµός γίνεται όταν εξέρχονται από την πύελο.) Εκπορεύεται από όλους τους πρωτεύοντες κλάδους του ιερού πλέγµατος (Ο 4 -Ι 3 ), οι οποίοι συγκλίνουν στο κάτω χείλος του απιοειδούς µυός. Εξέρχεται από την πύελο ως µια παχιά αποπλατυσµένη ταινία (1-2 εκ ) Πορεία: Εξέρχεται από το οπίσθιο πυελικό τοίχωµα από την υπαπιοειδή σχισµή (κάτω τµήµα του µείζονος ισχιακού τρήµατος). Εισέρχεται στη γλουτιαία χώρα. Επί τα εντός του ισχιακού νεύρου πορεύονται το κάτω γλουτιαίο νεύρο, τα οµώνυµα αγγεία, τα έσω αιδοιϊκά αγγεία και το αιδοιϊκό νεύρο. Φέρεται κάτω από τον µείζονα γλουτιαίο µυ, επί των διδύµων, πίσω από τον έσω θυροειδή, τον τετράγωνο µηριαίο και το µεγάλο προσαγωγό µυ. Φέρεται στη µέση γραµµή της οπίσθιας επιφάνειας του µηρού (ανάµεσα στο δικέφαλο µηριαίο και τους ηµιϋµενώδη / ηµιτενοντώδη µύες). Καταλήγει στον ιγνυακό βόθρο, όπου αποσχίζεται σε δύο κλάδους, το κνηµιαίο νεύρο (εντός) και το κοινό περονιαίο νεύρο (εκτός). Συνήθως δεν νευρώνει τίποτε εντός της γλουτιαίας χώρας. Νευρώνει τους µυς: δικέφαλο µηριαίο, ηµιτενοντώδη και ηµιϋµενώδη και τις αρθρώσεις του ισχίου και του γόνατος. Ρυθµίζει την κάµψη της κνήµης. Το ισχιακό νεύρο έχει σταθερά και ευκόλως αναγνωριζόµενα οδηγά σηµεία. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 205

5 Μπορεί να αντιπροσωπευτεί από µια γραµµή που αρχίζει από το µέσο της απόστασης µεταξύ της οπίσθιας άνω λαγόνιας άκανθας και το άκρο του ισχιακού κυρτώµατος. Η γραµµή σχηµατίζει καµπύλη προς τα έξω και κάτω, και επί τα εντός του µέσου σηµείου µεταξύ του µείζονος τροχαντήρα και του ισχιακού κυρτώµατος. Στην συνέχεια συνεχίζει κάθετα προς τα κάτω κατά τη µέση γραµµή της οπίσθιας επιφάνειας του µηρού. Κλάδοι του Ισχιακού Νεύρου: Μυϊκοί: - Ηµιτενοντώδης - Ηµιϋµενώδης - Δικέφαλο µηριαίο Αρθρικοί: - Ισχίο Τελικοί: - Κοινό περονιαίο (έξω ιγνυακό) νεύρο - Κνηµιαίο (έσω ιγνυακό) νεύρο Σηµείωση: Ακόµα υπάρχει σύγχυση ως προς την ορολογία των κλάδων του ισχιακού νεύρου. Στην κλινική πράξη, το ισχιακό ακόµα θεωρείται ότι διχάζεται σε έναν έσω ιγνυακό κλάδο και έναν έξω ιγνυακό κλάδο. Κατά το κάτω χείλος του ιγνυακού µυ ο έσω ιγνυακός κλάδος µεταπίπτει στο οπίσθιο κνηµιαίο νεύρο. Ο έξω ιγνυακός κλάδος διαιρείται στο πρόσθιο κνηµιαίο και µυοδερµατικό νεύρο. Στη σύγχρονη ανατοµική ορολογία, το έσω ιγνυακό ονοµάζεται κνηµιαίο νεύρο σε όλη την πορεία, και το έξω ιγνυακό καλείται κοινό περονιαίο. Το κοινό περονιαίο διαιρείται στο επιπολής περονιαίο (µυοδερµατικό) και στο εν τω βάθει περονιαίο (πρόσθιο κνηµιαίο νεύρο). Διάταξη και κατανοµή των µυϊκών κλάδων. Οι αληθείς ιγνυακοί µυς (εκφύονται από το ισχίο) νευρώνονται από την έσω επιφάνεια του ισχιακού νεύρο (δηλ. την κνηµιαία µοίρα του ισχιακού) ή από το ίδιο το κνηµιαίο νεύρο (όταν ο διχασµός είναι ψηλά). Οι µύες περιλαµβάνουν τους: - Ηµιτενοντώδης - Ηµιϋµενώδης - Μακρά κεφαλή του δικεφάλου µηριαίου - Ισχιακή κεφαλή έκφυσης του µεγάλου προσαγωγού (Αυτός θεωρείται τροποποιηµένος ιγνυακός µυς. Η αληθής προσαγωγός µοίρα του µεγάλου προσαγωγού το οποίο εκφύεται από τον ισχιακό κλάδο, νευρώνεται από το θυροειδές νεύρο.) Ο µόνος από τη µυϊκή οµάδα των ιγνυακών µυών που νευρώνεται από την κοινή περονιαία µοίρα του ισχιακού νεύρου (δηλ. την έξω µοίρα) είναι η βραχεία κεφαλή του δικεφάλου µηριαίου. - Αυτός εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια της µηριαίας διάφυσης (ένα αναπτυσσόµενο τµήµα του µείζονος γλουτιαίου) και όχι του ιγνυακού τένοντα. Η πρακτική σηµασία της διάταξης αυτής αφορά της χειρουργικές προσπελάσεις, οι οποίες προτιµούν την έξω πλευρά του ισχιακού νεύρου εφόσον υπάρχει µόνο ένας µυϊκός κλάδος. Κοινό Περονιαίο Νεύρο (Ο4, Ο5, Ι1, Ι2) Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 206

6 Το κοινό περονιαίο αποτελεί το έξω και µικρότερο από τους δύο τελικούς κλάδους του ισχιακού νεύρου. Συνήθως ξεκινάει από την άνω γωνία του ιγνυακού βόθρου και ακολουθεί τα εσωτερικά όρια του δικεφάλου µηριαίου µυός και του τένοντά του κατά µήκος των άνω και έξω ορίων του ιγνυακού βόθρου. Πορεία: Φέρεται κατά µήκος του έσω χείλους του δικέφαλου µηριαίου, µέχρι πίσω από την κεφαλή της περόνης και στρέφεται γύρω από τον αυχένα της περόνης. Εκεί αποσχίζεται σε δύο κλάδους: το επιπολής και το εν τω βάθει περονιαίο. Το κοινό περονιαίο ψηλαφάται καθώς περιελίσσεται γύρω από τον αυχένα της περόνης. Πριν την απόσχισή του και µέσα στον ιγνυακό βόθρο, το κοινό περονιαίο χορηγεί αρθρικούς κλάδους για τη διάρθρωση του γόνατος και την άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση. Οι κλάδοι αυτοί συνοδεύουν τα άνω έξω και κάτω έξω αρθρικά αγγεία του γόνατος. Κλάδοι του Κοινό Περονιαίου Νεύρου Έξω Δερµατικό Νεύρο της Γαστροκνηµίας: Χορηγείται από το κοινό περονιαίο πριν αποσχισθεί µέσα στον ιγνυακό βόθρο. Αναστοµώνεται µε το έσω δερµατικό νεύρο της γαστροκνηµίας και σχηµατίζει το γαστροκνηµιαίο νεύρο. Επιπολής Περονιαίο Νεύρο: Πορεία: Ξεκινά από τον αυχένα της περόνης, συνεχίζει ανάµεσα στο µακρό και τον βραχύ περονιαίο µυ. Στην έξω επιφάνεια της κνήµης, µεταξύ των περονιαίων µυών και του µακρού εκτείνοντα τους δακτύλους. Στη ράχη του ποδός (ή κατά το κάτω τριτηµόριο της κνήµης), αποσχίζεται στο έσω και στο έξω δερµατικό νεύρο της ράχης του άκρου ποδός. Νευρώνει τον µακρό και βραχύ περονιαίο µυ και το δέρµα της ραχιαίας επιφάνειας των δακτύλων. Εν Τω Βάθει Περονιαίο Νεύρο: Είναι νεύρο του προσθίου διαµερίσµατος της κνήµης. Πορεία: Αρχίζει ανάµεσα στην περόνη και το άνω τµήµα του µακρού περονιαίου µυ. Διατρυπά το πρόσθιο περονιαίο µεσοµύϊο διάφραγµα και τον µακρό εκτείνοντα τους δακτύλους µυ και φέρεται µπροστά από τον µεσόστεο υµένα (στο πρόσθιο κνηµιαίο διαµέρισµα). Συνοδεύει την πρόσθια κνηµιαία αρτηρία ανάµεσα στον µακρό εκτείνοντα τον µεγάλο δάκτυλο και τον πρόσθιο κνηµιαίο µυ. Διέρχεται κάτω από τους καθεκτικούς περονιαίους συνδέσµους και αποσχίζεται σε έσω και έξω κλάδο. Νευρώνει: τους πρόσθιους µυς της κνήµης και τους µυς της ράχης του άκρου ποδός. Αρθρώσεις: νευρώνει την αστραγαλοκνηµική διάρθρωση και τις διαρθρώσεις του ποδιού. Γενικά το κοινό περονιαίο νεύρο νευρώνει: Μύες: - Πρόσθιος κνηµιαίος (ραχιαία κάµψη και αναστροφή του άκρου πόδα) - Μακρός εκτείνων τον µέγα δάκτυλο (ραχιαία κάµψη του ποδιού και έκταση του µεγάλου δακτύλου) - Βραχύς εκτείνων τους δακτύλους (έκταση των δακτύλων) - Μακρός και βραχύς περονιαίος µυς (νευρώνεται από το επιπολής περονιαίο νεύρο και προκαλεί πελµατιαία κάµψη και έξω στροφή του ποδιού). Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 207

7 Δέρµα: - έξω επιφάνεια κάτω άκρου, κάτωθεν του γόνατος - ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός Κνηµιαίο Νεύρο (Ο4, Ο5, Ι1 Ι3) Είναι ο µεγαλύτερος τελικός κλάδος του ισχιακού νεύρου. Πορεία: Ξεκινά από την άνω γωνία της ιγνυακής κοιλότητας (πίσω από την ιγνυακή φλέβα και αρτηρία) και φέρεται προς τα κάτω ανάµεσα στις δύο κεφαλές του γαστροκνήµιου µυ. Αρχικά βρίσκεται επί τα εκτός των ιγνυακών αγγείων. Εν συνεχεία το κνηµιαίο νεύρο διασταυρώνεται µε τα αγγεία επιπολής, όπως κατευθύνεται στην έσω επιφάνεια, στο κάτω άκρο του ιγνυακού βόθρου. Εγκαταλείπει το οπίσθιο διαµέρισµα της κνήµης και φέρεται στο διάστηµα µεταξύ του έσω σφυρού και της πτέρνας. Πίσω και κάτω από το έσω σφυρό (κάτω από τον λακιδωτό σύνδεσµο) αποσχίζεται στο έσω και στο έξω πελµατιαίο νεύρο. Γενικά το κνηµιαίο νεύρο νευρώνει: Μύες: - Δικέφαλος γαστροκνήµιος και υποκνηµίδιος µυ (οι κύριοι καµπτήρες του πέλµατος) - Οπίσθιος κνηµιαίος (καµπτήρας και αναστροφέας του πέλµατος) - Μακρός καµπτήρας των δακτύλων (πελµατιαίος καµπτήρας και καµπτήρας του µεγάλου δακτύλου) - Μακρός καµπτήρας του µεγάλου δακτύλου (πελµατιαίος καµπτήρας και καµπτήρας του µεγάλου δακτύλου) - Μύες άκρου ποδός (απαγωγός του µικρού δακτύλου, καµπτήρας του µικρού δακτύλου, απαγωγός του µεγάλου δακτύλου, µεσόστεοι και ελµινθοειδείς του τρίτου και του τέταρτου δακτύλου. Δέρµα: - έξω µοίρας της γαστροκνηµίας, του ποδιού, της πτέρνας και του µικρού δακτύλου (δια του γαστροκνηµιαίου νεύρου) - έσω επιφάνειας της πτέρνας και του πέλµατος. Κλάδοι του Κνηµιαίου Νεύρου Έσω Δερµατικό Νεύρο της Γαστροκνηµίας: Αναστοµώνεται µε το έξω δερµατικό νεύρο και σχηµατίζουν το γαστροκνηµιαίο νεύρο. Μυϊκοί κλάδοι: για τους µυς της οπίσθιας επιφάνειας της κνήµης. Αρθρικοί κλάδοι: για την κατά γόνυ και την αστραγαλοκνηµική διάρθρωση. Οι τελικοί κλάδοι αποτελούν το έσω και έξω πελµατικό νεύρο. Έσω Πελµατιαίο Νεύρο: Αποτελείται από δύο κλάδους τον έσω και τον έξω κλάδο. Ο έσω κλάδος του έσω πελµατιαίου νεύρου φέρεται κατά µήκος του έσω χείλους του 1 ου δακτύλου και νευρώνει το δέρµα της έσω επιφάνειας του µεγάλου δακτύλου, ενώ ο έξω κλάδος διαιρείται στα τρία κοινά πελµατιαία νεύρα των δακτύλων. Νευρώνει: - τον απαγωγό και τον κοινό καµπτήρα των δακτύλων - το δέρµα της έσω επιφάνειας του µεγάλου δακτύλου Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 208

8 - το δέρµα της πελµατιαίας επιφάνειας - το δέρµα της ράχης των ονυχοφόρων φαλαγγών των δακτύλων Έξω Πελµατιαίο Νεύρο: Αποτελείται από δύο κλάδους: τον επιπολής και τον εν τω βάθει κλάδο. Νευρώνει: - τον τετράγωνο πελµατικό και απαγωγό - το δέρµα της πελµατιαίας επιφάνειας - την έξω επιφάνεια του µικρού δακτύλου Σχηµατισµός του ιερού πλέγµατος Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 209

9 Σχέσεις του ιερού πλέγµατος στην πύελο Δερµατική νεύρωση του οπίσθιου µηροδερµατικού νεύρου Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 210

10 Δερµατόµια του αριστερού κάτω άκρου Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 211

11 Σχηµατισµός του ισχιακού νεύρου ισχιακό νεύρο & κλάδοι του Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 212

12 πορεία του κοινού περονιαίου νεύρου στο γόνατο. Μπορεί να ψηλαφηθεί επί του αυχένα της περόνης. Αποτελεί το µόνο ψηλαφητό νεύρο στο κάτω άκρο δερµατική νεύρωση του περονιαίου νεύρου Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 213

13 Δερµατική νεύρωση του πέλµατος τµηµατική νεύρωση των κινήσεων του κάτω άκρου Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 214

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η

Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 7 - Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ Επειδή µιά εικόνα αξίζει χιλιάδες λέξεις προτιµήθηκε η παράθεση εννιά εικόνων που περιγράφουν λεπτοµερώς την ανατοµία και τις γενικώς παρατηρούµενες παθήσεις του ίππου στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα του οργανισμού, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται: α) Η επικοινωνία με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5 (PDE-5 inhibitors)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5 (PDE-5 inhibitors) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΣΑΑΚ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΑΡΙΘΜ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ]

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ] Κατατακτήριες Εξετάσεις Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2014 Ανατομία 1) Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά των παρακάτω οστών: α) Βραχιόνιο Το βραχιόνιο οστό είναι το μόνο οστό του βραχίονα.

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π.

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου Aνασκόπηση Σκανδαλάκης Π. Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Anatomy of Facial Muscles and Nerves Skandalakis P. ΕΙΣΑΓΩΓH

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα