ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ι. ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Α. Οστά = στερεά µορφή συνδετικού ιστού 1. αποτελούν τον κύριο στηρικτικό ιστό του σώµατος 2. το σκελετικό σύστηµα περιλαµβάνει 205 οστά Β. Το σκελετικό σύστηµα διακρίνεται σε 2 κύρια µέρη: 1. Το σκελετό του κορµού Κρανίο Σπονδυλική στήλη Στέρνο Πλευρές 2. Το σκελετό των άνω και κάτω άκρων Ωµική ζώνη Ανω άκρο Πυελική ζώνη Κάτω άκρο Γ. Κατάταξη οστών (κατατάσσονται σύνφωνα µε το σχήµα τους) 1. Επιµήκη οστά Κυρίως στα άκρα Σχήµα κυλινδρικό, µε µήκος µεγαλύτερο από το πλάτος 2. Βραχέα οστά Σχήµα κυβοειδές π.χ. καρπός & ταρσός 3. Πλατιά οστά Προστατευτικές λειτουργίες 2 λεπτές πλάκες συµπαγούς οστού π.χ. οστά του κρανίου 4. Ανώµαλα οστά Διάφορα σχήµατα π.χ. τα οστά του προσώπου & οι σπόνδυλοι 5. Σησαµοειδή οστά Σχήµα στρογγυλό ή ωοειδές Αναπτύσσονται κοντά στις αρθρώσεις π.χ. επιγονατίδα Δ. Εξωτερικά µορφώµατα 1. Επιφάνεια δεν είναι λεία (εκτός από τις αρθρικές επιφάνειες) 2. Ποικιλία προεξοχών, εσοχών και τρηµάτων είναι εκεί όπου προσφύονται οι τένοντες και οι περιτονίες α. Προεξοχές Γραµµή ή έπαρµα Φύµα Ογκωµα κ.λ.π. β. Γλήνες Μικρές, λείες επίπεδες περιοχές γ. Αλλα στοιχεία Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας

2 2 Κεφαλή Κόνδυλος Τρήµα Πόρος κ.λ.π. Ο Σκελετός του Ανθρώπου Η εξωτερική επιφάνεια των οστών εµφανίζει: 1. Αρθρικές επιφάνειες: για την άρθρωση µε τα παρακείµενα οστά 2. Αναγλυφές: ογκλώµατα, φύµατα, αποφύσεις, άκανθες, κέρατα, τραχύσµατα, ακρολοφίες, γραµµές, βόθρους, εντυπώµατα, αύλακες, εντοµές (αυτά παράγονται από την πρόσφυση µυών και συνδέσµων ή από την πίεση τενόντων, αγγείων και νεύρων) 3. Σχισµές, πόρους, σωλήνες και τρήµατα: για το πέρασµα των αγγείων και νεύρων ΙΙ. Ο Σκελετός του Κορµού (σπονδυλική στήλη, θώρακα και κεφαλή) Α. Σπονδυλική στήλη Μέσο επίπεδο, ραχιαία επιφάνεια του κορµού Αποτελείται από σπονδύλους 1. Κοινά γνωρίσµατα: Το σπονδυλικό σώµα: αυξάνεται το µέγεθος από τους ανώτερους προς τους κατώτερους σπονδύλους Το σπονδυλικό τόξο αυχένα άνω / κάτω σπονδυλική εντοµή µεσοσπονδύλιο τρήµα Το σπονδυλικό τρήµα: σχηµατίζεται ο σπονδυλικός σωλήνας Αποφύσεις (7) Μυϊκές αποφύσεις (3): - ακανθώδης (1) - εγκάρσιες (2) 2. Ιδιαίτερα γνωρίσµατα: Α. Οι Αυχενικοί Σπόνδυλοι (7) (πλην του 1 ου και 7 ου ) Οι πιο µικροί Η ακανθώδης απόφυση σχίζεται σε 2 φύµατα Η εγκάρσια απόφυση: 2 ρίζες και φύµατα (πρόσθιο & οπίσθιο) (6 ο πρόσθιο φύµα είναι ανεπτυγµένο = καρωτιδικό φύµα) εγκάρσιο τρήµα εγκάρσιος σωλήνας 1. Πρώτος αυχενικός σπόνδυλος ή άτλαντας Πρόσθιο τόξο (υπόκυρτο) Πρόσθιο φύµα

3 3 Βοθρίο του οδόντος Γληνοειδής κοιλότητα (συντάσσεται µε τον εύστοιχο του ιναικού οστού) Πλάγιο φύµα (πρόσφυση του εγκάρσιου συνδέσµου του άτλαντα) Οπίσθιο τόξο Οπίσθιο φύµα Αύλακα της σπονδυλικής αρτηρίας 2. Δεύτερος αυχενικός σπόνδυλος ή άξονας Οδοντοειδής απόφυση ή οδόντας (περί αυτής στρέφεται ο άτλαντας µαζί µε την κεφαλή) 3. Εβδοµος αυχενικός σπόνδυλος Χαρακτηρίζεται για την µακριά και προέχουσα ακανθώδη απόφυση Β Οι Θωρακικοί Σπόνδυλοι (12) Πλευρικά ηµιγλήνια (τα ηµιγλήνια 2 παρακείµενων σπονδύλων αποτελούν εννιαία γλήνη η οποία υποδέχεται την κεφαλή της πλευράς) Εγκάρσιες γλήνες (για τη σύνταξη µε τις πλευρές) Η ακανθώδης απόφυση (είναι ψηλαφητή) Γ. Οι Οσφυϊκοί σπόνδυλοι (5) Πιο µεγάλοι (υποβαστάζουν το βάρος της κεφαλής, του θώρακα και των άνω άκρων) Ακανθώδης απόφυση (παχιά, τετράπλευρη και κατευθύνεται προς τα πίσω) Εγκάρσιες αποφύσεις Δ. Το Ιερό Οστούν (5 ιεροί σπόνδυλοι ενώθηκαν) Είναι σφηνωµένο ανάµεσα στα 2 ανώνυµα οστά Έχει σχήµα τετράπλευρης πυραµίδας, η βάση του σχηµατίζει µε το σώµα του Ο5 σπονδύλου καµπή προς τα εµπρός (ακρωτήριο) Η πρόσθια πυελική επιφάνεια (4) πρόσθια ιερά τρήµατα Η οπίσθια (ραχιαία) επιφάνεια Μέση ιερή ακρολοφία Ιερή αύλακα Αρθρική ιερή ακρολοφία Ιερά κέρατα Οπίσθια ιερά τρήµατα Πλάγια ιερή ακρολοφία Πλάγιες επιφάνειες Ωτοειδής επιφάνεια (συντάσσεται µε την οµώνυµη επιφάνεια του λαγόνιου οστού) Ιερό κύρτωµα Βάση Ιερά πτερύγια

4 4 Κορυφή (ιερό σχίσµα) Ιερός σωλήνας (περιέχει την ίππουρη) Ε. Ο Κόκκυγας (4 5 κοκκυγικοί σπόνδυλοι ενώθηκαν) Κέρατα του κόκκυγα ΙΙ. Ο Σκελετός του Θώρακα (αποτελείται από 12 θωρακικούς σπονδύλους, µπροστά από το στέρνο, στα πλάγια από τις 12 πλευρές) Α. Πλευρές (12) Γνήσιες πλευρές (7) (συντάσσονται άµεσα µε το στέρνο) Νόθες πλευρές (5) (οι τρεις πρώτες 8 η, 9 η και 10η συνάπτονται έµµεσα µε το στέρνο και οι δύο τελευταίες (11 η και 12 η ) απολήγουν ελεύθερες (κυµαινόµενες) Οπίσθιο (σπονδυλικό) άκρο κεφαλή, αυχένα, φύµα Σώµα πλευρική αύλακα Πρόσθιο (στερνικό) άκρο Β. Το Στέρνο Λαβή Μηνοειδής (σφαγιτιδική) εντοµή Κλειδική εντοµή Πλευρικές εντοµές (οι 2 πρώτες) Σώµα Ξιφοειδής απόφυση ΙΙΙ. Ο Σκελετός της Κεφαλής (το κρανίο) Α. Τα Οστά του Εγκεφαλικού Κρανίου Ινιακό (1) Σφηνοειδές (1) (αεροφόρο σχήµα, νυχτερίδας) Σώµα Σφηνοειδή κόλπο 3 ζευγάρια αποφύσεων ελάσσονες µείζονες πτέρυγες πτερυγοειδείς Κροταφικό (2) Λιθοειδούς (η πυραµίδα) Λεπιδοειδούς Μαστοειδής µοίρα Τυµπανικού Ηθµοειδές (1) (αεροφόρο) Τετρηµένο πέταλο Λαβύρινθος (πλάγιες µοίρες) Άνω/µέση ρινική κόγχη / πόρος

5 5 Μετωπιαίο (1) Βρεγµατικά (2) Β. Τα οστά του Προσώπου (Σπλαχνικό κρανίο) Ρινικά (2) Άνω γνάθοι (2) Αποφύσεις: µετωπιαία, ζυγωµατική, φατνιακή, υπερώια Πρόσθια ρινική άκανθα Ρινική εντοµή Φατνακά επάρµατα Γναθιαίο άντρο Δακρυϊκό (2) (τα µικρότερα & πιο εύθραυστα οστά) Υπερώιο (2) (σχηµατίζει µέρος της σκληρ γης υπερώας) Ζυγωµατικά (2) Κάτω γνάθος (1) γενειακό όγκωµα / τρήµα φατνιακή απόφυση κλάδοι κάτω γνάθου Κάτω ρινική κόγχη (1) Υνες (1) Γ. Το υοειδές Δ. Ο Θόλος Μετωπιαίο (κόγχη) Βρεγµατικά (2) Κροταφικό (λεπιδοειδές) Σφηνοειδές (µείζονα πτέρυγα) Μοίρες: µέση µοίρα (κυρίως θόλος) και 2 κροταφικές χώρες Ε. Η Βάση (ενδοκράνια επιφάνεια) Πρόσθιος κρανιακός βόθρος Μέσος κρανιακός βόθρος Οπίσθιος κρανιακός βόθρος ΣΤ. Κοιλότητες (κοινές στο εγκεφαλικό & σπλαχνικό κρανίο) Το οστέινο κύτος της ρινός Οι παραρινικοί κόλποι Οι οφθαλµικοί κόγχοι Το κοίλο του στόµατος Ο κροταφικός βόθρος Ο υποκροτάφιος βόθρος Ο πτερυγοϋπερώιος βόθρος Ο πτερυγοειδής βόθρος

6 6 ΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν τρεις τύποι αρθρώσεων: Α. Συναρθρώσεις Έχουν ταξινοµηθεί ανάλογα µε τον τύπο της ουσίας που ενώνει τα οστά Πυκνός ινώδης συνδετικός ιστός Χόνδρος Οστίτης ιστός π.χ. κρανίο Β. Αµφιαρθρώσεις Γ. Διαρθρώσεις Τα οστά καλύπτονται από υαλοειδή χόνδρο και ενώνονται µε ισχυρό ινώδη ιστό π.χ. ηβική σύµφυση Πιο συχνός τύπος Υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις αρθρώσεις των άκρων Περιέχουν µια λιπαντική ουσία = Αρθρικό υγρό Περιβάλλονται από µεµβράνη = Αρθρικός θύλακος Εχουν 3 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - Αρθρική κοιλότητα - Αρθρικό χόνδρο - Αρθρικό θύλακο ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΕΣ ΣΥΓΧΟΝΔΡΩΣΕΙΣ (µεταξύ σπονδυλικών σωµάτων) Αρθρώσεις Σπονδυλικής Στήλης ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΕΙΣ (µεταξύ των τόξων και µεταξύ των µυϊκών αποφύσεων) ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (µεταξύ αρθρικών αποφύσεων σπονδύλων) ΚΡΑΝΙΟΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ και ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΕΙΣ (µεταξύ ινιακού οστού και των δύο πρώτων αυχενικών σπονδύλων)

7 7 Αυχενικοί ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΕΣ Μεσοσπονδύλιοι ΣΥΓΧΟΝΔΡΩΣΕΙΣ Σύνδεσµοι Θωρακικοί (ινώδης δακτύλιος και (τοπογραφικά) πηκτοειδής πυρήνας) Οσφυϊκοί Έξω πλάγιος κροταφογναθικός Έσω πλάγιος κροταφογναθικός ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Σφηνογναθικός Κροταφική γλήνη Κόνδυλος κάτω γνάθου Διάρθριος χόνδρος Βελονογναθικός Αγκιστρογναθικός µεσοτόξιοι µεσεγκάρσιοι ΒΡΑΧΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ µεσακάνθιοι επακάνθιος ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ αυχενικός ΜΑΚΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΙΚΗ (ινιοεπιστροφική) πρόσθιος επιµήκης οπίσθιος επιµήκης Αρθρικός θύλακος Πρόσθιος επιπωµατικός υµένας Οπίσθιος επιπωµατικός υµένας ΚΡΑΝΙΟΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΕΙΣ Πρόσθια σταυρωτός σύνδεσµος ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΙΚΗ πτερυγοειδείς σύνδεσµοι (αξονοεπιστροφική) Πλάγιες κορυφαίος σύνδεσµος καλυπτήριος υµένας Οπίσθια

8 8 Σπονδυλοπλευρικές Διαρθρώσεις ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ακτινωτός σύνδεσµος, µεσάρθριος σύνδεσµος) ΠΛΕΥΡΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Σύνδεσµος φύµατος πλευράς Πρόσθιος και οπίσθιος πλευρεγκάρσιος σύνδ. Σύνδεσµος αυχένος πλευράς ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ Στερνοπλευρικές ΑΚΤΙΩΝΤΟΙ ΣΤΕΡΝΟΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔ. ΣΤΕΡΝΟΥ Διαρθρώσεις ΠΛΕΥΡΟΞΙΦΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΔ. Μεσοχόνδριες Διαρθρώσεις Χονδροπλευρικές Διαρθρώσεις

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ. Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Οστεολογια Το συνολο των οστων του οργανισμου συνιστα τον σκελετο. Η μελετη των οστων είναι η Οστεολογια. Τα οστα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οστά και ανθρώπινος σκελετός Η οστεολογία αναφέρετε στην μελέτη των οστών. Οστά ονομάζονται σκληρά όργανα που παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Άθροισμα βραχέων οστών - 33-34 σπόνδυλοι στο ραχιαίο τμήμα μέσου επιπέδου κορμού 24 κινητοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα

Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα Μεικτά Εγκεφαλικά Νεύρα Εισαγωγή Τρίδυµο Νεύρο (V) Πυρήνες του Τριδύµου Νεύρου Οφθαλµικό Νεύρο (V 1 ) Άνω Γναθικό Νεύρο (V 2 ) Κάτω Γναθικό Νεύρο (V 3 ) Γάγγλια του Τριδύµου Νεύρου Προσωπικό Νεύρο (VΙΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 98-90--9-0 Copyright: Ε. Νεοφύτου, Eκδόσεις ZHTH, Iανουάριος 00 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναπνευστικό Σύστημα (1) Α. Ανώτερο Αναπνευστικό - Ρις (Μύτη) - Στοματική Κοιλότητα - Φάρυγγας (ρινική και στοματική μοίρα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα) Β. Κατώτερο Αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 4.1.1 Εισαγωγή. 4.1.2 Μορφολογία των οστών.

4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 4.1.1 Εισαγωγή. 4.1.2 Μορφολογία των οστών. 4. ΣΤΗΡΙΞΗ 4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.1.1 Εισαγωγή Το ερειστικό σύστημα αποτελείται από τα οστά, που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα είδη κινητών αρθρώσεων, που επιτρέπουν την εκτέλεση ποικίλων κινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου Κεφαλή ΙΙ Ι. Μύες του προσώπου Α. Μιµικοί µύες (δερµατικοί) Εντοπίζονται µέσα στο υποδόριο ιστό Προσφύονται στο δέρµα του προσώπου Κινητική νεύρωση προσωπικό νεύρο (ΕΝ VII) Περιβάλλουν τα στόµια (σφηγκτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Υποχρεώσεις του βοηθού ιατρικών συσκευών απεικονίσεων... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Συνδεσμολογία Ioannis Lazarettos MD PhD Συνδεσμολογία 2 Συνδεσμολογία Άρθρωση Σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών Κίνηση Δίαρθρωση ΟΧΙ Κίνηση Συνάρθρωση (Συνδέσμωση Συγχόνδρωση - Συνοστέωση) 3 Διάρθρωση Αρθρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη συγγενών ανωμαλιών και παθήσεων της σπονδυλικής στήλης σε παιδιά 6-12 ετών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη συγγενών ανωμαλιών και παθήσεων της σπονδυλικής στήλης σε παιδιά 6-12 ετών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη συγγενών ανωμαλιών και παθήσεων της σπονδυλικής στήλης σε παιδιά 6-12

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π.

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου Aνασκόπηση Σκανδαλάκης Π. Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Anatomy of Facial Muscles and Nerves Skandalakis P. ΕΙΣΑΓΩΓH

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα