ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές) Στελέχωση του Ιδρύματος Εξέλιξη αριθμού Σπουδαστών Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Υποδομές Τμήματος Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Συνεργασίας Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις ( ) Κατανομή βαθμολογίας κατά μάθημα εξέτασης Βαθμολογία πτυχίου αποφοίτων Διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ερευνητικά προγράμματα και έργα Επιστημονικές δημοσιεύσεις Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Αξιολόγηση διδακτικού έργου Συνολικά (Ενότητες Α-Β-Γ) Αξιολόγηση των μαθημάτων συνολικά Θεωρία Εργαστήριο (Ενότητα Α) Αξιολόγηση των διδασκόντων (Ενότητα Β) Αυτοαξιολόγηση των σπουδαστών (Ενότητα Γ) Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων Θεωρίας Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων Εργαστηρίων Αποτελέσματα Αξιολόγησης των εργαστηρίων Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων...57 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...61 Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...62 ΙΙ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεντρωτική έκθεση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό έτος , καθώς και σύντομο σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Η ΟΜΕΑ του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας είχε οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΑΠ 84/ ) και περιελάμβανε αρχικά τα ακόλουθα μέλη: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Κικαρέας Ηλίας (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Αδάμος Αδάμου (Εκπρόσωπος εκτάκτων) 5) Αλεξάκη Μαρίνα (Εκπρόσωπος γραμματείας) 6) Δήμα Κατερίνα (Εκπρόσωπος σπουδαστών) Με την Απόφαση 119/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Κολτσιδόπουλος Γιώργος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 5) Κανιούρας Πάρις (Εκπρόσωπος γραμματείας) 6) Δήμου Χρήστος (Ε.Τ.Π.) Με την απόφαση 174/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Μάλαμα-Μπάρμπα Δέσποινα (Προϊσταμένη γραμματείας) Με την απόφαση 206/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε ξανά η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3

4 Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι το βάρος και η ευθύνη της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, βάρυνε αποκλειστικά τον πρόεδρο του τμήματος κ. Βελισσαρίου Ευστάθιο, ο οποίος βασίστηκε στα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας, η οποία απέστειλε σημαντικό μέρος των ποσοτικών δεδομένων του Τμήματος, αλλά επεξεργάστηκε τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των σπουδαστών. Να σημειωθεί επίσης, ότι η πρώτη αξιολόγηση στο Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το 2008 και τα αποτελέσματα της, αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης του τμήματος, αλλά και της πρώτης ετήσιας έκθεσης που διαβιβάστηκε στη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας. Κατά την πρώτη αξιολόγηση συγκεντρώθηκαν 528 ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που αφορούσαν 28 μαθήματα. Το Ακ. έτος πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνεχόμενη αξιολόγηση, η οποία όμως ήταν αρκετά δυσκολότερη στη συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων αξιολόγησης, λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των ενεργών σπουδαστών, ως συνέπεια του μειούμενου αριθμού των εισακτέων στο τμήμα, αλλά και του μειωμένου αριθμό των μαθημάτων, που υλοποιήθηκαν κατά το ακαδ. Έτος , λόγω της μη πραγματοποίησης των μαθημάτων των πρώτων τριών εξαμήνων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ποσοτικά στοιχεία, που αφορούν στη λειτουργία, στις δραστηριότητες και στην αξιολόγηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό έτος , καθώς και σύντομος σχολιασμός των επιμέρους στοιχείων της έκθεσης. Η έκθεση τέλος ολοκληρώνεται με μία SWOT ανάλυση του τμήματος, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία του Τμήματος, οι Ευκαιρίες αλλά και οι Κίνδυνοι. Λάρισα, Μάιος 2013 Βελισσαρίου Ευστάθιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας 4

5 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές) 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος Πίνακας Εξέλιξη των μελών ΕΠ/ ΕΡΔΙΠ και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Αναπληρωτές Σύνολο Καθηγητές Από εξέλιξη* 2 Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Σύνολο Παραιτήσεις* Μέλη ΕΡΔΙΠ Σύνολο Διοικητικό προσωπικό * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος Σύνολο Πίνακας Εξέλιξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού* του Τμήματος Σύνολο Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Σε εξέλιξη Υπό προκήρυξη * Περιλαμβάνει και μέλη ΠΚΤΕ 5

6 Πίνακας Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό χειμερινό Εαρινό Χειμερινό ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας Πλήθος Εργαστηριακών και Επιστημονικών Συνεργατών Εαρινό Χειμερινό ΕΡΓΑΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΝΕΡΓ Σύνολο έκτακτου ΕΠ Πίνακας Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό Χειμερ ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Πλήρη Προσόντα ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Ελλιπή προσόντα. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Πλήρη Προσόντα ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Ελλιπή προσόντα Σύνολο ,6 1,625 2,75 2,87 3,18 3,75 2,87 3,37 0 0,75 0,5 2,33 6,13 5,26 10,66 19, ,0 2, ,66 2,25 2,16 1,25 0 0,0 0,57 0,57 0,50 0,85 1,14 0,28 1,6 4,375 6,39 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 6

7 Πίνακας Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα Εαρινό Χειμερινό Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Σύνολο % χωρίς Μεταπτυχιακό ,27 43,2 41,5 50,4 44,7 1.2 Εξέλιξη αριθμού Σπουδαστών Πίνακας Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Εγγεγραμμένοι Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα Εισακτέοι Εισαχθέντες Εγγραφέντες Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (προς το Τμήμα) Κατατακτήριες εξετάσεις (από ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΑΝ κ.λπ.) Άλλες κατηγορίες (και αλλοδαποί) ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχοι Απονομές πτυχών Διαγεγραμμένοι Μετεγγραφές (από το Τμήμα) Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών Διακοπή κατόπιν αίτησης ΣΥΝΟΛΟ

8 1.3 Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Πίνακας Αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους του Τμήματος Εγγεγραμμένοι Συνεργάτες (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης) Μέλη Ε.Π ,6 5,38* 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 Αναλογία προς μέλη Ε.Π. 98,7 105,0 129,85 143,71 135,6 219,7 217,4 Αναλογία προς Μέλη Ε.Π. + Συνεργάτες 77,9 *μέσος όρος χειμερινού εαρινού εξαμήνου ,4 55,3 49,1 53,95 67,5 47,9 1.4 Υποδομές Τμήματος Πίνακας Καταγραφή κτιριακών υποδομών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τμήματος Αίθουσες Διδασκαλίας (11) 562,5 562,5 562,5 562,5 517,7 517,7 Τετραγωνικά μέτρα υποδομών Τμήματος Εργαστήρια (6) 547,1 547,1 547,1 547,1 547,1 547,1 Γραφεία Καθηγητών/ ΕΤΠ/ Συνεργατών (8) 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 Γραφεία Διοίκησης (3) 86,4 86,4 86,4 86,4 59,0 59,0 Βοηθητικοί χώροι 263,3 263,3 263,3 263,3 335,5 335,5 Κοινόχρηστοι χώροι Αριθμός Η/Υ Τμήματος Χρήση από το Προσωπικό Χρήση από τους Σπουδαστές ΣΥΝΟΛΟ

9 1.5 Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Α. Στελέχωση του Ιδρύματος Α1. Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά κενά σε τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις επιστημονικές βαθμίδες, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι τομείς μαθημάτων και να μην υφίσταται Συμβούλιο Τμήματος. Οι ελλείψεις αυτές σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και λόγω των συνεχών μεταβαλλόμενων συνθηκών στην τουριστική αγορά, καθιστούν επιβεβλημένες την πλήρωση των οργανικών θέσεων. Το Τμήμα είχε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, σε διαδικασίες προκήρυξης νέων θέσεων και ειδικότερα : 1 Θέση στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο : Πληροφορική Τουριστικό Λογισμό και λογισμικό στατιστικής (Κενή Θέση λόγω παραίτησης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο : Τουριστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (Κενή θέση, λόγω άγονης προκήρυξης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, με εξειδίκευση : Διεύθυνση Τουριστικών Γραφείων (Κενή θέση λόγω παραίτησης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, με εξειδίκευση : Μαγειρική (Κενή θέση λόγω συνταξιοδότησης). Οι προκηρύξεις των παραπάνω θέσεων έχουν εγκριθεί, αλλά εκκρεμεί η προκήρυξη τους από το αρμόδιο Υπουργείο. Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες το Τμήμα με το έγγραφο 1337/ προς το ΥΠΕΠΘ και κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. του τμήματος (99-26/3/2008) έχει ζητηθεί η αύξηση των οργανικών θέσεων του τμήματος κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του καθηγητού, κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του αναπληρωτή, κατά μία θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του καθηγητού εφαρμογών και κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του ΕΤΠ. Ωστόσο και σε αυτό το αίτημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο. Α2. Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ως προς το έκτακτο προσωπικό, αυτό παρουσιάζει μία σταδιακή μείωση, λόγω κυρίως της μείωσης του αριθμού των εργαστηρίων που πραγματοποιούνται, από το 2007 και μετά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι το Ακαδημ. Έτος οι ώρες ανάθεσης σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχονταν σε 371 και κατά το τελευταίο Ακ. Έτος ( ) σε 21 ώρες 9

10 μόνο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 94%, ενώ υπήρξε και μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης. Η μείωση των εισακτέων τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στη μείωση του εκπαιδευτικού έργου του προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου), αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του , ο αριθμός των ωρών ανάθεσης ήταν μόλις 89 ώρες και 13 ώρες σε καθηγητές ξένων γλωσσών. Η μείωση των ωρών ανάθεσης στο έκτακτο προσωπικό γίνεται προφανής και από τη μείωση του δείκτη Ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, όπου κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε από 24,7 συνεργάτες (πλήρους απασχόλησης) σε μόλις 1,6 συνεργάτες. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το επιστημονικό επίπεδο του έκτακτου προσωπικού, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, παρουσίασε σημαντική αύξηση. Ειδικότερα το Ακ. Έτος δεν υπήρχε εκπαιδευτής χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 37,5% των ωρών διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε από κατόχους διδακτορικού τίτλου. Πίνακας Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό Χειμερ ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Πλήρη Προσόντα ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Ελλιπή προσόντα. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Πλήρη Προσόντα 1,0 1,625 2,75 2,87 3,18 3,75 2,87 3,37 0 0,75 0,5 2,33 6,13 5,26 10,66 19,86 0,6 2,0 2, ,66 2,25 2,16 1,25 ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Ελλιπή προσόντα 0 0,0 0,57 0,57 0,50 0,85 1,14 0,28 Σύνολο 1,6 4,375 6,39 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 Στον Πίνακα γίνεται εμφανής η μείωση του έκτακτου προσωπικού, όπου από το ακ. Έτος μειώθηκε από 24,7 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, σε μόλις 1,6, κατά το Ακ. έτος

11 Στο τέλος του σπουδαστικού έτους , κατόπιν των διαγραφών και των αποφοιτήσεων έως τον Ιούλιο του 2012, οι σπουδαστές του τμήματος ανέρχονται σε 592. Πίνακας Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Β. Σπουδαστές Ο αριθμός των σπουδαστών του Τμήματος παρουσιάζει, μετά το σπουδαστικό έτος μία σημαντική σταδιακή μείωση, η οποία οφείλεται : Α) Στο μικρό αριθμό εισακτέων από το Σπουδ. Έτος και μετά. Β) Στις αποφοιτήσεις 100 έως 140 σπουδαστών κάθε έτος Γ) Στις διαγραφές σπουδαστών που έχει προχωρήσει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά το Ακ. Έτος Ειδικότερα το 2008 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (100/ ) διαγράφησαν από το δυναμικό της σχολής 85 σπουδαστές και με την απόφαση /4/2008 διαγράφησαν 109 σπουδαστές. Συνολικά οι διαγραφές το 2008 ανήλθαν σε 194 και αφορούσαν σπουδαστές που η εγγραφή τους είχε πραγματοποιηθεί πριν από 9 χρόνια και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Το έτος 2009 διεγράφησαν 9 σπουδαστές και το 2010 άλλοι 55 σπουδαστές. Το 2011 διαγράφησαν 73 σπουδαστές Εγγεγραμμένοι Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα Εισακτέοι Εισαχθέντες Εγγραφέντες Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (προς το Τμήμα) Κατατακτήριες εξετάσεις (από ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΑΝ κ.λπ.) Άλλες κατηγορίες (και αλλοδαποί) ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχοι Απονομές πτυχών Διαγεγραμμένοι Μετεγγραφές (από το Τμήμα) Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών Διακοπή κατόπιν αίτησης ΣΥΝΟΛΟ

12 Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθούν οι ειδικότεροι λόγοι που οδηγούν στο μικρό αριθμό εισακτέων στο Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά θα μπορούσαν να αναφερθούν δύο παράγοντες, οι οποίοι δεν αποτελούν οπωσδήποτε και τους κυριότερους : Α) Το πτυχίο των τμημάτων δεν οδηγεί στο Δημόσιο τομέα, τομέας, που αποτελεί για τους αποφοίτους Λυκείου προτεραιότητα (Βλέπε στρατιωτικές σχολές και σχολές σωμάτων ασφαλείας, Παιδαγωγικά τμήματα και γενικότερα της εκπαίδευσης.). Β) Τα τμήματα Τουριστικών επιχειρήσεων (ΤΕ), συγχέονται συχνά με τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, και κατά συνέπεια οι απόφοιτοι Λυκείου θεωρούν, ότι από τα τμήματα ΤΕ αυτά θα αποφοιτήσουν σερβιτόροι, μάγειροι και γενικότερα κατώτερο προσωπικό. Ωστόσο η κυριότερη αιτία αποτελεί η ύπαρξη εξετάσεων σε ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα), το οποίο διατηρεί τη βάση του 10. Στην ουσία τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων, είναι τα μοναδικά τμήματα σε όλο το ΤΕΙ τα οποία έχουν ειδικό μάθημα και βάση εισαγωγής. Η απαίτηση για πρόσθετες εξετάσεις σε ειδικό μάθημα, (Α) Λειτουργεί αποτρεπτικά στο να δηλώσουν οι υποψήφιοι το Τμήμα. Ενώ οι υποψήφιοι δηλώνουν (συνήθως) όλα τα τμήματα των Σχολών Διοίκησης Οικονομίας (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης κ.λπ.) το τμήμα Τ.Ε. δεν το δηλώνουν λόγω των πρόσθετων εξετάσεων στη γλώσσα. (Β) Να σημειωθεί επίσης ότι τα θέματα των εξετάσεων στην ξένη γλώσσα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, αφού είναι τα ίδια με αυτά των υποψηφίων για τα τμήματα φιλολογίας των Α.Ε.Ι. (Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική). (Γ) Η ξένη γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά στη δήλωση, αλλά και μεγάλο ποσοστό υποψηφίων (35%) δεν προσέρχεται στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας. (Δ) Παράλληλα η ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα διατηρεί τη βάση του 10, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν στη ξένη γλώσσα, ενώ μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε τμήμα του ΤΕΙ, δεν μπορούν να εισαχθούν στα τμήματα Τουριστικών επιχειρήσεων. (Ε) Τέλος η κατάργηση της βάση του 10 (συνολικά), οδηγεί πολλούς επιτυχόντες στην ξένη γλώσσα, να εισάγονται στα Α.Ε.Ι., στα αντίστοιχα τμήματα Φιλολογίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χαμηλότερη βάση εισαγωγής και από τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων της ίδια πόλης (π.χ. Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και να μην εισάγονται στα τμήματα Τ.Ε. της περιφέρειας, αν και συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι η πιθανότητα εισαγωγής στα τμήματα Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. μειώνεται δραματικά. Τα προβλήματα αυτά έγιναν αντιληπτά τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε το 2008 η 1 η Πανελλήνια συνάντηση προϊσταμένων των Τμημάτων 12

13 Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας : 1) Η κατάργηση των εξετάσεων στο ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα), αφού στα προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων υπάρχουν μαθήματα 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί, ότι τα δύο προπτυχιακά τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, για το οποία έχει εκδοθεί και το ανάλογο ΦΕΛ(Κ;) (Πανεπιστήμιο Πειραιά και Αιγαίου), δεν απαιτούν εξετάσεις σε ειδικό μάθημα. 2) Την μετονομασία των Τμημάτων σε Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι και στο θέμα αυτό, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο. Γ. Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια στα 7 άτομα, που σε συνδυασμό με την μείωση των εγγεγραμμένων σπουδαστών, είχε ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο δείκτης διδασκομένων προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ειδικότερα από 217,4 (το ) σε 129,8 (το ) και 98,7 το Δ. Υποδομές Το τμήμα στεγάζεται σε αυτόνομο διώροφο κτήριο τ.μ και διαθέτει μεγάλο αριθμό γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του Τμήματος. Αναλυτικός πίνακας με τις υποδομές του Τμήματος επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Ελλείψεις εντοπίζονται στην τοποθέτηση κλιματιστικών σε ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και στον εξοπλισμό ορισμένων αιθουσών με διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροβολέα και οθόνη προβολής. Να σημειωθεί ότι από το σπουδαστικό έτος παραχωρήθηκαν 4 αίθουσες διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού του έργου. Επίσης από το Ακαδημαικό έτος , στο κτήριο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στεγάζεται η Διοίκηση της Σχολής, που περιλαμβάνει το γραφείο του Διευθυντή, το γραφείο ΕΤΠ, καθώς και τις τέσσερις γραμματείες των επιμέρους Τμημάτων. 13

14 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα υλοποιεί ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο αναμορφώθηκε από το Ακαδημαϊκό έτος Να σημειωθεί ότι το τμήμα δεν υλοποιεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Πίνακας Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία: Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών 2004 Εφαρμογή του ECTS (Ναι/ Όχι) ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαϊκό Έτος 2004 Εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) (Ναι/ Όχι) ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαϊκό Έτος 2004 Πίνακας Απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου και διαχωρισμός τους σε Υποχρεωτικά, Επιλογής Υποχρεωτικά και Προαιρετικά στο τελευταίο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) Προαιρετικά Μαθήματα Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Διδακτικές μονάδες (Σύνολο ωρών) Πιστωτικές μονάδες ECTS Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Προσφέρονται από το Τμήμα Προσφέρονται από άλλα Τμήματα Πίνακας Διαχωρισμός των απαιτούμενων για την απόκτηση πτυχίου μαθημάτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας και ΔΟΝΑ. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ) ΔΟΝΑ Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε

15 Πίνακας 2.1.2α. Υποχρεωτικά Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- έως σειρά εισαγωγής 54) Υποχρεωτι Σελίδα ιδάσκοντες κό Αξιολόγηση Οδηγού Κωδ Ιστότοπος από φοιτητή ιαλέξεις Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ (Συνεργάτες) Κατ' (Ναι / Όχι) ** * επιλογήν 451 Κοστολόγηση Έλεγχος 49 Αδάμου Αδάμος Υ Ναι 452 Λειτουργία Υποδοχής Ι 51 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Υ Όχι Εργαστήριο 453 Υπηρεσία Ορόφων 20 Λαζάκη Αθανασία Υ Όχι 454 Οργάνωση -Λειτουργία εστιατορίου 22 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Ναι Εργαστήριο 455 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Υ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι 23 Όχι Υ 551 Τουριστικό Μάρκετινγκ 60 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Όχι 552 Αγγλικά Ορολογία Ι 62 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Υ Όχι Λειτουργία Υποδοχής ΙΙ 63 Χατζηβγέρης Κων/νος Ποτά Οινολογία 64 Αμιράδης Χρήστος Υ Υ Ναι Εργαστήριο Ναι Εργαστήριο 555 Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ 65 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Υ Ναι Εργαστήριο 651 Υ Αγγλικά Ορολογία ΙΙ 70 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Όχι 652 Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ 71 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Όχι 653 Τουριστικές Εφαρμογές με Η/Υ 72 Χατζηβγέρης Κων/νος Υ Ναι Εργαστήριο 654 Χατζηκων/νου Γεωργία / Υ Αεροπορικοί Ναύλοι 73 Όχι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 751 Τουριστική Οικονομία 79 Βελισσαρίου Ευστάθιος Υ Ναι 752 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 81 Δικτόπουλος Υ Όχι 753 Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεων 82 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Υ Ναι Εργαστήριο 754 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ 83 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Υ Ναι 755 Τουριστική Κοινωνιολογία 85 Δικτόπουλος Παναγιώτης Υ Όχι 15

16 Πίνακας 2.1.2β.Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- έως σειρά εισαγωγής 54) Σελίδα Διδάσκοντες Υποχρεωτικό Αξιολόγηση Διαλέξεις ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Οδηγού από φοιτητή Κωδ Σπουδών * (Συνεργάτες) Κατ' επιλογήν (Ναι/ Όχι) ** 156 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 27 Βελισσαρίου Ευστάθιος ΕΥ Ναι 157 Δεοντολογία Επαγγέλματος 28 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΕΥ Όχι 257 Οργανισμοί και Φορείς Τουρισμού 37 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ ΕΥ Όχι 256 Εμπορικό Δίκαιο 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. ΕΥ Ναι 356 Αρχιτεκτονική εγκαταστάσεων ΕΥ 47 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Κων. Ναι Διαμονής 357 Επιχειρησιακές επικοινωνίες ΕΥ 48 Δικτόπουλος Π. Όχι Τουριστικών επιχειρήσεων 456 Ψυχαγωγία Άθληση πελατών ΕΥ 57 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Ναι Ξενοδοχείων 457 Ταξιδιωτικοί οδηγοί 58 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ Όχι 458 Εργατικό δίκαιο 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥ Ναι 556 Γαλλικά Ορολογία Ι 67 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥ Όχι 557 Γερμανικά Ορολογία Ι 68 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ Όχι 558 Ιταλικά Ορολογία Ι 69 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Όχι 655 Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων 74 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΕΥ Όχι 656 Οικονομοτεχνικές μελέτες 75 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥ Ναι 657 Γαλλικά Ορολογία ΙΙ 76 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ Όχι 658 Γερμανικά Ορολογία ΙΙ 77 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Όχι 659 Ιταλικά Ορολογία ΙΙ 78 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΕΥ Όχι 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 87 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ Όχι Επιχειρηματικότητα 89 Βελισσαρίου Ε. ΕΥ ΝΑΙ Ορολογία Ειδικότητα Γαλλικά ή Γερμανική ή Ιταλικά ΣΙΔΕΡΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ 16

17 ΚΩ Δ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Θ ώρες Α/ Π ώρ ες Μονάδες ECTS ώρ ες Μονά δες ECTS 751 Τουριστική Οικονομία Β Διδάσκοντες Σύγγραμ μα Σελίδα (Β/ Ιστοσελίδα Οδηγού Θ & Α/Π Ε Σ/ (E-class) Σπουδών 2 Θ Ε Ε/ Α) 1 /TE114 (Όνομα Υπευθύνου) (Όνομα Υπευθύν ου) Πλήθος διδασκόντων Υ/ ΥΕ 3 ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ ΔΟΝ Α 4 79 Βελισσαρίου Ευστάθιος Υ ΕΥ 752 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 4 4 Σ 81 Δικτόπουλος/ Ζαγκότση Υ ΕΥ Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεων Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ /TE Ζαγκοτζη Σμαράγδα Λαζάκη Αθανασία 83 Χατζηβγέρης Κων/νος Υ ΜΕ 755 Τουριστική Κοινωνιολογία Δικτόπουλος Παναγιώτης 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικότητα ΠΡ Όχι Ορολογία Ειδικότητα Γαλλικά 758 ή - Γερμανική ή Ιταλικά 759 ΕΥ Ναι ΕΥ Όχι r/courses/te119/ r/courses/te203/ 87 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. 89 Βελισσαρίου Ε. ΣΙΔΕΡΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Π Ρ Ε ΔΟΝ Α Ναι Όχι ΕΥ Όχι Αξιολόγη ση από Σπουδασ τή (Ναι / Όχι) Θ Ε Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητ ες (προσκεκλημέ νοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Διεθνή έκθεση Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικ ότητα 757 Ορολογία - Ειδικότητα 758 Γαλλικά ή - Γερμανική ή 759 Ιταλικά 1 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 2 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 3 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 4 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 17

18 ΚΩΔ Πίνακας Μαθήματα NEOY Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (έναρξη από Ακ. Έτος ) Σειρά εισαγωγής 55 ΜΑΘΗΜΑ 141. Πολιτική Οικονομία Γενική Λογιστική Εισαγωγή στην Πληροφορική Οικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού 146. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Σύγγραμμα (Β/ Σ/ Σελίδα ΝΕΟΥ Οδηγού Διδάσκοντες Ιστοσελίδα (E-class) Θ Α/Π Θ & Α/Π Ε Ε/ Σπουδών Θ Ε ώρες ώρες Μονάδες ώρες Μονάδες Α) 5 6 (Όνομα (Όνομα ECTS ECTS Υπευθύνου) Υπευθύνου) Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων στον 2 Τουρισμό 243 Τουριστική (Ελληνική και Παγκόσμια) Γεωγραφία 244 Οργάνωση Λειτουργία Επαγγελματικής Κουζίνας 2 Catering 245 Εμπορικό Δίκαιο Αγγλικά - Ορολογία Ι Β Β Β Β - class.teilar.gr/courses/te208/- Β 20 Β Β Β Β Β Πλήθος διδασκ. Υ/ ΥΕ 7 16 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Υ 17 ΛΑΖΑΚΗ Α ΛΑΖΑΚΗ Α 1 Υ 18 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Υ 19 ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ Υ ΚΟΛΤΣΙΔΟ- ΠΟΥΛΟΣ 21 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Υ 22 ΛΑΖΑΚΗ Α 1 Υ 23-4 ΑΣΜΙΝΗ Ε Υ 25 ΛΑΖΑΚΗ Υ ΚΟΥΤΣΙΜΑ- ΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙ- ΜΑΝΗΣ Υ 1 Υ Β 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Υ Β 29 ΚΙΤΣΙΟΠΟΥ- ΛΟΣ Υ 8 Αξιολόγηση ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ από Σπουδαστή (Ναι/ Όχι) ΔΟΝΑ Θ Ε ΓΥ ΔΟΝΑ ΓΥ ΔΟΝΑ ΓΥ - ΓΥ ΕΥ ΓΥ ΔΟΝΑ ΕΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΝΑ ΕΥ ΝΑΙ ΕΥ ΜΕΥ ΔΟΝΑ ΓΥ ΕΥ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) ΝΑΙ 5 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 6 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 7 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 8 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 18

19 ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Τουρ. Επιχειρ. Εμπορευματογνωσία Προμήθειες Οροφοκομία Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου Τουριστική Νομοθεσία Αγγλικά - Ορολογία ΙΙ Αρχές Μάρκετινγκ Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Σύγγραμμα (Β/ Σ/ Σελίδα ΝΕΟΥ Οδηγού Διδάσκοντες Ιστοσελίδα (E-class) Θ Α/Π Θ & Α/Π Ε Ε/ Σπουδών Θ Ε ώρες ώρες Μονάδες ώρες Μονάδες Α) 9 10 (Όνομα (Όνομα Υπευθύνου) ECTS ECTS Υπευθύνου) Πλήθος διδασκ. Υ/ ΥΕ 11 Αξιολόγηση από Σπουδαστή (Ναι / Όχι) ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ ΔΟΝΑ 12 Θ Ε Β ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡ. Y Ν Β Β Β 32 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β 33 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Y Β 34 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Y Β 38 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ 1 Y Ν Y 1 Y Ν Λειτουργ. Υποδοχής 2 Τήρηση Λογαριασ Ι 3 6 Β 39 ΧΑΤΖΗΒΓΈΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΓΈΡΗΣ 1 Y Ν Τουριστική Κοινωνιολογία 3 4 Β 41 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Y Έρευνα Τουριστικής Αγοράς Β 43 ΛΑΖΑΚΗ ΑΘΑ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1 Y Ν Μπαρ-Ποτά- Οινολογία Β 44 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ 1 Y Ν Ένα από τα δύο Ξένη Γλώσσα Ι (Γερμανικά) Ξένη Γλώσσα Ι (Γαλλικά) Β 45 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ EY Β 46 ΣΙΔΕΡΗ EY Y Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) Επίδειξη Κοκτέιλ Επίσκεψη στο οινοποιείο Ντούγκος 9 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 10 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 11 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 12 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 19

20 2.2 Προγράμματα Συνεργασίας Πίνακας Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Συνεργασίας (π.χ. Erasmus, Leonardo κλπ) Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο Τμήμα Φοιτητές εξωτερικού που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στην Ελλάδα Φοιτητές του Τμήματος που πραγματοποίησαν πρακτική στο εξωτερικό (πρόγραμμα Mundus) Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Σύνολο Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Το τμήμα προσφέρει μόνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών είχε πραγματοποιηθεί το 2004 και παράλληλα εισήχθηκε και το σύστημα των πιστωτικών μονάδων(ects). Συνολικά το πρόγραμμα διορθώνεται σε 240 πιστωτικές μονάδες εκ των οποίων οι 20 Π.Μ. αφορούσαν στην πτυχιακή εργασία και οι 10 στην Πρακτική άσκηση. Ωστόσο οι εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού η μείωση του αριθμού σπουδαστών, αλλά και η ανάγκη προσαρμογής της διάρθρωσης σπουδών, σύμφωνα με τις ετήσιες πιστωτικές μονάδες (30) και τον περιορισμό των μαθημάτων επιλογής επέβαλαν στην εκ νέου αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος Το Τμήμα παρουσιάζει συγκριτικά με άλλα τμήματα του ΤΕΙ σημαντική κινητικότητα στο πλαίσιο Διαπανεπιστημιακού προγραμμάτων συνεργασίας. Το τελευταίο Ακαδημαϊκό έτος ( ) το τμήμα φιλοξένησε 2 φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ίδιο έτος 4 φοιτητές φοίτησαν σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του Εrasmus. 20

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4 η Ετήσια συγκεντρωτική έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (2011 2012) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ 1993 ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2010.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ 1993 ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ 2010. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ 1993 ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδ. Πρόγραμμα Σπουδών 1993 Θ/Π.Β. Ε/Π.Β. Α Εξάμηνο Αρχές Οικονομικς Ι 100% Εισαγωγ στον Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2009-2010 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12) ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 5/3-11-2009 και 1/21-1-2010, 10/17-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 31/1/2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΛΑΡΗΣ Θ.13 ΒΑΛΑΡΗΣ 2/2/2011 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙKH - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Θ.13 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. 3/2/2011 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΛΑΡΙΣΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.... 4 1 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά) Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής.  Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής www.el.teithe.gr Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. Σ.Δ.Ο. Σ.Ε.Υ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο Μάθημα: Σύνολο Σύνολο ερωτηματολογίων: 322 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1. Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Έτος Σπουδών: 39% 1ο έτος 433 39% 2ο έτος 110 10% 19% 15% 16% 3ο έτος 215

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Ασπασία Τσακιρίδου Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Παραδοτέο 3.1.1 Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Σ αυτή την ενότητα θα προδιαγράψουμε γενικά το πληροφοριακό σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 1. Το Τμήμα ΔΕΟ (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) έχει δύο κατευθύνσεις: κατεύθυνση ΔΜΥΠ (το παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα