ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές) Στελέχωση του Ιδρύματος Εξέλιξη αριθμού Σπουδαστών Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Υποδομές Τμήματος Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Συνεργασίας Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις ( ) Κατανομή βαθμολογίας κατά μάθημα εξέτασης Βαθμολογία πτυχίου αποφοίτων Διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ερευνητικά προγράμματα και έργα Επιστημονικές δημοσιεύσεις Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Αξιολόγηση διδακτικού έργου Συνολικά (Ενότητες Α-Β-Γ) Αξιολόγηση των μαθημάτων συνολικά Θεωρία Εργαστήριο (Ενότητα Α) Αξιολόγηση των διδασκόντων (Ενότητα Β) Αυτοαξιολόγηση των σπουδαστών (Ενότητα Γ) Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων Θεωρίας Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων Εργαστηρίων Αποτελέσματα Αξιολόγησης των εργαστηρίων Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων...57 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...61 Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...62 ΙΙ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεντρωτική έκθεση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό έτος , καθώς και σύντομο σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Η ΟΜΕΑ του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας είχε οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΑΠ 84/ ) και περιελάμβανε αρχικά τα ακόλουθα μέλη: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Κικαρέας Ηλίας (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Αδάμος Αδάμου (Εκπρόσωπος εκτάκτων) 5) Αλεξάκη Μαρίνα (Εκπρόσωπος γραμματείας) 6) Δήμα Κατερίνα (Εκπρόσωπος σπουδαστών) Με την Απόφαση 119/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Κολτσιδόπουλος Γιώργος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 5) Κανιούρας Πάρις (Εκπρόσωπος γραμματείας) 6) Δήμου Χρήστος (Ε.Τ.Π.) Με την απόφαση 174/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Μάλαμα-Μπάρμπα Δέσποινα (Προϊσταμένη γραμματείας) Με την απόφαση 206/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε ξανά η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3

4 Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι το βάρος και η ευθύνη της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, βάρυνε αποκλειστικά τον πρόεδρο του τμήματος κ. Βελισσαρίου Ευστάθιο, ο οποίος βασίστηκε στα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας, η οποία απέστειλε σημαντικό μέρος των ποσοτικών δεδομένων του Τμήματος, αλλά επεξεργάστηκε τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των σπουδαστών. Να σημειωθεί επίσης, ότι η πρώτη αξιολόγηση στο Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το 2008 και τα αποτελέσματα της, αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης του τμήματος, αλλά και της πρώτης ετήσιας έκθεσης που διαβιβάστηκε στη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας. Κατά την πρώτη αξιολόγηση συγκεντρώθηκαν 528 ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που αφορούσαν 28 μαθήματα. Το Ακ. έτος πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνεχόμενη αξιολόγηση, η οποία όμως ήταν αρκετά δυσκολότερη στη συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων αξιολόγησης, λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των ενεργών σπουδαστών, ως συνέπεια του μειούμενου αριθμού των εισακτέων στο τμήμα, αλλά και του μειωμένου αριθμό των μαθημάτων, που υλοποιήθηκαν κατά το ακαδ. Έτος , λόγω της μη πραγματοποίησης των μαθημάτων των πρώτων τριών εξαμήνων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ποσοτικά στοιχεία, που αφορούν στη λειτουργία, στις δραστηριότητες και στην αξιολόγηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό έτος , καθώς και σύντομος σχολιασμός των επιμέρους στοιχείων της έκθεσης. Η έκθεση τέλος ολοκληρώνεται με μία SWOT ανάλυση του τμήματος, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία του Τμήματος, οι Ευκαιρίες αλλά και οι Κίνδυνοι. Λάρισα, Μάιος 2013 Βελισσαρίου Ευστάθιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας 4

5 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές) 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος Πίνακας Εξέλιξη των μελών ΕΠ/ ΕΡΔΙΠ και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Αναπληρωτές Σύνολο Καθηγητές Από εξέλιξη* 2 Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Σύνολο Παραιτήσεις* Μέλη ΕΡΔΙΠ Σύνολο Διοικητικό προσωπικό * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος Σύνολο Πίνακας Εξέλιξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού* του Τμήματος Σύνολο Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Σε εξέλιξη Υπό προκήρυξη * Περιλαμβάνει και μέλη ΠΚΤΕ 5

6 Πίνακας Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό χειμερινό Εαρινό Χειμερινό ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας Πλήθος Εργαστηριακών και Επιστημονικών Συνεργατών Εαρινό Χειμερινό ΕΡΓΑΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΝΕΡΓ Σύνολο έκτακτου ΕΠ Πίνακας Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό Χειμερ ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Πλήρη Προσόντα ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Ελλιπή προσόντα. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Πλήρη Προσόντα ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Ελλιπή προσόντα Σύνολο ,6 1,625 2,75 2,87 3,18 3,75 2,87 3,37 0 0,75 0,5 2,33 6,13 5,26 10,66 19, ,0 2, ,66 2,25 2,16 1,25 0 0,0 0,57 0,57 0,50 0,85 1,14 0,28 1,6 4,375 6,39 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 6

7 Πίνακας Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα Εαρινό Χειμερινό Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Σύνολο % χωρίς Μεταπτυχιακό ,27 43,2 41,5 50,4 44,7 1.2 Εξέλιξη αριθμού Σπουδαστών Πίνακας Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Εγγεγραμμένοι Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα Εισακτέοι Εισαχθέντες Εγγραφέντες Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (προς το Τμήμα) Κατατακτήριες εξετάσεις (από ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΑΝ κ.λπ.) Άλλες κατηγορίες (και αλλοδαποί) ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχοι Απονομές πτυχών Διαγεγραμμένοι Μετεγγραφές (από το Τμήμα) Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών Διακοπή κατόπιν αίτησης ΣΥΝΟΛΟ

8 1.3 Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Πίνακας Αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους του Τμήματος Εγγεγραμμένοι Συνεργάτες (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης) Μέλη Ε.Π ,6 5,38* 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 Αναλογία προς μέλη Ε.Π. 98,7 105,0 129,85 143,71 135,6 219,7 217,4 Αναλογία προς Μέλη Ε.Π. + Συνεργάτες 77,9 *μέσος όρος χειμερινού εαρινού εξαμήνου ,4 55,3 49,1 53,95 67,5 47,9 1.4 Υποδομές Τμήματος Πίνακας Καταγραφή κτιριακών υποδομών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τμήματος Αίθουσες Διδασκαλίας (11) 562,5 562,5 562,5 562,5 517,7 517,7 Τετραγωνικά μέτρα υποδομών Τμήματος Εργαστήρια (6) 547,1 547,1 547,1 547,1 547,1 547,1 Γραφεία Καθηγητών/ ΕΤΠ/ Συνεργατών (8) 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 Γραφεία Διοίκησης (3) 86,4 86,4 86,4 86,4 59,0 59,0 Βοηθητικοί χώροι 263,3 263,3 263,3 263,3 335,5 335,5 Κοινόχρηστοι χώροι Αριθμός Η/Υ Τμήματος Χρήση από το Προσωπικό Χρήση από τους Σπουδαστές ΣΥΝΟΛΟ

9 1.5 Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Α. Στελέχωση του Ιδρύματος Α1. Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά κενά σε τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις επιστημονικές βαθμίδες, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι τομείς μαθημάτων και να μην υφίσταται Συμβούλιο Τμήματος. Οι ελλείψεις αυτές σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και λόγω των συνεχών μεταβαλλόμενων συνθηκών στην τουριστική αγορά, καθιστούν επιβεβλημένες την πλήρωση των οργανικών θέσεων. Το Τμήμα είχε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, σε διαδικασίες προκήρυξης νέων θέσεων και ειδικότερα : 1 Θέση στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο : Πληροφορική Τουριστικό Λογισμό και λογισμικό στατιστικής (Κενή Θέση λόγω παραίτησης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο : Τουριστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (Κενή θέση, λόγω άγονης προκήρυξης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, με εξειδίκευση : Διεύθυνση Τουριστικών Γραφείων (Κενή θέση λόγω παραίτησης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, με εξειδίκευση : Μαγειρική (Κενή θέση λόγω συνταξιοδότησης). Οι προκηρύξεις των παραπάνω θέσεων έχουν εγκριθεί, αλλά εκκρεμεί η προκήρυξη τους από το αρμόδιο Υπουργείο. Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες το Τμήμα με το έγγραφο 1337/ προς το ΥΠΕΠΘ και κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. του τμήματος (99-26/3/2008) έχει ζητηθεί η αύξηση των οργανικών θέσεων του τμήματος κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του καθηγητού, κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του αναπληρωτή, κατά μία θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του καθηγητού εφαρμογών και κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του ΕΤΠ. Ωστόσο και σε αυτό το αίτημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο. Α2. Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ως προς το έκτακτο προσωπικό, αυτό παρουσιάζει μία σταδιακή μείωση, λόγω κυρίως της μείωσης του αριθμού των εργαστηρίων που πραγματοποιούνται, από το 2007 και μετά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι το Ακαδημ. Έτος οι ώρες ανάθεσης σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχονταν σε 371 και κατά το τελευταίο Ακ. Έτος ( ) σε 21 ώρες 9

10 μόνο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 94%, ενώ υπήρξε και μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης. Η μείωση των εισακτέων τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στη μείωση του εκπαιδευτικού έργου του προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου), αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του , ο αριθμός των ωρών ανάθεσης ήταν μόλις 89 ώρες και 13 ώρες σε καθηγητές ξένων γλωσσών. Η μείωση των ωρών ανάθεσης στο έκτακτο προσωπικό γίνεται προφανής και από τη μείωση του δείκτη Ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, όπου κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε από 24,7 συνεργάτες (πλήρους απασχόλησης) σε μόλις 1,6 συνεργάτες. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το επιστημονικό επίπεδο του έκτακτου προσωπικού, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, παρουσίασε σημαντική αύξηση. Ειδικότερα το Ακ. Έτος δεν υπήρχε εκπαιδευτής χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 37,5% των ωρών διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε από κατόχους διδακτορικού τίτλου. Πίνακας Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό Χειμερ ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Πλήρη Προσόντα ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Ελλιπή προσόντα. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Πλήρη Προσόντα 1,0 1,625 2,75 2,87 3,18 3,75 2,87 3,37 0 0,75 0,5 2,33 6,13 5,26 10,66 19,86 0,6 2,0 2, ,66 2,25 2,16 1,25 ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Ελλιπή προσόντα 0 0,0 0,57 0,57 0,50 0,85 1,14 0,28 Σύνολο 1,6 4,375 6,39 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 Στον Πίνακα γίνεται εμφανής η μείωση του έκτακτου προσωπικού, όπου από το ακ. Έτος μειώθηκε από 24,7 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, σε μόλις 1,6, κατά το Ακ. έτος

11 Στο τέλος του σπουδαστικού έτους , κατόπιν των διαγραφών και των αποφοιτήσεων έως τον Ιούλιο του 2012, οι σπουδαστές του τμήματος ανέρχονται σε 592. Πίνακας Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Β. Σπουδαστές Ο αριθμός των σπουδαστών του Τμήματος παρουσιάζει, μετά το σπουδαστικό έτος μία σημαντική σταδιακή μείωση, η οποία οφείλεται : Α) Στο μικρό αριθμό εισακτέων από το Σπουδ. Έτος και μετά. Β) Στις αποφοιτήσεις 100 έως 140 σπουδαστών κάθε έτος Γ) Στις διαγραφές σπουδαστών που έχει προχωρήσει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά το Ακ. Έτος Ειδικότερα το 2008 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (100/ ) διαγράφησαν από το δυναμικό της σχολής 85 σπουδαστές και με την απόφαση /4/2008 διαγράφησαν 109 σπουδαστές. Συνολικά οι διαγραφές το 2008 ανήλθαν σε 194 και αφορούσαν σπουδαστές που η εγγραφή τους είχε πραγματοποιηθεί πριν από 9 χρόνια και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Το έτος 2009 διεγράφησαν 9 σπουδαστές και το 2010 άλλοι 55 σπουδαστές. Το 2011 διαγράφησαν 73 σπουδαστές Εγγεγραμμένοι Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα Εισακτέοι Εισαχθέντες Εγγραφέντες Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (προς το Τμήμα) Κατατακτήριες εξετάσεις (από ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΑΝ κ.λπ.) Άλλες κατηγορίες (και αλλοδαποί) ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχοι Απονομές πτυχών Διαγεγραμμένοι Μετεγγραφές (από το Τμήμα) Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών Διακοπή κατόπιν αίτησης ΣΥΝΟΛΟ

12 Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθούν οι ειδικότεροι λόγοι που οδηγούν στο μικρό αριθμό εισακτέων στο Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά θα μπορούσαν να αναφερθούν δύο παράγοντες, οι οποίοι δεν αποτελούν οπωσδήποτε και τους κυριότερους : Α) Το πτυχίο των τμημάτων δεν οδηγεί στο Δημόσιο τομέα, τομέας, που αποτελεί για τους αποφοίτους Λυκείου προτεραιότητα (Βλέπε στρατιωτικές σχολές και σχολές σωμάτων ασφαλείας, Παιδαγωγικά τμήματα και γενικότερα της εκπαίδευσης.). Β) Τα τμήματα Τουριστικών επιχειρήσεων (ΤΕ), συγχέονται συχνά με τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, και κατά συνέπεια οι απόφοιτοι Λυκείου θεωρούν, ότι από τα τμήματα ΤΕ αυτά θα αποφοιτήσουν σερβιτόροι, μάγειροι και γενικότερα κατώτερο προσωπικό. Ωστόσο η κυριότερη αιτία αποτελεί η ύπαρξη εξετάσεων σε ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα), το οποίο διατηρεί τη βάση του 10. Στην ουσία τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων, είναι τα μοναδικά τμήματα σε όλο το ΤΕΙ τα οποία έχουν ειδικό μάθημα και βάση εισαγωγής. Η απαίτηση για πρόσθετες εξετάσεις σε ειδικό μάθημα, (Α) Λειτουργεί αποτρεπτικά στο να δηλώσουν οι υποψήφιοι το Τμήμα. Ενώ οι υποψήφιοι δηλώνουν (συνήθως) όλα τα τμήματα των Σχολών Διοίκησης Οικονομίας (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης κ.λπ.) το τμήμα Τ.Ε. δεν το δηλώνουν λόγω των πρόσθετων εξετάσεων στη γλώσσα. (Β) Να σημειωθεί επίσης ότι τα θέματα των εξετάσεων στην ξένη γλώσσα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, αφού είναι τα ίδια με αυτά των υποψηφίων για τα τμήματα φιλολογίας των Α.Ε.Ι. (Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική). (Γ) Η ξένη γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά στη δήλωση, αλλά και μεγάλο ποσοστό υποψηφίων (35%) δεν προσέρχεται στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας. (Δ) Παράλληλα η ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα διατηρεί τη βάση του 10, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν στη ξένη γλώσσα, ενώ μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε τμήμα του ΤΕΙ, δεν μπορούν να εισαχθούν στα τμήματα Τουριστικών επιχειρήσεων. (Ε) Τέλος η κατάργηση της βάση του 10 (συνολικά), οδηγεί πολλούς επιτυχόντες στην ξένη γλώσσα, να εισάγονται στα Α.Ε.Ι., στα αντίστοιχα τμήματα Φιλολογίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χαμηλότερη βάση εισαγωγής και από τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων της ίδια πόλης (π.χ. Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και να μην εισάγονται στα τμήματα Τ.Ε. της περιφέρειας, αν και συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι η πιθανότητα εισαγωγής στα τμήματα Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. μειώνεται δραματικά. Τα προβλήματα αυτά έγιναν αντιληπτά τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε το 2008 η 1 η Πανελλήνια συνάντηση προϊσταμένων των Τμημάτων 12

13 Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας : 1) Η κατάργηση των εξετάσεων στο ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα), αφού στα προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων υπάρχουν μαθήματα 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί, ότι τα δύο προπτυχιακά τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, για το οποία έχει εκδοθεί και το ανάλογο ΦΕΛ(Κ;) (Πανεπιστήμιο Πειραιά και Αιγαίου), δεν απαιτούν εξετάσεις σε ειδικό μάθημα. 2) Την μετονομασία των Τμημάτων σε Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι και στο θέμα αυτό, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο. Γ. Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια στα 7 άτομα, που σε συνδυασμό με την μείωση των εγγεγραμμένων σπουδαστών, είχε ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο δείκτης διδασκομένων προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ειδικότερα από 217,4 (το ) σε 129,8 (το ) και 98,7 το Δ. Υποδομές Το τμήμα στεγάζεται σε αυτόνομο διώροφο κτήριο τ.μ και διαθέτει μεγάλο αριθμό γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του Τμήματος. Αναλυτικός πίνακας με τις υποδομές του Τμήματος επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Ελλείψεις εντοπίζονται στην τοποθέτηση κλιματιστικών σε ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και στον εξοπλισμό ορισμένων αιθουσών με διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροβολέα και οθόνη προβολής. Να σημειωθεί ότι από το σπουδαστικό έτος παραχωρήθηκαν 4 αίθουσες διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού του έργου. Επίσης από το Ακαδημαικό έτος , στο κτήριο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στεγάζεται η Διοίκηση της Σχολής, που περιλαμβάνει το γραφείο του Διευθυντή, το γραφείο ΕΤΠ, καθώς και τις τέσσερις γραμματείες των επιμέρους Τμημάτων. 13

14 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα υλοποιεί ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο αναμορφώθηκε από το Ακαδημαϊκό έτος Να σημειωθεί ότι το τμήμα δεν υλοποιεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Πίνακας Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία: Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών 2004 Εφαρμογή του ECTS (Ναι/ Όχι) ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαϊκό Έτος 2004 Εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) (Ναι/ Όχι) ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαϊκό Έτος 2004 Πίνακας Απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου και διαχωρισμός τους σε Υποχρεωτικά, Επιλογής Υποχρεωτικά και Προαιρετικά στο τελευταίο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) Προαιρετικά Μαθήματα Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Διδακτικές μονάδες (Σύνολο ωρών) Πιστωτικές μονάδες ECTS Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Προσφέρονται από το Τμήμα Προσφέρονται από άλλα Τμήματα Πίνακας Διαχωρισμός των απαιτούμενων για την απόκτηση πτυχίου μαθημάτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας και ΔΟΝΑ. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ) ΔΟΝΑ Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε

15 Πίνακας 2.1.2α. Υποχρεωτικά Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- έως σειρά εισαγωγής 54) Υποχρεωτι Σελίδα ιδάσκοντες κό Αξιολόγηση Οδηγού Κωδ Ιστότοπος από φοιτητή ιαλέξεις Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ (Συνεργάτες) Κατ' (Ναι / Όχι) ** * επιλογήν 451 Κοστολόγηση Έλεγχος 49 Αδάμου Αδάμος Υ Ναι 452 Λειτουργία Υποδοχής Ι 51 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Υ Όχι Εργαστήριο 453 Υπηρεσία Ορόφων 20 Λαζάκη Αθανασία Υ Όχι 454 Οργάνωση -Λειτουργία εστιατορίου 22 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Ναι Εργαστήριο 455 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Υ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι 23 Όχι Υ 551 Τουριστικό Μάρκετινγκ 60 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Όχι 552 Αγγλικά Ορολογία Ι 62 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Υ Όχι Λειτουργία Υποδοχής ΙΙ 63 Χατζηβγέρης Κων/νος Ποτά Οινολογία 64 Αμιράδης Χρήστος Υ Υ Ναι Εργαστήριο Ναι Εργαστήριο 555 Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ 65 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Υ Ναι Εργαστήριο 651 Υ Αγγλικά Ορολογία ΙΙ 70 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Όχι 652 Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ 71 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Όχι 653 Τουριστικές Εφαρμογές με Η/Υ 72 Χατζηβγέρης Κων/νος Υ Ναι Εργαστήριο 654 Χατζηκων/νου Γεωργία / Υ Αεροπορικοί Ναύλοι 73 Όχι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 751 Τουριστική Οικονομία 79 Βελισσαρίου Ευστάθιος Υ Ναι 752 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 81 Δικτόπουλος Υ Όχι 753 Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεων 82 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Υ Ναι Εργαστήριο 754 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ 83 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Υ Ναι 755 Τουριστική Κοινωνιολογία 85 Δικτόπουλος Παναγιώτης Υ Όχι 15

16 Πίνακας 2.1.2β.Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- έως σειρά εισαγωγής 54) Σελίδα Διδάσκοντες Υποχρεωτικό Αξιολόγηση Διαλέξεις ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Οδηγού από φοιτητή Κωδ Σπουδών * (Συνεργάτες) Κατ' επιλογήν (Ναι/ Όχι) ** 156 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 27 Βελισσαρίου Ευστάθιος ΕΥ Ναι 157 Δεοντολογία Επαγγέλματος 28 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΕΥ Όχι 257 Οργανισμοί και Φορείς Τουρισμού 37 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ ΕΥ Όχι 256 Εμπορικό Δίκαιο 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. ΕΥ Ναι 356 Αρχιτεκτονική εγκαταστάσεων ΕΥ 47 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Κων. Ναι Διαμονής 357 Επιχειρησιακές επικοινωνίες ΕΥ 48 Δικτόπουλος Π. Όχι Τουριστικών επιχειρήσεων 456 Ψυχαγωγία Άθληση πελατών ΕΥ 57 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Ναι Ξενοδοχείων 457 Ταξιδιωτικοί οδηγοί 58 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ Όχι 458 Εργατικό δίκαιο 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥ Ναι 556 Γαλλικά Ορολογία Ι 67 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥ Όχι 557 Γερμανικά Ορολογία Ι 68 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ Όχι 558 Ιταλικά Ορολογία Ι 69 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Όχι 655 Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων 74 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΕΥ Όχι 656 Οικονομοτεχνικές μελέτες 75 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥ Ναι 657 Γαλλικά Ορολογία ΙΙ 76 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ Όχι 658 Γερμανικά Ορολογία ΙΙ 77 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Όχι 659 Ιταλικά Ορολογία ΙΙ 78 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΕΥ Όχι 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 87 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ Όχι Επιχειρηματικότητα 89 Βελισσαρίου Ε. ΕΥ ΝΑΙ Ορολογία Ειδικότητα Γαλλικά ή Γερμανική ή Ιταλικά ΣΙΔΕΡΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ 16

17 ΚΩ Δ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Θ ώρες Α/ Π ώρ ες Μονάδες ECTS ώρ ες Μονά δες ECTS 751 Τουριστική Οικονομία Β Διδάσκοντες Σύγγραμ μα Σελίδα (Β/ Ιστοσελίδα Οδηγού Θ & Α/Π Ε Σ/ (E-class) Σπουδών 2 Θ Ε Ε/ Α) 1 /TE114 (Όνομα Υπευθύνου) (Όνομα Υπευθύν ου) Πλήθος διδασκόντων Υ/ ΥΕ 3 ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ ΔΟΝ Α 4 79 Βελισσαρίου Ευστάθιος Υ ΕΥ 752 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 4 4 Σ 81 Δικτόπουλος/ Ζαγκότση Υ ΕΥ Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεων Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ /TE Ζαγκοτζη Σμαράγδα Λαζάκη Αθανασία 83 Χατζηβγέρης Κων/νος Υ ΜΕ 755 Τουριστική Κοινωνιολογία Δικτόπουλος Παναγιώτης 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικότητα ΠΡ Όχι Ορολογία Ειδικότητα Γαλλικά 758 ή - Γερμανική ή Ιταλικά 759 ΕΥ Ναι ΕΥ Όχι r/courses/te119/ r/courses/te203/ 87 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. 89 Βελισσαρίου Ε. ΣΙΔΕΡΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Π Ρ Ε ΔΟΝ Α Ναι Όχι ΕΥ Όχι Αξιολόγη ση από Σπουδασ τή (Ναι / Όχι) Θ Ε Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητ ες (προσκεκλημέ νοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Διεθνή έκθεση Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικ ότητα 757 Ορολογία - Ειδικότητα 758 Γαλλικά ή - Γερμανική ή 759 Ιταλικά 1 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 2 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 3 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 4 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 17

18 ΚΩΔ Πίνακας Μαθήματα NEOY Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (έναρξη από Ακ. Έτος ) Σειρά εισαγωγής 55 ΜΑΘΗΜΑ 141. Πολιτική Οικονομία Γενική Λογιστική Εισαγωγή στην Πληροφορική Οικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού 146. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Σύγγραμμα (Β/ Σ/ Σελίδα ΝΕΟΥ Οδηγού Διδάσκοντες Ιστοσελίδα (E-class) Θ Α/Π Θ & Α/Π Ε Ε/ Σπουδών Θ Ε ώρες ώρες Μονάδες ώρες Μονάδες Α) 5 6 (Όνομα (Όνομα ECTS ECTS Υπευθύνου) Υπευθύνου) Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων στον 2 Τουρισμό 243 Τουριστική (Ελληνική και Παγκόσμια) Γεωγραφία 244 Οργάνωση Λειτουργία Επαγγελματικής Κουζίνας 2 Catering 245 Εμπορικό Δίκαιο Αγγλικά - Ορολογία Ι Β Β Β Β - class.teilar.gr/courses/te208/- Β 20 Β Β Β Β Β Πλήθος διδασκ. Υ/ ΥΕ 7 16 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Υ 17 ΛΑΖΑΚΗ Α ΛΑΖΑΚΗ Α 1 Υ 18 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Υ 19 ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ Υ ΚΟΛΤΣΙΔΟ- ΠΟΥΛΟΣ 21 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Υ 22 ΛΑΖΑΚΗ Α 1 Υ 23-4 ΑΣΜΙΝΗ Ε Υ 25 ΛΑΖΑΚΗ Υ ΚΟΥΤΣΙΜΑ- ΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙ- ΜΑΝΗΣ Υ 1 Υ Β 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Υ Β 29 ΚΙΤΣΙΟΠΟΥ- ΛΟΣ Υ 8 Αξιολόγηση ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ από Σπουδαστή (Ναι/ Όχι) ΔΟΝΑ Θ Ε ΓΥ ΔΟΝΑ ΓΥ ΔΟΝΑ ΓΥ - ΓΥ ΕΥ ΓΥ ΔΟΝΑ ΕΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΝΑ ΕΥ ΝΑΙ ΕΥ ΜΕΥ ΔΟΝΑ ΓΥ ΕΥ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) ΝΑΙ 5 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 6 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 7 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 8 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 18

19 ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Τουρ. Επιχειρ. Εμπορευματογνωσία Προμήθειες Οροφοκομία Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου Τουριστική Νομοθεσία Αγγλικά - Ορολογία ΙΙ Αρχές Μάρκετινγκ Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Σύγγραμμα (Β/ Σ/ Σελίδα ΝΕΟΥ Οδηγού Διδάσκοντες Ιστοσελίδα (E-class) Θ Α/Π Θ & Α/Π Ε Ε/ Σπουδών Θ Ε ώρες ώρες Μονάδες ώρες Μονάδες Α) 9 10 (Όνομα (Όνομα Υπευθύνου) ECTS ECTS Υπευθύνου) Πλήθος διδασκ. Υ/ ΥΕ 11 Αξιολόγηση από Σπουδαστή (Ναι / Όχι) ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ ΔΟΝΑ 12 Θ Ε Β ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡ. Y Ν Β Β Β 32 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β 33 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Y Β 34 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Y Β 38 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ 1 Y Ν Y 1 Y Ν Λειτουργ. Υποδοχής 2 Τήρηση Λογαριασ Ι 3 6 Β 39 ΧΑΤΖΗΒΓΈΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΓΈΡΗΣ 1 Y Ν Τουριστική Κοινωνιολογία 3 4 Β 41 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Y Έρευνα Τουριστικής Αγοράς Β 43 ΛΑΖΑΚΗ ΑΘΑ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1 Y Ν Μπαρ-Ποτά- Οινολογία Β 44 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ 1 Y Ν Ένα από τα δύο Ξένη Γλώσσα Ι (Γερμανικά) Ξένη Γλώσσα Ι (Γαλλικά) Β 45 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ EY Β 46 ΣΙΔΕΡΗ EY Y Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) Επίδειξη Κοκτέιλ Επίσκεψη στο οινοποιείο Ντούγκος 9 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 10 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 11 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 12 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 19

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 Θεσσαλονίκη, 03/12/2010 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... Error!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα