ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές) Στελέχωση του Ιδρύματος Εξέλιξη αριθμού Σπουδαστών Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Υποδομές Τμήματος Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Συνεργασίας Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις ( ) Κατανομή βαθμολογίας κατά μάθημα εξέτασης Βαθμολογία πτυχίου αποφοίτων Διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ερευνητικά προγράμματα και έργα Επιστημονικές δημοσιεύσεις Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Αξιολόγηση διδακτικού έργου Συνολικά (Ενότητες Α-Β-Γ) Αξιολόγηση των μαθημάτων συνολικά Θεωρία Εργαστήριο (Ενότητα Α) Αξιολόγηση των διδασκόντων (Ενότητα Β) Αυτοαξιολόγηση των σπουδαστών (Ενότητα Γ) Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων Θεωρίας Συνολική Αξιολόγηση Μαθημάτων Εργαστηρίων Αποτελέσματα Αξιολόγησης των εργαστηρίων Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων...57 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...61 Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...62 ΙΙ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεντρωτική έκθεση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό έτος , καθώς και σύντομο σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Η ΟΜΕΑ του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας είχε οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΑΠ 84/ ) και περιελάμβανε αρχικά τα ακόλουθα μέλη: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Κικαρέας Ηλίας (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Αδάμος Αδάμου (Εκπρόσωπος εκτάκτων) 5) Αλεξάκη Μαρίνα (Εκπρόσωπος γραμματείας) 6) Δήμα Κατερίνα (Εκπρόσωπος σπουδαστών) Με την Απόφαση 119/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Κολτσιδόπουλος Γιώργος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 5) Κανιούρας Πάρις (Εκπρόσωπος γραμματείας) 6) Δήμου Χρήστος (Ε.Τ.Π.) Με την απόφαση 174/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 4) Μάλαμα-Μπάρμπα Δέσποινα (Προϊσταμένη γραμματείας) Με την απόφαση 206/ της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε ξανά η σύνθεση της ΟΜΕΑ και τα νέα μέλη που ορίστηκαν ήταν: 1) Βελισσαρίου Ευστάθιος (Συντονιστής) 2) Αμοιράδης Χρήστος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3) Χατζηβγέρης Κων/νος (Μέλος Μον. Ε.Π.) 3

4 Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι το βάρος και η ευθύνη της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, βάρυνε αποκλειστικά τον πρόεδρο του τμήματος κ. Βελισσαρίου Ευστάθιο, ο οποίος βασίστηκε στα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας, η οποία απέστειλε σημαντικό μέρος των ποσοτικών δεδομένων του Τμήματος, αλλά επεξεργάστηκε τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των σπουδαστών. Να σημειωθεί επίσης, ότι η πρώτη αξιολόγηση στο Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το 2008 και τα αποτελέσματα της, αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης του τμήματος, αλλά και της πρώτης ετήσιας έκθεσης που διαβιβάστηκε στη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας. Κατά την πρώτη αξιολόγηση συγκεντρώθηκαν 528 ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που αφορούσαν 28 μαθήματα. Το Ακ. έτος πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνεχόμενη αξιολόγηση, η οποία όμως ήταν αρκετά δυσκολότερη στη συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων αξιολόγησης, λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των ενεργών σπουδαστών, ως συνέπεια του μειούμενου αριθμού των εισακτέων στο τμήμα, αλλά και του μειωμένου αριθμό των μαθημάτων, που υλοποιήθηκαν κατά το ακαδ. Έτος , λόγω της μη πραγματοποίησης των μαθημάτων των πρώτων τριών εξαμήνων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ποσοτικά στοιχεία, που αφορούν στη λειτουργία, στις δραστηριότητες και στην αξιολόγηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό έτος , καθώς και σύντομος σχολιασμός των επιμέρους στοιχείων της έκθεσης. Η έκθεση τέλος ολοκληρώνεται με μία SWOT ανάλυση του τμήματος, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία του Τμήματος, οι Ευκαιρίες αλλά και οι Κίνδυνοι. Λάρισα, Μάιος 2013 Βελισσαρίου Ευστάθιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας 4

5 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές) 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος Πίνακας Εξέλιξη των μελών ΕΠ/ ΕΡΔΙΠ και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Αναπληρωτές Σύνολο Καθηγητές Από εξέλιξη* 2 Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Σύνολο Παραιτήσεις* Μέλη ΕΡΔΙΠ Σύνολο Διοικητικό προσωπικό * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος Σύνολο Πίνακας Εξέλιξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού* του Τμήματος Σύνολο Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Σε εξέλιξη Υπό προκήρυξη * Περιλαμβάνει και μέλη ΠΚΤΕ 5

6 Πίνακας Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό χειμερινό Εαρινό Χειμερινό ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας Πλήθος Εργαστηριακών και Επιστημονικών Συνεργατών Εαρινό Χειμερινό ΕΡΓΑΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΝΕΡΓ Σύνολο έκτακτου ΕΠ Πίνακας Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό Χειμερ ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Πλήρη Προσόντα ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Ελλιπή προσόντα. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Πλήρη Προσόντα ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Ελλιπή προσόντα Σύνολο ,6 1,625 2,75 2,87 3,18 3,75 2,87 3,37 0 0,75 0,5 2,33 6,13 5,26 10,66 19, ,0 2, ,66 2,25 2,16 1,25 0 0,0 0,57 0,57 0,50 0,85 1,14 0,28 1,6 4,375 6,39 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 6

7 Πίνακας Συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα Εαρινό Χειμερινό Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Σύνολο % χωρίς Μεταπτυχιακό ,27 43,2 41,5 50,4 44,7 1.2 Εξέλιξη αριθμού Σπουδαστών Πίνακας Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Εγγεγραμμένοι Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα Εισακτέοι Εισαχθέντες Εγγραφέντες Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (προς το Τμήμα) Κατατακτήριες εξετάσεις (από ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΑΝ κ.λπ.) Άλλες κατηγορίες (και αλλοδαποί) ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχοι Απονομές πτυχών Διαγεγραμμένοι Μετεγγραφές (από το Τμήμα) Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών Διακοπή κατόπιν αίτησης ΣΥΝΟΛΟ

8 1.3 Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Πίνακας Αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους του Τμήματος Εγγεγραμμένοι Συνεργάτες (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης) Μέλη Ε.Π ,6 5,38* 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 Αναλογία προς μέλη Ε.Π. 98,7 105,0 129,85 143,71 135,6 219,7 217,4 Αναλογία προς Μέλη Ε.Π. + Συνεργάτες 77,9 *μέσος όρος χειμερινού εαρινού εξαμήνου ,4 55,3 49,1 53,95 67,5 47,9 1.4 Υποδομές Τμήματος Πίνακας Καταγραφή κτιριακών υποδομών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τμήματος Αίθουσες Διδασκαλίας (11) 562,5 562,5 562,5 562,5 517,7 517,7 Τετραγωνικά μέτρα υποδομών Τμήματος Εργαστήρια (6) 547,1 547,1 547,1 547,1 547,1 547,1 Γραφεία Καθηγητών/ ΕΤΠ/ Συνεργατών (8) 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 Γραφεία Διοίκησης (3) 86,4 86,4 86,4 86,4 59,0 59,0 Βοηθητικοί χώροι 263,3 263,3 263,3 263,3 335,5 335,5 Κοινόχρηστοι χώροι Αριθμός Η/Υ Τμήματος Χρήση από το Προσωπικό Χρήση από τους Σπουδαστές ΣΥΝΟΛΟ

9 1.5 Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Α. Στελέχωση του Ιδρύματος Α1. Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικά κενά σε τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις επιστημονικές βαθμίδες, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι τομείς μαθημάτων και να μην υφίσταται Συμβούλιο Τμήματος. Οι ελλείψεις αυτές σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και λόγω των συνεχών μεταβαλλόμενων συνθηκών στην τουριστική αγορά, καθιστούν επιβεβλημένες την πλήρωση των οργανικών θέσεων. Το Τμήμα είχε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, σε διαδικασίες προκήρυξης νέων θέσεων και ειδικότερα : 1 Θέση στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο : Πληροφορική Τουριστικό Λογισμό και λογισμικό στατιστικής (Κενή Θέση λόγω παραίτησης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο : Τουριστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (Κενή θέση, λόγω άγονης προκήρυξης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, με εξειδίκευση : Διεύθυνση Τουριστικών Γραφείων (Κενή θέση λόγω παραίτησης) 1 Θέση στη Βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, με εξειδίκευση : Μαγειρική (Κενή θέση λόγω συνταξιοδότησης). Οι προκηρύξεις των παραπάνω θέσεων έχουν εγκριθεί, αλλά εκκρεμεί η προκήρυξη τους από το αρμόδιο Υπουργείο. Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες το Τμήμα με το έγγραφο 1337/ προς το ΥΠΕΠΘ και κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. του τμήματος (99-26/3/2008) έχει ζητηθεί η αύξηση των οργανικών θέσεων του τμήματος κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του καθηγητού, κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του αναπληρωτή, κατά μία θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του καθηγητού εφαρμογών και κατά 2 θέσεις στη βαθμίδα του ΕΤΠ. Ωστόσο και σε αυτό το αίτημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο. Α2. Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ως προς το έκτακτο προσωπικό, αυτό παρουσιάζει μία σταδιακή μείωση, λόγω κυρίως της μείωσης του αριθμού των εργαστηρίων που πραγματοποιούνται, από το 2007 και μετά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι το Ακαδημ. Έτος οι ώρες ανάθεσης σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχονταν σε 371 και κατά το τελευταίο Ακ. Έτος ( ) σε 21 ώρες 9

10 μόνο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 94%, ενώ υπήρξε και μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης. Η μείωση των εισακτέων τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στη μείωση του εκπαιδευτικού έργου του προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου), αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του , ο αριθμός των ωρών ανάθεσης ήταν μόλις 89 ώρες και 13 ώρες σε καθηγητές ξένων γλωσσών. Η μείωση των ωρών ανάθεσης στο έκτακτο προσωπικό γίνεται προφανής και από τη μείωση του δείκτη Ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, όπου κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε από 24,7 συνεργάτες (πλήρους απασχόλησης) σε μόλις 1,6 συνεργάτες. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το επιστημονικό επίπεδο του έκτακτου προσωπικού, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, παρουσίασε σημαντική αύξηση. Ειδικότερα το Ακ. Έτος δεν υπήρχε εκπαιδευτής χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 37,5% των ωρών διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε από κατόχους διδακτορικού τίτλου. Πίνακας Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης επιστημονικών, εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ συνεργατών του Τμήματος Εαρινό Χειμερ ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Πλήρη Προσόντα ΕΡΓ. ΣΥΝΕΡΓ. Ελλιπή προσόντα. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Πλήρη Προσόντα 1,0 1,625 2,75 2,87 3,18 3,75 2,87 3,37 0 0,75 0,5 2,33 6,13 5,26 10,66 19,86 0,6 2,0 2, ,66 2,25 2,16 1,25 ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓ Ελλιπή προσόντα 0 0,0 0,57 0,57 0,50 0,85 1,14 0,28 Σύνολο 1,6 4,375 6,39 9,43 13,47 12,11 16,83 24,76 Στον Πίνακα γίνεται εμφανής η μείωση του έκτακτου προσωπικού, όπου από το ακ. Έτος μειώθηκε από 24,7 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, σε μόλις 1,6, κατά το Ακ. έτος

11 Στο τέλος του σπουδαστικού έτους , κατόπιν των διαγραφών και των αποφοιτήσεων έως τον Ιούλιο του 2012, οι σπουδαστές του τμήματος ανέρχονται σε 592. Πίνακας Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Β. Σπουδαστές Ο αριθμός των σπουδαστών του Τμήματος παρουσιάζει, μετά το σπουδαστικό έτος μία σημαντική σταδιακή μείωση, η οποία οφείλεται : Α) Στο μικρό αριθμό εισακτέων από το Σπουδ. Έτος και μετά. Β) Στις αποφοιτήσεις 100 έως 140 σπουδαστών κάθε έτος Γ) Στις διαγραφές σπουδαστών που έχει προχωρήσει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά το Ακ. Έτος Ειδικότερα το 2008 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (100/ ) διαγράφησαν από το δυναμικό της σχολής 85 σπουδαστές και με την απόφαση /4/2008 διαγράφησαν 109 σπουδαστές. Συνολικά οι διαγραφές το 2008 ανήλθαν σε 194 και αφορούσαν σπουδαστές που η εγγραφή τους είχε πραγματοποιηθεί πριν από 9 χρόνια και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Το έτος 2009 διεγράφησαν 9 σπουδαστές και το 2010 άλλοι 55 σπουδαστές. Το 2011 διαγράφησαν 73 σπουδαστές Εγγεγραμμένοι Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα Εισακτέοι Εισαχθέντες Εγγραφέντες Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (προς το Τμήμα) Κατατακτήριες εξετάσεις (από ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΑΝ κ.λπ.) Άλλες κατηγορίες (και αλλοδαποί) ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχοι Απονομές πτυχών Διαγεγραμμένοι Μετεγγραφές (από το Τμήμα) Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών Διακοπή κατόπιν αίτησης ΣΥΝΟΛΟ

12 Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθούν οι ειδικότεροι λόγοι που οδηγούν στο μικρό αριθμό εισακτέων στο Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά θα μπορούσαν να αναφερθούν δύο παράγοντες, οι οποίοι δεν αποτελούν οπωσδήποτε και τους κυριότερους : Α) Το πτυχίο των τμημάτων δεν οδηγεί στο Δημόσιο τομέα, τομέας, που αποτελεί για τους αποφοίτους Λυκείου προτεραιότητα (Βλέπε στρατιωτικές σχολές και σχολές σωμάτων ασφαλείας, Παιδαγωγικά τμήματα και γενικότερα της εκπαίδευσης.). Β) Τα τμήματα Τουριστικών επιχειρήσεων (ΤΕ), συγχέονται συχνά με τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, και κατά συνέπεια οι απόφοιτοι Λυκείου θεωρούν, ότι από τα τμήματα ΤΕ αυτά θα αποφοιτήσουν σερβιτόροι, μάγειροι και γενικότερα κατώτερο προσωπικό. Ωστόσο η κυριότερη αιτία αποτελεί η ύπαρξη εξετάσεων σε ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα), το οποίο διατηρεί τη βάση του 10. Στην ουσία τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων, είναι τα μοναδικά τμήματα σε όλο το ΤΕΙ τα οποία έχουν ειδικό μάθημα και βάση εισαγωγής. Η απαίτηση για πρόσθετες εξετάσεις σε ειδικό μάθημα, (Α) Λειτουργεί αποτρεπτικά στο να δηλώσουν οι υποψήφιοι το Τμήμα. Ενώ οι υποψήφιοι δηλώνουν (συνήθως) όλα τα τμήματα των Σχολών Διοίκησης Οικονομίας (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης κ.λπ.) το τμήμα Τ.Ε. δεν το δηλώνουν λόγω των πρόσθετων εξετάσεων στη γλώσσα. (Β) Να σημειωθεί επίσης ότι τα θέματα των εξετάσεων στην ξένη γλώσσα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, αφού είναι τα ίδια με αυτά των υποψηφίων για τα τμήματα φιλολογίας των Α.Ε.Ι. (Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική). (Γ) Η ξένη γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά στη δήλωση, αλλά και μεγάλο ποσοστό υποψηφίων (35%) δεν προσέρχεται στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας. (Δ) Παράλληλα η ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα διατηρεί τη βάση του 10, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν στη ξένη γλώσσα, ενώ μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε τμήμα του ΤΕΙ, δεν μπορούν να εισαχθούν στα τμήματα Τουριστικών επιχειρήσεων. (Ε) Τέλος η κατάργηση της βάση του 10 (συνολικά), οδηγεί πολλούς επιτυχόντες στην ξένη γλώσσα, να εισάγονται στα Α.Ε.Ι., στα αντίστοιχα τμήματα Φιλολογίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χαμηλότερη βάση εισαγωγής και από τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων της ίδια πόλης (π.χ. Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και να μην εισάγονται στα τμήματα Τ.Ε. της περιφέρειας, αν και συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι η πιθανότητα εισαγωγής στα τμήματα Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. μειώνεται δραματικά. Τα προβλήματα αυτά έγιναν αντιληπτά τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε το 2008 η 1 η Πανελλήνια συνάντηση προϊσταμένων των Τμημάτων 12

13 Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας : 1) Η κατάργηση των εξετάσεων στο ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα), αφού στα προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων υπάρχουν μαθήματα 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί, ότι τα δύο προπτυχιακά τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, για το οποία έχει εκδοθεί και το ανάλογο ΦΕΛ(Κ;) (Πανεπιστήμιο Πειραιά και Αιγαίου), δεν απαιτούν εξετάσεις σε ειδικό μάθημα. 2) Την μετονομασία των Τμημάτων σε Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι και στο θέμα αυτό, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο. Γ. Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια στα 7 άτομα, που σε συνδυασμό με την μείωση των εγγεγραμμένων σπουδαστών, είχε ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο δείκτης διδασκομένων προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ειδικότερα από 217,4 (το ) σε 129,8 (το ) και 98,7 το Δ. Υποδομές Το τμήμα στεγάζεται σε αυτόνομο διώροφο κτήριο τ.μ και διαθέτει μεγάλο αριθμό γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του Τμήματος. Αναλυτικός πίνακας με τις υποδομές του Τμήματος επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Ελλείψεις εντοπίζονται στην τοποθέτηση κλιματιστικών σε ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και στον εξοπλισμό ορισμένων αιθουσών με διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροβολέα και οθόνη προβολής. Να σημειωθεί ότι από το σπουδαστικό έτος παραχωρήθηκαν 4 αίθουσες διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού του έργου. Επίσης από το Ακαδημαικό έτος , στο κτήριο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στεγάζεται η Διοίκηση της Σχολής, που περιλαμβάνει το γραφείο του Διευθυντή, το γραφείο ΕΤΠ, καθώς και τις τέσσερις γραμματείες των επιμέρους Τμημάτων. 13

14 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα υλοποιεί ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο αναμορφώθηκε από το Ακαδημαϊκό έτος Να σημειωθεί ότι το τμήμα δεν υλοποιεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Πίνακας Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία: Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών 2004 Εφαρμογή του ECTS (Ναι/ Όχι) ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαϊκό Έτος 2004 Εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) (Ναι/ Όχι) ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαϊκό Έτος 2004 Πίνακας Απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου και διαχωρισμός τους σε Υποχρεωτικά, Επιλογής Υποχρεωτικά και Προαιρετικά στο τελευταίο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) Προαιρετικά Μαθήματα Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Διδακτικές μονάδες (Σύνολο ωρών) Πιστωτικές μονάδες ECTS Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Προσφέρονται από το Τμήμα Προσφέρονται από άλλα Τμήματα Πίνακας Διαχωρισμός των απαιτούμενων για την απόκτηση πτυχίου μαθημάτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας και ΔΟΝΑ. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ) ΔΟΝΑ Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε Σύνολο μαθημάτων Ώρες Διδασκαλίας Θ ΑΠ Ε

15 Πίνακας 2.1.2α. Υποχρεωτικά Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- έως σειρά εισαγωγής 54) Υποχρεωτι Σελίδα ιδάσκοντες κό Αξιολόγηση Οδηγού Κωδ Ιστότοπος από φοιτητή ιαλέξεις Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ (Συνεργάτες) Κατ' (Ναι / Όχι) ** * επιλογήν 451 Κοστολόγηση Έλεγχος 49 Αδάμου Αδάμος Υ Ναι 452 Λειτουργία Υποδοχής Ι 51 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Υ Όχι Εργαστήριο 453 Υπηρεσία Ορόφων 20 Λαζάκη Αθανασία Υ Όχι 454 Οργάνωση -Λειτουργία εστιατορίου 22 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Ναι Εργαστήριο 455 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Υ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι 23 Όχι Υ 551 Τουριστικό Μάρκετινγκ 60 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Όχι 552 Αγγλικά Ορολογία Ι 62 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Υ Όχι Λειτουργία Υποδοχής ΙΙ 63 Χατζηβγέρης Κων/νος Ποτά Οινολογία 64 Αμιράδης Χρήστος Υ Υ Ναι Εργαστήριο Ναι Εργαστήριο 555 Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ 65 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Υ Ναι Εργαστήριο 651 Υ Αγγλικά Ορολογία ΙΙ 70 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Όχι 652 Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ 71 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Υ Όχι 653 Τουριστικές Εφαρμογές με Η/Υ 72 Χατζηβγέρης Κων/νος Υ Ναι Εργαστήριο 654 Χατζηκων/νου Γεωργία / Υ Αεροπορικοί Ναύλοι 73 Όχι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 751 Τουριστική Οικονομία 79 Βελισσαρίου Ευστάθιος Υ Ναι 752 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 81 Δικτόπουλος Υ Όχι 753 Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεων 82 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Υ Ναι Εργαστήριο 754 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ 83 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Υ Ναι 755 Τουριστική Κοινωνιολογία 85 Δικτόπουλος Παναγιώτης Υ Όχι 15

16 Πίνακας 2.1.2β.Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- έως σειρά εισαγωγής 54) Σελίδα Διδάσκοντες Υποχρεωτικό Αξιολόγηση Διαλέξεις ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Οδηγού από φοιτητή Κωδ Σπουδών * (Συνεργάτες) Κατ' επιλογήν (Ναι/ Όχι) ** 156 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 27 Βελισσαρίου Ευστάθιος ΕΥ Ναι 157 Δεοντολογία Επαγγέλματος 28 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΕΥ Όχι 257 Οργανισμοί και Φορείς Τουρισμού 37 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ ΕΥ Όχι 256 Εμπορικό Δίκαιο 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. ΕΥ Ναι 356 Αρχιτεκτονική εγκαταστάσεων ΕΥ 47 ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ Κων. Ναι Διαμονής 357 Επιχειρησιακές επικοινωνίες ΕΥ 48 Δικτόπουλος Π. Όχι Τουριστικών επιχειρήσεων 456 Ψυχαγωγία Άθληση πελατών ΕΥ 57 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ Ναι Ξενοδοχείων 457 Ταξιδιωτικοί οδηγοί 58 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ Όχι 458 Εργατικό δίκαιο 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥ Ναι 556 Γαλλικά Ορολογία Ι 67 ΣΙΔΕΡΗ ΕΥ Όχι 557 Γερμανικά Ορολογία Ι 68 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ Όχι 558 Ιταλικά Ορολογία Ι 69 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Όχι 655 Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων 74 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΕΥ Όχι 656 Οικονομοτεχνικές μελέτες 75 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥ Ναι 657 Γαλλικά Ορολογία ΙΙ 76 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ Όχι 658 Γερμανικά Ορολογία ΙΙ 77 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Όχι 659 Ιταλικά Ορολογία ΙΙ 78 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΕΥ Όχι 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 87 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ Όχι Επιχειρηματικότητα 89 Βελισσαρίου Ε. ΕΥ ΝΑΙ Ορολογία Ειδικότητα Γαλλικά ή Γερμανική ή Ιταλικά ΣΙΔΕΡΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ 16

17 ΚΩ Δ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Θ ώρες Α/ Π ώρ ες Μονάδες ECTS ώρ ες Μονά δες ECTS 751 Τουριστική Οικονομία Β Διδάσκοντες Σύγγραμ μα Σελίδα (Β/ Ιστοσελίδα Οδηγού Θ & Α/Π Ε Σ/ (E-class) Σπουδών 2 Θ Ε Ε/ Α) 1 /TE114 (Όνομα Υπευθύνου) (Όνομα Υπευθύν ου) Πλήθος διδασκόντων Υ/ ΥΕ 3 ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ ΔΟΝ Α 4 79 Βελισσαρίου Ευστάθιος Υ ΕΥ 752 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 4 4 Σ 81 Δικτόπουλος/ Ζαγκότση Υ ΕΥ Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεων Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ /TE Ζαγκοτζη Σμαράγδα Λαζάκη Αθανασία 83 Χατζηβγέρης Κων/νος Υ ΜΕ 755 Τουριστική Κοινωνιολογία Δικτόπουλος Παναγιώτης 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικότητα ΠΡ Όχι Ορολογία Ειδικότητα Γαλλικά 758 ή - Γερμανική ή Ιταλικά 759 ΕΥ Ναι ΕΥ Όχι r/courses/te119/ r/courses/te203/ 87 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. 89 Βελισσαρίου Ε. ΣΙΔΕΡΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΝΤΥΠΑ ΕΥ Π Ρ Ε ΔΟΝ Α Ναι Όχι ΕΥ Όχι Αξιολόγη ση από Σπουδασ τή (Ναι / Όχι) Θ Ε Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητ ες (προσκεκλημέ νοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Διεθνή έκθεση Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. 756 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματικ ότητα 757 Ορολογία - Ειδικότητα 758 Γαλλικά ή - Γερμανική ή 759 Ιταλικά 1 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 2 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 3 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 4 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 17

18 ΚΩΔ Πίνακας Μαθήματα NEOY Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (έναρξη από Ακ. Έτος ) Σειρά εισαγωγής 55 ΜΑΘΗΜΑ 141. Πολιτική Οικονομία Γενική Λογιστική Εισαγωγή στην Πληροφορική Οικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού 146. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Σύγγραμμα (Β/ Σ/ Σελίδα ΝΕΟΥ Οδηγού Διδάσκοντες Ιστοσελίδα (E-class) Θ Α/Π Θ & Α/Π Ε Ε/ Σπουδών Θ Ε ώρες ώρες Μονάδες ώρες Μονάδες Α) 5 6 (Όνομα (Όνομα ECTS ECTS Υπευθύνου) Υπευθύνου) Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων στον 2 Τουρισμό 243 Τουριστική (Ελληνική και Παγκόσμια) Γεωγραφία 244 Οργάνωση Λειτουργία Επαγγελματικής Κουζίνας 2 Catering 245 Εμπορικό Δίκαιο Αγγλικά - Ορολογία Ι Β Β Β Β - class.teilar.gr/courses/te208/- Β 20 Β Β Β Β Β Πλήθος διδασκ. Υ/ ΥΕ 7 16 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Υ 17 ΛΑΖΑΚΗ Α ΛΑΖΑΚΗ Α 1 Υ 18 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Υ 19 ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ Υ ΚΟΛΤΣΙΔΟ- ΠΟΥΛΟΣ 21 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Υ 22 ΛΑΖΑΚΗ Α 1 Υ 23-4 ΑΣΜΙΝΗ Ε Υ 25 ΛΑΖΑΚΗ Υ ΚΟΥΤΣΙΜΑ- ΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙ- ΜΑΝΗΣ Υ 1 Υ Β 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Υ Β 29 ΚΙΤΣΙΟΠΟΥ- ΛΟΣ Υ 8 Αξιολόγηση ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ από Σπουδαστή (Ναι/ Όχι) ΔΟΝΑ Θ Ε ΓΥ ΔΟΝΑ ΓΥ ΔΟΝΑ ΓΥ - ΓΥ ΕΥ ΓΥ ΔΟΝΑ ΕΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΝΑ ΕΥ ΝΑΙ ΕΥ ΜΕΥ ΔΟΝΑ ΓΥ ΕΥ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) ΝΑΙ 5 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 6 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 7 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 8 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 18

19 ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Τουρ. Επιχειρ. Εμπορευματογνωσία Προμήθειες Οροφοκομία Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου Τουριστική Νομοθεσία Αγγλικά - Ορολογία ΙΙ Αρχές Μάρκετινγκ Διδακτικές ώρες/ Πιστωτικές μονάδες Σύγγραμμα (Β/ Σ/ Σελίδα ΝΕΟΥ Οδηγού Διδάσκοντες Ιστοσελίδα (E-class) Θ Α/Π Θ & Α/Π Ε Ε/ Σπουδών Θ Ε ώρες ώρες Μονάδες ώρες Μονάδες Α) 9 10 (Όνομα (Όνομα Υπευθύνου) ECTS ECTS Υπευθύνου) Πλήθος διδασκ. Υ/ ΥΕ 11 Αξιολόγηση από Σπουδαστή (Ναι / Όχι) ΓΥ/ ΕΥ/ ΕΔ/ ΔΟΝΑ 12 Θ Ε Β ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡ. Y Ν Β Β Β 32 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β 33 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Y Β 34 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ Y Β 38 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ 1 Y Ν Y 1 Y Ν Λειτουργ. Υποδοχής 2 Τήρηση Λογαριασ Ι 3 6 Β 39 ΧΑΤΖΗΒΓΈΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΓΈΡΗΣ 1 Y Ν Τουριστική Κοινωνιολογία 3 4 Β 41 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Y Έρευνα Τουριστικής Αγοράς Β 43 ΛΑΖΑΚΗ ΑΘΑ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1 Y Ν Μπαρ-Ποτά- Οινολογία Β 44 ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ 1 Y Ν Ένα από τα δύο Ξένη Γλώσσα Ι (Γερμανικά) Ξένη Γλώσσα Ι (Γαλλικά) Β 45 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ EY Β 46 ΣΙΔΕΡΗ EY Y Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) Επίδειξη Κοκτέιλ Επίσκεψη στο οινοποιείο Ντούγκος 9 Β: Βιβλίο, Σ: Σημειώσεις, Ε: E-class, Α: Άλλο 10 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 11 Υ: Υποχρεωτικά, ΕΥ: Κατ επιλογής υποχρεωτικά 12 ΓΥ: Γενικής Υποδομής, ΕΥ: Ειδικής Υποδομής, ΕΔ: Ειδικότητας, ΔΟΝΑ: Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών 19

20 2.2 Προγράμματα Συνεργασίας Πίνακας Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Συνεργασίας (π.χ. Erasmus, Leonardo κλπ) Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο Τμήμα Φοιτητές εξωτερικού που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στην Ελλάδα Φοιτητές του Τμήματος που πραγματοποίησαν πρακτική στο εξωτερικό (πρόγραμμα Mundus) Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Σύνολο Συμπεράσματα- Σχόλια- Παρατηρήσεις Το τμήμα προσφέρει μόνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών είχε πραγματοποιηθεί το 2004 και παράλληλα εισήχθηκε και το σύστημα των πιστωτικών μονάδων(ects). Συνολικά το πρόγραμμα διορθώνεται σε 240 πιστωτικές μονάδες εκ των οποίων οι 20 Π.Μ. αφορούσαν στην πτυχιακή εργασία και οι 10 στην Πρακτική άσκηση. Ωστόσο οι εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού η μείωση του αριθμού σπουδαστών, αλλά και η ανάγκη προσαρμογής της διάρθρωσης σπουδών, σύμφωνα με τις ετήσιες πιστωτικές μονάδες (30) και τον περιορισμό των μαθημάτων επιλογής επέβαλαν στην εκ νέου αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος Το Τμήμα παρουσιάζει συγκριτικά με άλλα τμήματα του ΤΕΙ σημαντική κινητικότητα στο πλαίσιο Διαπανεπιστημιακού προγραμμάτων συνεργασίας. Το τελευταίο Ακαδημαϊκό έτος ( ) το τμήμα φιλοξένησε 2 φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ίδιο έτος 4 φοιτητές φοίτησαν σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του Εrasmus. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4 η Ετήσια συγκεντρωτική έκθεση αξιολόγησης Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (2011 2012) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αθήνα 29-12-2014 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

FULL TIME 2012-2013 HRM

FULL TIME 2012-2013 HRM FULL TIME 2012-2013 HRM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Mean (%) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαφήνεια στόχων 86,67% Κάλυψη Ύλης 80,00% Οργάνωση διδασκαλίας 86,67% Εκπαιδευτικό Υλικό 86,67% Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CODE Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜΘ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ 1 140101 EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 3 1011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 2 140102 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 3 1012 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 3 140103 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 4 1 1013 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 4 140104 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ Α ΕΞΑΗΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΗΑΤΟΣ ΓΥ Υ 101 ικροοικονομική 2 2 4 8 5 ΓΥ Υ 102 Διοικητική των Επιχειρήσεων 2 2 4 8 5 ΕΥ Υ 103 Εισαγωγή στη Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δ ο ι ί ο κ ί ηση Ε π Ε ιχ ι ε χ ι ε ρ ι ή ρ σεω ε ν (Γρεβενά)

Δ ο ι ί ο κ ί ηση Ε π Ε ιχ ι ε χ ι ε ρ ι ή ρ σεω ε ν (Γρεβενά) Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ιστορικό - Τμήματα Το παράρτημα Γρεβενών του Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003 με την λειτουργία του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΟΜ) ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Γ' ΟΜ)

(Θ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΟΜ) ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΓΕΙΡ. Ι ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Γ' ΟΜ) ΣΠΟΥΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Ιωάννα Λεονταρίδου Αισθητικός - Βιολόγος Αν. Καθηγήτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Η αντίληψη ως προς το ωραίο Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2015-16) Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

ΕΠΑΛ_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2015-16) Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ Πίνακας αντιστοιχίας των διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. στον τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Α και Β ανάθεση. Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. Αν. Καμπαμανώλη-Δήμου Προϊστάμενος ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Dr. John Sofos Professor in the Department of Animal Sciences Distinguished Professor at Colorado State

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ HELLENIC REPUBLIC Τ.Ε.Ι. PATRAS ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12/05/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα