Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα"

Transcript

1 Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 Δικέφαλος Βραχιόνιος Μυς...00 Πρόσθιος Βραχιόνιος...00 Βραχιονοκερκιδικός...00 Στρογγύλος Πρηνιστής...00 Συγκρίσεις μεταξύ των Καμπτήρων του Αγκώνα...00 ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 Τρικέφαλος Βραχιόνιος...00 Αγκωνιαίος...00 ΥΠΤΙΑΣΤΕΣ ΜΥΕΣ...00 Υπτιαστής...00 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...00 Τ ο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάζει τα οστά και τις αρθρώσεις που συνθέτουν το αρθρικό σύμπλεγμα του αγκώνα. Αν και είναι σαφές ότι η δομή και η λειτουργία του συμπλέγματος του αγκώνα είναι απλούστερη από εκείνη του ώμου, το μυϊκό σύστημα διαθέτει μοναδικές ιδιαιτερότητες. Το αρθρικό σύμπλεγμα του αγκώνα αποτελείται από δύο μηχανικά ευδιάκριτες αρθρώσεις, τις βραχιόνιες αρθρώσεις που επιτρέπουν την κάμψη και την έκταση, καθώς και την άνω κερκιδωλενική άρθρωση που συμβάλλει στον πρηνισμό και υπτιασμό του αντιβραχίου και της άκρας χείρας. Επομένως, οι μύες του αγκώνα οργανώνονται κατά τέτοιον τρόπο που επιτρέπει τη λειτουργία σε ουσιαστικά οποιοδήποτε συνδυασμό θέσης αγκώνα και αντιβραχίου. Οι σκοποί αυτού του κεφαλαίου είναι Η συζήτηση της αρχιτεκτονικής και της ενέργειας καθενός από τους κύριους μύες του αγκώνα Η εξέταση των μεμονωμένων λειτουργικών ρόλων καθενός από τους μύες του αγκώνα Η συζήτηση της συνεισφοράς της βλάβης μεμονωμένων μυών σε λειτουργικά ελλείμματα Η σύγκριση της σχετικής δύναμης των καμπτήρων και των εκτεινόντων του αγκώνα Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, οι κύριοι μύες του αγκώνα ορίζονται ως εκείνοι που διασχίζουν τον αγκώνα και προσφύονται στο αντιβράχιο χωρίς να διαθέτουν πρόσφυση πέρα από τον καρπό. Οι περισσότεροι από τους μύες που ενεργούν στον αγκώνα μπορούν να χαρακτηριστούν ως μύες που κάμπτουν ή εκτείνουν τον αγκώνα. Αυτοί οι μύες είναι ο δικέφαλος βραχιόνιος, ο πρόσθιος βραχιόνιος, ο βραχιονοκερκιδικός, ο στρογγύλος πρηνιστής, ο τρικέφαλος βραχιόνιος και ο αγκωνιαίος. Ο υπτιαστής είναι επίσης ένας μυς του αγκώνα. Αν και δεν διαθέτει καμία συνεισφορά στην κάμψη ή την έκταση του αγκώνα, αποτελεί έναν ουσιαστικό μυ του αγκώνα, που ενεργεί μόνο στην άνω κερκιδωλενική άρθρωση. Ο βραχιονοκερκιδικός, ο στρογγύλος πρηνιστής και ο υπτιαστής εκφύονται στην πραγματικότητα μαζί με τους μύες του αντιβραχίου. Παρόλο που οι υπόλοιποι μύες του αντιβραχίου διαθέτουν κάποια επίδραση και στον αγ- 242

2 Κεφάλαιο 12 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 243 κώνα, οι κύριες ενέργειές τους αφορούν τον καρπό. Ο βραχιονοκερκιδικός, ο στρογγύλος πρηνιστής και ο υπτιαστής ενεργούν μόνο στον αγκώνα. Το τρέχον κεφάλαιο εστιάζει σε όλους τους μύες των οποίων οι κύριες ενέργειες αφορούν τον αγκώνα. Οι υπόλοιποι μύες του αντιβραχίου περιγράφονται στο κεφάλαιο 15. Σε εκείνο το κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος των υπολοίπων μυών του αντιβραχίου, συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασής τους στις κινήσεις των βραχιονίων και κερκιδωλενικών αρθρώσεων. ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Οι κύριοι καμπτήρες του αγκώνα είναι ο δικέφαλος βραχιόνιος, ο πρόσθιος βραχιόνιος και ο βραχιονοκερκιδικός μυς (Εικ. 12.1). Ο στρογγύλος πρηνιστής συμβάλλει επίσης στην ενεργητική κάμψη του αγκώνα και συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την ομάδα. Οι ενέργειες κάθε μυός παρουσιάζονται παρακάτω. Αφου συζητηθεί χωριστά κάθε μυς, παρουσιάζεται η σύγχρονη κατανόηση της συνεισφοράς τους στη συντονισμένη κίνηση της κάμψης του αγκώνα. Αυτή η κατανόηση είναι βασισμένη σε ηλεκτρομυογραφικά (ΗΜΓ) δεδομένα, καθώς επίσης και σε μαθηματικά μοντέλα της περιοχής. κεφαλών κατά τη διάρκεια της κάμψης του αγκώνα, ανεξάρτητα από τη θέση του αντιβραχίου ή την ταχύτητα συστολής [47]. Μία μελέτη 10 ατόμων με μακροχρόνια (3,2 έτη) ρήξη της μακράς κεφαλής του δικεφάλου αποκαλύπτει ελλείμματα δύναμης της τάξης του 10 έως 15% για την κάμψη του αγκώνα και λιγότερο από 2% για τον υπτιασμό, σε σύγκριση με τη μη προσβεβλημένη πλευρά Δικέφαλος Βραχιόνιος μυς Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς είναι ένας ατρακτοειδής μυς με δύο κεφαλές (Πλαίσιο Μυϊκών Προσφύσεων 12.1). Οι προσφύσεις του διασχίζουν και τον ώμο και τον αγκώνα, ενώ στον αγκώνα διασχίζει και τις βραχιόνιες και την κερκιδωλενική αρθρώσεις. Κατά συνέπεια, η σύσπαση του δικεφάλου βραχιονίου μυός έχει επιπτώσεις στη γληνοβραχιόνια, τη βραχιονοωλένια και βραχιονοκερκιδική αρθρώσεις, καθώς επίσης και στην άνω κερκιδωλενική άρθρωση. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΜΥΣ Δικέφαλος Βραχιόνιος Στρογγύλος Πρηνιστής Ενέργεια Κάμψη αγκώνα Υπτιασμός του αντιβραχίου Κάμψη ώμου Απαγωγή ώμου Σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωση Δεδομένα Βραχιονοκερκιδικός Πρόσθιος Βραχιόνιος Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς κάμπτει τον αγκώνα και υπτιάζει το αντιβράχιο [6, 10, 33, 41, 44, 53]. Παρόλο που και οι δύο κεφαλές του δικεφάλου βραχιονίου μυός συμβάλλουν σε αυτές τις ενέργειες, η σχετική συνεισφορά τους είναι ασαφής. Οι Basmajian και De Luca προτείνουν ότι η μακρά κεφαλή είναι πιο δραστήρια από τη βραχεία κεφαλή κατά τη διάρκεια της μειομετρικής κάμψης του αγκώνα και κατά τη διάρκεια του υπτιασμού στους περισσότερους ανθρώπους [6]. Εντούτοις, οι Stewart και συνεργάτες δεν βρίσκουν καμία διαφορά στη δραστηριότητα των δύο Εικόνα 12.1: Οι κύριοι καμπτήρες μύες του αγκώνα περιλαμβάνουν το δικέφαλο βραχιόνιο, τον πρόσθιο βραχιόνιο, το βραχιονοκερκιδικό, και τον στρογγύλο πρηνιστή.

3 244 Μέρος ΙΙ / ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ [49]. ΗΜΓ δεδομένα προτείνουν ότι οι μύες του αγκώνα διαθέτουν συγκεκριμένους ξεχωριστούς ρόλους στην κίνηση του αγκώνα ανάλογα με τη θέση αντιβραχίου, το ποσό της αντίστασης κατά τη διάρκεια της κίνησης και την ταχύτητα της κίνησης. Η δραστηριότητα του δικεφάλου βραχιονίου μυός κατά τη διάρκεια της κίνησης του αγκώνα εξαρτάται από αυτές τις συνθήκες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς συμμετέχει στην κάμψη του αγκώνα και τον υπτιασμό του αντιβραχίου ανασκοπούνται μετά από τη συζήτηση των υπολοίπων καμπτήρων του αγκώνα. Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς συχνά αναφέρεται ως καμπτήρας του ώμου [44, 50]. Οι Basmajian και De Luca παραθέτουν ΗΜΓ δεδομένα που υποστηρίζουν αυτήν την κοινή άποψη [6]. Αυτοί οι ερευνητές παρατηρούν δραστηριότητα και στις δύο κεφαλές του δικεφάλου βραχιονίου μυός κατά τη διάρκεια της κάμψης του ώμου, αλλά περισσότερη στη μακρά κεφαλή στους περισσότερους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, μια μελέτη των ώμων πέντε πτωμάτων προτείνει ότι η βραχεία κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου μυός διαθέτει έναν επαρκή μοχλοβραχίονα ροπής για την κάμψη του ώμου, ενώ η μακρά κεφαλή διαθέτει έναν αμελητέο μοχλοβραχίονα ροπής για την ίδια κίνηση [7]. Επειδή η μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου μυός διασχίζει και τον ώμο και τον αγκώνα, το μήκος του μυός επηρεάζεται από τις αλλαγές της θέσης καθεμίας άρθρωσης. Η παθητική κάμψη του αγκώνα θέτει το μυ σε μια θέση βράχυνσης, και κατά συνέπεια σε μειονέκτημα. Η παθητική κάμψη του ώμου έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Η παθητική έκταση του αγκώνα και του ώμου επιμηκύνει και θέτει κατά συνέπεια το μυ σε μια θέση διάτασης. Η μηκοδυναμική σχέση προτείνει ότι καθώς 1 ένας μυς διατείνεται, η δύναμη συστολής του αυξάνεται, ενώ καθώς ένα μυς βραχύνεται, η δύναμη συστολής του μειώνεται. (Οι λεπτομέρειες ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΥΪΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΣΕΩΝ 12.1 ΠΡΟΣΦΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ Έκφυση: Η μακρά κεφαλή εκφύεται από το υπεργλήνιο φύμα της ωμοπλάτης. Βρίσκεται ενδοθυλακικά και καλυμμένη από μία περιτονιακή θήκη. Μπορεί επίσης να διαθέτει μια άμεση πρόσφυση στο πρόσθιο και άνω τμήμα του επιχείλιου χόνδρου [4]. Η βραχεία κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου μυός εκφύεται από την κορακοειδή απόφυση της ωμοπλάτης. Κατάφυση: Οι δύο τένοντες συγχωνεύονται και καταφύονται μαζί ως ο τένοντας του δικεφάλου μυός στο κερκιδικό (ή δικεφαλικό) όγκωμα της κερκίδας. Ο τένοντας διαθέτει μία προς τα έσω προέκταση, τη δικεφαλική απονεύρωση, η οποία συνδέεται με τη βαθιά περιτονία των καμπτήρων μυών του καρπού. Εννεύρωση: Μυοδερματικό νεύρο, Α5 και Α6. Ψηλάφηση: Η γαστέρα του δικεφάλου βραχιονίου μυός ψηλαφάται εύκολα στην πρόσθια επιφάνεια του βραχίονα. Ο τένοντας και η απονεύρωση ψηλαφώνται επίσης εύκολα. Ο τένοντας της μακράς κεφαλής μπορεί συχνά να διακριθεί στη δικεφαλική αύλακα. αυτής της σχέσης παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4.) Επειδή ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς είναι ένας διάρθριος μυς, η μεμονωμένη σύσπασή του προκαλεί την ταυτόχρονη κάμψη του αγκώνα και του ώμου. Εντούτοις, εάν συμβεί αρκετή κάμψη αγκώνα και ώμου συγχρόνως, ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς μπορεί να βραχυνθεί τόσο ώστε να μην μπορεί να παραγάγει επαρκή δύναμη. Αυτό είναι γνωστό ως ενεργητική ανεπάρκεια (Εικ.12.2). Αντίθετα, η έκταση του ώμου επιμηκύνει το δικέφαλο βραχιόνιο μυ και αυξάνει τη δύναμη συστολής του κατά τη διάρκεια της κάμψης του αγκώνα. Η συστολή του δικεφάλου βραχιονίου μυός με την ταυτόχρονη σύσπαση ενός εκτείνοντος μυός του ώμου παράγει την κάμψη του αγκώνα και την έκταση του ώμου, διατηρώντας κατά συνέπεια ένα ικανοποιητικό μήκος του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Οι Allen και συνεργάτες σημειώνουν την παρουσία μικρής υπερέκτασης του ώμου κατά τη διάρκεια μιας μέγιστης εκούσιας σύσπασης των καμπτήρων του αγκώνα (Εικ.12.3) [1]. Αυτοί οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτό το εύρημα ως μέσο αύξησης της δύναμης συστολής μέσω της διάτασης του δικεφάλου μυός σύμφωνα με τη μηκοδυναμική σχέση ενός μυός. Οι κλινικοί θεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επίδραση για την κατάλληλη τοποθέτηση ώστε να διευκολύνουν την καμπτική δύναμη του αγκώνα ενός ασθενή. Δικέφαλος Βραχιόνιος Εικόνα 12.2: Η ενεργητική ανεπάρκεια του δικεφάλου βραχιονίου μυός εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα της συνδυασμένης κάμψης του αγκώνα και του ώμου, η οποία θέτει το μυ σε μια θέση υπερβολικής βράχυνσης.

4 Κεφάλαιο 12 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 245 του δικεφάλου μυός μπορεί να παραγάγει μια ροπή έξω στροφής. Εντούτοις, τα ΗΜΓ δεδομένα δεν παρουσιάζουν καμία δραστηριότητα του δικεφάλου βραχιονίου μυός στην έξω στροφή, αλλά περιστασιακή δραστηριότητα της βραχείας κεφαλής κατά τη διάρκεια της έσω στροφής [6]. Αυτές οι μελέτες υποστηρίζουν την έννοια ότι ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς μπορεί να συμβάλει στην απαγωγή και τη στροφή του ώμου. Επιπλέον έρευνα είναι απαραίτητη για να διευκρινιστούν αυτοί οι ρόλοι. Πολλοί ερευνητές προσδιορίζουν τη μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου μυός ως σημαντικό δυναμικό σταθεροποιητή της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης [4, 8, 37, 45]. Το εγγύς άκρο του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός είναι σχεδόν παράλληλο στον υπερακάνθιο μυ και λειτουργεί πιθανώς παρομοίως για να σταθεροποιήσει τη γληνοβραχιόνια άρθρωση συμπιέζοντας την άρθρωση [8, 37] (Εικ. 12.4). Μια λεπτομε- Εικόνα 12.3: Η επιμήκυνση του δικεφάλου βραχιονίου μυός για την αύξηση της δύναμης συστολής. Η ελαφρά υπερέκταση του ώμου κατά τη διάρκεια της κάμψης του αγκώνα υπό μεγάλη αντίσταση επιμηκύνει το δικέφαλο βραχιόνιο μυ και αυξάνει την παραγωγή δύναμής του. Κλινικός Συσχετισμός Τένοντας υπερακανθίου Τένοντας μακράς κεφαλής δικεφάλου βραχιονίου Υπερακάνθιος ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ: Οι κλινικοί θεραπευτές επηρεάζουν την καμπτική δύναμη του αγκώνα ενός ασθενή αλλάζοντας τη θέση της άρθρωσης του αγκώνα ή του ώμου. Για να προσδιορίσει σωστά μία αλλαγή στη δύναμη, ως αποτέλεσμα μιας παρέμβασης ή ασθένειας, ένας κλινικός θεραπευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα την ίδια θέση του ώμου και του αγκώνα κατά τη δοκιμασία της δύναμης του αγκώνα. Αφ ετέρου, η υπερέκταση του ώμου αποτελεί μια χρήσιμη θέση εκκίνησης στην οποία μπορεί να εξασκηθεί ένας ασθενής με αδυναμία του δικεφάλου 2 βραχιονίου μυός, δεδομένου ότι η διάταση του μυός που προκύπτει ενισχύει την παραγωγή δύναμής του. Δικέφαλος βραχιόνιος Μερικές μελέτες περιγράφουν το δικέφαλο βραχιόνιο μυ ως απαγωγό του ώμου [6, 41]. Οι Sturzenegger και συνεργάτες [49] αναφέρουν μία μέση μείωση κατά 8% στη δύναμη απαγωγής του ώμου με την παρουσία μακροχρόνιων ρήξεων του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου. Μια μελέτη των ώμων πέντε πτωμάτων προτείνει ότι και οι δύο κεφαλές του δικεφάλου βραχιονίου μυός διαθέτουν μοχλοβραχίονα δύναμης για την απαγωγή, υπονοώντας ότι ο μυς είναι σε θέση να απάγει τον ώμο. Εντούτοις, δεν υπάρχει καμία γνωστή μελέτη που να εξετάζει την ΗΜΓ δραστηριότητα του δικεφάλου βραχιονίου μυός κατά τη διάρκεια της απαγωγής του ώμου. Η παραπάνω μελέτη επίσης προτείνει ότι η μακρά κεφαλή Εικόνα 12.4: Ο ρόλος του δικεφάλου βραχιονίου μυός στη σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Η έλξη του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός είναι σχεδόν παράλληλη στην έλξη του υπερακανθίου, επιτρέποντας στο δικέφαλο βραχιόνιο μυ να συμβάλει στη σταθερότητα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης.

5 246 Μέρος ΙΙ / ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ρής μελέτη σε πτώματα προτείνει ότι ο δικέφαλος μυς μπορεί να παρέχει σημαντική προστασία ενάντια και στο πρόσθιο και στο οπίσθιο εξάρθρημα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, ανάλογα με την στροφή της άρθρωσης [8]. Επιπρόσθετες μελέτες πτωμάτων υποστηρίζουν το ρόλο του δικεφάλου βραχιονίου μυός στη σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης στην προσθιοπίσθια και κατακόρυφη κατεύθυνση [29, 37, 45]. Εντούτοις, ΗΜΓ δεδομένα δεν αποκαλύπτουν καμία δραστηριότητα του δικεφάλου βραχιονίου για την σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης ενάντια σε φορτία που τείνουν να εξαρθρώσουν προς τα κάτω την άρθρωση σε άτομα χωρίς παθολογία στον ώμο [6]. Αν και αυτές οι μελέτες εμφανίζονται να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η δυσκολία στη σύγκριση αυτών των μελετών. Οι μελέτες πτωμάτων καταδεικνύουν τη δυνατότητα του δικεφάλου βραχιονίου μυός να σταθεροποιεί τη γληνοβραχιόνια άρθρωση. Τα ΗΜΓ δεδομένα προέρχονται από μία μελέτη ατόμων με φυσιολογική αρθρική σταθερότητα που εξέτασε την κίνηση του βραχιονίου μόνο στην ουραία κατεύθυνση. Επιπρόσθετες μελέτες απαιτούνται για να εξετάσουν το ρόλο του δικεφάλου βραχιονίου μυός στη σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης προς κάθε κατεύθυνση σε εν ζωή άτομα με και χωρίς την παρουσία σταθερών ώμων. Έως ότου να δημοσιευτούν αυτά τα στοιχεία, ο ρόλος του δικεφάλου βραχιονίου μυός στη σταθεροποίηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης παραμένει ασαφής. Παρόλα αυτά, υπάρχει στοιχειώδης υποστήριξη για το ρόλο του στη σταθεροποίηση του ώμου, όταν απουσιάζουν οι υπόλοιποι σταθεροποιητές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Η αδυναμία του δικεφάλου βραχιονίου μυός προκαλεί την απώλεια δύναμης στην κάμψη και τον υπτιασμό του αγκώνα. Εντούτοις, μια περιπτωσιακή μελέτη ενός ατόμου με μεμονωμένο τραυματισμό του μυοδερματικού νεύρου παρουσία πλήρους απονεύρωσης του δικεφάλου βραχιονίου μυός αποκαλύπτει ένα άτομο με άριστη λειτουργία λόγω των αναπληρώσεων που παρέχονται από άλλους μύες του αγκώνα [12]. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της «άριστης λειτουργίας» δεν καθορίζεται στην έκθεση, ούτε αναφέρονται μετρήσεις της δύναμης. Ενώ ο αγκώνας διαθέτει διάφορους μύες που παράγουν κάμψη, ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς αποτελεί κύριο καμπτήρα και η αδυναμία του οδηγεί σε ουσιαστική μείωση της δύναμης. Εντούτοις, οι υπόλοιποι καμπτήρες του αγκώνα προφανώς διατηρούν επαρκή λειτουργικότητα. Ομοίως, η αδυναμία του δικεφάλου βραχιονίου μυός προκαλεί σημαντική μείωση της δύναμης του υπτιασμού, αν και οι υπόλοιποι υπτιαστές μύες του αντιβραχίου περιορίζουν τη λειτουργική απώλεια [40]. Η αδυναμία του δικεφάλου βραχιονίου μυός μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με μικρή αδυναμία στην κάμψη του ώμου. Εντούτοις, οι κύριοι καμπτήρες του ώμου είναι τόσο μεγάλοι και ισχυροί που η μεμονωμένη αδυναμία του δικεφάλου μυός είναι απίθανο να παραγάγει μια λειτουργικά σημαντική απώλεια της καμπτικής δύναμης του ώμου. Επιπλέον, η μειωμένη δύναμη του δικεφάλου βραχιονίου μυός παρουσία παθολογίας του πετάλου των στροφέων μπορεί να συμβάλει ακόμη και σε περισσότερη γληνοβραχιόνια αρθρική αστάθεια. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ Η βράχυνση του δικεφάλου βραχιονίου μυός μπορεί να προκαλέσει τη μείωση του εύρους κίνησης της έκτασης και του πρηνισμού του αγκώνα και πιθανώς, ακόμη και του εύρους κίνησης της έκτασης του ώμου. Εντούτοις, όντας διαρθρικός μυς, τα αποτελέσματα της βράχυνσης σε μια άρθρωση εξαρτώνται από τη θέση της άλλης άρθρωσης. Η σχέση μεταξύ των θέσεων του ώμου και του αγκώνα και η επίδραση που αυτή η σχέση έχει στο δικέφαλο βραχιόνιο μυ μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό θεραπευτή στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ των διαφόρων δομών που μπορούν να περιορίσουν το εύρος κίνησης της έκτασης της άρθρωσης του αγκώνα. Κλινικός Συσχετισμός ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ: Μία καμπτική βράχυνση του αγκώνα είναι η απώλεια του εύρους κίνησης της πλήρους παθητικής έκτασης του αγκώνα. Αυτή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της βράχυνσης του πρόσθιου αρθρικού θύλακα και των πλαγίων συνδέσμων, καθώς και ενός ή όλων των καμπτήρων μυών του αγκώνα. Η κατάλληλη θεραπεία ώστε να μειωθεί η βράχυνση απαιτεί την σωστή αναγνώριση της προσβεβλημένης δομής. Ο προσδιορισμός της βράχυνσης του δικεφάλου βραχιονίου μυός βασίζεται στην κατανόηση των ενεργειών του και στον αγκώνα και στον ώμο, καθώς και στην ικανότητα του κλινικού θεραπευτή να χειριστεί το μήκος του μυός αλλάζοντας τη θέση του ώμου και του αγκώνα. Εάν το θυλακοσυνδεσμικό σύμπλεγμα της άρθρωσης του αγκώνα είναι βραχυσμένο, το εύρος κίνησης της άρθρωσης είναι περιορισμένο ανεξάρτητα από τη θέση του ώμου και του αντιβραχίου. Εντούτοις, εάν ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς είναι βραχυσμένος και περιορίζει το εύρος κίνησης της έκτασης της άρθρωσης του αγκώνα, η κάμψη της άρθρωσης του ώμου θέτει το μυ σε μια χαλαρή θέση που μπορεί να επιτρέψει μια αύξηση στο εύρος κίνησης της έκτασης της άρθρωσης του αγκώνα. Ομοίως, ο πρηνισμός του αντιβραχίου διατείνει το δικέφαλο βραχιόνιο μυ και μπορεί να μειώσει το διαθέσιμο εύρος κίνησης της έκτασης του αγκώνα (Εικ. 12.5). Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς διατείνεται μέγιστα κατά την έκταση του ώμου σε συνδυασμό με έκταση αγκώνα και πρηνισμό του αντιβραχίου. Βραχύνεται μέγιστα κατά την κάμψη του ώμου και του αγκώνα με υπτιασμό του αντιβραχίου. Οι συνδυασμοί αυτών των κινήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί οποιαδήποτε συμβολή του δικεφάλου βραχιονίου μυός σε μια καμπτική βράχυνση του αγκώνα (Εικ. 12.6).

6 Κεφάλαιο 12 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 247 Δικέφαλος βραχιόνιος Θέση Υπτιασμού Θέση Πρηνισμού Εικόνα 12.5: Ο παθητικός πρηνισμός του αντιβραχίου διατείνει το δικέφαλο βραχιόνιο μυ. Α. Η βράχυνση του δικεφάλου βραχιονίου μυός περιορίζει την έκταση του αγκώνα με το αντιβράχιο σε υπτιασμό. Β. Μία πρόσθετη έλξη στο δικέφαλο βραχιόνιο μυ ασκείται όταν το αντιβράχιο κινείται παθητικά σε πρηνισμό και αναγκάζει το δικέφαλο βραχιόνιο μυ να έλξει τον αγκώνα σε επιπρόσθετη κάμψη. Πρόσθιος βραχιόνιος Ο πρόσθιος βραχιόνιος είναι ένας πτεροειδής μυς με μια ευρεία πρόσφυση στο περιφερικό τμήμα του βραχιονίου (Πλαίσιο Μυϊκών Προσφύσεων 12.2). Αυτή η εκτενής πρόσφυση δείχνει ότι ο μυς είναι μεγάλος και ικανός για την παραγωγή σημαντικής δύναμης [22]. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ Ενέργεια Κάμψη αγκώνα Δεδομένα Ο πρόσθιος βραχιόνιος είναι ένας μονοαρθρικός μυς. Κατά συνέπεια, οι ενέργειές του αναφέρονται μόνο στον Εικόνα 12.6: Ένα άτομο με βράχυνση του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Οι θέσεις του ώμου και του αγκώνα συμπεριλαμβανομένης της κάμψης έκτασης και του υπτιασμού πρηνισμού έχουν επιπτώσεις στο μήκος του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Α. Η καμπτική βράχυνση του αγκώνα αξιολογείται με τον ώμο σε ουδέτερη θέση και το αντιβράχιο σε υπτιασμό. Β. Με τον ώμο σε υπερέκταση και το αντιβράχιο να παραμένει σε υπτιασμό, η καμπτική βράχυνση του αγκώνα εμφανίζεται μεγαλύτερη. C. Με τον ώμο σε κάμψη και το αντιβράχιο να παραμένει σε υπτιασμό, η καμπτική βράχυνση του αγκώνα εμφανίζεται μειωμένη.

7 248 Μέρος ΙΙ / ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ αγκώνα. Η αναφερόμενη δράση του πρόσθιου βραχιονίου είναι η κάμψη του αγκώνα. Ο ρόλος του πρόσθιου βραχιονίου ως καμπτήρα του αγκώνα είναι ευρέως αποδεκτός και αδιαμφισβήτητος [6, 22, 36, 41, 44, 47, 53]. Η πρόσφυση του μυός στην ωλένη εξηγεί γιατί δεν έχει καμία προφανή συμμετοχή στον πρηνισμό ή υπτιασμό του αντιβραχίου, δεδομένου ότι η ωλένη παραμένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του πρηνισμού και του υπτιασμού. Ο πρόσθιος βραχιόνιος δεν διαθέτει ουσιαστικά κανέναν μοχλοβραχίονα ροπής για τον πρηνισμό ή υπτιασμό, ανεξάρτητα από τη θέση του αγκώνα και του αντιβραχίου και δεν μπορεί να παράγει καμία ροπή είτε για πρηνισμό είτε για υπτιασμό [15, 36]. Κατά συνέπεια η μόνη δράση του πρόσθιου βραχιονίου μυός είναι η κάμψη του αγκώνα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Η αδυναμία του πρόσθιου βραχιονίου οδηγεί στη μειωμένη καμπτική δύναμη του αγκώνα από όλες τις θέσεις του αντιβραχίου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ Αντίθετα με τη βράχυνση του δικεφάλου βραχιονίου μυός, η βράχυνση του πρόσθιου βραχιονίου προκαλεί το μειωμένο εύρος κίνησης της έκτασης του αγκώνα ανεξάρτητα της θέσης του ώμου και του αντιβραχίου. Κλινικός Συσχετισμός ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΥΪΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΣΕΩΝ 12.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ TH ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ: Ως μονοαρθρικός μυς, η βράχυνση του πρόσθιου βραχιονίου μυός παράγει μια καμπτική βράχυνση παρόμοια με αυτήν της βράχυνσης του θύλακα του αγκώνα, δηλαδή αμετάβλητη από τη θέση του ώμου ή του αντιβραχίου (Εικ. 12.7). Επομένως, η βράχυνση του πρόσθιου βραχιονίου μυός μπορεί να διακριθεί από τη βράχυνση του δικεφάλου βραχιονίου μυός με την εξέταση των αποτελεσμάτων της θέσης του ώμου στο εύρος κίνησης της έκτασης του αγκώνα. Εντούτοις, ο κλινικός θεραπευτής πρέπει έπειτα να διακρίνει τη βράχυνση μεταξύ του πρόσθιου βραχιονίου και του θύλακα. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτή η διάκριση είναι μέσω του προσδιορισμού της τελικής αίσθησης της κίνησης. Η τελική αίσθηση, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11, είναι η διακριτή αίσθηση που λαμβάνει ο εξεταστής όταν μια άρθρωση κινείται παθητικά προς το τέλος του διαθέσιμου εύρους κίνησής της. Μια αρθρική κίνηση που περιορίζεται από βραχυσμένο μυϊκό ιστό διαθέτει μια λαστιχένια ή ελαστική αίσθηση στο τελικό εύρος κίνησης. Μια άρθρωση με έναν παθολογικά σφιχτό θύλακα παράγει μια σκληρότερη και λιγότερο ελαστική τελική αίσθηση. Φυσικά, ο περιορισμός στον αγκώνα θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της βράχυνσης και στον πρόσθιο βραχιόνιο και στο θύλακα, ίσως από τη χρόνια αρθρική φλεγμονή με συνεπακόλουθη ανταλγική καμπτική τοποθέτηση του αγκώνα. Βραχιονοκερκιδικός Ο βραχιονοκερκιδικός βρίσκεται μαζί με τους επιφανειακούς εκτείνοντες μύες του καρπού και μοιράζεται νεύρωση με αυτούς από το κερκιδικό νεύρο (Πλαίσιο Μυϊκών Προσφύσεων 12.3). Παρά αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, ο βραχιονοκερκιδικός είναι στην πραγματικότητα ένα μυς του αγκώνα. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Έκφυση: Ακραίο ήμισυ έως δύο τρίτα της πρόσθιας επιφάνειας του βραχιονίου και έσω και έξω μεσομύια διαφράγματα. Ενέργεια Κάμψη αγκώνα Υπτιασμός αντιβραχίου Πρηνισμός αντιβραχίου Δεδομένα Κατάφυση: Ωλένιο όγκωμα και ακραίο τμήμα της κορωνοειδούς απόφυσης. Εννεύρωση: Μυοδερματικό νεύρο, Α5 και Α6. Ένας κλάδος του κερκιδικού νεύρου νευρώνει αισθητικά ένα μικρό τμήμα του μυός [36]. Ψηλάφηση: Ο πρόσθιος βραχιόνιος βρίσκεται βαθύτερα του δικεφάλου βραχιονίου μυός αλλά μπορεί να ψηλαφηθεί στα πλευρικά τμήματα του τένοντα του δικεφάλου μυός καθώς ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς λεπτύνεται οδεύοντας προς την κατάφυσή του. Η ψηλάφηση διευκολύνεται κατά τη διάρκεια της κάμψης του αγκώνα με το αντιβράχιο σε πρηνισμό, μειώνοντας τη δραστηριότητα του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Υπάρχει ουσιαστικά πλήρης αποδοχή του ρόλου του βραχιονοκερκιδικού ως καμπτήρα του αγκώνα [6, 41, 44, 47, 53]. Παρόλα αυτά, ο ρόλος του στις κινήσεις του αντιβραχίου είναι λιγότερο κατανοητός. Ένα υπολογιστικό μοντέλο του μοχλοβραχίονα ροπής του βραχιονοκερκιδικού μυός προτείνει ότι ο μυς διαθέτει ένα μοχλοβραχίονα δύναμης πρηνισμού όταν ο αγκώνας είναι σε υπτιασμό και ένα μοχλοβραχίονα δύναμης υπτιασμού όταν ο αγκώνας είναι σε πρηνισμό [10, 36]. Εντούτοις, οι ανατομικές μελέτες αποκαλύπτουν μόνο πολύ μικρούς μοχλοβραχίονες ροπής και καταδεικνύουν επίσης σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών ατόμων [15, 33]. ΗΜΓ δεδομένα προτείνουν ότι ο βραχιονοκερκιδικός μυς μπορεί να συμβάλει στον πρηνισμό και υπτιασμό έως την ουδέτερη

8 Κεφάλαιο 12 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 249 Εικόνα 12.7: Ένα άτομο με βράχυνση του πρόσθιου βραχιονίου και του αρθρικού θύλακα του αγκώνα. Οι θέσεις του ώμου και του αντιβραχίου δεν έχουν καμία επίδραση στην καμπτική βράχυνση του αγκώνα. Το εύρος κίνησης της έκτασης του αγκώνα είναι ίδιο με (A) τον ώμο σε ουδέτερη θέση και το αντιβράχιο σε υπτιασμό, (B) τον ώμο σε υπερέκταση και το αντιβράχιο σε υπτιασμό, (Γ) τον ώμο σε κάμψη και το αντιβράχιο σε υπτιασμό, και (Δ) τον ώμο σε ουδέτερη θέση και το αντιβράχιο σε πρηνισμό. θέση ενάντια σε μεγάλη αντίσταση αλλά όχι κατά τη διάρκεια της κίνησης χωρίς αντίσταση [6]. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Η αδυναμία του βραχιονοκερκιδικού μυός συμβάλλει στη μειωμένη καμπτική δύναμη του αγκώνα. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στη μειωμένη παραγωγή δύναμης του πρηνισμού και υπτιασμού υπό αντίσταση, καθώς το αντιβράχιο κινείται προς την ουδέτερη θέση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ Η βράχυνση του βραχιονοκερκιδικoύ μυός οδηγεί στο μειωμένο εύρος κίνησης της έκτασης του αγκώνα και μπορεί να συμβάλει στο μειωμένο εύρος κίνησης του πρηνισμού και υπτιασμού. Εντούτοις, αυτές οι τελευταίες συνέπειες αποτελούν μόνο υποθέσεις και πρέπει να ελεγχθούν μέσω προσεκτικής μελέτης. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΥΪΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΣΕΩΝ 12.3 ΠΡΟΣΦΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ Έκφυση: Κεντρικά δύο τρίτα της έξω υπερκονδύλιας κορυφογραμμής του βραχιονίου και πρόσθια επιφάνεια του έξω μεσομύιου διαφράγματος. Κατάφυση: Έξω πλευρά του ακραίου τμήματος της κερκίδας, ακριβώς κεντρικά της στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας. Εννεύρωση: Κερκιδικά νεύρο, Α5 και Α6. Ψηλάφηση: Ο βραχιονοκερκιδικός ψηλαφάται εύκολα στο έξω πλάγιο τμήμα της πρόσθια επιφάνειας του εγγύς αντιβραχίου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπό αντίσταση κάμψης του αγκώνα με το αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση.

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 7: Άνω άκρο - αγκώνας Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:2737 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

01/ ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ...06

01/ ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ...06 1 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 01 / ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ...06 02 / ΚΑΜΨΕΙΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ... 07 03 / ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΠΑΓΚΟ... 08 04 / ΚΑΜΨΕΙΣ TOY ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 8: Άνω άκρο - καρπός Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια. Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΙΣΤΟΙ. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια. Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ ΙΣΤΟΙ Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Ιστοί Οι ιστοί είναι σύνολο κυττάρων με την ίδια κατασκευή, μορφολογία και λειτουργία. Κάθε ιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 8η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια Υπερηχογράφημα αγκώνα Πότε χρησιμοποιείται: Συλλογή υγρού στην άρθρωση και τους θυλάκους Βλάβες τενόντων Βλάβες συνδέσμων Ανωμαλίες

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) Η Ελαστικότητα Είναι η ικανότητα της αύξησης του μήκους ενός μυός, κάτω από την επίδραση μιας δύναμης και η επιστροφή στο αρχικό μήκος του, όταν σταματήσει η επίδραση της δύναμης αυτής. Η ιδιότητα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη του ώµου εξελίσσεται γρήγορα κατά τις 8 πρώτες εβδοµάδες στη µήτρα. Ανωµαλίες στην ανάπτυξη µπορεί να οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΕΠΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της διατομής των

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Η αντίσταση κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορεί να εφαρμοστεί: Σε δυναμική ή Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 3: Σκελετικοί μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέµα: ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ Ε ιµέλεια: ΦΙΛΙΑ ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Ε ό της καθηγητής: κ. ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Οι Μοχλοί είναι ένα παράδειγμα συστήματος παράλληλων δυνάμεων και συναντώνται πολύ συχνά στο ανθρώπινο σώμα. Ο μοχλός είναι μια στερεή δοκός η οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 10: Κάτω άκρο - γόνατο Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας.

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές

Άνω και κάτω στόμιο θώρακα Το κάτω στόμιο αφορίζεται από το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση. Το άνω από τις 2 πρώτες πλευρές Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ Ο οστεοχόνδρινος θωρακικός κλωβός σχηματίζεται: 1. Ραχιαία, από τμήμα της Σπονδυλικής Στήλης (12 θωρακικοί σπόνδυλοι & μεσοσπονδύλιοι δίσκοι), 2. Κυκλοτερώς, από 12 ζεύγη πλευρών

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 5: Κορμός κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΥΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ Η ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ Υπόκεινται στην βούληση µας, επειδή ελέγχονται από το εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα µε τις εντολές του οποίου συσπώνται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα: ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ Επιβλέπων: Επίκουρος καθηγητής Μαυρομούστακος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΥΣΤΙΓΝΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Δρ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Ορισμός Προστριβή ή πρόσκρουση του στροφικού πετάλου στην υπακρωμιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αιτίες των συχνότερων παθήσεων, και πως μπορούν να λειτουργούν προληπτικά με την σωστή εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αποτελούνται από γραμμωτές μυϊκές ίνες. ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Διακρίνονται σε: 1.Δερματικούς ή μιμικούς μυς, που προσφύονται στο δέρμα της κεφαλής, το οποίο κινούν και μεταβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ιαφάνεια 4 Ας θυµηθούµε τι είναι η ροπή. Στο σχήµα έχουµε µια ράβδο, η οποία µπορεί να περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέματα προς ανάλυση: Συνδεσμολογία οστών Χαρακτηριστικά των αρθρώσεων Αρθρικός Χόνδρος Μηνίσκοι Αρθρικός Θύλακας Αρθρικό Υγρό Τύποι αρθρώσεων Τύποι διαρθρώσεων Ευκαμψία της άρθρωσης Συνδεσμολογία οστών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις εργαστηρίου - Τεχνικές κινητοποίησης ωµικής ζώνης Υπεύθυνη µαθήµατος: Ευδοκία Μπίλλη PhD MSc (Manipulative Therapy) Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 13: Κινησιολογική ανάλυση αθλητικών κινήσεων στίβος Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 13η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πανεπ. Έτος 2015-2016 Αριθμ. Διατρ.3647

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο. Τραύμα Άνω Άκρου. Με ελευθερη ςυμμετοχη. διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ

Σεμινάριο. Τραύμα Άνω Άκρου. Με ελευθερη ςυμμετοχη. διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ Σεμινάριο Με ελευθερη ςυμμετοχη ΑθήνΑ 4-5 Nοεμβρίου Έναρξη 15:00 μ.μ. Αμφιθέατρο νοσοκομείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» 2016 διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ πληροφοριεσ:

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΛΑΒΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

9 o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΛΑΒΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 9 o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΛΑΒΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόμαστε ξεχωριστά σε κάθε νεύρο του βραχιόνιου πλέγματος, όσον αφορά στη λειτουργία, τον έλεγχο της κατάστασης, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Πλυτά Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Αμφιλοχίας. Εισαγωγή Το παραπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

TΡΑΥΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ. ΑΘΗΝΑ 4-5 Nοεµβρίου. Έναρξη 15:00 µ.µ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

TΡΑΥΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ. ΑΘΗΝΑ 4-5 Nοεµβρίου. Έναρξη 15:00 µ.µ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TΡΑΥΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 4-5 Nοεµβρίου Έναρξη 15:00 µ.µ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» 2 διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δύναμης. Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη. Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο

Ανάπτυξη δύναμης. Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη. Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο Ανάπτυξη δύναμης Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο Εισαγωγή στην δύναμη Παράγοντες που επηρεάζουν την δύναμη. 1. Τύποι Δύναμης 2. Ηλικία 3. Φύλλο 4. Μυική μάζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 2: Αρθρώσεις του σκελετού Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1 RELEASE AND RELAX MOTION 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Aνάλυση της θεραπείας sports massage:... -Τι είναι η θεραπεία sports massage;... -Τι πετυχαίνει;... -Με ποιο τρόπο το επιτυγχάνει;...

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΩΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Μιλτιάδης Αβραμίδης, Μέρκος Βλαγκόπουλος, Μιχαήλ Μπόζογλου,Παύλος Παπαδόπουλος. Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα