Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 737 final - ANNEX.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 737 final - ANNEX."

Transcript

1 Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Βρυξέλλε, 18 Νοεμβρίου 22 (OR. en) Διοργανικό φάκελο: 22/328 (NLE) 1312/2 ADD 1 UD 353 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέα: Ημερομηνία Παραλαβή: Αποδέκτη: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τη Γενική Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια 18 Νοεμβρίου 22 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση OM(22) 737 final - ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τη Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/213 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα Διαβιβάζεται συνημμένω στι αντιπροσωπίε το έγγραφο - OM(22) 737 final - ANNEX. συνημμ.: OM(22) 737 final - ANNEX 1312/2 ADD 1 γομ EOMP 2 B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλε, OM(22) 737 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τη Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/213 αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα EL EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/213 τροποποιείται ω εξή: 1) διαγράφονται οι σειρέ που φέρουν του ακόλουθου αύξοντε αριθμού:.3338,.3662,.4675,.475,.4856,.481,.42,.43,.45,.48,.411,.42,.426,.435,.43,.443,.473,.45,.512,.522,.53,.543,.552,.553,.567,.52,.513,.5123,.5125,.5126,.5311,.548,.553,.636,.668,.687,.645,.6527,.651,.652,.655,.656,.657,.666,.667,.668,.661,.6615,.6616,.661,.6626,.6636,.663,.6651,.6653,.6665,.6676,.664,.667,.674,.675,.6715,.6724,.6727,.6731,.6733,.6735,.6743,.6744,.6755,.6756,.6758,.676,.6768,.6775,.6776,.6778,.678,.6785,.6786,.6787,.6788,.675,.678,.683,.687,.6811,.6832,.6833,.6834,.6838,.6841,.6883,.68,.685,.6,.62,.6,.614,.616,.618,.628,.641,.642,.643,.644,.653,.654,.74,.7222,.723,.7558,.756,.767,.7715 και ) οι σειρέ που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα αντικαθιστούν τι σειρέ που παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/213 με του ίδιου αύξοντε αριθμού: Κωδικό ΣΟ « ex Μανιτάρια του είδου chanterelles, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία άλλη από την απλή ανασυσκευασία για τη λιανική πώληση % (1).2864 ex ex Φοινικέλαιο, λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), φοινικοπυρηνέλαιο, προοριζόμενα παραγωγή: βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων τη διάκριση , % ex ex ex ex μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων τη κλάση 215 ή 216, λιπαρή αλκοόλη των διακρίσεων 25 17, 25 1 και που χρησιμοποιείται παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, λιπαρή αλκοόλη των διακρίσεων 25 16, 25 1 και που χρησιμοποιείται παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών EL 2 EL

4 Κωδικό ΣΟ προϊόντων, στεατικού οξέο τη διάκριση , προϊόντων τη κλάση 341, ή λιπαρών οξέων υψηλή καθαρότητα, τη κλάση ex Εξευγενισμένο λάδι κνήκου (AS RN ), για χρήση στην κατασκευή συζευγμένου λινελαϊκού οξέο τη κλάση 3823 ή αιθυλ- ή μεθυλεστέρων λινελαϊκού οξέο τη κλάση 216 % ex Πολτό μάνγκο: μη προερχόμενο από συμπύκνωμα, του γένου Μανγκιφόρο (Mangifera), με τιμή Brix 14 και άνω, το πολύ όμω 2, 6 % για χρήση στην παρασκευή προϊόντων τη βιομηχανία ποτών.47 ex 28 4 ex Πολτό απύρηνων ραγών τη ποικιλία boysenberry χωρί προσθήκη αποστάγματο, με ή χωρί προσθήκη ζάχαρη % ex Κινεζικά νεροκάστανα (Eleocharis dulcis ή Eleocharis tuberosa) τα οποία έχουν υποστεί αποφλοίωση, έκπλυση, λεύκανση και έχουν υποβληθεί σε απλή ψύξη και το καθένα χωριστά σε ταχεία κατάψυξη, για χρήση στην παραγωγή προϊόντων τη βιομηχανία τροφίμων, προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία άλλη από την απλή ανασυσκευασία % (3) (1).42 ex Χυμό ανανά: 8 % EL 3 EL

5 Κωδικό ΣΟ ex μη προερχόμενο από συμπύκνωμα, του γένου Ananas, με τιμή Brix 11 και άνω, το πολύ όμω 16, για χρήση στην παρασκευή προϊόντων τη βιομηχανία ποτών.733 ex Μείγμα 1-αλκενίων που περιέχει κατά βάρο τουλάχιστον % 1-αλκένια με μήκο αλυσίδα 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα, αλλά έω και 1 % 1-αλκένια με μήκο αλυσίδα άνω των 7 ατόμων άνθρακα % ex Ασβέστιο καθαρότητα τουλάχιστον 8 % κατά βάρο, σε μορφή σκόνη ή σύρματο (AS RN ) % Σπάνιε γαίε, σκάνδιο και ύττριο, καθαρότητα 5 % και άνω κατά βάρο % ex Άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (AS RN ), σε μορφή σκόνη καθαρότητα κατά βάρο, % και άνω % με διάμεσο μέγεθο κόκκων,7 μm και άνω, το πολύ όμω 2,1 μm το 7 % των σωματιδίων του οποίου έχει διάμετρο το πολύ 3 μm.511 ex Πυροσυσσωματωμένο κορούνδιο, μικροκρυσταλλική δομή, που συνίσταται από οξείδιο του αργιλίου (AS RN ), αργιλικό μαγνήσιo(as RN ) και αργιλικά σπάνιων γαιών υττρίου, λανθανίου και νεοδυμίου, με κατά βάρο περιεκτικότητα (υπολογιζόμενα ω οξείδια): % τουλάχιστον 4 %, αλλά λιγότερο από 8,5 % σε οξείδιο του αργιλίου 2 % (± 1,5 %) σε οξείδιο του μαγνησίου, 1 % (±,6 %) σε οξείδιο του υττρίου, και EL 4 EL

6 Κωδικό ΣΟ είτε 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου είτε 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου και οξείδιο του νεοδυμίου, με λιγότερο από το 5 % του συνολικού βάρου να έχει μέγεθο σωματιδίων άνω των 1 mm.6837 ex Υδροξείδιο του αργιλίου (AS RN ) σε μορφή σκόνη καθαρότητα κατά βάρο,5 % και άνω % με σημείο αποσύνθεση 263 και άνω με μέγεθο σωματιδίων 4 μm (± 1 μm) συνολική κατά βάρο περιεκτικότητα σε Na 2O το πολύ,6 %.787 ex Υδροξείδιο του λιθίου, μονοένυδρο (AS RN ) 2.6 % ex Οξείδιο του χαλκού (II) (AS RN ), με μέγεθο σωματιδίων το πολύ 1 nm % ex Εξαφθοριούχο βολφράμιο (AS RN ), καθαρότητα τουλάχιστον, % κατά βάρο % ex Θειικό ζιρκόνιο (AS RN ) % ex Βορικό ψευδάργυρο (AS RN ) % ex Διχρωμικό κάλιο (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον % κατά βάρο 2 % ex Οξείδιο λιθίου-κοβαλτίου(iii) (AS RN ) με περιεκτικότητα σε κοβάλτιο τουλάχιστον 5 % 2.7 % ex Αρσίνη (ASRN ) καθαρότητα τουλάχιστον, % κατ όγκο % EL 5 EL

7 Κωδικό ΣΟ Διφθορομεθάνιο (AS RN ) % ex ,6,7,8,,14,15,16,17,17,18,18-Δωδεκαχλωροπεντακυκλο [ ,. 2,13. 5,1 ]δεκαοκτα-7,15-διένιο (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον % κατά βάρο 2 % ex βρωμο-2-χλωρο-1-φθοροβενζόλιο (AS RN ) % ex Νιτρομεθάνιο (AS RN ) % ex Νιτροαιθάνιο (AS RN ) % ex Νιτροπροπάνιο (AS RN ) % ex Διφθορομεθανοσουλφονυλοχλωρίδιο (AS RN ) % ex Φθορo-4-νιτρoβενζόλιο (AS RN ) % ex Προπανοδιόλη-1,3 (AS RN ) % ex βρωμο-5-ιωδο-βενζολομεθανόλη (AS RN ) % ex ,4,5-Τριφθοροφαινόλη (AS RN ) % ex Φθοροφαινόλη (AS RN ) % ex ,1'-(1-Μεθυλαιθυλιδενο)δι[3,5-διβρωμο-4-(2,3- διβρωμο-2-μεθυλοπροποξυ)]-βενζόλιο (AS RN ) % EL 6 EL

8 Κωδικό ΣΟ.5117 ex ,4,5-Tριμεθοξυτολουόλιο (AS RN ) % ex Χλωρο-2,5-διμεθoξυβενζόλιο (AS RN ) % ex Αιθοξυ-2,3-διφθοροβενζόλιο (AS RN ) % ex βουτοξυ-2,3-διφθοροβενζόλιο (AS RN ) % ex Προποξυπροπαν-2-όλη (AS RN ) % ex ,3-Εποξυπρoπυλo-φαινυλικo αιθέρα(as RN ) % ex Σαλικυλική αλδεΰδη (AS RN -2-8) % ex Υδροξυ-π-ανισαλδεΰδη (AS RN ) % ex (R)-π-Μινθαδιεν-1(6),8-όνη-2 (AS RN ) % ex Υδροξυακετοφαινόνη (AS RN ) % ex Υδροξυ-3,4-διυδρο-1(2Η)-ναφθαλενόνη (AS RN ) % ex τριτ. Βουτυλο-2,6 -διμεθυλο-3,5 - δινιτροακετοφαινόνη (AS RN ) % ex Οξικό δωδεκεν-8-ύλιο (AS RN ) % ex Οξικό δωδεκαδιεν-7,-ύλιο (AS RN ) % EL 7 EL

9 Κωδικό ΣΟ.512 ex Οξικό δωδεκεν--ύλιο (AS RN ) % ex Λαυρικό μεθύλιο (AS RN ) % ex ,8-Διχλωροκτανικό αιθύλιο (AS RN ) % ex Σκόνη μονομεθακρυλικού ψευδαργύρου (AS RN ), έστω και περιεκτικότητα έω και 17 % κατά βάρο σε παρασκευαστικέ προσμείξει % ex Κυκλοεξυλοπροπιονικό οξύ (AS RN ) % ex ,4,6-Τριμεθυλοβενζοϋλοχλωρίδιο (AS RN ) % ex Βρωμο-2,6-διφθοροβενζοϋλοχλωρίδιο (AS RN ) % ex Ιωδο-2-μεθυλοβενζοϊκό οξύ (AS RN ) % ex Δεκατετρανοδιικό οξύ (AS RN ) % ex ,4-Βενζολοδικαρβοξυλικό διβουτύλιο (AS RN ) % ex Ναφθαλεν-1,8-δικαρβοξυλικό ανυδρίτη(as RN ) % ex Βενζολο-1,2:4,5-τετρακαρβοξυλικο διανυδριδιο (AS RN ) % ex Νιτροτερεφθαλικό-1-μεθύλιο (AS RN ) % ex Μεθοξυ-2-μεθυλοβενζοϋλοχλωρίδιο (AS RN % EL 8 EL

10 Κωδικό ΣΟ 1-).61 ex Υδροξυ-2-(4-φαινοξυφαινυλο)προπανοϊκό αιθύλιο (AS RN ) % ex Trinexapac-Ethyl (ISO) (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον 6 % κατά βάρο % ex Φωσφορώδε τρι(μεθυλοφαινύλιο) (AS RN ) % ex Διφωσφορώδη δι(2,4- δικουμυλοφαινυλο)πενταερυθριτόλη (AS RN ) % ex Ανθρακικό αιθυλομεθύλιο (AS RN ) 3.2 % ex Δι(πινακολικό)διβορονικό (AS RN ) % ex Δεκαμεθυλενοδιαμίνη (AS RN ) % ex ,3-Κυκλοεξανοδιμεθαναμίνη (AS RN ) % ex Aμινοβενζοτριφθορίδιο (AS RN ) % ex ,6-Διισοπροπυλανιλίνη (AS RN ) % ex [2-(Διμεθυλαμινο)αιθοξυ] αιθανόλη (AS RN ) % ex ,2-Δι(2-αμίνο φαινοξυ)αιθάνιο (AS RN ) % ex Aclonifen (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο 7 % και άνω % EL EL

11 Κωδικό ΣΟ.456 ex (2-Αμινοαιθυλο)φαινόλη (AS RN ) % ex Αμινο-5-χλωροβενζοφαινόνη (AS RN ) % ex Χλωρο-2-(μεθυλαμινο)βενζοφαινόνη (AS RN ) % ex Γλυκινικό βενζυλεστέρα 4-μεθυλοβενζολο-1- σουλφονικό οξύ (1/1) (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον 3 % κατά βάρο % ex Γλυκίνη (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον 5 % κατά βάρο, έστω και με προσθήκη έω και 5 % διοξειδίου του πυριτίου (AS RN ) ω αντισυσσωματωτικού μέσου % ex Υδατικό διάλυμα με κατά βάρο περιεκτικότητα 4 % και άνω μεθυλαμινοξικού νατρίου (AS RN ) % ex Διαιθυλο αμινομηλονικό υδροχλωρίδιο (AS RN ) % ex Υδροξείδιο του τετρααιθυλαμμωνίου, σε μορφή υδατικού διαλύματο που περιέχει: υδροξείδιο του τετρααιθυλαμμωνίου σε αναλογία 35 % (±,5 %) κατά βάρο, % ιόντα χλωρίου σε μέγιστη αναλογία 1 mg/kg, σίδηρο σε μέγιστη αναλογία 2 mg/kg και κάλιο σε μέγιστη αναλογία 1 mg/kg.368 ex Ακρυλαμίδιο (AS RN 7-6-1) καθαρότητα τουλάχιστον 7 % κατά βάρο 2 % ex N,N -1,4-Φαινυλενο-δι[3-οξοβουτυραμίδιο], (AS RN ) % ex Propoxur (ISO) (AS RN ) % EL 1 EL

12 Κωδικό ΣΟ.56 ex N,N -(2,5-Διμεθυλο-1,4-φαινυλενο)-δι[3- οξοβουτυραμίδιο] (AS RN ) % ex χλωροβενζαμίδιο (AS RN ) % ex Ν-(3',4'-διχλωρο-5-φθορο[1,1'-διφαινυλο-2-υλ)- ακεταμίδιο (AS RN ) % ex ypermethrin (ISO) με τα στερεοϊσομερή τη (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον % κατά βάρο % ex yfluthrin (ISO) (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον 5,5 % κατά βάρο για χρήση στην παρασκευή βιοκτόνων προϊόντων % ex Metobromuron (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο 8 % και άνω % ex Ακεταλδεϋδοξίμη (AS RN 17-2-) σε υδατικό διάλυμα % ex Υδατικό διάλυμα δινάτριου άλατο του 2,2 - (υδροξυϊμινο) δι αιθανοσουλφονικού οξέο (AS RN ), κατά βάρο περιεκτικότητα άνω του 33,5 % αλλά όχι πάνω από 36,5 % % ex ,3-Δι((2-μερκαπταιθυλο)θειο)-προπανοθειόλη-1 (AS RN ) % ex Tembotrione (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο 4,5 % και άνω % ex Folpet (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο 7,5 % και άνω % ex Δι(4-χλωροφαινυλo)σουλφόνη (AS RN 8-7-) % ex Θειουρία (AS RN ) % EL 11 EL

13 Κωδικό ΣΟ ex Χλωροαιθενυλοδιμεθυλοσιλάνιο (AS RN ) % ex Εξαφθοροφωσφορικό δι(4-τριτ-βουτυλοφαινυλο)ιοδόνιο (AS RN ) % ex (μεθοξυκαρβονυλ)-5-οξο-2,5-διυδροφουραν-3- ολικόνάτριο (AS RN ) % ex (2-Βουτυλο-3-βενζοφουρανυλο)(4-υδροξυ-3,5- διιωδοφαινυλο)μεθανόνη (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον % κατά βάρο % ex Μεθυλο-3,4-διυδρο-2H-1,5-βενζοδιοξεπινόνη-3 (AS RN ) % ex ,4-Διμεθυλο-3,5,8-τριοξαδικυκλο[5,1,]οκτάνιο (AS RN ) % ex Fipronil (ISO) (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον 5 % κατά βάρο για χρήση στην παρασκευή κτηνιατρικών φαρμάκων % ex Υδροχλωρική 1-αμινοϋδαντοΐνη (AS RN ) % ex ,5-Διμεθυλυδαντοΐνη (AS RN ) % ex Υδροχλωρική N,4-διμεθυλο-1-(φαινυλομεθυλ)-3- πιπεριδιναμίνη (1:2) (AS RN ) % ex Σκόνη χαλκοπυριθειόνη (AS RN ) % ex Διυδροχλωρική 2-[4-(υδραζινυλομεθυλο)φαινυλο]- πυριδίνη (AS RN ) % EL 12 EL

14 Κωδικό ΣΟ.512 ex Χλωρο-5-χλωρομεθυλοπυριδίνη (AS RN ) % ex Κυκλοπροπυλο-6,7,8-τριφθορο-1,4-διυδρο-4-οξο-3- κινολινοκαρβοξυλικό οξύ (AS RN ) % ex Κινολίνη (AS RN ) % ex N-(2-οξο-1,2-διυδροπυριμιδινο-4-υλο)βενζαμίδιο (AS RN ) % ex Μεθυλο-2-οξοπερυδροπυριμιδινο-4-υλουρία (AS RN ), καθαρότητα τουλάχιστον 4 % % ex Metribuzin (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο 3 % και άνω % ex Χλωρο-4,6-διμεθοξυ-1,3,5-τριαζίνη (AS RN ) % ex Βενζογκουαναμίνη (AS RN 1-76-) % ex Τερβουτρίνη (ISO) (AS RN ) % ex Κυανουρικό οξύ (AS RN ) % ex L-(+)-Τρυγικό (S)-N-[(διαιθυλαμινο)μεθυλ]-α-αιθυλ-2- οξο-1-πυρρολιδινακεταμίδιο, (AS RN ) % ex Pyridate (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο % και άνω % ex Εξαφθοροφωσφορικό(V) 3-οξείδιο του 1- (δι(διμεθυλαμινο)μεθυλενο)-1h-[1,2,3]τριαζολο[4,5- b]πυριδινίου (AS RN ) % ex (Σαλικυλοϋλαμινο)-1,2,4-τριαζόλη (AS RN % EL 13 EL

15 Κωδικό ΣΟ 52-6).633 ex arfentrazone-ethyl (αιθυλική καρφεντραζόνη) (ISOM) (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον % κατά βάρο % ex (Z)-2-Τριτυλοξυϊμινο-2-(2-αμινοθειαζολ-4-υλο)θειοξικό βενζοθειαζολ-2-ύλιο (AS RN ) % ex N,N-Δι(1,3-βενζοθειαζολ-2-υλοσουλφανυλο)-2- μεθυλοπροπαναμίνη-2 (AS RN ) % ex ,4-Διαιθυλο-H-θειοξανθενόνη- (AS RN ) % ex (Οξιραν-2-υλομεθοξυ)-H-καρβαζόλη (AS RN ) % ex [4-(2-Χλωρο-αιθυλο)-1- πιπεραζινυλο]διβενζο(b,f)(1,4)θειαζεπίνη (AS RN ) % ex Propiconazole (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο 2 % και άνω % ex Dithianon (ISO) (AS RN ) % ex ,2 -(1,4-Φαινυλενο)-δι(4H-3,1-βενζοξαζινόνη-4) (AS RN ) % ex Penoxsulam/Πενοξουλάμη (ISO) (AS RN ) % ex Propoxycarbazone-sodium (ISO) (AS RN ) καθαρότητα κατά βάρο5 % και άνω % ex N-(p-Τολουενοσουλφονυλο)-N'-(3-(pτολουενοσουλφονυλοξυ)φαινυλ)ουρία (AS RN ) % EL 14 EL

16 Κωδικό ΣΟ.63 ex N-{2- [(φαινυλοκαρβαμοϋλ)αμινο]φαινυλο}βενζολοσουλφοναμί διο (AS RN ) % ex Flazasulfuron (ISO) (AS RN ) καθαρότητα τουλάχιστον 4 % κατά βάρο % ex Γλυκυρριζικό αμμώνιο (AS RN ) % ex 321 ex Προϊόν αντίδραση εκχυλίσματο Acaciamearnsii, χλωριούχου αμμωνίου και φορμαλδεΰδη (AS RN ) % ex Xρωστική ύλη.i. Disperse Yellow 241 (AS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρο συγκέντρωση 7 % και άνω % ex Παρασκεύασμα βαφών διασπορά, που περιέχει τι χρωστικέ ύλε:.i. Disperse Orange 61 (AS RN ) ή Disperse Orange 288 (AS RN ),.I. Disperse Blue 21:1 (AS RN ), % I. Disperse Violet 3:1 (AS RN ), έστω και αν περιέχει τη χρωστική ύλη.i. Disperse Red 54 (AS RN ).6652 ex Χρωστική ύλη.i. Acidblue 25 (AS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή τη χρωστική με κατά βάρο περιεκτικότητα σε χρωστική ύλη.i. AcidBlue 25 τουλάχιστον 8 % % ex Χρωστική ύλη.i. PigmentBlue 15:1 (AS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή τη χρωστική με κατά βάρο περιεκτικότητα σε χρωστική ύλη.i. PigmentBlue 15:1 τουλάχιστον 35 % κατά βάρο. % ex Χρωστική ύλη.i. Solvent Blue 14 (AS RN ) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρο συγκέντρωση 7 % και άνω % EL 15 EL

17 Κωδικό ΣΟ.6726 ex Παρασκεύασμα κατά βάρο περιεκτικότητα 5 % έω και 2 % συμπολυμερού μηλεϊνικού ανυδρίτη και προπυλενίου ή μείγματο πολυπροπυλενίου και συμπολυμερού μηλεϊνικού ανυδρίτη και προπυλενίου ή μείγματο πολυπροπυλενίου και συμπολυμερού προπυλενίου, ισοβουτανίου και μηλεϊνικού ανυδρίτη σε οργανικό διαλύτη % ex Σκόνη ξηρή μελάνη με βάση από μείγμα υβριδική ρητίνη (από ακρυλική ρητίνη πολυστυρολίου και πολυεστερική ρητίνη) και κηρού, βινυλικού πολυμερού και % χρωστική για χρήση στην κατασκευή φιαλών μελανών (toner) για φωτοαντιγραφικά και τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτέ και πολυμηχανήματα.4863 ex Λαυρυλομεθυλισαιθειονικό νάτριο % ex Παρασκεύασμα κατά βάρο περιεκτικότητα: 15 % έω 6 % συμπολυμερών στυρολίουβουταδιενίου-στυρολίου ή συμπολυμερών στυρολίου ισοπρενίου και 1 % έω 3 % πολυμερών πινενίου ή συμπολυμερών πενταδιενίου % Διαλελυμένων σε: μεθυλαιθυλακετόνη (AS RN ) επτάνιο (AS RN ), and τολουόλιο (AS RN ) ή ελαφρύ αλειφατικό διαλύτη νάφθα (AS RN ).675 ex Μείγμα ενεργού άνθρακα και πολυαιθυλενίου, σε μορφή σκόνη % ex Mancozeb (ISO) (AS RN ), που εισάγονται σε άμεσε συσκευασίε περιεκτικότητα 5kg και άνω % EL 16 EL

18 Κωδικό ΣΟ (1).548 ex Παρασκεύασμα αποτελούμενο από διάλυμα βενζυλο(πουριν-6-υλ)αμίνη σε γλυκόλη, με κατά βάρο περιεκτικότητα: τουλάχιστον 1,88 %, χωρί όμω να υπερβαίνει το 2, %, σε βενζυλο(πουριν-6-υλ)αμίνη % του είδου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φυτορρυθμιστικών ουσιών.53 ex Υδατικό διάλυμα με κατά βάρο περιεκτικότητα: 1,8 % σε π-νιτροφαινολικό νάτριο, 1,2 % σε ο-νιτροφαινολικό νάτριο,,6 % σε 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο % για χρήση στην παραγωγή φυτορρυθμιστική ουσία.588 ex Παρασκεύασμα σε μορφή σκόνη, με κατά βάρο περιεκτικότητα: τουλάχιστον 55 % σε γιββερελίνη A4, τουλάχιστον 1 %, χωρί όμω να υπερβαίνει το 35 %, σε γιββερελίνη A7, % τουλάχιστον % στον συνδυασμό γιββερελίνη A4 και γιββερελίνη A7, 1 % κατ ανώτατο όριο σε συνδυασμό νερού και άλλων φυσικών γιββερελινών του είδου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φυτορρυθμιστικών ουσιών.6532 ex Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (AS RN ) που περιέχει: 1,3-Διχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (AS RN ), 1,3-Διβρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (AS RN ), % Βρωμο,3-χλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (AS RN ), και/ή EL 17 EL

19 Κωδικό ΣΟ 1-Χλωρο,3-βρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη- 2,4 (AS RN ).64 ex Μέσο διασπορά που περιέχει: εστέρε πολυϊσοβουτενυληλεκτρικού οξέο και πενταερυθριτόλη (AS RN ), ορυκτέλαια 35 % και άνω, το πολύ όμω 55 % κατά βάρο και μέγιστη περιεκτικότητα,5 % κατά βάρο σε χλώριο, % που χρησιμοποιείται παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια.66 ex Μέσο διασπορά: που περιέχει πολυϊσοβουτενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από προϊόντα αντίδραση πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικόανυδρίτη (AS RN ), που περιέχει ορυκτέλαια 35 % και άνω, το πολύ όμω 55 % κατά βάρο, μέγιστη περιεκτικότητα,5 % κατά βάρο σε χλώριο, με δείκτη αλκαλικότητα κάτω του 15, % που χρησιμοποιείται παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια.67 ex Απορρυπαντικό που περιέχει: Άλα ασβεστίου β- αμινοκαρβονυλικήαλκυλοφαινόλη (προϊόν αντίδραση βάση Mannichαλκυλοφαινόλη) ορυκτέλαια 4 % και άνω, το πολύ όμω 6 % κατά βάρο και με δείκτη αλκαλικότητα άνω του 12 % που χρησιμοποιείται παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια EL 18 EL

20 Κωδικό ΣΟ.65 ex Απορρυπαντικό που περιέχει: Σουλφονικά άλατα ασβεστίου αλκυλοτολουολίου μακρά αλυσίδα, ορυκτέλαια 3 % και άνω, το πολύ όμω 5 % κατά βάρο και % με δείκτη αλκαλικότητα 31 και άνω, το πολύ όμω 34 που χρησιμοποιείται παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια.6671 ex Πρόσθετα που περιέχουν: Διαλκυλοβενζολοσουλφονικά άλατα του ασβεστίου ( 1-14), ορυκτέλαια με κατά βάρο περιεκτικότητα άνω του 4 % αλλά όχι περισσότερο του 6 %, % με δείκτη αλκαλικότητα έω 1, προοριζόμενα παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια.666 ex Aντιαφριστικά πρόσθετα αποτελούμενα από: συμπολυμερέ ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου και ακρυλικού αιθυλίου, και ορυκτέλαια με κατά βάρο περιεκτικότητα άνω του 5 % αλλά όχι περισσότερο του 8 %, προοριζόμενα παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια % ex Πρόσθετα που περιέχουν: πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο από αρωματικέ πολυαμίνε, ορυκτέλαια με κατά βάρο περιεκτικότητα άνω του 4 % αλλά όχι περισσότερο του 6 %, περιεκτικότητα σε άζωτο άνω του,6 % άλλα όχι περισσότερο του, %, προοριζόμενα παραγωγή % EL 1 EL

21 Κωδικό ΣΟ μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια.6668 ex Πρόσθετα που συνίστανται από θειωμένο μείγμα φυτικών ελαίων, μακρά αλυσίδα α-ολεφίνων και λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστή ρητίνη), κατά βάρο περιεκτικότητα σε θείο 8 % έω 12 %, προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια % ex Καταλύτη που συνίσταται σε εναιώρημα, σε ορυκτέλαιο, των ουσιών: σύμπλοκα χλωριούχου μαγνησίου και χλωριούχου τιτανίου(iii) με τετραϋδροφουράνιο και % διοξείδιο του πυριτίου με κατά βάρο περιεκτικότητα 6,6 % (±,6 %) σε μαγνήσιο και με κατά βάρο περιεκτικότητα 2,3 % (±,2 %) σε τιτάνιο.2783 ex Καταλύτη αποτελούμενο κυρίω από δινονυλναφθαλίνηδισουλφονικό οξύ με μορφή διαλύματο σε ισοβουτανόλη % ex Σύμπλοκα βουτυλοφωσφορικού τιτανίου(iv) (AS RN ), διαλυμένα σε αιθανόλη και προπαν-2-όλη % ex Παρασκεύασμα με κατά βάρο περιεκτικότητα: 85 % έω και % σε αιθέρα ακρυλικού βουτυλο-2- κυανο-3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλίου) με πολυαιθυλενογλυκόλη, και 1 % έω και 15 % σε τριελαϊκή πολυοξυαιθυλενο σορβιτάνη % ex Διάλυμα 2-χλωρο-5-(χλωρομεθυλο)-πυριδίνη (AS RN ) σε οργανικό διαλύτη % ex Ηλεκτρολύτη που περιέχει: 5 % έω και 2 % εξαφθοροφωσφορικό λίθιο (AS RN ) ή τετραφθοροβορικό λίθιο 3.2 % EL 2 EL

22 Κωδικό ΣΟ (AS RN ), 6 % έω και % μείγμα ανθρακικού αιθυλενίου (AS RN 6-4-1), ανθρακικού διμεθυλίου (AS RN ) και/ή ανθρακικού αιθυλομεθυλίου (AS RN ),,5 % έω και 2 % 2,2-διοξειδίου του 1,3,2- διοξαθειολάνιου (AS RN ) για χρήση στην κατασκευή μπαταριών μηχανοκίνητων οχημάτων.55 ex ,4,5 -Τριφθοροδιφαινυλαμίνη-2, σε μορφή διαλύματο σε τολουόλιο με κατά βάρο περιεκτικότητα σε 3,4,5 - τριφθοροδιφαινυλαμίνη-2 τουλάχιστον 8 %, χωρί όμω να υπερβαίνει το % % ex Παρασκεύασμα κατά βάρο περιεκτικότητα: 2 % (±1 %) σε ((3- (δευτ.-βουτυλο) 4- (δεκυλοξυ)φαινυλ)μεθανετριυλ) τριβενζόλιο (AS RN ), διαλελυμένων σε: % %(±5 %) 2-δευτ.-βουτυλοφαινόλη (AS RN ), 64 % (± 7 %) διαλύτη νάφθα (πετρελαίου), βαρέα αρωματικά (AS RN ) και 6 % (±1, %) ναφθαλίνη (AS RN 1-2-3).671 ex Παρασκεύασμα με κατά βάρο περιεκτικότητα: 8 % και άνω, το πολύ όμω 2 % σε δι(διφαινυλοφωσφορική) δισφαινόλη A (AS RN ) 7 % και άνω, το πολύ όμω 2 % σε ολιγομερή δι(διφαινυλοφωσφορική) δισφαινόλη A και το πολύ 1 % σε φωσφορικό τριφαινύλιο (AS RN ) % ex ,4,7,-Τετραμεθυλοδεκ-5-ινο-4,7-διόλη, υδροξυαιθυλιωμένη (AS RN ) % EL 21 EL

23 Κωδικό ΣΟ.471 ex Παραφίνη, χλωριωμένη σε ποσοστό 7 % και άνω (AS RN ) % ex Κόνι λιθίου, νικελίου, κοβαλτίου και οξειδίου του αργιλίου (AS RN ) με: μέγεθο σωματιδίων μικρότερο των 1 μm, κατά βάρο καθαρότητα άνω του 8 % 3.2 % ex Μαγγανιοψευδάργυροφερρίτη υπό μορφήν κόκκων, κατά βάρο περιεκτικότητα: 52 % έω 76 % σε οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ), 13 % έω 42 % σε οξείδιο του μαγγανίου (ΙΙ) και % % έω 22 % σε οξείδιο του ψευδαργύρου.674 ex Οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO 2), σταθεροποιημένο με οξείδιο του ασβεστίου (AS ), με κατά βάρο περιεκτικότητα σε οξείδιο του ζιρκονίου 2 % έω 7 % % ex Οκτένιο γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλή πυκνότητα (LLDPE) παραγόμενο με τη μέθοδο με καταλύτη Ziegler- Natta, σε μορφή σφαιριδίων: περιεκτικότητα σε συμπολυμερέ 1 % και άνω, το πολύ όμω 2 % κατά βάρο, ταχύτητα ροή τήγματο (MFR 1 / 2,16 kg),7 g / 1 min και άνω, το πολύ όμω, g / 1 min, και πυκνότητα(astmd473),11 g/cm 3 και άνω, το πολύ όμω,13 g/cm 3 % m³ για χρήση στη διαδικασία συνεξώθηση μεμβρανών για εύκαμπτε συσκευασίε τροφίμων.62 ex Συμπολυμερέ αιθυλενίου και ακρυλικού οξέο (AS RN 1-77-) με: κατά βάρο περιεκτικότητα (ASTMD44) τουλάχιστον 18,5 % αλλά έω και 4,5 % σε ακρυλικό οξύ, και % m³ ταχύτητα ροή τήγματο 1g/1 min και άνω (125 /2,16 kg, ASTMD1238) EL 22 EL

24 Κωδικό ΣΟ.6734 ex Άλα ψευδαργύρου ή νατρίου συμπολυμερού αιθυλενίου και ακρυλικού οξέο, με: ακρυλικό οξύ, με κατά βάρο περιεκτικότητα 6 %έω 5 %, και % ταχύτητα ροή τήγματο τουλάχιστον 1 g/1 λεπτά στου 1 /2,16 kg (μετρούμενη με βάση το ASTMD 1238).54 ex Συμπολυμερέ που παρασκευάζεται αποκλειστικά από μονομερή αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέο, με περιεκτικότητα σε μεθακρυλικό οξύ τουλάχιστον 11 % κατά βάρο % ex Συμπολυμερέ στυρολίου, με 2, 5-φουρανοδιόνη και (1- μεθυλαιθυλο)βενζόλιο υπό μορφήν νιφάδων ή σκόνη (AS RN ) % ex 33 7 Συμπολυμερέ σε μορφή κόκκων, με κατά βάρο περιεκτικότητα: 75 % (± 7 %) σε στυρόλιο και 25 % (± 7 %) σε μεθακρυλικό μεθύλιο % m³ ex Πολυ(βινυλιδενοφθορίδιο) (AS RN ) % ex Συμπολυμερέ ακρυλικού βουτυλίου και μεθακρυλικού αλκυλίου, τύπου coreshell, μεγέθου σωματιδίων 5 μm έω 1 μm % ex Συμπολυμερέ τριμεθακρυλικού τριμεθυλολοπροπανίου και μεθακρυλικού μεθυλίου (AS RN ), σε μικροσφαιρίδια μέση διαμέτρου 3 µm % ex Πολυοξυμεθυλένιο με ακροκάλυψηακετυλίου, που περιέχει πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο και ίνε πολυμερού τερεφθαλικού οξέο και 1,4-φαινυλοδιαμίνη % ex Εποξειδική ρητίνη, χωρί αλογόνα, που περιέχει άνω του 2 % κατά βάρο φωσφόρο, υπολογιζόμενο επί τη περιεκτικότητα σε στερεά, χημικώ δεσμευμένο στην εποξειδική ρητίνη, που δεν περιέχει υδρολύσιμο χλωρίδιο ή που περιέχει % EL 23 EL

25 Κωδικό ΣΟ λιγότερο από 3 ppm σε υδρολύσιμο χλωρίδιο, και που περιέχει διαλύτε για χρήση στην κατασκευή προεμποτισμένων φύλλων ή κυλίνδρων του είδου που χρησιμοποιείται παραγωγή τυπωμένων κυκλωμάτων.684 ex Εποξειδική ρητίνη με κατά βάρο περιεκτικότητα σε βρώμιο 21 % και άνω, που δεν περιέχει υδρολύσιμο χλωρίδιο ή που περιέχει λιγότερο από 5 ppm σε υδρολύσιμο χλωρίδιο, και % που περιέχει διαλύτε.44 ex 37 8 ex Πολυ(υδροξυαλκανικό) πολυμερέ, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο σε πολυ(υδροξυβουτυρικό) πολυμερέ % ex Συμπολυμερέ αποτελούμενο από τερεφθαλικό οξύ ή/και παράγωγά του και κυκλοεξανοδιμεθανόλη σε αναλογία τουλάχιστον 72 % κατά βάρο, συστατικά που συμπληρώνονται από διόλε με ευθεία ανθρακική αλυσίδα ή/και κυκλικέ % ex Σκόνη θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, η οποία φέρει ομοιογενώ κατανεμημένα μαγνητικά σωματίδια, για χρήση στην κατασκευή μελάνη για φωτοαντιγραφικά και τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτέ και πολυμηχανήματα % ex Διμεθυλο, μεθυλο(προπυλο(πολυπροπυλενοξειδιο)) σιλοξάνιο (AS RN ), με τριμεθυλσιλοξυ απολήξει % ex Πολυμερέ διμεθυλοσιλοξανίου με τελική υδροξυλική, ομάδα, με ιξώδε 38-1 mpa s (AS RN ) % ex Εναλλασσόμενο συμπολυμερέ αιθυλενίου-μηλεϊνικού ανυδρίτη (ΕΜΑ) % EL 24 EL

26 Κωδικό ΣΟ.453 ex Διοξική κυτταρίνη σε σκόνη % ex Polyquaternium 1 (AS RN ) % ex Μεμβράνη πολυτετραφθοροαιθυλενίου: πάχου τουλάχιστον 1µm, με επιμήκυνση θραύση 1 % κατ ανώτατο όριο, % επιστρωμένη στη μία πλευρά με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα σιλικόνη.4761 ex ex Μεμβράνη από συμπολυμερέ αιθυλενίου-οξικού βινυλίου: πάχου τουλάχιστον 1 µm, επιχρισμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση ή στην υπεριώδη ακτινοβολία και με πολυεστερική ή πολυπροπυλενική επένδυση % ex Ανακλαστική μεμβράνη, αποτελούμενη από στρώμα ακρυλική ρητίνη που φέρει εκτυπώσει κατά τη πλαστογράφηση, παραποίηση ή αντικατάσταση δεδομένων ή κατά τη αντιγραφή ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση, στρώμα ακρυλική ρητίνη με ενσωματωμένα γυάλινα σφαιρίδια, στρώμα ακρυλική ρητίνη σκληρυμένο με παράγοντα σταυρόδεση μελαμίνη, % μεταλλικό στρώμα, ακρυλική συγκολλητική ουσία, και αποσπώμενο φύλλο.447 ex Αυτοκόλλητη μεμβράνη πάχου τουλάχιστον 4 μm, χωρί όμω να υπερβαίνει τα 475 μm, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα στρώματα διαφανού, επιμεταλλωμένου ή χρωματισμένου πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), επικαλυμμένη στη μία πλευρά με ανθεκτικό % EL 25 EL

27 Κωδικό ΣΟ στη χάραξη επίχρισμα και, στην άλλη, με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα και αποσπώμενη επένδυση.425 ex Αυτοκόλλητοι στιλβωτικοί δίσκοι από μικροπορώδη πολυουρεθάνη, με ή χωρί μαλακή επένδυση % ex Ανακλαστικό υμένιο αποτελούμενο από: στρώμα πολυουρεθάνη, στρώμα από μικροσφαιρίδια υάλου, % στρώμα μεταλλικού αργιλίου και συγκολλητική ουσία, επικαλυμμένη στη μία ή και στι δύο πλευρέ με αποσπώμενη επένδυση έστω και με στρώμα πολυβινυλοχλωριδίου, επίστρωση, έστω και με ενσωματωμένε σφραγίδε ασφάλεια κατά τη πλαστογράφηση, παραποίηση ή αντικατάσταση δεδομένων ή κατά τη αντιγραφή ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση..664 ex Σωλήνε πολυαιθυλενίου σε στρώματα, κυρίω από πολυαιθυλένιο: αποτελούμενοι από τριστρωματικό φραγμό με κεντρικό στρώμα αιθυλενοβινυλική αλκοόλη και επικεκαλυμμένοι εκατέρωθεν από στρώμα πολυαμιδίου, επικεκαλυμμένοι εκατέρωθεν από ένα τουλάχιστον στρώμα πολυαιθυλενίου, πάχου τουλάχιστον 55 µm, % διαμέτρου τουλάχιστον 5 mm έω 6 mm.3357 ex Μεμβράνε ή κύλινδροι πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου): επικαλυμμένα και στι δύο πλευρέ με ένα στρώμα ακρυλική εποξειδική ρητίνη, συνολικού πάχου 37 μm (± 3 μm) % ex Μεμβράνη από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, ναφθαλικό πολυαιθυλένιο ή ομοειδή πολυεστέρα, επικαλυμμένη στη μία πλευρά με μέταλλα και/ή οξείδια μετάλλων, που περιέχουν, κατά βάρο, λιγότερο από,1 % αργίλιο, με πάχο έω και 3 µm και με ειδική αντίσταση επιφανεία έω και 1 ohm (ανά τετράγωνο) (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTMD257) % EL 26 EL

28 Κωδικό ΣΟ.611 ex Διαφανή, μικροπορώδη μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ένθεση ακρυλικού οξέο, σε μορφή ρόλων: πλάτου 8 mm και άνω, το πολύ όμω 17 mm, πάχου 15 µm και άνω, το πολύ όμω 36 µm, 3.2 % του είδου που χρησιμοποιείται κατασκευή διαχωριστών αλκαλικών μπαταριών.7263 ex Μικροπορώδη μονοστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου ή μικροπορώδη τριστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, όπου η κάθε μεμβράνη παρουσιάζει: μηδενική συρρίκνωση κατεύθυνση εγκάρσια παραγωγή (TD), 3.2 % συνολικό πάχο 8 μm έω και 5 μm, πλάτο 15 mm έω και mm, μήκο 2 m έω και 8 m, μέσο μέγεθο πόρων μεταξύ,2 μm και,1 μm έστω και επικαλυμμένη με μη υφασμένη ψάθα πολυπροπυλενίου, πάχου 5 έω 2 µm έστω και επιχρισμένη με επιφανειοδραστική ουσία έστω και επιχρισμένη σε 1 ή σε 2 πλευρέ με κεραμική στρώση πάχου τουλάχιστον 1 µm έω και 5 µm έστω και επιχρισμένη σε 1 ή σε 2 πλευρέ με κολλώδε συνδετικό, τύπου PVDF ή παρόμοιο, πάχου τουλάχιστον,5 µm έω και 5 µm.6742 ex Τριστρωματικό φύλλο υφάσματο σε κυλίνδρου, αποτελούμενο από κεντρική στρώση από 1 % ταφτά νάιλον ή ταφτά μείγματο νάιλον/πολυεστέρα, επιστρωμένο εκατέρωθεν με πολυαμίδιο, συνολικού πάχου έω 135 μm, % m² μέγιστου βάρου 8 g/m ex ex Επιχρισμένα εσωτερικά ή εξωτερικά διακοσμητικά μέρη που αποτελούνται από: συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίουστυρολίου (ABS), έστω και αναμειγμένα με % p/st EL 27 EL

29 Κωδικό ΣΟ 7 πολυανθρακικό πολυμερέ, και φύλλο PV, που δεν περιέχουν στρώσει χαλκού, νικελίου ή χρωμίου, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 871 έω ex Πλαστικό κάλυμμα του εξωτερικού κατόπτρου οπισθοπορεία για μηχανοκίνητα οχήματα με συνδετήρε στήριξη % p/st ex Μείγμα νερού και, κατά βάρο 1 % έω και 35 %, κοίλων διογκωμένων μικροσφαιρών από συμπολυμερέ ακρυλονιτρίλιου, μεθακρυλονιτριλίου και μεθακρυλικούισοβορνυλίου ή άλλου μεθακρυλικού, με διάμετρο 3 μm έω και 4,5 μm % ex Εύκαμπτο σωλήνα πέδηση από καουτσούκ με: υφαντού ιμάντε, πάχο τοιχώματο 3,2 mm % μεταλλικό κοίλο τερματικό πιεσμένο και στα δύο άκρα, και ένα ή περισσότερα στηρίγματα στερέωση, προ χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου ex Ορθογώνιο παρέμβυσμα από καουτσούκ αιθυλενίουπροπυλενίου-διενίου, με: μήκο 72 mm έω και 825 mm, % πλάτο 18 mm έω και 155 mm, θερμοκρασία αιχμή 15 έω και 24, επιτρεπόμενη εκροή υλικού στο σημείο διαχωρισμού των κοιλοτήτων έω και,3 mm EL 28 EL

30 Κωδικό ΣΟ.6884 ex Βιοαποικοδομήσιμο (normen 145) μονόινο νήμα το πολύ 33 dtex, με κατά βάρο περιεκτικότητα τουλάχιστον 8 % σε πολυλακτιδικέ ίνε (PLA), για χρήση στην κατασκευή διηθητικών υφασμάτων για τη βιομηχανία τροφίμων % ex Μη υφασμένο ύφασμα από συνενωμένα με συστροφή νήματα πολυαιθυλενίου, το οποίο φέρει επίχρισμα, με βάρο τουλάχιστον 8 g/m², χωρί όμω να υπερβαίνει τα 15 g/m², και % m² με αντίσταση του αέρα (Gurley) τουλάχιστον 8δευτερόλεπτα, χωρί όμω να υπερβαίνει τα 75 δευτερόλεπτα (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO5636/5).587 ex Υφάσματα μη υφασμένα, αποτελούμενα από θερμικά συνενωμένο (spunbonded) υλικό πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου): βάρου16 g/m² έω και 3 g/m², μη επικαλυμμένα % m² με διηθητική απόδοση κατά DIN :28 ελάχιστη κατηγορία φίλτρου M πτυχώσιμα.478 ex Νιτρίδιο του πυριτίου (Si 3N 4) σε κυλίνδρου ή σφαίρε % ex 76 4 Πλάκε υάλου ναστρασβέστου ή βοριοπυριτικού ποιότητα STN (υπερστραμμένων νηματικών κρυστάλλων) ή TN (στραμμένων νηματικών κρυστάλλων) με: % μήκο 3 mm έω και 1 5 mm, πλάτο 3 mm έω και 1 5 mm, πάχο,5 mm έω και 1,1 mm, επίχρισμα από οξείδιο ινδίου και κασσιτέρου με αντίσταση 8 Ω έω και 16 Ω στη μία πλευρά, έστω και με στρώμα παθητικοποίηση διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) μεταξύ του στρώματο οξειδίου ινδίου-κασσιτέρου και τη επιφάνεια υάλου, EL 2 EL

31 Κωδικό ΣΟ έστω και με πολυστρωματικόαντιανακλαστικό επίχρισμα στην άλλη πλευρά, και μηχανικά κατεργασμένε (λοξοτομημένε) ακμέ.687 ex Ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό κάτοπτρο οδήγηση με αυτόματη ρύθμιση φωτισμού, αποτελούμενο από: στήριγμα κατόπτρου % πλαστικό περίβλημα ολοκληρωμένο κύκλωμα για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων του κεφαλαίου ex Κλωστέ μεγέθου 1,3 tex και άνω, το πολύ όμω 11, tex, λαμβανόμενε από υαλονήματα συνεχού κλώση, με επικρατέστερα τα νήματα διαμέτρου 4,83 µm και άνω, το πολύ όμω 5,83 µm % ex Κλωστέ μεγέθου 5,1 tex και άνω, το πολύ όμω 6, tex, λαμβανόμενε από υαλονήματα συνεχού κλώση, με επικρατέστερα τα νήματα διαμέτρου 4,83 µm και άνω, το πολύ όμω 5,83 µm % ex Κράμα σιδήρου-δυσπροσίου με κατά βάρο περιεκτικότητα: σε δυσπρόσιο τουλάχιστον 78 % και σε σίδηρο τουλάχιστον 18 %, αλλά το πολύ 22 % % ex Στοιχεία συναρμογών συγκράτηση σωλήνων ή αγωγών: από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με τι προδιαγραφέ 17-4Ph ή από χάλυβα σύμφωνα με τι προδιαγραφέ χάλυβα εργαλείων S7, παραγόμενα σε καλούπι με έγχυση μετάλλου, % με σκληρότητα Rockwell 38 HR (± 1) ή 53 HR (+ 2/ 1), διαστάσεων 7 mmx 4 mmx 5 mm έω και 4 mmx 2 mmx 1 mm EL 3 EL

32 Κωδικό ΣΟ.668 ex Βαρίδια από σίδηρο και χάλυβα έστω και με μέρη από άλλε ύλε έστω και με μέρη από άλλα μέταλλα % έστω και με επιφανειακή επεξεργασία έστω και τυπωμένα του τύπου που χρησιμοποιείται κατασκευή τηλεχειριστηρίων.52 ex ex ex Φύλλα και ράβδοι από κράματα αργιλίου-λιθίου % ex ex ex ex Αλουμινόχαρτο σε ρόλου: καθαρότητα, % κατά βάρο, πάχου,21 mmή περισσότερο, όχι όμω άνω των,2 mm, πλάτου5 mm, με επιφανειακό στρώμα οξειδίου μέγιστου πάχου 3 έω 4 nm, % ex και κυβική υφή σε ποσοστό άνω του 5 % ex ex Αλουμινόχαρτο με τι ακόλουθε παραμέτρου: : περιεκτικότητα σε αλουμίνιο,8 % και άνω πάχο,7 mm και άνω, το πολύ όμω,125 mm 3.7 % υψηλή κυβική υφή που χρησιμοποιείται για χάραξη υψηλή τάση.768 ex Λεπτά φύλλα από αργίλιο, σε κυλίνδρου: επιχρισμένα στη μία πλευρά με πολυπροπυλένιο ή πολυπροπυλένιο και τροποποιημένο με οξύ 3.7 % EL 31 EL

33 Κωδικό ΣΟ πολυπροπυλένιο και στην άλλη με πολυαμίδιο και τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, με συγκολλητικά στρώματα μεταξύ του, με πλάτο 2 mm έω και 4 mm, με πάχο,138 mm έω και,168 mm, για χρήση στην κατασκευή καλυμμάτων στοιχείων μπαταριών ιόντων λιθίου.673 ex Σύρμα από βολφράμιο με κατά βάρο περιεκτικότητα σε βολφράμιο τουλάχιστον % με: μέγιστη διάσταση εγκάρσια τομή το πολύ 5 µm % αντίσταση 4 έω και 3 Ω/1 m.57 ex Σκόνη μαγνησίου καθαρότητα τουλάχιστον,5 % κατά βάρο διαμέτρου σωματιδίων,2 mm και άνω, το πολύ όμω,8 mm % ex Σύρμα από κράμα τιτανίου-αργιλίου-βαναδίου (TiAl6V4), με διάμετρο μικρότερη από 2 mm, που πληροί τα πρότυπα AMS 428, 465 ή 467 % ex Κυβοειδή αποστάτη από σύνθετο υλικό αποτελούμενο από αλουμίνιο και καρβίδιο του πυριτίου (AlSi), που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία σε δομοστοιχεία IGBT % ex ex Πληκτρολόγια από σιλικόνη ή πλαστική ύλη: με μέρη από κοινά μέταλλα, και έστω και με μέρη από πλαστικό, % p/st ex ex 8481 ex 853 ex εποξειδική ρητίνη ενισχυμένη με ίνε υάλου ή με ξύλο, έστω και τυπωμένα ή επιφανειακά επεξεργασμένα, έστω και με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία, έστω και με μεμβράνη συγκολλημένη στο πληκτρολόγιο, EL 32 EL

34 Κωδικό ΣΟ ex έστω και με μονοστρωματικό ή πολυστρωματικό προστατευτικό φύλλο ex 8538 ex ex ex Σύστημα κινητήρα υγραερίου (LPG) μικρών διαστάσεων με: 6 κυλίνδρου, % ισχύ εξόδου τουλάχιστον 75 kw, χωρί όμω να υπερβαίνει τα 8 kw, τροποποιημένε βαλβίδε εισαγωγή και εξαγωγή για συνεχή λειτουργία σε εφαρμογέ βαρέο τύπου, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων τη κλάση ex ex Ερμητικοί περιστροφικοί συμπιεστέ για ψυκτικά μέσα είτε υδροφθορανθράκων (HF) είτε υδρογονανθράκων: κινούμενοι από κινητήρε μεταβλητή ταχύτητα, είτε «μονοφασικού, εναλλασσόμενου ρεύματο με διακόπτη» (A) ή «συνεχού ρεύματο χωρί ψήκτρα» (BLD), % με μέγιστη ονομαστική ισχύ 1,5 kw, με ονομαστική τάση 1 V έω και 24 V, με μέγιστο ύψο 3 mm, με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 15 mm, με μέγιστο βάρο μονάδα 15 kg, για χρήση στην κατασκευή αντλιών θερμότητα για οικιακέ συσκευέ, συμπεριλαμβανομένων των στεγνωτηρίων ρούχων.7317 ex Αεροσυμπιεστή μεμβράνη με: % EL 33 EL

35 Κωδικό ΣΟ 2 ροή 4,5 l/min έω και 7 l/min, ισχύ εισόδου έω και 8,1 W, και δυνατότητα παροχή υπερπίεση έω και 4 hpa (,4 bar) του είδου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή καθισμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.6842 ex Συγκολλημένο με φλόγα τεμάχιο αλουμινίου, για τη σύνδεση σωλήνα με συμπυκνωτή σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων, με: εξελασμένα, κυρτωμένα καλώδια συνδέσμου από αλουμίνιο, εξωτερική διαμέτρου 5 mm έω και 25 mm, % p/st βάρο,2 kg έω και,25 kg.686 ex Ξηραντήρα με αποσπώμενο δέκτη από αλουμίνιο ηλεκτροσυγκόλληση τόξου με στοιχεία από πολυαμίδιο και κεραμικό υλικό με: μήκο 143 mm έω και 22 mm, % p/st διάμετρο 31 mm έω και mm, βάρο τουλάχιστον,12 kg και έω και, kg, μήκο κόκκου έω και,2 mm και πάχο έω και,6 mm, και διάμετρο στερεών σωματιδίων έω και,6 mm, προ χρήση στην κατασκευή κλιματιστικών συστημάτων αυτοκινήτων.6821 ex Μέρο που περιέχει: μονοφασικό κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματο, επικυκλικό σύστημα οδοντωτών τροχών, % p/st λεπίδα κοπή έστω και αν περιέχει: πυκνωτή, μέρο εφοδιασμένο με μπουλόνι EL 34 EL

36 Κωδικό ΣΟ για χρήση κατασκευή θρυμματιστών για κήπο.738 ex Δίοδο βαλβίδα ελέγχου ροή με περίβλημα, με: τουλάχιστον 5 έω και 16 οπέ εξόδου διαμέτρου τουλάχιστον,5 mm έω και,5 mm, ρυθμό ροή τουλάχιστον 33 cm 3 /λεπτό έω και 5 cm 3 /λεπτό, πίεση λειτουργία τουλάχιστον 1 έω και 3 MPa % ex Οπλισμό βαλβίδα: για το άνοιγμα και το κλείσιμο τη ροή καυσίμου, αποτελούμενο από άξονα και λεπίδα, % με τουλάχιστον 3 έω και 8 οπέ πάνω στη λεπίδα, κατασκευή από μέταλλα και/ή κράμα/-τα μετάλλων.47 ex Κιβώτιο μετάδοση κίνηση με: 3 ταχύτητε κατ ανώτατο όριο, αυτόματο σύστημα επιβράδυνση και % p/st σύστημα αντιστροφή τη μετάδοση ισχύο, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων τη κλάση ex Σύγχρονο κινητήρα για πλυντήρια πιάτων που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου τη ροή του νερού με μήκο χωρί άξονα 24 mm (+/-,3), διάμετρο 4,3 mm (+/-,3) % ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματο 22 V και άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 24 V, ονομαστική συχνότητα 5 Hz και άνω, το πολύ όμω 6 Hz, ισχύ εισόδου το πολύ 4 W, ταχύτητα περιστροφή 4 ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμω 4,8 ΣΑΛ, EL 35 EL

37 Κωδικό ΣΟ ροπή εξόδου τουλάχιστον 1kgf/cm.6858 ex Κινητήρα συνεχού ρεύματο για τον έλεγχο τη γωνιακή θέση των πτερυγίων για τη ρύθμιση τη ροή αερίου στη βαλβίδα ρύθμιση αέρα και στη βαλβίδα του συστήματο ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR): με πρότυπο προστασία από εισχώρηση (IP) IP6, % με ταχύτητα δρομέα το πολύ 6 5 ΣΑΛ άνευ φορτίου, με ονομαστική τάση 12, V (+/-,1), με καθορισμένο εύρο θερμοκρασία 4 έω και + 165, έστω και με συνδετικό οδοντωτό τροχό, έστω και με σύνδεσμο μηχανή, έστω και με φλάντζα, μέγιστη διαμέτρου 4 mm (μη συμπεριλαμβανομένη τη φλάντζα), μέγιστου συνολικού ύψου mm (από τη βάση έω τον οδοντωτό τροχό).688 ex Ηλεκτρικό ενεργοποιητή στροβιλοσυμπιεστή, με: κινητήρα συνεχού ρεύματο, ενσωματωμένο μηχανισμό μετάδοση, % δύναμη (έλξη) 2 N και άνω σε θερμοκρασία περιβάλλοντο τουλάχιστον 14, δύναμη (έλξη) 25N και άνω σε κάθε θέση τη διαδρομή του, ωφέλιμη διαδρομή 15 mm έω και 25 mm, έστω και με ενσωματωμένη διεπαφή διαγνωστικού συστήματο.6627 ex Κινητήρα συνεχού ρεύματο μόνιμη διέγερση με πολυφασικό τύλιγμα εξωτερική διάμετρο κυμαινόμενη μεταξύ 28 και 35 mm, ονομαστική ταχύτητα περιστροφή το πολύ 12 % EL 36 EL

38 Κωδικό ΣΟ ΣΑΛ, τάση παροχή ρεύματο κυμαινόμενη μεταξύ 8 και 27 V.4731 ex Κινητήρα συνεχού ρεύματο μόνιμη διέγερση με πολυφασικό τύλιγμα, εξωτερική διάμετρο 3 mm έω και mm, συμπεριλαμβανομένη τη φλάντζα συναρμολόγηση, % ονομαστική ταχύτητα περιστροφή έω και 15 rpm, ισχύ εξόδου 45 W έω και 4 W και τάση παροχή ρεύματο V έω και 5 V, έστω και με δίσκο μετάδοση κίνηση, έστω και με στροφαλοθάλαμο, έστω και με ανεμιστήρα, έστω και με διάταξη καλύμματο, έστω και με οδοντωτό κυκλικό γρανάζι έστω και με μετατροπέα ταχύτητα και κατεύθυνση περιστροφή, έστω και με ή χωρί αισθητήρα ταχύτητα ή κατεύθυνση περιστροφή τύπου «resolver» ή «Ηall effect», έστω και με φλάντζα συναρμολόγηση.5577 ex Κινητήρε συνεχού ρεύματο, χωρί ψήκτρε, με: εξωτερική διάμετρο 8 mm έω και 2 mm, τάση παροχή V έω και 16 V, ισχύ εξόδου στου 2 3 W έω και 75 W, % ροπή στου 2 2, Nm έω και 7, Nm, ονομαστική ταχύτητα περιστροφή στου 2 6 rpm έω και 3 1 rpm, έστω και με τροχαλία, έστω και με αισθητήρα/ελεγκτή ηλεκτρονική EL 37 EL

39 Κωδικό ΣΟ υποβοήθηση συστήματο διεύθυνση.68 ex ex Κινητήρα συνεχού ρεύματο, χωρί ψήκτρε, μόνιμη διέγερση, έτοιμο για χρήση στην αυτοκίνηση, με: καθορισμένη μέγιστη ταχύτητα περιστροφή έω και 4 1 rpm, % ελάχιστη ισχύ εξόδου 4 W έω και 1,3 kw (στα 12V), διάμετρο φλάντζα 85 mm έω και 2 mm, μέγιστο μήκο 335 mm, μετρούμενο από την αρχή του άξονα έω το εξωτερικό άκρο, περίβλημα μήκου έω και 265 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έω το εξωτερικό άκρο, περίβλημα από χυτό αλουμίνιο ή χαλύβδινο έλασμα, έστω και με στεγανωτικό μέσο (αύλακα με στεγανωτικό δακτύλιο και γράσο) αποτελούμενο από έω και δύο τμήματα (βασικό περίβλημα μαζί με τα ηλεκτρικά στοιχεία και φλάντζα με τουλάχιστον 2 και έω και 11 οπέ), στάτη μονού δοντιού σχήματο T και τυλίγματα μονού πηνίου σε τοπολογία /6 ή 12/8, και επιφανειακού μαγνήτε, έστω και με ηλεκτρονικό ελεγκτή συστήματο διεύθυνση.6161 ex Στάτη για κινητήρα χωρί ψήκτρε, με: εσωτερική διάμετρο 26,6 mm (±,5), εξωτερική διάμετρο 265, mm (±,2), και % p/st πλάτο 37,2 mm και άνω έω και 47,8 mm, του είδου που χρησιμοποιείται κατασκευή πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων ή στεγνωτηρίων εξοπλισμένων με κάδου άμεση μετάδοση.7764 ex Ηλεκτρικό μετασχηματιστή με: χωρητικότητα,22 kva έω και,24 kva, εύρο θερμοκρασία λειτουργία + 1 έω και + 125, % EL 38 EL

40 Κωδικό ΣΟ τέσσερι ή πέντε επαγωγικά συζευγμένε περιελίξει συρμάτων χαλκού, 11 ή 12 ακροδέκτε σύνδεση στο κάτω μέρο, και διαστάσει έω και 32 mmx 37,8 mmx 25,8 mm.7788 ex Στοιχεία κατασκευασμένα από κράμα νεοδυμίου, σιδήρου και βορίου ή κράμα σαμαρίου και κοβαλτίου έστω και επικαλυμμένα με ψευδάργυρο, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτε μετά από μαγνήτιση: μήκο 13,8 mm έω και 45,2 mm, % πλάτο 7,8 mm έω και 25,2 mm, ύψο 1,3 mm έω και 4,7 mm.6857 ex ex Είδη σε σχήμα επίπεδων ράβδων, αψιδοειδών ράβδων ή περιβραχιόνιων λ/4, κατασκευασμένα από φερρίτη ή κοβάλτιο ή σαμάριο ή άλλα μέταλλα σπάνιων γαιών ή κράμα του, έστω και ενσωματωμένα με πολυμερή, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτε μετά από μαγνήτιση με: % p/st μήκο 5 mm έω και 6 mm, πλάτο 5 mm έω και 4 mm, πάχο 3 mm έω και 15 mm.7641 ex Πρισματικοί ηλεκτρικοί συσσωρευτέ ιόντων λιθίου με: πλάτο 173, mm (±,3 mm), πάχο 45, mm (±,3 mm), 1.3 % ύψο 125, mm (+/-,3 mm), ονομαστική τάση 3,67 V (±,1 V), και ονομαστική χωρητικότητα 4 Ah και/ή 12 Ah, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών προοριζόμενων για ηλεκτρικά οχήματα.6685 ex Συσσωρευτέ ιόντων λιθίου, κυλινδρικού σχήματο, με: ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 8,8 και 18 Ah, 1.3 % EL 3 EL

41 Κωδικό ΣΟ ονομαστική ισχύ 36 V ή περισσότερο, αλλά όχι άνω των 48 V, ισχύ κυμαινόμενη μεταξύ 3 και 648 Wh, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων.6625 ex Συσσωρευτή εκκίνηση ιόντων λιθίου, συγκροτούμενο από τέσσερι επαναφορτιζόμενε δευτερεύουσε στήλε ιόντων λιθίου, με: ονομαστική τάση 12 V, μήκο κυμαινόμενο μεταξύ 35 και 355 mm, 1.3 % πλάτο κυμαινόμενο μεταξύ 17 και 18 mm, ύψο κυμαινόμενο μεταξύ 18 και 15 mm, βάρο κυμαινόμενο μεταξύ 1 και 15 kg ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 6 και 8 Ah.7663 ex Συσσωρευτή πολυμερών ιόντων λιθίου, εξοπλισμένο με σύστημα διαχείριση μπαταριών και διεπαφή can-bus (δίαυλο δικτύου περιοχή ελέγχου), ο οποίο έχει: μήκο έω και 16 mm, πλάτο έω και 448 mm, 1.3 % ύψο έω και 35 mm, ονομαστική τάση 28 V έω και 4 V, ονομαστική χωρητικότητα,7 Ah έω και 1,35 Ah, τάση φόρτιση 11 V έω και 23 V, και και περιέχει 6 μονάδε με έω και 6 στοιχεία περιβαλλόμενα από χαλύβδινο περίβλημα, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων τα οποία μπορούν να φορτίζονται με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρική ενέργεια τη κλάση ex Ολοκληρωμένο σύστημα μπαταριών σε μεταλλικό περίβλημα με υποδοχεί, αποτελούμενο από: 1.3 % EL 4 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.12.217 L 351/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 217/2466 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 217 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/213 σχετικά με το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 631 final - ANNEXES 1-3.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 631 final - ANNEXES 1-3. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0308 (COD) 12936/16 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: WTO 279 COEST 248 NIS 5 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2017 L 164/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1133 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034272/03 - Παράρτημα Ι.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034272/03 - Παράρτημα Ι. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15140/14 ADD 1 DENLEG 167 AGRI 682 SAN 420 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 16581/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0301 (NLE) TDC 20 UD 299 OC 665

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 16581/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0301 (NLE) TDC 20 UD 299 OC 665 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 16581/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0301 (NLE) TDC 20 UD 299 OC 665 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D052035/02 Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D052035/02 Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11721/17 ADD 1 ENV 715 ENT 181 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 301 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 αναστολή των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048354/2 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048354/2 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5397/17 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.6.2016 L 173/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1050 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2013) 775 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2013) 775 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.213 OM(213) final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2015 COM(2015) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΟΔΗΓΙΑΣ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΟΔΗΓΙΑΣ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2017 C(2017) 7498 final ANNE 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΟΔΗΓΙΑΣ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) Κατάταξη ΤΤ Ε Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλάυποσυνολα ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 62 02231

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE 87 ECO 62 CONSOM 332

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. κατ' εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. κατ' εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2019 C(2019) 930 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της κατ' εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής για τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5845/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AGRI 54 AGRIORG 10 WTO 20 OIV 2 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 COM(2019) 219 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/28/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/28/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 135/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/28/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 128/4 19.5.2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/774 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013 (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013 (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013 (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Μαΐου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive Decanting centrifuges - Standard HILLER Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP5731212/FD με FSG-Drive Περιγραφή Το φυγοκεντρικό decanter για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 299/24 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2017/2096 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Καμπύλη H/m 8 7 6 Wilo-HiDrainlift 3 Στοιχεία κινητήρα Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50 Hz Κατανάλωση ισχύος P 1 0,4 kw 5 4 Ονομαστικό ρεύμα I N 1,7 A 3 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους: L 285/262 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15140/14 DENLEG 167 AGRI 682 SAN 420 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ (MAF) Στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον "εγκέφαλο",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 2 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 30/2 6.2.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου και ανάλυση εξωτερικού εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας το πεντάμηνο στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. και ρουμανικά στοιχεία»

Θέμα: «Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου και ανάλυση εξωτερικού εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας το πεντάμηνο στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. και ρουμανικά στοιχεία» ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST ΟFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Alecu Russo 13-19, Et.3,Ap.6,RO 020522, Bucuresti

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) 7868/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Μαρτίου 2017 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6701/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 512 final ANNEX 1 - Part 2/2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 512 final ANNEX 1 - Part 2/2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0241 (NLE) 13276/15 ADD 2 UD 205 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 7647 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 7647 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15169/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: COMPET 642 CHIMIE 73 ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ.

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. 1 Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα 3 Εργονομική λαβή Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0104 (NLE) 9358/15 UD 127 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/51012/FD με FSG-Drive

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/51012/FD με FSG-Drive Decanting centrifuges - Standard HILLER Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/51012/FD με FSG-Drive Περιγραφή Το φυγοκεντρικό decanter για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/18 29.4.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/752 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2013 (OR. en) 10200/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0125 (NLE) TDC 7 OC 338

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2013 (OR. en) 10200/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0125 (NLE) TDC 7 OC 338 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2013 (OR. en) 10200/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0125 (NLE) TDC 7 OC 338 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για εφαρμογές σε αρτοποιεία & εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. 1 Η ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Stratos 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Stratos 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Stratos 3/1-6 Καμπύλη P 1/W n= const 8 7 34 1 /min - 1 V 6 3114 1 /min - 9 V 5 2829 1 /min - 8 V 4 2543 1 /min - 7 V 3 2257 1 /min - 6 V 1971 1 /min - 5 V 2 1686 1 /min - 4 V 14 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg) Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 4/7 (1~23 V, PN 6/1, Rg) Καμπύλη Μονοφασικό ρεύμα H/m 6 5 4 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 4/7 1~23 V - DN 4 m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνια και Επιστρώσεις Τεχνολογία, χρήση και εφαρμογή στις μεθόδους εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα

Μελάνια και Επιστρώσεις Τεχνολογία, χρήση και εφαρμογή στις μεθόδους εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα Μελάνια και Επιστρώσεις Τεχνολογία, χρήση και εφαρμογή στις μεθόδους εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα Πηνελόπη Νικητοπούλου, Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 684 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 684 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0341 (NLE) 13399/16 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECO 65 ENT 187 MI 644 UNECE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ - SI-ESF-M-NE-M-25W

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ - SI-ESF-M-NE-M-25W Solar Innova χρησιµοποιεί τις τελευταίες υλικά για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων. Τα στοιχεία µας είναι ιδανικό για κάθε εφαρµογή που χρησιµοποιεί το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο ως µια καθαρή πηγή ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D049730/04 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D049730/04 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11730/17 ADD 1 AGRILEG 154 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 21 Αυγούστου 2017 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016142/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016142/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2011 (OR. en) 14633/11 DENLEG 129 AGRI 625 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 15 Σεπτεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα συστήματα Τεχνικά δεδομένα EWAQ-CWP > EWAQ016CAWP > EWAQ021CAWP > EWAQ025CAWP > EWAQ032CAWP > EWAQ040CAWP > EWAQ050CAWP > EWAQ064CAWP

Εφαρμοσμένα συστήματα Τεχνικά δεδομένα EWAQ-CWP > EWAQ016CAWP > EWAQ021CAWP > EWAQ025CAWP > EWAQ032CAWP > EWAQ040CAWP > EWAQ050CAWP > EWAQ064CAWP Εφαρμοσμένα συστήματα Τεχνικά δεδομένα EWAQ-C > A > EWAQ01CA > EWAQ05CA > EWAQ03CA > A > A > A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EWAQ-C 1 Χαρακτηριστικά..................................................... Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, Rg)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, Rg) Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, Rg) Καμπύλη Μονοφασικό ρεύμα H/m 5 4 3 2 1 P1/W 175 150 125 100 75 v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m/s min. 0 0,5 1 1,5 2 min. Wilo-TOP-Z 30/7 1~230 V - Rp 1¼ 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ Ι Ο Εγκέφαλος του αυτοκινήτου χρειάζεται αισθητήρες, Όπως ακριβώς και ο ανθρώπινος!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2011 COM(2011) 854 τελικό 2011/0407 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4.1 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 4.1. Φθορά επιφανειών Οι επιφανειακές ανωμαλίες στερεών σωμάτων που έρχονται σε επαφή «καταστρέφονται», υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής, με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving)

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) Χάραξη με Laser (Laser Engraving) Υλικά και εφαρμογές Μηχανές Laser- Hardware Χαρακτηριστικά της Lasertec4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα