Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III"

Transcript

1 Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST 1

2 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά (B) 2

3 Ουσίες UVCB Χημική σύνθεση Καμία διαφοροποίηση μεταξύ των κύριων συστατικών και των προσμείξεων Η ταυτότητα των συστατικών πρέπει να αναφέρεται εφόσον είναι γνωστή Γνωστά συστατικά > 10% της ουσίας Ονομασία κατά IUPAC Αριθμός CAS και ονομασία CAS Τυπική συγκέντρωση και εύρος συγκέντρωσης Προσδιορισμός των συστατικών που σχετίζονται με την ταξινόμηση ή/και την αξιολόγηση ΑΒΤ 3

4 Ουσίες UVCB Ονομασία σύμφωνα με 1. Την προέλευση (πρώτηύληήαρχικάείδη) και 2. Τη διαδικασία (τύποςσύνθεσηςήδιύλισης) «Προϊόντα αντίδρασης [ονομασία κατά IUPAC της πρώτης ύλης] και [ονομασία κατά IUPAC της πρώτης ύλης] και» Άλλες παράμετροι ταυτοποίησης Αναλογία πρώτων υλών Συναφείς συνθήκες διαδικασίας (διαλύτης, θερμοκρασία, ) στην περιγραφή 4

5 Ουσίες UVCB- υποτύποι Βιολογικά υλικά, διύλιση Βιολογικά υλικά, σύνθεση Χημικά ή ανόργανα υλικά, διύλιση Χημικά ή ανόργανα υλικά, σύνθεση Ειδικοί τύποι ουσιών UVCB Διακύμανση του μήκους της αλυσίδας άνθρακα Ουσίες που προέρχονται από έλαια ή ελαιώδεις ουσίες Ένζυμα 5

6 Ουσίες UVCB Ουσίες από βιολογικά υλικά: φυτικά έλαια, π.χ. φυτικά έλαια ή ιχθυέλαια φυτικές βαφές και χρωστικές ουσίες, π.χ. λαουσονία (χέννα) ή φυτικήκυανήβαφή(indigo) φυτικά αρωματικά, προερχόμενα από αιθέρια έλαια π.χ. τριαντάφυλλο ή γιασεμί ή χρυσάνθεμο Προέλευση: φυτική/ζωική (είδος, γένος, οικογένεια) Διαδικασία: εκχύλιση/απομόνωση/καθαρισμός 6

7 Ουσίες UVCB - διύλιση Ονομασία ελαίων/εκχυλισμάτων από βιολογικά υλικά: Παράδειγμα: έλαιο χρυσάνθεμου Ονομασία: Chrysanthemum cinerariaefolium (χρυσάνθεμον το ερυθρόν), μείγμα ενώσεων, εκχύλισμα Περιγραφή: έλαιο που προέρχεται από θραυσμένα άνθη και φύλλα, μέσω εκχύλισης με διάλυμα νερού:αιθανόλης (1:10) 7

8 Δημιουργία φακέλου 8

9 IUCLID 5 Ενότητα

10 IUCLID 5 ενότητα

11 IUCLID 5 ενότητα

12 IUCLID 5 ενότητα

13 IUCLID 5 ενότητα

14 IUCLID 5 ενότητα

15 IUCLID 5 ενότητα

16 Ουσίες UVCB - σύνθεση Ονομασία ελαίων/εκχυλισμάτων από Βιολογικά υλικά: Παραδείγματα: Εκχυλίσματα φυτών πρόσθετες αντιδράσεις 1. Ονομασία: Προϊόντα αντίδρασης με Aloe barbadensis, εκχύλισμα, και άργυρο 2. Ονομασία: Προϊόντα αντίδρασης με Acacia mearnsi, εκχύλισμα, και χλωριούχο αμμώνιο και φορμαλδεΰδη Σημείωση: Στην περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία, ήτοι τύπος σύνθεσης, αναλογία των πρώτων υλών και συναφείς συνθήκες διεργασίας 16

17 Ουσίες UVCB Χημικά ή ανόργανα υλικά Προϊόντα αντίδρασης με ελάχιστα προβλέψιμη και/ή ασταθή σύνθεση Προέλευση: πρώτες ύλες Διεργασία: Τύπος χημικής αντίδρασης, π.χ. εστεροποίηση, αλκυλίωση, υδρογόνωση «Προϊόντα αντίδρασης του [ονομασία κατά IUPAC της πρώτης ύλης] και [ονομασία κατά IUPAC της πρώτης ύλης] και» «Προϊόντα εστεροποίησης του [ονομασία κατά IUPAC πρώτης ύλης] και [ονομασία κατά IUPAC πρώτης ύλης] και» 17

18 Ουσίες UVCB - διύλιση Χημικά ή ανόργανα υλικά Άργιλος, π.χ. καολίνης ή μπεντονίτης Συμπυκνώματα ή τήγματα, π.χ. μεταλλικά ανόργανα υλικά Κατάλοιπα μεταλλουργικών διεργασιών, π.χ. σκωρίες Προέλευση: Ανόργανα υλικά ή μεταλλεύματα Διεργασία: Υλική επεξεργασία, τήξη, θερμική επεξεργασία ή διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες 18

19 Ουσίες UVCB - διύλιση Ονομασία ουσιών από χημικάήανόργαναυλικά: Παράδειγμα: Άργιλος Ονομασία: καολίνης, φρυγμένος Περιγραφή: Προϊόν υψηλής θερμοκρασίας φρύξης (πάνω από 450 C (842 F)) του φυσικού καολίνη, ενός ένυδρου πυριτικού αργιλίου, το οποίο προκύπτει από την εξαλλοίωση του νερού και τον σχηματισμό νέων ουσιών, ανάλογα με τις θερμοκρασίες φρύξης που αναπτύσσονται. Παράδειγμα: Σκωρίες Ονομασία: σκωρίες, παραγωγή σιδηροβορίου Περιγραφή: Υποπροϊόν που προκύπτει από την παραγωγή κράματος σιδηροβορίου, το οποίο είναι ένα σύνθετο υλικό οξειδίων αργιλίου, βορίου και σιδήρου. 19

20 Ουσία UVCB σύνθεση Ονομασία ουσιών από χημικάήανόργαναυλικά: Παράδειγμα: Ανόργανες ουσίες Ονομασία: Προϊόντα αντίδρασης του υδροξειδίου ασβεστίου και οξειδίου του σιδήρου (III) και υδροξειδίου του μαγνησίου Παράδειγμα : Άργιλος πρόσθετες αντιδράσεις Ονομασία: Προϊόντα αντίδρασης πυρίμαχου αργίλου και ένυδρης ασβέστου και σιτάλευρου Σημείωση: Στην περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία, ήτοι τύπος της σύνθεσης, αναλογία των πρώτων υλών και συναφείς συνθήκες διεργασίας 20

21 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι Διακύμανση του μήκους της αλυσίδας άνθρακα Ουσίες που προέρχονται από έλαια ή ελαιώδεις ουσίες Ένζυμα 21

22 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι Διακύμανση του μήκους της αλυσίδας άνθρακα Προσδιοριστικά και σύμβαση ονομασίας: Μήκος της αλυσίδας άνθρακα (αριθμός ατόμων άνθρακα) Κορεσμός Δομή (γραμμική και/ή διακλαδούμενη) Θέση της λειτουργικής ομάδας 22

23 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι Διακύμανση του μήκους της αλυσίδας άνθρακα Ονομασία με τη χρήση περιγραφικών παραγόντων: Περιγραφικός παράγοντας αλκυλίων C6-18 (μεάρτιοαριθμόατόμων, C18 μη κορεσμένος) C8-12 (γραμμικός και διακλαδούμενος) Περιγραφικός παράγοντας λειτουργικότητας Αμίνη ή αλκοόλη ή λιπαρά οξέα Περιγραφικός παράγοντας αλάτων Κάλιοήνάτριοήχλωριούχοάλαςήθειικόάλας Παράδειγμα: C8-18 (με άρτιο αριθμό ατόμων, C18 μη κορεσμένος) σουλφονούχα αλκύλια, άλας νατρίου 23

24 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι Διακύμανση του μήκους της αλυσίδας άνθρακα Όταν ονομάζετε μια ουσία με τη χρήση περιγραφικού παράγοντα είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα ακόλουθα: Καθορισμός του περιγραφικού παράγοντα αλκυλίων Εάν δεν αναφέρεται: γραμμικός, κορεσμένος, με όλα τα μήκη αλυσίδων Προσδιορίστε: διακλαδούμενος, μη κορεσμένος, C18 μη κορεσμένος, με άρτιο αριθμό ατόμων, Εύρος του περιγραφικού παράγοντα αλκυλίων Εύρος του μήκους της αλυσίδας περιγραφή φυσικού υλικού C8-20 C12-18 (εύρος μικρό εύρος) 24

25 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι από έλαια ή ελαιώδη υλικά Ουσίες που προέρχονται από Έλαια (προϊόντα πετρελαίου), π.χ. αργό πετρέλαιο ή οποιαδήποτε ειδική ουσία διϋλιστηρίου ή Ελαιώδη υλικά, π.χ. άνθρακας Συνδυασμός διεργασιών, π.χ. διύλιση ακολουθούμενη από πυρόλυση 25

26 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι από έλαια ή ελαιώδη υλικά Ταυτοποίηση με βάση Ηπρώτηύλη(π.χ. μέσω ρεύματος μιας ουσίας) Τη(ις) διεργασία(ες) (26 διεργασίες προσδιορισμένες στο EINECS) Το εύρος τιμών θερμοκρασίας βρασμού (ή άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες, π.χ. ιξώδες) Τον αριθμό ατόμων άνθρακα Ο αριθμός των ατόμων του άνθρακα αναφέρεται σε όλα τα άτομα άνθρακα που υπάρχουν στο μόριο Καθορισμένο εύρος για ορισμένες διεργασίες, καλύπτεται και μικρότερος αριθμός ατόμων άνθρακα Την τυπική σύνθεση «αλειφατικός υδρογονάνθρακας» ή/και «αρωματικός υδρογονάνθρακας», 26

27 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι από έλαια ή ελαιώδη υλικά Παράδειγμα: αποστάγματα πετρελαίου Ονομασία: Αποστάγματα (πετρελαίου), μέσο πλήρους σύνθεσης-απευθείας απόσταξης Περιγραφή: Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων παραγόμενος από την απόσταξη αργού πετρελαίου. Αποτελείται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως από C9 έως C25 και παράγεται σε θερμοκρασία βρασμού κυρίως μεταξύ 150 C και 400 C (320 F έως 752 F) Παράδειγμα: αποστάγματα άνθρακα Ονομασία: Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), εξαερίωση, μέσο Περιγραφή: Απόσταγμα που προκύπτει από την εξαερίωση σε υψηλή πίεση βιτουμενικής λιθανθρακόπισσας σε θερμοκρασία βρασμού από 170 C έως 240 C (338 F έως 464 F). Συνίσταται πρωτίστως από ομόλογα ινδενίου/ινδανίου, ναφθαλίνιο και τα ομόλογά του, αλειφατικούς και ναφθενικούς υδρογονάνθρακες, φαινόλη και τα ομόλογά της. 27

28 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι Ένζυμα Enzyme Το βασικό προσδιοριστικό στοιχείοείναιηκαταλυτική δράση Ονομασία σύμφωνα με την ονοματολογία της Διεθνούς Ένωσης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) bmb/nomenclature/ EC 1 Oxidoreductases EC 2 Transferases EC 3 Hydrolases EC 3.1 Acting on ester bonds EC 3.2 Glycosylases EC Glycosidases EC α-amylase 28

29 Ουσίες UVCB ειδικοί τύποι Ένζυμα Παραδείγματα: Οξειδορεδουκτάσες Με NAD+ ή NADP+ ως αποδέκτη EC αλκοολική αφυδρογονάση EC αλδεϋδική ρεδουκτάση EC αφυδρογονάση L-γαλακτικού οξέος Με οξυγόνο ως αποδέκτη EC γλυκοζοξειδάση EC οξειδάση L-σορβόζης 29

30 Περίληψη Ουσίες UVCB 1.1* Ονομασία σύμφωνα με 1. Την προέλευση (πρώτηύληήαρχικάείδη) και 2. Τη διεργασία (τύποςσύνθεσηςήδιύλισης) και άλλες παραμέτρους ταυτοποίησης 1.2* Χημική σύνθεση Καμία διαφοροποίηση μεταξύ των κύριων συστατικών και των προσμείξεων Ταυτοποίηση των συστατικών ( > 10% της ουσίας) και των στοιχείων που σχετίζονται με την ταξινόμηση ή/και αξιολόγηση Πρόσθετα προσδιοριστικά για ειδικούς τύπους ουσιών UVCB 1.4* Αναλυτικά δεδομένα Φασματοσκοπικά και χρωματογραφικά δεδομένα * ενότητα στο IUCLID 30