Κύριον Γεώργιον Κορμέντζα Αθήνα, 03/12/2012 Α.Π Θέμα: Ημερίδα «Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύριον Γεώργιον Κορμέντζα Αθήνα, 03/12/2012 Α.Π. 3577. Θέμα: Ημερίδα «Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής»"

Transcript

1 VAKAKIS INTERNATIONAL S.A. CONSULTANTS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT Προς (1) τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κύριον Κλέαρχο Περγαντά (2) τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Κυρία Σταμάτη Καπελέρη (3) τον Δήμαρχο Κύμης-Αλιβερίου Κύριον Δημήτρη Θωμά (4) τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κύριοι, Κύριον Γεώργιον Κορμέντζα Αθήνα, 03/12/2012 Α.Π Θέμα: Ημερίδα «Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής» Έλαβα γνώση ότι έχετε οργανώσει την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης ημερίδας με το τόσο επίκαιρο θέμα. Επίκαιρο, γιατί βρισκόμαστε σε φάση προγραμματισμού της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο Επίκαιρο, γιατί το ζητούμενο σήμερα είναι η αξιοποίηση του μεγάλου δυνητικού παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής γεωργίας ως «εργαλείο» ανάταξης της Εθνικής Οικονομίας. Επίκαιρο, γιατί αναδεικνύεται ως πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την πλέον πολύμορφη συμβολή στην διάρθρωση της γεωργικής παραγωγής της χώρας και με την πλεονεκτικότερη χωροθέτηση ως προς την πρόσβαση στις αγορές τροφίμων. Ευχόμενος επιτυχία στην προσπάθειά σας, παρακαλώ να συνεκτιμήσετε και το ότι: (i) όπως έχει σήμερα η κατάσταση του Δημόσιου Τομέα, η πρωτοβουλία για την εισαγωγή οργανωτικών καινοτομιών στην γεωργία, προκειμένου να αξιοποιηθεί το μεγάλο δυνητικό παραγωγικό δυναμικό της, ανήκει στον ενεργό γεωργικό πληθυσμό, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί και να ενεργοποιηθεί προσχεδιασμένα, (ii) το ζητούμενο είναι η γενικευμένη συλλογική δράση σε τοπικό επίπεδο, βασισμένη στην αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη, και (iii), η προσπάθεια ενίσχυσης μεμονωμένων αγροτών με μικρή κλίμακα παραγωγής, χωρίς ένταξη σε συλλογική προσπάθεια που εξασφαλίζει την απαιτούμενη κρίσιμη αναπτυξιακή μάζα, την αυτοδύναμη τεχνική υποστήριξη, την οικονομική αυτονομία και την εισοδηματική αυτοδυναμία μέσω της αυξημένης αυτοαπασχόλησης, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον σας επισυνάπτω, ως συμβολή στην προσπάθειά σας, κείμενο με ακατέργαστες και ίσως «άτακτα ερριμένες» απόψεις και θέσεις που αφορούν στην προώθηση οργανικών κλαδικών «επιχειρηματικών συστάδων», κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία, την χοιροτροφία και τα κηπευτικά. Ελπίζω, το πρόχειρο αυτό κείμενο να βοηθήσει του συμμετέχοντες στην κατανόηση του χρόνιου προβλήματος της ελληνικής γεωργίας. Με τιμή, Φώτιος Βακάκης Δρ. Γεωπόνος-Γεωργοοικονολόγος Λαοδικείας 9 11, Αθήνα / Τηλ / / Fax /

2 Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Γεωργίας Με Βασικό Εργαλείο τη Θεσμοθετημένη Συλλογική Δράση «Business Clusters» - «Επιχειρηματικές Συστάδες» - «Τοπικά Δίκτυα Παραγωγής» 1. Η σημαντικότητα της συλλογικής δράσης: Από τη δεκαετία του 1960, οπότε άρχισε η έντονη συζήτηση για την ανάπτυξη, διατυπώθηκαν και εξειδικεύτηκαν τα δύο βασικά αξιώματα της αναπτυξιακής διαδικασίας: Το αξίωμα της συγκέντρωσης των διαθεσίμων πόρων σε χώρους/παρεμβάσεις υψηλής προτεραιότητας και το αξίωμα της ολοκληρωμένης δράσης στο χώρο / παρέμβαση όπου γίνεται η συγκέντρωση των διαθεσίμων πόρων. Το πρώτο συνδέεται με τις ανάγκες της Οικονομίας, Κοινωνίας και Οικολογίας και με τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων στην κάλυψή τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαθεσίμων πόρων. Για να συμβεί αυτό στο χώρο / παρέμβαση που πραγματοποιείται η συγκέντρωση των διαθεσίμων πόρων, πρέπει να γίνεται, ταυτόχρονα, παρέμβαση στις τιμές όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην αποτελεσματική χρήση των διαθεσίμων πόρων, ώστε κάθε παράμετρος ν αποκτήσει την ευνοϊκότερη τιμή της. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: Το διαθέσιμο νερό για άρδευση πρέπει να χρησιμοποιείται με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Αυτό για να συμβεί δεν αρκεί οι πρωτεύουσες διώρυγες να οδηγούν το νερό από την πηγή στην περιοχή άρδευσης, οι δευτερεύοντες και τριτεύοντες αύλακες να το οδηγούν στις αρδευτέες εκτάσεις και τα εγκατεστημένα συστήματα άρδευσης να είναι σύγχρονα. Πρέπει, ταυτόχρονα, οι γεωργοί να έχουν αφομοιώσει τις καλές πρακτικές άρδευσης, να έχουν επιλέξει τις κατάλληλες καλλιέργειες και καλλιεργητικές πρακτικές, ώστε να προκύπτει η βέλτιστη παραγωγή, από ποσοτική, ποιοτική και οικονομική άποψη, να έχουν την κατάλληλη οργάνωση ώστε να προμηθεύονται τις εισροές με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και να διαθέτουν τα προϊόντα τους από κοινού με το ελάχιστο κόστος. Μόνον εάν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις η χρήση του νερού για άρδευση προσεγγίζει τον στόχο της συνολικής αποτελεσματικότητας. Η πραγματικότητα αυτή έχει πλέον καταστεί συνείδηση και σε όσους επιχειρούν, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος, ειδικά στην Ελλάδα, συγκροτείται από ένα μεγάλο αριθμό μικρού μεγέθους και μεγάλης γεωγραφικής διασποράς μονάδων, που παράγουν ανομοιογενή προϊόντα, η συγκέντρωση και ομοιογενοποίηση των οποίων, προκειμένου να καταστεί αξιόπιστη προσφορά τροφίμων, χρειάζεται κοστοβόρες τεχνικές υποδομές με υψηλό κόστος λειτουργίας. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική η συγκέντρωση και ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε ομοειδείς ή/και αλληλοσυσχετιζόμενες δραστηριότητες σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, με τη μορφή των «επιχειρηματικών συστάδων». Η αναγνώριση της σημαντικότητας αυτής τώρα μόλις άρχισε να προκαλεί την προσοχή των υπευθύνων της Χώρας για την χάραξη οικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Μετά από τόσο μεγάλη καθυστέρηση και προκειμένου να αναταχθεί η Εθνική Οικονομία, μέσω της ενεργοποίησης/αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ελληνικής γεωργίας, που προσδιορίζει ένα τεράστιο δυνητικό δυναμικό παραγωγής μεσογειακών προϊόντων ποιότητας, η Χώρα πρέπει να επιταχύνει το βηματισμό της, προκειμένου να αξιοποιήσει το προαναφερόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γεωργίας, το οποίον προσδιορίζεται, κυρίως, σε 1 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

3 τοπικό επίπεδο, με γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και περιβαλλοντικές καταστάσεις που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν ούτε να αναπαράγουν ούτε να αντιγράψουν την μοναδικότητα που έχουν όλα αυτά, ως σύνολο, σε κάθε γεωγραφικό χώρο. Η πραγματικότητα αυτή, σε συνδυασμό με την ανάγκη προσαρμογής στη διεθνοποίηση των αγορών, οδηγεί, κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, σε νέο τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, με κύριο συνδετικό στοιχείο την συλλογική δράση και με ζητούμενο την αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη. Σήμερα χρειάζονται τοπικές στρατηγικές συμμαχίες, «επιχειρηματικές συστάδες», συνεργασίες για χρήση βέλτιστης τεχνολογίας, δοκιμασμένων τεχνικών, οργανωτικών και λειτουργικών καινοτομιών, με τη μορφή μιας κρίσιμης μάζας δικτυωμένων επιχειρήσεων, Οργανισμών και Φορέων ενός κλάδου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Στα πλαίσια της συλλογικής αυτής δράσης όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ή να καταστούν ανταγωνιστικές, συμπληρωματικές, αμοιβαία εξαρτώμενες (περιλαμβανομένων και εκείνων που προμηθεύουν εισροές και υπηρεσίες) και προσηλωμένες στην επιτυχία της κοινής προσπάθειας στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Δυστυχώς, στην Ελληνική «γεωργία» δεν υπάρχουν ακόμα αυθεντικά παραδείγματα «business clusters» ή «επιχειρηματικών συστάδων», παρά την ανάγκη που υπάρχει για γενικευμένη εφαρμογή μιας τέτοιας οργανωτικής καινοτομίας, προκειμένου να εξουδετερωθεί το μεγαλύτερο μειονέκτημά της, που είναι το μικρό μέγεθος, ο μεγάλος αριθμός και η γεωγραφική διασπορά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η στόχευση της προσπάθειας για δημιουργία «επιχειρηματικών συστάδων» είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας ως μέσου ανάταξης της Εθνικής Οικονομίας, δεδομένου ότι οι συνεργαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα έχουν τη δυνατότητα: να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην αξιοποίηση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος, να αναπτύξουν ικανότητες και διασυνδέσεις για αποτελεσματική λύση των προβλημάτων τους, να δημιουργήσουν περιβάλλον καινοτομίας και δημιουργικότητας, να έχουν πρόσβαση στη μεταφορά γνώσεων, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επομένως, η ελληνική γεωργία, για να προχωρήσει με ταχύτητα στην δημιουργία «επιχειρηματικών συστάδων» πρέπει να διευκολυνθεί με την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για την γενικευμένη εφαρμογή τέτοιων οργανωτικών καινοτομιών, ανασχεδιάζοντας, από μηδενική βάση, την οικονομική στρατηγική της Χώρας σε ότι αφορά την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 2. Οι συνέπειες της έλλειψης στρατηγικού προγραμματισμού της ελληνικής γεωργίας: Πιθανολογώ και εκτιμώ ότι περιγράφω την ελληνική πραγματικότητα όταν ισχυρίζομαι ότι το κύριο εμπόδιο για την αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού της Ελληνικής γεωργίας είναι η έλλειψη στρατηγικού προγραμματισμού ανάπτυξής της, η οποία προσδιορίζει τρείς μεγάλες και αλληλοσχετιζόμενες απουσίες: (i) απουσία στοχευμένης Γεωργικής Έρευνας, για να τεθεί στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής μεγαλύτερο μέρος του «απεριόριστου» παραγωγικού δυναμικού των φυτών, μέσω της γονιδιωματικής τεχνολογίας και τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, (ii) απουσία στοχευμένων και επαρκών Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύσεων, που αξιοποιούν την εκάστοτε 2 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

4 διαθέσιμη γεωργική τεχνολογία, αυξάνουν την παραγωγή και βελτιώνουν την παραγωγικότητα και (iii), απουσία συστηματικής εθνικής προσπάθειας προώθησης των προϊόντων της ελληνικής γεωργίας σε αγορές στόχους, με φερέγγυα πιστοποίηση της ποιότητας, με κατάλληλη συσκευασία, με σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ και με κατάλληλες στρατηγικές συνεργασίες. 3. Επίκαιρες προκλήσεις που δέχεται η ελληνική γεωργία και στις οποίες καλείται ν ανταποκριθεί: Εκτός από την πολυδιάστατη κρίση, τη πιθανολογούμενη κλιματική αλλαγή και λειψυδρία, την αυξανόμενη αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων και των γεωργικών εισροών και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, επίκαιρες προκλήσεις είναι: (1) Το «αξίωμα» ότι, με σταθερή ή/και μειούμενη την χρησιμοποιούμενη έκταση γεωργικής γης και την ποσότητα νερού για άρδευση, η μέγιστη δυνατή απόδοση της «γεωργίας» σε όρους παραγωγής και η ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία της, είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Επομένως, οι γεωργοί θα κληθούν να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογικές μεθόδους διαχείρισης των καλλιεργειών και εκτροφών, που θα προκαλούν την μικρότερη δυνατή συνολική περιβαλλοντική όχληση κατά μονάδα παραγομένου προϊόντος. (2) Η ενδεικνυόμενη στροφή της γεωργικής παραγωγής σε αμιγώς διατροφικό πρότυπο, εις βάρος (κυρίως) των βιομηχανικών φυτών, για κάλυψη των αναγκών διατροφής του μελλοντικού κόσμου των 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του FAO, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πεινάνε, ένα δισεκατομμύριο θα υποσιτίζονται και περίπου 3 δισεκατομμύρια θα προσπαθούν να ανέβουν στην αλυσίδα τροφίμων. Υποστηρίζουμε ότι η στροφή αυτή της ελληνικής γεωργίας πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί με ευρεία συναίνεση, εις τρόπον ώστε σύντομα να υποκατασταθούν οι εισαγωγές και να αυξηθούν δραστικά οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. (3) Η ανάγκη ένταξης στη γεωργική παραγωγή και μέρους των νέων ατόμων που μετακινούνται από τις πόλεις στα χωριά, στα πλαίσια της παρατηρούμενης «αστυφυγίας». Τα άτομα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την πρωτοβουλία τους σε ένα πλαίσιο έστω και στοιχειώδους υποστήριξης, ώστε να πιθανολογήσουν την επιτυχία της. Υποστηρίζουμε ότι ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να διαμορφωθεί κατά προτεραιότητα, ώστε ο ενθουσιασμός των ατόμων αυτών να μην εξουδετερωθεί από την απογοήτευση που θα αισθανθούν όταν αντιληφθούν ότι η πρωτοβουλία τους: (i) δεν εντάσσεται σε κλαδικό και χωροταξικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, (ii) δεν υποστηρίζεται από οριζόντιες ενέργειες ενημέρωσής τους για την φύση της αγροτικής κοινωνίας και της γεωργικής παραγωγής και (iii), δεν συνδέεται αμφίδρομα με ένα δίκτυο Γεωργικής Έρευνας, Αγρολογικού Πειραματισμού και ελέγχου της οικονομικής βιωσιμότητάς της. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν στην Οικονομία, στο Περιβάλλον και στις Αγροτικές Περιοχές και, επομένως, εντάσσονται στους τρεις στόχους της ΚΓΠ για την αγροτική ανάπτυξη της περιόδου και αφορούν: (i) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και των εισοδημάτων (οικονομικές προκλήσεις) και ειδικότερα, στην θεσμοθέτηση όχι μόνο διαδικασιών παραγωγής γεωργικών προϊόντων και κοστολόγησης των διαδικασιών αυτών, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος που συνεπάγεται η τήρησή τους αλλά και συστημάτων 3 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

5 πιστοποίησης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και έγκυρου ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων αυτών, ώστε να υπάρξει εγγύηση ότι το αυξημένο κόστος έχει ουσιαστικό αντίκρισμα σε όρους απαιτήσεων των καταναλωτών, (ii) στην αύξηση της παραγωγής δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών, στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης μέσω κατάλληλων καινοτομιών και δράσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (περιβαλλοντικές προκλήσεις) και (iii), στην υποστήριξη του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, προώθησης της διαφοροποίησης της οικονομίας τους και αξιοποίησης της κοινωνικής και διαρθρωτικής ποικιλομορφίας τους. Στα πλαίσια των προαναφερόμενων προκλήσεων πρέπει να σχεδιαστεί το μέλλον της ελληνικής γεωργίας με ρεαλισμό. Είμαστε εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό και, επομένως, υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την εξωστρέφειά της. Με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων. Με συλλογική δράση και αμοιβαιότητα συμφερόντων. Με εφαρμογή συστημάτων παραγωγής φιλικών στο περιβάλλον. Με ορθολογική χρήση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Με οργανική σύνδεση της φυτικής με τη ζωική παραγωγή. Με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με δοκιμασμένες τεχνικές, οργανωτικές και θεσμικές καινοτομίες. Με τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών γεωργών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών και χαμηλού κόστους που ζητούν οι καταναλωτές, με την ελάχιστη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μέγιστη παραγωγή δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών κατά μονάδα προϊόντος. 4. Η θεσμοθετούμενη νέα κοινή πολιτική για την γεωργική και αγροτική ανάπτυξη: Με τις ευκαιρίες που παρέχει το θεσμοθετούμενο νέο πλαίσιο υποστήριξης της Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο , τα Κ-Μ μπορούν να ιεραρχήσουν και να συνδυάσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Κύρια σημεία της θεσμοθετούμενης νέας κοινής πολιτικής είναι ότι: (i) αντικαθίστανται οι άξονες προτεραιότητας από τρεις στόχους και έξι προτεραιότητες, (ii) καθιερώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης θεματικών υποπρογραμμάτων, τα οποία συνιστούν σημαντική καινοτομία και δυνητικά αφορούν σε νέους γεωργούς, σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε ορεινές περιοχές και σε βραχείς αλυσίδες εφοδιασμού (συνεργασία, σύσταση ομάδων παραγωγών, συστήματα ποιότητας, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού και δράσεις καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων), (iii) ενθαρρύνεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών, (iv) ενισχύεται η προσέγγιση Leader, (v) εντάσσονται εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, (vi) δίδεται έμφαση στην καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων σε δράσεις ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών συμβούλων, (vii) ενισχύεται η ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων, (viii) προωθούνται και συντονίζονται μέτρα για το περιβάλλον, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το «πρασίνισμα» του Πυλώνα 1. Το Πρόγραμμα Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης που θα καταρτιστεί στα πλαίσια της θεσμοθετούμενης κοινής πολιτικής για την περίοδο , εάν συνδυαστεί με ένα Εθνικό Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας, με στόχευση την ανάταξη της Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να υποστηρίξει προσχεδιασμένα τον αγροτικό πληθυσμό 4 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

6 να πορευθεί πρώτος και να δείξει την έξοδο από την κρίση. Ένας τέτοιος συνδυασμός θα πρέπει να υποστηρίζει: (1) Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με ορίζοντα την επόμενη εικοσαετία». Η στρατηγική αυτή πρέπει να εξειδικεύεται με ένα «Εθνικό Σχέδιο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας», η ανάκαμψη της οποίας, από την μακροχρόνια συρρίκνωσή της, χρειάζεται επενδύσεις για την παραγωγή προϊόντων αιχμής, όπως είναι: (i) η ολοετής και εξωστρεφής παραγωγή υδροπονικών θερμοκηπιακών προϊόντων, (ii) η υποκατάσταση των εισαγωγών χοιρινού κρέατος, (iii) η προώθηση εξωστρεφούς παραγωγής τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ», (iv) η πώληση του ελαιολάδου τυποποιημένου και εμφιαλωμένου ως εθνικού προϊόντος ειδικών χαρακτηριστικών και διαιτολογικής αξίας, με ελληνικό brand σε αγορές-στόχους, (v) η δημιουργία αγροδιατροφικών αλυσσίδων φρούτων και κηπευτικών, με οργανική σύνδεση των γεωργών με την μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων και τους εξαγωγείς και, μέσω αυτών, με αγορές-στόχους, (vi) η παραγωγή ζωικών προϊόντων από ζώα των οποίων η διαχείρισή θα ικανοποιεί συνθήκες ευζωίας και η διατροφή θα στηρίζεται σε «εγγυημένο ελληνικό πρότυπο εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών φυτικής προέλευσης». (2) Την παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και ειδικών χαρακτηριστικών, μέσω των οποίων θα επιδιώκεται, παράλληλα με την μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση των τιμών που απολαμβάνει ο γεωργός, λόγω ποιότητας και ειδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που παράγει. (3) Την θεσμοθέτηση και λειτουργία δικτύων μετασυλλεκτικού χειρισμού, μεταποίησης και πώλησης/διανομής των προϊόντων και δικτύων προμήθειας των γεωργικών εισροών. Τα δίκτυα αυτά πρέπει να έχουν την μορφή Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας με αποτελεσματικό τεχνικό και οικονομικό management. Αποκλειστικοί μέτοχοι και χρήστες των υπηρεσιών που θα παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι οι γεωργοί, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εκροή εισοδημάτων έξω από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την απώλεια εσόδων από πωλήσεις ή/και με αυξημένες δαπάνες προμηθειών, περιορίζοντας την παρασιτική δράση των μεσαζόντων στο κύκλωμα διακίνησης των προϊόντων προς τους καταναλωτές. (4) Την καθιέρωση ειδικού «εργαλείου» επιβλεπόμενης χρηματοπιστωτικής υποστήριξης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι οι αποκλειστικοί μέτοχοί τους -οι παραγωγοί-, υπό καθεστώς υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου: (i) χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους κοινωνικής ιδιοκτησίας, την αειφορία των οποίων πρέπει να προάγουν, (ii) παράγουν δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά και προϊόντα διατροφής του πληθυσμού και (iii), καλύπτουν προσχεδιασμένες απαιτήσεις της Εθνικής Οικονομίας. Η χρηματοπιστωτική αυτή υποστήριξη των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας θα μπορούσε να συνδυαστεί με την στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών, όταν αυτά, από μη προβλέψιμες τιμές των παραμέτρων που τα προσδιορίζουν, μειώνονται κάτω του κοινωνικώς αποδεκτού ορίου διαβίωσης ή/και του εφικτού ορίου απορρόφησης των συνεπειών που προκαλεί η βίαιη μείωσή τους. Ένα τέτοιο «εργαλείο», που προβλέπεται, δυνητικά, από την πρόταση Κανονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη κατά την περίοδο , όταν τεθεί 5 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

7 στη διάθεση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, θα εξουδετερώσει τις συνέπειες του μεγαλύτερου διαρθρωτικού μειονεκτήματος της ελληνικής γεωργίας, που είναι ο μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλης διασποράς γεωργικών εκμεταλλεύσεων άτυπα διασυνδεομένων και θα αναδειχθεί σε εθνική οργανωτική καινοτομία που θα επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της γεωργίας και, μέσω αυτής, την ανάπτυξη της υπαίθρου. (5) Την καθιέρωση αποτελεσματικού διαδραστικού δικτύου στοχευμένης Γεωργικής Έρευνας, αξιολόγησης εφαρμόσιμων τεχνολογικών γνώσεων και γεωργικών εφαρμογών σε τοπικό επίπεδο, διασυνδεδεμένου με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας και του Εθνικού Μακροπροθέσμου Σχεδίου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας και με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας που προαναφέρθηκαν. (6) Τους νέους γεωργούς, που είναι η ελπίδα για το μέλλον την Ελληνικής Γεωργίας, ώστε να καταστούν συνειδητοί φορείς ενός άλλου πνεύματος, στενά συνδεδεμένου με το αγροτικό περιβάλλον, τον γεωργικό πολιτισμό, την καλώς νοούμενη ευημερία και την ποιοτική οικονομική ανάπτυξη, από την οποίαν θα απουσιάζει ο ατομισμός και θα επικρατούν θεσμοθετημένες και αυτορυθμιζόμενες συνεργασίες με διακριτές ηθικές διαστάσεις. (7) Την καθιέρωση προτύπων ελληνικών προϊόντων, προκειμένου να αναδειχθούν «επιλεγμένα προϊόντα πρεσβευτές» της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, με δικό τους «brand» στις αγορές. Το «brand image» της Ελλάδας προκαλεί σύνθετους συνειρμούς που συνδέονται με τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, την γεωπολιτική της θέση, τον διεθνώς δημοφιλή τουριστικό προορισμό που προσδιορίζει το περιβάλλον της και τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πολιτισμική ανταλλαγή. Αξιοποιώντας όλους αυτούς τους συνειρμούς, σε συνδυασμό με τις δηλωμένες καταναλωτικές απαιτήσεις και κοινωνικές ευαισθησίες που αφορούν στο περιβάλλον, στην ευζωία των ζώων, στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, η Ελλάδα, με την ενεργό συμμετοχή της νέας γενιάς γεωργών, μπορεί και πρέπει να χτίσει την προβολή των γεωργικών προϊόντων, ώστε να αποκτήσουν το όνομά τους και, μέσω αυτού, να κερδίσουν σε «αναγνωρισιμότητα» και «αξία». Η οργάνωση μιας τέτοιας προσπάθειας πρέπει να ενταχθεί οργανικά στην Κοινωνία, την Εθνική Οικονομία και την Αγροτική Οικονομία, ώστε να λειτουργεί συνεχώς και να διασφαλίζει τη συνέπεια μεταξύ του ονόματος των προϊόντων και των χαρακτηριστικών που τα προσδιορίζουν. 5. Το προτεινόμενο Εθνικό Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας Η συνδυασμένη εφαρμογή του ΠΑΑ και του Εθνικού Μακροπροθέσμου Σχεδίου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας, με βασικό οργανωτικό πυλώνα την γενικευμένη εφαρμογή οργανωτικών καινοτομιών συλλογικής δράσης σε χωρικό/κλαδικό επίπεδο, θα ενεργοποιήσει ένα σημαντικό μέρος του «εν υπνώσει» δυνητικού δυναμικού της ελληνικής γεωργίας. Το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής γεωργίας περιγράφεται αδρομερώς ως ακολούθως: Εισαγωγική σημείωση: Οι προτεινόμενες επενδύσεις έχουν υψηλή προτεραιότητα ως προς την 6 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

8 τεχνική εφικτότητα, την οικονομική βιωσιμότητα, την εξωστρέφεια, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την βελτίωση της απασχόλησης και των γεωργικών εισοδημάτων. Οι επενδύσεις αυτές, προκειμένου να χωροθετηθούν και να διαστασιολογηθούν στοχευμένα, πρέπει να προκύψουν από συστηματική διερεύνηση της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας σε βάθος χρόνου ώστε να συνεκτιμηθούν προτεραιότητες που αφορούν όχι μόνο στις δυνητικές ομάδες προϊόντων και περιοχών που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά και στις οριζόντιες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να υποστηρίξουν την εξωστρέφεια των προϊόντων της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας. Τέτοιες δράσεις είναι: (i) η σύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την μεταποιητική βιομηχανία και με τις απαιτήσεις σταθερών μεγάλων αγορών-στόχων, (ii) η ανάδειξη των χαρακτηριστικών των ελληνικών φρούτων και κηπευτικών και η στοχευμένη μεταποίησή τους, ώστε να προσφέρονται προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικό κόστος, μέσω συνεργασιών αμοιβαίου συμφέροντος, στα πλαίσια του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας και των επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να καταστεί εφικτή η ανακύκλωση δαπανών σε γεωργικά εισοδήματα, (iii) η στοχευμένη Γεωργική Έρευνα, με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων εξειδικευμένων τεχνολογιών στη μεταποίηση και συσκευασία των προϊόντων και στην διασφάλιση αποτελεσματικού πολλαπλασιαστικού υλικού, (iv) η προώθηση στρατηγικών συνεργασιών, ώστε η ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας να χρηματοδοτηθεί και με ιδιωτικά και μετοχικά κεφάλαια, (v) η προαναφερόμενη καθιέρωση προτύπων ελληνικών προϊόντων, η οποία κρίνεται ως η πλέον σημαντική προσπάθεια που πρέπει να σχεδιαστεί με φαντασία, με ρεαλισμό και με συνέχεια σε βάθος χρόνου. Οι προτεινόμενες επενδύσεις, συνολικού κόστους 20 δις για την επόμενη 15/ετία, εκ των οποίων ένα μέρος θα μπορούσε να καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους μέσω του ΠΑΑ και του όποιου επόμενου και μέσω του αναπτυξιακού νόμου και το υπόλοιπο από κινητοποίηση ιδιωτικών και μετοχικών κεφαλαίων: (i) αφορούν στην ανάπτυξη της παραγωγής: εισαγομένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (χοιρινό κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, ζωοτροφές φυτικής προέλευσης και όσπρια), προϊόντων πρώτων υλών για την βιομηχανία τροφίμων (φρούτα και κηπευτικά για κονσερβοποίηση και έτοιμα φαγητά), εξαγωγίμων προϊόντων (φέτα ΠΟΠ, πρώιμα κηπευτικά, νωπά φρούτα και φρέσκες έτοιμες σαλάτες, ελαιόλαδο, κρασιά ειδικών τύπων) και ειδικών πιστοποιημένων προϊόντων και προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών, (ii) προσδιορίζουν, σε χρόνο ωρίμανσής τους, ετήσια υποκατάσταση εισαγωγών και ετήσια αύξηση εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της τάξεως του 1 δις και 3 δις, αντίστοιχα, (iii) σταθεροποιούν την απασχόληση τουλάχιστον σε άτομα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, (iv) βελτιώνουν την παραγωγικότητα της εργασίας υπό καθεστώς αυξημένης απασχόλησης, (v) αναζωογονούν την ύπαιθρο, με την ενεργοποίηση του «εν υπνώσει δυνητικού γεωργικού παραγωγικού δυναμικού της». 7 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

9 Αδρομερής περιγραφή του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας (1) Ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού της ποιμενικής αιγο-προβατοροφίας, για την παραγωγή πιστοποιημένης ποιότητας τυριού «Φέτα» ΠΟΠ 1 : Η διαδικασία παραγωγής φέτας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και, τηρώντας τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές με αυστηρότητα, να διαστασιολογηθεί η παραγωγή σύμφωνα με τη δυνατότητα και τις ανοχές των επιμέρους οικοσυστημάτων. Το προϊόν παρουσιάζει εξωστρέφεια με προσχεδιασμένη εμπλοκή, σε εθνικό επίπεδο, μέχρι και αιγο-προβατοτρόφων, με ζωικό πληθυσμό της τάξεως των κεφαλών, με συνολική παραγωγή γάλακτος για τυροκόμηση της τάξεως των τόνων, που αντιστοιχεί σε δυνητική παραγωγή φέτας της τάξεως των τόνων, με αξιοποίηση γεωργικής γης της τάξεως των εκταρίων για παραγωγή ζωοτροφών και με αειφόρο αξιοποίηση της απολήψιμης παραγωγικής ικανότητας 3,5 εκατομμ. εκταρίων βοσκοτόπων. Η λειτουργία της αιγοπροβατοτροφίας, ως έχει σήμερα στις περιοχές παραγωγής φέτας, εμπλέκει την ανεξέλεγκτη χρήση των εκτεταμένων εκτάσεων βοσκοτόπων και, κατά κανόνα, απαξιωμένες/πρόχειρες αιγοπροβατοτροφικές εγκαταστάσεις με άναρχη διασπορά στις αγροτικές περιοχές, με ανεξέλεγκτη περιβαλλοντική όχληση, με πρωτόγονες συνθήκες εργασίας και χωρίς υποδομές που να διασφαλίζουν προϋποθέσεις εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και συλλογικής δράσης στην παραγωγή και πώληση του προϊόντος. Το ισχύον «κυκλώπειο» σύστημα εκτροφής αιγο-προβάτων, στηρίζεται σε αιγο-προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις τεχνικά αναποτελεσματικές, εισοδηματικά μη αυτοδύναμες, κοινωνικά μη αποδεκτές και περιβαλλοντικά οχληρές. Υπό εφικτές προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί σημαντική πηγή πλούτου και απασχόλησης, αποτελεσματικό «εργαλείο» οικολογικής διαχείρισης των εκτεταμένων εκτάσεων βοσκοτόπων και αξιοποίησης σημαντικών εκτάσεων για παραγωγή χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών, εξωστρεφές οικονομικά βιώσιμο, εισοδηματικά αυτοδύναμο, περιβαλλοντικά φιλικό και κοινωνικά αποδεκτό. Ο δεοντολογικός εκσυγχρονισμός, οργάνωση και μεγέθυνση του παραγωγικού δυναμικού στο οποίο στηρίζεται η παραγωγή Φέτας ΠΟΠ περιλαμβάνει: Τρεις χιλιάδες (3.000) Ομαδικούς Χώρους Σταυλισμού (ΟΧΣ), έκαστος με 20 ποιμνιοστάσια/ δυναμικότητας 100 έως 200 κεφαλών, με τις απαραίτητες και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένες τεχνικές υποδομές, με χρήση, όπου ενδείκνυται, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ελληνικό πρότυπο διατροφής των ζώων από βοσκήσιμη ύλη και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης βιολογικής παραγωγής. Οι ΟΧΣ (Ομάδες συνεργαζομένων αιγο-προβατοτρόφων) θα είναι δικτυωμένοι σε Τοπικά Δίκτυα Παραγωγής (ΤΔΠ) «Φέτας ΠΟΠ» πιστοποιημένης ποιότητας «Επιχειρηματικές συστάδες», σε κάθε μία από τις οποίες θα διοχετεύονται τα προϊόντα ΟΧΣ για επεξεργασία. Διεπαγγελματική Οργάνωση αιγο-προβατοτρόφων, η οποία θα πρέπει να μεριμνά για την: (i) Θεσμοθέτηση ειδικού πρωτοκόλλου AGRO για την αιγο-προβατοτροφία παραγωγής φέτας που να 1 Το προϊόν αυτό παράγεται μόνον σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Νομός Λέσβου) από προκαθορισμένη αναλογία γάλακτος αυτοχθόνων φυλών προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και στη χλωρίδα της κάθε περιοχής. Στις περιοχές αυτές εντάσσεται ποσοστό 80% της ελληνικής αιγο-προβατοτροφίας, το μέγεθος της οποίας υπολογίζεται σε 14 εκατομμ. κεφαλές. 8 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

10 καλύπτει: την παραγωγή ζωοτροφών, τη διαχείριση των βοσκοτόπων, την διαχείριση των ζώων στα ποιμνιοστάσια και στους ΟΧΣ και την παραγωγή φέτας στα ΤΔΠ, με αυστηρή τήρηση των θεσμοθετημένων προδιαγραφών. (ii) Θεσμοθέτηση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΧΣ (Ομάδες αιγο-προβατοτρόφων) και ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων που συνδέονται με κάθε ΟΧΣ. (iii) Οργάνωση «Τοπικών Δικτύων Παραγωγής» (ΤΔΠ) σε πολυσυμμετοχική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας 2, με μέλη τους αιγο-προβατοτρόφους των ΟΧΣ που υπάγονται σε κάθε Δίκτυο, με σκοπό την τυροκόμηση του γάλακτος, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων (κρέας, μαλλί, τρίχες αιγών, κοπριά) και την προμήθεια κτηνοτροφικών εισροών, περιλαμβανομένων των ζωοτροφών. (iv) Οργάνωση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας των ΤΔΠ σε ενιαία πολυσυμμετοχική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας στην προώθηση και πώληση του προϊόντος, στην προμήθεια ζωοτροφών και ζώων παραγωγής με το κατάλληλο γενετικό δυναμικό και στη ρύθμιση της παραγωγής αιγείου και πρόβειου γάλακτος, ώστε ν αποφεύγονται οι αποκλίσεις από τις θεσμοθετημένες αναλογίες. Οι οικονομικοτεχνικές διαστάσεις του Σχεδίου, σε εθνικό επίπεδο: Ετήσιες εξαγωγές φέτας της τάξεως των τόνων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 1,1 δις. Το συνολικό επενδυτικό κόστος προεκτιμάται σε εκατομμ., (45% επιδότηση μέσω των καθεστώτων των Σχεδίων Βελτίωσης της αποτελεσματικό-τητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των Νέων Αγροτών του Πυλώνα 2 της ΚΓΠ και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου). (2) Σχέδιο κάλυψης των αναγκών της Χώρας σε χοιρινό κρέας πιστοποιημένης ποιότητας με ελληνικό πρότυπο διατροφής των ζώων αποκλειστικά με προϊόντα φυτικής εγχώριας παραγωγής: Σήμερα η ετήσια κατανάλωση χοιρινού κρέατος είναι της τάξεως των τόνων, η ετήσια παραγωγή τόνοι και οι ετήσιες εισαγωγές τόνοι. Η χοιροτροφία στηρίζεται σε τεχνικά απαξιωμένες εγκαταστάσεις, άναρχα χωροθετημένες, με ανεπαρκή υποδομή παραγωγής ισορροπημένων, ζωοτεχνικά αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς στοχευμένης χωροθέτησης σφαγιο-τεχνικές υποδομές και υποδομές τεμαχισμού, τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης κρέατος, με ανεπαρκή και ανεξέλεγκτη προσφορά ζώων για την περιοδική ανανέωση χοιρομητέρων και κάπρων και με προβληματικά συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων. Η συνολική ετήσια κατανάλωση χοιρινού κρέατος μπορεί να παραχθεί εγχώρια εάν αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, χωροθετηθούν σωστά οι χοιροτροφικές μονάδες, ώστε να επιτυγχάνεται περιβαλλοντική προσαρμογή, χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, θεσμοθετηθεί κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων, οργανωθεί η παραγωγή ισορροπημένων, ζωοτεχνικά αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους μιγμάτων ζωοτροφών σύμφωνα με προκαθορισμένο ελληνικό πρότυπο διατροφής και λειτουργήσει ο κλάδος οργανωμένος σε ένα περιορισμένο αριθμό «τοπικών δικτύων παραγωγής χοιρινού κρέατος πιστοποιημένης ποιότητας και ελληνικού προτύπου διατροφής με ζωοτροφές αποκλειστικά φυτικής προέλευσης» και υποστηριχθεί η 2 Πολυσυμεμτοχική επιχείρηση της οποίας οι μέτοχοι είναι οι χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει και οι δικαιούχοι της υπεραξίας που δημιουργεί η λειτουργία της. 9 ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Φωτίου Α. Βακάκη Δρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονομολόγου ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AGROTICA, Θεσσαλονίκη 04.02.2012

AGROTICA, Θεσσαλονίκη 04.02.2012 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ομιλία στην προσυνεδριακή εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών: AGROTICA, Θεσσαλονίκη 04.02.2012 Φωτίου Βακάκη, Δρος Γεωπόνου Γεωργο-οικονομολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων)

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Εισήγηση ρος Φωτίου Βακάκη Συνέδριο για το Κοινό Μέλλον Υπαίθρου και Πόλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτίθεμαι να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (προσαρμογή, στα δεδομένα του 2012, του Άρθρου (61), που δημοσιεύτηκε, με τον ίδιο τίτλο, στο Περιοδικό Γεωργία/Κτηνοτροφία, Τεύχος 1, 2008. Αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου

Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου Επικαιρότητα και σκοπιμότητα της εκτροπής του Αχελώου Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Διευθύνων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Σύντομο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα ανακοινώνεται ότι: κ. Σταμ Καπελέρη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Αγροδιατροφή... 6 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα... 7 Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής... 7 Ο αγροτικός τομέας...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα