Θεματικές πτυχιακών εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματικές πτυχιακών εργασιών"

Transcript

1 Θεματικές πτυχιακών εργασιών Ακαδημαϊκό έτος Θέμα Περιγραφή / Βιβλιογραφία (ενδεικτική) Επιβλέπων Διαμόρφωση ατζέντας και πλαισίωση από τα κυπριακά μέσα επικοινωνίας Τι θέματα επιλέγουν τα κυπριακά Μέσα να προβάλλουν ως τις «σημαντικότερες ειδήσεις»; Υπό ποια πλαίσια ερμηνείας; Υπάρχουν διαφορές τόσο μεταξύ ομοειδών Μέσων, όσο και ανά κατηγορία Μέσου (Τύπος, Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο) στην επιλογή των θεμάτων, στην ιεράρχησή τους, στους τρόπους παρουσίασης και ερμηνείας ή υιοθετείται μια κοινή ατζέντα; Β. Δουδάκη Απεικονίσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ειδησεογραφία Τα κυπριακά Μέσα στο Διαδίκτυο Πώς προβάλλονται από τα κυπριακά Μέσα τα θέματα που αφορούν την Τουρκία; Τι είδους θέματα επιλέγονται να προβληθούν; Εντοπίζονται συγκεκριμένα πλαίσια ερμηνείας που υιοθετούνται συστηματικά; Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται η υπόθεση της «εθνικής ανάγνωσης» που ταυτίζει την παρουσίαση των ειδήσεων με την επίσημη πολιτική της χώρας; Εντοπίζονται εναλλακτικές απεικονίσεις σε εναλλακτικά Μέσα; Ποιους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης του (ενημερωτικού) περιεχομένου και ποιες επιχειρηματικές στρατηγικές υιοθετούν τα «παραδοσιακά» κυπριακά Μέσα που εισέρχονται στο Διαδίκτυο; Αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο μέσο ή επιχειρούν να μεταφέρουν την παλαιά τεχνογνωσία και κουλτούρα σε αυτό; Τα νέα μέσα, από την πλευρά τους, διαμορφώνουν εναλλακτικά παραδείγματα ως προς την οργάνωση του (ειδησεογραφικού) οργανισμού και την παρουσίαση του περιεχομένου ή προσαρμόζουν τα καθιερωμένα πρότυπα και πρακτικές που κυριάρχησαν στην προ Διαδικτύου εποχή; Β. Δουδάκη Β. Δουδάκη Επικοινωνώντας τον Εσωτερικό Εαυτό: Εθνική Ταυτότητα / Φύλο / Έθνος / Κοινωνική Τάξη Με ποιους τρόπους επικοινωνούν (ή μπορούν να επικοινωνήσουν) τα άτομα ή οι ομάδες, τους δικούς τους, αποκλειστικούς «κώδικες του ανήκειν» και με ποιους τρόπους αυτοί οι κώδικες παράγονται μέσα από το Λόγο της Εθνικής Ταυτότητας, του Φύλου, του Έθνους και της Κοινωνικής Τάξης; Χ. Κυριακίδης

2 Αστική Σημειολογία Τεχνολογίες της Εξουσίας Το αστικό περιβάλλον δεν είναι απλά και μόνο υλικό αποτελείται και από έννοιες, οι οποίες παράγονται από τη σημειολογία των στοιχείων που το αποτελούν. Οι σημειολογικοί κώδικες των πόλεων, διαρκώς μεταβάλλονται αλλά και διαρκώς μεταδίδονται / επικοινωνούνται. Ποιες είναι οι βασικές σημειολογικές παράμετροι των αστικών εννοιών και με ποιους τρόπους αυτές μεταδίδονται; Μπορεί η τεχνολογία να υπάρξει έξω από το κοινωνικό πλαίσιο ή η ίδια η κοινωνία αποτελείται από τεχνολογίες της εξουσίας; Με ποιους τρόπους μπορούμε να ξεκινήσουμε να ερευνούμε εμπειρικά, μία τόσο αφηρημένη υπόθεση; Χ. Κυριακίδης Χ. Κυριακίδης Wifind Stream reserve e vote Ο αριθμός των φορητών συσκευών που διαθέτουν δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης (wireless network) καθώς και εντοπισμού θέσης ολοένα και αυξάνεται. Οι χρήστες τέτοιων συσκευών πολλές φορές αναζητούν δίκτυα που επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε; Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται πλέον σε ευρεία κλίμακα για τη μετάδοση ζωντανών γεγονότων (π.χ. συναυλιών, αθλητικών συναντήσεων κτλ.). Εξειδικευμένοι εξυπηρετητές (streaming servers) μεταδίδουν το περιεχόμενο στο λογισμικό που τρέχει στους υπολογιστές των χρηστών. Ο αριθμός των χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα είναι περιορισμένος και ένα σύστημα προκράτησης φαντάζει σαν μία καλή πρακτική για την κατά κάποιο τρόπο επίλυση του πιο πάνω προβλήματος. Οι παραδοσιακοί τρόποι ψηφοφορίας (π.χ. για απάντηση σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) έχουν τελευταία εμπλουτιστεί με ηλεκτρονικές μεθόδους επιλογής και επεξεργασίας παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Αφού εξεταστούν οι παράμετροι που αφορούν την ηλεκτρονική ψηφοφορία γενικότερα, εντοπιστούν και αναλυθούν οι πιθανοί τρόποι ψηφοφορίας εξ αποστάσεως να εξεταστεί εμπειρικά η χρήση κινητού τηλεφώνου για το σκοπό αυτό. Λ. Λαμπρινός Λ. Λαμπρινός Λ. Λαμπρινός Διαδίκτυο και Δημόσια Σφαίρα: Επαγγελματική δημοσιογραφία και Δημοσιογραφία των πολιτών (citizen journalism) Habermas, J. (2008) [1962] The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Polity Press: Cambridge. Papacharissi, Z. (2009) Journalism and citizenship: new agendas in communication. Routledge: New York. Gillmor, D. (2006) Εμείς είμαστε το μέσο: λαϊκή δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Οξύ: Αθήνα. Wallsten, K. (2007) Agenda Setting and the Blogosphere: An Analysis of the Relationship between Mainstream Media and Political Blogs, Review of Policy Research 24 (6): Δ. Μηλιώνη Δημοσιογραφικές κουλτούρες Bourdieu, P. (1998). Για την τηλεόραση. Πατάκης: Αθήνα. Δ. Μηλιώνη

3 στην Κύπρο Harcup, T. (2009). Journalism: Principles and Practices. Sage: London. Ειδήσεις από το περιθώριο: Μειονότητες στα ΜΜΕ και Μειονοτικά Μέσα Hanitzsch, T. (2007) Deconstructing Journalism Culture: Towards a universal theory, Communication Theory 17(4): Anderson, B. (1997) [1983] Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού. Νεφέλη: Αθήνα. Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Β. Roberts (1978) Policing the crisis: Mugging, the State and law and order. Macmillan: London. Larson, S. (2006) Media & Minorities: The Politics of Race in News and Entertainment. Rowman & Littlefield: Lanham. Δ. Μηλιώνη Νέα Μέσα και νέα όρια μεταξύ «Ιδιωτικού» και «Δημοσίου» Το Διαδίκτυο, τα φορητά μέσα αλλά και όλες οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας, μεταβάλουν με ταχείς ρυθμούς τα όρια ανάμεσα στη «Δημόσια» και την «Ιδιωτική» σφαίρα. Η δυνατότητα απόκτησης «δημόσιου βήματος» από τον καθένα μέσα από τα blogs, η «δημοσιογραφία των πολιτών» και οι εφαρμογές κοινωνικής διαδικτύωσης του Web 2.0, ορίζουν πλέον με νέους τρόπους τα όρια μεταξύ «Δημοσίου» και «Ιδιωτικού». Ολοένα και περισσότερο, παρατηρούμε να δημιουργούνται νέοι «πόλοι επιρροής» και νέες ομάδες «διαμορφωτών κοινής γνώμης» (opinion leaders), οι οποίες αποκτούν αυξανόμενη ισχύ και διεκδικούν (άμεσο ή έμμεσο) μερίδιο στην άσκηση εξουσίας. Ποιες μπορεί να είναι οι ηθικές και κανονιστικές διαστάσεις αυτού του τοπίου που προκύπτει από τις αναδυόμενες νέες ισορροπίες; Ποια είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται για την «προστασία της ιδιωτικότητας» και ποια τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη λειτουργία της «Δημόσιας σφαίρας», μέσα από τον κομβικό ρόλο των Νέων Μέσων στο άμεσο μέλλον; Ενδεικτική Βιβλιογραφία: «The Structural Transformation of the Public Sphere», J. Habermas, 1962 «The Theory of Communicative Action», J. Habermas, 1981 «Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας», G. Maletzke, 1991 «Η Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα», D. McQuail, 2003 «The New Media Reader», N. Wardrip Fruin & N. Montfort (Edit.), 2003 «Blog: Ειδήσεις από το δικό σου δωμάτιο», Ε. Ανδριωτάκης, 2007 «Mobile Communications: Re negotiation of the Social Sphere», R. Ling & P.E. Pedersen (Edit.), 2005 Δ. Πάνος

4 Πολιτική Επικοινωνία & Πολιτικοί, Κοινωνικά Κινήματα και Διαδίκτυο: ο δρόμος για τη νέα «ορατότητα» Από τις «Διαδικτυακές Κοινότητες» της πρώτης περιόδου του Internet στην «Κοινωνική Διαδικτύωση» του Ήδη από τη δεκαετία του 90, τα νέα κοινωνικά κινήματα στράφηκαν στην αξιοποίηση της διαδικτυακής επικοινωνίας, αφ ενός για να οργανώσουν τις δράσεις τους και αφ ετέρου για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό (ή αλλιώς την «πολιτική ορατότητα» με τον τρόπο που θέτει την έννοια ο J. Thompson). Παράλληλα, η ίδια η (συμβατική) πολιτική επικοινωνία, άρχισε να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες χρήσης του Διαδικτύου, κυρίως για τους σκοπούς των προεκλογικών εκστρατειών, όπως ήδη φάνηκε από την εποχή της εκστρατείας για το χρίσμα των Δημοκρατικών του Howard Dean. Η προεκλογική εκστρατεία και η νίκη στις Προεδρικές Εκλογές των Η.Π.Α. του Barak Obama, έκανε σαφές σε όλους ότι το Διαδίκτυο, δεν αποτελεί πια για την Πολιτική Επικοινωνία, ένα «περιφερειακό μέσο» αλλά τον απαραίτητο, κεντρικό δίαυλο επαφής του «Πολιτικού» με το «Εκλογικό του Σώμα». Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους αλλάζει το Διαδίκτυο την «παραδοσιακή» Πολιτική Επικοινωνία, ποιοι είναι οι κανόνες της νέας «πολιτικής ορατότητας», τόσο για τους mainstream πολιτικούς όσο και για τα νέα κοινωνικά κινήματα και σε τι βαθμό οι εξελίξεις αυτές, είναι δυνατόν να επηρεάσουν με ανάλογους τρόπους, κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά περιβάλλοντα, που εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου στον πληθυσμό τους; Ενδεικτική Βιβλιογραφία: «Ideology and Modern Society Critical Social Theory in the Era of Mass Communication», J.B.Thompson, «The Media and Modernity A Social Theory of the Media», J.B.Thompson, «Πολιτική επικοινωνία: Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο», Ν. Δεμερτζής, 2002 «An Introduction to Political Communication», B. McNair, 2003 «Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks», C. Bryan, D. Tambini & R. Tsagarousianou, 1998 «Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet», Κ.A. Hill & J.E. Hughes, 1998 «Comparing political communication: theories, cases, and challenges», F. Esser, B.Pfetsch, 2005 «The Whole World is Watching: Mass Media In The Making And Unmaking Of The New Left», Τ. Gitlin, «Comparative perspectives on Social Movements Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings», J.D McCarthy, M.N. Zald & D. Mc Adam (Εdit.), «In Frontiers in Social Movement Theory», A.Morris & M.C. McClurg, (Εdit.), Το φαινόμενο των «Διαδικτυακών Κοινοτήτων» υπήρξε ένα θέμα που για πολλά χρόνια απασχόλησε την ακαδημαϊκή έρευνα των Σπουδών Διαδικτύου, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο του Internet. Η είσοδος στο προσκήνιο των εφαρμογών του Web 2.0 και η εκρηκτική άνοδος της χρήσης των portals «κοινωνικής διαδικτύωσης», άλλαξε σε δομικό βαθμό τα δεδομένα της διαπροσωπικής επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Από το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια Δ. Πάνος Δ. Πάνος

5 Web 2.0: από την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ομάδα, στη δημιουργία του «προσωπικού κοινού» ομάδα (με περισσότερο ή λιγότερο διακριτά, χαλαρά ή μη χαρακτηριστικά), οι χρήστες του Διαδικτύου πέρασαν στη λογική της δημιουργίας «προσωπικών κοινών» («friends» στο Facebook, «followers» στο Twitter, κλπ). Η μετάβαση αυτή, συνοδεύτηκε και από ένα πλήθος επιμέρους αλλαγών, τόσο στον τρόπο «αυτοπαρουσίασης» μέσα στο Διαδίκτυο, όσο και στους κανόνες της διαπροσωπικής διαδικτυακής επικοινωνίας. Ποιες είναι οι αλλαγές αυτές και ποιο είναι το νέο τοπίο των ανθρωπίνων «σχέσεων» που διαμορφώνουν στην ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία; Τι αλλάζει και τι όχι, στη ανθρώπινη αντίληψη σε σχέση με την «ατομική ταυτότητα», την «εικόνα», το «σώμα», το «χρόνο» και το «χώρο» στην επικοινωνία και ποιες είναι οι προβλέψεις που μπορούν να γίνουν για το μέλλον; Ενδεικτική Βιβλιογραφία: «Virtual Communities Finding Connection in a Computerized World», H. Rheingold, 1994 «Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives» N.A. Christakis & J. H. Fowler, 2009 «The Presentation of Self in Everyday Life», Ε. Goffman, 1959 «Cultures on the Internet: Virtual Spaces, Real Histories, Living Bodies», R. Shields (Edit.), 1996 «Internet Culture», D. Porter (Edit.), 1997 «Social Consequences of Internet Use Access, Involvement and Interaction», James E. Katz & Ronald Rice, 2002 «The Internet in Everyday Life», B. Wellman & C. Haythornthwaite (Edit.), 2002 «Coming of Age in Second Life An anthropologist explores the Virtually Human» T. Boellstorff, 2008 «Virtual Ehtnography», C. Hine, 2000, «Modernity and Self Identity», Α. Giddens, 1991 «Life Online Researching Real Experience in Virtual Space», Α. Markham, 1998 «Second Media Age», Μ. Poster, 1995 «Life on the Screen Identity in the Age of Internet», S.Turkle, 1995 «The Psychology of the Internet», P.Wallace, 1999 Κριτική συγκριτική ανάλυση των θεωριών συνεργατικής παραγωγής, πνευματικής ιδιοκτησίας και ελεύθερου To έργο του R. Stalman: και το έργο του L. Lessig: Barlow, J. (1996) 'Selling Wine Without Bottles: The Economy of Mind on the Global Net', in Leeson, L. (ed.) Clicking In: Hot Links to a Digital Culture, Seattle: Bay Press also available on line at Perry Barlow/HTML/idea economy article. Κ. Πατέλη

6 λογισμικού Berners Lee, Tim & Mark Fiscetti. (1999). Weaving the Web: The Original Design and Ulimate Destiny of the World Wide Web by its Inventor, San Francisco: Harper Collins. Πολιτική οικονομία της συνεργατικής παραγωγής ( π.χ. H wikipedia: oι κουλτούρες παραγωγής στην ελληνική wikipedia) Πολιτική Οικονομία του ιστού: Τοπικοπoίηση μονοπωλιακών υπηρεσιών και προϊόντων λογισμικού Burners Lee, Tim (2002) Υφαίνοντας τον Παγκόσμιο Ιστό. Αθήνα: Γκοβόστης Jon Cooper and Harrison, D. (1999) The social organization of audio piracy on the Internet Media, Culture & Society 23(1) Froomkin, (2000) The Death of Privacy? STANFORD LAW REVIEW [Vol. 52:1461 Bettig, R. (1997) 'The Enclosure of Cyberspace', Critical Studies in Mass Communication, Η δίκη για το Piratebay public.gr περί πνευματικών δικαιωμάτων και κοινών αγαθών H έρευνα για την συνεργατική παραγωγή βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, ένας ιστότοπος με πολύ βιβλιογραφία είναι ο ιστότοπος για το συνέδριο που έγινε με θέμα την Wikipedia και τίτλο Critical Point of View στο επίσης το αφιέρωμα του public.gr στο θέμα καθώς και το αφιέρωμα του first monday στο Επίσης τα: Ortega F. (2009) 'Wikipedia: a quantitative analysis'. Διδακτορική διατριβή διαθέσιμη στο wkp quantanalysis, Madrid (ES) Reagle J. "In Good Faith: Wikipedia Collaboration and the Pursuit of the Universal Encyclopedia" Διδακτορική Διατριβή Νέα Yόρκη (http://reagle.org/joseph/2008/03/dsrtn in good faith. New York (NY) 2008). Patelis, Korrina. (2000). E Mediation by America Online, in R. Rogers ed. Preferred Placement: Knowledge Politics on the Web, Maastricht: Jan Van Eyck Akademie Editions, pp Golding P. Graham M. (1991) Κουλτούρα, Επικοινωνίας και Πολιτική Οικονομία στο Curran, J & Gurevitch Μ.Μ.Ε. και Κοινωνία Πατάκης:Αθήνα Γουίλιαμς, Ραίημοντ (19892) Οι επιδράσεις και οι χρήσεις της τεχνολογίας στο Κομνηνού, Μαρία & Λυριντζής, Χρήστος (επιμ.) Κοινωνία, Εξουσία & Μέσα Μαζικής επικοινωνίας. Μτφρ. Αλ. Δέφνερ. Αθήνα: Παπαζήση. McChesney, Robert W. (1999) Rich Media, Poor Democracy. Communication politics in dubious times. Urbana and Chicago: University of Illinois Press (Κεφάλαιο 3, Will the Internet set us free? ). McChesney, R. (1996) 'The Internet and U.S Communication Policy Making in the Historical and Critical Perspective', The Journal of Communications, 46 (1), Winter. Κ. Πατέλη Κ. Πατέλη

7 Herman, Andrew & John Sloop. (2000). Red Alert! Rhetorics of the World Wide Web and Friction Free Capitalism, στο A. Herman & T. Swiss (eds.) Cultural theory and the World Wide Web, London: Routledge pp Patelis K. (1999) The political economy of Internet in Curran J. (eds) Media Organisations London: Arnold (υπάρχει και σε μετάφραση ζητήστε το με ε μαιλ) Πατέλη Κ. (2003) Η πολιτική οικονομία της ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης στο Παναγιωτοπούλου Ρ. (επ.) Η Ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία Αθήνα:Τυπωθήτω Elmer, Greg. (1999). Web Rings as Computer Mediated Communication, CMC Magazine, (1997). "Spaces of Surveillance: Indexicality and Solicitation on the Internet", Critical Studies in Mass Communication, Vol. 14, #2, pp Το έργο του Vaidhyanathan S. στο To έργο του Fuller, M. στο ιστό στο (κεφάλαιο από το Fuller, M. (2003) Software Studies: a Lexicon Mass:MIT Press Το έργο του Manovitch M. Ομαδοποίηση χρηστών σε Κοινωνικά Δίκτυα Αναζήτηση πολυμεσικής πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό: Προκλήσεις και προοπτικές Συνεργατικό φιλτράρισμα σε εισηγητικά συστήματα Scott, J. P. (2000). Social Network Analysis: A Handbook. Sage Publication Ltd., 2 nd edition. de Nooy, W., Mrvar, A., Batageli, V. (2005). Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Cambridge University Press. Mishra, N., Schreiber, R., Stanton, I., Tarjan, R. E. (2007): Clustering Social Networks. In Algorithms and Models for the Web Graph, Springer Verlag, Vol. 4863/2007, pp Witten, I. H, Gori, M., Numerico, T. (2006). Web Dragons: Inside the Myths of Search Engine Technology. Morgan Kaufmann. Gibbon, D. C., Liu, Z. (2008). Introduction to Video Search Engines. Springer. Lew, M. S., Sebe, N., Djeraba, C., Jain, R. (2006). Content based multimedia information retrieval: State of the art and challenges. In ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, 2 (1), pp Neumann, A. W. (2009): Recommender Systems for Information Providers: Designing Customer Centric Paths to Information. Physica Verlag HD. Shapira, B. Rokach, L. (2010). Building Effective Recommender Systems. Springer. Ν. Τσαπατσούλης Ν. Τσαπατσούλης Ν. Τσαπατσούλης

8 Su, X., Khoshgoftaar, T. M. (2009). A Survey of Collaborative Filtering Techniques. In: Advances in Artificial Intelligence, vol. 2009, Article ID , Hindawi Publishing Corporation. Διατομική,διομαδική/ενδομαδι κή επικοινωνία και ΜΜΕ: Ρόλοι, Στάσεις, Αναπαραστάσεις, Γνώμες, Στερεότυπα, Επιρροή, Αλληλεπίδραση. Ραδιοφωνική / Ακουστική Επικοινωνία: Διαμόρφωση Ακουστικών Κωδίκων και Σχέση με Ατομικά/Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Ατόμων και Ομάδων Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με έμφαση στη ρομαντική / ερωτική σχέση στο Διαδίκτυο: Παρουσίαση Εαυτού, Μεταβιολογικό Σώμα, Υποκειμενικότητα, Διαμεσολάβηση) Blanchet A., Trognon A. Ψυχολογία των ομάδων. Αθήνα, Σαββάλας, Ναυρίδης Kλ., Χρηστάκης Ν. (επιμ.) Ταυτότητες: ψυχοκοινωνική συγκρότηση. Αθήνα, Καστανιώτης, Μπακιρτζής Κ. Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία. Αθήνα, Γκούτενμπεργκ, Hewstone, Μ., Stroebe, W. (Επιμ.) Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία (σσ ). Αθήνα, Παπαζήσης (1η έκδ. 2001). Κοκκινάκη, Φλ. (2005). Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα, Γκούτενμπεργκ. Maisonneuve, J. (2001). Εισαγωγή στην ψυχοκοινωνιολογία. Αθήνα, Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός (1η έκδ. 1977). Αθηνά Χατζούλη, Η ανάγκη του ανήκειν, Ομαδικότητες και συγκρούσεις στις ομάδες, Πολύτροπον, Crissell, Α. (1991), Η γλώσσα του Ραδιοφώνου, Αθήνα, εκδ. Επικοινωνία και Κουλτούρα. Cantril, H. Allport, G.(1935), The Phsychology of Radio, New York, Harper (υπάρχει διαθέσιμο και έχει πολύ ενδιαφέρον να επαναλάβουμε τα πειράματα εκείνα, σήμερα) Armstrong, C. Rubin, A. (1989), Talk Radio as Interpersonal Communication, Journal of Communication 39(2), Spring, Truax, B. (1984). Acoustic communication. Norwood: Ablex. Moore, B. C. J. (1982). An introduction to the psychology of hearing, 2nd ed. London: Academic. Gelfand, S. (1981). Hearing, an introduction to psychological and physiological acoustics. New York: M. Dekker. Gordo Lopez, J. A. Parker, I. (ed.) Κυβερνοψυχολογία, (επιστ. επιμ. Ντάβου, Μ.), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Miel, D. & Dallos. R. (Επιμ.) (2006). Διαπροσωπικές σχέσεις. Μια συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1η έκδ. 1996). Παπαδάκη Μιχαηλίδη Ε. Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Duck, St. (2006). Ανθρώπινες σχέσεις. Αθήνα, Καστανιώτης Wallace, P., (1999), The Psychology of the Internet, Cambridge University Press, Cambridge New York Melbourne Madrid. Johnson, R. (1987/1983), The psychology of Romantic Love, Arkana, Penguin, U.K. Α. Γαζή Α. Γαζή Α. Γαζή

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΒΜ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΒΜ Μπότσιου Μ. (2011). Η ηλεκτρονική δημοκρατία στο πλαίσιο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ΔιαΒίου Μάθηση. Στο Β. Καραβάκου (επιμ.), Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2015 Α.Β. Μπράϊλας All rights reserved. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright 2015 Α.Β. Μπράϊλας All rights reserved. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Α. Β. Μπράϊλας Η Μάθηση στο Χρονότοπο του Διαδικτύου: Κοινότητες, Ψηφιακή Κουλτούρα, Wikipedia & MOOCs ISBN: 978-960-7943-13-2 Revision: IS-1-001-STW Έκδοση: Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο

Τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ H ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Σ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Ιφιγένεια Γεωργιάδου ifigenia@hcc.edu.gr Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Ιt s almost like it s safer, you can change your whole personality (Bayne, 2004:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η σηµασία της Οπτικής Επικοινωνίας στον Τουρισµό στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο Αναστασιάδης Παναγιώτης panas@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.E, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακά Παιχνίδια Πολλών Χρηστών: Περιβάλλοντα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Κοινωνικών Αλληλεπιδράσεων

ικτυακά Παιχνίδια Πολλών Χρηστών: Περιβάλλοντα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Κοινωνικών Αλληλεπιδράσεων ικτυακά Παιχνίδια Πολλών Χρηστών: Περιβάλλοντα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Κοινωνικών Αλληλεπιδράσεων Ηρώ Βούλγαρη, Ερευνήτρια, Τµήµα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Καπώνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Στo συγκεκριμένο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται περιορισμένος αριθμός θέσεων Σ.Ε.Π.

Σημείωση: Στo συγκεκριμένο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται περιορισμένος αριθμός θέσεων Σ.Ε.Π. 672 Αριθμός 636 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ EΤΗ 2015-16, 2016-17 KAI 2017-18 Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» Κατεύθυνση: «Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισαγωγή των αρχών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις μικρές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ηµερίδα µε θέµα: Mέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευση ή ευ κ σ α ρ Πα ίου ρ α υ ο ρ β ε 4Φ 2011 α ί τ σ Ε ή κ ι φ α ρ Δηµοσιογ. :00µ.µ 1..µ π 0 :3 Ώρα: 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 ΥΝΗΤΙΚΗ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ) ΠΟΛΗ: ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των Ι. Αποστολάκη, Ι. Καρυδά 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες κοινωνίες και τα αντίστοιχα κοινωνικά περιβάλλοντα µεταβάλλονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Μέρος Ι. Στην αναζήτηση ενός ορισμού για την πολιτική επικοινωνία τα SMS ως πολιτική επικοινωνία

Εισαγωγή. Μέρος Ι. Στην αναζήτηση ενός ορισμού για την πολιτική επικοινωνία τα SMS ως πολιτική επικοινωνία Δημητρακοπούλου, Δ., «Πολιτική μέσω SMS: το μήνυμα εστάλη;», υποβλήθηκε για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Ζητήματα Επικοινωνίας», Εκδόσεις Καστανιώτη (επισυνάπτεται βεβαίωση στο φάκελο των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0

Εκπαίδευση και Web 2.0 του Δρ. Αριστείδη Βαγγελάτου* Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ε.Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Δαβάκη 10, 11525 Αθήνα vagelat@cti.gr Εκπαίδευση και Web 2.0 * Ο Δρ. Α. Βαγγελάτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ιωάννης Κουκότζηλας, Α.Μ. 634. Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Εισηγητής: Ιωάννης Κουκότζηλας, Α.Μ. 634. Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Μαγκλάρα Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος

διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος διαδίκτυο και επαυξημένος χώρος Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας & Σχεδιασμού ειπβλ: Σταυρίδης Σταύρος σπουδ: Γκότσης Δημήτρης, Πλιάκος Αχιλλέας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2013 2 διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr Τα τελευταία χρόνια άρχισε και στη χώρα µας η προσπάθεια για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εδρα UNESCO Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Δρ. Παναγιωτάκης Κων/νος

Επιβλέπων: Δρ. Παναγιωτάκης Κων/νος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γενικοί κανόνες κοστολόγησης διαφημίσεων (banners σε flash) σε σχέση με τις διαστάσεις και τη θέση τους

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Αποστολίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University College London, annapostolidou@gmail.com

Άννα Αποστολίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University College London, annapostolidou@gmail.com Ζητήματα συγκρότησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως γνωστικού πεδίου: Επισκόπηση των επιστημονικών περιοδικών Issues in the disciplinary constitution of open and distance learning: A review of the field

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015

Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 http://cmc.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα