Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Transcript

1 Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

2 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη Executive summary Σκοπός και Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Υλοποίηση έργων σχολικών υποδομών Προγραμματισμός & Απόκτηση Γης Μελέτη & Κατασκευή έργων σχολικών υποδομών Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Λοιπές δραστηριότητες της ΟΣΚ ΑΕ Συντηρήσεις επισκευές σχολικών μονάδων Παράρτημα Στάδια απαλλοτρίωσης οικοπέδων Προϋποθέσεις εγκατάστασης διδακτηρίου στην επικράτεια Προϋποθέσεις εγκατάστασης προκατασκευασμένου διδακτηρίου στην επικράτεια Προϋποθέσεις κατασκευής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στην επικράτεια Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 24 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

3 00. Επιτελική Σύνοψη Executive summary Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετέχει στην ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του «Καλλικράτη». Η ΟΣΚ ΑΕ έχει κληθεί να ενημερώσει τους εκπροσώπους των ΟΤΑ σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης στην επικράτεια [απόκτηση γης, υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων, εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συντήρηση επισκευές, κ.ά.]. Η ΟΣΚ ΑΕ ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς κρατικούς φορείς αποτελεί σύμφωνα με το ΠΔ414/1998 τον επιτελικό σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας σε ζητήματα σχολικής στέγης. Ο οργανισμός έχει αποκομίσει πλούσια και μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού το κόστος μισθοδοσίας και οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 2,22% του συνολικού προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού και τις δανειακές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την Αναφορά Προόδου Έργων με ενημέρωση , το σύνολο των έργων της ΟΣΚ ΑΕ, στις διάφορες φάσεις υλοποίησής τους, είναι Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένας οδηγός για τις απαιτούμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων σχολικής στέγης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έως τις Ανάλογα με τις ερμηνευτικές διατάξεις που θα εγκριθούν στο άμεσο μέλλον, πολλές από τις διαδικασίες ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ. Ορισμένες από τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον αφορούν στην αρμοδιότητα της ΟΣΚ ΑΕ στις Περιφέρειες εκτός Αττικής και στην έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων και μελετών από την ΟΣΚ ΑΕ, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης του έργου. Το παρόν κείμενο συνοδεύεται και από την αντίστοιχη νομοθεσία ανά περίπτωση, τον οδηγό ειδών εξοπλισμού που παρέχει η ΟΣΚ ΑΕ και ένα αρχείο με τους νέους Δήμους της χώρας. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

4 01. Σκοπός και Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Η εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ] είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Εποπτεύουσες αρχές είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΟΜΕΔΙ] και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [ΥΠΔΒΜΘ]. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ιδρύθηκε το 1962 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το Η ΟΣΚ ΑΕ λειτουργεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ. Κύριος σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ είναι η μελέτη και κατασκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, η απόκτηση γηπέδων και η προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Στο σκοπό της ΟΣΚ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή προς τους ΟΤΑ για θέματα σχολικής στέγης, η διευκόλυνση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, η εκτέλεση έργων σχολικής στέγης στο εξωτερικό, η εκτέλεση σχολικών κτιρίων με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ] κ.ά. Παράλληλα με τις παραπάνω αρμοδιότητες, η ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση υφισταμένων σχολικών μονάδων [π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, απομάκρυνση αμιάντου κ.λπ.]. Πηγές χρηματοδότησης Οι πηγές χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προβλέπονται στο καταστατικό της ως οι πόροι της και είναι οι εξής: i. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας ii. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς iii. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών iv. Τραπεζικός δανεισμός v. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών vi. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους vii. Τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της viii. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων ix. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και οι ΣΔΙΤ. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

5 ΗΝέαΕκκπαιδευτικήπολιτικήκαιορόλοςτηςΤοπ πικήςαυτοδιο οίκησης ΟρόλοςττουΟργανισμ μούσχολικώνκτιρίωναεσττοπλαίσιοτου«καλλικράττη» 02.Υλλοποίηση ηέργωνσχολικώ ώνυποδο ομών α αρμοδιόττητες Η κύρια α δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζετα ε ι σε λειτου υργίες/διαδ δικασίες πο ου είναι απόλυταδιακριτέςςμεταξύτους.ηοσκα ΑΕείναιυπεεύθυνηγιατοσύνολοτωναπαιτο ούμενων διαδικα ασιών για την τ υλοποίη ηση του πρ ρογράμματος εκπαιδεευτικών υπο οδομών, εννώ κατά περίπτω ωσηυπάρχο ουνδιαφορ ροποιήσειςπουπροκύπ πτουναπότηνισχύουσανομοθεσία[π.χ. ανάλογαμετηνπεεριφέρεια]. Νομοθεεσίαέως Υπεύθυννος Φορέαςς για την κατασκευή σχολικών μονάδων μ είίναι η αντίίστοιχη Νομ μαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την τ επικράττεια, ενώ για γ την Αττική είναι η ΟΣΚ ΑΕ. ΣΣε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώ ώσεις μπορείί με απόφασ ση Υπουργού και μετά από α αίτημα της ΝΑ να ανατεθεί στηνοσκαεημελέττηκαιεκτέλεεσηέργωνσεεβάροςπάνντατωνπιστώ ώσεωντηςν ΝΑ. α.αττικκή Για την Αττική, Α αρμόδιος φορέα ας για τον προγραμματι π ισμό αλλά και κ για τη μεελέτη και κα ατασκευή σχολικήςς στέγης είνναι η ΟΣΚ ΑΕ Α βάσει του υ αρ.6, παρ..24γ του Ν.2240/1994 [Ν.2240/ αρθ.6 παρ.24γ ΦΕΚ 153//Α/ ]. Σύμφω ωνα με το αρ.6, παρ.24δ του ίδ διου νόμου, [ΦΕΚ 153/Α/ ], η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να α συνάψει Προγραμμα ατικές Συμβά άσεις Έργου υ με τις ΝομαρχιιακέςΑυτοδιοικήσειςαλλλάκαιτουςςΔήμουςτηςςΑττικής.Μετάτηνυλοποίησητου έργου,η ΟΣΚΑΕττοπαραδίδεειστουςφορείςτοπικήςα αυτοδιοίκησ σης. β.θεσσ σαλονίκη Μέχρι και κ το 2008 η ΟΣΚ ΑΕ μπορούσε μ ν συνάψει Προγραμμα να ατικές Συμβά άσεις Έργου με τους Δήμους και τις Κοιννότητες της ΝΑ Ν Θεσσαλο ονίκης με σκκοπό την απ πόκτηση οικο οπέδων ή τη η μελέτη, επίβλεψ ψη και κατασ σκευή Σχολικκών Μονάδω ων σε οικόπεδα χαρακτη ηρισμένα για α Σχολική Σττέγη από την ΟΣΚ ΑΕ [Ν /2003 αρθ.8 8 παρ.12α ε ΦΕΚ 267Α/ ]. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένουνασυννεχισθείηπα αραπάνωδια αδικασία. γ.επικρ ράτεια[πλη ηναττικήςκκαιθεσσαλλονίκης] Σύμφωνα με την ισ σχύουσα νο ομοθεσίας έως τις [Ν. 2218/1994 αρθ.41 παρ ρ.1ι ΦΕΚ 90/Α/ ]υπ πεύθυνοςφο ορέαςγιατη ηνκατασκευή ήσχολικώνμ μονάδωνστη ηνεπικράτεια[εκτός Αττικής]ήτανηαντίίστοιχηΝομ μαρχιακήαυττοδιοίκηση [ΝΑ].Ωστόσ σο,σεεξαιρεετικές περιπ πτώσειςή για λόγο ους αντιμετώ ώπισης εκτά άκτων αναγκών, μπορεί με την έκδο οση Υπουργιικών Αποφάσ σεων και μετά σχχετικό αίτημ μα της ΝΑ, να ν ανατεθείί στην ΟΣΚ ΑΕ να αναλλάβει όλες τις διαδικασ σίες που σχετίζοννται με τηνν εκτέλεση ενός έργου υ σχολικού διδακτηρίο ου [απόκτησ ση γης, μελλέτη και κατασκεευή]σεβάρο οςτωνπιστώ ώσεωντηςσσαε047/6τη ηςοσκαε[ν Ν.2240/1994 4αρθ.6παρ.24βΦΕΚ 153/A/ ]. Τοκείμεενοπουακο ολουθείείνα αιέναςοδηγόςγιατιςαπ παιτούμενεςςδιαδικασίεεςυλοποίηση ηςέργων σχολικήςς στέγης σύ ύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεεσία έως τις Ανάλογα α με τις ερμηνευ υτικέςδιατάξξειςπουθα εγκριθούνσ στοάμεσομέέλλον,πολλέέςαπότιςδιαδικασίεςεενδέχεται ναπαρα αμείνουνσειισχύ. σμόςσχολικώ ώνκτιρίωναε ΓραφείοΔιευθύνοντο οςσυμβούλο ου Φεβρου υάριος2011 Οργανισ 5

6 03. Προγραμματισμός & Απόκτηση Γης Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα και οι διαδικασίες για τον προγραμματισμό ενός νέου έργου σχολικών υποδομών και την απόκτηση γης. Να σημειωθεί ότι με τον όρο «νέο έργο σχολικών υποδομών» εννοείται μία νέα σχολική μονάδα, η οποία δεν υπάρχει μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή και πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. 1.Σύνταξη αιτήματος από ΟΤΑ 2.Ίδρυση νέας σχολικής μονάδας 3.Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας 4.Πρακτικό Καταλληλότητας Αίτημα Ο αρμόδιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης συντάσσει το αίτημα για την υλοποίηση ενός έργου σχολικών υποδομών. Οι προτάσεις της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας ή/και κοινωνίας [Διευθυντής Εκπαίδευσης, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, κ.ά.] μπορεί να έχουν συμπεριληφθεί ή συνεκτιμηθεί. Το αίτημα για τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας είναι πιθανόν να περιλαμβάνει προτάσεις για οικόπεδα. Στο πλαίσιο σύνταξης του αιτήματος, ο αρμόδιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ελέγχει και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα για την υλοποίηση του έργου. Στοιχεία που είναι απαιτούμενα κατά περίπτωση για την αναγκαιότητα είναι τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής, ο τρόπος λειτουργίας υφιστάμενων σχολικών μονάδων [π.χ. σε μισθωμένο κτίριο, σε παλαιό κτίριο, κ.ά.], ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα κ.ά. Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της αναγκαιότητας της σχολικής μονάδας επανεξετάζεται από την Επιτροπή Καταλληλότητας του χώρου/οικοπέδου. Ίδρυση Νέας Σχολικής Μονάδας Για την ίδρυση μιας νέας σχολικής μονάδας, μέχρι τις , αρμόδια υπηρεσία ήταν η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας [ΠΕ] ή Δευτεροβάθμιας [ΔΕ] Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ μετά σχετικό αίτημα της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας [Κ.Υ.Α. 5971/ΣΤ5, αρ.4 παρ.2 ΦΕΚ 94Β/ ]. Μετά την ισχύ της νέας νομοθεσίας από , αίτημα για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας μπορεί να υποβάλλει ο αρμόδιος Δήμος. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση ίδρυσης από το ΥΠΔΒΜΘ και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Να σημειωθεί δε ότι η ίδρυση του σχολείου είναι υποχρεωτική για την κήρυξη απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η σχολική μονάδα είναι ήδη σε λειτουργία, προσκομίζεται το ΦΕΚ ίδρυσής της. Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας Μετά την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, απαιτείται η σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας του χώρου στέγασης του νεοϊδρυθέντος σχολείου. Η αρμοδιότητα για τη σύσταση της Επιτροπής Καταλληλότητας ανήκε στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις [σύμφωνα με τον Ν.3467/2006 αρθ.18 παρ.6, ΦΕΚ 128 Α / ], ενώ μετά την βάσει του «Καλλικράτη» ανήκει στον οικείο Δήμο. Η Επιτροπή Καταλληλότητας είναι απαραίτητη και στις περιπτώσεις μίσθωσης κτιρίων για στέγαση σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέλη της Επιτροπής Καταλληλότητας καθορίζονται από το Ν.3467/2006. Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» [άρθρο 94 4, άρθρο 95 1 & άρθρο 285] θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα συγκρότησης των παραπάνω επιτροπών από τους αρμόδιους Δήμους, σε σχέση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ] που ακύρωσαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις [ΚΥΑ] για την κήρυξη απαλλοτρίωσης χώρων με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίων. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

7 αιτιολογία του ΣτΕ σχετίζεται με τη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας από αιρετό όργανο ΟΤΑ [π.χ. ακύρωση της /5114/Δ0010/ ΚΥΑ του χώρου για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Μεταμόρφωσης με την 2798/ απόφαση του ΣτΕ]. Πρακτικό Καταλληλότητας Η Επιτροπή Καταλληλότητας είναι αρμόδια για να προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου και να συντάξει το Πρακτικό Καταλληλότητας. Τα κριτήρια καταλληλότητας & επιλογής χώρων Σχολικής Στέγης καθορίζονται με απόφαση Υπουργού [Υ.Α /ΣΤ1 ΦΕΚ 635Β/ ]. Το σχετικό ΦΕΚ, καθώς και όλη η σχετική νομοθεσία επισυνάπτονται στο CD της ΟΣΚ ΑΕ. Πλέον της ίδρυσης του σχολείου, στο Πρακτικό Καταλληλότητας τεκμηριώνεται και η αναγκαιότητα απόκτησης του χώρου βάσει των στοιχείων που διαθέτει ο Δήμος και η ΟΣΚ ΑΕ [απογραφικές πληροφορίες των Σχολικών Μονάδων, δεδομένα και χάρτες GIS, πληροφοριακή βάση αιτημάτων κ.λπ.]. Περίπτωση απαλλοτρίωσης 5.Χαρακτηρισμός χώρου ως «σχολικού» 6. Σύνταξη κτηματολογικού και πίνακα 7.Έκδοση ΚΥΑ για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης 8.Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για μελέτη 5.Χαρακτηρισμός χώρου ως «σχολικού» Περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης 8.Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για μελέτη Χαρακτηρισμός χώρου Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απόκτησης χώρου καθώς και η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται ο χαρακτηρισμός του χώρου ως Σχολικού. [Οι σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 813/2004 & 814/2004 έκριναν αντισυνταγματικό το άρθρο 31 4 του Ν. 2009/1992, το οποίο θεωρούσε ότι όλα τα εντός σχεδίου οικοδομήσιμα οικόπεδα είναι κατάλληλα για ανέγερση σχολείων]. Ο φορέας υλοποίησης του έργου αιτείται εγγράφως το χαρακτηρισμό του χώρου επισυνάπτοντας το Πρακτικό Καταλληλότητας στον αντίστοιχο Δήμο. Ο Δήμος είναι αρμόδιος για την προώθηση της διαδικασίας του χαρακτηρισμού: έκδοση απόφασης Δημοτικού συμβουλίου, κοινοποίηση στους αρμοδίους, συζήτηση ενστάσεων κ.λπ. και στη συνέχεια διαβίβαση αρμοδίως στην Περιφέρεια ή Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [ΥΠΕΚΑ] για την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Περιπτώσεις απόκτησης γης Η απόκτηση του χώρου από την ΟΣΚ ΑΕ γίνεται με αναγκαστική απαλλοτρίωση, αγορά ή παραχώρηση. Σε περιοχές μη αρμοδιότητας της ΟΣΚ ΑΕ απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης για ανάθεση του έργου στην ΟΣΚ ΑΕ [άρθρο 6 24 του Ν. 2240/1994 [153/Α/ ]. Για την περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ισχύουν οι Ν.3027/02 [ΦΕΚ 152/Α/2002] & Ν.2882/2001 [ΦΕΚ 17/Α/2001]. Η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει στη σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα και στη συνέχεια προωθεί τη διαδικασία για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΚΥΑ] για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Στο Παράρτημα του παρόντος υπάρχει αρχείο με όλα τα στάδια απαλλοτρίωσης οικοπέδου. Για την περίπτωση της αγοράς, ισχύουν οι Ν.3027/2002 [ΦΕΚ 152/Α/2002] & Ν.2882/2001 [ΦΕΚ 17/Α/2001]. Για την παραχώρηση ισχύει το άρθρο 16 2 του Ν. 513/1976 [ΦΕΚ 356/Δ/ ]. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

8 Απαιτείται η πρόταση του φορέα για την παραχώρηση οικοπέδου, η αποδοχή της παραχώρησης από την ΟΣΚ ΑΕ και η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος Μετά την απόκτηση του χώρου με οποιονδήποτε τρόπο ακολουθεί η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος για την εκπόνηση της μελέτης. Στο τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται οι θεωρημένοι όροι δόμησης για το αντίστοιχο οικόπεδο. Συμπλήρωση φακέλου έργου για εκπόνηση μελέτης Η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης να αναλάβει συγκεκριμένο έργο ανέγερσης διδακτηρίου στην Επικράτεια. Για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης απαιτείται η συμπλήρωση του φακέλου του έργου, σύμφωνα με τα παρακάτω: Έργα συμβατικής κατασκευής στην επικράτεια Κατ εφαρμογή του άρ. 6 παρ. 24 του Ν.2240/94 [ΦΕΚ 153/Α/ ] σε συνδυασμό με το αρ. 113 του Ν.1892/90 [ΦΕΚ 101/Α/ ], το οποίο προβλέπει ότι μετά σχετική Υπουργική Απόφαση μπορεί να ανατεθεί στην ΟΣΚ ΑΕ συγκεκριμένο έργο ανέγερσης διδακτηρίου, σε περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχίας [ή Δήμου από ], η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί μια σειρά από έργα ανέγερσης διδακτηρίων όλων των μεγεθών και βαθμίδων εκπαίδευσης στην Επικράτεια. Η κατάρτιση των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις [βλ. Παράρτημα 12.02: Προϋποθέσεις εγκατάστασης διδακτηρίου στην Επικράτεια] γίνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχίας [από του οικείου Δήμου] σε συνεργασία με την ΟΣΚ ΑΕ [διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής σχολείου σε προτεινόμενο από τη Νομαρχία χώρο, εξέταση τοπογραφικών διαγραμμάτων, τίτλων ιδιοκτησίας κλπ]. Η απόκτηση γης γίνεται κυρίως σε χώρους ιδιοκτησίας της Νομαρχίας [ή του Δήμου] μετά από παραχώρηση κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης [Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.513/1976 ΦΕΚ 356/Α/ ]. Όπως ισχύει και στην Αττική, παραμένει η βασική προϋπόθεση του χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού. Μετά τη συμπλήρωσή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι πλήρεις φάκελοι διαβιβάζονται για εκπόνηση μελέτης, δημοπράτηση και κατασκευή του διδακτηρίου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΟΣΚ ΑΕ. Έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης στην επικράτεια Η ΟΣΚ ΑΕ υλοποιεί πρόγραμμα εγκατάστασης αιθουσών βαριάς προκατασκευής σε όλους τους Δήμους της Επικρατείας για μικρά διδακτήρια [Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία] στο πλαίσιο του άρ.6, παρ. 24 του Ν.2240/1994 [ΦΕΚ 153/Α/ ], προκειμένου να αντιμετωπιστούν ταχύτερα οποιεσδήποτε έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες σε σχολική στέγη, προς συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [των Νομαρχιών μέχρι τις και των Δήμων μετά την ]. Για την πιο άμεση υλοποίηση των έργων προτιμάται η αξιοποίηση χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου [ή της Νομαρχίας], οι οποίοι να μπορούν να παραχωρηθούν προς την ΟΣΚ ΑΕ κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης διδακτηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.513/1976 [ΦΕΚ 356/Α/ ]. Αντίστοιχα με τα έργα συμβατικής κατασκευής οι φάκελοι του έργου καταρτίζονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Νομαρχίας [από του οικείου Δήμου] σύμφωνα με τις οδηγίες της ΟΣΚ ΑΕ [βλ. Παράρτημα 12.03: Προϋποθέσεις εγκατάστασης προκατασκευασμένου διδακτηρίου στην Επικράτεια]. Βασικό προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη κατάλληλου χώρου, χαρακτηρισμένου ως σχολικού, για παραχώρηση προς την ΟΣΚ ΑΕ. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

9 04. Μελέτη & Κατασκευή έργων σχολικών υποδομών Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης γης, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει στην εκπόνηση των μελετών και τη δημοπράτηση των έργων αρμοδιότητάς της. Το στελεχιακό δυναμικό της ΟΣΚ ΑΕ έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να αντεπεξέλθει στο μεγάλο όγκο αιτημάτων, προκειμένου να υλοποιούνται σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις σχολικών υποδομών σε όλη την Ελλάδα. Κτιριολογικό Πρόγραμμα [σύμφωνα με τη νομοθεσία έως ] Τα κτιριολογικά προγράμματα Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και των Μουσικών Σχολείων, εκπονούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου ΥΠΔΜΘ και ισχύουν για την ΟΣΚ ΑΕ και τις ΝΑ [Ν. 3467/2006 αρθ.18 παρ.2β ΦΕΚ 128/Α/ ]. Στο στάδιο της προμελέτης μπορεί να γίνει τροποποίηση σε ό,τι αφορά τη συνολική επιφάνεια των χώρων με προσαύξηση 10% [Ν. 3467/2006 αρ.18 παρ.2β ΦΕΚ 128/Α/ ]. Η έγκριση των Κτιριολογικών Προγραμμάτων και των Κτιριολογικών Προτύπων γίνεται με Υπουργική Απόφαση [Ν. 3027/2002 αρθ.2 παρ.5α,β,γ ΦΕΚ 152/Α/ ]. Κτιριολογικό Πρόγραμμα Πρόταση Η πρόταση της ΟΣΚ ΑΕ αφορά στην έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων των υπό ανέγερση σχολικών μονάδων στην επικράτεια από το ΥΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες κάθε φορά εγκεκριμένες από την ΟΣΚ ΑΕ σχετικές προτάσεις. Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας Η ΟΣΚ ΑΕ, μέσω του Πολεοδομικού της Γραφείου, έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης της κατά το νόμο απαραίτητης οικοδομικής άδειας για τα έργα αρμοδιότητάς της. Σύμφωνα με το Ν.1892/1990, «[ ] οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων εκδίδονται από τον Οργανισμό αυτόν, με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα κτίρια αυτά». Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

10 05. Έργα με προγραμματικές συμβάσεις Μετά την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αττικής και της επικράτειας. Νομοθεσία έως Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 24 του Ν.2240/94 [ΦΕΚ 153/Α / ]: «Σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να ανατεθεί στην ΟΣΚ ΑΕ η μελέτη και η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σε βάρος πάντοτε των προβλεπόμενων πιστώσεων στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» και «[ ] Κατ εξαίρεση, η κατασκευή σχολικών κτιρίων του Νομού Αττικής παραμένει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ]. Η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΠΔ 323/1989 [ΦΕΚ 146Α ], με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους ΟΤΑ του Νομού Αττικής». Το παρακάτω κείμενο αφορά στις απαιτούμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την επικράτεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία έως Αττική Σύμφωνα με το Ν.2240/94, η ΟΣΚ ΑΕ έχει την αρμοδιότητα της κατασκευής των σχολικών κτιρίων στην Αττική και μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με ΝΑ και ΟΤΑ Αττικής. Με την ΠΣ, ο φορέας υλοποίησης ΟΤΑ ΝΑ αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου, ενώ η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί ή/και εγκρίνει τις μελέτες, χρηματοδοτεί και ελέγχει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 1. Αίτημα του Δήμου προς την ΟΣΚ ΑΕ για εκτέλεση σχολικών υποδομών [προσθήκη, ανέγερση κ.λπ.] 2. Αξιολόγηση από την ΟΣΚ ΑΕ [σε συνεργασία με αντίστοιχο γραφείο εκπαίδευσης για μαθητικό δυναμικό, αναγκαιότητα σχολικής υποδομής και χωροταξική κατανομή της σχολικής μονάδας], 3. Πρόταση υλοποίησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για υλοποίηση μέσω ΠΣ 4. Εισήγηση στο ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ μετά από διαβίβαση σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου σε πίνακα ΠΣ 5. Αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών και προδιαγραφών από ΟΣΚ ΑΕ σε ΟΤΑ ΝΑ για σύνταξη σχετικών μελετών 6. Έλεγχος προμελετών από μηχανικούς της ΟΣΚ ΑΕ [αρχιτεκτονικά, στατικά και Η/Μ] για την τήρηση κτιριολογικών προγραμμάτων προδιαγραφών της ΟΣΚ ΑΕ 7. Εισήγηση για έγκριση από Τεχνικό Συμβούλιο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύνταξη προϋπολογισμού, χρόνου υλοποίησης του έργου και ισχύος της ΠΣ 8. Εισήγηση για έκδοση Απόφασης από ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ για τη σύναψη με προϋπολογισμό και χρόνο υλοποίησης 9. Υπογραφή ΠΣ έπειτα από τη σύμφωνή γνώμη, με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και χρόνο υλοποίησης του έργου 10. Υποβολή από ΟΤΑ ΝΑ οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, έλεγχος και έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ & υποβολή από ΟΤΑ ΝΑ τευχών δημοπράτησης για σύμφωνη γνώμη της ΟΣΚ ΑΕ 11. Δημοπράτηση από ΟΤΑ ΝΑ με συμμετοχή εκπροσώπου της ΟΣΚ ΑΕ 12. Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου μέσω του οικονομικού αντικειμένου [έλεγχος πιστοποιήσεων, χρηματοδότηση, σύμφωνη γνώμη της ΟΣΚ ΑΕ ως προς τη σκοπιμότητα των υποβληθέντων ΑΠΕ και των συμπληρωματικών συμβάσεων, έγκριση παρατάσεων της ισχύος ΠΣ κ.λπ.]. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

11 Επικράτεια [πλην Θεσσαλονίκης] Για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης στην επικράτεια [πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης] είναι αναγκαίο η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που καθιστά την ΟΣΚ ΑΕ αρμόδια για τη συνολική διαχείριση του έργου, να προηγηθεί άλλων βημάτων. Με την Προγραμματική Σύμβαση, ο φορέας υλοποίησης ΟΤΑ ΝΑ αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου, ενώ η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί ή/και εγκρίνει τις μελέτες, χρηματοδοτεί και ελέγχει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 1. Υποβολή αιτήματος από ΟΤΑ ΝΑ 2. Αξιολόγηση αναγκαιότητας από ΟΣΚ ΑΕ 3. Έγγραφο ΟΣΚ ΑΕ προς ΥΠΔΒΜΘ για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για την ανάληψη από ΟΣΚ ΑΕ της συνολικής διαχείρισης με δυνατότητα σύναψης ΠΣ με ΟΤΑ ΝΑ για την υλοποίηση του έργου 4. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης 5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προαναφερθέντα για την Αττική [από το σημείο 4 και έπειτα]. Θεσσαλονίκη Με την ΠΣ, ο φορέας υλοποίησης ΟΤΑ ΝΑ αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου, ενώ η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί ή/και εγκρίνει τις μελέτες, χρηματοδοτεί και ελέγχει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 1. Αίτημα Δήμου και υποβολή σχετικού φακέλου που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και τις λοιπές προδιαγραφές για την κατασκευή σχολικής μονάδας μέσω ΠΣ με την ΟΣΚ ΑΕ σύμφωνα με τον Ν.3194/2003 αρ. 8 παρ.12 ο οποίος παρατάθηκε με τον Ν.3577/2007 και ήταν σε ισχύ έως τις Μετά τον έλεγχο από το τμήμα της ΟΣΚ ΑΕ [Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης] και τη βεβαίωση της Νομαρχίας ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πενταετές πρόγραμμα της σχολικής στέγης της ΝΑ Θεσσαλονίκης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού για την υποβολή από το Δήμο αιτήματος στο ΥΠΔΜΘ για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 3. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, τη σχετική έγκριση από το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ και τη διαβίβαση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογράφεται η Προγραμματική Σύμβαση, με ενδεικτικό προϋπολογισμό βάσει των κτιριολογικών προγραμμάτων και του ιστορικού του κόστους των σχολικών υποδομών της ΟΣΚ ΑΕ 4. Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των σχολικών κτιρίων που υλοποιούνται με τους Δήμους της ΝΑ Θεσσαλονίκης εκπονούνται από την ΟΣΚ ΑΕ 5. Η υλοποίηση γίνεται [όπου δεν εκφράζεται αδυναμία] από τον αντίστοιχο Δήμο. Κατά τα λοιπά, η παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου γίνεται μέσω του ελέγχου του οικονομικού αντικειμένου. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

12 06. Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και με δεδομένο ότι τα έργα αυτά δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις για το δημόσιο, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τη δημοπράτηση των ώριμων και αναγκαίων έργων, που έχουν υψηλή κοινωνική προτεραιότητα. Η ήδη αποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΟΣΚ ΑΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων σε έργα ΣΔΙΤ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης και τη γεωγραφική περιοχή τους. Η ΟΣΚ ΑΕ κατέχει σημαντική πείρα σε θέματα διαγωνισμών και έργων ΣΔΙΤ. Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαδικασίες για τρία έργα ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών: έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για δύο έργα ΣΔΙΤ, ενώ άλλος ένας διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. ], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 59,40 εκ. ] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [προϋπολογισμού 89,10 εκ. ]. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ωρίμανση του τέταρτου έργου ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Κρήτη. Το ακριβές αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του έργου θα οριστικοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διατάξεις του Ν.3389/2005 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, η ΟΣΚ ΑΕ ή ο εκάστοτε αρμόδιος δημόσιος φορέας ασκούν σε όλη την επικράτεια τις αρμοδιότητες της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, καθώς και φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας κυλικείων των εν λόγω σχολικών μονάδων. Σχετική Νομοθεσία Οι σχετικοί νόμοι είναι ο Ν.3794/2009, ο οποίος προσθέτει το άρθρο 28Α στο Ν.1404/1983, ο Ν.1894/1990 και ο Ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ. Αντικείμενο των έργων ΣΔΙΤ Οι ΣΔΙΤ αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων. Προβλέπουν τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της σχολικής υποδομής [ενεργειακή διαχείριση, καθαριότητα, φύλαξη κ.ά.] για 25 χρόνια. Η αποπληρωμή του έργου γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας και αρχίζει αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του έργου. Το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της κατασκευής καθορίζεται σε 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο υλοποιείται πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια [δεν εκταμιεύει το δημόσιο κατά την περίοδο κατασκευής] και το δημόσιο καταβάλλει για την περίοδο λειτουργίας ένα ετήσιο αντίτιμο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης. Ο ιδιώτης ανάδοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα του έργου και την παροχή των υπηρεσιών συνεχώς επί 25 έτη. Με τα ΣΔΙΤ ουσιαστικά εισάγεται μια διαφορετική νοοτροπία ως προς το δημόσιο έργο με έμφαση στις προδιαγραφές αποτελέσματος, οι οποίες κρίνονται συνεχώς κατά την περίοδο λειτουργίας. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει καθορίσει τις προδιαγραφές αποτελέσματος για τα σχολικά κτίρια, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

13 07. Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Η ΟΣΚ ΑΕ προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα συγχρηματοδότησης και να συμβάλλει στην απορροφητικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει καταγράψει τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΕΡΑΑ]. Για τις περιπτώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια, η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να προχωρήσει στην προετοιμασία όλου του φακέλου για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ [κτιριολογικό πρόγραμμα, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, τεχνικό δελτίο κ.ά.], μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ή/και τη σύναψη της αντίστοιχης Προγραμματικής Σύμβασης. Για το 2011, η ΟΣΚ ΑΕ έχει προγραμματίσει την υποβολή περισσότερων από 70 έργα σχολικών υποδομών σε όλη την επικράτεια για τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ. Στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών στόχων της ΟΣΚ ΑΕ, προβλέπεται η απορρόφηση 63,4 εκ. εντός του Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

14 08. Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την τυποποίηση, την προμήθεια και τη διακίνηση των εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων καθώς και την παρακολούθηση, την προμήθεια και την επίβλεψης τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου. Επίσης, η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, αποθήκευση και διάθεση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Όπως ορίζεται και στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας, η ΟΣΚ ΑΕ έχει τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς: «Την ανάληψη της γενικής διοικητικής και οικονομικής εποπτείας και παρακολούθησης, [..] που αφορά [ ] στον εξοπλισμό των σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, [ ] καθώς και στα σχολικά κτίρια των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό [ ]». Δυνάμει του Ν.3027/2002, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.3194/2003, επιτρέπεται η ΟΣΚ ΑΕ να προμηθεύει τον αναγκαίο εξοπλισμό για: τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων εκπαίδευσης του εξωτερικού, μετά απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας, τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αποστολή υλικοτεχνικής υποδομής ή τη χρηματοδότηση ελληνικών σχολικών μονάδων στην αλλοδαπή για την επισκευή, συντήρηση ή την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τους αλλά και για σχολεία ελληνοπαίδων, την προμήθεια και εγκατάσταση μεμονωμένων αιθουσών ή αυτοτελών σχολικών μονάδων μικρής κλίμακας, με τη μέθοδο της προκατασκευής, στο σύνολο της επικράτειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τέλος, ο εξοπλισμός των σχολείων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προς τις Σχολικές Επιτροπές, με ανώτατο όριο τις ανά έτος. Το έργο της Διεύθυνσης Εξοπλισμού Σχολείων [ΔΕΣ] της ΟΣΚ ΑΕ, με την αρμοδιότητα για την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή των αντικειμένων υλικοτεχνικής υποδομής και ειδικότερα ειδών επίπλωσης, εποπτικού υλικού, μέσων διεξαγωγής και εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού έργου, δικτύων ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης και εκπαιδευτικού λογισμικού, οργανώνεται σε δύο βασικούς άξονες: α. Προγραμματισμός, σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, Δημοπράτηση και Προμήθεια Στον άξονα αυτόν, η ΔΕΣ αξιολογεί τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα αιτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία, και αφού εξασφαλίσει την ένταξη των προς προμήθεια ανά έτος ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών [ΕΠΠ] της ΓΓ Εμπορίου, συντάσσει τις Τεχνικές Προδιαγραφές, διεξάγει έρευνες αγοράς, διενεργεί τους απαραίτητους διαγωνισμούς και επιβλέπει τις συμβάσεις προμηθειών με τους αναδόχους που προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. β. Αποθήκευση εξοπλισμού, κατανομή κάλυψη αιτημάτων, διανομή για τις εκπαιδευτικές ανάγκες Στον άξονα αυτόν, η ΔΕΣ αναλαμβάνει μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα αποθήκευσης και διανομής του εξοπλισμού να καλύψει τα αιτήματα των σχολείων. Σε ετήσια βάση τα σχολεία υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τον αναγκαίο εξοπλισμό, και αφού προηγουμένως εγκριθούν από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ, διαβιβάζονται στην ΟΣΚ ΑΕ και καταχωρούνται στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

15 ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αποθηκών. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτημάτων στην ΟΣΚ ΑΕ είναι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Για το έτος 2011, θα δοθεί παράταση έως τις Μετά τις διαδικασίες οργάνωσης του μεταφορικού έργου, ανάδοχοι μεταφορείς αναλαμβάνουν τη διανομή του στα σχολεία ή τα γραφεία εκπαίδευσης της επικράτειας. Η κατανομή του εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών εξαρτάται από τα διαθέσιμα είδη, τα αιτήματα και την επιμέρους αξιολόγηση των αιτημάτων [π.χ. νεοϊδρυθέντα σχολεία, κλπ] στο πλαίσιο του πλάνου διάθεσης αντικατάστασης εξοπλισμού. Αποστολή αιτήματος από το σχολείο Έγκριση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ Διαβίβαση εγκεκριμένου αιτήματος στην ΟΣΚ ΑΕ Καταληκτική ημερομηνία: Η προμήθεια και εγκατάσταση των σχολικών μονάδων ελαφριάς προκατασκευής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός άξονας με ειδικές διαδικασίες, επειδή τοποθετούνται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Ως ξεχωριστό αντικείμενο αντιμετωπίζεται και η προμήθεια για χλοοτάπητες, συνθετικά δάπεδα αύλειων χώρων σχολείων, δάπεδα κλειστών γυμναστηρίων και ελαστικές πλάκες αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων, όπου απαιτείται διενέργεια αυτοψίας. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

16 09. Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Σύμφωνα με το Ν.3027/2002, στο κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ περιλαμβάνεται «[ ] και η ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και η ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών». Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις σχολικές μονάδες της χώρας, η ΟΣΚ ΑΕ σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας, θα επεκτείνει το πρόγραμμα στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το Αναμένεται η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η πρώτη φάση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου ολοκληρώθηκε με τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο [ΤΟΕ] σε σχολικές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτίρια. Ο ταχύς οπτικός έλεγχος διενεργήθηκε στα σχολεία της επικράτειας με έτος κατασκευής πριν το 1959 [δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό], ενώ για τα σχολικά κτίρια που έχουν ενταχθεί στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ [νομοί Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας], επεκτάθηκε ο έλεγχος στο σύνολο των σχολικών κτιρίων, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής. Να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες του προγράμματος της ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες της χώρας έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους: Κτίρια πριν από το 1959 Κτίρια μεταξύ [κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959] Κτίρια μετά το 1986 [κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1986]. Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει ΤΟΕ με δική του ευθύνη. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

17 10. Λοιπές δραστηριότητες της ΟΣΚ ΑΕ Απομάκρυνση αμιάντου Την τελευταία δεκαετία, η ΟΣΚ ΑΕ πραγματοποιεί πρόγραμμα απομάκρυνσης αμιάντου από τα σχολεία της επικράτειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και τις κατά τόπου Περιφέρειες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων, μέχρι τις Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα: Έχει απομακρυνθεί ο αμίαντος από 630 σχολεία Σε εξέλιξη απομάκρυνσης του υλικού βρίσκονται 40 έργα σε αντίστοιχα σχολεία Προγραμματίζονται εργολαβίες για επιπλέον 142 σχολεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας Η ΟΣΚ ΑΕ έχει νομικά τη δυνατότητα να συνάψει συμβάσεις με φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε συνάψει συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργων ΑΕΙ ΤΕΙ. Εξετάζεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ΟΣΚ ΑΕ προς τους Δήμους της επικράτειας. Μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Το Δεκέμβριο 2010 η ΟΣΚ ΑΕ εκπόνησε πρότυπη μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δημοτικού σχολείου. Το πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις μελέτες δημοτικών σχολείων της ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια τέτοιου μεγέθους. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχει οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση. Οι χώροι των «εικονικών» οικοδομικών τετραγώνων έχουν αποδοθεί ως χώροι πρασίνου. Οι λωρίδες κυκλοφορίας του πάρκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ποδήλατα των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στεγασμένος χώρος φύλαξης ποδηλάτων. Τέλος, στην πρότυπη αυτή μελέτη αναδεικνύεται η βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία. Πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην κατάρτιση προδιαγραφών για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΟΣΚ ΑΕ, οι προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβασης θα συμπεριληφθούν σε όλες τις μελέτες νέων διδακτηρίων που θα εκπονηθούν στο μέλλον. Για την υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους Δήμους όλης της χώρας. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Η ΟΣΚ ΑΕ έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για να πιστοποιηθεί ως φορέας έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης [ΠΕΑ], σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ. Να σημειωθεί ότι μηχανικοί της ΟΣΚ ΑΕ περιλαμβάνονται στο μητρώο με τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Τα ακίνητα, με βάση τα παραπάνω πιστοποιητικά θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

18 11. Συντηρήσεις επισκευές σχολικών μονάδων Σύμφωνα με το Ν.2218/1994 [ΦΕΚ 90/Α/ ], στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: «η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». Ομοίως, σύμφωνα με το Ν.1894/1990, η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν ασκείται από τις οικείες Νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα μισθωμένα διδακτήρια, με την προϋπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων, μετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης για το σκοπό αυτό γίνεται με απόφαση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Χρηματοδότηση σε έκτακτες περιπτώσεις Σε έκτακτες περιπτώσεις [σεισμοί, πλημμύρες, αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου κ.λπ.], οι ΟΤΑ αποστέλλουν τα αιτήματά τους στον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης ο οποίος έχει την ευθύνη ιεράρχησης και αξιολόγησης αυτών. Στη συνέχεια υποβάλλουν συνολική πρόταση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ για έκτακτη χρηματοδότηση σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ 2487Β/ ]. Επιπλέον, οι ΟΤΑ μπορούν να λάβουν έκτακτη χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ με χρέωση της ΣΑΕ 047/6, της οποίας στρατηγικός διαχειριστής είναι η ΟΣΚ ΑΕ [Π.Δ. 414/1998/αρθ.3 παρ.α15, Βγ]. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται μετά την εισήγηση της ΟΣΚ ΑΕ και Υπουργική Απόφαση. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

19 12. Παράρτημα Στάδια Απαλλοτρίωσης Οικοπέδων [σύμφωνα με το Ν.2882/2001] 1. Έγγραφο προς Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για συγκρότηση επιτροπής που θα κρίνει την καταλληλότητα και αναγκαιότητα απόκτησης χώρου [Ν. 3467/06, άρθρ. 18, παρ. 9] 2. Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας 3. Σύνταξη πρακτικού καταλληλότητας και αναγκαιότητας συγκεκριμένου οικοπέδου από την αρμόδια επιτροπή 4. Έγγραφο προς το Δήμο για χαρακτηρισμό του χώρου «ως χώρου σχολείου» και αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών 5. Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού, γίνεται ορισμός μηχανικού κτηματογράφησης για σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα φερόμενων ιδιοκτητών όπου απεικονίζεται [Ν. 2882/01 αρθρ. 3 1 και Ν. 3027/02 άρθρ. 1 παρ. 9]: η απαλλοτριούμενη έκταση οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας όλα τα προσδιοριστικά στοιχεία των επικειμένων που υπάρχουν σε κάθε ιδιοκτησία 6. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα της απαλλοτρίωσης του χώρου [Ν. 2882/01 αρθρ. 3 5] 7. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης όπου προσδιορίζεται η αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου [Ν. 2882/01 αρθρ & Ν. 2985/02 άρθρ. 1 7] 8. Εισήγηση στο Δ.Σ. της ΟΣΚ Α.Ε., για απόκτηση του χώρου με αναγκαστική απαλλοτρίωση και βεβαίωση της διαθεσιμότητας της πίστωσης. 9. Απόφαση ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕγια απόκτηση του οικοπέδου με αναγκαστική απαλλοτρίωση 10. Έγγραφο ΟΣΚ ΑΕπρος ΥΠΟΜΕΔΙ για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΚΥΑ] αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων [Ν. 3027/02 αρθρ. 1 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 1 του ΠΔ 189/2009 [ΦΕΚ 221/Α/ ], το οποίο συνοδεύεται από: Πρακτικό καταλληλότητας οικοπέδου [2 αντίγραφα] Κτηματολογικό διάγραμμα & πίνακα [4 αντίγραφα] Απόφαση Δ.Σ. ΟΣΚ ΑΕ [2 αντίγραφα] Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [2 αντίγραφα] Δημοσίευση της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [2 αντίγραφα] Πρακτικό τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [2 αντίγραφα] Τεχνική Έκθεση 11. Έκδοση ΚΥΑ από τους παραπάνω Υπουργούς [Ν. 3027/2002 αρθρ. 1 1] 12. Δημοσίευση της ΚΥΑ στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 13. Έγγραφο προς Κτηματική Υπηρεσία για καθορισμό αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 14. Έγγραφο προς Υποθηκοφυλακείο για προσωρινή μεταγραφή του ακινήτου [Ν. 2882/2001 αρθρ. 1 4] 15. Έκδοση από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικού προσωρινής μεταγραφής 16. Διαβίβαση φακέλου στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών για ορισμό δικασίμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και έξωση των ιδιοκτητών [Ν. 3027/2002 αρθρ. 1 παρ, 4] 17. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου για προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των ιδιοκτητών Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

20 18. Εισήγηση στο ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση στο Τ.Π.& Δ της προσωρινής αποζημίωσης [περιλαμβανομένης και της αμοιβής δικηγόρων & δικαστικών εξόδων Ν. 3130/03 άρθρ. 31 ] 19. Απόφαση ΔΣ ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης 20. Διαβίβαση σχετικών δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση εντάλματος πληρωμής 21. Έκδοση εντάλματος πληρωμής 22. Θεώρηση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 23. Παρακατάθεση στο Τ.Π.&Δ της προσωρινής αποζημίωσης [εντός 18μήνου από την δημοσίευση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου] [Ν. 2882/01 αρθρ.11 3] 24. Ενέργειες εξώσεως ιδιοκτητών & ενοικιαστών 25. Εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ιδιοκτητών 26. Απόφαση Εφετείου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ιδιοκτητών 27. Εισήγηση στο Δ.Σ. της ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση στο Τ.Π.& Δ συμπληρωματικής [διαφορά μεταξύ οριστικής & προσωρινής] αποζημίωσης στο Τ.Π.&Δ [περιλαμβανομένης και της αμοιβής δικηγόρων & δικαστικών εξόδων] 28. Απόφαση ΔΣ ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση συμπληρωματικής αποζημίωσης 29. Διαβίβαση σχετικών δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση εντάλματος πληρωμής 30. Θεώρηση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 31. Έκδοση εντάλματος πληρωμής 32. Παρακατάθεση στο Τ.Π.&Δ της συμπληρωματικής αποζημίωσης 33. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ειδοποιήσεως ιδιοκτητών για την παρακατάθεση της συμπληρωματικής αποζημίωσης 34. Χορήγηση εντύπων υπολογισμών ανά ιδιοκτήτη, βάσει αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου για αναγνώριση δικαιούχων, προκειμένου να εισπράξει την αναλογούσα αποζημίωση από το Τ.Π.&Δ. 35. Οριστική μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο της ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 8324/518/29-01-2015 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ.20193/05-02-2015) εγγράφου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 8324/518/29-01-2015 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ.20193/05-02-2015) εγγράφου του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΠ 101700/9-05-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 - Ιούνιος 2012 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Χ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4/22.03.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 40/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 29-2-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Τεχνοοικονομική πραγματογνωμοσύνη παρεμβάσεων εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 1 Περιεχόμενα 01. Έργα ΣΔΙΤ και νομοθετικό πλαίσιο 3 01.01 Έργα ΣΔΙΤ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-Ο9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-Ο9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 4 η 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.33278/394

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧΨΤ-ΗΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧΨΤ-ΗΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ 13-11-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ Π. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω, 11-1 - 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αριθμ. Πρωτ.: 1299 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 110 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 Αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16 ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚΙ- Τ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 30/4/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3500 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr Κωδικός Πρόσκλησης: 45 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΛ7ΛΨ-ΣΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΛ7ΛΨ-ΣΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Oι προθεσμίες Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι: Ο μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.08.2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10079 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση:Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Συκιές: 5/11/2013 Αρ. πρωτ: 80434 Ανάθεση εργασιών «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ----- ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-ΠΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-ΠΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προς: Την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια 18 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 /

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.3 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / 14.04.05 Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ήλιδας" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ήλιδας με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8 με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω 25-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 32884 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.1573 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 89, 91 του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π. : Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 36 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π. : Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 36 T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.17 14:40:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ7ΡΨ9-ΗΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα