Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Transcript

1 Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

2 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη Executive summary Σκοπός και Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Υλοποίηση έργων σχολικών υποδομών Προγραμματισμός & Απόκτηση Γης Μελέτη & Κατασκευή έργων σχολικών υποδομών Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Λοιπές δραστηριότητες της ΟΣΚ ΑΕ Συντηρήσεις επισκευές σχολικών μονάδων Παράρτημα Στάδια απαλλοτρίωσης οικοπέδων Προϋποθέσεις εγκατάστασης διδακτηρίου στην επικράτεια Προϋποθέσεις εγκατάστασης προκατασκευασμένου διδακτηρίου στην επικράτεια Προϋποθέσεις κατασκευής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στην επικράτεια Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 24 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

3 00. Επιτελική Σύνοψη Executive summary Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετέχει στην ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του «Καλλικράτη». Η ΟΣΚ ΑΕ έχει κληθεί να ενημερώσει τους εκπροσώπους των ΟΤΑ σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης στην επικράτεια [απόκτηση γης, υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων, εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συντήρηση επισκευές, κ.ά.]. Η ΟΣΚ ΑΕ ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς κρατικούς φορείς αποτελεί σύμφωνα με το ΠΔ414/1998 τον επιτελικό σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας σε ζητήματα σχολικής στέγης. Ο οργανισμός έχει αποκομίσει πλούσια και μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού το κόστος μισθοδοσίας και οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 2,22% του συνολικού προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού και τις δανειακές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την Αναφορά Προόδου Έργων με ενημέρωση , το σύνολο των έργων της ΟΣΚ ΑΕ, στις διάφορες φάσεις υλοποίησής τους, είναι Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένας οδηγός για τις απαιτούμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων σχολικής στέγης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έως τις Ανάλογα με τις ερμηνευτικές διατάξεις που θα εγκριθούν στο άμεσο μέλλον, πολλές από τις διαδικασίες ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ. Ορισμένες από τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον αφορούν στην αρμοδιότητα της ΟΣΚ ΑΕ στις Περιφέρειες εκτός Αττικής και στην έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων και μελετών από την ΟΣΚ ΑΕ, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης του έργου. Το παρόν κείμενο συνοδεύεται και από την αντίστοιχη νομοθεσία ανά περίπτωση, τον οδηγό ειδών εξοπλισμού που παρέχει η ΟΣΚ ΑΕ και ένα αρχείο με τους νέους Δήμους της χώρας. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

4 01. Σκοπός και Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Η εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ] είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Εποπτεύουσες αρχές είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΟΜΕΔΙ] και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [ΥΠΔΒΜΘ]. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ιδρύθηκε το 1962 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το Η ΟΣΚ ΑΕ λειτουργεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ. Κύριος σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ είναι η μελέτη και κατασκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, η απόκτηση γηπέδων και η προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Στο σκοπό της ΟΣΚ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή προς τους ΟΤΑ για θέματα σχολικής στέγης, η διευκόλυνση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, η εκτέλεση έργων σχολικής στέγης στο εξωτερικό, η εκτέλεση σχολικών κτιρίων με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ] κ.ά. Παράλληλα με τις παραπάνω αρμοδιότητες, η ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση υφισταμένων σχολικών μονάδων [π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, απομάκρυνση αμιάντου κ.λπ.]. Πηγές χρηματοδότησης Οι πηγές χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προβλέπονται στο καταστατικό της ως οι πόροι της και είναι οι εξής: i. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας ii. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς iii. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών iv. Τραπεζικός δανεισμός v. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών vi. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους vii. Τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της viii. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων ix. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και οι ΣΔΙΤ. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

5 ΗΝέαΕκκπαιδευτικήπολιτικήκαιορόλοςτηςΤοπ πικήςαυτοδιο οίκησης ΟρόλοςττουΟργανισμ μούσχολικώνκτιρίωναεσττοπλαίσιοτου«καλλικράττη» 02.Υλλοποίηση ηέργωνσχολικώ ώνυποδο ομών α αρμοδιόττητες Η κύρια α δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζετα ε ι σε λειτου υργίες/διαδ δικασίες πο ου είναι απόλυταδιακριτέςςμεταξύτους.ηοσκα ΑΕείναιυπεεύθυνηγιατοσύνολοτωναπαιτο ούμενων διαδικα ασιών για την τ υλοποίη ηση του πρ ρογράμματος εκπαιδεευτικών υπο οδομών, εννώ κατά περίπτω ωσηυπάρχο ουνδιαφορ ροποιήσειςπουπροκύπ πτουναπότηνισχύουσανομοθεσία[π.χ. ανάλογαμετηνπεεριφέρεια]. Νομοθεεσίαέως Υπεύθυννος Φορέαςς για την κατασκευή σχολικών μονάδων μ είίναι η αντίίστοιχη Νομ μαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την τ επικράττεια, ενώ για γ την Αττική είναι η ΟΣΚ ΑΕ. ΣΣε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώ ώσεις μπορείί με απόφασ ση Υπουργού και μετά από α αίτημα της ΝΑ να ανατεθεί στηνοσκαεημελέττηκαιεκτέλεεσηέργωνσεεβάροςπάνντατωνπιστώ ώσεωντηςν ΝΑ. α.αττικκή Για την Αττική, Α αρμόδιος φορέα ας για τον προγραμματι π ισμό αλλά και κ για τη μεελέτη και κα ατασκευή σχολικήςς στέγης είνναι η ΟΣΚ ΑΕ Α βάσει του υ αρ.6, παρ..24γ του Ν.2240/1994 [Ν.2240/ αρθ.6 παρ.24γ ΦΕΚ 153//Α/ ]. Σύμφω ωνα με το αρ.6, παρ.24δ του ίδ διου νόμου, [ΦΕΚ 153/Α/ ], η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να α συνάψει Προγραμμα ατικές Συμβά άσεις Έργου υ με τις ΝομαρχιιακέςΑυτοδιοικήσειςαλλλάκαιτουςςΔήμουςτηςςΑττικής.Μετάτηνυλοποίησητου έργου,η ΟΣΚΑΕττοπαραδίδεειστουςφορείςτοπικήςα αυτοδιοίκησ σης. β.θεσσ σαλονίκη Μέχρι και κ το 2008 η ΟΣΚ ΑΕ μπορούσε μ ν συνάψει Προγραμμα να ατικές Συμβά άσεις Έργου με τους Δήμους και τις Κοιννότητες της ΝΑ Ν Θεσσαλο ονίκης με σκκοπό την απ πόκτηση οικο οπέδων ή τη η μελέτη, επίβλεψ ψη και κατασ σκευή Σχολικκών Μονάδω ων σε οικόπεδα χαρακτη ηρισμένα για α Σχολική Σττέγη από την ΟΣΚ ΑΕ [Ν /2003 αρθ.8 8 παρ.12α ε ΦΕΚ 267Α/ ]. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένουνασυννεχισθείηπα αραπάνωδια αδικασία. γ.επικρ ράτεια[πλη ηναττικήςκκαιθεσσαλλονίκης] Σύμφωνα με την ισ σχύουσα νο ομοθεσίας έως τις [Ν. 2218/1994 αρθ.41 παρ ρ.1ι ΦΕΚ 90/Α/ ]υπ πεύθυνοςφο ορέαςγιατη ηνκατασκευή ήσχολικώνμ μονάδωνστη ηνεπικράτεια[εκτός Αττικής]ήτανηαντίίστοιχηΝομ μαρχιακήαυττοδιοίκηση [ΝΑ].Ωστόσ σο,σεεξαιρεετικές περιπ πτώσειςή για λόγο ους αντιμετώ ώπισης εκτά άκτων αναγκών, μπορεί με την έκδο οση Υπουργιικών Αποφάσ σεων και μετά σχχετικό αίτημ μα της ΝΑ, να ν ανατεθείί στην ΟΣΚ ΑΕ να αναλλάβει όλες τις διαδικασ σίες που σχετίζοννται με τηνν εκτέλεση ενός έργου υ σχολικού διδακτηρίο ου [απόκτησ ση γης, μελλέτη και κατασκεευή]σεβάρο οςτωνπιστώ ώσεωντηςσσαε047/6τη ηςοσκαε[ν Ν.2240/1994 4αρθ.6παρ.24βΦΕΚ 153/A/ ]. Τοκείμεενοπουακο ολουθείείνα αιέναςοδηγόςγιατιςαπ παιτούμενεςςδιαδικασίεεςυλοποίηση ηςέργων σχολικήςς στέγης σύ ύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεεσία έως τις Ανάλογα α με τις ερμηνευ υτικέςδιατάξξειςπουθα εγκριθούνσ στοάμεσομέέλλον,πολλέέςαπότιςδιαδικασίεςεενδέχεται ναπαρα αμείνουνσειισχύ. σμόςσχολικώ ώνκτιρίωναε ΓραφείοΔιευθύνοντο οςσυμβούλο ου Φεβρου υάριος2011 Οργανισ 5

6 03. Προγραμματισμός & Απόκτηση Γης Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα και οι διαδικασίες για τον προγραμματισμό ενός νέου έργου σχολικών υποδομών και την απόκτηση γης. Να σημειωθεί ότι με τον όρο «νέο έργο σχολικών υποδομών» εννοείται μία νέα σχολική μονάδα, η οποία δεν υπάρχει μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή και πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. 1.Σύνταξη αιτήματος από ΟΤΑ 2.Ίδρυση νέας σχολικής μονάδας 3.Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας 4.Πρακτικό Καταλληλότητας Αίτημα Ο αρμόδιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης συντάσσει το αίτημα για την υλοποίηση ενός έργου σχολικών υποδομών. Οι προτάσεις της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας ή/και κοινωνίας [Διευθυντής Εκπαίδευσης, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, κ.ά.] μπορεί να έχουν συμπεριληφθεί ή συνεκτιμηθεί. Το αίτημα για τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας είναι πιθανόν να περιλαμβάνει προτάσεις για οικόπεδα. Στο πλαίσιο σύνταξης του αιτήματος, ο αρμόδιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ελέγχει και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα για την υλοποίηση του έργου. Στοιχεία που είναι απαιτούμενα κατά περίπτωση για την αναγκαιότητα είναι τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής, ο τρόπος λειτουργίας υφιστάμενων σχολικών μονάδων [π.χ. σε μισθωμένο κτίριο, σε παλαιό κτίριο, κ.ά.], ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα κ.ά. Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της αναγκαιότητας της σχολικής μονάδας επανεξετάζεται από την Επιτροπή Καταλληλότητας του χώρου/οικοπέδου. Ίδρυση Νέας Σχολικής Μονάδας Για την ίδρυση μιας νέας σχολικής μονάδας, μέχρι τις , αρμόδια υπηρεσία ήταν η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας [ΠΕ] ή Δευτεροβάθμιας [ΔΕ] Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ μετά σχετικό αίτημα της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας [Κ.Υ.Α. 5971/ΣΤ5, αρ.4 παρ.2 ΦΕΚ 94Β/ ]. Μετά την ισχύ της νέας νομοθεσίας από , αίτημα για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας μπορεί να υποβάλλει ο αρμόδιος Δήμος. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση ίδρυσης από το ΥΠΔΒΜΘ και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Να σημειωθεί δε ότι η ίδρυση του σχολείου είναι υποχρεωτική για την κήρυξη απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η σχολική μονάδα είναι ήδη σε λειτουργία, προσκομίζεται το ΦΕΚ ίδρυσής της. Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας Μετά την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, απαιτείται η σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας του χώρου στέγασης του νεοϊδρυθέντος σχολείου. Η αρμοδιότητα για τη σύσταση της Επιτροπής Καταλληλότητας ανήκε στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις [σύμφωνα με τον Ν.3467/2006 αρθ.18 παρ.6, ΦΕΚ 128 Α / ], ενώ μετά την βάσει του «Καλλικράτη» ανήκει στον οικείο Δήμο. Η Επιτροπή Καταλληλότητας είναι απαραίτητη και στις περιπτώσεις μίσθωσης κτιρίων για στέγαση σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέλη της Επιτροπής Καταλληλότητας καθορίζονται από το Ν.3467/2006. Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» [άρθρο 94 4, άρθρο 95 1 & άρθρο 285] θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα συγκρότησης των παραπάνω επιτροπών από τους αρμόδιους Δήμους, σε σχέση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ] που ακύρωσαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις [ΚΥΑ] για την κήρυξη απαλλοτρίωσης χώρων με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίων. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

7 αιτιολογία του ΣτΕ σχετίζεται με τη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας από αιρετό όργανο ΟΤΑ [π.χ. ακύρωση της /5114/Δ0010/ ΚΥΑ του χώρου για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Μεταμόρφωσης με την 2798/ απόφαση του ΣτΕ]. Πρακτικό Καταλληλότητας Η Επιτροπή Καταλληλότητας είναι αρμόδια για να προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου και να συντάξει το Πρακτικό Καταλληλότητας. Τα κριτήρια καταλληλότητας & επιλογής χώρων Σχολικής Στέγης καθορίζονται με απόφαση Υπουργού [Υ.Α /ΣΤ1 ΦΕΚ 635Β/ ]. Το σχετικό ΦΕΚ, καθώς και όλη η σχετική νομοθεσία επισυνάπτονται στο CD της ΟΣΚ ΑΕ. Πλέον της ίδρυσης του σχολείου, στο Πρακτικό Καταλληλότητας τεκμηριώνεται και η αναγκαιότητα απόκτησης του χώρου βάσει των στοιχείων που διαθέτει ο Δήμος και η ΟΣΚ ΑΕ [απογραφικές πληροφορίες των Σχολικών Μονάδων, δεδομένα και χάρτες GIS, πληροφοριακή βάση αιτημάτων κ.λπ.]. Περίπτωση απαλλοτρίωσης 5.Χαρακτηρισμός χώρου ως «σχολικού» 6. Σύνταξη κτηματολογικού και πίνακα 7.Έκδοση ΚΥΑ για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης 8.Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για μελέτη 5.Χαρακτηρισμός χώρου ως «σχολικού» Περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης 8.Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για μελέτη Χαρακτηρισμός χώρου Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απόκτησης χώρου καθώς και η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται ο χαρακτηρισμός του χώρου ως Σχολικού. [Οι σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 813/2004 & 814/2004 έκριναν αντισυνταγματικό το άρθρο 31 4 του Ν. 2009/1992, το οποίο θεωρούσε ότι όλα τα εντός σχεδίου οικοδομήσιμα οικόπεδα είναι κατάλληλα για ανέγερση σχολείων]. Ο φορέας υλοποίησης του έργου αιτείται εγγράφως το χαρακτηρισμό του χώρου επισυνάπτοντας το Πρακτικό Καταλληλότητας στον αντίστοιχο Δήμο. Ο Δήμος είναι αρμόδιος για την προώθηση της διαδικασίας του χαρακτηρισμού: έκδοση απόφασης Δημοτικού συμβουλίου, κοινοποίηση στους αρμοδίους, συζήτηση ενστάσεων κ.λπ. και στη συνέχεια διαβίβαση αρμοδίως στην Περιφέρεια ή Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [ΥΠΕΚΑ] για την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Περιπτώσεις απόκτησης γης Η απόκτηση του χώρου από την ΟΣΚ ΑΕ γίνεται με αναγκαστική απαλλοτρίωση, αγορά ή παραχώρηση. Σε περιοχές μη αρμοδιότητας της ΟΣΚ ΑΕ απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης για ανάθεση του έργου στην ΟΣΚ ΑΕ [άρθρο 6 24 του Ν. 2240/1994 [153/Α/ ]. Για την περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ισχύουν οι Ν.3027/02 [ΦΕΚ 152/Α/2002] & Ν.2882/2001 [ΦΕΚ 17/Α/2001]. Η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει στη σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα και στη συνέχεια προωθεί τη διαδικασία για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΚΥΑ] για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Στο Παράρτημα του παρόντος υπάρχει αρχείο με όλα τα στάδια απαλλοτρίωσης οικοπέδου. Για την περίπτωση της αγοράς, ισχύουν οι Ν.3027/2002 [ΦΕΚ 152/Α/2002] & Ν.2882/2001 [ΦΕΚ 17/Α/2001]. Για την παραχώρηση ισχύει το άρθρο 16 2 του Ν. 513/1976 [ΦΕΚ 356/Δ/ ]. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

8 Απαιτείται η πρόταση του φορέα για την παραχώρηση οικοπέδου, η αποδοχή της παραχώρησης από την ΟΣΚ ΑΕ και η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος Μετά την απόκτηση του χώρου με οποιονδήποτε τρόπο ακολουθεί η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος για την εκπόνηση της μελέτης. Στο τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται οι θεωρημένοι όροι δόμησης για το αντίστοιχο οικόπεδο. Συμπλήρωση φακέλου έργου για εκπόνηση μελέτης Η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης να αναλάβει συγκεκριμένο έργο ανέγερσης διδακτηρίου στην Επικράτεια. Για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης απαιτείται η συμπλήρωση του φακέλου του έργου, σύμφωνα με τα παρακάτω: Έργα συμβατικής κατασκευής στην επικράτεια Κατ εφαρμογή του άρ. 6 παρ. 24 του Ν.2240/94 [ΦΕΚ 153/Α/ ] σε συνδυασμό με το αρ. 113 του Ν.1892/90 [ΦΕΚ 101/Α/ ], το οποίο προβλέπει ότι μετά σχετική Υπουργική Απόφαση μπορεί να ανατεθεί στην ΟΣΚ ΑΕ συγκεκριμένο έργο ανέγερσης διδακτηρίου, σε περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχίας [ή Δήμου από ], η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί μια σειρά από έργα ανέγερσης διδακτηρίων όλων των μεγεθών και βαθμίδων εκπαίδευσης στην Επικράτεια. Η κατάρτιση των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις [βλ. Παράρτημα 12.02: Προϋποθέσεις εγκατάστασης διδακτηρίου στην Επικράτεια] γίνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχίας [από του οικείου Δήμου] σε συνεργασία με την ΟΣΚ ΑΕ [διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής σχολείου σε προτεινόμενο από τη Νομαρχία χώρο, εξέταση τοπογραφικών διαγραμμάτων, τίτλων ιδιοκτησίας κλπ]. Η απόκτηση γης γίνεται κυρίως σε χώρους ιδιοκτησίας της Νομαρχίας [ή του Δήμου] μετά από παραχώρηση κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης [Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.513/1976 ΦΕΚ 356/Α/ ]. Όπως ισχύει και στην Αττική, παραμένει η βασική προϋπόθεση του χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού. Μετά τη συμπλήρωσή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι πλήρεις φάκελοι διαβιβάζονται για εκπόνηση μελέτης, δημοπράτηση και κατασκευή του διδακτηρίου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΟΣΚ ΑΕ. Έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης στην επικράτεια Η ΟΣΚ ΑΕ υλοποιεί πρόγραμμα εγκατάστασης αιθουσών βαριάς προκατασκευής σε όλους τους Δήμους της Επικρατείας για μικρά διδακτήρια [Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία] στο πλαίσιο του άρ.6, παρ. 24 του Ν.2240/1994 [ΦΕΚ 153/Α/ ], προκειμένου να αντιμετωπιστούν ταχύτερα οποιεσδήποτε έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες σε σχολική στέγη, προς συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [των Νομαρχιών μέχρι τις και των Δήμων μετά την ]. Για την πιο άμεση υλοποίηση των έργων προτιμάται η αξιοποίηση χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου [ή της Νομαρχίας], οι οποίοι να μπορούν να παραχωρηθούν προς την ΟΣΚ ΑΕ κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης διδακτηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.513/1976 [ΦΕΚ 356/Α/ ]. Αντίστοιχα με τα έργα συμβατικής κατασκευής οι φάκελοι του έργου καταρτίζονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Νομαρχίας [από του οικείου Δήμου] σύμφωνα με τις οδηγίες της ΟΣΚ ΑΕ [βλ. Παράρτημα 12.03: Προϋποθέσεις εγκατάστασης προκατασκευασμένου διδακτηρίου στην Επικράτεια]. Βασικό προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη κατάλληλου χώρου, χαρακτηρισμένου ως σχολικού, για παραχώρηση προς την ΟΣΚ ΑΕ. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

9 04. Μελέτη & Κατασκευή έργων σχολικών υποδομών Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης γης, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει στην εκπόνηση των μελετών και τη δημοπράτηση των έργων αρμοδιότητάς της. Το στελεχιακό δυναμικό της ΟΣΚ ΑΕ έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να αντεπεξέλθει στο μεγάλο όγκο αιτημάτων, προκειμένου να υλοποιούνται σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις σχολικών υποδομών σε όλη την Ελλάδα. Κτιριολογικό Πρόγραμμα [σύμφωνα με τη νομοθεσία έως ] Τα κτιριολογικά προγράμματα Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και των Μουσικών Σχολείων, εκπονούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου ΥΠΔΜΘ και ισχύουν για την ΟΣΚ ΑΕ και τις ΝΑ [Ν. 3467/2006 αρθ.18 παρ.2β ΦΕΚ 128/Α/ ]. Στο στάδιο της προμελέτης μπορεί να γίνει τροποποίηση σε ό,τι αφορά τη συνολική επιφάνεια των χώρων με προσαύξηση 10% [Ν. 3467/2006 αρ.18 παρ.2β ΦΕΚ 128/Α/ ]. Η έγκριση των Κτιριολογικών Προγραμμάτων και των Κτιριολογικών Προτύπων γίνεται με Υπουργική Απόφαση [Ν. 3027/2002 αρθ.2 παρ.5α,β,γ ΦΕΚ 152/Α/ ]. Κτιριολογικό Πρόγραμμα Πρόταση Η πρόταση της ΟΣΚ ΑΕ αφορά στην έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων των υπό ανέγερση σχολικών μονάδων στην επικράτεια από το ΥΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες κάθε φορά εγκεκριμένες από την ΟΣΚ ΑΕ σχετικές προτάσεις. Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας Η ΟΣΚ ΑΕ, μέσω του Πολεοδομικού της Γραφείου, έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης της κατά το νόμο απαραίτητης οικοδομικής άδειας για τα έργα αρμοδιότητάς της. Σύμφωνα με το Ν.1892/1990, «[ ] οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων εκδίδονται από τον Οργανισμό αυτόν, με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα κτίρια αυτά». Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

10 05. Έργα με προγραμματικές συμβάσεις Μετά την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αττικής και της επικράτειας. Νομοθεσία έως Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 24 του Ν.2240/94 [ΦΕΚ 153/Α / ]: «Σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να ανατεθεί στην ΟΣΚ ΑΕ η μελέτη και η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σε βάρος πάντοτε των προβλεπόμενων πιστώσεων στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» και «[ ] Κατ εξαίρεση, η κατασκευή σχολικών κτιρίων του Νομού Αττικής παραμένει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ]. Η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΠΔ 323/1989 [ΦΕΚ 146Α ], με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους ΟΤΑ του Νομού Αττικής». Το παρακάτω κείμενο αφορά στις απαιτούμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την επικράτεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία έως Αττική Σύμφωνα με το Ν.2240/94, η ΟΣΚ ΑΕ έχει την αρμοδιότητα της κατασκευής των σχολικών κτιρίων στην Αττική και μπορεί να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με ΝΑ και ΟΤΑ Αττικής. Με την ΠΣ, ο φορέας υλοποίησης ΟΤΑ ΝΑ αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου, ενώ η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί ή/και εγκρίνει τις μελέτες, χρηματοδοτεί και ελέγχει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 1. Αίτημα του Δήμου προς την ΟΣΚ ΑΕ για εκτέλεση σχολικών υποδομών [προσθήκη, ανέγερση κ.λπ.] 2. Αξιολόγηση από την ΟΣΚ ΑΕ [σε συνεργασία με αντίστοιχο γραφείο εκπαίδευσης για μαθητικό δυναμικό, αναγκαιότητα σχολικής υποδομής και χωροταξική κατανομή της σχολικής μονάδας], 3. Πρόταση υλοποίησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για υλοποίηση μέσω ΠΣ 4. Εισήγηση στο ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ μετά από διαβίβαση σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου σε πίνακα ΠΣ 5. Αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών και προδιαγραφών από ΟΣΚ ΑΕ σε ΟΤΑ ΝΑ για σύνταξη σχετικών μελετών 6. Έλεγχος προμελετών από μηχανικούς της ΟΣΚ ΑΕ [αρχιτεκτονικά, στατικά και Η/Μ] για την τήρηση κτιριολογικών προγραμμάτων προδιαγραφών της ΟΣΚ ΑΕ 7. Εισήγηση για έγκριση από Τεχνικό Συμβούλιο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύνταξη προϋπολογισμού, χρόνου υλοποίησης του έργου και ισχύος της ΠΣ 8. Εισήγηση για έκδοση Απόφασης από ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ για τη σύναψη με προϋπολογισμό και χρόνο υλοποίησης 9. Υπογραφή ΠΣ έπειτα από τη σύμφωνή γνώμη, με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και χρόνο υλοποίησης του έργου 10. Υποβολή από ΟΤΑ ΝΑ οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, έλεγχος και έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ & υποβολή από ΟΤΑ ΝΑ τευχών δημοπράτησης για σύμφωνη γνώμη της ΟΣΚ ΑΕ 11. Δημοπράτηση από ΟΤΑ ΝΑ με συμμετοχή εκπροσώπου της ΟΣΚ ΑΕ 12. Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου μέσω του οικονομικού αντικειμένου [έλεγχος πιστοποιήσεων, χρηματοδότηση, σύμφωνη γνώμη της ΟΣΚ ΑΕ ως προς τη σκοπιμότητα των υποβληθέντων ΑΠΕ και των συμπληρωματικών συμβάσεων, έγκριση παρατάσεων της ισχύος ΠΣ κ.λπ.]. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

11 Επικράτεια [πλην Θεσσαλονίκης] Για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης στην επικράτεια [πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης] είναι αναγκαίο η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που καθιστά την ΟΣΚ ΑΕ αρμόδια για τη συνολική διαχείριση του έργου, να προηγηθεί άλλων βημάτων. Με την Προγραμματική Σύμβαση, ο φορέας υλοποίησης ΟΤΑ ΝΑ αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου, ενώ η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί ή/και εγκρίνει τις μελέτες, χρηματοδοτεί και ελέγχει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 1. Υποβολή αιτήματος από ΟΤΑ ΝΑ 2. Αξιολόγηση αναγκαιότητας από ΟΣΚ ΑΕ 3. Έγγραφο ΟΣΚ ΑΕ προς ΥΠΔΒΜΘ για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για την ανάληψη από ΟΣΚ ΑΕ της συνολικής διαχείρισης με δυνατότητα σύναψης ΠΣ με ΟΤΑ ΝΑ για την υλοποίηση του έργου 4. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης 5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προαναφερθέντα για την Αττική [από το σημείο 4 και έπειτα]. Θεσσαλονίκη Με την ΠΣ, ο φορέας υλοποίησης ΟΤΑ ΝΑ αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου, ενώ η ΟΣΚ ΑΕ εκπονεί ή/και εγκρίνει τις μελέτες, χρηματοδοτεί και ελέγχει την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 1. Αίτημα Δήμου και υποβολή σχετικού φακέλου που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και τις λοιπές προδιαγραφές για την κατασκευή σχολικής μονάδας μέσω ΠΣ με την ΟΣΚ ΑΕ σύμφωνα με τον Ν.3194/2003 αρ. 8 παρ.12 ο οποίος παρατάθηκε με τον Ν.3577/2007 και ήταν σε ισχύ έως τις Μετά τον έλεγχο από το τμήμα της ΟΣΚ ΑΕ [Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης] και τη βεβαίωση της Νομαρχίας ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πενταετές πρόγραμμα της σχολικής στέγης της ΝΑ Θεσσαλονίκης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού για την υποβολή από το Δήμο αιτήματος στο ΥΠΔΜΘ για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 3. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, τη σχετική έγκριση από το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ και τη διαβίβαση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογράφεται η Προγραμματική Σύμβαση, με ενδεικτικό προϋπολογισμό βάσει των κτιριολογικών προγραμμάτων και του ιστορικού του κόστους των σχολικών υποδομών της ΟΣΚ ΑΕ 4. Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των σχολικών κτιρίων που υλοποιούνται με τους Δήμους της ΝΑ Θεσσαλονίκης εκπονούνται από την ΟΣΚ ΑΕ 5. Η υλοποίηση γίνεται [όπου δεν εκφράζεται αδυναμία] από τον αντίστοιχο Δήμο. Κατά τα λοιπά, η παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου γίνεται μέσω του ελέγχου του οικονομικού αντικειμένου. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

12 06. Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και με δεδομένο ότι τα έργα αυτά δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις για το δημόσιο, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τη δημοπράτηση των ώριμων και αναγκαίων έργων, που έχουν υψηλή κοινωνική προτεραιότητα. Η ήδη αποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΟΣΚ ΑΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων σε έργα ΣΔΙΤ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης και τη γεωγραφική περιοχή τους. Η ΟΣΚ ΑΕ κατέχει σημαντική πείρα σε θέματα διαγωνισμών και έργων ΣΔΙΤ. Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαδικασίες για τρία έργα ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών: έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για δύο έργα ΣΔΙΤ, ενώ άλλος ένας διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. ], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 59,40 εκ. ] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [προϋπολογισμού 89,10 εκ. ]. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ωρίμανση του τέταρτου έργου ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Κρήτη. Το ακριβές αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του έργου θα οριστικοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διατάξεις του Ν.3389/2005 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, η ΟΣΚ ΑΕ ή ο εκάστοτε αρμόδιος δημόσιος φορέας ασκούν σε όλη την επικράτεια τις αρμοδιότητες της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, καθώς και φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας κυλικείων των εν λόγω σχολικών μονάδων. Σχετική Νομοθεσία Οι σχετικοί νόμοι είναι ο Ν.3794/2009, ο οποίος προσθέτει το άρθρο 28Α στο Ν.1404/1983, ο Ν.1894/1990 και ο Ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ. Αντικείμενο των έργων ΣΔΙΤ Οι ΣΔΙΤ αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων. Προβλέπουν τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της σχολικής υποδομής [ενεργειακή διαχείριση, καθαριότητα, φύλαξη κ.ά.] για 25 χρόνια. Η αποπληρωμή του έργου γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας και αρχίζει αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του έργου. Το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της κατασκευής καθορίζεται σε 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο υλοποιείται πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια [δεν εκταμιεύει το δημόσιο κατά την περίοδο κατασκευής] και το δημόσιο καταβάλλει για την περίοδο λειτουργίας ένα ετήσιο αντίτιμο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης. Ο ιδιώτης ανάδοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα του έργου και την παροχή των υπηρεσιών συνεχώς επί 25 έτη. Με τα ΣΔΙΤ ουσιαστικά εισάγεται μια διαφορετική νοοτροπία ως προς το δημόσιο έργο με έμφαση στις προδιαγραφές αποτελέσματος, οι οποίες κρίνονται συνεχώς κατά την περίοδο λειτουργίας. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει καθορίσει τις προδιαγραφές αποτελέσματος για τα σχολικά κτίρια, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

13 07. Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Η ΟΣΚ ΑΕ προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα συγχρηματοδότησης και να συμβάλλει στην απορροφητικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει καταγράψει τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΕΡΑΑ]. Για τις περιπτώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια, η ΟΣΚ ΑΕ μπορεί να προχωρήσει στην προετοιμασία όλου του φακέλου για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ [κτιριολογικό πρόγραμμα, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, τεχνικό δελτίο κ.ά.], μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ή/και τη σύναψη της αντίστοιχης Προγραμματικής Σύμβασης. Για το 2011, η ΟΣΚ ΑΕ έχει προγραμματίσει την υποβολή περισσότερων από 70 έργα σχολικών υποδομών σε όλη την επικράτεια για τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ. Στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών στόχων της ΟΣΚ ΑΕ, προβλέπεται η απορρόφηση 63,4 εκ. εντός του Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

14 08. Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την τυποποίηση, την προμήθεια και τη διακίνηση των εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων καθώς και την παρακολούθηση, την προμήθεια και την επίβλεψης τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου. Επίσης, η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, αποθήκευση και διάθεση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Όπως ορίζεται και στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας, η ΟΣΚ ΑΕ έχει τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς: «Την ανάληψη της γενικής διοικητικής και οικονομικής εποπτείας και παρακολούθησης, [..] που αφορά [ ] στον εξοπλισμό των σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, [ ] καθώς και στα σχολικά κτίρια των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό [ ]». Δυνάμει του Ν.3027/2002, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.3194/2003, επιτρέπεται η ΟΣΚ ΑΕ να προμηθεύει τον αναγκαίο εξοπλισμό για: τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων εκπαίδευσης του εξωτερικού, μετά απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας, τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αποστολή υλικοτεχνικής υποδομής ή τη χρηματοδότηση ελληνικών σχολικών μονάδων στην αλλοδαπή για την επισκευή, συντήρηση ή την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τους αλλά και για σχολεία ελληνοπαίδων, την προμήθεια και εγκατάσταση μεμονωμένων αιθουσών ή αυτοτελών σχολικών μονάδων μικρής κλίμακας, με τη μέθοδο της προκατασκευής, στο σύνολο της επικράτειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τέλος, ο εξοπλισμός των σχολείων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προς τις Σχολικές Επιτροπές, με ανώτατο όριο τις ανά έτος. Το έργο της Διεύθυνσης Εξοπλισμού Σχολείων [ΔΕΣ] της ΟΣΚ ΑΕ, με την αρμοδιότητα για την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή των αντικειμένων υλικοτεχνικής υποδομής και ειδικότερα ειδών επίπλωσης, εποπτικού υλικού, μέσων διεξαγωγής και εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού έργου, δικτύων ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης και εκπαιδευτικού λογισμικού, οργανώνεται σε δύο βασικούς άξονες: α. Προγραμματισμός, σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, Δημοπράτηση και Προμήθεια Στον άξονα αυτόν, η ΔΕΣ αξιολογεί τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα αιτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία, και αφού εξασφαλίσει την ένταξη των προς προμήθεια ανά έτος ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών [ΕΠΠ] της ΓΓ Εμπορίου, συντάσσει τις Τεχνικές Προδιαγραφές, διεξάγει έρευνες αγοράς, διενεργεί τους απαραίτητους διαγωνισμούς και επιβλέπει τις συμβάσεις προμηθειών με τους αναδόχους που προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. β. Αποθήκευση εξοπλισμού, κατανομή κάλυψη αιτημάτων, διανομή για τις εκπαιδευτικές ανάγκες Στον άξονα αυτόν, η ΔΕΣ αναλαμβάνει μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα αποθήκευσης και διανομής του εξοπλισμού να καλύψει τα αιτήματα των σχολείων. Σε ετήσια βάση τα σχολεία υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τον αναγκαίο εξοπλισμό, και αφού προηγουμένως εγκριθούν από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ, διαβιβάζονται στην ΟΣΚ ΑΕ και καταχωρούνται στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

15 ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αποθηκών. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτημάτων στην ΟΣΚ ΑΕ είναι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Για το έτος 2011, θα δοθεί παράταση έως τις Μετά τις διαδικασίες οργάνωσης του μεταφορικού έργου, ανάδοχοι μεταφορείς αναλαμβάνουν τη διανομή του στα σχολεία ή τα γραφεία εκπαίδευσης της επικράτειας. Η κατανομή του εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών εξαρτάται από τα διαθέσιμα είδη, τα αιτήματα και την επιμέρους αξιολόγηση των αιτημάτων [π.χ. νεοϊδρυθέντα σχολεία, κλπ] στο πλαίσιο του πλάνου διάθεσης αντικατάστασης εξοπλισμού. Αποστολή αιτήματος από το σχολείο Έγκριση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ Διαβίβαση εγκεκριμένου αιτήματος στην ΟΣΚ ΑΕ Καταληκτική ημερομηνία: Η προμήθεια και εγκατάσταση των σχολικών μονάδων ελαφριάς προκατασκευής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός άξονας με ειδικές διαδικασίες, επειδή τοποθετούνται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Ως ξεχωριστό αντικείμενο αντιμετωπίζεται και η προμήθεια για χλοοτάπητες, συνθετικά δάπεδα αύλειων χώρων σχολείων, δάπεδα κλειστών γυμναστηρίων και ελαστικές πλάκες αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων, όπου απαιτείται διενέργεια αυτοψίας. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

16 09. Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Σύμφωνα με το Ν.3027/2002, στο κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ περιλαμβάνεται «[ ] και η ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και η ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών». Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις σχολικές μονάδες της χώρας, η ΟΣΚ ΑΕ σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας, θα επεκτείνει το πρόγραμμα στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το Αναμένεται η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η πρώτη φάση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου ολοκληρώθηκε με τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο [ΤΟΕ] σε σχολικές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτίρια. Ο ταχύς οπτικός έλεγχος διενεργήθηκε στα σχολεία της επικράτειας με έτος κατασκευής πριν το 1959 [δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό], ενώ για τα σχολικά κτίρια που έχουν ενταχθεί στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ [νομοί Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας], επεκτάθηκε ο έλεγχος στο σύνολο των σχολικών κτιρίων, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής. Να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες του προγράμματος της ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες της χώρας έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους: Κτίρια πριν από το 1959 Κτίρια μεταξύ [κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959] Κτίρια μετά το 1986 [κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1986]. Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει ΤΟΕ με δική του ευθύνη. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

17 10. Λοιπές δραστηριότητες της ΟΣΚ ΑΕ Απομάκρυνση αμιάντου Την τελευταία δεκαετία, η ΟΣΚ ΑΕ πραγματοποιεί πρόγραμμα απομάκρυνσης αμιάντου από τα σχολεία της επικράτειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και τις κατά τόπου Περιφέρειες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων, μέχρι τις Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα: Έχει απομακρυνθεί ο αμίαντος από 630 σχολεία Σε εξέλιξη απομάκρυνσης του υλικού βρίσκονται 40 έργα σε αντίστοιχα σχολεία Προγραμματίζονται εργολαβίες για επιπλέον 142 σχολεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας Η ΟΣΚ ΑΕ έχει νομικά τη δυνατότητα να συνάψει συμβάσεις με φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε συνάψει συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργων ΑΕΙ ΤΕΙ. Εξετάζεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ΟΣΚ ΑΕ προς τους Δήμους της επικράτειας. Μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Το Δεκέμβριο 2010 η ΟΣΚ ΑΕ εκπόνησε πρότυπη μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δημοτικού σχολείου. Το πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις μελέτες δημοτικών σχολείων της ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια τέτοιου μεγέθους. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχει οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση. Οι χώροι των «εικονικών» οικοδομικών τετραγώνων έχουν αποδοθεί ως χώροι πρασίνου. Οι λωρίδες κυκλοφορίας του πάρκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ποδήλατα των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στεγασμένος χώρος φύλαξης ποδηλάτων. Τέλος, στην πρότυπη αυτή μελέτη αναδεικνύεται η βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία. Πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην κατάρτιση προδιαγραφών για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΟΣΚ ΑΕ, οι προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβασης θα συμπεριληφθούν σε όλες τις μελέτες νέων διδακτηρίων που θα εκπονηθούν στο μέλλον. Για την υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους Δήμους όλης της χώρας. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Η ΟΣΚ ΑΕ έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για να πιστοποιηθεί ως φορέας έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης [ΠΕΑ], σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ. Να σημειωθεί ότι μηχανικοί της ΟΣΚ ΑΕ περιλαμβάνονται στο μητρώο με τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Τα ακίνητα, με βάση τα παραπάνω πιστοποιητικά θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

18 11. Συντηρήσεις επισκευές σχολικών μονάδων Σύμφωνα με το Ν.2218/1994 [ΦΕΚ 90/Α/ ], στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: «η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». Ομοίως, σύμφωνα με το Ν.1894/1990, η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν ασκείται από τις οικείες Νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα μισθωμένα διδακτήρια, με την προϋπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων, μετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης για το σκοπό αυτό γίνεται με απόφαση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Χρηματοδότηση σε έκτακτες περιπτώσεις Σε έκτακτες περιπτώσεις [σεισμοί, πλημμύρες, αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου κ.λπ.], οι ΟΤΑ αποστέλλουν τα αιτήματά τους στον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης ο οποίος έχει την ευθύνη ιεράρχησης και αξιολόγησης αυτών. Στη συνέχεια υποβάλλουν συνολική πρόταση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ για έκτακτη χρηματοδότηση σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ 2487Β/ ]. Επιπλέον, οι ΟΤΑ μπορούν να λάβουν έκτακτη χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ με χρέωση της ΣΑΕ 047/6, της οποίας στρατηγικός διαχειριστής είναι η ΟΣΚ ΑΕ [Π.Δ. 414/1998/αρθ.3 παρ.α15, Βγ]. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται μετά την εισήγηση της ΟΣΚ ΑΕ και Υπουργική Απόφαση. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

19 12. Παράρτημα Στάδια Απαλλοτρίωσης Οικοπέδων [σύμφωνα με το Ν.2882/2001] 1. Έγγραφο προς Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για συγκρότηση επιτροπής που θα κρίνει την καταλληλότητα και αναγκαιότητα απόκτησης χώρου [Ν. 3467/06, άρθρ. 18, παρ. 9] 2. Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας 3. Σύνταξη πρακτικού καταλληλότητας και αναγκαιότητας συγκεκριμένου οικοπέδου από την αρμόδια επιτροπή 4. Έγγραφο προς το Δήμο για χαρακτηρισμό του χώρου «ως χώρου σχολείου» και αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών 5. Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού, γίνεται ορισμός μηχανικού κτηματογράφησης για σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα φερόμενων ιδιοκτητών όπου απεικονίζεται [Ν. 2882/01 αρθρ. 3 1 και Ν. 3027/02 άρθρ. 1 παρ. 9]: η απαλλοτριούμενη έκταση οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας όλα τα προσδιοριστικά στοιχεία των επικειμένων που υπάρχουν σε κάθε ιδιοκτησία 6. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα της απαλλοτρίωσης του χώρου [Ν. 2882/01 αρθρ. 3 5] 7. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης όπου προσδιορίζεται η αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου [Ν. 2882/01 αρθρ & Ν. 2985/02 άρθρ. 1 7] 8. Εισήγηση στο Δ.Σ. της ΟΣΚ Α.Ε., για απόκτηση του χώρου με αναγκαστική απαλλοτρίωση και βεβαίωση της διαθεσιμότητας της πίστωσης. 9. Απόφαση ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕγια απόκτηση του οικοπέδου με αναγκαστική απαλλοτρίωση 10. Έγγραφο ΟΣΚ ΑΕπρος ΥΠΟΜΕΔΙ για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΚΥΑ] αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων [Ν. 3027/02 αρθρ. 1 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 1 του ΠΔ 189/2009 [ΦΕΚ 221/Α/ ], το οποίο συνοδεύεται από: Πρακτικό καταλληλότητας οικοπέδου [2 αντίγραφα] Κτηματολογικό διάγραμμα & πίνακα [4 αντίγραφα] Απόφαση Δ.Σ. ΟΣΚ ΑΕ [2 αντίγραφα] Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [2 αντίγραφα] Δημοσίευση της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [2 αντίγραφα] Πρακτικό τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [2 αντίγραφα] Τεχνική Έκθεση 11. Έκδοση ΚΥΑ από τους παραπάνω Υπουργούς [Ν. 3027/2002 αρθρ. 1 1] 12. Δημοσίευση της ΚΥΑ στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 13. Έγγραφο προς Κτηματική Υπηρεσία για καθορισμό αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 14. Έγγραφο προς Υποθηκοφυλακείο για προσωρινή μεταγραφή του ακινήτου [Ν. 2882/2001 αρθρ. 1 4] 15. Έκδοση από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικού προσωρινής μεταγραφής 16. Διαβίβαση φακέλου στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών για ορισμό δικασίμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και έξωση των ιδιοκτητών [Ν. 3027/2002 αρθρ. 1 παρ, 4] 17. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου για προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των ιδιοκτητών Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

20 18. Εισήγηση στο ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση στο Τ.Π.& Δ της προσωρινής αποζημίωσης [περιλαμβανομένης και της αμοιβής δικηγόρων & δικαστικών εξόδων Ν. 3130/03 άρθρ. 31 ] 19. Απόφαση ΔΣ ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης 20. Διαβίβαση σχετικών δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση εντάλματος πληρωμής 21. Έκδοση εντάλματος πληρωμής 22. Θεώρηση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 23. Παρακατάθεση στο Τ.Π.&Δ της προσωρινής αποζημίωσης [εντός 18μήνου από την δημοσίευση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου] [Ν. 2882/01 αρθρ.11 3] 24. Ενέργειες εξώσεως ιδιοκτητών & ενοικιαστών 25. Εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ιδιοκτητών 26. Απόφαση Εφετείου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ιδιοκτητών 27. Εισήγηση στο Δ.Σ. της ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση στο Τ.Π.& Δ συμπληρωματικής [διαφορά μεταξύ οριστικής & προσωρινής] αποζημίωσης στο Τ.Π.&Δ [περιλαμβανομένης και της αμοιβής δικηγόρων & δικαστικών εξόδων] 28. Απόφαση ΔΣ ΟΣΚ ΑΕ για παρακατάθεση συμπληρωματικής αποζημίωσης 29. Διαβίβαση σχετικών δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση εντάλματος πληρωμής 30. Θεώρηση δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 31. Έκδοση εντάλματος πληρωμής 32. Παρακατάθεση στο Τ.Π.&Δ της συμπληρωματικής αποζημίωσης 33. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ειδοποιήσεως ιδιοκτητών για την παρακατάθεση της συμπληρωματικής αποζημίωσης 34. Χορήγηση εντύπων υπολογισμών ανά ιδιοκτήτη, βάσει αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου για αναγνώριση δικαιούχων, προκειμένου να εισπράξει την αναλογούσα αποζημίωση από το Τ.Π.&Δ. 35. Οριστική μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο της ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα