Διαδραστικότητα και Επικοινωνία στις Ιστοσελίδες Μουσικών του Ελληνικού Διαδικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδραστικότητα και Επικοινωνία στις Ιστοσελίδες Μουσικών του Ελληνικού Διαδικτύου"

Transcript

1 Ανδρέας Βέγλης *, Αλέξανδρος Μπαλτζής ** Διαδραστικότητα και Επικοινωνία στις Ιστοσελίδες Μουσικών του Ελληνικού Διαδικτύου Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα Εικόνα και Λόγος στα Media. Διοργάνωση: Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2005 (http://pacific.jour.auth.gr/elm/). 1. Οι προσδοκίες από το διαδίκτυο Πολλοί ερευνητές θεώρησαν αρχικά ότι το διαδίκτυο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ι- σχυρό εργαλείο για τον εκδημοκρατισμό της επικοινωνίας γενικά και της καλλιτεχνικής επικοινωνίας ειδικότερα. Η αισιοδοξία αυτή εκφράστηκε με την «υπόθεση της ηλεκτρονικής α- γοράς» και με την «υπόθεση της αποδιαμεσολάβησης», οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω Υπόθεση της ηλεκτρονικής αγοράς Με τη λεγόμενη «υπόθεση της ηλεκτρονικής αγοράς» των Malone, Yates και Benjamin (1987), εκφράστηκε η γενική αισιοδοξία για τις δυνατότητες του διαδικτύου, η οποία προωθήθηκε από τον Bill Gates και διατυπώθηκε από τον Shapiro και άλλους μελετητές, όπως διαπιστώνουν οι Martin Kretschmer, George Michael Klimis και Roger Wallis (2001: 420). Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή: Οι δικτυωμένοι υπολογιστές θα δημιουργήσουν ένα νέο, διαφανή χώρο συναλλαγών, όπου αγοραστές και πωλητές θα συναντώνται σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόστος. Οι παραγωγοί θα μειώσουν τα γενικά τους έξοδα και θα εξαλείψουν παραδοσιακά στάδια της διανομής. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις απεριόριστες δυνατότητες επιλογής και από τις φθηνές τιμές. * Αναπληρωτής καθηγητής Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. ** Κοινωνιολόγος, Λέκτορας με αντικείμενο Τέχνη και ΜΜΕ, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. 1

2 2 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών Σύμφωνα πάντα με τους Kretschmer, Klimis και Wallis, η υπόθεση αυτή συνάδει προς τη θεωρία περί «καπιταλισμού χωρίς τριβές» (frictionless capitalism). Η υπόθεση της ηλεκτρονικής αγοράς εάν επιβεβαιωθεί έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανία μουσικών ηχογραφημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες από τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει: αφενός μόνο το 10% της παραγωγής αποφέρει έσοδα, αρκετά ώστε να καλυφθούν οι ζημίες από το υπόλοιπο 90% και να υπάρχουν κέρδη και αφετέρου απαιτούνται τεράστιες δαπάνες για την προώθηση του προϊόντος στην αγορά. Θα μπορούσαν επομένως οι εταιρείες ηχογραφημάτων να μειώσουν αισθητά το κόστος, καταργώντας ή έστω περιορίζοντας δραστικά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή του «φυσικού» προϊόντος (όπως το CD) Υπόθεση της αποδιαμεσολάβησης: Από την οπτική των δημιουργών, ορισμένοι ερευνητές όπως ο Shapiro θεώρησαν ότι η διαμόρφωση της νέας αυτής αγοράς θα συνέβαλλε στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής επικοινωνίας: «Οι εικαστικοί καλλιτέχνες φτιάχνουν εικονικές αίθουσες τέχνης, όπου εκθέτουν τα έργα τους Οι σκιτσογράφοι διαθέτουν τα σκίτσα τους σε πολλούς ιστότοπους ταυτόχρονα, α- ντί στις εφημερίδες Οι μουσικοί διαθέτουν τις συνθέσεις τους στον κυβερνοχώρο για να τις ακούσει το κοινό οι ψηφιακοί δημιουργοί ενδέχεται να συγκρουστούν με τους Disney του κόσμου, διαμορφώνοντας μια εντελώς ανοικτή αγορά με φτηνότερη διανομή» (Shapiro, 1999). Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς με ένα οικιακό στούντιο καλής ποιότητας μουσικές παραγωγές επαγγελματικών προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ψηφιακή τεχνολογία για τον έλεγχο και τη διαχείριση του ήχου. Δεν χρειάζονται πια πολυμελείς ορχήστρες, ούτε και ειδικοί χώροι για πρόβες. Δεν χρειάζονται καν μουσικά όργανα με την «παραδοσιακή» έννοια του όρου. Η όποια δημιουργία μπορεί στη συνέχεια να τεθεί σε κυκλοφορία στην παγκόσμια κυβερνοαγορά, είτε απευθείας από τον παραγωγό, είτε από έναν μόνο διαμεσολαβητή. Εδώ και μερικά χρόνια, έχουν εμφανιστεί επιχειρήσεις μουσικών ηχογραφημάτων, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Έτσι, α- κόμα και αν οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν τα μέσα που απαιτούνται για να δημοσιοποιήσουν τα έργα τους στο διαδίκτυο, μπορούν να αναθέσουν τη διαδικασία αυτή σε τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα ζητούν ένα ποσοστό, μόνον εφόσον υ- πάρξουν πωλήσεις. Εκφράστηκε, λοιπόν, η βάσιμη άποψη ότι το διαδίκτυο σε συνδυασμό με την προηγμέ-

3 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 3 νη τεχνολογία μουσικής παραγωγής θα συνέβαλλε αποφασιστικά στην αποδιαμεσολάβηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, κάνοντας περιττούς αρκετούς από τους μηχανισμούς της μείζονος πολιτιστικής βιομηχανίας και τα ενδιάμεσα στάδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στους μουσικούς και τα ακροατήριά τους. 2. Η διαδραστικότητα Τόσο οι γενικότεροι προβληματισμοί σχετικά με το διαδίκτυο, όσο και τα φαινόμενα που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν οι πολιτιστικές βιομηχανίες με προεξάρχουσα τη βιομηχανία των μουσικών ηχογραφημάτων οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός νέου επιστημονικού πεδίου: των επιστημών του διαδικτύου (web studies). Το νέο μέσο επικοινωνίας έθεσε πολύπλοκα ζητήματα ενώπιον των παραγωγών, των διανομέων και των αποδεκτών συμβολικών μορφών, αλλά και ενώπιον των πολιτικών, των νομικών, των οικονομολόγων και άλλων ειδικών επιστημόνων. Ορισμένοι από τους περαιτέρω προβληματισμούς γύρω από τα ζητήματα που τέθηκαν, οδήγησαν στη σκέψη ότι οι υποθέσεις της ηλεκτρονικής αγοράς και της αποδιαμεσολάβησης θα μπορούσαν ελεγχθούν εξετάζοντας τη διαδραστικότητα ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό του νέου μέσου επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας μονοσήμαντος ορισμός της διαδραστικότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολυδιάστατο φαινόμενο και όχι για ένα απλό τεχνικό χαρακτηριστικό. Για αρκετούς μελετητές, ο «τεχνικός» ορισμός της διαδραστικότητας αποτέλεσε λυδία λίθο των προβληματισμών τους, ενώ άλλοι επεδίωξαν να λάβουν υπόψη τις κοινωνικές της διαστάσεις (βλ. Rafaeli, 1988 Heeter, 1989 Jensen, 1998 McMillan, 2002 Kiousis, 2002). Διαμορφώθηκαν σταδιακά διάφορες προσεγγίσεις, στην προσπάθεια να διευκρινιστεί η έννοια της διαδραστικότητας και να καταστεί λειτουργική για τις ανάγκες της εμπειρικής έ- ρευνας. Σύμφωνα με τη Sally McMillan (2002), οι διάφορες προσεγγίσεις μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον σε δύο τύπους, ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο βασίζονται: Στα χαρακτηριστικά του μέσου. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η διαδραστικότητα αποτελεί ένα τεχνικό χαρακτηριστικό του μέσου επικοινωνίας. Στην ατομική πρόσληψη. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η διαδραστικότητα αποτελεί ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό και συνδέεται με το υποκείμενο της πρόσληψης. Είτε ως χαρακτηριστικό του μέσου, οπότε και μπορεί να θεωρηθεί καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, είτε ως ψυχολογικό χαρακτηριστικό, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η διαδραστικότητα μπορεί να προσδιοριστεί και να μετρηθεί ποσοτικά. Φυσικά, καταβλήθηκαν

4 4 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών προσπάθειες, ώστε να συνδυαστούν οι δύο οπτικές. Ένας από τους πιθανούς ορισμούς, τον οποίο εισηγήθηκε ο Jensen (1998), κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση: «Η διαδραστικότητα είναι ένα μέτρο των ενδεχόμενων δυνατοτήτων του μέσου να επιτρέπει στο χρήστη να ασκήσει κάποια επιρροή στο περιεχόμενο ή και στη μορφή της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας». Πάντως, αν και προτάθηκαν ανάλογοι ορισμοί, προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι παραβλέπονται σημαντικές πτυχές της επίδρασης του διαδικτύου στην καλλιτεχνική επικοινωνία. Στις επικρατέστερες απόψεις για τη διαδραστικότητα είναι εμφανή τα στοιχεία τόσο της τεχνοκρατίας, όσο και του ατομοκεντρισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν το λεγόμενο κενό της «κοινωνιακής συνάφειας», το οποίο εντόπισε ο Erik Bucy (2004). Το κενό αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι τόσο η θεώρηση της διαδραστικότητας ως τεχνικού χαρακτηριστικού, όσο και η θεώρησή της ως ψυχολογικού, παραβλέπουν τις γενικότερες κοινωνικές της λειτουργίες (πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές κ.ά.), επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων, στο οποίο υφίσταται η επικοινωνία. Αυτός ο προσανατολισμός των επικρατέστερων προσεγγίσεων, έχει ως συνέπεια οι περισσότερες έρευνες και τα κυρίαρχα μοντέλα για τη μέτρηση της διαδραστικότητας να δίνουν έμφαση ή να αξιολογούν κατ αποκλειστικότητα τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό, όμως, παραβλέπονται ορισμένες σημαντικές πτυχές της επίδρασης του διαδικτύου στην καλλιτεχνική επικοινωνία. Προηγούμενες έρευνες, δείχνουν επίσης ότι το σενάριο της αποδιαμεσολάβησης είναι το λιγότερο πιθανό. Από την άποψη αυτή, η αρχική αισιοδοξία για τις επιδράσεις του διαδικτύου στην καλλιτεχνική επικοινωνία ήταν μάλλον υπέρμετρη, διότι δεν λάμβανε υπόψη ορισμένες σημαντικές παραμέτρους της εξάπλωσης και της χρήσης του, όπως: Το ψηφιακό χάσμα. Το ψηφιακό χάσμα αφορά τις μεγάλες διαφορές που εντοπίζονται στη διάδοση και τη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών γενικότερα ανάμεσα στις αναπτυγμένες, στις υπό ανάπτυξη και στις ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες. Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες είτε διευρύνουν, είτε δημιουργούν νέα χάσματα μεταξύ των κοινωνιών. Η International Telecommunications Union (του ΟΗΕ) παρακολουθεί το φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Τις πολιτιστικές ασυμμετρίες. Οι πολιτιστικές ασυμμετρίες αφορούν τις ανισότητες όχι μόνο στην πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά οι οποίες παρατηρούνται στο εσωτερικό των κοινωνιών αλλά και τις ασύμμετρες πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των κρατών (π.χ. ανάμεσα στις ΗΠΑ και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες στο πεδίο του κινηματογράφου και της μουσικής).

5 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 5 Τον αγώνα των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων για επικράτηση στην κυβερνοαγορά. Η άποψη του Shapiro π.χ. που αναφέρθηκε παραπάνω, παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο τα βιομηχανικά συμπλέγματα κινούνται και προσαρμόζονται στις εκάστοτε μεταβολές του παγκόσμιου πλέον περιβάλλοντος. Επιπλέον, μια αρκετά εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησαν οι Martin Kretschmer, George Michael Klimis και Roger Wallis για το διάστημα (Kretschmer et al., 2001), έδειξε ότι η πολυαναμενόμενη αποδιαμεσολάβηση δεν είναι και το πιθανότερο μελλοντικό αποτέλεσμα για την καλλιτεχνική επικοινωνία και ειδικότερα για τη μουσική. Η τετραετής αυτή έρευνα, με πάνω από 100 συνεντεύξεις, επεκτάθηκε: Στις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις μουσικών ηχογραφημάτων σε Ιαπωνία, Γερμανία και Αγγλία 1. Σε ενώσεις για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων στις τρεις αυτές χώρες Σε Διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η WIPO (World Intellectual Property Organization), η IFPI (International Federation of Phonographic Industries), η BPI (British Phonographic Industry), η RIAJ (Recording Industry Association of Japan) και η MPA (Music Publishers Association). Σε συνθέτες, επιχειρήσεις καλλιτεχνικής πρακτόρευσης, ανεξάρτητες εταιρείες και εκδότες, σε επιχειρήσεις νέων μέσων και τηλεπικοινωνιών, καθώς και άλλους θεσμούς σε δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα 2. Από τα πιθανά σενάρια για το μέλλον της βιομηχανίας μουσικών ηχογραφημάτων, τα ο- ποία προέκυψαν από την έρευνα, εκείνο της αποδιαμεσολάβησης διαπιστώθηκε ότι είναι και το λιγότερο πιθανό. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και με προηγούμενες έρευνες από άλλους τομείς. Για παράδειγμα, προηγούμενη έρευνα των Hawkins, Mansell και Steinmueller (1999), έδειξε επίσης ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η εμφάνιση νέων καναλιών διανομής, δημιουργεί νέους, εναλλακτικούς διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς και οδηγεί, όχι στην αποδιαμεσολάβηση, αλλά στην «αναδιαμεσολάβηση». Τόσο οι πιο νηφάλιες και συγκρατημένες εκτιμήσεις των επιδράσεων του διαδικτύου, όσο και τα κενά που εντοπίζονται στις επικρατέστερες προσεγγίσεις της διαδραστικότητας, υποβάλλουν την ιδέα, ότι η μελέτη της θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κοινω- 1 Οι τότε πέντε μείζονες επιχειρήσεις ήταν οι Sony, EMI, Universal, Warner, BMG και κατείχαν συνολικά το 80% της παγκόσμιας μουσικής αγοράς (σήμερα, η Sony και η BMG συμπράττουν στο συγκρότημα Sony BMG). 2 Οι άλλες χώρες ήταν: Αυστραλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Καναδάς, Κορέα και Σουηδία.

6 6 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών νικές της λειτουργίες αφενός να μην παραβλέπονται, και αφετέρου να αναδεικνύονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και σε όλες τους τις διαστάσεις. Αν η υψηλότερη διαδραστικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αποδιαμεσολάβηση και αν αυτό δεν καταδεικνύεται με σαφήνεια από τις έρευνες για τη διαδραστικότητα, τότε ενδεχομένως δεν αρκούν οι ποσοτικές μετρήσεις, αλλά είναι απαραίτητη και η ποιοτική της ανάλυση. Άλλωστε, εκείνο που σπανίζει, είναι ο συνδυασμός της ποσοτικής με την ποιοτική ανάλυση της διαδραστικότητας, ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τις λειτουργίες της. Με το σκεπτικό αυτό, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μια διερευνητική μελέτη (exploratory research) της διαδραστικότητας σε ιστοσελίδες Ελλήνων μουσικών, η οποία και παρουσιάζεται στη συνέχεια. 3. Η έρευνα Η διερευνητική αυτή μελέτη είχε πολλαπλούς στόχους: Σε επίπεδο μεθοδολογίας: Να συνδυάσει την ποσοτική μέτρηση των χαρακτηριστικών της διαδραστικότητας με την ποιοτική τους ανάλυση και αξιολόγηση, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει να κατασκευαστεί ένα εργαλείο για την ανάλυση της διαδραστικότητας στις ιστοσελίδες. Σε επίπεδο αντικειμένου: Να διερευνηθεί έστω και ενδεικτικά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το διαδίκτυο στη χώρα μας και στο πεδίο της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, εξετάζοντας την περίπτωση των προσωπικών ιστοσελίδων μουσικών. Σύμφωνα με την αισιόδοξη υπόθεση για το διαδίκτυο, οι προσωπικές ιστοσελίδες των μουσικών θα πρέπει να είναι τόσο πιο διαδραστικές, όσο περισσότερο επιδιώκουν να παρακάμψουν τους παραδοσιακούς θεσμούς διαμεσολάβησης της επικοινωνίας με τα ακροατήριά τους. Έτσι, βασικό ερώτημα στο οποίο στηρίχθηκε η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η διαδραστικότητα να αναλυθεί ποσοτικά και ποιοτικά, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο το διαδίκτυο συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, δηλαδή κατά πόσο επιβεβαιώνεται η αισιόδοξη προοπτική ή κατά πόσο επιβεβαιώνεται η υπόθεση της αναδιαμεσολάβησης. Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό και να πραγματοποιηθεί η διερευνητική μελέτη, χρειάστηκε να εξεταστούν οι μέθοδοι μέτρησης και ανάλυσης της διαδραστικότητας, όπως εμφανίζονται σε προηγούμενες έρευνες και να προσαρμοστούν αναλόγως, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ιστοσελίδες των μουσικών.

7 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 7 4. Μέθοδος μέτρησης και ανάλυσης Από τη σχετική ανάλυση της βιβλιογραφίας και της ερευνητικής πρακτικής, που είναι ι- διαίτερα αναπτυγμένη στο πεδίο των δημοσιογραφικών σπουδών, προέκυψε ότι θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιηθούν συνδυαστικά, αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις, τα μοντέλα της Carrie Heeter (1989) και της Sally McMillan (2002) για τη μέτρηση της διαδραστικότητας Το μοντέλο Heeter Η Heeter (1989) είχε υποδείξει έξι μετρήσιμες διαστάσεις της διαδραστικότητας, με κριτήριο τις δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη ενός συστήματος επικοινωνίας: την πολυπλοκότητα των επιλογών που μπορεί να έχει, την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την πρόσβαση στις πληροφορίες, το βαθμό ανταπόκρισης του συστήματος στους χρήστες, τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη χρήση του, το βαθμό ευκολίας να προσθέτουν πληροφορίες στο σύστημα και το βαθμό στον οποίο το σύστημα διευκολύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία. Είναι εμφανές, ότι η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στα χαρακτηριστικά του μέσου. Για τη μέτρηση των διαστάσεων αυτών και τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι δείκτες με βάση τη βιβλιογραφία, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ιστοσελίδες των μουσικών. Η κάθε διάσταση σταθμίστηκε και στο τέλος προέκυψε ένα μοντέλο για τη μέτρηση της διαδραστικότητας της κάθε ιστοσελίδας. Επίσης, η σημασία του κάθε δείκτη σταθμίστηκε ξεχωριστά, ώστε να διακρίνεται η συμβολή του στη διαδραστικότητα του συστήματος. Με άλλα λόγια, το μοντέλο της Heeter χρειάστηκε να προσαρμοστεί, επειδή ενώ είναι κατάλληλο για την ανάλυση της διαδραστικότητας σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. σε ιστοσελίδες εφημερίδων), δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση των μουσικών ιστοσελίδων. Μετά την προσαρμογή, προέκυψε ένα σύνολο από 38 δείκτες. Πιο αναλυτικά, για την κάθε διάσταση που εμφανίζεται στο μοντέλο της Heeter, το πλήθος των δεικτών διαμορφώθηκε, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Μέτρηση της διαδραστικότητας με βάση την ανάλυση της C. Heeter (1989) Α/Α Διαστάσεις της διαδραστικότητας Πλήθος δεικτών I. Πολυπλοκότητα επιλογών 18 II. Προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί 5 III. Ανταπόκριση του συστήματος 5 IV. Πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας 3 V. Ευκολία πρόσθεσης υλικού στην ιστοσελίδα 3 VI. Διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας 4 Σύνολο 38

8 8 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών Ορισμένοι δείκτες χρειάστηκε να αφαιρεθούν, επειδή δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων των μουσικών, ενώ προστέθηκαν άλλοι, που δεν υπήρχαν στο αρχικό μοντέλο, όπως εντοπίζεται στη σχετική αρθρογραφία. Έτσι, αφαιρέθηκαν δείκτες, κατάλληλοι μόνο για δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, όπως για παράδειγμα ο δείκτης για την ενημέρωση σε σημαντικά θέματα με ειδικά ρεπορτάζ, ή η ύπαρξη θεματικών βάσεων δεδομένων (π.χ. βάση δεδομένων για θέματα εξωτερικής πολιτικής). Ταυτόχρονα, προστέθηκαν δείκτες, κατάλληλοι για ιστοσελίδες μουσικών, όπως για παράδειγμα, η διάθεση μουσικής μέσω itunes, η διάθεση διαφόρων προϊόντων (καπελάκια, μπλούζες κ.λπ.) και η δυνατότητα για αποστολή στίχων ή μουσικής στον ή στην μουσικό. Επίσης, θεωρήθηκε αναγκαίο οι δείκτες να προσαρμοστούν κατάλληλα και ως προς τη σημασία τους, ώστε να ανταποκρίνονται στους σκοπούς και το ερώτημα που εξετάζει η συγκεκριμένη μελέτη. Με αυτό το σκεπτικό, μεταβλήθηκε η βαρύτητα ορισμένων δεικτών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των υποθέσεων που αναφέρθηκαν και οι οποίες αφορούν τις λειτουργίες του διαδικτύου στο πεδίο της καλλιτεχνικής επικοινωνίας και ειδικότερα της μουσικής. Για παράδειγμα, η δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία μουσικής και η χρήση μουσικής στην ιστοσελίδα, θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικοί δείκτες, σε αντίθεση με τη διάθεση διαφόρων προϊόντων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, και με βάση τη βαρύτητα που δίνεται σε κάθε διάσταση, ο τρόπος για τη μέτρηση της διαδραστικότητας μιας ιστοσελίδας μουσικού διαμορφώθηκε, ό- πως φαίνεται στον πίνακα 2. Με βάση τον πίνακα αυτό, μια ιστοσελίδα θεωρείται τόσο πιο διαδραστική, όσο περισσότερο η βαθμολογία της πλησιάζει στο 83. Πίνακας 2: Διαστάσεις της διαδραστικότητας και βαθμολογία Α/Α Διαστάσεις της διαδραστικότητας Τιμές I. Πολυπλοκότητα επιλογών 36 II. Προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί 12 III. Ανταπόκριση του συστήματος 10 IV. Πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας 6 V. Ευκολία πρόσθεσης υλικού στην ιστοσελίδα 8 VI. Διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας 11 Σύνολο Το μοντέλο McMillan Ωστόσο, η μέτρηση της διαδραστικότητας με βάση αποκλειστικά το μοντέλο της Heeter, δεν δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθούν ορισμένες πτυχές της διαδικτυακής επικοινωνίας, οι οποίες είναι σημαντικές για τους στόχους της παρούσας μελέτης, όπως αυτοί διατυπώθηκαν παραπάνω. Το τετραμερές μοντέλο που επεξεργάστηκε η Sally McMillan (2002) προσφέρει επιπλέον δυνατότητες από την άποψη αυτή, δεδομένου ότι εξετάζει τη διαδραστικότητα με

9 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 9 βάση τη φορά της επικοινωνίας και το επίπεδο ελέγχου της από την πλευρά του αποδέκτη, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Η διαφορά που παρουσιάζει το μοντέλο της McMillan από ε- κείνο της Heeter, είναι ότι λαμβάνει υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας, από την άποψη του βαθμού συμμετοχής των αποδεκτών. Η συγκεκριμένη οπτική είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους στόχους της παρούσας διερευνητικής μελέτης. Πίνακας 3: Το τετραμερές μοντέλο διαδραστικότητας της McMillan (2002) Φορά της επικοινωνίας Επίπεδο ελέγχου από το δέκτη Υψηλό Χαμηλό Μονόδρομη Αμφίδρομη Ανάδραση Συζήτηση Π Δ Σ Σ Μονόλογος Διάλογος Π Δ Π Δ Π = Πομπός, Δ = Δέκτης, Σ = Συμμετέχων (οι ρόλοι είναι εναλλάξιμοι) Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η συζήτηση νοείται στην προκειμένη περίπτωση ως από κοινού πραγμάτευση και αναζήτηση, με ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, σε μια κατάσταση, στην οποία οι ρόλοι των συμμετεχόντων είναι εναλλάξιμοι. Ο διάλογος νοείται ως μια διαδικασία ερωταποκρίσεων, στην οποία οι ρόλοι του πομπού και του δέκτη είναι σαφείς και πάγιοι. Στο υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και στην περίπτωση της αμφίδρομης επικοινωνίας, δεν υπάρχουν πομπός και δέκτης, αλλά συμμετέχοντες, σε μια διαδικασία στην οποία οι ρόλοι είναι εναλλάξιμοι, αφού όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η Sally McMillan λαμβάνει υπόψη δύο σημαντικές διαστάσεις της διαδραστικότητας, οι οποίες παραβλέπονται από το μοντέλο της Heeter Σύνθεση και τροποποίηση των δύο μοντέλων Προκειμένου να προσαρμοστούν τα δύο μοντέλα για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της διαδραστικότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατό να αξιολογηθούν οι ιστοσελίδες των μουσικών από την άποψη που ενδιαφέρει στην παρούσα μελέτη, χρειάστηκε να γίνουν ορισμένες επιπλέον τροποποιήσεις. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η κάθε διάσταση από το μοντέλο της Heeter περιλαμβάνει μια σειρά από δείκτες (38 συνολικά). Ωστόσο, από την οπτική που προτείνεται με το μοντέλο της McMillan, ο κάθε δείκτης μπορεί να ταξινομηθεί σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη φορά της επικοινωνίας και το βαθμό ελέγχου από την πλευρά των

10 10 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών αποδεκτών. Επομένως, ανάλογα με τη σύνθεσή της, κάθε διάσταση από το μοντέλο της Heeter μπορεί να εντάσσεται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι δείκτες για τη μέτρηση της πολυπλοκότητας των επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης της ιστοσελίδας, χαρακτηρίζονται ως δείκτες μονολόγου, αφού δεν του δίνουν τη δυνατότητα να επηρεάσει κατά κανένα τρόπο ούτε το περιεχόμενο, ούτε τη μορφή της επικοινωνίας. Αντίθετα, οι περισσότεροι δείκτες με τους οποίους μετράται η διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας αποτελούν δείκτες συζήτησης, επειδή δεν υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί ποιος είναι ο πομπός και ποιος ο δέκτης. Κατατάσσοντας, λοιπόν, σύμφωνα με το μοντέλο McMillan τους επιμέρους δείκτες για τη μέτρηση της διαδραστικότητας που προκύπτουν από το μοντέλο Heeter, είναι δυνατή η αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας με τη μέτρηση που φαίνεται στον πίνακα 4. Πίνακας 4: Μέτρηση της διαδραστικότητας με συνδυασμό των μοντέλων Heeter και McMillan Α/Α Ομάδες δεικτών Τιμές I. Μονόλογος 45 II. Ανάδραση 11 III. Διάλογος 14 IV. Συζήτηση 13 Σύνολο 83 Ωστόσο, αυτός ο τρόπος μέτρησης εάν εφαρμοστεί ως έχει παραμορφώνει τη διαφορετική βαρύτητα της κάθε κατηγορίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ένας ιστότοπος που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη συζήτησης (σύνολο βαθμολογίας 13) να έχει μικρότερη βαθμολογία από έναν ιστότοπο που συγκεντρώνει μόνο τα χαρακτηριστικά του μονολόγου (σύνολο βαθμολογίας 45). Έτσι, θα προέκυπτε το παράδοξο, ένας ιστότοπος που επιτρέπει μόνο το μονόλογο, να θεωρείται περισσότερο διαδραστικός από έναν άλλο που εστιάζει στη συζήτηση. Για το λόγο αυτό, προσδιορίστηκαν συντελεστές οι οποίοι αντισταθμίζουν την αδυναμία αυτή. Η τελική προσαρμογή φαίνεται στον πίνακα 5. Πίνακας 5: Τελική προσαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου Α/Α Ταξινόμηση των δεικτών Τιμές Συντελεστές I. Μονόλογος II. Ανάδραση III. Διάλογος IV. Συζήτηση Σύνολο Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε στη διερευνητική μελέτη των προσωπικών ιστοσελίδων,

11 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 11 αφενός για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι λειτουργικό και αφετέρου για να προκύψουν ορισμένα ενδεικτικά αποτελέσματα για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι μουσικοί το διαδίκτυο, όπως αυτός προκύπτει από την ανάλυση των προσωπικών τους ιστοσελίδων. 5. Προσδιορισμός και λήψη δείγματος Δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας αποτέλεσαν οι ιστότοποι Ελλήνων μουσικών που η έδρα τους βρίσκεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού και αρκετά από τα χαρακτηριστικά του είναι άγνωστα. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μουσικών στους οποίους ανήκουν, αλλά ούτε και για πιο ειδικά χαρακτηριστικά που αφορούν το συνολικότερο προφίλ των μουσικών, το σαφή καθορισμό του είδους της μουσικής που δημιουργούν ή προβάλλουν, τη στάση τους απέναντι στην πολιτιστική πολιτική και άλλα, που θα ήταν χρήσιμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκτενέστερη ανάλυση. Από την άποψη αυτή, στο πλαίσιο μιας διερευνητικής μελέτης ενός άγνωστου πεδίου για το οποίο δεν υπάρχουν δεδομένα στην ελληνική, ούτε στη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρήθηκε ότι τα όποια πορίσματα έχουν ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο των μουσικών. Επιπλέον, η εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου έστω και σε αυτήν την προπαρασκευαστική μορφή του παρέχει τη δυνατότητα για περαιτέρω συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις. Επιλέχθηκαν οι ιστοσελίδες των μουσικών που εμφανίστηκαν στις κορυφαίες θέσεις του εβδομαδιαίου δείκτη της μουσικής αγοράς που δημοσιεύει η IFPI 3 και για το διάστημα 29/8 4/ Επειδή από τους δείκτες αγοράς της συγκεκριμένης περιόδου μόνο 13 περιπτώσεις βρέθηκαν που να διαθέτουν προσωπικές ιστοσελίδες, το δείγμα συμπληρώθηκε με άλλες 9 περιπτώσεις οι οποίες προέκυψαν από τυχαία αναζήτηση στο διαδίκτυο. Αναλύθηκαν συνολικά 22 ιστότοποι (πίνακας 6). Πίνακας 6: Το δείγμα των ιστοσελίδων Α/Α Μουσικοί Ιστότοποι 1 Goin Through 2 Χάρις Αλεξίου 3 Ελευθερία Αρβανιτάκη 4 Δέσποινα Βανδή 5 Δήμητρα Γαλάνη 6 Καίτη Γαρμπή 7 Ευρυδίκη 3 Ο δείκτης της ελληνικής μουσικής αγοράς καταρτίζεται από το ελληνικό τμήμα της International Federation of Phonographic Industries (IFPI) και κάθε εβδομάδα δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του (http://www.ifpi. gr/) οι πρώτες 50 θέσεις.

12 12 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών Α/Α Μουσικοί Ιστότοποι 8 Νατάσα Θεοδωρίδου 9 Πάνος Κιάμος 10 Γιάννης Κότσιρας 11 Λάμπης Λιβιεράτος 12 Γιώργος Μαζωνάκης 13 Κώστας Μακεδόνας 14 Γιώργος Νταλάρας 15 Έλενα Παπαρίζου 16 Αντώνης Ρέμος 17 Σάκης Ρουβάς 18 Νότης Σφακιανάκης 19 Διονύσης Σχοινάς 20 Ελένη Τσαλιγοπούλου 21 Μάριος Φραγκούλης 22 Μιχάλης Χατζηγιάννης Το 59% του δείγματος απαρτίζεται από μουσικούς που εμφανίστηκαν στις πρώτες 50 θέσεις του δείκτη της ελληνικής μουσικής αγοράς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι εμφανές, ότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των μουσικών που διατηρούν ι- στοσελίδες. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για διερευνητική μελέτη, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη συγκρότηση της μεθόδου και στη δοκιμαστική εφαρμογή της, ώστε να ανιχνευθούν τυχόν επιπλέον παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διαμορφωθούν αρχικές υποθέσεις που μπορούν να ελεγχθούν στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό, δεν αναμένεται να δοθεί από τη συγκεκριμένη μελέτη οριστική απάντηση στο βασικό ερώτημα που διατυπώθηκε για το βαθμό στον οποίο το διαδίκτυο συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, επιβεβαιώνοντας την αισιόδοξη άποψη. Αναμένεται, πάντως, να καταστεί σαφής η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων με τη βοήθεια μιας μεθόδου που συνδυάζει ποσοτικές μετρήσεις και ποιοτική αξιολόγηση του υπό εξέταση φαινομένου. 6. Αποτελέσματα συζήτηση Τα ευρήματα από τη μέτρηση της διαδραστικότητας στους 22 ιστότοπους του δείγματος δείχνουν ότι οι ιστοσελίδες ορισμένων μουσικών είναι περισσότερο διαδραστικές. Η ανάλυση των συνολικών μετρήσεων για όλους τους ιστότοπους δείχνει εάν η τάση που επικρατεί είναι εκείνη της συζήτησης, του διαλόγου, της ανάδρασης ή του μονολόγου. Ωστόσο, από ένα γενικό αριθμό ο οποίος δείχνει πόσο διαδραστικός είναι ένας ιστότοπος, δεν είναι δυνατό να απαντηθεί το ερώτημα αν τελικά ο ιστότοπος αυτός ευνοεί το μονόλογο, την ανάδραση, το διάλογο ή τη συζήτηση. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη περαιτέρω ανάλυση του αποτελέσματος από τις μετρήσεις.

13 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 13 Στο δείγμα που αναλύθηκε, η έμφαση δίνεται στη μονόδρομη επικοινωνία (36,8%) με χαμηλό επίπεδο ελέγχου από τους αποδέκτες (4,9%), όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, αλλά και όπως προκύπτει από μέσο όρο του βαθμού διαδραστικότητα για όλους τους ιστότοπους (9,4). Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα στο σύνολο του δείγματος Συνολικά (N=22) Συζήτηση 4,9% Διάλογος 7,5% Ανάδραση 7,4% Μονόλογος 36,8% 0% 10% 20% 30% 40% Το αποτέλεσμα αυτό, όμως, επηρεάζεται από το μέγεθος και τη σύνθεση του δείγματος, ιδιαίτερα επειδή περιλαμβάνεται μία εξαιρετική περίπτωση. Έτσι, εάν αφαιρεθεί ο ιστότοπος που αποτελεί την εξαιρετική περίπτωση (της Γαλάνη), η τάση για συζήτηση δεν μειώνεται απλώς, αλλά υποδιπλασιάζεται (2,2%), όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2. Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα στο σύνολο του δείγματος (χωρίς τον ιστότοπο της Γαλάνη) Συνολικά (N=21) Συζήτηση 2,2% Διάλογος 6,5% Ανάδραση 6,9% Μονόλογος 37,1% 0% 10% 20% 30% 40% Αυτή η ισχυρή επίδραση μίας και μόνο περίπτωσης σημαίνει ότι κατά την περαιτέρω α- νάπτυξη της έρευνας θα πρέπει να επανεξεταστεί η δειγματοληψία και ίσως η βαρύτητα που δίνεται σε κάθε δείκτη ξεχωριστά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι ιστότοποι του δείγματος μπορούν να ταξινομηθούν, ανάλογα με το βαθμό διαδραστικότητας που προκύπτει για τον καθένα, όπως φαίνεται στον πίνακα 7. Είναι εμφανές από τον πίνακα αυτό, ότι υπάρχει διαβάθμιση και δια-

14 14 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών φοροποίηση των ιστοτόπων, ως προς τη διαδραστικότητα. Ωστόσο, ένας συνολικός αριθμός όπως αυτοί που εμφανίζονται στον πίνακα 7 δεν μπορεί να δείξει το βαθμό στον οποίο σε κάθε ιστότοπο εντοπίζονται μονόλογος, ανάδραση, διάλογος ή συζήτηση. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται τα δεδομένα του κάθε ιστότοπου να εξεταστούν αναλυτικά, όπως έγινε και με τα συνολικά δεδομένα που προέκυψαν. Πίνακας 7: Ταξινόμηση των ιστοτόπων ως προς το βαθμό διαδραστικότητας Α/Α Ιστότοπος Βαθμός διαδραστικότητας 1. Γαλάνη 40,4 2. Χατζηγιάννη 18,8 3. GoingThrough Ρουβά 13,6 4. Μαζωνάκη 11,5 5. Αλεξίου 11,1 6. Βανδή 8,3 7. Σφακιανάκη 7,9 8. Αρβανιτάκη 7,6 9. Κιάμου 7,5 10. Κότσιρα Παπαρίζου 6,5 11. Νταλάρα 6,1 12. Ευρυδίκης 5,9 13. Θεοδωρίδου Λιβιεράτου 5,6 14. Σχοινά 5,4 15. Γαρμπή Τσαλιγοπούλου 5,2 Φραγκούλη 16. Μακεδόνα Ρέμου 5,0 Αν θεωρήσουμε ότι η συζήτηση αποτελεί το ένα άκρο το οποίο επιτρέπει την αμοιβαία συμμετοχή σε μια κατάσταση όπου οι ρόλοι είναι εναλλάξιμοι στο άκρο αυτό βρίσκεται ο ιστότοπος της Γαλάνη, ο οποίος συγκεντρώνει και την υψηλότερη βαθμολογία (40,4). Ο ι- στότοπος της Γαλάνη αποτελεί εξαίρεση, επειδή είναι ο μοναδικός στο δείγμα, στον οποίο εντοπίζεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία και στον υψηλό βαθμό ελέγχου από το χρήστη, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.

15 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 15 Διάγραμμα 3: Ανάλυση της διαδραστικότητας στον ιστότοπο της Γαλάνη Διάλογος 22,0% Ιστότοπος Γαλάνη Ανάδραση 9,8% Μονόλογος 7,3% Συζήτηση 61,0% Αυτό σημαίνει ότι ο ιστότοπος θεωρείται ιδιαίτερα διαδραστικός και ταυτόχρονα ευνοεί εξαιρετικά την ανάπτυξη της συζήτησης. Αντίθετα, στο άλλο άκρο σε εκείνο του μονολόγου βρίσκονται ιστότοποι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Στο άκρο αυτό περιλαμβάνονται οι ιστότοποι του Μακεδόνα και του Σχοινά, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μονόδρομη επικοινωνία και στο χαμηλό επίπεδο ελέγχου από τους αποδέκτες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4. Διάγραμμα 4: Ανάλυση της διαδραστικότητας στους ιστότοπους των Μακεδόνα και Σχοινά Μονόλογος 60,0% Ιστότοποι Μακεδόνα και Σχοινά Ανάδραση 0,0% Διάλογος 40,0% Συζήτηση 0,0% Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα διαδραστικοί. Στους ιστότοπους αυτούς επικρατεί ο μονόλογος, δηλαδή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της διάκρισης ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη, καθώς και στο χαμηλό επίπεδο ελέγχου της επικοινωνίας από τους αποδέκτες. 7. Συμπεράσματα Στο δείγμα που μελετήθηκε, τα χαρακτηριστικά που επικρατούν είναι αυτά του μονολόγου. Οι δείκτες που αφορούν την ανάπτυξη της συζήτησης σε μια κατάσταση εναλλαξιμότη-

16 16 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών τας των ρόλων, παρουσιάζονται κατ εξαίρεση και δεν προσδιορίζουν τη γενική εικόνα για τον τρόπο που χρησιμοποιείται το διαδίκτυο από τους μουσικούς του δείγματος, όπως αυτός προκύπτει από την ανάλυση των προσωπικών τους ιστοσελίδων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τυπικό παράδειγμα μονολόγου αποτελούν συχνά οι ιστότοποι επιχειρήσεων και εταιρειών (McMillan, 2002: 276). Η ανάλυση των ιστοτόπων δείχνει ότι η τάση που επικρατεί είναι να διατηρείται η σαφής διάκριση των ρόλων ανάμεσα στον πομπό και στο δέκτη. Οι μουσικοί του δείγματος επιλέγουν μάλλον «να μιλούν», παρά «να ακούν» μέσω των ιστοσελίδων τους και επικρατεί σαφώς η μονόδρομη επικοινωνία έναντι της αμφίδρομης. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι στους ιστότοπους του δείγματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο χαμηλό επίπεδο ελέγχου της διαδικασίας και του περιεχομένου της επικοινωνίας από τους αποδέκτες. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση του δείγματος δεν επιβεβαιώνουν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ιστοσελίδες των μουσικών την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία το διαδίκτυο θα έκανε περιττούς αρκετούς από τους μηχανισμούς της μείζονος πολιτιστικής βιομηχανίας και τα ενδιάμεσα στάδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στους μουσικούς και στους τελικούς αποδέκτες. Στις ιστοσελίδες των μουσικών του δείγματος φαίνεται με σαφήνεια η τάση να διατηρηθεί η διαμεσολάβηση, αφού η ανάλυση δείχνει ότι για το συγκεκριμένο δείγμα, το διαδίκτυο αποτελεί κυρίως ένα νέο εργαλείο προώθησης και πολιτιστικού marketing, αναπαράγοντας κατεστημένες δομές της μείζονος πολιτιστικής βιομηχανίας, όπως το σύστημα προώθησης των προϊόντων της στην αγορά, στο οποίο εντάσσεται και το star system. Από αυτή την οπτική θα πρέπει να ερμηνευθεί η διάθεση φωτογραφιών, δειγμάτων μουσικής και πληροφοριών για τις τρέχουσες δραστηριότητες των μουσικών (νέες κυκλοφορίες δίσκων, συναυλίες κ.λπ.) στις προσωπικές τους ιστοσελίδες (εντοπίζονται στο 100% των ιστοτόπων του δείγματος). Από την ίδια οπτική θα πρέπει να ερμηνευτεί και η χρήση βιντεοκλίπ από το 81% του δείγματος. Το μουσικό βιντεοκλίπ θεωρείται ότι έχει γενικά διαφημιστικούς στόχους. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν σχετικές μελέτες τόσο για τις διαφημιστικές του λειτουργίες σε σχέση με τη μουσική που προβάλλει, αλλά και για άλλα προϊόντα που διαφημίζονται μέσω των μουσικών βιντεοκλίπ. Ένας σημαντικός αριθμός μουσικών που εμφανίζονται στο δείκτη της ελληνικής μουσικής αγοράς διατηρεί προσωπικές ιστοσελίδες, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 5. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει διαδικτυακή παρουσία. Το στοιχείο αυτό επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

17 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 17 Διάγραμμα 5: Η χρήση προσωπικών ιστοσελίδων από τους μουσικούς του δείκτη αγοράς (IFPI, 29/8-4/9 2005) Με ιστότοπο 26% Χωρίς ιστότοπο 74% Γενικά, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι υπάρχει μια τάση αξιοποίησης του διαδικτύου από τους δημοφιλείς μουσικούς, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει διαδικτυακή παρουσία και αυτό ενδέχεται να οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι δημοφιλείς. Μία υπόθεση που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι ενδεχομένως δεν θεωρούν ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η μουσική τους χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (είτε ως πηγή ενημέρωσης, είτε ως πηγή ακρόασης μουσικής και απόκτησης μουσικών προϊόντων). Μπορεί επίσης να υποτεθεί ότι η παρουσία στις πρώτες θέσεις του δείκτη αγοράς λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για τη χρησιμοποίηση προσωπικών ιστοσελίδων, εφόσον οι τελευταίες θεωρούνται εργαλείο προώθησης και marketing. Με άλλα λόγια, ενδέχεται οι μουσικοί που βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου να θεωρούν περιττή τη χρήση ενός ακόμη μέσου προώθησης, εφόσον είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστοί και δημοφιλείς. Επειδή στο δείγμα περιλαμβάνονται 9 ιστότοποι μουσικών που δεν περιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στους δείκτες αγοράς της IFPI, θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί στατιστική δοκιμασία, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο βαθμό διαδραστικότητας των προσωπικών ιστοσελίδων και την παρουσία στις πρώτες 50 θέσεις του δείκτη της μουσικής αγοράς. Η στατιστική δοκιμασία (με χρήση του SPSS 14.0) έδειξε ότι ο συνολικός βαθμός διαδραστικότητας στις προσωπικές ιστοσελίδες των μουσικών του δείγματος είναι ανεξάρτητος από την παρουσία τους στο δείκτη της ελληνικής μουσικής αγοράς τον οποίο κοινοποιεί η IFPI. Ως προς τη στατιστική δοκιμασία που πραγματοποιήθηκε, σημειώνεται ότι επειδή το δείγμα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση του t-test (δείγμα 30 ή κανονικές κατανομές), χρησιμοποιήθηκαν οι μη παραμετρικές δοκιμασίες Mann-Whitney U και Moses (βλ. Τσάντας et al., 1999: έως 3-120). Από την τελευταία δοκιμασία προέκυψε ότι ανάμεσα στις δύο ομάδες (εντός και εκτός δημοσιευμένου δείκτη μουσικής αγοράς) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τις δύο περι-

18 18 Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών πτώσεις της αμφίδρομης επικοινωνίας, δηλαδή ως προς το διάλογο και τη συζήτηση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με τη δοκιμασία αυτή, στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώνεται είτε συμπεριληφθεί ο ιστότοπος της Γαλάνη (p<0,05), είτε αποκλειστεί (p<0,005). Η διαφορά μεταξύ των δύο δείχνει ότι η επίδραση αυτής της εξαιρετικής περίπτωσης στα αποτελέσματα του δείγματος είναι για την κατηγορία της συζήτησης αισθητά ισχυρότερη, όπως φαίνεται από τον πίνακα 8. Άλλωστε, και οι μέσοι όροι των δύο ομάδων (εντός και εκτός δημοσιευμένου δείκτη α- γοράς) δείχνουν την επίδραση αυτή, όπως δείχνουν επίσης ότι οι μουσικοί του δείγματος που δεν περιλαμβάνονται στο δημοσιευμένο δείκτη της αγοράς έχουν προσωπικές ιστοσελίδες με χαμηλότερο βαθμό διαδραστικότητας, εάν εξαιρεθεί ο ιστότοπος της Γαλάνη. Τα δεδομένα αυτά φαίνονται στον πίνακα 9. Πίνακας 8: Moses test p Με ισ/πο Γαλάνη Χωρίς ισ/πο Γαλάνη Μονόλογος 0,178 0,054 Ανάδραση 0,101 0,193 Διάλογος 0,001 0,000 Συζήτηση 0,025 0,000 Μεταβλητή ομαδοποίησης: εμφάνιση στο δείκτη αγοράς της IFPI. Πίνακας 9: Μέσοι όροι διαδραστικότητας Εκτός δείκτη Με ισ/πο Χωρίς ισ/πο Εντός δείκτη Γαλάνη Γαλάνη 9,91 6,18 8,98 Η διερευνητική αυτή μελέτη έδειξε ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί περαιτέρω εάν ο τρόπος με τον οποίο οι καλλιτέχνες αξιοποιούν το διαδίκτυο και αν οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν, σχετίζονται με το προφίλ τους (το είδος της μουσικής με το οποίο συνδέονται, τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούν π.χ. εάν είναι ταυτόχρονα και συνθέτες ή στιχουργοί κ.λπ.), τη δομή και την οργάνωση της πολιτιστικής βιομηχανίας (μείζονος και ανεξάρτητης). Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνουν συγκρίσεις με ιστότοπους μουσικών από τη διεθνή σκηνή. Ως προς τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, η διερευνητική μελέτη επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι είναι αναγκαίο οι ποσοτικές μετρήσεις να συνδυάζονται με την ποιοτική αξιολόγηση, προκειμένου να διευκρινιστούν οι κοινωνικές λειτουργίες του νέου μέσου στο πεδίο της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, αλλά και να προκύψουν ορισμένα συμπεράσματα για τη στάση

19 Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής 19 των ίδιων των καλλιτεχνών. Βιβλιογραφικές αναφορές Bucy Eric P. (2004): «Interactivity in Society: Locating an Elusive Concept». Περιοδικό The Information Society, τεύχος 20, σελ Hawkins R. W., R. Mansell και W. E. Steinmueller (1999): «Toward Digital Intermediation in the Information Society». Περιοδικό Journal of Economic Issues, τεύχος XXXIII(2), σελ Heeter Carrie (1989): «Implications of New Interactive Technologies for Conceptualizing Communication». Στο Media Use in the Information Age (επιμ. Jerry L. Salvaggio και Jennings Bryant), σελ Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Jensen Jens F. (1998): «Interactivity : Tracking a New Concept in Media and Communication Studies». Περιοδικό Nordicom Review, τεύχος 19, σελ Kiousis Spiro (2002): «Interactivity: A Concept Explication». Περιοδικό New Media & Society, τεύχος 4(3), σελ Kretschmer Martin, George Michael Klimis, Roger Wallis (2001): «Music in Electronic Markets». Περιοδικό New Media & Society, τεύχος 3(4), σελ Malone T., J. Yates και R. Benjamin (1987): «Electronic Markets and Electronic Hierarchies». Περιοδικό Communications of the ACM, τεύχος 30(6), σελ McMillan Sally (2002): «A Four-Part Model of Cyber-Interactivity». Περιοδικό New Media & Society, τεύχος 4(2), σελ Rafaeli Sheizaf (1988): «Interactivity: From New Media to Communication». Περιοδικό Sage Annual Review of Communication Research: Advancing Communication Science, τεύχος 16, σελ Beverly Hills, CA: Sage. Shapiro Andrew L. (1999): The Control Revolution. How the Internet is putting Individuals in Charge and Changing the World we know. New York: Public Affairs. Τσάντας Ν., Μ. Χρόνης, Ν. Μπαγιάτης, Θ. Χατζηπαντελής (1999): Ανάλυση Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Ονοματεπώνυμο: Ζωή- Χάρις Μπελενιώτη Σειρά:8η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 22 ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ» Το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου LGR σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mystery Shopping Enhancing Sales Performance Τετάρτη, 20 Νοέμβριου 2013. Χρίστος Τσιάκας Training Manager

Mystery Shopping Enhancing Sales Performance Τετάρτη, 20 Νοέμβριου 2013. Χρίστος Τσιάκας Training Manager Mystery Shopping Enhancing Sales Performance Τετάρτη, 20 Νοέμβριου 2013 Χρίστος Τσιάκας Training Manager Agenda Λίγα λόγια για εμάς Ποια είναι τα 10 «καυτά» θέματα των πωλήσεων; Γιατί Mystery Shopping;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 21 ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της κυπριακής δημιουργίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα