ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., η οποία προέκυψε ύστερα από τη συγχώνευση της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. σε μία ενιαία εκπαιδευτική μονάδα, είναι η παραγωγή ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών σύγχρονης διοικητικής αντίληψης, ικανών να επιφορτιστούν με επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα καθήκοντα και να συμμετάσχουν στη χάραξη και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Στελέχη εφοδιασμένα με γνώσεις και δεξιότητες, καινοτόμες ιδέες και πνεύμα πρωτοβουλίας - στοιχεία που τα καθιστούν ικανά να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αναφύονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διοικητικό περιβάλλον. Με γνώμονα, λοιπόν, την κοινή παραδοχή ότι η πλέον σύγχρονη και αιχμηρή πρόκληση σε σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση είναι η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, επιχειρείται ο ανασχεδιασμός και η επικαιροποίηση του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής ανάλογα με τις σύγχρονες ανάγκες και τις νέες απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό, η Σχολή έχει δημιουργήσει δομές και έχει προβλέψει διαδικασίες που αφορούν αφενός μεν στη συνεργασία με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, αφετέρου δε τη συγκρότηση ομάδων σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών. Στις τελευταίες, μάλιστα, συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., ειδικοί επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, η Σχολή έχει προβλέψει διαδικασίες αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου με τις οποίες ανατροφοδοτείται το πρόγραμμα Σπουδών και η οργάνωση και λειτουργία της εν γένει. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση αποτελεί μία καίριας σημασίας συνιστώσα της λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μέσω της οποίας επιτυγχάνεται αφενός μεν η μέτρηση του παραγόμενου έργου, αφετέρου δε η βελτίωση του επιπέδου του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση εδράζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και διενεργείται με το πέρας κάθε φάσης σπουδών. Η αξιολόγηση της Σχολής από τους σπουδαστές προσλαμβάνει ένα ειδικό ενδιαφέρον καθώς με τον τρόπο αυτό η Σχολή καθιστά τους εκπαιδευόμενους κοινωνούς της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώμη των τελευταίων. Με την αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α., αποβλέπουμε στην αποτύπωση και την ανάδειξη των επιμέρους παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως προέκυψαν μέσα από δομημένα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπλήρωσαν οι εκπαιδευόμενοι. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α., βάσει σχετικής πρόβλεψης του Κανονισμού Σπουδών Ε.Σ.Τ.Α. (άρθρο 11), κλήθηκαν με το πέρας κάθε

3 μαθήματος να συμπληρώσουν δομημένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των εξής δύο παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας: γνωστικά πεδία και διδακτικό προσωπικό. Επιπρόσθετα με τον ν. 3966/2011 θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανώνυμων και συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν στην αξιολόγηση των διδασκόντων. Μέσα από την αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών από τους εκπαιδευόμενους, καταγράφονται πιθανές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες, όπως επίσης συνάγονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την υιοθέτηση των αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα σήμερα μετά την ενοποίηση των Σχολών Ε.Σ.Δ.Δ. και Ε.Σ.Τ.Α. η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά χρήσιμη εισροή στην διαμόρφωση του προγράμματος Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό, αλλά όχι το μοναδικό, εργαλείο για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία του Προγράμματος Σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν γένει. Διαχρονικά, άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης, υπήρξε καταλυτική για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής. Ο Διευθυντής Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ... 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βασικοί Δείκτες Αξιολόγησης Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α Αξιολόγηση Μαθημάτων Εκπαιδευτικών Φάσεων Περιγραφικά Στατιστικά Μαθημάτων Αξιολόγηση Καθηγητών Εκπαιδευτικών Φάσεων Περιγραφικά Στατιστικά Καθηγητών ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 1

5 7.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Σ.Τ.Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1: Κατανομή Αποφοίτων ανά Τμήμα Εξειδίκευσης Γράφημα 2: Κατανομή Σπουδαστών κατά επίπεδο σπουδών Γράφημα 3: Κατανομή Σπουδαστών σειρά κατά πεδίο σπουδών Γράφημα 4: Κατανομή σπουδαστών κατά τομέα προέλευσης Γράφημα 5: Κατανομή σπουδαστών κατά φύλο Γράφημα 6: Ηλικιακή Κατανομή Σπουδαστών Γράφημα 7: Κατανομή Μαθημάτων Δ Σειράς κατά βαθμολογική τάξη Γράφημα 8: Ιστόγραμμα Δεικτών Αξιολόγησης Μαθημάτων Γράφημα 9: Κατανομή Καθηγητών Δ Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. κατά βαθμολογική τάξη Γράφημα 10: Κατανομή Καθηγητών Ξένων Γλωσσών κατά βαθμολογική τάξη Γράφημα 11: Ιστόγραμμα Δεικτών Αξιολόγησης Καθηγητή

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Δείκτες Γενικής Αξιολόγησης Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α Πίνακας 2: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Μαθημάτων Πίνακας 3: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Μαθημάτων Ειδικής Φάσης Πίνακας 4: Κατανομή Μαθημάτων Δ Σειράς κατά βαθμολογική τάξη Πίνακας 5: Περιγραφικά Στατιστικά Δεικτών Αξιολόγησης Μαθημάτων Πίνακας 6: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητών Πίνακας 7: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητών Ειδικής Φάσης Πίνακας 8: Κατανομή Καθηγητών Δ σειράς Ε.Σ.Τ.Α. κατά βαθμολογική τάξη Πίνακας 9: Κατανομή Καθηγητών Ξένων Γλωσσών κατά βαθμολογική τάξη Πίνακας 11: Περιγραφικά Στατιστικά Δεικτών Αξιολόγησης Καθηγητών Πίνακας 12: Αξιολογικές Παρατηρήσεις Σπουδαστών για τα Μαθήματα Πίνακας 13: Αξιολογικές Παρατηρήσεις Σπουδαστών για το Πρόγραμμα Σπουδών.. 27 Πίνακας 14: Συνοπτικός Πίνακας Δεικτών Αξιολόγησης Πίνακας 15: Κατάταξη Μαθημάτων Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α Πίνακας 16: Κατάταξη Μαθημάτων Ξένης Γλωσσών Δ Σειράς Ε.Σ.Τ.Α Πίνακας 17: Κατάταξη Καθηγητών Δ Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΤΑΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3

7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΔΑΚ - Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητών ΓΕΔΑΜ - Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων ΔΑΚ Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητή (Εισηγητή) ΔΑΜ Δείκτης Αξιολόγησης Μαθήματος Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Σ.Δ.Δ. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Ε.Σ.Δ.Δ.Α Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Σ.Τ.Α. Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΦ Ειδική Φάση ΚΦ Κοινή Φάση Μ.Ο. Μέσος Όρος ΜΠ Μεταναστευτική Πολιτική (Τμήμα Εξειδίκευσης ) ΟΔ Οργάνωση & Διοίκηση (Τμήμα Εξειδίκευσης ) ΟΙΚΔ Οικονομική Διαχείριση (Τμήμα Εξειδίκευσης ) ΠΠ Πολιτική Προστασία (Τμήμα Εξειδίκευσης) ΣΔΑΚ - Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητών ΣΔΑΜ - Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων 4

8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. Α ΦΑΣΗ: ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Φάση Σπουδών Χρονική Περίοδος Διάρκεια Κοινή Φάση Σπουδών 01/03/ /07/ μήνες Κανονική Άδεια 01/08/ /08/ μήνας Κοινή Φάση (Συνέχεια) 01/09/ /11/ μήνες Β ΦΑΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Φάση Σπουδών Χρονική Περίοδος Διάρκεια Πρακτική Άσκηση 01/12/ /02/ μήνες Ειδική Φάση Σπουδών 01/03/ /06/ μήνες Τελική Εργασία Και Κανονική Άδεια 01/07/ /09/ μήνες Γ ΦΑΣΗ: ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ Φάση Προετοιμασίας 01/10/ /10/ μήνας Αποφοίτηση 31/10/ Ειδική Άδεια 01/11/ /11/ μήνας Σημείωση: Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ε.Σ.Τ.Α. είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών και διαρθρώνεται στις κάτωθι επιμέρους εκπαιδευτικές φάσεις: την Κοινή Φάση Σπουδών (διάρκειας 8 μηνών) που απευθύνεται προς όλους τους σπουδαστές, και περιλαμβάνει είκοσι τρία μαθήματα που στοχεύουν στην απόκτηση ενός ενιαίου γνωστικού υπόβαθρου, την Ειδική Φάση Σπουδών (διάρκειας 9 μηνών) που απευθύνεται προς τους σπουδαστές, όπως αυτοί έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα Εξειδίκευσης, και περιλαμβάνει πενήντα ένα μαθήματα συνολικά που στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων άρρηκτα συνυφασμένων με το πεδίο αρμοδιότητας, το αντικείμενο και τις διοικητικές ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες θα τοποθετηθούν οι σπουδαστές, όταν πλέον αποφοιτήσουν. Σημειωτέον ότι, κατά τη διάρκεια της Ειδικής Φάσης Σπουδών πραγματοποιείται και η Πρακτική Εκπαίδευση των σπουδαστών (διάρκειας 3 μηνών), καθώς και η εκπόνηση και η αξιολόγηση των τελικών εργασιών (διάρκειας 2 μηνών). τη Φάση Προετοιμασίας για τις θέσεις προορισμού (διάρκειας 1 μηνός). Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών της Ε.Σ.Τ.Α. περιλαμβάνει και Πρόγραμμα εκμάθησης δύο Ξένων Γλωσσών. 5

9 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΟΠΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων, της επιλογής των διδασκόντων και της εν γένει λειτουργίας της Ε.Σ.Τ.Α. Όλοι οι σπουδαστές της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α.: 64 σπουδαστές Ηλεκτρονικό δομημένο ερωτηματολόγιο με παραμετροποίηση του ερωτηματολογίου κατά μάθημα και εισηγητή. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά λίγο πριν ή λίγο μετά την εξέταση έκαστου μαθήματος. Συλλέχθηκαν Ερωτηματολόγια για την Αξιολόγηση των Μαθημάτων & Ερωτηματολόγια για την Αξιολόγηση των Εισηγητών. Απολογιστική συγκεντρωτική για όλη τη Δ Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ.Τ.Α. 6

10 ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ποσοτική μέθοδος απογραφικής καταγραφής, με χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, ένα για κάθε σπουδαστή. Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ: Υπεύθυνος Έργου : Ψυχάρης Ιωάννης, Δ/ντης Ε.Σ.Δ.Δ.Α Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων: Αλεξόπουλος Ηλίας, ΜΒΑ Ανάπτυξη Συντήρηση Ηλ/κής Εφαρμογής: Τρίμης Κόρος Θεόδωρος, ΜSc Επιμέλεια Σύνταξης Κειμένων: Αλεξόπουλος Ηλίας, ΜΒΑ Σιαχάμη Δήμητρα, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν «διαβαθμισμένες» ερωτήσεις, όπου ο ερωτώμενος βαθμολογούσε με κλίμακα από το 1 έως και το 5 και «ανοικτές ερωτήσεις», όπου ο ερωτώμενος απαντούσε ελεύθερα. Η οργάνωση του ερωτηματολογίου είναι κοινή για όλα τα μαθήματα και αναλύεται σε τρεις διακριτές ενότητες: Αξιολόγηση Μαθήματος Αξιολόγηση Διδασκόντων Παρατηρήσεις Προτάσεις Σπουδαστών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 1. Σχεδιασμός & μεθοδολογία αξιολόγησης. 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 3. Σύνοψη Αποτελεσμάτων. 7

11 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Ε.Σ.Τ.Α. επικεντρώνεται σε δύο κύριες παραμέτρους: Μαθήματα / Εργαστήρια και Καθηγητές / Εισηγητές. Παράλληλα, σε ειδικό χωρίο του εντύπου αξιολόγησης οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν, με τη μορφή ελεύθερου κειμένου, τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα για την αξιολόγηση κάθε μαθήματος / εργαστηρίου βαθμολογούνται τα κάτωθι κριτήρια: 1) Περιεχόμενο Μαθήματος 2) Οργάνωση Μαθήματος 3) Ποιότητα Εκπαιδευτικού Υλικού 4) Κάλυψη Περιεχομένου Ομοίως, για την αξιολόγηση κάθε διδάσκοντος συνυπολογίζονται οι επιδόσεις του επί των ακόλουθων κριτηρίων: 1) Παρουσίαση Αντικειμένου 2) Κάλυψη Περιεχομένου Μαθήματος 3) Συνέπεια 4) Συνεργασία με Σπουδαστές 5) Μέσα και τρόποι διδασκαλίας Επισημαίνεται ότι η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από το 1 έως και το 5, με την εξής διαβάθμιση: 1 = Ανεπαρκής 2 = Μέτρια 3 = Καλά 4 = Πολύ Καλά 5 = Άριστα 8

12 2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βασικοί Δείκτες Αξιολόγησης Βάσει των κριτηρίων που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, δημιουργήθηκαν δείκτες αξιολόγησης για το κάθε μάθημα και για τον κάθε εισηγητή. Συγκεκριμένα, για το κάθε μάθημα (συμπεριλαμβανομένων των ξένων γλωσσών) δημιουργήθηκαν οι κάτωθι δείκτες: Μ1: ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 1 (Περιεχόμενο Μαθήματος) Μ2: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 2 (Οργάνωση του Μαθήματος) Μ3: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 3 (Ποιότητα Εκπαιδευτικού Υλικού) Μ4: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 4 (Κάλυψη Εκπαιδευτικού Υλικού) ΔΑΜ: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Μ1 - Μ4 αποτελεί το συνολικό Δείκτη Αξιολόγησης του κάθε Μαθήματος/Εργαστηρίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εισηγητών. Αντίστοιχα, για τον κάθε εισηγητή δημιουργήθηκαν οι εξής δείκτες αξιολόγησης: Κ1: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου1 (Παρουσίαση) Κ2: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 2 (Κάλυψη) Κ3: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 3 (Συνέπεια) Κ4: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 4 (Συνεργασία) Κ5: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί του κριτηρίου 5 (Μέσα & Τρόποι) ΔΑΚ: ο Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Κ1 - Κ5 αποτελεί το συνολικό Δείκτη Αξιολόγησης Καθηγητή. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ένας εισηγητής δίδαξε περισσότερα του ενός μαθήματα, υπολογίστηκαν και οι αντίστοιχοι διακριτοί ΔΑΚ Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Για την πληρέστερη αποτύπωση και τη δυνατότητα αφενός της διαχρονικής παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών και αφετέρου της διενέργειας «εσωτερικών» συγκρίσεων (π.χ. ανά τμήμα εξειδίκευσης), σχηματίστηκαν οι εξής συγκεντρωτικοί δείκτες αξιολόγησης: 9

13 ΣΔΑΜ (Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων): Αποτελεί το σταθμισμένο * μέσο όρο ενός συνόλου ΔΑΜ. Αναλόγως του πεδίου εφαρμογής, ο ΣΔΑΜ εξειδικεύεται σε: ΣΔΑΜ-ΚΦ: όπου συνυπολογίζονται όλα τα μαθήματα/εργαστήρια της Κοινής Φάσης Σπουδών (εκτός των ξένων γλωσσών). ΣΔΑΜ-ΕΦ: όπου συνυπολογίζονται όλα τα μαθήματα/εργαστήρια της Ειδικής Φάσης Σπουδών (εκτός των ξένων γλωσσών). ΣΔΑΜ-ΞΓ: όπου συνυπολογίζονται όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Ξένων Γλωσσών. ΣΔΑΚ (Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητών): Αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο ενός συνόλου ΔΑΚ. Ο ΣΔΑΚ εξειδικεύεται αναλόγως του πεδίου εφαρμογής του σε: ΣΔΑΚ-ΚΦ: όπου συνυπολογίζονται όλοι οι εισηγητές της Κοινής Φάσης Σπουδών (εκτός των καθηγητών ξένων γλωσσών). ΣΔΑΚ-ΕΦ: όπου συνυπολογίζονται όλοι οι εισηγητές της Ειδικής Φάσης Σπουδών (εκτός των καθηγητών ξένων γλωσσών). ΣΔΑΚ-ΞΓ: όπου συνυπολογίζονται όλοι οι καθηγητές του Προγράμματος Ξένων Γλωσσών. Μικρότερης σχετικά σημασίας δείκτες δημιουργήθηκαν με την παραγωγή σταθμισμένων μέσων όρων για τα κριτήρια Μ1 - Μ4 και Κ1 - Κ5, οι οποίοι επίσης εξειδικεύονται αναλόγως του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, προκύπτουν οι κάτωθι δείκτες: ΣΜ1-ΚΦ έως ΣΜ4-ΚΦ: είναι οι σταθμισμένοι Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Μ1 έως Μ4 αντιστοίχως για τα μαθήματα της Κοινής Φάσης Σπουδών. ΣΚ1-ΚΦ έως ΣΚ5-ΚΦ: είναι οι σταθμισμένοι Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Κ1 έως Κ5 αντιστοίχως για τους καθηγητές της Κοινής Φάσης Σπουδών. ΣΜ1-ΕΦ έως ΣΜ4-ΕΦ: είναι οι σταθμισμένοι Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Μ1 έως Μ4 αντιστοίχως για τα μαθήματα της Ειδικής Φάσης Σπουδών. * Οι Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης (όπως και οι Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης) ως σταθμισμένοι μέσοι όροι υπολογίζονται από τον γενικό τύπο: ό ί ό N i 1 ( ί ό ή ώ ) N i 1 ΠλήθοςΒαθμολογιών όπου Ν το πλήθος των μαθημάτων του πεδίου εφαρμογής του Συγκεντρωτικού Δείκτη Αξιολόγησης (π.χ. για την Κοινή Φάση το Ν είναι το πλήθος των αξιολογηθέντων μαθημάτων της Κοινής Φάσης). ι i 10

14 ΣΚ1-ΕΦ έως ΣΚ5-ΕΦ: είναι οι σταθμισμένοι Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Κ1 έως Κ5 για τους καθηγητές της Ειδικής Φάσης Σπουδών. ΣΜ1-ΞΓ έως ΣΜ4-ΞΓ: είναι οι σταθμισμένοι Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Μ1 έως Μ4 για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών. ΣΚ1-ΞΓ έως ΣΚ5-ΞΓ: είναι οι σταθμισμένοι Μ.Ο. των βαθμολογιών επί των κριτηρίων Κ1 έως Κ5 για τους καθηγητές των Ξένων Γλωσσών Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης Με απώτερο σκοπό τη συνολική θεώρηση της Εκπαιδευτικής Σειράς και τη σύγκριση με τους θεσπισμένους στόχους ή και με προηγούμενες Εκπαιδευτικές Σειρές, δημιουργήθηκαν, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, δύο γενικοί και ενιαίοι δείκτες αξιολόγησης: ΓΕΔΑΜ: Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων, όπου συνυπολογίζονται όλα τα μαθήματα της Εκπαιδευτικής Σειράς. ΓΕΔΑΚ: Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητών, όπου συνυπολογίζονται όλοι οι εισηγητές. 2.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η καταχώρηση των βαθμολογιών για την αξιολόγηση τόσο των μαθημάτων, όσο και των εισηγητών έγινε με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από τον κάθε σπουδαστή ατομικά. Καθώς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Ε.Σ.Τ.Α. είθισται το κάθε μάθημα να εξετάζεται αμέσως μετά τη διδασκαλία του (δηλαδή δεν υπάρχουν οριοθετημένες εξεταστικές περίοδοι), για τα περισσότερα μαθήματα η αξιολόγηση διενεργήθηκε λίγο πριν ή αμέσως μετά την εξέταση του μαθήματος. Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, δηλαδή για την απαραίτητη στάθμιση των μέσων όρων και την παραγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel της Microsoft. 2.4 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μέσω της ανωτέρω μεθοδολογίας και όσον αφορά στο σύνολο της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α., συγκεντρώθηκαν αξιολογήσεις για μαθήματα και αξιολογήσεις για εισηγητές. Ασφαλώς, η πληθώρα των δεδομένων καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστους τόσο τους συγκεντρωτικούς όσο και τους γενικούς δείκτες αξιολόγησης. Η δε πληρότητα των δεδομένων τόσο για τα μαθήματα όσο και για τους εισηγητές ανέρχεται περίπου στο 88%. 11

15 3. ΠΡΟΦΙΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΤΑ Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου επιχειρείται η σκιαγράφηση του προφίλ των σπουδαστών της Δ Εκπαιδευτική Σειράς. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται αφορούν σε βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία (επίπεδο σπουδών, φύλο, ηλικία κ.λ.π.) των 64 αποφοίτων της Δ Σειράς. Η κατανομή των αποφοίτων στα τέσσερα τμήματα εξειδίκευσης της Ε.Σ.Τ.Α παρουσιάζεται στο κατωτέρω γράφημα: Γράφημα 1: Κατανομή Αποφοίτων ανά Τμήμα Εξειδίκευσης Πολιτική Προστασία 15 σπουδαστές Οργάνωση & Διοίκηση 20 σπουδαστές Μεταναστευτική Πολιτική 11 σπουδαστές Οικονομική Διαχείριση 18 σπουδαστές Διαπιστώνεται ότι το πλέον πολυπληθές Τμήμα είναι το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, ενώ το πλέον ολιγομελές Τμήμα είναι εκείνο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στα δύο άλλα τμήματα της Ε.Σ.Τ.Α. παρατηρείται μία ισόρροπη κατανομή των σπουδαστών. Το μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς, όπως καταδεικνύουν τα ακόλουθα γραφήματα, όλοι είναι απόφοιτοι ανώτατων σχολών (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 22% έχει πραγματοποιήσει και μεταπτυχιακές σπουδές. Διαπιστώνεται επίσης ότι, οι προπτυχιακές σπουδές των σπουδαστών αφορούν σε διάφορα επιστημονικά πεδία, γεγονός που προσδίδει ποικιλία και ιδιαίτερη δυναμική στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 12

16 Γράφημα 2: Κατανομή Σπουδαστών κατά επίπεδο σπουδών Κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 22% Πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΑΤΕΙ 78% Γράφημα 3: Κατανομή Σπουδαστών σειρά κατά πεδίο σπουδών Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, ΤΠΕ) 12% Λοιπές Επιστήμες 8% Θεωρητικές Επιστήμες (Φιλολογία, Ιστορία & Αρχαιoλογία, Ψυχολογία) 3% Νομικές, Οικονομικές, Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες 77% Όσον αφορά στην ιδιότητα των σπουδαστών, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειονότητα των αυτών προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (ποσοστό 94%), εν αντιθέσει προς τους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους (ποσοστό 6%). Σημειώνεται ότι με την είσοδό τους στη Σχολή οι μεν ιδιώτες λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα σχετικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, οι δε υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι αποσπώνται αυτομάτως από την υπηρεσία τους. 13

17 Γράφημα 4: Κατανομή σπουδαστών κατά τομέα προέλευσης Δημόσιοι Υπάλληλοι 6% Ιδιώτες 94% Σε σχέση με το φύλο, η πλειονότητα των σπουδαστών της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς είναι γυναίκες (ποσοστό 61%), εν αντιθέσει με τους άνδρες (ποσοστό 39%). Ηλικιακά το μεγαλύτερο ποσοστό (64%) είναι έως 30 ετών, ενώ ποσοστό μόλις 5% ξεπερνά το 35 ο έτος της ηλικίας. Τα ακόλουθα γραφήματα είναι χαρακτηριστικά. Γράφημα 5: Κατανομή σπουδαστών κατά φύλο Άρρεν 39% Θήλυ 61% 14

18 Γράφημα 6: Ηλικιακή Κατανομή Σπουδαστών 64% Από 24 έως και 30 ετών 31% Από 30 έως και 35 ετών 5% Από 35 ετών και άνω Συνοψίζοντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σκιαγραφούν το προφίλ του σπουδαστή της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. είναι τα κάτωθι: α) η κατοχή τουλάχιστον ενός βασικού τίτλου σπουδών (ως επί το πλείστον Νομικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, και Οικονομικών Επιστημών) και σε ορισμένες περιπτώσεις η πραγματοποίηση και μεταπτυχιακών σπουδών, β) η προέλευση από τον ιδιωτικό τομέα και γ) το νεαρό της ηλικίας (κατά προσέγγιση Μ.Ο. ηλικίας τα 30 έτη). 15

19 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης, ο σχηματισμός των οποίων περιγράφηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Η παράθεση ξεκινά από τους Γενικούς Δείκτες Αξιολόγησης και καταλήγει στους Ειδικούς Δείκτες Αξιολόγησης. 4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Πίνακας 1: Δείκτες Γενικής Αξιολόγησης Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. Δείκτης ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. Περιγραφή Τιμή (άριστα το 5) ΓΕΔΑΜ Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων 3,69 ΓΕΔΑΚ Γενικός Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητών 3,81 Από τον ανωτέρω πίνακα συνάγεται ότι, και οι δύο Γενικοί Δείκτες υπερβαίνουν τους θεσπισμένους για την Ε.Σ.Τ.Α. στόχους (3,5 για τον κάθε δείκτη), και μάλιστα ο ΓΕΔΑΜ υπερβαίνει το στόχο κατά 5,4%, ενώ ο ΓΕΔΑΚ υπερβαίνει το στόχο κατά 8,8%. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι, βάσει της κλίμακας βαθμολογίας βαθμός ίσος με 3 αντιστοιχεί σε «Καλά», ενώ βαθμός ίσος με 4 αντιστοιχεί σε «Πολύ Καλά». Έτσι, οι παραπάνω Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης κινούνται μεταξύ «Καλά» και «Πολύ Καλά» και μάλιστα, τείνουν περισσότερο προς την κατεύθυνση του «Πολύ Καλά». 16

20 4.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. Για τη διεξαγωγή συγκρίσεων παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης, όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Κατ αρχήν παρουσιάζονται οι Συγκεντρωτικοί Δείκτες για τα μαθήματα και στη συνέχεια οι αντίστοιχοι Δείκτες για τους διδάσκοντες Αξιολόγηση Μαθημάτων Εκπαιδευτικών Φάσεων Πίνακας 2: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Μαθημάτων Κριτήριο Μ1 Κριτήριο Μ2 Κριτήριο Μ3 Κριτήριο Μ4 Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Μαθημάτων Πλήθος Βαθμολογιών Κοινή Φάση Σπουδών Όνομα Δείκτη ΣΜ1-ΚΦ ΣΜ2-ΚΦ ΣΜ3-ΚΦ ΣΜ4-ΚΦ ΣΔΑΜ-ΚΦ Τιμή 3,69 3,56 3,78 3,52 3, Ειδική Φάση Σπουδών Όνομα Δείκτη ΣΜ1-ΕΦ ΣΜ2-ΕΦ ΣΜ3-ΕΦ ΣΜ4-ΕΦ ΣΔΑΜ-ΕΦ Τιμή 3,80 3,69 3,98 3,62 3, Ξένες Γλώσσες Όνομα Δείκτη ΣΜ1-ΞΓ ΣΜ2-ΞΓ ΣΜ3-ΞΓ ΣΜ4-ΞΓ ΣΔΑΜ-ΞΓ Τιμή 4,01 4,00 4,15 3,90 4, Σύνολο Εκπαιδευτικής Σειράς Όνομα Δείκτη ΓΕΣΜ1 ΓΕΣΜ2 ΓΕΣΜ3 ΓΕΣΜ4 ΓΕΔΑΜ Σειρά Τιμή 3,73 3,62 3,85 3,57 3, Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι, η τιμή του Συγκεντρωτικού Δείκτη Αξιολόγησης Μαθημάτων Ειδικής Φάσης (3,77) είναι μεγαλύτερη από την τιμή του αντίστοιχου Δείκτη Μαθημάτων Κοινής Φάσης (3,66), γεγονός που υποδεικνύει σχετική βελτίωση. Τη μεγαλύτερη τιμή, ωστόσο, εμφανίζει ο Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης των Ξένων Γλωσσών (4,02). Πέραν τούτου παρατηρείται ότι, το κριτήριο Μ3 (Ποιότητα Εκπαιδευτικού Υλικού) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μέση βαθμολόγηση, τόσο σε επίπεδο Γενικού Δείκτη (τιμή: 3,85), όσο και σε επίπεδο Συγκεντρωτικών Δεικτών (τιμές: 3,78, 3,98 και 4,15 για την Κοινή Φάση, την Ειδική Φάση και το Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών, αντιστοίχως). Αντιθέτως, το κριτήριο με τη μικρότερη βαθμολογία είναι το κριτήριο Μ4 (Κάλυψη Περιεχομένου). 17

21 Στη συνέχεια, αναλύεται ο Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων της Ειδικής Φάσης Σπουδών κατά Τμήματα Εξειδίκευσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 3: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Μαθημάτων Ειδικής Φάσης Κριτήριο Μ1 Κριτήριο Μ2 Κριτήριο Μ3 Κριτήριο Μ4 Ειδική Φάση Συγκεντρωτικά: Δείκτης Αξιολόγησης Μαθημάτων Πλήθος Βαθμολογιών 3,80 3,69 3,98 3,62 3, Αναλυτικά ανά τμήμα Εξειδίκευσης Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής 3,67 3,51 3,77 3,20 3, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης 3,67 3,69 3,83 3,40 3, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 3,88 3,57 4,00 3,84 3, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 4,00 4,10 4,42 3,95 4, Και από τον πίνακα αυτό συνάγεται ότι, το κριτήριο Μ3 (Ποιότητα Εκπαιδευτικού Υλικού) τυγχάνει της υψηλότερης βαθμολόγησης από τους σπουδαστές όλων των Τμημάτων, εν αντιθέσει με το κριτήριο Μ4 (Κάλυψη Περιεχομένου Μαθήματος) που τυγχάνει της χαμηλότερης. Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι οι Συγκεντρωτικοί Δείκτες Μαθημάτων της Ειδικής Φάσης Σπουδών υπερβαίνουν το 3,50. Περαιτέρω οι Δείκτες Αξιολόγησης των Μαθημάτων όλης της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. ομαδοποιήθηκαν σε βαθμολογικές τάξεις ως εξής: Ανεπαρκώς ΔΑΜ < 2,50 Καλά 2,50 ΔΑΜ < 3,50 Πολύ Καλά 3,50 ΔΑΜ < 4,50 Άριστα ΔΑΜ 4,50 Τα αποτελέσματα της ως άνω ομαδοποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα και το συναφές γράφημα. Επισημαίνεται όμως ότι, στη συγκεκριμμένη κατανομή δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών. 18

22 Πίνακας 4: Κατανομή Μαθημάτων Δ Σειράς κατά βαθμολογική τάξη * Δείκτης Αξιολόγησης Αθροιστικό Μαθήματος Βαθμολογική Τάξη Αριθμός Ποσοστό Ποσοστό ΔΑΜ > 4,5 Άριστα 6 9% 9% 3,5<ΔΑΜ<4,5 Πολύ Καλά 37 57% 66% 2,5<ΔΑΜ<3,5 Καλά 18 28% 94% ΔΑΜ<2,5 Ανεπαρκώς 4 6% 100% Σύνολο % Γράφημα 7: Κατανομή Μαθημάτων Δ Σειράς κατά βαθμολογική τάξη 6% Ανεπαρκώς 9% Άριστα 28% Καλά 57% Πολύ Καλά Από τον ως άνω πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι, για το σύνολο των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν, ένα ποσοστό της τάξης του 66% έχει αξιολογηθεί από «Πολύ Καλά» έως και «Άριστα» (πάνω από 3,5), ενώ μόνο ένα ποσοστό 6% έχει αξιολογηθεί με «Ανεπαρκώς». Τέλος, ποσοστό που ανέρχεται στο 28% του συνόλου των μαθημάτων έχει αξιολογηθεί με «Καλά». Αναλυτικά στοιχεία ως προς τους Δείκτες Αξιολόγησης του κάθε Μαθήματος παρατίθενται στο παράρτημα. * Δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα ξένων γλωσσών. 19

23 Συχνότητα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιγραφικά Στατιστικά Μαθημάτων Στο γράφημα και τον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται η κατανομή και τα περιγραφικά στατιστικά των Δεικτών Αξιολόγησης Μαθημάτων. (Περιλαμβάνονται και τα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών.) Γράφημα 8: Ιστόγραμμα Δεικτών Αξιολόγησης Μαθημάτων. 20 Ιστόγραμμα ΔΑΜ ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Συχνότητα Κλάση Μεγ αλύτ ερο Πίνακας 5: Περιγραφικά Στατιστικά Δεικτών Αξιολόγησης Μαθημάτων Περιγραφικά Στατιστικά ΔΑΜ Μέσος 3,69 Τυπικό σφάλμα 0,079 Διάμεσος 3,76 Επικρατούσα τιμή 3,90 Μέση απόκλιση τετραγώνου 0,662 Διακύμανση 0,438 Κύρτωση 0,494 Ασυμμετρία -0,619 Εύρος 3,075 Ελάχιστο 1,83 Μέγιστο 4,90 Πλήθος 70 Βαθμός εμπιστοσύνης (95,0%) 0,158 20

24 4.2.3 Αξιολόγηση Καθηγητών Εκπαιδευτικών Φάσεων Στη συνέχεια, παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση των καθηγητών της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. Πίνακας 6: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητών Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κοινή Φάση Κριτήριο 5 Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητώνν Όνομα Δείκτη ΣΚ1-ΚΦ ΣΚ2-ΚΦ ΣΚ3-ΚΦ ΣΚ4-ΚΦ ΣΚ5-ΚΦ ΣΔΑΚ-ΚΦ Πλήθος Βαθμολογιών Τιμή 3,65 3,60 3,57 4,19 3,85 3, Ειδική Φάση Όνομα Δείκτη ΣΚ1-ΕΦ ΣΚ2-ΕΦ ΣΚ3-ΕΦ ΣΚ4-ΕΦ ΣΚ5-ΕΦ ΣΔΑΚ-ΕΦ Τιμή 3,75 3,71 3,70 4,19 3,88 3, Ξένες Γλώσσες Όνομα Δείκτη ΣΚ1-ΞΓ ΣΚ2-ΞΓ ΣΚ3-ΞΓ ΣΚ4-ΞΓ ΣΚ5-ΞΓ ΣΔΑΚ-ΞΓ Τιμή 4,07 4,09 4,10 4,49 4,24 4, Σύνολο Εκπαιδευτικής Σειράς Όνομα Δείκτη ΓΕΣΚ1 ΓΕΣΚ2 ΓΕΣΚ3 ΓΕΣΚ4 ΓΕΣΚ5 ΓΕΔΑΚ Όλη η Σειρά 3,69 3,65 3,62 4,20 3,87 3, Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι, όπως και στην περίπτωση των μαθημάτων, η τιμή του Συγκεντρωτικού Δείκτη Αξιολόγησης Καθηγητών είναι μεγαλύτερη για τους εισηγητές της Ειδικής Φάσης Σπουδών (3,84) από την τιμή του αντίστοιχου δείκτη για τους εισηγητές της Κοινής Φάσης (3,77), χωρίς όμως η διαφορά να είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Τη μεγαλύτερη τιμή Συγκεντρωτικού Δείκτη παρουσιάζουν οι εισηγητές των Ξένων Γλωσσών (4,20). Επίσης παρατηρείται ότι το κριτήριο που συστηματικά βαθμολογήθηκε υψηλότερα από τα υπόλοιπα είναι το κριτήριο Κ4 (συνεργασία των διδασκόντων με τους σπουδαστές), ενώ εκείνο με τη χαμηλότερη σχετικά βαθμολογία είναι το κριτήριο Κ3 (συνέπεια). 21

25 Ειδικά τώρα για την Ειδική Φάση Σπουδών οι τιμές των Συγκεντρωτικών Δεικτών Αξιολόγησης Καθηγητών κατά Τμήμα Εξειδίκευσης παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα. Πίνακας 7: Συγκεντρωτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητών Ειδικής Φάσης Περιγραφή Τμήματος Κριτήριο Κ1 Κριτήριο Κ2 Κριτήριο Κ3 Κριτήριο Κ4 Κριτήριο Κ5 Συγκεντρωτικός Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητών Πλήθος Βαθμο- λογιών Ειδική Φάση Συγκεντρωτικά Ειδική Φάση 3,75 3,71 3,70 4,19 3,88 3, Αναλυτικά ανά Τμήμα Εξειδίκευσης Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής 4,17 4,20 4,09 4,35 4,38 4, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης 4,26 4,03 4,18 4,49 4,20 4, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 3,56 3,52 3,45 4,18 3,69 3, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 3,47 3,48 3,50 3,96 3,64 3, Περαιτέρω, οι Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητών της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς, ομαδοποιήθηκαν σε βαθμολογικές τάξεις ως εξής: Ανεπαρκώς ΔΑΚ < 2,50 Καλά 2,50 ΔΑΚ < 3,50 Πολύ Καλά 3,50 ΔΑΚ < 4,50 Άριστα ΔΑΚ 4,50 Τα αποτελέσματα της ως άνω κατανομής παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα και το συναφές γράφημα.. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, η παρουσίαση των οποίων έπεται σε διακριτό πίνακα. 22

26 Πίνακας 8: Κατανομή Καθηγητών Δ σειράς Ε.Σ.Τ.Α. κατά βαθμολογική τάξη * Δείκτης Αξιολόγησης Καθηγητή Βαθμολογική Τάξη Πλήθος Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό ΔΑΚ 4,50 Άριστα 28 20% 20% 3,50 ΔΑΚ < 4,50 Πολύ Καλά 70 51% 71% 2,50 ΔΑΚ < 3,50 Καλά 34 25% 96% ΔΑΚ < 2,50 Ανεπαρκώς 6 4% 100% Σύνολο % Γράφημα 9: Κατανομή Καθηγητών Δ Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. κατά βαθμολογική τάξη Καλά 25% Πολύ Καλά 51% 4% Ανεπαρκώς 20% Άριστα Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, παραπάνω από τους μισούς εισηγητές (ποσοστό 51%) βαθμολογήθηκε με «Πολύ Καλά», ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 20% βαθμολογήθηκε με «Άριστα», ενώ μόνο ένα πενιχρό ποσοστό 4% αξιολογήθηκε ως ανεπαρκές. Τέλος, όπως οι καθηγητές του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Ε.Σ.Τ.Α., έτσι ομαδοποιήθηκαν και οι καθηγητές του Προγράμματος των Ξένων Γλωσσών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω ομαδοποίησης παρατίθενται κατωτέρω υπό τη μορφή αντίστοιχου πίνακα και γραφήματος. * Δεν περιλαμβάνονται οι καθηγητές Ξένων Γλωσσών 23

27 Πίνακας 9: Κατανομή Καθηγητών Ξένων Γλωσσών κατά βαθμολογική τάξη Δείκτης Αξιολόγησης Αθροιστικό Καθηγητών Βαθμολογική Τάξη Πλήθος Ποσοστό Ποσοστό Ξένων Γλωσσών ΔΑΚ 4,50 Άριστα 3 33% 33% 3,50 ΔΑΚ < 4,50 Πολύ Καλά 5 56% 89% 2,50 ΔΑΚ < 3,50 Καλά 1 11% 100% ΔΑΚ < 2,50 Ανεπαρκώς 0 0% 100% Σύνολο 9 100% Γράφημα 10: Κατανομή Καθηγητών Ξένων Γλωσσών κατά βαθμολογική τάξη 11% Καλά 33% Άριστα 56% Πολύ Καλά Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το 56% των καθηγητών του προγράμματος Ξένων Γλωσσών βαθμολογήθηκαν με «Πολύ Καλά» ενώ ένα αξιοσημείωτο 33% βαθμολογήθηκε με «Άριστα». Αναλυτικά στοιχεία ως προς τους Δείκτες Αξιολόγησης των Καθηγητών παρατίθενται στο παράρτημα. Βάσει όμως του ν. 3966/2011 τα στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση των Διδασκόντων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ επιβάλλεται να είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα. Ως εκ τούτου, στο αναρτημένο κείμενο το μέρος του παραρτήματος που αφορά στους διδάσκοντες έχει παραλειφθεί. 24

28 Συχνότητα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιγραφικά Στατιστικά Καθηγητών Ακολούθως παρουσιάζεται η κατανομή των Δεικτών Αξιολόγησης Καθηγητή με τη μορφή ιστογράμματος καθώς και τα περιγραφικά τους στατιστικά σε πίνακα. (Περιλαμβάνονται και οι καθηγητές Ξένων Γλωσσών.) Γράφημα 11: Ιστόγραμμα Δεικτών Αξιολόγησης Καθηγητή 25 Ιστόγραμμα ΔΑΚ ,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Συχνότητα Μεγα λύτερ ο Κλάση Πίνακας 10: Περιγραφικά Στατιστικά Δεικτών Αξιολόγησης Καθηγητών Περιγραφικά Στατιστικά ΔΑΚ Μέσος 3,89 Τυπικό σφάλμα 0,061 Διάμεσος 4,04 Επικρατούσα τιμή 3,70 Μέση απόκλιση τετραγώνου 0,738 Διακύμανση 0,544 Κύρτωση 0,432 Ασυμμετρία -0,717 Εύρος 3,740 Ελάχιστο 1,260 Μέγιστο 5,000 Πλήθος 147 Βαθμός εμπιστοσύνης (95,0%) 0,120 25

29 5. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι αξιολογικές παρατηρήσεις των σπουδαστών της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. για το περιεχόμενο και την οργάνωση των μαθημάτων, καθώς και η συχνότητα αναφοράς αυτών κατά εκπαιδευτική φάση. Πίνακας 11: Αξιολογικές Παρατηρήσεις Σπουδαστών για τα μαθήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Είδος Παρατήρησης Συχνότητα Αναφοράς Κοινή Φάση Συχνότητα Αναφοράς Ειδική Φάση Περισσότερες ώρες διδασκαλίας και εμβάθυνση Περιττό μάθημα. 3 8 Δεν χρειάζονταν να γίνουν πολλές ώρες Ελλιπές εκπαιδευτικό υλικό. Χρειάζεται επικαιροποίηση Απαιτούνταν μεγαλύτερη εξειδίκευση και ανάλυση. 8 1 Το περιεχόμενο δεν ανταποκρινόταν στο τίτλο του μαθήματος. 1 0 Ελλιπής ο συσχετισμός ύλης και παράδοσης. 1 0 Ενδιαφέρον μάθημα Καλή ποιότητα των σημειώσεων του μαθήματος. Κακή ποιότητα των σημειώσεων του μαθήματος Από τον προηγούμενο πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Η παρατήρηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς αφορά σε ορισμένα μαθήματα, ειδικά της Κοινής Φάσης Σπουδών, για τα οποία απαιτούνταν περισσότερες ώρες διδασκαλίας και μεγαλύτερη εμβάθυνση. Αυτό, όμως, έρχεται σε αντίθεση με την παρατήρηση σύμφωνα με την οποία, για κάποια άλλα μαθήματα χρειάζονταν λιγότερες ώρες διδασκαλίες. 26

30 Τη δεύτερη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς εμφανίζει η παρατήρηση που αφορά στην πληρότητα και το επικαιροποιημένο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, σε συνδυασμό με την παρατήρηση σχετικά με την ποιότητα των σημειώσεων των μαθημάτων. Και οι δύο αυτές παρατηρήσεις αφορούν κυρίως στην Κοινή Φάση Σπουδών. Επισημαίνεται όμως ότι, στην επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων ο συγκεντρωτικός δείκτης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν ο δείκτης του κριτηρίου της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, παρατηρείται ότι οι σπουδαστές γενικώς εκτιμούν ότι υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα μαθήματα στην Κοινή Φάση, αλλά υπήρχαν σύμφωνα πάντοτε με την εκτίμησή τους- και κάποια «περιττά» μαθήματα στην Ειδική Φάση Σπουδών. 5.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι αξιολογικές παρατηρήσεις των σπουδαστών που αφορούν στην οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών. Πίνακας 12: Αξιολογικές Παρατηρήσεις Σπουδαστών για το Πρόγραμμα Σπουδών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Είδος Παρατήρησης Συχνότητα Αναφοράς Κοινή Φάση Συχνότητα Αναφοράς Ειδική Φάση Επικαλύψεις μαθημάτων 10 3 Μάθημα που έπρεπε να διδαχθεί 2 νωρίτερα στο πρόγραμμα Μη έγκαιρη διανομή εκπαιδευτικού 3 υλικού Έμφαση στην πρακτική και όχι στη 12 1 θεωρία Έμφαση σε εργασίες και case studies 8 Αρνητικές κρίσεις ως προς τη διεξαγωγή εξετάσεων Καλή οργάνωση του μαθήματος από τους διδάσκοντες και τους Υπεύθυνους Σπουδών Κακή οργάνωση του μαθήματος από τους διδάσκοντες και τους Υπεύθυνους Σπουδών

31 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτων τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η παρατήρηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς αφορά στην κακή οργάνωση του μαθήματος από τους διδάσκοντες και τους Υπεύθυνους Σπουδών και Έρευνας, πρωτίστως στην Κοινή Φάση Σπουδών και δευτερευόντως στην Ειδική Φάση. Έπεται η παρατήρηση σχετικά με την ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση στην πρακτική γνώση και την εφαρμογή της θεωρίας, πράγμα που συνάδει περισσότερο με τον παραγωγικό χαρακτήρα της Ε.Σ.Τ.Α. Για το σκοπό αυτό, οι σπουδαστές επισημαίνουν την αναγκαιότητα όπως το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτιστεί με περισσότερες εργασίες και μελέτες περίπτωσης. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η συχνότητα αναφοράς της παρατήρησης σχετικά με τις αλληλοεπικαλύψεις της διδακτέας ύλης ορισμένων μαθημάτων, όπως επίσης και της παρατήρησης σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων. 28

32 6. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Η πληθώρα των δεδομένων (1.981 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα και συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για τους καθηγητές) της παρούσας έκθεσης καθιστά ιδιαιτέρως αξιόπιστα τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 13: Συνοπτικός Πίνακας Δεικτών Αξιολόγησης Κοινή Φάση Σπουδών ΣΔΑΚ 3,77 ΣΔΑΜ 3,64 Ειδική Φάση Σπουδών Σύνολο Φάσης Οργάνωση & Διοίκηση Οικονομική Διαχείριση Μεταναστευτική Πολιτική Πολιτική Προστασία ΣΔΑΚ 3,84 4,23 3,68 3,61 4,24 ΣΔΑΜ 3,77 3,65 3,82 4,11 3,54 Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών ΣΔΑΚ 4,20 ΣΔΑΜ 4,02 Δ Εκπαιδευτική Σειρά ΕΣΤΑ ΓΕΔΑΚ 3,81 ΓΕΔΑΜ 3,69 Τα κυριότερα δε συμπεράσματα που συνάγονται συνοψίζονται στα κάτωθι: Όσον αφορά στη γενική αξιολόγηση της Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α, οι δύο Γενικοί Δείκτες υπερβαίνουν τους θεσπισμένους στόχους (3,50 για τον κάθε δείκτη), και μάλιστα ο ΓΕΔΑΜ υπερβαίνει το στόχο κατά 5,4%, ενώ ο ΓΕΔΑΚ υπερβαίνει το στόχο κατά 8,8%. Η τιμή του ΣΔΑΚ είναι υψηλότερη για τους καθηγητές της Ειδικής Φάσης Σπουδών συγκριτικά με την αντίστοιχη τιμή για τους καθηγητές της Κοινής Φάσης Σπουδών, γεγονός που υποδεικνύει βελτίωση. Ωστόσο, ακόμη υψηλότερη τιμή έχει ο ΣΔΑΚ για τους καθηγητές Ξένων Γλωσσών. Ομοίως η τιμή του ΣΔΑΜ είναι υψηλότερη για τα μαθήματα της Ειδικής Φάσης Σπουδών συγκριτικά με την αντίστοιχη τιμή για τα μαθήματα της Κοινής Φάσης. 29

33 Ωστόσο και πάλι, την υψηλότερη τιμή εμφανίζει ο ΣΔΑΜ για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών. Αναφορικά με τις τιμές των Συγκεντρωτικών Δεικτών ανά Τμήμα Εξειδίκευσης, για τους Καθηγητές η μέγιστη τιμή ΣΔΑΚ καταγράφεται από τους σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ενώ η ελάχιστη από τους σπουδαστές του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αντιστοίχως, για τα μαθήματα η μέγιστη τιμή ΣΔΑΜ καταγράφεται από τους σπουδαστές του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ η ελάχιστη από τους σπουδαστές του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε πάντως περίπτωση οι τιμές των Συγκεντρωτικών Δεικτών τόσο για τους καθηγητές όσο και για τα μαθήματα ξεπερνά το όριο του 3,50. Εν κατακλείδι, θεωρείται σκόπιμο τα οιαδήποτε συναγόμενα πορίσματα, να εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ώστε η ερμηνεία τους να αποτελεί πραγματικά σημαντικό εργαλείο για τις απαραίτητες βελτιωτικές αναπροσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών και της εν γένει εκπαιδευτικής διαδικασίας της ενιαίας πλέον Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης._ 30

34 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. Πίνακας 14: Κατάταξη Μαθημάτων Δ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. * Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΔΑΜ ΟΙΚ.Δ-Μ1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4,83 Ο&Δ-Μ3.1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 4,63 ΜΠ-Μ3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,55 ΠΠ-Μ2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 4,55 ΚΦ-Μ3.1 Ο&Δ-Μ2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΤΩΝ ΟΤΑ: ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΜΠ-Μ1.3 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 4,40 ΜΠ-Μ3.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 4,40 Ο&Δ-Μ4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΟΡΓ.ΔΙΟΙΚ.) 4,33 ΜΠ-Ε1.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 4,30 Ο&Δ-Μ2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΠ-Μ2.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 4,23 ΜΠ-Μ2.1 ΜΠ-Μ3.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο&Δ-Μ1.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4,05 ΚΦ-ΜΠ.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΚΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΔ-Μ1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 3,98 ΠΠ-Μ1.4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 3,95 ΜΠ-Μ4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΜΕΤ.) 3,90 ΜΠ-Μ4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 3,90 4,50 4,50 4,30 4,20 4,13 4,03 * Δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα των ξένων γλωσσών. 31

35 Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΔΑΜ Ο&Δ-Μ1.1 ΘΕΣΜΟΙ-ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 3,90 Ο&Δ-Μ4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 3,90 ΟΙΚΔ-Μ2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3,90 ΟΙΚΔ-Μ4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 3,90 ΠΠ-Μ4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 3,90 ΚΦ-Ε1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3,88 ΜΠ-Μ3.3 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 3,88 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΙΚΔ-Μ1.1 ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΠ-Μ3.1 Ο.Η.Ε.(O.C.H.A.) 3,85 Ο&Δ-Μ2.2 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3,80 ΟΙΚΔ-Μ4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΟΙΚ.ΔΙΑΧ.) 3,78 Ο&Δ-Μ3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3,75 ΟΙΚΔ-Ε2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3,75 ΜΠ-Ε2.1 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3,70 ΜΠ-Μ1.2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 3,70 ΚΦ-Μ2.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3,68 ΠΠ-Μ1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 3,65 ΚΦ-Μ4.2 ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΔ-Μ2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 3,85 3,63 3,55 ΚΦ-ΜΠ.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 3,53 ΠΠ-Μ1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 3,53 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΦ-ΜΠ.3 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΠ-Μ2.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3,50 ΚΦ-Μ2.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΦ-Ε4.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ &ΤΟΜΕΑΚΩΝ) 3,53 3,45 3,43 ΠΠ-Μ2.5 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3,40 ΚΦ-Ε3.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 3,40 32

36 Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΔΑΜ ΚΦ-Μ4.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3,38 ΚΦ-Μ4.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3,28 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΠΠ-Ε4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΙΚΔ-Μ3.2 Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ-ΝΟΜΟΥ 3,28 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΠ-Μ3.2 ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΠ-Μ2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3,23 ΠΠ-Μ1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 3,03 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΦ-Μ1.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚ.Δ-Μ3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2,88 ΟΙΚΔ-Μ3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2,88 Ο&Δ-Μ1.2 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΔ-Μ2.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΦ-Μ2.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΔ-Μ3.4 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 3,28 3,23 3,00 2,85 2,75 2,73 2,68 ΚΦ-Ε2.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2,43 ΟΙΚΔ-Μ3.5 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2,08 Ο&Δ-Μ3.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2,03 ΠΠ-Μ2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,83 Πίνακας 15: Κατάταξη Μαθημάτων Ξένης Γλωσσών Δ Σειράς Ε.Σ.Τ.Α. Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΔΑΜ ΞΓ.ΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4,90 ΞΓ.ΙΤ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4,90 ΞΓ.ΓΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4,40 ΞΓ.ΓΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4,25 ΞΓ.ΑΓ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3,58 33

37 7.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προς Κυρίες / Κυρίους Σπουδαστές Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεών σας σχετικά με το μάθημα και τους εισηγητές του στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που παρακολουθήσατε στη Σχολή. Επιθυμώντας την ατομική σας συμβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρακαλείστε να διατυπώσετε την προσωπική σας εκτίμηση, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της Σχολής γενικότερα. Η δομή του ερωτηματολογίου είναι η ακόλουθη: Η πρώτη σελίδα, στην οποία αναγράφονται διάφορα χρήσιμα στοιχεία και την οποία παρακαλείστε να συμπληρώσετε αφού διαβάσετε τις σχετικές υποσημειώσεις που αναγράφονται στο τέλος της σελίδας Το κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου που αποτελείται από 3 τμήματα: Το Α τμήμα αφορά την αξιολόγηση του μαθήματος που έχετε παρακολουθήσει και εξετασθεί. Το Β τμήμα αφορά την αξιολόγηση του/των εισηγητή(ών) του μαθήματος αυτού. Στο Γ τμήμα μπορείτε να καταθέσετε σε ελεύθερο κείμενο τυχόν επιπλέον παρατηρήσεις, προβλήματα, κ.τ.λ. σχετικά με το αναφερόμενο μάθημα και τον(τους) εισηγητή(ές) που δίδαξαν το μάθημα αυτό. Σημειώνεται ότι το παρόν ερωτηματολόγιο συνιστά ένα εργαλείο στη διάθεση της Διοίκησης, τα δε αποτελέσματα της επεξεργασίας του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, διασφαλίζοντας έτσι πολύτιμα στοιχεία για το έργο της Σχολής. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για την επιμελέστερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 34

38 Κωδικός Ερωτηματολογίου * : ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΜΗΜΑ: ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 2 Συμπληρώνεται προαιρετικά Α. Αξιολόγηση Μαθήματος ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Περιεχόμενο μαθήματος (συνάφεια με αντικείμενο του Τμήματος) Οργάνωση μαθήματος (επάρκεια ωρών, ορθός καταμερισμός ύλης σε ενότητες, συνοχή ροής περιεχομένου) Ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού (εμφάνιση, σαφήνεια, επιστημονική πληρότητα, συνάφεια με περιεχόμενο μαθήματος, επαρκής ανάλυση ύλης) Κάλυψη περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού (σε σχέση με την περιγραφή του μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών) * Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Συμπληρώνεται προαιρετικά 35

39 Β. Αξιολόγηση Διδασκόντων Συνεργασία με Μέσα και τρόποι Παρουσίαση ΟΝΟΜ/ΜΟ Κάλυψη σπουδαστές διδασκαλίας του Α/Α αντικειμένου περιεχομένου Συνέπεια (Πρόσβασησυμβουλές- (οργάνωση διδάσκοντος ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ (Σαφήνεια μαθήματος Μεταδοτικότητα) βοήθεια) μεθοδικότητα) Γ. Παρατηρήσεις, προβλήματα και λοιπά σχετικά με το αναφερόμενο μάθημα και τον(τους) εισηγητή(ές) που δίδαξαν το μάθημα Υπογραφή 36

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάρτιος 2015 Εισαγωγή Η διανομή των ερωτηματολογίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Κοιν: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εσωτερικών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Κ...Α. Ε.Σ.., τµήµα σταδιοδροµίας αποφοίτων ιοικητικό Επιµελητήριο Οµοσπονδία Συλλόγων ΥΠ.ΕΣ...Α.

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος Δημητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ (με το ψηφοδέλτιο «Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση») Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά (με το ψηφοδέλτιο «Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση») Τηλ. επικοινωνίας 6977

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 11907 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Α' (Προϊσταμένων οργανικών μονάδων) Αριθ.πρωτ.:...

ΕΝΤΥΠΟ Α' (Προϊσταμένων οργανικών μονάδων) Αριθ.πρωτ.:... ΕΝΤΥΠΟ Α' (Προϊσταμένων οργανικών μονάδων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ... ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ... ΤΜΗΜΑ... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ.:... Χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π. Αλεξάνδρα Ντούκα 0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ Νομοθεσία. Παρατηρήσεις για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2008. Προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αντικείμενο H δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα