Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ."

Transcript

1 Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή Στόχος του Εγχειριδίου Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης ιαχείριση Μετρητών και Μετρήσεων Υποχρεώσεις και ραστηριότητες του Ε ΗΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας ιαχείρισης Μετρητών και Μετρήσεων (άρθρο 3 του Ε Μ & ΠΕΠ ) Μετρητές Μετρητικές ιατάξεις Γενική περιγραφή του εξοπλισµού των Μετρητικών ιατάξεων (Μ..) Προδιαγραφές της θέσης και του χώρου εγκατάστασης των Μετρητικών ιατάξεων Ακρίβεια εξοπλισµού και όρια σφαλµάτων του εξοπλισµού της Μετρητικής ιάταξης Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού Μετρητικής ιάταξης Μετρητές Μ/Σ οργάνων Μέτρησης Μ.Τ Κλάση ακρίβειας Μ/Σ οργάνων Μέτρησης Μ.Τ Προδιαγραφές Μονάδας Επικοινωνίας Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Θύρα επικοινωνίας οπτικής κεφαλής Θύρα σειριακής επικοινωνίας Προδιαγραφές λοιπού εξοπλισµού Μετρητικής ιάταξης Κιβώτιο οκιµών (Κ..) Πίνακας ή ερµάριο, καλώδια, συνδέσεις κ.λ.π Συγχρονισµός Μετρητικών ιατάξεων Ασφάλεια & Σφράγιση της Μετρητικής ιάταξης

3 3.6.1 Γενικά Επίπεδα Ασφαλείας Μετρητή Εγκατάσταση Μετρητικών ιατάξεων Λειτουργία και Έλεγχος Μετρητικών ιατάξεων Αρχικός έλεγχος και ρύθµιση Μετρητικών ιατάξεων Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Μετρητικής ιάταξης Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις Έλεγχος κατόπιν αίτησης του Χρήστη Αποκατάσταση Βλαβών Μετρητικών ιατάξεων Τήρηση Μητρώου Ελέγχου Μετρητικής ιάταξης Εκπροσώπηση Μετρητών Φορτίου Περιεχόµενο ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Χρόνος υποβολής ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή και Συστήµατα Λήψης Μετρήσεων και ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων Συστήµατα Συλλογής Μετρήσεων Σύστηµα Αυτόµατης Συλλογής Μετρήσεων Βοηθητικά Προγράµµατα Λογισµικού Σύστηµα Επεξεργασίας Μετρήσεων Περιγραφή του Συστήµατος Επεξεργασίας Μετρήσεων Συστήµατα Προσδιορισµού και Σήµανσης Μετρήσεων Το Σύστηµα Προσδιορισµού Αντικειµένου (OBIS - System) Σήµανση των Μετρητικών εδοµένων Προσδιορισµός της Κατεύθυνσης της Ενέργειας

4 8 ιαδικασία Συλλογής - Ελέγχου και Πιστοποίησης Μετρήσεων Συχνότητα Συλλογής Μετρήσεων και χρόνοι διαχείρισης των εδοµένων Μετρήσεων Οι χρόνοι διαχείρισης των Μετρήσεων και των εδοµένων Μετρήσεων Περίοδος Κατανοµής Προϋποθέσεις για την υποδοχή των Μετρήσεων Συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών Συλλογής -Ελέγχου και Πιστοποίησης Μετρήσεων ανά Ηµέρα Κατανοµής (ΗΚ) Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών συλλογής, ελέγχου και πιστοποίησης Μετρήσεων Μετρητών Συλλογή Μετρήσεων Πιστοποίηση και έλεγχος Μετρήσεων Αποτελέσµατα Πιστοποίησης και Ελέγχου Μετρήσεων Ενέργειες για τις Μη επιτυχώς πιστοποιηµένες Μετρήσεις Ενηµέρωση των εκπροσώπων των Μετρητών και των αρµοδίων ιαδικασία ιόρθωσης Εκτίµησης των Μετρήσεων ιόρθωση εκτίµηση των Μετρήσεων Χρόνος διενέργειας των διορθωτικών ενεργειών Βάση εδοµένων Μετρητών και Μετρήσεων ιάθεση των εδοµένων Μετρήσεων Ενέργειες ιαφάνειας και Ενηµέρωσης ιαδικασία πρόσβασης των χρηστών στις ενδείξεις του µετρητή Αναφορές Παράρτηµα Τεχνικός Έλεγχος Μετρητικής ιάταξης

5 12.2 Συνοπτική Εικόνα Συστήµατος Προσδιοριµού Αντικειµένου (OBIS System) οµή του κώδικα OBIS Μετρητικών εδοµένων Ενδεικτικά Παραδείγµατα εδοµένων Μετρήσεων Ορισµός της κατεύθυνσης της Ενέργειας (Ενεργειακή Ροή) Υπόδειγµα Αρχείου Μετρητικών εδοµένων Πελάτη ανά Προµηθευτή, εδοµένα Καταχωρητών Υπόδειγµα Αρχείου Μετρητικών εδοµένων Πελάτη ανά Προµηθευτή, εδοµένα Καµπυλών

6 Πίνακας Συντοµεύσεων Ε Μ & ΠΕΠ ΗΕΠ ΗΚ Κ.. Μ.. ΠΚ ΩΜ-ΜΤ AMR Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Hµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός Ηµέρα Κατανοµής Κιβώτιο οκιµών Μετρητική ιάταξη Περίοδος Κατανοµής Ωριαίοι Μετρητές Μέσης Τάσης Automated Meter Reading, (Πληροφοριακό σύστηµα συλλογής µετρήσεων) COSEM DLMS GPRS OBIS Companion Specification for Energy Metering Device Language Message Specification General Packet Radio Service Object Identification System (Σύστηµα Προσδιορισµού Αντικειµένου) SCADA Supervisory control and data acquisition 6

7 1 Εισαγωγή 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου Η Μέτρηση κατέχει κεντρικό ρόλο στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η συλλογή και η διαχείριση των Μετρήσεων είναι οι βασικοί παράγοντες για την πρόβλεψη, τον προγραµµατισµό και τη λειτουργία της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και µε την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ασφάλεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η σηµασία της µέτρησης έχει αυξηθεί. Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να παραθέσει τους κανόνες για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των Μετρήσεων στη Μέση Τάση, την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά τους καθώς και τη διάθεση των εδοµένων Μετρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαµβάνει: Τεχνικές προδιαγραφές προµήθειας, εγκατάστασης και εκµετάλλευσης του εξοπλισµού Μέτρησης Μ.Τ. Περιγραφή συστηµάτων και διαδικασιών συλλογής των Μετρήσεων M.T. µε αναλυτική περιγραφή των µεθόδων ελέγχου, πιστοποίησης και προσαρµογής αυτών. ιάθεση των εδοµένων Μετρήσεων M.T. στους Συµµετέχοντες στην Αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας. 7

8 2 ιαχείριση Μετρητών και Μετρήσεων 2.1 Υποχρεώσεις και ραστηριότητες του Ε ΗΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας ιαχείρισης Μετρητών και Μετρήσεων (άρθρο 3 του Ε Μ & ΠΕΠ ) Ο Ε ΗΕ προγραµµατίζει και ασκεί τη γενικότερη εποπτεία της προµήθειας, της εγκατάστασης και της συντήρησης των Μετρητών Μ.Τ. καθώς και του συναφούς εξοπλισµού καταγραφής και διαβίβασης δεδοµένων που ορίζει ο Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (έως την έκδοση του Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου). Στα πλαίσια αυτά ο Ε ΗΕ: Προδιαγράφει, προµηθεύεται και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής και πιστοποίησης των µετρήσεων. Συλλέγει τις Μετρήσεις των Μετρητών Μέσης Τάσης. Προσδιορίζει τα εδοµένα Μετρήσεων. Προδιαγράφει και εφαρµόζει διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων. Προδιαγράφει και εφαρµόζει διαδικασία διόρθωσης ή εκτίµησης των µετρήσεων. Τηρεί και ενηµερώνει την βάση δεδοµένων Μετρητών Μ.Τ. και των αντίστοχων Μετρήσεων, η οποία περιλαµβάνει: Το Μητρώο των µετρητών που είναι εγκατεστηµένοι στο ίκτυο. Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προµηθευτών. Αρχεία µετρήσεων και µετρητικών δεδοµένων των Μετρητών του ικτύου. Αρχείο ελέγχων και δοκιµών των Μετρητών του ικτύου. 8

9 Μεριµνά ώστε να ενεργοποιείται οποιαδήποτε εγκατάσταση συνδέεται στο ίκτυο καθώς και να επιτρέπεται η ροή ενέργειας µέσω της σύνδεσης αυτής, µόνον εφόσον η ενέργεια αυτή µετριέται από έναν τουλάχιστον Μετρητή. Μεριµνά για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών και των Εκπροσώπων Φορτίου στα εδοµένα Μετρήσεων που τους αφορούν. Μεριµνά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και διασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεµετάδοσης για τους Μετρητές. ιενεργεί την προµήθεια και εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης και των υλικών της Μετρητικής ιάταξης. Μεριµνά για την καλή, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των Μετρητικών ιατάξεων Πραγµατοποιεί την µελέτη, προµήθεια των υλικών και την εγκατάσταση των νέων και την αντικατάσταση των υπαρχουσών Μετρητικών ιατάξεων. Συντηρεί και αποκαθιστά τις βλάβες των Μετρητικών ιατάξεων. 3 Μετρητές Μετρητικές ιατάξεις 3.1 Γενική περιγραφή του εξοπλισµού των Μετρητικών ιατάξεων (Μ..) Ως Μετρητική ιάταξη ορίζεται το σύνολο του ηλεκτροµηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που απαιτείται για την ακριβή και αξιόπιστη µέτρηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο εξοπλισµός αποτελείται κυρίως από τον Μετρητή, τα επί µέρους υποστηρικτικά στοιχεία (Μ/Σ οργάνων µέτρησης, τον εξοπλισµό επικοινωνίας για τηλεµέτρηση και τηλεχειρισµό) και λοιπό εξοπλισµό (Κιβώτιο οκιµών, πίνακας ή ερµάριο, καλώδια, κ.λ.π.). Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και τα καλώδια σύνδεσης τέτοιων τυλιγµάτων µε τον κύριο Μετρητή εξυπηρετούν αποκλειστικά τις συνδέσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη 9

10 παράγραφο. Τα καλώδια και οι συνδέσεις σφραγίζονται µε ασφαλή τρόπο. 3.2 Προδιαγραφές της θέσης και του χώρου εγκατάστασης των Μετρητικών ιατάξεων Οι χώροι, όπου εγκαθίστανται οι Μετρητικές ιατάξεις, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες συνθήκες: Να είναι εύκολα επισκέψιµοι για τη λήψη των ενδείξεων και τον έλεγχο της Μετρητικής ιάταξης από τα εντεταλµένα αρµόδια όργανα. Να προστατεύονται από επιδράσεις υγρασίας, σκόνης και θέρµανσης από παρακείµενες εγκαταστάσεις Η στήριξη των µετρητών και των οργάνων µέτρησης να γίνεται σε στοιχεία που δεν υπόκεινται σε κραδασµό. Ο Μετρητής τοποθετείται σε κατάλληλο σχεδιασµένο πίνακα ή ερµάριο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της θέσης και του χώρου της Μετρητικής ιάταξης και ασφαλίζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει µόνο µε εξουσιοδότηση την επέµβαση αρµοδίου προσωπικού. 3.3 Ακρίβεια εξοπλισµού και όρια σφαλµάτων του εξοπλισµού της Μετρητικής ιάταξης Η κλάση ακρίβειας των µετρητών και των οργάνων µέτρησης πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στις κλάσεις του παρακάτω πίνακα: Τύπος Εξοπλισµού Κλάση ακρίβειας εξοπλισµού Οργάνων Μέτρησης Κλάση Μετασχηµατιστής Έντασης 0,5 S Μετασχηµατιστής Τάσης 0,5 Μετρητές Ενεργός Ενέργεια 1 Άεργος Ενέργεια 2 10

11 3.4 Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού Μετρητικής ιάταξης Μετρητές Τα βασικά χαρακτηριστικά των Μετρητών είναι: Τριφασικοί ηλεκτρονικοί µετρητές, µε 2 στοιχεία - 3 αγωγών πραγµατικής ενέργειας (kwh) και αέργου ενέργειας (kvαrh) ασύµµετρου φόρτισης. Η κλάση ακρίβειας των µετρητών είναι 1 για την πραγµατική (ενεργό) ενέργεια και 2 για την άεργο ενέργεια. Οι µετρητές είναι κατάλληλοι για τη µέτρηση µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας σε Σταθµούς Παραγωγής και σε Βιοµηχανικούς Πελάτες Μέσης Τάσης. Οι µετρητές µετρούν εισερχόµενη και εξερχόµενη ενέργεια σε δύο κατευθύνσεις ενεργό (kwh) και άεργο (kvarh) σε τέσσερα τεταρτηµόρια (± A, ± Ri, ± Rc), τάση και ένταση ανά φάση, αριθµό των βυθίσεων τάσης µε τη σχετική χρονική διάρκεια και συντελεστή ισχύος. Όλες οι τιµές αποθηκεύονται σε αντίστοιχες καµπύλες φορτίου. Η περίοδος ολοκλήρωσης µπορεί να είναι 1, 5, 10, 15, 30 και 60 λεπτών, και έχει επιλεγεί να είναι 15 λεπτά. Ο µετρητής φέρει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων, για την απεικόνιση των τιµών µέτρησης (kwh, kvarh) µε 8 ψηφία και για τον κώδικα ταυτότητας των µετρούµενων µεγεθών 6 ψηφία. Οι µετρητές έχουν δυνατότητα επικοινωνίας µε Κεντρικό Σταθµό Τηλεµέτρησης, µε χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας DLMS. ιαθέτουν χωρητικότητα µετρήσεων 96 περιόδων την ηµέρα τουλάχιστον για 60 ηµέρες και για όλα τα καταγραφόµενα µεγέθη. 11

12 3.4.2 Μ/Σ οργάνων Μέτρησης Μ.Τ. Οι Μετασχηµατιστές (Μ/Σ) οργάνων µέτρησης είναι ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες µετατρέπουν µεγάλα πρωτεύοντα ηλεκτρικά µεγέθη, εναλλασσόµενες τάσεις και εντάσεις, σε µικρά οµοιογενή δευτερεύοντα, προσαρµοσµένα για την σύνδεση οργάνων µέτρησης και ελέγχου. Οι χρησιµοποιούµενοι στα µετρητικά συστήµατα Μ/Σ οργάνων µέτρησης διακρίνονται σε Μ/Σ Έντασης και Μ/Σ Τάσης µε βασικό πλεονέκτηµα τη µικρή αυτοκατανάλωση ισχύος και την υψηλή ακρίβεια τους Κλάση ακρίβειας Μ/Σ οργάνων Μέτρησης Μ.Τ. Οι Μ/Σ οργάνων µέτρησης κατηγοριοποιούνται µε βάση την κλάση ακρίβειάς τους, που προσδιορίζει τις οριακές τιµές των ονοµαστικών φορτίων εντός των οποίων πρέπει να ευρίσκεται το σφάλµα του Μ/Σ υπό ορισµένες συνθήκες (π.χ. κλάση 0,5 αντιστοιχεί σε οριακές τιµές σφάλµατος ±0,5% της ονοµαστικής τιµής). Η κλάση ακριβείας για τους Μ/Σ Εντάσεως Μ.Τ. είναι 0,5S, ενώ για τους Μ/Σ τάσεως είναι 0,5. Σηµείωση: S = Κλάση Μ/Σ εντάσεως, µε λόγους 10/5, 20/5, 30/5, 50/5, 100/5, 200/5, 300/5 και µόνο για ονοµαστικό δευτερεύον ρεύµα των 5Α και συγκεκριµένα για ηλεκτρονικούς µετρητές των οποίων η ακρίβεια ορίζεται για µετρούµενα ρεύµατα µεταξύ 50mA και 6A (δηλαδή 1% και 120% Ι Ν =5Α) Προδιαγραφές Μονάδας Επικοινωνίας Η Επικοινωνία του µετρητή µε το κεντρικό Σύστηµα Συλλογής Μετρητικών εδοµένων πραγµατοποιείται µε την βοήθεια της Μονάδας Επικοινωνίας η οποία είναι εγκατεστηµένη στη Μετρητική ιάταξη. Η Μονάδα επικοινωνίας δύναται να είναι ανεξάρτητη ή ενσωµατωµένη στο µετρητή. Η ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των µετρητών και του κεντρικού σταθµού µπορεί να γίνει µε ένα από τα παρακάτω είδη συσκευών επικοινωνίας: 12

13 µέσω του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου µε τη βοήθεια των Modems PSTN, µέσω του δηµόσιου δικτύου κινητών τηλεφώνων µε τη βοήθεια Modems GSM/GPRS. Η µονάδα επικοινωνίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε εφαρµογής Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Το πρωτόκολλο επικοινωνίας καθορίζεται κατά το πρότυπο πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS για ανταλλαγή δεδοµένων, ενδείξεις µετρητών και έλεγχο τιµολογίων και φορτίων. Οι µετρητές πρέπει να είναι συµβατοί µε το πρωτόκολλο Εφαρµογής DLMS/COSEM ( Application Protocol DLMS ). Το DLMS/COSEM πρέπει να δύναται να χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία µε το µετρητή µέσω κάθε καναλιού επικοινωνίας όπως: της θύρας οπτικής κεφαλής, µέσω Modem PSTN, Modem κυψελωτής τηλεφωνίας GSM, GPRS ή γραµµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (PLC). Οι µετρητές πρέπει να είναι συµβατοί και µε τα τρία επίπεδα επικοινωνίας DLMS Θύρα επικοινωνίας οπτικής κεφαλής Ο ηλεκτρονικός µετρητής διαθέτει θύρα επικοινωνίας οπτικής κεφαλής. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας πρέπει να είναι σύµφωνο µε το DLMS για αµφίδροµη επικοινωνία (η ταχύτητα θα είναι τουλάχιστον 9600 bauds). Θα πρέπει να διατίθεται πρόγραµµα υποστήριξης σε περιβάλλον Windows σε φορητό υπολογιστή για την παραµετροποίηση του µετρητή µέσω οπτικού interface και πρωτοκόλλου επικοινωνίας DLMS. H οπτική κεφαλή εξασφαλίζει σύνδεση µε φορητό καταχωρητή ή PC για ρυθµίσεις και επιτόπια λήψη ενδείξεων. 13

14 3.4.6 Θύρα σειριακής επικοινωνίας Ο ηλεκτρονικός µετρητής διαθέτει θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-485 και προαιρετικά και RS-232. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας πρέπει να είναι σύµφωνο µε το DLMS για αµφίδροµη επικοινωνία (η ταχύτητα θα είναι τουλάχιστον 9600 bauds). Θα πρέπει να διατίθεται πρόγραµµα υποστήριξης σε περιβάλλον Windows σε φορητό υπολογιστή για την παραµετροποίηση του µετρητή µέσω της θύρας RS-485/RS-232 και πρωτοκόλλου επικοινωνίας DLMS. Οι θύρες RS-485/RS-232 εξασφαλίζoυν σύνδεση µε φορητό καταχωρητή ή PC για ρυθµίσεις και επιτόπια λήψη ενδείξεων Προδιαγραφές λοιπού εξοπλισµού Μετρητικής ιάταξης Κιβώτιο οκιµών (Κ..) Το κιβώτιο οκιµών είναι µία συσκευή που αποτελεί τµήµα της µετρητικής διάταξης και χρησιµοποιείται για τον τοπικό έλεγχο του µετρητικού εξοπλισµού χωρίς να διακόπτεται η παροχή κατά την διάρκεια του ελέγχου. Γενικά το Κιβώτιο οκιµών χρησιµοποιείται: Για τη ιακοπή της Τάσης στους ακροδέκτες του µετρητή, Για το βραχυκύκλωµα του δευτερεύοντος κυκλώµατος του Μ/Σ εντάσεως κατά τον έλεγχο µε τεχνητό φορτίο µιας Μετρητικής ιάταξης και Για την αντικατάσταση του Μετρητή Πίνακας ή ερµάριο, καλώδια, συνδέσεις κ.λ.π. Κάθε µετρητής τοποθετείται σε κατάλληλα σχεδιασµένο πίνακα ή ερµάριο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις περιβάλλοντος εγκατάστασης, των τεχνικών προδιαγραφών του και οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον την προστασία από υγρασία, διείσδυση σκόνης, από φυσική ζηµιά, κραδασµούς και τη διατήρηση της κατάλληλης θερµοκρασίας. Το ερµάριο πρέπει να ασφαλίζεται κατά τρόπο ώστε να εµποδίζεται η αυθαίρετη πρόσβαση σε αυτό. 14

15 3.5 Συγχρονισµός Μετρητικών ιατάξεων Κάθε Μετρητική ιάταξη ρυθµίζεται ετησίως στη θερινή και χειµερινή ώρα, σύµφωνα µε το UTC (Universal Time Clock). Το ρολόι του Μετρητή παρέχει όλους τους αναγκαίους χρονισµούς για τη σωστή λειτουργία του τριφασικού µετρητή. Οι χρονισµοί παράγονται από Quartz (κρύσταλλο) και µπορούν να συγχρονισθούν µέσω εισόδου σήµατος. Ο Συγχρονισµός των Μετρητικών ιατάξεων ελέγχεται σε καθηµερινή βάση µε την διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων κατά την επικοινωνία που έχει ο µετρητής µε τη Βάση του Συστήµατος Τηλεµέτρησης, το οποίο χρησιµοποιεί δορυφορικό ρολόι. Κάθε περίοδος ολοκλήρωσης πρέπει να αρχίζει εντός χρονικής περιόδου ±3 δευτερολέπτων της πραγµατικής ώρας. Η διάρκεια κάθε περιόδου ολοκλήρωσης πρέπει να είναι ακριβής εντός ορίων ±0,1%, εκτός εάν ο συγχρονισµός του χρόνου έχει συµβεί σε αυτή την περίοδο. Ο Μετρητής δέχεται παλµό συγχρονισµού µόνο εφόσον η απόκλιση του εσωτερικού ρολογιού του από το ρολόι του Συστήµατος Τηλεµέτρησης είναι µικρότερη από 900 δευτερόλεπτα (15min). Σε αντίθετη περίπτωση ο συγχρονισµός γίνεται µόνο χειροκίνητα και µετά από σχετικό έλεγχο του µετρητή. Το εσωτερικό ρολόι παρέχει τις εξής δυνατότητες: Απεικόνιση σε οθόνη της ηµεροµηνίας και ώρας Ρύθµιση του χρονοδιακόπτη για τις τιµολογιακές ζώνες Σηµατοδότηση του χρόνου στην καµπύλη φορτίου ηµιουργία της περιόδου ολοκλήρωσης της καµπύλης φορτίου Η ηµεροµηνία και η ώρα είναι δυνατό να ρυθµίζονται τοπικά δια µέσου της οπτικής θύρας, της θύρας RS485 ή της θύρας RS232 του µετρητή, και εναλλακτικά εξ αποστάσεως µε ειδικό λογισµικό παραµετροποίησης µε χρήση ειδικών προδιαγραφών ασφαλείας. 15

16 3.6 Ασφάλεια & Σφράγιση της Μετρητικής ιάταξης Γενικά Ο Ε ΗΕ µεριµνά για την ασφάλεια και σφράγιση της Μετρητικής ιάταξης και του µετρητικού εξοπλισµού (µετρητές, Μ/Σ µέτρησης, εξοπλισµός συλλογής µετρήσεων και συνδεδεµένων modems, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων). Οι Μετρητές εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα των Μετρήσεων που περιέχονται σε αυτούς να προστατεύονται από κάθε επιτόπια ή αποµακρυσµένη ηλεκτρονική πρόσβαση, µε χρήση κατάλληλων κωδικών πρόσβασης και ελέγχων ασφαλείας που καθορίζονται από τον Ε ΗΕ για τους Μετρητές που συνδέονται στο ίκτυο. Κάθε Μετρητική ιάταξη µαζί µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης τοποθετούνται σε ασφαλές ερµάριο µέτρησης, που έχει εγκατασταθεί σε περιοχή µε εύκολη πρόσβαση, ελεύθερη από εµπόδια και καλά φωτιζόµενη. Το ερµάριο µέτρησης ασφαλίζεται από τον Ε ΗΕ. Η πρόσβαση των Χρηστών στη µετρητική διάταξη και στις πληροφορίες που αυτή περιέχει διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει ο Ε ΗΕ. Τα σηµεία σφράγισης των κυκλωµάτων µέτρησης που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι: Κιβώτια ακροδεκτών των δευτερευόντων στους Μ/Σ τάσης και έντασης. Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και κιβώτια δοκιµών. Πίνακες µέτρησης. Η κωδικοποίηση των σφραγίδων των διαφόρων συνεργείων που εµπλέκονται στη διαδικασία σφράγισης είναι η ακόλουθη: Συνεργεία Ε ΗΕ: ιαφανείς σφραγίδες µε ανεξάρτητη αρίθµηση. Συνεργεία Εργολάβων: Σφραγίδες χρώµατος κόκκινου µε ανεξάρτητη αρίθµηση. 16

17 Κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε µετρητική διάταξη οφείλει να τη χειρίζεται µε ασφαλή και προσεκτικό τρόπο και να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ατυχήµατος ή πρόκλησης ζηµιών. Οι Χρήστες του ικτύου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους, υποχρεούνται να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια των µετρητών και µετρήσεων. Η διαπίστωση από Χρήστη ικτύου ή Εκπρόσωπο του Μετρητή (Παραγωγό, Προµηθευτή) ζηµίας ή παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης της ασφάλειας των Μετρητικών ιατάξεων τον υποχρεώνει να το δηλώσει αµέσως στον Ε ΗΕ ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε. Η οποιαδήποτε παρέµβαση εκούσια ή ακούσια από αναρµόδια άτοµα στην µετρητική διάταξη θέτει σε κίνδυνο και αµφισβήτηση όλη την µέτρηση και απαγορεύεται Επίπεδα Ασφαλείας Μετρητή Τα στοιχεία και οι παράµετροι των ηλεκτρονικών µετρητών προστατεύονται από ένα διαφορετικών επιπέδων σύστηµα ασφαλείας. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο µετρητή προδιαγράφεται µε πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Η προσθήκη πρόσθετων επιπέδων ασφαλείας καθορίζεται από το χρήστη και τον κατασκευαστή. Τα επίπεδα πρόσβασης συνδυάζονται: Με τις ιδιότητες ασφαλείας όπως ο κωδικός πρόσβασης (σταθερός ή κωδικοποιηµένος), το άνοιγµα ή µη της σφραγίδας ασφαλείας και Με τα δικαιώµατα επιπέδου επέµβασης σε διάφορες επιλογές στο πρόγραµµα του µετρητή. 17

18 4 Εγκατάσταση Μετρητικών ιατάξεων Α. Προµήθεια και εγκατάσταση Μετρητικής ιάταξης (Μ ) Η προµήθεια και εγκατάσταση της Μετρητικής ιάταξης των χρηστών Μ.Τ (καταναλωτών παραγωγών) αποτελεί αρµοδιότητα του Ε ΗΕ. Κατ εξαίρεση και µε τη σύµφωνη γνώµη του Ε ΗΕ την προµήθεια των Μ/Σ µετρήσεως είναι δυνατό να αναλαµβάνουν οι Παραγωγοί Μ.Τ. Β. απάνες προµήθειας και εγκατάστασης Μετρητικής ιάταξης Για τις δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης της Μετρητικής ιάταξης των πελατών Μ.Τ εφαρµόζεται το ισχύον σύστηµα συµµετοχών. Τις δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης της Μετρητικής ιάταξης των παραγωγών, αναλαµβάνουν πλήρως οι παραγωγοί. Γ. απάνες συντήρησης και αντικατάστασης υπάρχοντος εξοπλισµού Μετρητικής ιάταξης. Τις δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισµού της Μετρητικής ιάταξης των χρηστών Μ.Τ. (καταναλωτών παραγωγών) αναλαµβάνει ο Ε ΗΕ.. απάνες Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης (εγκατάστασης ). Τις δαπάνες της εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης της Μετρητικής ιάταξης των καταναλωτών Μ.Τ, αναλαµβάνει ο Ε ΗΕ. Αντιστοίχως, τις δαπάνες της εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης των παραγωγών, αναλαµβάνουν οι παραγωγοί. Ε. Μεταβλητό λειτουργικό κόστος Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης. Το µεταβλητό λειτουργικό κόστος Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης της Μετρητικής ιάταξης των καταναλωτών Μ.Τ, αναλαµβάνει ο Ε ΗΕ. Αντιστοίχως, τις λειτουργικές δαπάνες της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης των παραγωγών αναλαµβάνουν οι παραγωγοί. 18

19 5 Λειτουργία και Έλεγχος Μετρητικών ιατάξεων 5.1 Αρχικός έλεγχος και ρύθµιση Μετρητικών ιατάξεων Κατά τη αρχική εγκατάσταση της Μετρητικής ιάταξης (Μ..) και πριν την σύνδεσή της µε το ίκτυο πραγµατοποιείται ενδελεχής έλεγχος όλης της διάταξης. Ο αρχικός έλεγχος περιλαµβάνει : Έλεγχο της θέσης και του χώρου της Μετρητικής ιάταξης. Έλεγχο της συνδεσµολογίας. Έλεγχο της καλωδίωσης. Έλεγχο της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης του Μετρητή. ιεξαγωγή δοκιµής και ρύθµισης της Μετρητικής ιάταξης. Έλεγχο της σφράγισης της Μετρητικής ιάταξης. 5.2 Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Μετρητικής ιάταξης Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διενεργούνται τα ακόλουθα: Οπτικός έλεγχος της Μετρητικής ιάταξης. Έλεγχος επιφόρτισης µετρητικών κυκλωµάτων. Έλεγχος καλής λειτουργίας Μετρητή (σύντοµος έλεγχος ακρίβειας µετρητή). Έλεγχος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης της Μετρητικής ιάταξης. ιενεργείται έλεγχος της καλής λειτουργίας της Μετρητικής ιάταξης κάθε 2 έτη. 19

20 5.3 Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις Οι Μετρητικές ιατάξεις ελέγχονται εκτάκτως σε ειδικές περιπτώσεις όπως: Εάν από τον αυτόµατο έλεγχο που διενεργείται κατά την λήψη των ενδείξεων διαπιστωθεί µεγάλη και απότοµη αύξηση ή µείωση της ισχύος (έλεγχος ορίων). Εάν οι τηλεµετρούµενες µετρήσεις διαφέρουν σηµαντικά και χωρίς αιτιολογία από την συνήθη ηµερήσια ζήτηση. Εάν διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση µεταξύ της µηνιαίας ποσότητας ενέργειας που υπολογίζεται από τις καµπύλες φορτίου και της αντίστοιχης ποσότητας ενέργειας που καταγράφεται στον καταχωρητή του µετρητή ως συγκεντρωτική τιµή. Για οποιονδήποτε άλλο λόγο ήθελε προκύψει κατά τη λειτουργία της µονάδος. 5.4 Έλεγχος κατόπιν αίτησης του Χρήστη Κάθε Χρήστης µπορεί να ζητήσει την διεξαγωγή δοκιµών και ελέγχου στη µετρητική διάταξη που τον αφορά. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δικαιούται να παρίσταται και δικός του Τεχνικός. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου κοινοποιούνται εγγράφως στον Χρήστη. Εάν τα αποτελέσµατα του ελέγχου δεν ικανοποιούν τον Χρήστη παρέχεται το δικαίωµα να ζητήσει δευτερογενή έλεγχο από εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο του Ε ΗΕ ή άλλο αναγνωρισµένο από το κράτος εξωτερικό εργαστήριο. Ειδικότερα για τα όργανα µέτρησης (µετρητές και Μ/Σ µέτρησης) παρέχεται η δυνατότητα να ελεγχθούν και εργαστηριακά. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο της Μετρητικής ιάταξης διαπιστωθεί ότι ο Μετρητής λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος ο Χρήστης επιβαρύνεται µε το απολογιστικό κόστος του ελέγχου. 20

21 5.5 Αποκατάσταση Βλαβών Μετρητικών ιατάξεων Η επιδιόρθωση των βλαβών στον µετρητικό εξοπλισµό των πελατών και παραγωγών Μ.Τ. θε πρέπει να διενεργείται το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 96 ωρών (4 ηµερών). 5.6 Τήρηση Μητρώου Ελέγχου Μετρητικής ιάταξης Οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και τα αποτελέσµατα ελέγχου της Μετρητικής ιάταξης προβλέπεται να τηρούνται στο Μητρώο Μετρητών. 21

22 6 Εκπροσώπηση Μετρητών Φορτίου Οι Συµµετέχοντες στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παραγωγοί, Προµηθευτές και Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες) ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν εκπροσωπούν µετρητές φορτίου και υποβάλλουν ηλώσεις Φορτίου στον ΗΕΠ. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν στον Ε ΗΕ «ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή» στην οποία καθορίζεται ο Μετρητής Φορτίου τον οποίο εκπροσωπούν και το ποσοστό ή την ποσότητα ενέργειας που εκπροσωπούν ανά Περίοδο Κατανοµής. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου, εφόσον εκπροσωπούν από κοινού ένα Μετρητή φορτίου, οφείλουν να υποβάλλουν στον Ε ΗΕ «Συµφωνία Κατανοµής Μετρητή» στην οποία καθορίζεται ο Μετρητής Φορτίου, τον οποίο εκπροσωπούν και το ποσοστό ή την ποσότητα ενέργειας που εκπροσωπούν ανά Περίοδο Κατανοµής. Με την υποβολή ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή ο Εκπρόσωπος Φορτίου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη σχετικά µε την εκπροσώπηση και το ποσοστό ή την ποσότητα εκπροσώπησης. 6.1 Περιεχόµενο ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Η ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή περιλαµβάνει: Κωδικό Μετρητή Φορτίου. Στοιχεία σχετικά µε τον Πελάτη που αντιστοιχεί στο Μετρητή Φορτίου. Το ποσοστό εκπροσώπησης του φορτίου του Μετρητή, ή την ενέργεια η οποία εκπροσωπείται, ανά Ηµέρα Κατανοµής. Την ηµεροµηνία της πρώτης Ηµέρας Κατανοµής κατά την οποία αρχίζει η ισχύς της ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή. 22

23 6.2 Χρόνος υποβολής ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή και Συµφωνίας Κατανοµής Η ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή και η Συµφωνία Κατανοµής Μετρητή υποβάλλονται πριν από την πρώτη υποβολή ήλωσης Φορτίου στον ΗΕΠ που αφορά στο Μετρητή αυτό. Για την αλλαγή των στοιχείων ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή υποβάλλεται νέα ήλωση. Η ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή και η Συµφωνία Κατανοµής Μετρητή ισχύουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ε Μ & ΠΕΠ. 23

24 7 Συστήµατα Λήψης Μετρήσεων και ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων 7.1 Συστήµατα Συλλογής Μετρήσεων Σύστηµα Αυτόµατης Συλλογής Μετρήσεων Για τη λήψη των Μετρήσεων, ο Ε ΗΕ, λειτουργεί πληροφοριακό σύστηµα συλλογής µετρήσεων (AMR), το οποίο επικοινωνεί και συλλέγει (τηλεµετρά) αυτόµατα και κατά επιλογή τις ενδείξεις των Μετρητών Μ.Τ. Στη συνέχεια ενηµερώνει επίσης αυτόµατα τα αρχεία της Βάσης εδοµένων Μετρητών και Μετρήσεων. Επιπρόσθετα, ο Ε ΗΕ λειτουργεί και ανεξάρτητο (ΤΕΣΤ) σύστηµα AMR, το οποίο χρησιµοποιείται για αναβαθµίσεις λογισµικού, νέους τύπους µετρητών κ.λπ. Το σύστηµα είναι προγραµµατισµένο να επικοινωνεί αυτόµατα κάθε ηµέρα κατά τις ώρες 00:01 έως 06:00 ώρα Ελλάδος µε τους Μετρητές που είναι συνδεδεµένοι στο ίκτυο και να συλλέγει τις τιµές της ενέργειας που κατέγραψαν κατά την προηγούµενη Ηµέρας Κατανοµής (ενδείξεις 24-ώρου). Ο κεντρικός σταθµός συλλέγει πληροφορίες κάθε µέρα για ηµερήσια καµπύλη ενεργού και αέργου φορτίου, µε περίοδο ολοκλήρωσης 15 min. Ο κεντρικός σταθµός τηλεµέτρησης επικοινωνεί µε τους µετρητές µε χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας DLMS. Ο κεντρικός σταθµός έχει απ ευθείας πρόσβαση σε κάθε µετρητή για αυτόµατη ανάγνωση και αποθήκευση των µετρητικών δεδοµένων που καταγράφει και συγκεκριµένα για: Ανάγνωση του µετρητή (καταχωρητών ενέργειας (billing values), καµπυλών φορτίου (load profiles)). Συγχρονισµό µε τον χρόνο του κεντρικού σταθµού. Στοιχεία Ποιότητας ενέργειας. 24

25 7.1.2 Βοηθητικά Προγράµµατα Λογισµικού Εκτός του ανωτέρω συστήµατος τηλεµέτρησης, ο Ε ΗΕ χρησιµοποιεί πρόσθετα προγράµµατα λογισµικού, που διατίθενται από τους κατασκευαστές των µετρητών και τα οποία παρέχουν την δυνατότητα επικοινωνίας µε τους µετρητές του αντίστοιχου κατασκευαστή. Τα προγράµµατα αυτά επιτρέπουν την παραµετροποίηση των µετρητών και την συλλογή των µετρήσεων που έχουν καταγράψει. Αν και δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση των βοηθητικών προγραµµάτων λογισµικού µε τα Συστήµατα Τηλεµέτρησης, εντούτοις η χρησιµοποίηση αυτών προσφέρει στον Ε ΗΕ επιπλέον την δυνατότητα να ανιχνεύσει σε βάθος και να διαγνώσει ευκολότερα το είδος του προβλήµατος που παρουσιάζεται σε κάποιους µετρητές και να κατευθυνθεί για τον έγκαιρο εντοπισµό και αποκατάστασή του. Πέραν των ανωτέρω, ο Ε ΗΕ λειτουργεί: WEB Server για την ενηµέρωση µέσω κατάλληλης ιαδικτυακής εφαρµογής των πελατών µε τα µετρητικά τους δεδοµένα. ιαδικτυακή Εφαρµογή Ποιότητας Τροφοδότησης (Quality of Supply) για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µε στοιχεία ποιότητας τροφοδότησης SAIDI, SAIFI, κ.λπ. 7.2 Σύστηµα Επεξεργασίας Μετρήσεων Περιγραφή του Συστήµατος Επεξεργασίας Μετρήσεων Μετά την ενηµέρωση της Βάσης εδοµένων Μετρητών και Μετρήσεων µε τις µετρήσεις που συλλέχθηκαν από τα Συστήµατα Συλλογής Μετρήσεων, λειτουργεί ηλεκτρονικό Σύστηµα Επεξεργασίας Μετρήσεων. Οι βασικές λειτουργίες του Συστήµατος Επεξεργασίας Μετρήσεων ανά Ηµέρα Κατανοµής είναι οι ακόλουθες: 1. Ο έλεγχος της πληρότητας των µετρήσεων ανά µετρητή και µετρούµενο µέγεθος. 2. Ο υπολογισµός της ενεργού και αέργου ενέργειας για κάθε περίοδο κατανοµής. 25

26 3. Αποδοχή εκτιµήσεων ή διορθώσεων των µετρούµενων µεγεθών. 4. Υπολογισµός ενέργειας ανά εγκατάσταση Χρήστη του ικτύου Μέσης Τάσης. 7.3 Συστήµατα Προσδιορισµού και Σήµανσης Μετρήσεων Το Σύστηµα Προσδιορισµού Αντικειµένου (OBIS - System) Για τη σαφή αναγνώριση και µεταβίβαση των Μετρήσεων (ενεργό και άεργο ισχύ, κατεύθυνση ενέργειας κ.λ.π.) χρησιµοποιείται το OBIS (Object Identification System) H χρησιµοποίηση του OBIS «Σύστηµα Προσδιορισµού Αντικειµένου» στην µεταβίβαση και στην ανταλλαγή των Ηλεκτρικών Μετρητικών εδοµένων διασφαλίζει την αξιοπιστία και ακρίβεια στη µετάδοση δεδοµένων Σήµανση των Μετρητικών εδοµένων Στη Βάση εδοµένων Μετρήσεων η τιµή κάθε µετρούµενου µεγέθους (ενεργός και άεργος ισχύ, κατεύθυνση ενέργειας κ.λ.π.) ανά περίοδο κατανοµής (δηλαδή ανά ώρα) συνοδεύεται από δείκτη που δηλώνει εάν η τιµή προέρχεται από επιτυχώς πιστοποιηµένες µετρήσεις ή από διόρθωση - εκτίµηση. Συγκεκριµένα κάθε µετρούµενο µέγεθος ανά περίοδο κατανοµής συνοδεύεται στη βάση δεδοµένων από τα ακόλουθα: είκτη Τ (telemeter) ή δείκτη Μ (Manual) ανάλογα εάν η τιµή του έχει προκύψει από επιτυχώς πιστοποιηµένες µετρήσεις ή από διόρθωση εκτίµηση Αίτιο διόρθωσης ή εκτίµησης της τιµής του µετρούµενου µεγέθους Ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία η τιµή πιστοποιήθηκε επιτυχώς ή διορθώθηκε-εκτιµήθηκε Ονοµατεπώνυµο του ατόµου που διενήργησε την πιστοποίηση ή την διόρθωση - εκτίµηση. 26

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Έκδοση 5.2.1. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Έκδοση 5.2.1. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2.1 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 30 Νοεµβρίου 2011 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Έκδοση 6.0

Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Έκδοση 6.0 Έκδοση 6.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 Ιστορικό Αναθεωρήσεων Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 15/07/2007 Περιεχόμενα 1.1 31//08/2007 Ενσωμάτωση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Έκδοση 6.0

Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Έκδοση 6.0 Έκδοση 6.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 Ρήτρα Επιφύλαξης Δικαιωμάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση)

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Απρίλιος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ημ/νία μεταβολής Αντικείμενο μεταβολής Απόφαση ΡΑΕ 12.4.2012 Ρυθμίσεις εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 20.12.2010 δημόσιας ανακοίνωσης- πρόσκλησης της ΡΑΕ για υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Smart metering & smart grids Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Συστημάτων Μετρήσεων Κλάδος Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης Περιεχόμενα 1. Αναλογικά αμπερόμετρα ράγας.... 2 2. Ψηφιακά αμπερόμετρα... 3 3. Aναλογικά Βολτόμετρα... 4 4. Ψηφιακά βολτόμετρα... 5 5. Ψηφιακά Πολυόργανα... 6 6. Μετασχηματιστές (Μ/Σ) έντασης... 8 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου Ορισμός στυλ: Επικεφαλίδα 1: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tes New Roan, 12 pt, Όχι Έντονα, Υπογράμμιση, Εσοχή: Αριστερά: 0,63 εκ., Πρώτη γραμμή: 0,63 εκ., Διάστημα Πριν: 0 στ., Μετά: 0 στ., Διάστιχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Αναλυτές δικτύου M2M...2 2. Βασική έκδοση 1Φ & 3Φ μετρητών ενέργειας έως 40Α C11 & C13...5 3. Μετρητές ενέργειας (άμεση/έμμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/08/2010 Προς: Θέµα: Σχετικά: ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο Ποιότητα τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χρίστος Τουφεξής Αναπληρωτής ιευθυντής (Λειτουργίας και Προσωπικού) Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΑ Άνοιγµα της Αγοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα