Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:"

Transcript

1 Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Οι περισσότερες χώρες της Μεσογείου έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των συνεχώς αυξανόμενων ποσοτήτων παραγόμενων αποβλήτων. Τα Ευρωπαϊκά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων συνήθως έχουν τεχνολογικές διαφορές και οι εθνικές ρυθμιστικές πιέσεις και στόχοι υποχρεώνουν τα κράτη να λάβουν ιδιαίτερα σύνθετες αποφάσεις με αποτέλεσμα σε αρκετές χώρες της Μεσογείου η ορθή επεξεργασία των αποβλήτων να εξακολουθεί να αποτελεί μείζων πρόβλημα. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα για πολλές τοπικές αρχές και σε ορισμένες περιπτώσεις και για τις κεντρικές κυβερνήσεις. Υπό αυτή την έννοια, η συνειδητοποίηση ότι η πρόληψη των στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης θα συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών έχει γίνει αντιληπτό από τους εταίρους του WASMAN και έχει τεθεί ως θέμα προτεραιότητας. Το Κεντρικό Θέμα του Προγράμματος Το πρόγραμμα WASMAN προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών πρακτικών σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ των Μεσογειακών χωρών στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα της περιοχής του κάθε εταίρου. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει και να ενισχύσει τις δημοτικές αρχές στην ανάπτυξη ενός πιο αποδοτικού Δημοτικού Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (στρατηγική για «μηδέν απόβλητα"). Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Μεσογειακών περιοχών και η διάδοση των ορθών πρακτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, θα συμβάλει στην επίτευξη της εδαφικής συνοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα οι κλιματολογικές αλλαγές. Γεωγραφική κάλυψη Το πρόγραμμα καλύπτει μια μεγάλη περιοχή των χωρών της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του προγράμματος θα διεξαχθούν στις ακόλουθες 9 περιφέρειες:

3 Umbria and Liguria στην Ιταλία, Languedoc-Roussillon στην Γαλλία, Aragón and Andalucía στην Ισπανία, Θεσσαλία στην Ελλάδα, Επαρχία Λάρνακας στην Κύπρο και τέλος στην Σλοβενία. Στόχοι Αποστολή του Προγράμματος WASMAN Να δημιουργήσει ένα μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων για την περιοχή της Μεσογείου. Να αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων σε σχέση με τη συλλογή των στερεών απόβλητων, την επεξεργασία και την διάθεση τους σε μικρές πόλεις και αραιοκατοικημένες περιοχές και βελτιώσει το υπάρχον σύστημα με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Να ενσωματώσει ορθές πρακτικές στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Να βελτιώσει τη γνώση για καθαρό περιβάλλον και υγεία. Να συμβάλει στην εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για τα απόβλητα. Αποτελέσματα Εντοπισμός ορθών πρακτικών Έναρξη νέων μεθόδων ανακύκλωσης μέσω πιλοτικών δράσεων. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού (γνώση, μέθοδοι, διαδικασία συμμετοχής στις τοπικές πιλοτικές δράσεις και την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των στερεών αποβλήτων). Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου / εγχειριδίου του καταναλωτή. Ενθάρρυνση των αρχών λήψης αποφάσεων για αλλαγή των πρακτικών της μη-βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.

4 Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος 1 η διακρατική συνάντηση Η 1 η διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις Μαΐου 2009 στη πόλη Perugia της Ιταλίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν αποστολές από τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Umbria (Ιταλία), Συντονιστής εταίρος, Liguria (Ιταλία), Aragón (Ισπανία), Andalucía (Ισπανία), Λάρνακα (Κύπρο), Languedoc-Roussillon (Γαλλία) και Karst (Σλοβενία). Τα Τρίκαλα εκπροσωπήθηκαν από τους: κ. Σιακαβάρα Ιωάννη (Γενικός Διευθυντή της Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων), Βασιλική Βόκα (Προϊσταμένη του τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Τρικκαίων),Ευτυχία Γκαγκάτσιου, Μιχάλης Κατσένης (Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων). Κατά την διάρκεια των εργασιών της 1 ης ημέρας της συνάντησης, παρουσιάστηκε από τον leader το πρόγραμμα του οποίου κύριος σκοπός είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων για τις χώρες της Μεσογείου. Το μοντέλο αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, εισάγοντας νέες μεθόδους για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και διαχειριστικών εργαλείων συμβατών με τις πολιτικές της Ε.Ε. για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, την αλλαγή συμπεριφοράς και την ενεργή συμμετοχή τους στην ανακύκλωση.

5 2 η διακρατική συνάντηση Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Nimes της Γαλλίας η 2 η διακρατική συνάντηση των εταίρων του Μεσογειακού προγράμματος «Waste Management as Policy Tools for Corporate Governance». Η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων εκπροσωπήθηκε από την κ. Βασιλική Βόκα και τον κ. Μιχάλη Κατσένη. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο για τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου επιτυχούς διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Municipal Solid Waste Management Model, MSWMM). Παράλληλα κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης παρουσιάστηκε από κάθε εταίρο αναλυτικά ο τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζεται στην περιοχή του σήμερα και συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και τις περαιτέρω κατευθύνσεις για τη συνέχεια υλοποίησης του. Επίσης συζητήθηκε ο τρόπος σύστασης και οργάνωσης μιας τοπικής ομάδας στήριξης (Waste Management Partnership, W.M.P.). Συντονιστής εταίρος για την οργάνωση και την επίβλεψη των Workshops μεταξύ των μελών των τοπικών ομάδων όλων των εταίρων του προγράμματος είναι η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, η οποία και παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και μεθοδολογίας των workshops. Τέλος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αποτεφρωτήρα με ανάκτηση ενέργειας που λειτουργεί στη Nimes, όπου με την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων παράγεται ενέργεια καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών απαιτήσεων της περιοχής.

6 Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων. Για την επιτυχία του σχεδίου κάθε εταίρος θα προβεί στη σύσταση μιας τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership, W.M.P.). Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας είναι να βοηθήσει στη σύνταξη του τοπικού μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων, να υποκινήσει και να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές ώστε να προβούν σε δράσεις για την υλοποίηση του, να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των πόλεων και τέλος να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 7 συναντήσεις εργασίας (Workshops) και 2 τεχνικά σεμινάρια για τα μέλη της ομάδας. Η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων ήδη έχει απευθυνθεί στους τοπικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία της τοπικής ομάδας στήριξης. Το Φεβρουάριο του 2010 θα πραγματοποιηθεί το 1 ο σεμινάριο για τα μέλη της τοπικής ομάδας, ενώ η πρώτη συνάντηση εργασίας της τοπικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2010 με θέμα «Analysis of the waste management state-of-theart», όπου θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης, τη νομοθεσία, το χρηματοδοτικό πλαίσιο και προβλεπόμενες δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Περιεχόμενα 2: Τα δάση της Μεσογείου 4: Τι είναι η βιομάζα; 5: Παρουσίαση του έργου 6: Αύξηση της ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PV-NET ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Φροντίδα για τον άνθρωπο, ανάπτυξη για τον τόπο...

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Φροντίδα για τον άνθρωπο, ανάπτυξη για τον τόπο... ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΚΑ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ Φροντίδα για τον άνθρωπο, ανάπτυξη για τον τόπο... ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Επωνυµία : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtfin.pdf ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιαννοπούλου Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2012 COM(2012) 713 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Título del boletíngrasp-med

Título del boletíngrasp-med Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Título del boletíngrasp-med Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Newsletter Nº3 Σεπτέμβριος 2014 Τι νεότερο υπάρχει στο GRASP; Σε αυτό το τεύχος: Τι νεότερο υπάρχει στο 1 Εσωτερικές συναντήσεις Συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων 1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 2. Εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», Αθήνα, 2009 Ομάδα Εργασίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα