University of Macedonia. Professor: A. A. Economides. Strategies for E learning Adoption in Universities

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Macedonia. Professor: A. A. Economides. Strategies for E learning Adoption in Universities"

Transcript

1 University of Macedonia M.Sc. in Information Systems Informatics & Telematics Strategies Professor: A. A. Economides Strategies for E learning Adoption in Universities Papathanasiou Aliki MIS 1114 May 2012 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης Στρατηγικές Υιοθέτησης της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης από τα Πανεπιστήμια Παπαθανασίου Αλίκη MIS 1114 Μάιος 2012 Περιεχόμενα 2

3 Περίληψη Η εξέλιξη των υπολογιστών καθώς και ο ερχομός του Παγκόσμιου Ιστού επηρέασαν σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Στην παρούσα εργασία μελετάται η αλλαγή που επήλθε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των Πανεπιστημίων με την είσοδο των νέων τεχνολογιών και την εμφάνιση των ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης (E - learning). Αναφέρονται κάποια από τα οφέλη που επιφέρει η ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και κάποιοι κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν κατά την υιοθέτησή της. Όπως αναφέρεται στην εργασία, η στρατηγική υιοθέτησης του «E-learning», δεν είναι μοναδική και βασίζεται κυρίως στο είδος του Πανεπιστημίου και στις αρχές που θέλει να ακολουθήσει. Έτσι, αναλύονται μερικές από τις στρατηγικές υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια των μαθημάτων των Πανεπιστημίων. Στη συνέχεια, 3

4 παρουσιάζονται ενδιαφέροντα αποτελέσματα που αναφέρονται στην σχετική βιβλιογραφία και αφορούν προσπάθειες υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης από διάφορα Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Τέλος, παρουσιάζονται συμπεράσματα οδηγούμενα από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Abstract The evolution of computers and the advent of the World Wide Web have affected all sectors of human life. In this paper, I represent the changes that occurred in educational procedures in Universities due to the introduction of new technologies and the emergence of e-learning opportunities. Firstly, I describe some of the online learning benefits during the educational process. I also mention some risks that may be involved in the adoption of e-learning methods. As stated below, there is not a unique strategy for the adoption of E-learning. Every university follows a strategy based on its kind and its policy. Thus, I analyze some of the strategies that have been followed in order a university to adopt new technologies. Then, I present some interesting results, which are referred in the literature, driven by cases of e-learning adoption from various Universities around the world. Finally, I conclude with suggestions for future research. Εισαγωγή Ο όρος «e learning» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία της μάθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας 1 και ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι αντίστοιχοι όροι στα ελληνικά είναι «ηλεκτρονική μάθηση», «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και «τηλεκπαίδευση» 2. Μια πρώτη κατηγοριοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης είναι η ηλεκτρονική μάθηση με σύνδεση στο Διαδίκτυο 1 Εκτός από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθερούς και φορητούς) συμπεριλαμβάνονται και οι διαδραστικοί πίνακες, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα κινητά τηλέφωνα, τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, κτλ. 2 Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιούνται όλοι οι ελληνικοί όροι που αναφέρονται στην εισαγωγή ως συνώνυμοι. 4

5 (online e-learning) και η ηλεκτρονική μάθηση χωρίς σύνδεση (offline e - learning). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εξ αποστάσεως διαλέξεις, οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπου μπορεί ο χρήστης να βρει εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εκπαιδευτικά cd-rom και οτιδήποτε μπορεί ο χρήστης να προβάλει στον υπολογιστή του χωρίς να συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, πληροφοριών και πολυμέσων, που άρει τους περιορισμούς που διακρίνουν την παραδοσιακή εκπαίδευση. Απευθύνεται θεωρητικά σε μεγαλύτερο πλήθος ενδιαφερομένων προσφέροντας περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων ενώ επιτρέπεται η γεωγραφική και χρονική ανεξαρτησία σε σχεδόν μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Keegan, 2001). Το γεγονός αυτό επιβάλει τον ειδικό σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, τη χρήση κατάλληλα δομημένου υλικού, την εφαρμογή ειδικών διδακτικών ή εκπαιδευτικών μεθόδων και την ταυτόχρονη υιοθέτηση τρόπων επικοινωνίας που συνάδουν με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Κόκκος κ. αλ., 1999). Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να την βελτιώσει με πολλούς τρόπους. Τα βασικά οφέλη από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω έξι χαρακτηριστικά της: 1. Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες από όλον τον κόσμο. 2. Η μάθηση μπορεί να λαμβάνει μέρος οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. 3. Η χρήση των εργαλείων συζήτησης δίνει τη δυνατότητα για μάθηση μέσω της συνεργασίας των καθηγητών με τους μαθητές αλλά και των μαθητών με άλλους μαθητές. 4. Η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο. 5

6 5. Οι πληροφορίες που δίνονται ηλεκτρονικά μπορούν να εμπλουτίσουν το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. 6. Η αξιολόγηση της μάθησης μπορεί να είναι άμεση και αυτόνομη. Παρόλα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση, είναι κοινά αποδεκτό, στην σχετική βιβλιογραφία, ότι δεν έχει γίνει ακόμη επαρκής ενσωμάτωσή της στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες και στα μοντέλα μάθησης. Οι βασικότεροι λόγοι που λειτουργούν αποτρεπτικά σε αυτήν την ενσωμάτωση είναι η άρνηση των διδασκόντων να προσαρμόσουν το μάθημά τους στις νέες τεχνολογίες, η αδυναμία των διδασκόμενων να κάνουν γρήγορη και αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην παρούσα εργασία μελετάται η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ή ηλεκτρονικής μάθησης) από τα πανεπιστήμια καθώς και οι στρατηγικές αυτής της υιοθέτησης. Υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τα Πανεπιστήμια Η επένδυση στα συστήματα τεχνολογίας από τα Πανεπιστήμια οδηγείται από την προσδοκία ότι η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας θα βελτιώσει την ποιότητα και την ευελιξία της μάθησης. Αυτή η επένδυση έχει ενισχυθεί από τη διαδεδομένη υιοθέτηση των Συστημάτων Διαχείρισης της Διδασκαλίας (Learning Management Systems), από τη μηχανοργάνωση των βασικών διοικητικών λειτουργιών και από τη συντήρηση μιας αποτελεσματικής τεχνολογικής υποδομής. Εξάλλου, οι περισσότεροι Πανεπιστημιακοί ηγέτες ακολουθούν μια στρατηγική που εστιάζει στα παραπάνω. 6

7 Για να γίνει η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτούνταν πολλές και ριζοσπαστικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας τους όσο και στις υλικοτεχνικές υποδομές τους. Η αλλαγή σε μεγάλους και σύνθετους οργανισμούς όπως τα Πανεπιστήμια επηρεάζει παράλληλα πολλές πτυχές του συστήματος, όπως τις διαδικασίες, τα συστήματα, τις δομές, τους οργανισμούς και τα όργανα. Συνήθως η αλλαγή στις διαδικασίες και τα συστήματα συμβαίνει όταν νέες ιδέες, τεχνολογίες ή ικανότητες διατίθενται μέσα σε έναν οργανισμό. Η αλλαγή αυτή μπορεί να διεξαχθεί είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες του οργανισμού (Marshall, 2010). Η χρήση του όρου «e - learning» σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε κάθε είδους Πανεπιστήμιο. Γενικά, αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογία με σκοπό την εκμάθηση της γνώσης από τους σπουδαστές. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται είναι συχνά στενά συνδεδεμένος με τη γεωγραφική θέση του Πανεπιστημίου και των σπουδαστών του. Για παράδειγμα, τα Πανεπιστήμια που εκτείνονται στα πλαίσια μιας πανεπιστημιούπολης ή ενός συνόλου κτηρίων μπορούν να δημιουργήσουν μια τοπική υποδομή στα πλαίσια αυτής της περιοχής ώστε να δημιουργήσουν ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης. Από την άλλη πλευρά, τα πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρειάζονται διαφορετικές στρατηγικές για να λύσουν τα προβλήματα εύρους ζώνης που αντιμετωπίζουν (Ellis and Moore, 2006). Τα Πανεπιστήμια είναι αυτόνομοι οργανισμοί με περίπλοκες διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίες. Οι υπεύθυνοι για τις χρηματοδοτήσεις είναι υποχρεωμένοι να κάνουν λογικό και δίκαιο καταμερισμό των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων (Russell, 2008). Επιπλέον, για το θέμα που συζητείται στην παρούσα εργασία, είναι αναγκαίο οι υπεύθυνοι για τις χρηματοδοτήσεις εσκεμμένα να προωθήσουν το θέμα της ηλεκτρονικής μάθησης. Ένα γεγονός που συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην εισαγωγή του «e-learning» στα Πανεπιστήμια είναι ότι οι υπεύθυνοι είναι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και έτσι βλέπουν από διαφορετική σκοπιά το θέμα των νέων τεχνολογιών. 7

8 Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους καθηγητές απαιτεί αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας τους και στα μέσα που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά επώδυνο και χρονοβόρο για αυτούς οπότε και το απέφευγαν για αρκετά χρόνια και κάποιοι το αποφεύγουν ακόμη. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι μέχρι και το 2003, οι καθηγητές χρησιμοποιούσαν την υπάρχουσα γνώση για να ενημερώσουν τις πρακτικές διδασκαλίας τους παρά την προσπάθεια εκπαιδευτικών ερευνητών να εισάγουν νέες μεθόδους που περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών γίνεται με αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες μέθοδοι διδασκαλίας να μην ικανοποιούν τις προσδοκίες των φοιτητών. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς οι υπάρχουσες βασικές οργανωτικές αρχές μπορούν να ισχύσουν για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που θέλει να ενσωματώσει την ηλεκτρονική μάθηση στις διαδικασίες και στα στοιχεία που ήδη παίρνουν μέρος σε αυτό. Έτσι πλέον, το γενικότερο πλαίσιο μελέτης (context) σε ένα πανεπιστήμιο είναι οι σύγχρονοι φοιτητές και οι σύγχρονες τεχνολογίες. Οι διαδικασίες (process) τροποποιούνται λόγω της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης. Το υλικό (material) εκμάθησης γίνεται ψηφιακό. Κι έτσι τελικά, δημιουργούνται νέες μορφές (form) εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσα στις οποίες συνυπάρχουν οι παλαιότερες μορφές διδασκαλίας με τις νέες τεχνολογίες. 8

9 Εικόνα.( A conceptual framework for modelling university learning and teaching systems, including the role of material technologies.2009) Στρατηγικές Υιοθέτησης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές ήταν από τους πρώτους χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Αρχικά, τα χρησιμοποιούσαν ως εργαλεία για να κάνουν έρευνα, να βρουν πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους. Στη συνέχεια, τα εισήγαγαν ως συμπληρωματικά εργαλεία στην διδασκαλία τους. Έτσι λοιπόν, πολλές από τις στρατηγικές υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης στα Πανεπιστήμια προέρχονται από τις αρχικές εκείνες, απλές προσπάθειες μεμονωμένων καθηγητών. 9

10 Ενώ οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα μονάχα την δημιουργία σημειώσεων για τα μαθήματα, κάποιοι καθηγητές προχώρησαν περισσότερο. Χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να επικοινωνούν με τους μαθητές τους, για να παρέχουν εξωτερικές πηγές πληροφόρησης αλλά και για να διεξάγουν διαδικτυακά μαθήματα (Web based courses). Οι καθηγητές και το πανεπιστημιακό προσωπικό που έκανε τα μεγαλύτερα βήματα στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης προερχόταν κυρίως από τον τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής (Curran, 2004). Στη συνέχεια βέβαια, αφού η πρόσβαση στις τεχνολογικές υποδομές ήταν ευκολότερη για όλους και καθώς η εξοικείωση των ανθρώπων με τους υπολογιστές μεγάλωνε, η ηλεκτρονική μάθηση εισήχθη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και σε φορείς δια βίου και εξ αποστάσεως μάθησης. Όταν ένα μάθημα που διεξαγόταν για πολλά χρόνια σε μια παραδοσιακή τάξη μετατρέπεται σε μάθημα με ενσωματωμένη την ηλεκτρονική μάθηση, πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές και να παρθούν σημαντικές αποφάσεις από τους υπεύθυνους. Οι αποφάσεις αυτές είναι απαραίτητο να βασιστούν σε μια προσεχτική ανάλυση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε, μέσω των καινοτόμων διαδικασιών, να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης αλλαγής. Για παράδειγμα, εφόσον η αλλαγή σημαίνει την εισαγωγή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management System), μία καλή στρατηγική θα ήταν η προσεκτική μελέτη του εργαλείου και των λειτουργιών του με σκοπό την επιλογή του καλύτερου τρόπου εισαγωγής του στην υπάρχουσα διαδικασία διδασκαλίας. Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν νέες δραστηριότητες που να προωθούν την ηλεκτρονική μάθηση. Τέλος, μετά την διεκπεραίωση των παραπάνω θα εξαχθεί ένα νέο, καλά σχεδιασμένο πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο θα ακολουθείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Georgouli et al., 2008). Οι βασικότεροι λόγοι υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και η μείωση του κόστους της ανώτερης εκπαίδευσης. Έτσι ανάλογα με το τι από τα παραπάνω θέλει να επιτύχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε μεγαλύτερο βαθμό ακολουθεί την αντίστοιχη στρατηγική. Επίσης, η στρατηγική που θα ακολουθήσει το κάθε Πανεπιστήμιο επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 10

11 αυτού (επιστημονικά αντικείμενα, γεωγραφική περιοχή κτλ.) και του είδους της μάθησης που θέλει να διεξάγει (εξ αποστάσεως, άμεση, μεικτή). Όπως προκύπτει λοιπόν και από την επισκόπηση των σχετικών με τις στρατηγικές εισαγωγής της ηλεκτρονικής μάθησης στα Πανεπιστήμια άρθρων, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές και όχι κάποια συγκεκριμένα μοντέλα. Συνήθως πριν γίνει η υιοθέτηση μίας καινοτόμας ιδέας πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα. Όσο αφορά την ηλεκτρονική μάθηση τα θέματα που είναι απαραίτητο να απαντηθούν για κάθε Πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από το είδος του και τα χαρακτηριστικά του είναι: 1. Εάν η ηλεκτρονική μάθηση είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μάθημα. 2. Εάν μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να προαχθούν τα υπάρχοντα μέσα διδασκαλίας και οι υπάρχουσες διαδικασίες. 3. Εάν οι σπουδαστές έχουν τα απαραίτητα προσόντα, χαρακτηριστικά και κίνητρα ώστε να συμβαδίσουν με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 4. Εάν το E-Learning μπορεί να ενσωματωθεί στο γενικότερο περιβάλλον του Πανεπιστημίου και στην κουλτούρα του. Σήμερα στην πλειοψηφία των Πανεπιστημίων η ηλεκτρονική μάθηση συμπληρώνει την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται λοιπόν μία ανάμειξη (blend) της γνώσης και του υλικού που ήδη διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο με τις δυνατότητες διδασκαλίας που προσφέρει το «E-Learning». Η ανάμειξη (blend) των δύο αυτών ειδών διδασκαλίας, δηλαδή της άμεσης και της εξ αποστάσεως, είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί στην βελτίωση της εκμάθησης και της απόδοσης μέσω της συμμετοχής καθηγητών και φοιτητών σε online κοινότητες και εικονικές τάξεις, της αναφοράς σε έντυπα αλλά και ψηφιακά εγχειρίδια, της περιήγησης σε ιστοτόπους, της συμμετοχής σε πραγματικά αλλά και εικονικά σεμινάρια και συνέδρια. Ο όρος «blended learning», λοιπόν, χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πλαίσιο διδασκαλίας που συνδυάζει διάφορες 11

12 μεθόδους αλλά και διάφορα είδη διδασκαλίας: ατομική εκμάθηση, σε πραγματική τάξη, σε εικονική τάξη κτλ. Εικόνα. Blended Learning Οι επιλογές για «blended learning» είναι πάρα πολλές. Μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, βασισμένη στην τεχνολογία αλλά και στους ανθρώπους, ατομική ή ομαδική, καθοδηγούμενη ή προς ανακάλυψη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει συνολικά τι συμπεριλαμβάνεται στην μεικτή μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης. Live face-to-face (formal) Instructor-led classroom Workshops Coaching/mentoring On-the-job (OTJ) training Virtual collaboration/synchronous Live e-learning classes E-mentoring Live face-to-face (informal) Collegial connections Work teams Role modeling Virtual collaboration/asynchronous Online bulletin boards Online communities 12

13 Self-paced learning Web learning modules Online resource links Simulations Scenarios Video and audio CD/DVDs Online self-assessments Workbooks Performance support Help systems Print job aids Knowledge databases Documentation Performance/decision support tools Πίνακας. (Blended learning approach, 2002) Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες από τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν σε πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες στρατηγικές αφού η καθεμιά βασίζεται σε διαφορετική βασική προϋπόθεση κι έτσι η καθεμιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εάν ένα πανεπιστήμιο έχει μαθητοκεντρική προσέγγισή εκμάθησης και διδασκαλίας, η έρευνα που πρέπει να κάνει για να αξιοποιήσει σωστά όσα προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που εξετάζουν το πώς η ηλεκτρονική μάθηση θα ολοκληρώσει την εκμάθηση της γνώσης από τους σπουδαστές. Κάποια από τα θέματα που πρέπει να αναλυθούν σε αυτή την περίπτωση είναι: Ο τρόπος που το «e-learning» μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το υλικό του μαθήματος που μελετούν. Οι στρατηγικές χρήσης του «e-learning» που χρησιμοποιούν οι επιτυχημένοι μαθητές και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές. Οι γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσω μιας συζήτησης ή μέσω σημειώσεων στον πίνακα για ένα θέμα. 13

14 Ο τρόπος με τον οποίο το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (εικονικό περιβάλλον) μπορεί να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον της τάξης. Εάν το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να ερευνήσει με ποιο τρόπο θα ενσωματωθεί καλυτέρα το «e-learning» στις υπάρχουσες διαδικασίες υιοθετώντας κάποια από τα εργαλεία διαχείρισης της μάθησης, θα πρέπει αρχικά να τα δοκιμάσει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναλύσει τα παρακάτω: Την ενίσχυση της μάθησης μέσω των εργαλείων διαχείρισης της διδασκαλίας. Τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία συμπληρώνουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία. Την θετική ή αρνητική επίδραση της υιοθέτησης των εργαλείων στο μεικτό περιβάλλον μάθησης (τάξη εικονικό περιβάλλον). Τις τροποποιήσεις και τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στον τρόπο που οι καθηγητές υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν το «e-learning» στο μάθημα που ήδη κάνουν. Μία ακόμη στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει ένα Πανεπιστήμιο είναι μια στρατηγική που είναι σχεδιασμένη ώστε να διατηρήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες διδασκαλίας και διεξαγωγής των μαθημάτων ώστε οποιαδήποτε αλλαγή και να συμβαίνει, να προσφέρει και να διατηρεί τη συνοχή και τη συνέχεια τόσο σε επίπεδο μαθημάτων όσο και σε επίπεδο Πανεπιστημίου (Ellis et al., 2007). Για παράδειγμα, σε αυτήν την περίπτωση, και όσον αφορά το επίπεδο του Πανεπιστημίου θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις όσον αφορά το κόστος και το φόρτο εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού για να μπορέσει να εισάγει την ηλεκτρονική μάθηση στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Bacsich and Ash, 1999). Εφόσον τα τμήματα του Πανεπιστημίου αφορούν θετικές επιστήμες η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Για αυτά τα τμήματα η γνώση και η χρήση της τεχνολογίας είναι δεξιότητες απαραίτητες για κάθε 14

15 σπουδαστή. Έτσι, στην ήδη υπάρχουσα ενασχόληση των σπουδαστών με την τεχνολογία πρέπει να προστεθούν νέα μέσα και νέες πηγές πληροφόρησης, τα οποία τελικά να είναι και ενδιαφέροντα ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις των σπουδαστών. Όσον αφορά τα τμήματα που αφορούν θεωρητικές επιστήμες και επιστήμες με κύριο αντικείμενο την έρευνα, η τεχνολογία έχει υποστηρικτικό ρόλο. Για αυτά τα τμήματα η κύρια γνώση δίνεται μέσω της άμεσης διδασκαλίας. Παρόλα αυτά οι αυξημένες ευκαιρίες πληροφόρησης που δίνει η τεχνολογία μπορούν να προάγουν την μάθηση. Όσον αφορά την έρευνα, χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τα αντίστοιχα λογισμικά. 15

16 Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόκεινται γρήγορες αλλαγές και ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης είναι μεγάλος. Έτσι, το ζήτημα της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς παραμένει επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αυτό που αναφέρεται ως εικονικό πανεπιστήμιο είναι ακόμη στην απαρχή του. Αξίζει τα τονιστεί ότι πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση εκσυγχρονισμού της μάθησης είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια κατάλληλη στρατηγική. Διαφορετικά η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών θα σπαταλήσουν τεράστια ποσά χρημάτων χωρίς να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δυσκολίες της υιοθέτησης του «E-learning» θα μπορούσαν να είναι θέματα προς μελέτη από τους ερευνητές ώστε να γίνει στο μέλλον μεγαλύτερη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θα ήταν συνεχείς έρευνες για το ποσοστό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τα Πανεπιστήμια, ειδικότερα από τα τμήματα στα οποία η τεχνολογία δεν είναι ο τομέας ειδίκευσής τους. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, θα αλλάζουν και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στα Πανεπιστήμια. Έτσι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι θα πρέπει να διεξάγεται συνεχώς έρευνα για την καλύτερη στρατηγική υιοθέτησης των τεχνικών ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε να συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα στην τεχνολογία. Άλλωστε, η καινοτομία στην τεχνολογία είναι μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής που αφορά επίσης τις εταιρείες και την αγορά κι έτσι θα βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα Πανεπιστήμιο κατά την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Παρόλα αυτά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη βελτιστοποίηση των ταχυτήτων των τηλεπικοινωνιών και των 16

17 μηχανημάτων, η εκπαιδευτική κοινότητα θα μπορέσει να υπερπηδήσει κάθε εμπόδιο και οι δυνατότητες για ηλεκτρονική μάθηση ολοένα θα αυξάνονται. Βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές Πηγές Bacsich, P. and Ash, C. (1999), The hidden costs of networked learning: the impact of a costing framework on educational practice, Responding to Diversity, Proceedings of the 16 th ASCILITE Conference, Brisbane, December. Conceptual framework. [n.d.] Retrieved from: Curran, C., Strategies For E-Learning n Universities. Center for Studies in Higher Education. University of California, Berkeley. Ellis, R.A. and Moore, R. (2006), Learning through benchmarking: developing a relational, prospective approach to benchmarking ICT in learning and teaching, Higher Education, Vol. 51, pp Ellis, R., Jarkey, N., Mahony, M., Peat, M., Sheely, S. (2007). Managing quality improvement of elearning in a large, campus-based university. Quality Assurance in Education, Vol. 15, pp Georgouli, K., Skalkidis, I., & Guerreiro, P. (2008). A Framework for Adopting LMS to Introduce e-learning in a Traditional Course. Educational Technology & Society, 11 (2), Graves, W Framework for an E-Learning Strategy. Huddlestone, J., Jonathon, P Seven key decision factors for selecting e- learning. Cogn Tech Work. 10: JISC Development Group. (2004). Effective practice with E learning. Retrieved from : 17

18 Keegan, D. (2001), Οι βασικές Αρχές της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, εκδόσεις: Μεταίχμιο, Αθήνα. Marshall, S. (2010). Change, technology and higher education: are universities capable of organizational change?. Retrieved from: Mihhailova., Gerda E-Learnng as internationalization strategy in higher education: Lecturer s and student s perspective. MPRA. University of Tartu, Parnu College. Russell, C Disciplinary patterns in adoption of educational technologies. Paper presented at Exploring the frontiers of e-learning: borders, outposts and migration, Association for Learning Technology Conference, September 6 8, in Manchester, UK. Russell, C. (2008). A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context. Retrieved from: work_for.pdf Russell, C E-learning adoption in a campus university as a complex adaptive system: Mapping lecturer strategies. PhD diss., University of Leicester, UK. Rossett, A., Douglis, F., Frazee, R. (2002). Strategies for Building Blended Learning. Retrieved from: facilitateadultlearning.pbworks.com Εννοιολογικός χάρτης. [n.d.]. Ανακτήθηκε από: %CE%95%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE %BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%AC %CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82 Κανατζιάς, Σ. (2009). Προγραμματισμός συνόλου απαντήσεων και γνωστικοί χάρτες. Ανακτήθηκε από: https://docs.google.com/viewer? 18

19 a=v&q=cache:tsamhmft9oej: /action.php?kt_path_info %3Dktcore.actions.document.view%26fDocumentId%3D4630+%CE %B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF %CF%82+%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF %82&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESjDScyPIZaKhwRtnNWEpOs2tP SS9A1Hwot_FvE9uYv2sjvf8saFczm_hMbuiBndGOMM7T_CMn21760AmXTTZYkcbX7y7Ca-YgRsyt7RwaN547RXISpQQyd6iXBEYbtj- 3TFnC&sig=AHIEtbRvOmu1qovKZ11bYcT59KKec8Cyxg Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ματραλής, Χ., & Παναγιωτακόπουλος Χ. (1998, 1999), Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολο-γίες, τ. Γ. Πάτρα: ΕΑΠ. Παπαμανώλη, Μ., Δυνητικές/ Εικονικές Μαθησιακές κοινότητες & Παροχή Εξατομικευμένης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτ. Διπλ. Εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Εικόνες A conceptual framework for modelling university learning and teaching systems, including the role of material technologies. (2009). [Image on the web]. Retrieved from: work_for.pdf Blended learning approach. (2002). [Image on the web]. Retrieved from: facilitateadultlearning.pbworks.com 19

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012

Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012 Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012 Η ανάγκη για βίου κατάρτιση επαγγελματιών Τα προσόντα πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς Δεδομένου ότι η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Σκουληκάρη Αριάδνη-Ειρήνη 1, Τσώλης Δημήτριος 2, Τσακαλίδης Αθανάσιος 3 skoulikari@ceid.upatras.gr, dtsolis@upatras.gr, tsak@ceid.upatras.gr 1 Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Μ.Α. Σταμούλη 1, Χ. Μπαλής 2, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διονύσιος Νικητόπουλος M.E. Information Systems Engineering, UTS; B.E. Electrical, UTS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος E-Learning χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διάλεξη 8 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 8: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 1/28 1/12/2015 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή στις ΤΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα