University of Macedonia. Professor: A. A. Economides. Strategies for E learning Adoption in Universities

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Macedonia. Professor: A. A. Economides. Strategies for E learning Adoption in Universities"

Transcript

1 University of Macedonia M.Sc. in Information Systems Informatics & Telematics Strategies Professor: A. A. Economides Strategies for E learning Adoption in Universities Papathanasiou Aliki MIS 1114 May 2012 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης Στρατηγικές Υιοθέτησης της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης από τα Πανεπιστήμια Παπαθανασίου Αλίκη MIS 1114 Μάιος 2012 Περιεχόμενα 2

3 Περίληψη Η εξέλιξη των υπολογιστών καθώς και ο ερχομός του Παγκόσμιου Ιστού επηρέασαν σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Στην παρούσα εργασία μελετάται η αλλαγή που επήλθε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των Πανεπιστημίων με την είσοδο των νέων τεχνολογιών και την εμφάνιση των ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης (E - learning). Αναφέρονται κάποια από τα οφέλη που επιφέρει η ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και κάποιοι κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν κατά την υιοθέτησή της. Όπως αναφέρεται στην εργασία, η στρατηγική υιοθέτησης του «E-learning», δεν είναι μοναδική και βασίζεται κυρίως στο είδος του Πανεπιστημίου και στις αρχές που θέλει να ακολουθήσει. Έτσι, αναλύονται μερικές από τις στρατηγικές υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια των μαθημάτων των Πανεπιστημίων. Στη συνέχεια, 3

4 παρουσιάζονται ενδιαφέροντα αποτελέσματα που αναφέρονται στην σχετική βιβλιογραφία και αφορούν προσπάθειες υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης από διάφορα Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Τέλος, παρουσιάζονται συμπεράσματα οδηγούμενα από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Abstract The evolution of computers and the advent of the World Wide Web have affected all sectors of human life. In this paper, I represent the changes that occurred in educational procedures in Universities due to the introduction of new technologies and the emergence of e-learning opportunities. Firstly, I describe some of the online learning benefits during the educational process. I also mention some risks that may be involved in the adoption of e-learning methods. As stated below, there is not a unique strategy for the adoption of E-learning. Every university follows a strategy based on its kind and its policy. Thus, I analyze some of the strategies that have been followed in order a university to adopt new technologies. Then, I present some interesting results, which are referred in the literature, driven by cases of e-learning adoption from various Universities around the world. Finally, I conclude with suggestions for future research. Εισαγωγή Ο όρος «e learning» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία της μάθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας 1 και ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι αντίστοιχοι όροι στα ελληνικά είναι «ηλεκτρονική μάθηση», «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και «τηλεκπαίδευση» 2. Μια πρώτη κατηγοριοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης είναι η ηλεκτρονική μάθηση με σύνδεση στο Διαδίκτυο 1 Εκτός από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθερούς και φορητούς) συμπεριλαμβάνονται και οι διαδραστικοί πίνακες, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα κινητά τηλέφωνα, τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, κτλ. 2 Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιούνται όλοι οι ελληνικοί όροι που αναφέρονται στην εισαγωγή ως συνώνυμοι. 4

5 (online e-learning) και η ηλεκτρονική μάθηση χωρίς σύνδεση (offline e - learning). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εξ αποστάσεως διαλέξεις, οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπου μπορεί ο χρήστης να βρει εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εκπαιδευτικά cd-rom και οτιδήποτε μπορεί ο χρήστης να προβάλει στον υπολογιστή του χωρίς να συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, πληροφοριών και πολυμέσων, που άρει τους περιορισμούς που διακρίνουν την παραδοσιακή εκπαίδευση. Απευθύνεται θεωρητικά σε μεγαλύτερο πλήθος ενδιαφερομένων προσφέροντας περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων ενώ επιτρέπεται η γεωγραφική και χρονική ανεξαρτησία σε σχεδόν μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Keegan, 2001). Το γεγονός αυτό επιβάλει τον ειδικό σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, τη χρήση κατάλληλα δομημένου υλικού, την εφαρμογή ειδικών διδακτικών ή εκπαιδευτικών μεθόδων και την ταυτόχρονη υιοθέτηση τρόπων επικοινωνίας που συνάδουν με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Κόκκος κ. αλ., 1999). Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να την βελτιώσει με πολλούς τρόπους. Τα βασικά οφέλη από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω έξι χαρακτηριστικά της: 1. Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες από όλον τον κόσμο. 2. Η μάθηση μπορεί να λαμβάνει μέρος οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. 3. Η χρήση των εργαλείων συζήτησης δίνει τη δυνατότητα για μάθηση μέσω της συνεργασίας των καθηγητών με τους μαθητές αλλά και των μαθητών με άλλους μαθητές. 4. Η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο. 5

6 5. Οι πληροφορίες που δίνονται ηλεκτρονικά μπορούν να εμπλουτίσουν το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. 6. Η αξιολόγηση της μάθησης μπορεί να είναι άμεση και αυτόνομη. Παρόλα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση, είναι κοινά αποδεκτό, στην σχετική βιβλιογραφία, ότι δεν έχει γίνει ακόμη επαρκής ενσωμάτωσή της στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες και στα μοντέλα μάθησης. Οι βασικότεροι λόγοι που λειτουργούν αποτρεπτικά σε αυτήν την ενσωμάτωση είναι η άρνηση των διδασκόντων να προσαρμόσουν το μάθημά τους στις νέες τεχνολογίες, η αδυναμία των διδασκόμενων να κάνουν γρήγορη και αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην παρούσα εργασία μελετάται η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ή ηλεκτρονικής μάθησης) από τα πανεπιστήμια καθώς και οι στρατηγικές αυτής της υιοθέτησης. Υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τα Πανεπιστήμια Η επένδυση στα συστήματα τεχνολογίας από τα Πανεπιστήμια οδηγείται από την προσδοκία ότι η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας θα βελτιώσει την ποιότητα και την ευελιξία της μάθησης. Αυτή η επένδυση έχει ενισχυθεί από τη διαδεδομένη υιοθέτηση των Συστημάτων Διαχείρισης της Διδασκαλίας (Learning Management Systems), από τη μηχανοργάνωση των βασικών διοικητικών λειτουργιών και από τη συντήρηση μιας αποτελεσματικής τεχνολογικής υποδομής. Εξάλλου, οι περισσότεροι Πανεπιστημιακοί ηγέτες ακολουθούν μια στρατηγική που εστιάζει στα παραπάνω. 6

7 Για να γίνει η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτούνταν πολλές και ριζοσπαστικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας τους όσο και στις υλικοτεχνικές υποδομές τους. Η αλλαγή σε μεγάλους και σύνθετους οργανισμούς όπως τα Πανεπιστήμια επηρεάζει παράλληλα πολλές πτυχές του συστήματος, όπως τις διαδικασίες, τα συστήματα, τις δομές, τους οργανισμούς και τα όργανα. Συνήθως η αλλαγή στις διαδικασίες και τα συστήματα συμβαίνει όταν νέες ιδέες, τεχνολογίες ή ικανότητες διατίθενται μέσα σε έναν οργανισμό. Η αλλαγή αυτή μπορεί να διεξαχθεί είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες του οργανισμού (Marshall, 2010). Η χρήση του όρου «e - learning» σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε κάθε είδους Πανεπιστήμιο. Γενικά, αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογία με σκοπό την εκμάθηση της γνώσης από τους σπουδαστές. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται είναι συχνά στενά συνδεδεμένος με τη γεωγραφική θέση του Πανεπιστημίου και των σπουδαστών του. Για παράδειγμα, τα Πανεπιστήμια που εκτείνονται στα πλαίσια μιας πανεπιστημιούπολης ή ενός συνόλου κτηρίων μπορούν να δημιουργήσουν μια τοπική υποδομή στα πλαίσια αυτής της περιοχής ώστε να δημιουργήσουν ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης. Από την άλλη πλευρά, τα πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρειάζονται διαφορετικές στρατηγικές για να λύσουν τα προβλήματα εύρους ζώνης που αντιμετωπίζουν (Ellis and Moore, 2006). Τα Πανεπιστήμια είναι αυτόνομοι οργανισμοί με περίπλοκες διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίες. Οι υπεύθυνοι για τις χρηματοδοτήσεις είναι υποχρεωμένοι να κάνουν λογικό και δίκαιο καταμερισμό των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων (Russell, 2008). Επιπλέον, για το θέμα που συζητείται στην παρούσα εργασία, είναι αναγκαίο οι υπεύθυνοι για τις χρηματοδοτήσεις εσκεμμένα να προωθήσουν το θέμα της ηλεκτρονικής μάθησης. Ένα γεγονός που συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην εισαγωγή του «e-learning» στα Πανεπιστήμια είναι ότι οι υπεύθυνοι είναι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και έτσι βλέπουν από διαφορετική σκοπιά το θέμα των νέων τεχνολογιών. 7

8 Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους καθηγητές απαιτεί αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας τους και στα μέσα που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά επώδυνο και χρονοβόρο για αυτούς οπότε και το απέφευγαν για αρκετά χρόνια και κάποιοι το αποφεύγουν ακόμη. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι μέχρι και το 2003, οι καθηγητές χρησιμοποιούσαν την υπάρχουσα γνώση για να ενημερώσουν τις πρακτικές διδασκαλίας τους παρά την προσπάθεια εκπαιδευτικών ερευνητών να εισάγουν νέες μεθόδους που περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών γίνεται με αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες μέθοδοι διδασκαλίας να μην ικανοποιούν τις προσδοκίες των φοιτητών. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς οι υπάρχουσες βασικές οργανωτικές αρχές μπορούν να ισχύσουν για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που θέλει να ενσωματώσει την ηλεκτρονική μάθηση στις διαδικασίες και στα στοιχεία που ήδη παίρνουν μέρος σε αυτό. Έτσι πλέον, το γενικότερο πλαίσιο μελέτης (context) σε ένα πανεπιστήμιο είναι οι σύγχρονοι φοιτητές και οι σύγχρονες τεχνολογίες. Οι διαδικασίες (process) τροποποιούνται λόγω της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης. Το υλικό (material) εκμάθησης γίνεται ψηφιακό. Κι έτσι τελικά, δημιουργούνται νέες μορφές (form) εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσα στις οποίες συνυπάρχουν οι παλαιότερες μορφές διδασκαλίας με τις νέες τεχνολογίες. 8

9 Εικόνα.( A conceptual framework for modelling university learning and teaching systems, including the role of material technologies.2009) Στρατηγικές Υιοθέτησης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές ήταν από τους πρώτους χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Αρχικά, τα χρησιμοποιούσαν ως εργαλεία για να κάνουν έρευνα, να βρουν πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους. Στη συνέχεια, τα εισήγαγαν ως συμπληρωματικά εργαλεία στην διδασκαλία τους. Έτσι λοιπόν, πολλές από τις στρατηγικές υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης στα Πανεπιστήμια προέρχονται από τις αρχικές εκείνες, απλές προσπάθειες μεμονωμένων καθηγητών. 9

10 Ενώ οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα μονάχα την δημιουργία σημειώσεων για τα μαθήματα, κάποιοι καθηγητές προχώρησαν περισσότερο. Χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να επικοινωνούν με τους μαθητές τους, για να παρέχουν εξωτερικές πηγές πληροφόρησης αλλά και για να διεξάγουν διαδικτυακά μαθήματα (Web based courses). Οι καθηγητές και το πανεπιστημιακό προσωπικό που έκανε τα μεγαλύτερα βήματα στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης προερχόταν κυρίως από τον τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής (Curran, 2004). Στη συνέχεια βέβαια, αφού η πρόσβαση στις τεχνολογικές υποδομές ήταν ευκολότερη για όλους και καθώς η εξοικείωση των ανθρώπων με τους υπολογιστές μεγάλωνε, η ηλεκτρονική μάθηση εισήχθη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και σε φορείς δια βίου και εξ αποστάσεως μάθησης. Όταν ένα μάθημα που διεξαγόταν για πολλά χρόνια σε μια παραδοσιακή τάξη μετατρέπεται σε μάθημα με ενσωματωμένη την ηλεκτρονική μάθηση, πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές και να παρθούν σημαντικές αποφάσεις από τους υπεύθυνους. Οι αποφάσεις αυτές είναι απαραίτητο να βασιστούν σε μια προσεχτική ανάλυση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε, μέσω των καινοτόμων διαδικασιών, να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης αλλαγής. Για παράδειγμα, εφόσον η αλλαγή σημαίνει την εισαγωγή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management System), μία καλή στρατηγική θα ήταν η προσεκτική μελέτη του εργαλείου και των λειτουργιών του με σκοπό την επιλογή του καλύτερου τρόπου εισαγωγής του στην υπάρχουσα διαδικασία διδασκαλίας. Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν νέες δραστηριότητες που να προωθούν την ηλεκτρονική μάθηση. Τέλος, μετά την διεκπεραίωση των παραπάνω θα εξαχθεί ένα νέο, καλά σχεδιασμένο πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο θα ακολουθείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Georgouli et al., 2008). Οι βασικότεροι λόγοι υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και η μείωση του κόστους της ανώτερης εκπαίδευσης. Έτσι ανάλογα με το τι από τα παραπάνω θέλει να επιτύχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε μεγαλύτερο βαθμό ακολουθεί την αντίστοιχη στρατηγική. Επίσης, η στρατηγική που θα ακολουθήσει το κάθε Πανεπιστήμιο επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 10

11 αυτού (επιστημονικά αντικείμενα, γεωγραφική περιοχή κτλ.) και του είδους της μάθησης που θέλει να διεξάγει (εξ αποστάσεως, άμεση, μεικτή). Όπως προκύπτει λοιπόν και από την επισκόπηση των σχετικών με τις στρατηγικές εισαγωγής της ηλεκτρονικής μάθησης στα Πανεπιστήμια άρθρων, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές και όχι κάποια συγκεκριμένα μοντέλα. Συνήθως πριν γίνει η υιοθέτηση μίας καινοτόμας ιδέας πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα. Όσο αφορά την ηλεκτρονική μάθηση τα θέματα που είναι απαραίτητο να απαντηθούν για κάθε Πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από το είδος του και τα χαρακτηριστικά του είναι: 1. Εάν η ηλεκτρονική μάθηση είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μάθημα. 2. Εάν μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να προαχθούν τα υπάρχοντα μέσα διδασκαλίας και οι υπάρχουσες διαδικασίες. 3. Εάν οι σπουδαστές έχουν τα απαραίτητα προσόντα, χαρακτηριστικά και κίνητρα ώστε να συμβαδίσουν με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 4. Εάν το E-Learning μπορεί να ενσωματωθεί στο γενικότερο περιβάλλον του Πανεπιστημίου και στην κουλτούρα του. Σήμερα στην πλειοψηφία των Πανεπιστημίων η ηλεκτρονική μάθηση συμπληρώνει την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται λοιπόν μία ανάμειξη (blend) της γνώσης και του υλικού που ήδη διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο με τις δυνατότητες διδασκαλίας που προσφέρει το «E-Learning». Η ανάμειξη (blend) των δύο αυτών ειδών διδασκαλίας, δηλαδή της άμεσης και της εξ αποστάσεως, είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί στην βελτίωση της εκμάθησης και της απόδοσης μέσω της συμμετοχής καθηγητών και φοιτητών σε online κοινότητες και εικονικές τάξεις, της αναφοράς σε έντυπα αλλά και ψηφιακά εγχειρίδια, της περιήγησης σε ιστοτόπους, της συμμετοχής σε πραγματικά αλλά και εικονικά σεμινάρια και συνέδρια. Ο όρος «blended learning», λοιπόν, χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πλαίσιο διδασκαλίας που συνδυάζει διάφορες 11

12 μεθόδους αλλά και διάφορα είδη διδασκαλίας: ατομική εκμάθηση, σε πραγματική τάξη, σε εικονική τάξη κτλ. Εικόνα. Blended Learning Οι επιλογές για «blended learning» είναι πάρα πολλές. Μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, βασισμένη στην τεχνολογία αλλά και στους ανθρώπους, ατομική ή ομαδική, καθοδηγούμενη ή προς ανακάλυψη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει συνολικά τι συμπεριλαμβάνεται στην μεικτή μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης. Live face-to-face (formal) Instructor-led classroom Workshops Coaching/mentoring On-the-job (OTJ) training Virtual collaboration/synchronous Live e-learning classes E-mentoring Live face-to-face (informal) Collegial connections Work teams Role modeling Virtual collaboration/asynchronous Online bulletin boards Online communities 12

13 Self-paced learning Web learning modules Online resource links Simulations Scenarios Video and audio CD/DVDs Online self-assessments Workbooks Performance support Help systems Print job aids Knowledge databases Documentation Performance/decision support tools Πίνακας. (Blended learning approach, 2002) Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες από τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν σε πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες στρατηγικές αφού η καθεμιά βασίζεται σε διαφορετική βασική προϋπόθεση κι έτσι η καθεμιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εάν ένα πανεπιστήμιο έχει μαθητοκεντρική προσέγγισή εκμάθησης και διδασκαλίας, η έρευνα που πρέπει να κάνει για να αξιοποιήσει σωστά όσα προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που εξετάζουν το πώς η ηλεκτρονική μάθηση θα ολοκληρώσει την εκμάθηση της γνώσης από τους σπουδαστές. Κάποια από τα θέματα που πρέπει να αναλυθούν σε αυτή την περίπτωση είναι: Ο τρόπος που το «e-learning» μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το υλικό του μαθήματος που μελετούν. Οι στρατηγικές χρήσης του «e-learning» που χρησιμοποιούν οι επιτυχημένοι μαθητές και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές. Οι γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσω μιας συζήτησης ή μέσω σημειώσεων στον πίνακα για ένα θέμα. 13

14 Ο τρόπος με τον οποίο το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (εικονικό περιβάλλον) μπορεί να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον της τάξης. Εάν το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να ερευνήσει με ποιο τρόπο θα ενσωματωθεί καλυτέρα το «e-learning» στις υπάρχουσες διαδικασίες υιοθετώντας κάποια από τα εργαλεία διαχείρισης της μάθησης, θα πρέπει αρχικά να τα δοκιμάσει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναλύσει τα παρακάτω: Την ενίσχυση της μάθησης μέσω των εργαλείων διαχείρισης της διδασκαλίας. Τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία συμπληρώνουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία. Την θετική ή αρνητική επίδραση της υιοθέτησης των εργαλείων στο μεικτό περιβάλλον μάθησης (τάξη εικονικό περιβάλλον). Τις τροποποιήσεις και τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στον τρόπο που οι καθηγητές υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν το «e-learning» στο μάθημα που ήδη κάνουν. Μία ακόμη στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει ένα Πανεπιστήμιο είναι μια στρατηγική που είναι σχεδιασμένη ώστε να διατηρήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες διδασκαλίας και διεξαγωγής των μαθημάτων ώστε οποιαδήποτε αλλαγή και να συμβαίνει, να προσφέρει και να διατηρεί τη συνοχή και τη συνέχεια τόσο σε επίπεδο μαθημάτων όσο και σε επίπεδο Πανεπιστημίου (Ellis et al., 2007). Για παράδειγμα, σε αυτήν την περίπτωση, και όσον αφορά το επίπεδο του Πανεπιστημίου θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις όσον αφορά το κόστος και το φόρτο εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού για να μπορέσει να εισάγει την ηλεκτρονική μάθηση στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Bacsich and Ash, 1999). Εφόσον τα τμήματα του Πανεπιστημίου αφορούν θετικές επιστήμες η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Για αυτά τα τμήματα η γνώση και η χρήση της τεχνολογίας είναι δεξιότητες απαραίτητες για κάθε 14

15 σπουδαστή. Έτσι, στην ήδη υπάρχουσα ενασχόληση των σπουδαστών με την τεχνολογία πρέπει να προστεθούν νέα μέσα και νέες πηγές πληροφόρησης, τα οποία τελικά να είναι και ενδιαφέροντα ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις των σπουδαστών. Όσον αφορά τα τμήματα που αφορούν θεωρητικές επιστήμες και επιστήμες με κύριο αντικείμενο την έρευνα, η τεχνολογία έχει υποστηρικτικό ρόλο. Για αυτά τα τμήματα η κύρια γνώση δίνεται μέσω της άμεσης διδασκαλίας. Παρόλα αυτά οι αυξημένες ευκαιρίες πληροφόρησης που δίνει η τεχνολογία μπορούν να προάγουν την μάθηση. Όσον αφορά την έρευνα, χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τα αντίστοιχα λογισμικά. 15

16 Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόκεινται γρήγορες αλλαγές και ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης είναι μεγάλος. Έτσι, το ζήτημα της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς παραμένει επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αυτό που αναφέρεται ως εικονικό πανεπιστήμιο είναι ακόμη στην απαρχή του. Αξίζει τα τονιστεί ότι πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση εκσυγχρονισμού της μάθησης είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια κατάλληλη στρατηγική. Διαφορετικά η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών θα σπαταλήσουν τεράστια ποσά χρημάτων χωρίς να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δυσκολίες της υιοθέτησης του «E-learning» θα μπορούσαν να είναι θέματα προς μελέτη από τους ερευνητές ώστε να γίνει στο μέλλον μεγαλύτερη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θα ήταν συνεχείς έρευνες για το ποσοστό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τα Πανεπιστήμια, ειδικότερα από τα τμήματα στα οποία η τεχνολογία δεν είναι ο τομέας ειδίκευσής τους. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, θα αλλάζουν και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες στα Πανεπιστήμια. Έτσι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι θα πρέπει να διεξάγεται συνεχώς έρευνα για την καλύτερη στρατηγική υιοθέτησης των τεχνικών ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε να συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα στην τεχνολογία. Άλλωστε, η καινοτομία στην τεχνολογία είναι μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής που αφορά επίσης τις εταιρείες και την αγορά κι έτσι θα βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα Πανεπιστήμιο κατά την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Παρόλα αυτά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη βελτιστοποίηση των ταχυτήτων των τηλεπικοινωνιών και των 16

17 μηχανημάτων, η εκπαιδευτική κοινότητα θα μπορέσει να υπερπηδήσει κάθε εμπόδιο και οι δυνατότητες για ηλεκτρονική μάθηση ολοένα θα αυξάνονται. Βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές Πηγές Bacsich, P. and Ash, C. (1999), The hidden costs of networked learning: the impact of a costing framework on educational practice, Responding to Diversity, Proceedings of the 16 th ASCILITE Conference, Brisbane, December. Conceptual framework. [n.d.] Retrieved from: Curran, C., Strategies For E-Learning n Universities. Center for Studies in Higher Education. University of California, Berkeley. Ellis, R.A. and Moore, R. (2006), Learning through benchmarking: developing a relational, prospective approach to benchmarking ICT in learning and teaching, Higher Education, Vol. 51, pp Ellis, R., Jarkey, N., Mahony, M., Peat, M., Sheely, S. (2007). Managing quality improvement of elearning in a large, campus-based university. Quality Assurance in Education, Vol. 15, pp Georgouli, K., Skalkidis, I., & Guerreiro, P. (2008). A Framework for Adopting LMS to Introduce e-learning in a Traditional Course. Educational Technology & Society, 11 (2), Graves, W Framework for an E-Learning Strategy. Huddlestone, J., Jonathon, P Seven key decision factors for selecting e- learning. Cogn Tech Work. 10: JISC Development Group. (2004). Effective practice with E learning. Retrieved from : 17

18 Keegan, D. (2001), Οι βασικές Αρχές της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, εκδόσεις: Μεταίχμιο, Αθήνα. Marshall, S. (2010). Change, technology and higher education: are universities capable of organizational change?. Retrieved from: Mihhailova., Gerda E-Learnng as internationalization strategy in higher education: Lecturer s and student s perspective. MPRA. University of Tartu, Parnu College. Russell, C Disciplinary patterns in adoption of educational technologies. Paper presented at Exploring the frontiers of e-learning: borders, outposts and migration, Association for Learning Technology Conference, September 6 8, in Manchester, UK. Russell, C. (2008). A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context. Retrieved from: work_for.pdf Russell, C E-learning adoption in a campus university as a complex adaptive system: Mapping lecturer strategies. PhD diss., University of Leicester, UK. Rossett, A., Douglis, F., Frazee, R. (2002). Strategies for Building Blended Learning. Retrieved from: facilitateadultlearning.pbworks.com Εννοιολογικός χάρτης. [n.d.]. Ανακτήθηκε από: %CE%95%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE %BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%87%CE%AC %CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82 Κανατζιάς, Σ. (2009). Προγραμματισμός συνόλου απαντήσεων και γνωστικοί χάρτες. Ανακτήθηκε από: https://docs.google.com/viewer? 18

19 a=v&q=cache:tsamhmft9oej: /action.php?kt_path_info %3Dktcore.actions.document.view%26fDocumentId%3D4630+%CE %B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF %CF%82+%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF %82&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESjDScyPIZaKhwRtnNWEpOs2tP SS9A1Hwot_FvE9uYv2sjvf8saFczm_hMbuiBndGOMM7T_CMn21760AmXTTZYkcbX7y7Ca-YgRsyt7RwaN547RXISpQQyd6iXBEYbtj- 3TFnC&sig=AHIEtbRvOmu1qovKZ11bYcT59KKec8Cyxg Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ματραλής, Χ., & Παναγιωτακόπουλος Χ. (1998, 1999), Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολο-γίες, τ. Γ. Πάτρα: ΕΑΠ. Παπαμανώλη, Μ., Δυνητικές/ Εικονικές Μαθησιακές κοινότητες & Παροχή Εξατομικευμένης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταπτ. Διπλ. Εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Εικόνες A conceptual framework for modelling university learning and teaching systems, including the role of material technologies. (2009). [Image on the web]. Retrieved from: work_for.pdf Blended learning approach. (2002). [Image on the web]. Retrieved from: facilitateadultlearning.pbworks.com 19

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: 083316 Θεσσαλονίκη, 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ E-LEARNING ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διονύσιος Νικητόπουλος M.E. Information Systems Engineering, UTS; B.E. Electrical, UTS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος E-Learning χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο: «Σχεδιασμός Εικονικών ικτύων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Usage assessment of e-learning system in organization

Usage assessment of e-learning system in organization Usage assessment of e-learning system in organization Valsamidis Stavros, Kazanidis Giannis, Petasakis Giannis TEI of Kavala svalsam@teikav.edu.gr, kazanidis@teikav.edu.gr, jpetasakis@hotmail.com Karakos

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Γιώργος Τασιγιαννόπουλος ΜΠL/0528 Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: The Use of Mind Mapping in e Learning: Study & Development of Application for Project Management

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα