HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση"

Transcript

1 HPS 545 HPS 430 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση Ο HPS 430 είναι συναγερµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία scooter& µηχανών. [1]

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Ο συναγερµός HPS-430, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία scooter& µηχανών. Είναι συµβατός µε µοτοσυκλέτες που διαθέτουν σύστηµα immoblizer. Είναι µια συσκευή εντελώς αυτόµατη και είναι προγραµµατιζόµενη έτσι ώστε να προσαρµοστεί σε πολλές διαφορετικές ανάγκες. Αυτή η καινοτόµος συσκευή δεν χρειάζεται το τηλεχειριστήριο, αλλά χρησιµοποιεί το original κλειδί της µοτοσυκλέτας ή του Scooter. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ο συναγερµός HPS-430 µπορεί να οπλίσει µε 2 διαφορετικούς τρόπους. - 1 ος τρόπος: Ενεργοποιείται µόλις σβήσετε το κλειδί της µηχανής. Για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του συναγερµού, (για παράδειγµα όταν είστε σε βενζινάδικο), ενώ το κλειδί της µηχανής είναι σε θέση OFF, ανοίξτε τον και κλείστε τον πάλι. - 2 ος τρόπος: Ενώ το κλειδί της µηχανής είναι σε θέση OFF, και ο συναγερµός δεν είναι ενεργοποιηµένος, γυρίστε το κλειδί στην θέση ΟΝ και µετά στην θέση OFF. Όταν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο, κατά την διάρκεια του χρόνου ελέγχου, η ευαισθησία του ενσωµατωµένου αισθητήρα κραδασµών αναβαίνει στο µέγιστο, οπότε µπορεί να καταλάβει όλες τις δραστηριότητες και να επεκτείνει τον χρόνο ελέγχου. Αυτή η λειτουργία του συναγερµού, µας επιτρέπει να κάνουµε όλες τις κινήσεις ρουτίνας. Για παράδειγµα, παρκάροντας την µηχανή ή το scouter µας, βγάζουµε το κράνος και τα γάντια και θέλουµε να τα τοποθετούµε κάτω από την σέλα ή σε κάποιον άλλο αποθηκευτικό χώρο. Αν µετά το κλείσιµο του διακόπτη δεν υπάρξει κάποιος κραδασµός τότε ο συναγερµός θα οπλίσει µετά από 15 δευτερόλεπτα. Αν κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου ο συναγερµός δεχτεί κάποιον κραδασµό, τότε ο χρόνος έλεγχου επεκτείνετε και δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 40 δευτερόλεπτα. [2]

3 Κατά την διάρκεια του χρόνου ελέγχου το LED θα παραµείνει αναµµένο και θα αναβοσβήσει λίγο αν αισθανθεί κάποιον κραδασµό και επεκτείνει τον χρόνο ελέγχου. Όταν ο συναγερµός ενεργοποιηθεί τότε το LED αναβοσβήνει και η ευαισθησία του ενσωµατωµένου αισθητήρα κραδασµών επανέρχεται στην φυσιολογική της ρύθµιση. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Σε περίπτωση που ο συναγερµός δεχτεί ενόχληση, θα ηχήσει η σειρήνα και τα φλάς θα αναβοσβήνουν για 30 δευτερόλεπτα. Για να σταµατήσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γυρίσετε το κλειδί της µηχανής στην θέση ΟΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Αν ο συναγερµός δεχτεί ενόχληση, και βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού για 3 συνεχόµενους κύκλους. Την 4 η φορά ( αν οι ενοχλήσεις συνεχίζονται), η µονάδα του συναγερµού θα αποκλείσει την σειρήνα και στις επόµενες, τυχόν, ενοχλήσεις θα αναβοσβήνουν µόνο τα φλάς ( χωρίς να ακούγεται η σειρήνα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γυρίσετε το κλειδί της µηχανής σε θέση «ΟΝ», θα ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία της σειρήνας. ΜΝΗΜΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Aν ο συναγερµός δεχτεί κάποιες ενοχλήσεις και χτυπήσει, την ώρα που θα πάτε να τον αφοπλίσετε θα ακούσετε τόσα ηχητικά σήµατα και ενδείξεις στα φλας όσες ήταν και οι ενοχλήσεις που δέχτηκε (max 7 ηχητικά σήµατα). ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο HPS-430 διαθέτει δική του µπαταρία, µε σκοπό σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να αποσυνδέσει το καλώδιο που συνδέει το συναγερµό µε την καλώδια της µηχανής, ο συναγερµός να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Η µπαταρία επαναφορτίζεται αυτοµάτως από τη στιγµή που συνδεθεί η µαύρη φίσα του συναγερµού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ο HPS-430 έχει δυνατότητα προγραµµατιζόµενων λειτουργιών έτσι ώστε να προσαρµοστεί σε πολλές διαφορετικές ανάγκες Για τον προγραµµατισµό είναι απαραίτητο να γυρίσετε το κλειδί της µηχανής στην [3]

4 θέση ΟΝ και µετά OFF όσες φόρες είναι το νούµερο της επιθυµητής προγραµµατιζόµενης λειτουργίας (δείτε τον παρακάτω πίνακα). Ο προγραµµατισµός θα πρέπει να γίνει µε τον συναγερµό αφοπλισµένο και το κλειδί της µηχανής σε θέση OFF. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΝ OFF ΜΕΘΟ ΟΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΛΠΙΣΜΑ/ΑΦΟΠΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ (1ος ΤΡΟΠΟΣ) 6ΦΟΡΕΣ (2 ος ΤΡΟΠΟΣ) 7 ΦΟΡΕΣ 8 ΦΟΡΕΣ ΥΠΕΝΘΙΜΙΣΗ ΑΝΑΜΜΕΝΟΥ ΦΛΑΣ 9 ΦΟΡΕΣ 10 ΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALARM 11 ΦΟΡΕΣ 12 ΦΟΡΕΣ 14 ΦΟΡΕΣ 15 ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟ ΟΣ (ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩ ΙΟ) (ALARM) (ΟΝ-OFF) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 16 ΦΟΡΕΣ 17 ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΜΝΗΜΩΝΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 22 ΦΟΡΕΣ 23 ΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΡΑ ΑΣΜΏΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 13 ΦΟΡΕΣ 20 ΦΟΡΕΣ [4]

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1. Μέθοδος όπλισης συναγερµού. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να µεταξύ των δύο τρόπων: Αν είναι ενεργοποιηµένος ο 1 ος τρόπος, τότε κάθε φορά θα γυρίζετε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF, ο συναγερµός θα οπλίζει. Για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του συναγερµού, (για παράδειγµα όταν είστε σε βενζινάδικο), ενώ το κλειδί της µηχανής είναι σε θέση OFF, ανοίξτε τον και κλείστε τον πάλι. Αν είναι ενεργοποιηµένος ο 2 ος τρόπος, τότε κάθε φορά θα γυρίζετε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF, ο συναγερµός δεν θα οπλίζει. Για να την ενεργοποίηση του συναγερµού, ενώ το κλειδί της µηχανής είναι σε θέση OFF, ανοίξτε το και κλείστε το πάλι. 2. Ακουστικό σήµα κατά την όπλιση και αφόπλιση. Οπλίζοντας και αφοπλίζοντας τον συναγερµό, θα ηχήσει η σειρήνα και θα αναβοσβήνουν τα φλας Οπλίζοντας και αφοπλίζοντας τον συναγερµό, θα αναβοσβήνουν µόνο τα φλας. 3. Υπενθύµιση αναµµένου φλας Ενώ κινήστε είναι πιθανό να ξεχάσετε κάποιο φλας αναµµένο. Σε αυτήν την περίπτωση, µετά από 32 φορές που θα αναβοσβήσει το φλας, θα ακουστεί ένας ήχος από την µονάδα του συναγερµού, και κάθε φορά από εκεί και πέρα, θα ακούγεται σε κάθε αναβόσβησµα. 4. Λειτουργία ALARM Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να αφήνετε την µηχανή στην άκρη του δρόµου αφήνοντας τα alarm της µηχανής να αναβοσβήνουν συγχρόνως. Έχοντας λοιπόν ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, γυρίστε το κλειδί της µίζας σε θέση ON & ανάψτε το φλάς µία φορά και µετά σβήστε το αµέσως. Ο συναγερµός αυτοµάτως θα βάλει σε λειτουργία τα alarm της µηχανής. Για να διακόψετε αυτή τη λειτουργία γυρίστε το διακόπτη της µηχανής σε θέση ΟΝ και ανάψτε ένα φλας. Η διακοπή αυτής της λειτουργίας επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό µπιπ. 5. Επιπλέον έξοδος Ο συναγερµός έχει µια επιπλέον έξοδο, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που ο συναγερµός χτυπήσει. Είναι δυνατό να µετατραπεί αυτή η έξοδος, σε έξοδο για επιπλέων πλακέτες. Σε αυτήν [5]

6 την λειτουργία, κάθε φορά που ο συναγερµός οπλίζει η έξοδος θα ενεργοποιείται, και θα απενεργοποιείται όταν ο συναγερµός αφοπλίζει. 6. Περιορισµός ηχητικών κύκλων συναγερµού Ο συναγερµός, µετά από 3 κύκλους συναγερµού, σταµατάει να ηχεί η σειρήνα και αναβοσβήνουν µόνο τα φλας. Έχετε την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία και να έχετε ακουστικό σήµα σε κάθε συναγερµό. 7. Αποµνηµόνευση κατάστασης συναγερµού Αν κατά την διάρκεια του συναγερµού, αν αποσυνδεθεί η κεντρική µονάδα από το ρεύµα ή κοπούν τα καλώδια τροφοδοσίας, κατά την επαναφορά του συστήµατος η κεντρική µονάδα θα θυµάται την κατάσταση στην οποία ήταν. 8. Ρύθµιση ευαισθησία ενσωµατωµένου αισθητήρα κραδασµών Ο συναγερµός έχει ενσωµατωµένο αισθητήρα κραδασµών ο οποίος είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο. Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία του µε την παρακάτω διαδικασία - Ανοίξτε και κλείστε το κλειδί της µηχανής 13 φορές. Τα φλας θα ανάψουν - Ανοίξτε και κλείστε το κλειδί της µηχανής όσες φορές θέλετε για την επιθυµητή ευαισθησία (1 φορά maximum µέχρι 15 φορές minimum) - Κάθε φορά που ανοίγετε και κλείνετε το κλειδί της µηχανής θα ακούγεται ένα µπιπ. - Όταν το κλειδί της µηχανής είναι σε κατάσταση OFF, µπορείτε να τσεκάρετε την ευαισθησία του αισθητήρα χτυπώντας το όχηµα. Κάθε φορά που το χτύπηµα θα ενεργοποιούσε τον συναγερµό, θα ακούγετε ένα µπιπ και τα φλας θα αναβοσβήνουν - Μετά από 7 δευτερόλεπτα που ο αισθητήρας κραδασµών δεν δεχτεί άλλη ενόχληση, τότε η κεντρική µονάδα αποθηκεύει την τελευταία ρύθµιση. Η ευαισθησία µπορεί µόνο να µειωθεί. Για να αυξήσετε την ευαισθησία θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία από την αρχή ξεκινώντας από την πιο αναίσθητη. Μπορεί επίσης να αποκλειστεί τελείως ο αισθητήρας κραδασµών αν ανοιγοκλείσετε το κλειδί της µηχανής περισσότερες από 15 φορές. Σε αυτήν την περίπτωση, η απενεργοποίηση του αισθητήρα κραδασµών, θα επιβεβαιωθεί από ένα µπιπ και επίσης µετά το κλείσιµο του διακόπτη. [6]

7 Αν αφήσετε το κλειδί της µηχανής σε θέση ΟΝ, τότε ακυρώνετε την όποια αλλαγή που έχει γίνει στην ρύθµιση της ευαισθησίας των κραδασµών. Η ακύρωση της λειτουργίας επαληθεύεται µε το σβήσιµο του LED. 9. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Αν ανοίξτε και κλείστε το κλειδί της µηχανής 20 φορές, θα επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ: ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΛΥΝΕΤΕ την µηχανή σας µε υψηλής πίεσης νερό, είναι απαραίτητο να σκεπάσετε, νωρίτερα, πολύ καλά το σώµα του συναγερµού. Αν δεν είστε σίγουροι ότι µπορείτε να προστατέψετε επαρκώς το µηχάνηµα είναι καλύτερα να τον αφαιρέσετε από τη θέση του. Σε περίπτωση βλάβης προερχόµενης από νερά, η εγγύηση του συναγερµού δεν ισχύει. ΓΕΝΙΚΑ: Eπισκευή εξουσιοδοτείται να κάνει αποκλειστικά και µόνο η αποκλειστική αντιπροσωπεία των συναγερµών PATROLLINE. Σε διαφορετική περίπτωση, ο συναγερµός τίθεται εκτός εγγύησης και η Patrol δεν εγγυάται για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος αλλά και της ασφάλειας της µοτοσικλέτας. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX Web Site: [7]

8 [8]

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ [9]

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ACC(+15) ΦΛΑΣ Εκµάθηση LED ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ ΚΑΦΕ ΚΑΦΕ/ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ (ΜΑΥΡΗ ΦΙΣΑ) ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ Συνδέστε σε ένα καλώδιο που δίνει µόνιµα θετικό και που έχει διάµετρο τουλάχιστον 1 mm 2. Ανάµεσα στο θετικό καλώδιο της µηχανής και το θετικό του συναγερµού, πρέπει να υπάρχει µία ασφάλεια Amp. Συνδέστε σε ένα καλώδιο µε καλή γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πολλούς τύπους µηχανών το σασί δεν είναι συνδεδεµένο µε γείωση και για αυτό το λόγο δεν σας συστήνουµε να συνδέσετε το µαύρο καλώδιο του συναγερµού στο σασί της µοτοσικλέτας. Συνδέστε σε καλώδιο που δίνει θετικό όταν το κλειδί της µηχανής είναι σε θέση ON. Συνδέστε το καλώδιο της µηχανής που δίνει θετικό στα φλας. Συνδέστε τα σε σειρά µε το LED του immobilizer του οχήµατος Πλευρικό stand ΓΚΡΙ Συνδέστε στο µπουτόν του stand ή σε άλλο µπουτόν. Επιπλέον έξοδος ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ Αρνητική έξοδος. Max 100mA ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ εν συνδέονται [10]

11 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ LED ΤΟΥ IMMOBILIZER Στις περισσότερες µοτοσυκλέτες της αγοράς, υπάρχει ένα LED του συστήµατος του immobilizer, και βρίσκετε στα όργανα της µηχανής. Σε αυτό το LED συνδέουµε σε σειρά τα καλώδια του συναγερµού. Βρείτε το καλώδιο της εντολής του LED του immobilizer στο ταµπλό της µηχανής Κόψτε το και ενώστε το ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ καλώδιο του συναγερµού από την πλευρά του LED και το ΜΑΥΡΟ καλώδιο του συναγερµού από την πλευρά της καλωδίωσης του οχήµατος. Επαληθεύστε ότι η λειτουργία του LED είναι σωστή. Αν δεν είναι, θα πρέπει να αντιστρέψετε τα δυο καλώδια (ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ και ΜΑΥΡΟ) του συναγερµού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LED ΤΟΥ IMMOBILIZER Μετά την ολοκλήρωση της συνδεσµολογίας θα πρέπει να προγραµµατίσουµε τον συναγερµό έτσι ώστε να µάθει την συµπεριφορά του LED. ηλαδή πότε ανάβει και πότε σβήνει όταν ανιχνεύσει το εργοστασιακό κλειδί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συναγερµός θα αφοπλίσει όχι µε το άνοιγµα του κλειδιού την µηχανής, αλλά µε τον εργοστασιακό ρυθµό που θα αναβοσβήσει το LED µε το άνοιγµα του διακόπτη (όταν διαβάσει δηλαδή το εργοστασιακό κλειδί). ιαδικασία του προγραµµατισµού: - Συνδέστε την ΑΣΠΡΗ και την ΜΑΥΡΗ φίσα της µονάδας του συναγερµού - Το LED του συναγερµού θα αναβοσβήσει 15 φορές. Σε αυτόν τον χρόνο, θα πρέπει να ανοιγοκλείσετε το κλειδί της µηχανής (ON-OFF) 4 φορές. Το LED του συναγερµού θα παραµείνει αναµµένο και ένα µπιπ θα επαληθεύσουν ο διαδικασία προγραµµατισµού άρχισε. [11]

12 - Ανοίξτε το κλειδί της µηχανής στην θέση ON. Μια σειρά από µπιπ επαληθεύουν την ρύθµιση και ένα ακουστικό σήµα θα επαληθεύσει την ολοκλήρωση του προγραµµατισµού. Το LED του συναγερµού θα αναβοσβήσει µε την ίδια ακριβώς συµπεριφορά που έχει και το εργοστασιακό LED του immobiliber και µέσω ενός ακουστικού σήµατος του συναγερµού θα επαληθεύσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: για την διαδικασία του προγραµµατισµού του LED, είναι απαραίτητο να έχετε το µπουτόν της µηχανής «RUN» στην θέση ON. Αν αυτό το µπουτόν δεν είναι στην θέση ON, τότε το LED του immobiliber, δεν θα σηµατοδοτήσει το ξεκλείδωµα του immobilizer µε µια ακολουθία αναβοσβησµάτων. Αποκλεισµός προγραµµατισµού του LED του immobiliber. Σε µηχανές που δεν έχουν immobilizer, για αποκλείσετε αυτήν την διαδικασία εκµάθησης του LED του immobiliber, αν ανοιγοκλείσετε τον διακόπτη της µηχανής 21 φορές. Μετά ο συναγερµός θα αφοπλίζει χώρις να ελέγχει το LED του immobiliber. Αν θέλετε να επαναφέρετε αυτήν την λειτουργία ανοιγοκλείσετε τον διακόπτη της µηχανής ξανά 21 φορές. TEST LED IMMOBILIZER Για να επαληθεύσετε την σύνδεση του LED του immobiliber ενεργοποιήσετε µια προσωρινή λειτουργία ανάγνωσης. Αν ανοιγοκλείσετε τον διακόπτη της µηχανής 19 φορές, η διαδικασία της επαλήθευσης θα ξεκινήσει. Κάθε φορά που το LED του immobiliber ανάβει, ο συναγερµός θα κάνει ένα µπιπ. Για να σταµατήσετε την διαδικασία επαλήθευσης, θα πρέπει να κλείσετε τον διακόπτη της µηχανής. [12]

13 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΜΟΝΑ ΑΣ: Βρείτε στο µηχανάκι µία καλή θέση για να τοποθετήσετε τη µονάδα του συναγερµού. Αυτή η θέση πρέπει να µην εκθέτει το συναγερµό σε νερά, σε υψηλές θερµοκρασίες και να αφήνει τη σειρήνα να ακούγεται καλά. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κουµπώστε καλά τη φίσα του συναγερµού και βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο «o-ring» είναι τοποθετηµένο σωστά πριν βιδώσετε τις βίδες του πλαστικού πίσω από την µονάδα του συναγερµού. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣΣΥΝ ΕΣΕΙΣ: Πρέπει να γίνονται ΑΥΣΤΗΡΩΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες µας, για να µην δηµιουργηθούν αργότερα προβλήµατα µε τη µηχανή ή και το ίδιο το συναγερµό. SERVICE / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Ολα τα πιθανά service του συναγερµού πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από το τεχνικό τµήµα της αντιπροσωπείας των συστηµάτων ασφαλείας PATROLLINE. Η επέµβαση άλλου ατόµου µη εξουσιοδοτηµένου µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες, αντί επισκευές και σε κάθε περίπτωση θέτει το σύστηµα εκτός εγγύησης. ΘΕΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ : Για να αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας που θα λιµνάσει, σκόνες κλπ, προσπαθήστε να τοποθετήσετε το σώµα του συναγερµού µα τη φίσα προς τα κάτω. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Ο εγκαταστάτης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη του συναγερµού ότι αν επιθυµεί πλύνει τη µηχανή ή το scooter του µε µηχάνηµα εκτόξευσης νερού µε υψηλή πίεση, είναι απαραίτητο να προστατεύσει/ σκεπάσει πολύ καλά το συναγερµό, πριν αρχίσει το πλύσιµο. Είναι απαραίτητη µία τέτοια ενέργεια γιατί η υγρασία προκαλεί σοβαρές βλάβες στην πλακέτα του συναγερµού και τον θέτει εκτός εγγύησης. [13]

14 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ V ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 0,03 ma MAXIMUM ΡΕΥΜΑ ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 8 A + 8 A MAXIMUM ΡΕΥΜΑ ΡΕΛΕ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 8 A «ΝΕΚΡΟΣ» ΧΡΟΝΟΣ > 5 δευτ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ >30 δευτ. ΥΝΑΜΗ ΗΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 113 dba ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -40 C / +85 C ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP 54 ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NI-MH ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 116 x 59 x 33 mm ΒΑΡΟΣ Πιστοποίηση Ποιότητας Αυτό το προϊόν έχει πιστοποιητικά ποιότητας της ΕΕ «EuropeanDirective 95/56/CE», που αφορούν την σωστή λειτουργία του και επίσης καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική εκποµπή σηµάτων. 1 A ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX Web Site: γραµ. [14]

HPS 709 R HPS 759 R Cyber

HPS 709 R HPS 759 R Cyber HPS 09 R HPS 9 R Cyber 12 VOLT 2 VOLT Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικα τις οδηγιες και κρατηστε τις για µελλοντικη χρήση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Στο εγχειρίδιο εξηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E 12 VOLT Ελληνικά / greek Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. Οδηγίες τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 841 Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Rev. 5 Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 841 Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 840 NEW Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 840 NEW Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED:

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED: www.kalogeropoulos.gr SPYBALL 6829 Αυτός ο οδηγός σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση και την χρήση του συστήματος ασφαλείας όπως αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί Πιέστε για Συντομογραφία Λειτουργία A 0,5 δευτερόλεπτα Exit ACI Οπλισμός & κλείδωμα/αφοπλισμός & ξεκλείδωμα/έξοδος από ρύθμιση ρολογιού στο ACI 2 δευτερόλεπτα ACI ACC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAT OE Αισχύλου 4, 19200 Ελευσίνα Αττικής - τηλ: 211.8000.210, φαξ: 210.554.3222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT...3

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ) Συσκευή με μπαταρίες για τον ασύρματο έλεγχο διέλευσης νερού στα σώματα και αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης Πρόλογος Σας ευχαριστούµε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή οµαλά και σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Για τα κέντρα AN-808T, AN-808G, AN-816T & AN-816G της ALEAN Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 1. Γενικά... 3 2. Ο Πίνακας που «Ακούει και Μιλάει»... 3 3. Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ιάγραµµα Αναφοράς Συναγερµών...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα