ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Στην περιοχή της παραγωγής ενέργειας με καινοτόμους μεθόδους, δίδονται 5 Διπλωματικές Εργασίες (Δ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Στην περιοχή της παραγωγής ενέργειας με καινοτόμους μεθόδους, δίδονται 5 Διπλωματικές Εργασίες (Δ.Ε."

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην περιοχή της παραγωγής ενέργειας με καινοτόμους μεθόδους, δίδονται 5 Διπλωματικές Εργασίες (Δ.Ε.): Δ.Ε.-1: Παραγωγή Ενέργειας από Έγχυση Στροβίλων (στο πλαίσιο του μαθήματος Δυναμική Μηχανών Ι ) Η έγχυση στροβίλων (vortex shedding) είναι ένα ρευστοδυναμικό φαινόμενο, το οποίο αναπτύσσεται όταν ένα κυλινδρικό σώμα βρεθεί μέσα σε μία στρωτή ροή ρευστού (π.χ. αέρα ή νερού) συγκεκριμένης ταχύτητας (ανάλογα με τις γεωμετρικές διαστάσεις και το σχήμα του σώματος). Ειδικότερα, στο τμήμα εκφυγής του κυλίνδρου, αναπτύσσονται στρόβιλοι, οι οποίοι στη συνέχεια αποκολλώνται από τον κύλινδρο (εγχέονται στο περιβάλλον), με αποτέλεσμα την περιοδική δημιουργία περιοχών υποπίεσης, κατάντι της ροής. Ο κύλινδρος, εάν δεν είναι στερεωμένος, τείνει να κινηθεί προς την πλευρά της υποπίεσης και ταλαντώνεται ακριβώς διότι η περιοχή υποπίεσης είναι περιοδικά εναλλασσόμενη. Εάν η συχνότητα έγχυσης στροβίλων πλησιάζει την ιδιοσυχνότητα του κυλίνδρου, τότε αυτός συντονίζεται. Η, δε, ενέργεια για την ταλάντωση του κυλίνδρου προέρχεται (απορροφάται) από τη ροή. Ένας καινοτόμος τρόπος παραγωγής ενέργειας είναι η απορρόφηση ενέργειας από ροές, αξιοποιώντας (μεγιστοποιώντας) το φαινόμενο της έγχυσης στροβίλων. Εικόνα 1: Περιοδική δηµιουργία και αποκόλληση στροβίλων στο τµήµα εκφυγής ενός κυλίνδρου και δύο κυλίνδρων εντός στρωτής ροής Σκοπός της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξέταση της παραγωγής ενέργειας βάσει του φαινομένου της έγχυσης στροβίλων. Ειδικότερα, αντί ενός κυλίνδρου, θα μελετηθούν σώματα διαφόρων γεωμετριών καθώς και συστοιχίες σωμάτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το ποσό της ενέργειας, το οποίο είναι δυνατόν να απορροφηθεί από μία στρωτή ροή. Για τον υπολογισμό αεροδυναμικών ποσοτήτων, θα αναπτυχθούν και μελετηθούν απλοποιημένα ρευστοδυναμικά μοντέλα σε εμπορικό λογισμικό (π.χ. SolidWorks/Ansys). Για τον υπολογισμό της απορροφούμενης ισχύος, θα αναπτυχθεί και μελετηθεί ένα απλοποιημένο δυναμικό μοντέλο (MatLab). Εικόνα 2: Μηχανισµός παραγωγής ενέργειας από έγχυση στροβίλων: ένα σώµα και δύο σώµατα Τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ιπλωµατικής Εργασίας θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα διαγράµµατα και σχήµατα, προκειµένου να δηµοσιευθούν σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό. Απώτερος σκοπός είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου μηχανολογικού συστήματος παραγωγής ενέργειας αξιοποιώντας το αεροδυναμικό φαινόμενο της έγχυσης στροβίλων. Σελίδα 1 από 6

2 Δ.Ε.-2: Παραγωγή Ενέργειας από Αεροδυναμικό Πτερυγισμό (στο πλαίσιο του μαθήματος Δυναμική Μηχανών Ι ) Ο αεροδυναμικός πτερυγισμός (flutter) είναι ένα φαινόμενο, στο οποίο συνδυάζονται αυτοδιεγειρόμενες ταλαντώσεις και αεροδυναμικά φορτία. Πιο συγκεκριμένα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, είναι δυνατόν ένα εδραζόμενο σώμα εντός στρωτής ροής να αρχίσει να ταλαντώνεται, εξ αιτίας αυτής της ταλάντωσης να ενισχυθούν τα αναπτυσσόμενα αεροδυναμικά φορτία, τα οποία με τη σειρά τους να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα ταλάντωση, κοκ, με τελικό αποτέλεσμα την εντονότατη ταλάντωση του σώματος, ακόμα και μέχρι τη δομική αστοχία του (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάρρευση της γέφυρας Tacoma στις Η.Π.Α., το 1940). Ωστόσο, ο ελεγχόμενος αεροδυναμικός πτερυγισμός μίας ελαστικής διάταξης είναι δυνατόν να καταλήγει σε μία έντονη μεν αλλά σταθερού πλάτους και μη καταστροφική ταλάντωση. Και αυτό διότι, προσαρμόζοντας στο ταλαντούμενο σώμα κατάλληλη ελαστική έδραση, είναι δυνατόν να δεσμεύεται ενέργεια, εμποδίζοντας την πλήρη εξέλιξη του φαινομένου του αεροδυναμικού πτερυγισμού. Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση 2 διατάξεων παραγωγής ενέργειας βάσει του αεροδυναµικού πτερυγισµού Σκοπός της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξέταση της παραγωγής ενέργειας βάσει του φαινομένου του ελεγχόμενου αεροδυναμικού πτερυγισμού. Ειδικότερα, θα μελετηθούν απλοποιημένες διατάξεις (βλ. Εικόνα 1,2), στην οποία ένα αεροδυναμικό σώμα (λεπτή πλάκα ή τυπική αεροτομή με/άνευ μεταπτερυγίων καμπυλότητας, κοκ) εντός στρωτής ροής θα προσαρμόζεται σε κατάλληλο ελαστικό σύστημα έδρασης. Για τον υπολογισμό αεροδυναμικών φορτίων, θα αναπτυχθούν και μελετηθούν απλοποιημένα ρευστοδυναμικά μοντέλα σε εμπορικό λογισμικό (π.χ. SolidWorks/Ansys). Για τον υπολογισμό της δεσμευόμενης (απορροφούμενης) ισχύος, θα αναπτυχθεί ένα απλοποιημένο δυναμικό μοντέλο (MatLab). Προαιρετικά, προβλέπεται η διαμόρφωση σχετικής μετρητικής διάταξης και η λήψη πειραματικών μετρήσεων. Εικόνα 2: Σχηµατική απεικόνιση 3 διάταξης παραγωγής ενέργειας βάσει του αεροδυναµικού πτερυγισµού Τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ιπλωµατικής Εργασίας θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα διαγράµµατα, προκειµένου να δηµοσιευθούν σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό. Απώτερος σκοπός είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου μηχανολογικού συστήματος παραγωγής ενέργειας βάσει του φαινοµένου του αεροδυναµικού πτερυγισµού. Σελίδα 2 από 6

3 Δ.Ε.-3: Παραγωγή ενέργειας από Ιπτάμενες Ανεμογεννήτριες (στο πλαίσιο του μαθήματος Δυναμική Πτήσης ) Η ανεμογεννήτρια είναι μία μηχανολογική κατασκευή, μέσω της οποίας κινητική ενέργεια του ανέμου (αιολική ενέργεια) μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Όσο, δε, υψηλότερη είναι η κινητική ενέργεια του ανέμου, τόσο υψηλότερο είναι και το παραγόμενο ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεωρία του δίσκου, δεν είναι δυνατόν μία ανεμογεννήτρια να έχει απόδοση 100%, δηλαδή να απορροφήσει πλήρως την κινητική ενέργεια του προσπίπτοντος ανέμου (όριο Betz: 16/27, περίπου 60%). Επιπροσθέτως, λόγω εδαφικών εξάρσεων και εμποδίων πάσης φύσεως, η ταχύτητα του ανέμου δεν είναι ίδια σε όλα τα ατμοσφαιρικά ύψη (σχηματίζεται ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, με μηδενική ταχύτητα στο έδαφος και μέγιστη ταχύτητα σε πολύ μεγάλο ύψος, Βλ. Εικόνα 1α). Ο συνδυασμός ορίου Betz και ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος οδηγεί στη σκέψη ότι, για να επιτευχθεί βελτίωση της απόδοσης, οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μεγάλο ατμοσφαιρικό ύψος, όπου το αιολικό δυναμικό είναι υψηλό. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της ιπτάμενης ανεμογεννήτριας (βλ. Εικόνα 1β), η οποία αποδίδεται ως Flying Wind Turbine ή και ως Flying Energy Generator. Εικόνα 1: Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα και σχηματική απεικόνιση ιπτάμενης ανεμογεννήτριας Η προτεινόμενη Διπλωματική Εργασία έχει δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο, θα συγκεντρωθούν και συγκριθούν οι επικρατέστερες σύγχρονες σχεδιάσεις ιπτάμενων ανεμογεννητριών (βλ. Εικόνα 2), ενώ στο δεύτερο στάδιο θα σχεδιασθεί και διαστασιολογηθεί μία καινοτόμος ιπτάμενη ανεμογεννήτρια δεδομένης ικανότητας παραγωγής ισχύος. Για τον υπολογισμό των αναπτυσσομένων αεροδυναμικών φορτίων, θα σχεδιασθεί και μελετηθεί απλοποιημένο ρευστοδυναμικό μοντέλο σε εμπορικό λογισμικό (π.χ. SolidWorks/Ansys). Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα από τη ρευστοδυναμική ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο αντοχής της κατασκευής, ο οποίος, επίσης, θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια εμπορικού λογισμικού (π.χ. SolidWorks/Ansys). Επίσης, η επάρκεια της κατασκευής έναντι δυναμικών φαινομένων θα μελετηθεί με τη βοήθεια εμπορικού λογισμικού (π.χ. SolidWorks/Ansys). Εικόνα 2: Διάφορες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές λύσεις ιπτάμενων ανεμογεννητριών Η σχεδίαση και οι υπολογισµοί, που θα προκύψουν από την προτεινόµενη ιπλωµατική Εργασία, θα υποβληθούν προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό. Σελίδα 3 από 6

4 Δ.Ε.-4: Παραγωγή ενέργειας από Υπερελαστικές μη-εντεταμένες Διατάξεις (στο πλαίσιο του μαθήματος Δυναμική Μηχανών Ι ) Τα ιηλεκτρικά Ελαστοµερή (Dielectric Elastomers - DEs), υποκατηγορία των Ηλεκτρονενεργών Πολυµερών (ElectroActive Polymers - EAPs), είναι υλικά, τα οποία, υπό ηλεκτρική διέγερση, εµφανίζουν πολύ µεγάλη ικανότητα ελαστικής παραµόρφωσης (υπερελαστικά υλικά). Πρακτικά, πρόκειται για (επίπεδους ή κυλινδρικούς) πυκνωτές πολύ υψηλής παραµορφωσιµότητας. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και αντίστροφα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1α για την περίπτωση επίπεδου πυκνωτή (αντίστοιχα ισχύουν και για άλλες µορφές): ένα εξωτερικό µηχανικό αίτιο (π.χ. κύµα θαλάσσης, άνεµος, κοκ) προκαλεί πολύ µεγάλη ελαστική παραµόρφωση (1), στην (περίπου) µέγιστη παραµόρφωση επιβάλλεται µια διαφορά δυναµικού (φόρτιση) (2), καθώς το υλικό επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις οι πλάκες του επίπεδου πυκνωτή συρρικνώνονται και αποµακρύνονται µεταξύ τους, άρα τα ηλεκτρικά φορτία στριµώχνονται σε µικρότερη επιφάνεια και αποµακρύνονται µεταξύ τους (3), µε αποτέλεσµα την αύξηση της διαφοράς δυναµικού µεταξύ των πλακών, την οποία (αύξηση δυναµικού) δεσµεύουµε (4). Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η παραγωγή (δέσµευση) ενέργειας από το περιβάλλον. (a) (b) Εικόνα 1: Παραγωγή ενέργειας από ιηλεκτρικά Ελαστοµερή κύκλος παραγωγής και περιορισµοί Στη διεθνή βιβλιογραφία, µέχρι στιγµής, έχουν δηµοσιευθεί εργασίες στις οποίες τα συµµετέχοντα ελαστοµερή, κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής ενέργειας, βρίσκονται πάντοτε, έστω και οριακά, υπό ένταση. Το πρωτοποριακό στοιχείο της προτεινόµενης ιπλωµατικής Εργασίας είναι η εξέταση της περίπτωσης κατά την οποία τα συµµετέχοντα ελαστοµερή, κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής ενέργειας, αποκτούν µήκος µικρότερο του αρχικού τους (µη-εντεταµένη κατάσταση). Σκοπός, λοιπόν, της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας είναι η σχεδίαση και διαστασιολόγηση μίας καινοτόμου μη-εντεταμένης διάταξης παραγωγής ενέργειας, δεδομένης ονομαστικής παραγωγής ισχύος και στηριζόμενης στον κύκλο λειτουργίας και τους περιορισμούς της Εικόνας 1. Η αντιμετώπιση του προτεινομένου θέματος είναι δυνατόν να επιτευχθεί με δύο τρόπους: (Α) αξιοποίηση εμπορικού λογισμικού (προτείνεται το Ansys) για την πλήρη σχεδίαση, μοντελοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής διέγερσης), ανάλυση (επίλυση συζευγμένου ελαστο-ηλεκτρικού προβλήματος) και βελτιστοποίηση της διάταξης, (Β) ανάπτυξη (π.χ. σε MatLab) απλοποιημένου δυναμικού μοντέλου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης, επίλυση αυτού και βελτιστοποίηση του κύκλου λειτουργίας. (γ) (δ) (ε) Εικόνα 2: Πιθανές σχεδιάσεις συσκευών EAP για παραγωγή ενέργειας Τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ιπλωµατικής Εργασίας θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα διαγράµµατα, προκειµένου να δηµοσιευθούν σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό. Σελίδα 4 από 6

5 Δ.Ε.-5: Βελτιστοποιημένη Σχεδίαση Σταθερής Βάσεως Φωτοβολταϊκών Πλαισίων (στο πλαίσιο του μαθήματος Δυναμική Πτήσης ) Ορισµένα υλικά (ηµιαγωγοί), όταν εκτεθούν σε φωτεινή ακτινοβολία, έχουν την ιδιότητα να υφίστανται πόλωση των ηλεκτρικών τους φορτίων (φωτοβολταϊκό φαινόµενο), η οποία, πρακτικά, µεταφράζεται σε δηµιουργία διαφοράς δυναµικού, ή, ισοδύναµα σε δηµιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Μία δοµική µονάδα παραγωγής ενέργειας, αξιοποιώντας το φαινόµενο αυτό, καλείται φωτοβολταϊκό στοιχείο. Πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία, συνδεδεµένα µεταξύ τους, επικαλυµµένα µε ειδικές µεµβράνες και εγκιβωτισµένα σε γυαλί µε πλαίσιο από αλουµίνιο, σχηµατίζουν ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο (ή φωτοβολταϊκό πάνελ). Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ωστόσο, πρέπει να στηριχθούν σε κάποια βάση. Αυτή µπορεί να είναι είτε σταθερή είτε περιστρεφόµενη. Και στις δύο περιπτώσεις, η βάση πρέπει να παραλαµβάνει µε ασφάλεια τα, προβλεπόµενα από κανονισµούς, φορτία, να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα της κατασκευής και ταυτόχρονα να είναι ελαχίστου κόστους, προκειµένου να αποτελεί ανταγωνιστικό προϊόν. Για την Ελλάδα και για βέλτιστη απόδοση, µία σταθερή βάση ενδείκνυται να έχει κλίση 30 ο (περίπου) και νότιο προσανατολισµό. (γ) Εικόνα 1: Φωτοβολταϊκό στοιχείο, φωτοβολταϊκό πλαίσιο και (γ) συστοιχία φωτοβολταϊκών πλαισίων Σκοπός της προτεινόμενης Διπλωματικής Εργασίας είναι η βελτιστοποιημένη σχεδίαση σταθερής βάσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, σύμφωνα με τα φορτία (άνεμος, χιόνι, σεισμός) και τους ελέγχους αντοχής, λειτουργικότητας, ευστάθειας και κόπωσης που προβλέπουν οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες (Ευρωπαϊκά Πρότυπα). Ως µέγιστο ύψος του συναρµολογήµατος βάση φωτοβολταϊκά πλαίσια τίθενται τα 2m (για πολεοδοµικούς λόγους). Ως κριτήρια για τη βελτιστοποίηση θα χρησιμοποιηθούν η συνολική ισχύς των, στηριγμένων στη βάση, πλαισίων ανά κιλό βάρους της βάσης, το κόστος κατασκευής της βάσης ανά κιλό βάρους της βάσης καθώς και η ευκολία (χρόνος) συναρμολόγησης της βάσης. Στη σχεδίαση δεν θα περιλαμβάνεται μελέτη θεμελίωσης, ωστόσο θα υπολογίζονται τα, μεταβιβαζόμενα στο έδαφος, φορτία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επάρκεια της σχεδίασης έναντι δυναμικών φορτίων και ταλαντώσεων. (γ) Εικόνα 2: Τυπικές σταθερές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Η σχεδίαση, ο υπολογισμός των αεροδυναμικών φορτίων καθώς και οι διάφοροι έλεγχοι της κατασκευής θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια εμπορικού λογισμικού (π.χ. SolidWorks/Ansys). Επί μέρους έλεγχοι δομικών στοιχείων και συνδέσεων θα πραγματοποιηθούν αναλυτικά. Αποτελέσµατα από την προτεινόµενη ιπλωµατική Εργασία θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα διαγράµµατα, προκειµένου να δηµοσιευθούν σε διεθνές έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό καθώς και σε εθνικά περιοδικά. Απώτερος σκοπός είναι η καινοτόμος σχεδίαση μίας σταθερής βάσης, ελαχίστου βάρους και ελαχίστου κόστους, η οποία θα είναι δυνατόν να κατασκευασθεί από μικρή μονάδα παραγωγής. Σελίδα 5 από 6

6 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (στο πλαίσιο του μαθήματος Κατασκευή Οχημάτων ΙΙ ) Ο όρος µοτοσυκλέτα προέρχεται από τη γαλλική λέξη moto-cyclette, στην οποία το β συνθετικό σχηµατίστηκε µε βάση την ελληνική λέξη κύκλος. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως µοτοσυκλέτα χαρακτηρίζεται κάθε δίτροχο µηχανοκίνητο όχηµα µε ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη των 45km/h είτε, εάν είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισµός του κινητήρα είναι µεγαλύτερος των 50cm 3. Ένα τυπικό µοντέλο µοτοσυκλέτας περιγράφεται από 42 ιαφορικές Εξισώσεις δευτέρας τάξεως, 11 Βαθµούς Ελευθερίας (Β.Ε.) και 31 κινηµατικούς περιορισµούς. Ωστόσο, αγνοώντας τη θέση της µοτοσυκλέτας στο χώρο καθώς και την περιστροφή των τροχών, προκύπτει ένα απλοποιηµένο µοντέλο 2 Β.Ε., όπου οι Β.Ε. είναι η γωνία κλίσης (lean angle) και η γωνία κατεύθυνσης (steer angle). Σε αυτό το απλοποιηµένο µοντέλο, οι σηµαντικές γεωµετρικές µεταβλητές είναι η γωνία κλίσης, ο ρυθµός µεταβολής της γωνίας κλίσης, η γωνία κατεύθυνσης και ο ρυθµός µεταβολής της γωνίας κατεύθυνσης. Εικόνα 1: ιαφορετικές τοποθετήσεις µοτοσυκλέτας και αναβάτη, µε την ίδια ολική γωνία κλίσης Από τη δυναµική ανάλυση του απλοποιηµένου µοντέλου και για κάθε µία από τις προαναφερθείσες µεταβλητές, είναι δυνατός ο υπολογισµός µίας ιδιοτιµής και της αντιστοίχου ιδιοµορφής, οι οποίες (ιδιοµορφές) έχουν χαρακτηριστικά ονόµατα λόγω της φυσικής τους σηµασίας: capsize (ανατροπή), wobble (κοσκίνισµα), weave (γυροσκοπικό ψάρεµα), rear wobble (κοσκίνισµα πίσω τροχού). (γ) Εικόνα 2: Αστάθεια µοτοσυκλέτας: κοσκίνισµα (wooble), γυροσκοπικό ψάρεµα (weave) και (γ) τόπος ριζών για διάφορες περιπτώσεις, (δ) µοντέλο µοτοσυκλέτας στο SolidWorks Σκοπός της ιπλωµατικής Εργασίας είναι η εξέταση της δυναµικής ευστάθειας µίας τυπικής µοτοσυκλέτας, δηλαδή η εξέταση της επίδρασης διαφόρων τυπικών περιπτώσεων φόρτισης (π.χ. µε 2 αναβάτες), τροποποίησης (π.χ. προσθήκη βαλιτσών) και παραµόρφωσης του πλαισίου (π.χ. στρέβλωση πλαισίου από λακούβα), στις βασικές ιδιοµορφές µίας τυπικής µοτοσυκλέτας, οριοθετώντας την ασφαλή χρήση της µοτοσυκλέτας. Για τις ανάγκες της ιπλωµατικής Εργασίας, θα αναπτυχθεί υπολογιστικός κώδικας σε MatLab για το απλοποιηµένο δυναµικό µοντέλο, ενώ η σχεδίαση και η ιδιοανυσµατική ανάλυση των παραµορφωµένων πλαισίων θα υλοποιηθεί µε το λογισµικό SolidWorks ή µε το λογισµικό Ansys. Τα αποτελέσµατα θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα διαγράµµατα, προκειµένου να δηµοσιευθούν σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό. (δ) Σελίδα 6 από 6

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11.

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11. ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11.1 - Copyright ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 2010. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ http://lab_aero.vt.teithe.gr/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι Dr.-Ing. Γ. Δεληπορανίδης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα: 1. 1 Βασικές αρχές 1. 2 Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Διπλωματική Εργασία Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων Ματζώρος Πέτρος Εξεταστική Επιτροπή: Καλαϊτζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. EPΩTHΣEIΣ AΠANTHΣEIΣ 4. ΛYMENΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σπουδαστές: Ναλπαντίδης Δημήτριος Νένος Ευθύμιος Επιβλέπων: Κονιτόπουλος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ως πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ορίζονται οι συσκευές που α- ποθηκεύουν ενέργεια, παρέχουν ενέργεια (εκφορτίζονται) και δέχονται ενέργεια από εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» Διπλωματική εργασία Εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Τεχνοοικονοµικός σχεδιασµός και µελέτη ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου Techno-economic study and design of a photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα