ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής / ) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής / ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Συγκροτήθηκε από τη ικαστή Μαριέπα Μαυρή, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου και τη Γραµµατέα Α. Αντωνιάδου. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του την 5η Νοεµβρίου 2008, για να δικάσει την µε αριθµό κατάθεσης / αγωγή και την µε αριθµό κατάθεσης / παρεµπίπτουσα εξ αναγωγής αγωγή, µε αντικείµενο αυτοκινητική διαφορά, µεταξύ: Α. ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Ε. Χ. του Γ, κατοίκου Ρ. Θεσσαλονίκης, οδός Λ., ο οποίος παραστάθηκε µετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αγγέλου Γρόλλιου ( ΣΘ AM 3125) και κατέθεσε προτάσεις. ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1) Ν. Λ. του Ν., κατοίκου Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, οδός Β., η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 350) και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Ταλιαµπέ (.Σ.Θ AM 7076) και 3) Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «Π. ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού Α) και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου ( ΣΘ AM 5286), που κατέθεσαν προτάσεις. Β. ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΓΩΓΗΣ) ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ (ΕΞ ΑΝΑΓΩΓΗΣ) ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυµης Ασφαλιστικής Εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού αρ. 350, νοµίµως εκπροσωπούµενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Ταλιαµπέ (.Σ.Θ D AM 7076), που κατέθεσε προτάσεις. ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1. Ν. Λ. του Ν., κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, οδός Β., η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 2. Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «Π. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Σ Α, νοµίµως εκπροσωπούµενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της

2 Σελίδα 2 από 12 Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου ( ΣΘ AM 5286) και κατέθεσε προτάσεις. Η συζήτηση της υπόθεσης ζητήθηκε µε τις από και και µε αριθµό κατάθεσης / και / κύρια αγωγή από αυτοκινητική διαφορά και παρεµπίπτουσα εξ αναγωγής αγωγή αντίστοιχα, που κατατέθηκαν στη Γραµµατεία αυτού του ικαστηρίου και προσδιορίστηκε δικάσιµος για την πρώτη εξ αυτών η , µετά από αναβολή η και µετά από αναβολή η στην αρχή της παρούσας αναφερόµενη και γράφτηκε στο πινάκιο µε αύξοντα αριθµό 9Α και για την δεύτερη η και µετά από αναβολή η στην αρχή της παρούσας αναφερόµενη και γράφτηκε στο πινάκιο µε αύξοντα αριθµό 8Α. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και την εκφώνηση της από τη σειρά του οικείου πινακίου, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σηµειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης και τις προτάσεις που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τη διάταξη του άρθρου 271 παρ. 1 του ΚΠολ προκύπτει ότι αν ο εναγόµενος δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανιστεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπάγγελτα ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος διάδικος η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αν όµως την επισπεύδει ο αντίδικος του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή µη παριστάµενος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε, αλλά όχι νόµιµα, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήση. Στην προκειµένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της από αγωγής από τη σειρά του οικείου πινακίου η πρώτη εναγόµενη Ν. Λ. του Ν. δεν εµφανίστηκε στο ακροατήριο του ικαστηρίου και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Από την επικαλούµενη και προσκοµιζόµενη από τον ενάγοντα υπ' αριθ. / έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης Χ. Κ., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωµένο αντίγραφο της κρινόµενης αγωγής µε πράξη ορισµού δικασίµου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιµο , οπότε η συζήτηση αναβλήθηκε ερήµην της προαναφερόµενης εναγόµενης για τη δικάσιµο και ακολούθως για τη δικάσιµο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε, στην προαναφερόµενη εναγόµενη ως κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παρασκευοπούλου αριθµός 22 β και παραλήφθηκε, όπως αναφέρεται στην έκθεση, από την Κ. Λ. ως σύνοικο αδελφή αυτής, λόγω απουσίας της τελευταίας. Η επίδοση όµως αυτή είναι άκυρη, ως µη νόµιµη, καθόσον ως τόπος κατοικίας της πρώτης εναγόµενης στο εισαγωγικό της αγωγής δικόγραφο αναφέρεται ο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης, οδός Βλατάδων αριθµός 1, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά για προσωρινή διαµονή αυτής στο Ηράκλειο Κρήτης. Εποµένως, πρέπει, να κηρυχθεί

3 Σελίδα 3 από 12 απαράδεκτη η συζήτηση της από (αριθµός κατάθεσης αγωγής 54855/ ) αγωγής ως προς την πρώτη εναγόµενη. Με την από κρινόµενη αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι από υπαιτιότητα της πρώτης εναγόµενης οδηγού του µε αριθµό κυκλοφορίας Υ...Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου (JEEP), ιδιοκτησίας της τρίτης εναγόµενης εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, που ήταν ασφαλισµένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγόµενη ασφαλιστική εταιρία, έλαβε χώρα σε χρόνο, τόπο και κάτω από τις συνθήκες που εκτίθενται στην αγωγή, σύγκρουση οχηµάτων, συνεπεία της οποίας τραυµατίστηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι, µε απόφαση προσωρινά εκτελεστή, η πρώτη εξ αυτών και µε προσωπική κράτηση, να του κατά βάλουν σε ολόκληρο ο καθένας, το συνολικό ποσό των , ως αποζηµίωση για την αποκατάσταση της ζηµίας (θετικής) και ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση και να καταδικαστούν οι εναγόµενοι στα δικαστικά του έξοδα. Η αγωγή αυτή, για το αντικείµενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούµενο τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις νόµιµες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. τα υπ' αριθ , και αγωγόσηµα µε τα επικολληθέντα σ' αυτά ένσηµα υπέρ Τ.Ν.), αρµόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του ικαστηρίου κατά το µέρος που αφορά τις δεύτερη και τρίτη εναγόµενες {αρθρ. 16 περ. 12, 35 ΚΠολ ), κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 681 Α ΚΠολ σε συνδυασµό προς τα άρθρα 666, 667, 670 έως 676 του ιδίου Κώδικα και είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ. β'. 481 εττ., 926, 932, 346 ΑΚ., 2, 4, 9 και 10 του ν. ΓΠΝ/1911, 6 και 10 Ν. 489/1976, 907, 908 παρ.δ' και 176 ΚΠολ. Πρέπει, εποµένως, να ερευνηθεί περαιτέρω η βασιµότητα της και από ουσιαστική άποψη. Η διάταξη του άρθρου 7 του ν. ΓπΝ/1911 ορίζει ότι «η της αποζηµιώσεως αγωγή παραγράφεται εντός δύο ετών από της ηµέρας του ατυχήµατος». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει, ότι η παραπάνω διετής παραγραφή αρχίζει, ενόψει και του άρθρου 241 ΑΚ, όχι από την ίδια ηµέρα, αλλά από την επόµενη ηµέρα του ατυχήµατος. Μέσα στη διετία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί η άσκηση της αγωγής (ΚΠολ 215), δηλαδή κατάθεση στη γραµµατεία του δικαστηρίου και επίδοση αυτής στον εναγόµενο. Αν η επίδοση γίνει µετά τη συµπλήρωση της διετίας επιτρεπτά προτείνεται από τον εναγόµενο η ένσταση της διετούς παραγραφής. Και στη διετή αυτή παραγραφή ισχύουν οι γενικές ρυθµίσεις του ΑΚ ως προς τη διακοπή (ΑΚ 255 επ) και αναστολή της παραγραφής (ΑΚ 260 επ.). Ειδικά, µε την άσκηση της αγωγής, επέρχεται διακοπή της παραγραφής (ΑΚ 261). Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. ΓΠΝ/1911 που διατηρήθηκε σε ισχύ µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ «δια πάσαν υπό του αυτοκινήτου, κατά την λειτουργίαν του ζηµίαν προς τρίτους ενέχονται εις αποζηµίωσιν ο δε οδηγός και ο, κατά το άρθρο 2 κάτοχος, ο δε ιδιοκτήτης εν τη περιπτώσει είναι τοιούτος άλλος ή ο κάτοχος, ενέχεται µέχρι της αξίας του αυτοκινήτου, το οποίο παραχωρών εις το ζηµιωθέν πρόσωπο δύναται κατά την κρίσιν του δικαστηρίου ν απαλλαγεί πάσης άλλης αποζηµιώσεως». Από

4 Σελίδα 4 από 12 την άνω διάταξη συνάγεται ότι, επειδή η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ζηµιογόνου αυτοκινήτου θεµελιώνεται ανεξάρτητα από το αν αυτός κατά το χρόνο του ατυχήµατος είναι οδηγός ή κάτοχος (αντικειµενική ευθύνη), ο νόµος για να µετριάσει την αυστηρότητα της αντικειµενικής ευθύνης του ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν είναι κάτοχος ή οδηγός, περιορίζει ποσοτικά την ευθύνη του µέχρι την αξία του ζηµιογόνου αυτοκινήτου κατά τον αµέσως πριν το ατύχηµα χρόνο. Ο περιορισµός αυτός της ευθύνης, που αντιτάσσεται µόνο κατά τη βάση της αγωγής από τον ΓΠΝ/1911 και όχι κατά την ερειδόµενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 922, 923 ΑΚ, ή άλλη ειδική διάταξη, γίνεται µε τη µορφή ένστασης που έχει ως βάση ότι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν είναι συγχρόνως και κάτοχος ή οδηγός αυτού, για το ορισµένο δε αυτής εκτός απ' ότι πρέπει να εκτίθεται το στοιχείο αυτό δηλαδή ότι ο ιδιοκτήτης δεν είναι και κάτοχος (ή οδηγός), απαιτείται επί πλέον να προσδιορίζεται η αγοραία αξία του αυτοκινήτου στο πριν από το ατύχηµα χρόνο (ΕφΚερκ 282/2007 ΕπΣυγκ ικ και Αθαν. Κρητικό Αποζηµίωση από αυτοκινητικά ατυχήµατα, έκδοση 1998, αριθ. 1408,1409, 1413 και 1415). Στην προκειµένη περίπτωση, η τρίτη εναγόµενη της κύριας αγωγής εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Π. ΕΠΕ» µε τις νοµοτύπως κατατεθείσες προτάσεις της και µε δήλωση της στο ακροατήριο του ικαστηρίου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού προβάλλει την ένσταση παραγραφής της κατ' αυτής ασκηθείσας αγωγής κατ" άρθρο 7 του ν. ΓπΝ/1911, ισχυριζόµενη ότι έχει συµπληρωθεί διετία από την ηµέρα του ατυχήµατος ( ) έως την και η αγωγή της επιδόθηκε την και έως την επίδοση δεν µεσολάβησε διακοπτικό γεγονός. Η ανωτέρω ένσταση είναι νόµιµη στηριζόµενη στην ως άνω διάταξη. Ο ενάγων σε απάντηση της ένστασης ισχυρίζεται ότι έχει διακοπεί η παραγραφή, διότι από την ηµέρα του ατυχήµατος που είχε επικοινωνία µε την τρίτη εναγόµενη αυτή εµφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια του ζηµιογόνου αυτοκινήτου µε έγκυρη σύµβαση µίσθωσης την οποία ουδέποτε κατήγγειλε. Ο ισχυρισµός αυτός και αν ακόµη θεωρηθεί ως αντένσταση είναι απορριπτέα ως αόριστη, καθόσον δεν επικαλείται αν η ανωτέρω εναγόµενη αναγνώρισε την αξίωση του µε οποιοδήποτε τρόπο ώστε να έχει επέλθει η διακοπή του άρθρου 260 ΑΚ. Περαιτέρω όµως απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιµη είναι και η ένσταση της τρίτης εναγόµενης διότι από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι το ατύχηµα συνέβη την και, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στη µείζονα νοµική σκέψη, από την εποµένη ηµέρα του ατυχήµατος, κατ' άρθρο 241 ΑΚ έως την επίδοση της αγωγής την , που ήταν η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας παραγραφής δεν είχε συµπληρωθεί η διετία. Περαιτέρω η τρίτη εναγόµενη εταιρία µε τις προτάσεις της ισχυρίζεται ότι κατά το χρόνο του ατυχήµατος δεν ήταν κάτοχος του ζηµιογόνου αυτοκινήτου, καθόσον στα πλαίσια της δραστηριότητας της είχε εκµισθώσει αυτό από έως στον Χ. Μ., ο οποίος δεν της το επέστρεψε µετά τη λήξη της µίσθωσης, αλλά το κατείχε αυτογνωµόνως και είχε παραχωρήσει τη χρήση του στην πρώτη εναγόµενη οδηγό. Ο ισχυρισµός αυτός συνιστά άρνηση της αγωγής, εφόσον όµως η εναγόµενη κατατείνει στον περιορισµό της ευθύνης της κατ' άρθρο 4 του

5 Σελίδα 5 από 12 ν.γπν/1911 συνιστά µεν ένσταση, πλην όµως είναι, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στη µείζονα νοµική σκέψη, απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθόσον αυτή δεν επικαλείται ποια η αξία του φερόµενου ως ζηµιογόνου αυτοκινήτου κατά το χρόνο πριν από το τροχαίο ατύχηµα ή κατά το χρόνο της συζήτησης της αγωγής. Περαιτέρω από τα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού του ικαστηρίου προκύπτει ότι κατά την εκφώνηση της από παρεµπίπτουσας αγωγής από τη σειρά του οικείου πινακίου η πρώτη παρεµπιπτόντως εναγόµενη Ν. Λ. του Ν. δεν εµφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Από την έρευνα των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι τη συζήτηση αυτής επισπεύδει η παρεµπιπτόντως ενάγουσα ανώνυµη ασφαλιστική εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», η οποία όµως δεν κλήτευσε την προαναφερόµενη, ήτοι δεν επιδόθηκε στην πρώτη παρεµπιπτόντως εναγόµενη ακριβές επικυρωµένο αντίγραφο της κρινόµενης παρεµπίπτουσας αγωγής µε πράξη ορισµού δικασίµου και κλήση προς συζήτηση αυτής για τη δικάσιµο , οπότε η συζήτηση αναβλήθηκε για τη δικάσιµο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ερήµην αυτής καθόσον δεν προκύπτει παράσταση αυτής ούτε επικαλείται τέτοια η προαναφερόµενη ενάγουσα και ως εκ τούτου η αναβολή και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο δεν µπορεί να ισχύσει ως κλήτευση ως προς όλους τους διαδίκους. Συνακόλουθα, πρέπει, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της παρεµπίπτουσας αγωγής ως προς την πρώτη παρεµπιπτόντως εναγόµενη Ν. Α.. Με την από παρεµπίπτουσα αγωγή της η δεύτερη εναγόµενη της κύριας αγωγής ανώνυµη ασφαλιστική εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» εκθέτει ότι και εναντίον της ασκήθηκε η ως άνω κύρια αγωγή, την οποία επισυνάπτει σ' αυτήν, λόγω του ότι το ζηµιογόνο όχηµα οδηγούµενο από την πρώτη παρεµπιπτόντως εναγόµενη Ν. Λ., την οποία είχε προστήσει στην οδήγηση του η δεύτερη παρεµπιπτόντως εναγόµενη, ως ιδιοκτήτρια αυτού, κατά τον χρόνο του ατυχήµατος ήταν ασφαλισµένο στην ίδια για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη. Ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 του Ν. 489/1976 και 25 παρ. 8 της Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου αποκλείονται από την ασφάλιση ζηµίες που προκλήθηκαν κατά το χρόνο που το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από άτοµο που τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύµατος. Ότι σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του µε αριθµό ασφαλιστηρίου συµβολαίου στις γενικές εξαιρέσεις του άρθρου 8 έχει οριστεί ότι αποκλείονται από την ασφάλιση ζηµίες προξενούµενες κατά το χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ και τους όρους αυτούς οι παρεµπιπτόντως εναγόµενοι τους αποδέχθηκαν. Ότι η πρώτη παρεµπιπτόντως εναγόµενη οδηγούσε κατά τον χρόνο του ατυχήµατος το ασφαλισµένο αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, καθόσον σε εξέταση που της έγινε µε ηλεκτρονική συσκευή αλκοολοµέτρου διαπιστώθηκε και στις δύο µετρήσεις ότι η περιεκτικότητα στον οργανισµό της οινοπνεύµατος ήταν 0,71 χιλιοστά του

6 Σελίδα 6 από 12 γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί, µετά από νόµιµο περιορισµό του αιτήµατος της από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι οι παρεµπιπτόντως εναγόµενες υποχρεούνται να της καταβάλουν σε ολόκληρο η κάθε µια κάθε ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα της κύριας αγωγής για κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων, µε το νόµιµο τόκο από την καταβολή του στον ανωτέρω. Επίσης ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν οι παρεµπιπτόντως εναγόµενες στη δικαστική της δαπάνη. Η παρεµπίπτουσα αυτή αγωγή, αρµόδια και παραδεκτά εισάγεται, ως προς την δεύτερη παρεµπιπτόντως εναγόµενη, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του ικαστηρίου (άρθρο 16 περ. 12 ΚΠολ ), κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 681 Α ΚΠολ σε συνδυασµό µε τα άρθρα 666, 667, 670 έως 676 του ιδίου Κώδικα και είναι νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις στις οποίες στηρίζεται και η κύρια αγωγή, καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 361, 330 εδ. α', 341 ΑΚ, 11 παρ.1 Ν. 489/76, 69 παρ. 1 ε', 70 και 176 ΚΠολ, πλην του παρεπόµενου αιτήµατος περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το οποίο είναι απορριπτέο ως µη νόµιµο, καθόσον προσωρινά εκτελεστή κηρύσσεται µόνο η καταψηφιστική απόφαση (ΕφΑΘ 3702/1986 Ελλ νη ). Πρέπει, εποµένως, κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, να ερευνηθεί περαιτέρω η βασιµότητα της και από ουσιαστική άποψη. Η ανωτέρω κύρια αγωγή και η παρεµπίπτουσα αγωγή πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης µεταξύ τους συνάφειας, καθόσον αφορούν αξιώσεις που απορρέουν από το ίδιο αυτοκινητικό ατύχηµα, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και στην αρµοδιότητα του ιδίου ικαστηρίου και από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31 και 246 του ΚΠολ ). Η δεύτερη παρεµπιπτόντως εναγόµενη εταιρία µε δήλωση της στο ακροατήριο του ικαστηρίου η οποία καταχωρίστηκε στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού και µε τις νοµότυπα κατατεθείσες προτάσεις της ισχυρίζεται ότι κατά το χρόνο του ατυχήµατος δεν ήταν κάτοχος του µε αριθµό κυκλοφορίας ΥΖΚ Π Ι.Χ. Ε αυτοκινήτου, αλλά ως διατηρούσα επιχείρηση εκµίσθωσης αυτοκινήτων είχε εκµισθώσει αυτό στον Χ. Μ. για το χρονικό διάστηµα από έως και έκτοτε δεν της το επέστρεψε, αλλά κατέλαβε µε τη βία την κατοχή αυτού και είχε την εκµετάλλευση του. Ο ισχυρισµός αυτός, ο οποίος κατατείνει στον περιορισµό της ευθύνης της κατ* άρθρο 4 του ν. ΓπΝ/1911, µέχρι την αξία του ζηµιογόνου αυτοκινήτου, συνιστά µεν ένσταση, πλην όµως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, καθόσον αυτή δεν επικαλείται ποια η αξία του φερόµενου ως ζηµιογόνου αυτοκινήτου κατά το χρόνο πριν από το τροχαίο ατύχηµα ή κατά το χρόνο της συζήτησης της αγωγής. Η σύµβαση ασφάλισης κατά το άρθρο 1 του Ν 2496/1997, ο οποίος ισχύει από , συνάπτεται µε απλή συµφωνία των συµβαλλοµένων (πρόταση και αποδοχή), σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες του αστικού δικαίου. Το άρθρο 1 του ανωτέρω νόµου, το οποίο ως γενική διάταξη εφαρµόζεται και στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων, ορίζει στην παράγραφο 1 αυτού

7 Σελίδα 7 από 12 ότι «µε την ασφαλιστική σύµβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενο της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του (ασφαλιστική περίπτωση)». Περαιτέρω, από την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (ΑΚ 361) προκύπτει η δυνατότητα των µερών στη σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων να συµφωνήσουν περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή, όταν συντρέξουν οι συµφωνούµενες από τα µέρη περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι και η προβλεπόµενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 AYE, όταν η ζηµιά προξενείται σε χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ (δηλαδή του τότε ισχύοντος ν. 614/1977) (ΑΠ 602/2008 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών.Σ.Α). Η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών εµφανίζεται µεν στη διάταξη του άρθρου του άρθρου 6 β' παρ. 1, εδ. β' Ν. 489/76 ως εξαίρεση της ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισµένου, όµως στην ουσία πρόκειται για κεκαλυµµένο ασφαλιστικό βάρος, στην παράβαση του οποίου υποπίπτει ο ασφαλισµένος, εφόσον βαρύνεται µε υπαιτιότητα (συνήθως βαρεία ή ελαφρά αµέλεια). Το παραπάνω ασφαλιστικό βάρος αφορά και απευθύνεται σε κάθε ασφαλιζόµενο πρόσωπο. ηλαδή όχι µόνο στον οδηγό, αλλά και στον κάτοχο ή ιδιοκτήτη αν αυτοί είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον οδηγό. Αυτό σηµαίνει ότι ο ασφαλιστής δύναται κατ' αρχήν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, να ασκήσει αναγωγή κατά του κατόχου και ιδιοκτήτη που είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον εν µέθη οδηγό. Όµως για να τελεσφορήσει τελικά η αναγωγή αυτή θα πρέπει τα παραπάνω πρόσωπα να βαρύνονται µε υπαιτιότητα για την παράβαση αυτή. Αυτό συµβαίνει όταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου παραχωρεί την οδήγηση αυτού σε πρόσωπο για το οποίο γνωρίζει ότι συνεπεία προηγούµενης ανάλωσης οινοπνεύµατος δεν είναι ικανό προς ασφαλή οδήγηση. Αν όµως σε ένα τέτοιο ιδιοκτήτη δεν µπορεί να καταλογιστεί τέτοια υπαιτιότητα γιατί δεν γνώριζε τη µέθη του οδηγού ούτε µπορούσε να την αποτρέψει, τότε ένα τέτοιος ιδιοκτήτης δεν υπόκειται στην αναγωγή του ασφαλιστή (βλ. Αθανάσιο Κρητικό Αποζηµίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήµατα, έκδοση 2008, αριθ. 60, 61 και 62 σελ. 647). Από την εκτίµηση των ενόρκων καταθέσεων των µαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του ικαστηρίου, οι οποίες καταχωρίσθηκαν στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης αυτού, των φωτογραφιών που η γνησιότητα τους δεν αµφισβητείται, καθώς και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και νόµιµα προσκοµίζουν, για µερικά των οποίων γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, χωρίς όµως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το απόσπασµα δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήµατος υλικών ζηµιών, που εκτιµάται ελεύθερα στην παρούσα δίκη ως δικαστικό τεκµήριο και από τα διδάγµατα της κοινής πείρας και όσα συνοµολογεί η δεύτερη εναγόµενη, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά : Την , περί ώρα 02.55, το µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΑ-4152 Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ενάγοντος της

8 Σελίδα 8 από 12 κύριας αγωγής Ε. Χ., οδηγούµενο από τον ίδιο, εκινείτο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου (παραλιακή), µε κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η προαναφερόµενη οδός είναι µονής κατεύθυνσης. Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο το µε αριθµό κυκλοφορίας ΥΖΚ Π Ι.Χ. Ε αυτοκίνητο (JEEP), ιδιοκτησίας της τρίτης εναγόµενης εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Π. ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.», που δραστηριοποιείται στην εκµίσθωση αυτοκινήτων, που ήταν ασφαλισµένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγόµενη (παρεµπιπτόντως ενάγουσα) ανώνυµη ασφαλιστική εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», οδηγούµενο από την Ν. Λ., εκινείτο επί της ιδίας ως άνω οδού όπισθεν του προαναφερόµενου. Όταν το ΥΖΚ Ι,Χ.Ε αυτοκίνητο (JEEP), έφθασε προ της διασταύρωσης της οδού Λ. Μ. Αλεξάνδρου µε την Αγ. Τριάδος, όπου η κυκλοφορία των οχηµάτων ρυθµίζεται µε φωτεινούς σηµατοδότες, προσέκρουσε µε το εµπρόσθιο δεξιό τµήµα του στο οπίσθιο αριστερό τµήµα του ΝΑ Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου του ενάγοντος που είχε διακόψει προσωρινά την πορεία του λόγω ένδειξης του σηµατοδότη ερυθρού φωτός. Αποτέλεσµα της σύγκρουσης ήταν να υποστεί υλικές ζηµίες το προαναφερόµενο αυτοκίνητο και να τραυµατιστεί ο ενάγων. Συγκεκριµένα αυτός υπέστη ευθειασµό της αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης και στένωση Α5 α Α6 διαστήµατος. Η ένδικη σύγκρουση οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της οδηγού του µε αριθµό κυκλοφορίας ΥΖΚ Π Ι.Χ. Ε αυτοκίνητου Ν. Λ., συνισταµένης αυτής στο ότι δεν οδηγούσε αυτό µε σύνεση και προσοχή, την οποία όφειλε και µπορούσε να καταβάλει όπως κάθε συνετή οδηγός και δεν ρύθµισε την ταχύτητα του, ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του µπροστά από κάθε εµπόδιο που µπορούσε να προβλεφθεί και βρισκόταν έµπροσθεν της στην οδό και δεν είχε τον έλεγχο αυτού ώστε να προβεί στους απαιτούµενους χειρισµούς προς αποφυγή της σύγκρουσης, µε συνέπεια να προσκρούσει στο αυτοκίνητο του ενάγοντος που είχε διακόψει προσωρινά την πορεία του προ ερυθρού φωτός σηµατοδότη. Στην αµελή αυτή συµπεριφορά της οδηγού Ν. Λ. συνέβαλε και το γεγονός ότι αυτή βρισκόταν σε κατάσταση µέθης, η οποία επηρέασε την ικανότητα της προς οδήγηση. Σηµειώνεται ότι αυτή µετά το ατύχηµα υποβλήθηκε µε ηλεκτρονική συσκευή αλκοολοµέτρου σε εξέταση και διαπιστώθηκε περιεκτικότητα οινοπνεύµατος στον οργανισµό της κατά τις πρώτη και δεύτερη µετρήσεις σε ποσοστό 0,71 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα (βλ. την από έκθεση εξέτασης οδηγού µε ηλεκτρονική συσκευή για προσδιορισµό αλκοόλης και δύο ταινίες µέτρησης). Η υπαιτιότητα της οδηγού Ν. Λ. συνοµολογείται από την δεύτερη εναγόµενη. Στην επέλευση της σύγκρουσης δεν συνετέλεσε υπαίτια συµπεριφορά του ενάγοντος, καθόσον αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο του µε προσοχή και η προσωρινή διακοπή της πορείας αυτού ήταν δικαιολογηµένη λόγω του ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο φωτεινός σηµατοδότης που είχε στην πορεία του είχε ένδειξη ερυθρού φωτός και δεν µπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε αποφευκτική της πρόσκρουσης ενέργεια. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι το µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΑ Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του ενάγοντος, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου STARLET, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά την (βλ. προσκοµιζόµενο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας), είχε αγοραία αξία προ της σύγκρουσης

9 Σελίδα 9 από ,00 (βλ. κατάθεση µάρτυρα απόδειξης σε ταυτάριθµα πρακτικά). Η δεύτερη εναγόµενη ισχυρίζεται ότι η αξία αυτού ήταν 300,00 έως 400,00, πλην όµως δεν απέδειξε τον ισχυρισµό της µε έγγραφα ή µάρτυρα. Συνεπεία της πρόσκρουσης το προαναφερόµενο αυτοκίνητο υπέστη ζηµίες και βλάβες στην οπίσθια θύρα, οπίσθιο προφυλακτήρα, οπίσθια πλευρά, οπίσθιο αριστερό φτερό, οπίσθια αριστερή θύρα, οπίσθιο αριστερό φανό, στην λαµαρίνα οροφής αµαξώµατος, για την αποκατάσταση των οποίων, σύµφωνα µε την 086/2006 έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του ιδιώτη πραγµατογνώµονα Α. Β. που συντάχθηκε κατ' εντολή του ενάγοντος, απαιτείτο δαπάνη συνολικού ποσού µε ΦΠΑ 3.397,45 (2.855, ,45 ΦΠΑ) και ειδικότερα για αγορά ανταλλακτικών το συνολικό ποσό των 915,00 και για αµοιβή εργασιών επισκευής (φανοποιού, µηχανικού, ηλεκτρολόγου και βαφέα) το συνολικό ποσό των 1.940,00. Η επισκευή όµως αυτού θεωρείται από οικονοµικής άποψης ασύµφορη, ενόψει του ότι το ανωτέρω ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη υπερβαίνει την αξία που είχε αυτό προ του ατυχήµατος. Εποµένως, το αυτοκίνητο υπέστη ολοσχερή καταστροφή, όπως άλλωστε συνοµολογείται και από την δεύτερη εναγόµενη ασφαλιστική. Ο ενάγων µετά από ακινητοποίηση του, την παρέδωσε αυτό στην εταιρία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Κ. ΑΒΕΕ & ΝΕ» για καταστροφή και εκδόθηκε από την Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (Ε..Ο.Ε) το 19876/ πιστοποιητικό καταστροφής και την κατέθεσε τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτού στη ΝΑ Θεσσαλονίκης, ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (βλ. προσκοµιζόµενο σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής της ΑΦΟΙ Κ. ΑΒΕΕ ). Συνεπώς, η ζηµία που υπέστη ο ενάγων από την ως άνω αιτία είναι 1.000,00 α. Αυτός συνεπεία της ανωτέρω πρόσκρουσης δαπάνησε για τη σύνταξη της ως άνω πραγµατογνωµοσύνης το ποσό των Π µε ΦΠΑ (βλ. την 0674/ απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκε από τον Α. Β., Γραφείο πραγµατογνωµόνων α Εκτιµητών Ερευνητών α ιακανονιστών ζηµιών). Περαιτέρω, εξαιτίας της πρόσκρουσης καταστράφηκε ο φορητός υπολογιστής του ενάγοντος, που βρισκόταν στο πορτ - µπαγκάζ του αυτοκινήτου του αξίας 1.000,00 (βλ. κατάθεση µάρτυρα απόδειξης σε ταυτάριθµα πρακτικά). Ο προαναφερόµενος επικαλείται ότι συνεπεία της στέρησης του αυτοκινήτου του δαπάνησε το συνολικό ποσό των 89,11 α, για µίσθωση ΤΑΞΙ δύο φορές την , στις , τρεις φορές την , τρεις φορές την , δύο φορές την , την , την και και προσκοµίζει αντίστοιχες αποδείξεις ταµειακής µηχανής εκµεταλλευτών ΤΑΞΙ, από αυτές όµως δεν προκύπτει ότι η µίσθωση έγινε από αυτόν και ο µάρτυρας απόδειξης περί του κονδυλίου αυτού κατέθεσε αόριστα «στο εργοτάξιο ερχόταν µε ταξί και συνήθως κλείνεις ραντεβού για τέτοιες διαδροµές» χωρίς οποιαδήποτε αναφορά πόσες φορές µίσθωσε ταξί ο ενάγων, συνεπώς το κονδύλιο αυτό κρίνεται αβάσιµο. Περαιτέρω, το ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχηµα, τον βαθµό του πταίσµατος της οδηγού του ζηµιογόνου αυτοκίνητου, την έκταση της ζηµίας που υπέστη ο ενάγων από την ολική καταστροφή του αυτοκινήτου του, την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των διαδίκων µερών, πλην της δεύτερης εναγόµενης ασφαλιστικής εταιρίας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, κρίνει µετά τη στάθµιση των ανωτέρω κατά νόµο στοιχείων (ΑΚ 932) ότι πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα ως εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που

10 Σελίδα 10 από 12 υπέστη το ποσό 1.500,00, απορριπτόµενης της αγωγής ως προς το επιπλέον αιτούµενο ποσό ως ουσιαστικά αβάσιµης. Συνακόλουθα µε τα ανωτέρω, πρέπει η κύρια αγωγή να γίνει εν µέρει δεκτή ως βάσιµη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθούν οι δεύτερη και τρίτη εναγόµενες να καταβάλλουν στον ενάγοντα σε ολόκληρο η κάθε µια το συνολικό ποσό των 3.976,00 (1.000, , , ,00 ) ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής µέχρι την εξόφληση. Όσον αφορά το παρεπόµενο αίτηµα περ[ κήρυξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής, το ικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης της είναι δυνατόν να επιφέρει σηµαντική ζηµία στον ενάγοντα (άρθρο 908 παρ. 1 δ' του ΚΠολ ), γι' αυτό πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτό κατά το διαλαµβανόµενο στο διατακτικό ποσό. Τέλος, πρέπει, µετά από σχετικό αίτηµα, να καταδικαστούν οι δεύτερη και τρίτη εναγόµενες στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος (αρθρ. 176,191 παρ. 2ΚΠολ ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Αποδείχθηκε περαιτέρω όσον αφορά την από παρεµπίπτουσα αγωγή ότι, µετά από πρόταση έκδοσης ασφαλιστηρίου συµβολαίου του µη διαδίκου Χ. Μ. προς την παρεµπιπτόντως ενάγουσα ανώνυµη ασφαλιστική εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», η οποία έγινε αποδεκτή από την τελευταία, καταρτίστηκε το / ασφαλιστήριο συµβόλαιο υποχρεωτικής αστικής ευθύνης και συµπληρωµατικών καλύψεων του µε αριθµό κυκλοφορίας ΥΖΚ ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI VITARA, κατασκευής έτους 1998, ιδιοκτησίας της δεύτερης παρεµπιπτόντως εναγόµενης εταιρίας µε την επωνυµία «Π. ΕΠΕ», µε το οποίο η ασφαλιστική ανέλαβε αντί ασφαλίστρων την κάλυψη των ζηµιών τρίτων προσώπων που τυχόν προκαλούσε µε την κυκλοφορία του το ως άνω αυτοκίνητο από το µεσηµέρι της έως το µεσηµέρι της Στο ασφαλιστήριο αυτό ως ασφαλισµένη αναγράφεται η προαναφερόµενη παρεµπιπτόντως εναγόµενη Ε.Π.Ε. Με το ανωτέρω συµφωνήθηκε ότι η ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 489/1976 της Υ.Α. Κ4/585/78 ΦΕΚ 795, η οποία εκδόθηκε µε εξουσιοδότηση της παρ. 7 του αρ. 6 του Ν. 489/1976, του Ν. 2496/1997, όπου δεν τροποποιείται από τους ως άνω ειδικούς Νόµους, το Ν.. 400/70 και τους συνηµµένους Ασφαλιστικούς Όρους (Γενικούς, Ειδικούς και συµπληρωµατικών καλύψεων) και αποτελούν το ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύµβασης. Στο τµήµα 14 της σύµβασης αναφέρονται ως προς τις γενικές εξαιρέσεις στο άρθρο 8, σύµφωνα µε το άρθρο 25 περ. 8 της Υ.Α. Κ4/585/78 ΦΕΚ, ότι αποκλείονται της ασφάλισης ζηµίες προξενούµενες κατά το χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. Ο όρος αυτός και το ως άνω άρθρο της Κ4/585/78 έχουν ενσωµατωθεί στην ασφαλιστική σύµβαση και έχουν αποκτήσει συµβατική ισχύ. Το περιεχόµενο των γενικών όρων της ανωτέρω απόφασης είναι δεσµευτικό για τα συµβαλλόµενα µέρη, εφόσον το αποδέχθηκαν έστω και αν δεν υπάρχει η υπογραφή της ασφαλισµένης καθόσον παραλήφθηκαν το ειδικό σήµα ασφάλισης Π βεβαίωσης και καταβλήθηκαν τα ασφάλιστρα. Από τα ίδια ως άνω αποδειχθέντα περιστατικά προέκυψε ότι η οδηγός του ασφαλισµένου αυτοκινήτου κατά το χρόνο

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 6/2011 Από το Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ '

ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Σελίδα 1 από 18 ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές ηµήτριο Στέφανο Βόσκα, Πρόεδρο Εφετών, Αναστασία Κυριαζή, και ηµητρία Περιστερίδου Κωνσταντίνου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Έννοµο συµφέρον Αριθµός απόφασης: 1831 Έτος: 2011 - Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. Αδικοπραξία. Έµµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24664/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /2.5.2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ /28.6.2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24664/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /2.5.2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ /28.6.2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24664/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /2.5.2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ /28.6.2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίκουροι Καθηγητές Λ. Κιτσαράς Σ. Τσαντίνης 1 Η ΆΣΚΗΣΗ Ο Ματθαίος Μ. εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 1654 Έτος: 2011 - Αναίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής Αριθµός απόφασης: 736 Έτος: 2011 - Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Περίληψη: Το επίδομα των 176 ευρώ κατά Ν. 2738/1999 και Ν. 3016/2002 αποτελεί προσαύξηση μισθού των εκπαιδευτικών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 30 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 471 /2014 Σήµερα την 15η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τρόπος σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης πότε η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη. Πότε ο λήπτης της ασφάλισης δεσµεύεται από τους τυχόν πρόσθετους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 732/2014 Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -.

ΜΠρΑθ 732/2014 Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -. ΜΠρΑθ 732/2014 Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -. Αναγνωρίζονται ως κοινόχρηστες θέσεις σταθμεύσεις που είχαν συσταθεί με χαρακτηριστικά οριζόντιας ιδιοκτησίας, ήτοι με ποσοστό συνιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για δικαστικές υποθέσεις του ΑΠΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για δικαστικές υποθέσεις του ΑΠΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 24/2015 Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς :

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 11/2011 Προς: Όλους τους Συνεργάτες EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη Τηλ. : +30 2310-499 000 Fax : +30 2310-499 099 e-mail: info.thes@interlife.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 1 2. Έννοια.. 1 3. Μορφές ασφάλισης..1 4. Διαφορές από την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης...2 5. Κοινοτική Οδηγία και Π.Δ. 459/90 για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ: Αριθμός 338/2001 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Διονύσιο Κατσιρέα, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη και Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα