Μελέτη για τις δυσμενέστατες συνέπειες του προαναφερόμενου νομοσχεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στην Εθνική Οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη για τις δυσμενέστατες συνέπειες του προαναφερόμενου νομοσχεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στην Εθνική Οικονομία"

Transcript

1 Μελέτη για τις δυσμενέστατες συνέπειες του προαναφερόμενου νομοσχεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στην Εθνική Οικονομία Η μελέτη αυτή καταρτίστηκε από το ΘΕΟΔΩΡΟ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Συμβούλων Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μελών του ΣΕΒ και του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, και έχει ως ακολούθως:

2 2 Μ Ε Λ Ε Τ Η Γ Ι Α Τ Ο Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. Α. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ... Β. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ... Γ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ... Δ. ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1606/2002 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ... Δ1 Δ2 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... Δ3 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α.... Ε. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ στις 27 ΧΩΡΕΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε....

3 3 Ε1 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... ΣΤ. ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ... Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΚΑΙ Γ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ... Η. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ Θ. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ... Θ1 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ... Θ2 Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Γιατί εισηγούνται την κατάργηση της Λογιστικής Τυποποίησης (Ε.ΓΛΣ και Κλαδικών) - Αντίλογος Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελλάδα εφαρμόζει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ/ Αντίλογος Δικαιολογία της κατάργησης της Λογιστικής Τυποποίησης (Ε.ΓΛΣ Π.Δ. 1123/1980 και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) - Αντίλογος...

4 4 4. Η συνεισφορά του Ε.ΓΛΣ και της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελληνική Οικονομία - Αντίλογος Για την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.ΓΛΣ, όπως ισχύει - Αντίλογος Άλλα επιχειρήματα των συντακτών του νομοσχεδίου - Αντίλογος... Ι. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ...

5 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε. Π. Ε. Μ Ε Λ Ε Τ Η Γ Ι Α Τ Ο Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1606/ Άρθρο 4): «Από 1 η Ιανουαρίου 2005 οι εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ετερόρρυθμες κατά μετοχές) καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), εάν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού τους, οι τίτλοι τους είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους». Η διατύπωση του Κανονισμού ΕΚ 1606/ Άρθρο 4 είναι σαφής. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται υποχρεωτικά μόνο από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες και μόνο για την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, κ.λπ.). Δεν προβλέπεται υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τις εταιρείες για την κατάρτιση των Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων. Β. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Κωδ. Ν.2190/1920, Άρθρα ): Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, τόσο για την κατάρτιση των Ατομικών τους Οικονομικών Καταστάσεων, όσο και για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, όταν γίνεται ενοποίηση.

6 6 Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται προαιρετικά από μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, με την προϋπόθεση αν γίνει αυτή η επιλογή η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. θα συνεχίζεται υποχρεωτικά για 5 έτη. Γ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (Κ.Φ.Α.Σ. - ΚΩΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ): Τα βιβλία των εταιρειών (φορολογικά) τηρούνται όπως προβλέπεται στον Κ.Φ.Α.Σ., στο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ) - Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.) και στον Κωδ. Ν.2190/ Κανόνες Αποτίμησης των πάση φύσεως περιουσιακών στοιχείων. Την επιλογή αυτή, δηλαδή να τηρούν τα φορολογικά τους βιβλία όπως προβλέπει η ως άνω φορολογική - εταιρική νομοθεσία, την έχουν κάνει, τόσο οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, οι οποίες για την κατάρτιση των Οικονομικών τους Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., όσο και όλες οι μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, για την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., παράλληλα με τα φορολογικά τους βιβλία τηρούν, λογιστικά ή εξωλογιστικά, και βιβλία στα οποία απεικονίζονται οι αξίες που προσδιορίζονται με βάση τους κανόνες αποτίμησης, απομείωσης και προβλέψεων των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., οι διαφορές σε σύγκριση με αυτές των φορολογικών βιβλίων, οι αναβαλλόμενοι φόροι από τα επιπλέον κέρδη ή ζημίες σε σύγκριση με τα φορολογικά, η αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων και οι αποσβέσεις που προσδιορίζονται με βάση τους κανόνες αποσβέσεων των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Επιπλέον οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες καταρτίζουν, εκτός από τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από τους φορολογικούς νόμους (για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος) και Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., οι οποίες δημοσιεύονται. Δηλαδή, οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Ελληνικές Επιχειρήσεις εφαρμόζουν δύο παράλληλα λογιστικά συστήματα, ένα αυτό του προσδιορισμού των φορολογικών αποτελεσμάτων και της απεικόνισης των περιουσιακών στοιχείων τους στις φορολογικές αξίες, και

7 7 δεύτερο αυτό του προσδιορισμού των Ετήσιων Αποτελεσμάτων που προσδιορίζονται με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και τις απεικόνισης των περιουσιακών στοιχείων τους στις αξίες των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Δ. ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1606/2002 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Βλέπετε πίνακα ερωτήσεων και απαντήσεων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση: Δ1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Προαιρετική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών Υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών 1. Αυστρία OΧΙ OΧΙ 2. Βέλγιο OΧΙ ΝΑΙ (μόνο εταιρείες επενδύσεων) 3. Βουλγαρία OΧΙ ΝΑΙ 4. Κύπρος OΧΙ ΝΑΙ 5. Τσεχία OΧΙ ΝΑΙ 6. Δανία ΝΑΙ (μόνο χρηματιστηριακές) ΝΑΙ (λοιπές) 7. Εσθονία OΧΙ ΝΑΙ 8. Φιλανδία ΝΑΙ OΧΙ 9. Γαλλία OΧΙ OΧΙ 10. Γερμανία ΟΧΙ OΧΙ (τοπικά πρότυπα) 11. Ελλάδα OΧΙ ΝΑΙ 12. Ουγγαρία ΟΧΙ OΧΙ (τοπικά πρότυπα) 13. Ιρλανδία ΝΑΙ OΧΙ 14. Ιταλία OΧΙ ΝΑΙ (με εξαίρεση τις ασφαλιστικές) 15. Λετονία OΧΙ ΝΑΙ 16. Λιθουανία OΧΙ ΝΑΙ 17. Λουξεμβούργο ΝΑΙ OΧΙ

8 8 18. Μάλτα OΧΙ ΝΑΙ 19. Ολλανδία ΝΑΙ OΧΙ 20. Πολωνία ΝΑΙ OΧΙ 21. Πορτογαλία ΝΑΙ ΝΑΙ (ορισμένες περιπτώσεις) 22. Ρουμανία OΧΙ ΝΑΙ (μόνο πιστωτικά ιδρύματα) 23. Σλοβακία ΝΑΙ ΝΑΙ (περιπτώσεις) 24. Σλοβενία ΝΑΙ OΧΙ 25. Ισπανία OΧΙ OΧΙ 26. Σουηδία OΧΙ OΧΙ 27. Ηνωμένο Βασίλειο ΝΑΙ OΧΙ Δ2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Προαιρετική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών Υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών 1. Αυστρία ΝΑΙ OΧΙ 2. Βέλγιο ΝΑΙ ΝΑΙ (μόνο πιστωτικά ιδρύματα) 3. Βουλγαρία ΝΑΙ ΝΑΙ (Μ.Μ.Ε.) 4. Κύπρος ΝΑΙ OΧΙ 5. Τσεχία OΧΙ OΧΙ 6. Δανία ΝΑΙ OΧΙ 7. Εσθονία ΝΑΙ ΝΑΙ (πιστωτικά ιδρύματα) 8. Φιλανδία ΝΑΙ OΧΙ 9. Γαλλία ΝΑΙ OΧΙ 10. Γερμανία ΝΑΙ (αίτηση ΟXΙ εισαγωγής στο Χρηματιστήριο) (τοπικά πρότυπα) 11. Ελλάδα ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες κ.λπ.) 12. Ουγγαρία ΝΑΙ OΧΙ 13. Ιρλανδία ΝΑΙ OΧΙ 14. Ιταλία ΝΑΙ ΝΑΙ (ορισμένες) 15. Λετονία ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 16. Λιθουανία ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 17. Λουξεμβούργο ΝΑΙ OΧΙ

9 9 18. Μάλτα ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 19. Ολλανδία ΝΑΙ OΧΙ 20. Πολωνία ΝΑΙ (αίτηση ΝΑΙ εισαγωγής) (Τράπεζες) 21. Πορτογαλία ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 22. Ρουμανία ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 23. Σλοβακία OΧΙ ΝΑΙ 24. Σλοβενία ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 25. Ισπανία ΝΑΙ ΝΑΙ (Όμιλοι) 26. Σουηδία ΝΑΙ OΧΙ 27. Ηνωμένο Βασίλειο ΝΑΙ OΧΙ Δ3 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α.: Προαιρετική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών Υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών 1. Αυστρία OΧΙ OΧΙ 2. Βέλγιο OΧΙ OΧΙ 3. Βουλγαρία ΝΑΙ (Μ.Μ.Ε.) ΝΑΙ (Λοιπές) 4. Κύπρος OΧΙ ΝΑΙ 5. Τσεχία OΧΙ OΧΙ 6. Δανία ΝΑΙ OΧΙ 7. Εσθονία ΝΑΙ (Λοιπές) ΝΑΙ (Τράπεζες) 8. Φιλανδία ΝΑΙ OΧΙ 9. Γαλλία OΧΙ OΧΙ 10. Γερμανία ΟΧΙ OΧΙ (τοπικά πρότυπα) 11. Ελλάδα ΝΑΙ (Ελ. Ορκωτών) ΝΑΙ (Τράπεζες) 12. Ουγγαρία ΟΧΙ OΧΙ (τοπικά πρότυπα) 13. Ιρλανδία ΝΑΙ OΧΙ 14. Ιταλία ΝΑΙ ΝΑΙ (χρηματοδοτικές) 15. Λετονία OΧΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 16. Λιθουανία ΝΑΙ ΝΑΙ

10 10 (Τράπεζες) 17. Λουξεμβούργο ΝΑΙ OΧΙ 18. Μάλτα ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 19. Ολλανδία ΝΑΙ OΧΙ 20. Πολωνία ΝΑΙ OΧΙ (με αίτηση) 21. Πορτογαλία ΝΑΙ OΧΙ (για Χρηματιστήριο) 22. Ρουμανία OΧΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 23. Σλοβακία ΝΑΙ ΝΑΙ (δημοσίου συμφέροντος) 24. Σλοβενία ΝΑΙ ΝΑΙ (Τράπεζες) 25. Ισπανία OΧΙ OΧΙ 26. Σουηδία OΧΙ OΧΙ 27. Ηνωμένο Βασίλειο ΝΑΙ OΧΙ Ε. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ στις 27 ΧΩΡΕΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το νομοσχέδιο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς Ρυθμίσεις» προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή από τις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση τις πολύ μικρές. Από τις 27 χώρες - μέλη της Ε.Ε. στις μη εισηγμένες εταιρείες εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., μόνο σε 2 χώρες (Βουλγαρία και Κύπρος) για όλες τις εταιρείες και σε 9 χώρες περιορισμένα στα πιστωτικά ιδρύματα, ως ακολούθως: - Βουλγαρία: για όλα τα είδη εταιρειών, εκτός από τα Μ.Μ.Ε. - Κύπρος: για όλα τα είδη εταιρειών - Εσθονία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα - Ουγγαρία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα - Ιταλία: μόνο εποπτευόμενες χρηματοδοτικές εταιρείες με χρηματοπιστωτικά μέσα ευρέως περιερχόμενα στο κοινό - Λετονία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα - Λιθουανία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα - Μάλτα: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα - Ρουμανία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα - Σλοβακία: μόνο για εταιρείες δημοσίου συμφέροντος - Σλοβενία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα

11 11 Η Ελλάδα επέλεξε να δημιουργήσει λογιστική τυποποίηση με την εφαρμογή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων κατά τα πρότυπα των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Αυστρίας, Βελγίου, Ελβετίας και Σοβιετικής Ένωσης. Η ηπειρωτική Ευρώπη δεν ακολούθησε το Αγγλοσαξωνικό μοντέλο (Αγγλία - Ιρλανδία). Με την επιλογή αυτή η Ελλάδα καθιέρωσε το Ε.ΓΛΣ του Π.Δ. 1123/1980 και τα επακολουθήσαντα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια για τις Τράπεζες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. Το Ε.ΓΛΣ βασίστηκε στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο της Γαλλίας και στο Λογιστικό Σχέδιο για τη Γερμανική βιομηχανία του 1971 και προσαρμόστηκε απόλυτα στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών. Συγκεκριμένα η Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση με το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ) και με τον κωδ. Ν.2190/1920 εφαρμόζει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ σε ποσοστό που αγγίζει το 98% με την προσαρμογή που έγινε στην Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε αυτούσια στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Η προσαρμογή στις μικροαλλαγές (2%) που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ θα γίνε από τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. μέχρι 20/07/2015. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη του προτεινόμενου νομοσχεδίου για την προσαρμογή της στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ/ Έτσι, δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται καθολικά τα τελευταία 25 χρόνια η Λογιστική Τυποποίηση με το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ), τα Π.Δ. των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και τον Κωδ. Ν.2190/1920 (Κεφάλαια Κανόνων Αποτίμησης και Δ.Λ.Π. των εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρειών). Με το νομοσχέδιο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Άλλες Ρυθμίσεις» καταργούνται όλα τα προαναφερόμενα νομοθετήματα που συνθέτουν τη Λογιστική Τυποποίηση στην Ελλάδα και αντ αυτών υποχρεώνονται όλες οι ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ να εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. σε λογιστικά συστήματα που θα σχεδιάζει κατά το δοκούν κάθε επιχείρηση. Το ερώτημα που αναδύεται από κάθε ειδικευμένο στα αντικείμενα της Λογιστικής Τυποποίησης και από κάθε αγωνιζόμενο επιχειρηματία είναι: Γιατί γίνονται όλα αυτά αφού οι επιχειρήσεις και τα αρμόδια Υπουργεία για την επιβολή και την είσπραξη των φόρων και για την ανάπτυξη δεν συμφωνούν; Από τις 27 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο δύο, η Βουλγαρία και η Κύπρος, αποφάσισαν να υποχρεώσουν όλες τις

12 12 Ε1 επιχειρήσεις και τις μη εισηγμένες, να εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και οι υπόλοιπες χώρες - μέλη της Ε.Ε., δεν διανοήθηκαν να επιβάλλουν μία τόσο κοστοβόρα υποχρέωση στις επιχειρήσεις τους και να καταργήσουν τη Λογιστική Τυποποίησή τους δημιουργώντας το λογιστικό χάος που επικρατούσε πριν καθιερωθούν τα Γενικά και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. Ακόμα και η Αγγλία και η Ιρλανδία με τα αγγλοσαξωνικά λογιστικά μοντέλα τους δεν επιχείρησαν την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Το γιατί η Κύπρος έχει επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και σχέση με το λογιστικό - ελεγκτικό επάγγελμα και στην ίδια βάση πάει να στηριχτεί το εγχείρημα που εξυφαίνεται στην Ελλάδα. Το με παρόμοιες ενέργειες είχε επιχειρηθεί η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες Ελληνικές εταιρείες. Μπροστά στη σθεναρή αντίδραση των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Επαγγελματικών Οργανώσεων η τότε Κυβέρνηση αντελήφθη το τι πάει να γίνει και σταμάτησε το εγχείρημα. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, στο Κεφάλαιο 2 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ» έχει αντικαταστήσει τις θεμελιώδεις αρχές της ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ και της ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ με τα λογιστικά αρχεία τα οποία θα τηρούνται ως μέρος του λογιστικού συστήματος κάθε επιχείρησης και κάθε οντότητας. Από τη διατύπωση των διατάξεων του Κεφαλαίου 2 δεν προκύπτει αν και ποιες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και ποιες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν απλογραφική λογιστική. Αν οι επιχειρήσεις και οι άλλες οντότητες δεν εφαρμόζουν διπλογραφική λογιστική, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, ποια θα είναι η αξιοπιστία των στοιχείων των όποιων αρχείων, μηχανογραφικών ή χειρόγραφων, θα έχουν στο λογιστικό τους σύστημα; Και ποια θα είναι η εξασφάλιση των ίδιων των επιχειρήσεων ότι οι κάθε φύσης ελεγκτικές υπηρεσίες θα αποδέχονται τα όποια λογιστικά αρχεία χωρίς τις απαιτούμενες λογιστικές συμφωνίες που διασφαλίζει η διπλογραφική λογιστική; Πως θα εξασφαλίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις χωρίς τις θεμελιώδεις λογιστικές συμφωνίες; Και αν διαπιστώνεται αδυναμία των ελεγκτικών

13 13 επαληθεύσεων από π.χ. ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης, οι επιχειρήσεις θα υφίστανται τις συνέπειες του εξωλογιστικού προσδιορισμού των ετήσιων φορολογικών αποτελεσμάτων τους; Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπαγγελματίες ελεύθεροι επαγγελματίες, ποια λογιστική θα εφαρμόζουν; Θα τηρούν βιβλία, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, ή θα περιορίζονται στα προβλεπόμενα από το νομοσχέδιο αρχεία; Αν όλα τα παραπάνω ερωτηματικά δεν απαντηθούν και το νομοσχέδιο γίνει ποτέ νόμος, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο «μπάχαλο» στη χώρα μας, με όσες συνέπειες θα έχει και για τις επιχειρήσεις και για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. ΣΤ. ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Το προτεινόμενο νομοσχέδιο καταργεί την υπάρχουσα νομοθεσία για τη Λογιστική Τυποποίηση και στη θέση της καθιερώνονται έμμεσα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με την ονομασία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν και οι ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην κατηγορία των πολύ μικρών της Οδηγίας 2013/34/Ε.Ε. - 26/07/2013 (2 από τα τρία κριτήρια: α) προσωπικό μέχρι 10 άτομα, β) σύνολο Ενεργητικού μέχρι , γ) τζίρος μέχρι ετησίως), δηλαδή οι χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αξιόλογων επιχειρήσεων και τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελληνική οικονομία (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) χάνει τα σοβαρότατα πλεονεκτήματα της Λογιστικής Τυποποίησης που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στα τελευταία 25 χρόνια. Τα καταργούμενα, Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ) του Π.Δ. 1123/1980 και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια για τις Τράπεζες, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., βασίστηκαν στα συστήματα Λογιστικής Τυποποίησης της Γαλλίας και της Γερμανίας, στα οποία βασίστηκε αντίστοιχα η Λογιστικής Τυποποίηση της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, του Βελγίου, της Αυστρίας και της Ελβετίας. Στις προαναφερόμενες αυτές χώρες της

14 14 ηπειρωτικής Ευρώπης, όχι μόνο συνεχίζει να εφαρμόζεται η Λογιστική Τυποποίηση με βάση τα Λογιστικά Σχέδια, αλλά βελτιώνονται συνεχώς με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματικών τους Οργανώσεων, οι οποίες, μαζί με τις επιχειρήσεις - μέλη τους, έχουν αντιληφθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή η λογιστική οργάνωση αποτελεί το σημαντικότατο εργαλείο για την ανάπτυξή τους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς δράσεως. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν ασχολούνται με τη Λογιστική, δεν περιέχουν λογιστικούς κανόνες, ούτε βοηθούν στην οργάνωση εκείνων που τα εφαρμόζουν. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα περιλαμβάνουν κανόνες και αρχές με βάση τις οποίες γίνεται η αποτίμηση (και όχι επιμέτρηση όπως σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώνεται στο νομοσχέδιο), δηλαδή ο προσδιορισμός της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και συνακόλουθα με αυτή την αποτίμηση γίνεται ο προσδιορισμός των Ετήσιων Αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) των επιχειρήσεων και όλων των οικονομικών οντοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 1606/2002 επέβαλλε την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. μόνο για την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ σε οργανωμένη Χρηματιστηριακή αγορά της Ε.Ε. εταιρειών, προκειμένου οι επενδυτές - μέτοχοι των εταιρειών αυτών να μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την πραγματική αξία των εταιρειών αυτών και συνακόλουθα την αξία της μετοχής τους. Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. μόνο αρνητικές συνέπειες δημιουργεί στις επιχειρήσεις και δεν προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στους μετόχους τους. Οι πιστωτές των επιχειρήσεων αυτών (π.χ. Τράπεζες) ποτέ δεν πρόκειται να εμπιστευτούν τις αξίες που προσδιορίζονται με τα αμφιβόλου αξιοπιστίας κριτήρια των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Οι Τράπεζες αποτιμούν και θα συνεχίσουν να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία της δανειοδοτούμενης επιχείρησης με τα δικά τους κριτήρια. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και όλες οι άλλες πλην της Κύπρου και της Βουλγαρίας, όχι μόνο δεν πείραξαν την υπάρχουσα Λογιστική Τυποποίηση, αλλά και δεν επέτρεψαν την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, γνωρίζοντας πολύ

15 15 καλά τις αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις από μία τέτοια υποχρεωτική εφαρμογή. ΔΙΠΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ σε Χρηματιστήριο εταιρείες (με εξαίρεση τις πολύ μικρές), λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., υποχρεώνονται άμεσα στην τήρηση ΔΙΠΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, των φορολογικών και αυτών των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., με σοβαρότατη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους. - Στα φορολογικά βιβλία παρακολουθούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία κάθε επιχείρησης, τα έσοδα, τα έξοδα, οι υποχρεώσεις και η καθαρή θέση, προσδιορίζονται τα Ετήσια Αποτελέσματα και καταρτίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις που συνοδεύουν τις φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται ρητά στο άρθρο 3, παρ. 7 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, αλλά επιβάλλεται υποχρεωτικά και από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. - Στα βιβλία των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., τα οποία συνδέονται άμεσα (μεταφορά υπολοίπων) με τα στοιχεία των φορολογικών βιβλίων, παρακολουθούνται όλα τα πιο πάνω στοιχεία της επιχείρησης στις αξίες που προβλέπουν οι Κανόνες Αποτίμησης των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., προσδιορίζονται τα Ετήσια Αποτελέσματα και καταρτίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Για την παρακολούθηση των ανωτέρω δύο κατηγοριών βιβλίων (φορολογικών και Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α.), εφαρμόζονται δύο παράλληλα λογιστικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με λογαριασμούς που εμφανίζουν και παρακολουθούν συνεχώς τις διαφορές αξιών κάθε συστήματος. Με τη διατύπωση των άρθρων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δεν μπορεί ούτε να συζητηθεί η εξωλογιστική εφαρμογή του συστήματος βιβλίων - καταστάσεων κ.λπ. για τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Ναι μεν το άρθρο 24 προβλέπει τη δυνητική εφαρμογή της εύλογης αξίας κατά τις αποτιμήσεις, όμως η εφαρμογή της εύλογης αξίας επιβάλλεται υποχρεωτικά από τις διατάξεις των άρθρων με τις οποίες ορίζονται κανόνες που οδηγούν στην υποχρεωτική έμμεση εφαρμογή της εύλογης αξίας. Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση των διατάξεων του νομοσχεδίου που οδηγούν στην υποχρεωτική εφαρμογή διαφορετικών αξιών

16 16 (έμμεση εφαρμογή της εύλογης αξίας) από αυτές που προβλέπουν οι φορολογικοί νόμοι και επιβάλλουν (δεν γίνεται αλλιώς) τη λογιστική τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων: 1. Άρθρο 18 παρ. 3: Προσαρμογή αξιών ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων. Η προσαρμογή γίνεται μέσω των αποσβέσεων και των απομειώσεων. α) Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων: - Με βάση τους φορολογικούς νόμους: Συντελεστής απόσβεσης (π.χ. για έπιπλα 10%). - Με βάση το άρθρο 18 παρ. 3α: Συντελεστής απόσβεσης με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή (π.χ. 20 έτη / συντελεστής απόσβεσης 5%). Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει διπλό λογιστικό σύστημα, ηλεκτρονικά ή μη, για να παρακολουθεί τα πάγια στοιχεία της για τις ανάγκες της φορολογίας και των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. του νομοσχεδίου. Υποχρεωτικά θα τηρείται διπλό λογιστικό μητρώο πάγιων στοιχείων για ΚΑΘΕ ΠΑΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, για όσα έτη κάθε πάγιο θα βρίσκεται στην επιχείρηση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας. Στην τήρηση του διπλού αυτού συστήματος υπεισέρχεται και ο υποκειμενικός παράγοντας του προσδιορισμού της ωφέλιμης ζωής κάθε παγίου. Ποιος θα την αποφασίζει; Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, οι δυσκολίες επίλυσής του και το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ακολουθεί το ενδεικτικό παράδειγμα ενός επίπλου (π.χ. ενός γραφείου) όπως θα εξελίσσεται στα δύο λογιστικά συστήματα (ανακεφαλαιωτικά στα βιβλία, κατά πάγιο στα μητρώα). ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Αρχική αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αρχική αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Ετήσια Αποτελέσματα Δ.Λ.Π. 1ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος

17 17 9ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διαφορά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 0 Σύμφωνα με το νομοσχέδιο (άρθρο 23 παρ. 3) παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εμφανίζουν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους. Στο πιο πάνω παράδειγμα, στα πρώτα 10 έτη η επιχείρηση έχει απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου το μεγαλύτερο φόρο που θα υπολογίσει με τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. στα μεγαλύτερα κέρδη και αντίστοιχη αύξηση των αποτελεσμάτων της (150 Χ 10 = Χ 26% = 390,00 για το συγκεκριμένο γραφείο) και στα επόμενα 10 έτη έχει υποχρέωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου το μικρότερο φόρο που θα υπολογίσει με τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. στα μικρότερα κέρδη και αντίστοιχη μείωση των αποτελεσμάτων της (150 Χ 10 = Χ 26% = 390,00 για το συγκεκριμένο γραφείο). Οι συντάκτες του νομοσχεδίου αντιλήφθηκαν την πολυπλοκότητα της εφαρμογής της διάταξης που ρυθμίζει τους αναβαλλόμενους φόρους και τη διατύπωσαν ως δυνητική, που σημαίνει ότι καμία επιχείρηση δεν θα την εφαρμόσει, δηλαδή, τουλάχιστον ως προς το θέμα αυτό δεν θα εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Με τέτοιες προβλέψεις και λύσεις ποια θα είναι η αξιοπιστία των αποτιμήσεων και του προσδιορισμού των ετήσιων αποτελεσμάτων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α.; Από τη διατύπωση αυτή της διάταξης και από τη διατύπωση των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν

18 18 αποτιμήσεις σε διαφορετικές αξίες από τις αξίες που προβλέπουν οι φορολογικοί νόμοι, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό βάζει σε πολυδάπανους μπελάδες και τις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις, χωρίς να επιτυγχάνει έστω και ποσοστό της σκοπιμότητας εφαρμογής των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. που είναι η καταγραφή και η απεικόνιση των πραγματικών αξιών (αξιών της αγοράς) των περιουσιακών στοιχείων κάθε επιχείρησης και ο αξιόπιστος προσδιορισμός των ετήσιων αποτελεσμάτων της. Σε μία βιομηχανική επιχείρηση που έχει στη λειτουργία της πάγια (κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλειομηχανές, έπιπλα, μέσα μεταφοράς κ.λπ.), είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο χωρίς την τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων; Είναι δυνατόν η επιχείρηση να αποφασίσει την εξωλογιστική παρακολούθηση ενός τόσο πολύπλοκου συστήματος διαφορετικών αποτιμήσεων και διαφορετικών αποτελεσμάτων; Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να οργανωθούν δύο, παράλληλα λειτουργούντα, λογιστικά συστήματα με διπλά βιβλία, είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία. β) Απομειώσεις πάγιων στοιχείων: Όταν η απομείωση δεν συμβαδίζει με την φορολογικά αναγνωριζόμενη απώλεια κεφαλαίου, δημιουργούνται ακριβώς τα ίδια προβλήματα όπως αυτά περιγράφονται για τις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων. 2. Άρθρο 21 παρ. 2: Λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις κατά τρίτων / πελάτες κ.λπ.) αποτιμούνται στην ανακτήσιμη αξίας τους. Ποια είναι η ανακτήσιμη αξία και ποιος θα την προσδιορίσει; Θα προσδιορίζεται στα παζάρια των ελεγκτών με την επιχείρηση; Ασφαλώς πρόκειται για ένα είδος εύλογης αξίας που πρέπει να προσεγγίζει την πραγματική προσδιοριζόμενη με παραδεκτές μεθόδους. Οι φορολογικοί νόμοι αναγνωρίζουν την έκπτωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις με τρόπους και μεθόδους που

19 19 περιγράφονται στους νόμους αυτούς (π.χ. % επί του ετήσιου τζίρου ή ολόκληρη η απαίτηση σε περίπτωση ολοκλήρωσης μίας πτώχευσης κ.λπ.). Το νομοσχέδιο προβλέπει την ανακτήσιμη αξία. Συνεπώς και στην κατηγορία αυτή των περιουσιακών στοιχείων (πελάτες κ.λπ.) θα πρέπει να οργανωθούν και να λειτουργούν παράλληλα δύο λογιστικά συστήματα με παρακολούθηση κατά πελάτη, αφενός των φορολογικά εκπιπτώμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου τις απομειώσεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου και τις μεταξύ τους διαφορές. Αντιλαμβανόμαστε τι θα προκύψει για τις επιχειρήσεις με εκατοντάδες ή και χιλιάδες πελάτες και ποια θα είναι η αύξηση του κόστους λειτουργίας. 3. Άρθρο 22: Υποχρεώσεις. Για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων το νομοσχέδιο, χωρίς να το διατυπώνει ευθέως, προβλέπει την αποτίμησή τους, είτε στην ονομαστική αξία τους, είτε στο αποσβέσιμο κόστος, που προσδιορίζεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (παρούσα αξία) ή με τη σταθερή μέθοδο. Στην περίπτωση που οι υποχρεώσεις δεν θα αποτιμούνται με την ονομαστική τους αξία όπως αναγνωρίζουν οι φορολογικοί νόμοι, δημιουργούνται τα ίδια ακριβώς προβλήματα όπως στα πάγια στοιχεία και στις απαιτήσεις και οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν δύο, παράλληλα λειτουργούντα, συστήματα με όλες τις αρνητικές συνέπειες από την αύξηση του λειτουργικού τους κόστους. 4. Λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου 5 «Κανόνες Επιμέτρησης» του νομοσχεδίου: Ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για τα πάγια στοιχεία, τις απαιτήσεις - πελάτες και τις υποχρεώσεις. Όταν γίνονται δύο διαφορετικοί προσδιορισμοί της αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, η επιχείρηση αυτή είναι υποχρεωμένη να οργανώσει δύο, παράλληλα λειτουργούντα, συστήματα με ΔΙΠΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, είτε χειρόγραφα, είτε σε ηλεκτρονικά αρχεία.

20 20 Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΚΑΙ Γ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: Τα άρθρα 37 «Πρώτη εφαρμογή» και 38 «Καταργούμενες διατάξεις» και τα Παραρτήματα Β και Γ του νομοσχεδίου, δείχνουν φανερά την πλήρη άγνοια των συντακτών του για την πραγματικότητα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο Ελλάδος, όσο και σε επίπεδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Καλούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο από το έτος 2014, δηλαδή ένα μήνα πριν αρχίσει το έτος αυτό. Καταργούν όλα τα νομοθετήματα της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελλάδα και θεωρούν ότι η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ενός θεσμού που καμία σχέση δεν έχει με τη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων, θα λύσει τα οργανωτικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, αγνοώντας ότι η οργάνωση, και κάθε μεταβολή της, χρειάζεται ικανοποιητικούς χρόνους (μερικά χρόνια) για να επιβληθεί και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα. Ενώ, το νομοσχέδιο αποποιείται κάθε σχέδιο λογαριασμών για τη λογιστική οργάνωση, οι συντάκτες του αναγνωρίζουν την ανάγκη της ύπαρξης ενός τέτοιου σχεδίου και με το Παράρτημα Γ προτείνουν ενδεικτικό σχέδιο λογαριασμών, που δεν είναι τίποτα άλλο από μία κατάσταση στην οποία έχουν περιληφθεί όλοι οι βασικοί λογαριασμοί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου κατά τρόπο που προδίδει την προχειρότητα και την άγνοια των συντακτών της. Το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ έχει καταρτιστεί με βάση την εμπειρία που είχε αποκτηθεί στη Γαλλία και στη Γερμανία κατά την εφαρμογή των Λογιστικών Σχεδίων των δύο αυτών χωρών από το 1947 μέχρι το Οι δύο αυτές μεγάλες οικονομίες της ηπειρωτικής Ευρώπης, που τις ακολούθησε η υπόλοιπη Ευρώπη, απέδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στη Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) ως ισχυρού παράγοντα στην ανάπτυξη κάθε χώρας, η οποία αναπτύσσεται και οργανώνεται από κάθε επιχείρηση με δική της πρωτοβουλία. Τα Λογιστικά Σχέδια της Γαλλίας και της Γερμανίας απέδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στη γενική εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής που αποτελεί τη βάση της Λογιστικής Τυποποίησης με την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων κάθε επιχείρησης ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ, ενώ συγχρόνως σεβάστηκαν και εξασφάλισαν την πλήρη αυτονομία της Διοικητικής Λογιστικής,

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Περιεχόμενα 1. Ελεγκτικό - λογιστικό πλαίσιο Φορέων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1 Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων... 2 2 Άρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου... 14 3 Άρθρο του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17 η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2014, 10.00 πμ, Hotel TITANIA, Πανεπιστημίου 52 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΣΦΑΛΩΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 8211754 The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Πίνακας 1: Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 υπολογισμού 14 μηνιαίοι ακαθάριστοι (μεικτοί) μισθοί 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06 13,07 Κλιμάκια 0 5.534 5.534 17.444 17.444 19.026

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE Page 1 sur 10 Επιλέξτε γλώσσα Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2016 Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Dedicated. Η μεθοδολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο εγγυάται τη διαφύλαξη του απόρρητου

Διαβάστε περισσότερα