Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων"

Transcript

1 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία περί του Ειδικού Ομοσπονδιακού Προγράμματος για την "Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερόμενων για περαιτέρω εκπαίδευση νέων και άνεργου εξειδικευμένου προσωπικού νέων ηλικιών από την Ευρώπη (MobiPro-EU)" της 27ης Δεκεμβρίου Σκοπός της επιδότησης και δικαϊικό υπόβαθρο 1.1 Η ομοσπονδιακή αρχή εγγυάται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος παροχές προς νέους ενδιαφερόμενους να εκπαιδευτούν και προς το νέων ηλικιών άνεργο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με σκοπό την υποστήριξη μίας επιτυχούς συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και στην εξειδικευμένη απασχόληση στη Γερμανία. Με τα ανωτέρω σκοπείται η συνεισφορά στον αγώνα εναντίον της νεανικής ανεργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στη διασφάλιση της ικανοποίησης των υφιστάμενων αναγκών εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία. Στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος δύνανται νέοι από την ΕΕ ηλικίας από 18 έως 35 ετών (και ιδιαιτέρως σε ορισμένες προκαθορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα στα επαγγέλματα του κλάδου υγείας, ηλικίας έως και 40 ετών) να επιδοτούνται, εφόσον αυτοί -ενόψει της αστάθειας που επικρατεί τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο- θα είχαν φτωχές επαγγελματικές προοπτικές στη χώρα προέλευσής τους. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να λάβουν επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία ή να ξεκινήσουν μία εξειδικευμένη απασχόληση σε ένα επάγγελμα όπου υπάρχει ανικανοποίητη ζήτηση εργατικού δυναμικού. Το ποια επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως τέτοια προκύπτει από τις σχετικές μελέτες και αναλύσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη και περιφερειακές ανάγκες κατά την εύλογο κρίση των αρμόδιων αρχών. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας εντός του πλαισίου της ελεύθερης μετακίνησης που διασφαλίζει η ΕΕ. 1.2 Οι επιδοτήσεις που προσφέρει το Ειδικό Πρόγραμμα αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων και των λογικά προβλέψιμων δυσκολιών οι οποίες ενδέχεται να επιδρούν αρνητικά στη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης σε θέση εργασίας. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης για ενδιαφερόμενους νέους στις χώρες προέλευσης των οποίων δεν υπάρχει αυτού του είδους η επαγγελματική εκπαίδευση. Για αυτό προβλέπεται να προηγείται μία περίοδος πρακτικής άσκησης σε κάποιο κέντρο εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό την αποτροπή του κινδύνου της εν συνεχεία διακοπής της εκπαίδευσης. 1.3 Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εξεύρεσης Εργασίας για Αλλοδαπούς και Εξειδικευμένο Προσωπικό (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ή ZAV) του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας (Bundesagentur für Arbeit ή ΒΑ), η οποία στο εξής θα αποκαλείται "εγκρίνουσα αρχή". 1.4 Με την εξαίρεση των υπ. αριθμ. 4.3 και 4.4 προβλεπόμενων διαφοροποιήσεων, ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του 44 ομοσπονδιακού προϋπολογισμού (Bundeshaushaltsordnung ή BHO). 1.5 Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales ή BMAS) θέτει στη διάθεση της εγκρίνουσας αρχής τα μέσα για την επίτευξη του επιδοτούμενου σκοπού, η αξιοποίηση των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα της δεύτερης. Η εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει σχετικά με τις επιδοτήσεις με σύμφωνη γνώμη του BMAS βάσει των οριζομένων υπό 23 και 44 BHO και των σχετικών γενικών ρυθμιστικών διατάξεων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην Οδηγία, καθώς και βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (VwVfG) και της παρούσας Οδηγίας στο πλαίσιο της υποχρεωτικά ασκούμενης διακριτικής της ευχέρειας και ενόψει των κονδυλίων του προϋπολογισμού τα οποία κατέστησαν διαθέσιμα από το BMAS στην εγκρίνουσα αρχή για το σκοπό αυτό. Δεν υφίσταται κανενός είδους απαίτηση του αιτούντος αναφορικά με τη διασφάλιση της σχετικής χορήγησης εκ του προϋπολογισμού.

2 1.6 Η καταβολή των σχετικών χορηγήσεων του προϋπολογισμού τελεί υπό την επιφύλαξη ότι τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού θα καταστούν όντως διαθέσιμα. 2 Αντικείμενο επιδότησης 2.1 Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις αναφορικά με τις εξής επιδοτήσεις κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την επαγγελματική εκπαίδευση ή την επικείμενη πρακτική άσκηση. Οι επιδοτήσεις μπορούν να καλύπτουν τη συνολική διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης: Χρηματοδότηση μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης (βλ. Ενότητα I αρ. 1 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου αναχώρησης για συνέντευξη (βλ. Ενότητα I αρ. 2 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου αναχώρησης για έναρξη πρακτικής άσκησης, προπαρασκευαστικής για περαιτέρω εκπαίδευση (βλ. Ενότητα I αρ. 3 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου επιστροφής μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για περαιτέρω εκπαίδευση (βλ. Ενότητα I αρ. 4 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου αναχώρησης για έναρξη επαγγελματικής εκπαίδευσης, προπαρασκευαστικής για περαιτέρω εκπαίδευση (βλ. Ενότητα I αρ. 5 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου επιστροφής μετά από πρόωρη ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για περαιτέρω εκπαίδευση (βλ. Ενότητα I αρ. 6 καταλόγου Χρηματοδότηση μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, πλήρους φοίτησης, στη Γερμανία ως προπαρασκευή για την πρακτική άσκηση (βλ. Ενότητα I αρ. 7 καταλόγου Χρηματοδότηση/παροχή μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, συνοδευτικής της πρακτικής άσκησης (βλ. Ενότητα I αρ. 8 καταλόγου Χρηματοδότηση/παροχή μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, συνοδευτικής της εκπαίδευσης (βλ. Ενότητα I αρ. 9 καταλόγου Υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για την εκπαίδευση - εδώ περιλαμβάνεται και η προπαρασκευαστική σειρά μαθημάτων γερμανικής γλώσσας (βλ. Ενότητα I αρ. 10 καταλόγου Υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης (βλ. Ενότητα I αρ. 11 καταλόγου Χρηματοδότηση/παροχή μίας συμπληρωματικής συνοδευτικής κοινωνικής και επαγγελματικής-παιδαγωγικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας (βλ. Ενότητα I αρ. 12 καταλόγου 2.2 Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις αναφορικά με τις εξής επιδοτήσεις είτε κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο είτε συνοδευτικά μίας εξειδικευμένης απασχόλησης σε ένα επάγγελμα στο οποίο η ζήτηση δεν ικανοποιείται από το υπάρχον εργατικό δυναμικό: Χρηματοδότηση μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης (βλ. Ενότητα II αρ. 1 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου αναχώρησης για συνέντευξη (βλ. Ενότητα II αρ. 2 καταλόγου Εφάπαξ επιδότηση κόστους μετακόμισης για έναρξη απασχόλησης (βλ. Ενότητα II αρ. 3 καταλόγου Κάλυψη εξόδων διαδικασίας αναγνώρισης περί του αν το επάγγελμα αποτελεί ρυθμιζόμενη περίπτωση επαγγέλματος με ανικανοποίητη ζήτηση εργατικού δυναμικού (βλ. Ενότητα II αρ. 4 καταλόγου Χρηματοδότηση μαθημάτων γερμανικής γλώσσας με επαγγελματικό προσανατολισμό ή μαθημάτων γερμανικής γλώσσας πλήρους φοίτησης στη Γερμανία, ειδικά για τις ειδικότητες του κλάδου υγείας (βλ. Ενότητα II αρ. 5 καταλόγου 3 Δικαιούχοι επιδότησης 3.1 Οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ και θέλουν να λάβουν επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον ή εξειδικευμένη απασχόληση στη Γερμανία, σε ένα επάγγελμα ή ειδικότητα όπου η ζήτηση δεν καλύπτεται από το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Τα άτομα τα οποία επιθυμούν να απασχοληθούν κατά αυτόν τον τρόπο στη Γερμανία πρέπει να είναι άνεργοι εντός της ΕΕ. Τα άτομα τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον, πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο

3 τίτλο από τη βασική σχολική εκπαίδευση αλλά απαιτείται να μην έχουν ολοκληρώσει αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον στη χώρα προέλευσής τους. 4 Διαδικασία 4.1 Για την έγκριση χορήγησης επιδότησης απαιτείται έγγραφη αίτηση. Η υποβολή αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του Προϋπόθεση για την παροχή επιδότησης πριν την έναρξη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον ή εξειδικευμένης απασχόλησης σε επάγγελμα ή ειδικότητα όπου η ζήτηση δεν καλύπτεται από το υπάρχον εργατικό δυναμικό αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για θέματα εξεύρεσης εργασίας προσωπικού του δικτύου EURES είτε στη Γερμανία είτε στη χώρα προέλευσης ή ή δέσμευση εύρεσης θέσης από άλλον ανεγνωρισμένο οργανισμό ή μία έγγραφη προσφορά θέσης εκπαίδευσης ή εργασίας. Η μη κατειλημμένη θέση εκπαίδευσης ή εργασίας πρέπει να είναι καταχωρισμένη στο αντίστοιχο μητρώο του ΒΑ. 4.3 Η καταβολή των χρηματικών ποσών για τις υπ. αριθμ 2 αναφερόμενες επιδοτήσεις, για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό αλλά εντός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα μαθήματα γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης, έξοδα ταξιδίου αναχώρησης και εφάπαξ έξοδα μετακόμισης από τη χώρα προέλευσης προς τη Γερμανία, πραγματοποιείται κατά κανόνα αφού προηγουμένως πραγματοποιηθούν τα εν λόγω έξοδα από τον αιτούντα, ο οποίος τα προκαταβάλλει (και στη συνέχεια του επιστρέφονται βάσει της αρχής της αποζημίωσης). 4.4 Η πληρωμή των επιδοτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά έναντι προσκόμισης μίας σύμβασης εκπαίδευσης ή εργασίας στη Γερμανία ή αντίστοιχο παραστατικό το οποίο αποδεικνύει συμμετοχή στο πρόγραμμα εξεύρεσης θέσης εργασίας ή εκπαίδευσης (π.χ. EURES, επαγγελματικά επιμελητήρια, κ.λ.π.) ή άλλου αποδεικτικού περί του ότι πραγματοποιήθηκε χρήση των διαθέσιμων πόρων σύμφωνα με κάποια περίπτωση του καταλόγου επιδοτήσεων Στην περίπτωση μαθημάτων γλώσσας στο εξωτερικό, εντός της ΕΕ, η απόδειξη της σύμφωνης προς τον ανωτέρω σκοπό χρήσης αποδεικνύεται μέσω των εξής εγγράφων: βεβαίωση συμμετοχής από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος μαθημάτων, αντίστοιχο τιμολόγιο του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μαθημάτων γλώσσας, το παραστατικό που αποδεικνύει την πληρωμή Στην περίπτωση των εξόδων ταξιδίου αναχώρησης και των εφάπαξ καταβαλλόμενων εξόδων μετακόμισης, η απόδειξη της σύμφωνης προς τον ανωτέρω σκοπό χρήσης αποδεικνύεται μέσω των εξής εγγράφων: σύμβαση εκπαίδευσης ή εργασίας, εφόσον δεν πρόκειται για αναχώρηση με σκοπό τη συμμετοχή σε συνέντευξη, και μία βεβαίωση της εταιρείας όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση ή του εργοδότη, περί του ότι πραγματοποιήθηκε μία συνέντευξη, μία βεβαίωση της εταιρείας όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση περί του ότι ξεκίνησε μία πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον (για εφάπαξ καταβολή εξόδων ταξιδίου αναχώρησης) ή βεβαίωση του εργοδότη περί του ότι η σχέση απασχόλησης έχει ξεκινήσει (για εφάπαξ καταβολή εξόδων μετακόμισης). 4.5 Οι αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση εκδίδονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας που ακολουθεί την υποβολή των αιτήσεων, με χρονική σειρά σύμφωνα με το χρόνο υποβολής. Για την έγκριση, πληρωμή και διακανονισμό της επιδότησης καθώς και για την απόδειξη και έλεγχο χρήσης και την κάποιες φορές ενδεχομένως απαιτούμενη ακύρωση της απόφασης επιδότησης και επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης ισχύουν οι διοικητικές διατάξεις (VV) των 44 BHO, αρ. 8 του παραρτήματος 2 του VV αρ. 5.1, 44 BHO και 48 έως 49a VwVfG, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία περί επιδοτήσεων και στον κατάλογο επιδοτήσεων. 4.6 Η εγκρίνουσα αρχή διαθέτει δικαίωμα ελέγχου του δικαιούχου επιδότησης. Το δικαίωμα ελέγχου του ομοσπονδιακού ελεγκτικού συνεδρίου προκύπτει ενόψει των 91,100 BHO.

4 5 Είδος, μέγεθος και ύψος των μέτρων στήριξης 5.1 Η επιχορήγηση εγκρίνεται και χορηγείται ως μη επιστρεφόμενη επιδότηση υλοποίησης συγκεκριμένου έργου και ακολουθείται η αρχή της χρηματοδότησης έως το ύψος των απαιτούμενων κονδυλίων. 5.2 Επιλέξιμες για επιδότηση είναι οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό κατάλογο επιδοτήσεων ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Οδηγίας. 5.3 Το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του Ειδικού Προγράμματος για το χρονικό διάστημα 2013 έως 2016 ανέρχεται συνολικά σε 139 εκ.. 6 Λοιπές διατάξεις της Οδηγίας Η εγκρίνουσα αρχή υποβάλλει στο BMAS κάθε φορά κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους μία γενική παρουσίαση της χρήσης των πόρων του προϋπολογισμού καθώς και μία περιληπτική ετήσια αναφορά (αναφορά πεπραγμένων) όπου περιλαμβάνονται και αριθμητικά στοιχεία. Σε αυτές τις αναφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη υπό VV αρ. 11a εδ. 2 του 44 BHO. 7 Έναρξη της επιδότησης και διάρκεια αυτής 7.1 Επιδοτούνται δράσεις οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο επιδοτήσεων και ξεκινούν το νωρίτερο στις 1 Ιανουαρίου 2013 και ολοκληρώνονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου Αν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της επιδότησης, λήγει και η επιδότηση στο τέλος του τρέχοντος μηνός. 8 Θέση σε ισχύ Η Οδηγία τίθεται σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοσίευσης της Γερμανικής Εφημερίδας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Τηρείται το δικαίωμα πραγματοποίησης τροποποιήσεων και το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με το διοικητικό ρυθμιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα κατά 44 BHO, αρ 15.2 εδ. 2. Βερολίνο, 27 Δεκεμβρίου 2012 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αντ' αυτού Dr. N e i f e r - P o r s c h Απαλλακτική ρήτρα: Η προκείμενη οδηγία υποστήριξης συντάχτηκε στη γερμανική γλώσσα. Το κείμενο διατίθεται ως μετάφραση και σε άλλες γλώσσες. Νομικά δεσμευτική έκδοση του κειμένου, για την ερμηνεία των διατάξεών του, αποτελεί το γερμανικό κείμενο.

5 Κατάλογος επιδοτήσεων - καταβολή και αποδεικτικά έγγραφα Παράρτημα της Οδηγίας I. Οι εξής επιδοτούμενες παροχές δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής αίτησης κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της εκπαίδευσης ή της πρακτικής άσκησης, και με διάρκεια ίση με αυτή της εκπαίδευσης: 1. Χρηματοδότηση μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης Παροχή: Έως και 8 εβδομάδες, για έως και 170 ώρες μαθημάτων (UE), η μία ώρα τεκμαίρεται διάρκειας 45 λεπτών. Η τιμή ανά ώρα διαφέρει από χώρα σε χώρα, μέγιστη τιμή 10 /UE. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας. Πρέπει να αναφέρεται ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος και τα έξοδα για τα μαθήματα. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης από άλλον ανεγνωρισμένο οργανισμό ή μία έγγραφη προσφορά εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση βεβαίωσης του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μαθημάτων σχετικά με την τακτική παρακολούθηση καθώς και προσκόμιση παραστατικών διδάκτρων και αποδεικτικά πληρωμής. 2. Εφάπαξ (κατ' αποκοπήν) έξοδα ταξιδίου αναχώρησης για συνέντευξη Παροχή: 200 για μία διαδρομή απόστασης έως 500 km, 300 από 500 km και άνω. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν τη συνέντευξη. Πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία που παρέχει την εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης από άλλον ανεγνωρισμένο οργανισμό ή μία έγγραφη προσφορά εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση εταιρείας ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων). 3. Εφάπαξ καταβαλλόμενα (κατ' αποκοπή) έξοδα ταξιδίου αναχώρησης για έναρξη πρακτικής άσκησης, προπαρασκευαστικής της εκπαίδευσης Παροχή: 200 για μία διαδρομή απόστασης έως 500 km, 300 από 500 km και άνω. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του ταξιδίου. Πρέπει να αναφέρεται η επικείμενη πρακτική άσκηση που θα λάβει χώρα. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης άλλου ανεγνωρισμένου οργανισμού, ή μία προσφορά εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση σύμβασης πρακτικής άσκησης καθώς και βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση εταιρείας περί πραγματοποίησης της πρακτικής (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων). 4. Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου επιστροφής μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για περαιτέρω εκπαίδευση Παροχή: 200 για μία διαδρομή απόστασης έως 500 km, 300 από 500 km και άνω. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του ταξιδιού αναχώρησης. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται η σύμβαση πρακτικής άσκησης. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση βεβαίωσης της παρέχουσας την εκπαίδευση εταιρείας περί πραγματοποίησης της πρακτικής (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων). 5. Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου αναχώρησης για έναρξη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον Παροχή: 500, στα οποία περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετακόμισης. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του ταξιδίου. Πρέπει να αναφέρεται η επικείμενη έναρξη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης από άλλον ανεγνωρισμένο οργανισμό ή μία έγγραφη προσφορά εκπαίδευσης ή μία έγγραφη σύμβαση εκπαίδευσης.

6 Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση σύμβασης εκπαίδευσης καθώς και βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση εταιρείας περί πραγματοποίησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων). 6. Εφάπαξ επιδότηση κόστους ταξιδίου επιστροφής μετά από πρόωρη ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σε εταιρικό περιβάλλον Παροχή: 500, στα οποία περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετακόμισης. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του ταξιδίου. Πρέπει να αναφέρεται η πρόωρη ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμβαση εκπαίδευσης καθώς και βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση εταιρείας περί πρόωρης ολοκλήρωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης όπου θα αναφέρονται και οι λόγοι της πρόωρης ολοκλήρωσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση της σύμβασης εκπαίδευσης καθώς και βεβαίωση της παρέχουσας την εκπαίδευση εταιρείας περί πρόωρης ολοκλήρωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης όπου θα αναφέρονται και οι λόγοι της πρόωρης ολοκλήρωσης. 7. Χρηματοδότηση μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας πλήρους φοίτησης, στη Γερμανία ως προπαρασκευή για την πρακτική άσκηση στην εταιρεία όπου θα παρασχεθεί μελλοντικά η εκπαίδευση Παροχή: Έως και 4 εβδομάδες με έως και 85 ώρες μαθημάτων (UE), η μία ώρα τεκμαίρεται διάρκειας 45 λεπτών, στις τιμές που επικρατούν στην αγορά: π.χ. για το Ινστιτούτο Goethe περίπου 12 /UE. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας με συνυποβολή της σύμβασης πρακτικής άσκησης της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα μελλοντικά η εκπαίδευση. Πρέπει να αναφέρεται η θέση εκπαίδευσης καθώς και η εγγραφή του αιτούντος σε σειρά μαθημάτων κάποιου φορέα υλοποίησης προγράμματος μαθημάτων γλώσσας. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση βεβαίωσης του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μαθημάτων γλώσσας σχετικά με την τακτική παρακολούθηση, υπολογισμός εξόδων καθώς και προσκόμιση του παραστατικού που αποδεικνύει την πληρωμή. 8. Χρηματοδότηση/παροχή μίας σειράς μαθημάτων γλώσσας, συνοδευτικής της πρακτικής άσκησης Παροχή: Έως και 8 εβδομάδες με έως και 85 ώρες μαθημάτων (UE), η μία ώρα τεκμαίρεται διάρκειας 45 λεπτών. Μέγιστη τιμή: 12 /UE Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας με συνυποβολή της σύμβασης πρακτικής άσκησης της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα μελλοντικά η εκπαίδευση. Πρέπει να αναφέρεται η θέση εκπαίδευσης καθώς και η εγγραφή του αιτούντος σε σειρά μαθημάτων κάποιου φορέα υλοποίησης προγράμματος μαθημάτων γλώσσας. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση βεβαίωσης του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μαθημάτων γλώσσας σχετικά με την τακτική παρακολούθηση, υπολογισμός εξόδων καθώς και προσκόμιση του παραστατικού που αποδεικνύει την πληρωμή. 9. Χρηματοδότηση/παροχή μίας συνοδευτικής της πρακτικής άσκησης επιδοτούμενης δραστηριότητας (σειρά μαθημάτων γλώσσας και υποστηρικτική διδασκαλία επί της επαγγελματικής εκπαίδευσης - βοηθητικά μέσα συνοδευτικά της εκπαίδευσης - abh-εε) Παροχή: Το μέγιστο ύψος των καλυπτόμενων εξόδων για τον συνολικό χρόνο εκπαίδευσης ορίζεται σύμφωνα με τα εφάπαξ (κατ' αποκοπή) ποσά του ΒΑ για τα υποστηρικτικά-συμπληρωματικά βοηθητικά εκπαιδευτικά μέσα και μέτρα (μέτρα abh) τα οποία διαφέρουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, για το Γραφείο Εργασίας στο Plauen ανέρχεται σε 130 για κάθε μήνα και συμμετέχοντα, ενώ στο Saarbrücken ανέρχεται σε 200 για κάθε μήνα και συμμετέχοντα.

7 Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής επιδότησης με συνυποβολή της σύμβασης εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση σχετικά με την τακτική συμμετοχή, βεβαίωση των μέτρων με προσκόμιση των λιστών συμμετεχόντων από τον φορέα εκπαίδευσης και προσκόμιση παραστατικών που αποδεικνύουν την πληρωμή. 10. Υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για την εκπαίδευση (εδώ περιλαμβάνεται και η προπαρασκευαστική σειρά μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, πλήρους φοίτησης) Παροχή: Έως και 818 ανά μήνα συνυπολογιζόμενης της αποζημίωσης που λαμβάνεται για την πρακτική άσκηση, για έως και 3 μήνες (διάρκεια πρακτικής άσκησης). Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης με συνυποβολή της σύμβασης εκπαίδευσης με αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία παροχής της εκπαίδευσης. Πρέπει να αναφέρεται η θέση εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση της εταιρείας που παρέχει την εκπαίδευση σχετικά με την τακτική συμμετοχή στην πρακτική άσκηση. 11. Υποστηρικτικές παροχές για τη διασφάλιση πόρων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον Παροχή: Έως και 818 ανά μήνα συνυπολογιζόμενης της αποζημίωσης που λαμβάνεται για την εκπαίδευση, συν δύο πρόσθετα ταξίδια στο πατρικό σπίτι ανά έτος εκπαίδευσης, ύψους 200 για διαδρομή απόστασης 500 km ή 300 από 500 km και άνω. Το ποσό των 818 αυξάνεται κατά 130 για έξοδα ανατροφής τέκνων, εφόσον ο εκπαιδευόμενος διαθέτει τέκνα. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εταιρικό περιβάλλον, με συνυποβολή της σύμβασης εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Τακτική βεβαίωση της επιχείρησης που παρέχει την εκπαίδευση, περί του ότι συνεχίζεται να υφίσταται η σχέση εκπαίδευσης και ότι ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στην εκπαίδευση. Επίσης προσκόμιση εισιτηρίων. 12. Χρηματοδότηση/παροχή μίας συμπληρωματικής-συνοδευτικής κοινωνικής και επαγγελματικής-παιδαγωγικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας Παροχή: Το μέγιστο ύψος των καλυπτόμενων εξόδων για τον συνολικό χρόνο εκπαίδευσης ορίζεται σύμφωνα με τα εφάπαξ (κατ' αποκοπή) ποσά του ΒΑ για τα υποστηρικτικά-συμπληρωματικά βοηθητικά εκπαιδευτικά μέσα και μέτρα (μέτρα abh) τα οποία διαφέρουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, για το Γραφείο Εργασίας στο Plauen ανέρχεται σε 130 για κάθε μήνα και συμμετέχοντα, ενώ στο Saarbrücken ανέρχεται σε 200 για κάθε μήνα και συμμετέχοντα. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής επιδότησης με συνυποβολή της σύμβασης εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Τακτική αναφορά του παρόχου υπηρεσιών σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τακτική συμμετοχή του αιτούντος καθώς και προσκόμιση των παραστατικών που αποδεικνύουν την πληρωμή.

8 II. Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις αναφορικά με τις εξής επιδοτήσεις είτε κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο είτε συνοδευτικά μίας εξειδικευμένης απασχόλησης σε ένα επάγγελμα στο οποίο η ζήτηση δεν ικανοποιείται από το υπάρχον εργατικό δυναμικό: 1. Χρηματοδότηση μίας σειράς μαθημάτων γερμανικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης Παροχή: Έως και 8 εβδομάδες, για έως και 170 ώρες μαθημάτων (UE), η μία ώρα τεκμαίρεται διάρκειας 45 λεπτών. Η τιμή ανά ώρα διαφέρει από χώρα σε χώρα, μέγιστη τιμή 10 /UE. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας. Πρέπει να αναφέρεται ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος και τα έξοδα για τα μαθήματα. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης από άλλον ανεγνωρισμένο οργανισμό ή μία έγγραφη προσφορά θέσης εργασίας από έναν εγγεγραμμένο στο ΒΑ εργοδότη στη Γερμανία. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση βεβαίωσης του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μαθημάτων σχετικά με την τακτική παρακολούθηση καθώς και προσκόμιση του παραστατικού που αποδεικνύει την πληρωμή. 2. Εφάπαξ (κατ' αποκοπήν) έξοδα ταξιδίου αναχώρησης για συνέντευξη Παροχή: 200 για μία διαδρομή απόστασης έως 500 km, 300 από 500 km και άνω. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν τη συνέντευξη. Πρέπει να αναφέρεται ο εργοδότης. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης άλλου ανεγνωρισμένου οργανισμού, ή μία έγγραφη προσφορά εκπαίδευσης. Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση του εργοδότη ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη (δεν απαιτείται προσκόμιση εισιτηρίων). 3. Έξοδα μετακίνησης για έναρξη απασχόλησης Παροχή: 890 σύμφωνα με το πρόγραμμα "Your first EURES Job" της ΕΕ. Τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλει ο αιτών. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την μετακίνηση επί σκοπώ έναρξης απασχόλησης, και σε αυτήν αναφέρεται η επικείμενη έναρξη απασχόλησης. Πρέπει επίσης να συνυποβληθεί η σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή ένα αντίστοιχο έγγραφο άλλου ανεγνωρισμένου οργανισμού, όπως για παράδειγμα μία έγγραφη σύμβαση εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση σύμβασης εργασίας καθώς και βεβαίωση του εργοδότη ότι υφίσταται απασχόληση. 4. Κάλυψη εξόδων διαδικασίας αναγνώρισης περί του αν το επάγγελμα αποτελεί ρυθμιζόμενη περίπτωση επαγγέλματος με ανικανοποίητη ζήτηση εργατικού δυναμικού Παροχή: Έως και για διαδικαστικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφράσεων και επικυρώσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η κάλυψη και των εξόδων για τυχόν μέτρα ή ενέργειες με σκοπό την προσαρμογή του αιτούντος σε σημαντικά διαφέρουσες καταστάσεις (εκπαίδευση προσαρμογής ή εξέταση καταλληλότητας). Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης με συνυποβολή του αλλοδαπού τίτλου σπουδών και με σύμφωνη γνώμη του προσωπικού του δικτύου EURES το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση εργασίας ή δέσμευση εύρεσης θέσης από άλλον ανεγνωρισμένο οργανισμό ή μία έγγραφη προσφορά θέσης εργασίας από έναν εγγεγραμμένο στο ΒΑ εργοδότη στη Γερμανία. Αποδεικτικά έγγραφα: Προσκόμιση παραστατικού εξόδων από τον αρμόδιο, εξόδων μεταφράσεων και επικυρώσεων καθώς και των παραστατικών πληρωμής. 5. Χρηματοδότηση μαθημάτων γερμανικής γλώσσας με επαγγελματικό προσανατολισμό ή μαθημάτων γερμανικής γλώσσας πλήρους φοίτησης στη Γερμανία, ειδικά για τις ειδικότητες του κλάδου υγείας Παροχή: Έως και 510 UE για 45 λεπτά, στις επικρατούσες στην αγορά τιμές: π.χ. για το Ινστιτούτο Goethe περίπου 12 /UE. Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων γλώσσας. Πρέπει να αναφέρεται ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος

9 μαθημάτων γλώσσας και τα έξοδα για τα μαθήματα. Πρέπει επίσης να συνυποβάλλεται η ισχύουσα σύμβαση εργασίας καθώς και η βεβαίωση ισοδυναμίας τίτλου. Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση του φορέα ο οποίος διεξάγει τα μαθήματα/σεμινάρια εκμάθησης γλώσσας σχετικά με την τακτική συμμετοχή καθώς και αποδεικτικά έγγραφα καταβολής πληρωμής. Απαλλακτική ρήτρα: Η προκείμενη οδηγία υποστήριξης συντάχτηκε στη γερμανική γλώσσα. Το κείμενο διατίθεται ως μετάφραση και σε άλλες γλώσσες. Νομικά δεσμευτική έκδοση του κειμένου, για την ερμηνεία των διατάξεών του, αποτελεί το γερμανικό κείμενο.

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα