Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008

2

3 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008

4 O Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών έχει εγκριθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (αρ. πρακτικού 89/ ) (Έκδοση Α). Έκτοτε, ο Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε εκ νέου το 2005 (Έκδοση Β, αρ. πρακτικού 106/ ) και το 2008 (Έκδοση Γ, αρ. πρακτικού.), µετά από εισήγηση της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών του Τµή- µατος. To Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (T.E.I.) Λαµίας έχει στην απόλυτη κατοχή του την πνευµατική ιδιοκτησία του παρόντος ακαδηµαϊκού εντύπου. Βάσει της νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, απαγορεύεται απόλυτα η αναπαραγωγή ή η χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του παρόντος εντύπου καθώς και η εκτύπωση ή χρήση απευθείας από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. µέρους ή ολόκληρου του εντύπου προκειµένου αυτό να δοθεί προς πώληση, να αντιγραφεί, να δηµοσιοποιηθεί ή να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο πέραν της προσωπικής µελέτης (αρ. πρακτικού 88/ ).

5 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο φοιτητής, κατά την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας, καλείται στην πραγµατικότητα να γράψει ένα βιβλίο για το αντικείµενο το οποίο πραγµατεύεται, καλείται δηλαδή να ηµιουργήσει και να Εκτεθεί. Τα δύο αυτά συστατικά θεωρούνται από την Ακαδη- µαϊκή κοινότητα απαραίτητα για την ολοκλήρωση όχι µόνον της επιστηµονικής, αλλά συνολικά της προσωπικότητας του φοιτητή, θεωρούνται δηλαδή Αρετές που θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή και θα του χρησιµεύουν σε όλες τις εκφάνσεις της. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, στην προσπάθεια της να βοηθήσει τους φοιτητές σ αυτήν την επίπονη διαδικασία, ξεκίνησε από το 2003 την έκδοση του παρόντος Οδηγού ο οποίος έχει σαν σκοπό να καθορίσει το κοινό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται οι διαδικασίες της ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης των πτυχιακών εργασιών. Η Συντακτική του Οµάδα κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες ώστε οι φοιτητές να τον βρουν χρήσιµο και εύχρηστο, και είναι πάντοτε πρόθυµη να ακούσει οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση που θα µπορούσε να τον βελτιώσει. Ο κόπος για την δηµιουργία του παρόντος Οδηγού Πτυχιακών Εργασιών θα ήταν πολύ µεγαλύτερος και το αποτέλεσµα πιθανόν φτωχότερο εάν σε αυτόν δεν είχε συµβάλλει κατά τις προηγούµενες εκδόσεις, µε την ενεργητικότητα και το πάθος που την διακρίνει, η πρώην Καθηγήτρια Εφαρµογών του τµήµατος κ. Ευδοκία Μπίλλη, την οποία η Επιτροπή νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερµά. «Οι Λέξεις, από τη στιγµή που τυπώνονται, αποκτούν τη δική τους Ζωή...» Carol Burnett Η Συντακτική Επιτροπή του Οδηγού, Ελένη Καπρέλη, PhD, MSc Ασηµάκης Κανελλόπουλος, MSc Γεώργιος Παράς, PhD

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Εξέτασης Πτυχιακών Εργασιών Μορφή & οµή Πτυχιακών Εργασιών Αξιολόγηση Πτυχιακών Εργασιών Παραρτήµατα

7 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπόνηση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας είναι η κορυφαία προσπάθεια του φοιτητή να συντάξει και να παρουσιάσει ένα επιστηµονικό κείµενο, που είναι είτε ερευνητική ανασκόπηση (research review), είτε ερευνητική µελέτη (research study), είτε µελέτη ατοµικής περίπτωσης (case study). Οι µαθησιακοί στόχοι της Πτυχιακής εργασίας είναι: Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων αναζήτησης αρθρογραφικών και βιβλιογραφικών πηγών (χρήση διαδικτύου, χρήση υλικού βιβλιοθηκών, γενικές και επιστηµονικές µηχανές αναζήτησης πληροφοριών, ειδικές βάσεις δεδοµένων), H ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης των αρθρογραφικών και βιβλιογραφικών πηγών µε επιστηµονικά κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας, Η ανάπτυξη ικανοτήτων οργάνωσης της δοµής αλλά και του υλικού της εργασίας, Η ανάπτυξη ικανοτήτων κρίσης, σχολιασµού και σύνθεσης των επιστηµονικών πληροφοριών µε την δυνατότητα διεξαγωγής συµπερασµάτων, Η ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης (προφορική ανακοίνωση) των αποτελεσµάτων της εργασίας µε τη βοήθεια σύγχρονων µέσων (π.χ PowerPoint), H ανάπτυξη ικανοτήτων τήρησης χρονοδιαγραµµάτων, H ανάπτυξη ικανοτήτων τήρησης συγκεκριµένων προτεινόµενων κανόνων συγγραφής όσον αφορά στην µορφή της εργασίας. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση ερευνητικής ή ατοµικής µελέτης, οι µαθησιακοί στόχοι είναι: Η εισαγωγή του Φοιτητή στον τρόπο σκέψης, οργάνωσης και ανίχνευσης των προβληµάτων, που επιδέχονται ερευνητικής διερεύνησης, ερµηνείας και απάντησης, Η εισαγωγή του Φοιτητή στην διαδικασία διεξαγωγής µετρήσεων, Η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και συζήτησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Σ Ε Λ Ι Α 1

8 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με σκοπό την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών ορίζεται από το Συµβούλιο Τµήµατος τριµελής Επιτροπή αποτελούµενη από µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών: Είναι υπεύθυνη για την οµαλή λειτουργία της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. Εισηγείται στο Συµβούλιο Τµήµατος για θέµατα που σχετίζονται µε την Εκπόνηση των Πτυχιακών Εργασιών. Παραλαµβάνει τα υπό έγκριση θέµατα πτυχιακών εργασιών, τα επεξεργάζεται και τα εισηγείται προς έγκριση στο Συµβούλιο του Τµήµατος. Ορίζει το χρονοδιάγραµµα ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης των Πτυχιακών Εργασιών. Υποστηρίζει τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και µεριµνά για την επίλυση πιθανών προβληµάτων. Οργανώνει διαλέξεις σχετικά µε την διεξαγωγή των Πτυχιακών Εργασιών προάγοντας τους µαθησιακούς στόχους του µαθήµατος. Εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος κατάλογο εκπαιδευτικών που µπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη εκπόνησης και αξιολόγησης Πτυχιακών Εργασιών. Αναφέρει προς το Συµβούλιο του Τµήµατος τυχόν προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια ανάθεσης και εκπόνησης των Πτυχιακών Εργασιών προς επίλυσή τους. Σ Ε Λ Ι Α 2

9 Απαντάει γραπτώς σε αιτήσεις-θέµατα που υποβάλλουν οι φοιτητές προς την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών και που αφορούν την εκπόνηση / ανάθεση πτυχιακής εργασίας. Είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία του προγράµµατος εξέτασης των πτυχιακών εργασιών συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής (για κάθε πτυχιακή), τα οποία και εισηγείται προς έγκριση στο Συµβούλιο του Τµήµατος. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών επικοινωνεί µε τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω ανακοινώσεων είτε αναρτηµένων στον πίνακα ανακοινώσεων των Πτυχιακών Εργασιών (στον 1 ο όροφο της Σχολής), είτε στην πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Λαµίας στην διεύθυνση είτε στην επίσηµη ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας στην διεύθυνση Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επικοινωνούν µε τα µέλη της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή κατ ιδίαν σε προκαθορισµένες ώρες οι οποίες είναι αναρτηµένες στο γραφείο του κάθε µέλους της Επιτροπής. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το Συµβούλιο του Τµήµατος ορίζει τους εκπαιδευτικούς (Εισηγητές) που επιβλέπουν την εκπόνηση των Πτυχιακών Εργασιών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι όσοι προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας κάθε τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (µέλη Ε.Π ή έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό). Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαµβάνει την επίβλεψη τριών (3) το πολύ θεµάτων Πτυχιακών Εργασιών ανά εξάµηνο (έξι ανά ακαδηµαϊκό έτος), έχει δε την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών τον αριθµό των πτυχιακών που τελούν υπό την εισήγησή του, ούτως ώστε να µην αναλάβει περισσότερα θέµατα από όσα του αναλογούν ανά εξάµηνο ή έτος. Σ Ε Λ Ι Α 3

10 Οι φοιτητές µπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας το πρώτο δεκαπενθήµερο (15) κάθε εξαµήνου (δηλαδή, παράλληλα µε τις δηλώσεις των µαθηµάτων) µέσω της Γραµµατείας του Τµήµατος, χρησιµοποιώντας το έντυπο A του παραρτήµατος του παρόντος οδηγού. Η αίτηση του εντύπου Α περιλαµβάνει την επιλογή τριών (3) θεµατικών ενοτήτων κατά σειρά προτίµησης του φοιτητή και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Σε περίπτωση επιλογής της ίδιας θεµατικής ενότητας από δύο ή περισσότερους φοιτητές, προηγείται ο φοιτητής του οποίου η αίτηση έχει µικρότερο αριθµό πρωτοκόλλου (στη Γραµµατεία του Τµήµατος). ικαίωµα υποβολής αίτησης για ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας έχουν µόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των µαθηµάτων ειδικότητας έως και του Ε εξαµήνου, καθώς και µαθηµάτων ειδικότητας του ΣΤ και Ζ εξαµήνων, τα οποία σχετίζονται µε τις θεµατικές ενότητες που ο φοιτητής επιθυµεί να επιλέξει. Συνεπακόλουθα, η αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών του Τµήµατος συνοδεύεται µε αναλυτική βαθµολογία µε την ευθύνη της Γραµµατείας του Τµήµατος. Οι διδακτικές µονάδες για την δήλωση της πτυχιακής εργασίας είναι 20 και χρεώνονται στον φοιτητή µόνο σε ένα εξάµηνο, είτε το ίδιο εξάµηνο δήλωσης της πτυχιακής εργασίας, είτε σε ένα άλλο εξάµηνο κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας, κατ επιλογή του φοιτητή. Σε περίπτωση αποτυχίας ή σε περίπτωση αλλαγής θέµατος λόγω υπαιτιότητας του φοιτητή, ο τελευταίος οφείλει να δηλώσει ξανά την πτυχιακή εργασία οπότε και ξαναχρεώνεται 20 διδακτικές µονάδες για ένα εξάµηνο. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις αιτήσεις των φοιτητών και µετά από την αξιολόγηση και επεξεργασία τους, αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων των πτυχιακών εργασιών την κατανοµή των θεµατικών ενοτήτων και εισηγητών των φοιτητών που έκαναν αίτηση. Εντός 40 ηµερών (το ακριβές χρονικό διάστηµα καθορίζεται µέσω ανακοίνωσης της Σ Ε Λ Ι Α 4

11 Επιτροπής) από την κοινοποίηση των εισηγητών, ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει την περίληψη και την τελική διαµόρφωση του τίτλου της πτυχιακής εργασίας στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών χρησιµοποιώντας το έντυπο Β του παραρτήµατος. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εµβαθύνει στο θέµα που έχει επιλέξει και σε συνεργασία µε τον εισηγητή του να το τροποποιήσει, βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έχει κάνει. Εάν σε αυτό το χρονικό διάστηµα ο φοιτητής δεν έχει καταθέσει την περιγραφή της πτυχιακής του εργασίας (έντυπο Β ), δεν κατοχυρώνεται η θεµατική ενότητα/θέµα και ο εισηγητής και υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ανάθεσης πτυχιακής το επόµενο εξάµηνο. Σηµειωτέον ότι, στο συµπληρωµένο έντυπο Β θα πρέπει να φαίνεται καθαρά (από τον τίτλο και την περίληψη) ότι το θέµα της πτυχιακής εργασίας έχει συνάφεια µε την Φυσικοθεραπεία. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών επεξεργάζεται τους τίτλους και τις περιλήψεις σχετικά µε το εάν αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζει για τις πτυχιακές εργασίες ο παρόν οδηγός, τόσο δοµικά όσο και επιστηµονικά. Σε περίπτωση όπου δεν ανταποκρίνονται, ενηµερώνεται ο φοιτητής ή/και ο εισηγητής και αναπροσαρµόζονται, καταθέτοντας νέο θέµα και περίληψη εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός. Η τελική ηµεροµηνία υποβολής νέων θεµάτων καθορίζεται µε ανακοίνωση της Επιτροπής Πτυχιακών και είναι δεσµευτικό. Ενθαρρύνονται οι φοιτητές να συµβουλεύονται τα µέλη της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών για την όποια διευκόλυνσή τους στην διόρθωση του θέµατος. Όπως φαίνεται και από το έντυπο Β, η περίληψη πρέπει να αναφέρει καθαρά και να τεκµηριώνει τον σκοπό της εργασίας, καθώς και να παραθέτει µία µικρή ανασκόπηση (επιστηµονικό υπόβαθρο) του επιλεγµένου θέµατος, στηριγµένη σε αναφορές στη διεθνή αρθρογραφία. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις αιτήσεις (µε τον τελικό τίτλο και την περίληψη) των σπουδαστών, εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος την επικύρωση των θεµάτων των πτυχιακών εργασιών σ αυτήν την τελική τους µορφή, ανά φοιτητή µαζί µε τον εκάστοτε εισηγητή. Τα θέµατα ανακοινώνονται Σ Ε Λ Ι Α 5

12 στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς και από τη στιγµή της έγκρισής τους από το Συµβούλιο Τµήµατος αρχίζει να µετράει ο χρόνος για την εκπόνησή τους. Προτείνεται ο φοιτητής να διαλέγει θέµατα πρωτότυπα, τα οποία δεν έχουν δοθεί σε προηγούµενες πτυχιακές. Η λίστα µε τα θέµατα των πτυχιακών προηγούµενων ετών βρίσκεται στην βιβλιοθήκη και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (http:// ), ενώ για τρέχουσες πτυχιακές ενηµερώνει η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Σε περιπτώσεις που η πτυχιακή εργασία είναι είτε ερευνητική είτε µελέτη ατοµικής περίπτωσης, αµέσως µετά την έγκριση του θέµατος από το Συµβούλιο Τµήµατος και πριν την εκπόνηση του ερευνητικού µέρους της εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται σε συνεργασία µε τον εισηγητή του, να καταθέσει αίτηση προς την Επιτροπή Ηθικής και εοντολογίας του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (έντυπο Γ ) στην Γραµµατεία. Στην αίτηση αυτή πρέπει να φαίνεται η ολοκληρωµένη ερευνητική πρόταση µε όλες τις λεπτοµέρειες που αφορούν σε θέµατα δεοντολογίας. Η Επιτροπή Ηθικής και εοντολογίας επεξεργάζεται τα θέµατα προκειµένου αυτά να εγκριθούν. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι προκύπτουν δεοντολογικά προβλήµατα έχει το δικαίωµα από το να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις έως και να απορρίψει την εκάστοτε ερευνητική πρόταση. Η διεξαγωγή των µετρήσεων γίνεται µόνον και εφόσον έχει εγκριθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο του φοιτητή από την Επιτροπή Ηθικής και εοντολογίας. Ο φοιτητής οφείλει να παραλάβει από την Γραµµατεία αντίγραφο του Πρακτικού έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής και εοντολογίας πριν την έναρξη διεξαγωγής των µετρήσεων, και το συµπεριλαµβάνει στα παραρτήµατα της Πτυχιακής Εργασίας. Το έντυπο Γ βρίσκεται σε.doc µορφή (όπως και όλα τα άλλα έντυπα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου του, να συναντά /επικοινωνεί µε τον Σ Ε Λ Ι Α 6

13 εισηγητή του τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισηγητής λαµβάνει σοβαρά υπ όψιν του στην τελική βαθµολόγηση της πτυχιακής εργασίας την έλλειψη συνεργασίας του µε τον φοιτητή. Οι φοιτητές οφείλουν επίσης να παραδίδουν στον εισηγητή τους, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, τµήµατα της πτυχιακής τους εργασίας (ή αποτελέσµατα των ερευνών τους) προς µελέτη/ διόρθωση. Η παράδοση στον εισηγητή ολοκληρωµένης πτυχιακής εργασίας εφ άπαξ κρίνεται ως απαράδεκτη και αντίθετη µε τον παρόν κανονισµό, ιδιαίτερα εάν αυτό συµβεί λίγες ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των πτυχιακών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εισηγητής υποχρεούται να µην συµφωνήσει στην κατάθεση της εργασίας αλλά µόνον κατόπιν των τυχόν διορθώσεων που ο ίδιος θα έχει επισηµάνει ότι απαιτούνται. Μετά την τελική επικύρωση του θέµατος της Πτυχιακής Εργασίας από το Συµβούλιο του Τµήµατος ο φοιτητής έχει προθεσµία ενός (1) επιπλέον έτους για την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει την Πτυχιακή του Εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε θα πρέπει να καταθέσει αίτηση προς το Συµβούλιο του Τµήµατος, υπογεγραµµένη από τον εισηγητή του, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης, αιτώντας παράλληλα την παράταση της χρονικής περιόδου εκπόνησής της. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας διακόπτεται και ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας. Απαγορεύεται αυστηρώς η λογοκλοπή, η οποία θεωρείται σοβαρό Ακαδηµαϊκό παράπτωµα. Οι φοιτητές οι οποίοι υποπίπτουν σε αυτό το παράπτωµα παραπέµπτονται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΤΕΙ Λαµίας. Ως λογοκλοπή ορίζεται η µεταφορά αυτούσιου τµήµατος κειµένου (πρόταση, παράγραφος κ.λ.π) άλλου συγγραφέα χωρίς την χρήση παραποµπής και εισαγωγικών. Ο εισηγητής είναι απόλυτα αρµόδιος και υπόχρεος να ελέγχει τα φαινόµενα λογοκλοπής, επιπλήττει δε ή και παραπέµπει τον φοιτητή στην επιτροπή πτυχιακών για κυρώσεις όταν τα επισηµάνει. Με το πέρας της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής καταθέτει αίτηση Σ Ε Λ Ι Α 7

14 εξέτασης προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος (έντυπο ) την οποία την υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, δίνοντας την έγκρισή του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιώντας µε τον τρόπο αυτόν ότι η παρούσα πτυχιακή έχει την δυνατότητα να βαθµολογηθεί επιτυχώς (τουλάχιστον µε τον βαθµό 5). Προκειµένου η αίτηση αυτή να πρωτοκολληθεί από την γραµµατεία, ο φοιτητής πρέπει να έχει µαζί του ως αποδεικτικό στοιχείο τα αντίτυπα των πτυχιακών εργασιών. Ο φοιτητής εκτυπώνει την Πτυχιακή του Εργασία σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία µε προσωπική του ευθύνη παραδίδει, το ένα στον εισηγητή του και τα άλλα δύο στην Γραµµατεία του Τµήµατος. Η βιβλιοδέτηση σε αυτήν την φάση είναι απλή (π.χ. σπιράλ, απλή θερµοκόλληση κτλ.) διότι µπορεί να ζητηθεί από τον φοιτητή κατά την εξέταση να προβεί σε τροποποιήσεις. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η τελευταία προθεσµία παράδοσης των αντιτύπων των πτυχιακών είναι µέχρι 10 Σεπτεµβρίου (για την ορκωµοσία του Νοεµβρίου), µέχρι 10 Φεβρουαρίου (για την ορκωµοσία του Απριλίου), και µέχρι 10 Μαΐου (για την ορκωµοσία του Ιουλίου). Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, συµβατά µε τις ηµεροµηνίες ορκωµοσίας. Τα διαστήµατα αυτά είναι: 1 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Σεπτεµβρίου µε πρώτη εβδοµάδα Οκτωβρίου για την ορκωµοσία του Νοεµβρίου, 2 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Φεβρουαρίου µε πρώτη εβδοµάδα Μαρτίου για την ορκωµοσία του Απριλίου και, 3 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Μαΐου µε πρώτη εβδοµάδα Ιουνίου για την ορκωµοσία του Ιουλίου. Το πρόγραµµα εξέτασης και παρουσίασης των πτυχιακών, καθώς και η τριµελής επιτροπή αξιολόγησής τους, ανακοινώνονται από την Επιτροπή Πτυχιακών Σ Ε Λ Ι Α 8

15 Εργασιών εντός µίας περίπου εβδοµάδας µετά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των αντιτύπων. Η ανακοίνωση του προγράµµατος εξέτασης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των πτυχιακών εργασιών και στις σχετικές ιστοσελίδες επικοινωνίας (βλέπε σελ. 3). Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι φοιτητές του Τµήµατος είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνονται για το πρόγραµµα. Οι πτυχιακές εξετάζονται από τριµελή εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον εισηγητή και δύο εξεταστές - καθηγητές οι οποίοι καθορίζονται από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Η διαδικασία εξέτασης περιλαµβάνει την παρουσίαση της εργασίας στο αµφιθέατρο της ΣΕΥΠ, παρουσία της εξεταστικής επιτροπής, φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας, καθηγητών ή φίλων και συγγενών, στα πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης περιλαµβάνει δεκάλεπτη (10) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή και δεκαπεντάλεπτη (15) εξέταση από την εξεταστική επιτροπή. Η επίβλεψη της προετοιµασίας της παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας από τον φοιτητή, συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του εισηγητή. Η βαθµολογία της πτυχιακής εργασίας πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες / κριτήρια αξιολόγησης που αναγράφονται στο 7 ο κεφάλαιο του παρόντος οδηγού και κάθε εξεταστής είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τα κριτήρια αυτά. Η βαθµολογία της εξεταστικής επιτροπής καταγράφεται στο Έντυπα Ε το οποίο αποτελείται από α) την αναλυτική βαθµολόγηση τµηµάτων της εξέτασης (π.χ. αρθρογραφία, υποστήριξη κτλ.), β) την εισηγητική έκθεση την οποία συµπληρώνει ο επιβλέπον καθηγητής, και γ) τυχόν αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της πτυχιακής. Το πρακτικό εξέτασης κατατίθεται στην Γραµµατεία από τον εισηγητή καθηγητή εντός 3 ηµερών. Είναι υποχρέωση του κάθε εκπαιδευτικού να παρευρίσκεται είτε ως εισηγητής είτε ως εξεταστής στην υποστήριξη-εξέταση της εργασίας του φοιτητή σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο εξεταστών- καθηγητών, το πρακτικό παραµένει στην Γραµµατεία µέχρι ο απών καθηγητής να συµπληρώσει την βαθµολογία και να το υπογράψει (εντός 3 ηµερών Σ Ε Λ Ι Α 9

16 από την κατάθεση του πρακτικού εξέτασης). Επιπλέον, ο καθηγητής θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη και υπογεγραµµένη αιτιολόγηση της απουσίας του στην Γραµµατεία προς την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Στην περίπτωση απουσίας από την εξεταστική επιτροπή του εισηγητή, η εξέταση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί και το θέµα διευθετείται αναλόγως από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Η εξεταστική επιτροπή, κατόπιν της εξέτασης και βαθµολόγησης του φοιτητή σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το Τµήµα (βλ. σχετικό κεφάλαιο 7 ο ), έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συγκεκριµένες διορθώσεις, αντίγραφο των οποίων λαµβάνει ο φοιτητής µετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας. Μετά το πέρας της εξέτασης ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος το τελικό αντίτυπο της Πτυχιακής του Εργασίας µε σκληρό δερµατόδετο εξώφυλλο καθώς επίσης και CD µε την περίληψη της εργασίας του (τίτλος, ονοµατεπώνυµο φοιτητή, ονοµατεπώνυµο εισηγητή, ηµεροµηνία, περίληψη και 5-8 λέξεις κλειδιά). Ο εισηγητής ορίζεται σαν αποκλειστικά υπεύθυνος για να ελέγξει εάν έγιναν οι τυχόν διορθώσεις/τροποποιήσεις πριν την κατάθεση του τελικού αντιτύπου της πτυχιακής εργασίας στη γραµµατεία του τµήµατος και το υπογράφει στο εσώφυλλο. Το αντίτυπο αυτό και το CD προορίζονται για την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Πληροφορίες για το τελικό εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας (π.χ. λογότυπο, γραµµατοσειρά κτλ.) παρατίθενται σε παρακάτω κεφάλαιο του παρόντος οδηγού. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Σε περίπτωση δηµοσίευσης που στηρίζεται σε υλικό της πτυχιακής εργασίας, το όνοµα του πρώτου συγγραφέα θα κατέχει ο επιβλέπων εισηγητής, σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Σ Ε Λ Ι Α 1 0

17 6. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι χωρισµένη σε δύο (2) βασικά µέρη-ενότητες, το Γενικό και το Ειδικό µέρος της εργασίας. Τα µέρη αυτά δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται σε αυτήν, αλλά εξυπηρετούν την καλύτερη δόµησή της καθώς και την ταξινόµηση των θεµατικών ενοτήτων. Η αναλογία µεταξύ του 1 ου και 2 ου µέρους θα πρέπει να είναι 1 προς 2. Για παράδειγµα, εάν το Γενικό (1 ο µέρος) της πτυχιακής εργασίας είναι 30 σελίδες το Ειδικό (2 ο µέρος) θα πρέπει να είναι 60 σελίδες. Η πτυχιακή εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε συνολικό όγκο τις 120 σελίδες, ενώ το κυρίως κείµενο θα πρέπει να είναι µεταξύ λέξεων (εξαιρούνται οι πίνακες, οι λεζάντες και οι αναφορές από τη µέτρηση των λέξεων). Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι χωρισµένη σε κεφάλαια και να ακολουθείται το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης, η δε αρίθµησή τους να είναι συνεχής και στα δύο µέρη της. Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας είναι η Εισαγωγή και το τελευταίο τα Συµπεράσµατα. Η δοµή των πτυχιακών εργασιών πρέπει να έχει την εξής µορφή: Εξώφυλλο Σελίδα τίτλου (εξώφυλλο) Περίληψη Ευχαριστίες Περιεχόµενα Συντοµογραφίες (πίνακας βραχυγραφιών ή συντµήσεων) Κατάλογος εικόνων Κατάλογος πινάκων (διαγραµµάτων, γραφηµάτων κ.λ.π.) Εισαγωγή (1 ο κεφάλαιο) Επόµενα κεφάλαια του 1 ου µέρους (Ανασκόπηση) 1 ο µέρος Σκοπός εργασίας 2 ο µέρος Επόµενα κεφάλαια του 2 ου µέρους (αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της πτυχιακής, βλ. παρακάτω) Σ Ε Λ Ι Α 1 1

18 Συµπεράσµατα (τελευταίο κεφάλαιο) Αναφορές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια, πρακτικά συνεδρίων, συνεντεύξεις, πρωτόκολλα κτλ.) Παραρτήµατα ηµοσιεύσεις (εάν υπάρχουν και είναι σχετικές µε την πτυχιακή εργασία) Μεταξύ του 1 ου κεφαλαίου (Εισαγωγή) και του τελευταίου κεφαλαίου (Συµπεράσµατα), η παραπάνω δοµή διαφοροποιείται αν η πτυχιακή είναι ερευνητική εργασία (research project) ή περιπτωσιακή µελέτη (case study). Η διαφοροποίηση στη δοµή των ερευνητικών εργασιών και περιπτωσιακών µελετών είναι η εξής: Εισαγωγή (1 ο κεφάλαιο) Επόµενα κεφάλαια του 1 ου µέρους (Ανασκόπηση) Σκοπός και ερευνητική (-ες) υπόθεση (-σεις) Μέθοδος Αποτελέσµατα Συζήτηση Συµπεράσµατα (τελευταίο κεφάλαιο) 1 ο µέρος 2 ο µέρος Στο 1 ο (γενικό) µέρος των ερευνητικών εργασιών γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέµατος, η ανάλυση των βασικών του πτυχών του, η αναφορά στις θέσεις άλλων συγγραφέων, η παράθεση σχετικών ερευνών κτλ. Εάν πρόκειται για ερευνητική ανασκόπηση, το 2 ο (ειδικό) µέρος της πτυχιακής εργασίας ξεκινά µε τον σκοπό της εργασίας, και εν συνεχεία, αναφέρεται και περιγράφεται η φυσικοθεραπευτική ή γενικότερα η θεραπευτική προσέγγιση του θέµατος της εργασίας. Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, γίνεται παράθεση της αποτελεσµατικότητας των µέχρι τώρα παρεµβάσεων, κριτική ανάλυση των σχετικών µε το θέµα δηµοσιευµένων εργασιών, περιγραφή και ανάλυση των απόψεων του φοιτητή οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο τεκµηριωµένες κτλ. Εάν πρόκειται για ερευνητική εργασία ή περιπτωσιακή µελέτη, στο 2 ο (ειδικό ή Σ Ε Λ Ι Α 1 2

19 ερευνητικό) µέρος αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας και η Ερευνητική Υπόθεση (ή οι ερευνητικές υποθέσεις), η µεθοδολογία της έρευνας, (δείγµα και έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και εοντολογίας, κριτήρια επιλογής και απόρριψης, περιγραφή οργάνων µέτρησης, διαδικασία µέτρησης και στατιστική ανάλυση) το αντικείµενο αυτής (υλικό-όργανα µέτρησης), τα αποτελέσµατα, η συζήτηση και τα συµπεράσµατα (βλ. σχετική ανάλυση παρακάτω). Σε γενικές γραµµές, οι ερευνητικές µελέτες ακολουθούν την καθορισµένη από τα διεθνή περιοδικά δοµή των ερευνητικών άρθρων, σε πιο ανεπτυγµένη µορφή, και οι εισηγητές υποχρεούνται να καθοδηγήσουν τους φοιτητές στην κατανόηση της δοµής αυτής. Η ιατύπωση όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνεται µε τον πλέον λεπτοµερή και σαφή τρόπο. Η ανάπτυξη θα πρέπει να διακρίνεται για την αλληλουχία και τη συνέπεια των συλλογισµών και των συµπερασµάτων, όπως και για την πληρότητα, τον ορθολογισµό και τη δύναµη των επιχειρηµάτων. Ο κάθε εισηγητής είναι υπεύθυνος στο να δώσει στον φοιτητή του τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη της δοµής της εργασίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ιδιοµορφία του εκάστοτε θέµατος, σε συνδυασµό µε το προσωπικό στυλ του φοιτητή και του εισηγητή, είναι αυτά που καθορίζουν την τελική µορφή της πτυχιακής εργασίας. ΕΞΩΦΥΛΛΟ Χρησιµοποιείται βιβλιοδεσία µε σκληρό δερµατόδετο εξώφυλλο σε χρώµα µπλε σκούρο και χρυσαφί γράµµατα. Τα στοιχεία του εξώφυλλου όπως πρέπει να είναι στο τελικό αντίτυπο παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα. Οι δύο πρώτες φράσεις του εξώφυλλου, το «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.)» και η «Πτυχιακή εργασία µε θέµα:» πρέπει να γράφονται µε γραµµατοσειρά 14, µε γράµµατα έντονα, 12 στιγµών, όρθια, στο κέντρο της σελίδας, ενώ τα υπόλοιπα (όνοµα φοιτητή, εισηγητή και ηµεροµηνία) µε γραµµατοσειρά 12, µε αριστερή στοίχιση. Στην πλάτη του εντύπου της εργασίας, όπου γίνεται η θερµοκόλληση, πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του φοιτητή και το έτος συγγραφής της πτυχιακής εργασίας. Το λογότυπο της φυσικοθεραπείας βρίσκεται στα έγγραφα στην ιστοσελίδα eclass.teilam.gr/phys113/ Σ Ε Λ Ι Α 1 3

20 ΣΕΛΙ Α ΤΙΤΛΟΥ (ΕΣΩΦΥΛΛΟ) Η σελίδα τίτλου ή εσώφυλλο πρέπει να είναι πανοµοιότυπη µε το εξώφυλλο. Μετά το ονοµατεπώνυµο του εισηγητή θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος στον οποίον υπογράφει ο εισηγητής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περίληψη αποτελεί την µικρογραφία της πτυχιακής εργασίας χωρίς όµως να ξεπερνά σε έκταση τη µία (1) σελίδα. Σε αυτήν ο φοιτητής πρέπει µε αµεσότητα και συντοµία να τεκµηριώνει τον σκοπό της εργασίας του και να κάνει µια µικρή αναφορά του ειδικού αντικειµένου που πραγµατεύεται. Σε περίπτωση ερευνητικής εργασίας ή περιπτωσιακής µελέτης, ο φοιτητής στην περίληψη παραθέτει τον σκοπό Σ Ε Λ Ι Α 1 4

21 της εργασίας, τη µέθοδο, τα κύρια αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα. Επίσης, στο τέλος της περίληψης δίνονται 5 λέξεις κλειδιά, σχετικά µε το θέµα της εργασίας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στις ευχαριστίες γίνεται συνήθως αναφορά στον εισηγητή της πτυχιακής εργασίας, τους γονείς, τους δασκάλους, τους συναδέλφους, τους δοκιµαζόµενους που συµµετείχαν στην ερευνητική µελέτη και όλους όσους άµεσα ή έµµεσα βοήθησαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ εκαδικό σύστηµα Τα περιεχόµενα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχή της πτυχιακής εργασίας διότι δίνουν στον αναγνώστη αµέσως και µε την πρώτη µατιά την ταυτότητά της, δείχνουν δηλαδή τι µπορεί να περιµένει ο αναγνώστης από την εργασία που έχει στα χέρια του. Στα περιεχόµενα χρησιµοποιείται το δεκαδικό σύστηµα που χρησιµοποιεί µόνον αραβικούς αριθµούς, οι οποίοι σε κάθε διαίρεση δίνουν την δυνατότητα άλλων εννέα (9) υποδιαιρέσεων, από το 1-9. Το δεκαδικό σύστηµα διαίρεσης του υλικού είναι το προτεινόµενο, παράδειγµα του οποίο παρατίθεται στο διπλανό σχεδιάγραµµα ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (πίνακας συντµήσεων) 2. Οι συντετµηµένοι τίτλοι έχουν παγιωθεί µε ορισµένη µορφή στην 2.1. επιστηµονική τεχνογραφία και πρακτική, γι αυτό και δεν θα πρέπει να εφευρίσκονται νέες αυθαίρετες συντµήσεις αλλά να χρησιµοποιούνται οι καθιερωµένες. Νέες συντµήσεις χρησιµοποιούνται, όταν πρόκειται για άγνωστους ή νέους στη διεθνή βιβλιογραφία όρους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται συχνά µέσα στην εργασία. Η σύντµηση απαρτίζεται από τα αρχικά των λέξεων του τίτλου π.χ. η σύντµηση Κ.Ν.Σ. δηλώνει το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. Σ Ε Λ Ι Α 1 5

22 Καλό είναι στο κείµενο της πτυχιακής εργασίας να µην χρησιµοποιούνται πάρα πολλές συντµήσεις. Εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, (λόγω µεγάλου όγκου, πολλών ειδικών όρων, για αποφυγή επαναλήψεων κ.λ.π.), τότε θα πρέπει στην αρχή κάθε κεφαλαίου όπου αναφέρεται ο τίτλος (ή όρος) για πρώτη φορά, να υπάρχει η πλήρης αναγραφή του µαζί µε την συντοµογραφία του σε παρένθεση, καθώς και να υπάρχει, (µετά τα περιεχόµενα) ένας συγκεντρωτικός πίνακας συντοµογραφιών µε απόλυτη αλφαβητική σειρά (Ελληνικά και ξενόγλωσσα µαζί, π.χ Α/Β/Γ/G/ / ). Είναι γενικός κανόνας, όταν για πρώτη φορά συναντάται ένας όρος που πρόκειται να συντµηθεί, να αναγράφεται ολογράφως µε την συντοµογραφία του σε παρένθεση. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΩΝ Οι κατάλογοι Εικόνων - Πινάκων τοποθετούνται µεταξύ των συντοµογραφιών και του πρώτου κεφαλαίου (εισαγωγή) σε ξεχωριστές σελίδες. Η αρίθµηση των εικόνων και των πινάκων είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγµα, ο 3 ος πίνακας του 6 ου κεφαλαίου θα είναι ο Πίνακας 6.3. Στον κατάλογο εικόνων πινάκων γράφουµε την υποσηµείωση, την πηγή προέλευσης της εικόνας και την σελίδα στην οποία βρίσκεται η κάθε εικόνα ή πίνακας. Στις εικόνες συµπεριλαµβάνονται τα διαγράµµατα, σκίτσα, φωτογραφίες, γραφήµατα κ.λ.π. [π.χ. (Εικόνα ιάγραµµα σχέσης περιµέτρου κεφαλής - ηλικίας)]. Στο κυρίως κείµενο της πτυχιακής εργασίας η παράθεση στις εικόνες και στους πίνακες είναι υποχρεωτική και γίνεται µέσα σε παρένθεση, µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα [π.χ. (Πίνακας 3.12.)]. Η λεζάντα (επεξήγηση & πηγή προέλευσης) είναι υποχρεωτική και βρίσκεται, για τις µεν εικόνες στο κάτω µέρος αυτών, για τους δε πίνακες στο πάνω µέρος. Η γραµµατοσειρά της λεζάντας των εικόνων και πινάκων θα πρέπει να είναι µε χαρακτήρες κανονικούς, µεγέθους 11 στιγµών (points) και το διάστιχο να είναι µονό. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή αποτελεί σπουδαίο µέρος της πτυχιακής εργασίας, γι αυτό και η σύνταξη της πρέπει να γίνεται µε πολλή προσοχή και επιµέλεια. Η εισαγωγή παρέχει Σ Ε Λ Ι Α 1 6

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/14 Η πτυχιακή εργασία αποτελεί µελέτη επί ενός εξειδικευµένου αντικειµένου της επιστήµης και τεχνολογίας και ωθεί τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα