επαγγελματικές συντάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επαγγελματικές συντάξεις"

Transcript

1 H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Οι προσδοκίες και τα αγκάθια για τα stress tests Διαβάστε: Interamerican Διαβάστε: Επένδυση 2,2 εκατ. ευρώ για οδική βοήθεια MetLife Alico Σελίδες 9 Σελίδα 6 Μεγάλος χορηγός στο Concours d Elegance της ΦΙΛΠΑ ING Αποπληρώνει τη βοήθεια των 10 δισ. ευρώ στο ολλανδικό κράτος Σελίδα 2 Τράπεζα Πειραιώς Τα οφέλη από το placement και τα επόμενα βήματα Ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ η ς Ευ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ο π τ ι κ ή ς Α ρ χ ή ς γ ι α τ ο Αυστηρά stress tests για τις ασφαλιστικές και το 2014 και έμφαση στις Ευρώπη ΑΕΓΑ Σελίδα 12 Πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 59,65% στο εννεάμηνο Σελίδα 6 International Life Σε ανοδική πορεία Σελίδα 6 Ιντερσαλόνικα επαγγελματικές συντάξεις Σελίδα 7-8 Του Λάμπρου Καραγεώργου Νέα stress tests αναμένεται να διεξαχθούν το 2014 στον κλάδο των ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ε- ποπτική Αρχή Ασφαλίσεων (EIOPA), ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση του θεσμού των επαγγελματικών συντάξεων και στην προστασία του καταναλωτή. Οι επαγγελματικές συντάξεις ανεβαίνουν ψηλά στην α- τζέντα της EIOPA καθώς αναμένεται και νέα οδηγία για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ). Όπως αναφέρει η EIOPA στον προγραμματισμό της, το 2014 αναμένεται να διεξαχθούν εναρμονισμένοι πανευ- Συνέχεια στη σελίδα 2 Νέος κύκλος σπουδών Σελίδα 13 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Στο Διαβαλκανικό ο Αυξέντιος Καλαγκός Σελίδα 10 CNP Cyprus Insurance Αλλαγές σε τίτλους και σήματα Σελίδα 14 ΤτΕ: Ενισχύεται η ευρωστία της Εθνικής Ασφαλιστικής Κίνηση για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής ε- πάρκειας της Εθνικής Α- σφαλιστικής χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το θέμα της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτων της Εθνικής στην Arch, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Σελίδα 2 ΥΓΕΙΑ Θεραπεία της ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας χωρίς ανοιχτό χειρουργείο Σελίδα 10 Insurance Europe Επιμένει στις τροποποιήσεις του λογιστικού προτύπου Σελίδα 15 ΑΧΑ Ασφαλιστική Για την πρόληψη του διαβήτη Τριακόσιοι πελάτες, συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύου, εργαζόμενοι, καθώς και τα παιδιά τους, συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΧΑ Ασφαλιστική σε συνεργασία με την Κάρτα Διαβήτη στη Θεσσαλονίκη Σελίδα 14

2 2 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Αυστηρά stress tests για τις ασφαλιστικές και το 2014 και έμφαση στις επαγγελματικές συντάξεις Συνέχεια από τη σελ. 1 Ο κ. Ralph Hamers Οδηγία για τις επαγγελματικές συντάξεις Όσον αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, η EIOPA διαπιστώνει ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν σημαντικές αλλαγές πολιτικής στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίες σε πολλά κράτη μέλη είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων έναντι των κρατικών συντάξεων και να ενισχυθεί η σημασία των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών. Ενόψει των προπαρασκευαστικών εργασιών σε νομοθετικό επίπεδο για την οδηγία ΙΕΣΠ, η EIOPA θα παράσχει εκτεταμένο συμβουλευτικό έργο σε αυτόν τον τομέα. Το 2013 η EIOPA διεξήγαγε την πρώτη μελέτη ποσοτικού α- ντικτύπου στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, η οποία σκιαγραφεί τις δυνατότητες, και ορισμένους περιορισμούς, για την κοινή μέτρηση των διαφορετικών μηχανισμών μέσω των οποίων τα Ι- ΕΣΠ παρέχουν ασφάλεια στα μέλη τους. Στις αρχές του 2014, η EIOPA σχεδιάζει την εφαρμογή του πρώτου τεχνικού προτύπου της σχετικά με την υποβολή εκθέσεων πληροφόρησης για θέματα πρόληψης από τους εθνικούς επόπτες. Η EIOPA θα αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στον τομέα των συντάξεων το Η EIOPA θα εργαστεί προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης για τις ατομικές συντάξεις, από τον εντοπισμό και την ανάδειξη ζητημάτων στις αρχές του 2014 μέχρι την εκπόνηση και παροχή συγκεκριμένων συμβουλών. ρωπαϊκοί έλεγχοι προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον κλάδο των ασφαλίσεων. Οι έλεγχοι προσομοίωσης θα αξιολογήσουν τη συνολική ανθεκτικότητα του κλάδου των ασφαλίσεων σε σχέση με διάφορα ακραία, πλην όμως εύλογα δυσμενή σενάρια. Παράλληλα, το 2014 αναμένεται να διεξαχθεί επίσης ένας έλεγχος προσομοίωσης με παρεμφερείς στόχους για τον κλάδο των επαγγελματικών συντάξεων. Όσον αφορά τον έλεγχο προσομοίωσης στον κλάδο των ασφαλίσεων, η EIOPA σχεδιάζει να αναπτύξει ορισμένα εργαλεία ανάλυσης α- πό την κορυφή προς τη βάση (topdown) προκειμένου να ενισχύσει το σκέλος της επαλήθευσης (validation) στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι έλεγχοι προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υποστηρίζουν την EIOPA κατά την εξέταση μέτρων που θα διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και κατά την κατάρτιση σαφών συστάσεων βάσει των αποτελεσμάτων. Η EIOPA θα συνεχίσει να αναπτύσσει περαιτέρω τη μεθοδολογία με γνώμονα τη βελτίωση της επαλήθευσης, καθώς και τη διερεύνηση των αντίστροφων ε- λέγχων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (reverse stress tests). Επιπλέον η EIOPA θα παρακολουθεί το 2014 τις διαρθρωτικές εξελίξεις στους τομείς των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων, καθώς και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τη συμπεριφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, η EIOPA θα αναπτύξει περαιτέρω τις πηγές και τις βάσεις δεδομένων της προς διευκόλυνση της σχετικής ανάλυσης. Πέραν της ανάλυσης της συλλογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων του κλάδου των ασφαλίσεων, η EIOPA θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες των μεγάλων συστημικών και δυνητικώς σημαντικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην ΕΕ. Η απόφαση αυτή α- ντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις ενδέχεται να έ- χουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και ότι η συγκριτική α- νάλυση μπορεί να βελτιώσει την ανάλυση των πηγών κινδύνου. Η EIOPA θα συμβάλει επίσης στις εργασίες που εκπονούνται σε διεθνές επίπεδο στο πεδίο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της μικροπροληπτικής εποπτείας. Όσον αφορά την τακτική εκτίμηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, ο πίνακας κινδύνου της EIOPA θα συνεχίσει να ενημερώνεται και να δημοσιεύεται ανά τρίμηνο με σκοπό την υποστήριξη της EIOPA κατά την εκτέλεση των εργασιών αξιολόγησης των μεταβαλλόμενων κινδύνων και του αντικτύπου τους στο σύνολο του ευρωπαϊκού κλάδου ασφαλίσεων. Θα διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες ανάπτυξης και βελτίωσης του πίνακα κινδύνου, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ και άλλες ΕΕΑ. Η EIOPA θα υποβάλλει επίσης την έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας, μια εξαμηνιαία, διαθέσιμη στο κοινό εκτίμηση των εξελίξεων του τομέα, η οποία επισημαίνει γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. ING: Αποπληρώνει τη βοήθεια στο ολλανδικό κράτος Tην πρόθεσή της να καταβάλει σήμερα, 6 Νοεμβρίου, στο ολλανδικό κράτος το ποσό των 1,125 δισ. γνωστοποίησε η ING. Η πληρωμή αυτή περιλαμβάνει 750 εκατ. για τίτλους Core Tier 1 και 375 εκατ. για ασφάλιστρα και τόκους, και αποτελεί μέρος του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ολλανδικό κράτος. Με αυτή την κίνηση το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στο Κράτος θα ανέλθει στα 11,3 δισ., εκ των οποίων 8,5 δισ. σε κεφάλαιο και 2,8 δισ. σε τόκους και ασφάλιστρα.«είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποπληρωμή των 10 δισ. βοήθεια που έλαβε η ING από το ολλανδικό κράτος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης» δήλωσε ο Ralph Hamers, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ING, και πρόσθεσε ότι η εταιρεία προτίθεται «να ολοκληρώσει τις πληρωμές εντός των επόμενων 18 μηνών, με αποτέλεσμα μια συνολική ετήσια απόδοση για το Kράτος της τάξης του 12,5%».Τα 1,125 δισ. συνιστούν τη δεύτερη από τις τέσσερις δόσεις που προβλέπει το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Κομισιόν, το οποίο ανακοινώθηκε στις 19 Νοεμβρίου Η τρίτη δόση είναι προγραμματισμένη να καταβληθεί τον Μάρτιο του 2014, ενώ η τελευταία τον Μάιο του 2015.Το ποσό της δεύτερης δόσης έχει εγκριθεί από την ολλανδική Κεντρική Τράπεζα και θα χορηγηθεί ως μέρισμα από την ING Bank στην ING Group. Επισημαίνεται ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της ING Bank εξακολουθούν να είναι ισχυροί και ότι η εν λόγω κίνηση θα μειώσει τον δείκτη Tier 1 της τράπεζας κατά περίπου 40 μονάδες βάσης. Αφορά τη συμφωνία με την Arch ΤτΕ: Ενισχύεται η ευρωστία της Εθνικής Ασφαλιστικής Κίνηση για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής ε- πάρκειας της Εθνικής Ασφαλιστικής χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιω- τικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το θέμα της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτων της Εθνικής στην Arch, α- παντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥ- ΡΙΖΑ. Η ενέργεια στην οποία προτίθεται να προβεί η Ε- θνική Ασφαλιστική αφορά τη σύναψη σύμβασης αντασφαλίσεως, δηλαδή μιας συνήθους διαδικασίας που α- κολουθούν ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως. Μέσω της διαδικασίας αυτής εκχωρείται το κόστος των ζημιών σε έναν αντασφαλιστή, ενώ την ευθύνη συνεχίζει να τη φέρει ο πρωτασφαλιστής, στην προκειμένη περίπτωση η Εθνική Ασφαλιστική. Τέτοιες ενέργειες όχι μόνον δεν έ- χουν αρνητική επίπτωση στα συμβόλαια των ασφαλισμένων, αλλά, αντιθέτως, ενισχύουν την ευρωστία μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, τονίζεται χαρακτηριστικά. Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμη ότι «οι αντασφαλιστικές συμβάσεις, όπως αυτή στην οποία αφορά η Ερώτηση, δεν απαγορεύονται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης, δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η προέγκριση τέτοιων συμβάσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 του ν.δ. 400/1970, αντασφαλιστική σύμβαση που συνάπτεται από ασφαλιστική επιχείρηση με αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2005/68/ΕΚ ή με άλλη α- σφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 73/239 ή την οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν δύναται να απορριφθεί από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. (ήδη Τράπεζα της Ελλάδος) για λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικονομική ευρωστία της αντισυμβαλλόμενης αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής επιχείρησης». Σημειώνεται ότι το σχέδιο συμβάσεως που έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος φέρει ως αντισυμβαλλόμενο το νομίμως εγκατεστημένο υποκατάστημα της αντασφαλιστικής εταιρείας στην Ιρλανδία. Τέλος, ε- πισημαίνεται ακόμη ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις «προς τον σκοπό διαπιστώσεως της τηρήσεως των νομίμων υποχρεώσεων αυτών και δη της διαθέσεως επαρκών περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη του αποθέματος εκκρεμών ζημιών (άρθρο 7 κ αι 8 του ν.δ. 400/1970 και Απόφαση ΕΠΕΙΑ 3/133/ , ΦΕΚ Β 2577/ ) και την τήρηση του περιθωρίου φερεγγυότητας (άρθρο 17α του νδ. 400/1970)».

3 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 3 Ασφαλιστικές εισφορές Σαφάρι για 350 εκατ. Από σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου ξεκινά το Υπουργείο Εργασίας τις μηνιαίες διασταυρώσεις των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) με τα ποσά που καταβάλλονται για την α- σφάλιση των εργαζομένων, με στόχο την είσπραξη περίπου 350 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, από την 1η Μαρτίου που καθιερώθηκε η υ- ποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση έως σήμερα, επιχειρήσεις εμφανίζουν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και καταβληθέντων ποσών που φθάνουν τα 700 εκατ. ευρώ, ποσό που έως το τέλος του έτους αναμένεται να αυξηθεί στο 1 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο εξής οι επιχειρήσεις που θα εμφανίζουν αποκλίσεις, θα χάνουν το δικαίωμα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Σε ότι αφορά στην διαδικασία,κατ' αρχάς θα εφαρμοσθεί η αυτόματη διασταύρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που έχουν υ- ποβληθεί και των ποσών που καταβλήθηκαν και, εάν διαπιστωθούν διαφορές, θα εκδίδεται ηλεκτρονικά πράξη καταβολής εισφορών και θα ε- πικυρώνεται η παράβαση. Με τον τρόπο αυτό, διευκρίνισε ο κ. Σπυρόπουλος, θα παύσει οριστικά η δυνατότητα επιχειρήσεων να αγοράζουν «επί πιστώσει» ασφάλιση εφόσον έως τώρα η διασταύρωση μπορούσε να γίνει α- κόμη και σε βάθος δεκαετίας που αποτελούσε και το όριο της παραγραφής. Οι επιχειρήσεις που θα εντοπίζονται να εμφανίζουν διαφορές, θα αποκλείονται από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ΑΠΔ και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους παλαιούς οφειλέτες οι οποίοι θα πρέπει πρώτα να ενταχθούν στη ρύθμιση και να καταβάλουν την πρώτη δόση, προκειμένου να ανακτήσουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ. Ακόμη, με συγκεκριμένη μηχανογραφική εφαρμογή θα γίνεται διασταύρωση των εισφορών που δηλώνονται με τις εργατοώρες που έχουν πραγματοποιηθεί και εμφανίζονται στο σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μη ασφάλιση προσωπικού.

4 4 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Του Γιώργου Νικολάκου* Θέσεις Πόσες εταιρείες αντέχει η αγορά; Είναι πολλές ή λίγες οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας; Πόσες εταιρείες αντέχει η ελληνική ασφαλιστική αγορά; Ερωτήματα που θα αρχίσουν να μας απασχολούν πιο έντονα όσο θα πλησιάζει ο χρόνος για την υλοποίηση του Solvency II. Χωρίς να Του Λάμπρου Καραγεώργου είναι ακριβές κριτήριο το τι συμβαίνει γύρω μας αξίζει ωστόσο να ρίξουμε μία ματιά για να δούμε πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες που έχουν τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Η συγκρίσεις είναι βέβαια απογοητευτικές για την ελληνική αγορά. Έχουμε και λέμε: -H Αυστρία με ανάλογο πληθυσμό με της Ελλα δος και με παραγωγήα σφαλίστρων 16,45 δις. ευρώ έχει 71 ασφαλιστικές εταιρείες. -Η Φινλανδία με 18,14 δις. ευρώ παραγωγή έχει 63 ασφαλιστικές εταιρείες - Η Δανία με 21,8 δις. ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων έχει 186 εταιρείες -Η Πορτογαλία με 82 εταιρείες έχει παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 11,66 δις. ευρώ. -Η Ελλάδα με 72 εταιρείες έχει παραγωγή ασφαλίστρων 4,88 δις. ευρώ. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Νομίζουμε ότι η ανάγκη για συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι αδήριτη. Η δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων σχημάτων είναι η πρώτη και σημαντική πρόκληση για την ελληνική αγορά. Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και τον χρηματοοικονομικό χώρο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ε. ΣΠΥΡΟΥ-Γ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Ε. Σπύρου-Κ. Σπύρου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος Συντάσσεται από συντακτική ομάδα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO: Κωστής Ε. Σπύρου ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ευα Καμινάρη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ website: Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου. Μικρά διαμεσολαβητικά ΕΠΥ-τελικά σχέδια ή άγνοια κινδύνων; Τολμώ να προβλέψω ότι οι δύο αυτές διοικητικές πράξεις θα οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει το σύνολο σχεδόν της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ξένων εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα Θα συνεχίσω και σε αυτό το φύλλο τον σχολιασμό των δύο πρόσφατων διοικητικών πράξεων, διαμεσολαβητές μου, αλλά και ασφαλιστές θα έλεγα, για όσα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών μού κάνουν την τιμή να διαβάζουν τις απόψεις μου. Αυτή τη φορά ό- μως θα διευρύνω το πεδίο αναφοράς μου, βλέποντας την κατάσταση όχι μέσα από το καθαρά στενό επιχειρησιακό περιβάλλον της αγοράς μας, αλλά μέσα στο γενικότερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον της ΕΕ, σε συνδυασμό με τη ζοφερή πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, που πάει από το κακό στο χειρότερο έξι χρόνια τώρα. Ο μεγάλος Αριστοτέλης, θα υπενθυμίσω στον φίλο και αξιοσέβαστο Μελά Γιαννιώτη που κατάφερε με πολλούς αγώνες να δημιουργήσει μια σημαντική, 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, εκτός της πόλης των Αθηνών, όπου παίρνονται όλες οι πολιτικοοικονομικές αποφάσεις, χαρακτήρισε τους ανθρώπους ως πολιτικές οντότητες. Έχω την άποψη λοιπόν ότι ήταν μάλλον βιαστική η προδήλως θετική ανακοίνωση που έ- κανε στο «Interfax», με αφορμή τη δημοσιοποίηση των δύο αποφάσεων της ΤτΕ, και βεβαίως από τις ελάχιστες φορές που αυτή η ανακοίνωση δεν είχε την πολιτική χροιά που θα έπρεπε. Η ανακοίνωση, αν και επισήμαινε εύστοχα ότι οι ξένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ΕΟΧ και τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται με καθεστώς ΕΠΥ εξαιρούνταν της ρύθμισης, εντούτοις καλούσε τους διαμεσολαβητές και κατ επέκταση τους ασφαλισμένους να στηρίξουν τις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες και τους ασφαλιστές, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό για τις ό- ποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, εάν οι Έλληνες α- σφαλισμένοι στρέφονταν προς αντίθετη κατεύθυνση. Τολμώ λοιπόν να προβλέψω ότι οι δύο αυτές διοικητικές πράξεις θα οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει το σύνολο σχεδόν της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ξένων εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Την πεποίθησή μου αυτή την αντλώ από το γεγονός ότι μετά τις πρώτες παγωμένες διαπιστώσεις, από πλευράς διαμεσολαβούντων, κυριάρχησαν οι συζητήσεις άμεσης συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης εταιρειών που δεν έ- χουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δύο ε- Η προείσπραξη των ασφαλίστρων αποτελεί μάλλον ουτοπία για την πλειονότητα των ασφαλισμένων Τέλος, καλώς ή κακώς, είναι απολύτως βέβαιο ότι αφού η εταιρικές πολιτικές άλλαξαν με την ευγενική συμβολή της ΤτΕ και οι φιλικές χρόνιες συνεργασίες έδωσαν τη θέση τους σε βίαιες προσαρμογές, οι μεγάλες μονάδες θα στραφούν σταδιακά προς χώρες της ΕΟΧ για συνεργασίες μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων. Ήδη μάλιστα ακούγεται και είναι μάλλον βέβαιο ότι ακόμα και μέλη της ΕΑΕΕ έμμεσα, μέσω μεσιτικών εταιρειών, βάζουν τα πρώτα θεμέλια των συνεργασιών τους με ασφαλιστικές εταιρείες εκτός Ελλάδος, κτίζοντας σιγά σιγά τα πρώτα δίκτυα, πιάνοντας πόρτα για τον χειμώνα. Επειδή επομένως το μέλλον είναι αβέβαιο, δεν θα βδομάδες, μάλιστα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ήδη υ- πάρχουν επαφές και συζητήσεις ομάδων μεγαλομεσιτών και μεγαλο-πρακτόρων με δικηγόρους για πιθανές συνεργασίες με καθεστώς ΕΠΥ με εταιρείες του εξωτερικού. Ας ξεκινήσω εξετάζοντας το θέμα των δύο διοικητικών πράξεων από την πολιτική τους σκοπιά, με κατεύθυνση ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει όλος ο ελληνικός λαός. Τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση ε- μπιστοσύνης που δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί το θέμα του ελληνικών συμφερόντων (!) ομίλου της Ασπίδας και μετά το εσωτερικό βίαιο κούρεμα των κάθε λογής ταμείων και των αποθεματικών των ασφαλιστικών εταιρειών από την ΤτΕ και την πολιτική ηγεσία, προφανώς κατ εντολή των δανειστών μας, όλη η ελληνική οικονομία παραπαίει δραματικά. Τα κεφάλαια και οι παραγωγές των ασφαλιστικών εταιρειών συνεχώς συρρικνώνονται σε ανησυχητικό βαθμό, αφού λόγω έλλειψης συγκεκριμένης δυναμικής αναπτυξιακής πολιτικής, οι πολίτες και οι κάθε λογής εναπομείνασες επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Οι τράπεζες, ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης, παρακολουθούν αμήχανες τη συρρίκνωση των καταθέσεων των πελατών λιανικής και των επιχειρήσεων, που αποσύρουν τις καταθέσεις τους για να πληρώσουν επαχθείς και απαράδεκτους κεφαλικούς και οριζόντιους φόρους προς κάθε κατεύθυνση. Ουσιαστικά γίνεται ήδη «κούρεμα» καταθέσεων, όπως πρότεινε στα χαρτιά και το ΔΝΤ, διότι ήδη το «κούρεμα» εφαρμόζεται έμμεσα στη χώρα μας με όχημα τη βαριά φορολογία. Μόνον για τον μήνα Σεπτέμβριο, αποσύρθηκαν καταθέσεις 900 εκατ. ευρώ από το «κομπόδεμα» των Ελλήνων, προκειμένου να πληρωθούν φόροι υ- ποχρεώσεις και χαράτσια, ενώ από πέρυσι οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 13 δισ. ευρώ, φθάνοντας σήμερα τα 161 δισ. ευρώ με φθίνουσα πορεία. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν προ πολλού αλλάξει καταναλωτική συμπεριφορά, αφού η ποιότητα των υπηρεσιών έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα, με πρωταρχικό παράγοντα το κόστος ακόμα και με διαφορά ελαχίστων μόλις ευρώ και ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Ενώ λοιπόν σε όλες τις χώρες του Νότου συμβαίνουν όλα όσα περίπου συμβαίνουν στην έπρεπε να επιχαίρονται ορισμένοι για τα νέα διοικητικά μέτρα, αλλά να προετοιμάζονται μάλλον για τα χειρότερα. Οι μέσοι καταναλωτές πλέον λίγο ενδιαφέρονται για την ποιότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό τους, που το θεωρούν πλέον είδος πολυτελείας, αφού η προτεραιότητά τους είναι πλέον η επιβίωση. Η άμεση και ε- ντός τεσσάρων ημερών ή η παράλογη προείσπραξη των α- σφαλίστρων αποτελεί μάλλον ουτοπία για την πλειονότητα των ασφαλισμένων, που μοιραία θα στραφούν αλλού. Εκεί ό- μως που θα στραφούν δεν θα είναι πλέον οι αναξιόπιστοι διαμεσολαβητές των ΕΠΥ του παρελθόντος, αλλά σοβαροί ε- Ελλάδα, οι ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες πασχίζουν να συμφωνήσουν τρόπους ενιαίας οικονομικής διακυβέρνησης εντός της ζώνης του ευρώ, με προοπτική τη δημοσιονομική τραπεζική και μακροπρόθεσμα την πολιτική ε- νότητα με επικεφαλής τη Γερμανία. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί ο ενιαίος μηχανισμός τραπεζικής ένωσης με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν μέρος του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα. Επομένως, με δεδομένη αυτή την κατάσταση στην ΕΕ και την τραγική κατάσταση στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες εταιρείες θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον σκόπελο της επόμενης τριετίας ενόψει του Solvency II. Ελάχιστοι επίσης γνωρίζουν το εύρος των πραγματικών ελλειμμάτων των περισσότερων α- σφαλιστικών εταιρειών, εάν τα κεφάλαια και τα αποθεματικά τους μετατραπούν σε πραγματικές σημερινές αξίες και αν θα μπορέσουν να αντέξουν τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις των επόμενων χρόνων. Σαφώς οι δύο διοικητικές πράξεις και ιδίως η γρήγορη είσπραξη, χωρίς μεγάλη έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους, ευνοεί τις προσδοκίες όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που χρόνια τώρα διατείνονται ότι οι διαμεσολαβητές κατά μέσο όρο τους οφείλουν περίπου 1 δισ. ευρώ. Αγνοούν την αγορά όμως οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων, διότι αυτή πάντα ξέρει να λειτουργεί με τον δικό της τρόπο και τους δικούς της κανόνες. Θέλω να πιστεύω επίσης ότι ό- λα αυτά γίνονται από άγνοια κινδύνων, γιατί καμία σοβαρή μελέτη δεν έχει γίνει από πλευράς ΕΑΕΕ για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι αλλαγές στα δίκτυα και στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών. Τις εξ ανάγκης μετακινήσεις παραδοσιακών συνεργατών ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών προς άλλες εταιρείες με πιο «χαλαρές» πιστωτικές πολιτικές. Τις χρηματοδοτήσεις άλλων εταιρειών προς διάφορα δίκτυα διαμεσολαβητών, προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους και να μετακινήσουν όλους τους πελάτες τους σε αυτές. Τη διαγραφή από τα μητρώα πολλών από αυτούς, που θα προτιμήσουν να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους, συρόμενοι στα δικαστήρια τα επόμενα τουλάχιστον 7-8 χρόνια με αμφίβολη την είσπραξη των χρεών. παγγελματίες που θα δίνουν τοπικές λύσεις στους ασφαλισμένους, σε λογικά οικονομικά πλαίσια, και αξιόπιστοι ξένοι ασφαλιστές. Η διαφορά θα είναι ότι το ασφάλιστρο θα φεύγει απευθείας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ίσως και των εισφορών μακροπρόθεσμων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων των Ελλήνων, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για την ελληνική αγορά και την πολυπόθητη ανάπτυξή της ε- κτός κι αν αυτός είναι ο στόχος. O Γιώργος Νικολάκος είναι διευθύνων σύμβουλος της Fasmagroup.

5 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 5 ΟΑΣΕ Διάλογο για τη ΣΣΕ Στη σημερινή γενική πανελλαδική α- περγία συμμετέχει η ΟΑΣΕ και εκφράζει αντιδράσεις για την άρνηση της ΕΑΕΕ να προσέλθει στο διάλογο για την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος τονίζει μεταξύ άλλων ότι η ΟΑΣΕ, με πρόσκληση που έστειλε στην ΕΑΕΕ, κάλεσε τους εργοδότες σε διάλογο για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ. Η απάντησή τους, διά μέσου της ΕΑΕΕ, ήταν ότι δεν αποτελούν εργοδοτικό σωματείο αλλά επαγγελματικό και δεν υ- ποχρεούνται να συνομιλήσουν με τους εργαζόμενους για τα εργασιακά θέματα και για μια ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ισχύει για όλο τον κλάδο. Η ΟΑΣΕ αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2013 επισημαίνοντας ότι «οι ασφαλιστικές εταιρείες παρουσίασαν μια πρωτόγνωρη κερδοφορία που δείχνει ότι συνολικά θα ξεπεράσει φέτος το μισό δισ. ευρώ».«αυτά τα κέρδη παρουσιάζουν τα στελέχη των ε- ταιρειών μας στους μετόχους τους, ως αποτέλεσμα των ικανοτήτων τους. Ό- μως, η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος τους βγήκε από τις μειώσεις του κόστους εργασίας, είτε απευθείας από την αμοιβή μας είτε από την αντικατάσταση απαραίτητων εργαζομένων με φτηνούς ενοικιαζόμενους και εξωτερικές αναθέσεις εργασιών» τονίζεται στην ανακοίνωση. Προστίθεται ακόμη, ότι «οι ίδιοι κόπτονται για την ασφάλεια και τη σιγουριά του πολίτη, διεκδικώντας μάλιστα να εναποθέσει το κράτος ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης στα χέρια τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίζουν ολοένα αυξανόμενα κέρδη για τα ντόπια και πολυεθνικά αφεντικά τους. Βλέπουν μόνον τα νούμερα και αγνοούν τους ανθρώπους, εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους και ότι ο μόνος ηθικός τους κώδικας είναι το κέρδος.»η στάση τους στηρίζεται στο νομικό πλαίσιο - δώρο που έφτιαξαν κυβέρνηση και τρόικα, εφαρμόζοντας πλήρως τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους. Είναι το πλαίσιο που κρυφά ή φανερά ό- λοι ομολογούν ότι οδηγεί στην καταστροφή της κοινωνίας, και της χώρας μας, στην ίδια την απώλεια της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Αποτέλεσμα δύο ε- κατ. άνεργοι, ένα εκατ. χωρίς περίθαλψη, 500 χιλ. οικογένειες χωρίς εισόδημα, χιλιάδες νέοι μας μετανάστες, απολύσεις, μειώσεις μισθών, κ.λπ»,τονίζεται στην ανακοίνωση.

6 6 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Interamerican: Επένδυση 2,2 εκατ. ευρώ για οδική βοήθεια Σε σημαντική επένδυση προχωρεί η Interamerican στον κλάδο Οδικής Βοήθειας, προκειμένου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον μεγάλο ιδιόκτητο στόλο των οχημάτων της και να υποστηρίξει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους της. Oπως έκανε γνωστό, η εταιρεία θα διαθέσει περί τα 2,2 εκατ. ευρώ για την αγορά 33 οχημάτων πλατφόρμας τύπου DAF, τελευταίας γενιάς, καθώς και 10 μοτοσυκλετών τύπου Suzuki. Η επένδυση όπως τονίζεται α- ντανακλά την ευρεία ζήτηση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας από την Interamerican πανελλαδικά, που παρέχονται τόσο με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της εταιρείας όσο και ανεξάρτητα. Σήμερα, οι υποδομές της εταιρίας στον κλάδο αριθμούν 220 οχήματα συνολικά: 6 εξυπηρέτησης βαρέων οχημάτων, 181 πλατφόρμες και 33 μοτοσυκλέτες. Στο επίπεδο της παραγωγής ασφαλίστρων, η Interamerican στην Οδική Βοήθεια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σημείωσε 13,3 εκατ. ευρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, με τα 9,7 εκατ. προερχόμενα από τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων της εταιρείας. Γενικότερα στον κλάδο Βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της Άμεσης Ιατρικής (υγειονομική μεταφορά και συμβουλευτική) η εταιρία με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για το 2012, ηγείται με διαφορά της ελληνικής αγοράς κατέχοντας μερίδιο 31%. Ανάλογη είναι η εικόνα των περιστατικών Οδικής Βοήθειας που έχει διαχειριστεί η εταιρεία κατά το διάστημα Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου (εννεάμηνο), τα οποία έφθασαν συνολικά στα εξαιτίας βλαβών και ατυχημάτων. Ειδικότερα, παρασχέθηκαν επιτόπου υπηρεσίες υποστήριξης σε περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν ρυμουλκήσεις και επαναπατρισμοί οχημάτων, ενώ η υπηρεσία autohelp της εταιρείας επιλήφθηκε της φροντίδας σε ατυχήματα. Γνώσεις οδικής ασφάλειας και πρόληψης για τους συνεργάτες πωλήσεων Την ίδια ώρα η εταιρία,ακολουθεί σταθερά πολιτική πρόληψης των τροχαίων δυστυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό οργάνωσε μια ημερίδα ενημέρωσης των ασφαλιστικών συμβούλων του δικτύου της καθώς και των συνεργατών του πρακτορειακού δικτύου, στις εγκαταστάσεις του CarPoint, του ιδιόκτητου πρότυπου Κέντρου Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτου. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας οι συνεργάτες ενημερώθηκαν για τις παραμέτρους ενός ολοκληρωμένου τεχνικού ελέγχου, όπως παρέχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και στο δεύτερο μέρος αναπτύχθηκαν από τον βετεράνο της α- γωνιστικής οδήγησης Τάσο Μαρκουίζο (Ιαβέρη) οι ο- δικοί κίνδυνοι και οι τρόποι αντιμετώπισης τους με βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς. Οι συνεργάτες που συμμετείχαν, πιστοποιήθηκαν για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Στόχος της εταιρείας, με αυτή την πρακτική, είναι οι ασφαλιστές ως επαγγελματίες να αποτελέσουν πρεσβευτές της οδικής αγωγής και α- σφάλειας. Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2013, 26 από τις μεγάλες ζημιές που αναγγέλθηκαν, αφορούσαν σε θανάτους. Τεχνικά, η Interamerican αξιοποιώντας από κάθε πλευρά το CarPoint αλλά και τα συνεργαζόμενα συνεργεία, έχει επιτύχει θεαματική βελτίωση στον έλεγχο του κόστους αλλά και των ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών. Αργύρης Καρράς, Εμπορικός Διευθυντής Aluminco, Γιάννης Καντώρος, Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Interamerican, Θεόδωρος Καρράς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Aluminco και Ηλίας Μάλλιος, Διευθυντής Πωλήσεων Interamerican. Συνεργασία με Aluminco Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την οικιακή οικονομία, η Aluminco και η Interamerican συνεργάζονται και προσφέρουν συνδυασμένο όφελος προστασίας και οικονομικής αξίας για την κατοικία. Συγκεκριμένα, η Aluminco προσφέρει σε όσους πελάτες της α- ντικαθιστούν τα παλιά τους κουφώματα, το πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας Interamerican Home. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περιεκτικό σε καλύψεις πρόγραμμα που α- σφαλίζει το περιεχόμενο της κατοικίας από ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από σοβαρές αιτίες όπως πυρκαγιά, κλοπή, διαρροή σωληνώσεων κ.λπ. International Life Σε ανοδική πορεία Συνεχίστηκε και στο εννεάμηνο του 2013 η κερδοφόρα πορεία της International Life και η αύξηση όλων των κύριων δεικτών της, η οποία προέκυψε α- πό βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του oμίλου, καθώς και από την α- πόδοση των επενδυτικών επιλογών του. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, ο όμιλος σημείωσε κέρδη προ φόρων 5,7 εκ. Η θετική πορεία των μεγεθών αποτυπώνεται και στη βελτιωμένη εικόνα των τεχνικών δεικτών του, όπου ενδεικτικά ο Ο κ. Γιάννης Μπράβος Μικτός Δείκτης Ζημιών & Εξόδων προς Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα (Combined Ratio) εμφανίστηκε βελτιωμένος κατά 12%, στο 94,5%, με την εταιρεία να καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους 33,5 εκ. στους πελάτες της. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός εξελιγμένου συστήματος εισπράξεων ασφαλίστρων οδήγησε σε αύξηση κατά 6% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στα 13,6 εκ., έναντι 15,6 εκ.. την α- ντίστοιχη περυσινή περίοδο.την ικανοποίηση του εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της International Life, κ. Γιάννης Μπράβος. Η ανοδική πορεία της εταιρείας μας και η βελτίωση των βασικών δεικτών μας, αποτυπώνονται στην επιστροφή του ομίλου σε υψηλή κερδοφορία,συνεχίζουμε με άξονα τη διαφάνεια και την παροχή υπηρεσιών αξίας προς τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται εδώ και 57 χρόνια τώρα,τόνισε ο κ.μπράβος.. Ευρώπη ΑΕΓΑ Πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 59,65% στο εννεάμηνο Με πολύ ικανοποιητικά κέρδη ύψους 2,206 εκατ. ευρώ έκλεισαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013 της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α., συγγενούς εταιρίας της Ε- θνικής Ασφαλιστικής,σύμφωνα με ανακοίνωση της ε- ταιρίας. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ κ. Ν. Μακρόπουλος η υ- ψηλή κερδοφορία που σημειώθηκε στο εννεάμηνο ε- πιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης της διοίκησης για δυναμικότερη δραστηριοποίηση στο σύνολο των γενικών κλάδων, αλλά και για διεύρυνση των συνεργασιών τη εταιρίας με νέα παραγωγικά δίκτυα.αναλυτικά, η περίοδος έκλεισε με κέρδη προ φόρων ύψους 2,206 εκατ. ευρώ έναντι 0,658 εκατ. ευρώ κατά την α- ντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 235,44%, και παρά την αναλογία απομείωσης τραπεζικού ομολόγου ύψους 0,443 εκατ. ευρώ. Ανάλογη σημαντική αύξηση της τάξης του 59,65% σημείωσε και η παραγωγή της εταιρίας, αγγίζοντας τα 13,013 εκατ. ευρώ έναντι 8,155 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2012 σε μία ασφαλιστική αγορά με πτωτική τάση.σημειώνεται ότι η συμμετοχή των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της ε- ταιρείας παρέμεινε στο 39,73%.Η παραγωγή στον κλάδο Περιουσίας, στον οποίο εξειδικεύεται η ΕΥΡΩ- ΠΗ, ανήλθε σε 4,142 εκατ. ευρώ από 3,417 εκατ. ευρώ ήτοι αύξηση 21,22% έναντι του εννεαμήνου του 2012.Ο δείκτης Combined Ratio διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 84,64%.Η ελεύθερη περιουσία της Ευρώπη ΑΕΓΑ, βάσει των ε- πίσημων στοιχείων που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο εννεάμηνο του 2013 ανέρχεται στα 7,249 εκατ. ευρώ, από 3,978 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 82,09%, ενώ οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα για την ίδια περίοδο παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 44,77%, και διαμορφώνονται στα 13,667 εκατ. ευρώ έναντι 9,441 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012.Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για την ίδια περίοδο ανέρχεται στα 8,327 εκατ. ευρώ από 6,988 ε- κατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 19,16%, ε- νώ μειωμένος κατά 24,82% εμφανίζεται και ο δείκτης γενικών εξόδων επί της παραγωγής. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αντανακλούν αφ ενός τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειές μας, που εστιάζουν στην δημιουργία και προώθηση νέων σύγχρονων και α- νταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες ανάγκες των καταναλωτών, και αφ ετέρου κάνουν πράξη την δέσμευση της Ευρώπη ΑΕΓΑ για συνεχή ανάπτυξη, πάντοτε σε υγιή βάση και με στόχο την αύξηση των οικονομικών μεγεθών και της κερδοφορίας της τόνισε ο κ.μακρόπουλος, σχολιάζοντας την συνολική πορεία της εταιρείας. Ο κ. Νίκος Μακρόπουλος

7 P E O P T A Z Ελληνική Ένωση Τραπεζών Τέσσερις συστάσεις για το internet banking Σελ. 8 Αγροτική Τράπεζα Παράταση στην υποβολή προσφορών για την ΕΒΖ Σελ. 8 Taxisnet Τη Δευτέρα ανοίγει η εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας Σελ. 9 Εθνική Tράπεζα Aναδείχτηκε η καλύτερη στην Ελλάδα Η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα ή αλλιώς η «Best Developed Market Bank in Greece» αναδείχθηκε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των βραβείων «World s Best Developed Market Banks Awards 2013», που απονεμήθηκαν για 20ή χρονιά από το διεθνές οικονομικό περιοδικό «Global Finance» και επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Εθνικής Τράπεζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.το βραβείο το παρέλαβε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Πέτρος Χριστοδούλου κατά την τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το περιοδικό, για την επιλογή της καλύτερης τράπεζας λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, π.χ., αύξηση του ενεργητικού, κερδοφορία, φήμη, ι- κανότητα διοίκησης, γεωγραφική κάλυψη, στρατηγικές σχέσεις, καθώς και ανάπτυξη νέων και καινοτομικών προϊόντων. Η επιλογή των καλύτερων τραπεζών έγινε έπειτα από εισηγήσεις τραπεζιτών, α- νώτατων οικονομικών στελεχών και αναλυτών από όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι με τα βραβεία «World s Best Developed Market Banks Awards» το περιοδικό «Global Finance» αναγνωρίζει και επιβραβεύει όσες τράπεζες συστηματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, επιτυγχάνουν καλύτερα α- ποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για τη μελλοντική τους επιτυχία. Tα επόμενα βήματα της Τράπεζας Πειραιώς Πώς το placement στρώνει χαλί για Γενική Τα οφέλη για την Πειραιώς από την επιτυχία της μεγάλης διάθεσης μετοχών και τα επόμενα βήματα Ο ρόλος των αμερικανικών hedge funds που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα των μετόχων της Πειραιώς Στόχος η αύξηση κεφαλαίου με άντληση 150 έως 250 εκατ. ευρώ Συνέχεια στη σελ. 8 Νέο Τ Τ: Οι Έλληνες εμπιστεύονται ακόμη την αποταμίευση Το πόσο επίκαιρη και πολύτιμη είναι στη συνείδηση του Έλληνα καταθέτη η αποταμίευση απέδειξε η συμμετοχή του κοινού στην αποταμιευτική πρωτοβουλία που ενθαρρύνει το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Φέτος η «Τράπεζα της Αποταμίευσης» επιβραβεύει τους πιστούς καταθέτες της και στηρίζει όσους πιστεύουν ακόμη στην αξία της αποταμίευσης, χαρίζοντας σε 200 τυχερούς που θα ανοίξουν λογαριασμό έως τις 15 Νοεμβρίου στην Τράπεζα από έναν κουμπαρά γεμάτο με 200 ευρώ. Ακόμη, ό- πως κάθε χρονιά, πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των λογαριασμών «Μεγαλώνω», «Αποταμιεύω» και «Ταμιευτήριο 18 Plus», με τους τυχερούς κατόχους λογαριασμών να κερδίζουν πλούσια δώρα ως ε- πιβράβευση για τη αφοσίωσή τους στην α- ποταμίευση. Ωστόσο, το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν ξεχνά τον κοινωνικό του ρόλο και στηρίζει την παλαιότερη αποταμιευτική γενιά, προσφέροντας οικονομική ε- νίσχυση σε επιλεγμένες με κλήρωση μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη ευρηματικότητα όμως είχαν και οι διευθυντές των καταστημάτων του νέου ΤΤ, που επισκέφθηκαν, όπως κάθε χρονιά, τα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Π,αιδείας και Θρησκευμάτων και τους διευθυντές των σχολείων, οι άνθρωποι του Νέου ΤΤ μίλησαν στα παιδιά για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, μοίρασαν κουμπαράδες και οργάνωσαν εργαστήρια χειροτεχνίας, ζωγραφικής, ποίησης με θέμα την αποταμίευση, κάνοντας τη συνάντηση αυτή ακόμη πιο διασκεδαστική και δημιουργική. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση η αποταμίευση για το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν είναι πολυτέλεια. Αντίθετα, είναι μια α- ξία διαχρονική και σήμερα αναγκαία όσο ποτέ. Όπως το αποτυπώνει ένας μικρός μαθητής που έστειλε τη ζωγραφιά του και ένα ποίημα στα κεντρικά της Τράπεζας: «Στους δύσκολους καιρούς, μάζευε για να χεις» Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διατηρεί μια σταθερά ισχυρή καταθετική βάση, αποδεικνύοντας έμπρακτα, ακόμη και στις δυσκολότερες οικονομικά συγκυρίες, τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τον Έλληνα αποταμιευτή.

8 8 Του Χρήστου Κίτσιου Το χαλί για το επόμενο βήμα της Πειραιώς, το ο- ποίο είναι η αύξηση κεφαλαίου της Γενικής, στρώνει το επιτυχές placement μετοχών της από την BCP, καθώς η διεθνής απήχηση και η διαμόρφωση ενός «σκληρού» πυρήνα μετόχων, που στηρίζει την τράπεζα, δημιουργεί τις προυποθέσεις ώστε να επιτευχθεί ο στόχος και για τη Γενική. Η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της BCP αποτελούσε από την επομένη της αύξησης κεφαλαίου την απόλυτη προτεραιότητα της Πειραιώς, καθώς ήταν γνωστό ότι οι Πορτογάλοι δεν δεσμεύονταν να κρατήσουν το 4,6% των μετοχών της ελληνικής τράπεζας και τα warrants που κατείχαν πάνω από 3 μήνες. Για την Τράπεζα Πειραιώς, η επιτυχής πραγματοποίηση του placement απο την πορτογαλική BCP αποτελεί θετικό γεγονός για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, σταματά να υπάρχει το λεγόμενο «stock overhung», η «απειλή», δηλαδή, της προαναγγελθείσας μεταβίβασης του 4,5% από την BCP. Πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς παραμένει ως «προσωρινός» μέτοχος η Societe Generale, η ο- ποία κατέχει όμως μόλις 25 ε- κατ. μετοχές και ισάριθμα warrants, αριθμός ιδιαίτερα μικρός αν συγκριθεί με τα 235,3 εκατ. και warrants που κατείχε η BCP. Δεύτερον, διότι σηματοδοτεί την «απήχησή» της στο διεθνές επενδυτικό κοινό, κάτι για το οποίο υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια τους προηγούμενους μήνες, ενόψει και της χθεσινής εξέλιξης. Ο τρίτος λόγος επιτυχίας είναι η σύνθεση των αγοραστών. Το 95% της προσφοράς από την BCP απορροφήθηκε, σύμφωνα με στελέχη της Πειραιώς, από υφιστάμενους μετόχους της Πειραιώς, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα hedge funds Third Point, Paulson & Co., Baupost και York Capital. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες, η διεθνής απήχηση, δηλαδή, που προκάλεσε το επιτυχημένο placement και το γεγονός ότι ο «σκληρός» πυρήνας των μετόχων της Πειραιώς έβαλε «πλάτη» ενισχύοντας τις μετοχικές τους θέσεις, στρώνουν, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, χαλί για το επόμενο μεγάλο βήμα του Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Πώς το placement στρώνει χαλί για Γενική Συνέχεια από τη σελ. 7 ΑΤΕ: Παράταση στην υποβολή προσφορών για την ΕΒΖ Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η υπό εκκαθάριση Α- γροτική Τράπεζα, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον φέρεται να είναι ισχυρό. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΤΕ, στο πλαίσιο της ήδη γενόμενης (με τις από και ανακοινώσεις) διεύρυνσης του διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην ΕΒΖ και λαμβάνοντας υπόψη το ήδη εκδηλωθέν έντονο ενδιαφέρον από οκτώ υποψήφιους επενδυτές που έχουν αξιολογηθεί θετικά μέχρι σήμερα, η παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών φτάνει μέχρι την 20ή Δεκεμβρίου ομίλου, την αύξηση κεφαλαίου της Γενικής. Η Πειραιώς έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της για μετατροπή της Γενικής σε επενδυτική-αναπτυξιακή τράπεζα και την πλήρη ανεξαρτητοποίησή της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί εξολοκλήρου α- πό ιδιωτικά κεφάλαια. Το project το έχει αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου ο κ. Νίκος Καραμούζης με «προίκα» αφενός τη μεγάλη του ε- μπειρία στο corporate αλλά και στο private banking, και α- φετέρου τις υψηλές επαφές με ξένες επενδυτικές τράπεζες και hedge funds που παρακολουθούν στενά την ελληνική αγορά. Μέσα στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται το business plan για τη νέα Γενική Τράπεζα, το οποίο θα κατατεθεί στις Aρχές και θα ενταθούν οι επαφές με ξένους ε- πενδυτές. Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί εξολοκλήρου από ι- διώτες επενδυτές και το ύψος της ενδέχεται να φθάσει ως και τα 250 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την υφιστάμενη καθαρή θέση της Γενικής. Το ποσοστό της Πειραιώς θα μειωθεί κάτω του 33%, με ανοικτό το ενδεχόμενο (ανάλογα με τους όρους της ΑΜΚ και το ενδιαφέρον) να πέσει και κάτω του 20%. Στόχος, άλλωστε, είναι η Γενική να μετατραπεί σε ανεξάρτητη από την Πειραιώς ε- πενδυτική τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενοποιείται από την Πειραιώς και επομένως δεν θα εμπίπτει στους περιορισμούς που έχει η μητρική ως τράπεζα που έχει δεχθεί κρατική βοήθεια. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Πειραιώς κ. Μιχ. Σάλλας στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση, εξετάζεται να δοθεί δικαίωμα προτίμησης σε όσους ιδιώτες συμμετείχαν στην πρόσφατη ΑΜΚ της Πειραιώς. ΕΕΤ Τέσσερις συστάσεις για το internet banking Με αφορμή τα παραπλανητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εξακολουθούν να δέχονται οι πελάτες τραπεζών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και οι τράπεζες μέλη της, παράλληλα με τα μέτρα ασφαλείας που οι ίδιες οι τράπεζες λαμβάνουν, υ- πενθυμίζουν ξανά και συνιστούν προς όλους τους πελάτες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής τα εξής: Μην αποκαλύπτετε ποτέ και σε κανέναν τους προσωπικούς σας κωδικούς. Σε περίπτωση που υποπτεύεστε διαρροή του κωδικού πρόσβασής σας, επικοινωνήστε άμεσα με την Τράπεζά σας. Αγνοείστε «ύποπτα» e- mails με τα οποία σας ζητούνται προσωπικά σας στοιχεία (αριθμός λογαριασμού, μυστικοί προσωπικοί κωδικοί, ονοματεπώνυμο κ.ά.) ή περιέχουν συνδέσμους (links) σε «άγνωστες» ιστοσελίδες. Οι Τράπεζες δεν πρόκειται για κανέναν λόγο να ζητήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία Το ενδιαφέρον από hedge funds και άλλους ξένους Το γεγονός ότι οι ίδιοι πάνω κάτω κάλυψαν και το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης διάθεσης μετοχών από την BCP δείχνει τις στενές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με hedge funds όπως τα Baupost, Third Point, Paulson και York Capital. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραπάνω funds έ- χουν εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό σχήμα της νέας Γενικής, ενώ η ανάληψη του σχεδίου από τον Ν. Καραμούζη εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων ξένων. Σημειώνεται ότι με ενέργειες του κ. Καραμούζη υπήρξαν δύο εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη Eurobank, η μια από τη Fairfax Holdings και η άλλη από σχήμα με τη συμμετοχή των Rothschild, Eaglevale Partners και του J. Rothschild. Ο σχεδιασμός για τη νέα Γενική Τράπεζα προβλέπει την επικέντρωσή της στον τομέα των αναδιαρθρώσεων (δανείων ή επιχειρήσεων) και στη διαχείριση περιουσίας. Στον τομέα των αναδιαρθρώσεων η νέα Γενική θα εστιάζει στην εξυγίανση επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας μέσω παροχής συμβουλευτικών υ- πηρεσιών ή με ανάληψη της εύρεσης του εγχειρήματος χρηματοδότησης από την Ελλάδα ή κυρίως το εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα προσφέρει υπηρεσίες χρηματοδότησης ε- πενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας. Θα επικεντρώνεται δηλαδή στους τομείς του Corporate και του Private Banking. μέσω ή τηλεφώνου. Για τον λόγο αυτό να διαγράφετε τέτοια s ως πλαστά και να αγνοείτε αντίστοιχες πιθανές τηλεφωνικές κλήσεις. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή διεύθυνση της Τράπεζάς σας. Μη συνδεθείτε ποτέ με την ιστοσελίδα της μέσω εξωτερικού συνδέσμου (link) που σας παρέχει κάποιος τρίτος και ι- διαίτερα μέσω . Βεβαιωθείτε ότι στην ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζάς σας εμφανίζεται το εικονίδιο με το «λουκέτο» μέσω του οποίου μπορείτε, ανοίγοντάς το με διπλό κλικ, να επιβεβαιώσετε ότι βρίσκεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζάς σας. Ρυθμίστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το πρόγραμμα antivirus που χρησιμοποιείτε ώστε να ενημερώνονται αυτόματα. Αν δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του υπολογιστή σας. Με μια ματιά qμε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενοποίηση μεγάλου μέρους των συστημάτων της πρώην Εμπορικής Τραπέζης στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών της Alpha Bank. Έτσι,όλοι οι πελάτες της Alpha Bank εξυπηρετούνται πλήρως, με ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και διαδικασίες, στα σημεία ε- ξυπηρετήσεως της Alpha Bank σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πρώην Ε- μπορικής Τραπέζης εξυπηρετούνται πλέον από τις υπηρεσίες Alpha Web Banking, Alpha Μobile Banking και Alpha Phone Banking. uσε ειδική εκδήλωση γιορτάστηκε η συμπλήρωση 10 χρόνων επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ του Diners Club Ελλάδος και της UNICEF, σηματοδοτώντας ισάριθμα χρόνια κοινωνικής προσφοράς για την προστασία των παιδιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η υποστήριξη του Diners Club προς τη UNICEF περιλαμβάνει τρεις πυλώνες προσφοράς: τον εμβολιασμό των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, το πρόγραμμα «Συμβάλλω» και τη δωρεά σχολικών ειδών. qστα 6,188 δισ. ευρώ έφθασε τον Σεπτέμβριο το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, σημειώνοντας νέα αύξηση κατά 809 εκατ. ευρώ.αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία παλαιά (έως ) και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται πλέον στα 59,66 δισ. ευρώ. uτα 1,2 τρισ. ευρώ άγγιξαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ευρωπαϊκών τραπεζών την τετραετία από το 2008 έως το 2012, σύμφωνα με έκθεση της Pricewaterhouse Coopers. Μάλιστα, η PwC προβλέπει περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα επόμενα χρόνια, λόγω του «αβέβαιου οικονομικού κλίματος». To μεγαλύτερο ύψος μη εξυπηρετούμενων δανείων το είχαν οι γερμανικές τράπεζες 179 δισ. ευρώ το 2012, αμετάβλητο σε σχέση με το qσε υποβάθμιση της Ελλάδας σε «αναδυόμενη αγορά» από «ανεπτυγμένη αγορά» προχώρησε η S&P Dow Jones Indices. Αιτιολογώντας την υποβάθμιση, η S&P Dow Jones Indices αναφέρει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο υ- στερεί όσον αφορά τις εξελίξεις στις τυπικές πρακτικές σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες αγορές. Ακόμη, παρατηρείται δραματική και σταθερή μείωση του μεγέθους της αγοράς κατά τα τελευταία χρόνια και αποτυχία πρόσβασης σε αυτή.

9 Θ Ε Μ Α Τράπεζες: Οι προσδοκίες και τα αγκάθια για τα stress tests Του Χρήστου Κίτσιου Την αισιοδοξία τους ότι η διαφαινόμενη ανάκαμψη της οικονομίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών κατά την τριετία διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη, την ίδια στιγμή όμως δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια ως προς τον ορισμό και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η BlackRock τρέχει ήδη την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις ελληνικές τράπεζες, από την οποία θα προκύψουν οι αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού χαρτοφυλακίου της τριετίας. Θα υπολογίσει, δηλαδή, το κεφαλαιακό απόθεμα που πρέπει να έχουν οι τράπεζες ώστε να αντιμετωπίσουν νέες προβλέψεις και διαγραφές δανείων και άλλων προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στα μέσα Νοεμβρίου και ως το τέλος του ίδιου μήνα θα κατατεθεί και η τελική μελέτη. Για τον τελικό προσδιορισμό, όμως, των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών από ΤτΕ, την τρόικα και την EBA θα προσμετρηθούν και τα business plans των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξετάσει, δηλαδή, τη δυνατότητα των τραπεζών για δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου (οργανική κερδοφορία, συνέργειες, δρομολογημένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων) και βάσει αυτών θα προσδιορίσει αν θα απαιτηθεί πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση ή τα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν εξασφαλίζουν το απαραίτητο κεφαλαιακό απόθεμα για κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών. Τα δύο σενάρια για τα stress tests προβλέπουν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα εξής: Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην ε- κτίμηση της τρόικας. Προβλέπει, δηλαδή, ανάπτυξη της τάξης του 0,6% για το 2014, η οποία θα ανέλθει στο 2,95% το 2015 και θα φθάσει στο 3,74% το Το δυσμενές σενάριο προβλέπει ύ- φεση της οικονομίας κατά 2,5% το 2014, περαιτέρω συρρίκνωση κατά περίπου 1,7% το 2015 και ανάκαμψη κοντά στο 1% το Η BlackRock θα βγάλει για κάθε τράπεζα τις αναμενόμενες ζημιές τριετίας και με το βασικό και με το δυσμενές σενάριο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το χειρότερο σενάριο, δηλαδή αυτό από το οποίο προκύπτουν και οι υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες, είναι αυτό που λαμβάνει υπ όψιν της η Κεντρική Τράπεζα για να καθορίσει τις τελικές κεφαλαιακές ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Εθνική ανακεφαλαιοποιήθηκε Τι ζητούν οι τράπεζες για ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Ο πήχης του κοινού κεφαλαίου που θέτει η ΕΚΤ και το παράθυρο για εκπλήξεις Τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια της EBA για δάνεια που χρήζουν αναδιάρθρωσης στο προηγούμενο stress test με το βασικό σενάριο, το οποίο ελήφθη ως δεσμευτικό από τον επόπτη. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ισχύσει ο παραπάνω άτυπος κανόνας. Τα νέα κριτήρια της ΕΒΑ Αδιευκρίνιστο παραμένει αν η άσκηση προσομοίωσης που διενεργεί η BlackRock έχει ενσωματώσει και τα νέα αυστηρότερα κριτήρια της European Banking Authority αναφορικά με τα δάνεια που χρειάζονται αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση. Πριν από μερικές ημέρες η EBA γνωστοποίησε τα κριτήρια με τα οποία θα διενεργηθούν τα νέα stress tests των τραπεζών. Το πλαίσιο ορίζει ως εξυπηρετούμενα δάνεια όσα είτε δεν έχουν καμία καθυστέρηση είτε έχουν καθυστέρηση ως και 90 ημέρες. Για όσα, όμως, έχουν καθυστέρηση εξυπηρέτησης ως 90 ημέρες και επομένως βρίσκονται σε καθεστώς ανοχής από τις τράπεζες, ζητά αξιολόγηση και αποτίμηση της δίκαιης αξίας τους. Ειδικότερα, δε, για δάνεια που απαιτείται να αναχρηματοδοτηθούν ή να τροποποιηθούν οι όροι της δανειακής σύμβασης και βρίσκονται σε καθυστέρηση ως και 90 η- μέρες, η EBA ζητά να υπάρξει αξιολόγηση σχηματισμού πρόβλεψης με κριτήριο τη δυνατότητα του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ανοίγει παράθυρο η ΕΚΤ; Οι τράπεζες προσδοκούν, χωρίς να το φωνάζουν, ότι τρόικα, Τράπεζα της Ελλάδος και European Banking Authority θα αποδεχθούν τη διαφαινόμενη επιστροφή της Ελλάδας σε συνθήκες ομαλότητας και ως εκ τούτου θα υπάρξουν ανάλογες ρυθμίσεις. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης κεφαλαιακής ε- πάρκειας βάσει των οποίων θα υπολογισθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες. Σήμερα ο ελάχιστος πήχης είναι, με βάση απόφαση της ΤτΕ, η διατήρηση 9% EBA Core Tier I. Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από την τρόικα και την EBA η σταθεροποίηση της οικονομίας, και ο πήχης της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες να διαμορφωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα των υπόλοιπων ευρωπαικών τραπεζών. Το ερώτημα είναι αν οι όροι υπό τους οποίους θα διενεργηθεί η άσκηση προσομοίωσης των ευρωπαικών τραπεζών από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα ανοίγουν ή όχι «παράθυρο» μείωσης της ελάχιστης απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας και για τις ελληνικές τράπεζες. Οι όροι της ΕΚΤ είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς ο- ρίζουν ως βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας το Common Equity Tier I, δηλαδή το κοινό κεφάλαιο. Ειδικότερα, ο δείκτης Common Equity Tier I των ευρωτραπεζών δεν πρέπει να υποχωρήσει κάτω του 7% στο επικείμενο stress test υπό το δυσμενές σενάριο και κάτω του 8% στο βασικό. Alpha Bank και Πειραιώς πληρούν τα παραπάνω όρια αυτή τη στιγμή και είναι αρκετά πιθανόν να τα πληρούν μετά τα stress tests, καθώς κερδοφορία, συνέργειες και δρομολογημένες κινήσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων ε- κτιμάται πως θα αντισταθμίσουν τις ζημιές από νέες προβλέψεις και διαγραφές δανείων. Taxisnet 9 Στις 11 Νοεμβρίου θα «ανοίξει» η εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας Την επομένη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω Taxisnet, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και μοτοσικλετών για το 2014, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης. Καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση των τελών είναι η 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος οι φορολογούμενοι μπορούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στα οχήματα ιδιοκτησίας τους στο τραπεζικό γκισέ προσκομίζοντας το έντυπο που θα εκτυπώσουν από την ειδική εφαρμογή του Taxisnet. Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας του Ωστόσο, όσοι φορολογούμενοι διαθέτουν ΙΧ άνω των κυβικών μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 θα καταβάλουν και τον φόρο πολυτελείας του Στόχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι τα δύο ειδοποιητήρια να δοθούν ταυτοχρόνως στο κοινό, ωστόσο εάν η ειδική εφαρμογή για τον φόρο πολυτελείας δεν είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, τότε θα δοθεί πρώτα σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας. Συνεταιριστικές Τράπεζες Παράταση για την κεφαλαιακή ενίσχυση Παράταση ως τις 22 Νοεμβρίου πήραν, σύμφωνα με πληροφορίες οι έξι συνεταιριστικές τράπεζες που προχωρούν σε κεφαλαιακή ενίσχυση. Πρόκειται για συνεταιριστικές σε Δυτική Μακεδονία, Δωδεκάνησα, Εύβοια, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Σέρρες, οι οποίες κάνουν αγώνα δρόμου για την εύρεση από τις τοπικές κοινωνίες εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου, ώστε να καλύψουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Αναμένεται να ακολουθήσουν αυξήσεις κεφαλαίου από τις υπόλοιπες επτά συνεταιριστικές, οι οποίες πληρούν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά θα α- ναζητήσουν κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη.

10 10 Υ Γ Ε Ι Α Οι ασθενεις δεν θα εξετάζονται πλέον από τα ΚΕΠΑ Οι 43 παθήσεις που δίνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη Θεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, που σήμερα μένουν χωρίς αντιμετώπιση λόγω της βαρύτητας του ανοιχτού χειρουργείου, προσφέρει η νέα μέθοδος διαδερμικής εμφύτευσης βαλβίδας που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη στην Ελλάδα ε- πέμβαση διαδερμικής εμφύτευσης βαλβίδας σε ασθενή που έπασχε από α- νεπάρκεια αορτής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην υπερσύγχρονη Υβριδική Αίθουσα του ΥΓΕΙΑ από τους καρδιοχειρουργούς της Β Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και τους καρδιολόγους του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ. Ο ασθενής, που ήδη έλαβε εξιτήριο, είχε συνυπάρχουσες παθήσεις που καθιστούσαν απαγορευτικό το κλασικό χειρουργείο αντικατάστασης της ανεπαρκούς βαλβίδας. Η επέμβαση, που μέχρι σήμερα είχε πραγματοποιηθεί σε λιγότερους από 80 ασθενείς παγκοσμίως, διενεργήθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές της πρώτης διαδερμικής βαλβίδας για θεραπεία ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας (JENA, Germany). Η νέα βαλβίδα στηρίζεται με ειδικό μηχανισμό (3 clips) στη βαλβίδα του ασθενή. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται διαθωρακικά από μία μικρή τομή μεταξύ των πλευρών, χωρίς στερνοτομή και χωρίς να σταματάει η καρδιά, ενώ σύντομα αναμένεται και η άφιξη του νέου μοντέλου, που θα τοποθετείται από την αρτηρία του ποδιού με τρόπο ανάλογο της γνωστής στεφανιογραφίας. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο διευθυντής της Β Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, καρδιοχειρουργός κ. Στρατής Παττακός και ο διευθυντής του τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του νοσοκομείου, επεμβατικός καρδιολόγος κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας. Να σημειωθεί ότι στο ΥΓΕΙΑ οι νεώτερες διαδερμικές τεχνικές αντιμετώπισης καρδιακών βαλβιδοπαθειών έχουν ξεπεράσει τις 300 επεμβάσεις, με τα αποτελέσματα να κρίνονται άκρως ικανοποιητικά και συγκρίσιμα με εκείνα των μεγαλύτερων κέντρων του εξωτερικού. Άτομα χωρίς μέλη, πραγματικά τυφλοί, νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, αλτσχάιμερ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω) κ.ά. περιλαμβάνονται στη λίστα όσων θα λάβουν οριστικά αναπηρικές συντάξεις και δεν θα εξετάζονται πλέον από τα ΚΕΠΑ, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.Για συνολικά 43 παθήσεις, ειδική επιτροπή του υπουργείου έκρινε ότι δεν είναι αναστρέψιμες και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται οι ασφαλισμένοι να «περνούν» από τις επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Ο καθορισμός της λίστας πραγματοποιήθηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε έπειτα από απόφαση του υπουργού Εργασίας. Τη συντόνιζε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης και συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και ιατροί, καθώς και εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). «Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα πολλούς συμπολίτες μας» τόνισε ο υπουργός Εργασίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την υποχρέωση που είχαν χιλιάδες ασθενείς να υποβληθούν σε επίπονες διαδικασίες επαναξιολόγησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, παρότι έπασχαν από βαριές και πρόδηλα μη αναστρέψιμες αναπηρίες. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημείωσε ότι «άτομα με αναπηρία, με απώλειες μελών, τυφλοί (πραγματικοί), νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με μεσογειακή αναιμία και άλλοι πολλοί αφήνουν πίσω την ταλαιπωρία τους με τις συνεχείς διαδικασίες επανελέγχου». «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την άρση της ταλαιπωρίας των ΑμεΑ και αφετέρου τη μείωση έως και 20% του φόρτου λειτουργίας των ΚΕΠΑ» πρόσθεσε ο κ. Κοκκόρης. *Διαβάστε ολόκληρη τη λίστα με τις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις στο Nextdeal.gr ΥΓΕΙΑ: Θεραπεία της ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας χωρίς ανοιχτό χειρουργείο Συνεχίζεται το Πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε για την Υγεία 2013» Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και φαρμακευτικό/υγειονομικό υλικό στους κατοίκους της Ευρυτανίας πρόσφερε το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στη δεύτερη κατά σειρά δράση του προγράμματος «Ταξιδεύουμε για την Υγεία», που εντάσσεται στις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Οκτωβρίου κλιμάκιο 56 εθελοντών του ομίλου ταξίδεψε στο Καρπενήσι, όπου εξέτασε περίπου κατοίκους της Ευρυτανίας και πραγματοποίησε δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα το ΥΓΕΙΑ δώρισε στο νοσοκομείο Καρπενησίου ένα παιδιατρικό τροχήλατο καρότσι αναζωογόνησης με τον εξοπλισμό του και έναν έγχρωμο υπερηχοτομογράφο. ΕΟΠΠΥ Κόλαφος το πόρισμα Ρακιντζή Καταπέλτης για τον ΕΟΠΥΥ είναι το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο αναφέρεται ότι συγκροτήθηκε χωρίς σχέδιο, δεν διαθέτει εσωτερικό κανονισμό αλλά ούτε και καταρτισμένο προσωπικό για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων του οργανισμού. Το πόρισμα το παρέδωσε στον υ- πουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής (φωτ.), τονίζοντας ότι «ελέγξαμε τις διαδικασίες και προτείναμε λύσεις για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ». Ωστόσο, όπως ανέφερε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το κόστος για νοσηλείες στο εξωτερικό έφτασε τα 76 εκατ. ευρώ, ε- νώ κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν γίνει και στην Ελλάδα. Επίσης, επισήμανε ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα δαπανήθηκαν 113 εκατ. ευρώ για αναπηρικά αμαξίδια, τομέας που χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση και ε- ξορθολογισμό. Ο υπουργός Υγείας, από την πλευρά του, τόνισε ότι το πόρισμα θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των δαπανών στον ΕΟΠΥΥ, ενώ εξήγγειλε ότι θα επεκταθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα αμαξίδια. Με μια ματιά uο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, έπειτα από συνάντηση με τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ανακοίνωσε την αναστολή της πράξης επίσχεσης παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, που είχε ξεκινήσει από 29 Οκτωβρίου. qη φαρμακευτική εταιρεία Pfizer πρόσφερε φάρμακα αξίας 1 εκατ. ευρώ στο ιατρείο κοινωνικής αποστολής ( σκευάσματα), τα οποία προορίζονται για ανασφάλιστους ασθενείς που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια, νευροεκφυλιστικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ο Αυξέντιος Καλαγκός θα χειρουργεί στο Διαβαλκανικό Με την αποκλειστική συνεργασία του διεθνούς φήμης καρδιοχ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ Αυξέντιου Καλαγκού, καθηγητή στο παν ε π ι σ τ ή μ ι ο της Γενεύης και διευθυντή της Πανεπισ τ η μ ι α κ ή ς Κλινικής Καρδιαγγειακής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο της Γενεύης, εγκαινιάζει το Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών στη Βόρεια Ελλάδα τη λειτουργία του στο Ιατρικό Διαβαλκανικό. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, ο καρδιοχειρουργός, έπειτα από συνεργασία που συνήψε ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, ηγείται του Κέντρου Σ υ γ γ ε ν ώ ν Καρδιοπαθειών του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ιατρικού Διαβαλκανικού. Ο κ. Καλαγκός αποδέχθηκε να χειρουργεί ως επισκέπτης ιατρός στο Ιατρικό Διαβαλκανικό κάθε μήνα. Το Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού πληροί τις προδιαγραφές για τη διενέργεια επεμβάσεων σε ασθενείς άνω των 14 ετών. Το στελεχώνουν διακεκριμένοι ιατροί, εξειδικευμένοι σε: καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις συγγενών καρδιοπαθειών, με επικεφαλής τον Αυξέντιο Καλαγκό και τη συνεργασία του δρ. Χρήστου Αλεξίου, καρδιοθωρακοχειρουργού, με ειδίκευση και μετεκπαίδευση επί 17ετία στη Μ. Βρετανία επεμβατικές (διαδερμικές) πράξεις συγγενών καρδιοπαθειών διαγνωστικού και επεμβατικού χαρακτήρα, υπό την ε- ποπτεία του επεμβατικού καρδιολόγου, αναπλ. καθηγητή Παιδοκαρδιολογίας, διευθυντή Επεμβατικής Παιδοκαρδιολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού Διαβαλκανικού Βασίλη Θανόπουλου και τη συνεργασία του επεμβατικού καρδιολόγου Θωμά Παπαδόπουλου Κλινική Καρδιολογία με τον καρδιολόγο Γεώργιο Γιαννακούλα, ειδικό στη διάγνωση και παρακολούθηση των συγγενών καρδιοπαθειών και στην πνευμονική υπέρταση.

11 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 11 Δύναμις Ασφαλιστική MyDynamis Το πρόγραμμα ασφάλισης ΙΧ οχήματος MyDynamis, προωθεί στην αγορά η Δύναμις Ασφαλιστική. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση με το MyDynamis, ο ασφαλισμένος ξεκινά από ένα βασικό πρόγραμμα υποχρεωτικών καλύψεων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει, επιλέγοντας μέσα από πληθώρα προαιρετικών καλύψεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης διαμορφώνει το δικό του, μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης ΙΧ, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και τις δικές του προτεραιότητες. Το MyDynamis είναι έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της εταιρίας να παρέχει στους πελάτες της, κορυφαίες υπηρεσίες, με προγράμματα εξατομικευμένα, αξιόπιστα και άρτια σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, προστίθεται στην ανακοίνωση. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο εξατομικευμένο πρόγραμμα, είναι ήδη διαθέσιμες στη νέα ιστοσελίδα της Δύναμις Ασφαλιστική. Ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με όλα τα προσφερόμενα προγράμματα ασφάλισης της εταιρίας για ιδιώτες και επαγγελματίες. Επιπλέον, φιλοξενεί το ευρετήριο ασφαλιστικών όρων, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, για να μπορούν όλοι με ευκολία και διαφάνεια να κατανοήσουν τις έννοιες του ασφαλιστικού κλάδου. Παρέχονται επίσης, χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή και οικολογική οδήγηση αλλά και συμβουλές πρόληψης και προστασίας σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας και κλοπής. Η ιστοσελίδα είναι, πλέον, συνδεδεμένη και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία έχει παρουσία η Δύναμις Ασφαλιστική, όπως το Facebook, από το οποίο το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την ασφάλιση του, καθώς και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρία

12 12 MetLife Alico Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Μεγάλος χορηγός στο 10ο Concours d Elegance της ΦΙΛΠΑ Η MetLife Alico ήταν ο μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης Concours d Elegance που διοργανώθηκε από την ΦΙΛΠΑ ( Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου ). Χιλιάδες φίλοι των ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο για να θαυμάσουν τα ιδιαίτερα αυτά εκθέματα και να απολαύσουν μία χαλαρή βόλτα αξιοποιώντας την ηλιόλουστη μέρα. Η εταιρία συμμετείχε με περίπτερο διακοσμημένο στα χρώματα της MetLife Alico, με τον Snoopy να καλωσορίζει μικρούς και μεγάλους επισκέπτες και με πολλά happenings. Μεταξύ άλλων, υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου τα παιδιά μπορούσαν να ζωγραφίσουν φιγούρες του Snoopy και της παρέας του, ε- νώ προσφέρθηκαν και πολλά αναμνηστικά δώρα. Επίσης, είχε τοποθετηθεί photo booth ώστε να μπορούν μικροί και μεγάλοι να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες από την επίσκεψή τους στο περίπτερο. Επιπλέον, ειδική παιδο-οδοντίατρος έδινε συμβουλές για την σωστή οδοντιατρική φροντίδα σε γονείς και παιδιά, ενώ 3ος Spetses mini Marathon Για τρίτη συνεχή χρόνια, η ING ήταν ο χρυσός χορηγός της διοργάνωσης Spetses mini Marathon, που πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες. Στα πρότυπα της προηγούμενης χρονιάς, η φετινή διοργάνωση περιελάμβανε, εκτός από τους αγώνες δρόμου 5 και 26 χιλιομέτρων, κολυμβητικό αγώνα του διάπλου Σπετσών-Κόστα 2,5 και 5 χιλιομέτρων, παιδικό κολυμβητικό α- γώνα 100 μέτρων καθώς και παιδικό αγώνα δρόμου μέτρων. Ο 3ος Spetses mini Marathon είχε χιλιάδες συμμετοχές, καθώς πάνω από άτομα έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα. Στο γραφικό νησί των Σπετσών βρέθηκαν συνολικά περισσότεροι από άνθρωποι και απόλαυσαν την ξεχωριστή αυτή διοργάνωση με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της ING με τίτλο «Ζήσε Υπεύθυνα», καθώς προάγει τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη διατήρηση της υγείας και την ευρύτερη φιλοσοφία του «Live Well». «Για εμάς στην ING, Live Well σημαίνει υγεία, ευεξία, δύναμη, ζωή τόνισε ο CEO της ING Luis Miguel Gomez. Η φιλοσοφία αυτή γεννήθηκε από τη μακρά εμπειρία μας στον τομέα της ασφάλισης υγείας, είμαστε υ- περήφανοι χορηγοί αυτής της ξεχωριστής αθλητικής διοργάνωσης, αφού, άλλωστε, ο αθλητισμός, είναι στο DNA του παγκόσμιου οργανισμού μας, πρόσθεσε ο Luis Miguel Gomez.Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για δωρεάν προγράμματα Οδοντιατρικής Φροντίδας Dental Care της MetLife Alico. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν συνεργάτες από το δίκτυο πωλήσεων, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και στελέχη των κεντρικών γραφείων της εταιρίας. Aνάμεσά τους και οι κ.κ. Μ. Χατζηδημητρίου, Regional Head, Eastern & Southern Europe - MetLife και Δ. Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife Alico. Ο κ. Δ. Μαζαράκης παρέλαβε τιμητική πλακέτα ως εκπρόσωπος της Με τη χρυσή χορηγία της ING της Χρυσής Χορηγίας και εκφράζοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία «Live Well» που πρεσβεύει, η ING προσέφερε σε όλους αγωνιζόμενους, αλλά και στους ε- πισκέπτες του νησιού, ένα εντελώς δωρεάν checkup, προσφορά που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Βιοϊατρική και τη Euromedica. Η δυναμική προβολή της ING στις Σπέτσες ήταν α- νάλογη του δυνατού brand name της, μεταφέροντας το μήνυμα για υγεία, ζωή, δύναμη και ευεξία. Οι παρευρισκόμενοι αναζήτησαν τα καπέλα της ING για να προστατευτούν από το δυνατό ήλιο, τα οποία μοιράζονταν από το εταιρικό περίπτερο. Τέλος, οι πετσέτες της ING ανακούφισαν τους αθλητές από τον ιδρώτα της προσπάθειας, και έγιναν το πιο πολυπόθητο αντικείμενο της ημέρας μετά. Ο κ. Δ. Βερναρδάκης, πρόεδρος της ΦΙΛΠΑ απονέμει τιμητική πλακέτα στον κ. Δ. Μαζαράκη εταιρίας, ενώ ο ίδιος απένειμε τα βραβεία στην κατηγορία Κλάση C Sybaritic Lifestyle. Το αυτοκίνητο που οι κριτές ανέδειξαν σαν "το Κάλλιστο", δηλαδή το Best of Show, ήταν μια LAMBORGHINI MIURA SV του Επιπλέον, και με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 10 ετών του θεσμού, προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι νικητές των προηγούμενων ετών, για να βραβεύσουν το καλύτερο αυτοκίνητο «Best of the Past των παρελθόντων 9 ετών. Στην κατηγορία αυτή βραβεύθηκε ένα Fiat Abarth Doppia Gobba 750GT μοντέλο του Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε κατοίκους χωριών της Θεσσαλίας Στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η MetLife Alico συνεχίζει το πρόγραμμα επισκέψεων σε απομακρυσμένα χωριά ανά την Ελλάδα, με σκοπό την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στους κατοίκους των περιοχών αυτών. Σειρά είχε η Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα τα χωριά Καρυά και Καλλιπεύκη τα οποία επισκέφθηκε ομάδα ιατρών από τις ειδικότητες της παθολογίας, της καρδιολογίας και της μικροβιολογίας για τη διενέργεια εξετάσεων, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμες ιατρικές συμβουλές στους κατοίκους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μέσα από τις εξετάσεις αυτές διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων υγείας που δεν θα είχαν γίνει έγκαιρα αντιληπτά αν οι κάτοικοι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. Την ομάδα των ιατρών συνόδευσαν στελέχη της MetLife Alico και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Μ. Φουσκαρής, Head of Communications & Branding, Eastern & Southern Europe και Β. Κορδάς, DSF Executive στο Γραφείο Πωλήσεων της Λάρισας, καθώς επίσης και η κα Δ. Μελετίου, DSF Executive στο Γραφείο Πωλήσεων του Βόλου. Η οργάνωση της επίσκεψης έγινε υπό την αιγίδα των Δήμων Ελασσόνας και Τεμπών αντίστοιχα. Στιγμιότυπα από τη διοργάνωση Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η θεσμοθετημένη πλέον ING Running Team, που αποτελείται από τους υπαλλήλους των κεντρικών γραφείων αλλά και στελέχη του Δικτύου Πωλήσεων. Η ING Running Team συγκέντρωσε περισσότερα από 90 μέλη και ήταν η μεγαλύτερη ομάδα σε πλήθος συμμετεχόντων στη διοργάνωση. Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ING «Ζήσε Υπεύθυνα» σχεδιάζεται και υλοποιείται στην Ελλάδα σε απόλυτη αρμονία με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες του παγκόσμιου οργανισμού ING. Ο Όμιλος ING στηρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως τους «ING New York Marathon», «ING Miami Marathon» και «ING Europe Marathon», με τους οποίους έχει συνδεθεί άμεσα η επωνυμία της. Υδρόγειος Ασφαλιστική: Χορηγός του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Α1 για δεύτερη χρονιά Οι κ.κ. Παύλος Κασκαρέλης, και Γιώργος Χαλβατζάκης Για δεύτερη συνεχή χρονιά ανανέωσαν την χορηγική τους συνεργασία η Υδρόγειος Α- σφαλιστική και ο ΕΣΑΚΕ, διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Α1. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Υ- δρόγειος προβάλλεται ως επίσημος χορηγός της Basket League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική περίοδο , με το χορηγικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προβολή της εταιρείας εντός των γηπέδων του πρωταθλήματος και τηλεοπτικά μηνύματα από τα κανάλια της NOVA. Η περσινή μας ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ και η σύνδεσή μας με έναν υψηλού προφίλ θεσμό, όπως αυτόν του πρωταθλήματος Μπάσκετ, δικαίωσαν τις προσδοκίες μας, δήλωσε σχετικά ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής. Επιλέγουμε να δώσουμε συνέχεια και έμφαση σε αυτή τη συνεργασία, καθώς αποτελεί για μας σημαντικό όχημα εξωστρέφειας και προβολής και αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι να στηρίζουμε ένα τόσο αγαπητό άθλημα και ένα θεσμό, που γίνεται κάθε χρόνο καλύτερος,πρόσθεσε ο κ. Κασκαρέλης. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, κ. Γιώργος Χαλβατζάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνέχεια της συνεργασίας με την Υδρόγειο Α- σφαλιστική. Στόχος του ΕΣΑΚΕ ήταν και παραμένει να συμμαχούμε με τους καλύτερους, να βάζουμε κοινούς στόχους και να δουλεύουμε μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απόδειξη του ότι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα με την Υδρόγειο είναι η επέκταση της συμφωνίας μας και ευελπιστούμε να πορευτούμε μαζί για πολλά χρόνια ακόμη, σημείωσε ο κ. Χαλβατζάκης. Η συνεργασία της Υδρογείου με τον ΕΣΑΚΕ εγκαινιάσθηκε κατά την εκδήλωση της κλήρωσης Πρωταθλήματος, όπου, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Υδρογείου, κ. Γιάννης Σουρλής, παρέδωσε το τιμητικό βραβείο ήθους στην ομάδα του Απόλλωνα Πατρών.

13 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 13 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Νέος κύκλος σπουδών Την έναρξη κύκλου σπουδών στη Θεσσαλονίκη,για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιπέδου Α της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακοίνωσε ο όμιλος Ιντεσσαλόνικα. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν στην έδρα του ομίλου, στο 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, και θα ολοκληρωθούν σε επτά εργάσιμες μέρες, μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου (συνολικά 35 διδακτικές ώρες). Το κόστος των μαθημάτων είναι 200, ενώ για επιχειρήσεις με άνω των 2 συμμετοχών, το κόστος διαμορφώνεται στα 180. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων στο χώρο της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, με πρόγραμμα και ωράριο που θα συμφωνηθεί. Στους εγγεγραμμένους θα διανεμηθούν δωρεάν εκπαιδευτικές σημειώσεις και πρόσθετο υλικό όπου εμπεριέχονται οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλύσουν διεξοδικά την εξεταστέα ύ- λη και τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων με τα νέα δεδομένα. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η υλικοτεχνική υποδομή, τα εποπτικά μέσα και οι έμπειροι εκπαιδευτές σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της διοίκησης για εμπεριστατωμένη κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση όσων ασχολούνται με την Ι- διωτική Ασφάλιση δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις επιτυχίας στις εξετάσεις, που οργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον βέβαια επιδείξουν αντίστοιχη προσπάθεια και οι υποψήφιοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στον επόμενο κύκλο σπουδών από τον υπεύθυνο κ. Βαρσάμη Δημήτριο στο ή στην η- λεκτρονική διεύθυνση intersalonica.gr. Ε.Α.Ε.Ε.-Ε.Α.Δ.Ε. Συνάντηση Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου κ. Α. Σαρρηγεωργίου και εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε- ταιριών Ελλάδος και εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΕΕ. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που σχετίζονται με τις πρόσφατες Πράξεις της ΤτΕ για τον κανονισμό συμπεριφοράς των (αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

14 14 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ΑΧΑ Ασφαλιστική Στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση για την πρόληψη του διαβήτη Τριακόσιοι πελάτες, συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύου, εργαζόμενοι, καθώς και τα παιδιά τους, συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΧΑ Ασφαλιστική σε συνεργασία με την Κάρτα Διαβήτη στη Θεσσαλονίκη και εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από την κ. Λένα Πλαΐτη, επικεφαλής επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, η οποία αναφέρθηκε στην αποστολή της Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΧΑ που είναι η οικοδόμηση μίας ι- σχυρότερης και ασφαλέστερης κοινωνίας, μέσω της εκπαίδευσης και της πρόληψης για τη μείωση κινδύνων. Συγκεκριμένα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση για την πρόληψη και για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, η οποία απασχολεί περίπου συμπολίτες μας και έχει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. H κυρία Πλαΐτη ευχαρίστησε τη διευθύνουσα σύμβουλο της Κάρτας Διαβήτη, κυρία Αναστασία Καφούση, για την εξαιρετική συνεργασία. Η κ. Εύα Ντελιδάκη, δημοσιογράφος στο χώρο της Υγείας, έκανε το συντονισμό της εκδήλωσης,ενώ ο κ. Α- ντώνης Λέπουρας, Ιατρός Παθολόγος, εξειδικευμένος στη διαβητολογία, Διευθυντής Β Παθολογικής κλινικής και Διαβητολογικού Τμήματος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών εξήγησε με α- πλά λόγια τη νόσο του διαβήτη, παρουσίασε διάφορες έρευνες και τόνισε τη σημασία της πρόληψης, της σωστής διατροφής και της σωματικής ά- σκησης. Στη συνέχεια, η κυρία Ειρήνη Πασχαλέρη, Βιολόγος Ειδικευμένη στη διατροφή (M.Sc), Μέλος της Ελ. Ι- ατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας & της CNP Cyprus Insurance Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής & Α- ντιγήρανσης ανέλυσε τις βασικές αρχές της σωστής διατροφής και έδωσε κατευθύνσεις για τις σωστές επιλογές στη διατροφή, με στόχο την προστασία της Υγείας μας. Τέλος, η κυρία Μαίρη Βαρβαρούση, Ψυχολόγος, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία, τη διαχείριση και αντιμετώπιση του άγχους και το πώς επηρεάζει την υγεία μας. Επισημαίνεται ότι η ΑΧΑ στήριξε για 3η συνεχόμενη χρονιά την Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Α- σφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς». Παράλληλα τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας της ΑΧΑ «έτρεξαν» για τη ΛΑΜΨΗ συμμετέχοντας στο 2ο Διεθνή Νυχτερινό Ημι-μαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Αλλαγές σε διακριτικούς τίτλους και εμπορικά σήματα Τις εμπορικές επωνυμίες, τους διακριτικούς τίτλους και τα εμπορικά σήματα των ασφαλιστικών εταιρειών του στην Ελλάδα τροποποίησε ο όμιλος CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Έτσι οι διακριτικοί τίτλοι/εμπορικές επωνυμίες/εμπορικά Σήματα των Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Ελλάδα τροποποιούνται ως ακολούθως: - Η επωνυμία της «CNP LAIKI ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΖΩΗΣ» ή/και «CNP LAIKI LIFE» αλλάζει σε «CNP ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CNP ΖΩΗΣ A.A.E.» ή/και «CNP ZOIS S.A». Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ο- λοκληρωθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου Η επωνυμία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας CNP ASFALISTIKI LTD στην Ελλάδα από «ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ή/και «CNP LAIKI INSURANCE» αλλάζει σε «CNP ASFALISTIKI LTD», με διακριτικό τίτλο «CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υποκατάστημα Ελλάδος)» ή/και «CNP ASFALISTIKI (Greek Branch)» ως διακριτικός τίτλος. Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου Η επωνυμία της «CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙ- Ομιλητές-διοργανωτές (από αριστερά προς τα δεξιά), Θωμάς Πουφινάς, Offer Director, AXA Ασφαλιστική, Ντίμη Κορδαλή, Διεύθυνση Επικοινωνίας, AXA Ασφαλιστική, Αναστασία Καφούση, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κάρτα Διαβήτη, Ειρήνη Πασχαλέρη, Βιολόγος Ειδικευμένη στη διατροφή (M.Sc), Μέλος της Ελ. Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας & της Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής & Αντιγήρανσης, Αντώνης Λέπουρας, Ιατρός Παθολόγος, εξειδικευμένος στη διαβητολογία, Διευθυντής Β Παθολογικής κλινικής και Διαβητολογικού Τμήματος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Κλινικής Ψυχικού), Εύα Ντελιδάκη, Δημοσιογράφος Υγείας, Λένα Πλαΐτη, Επικεφαλής Επικοινωνίας, ΑΧΑ Ασφαλιστική, Άρης Ράπτης, πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη, Μαίρη Βαρβαρούση, Ψυχολόγος, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νέα διαφημιστική καμπάνια για την Υγεία Από τις 21 Οκτωβρίου και για 6 εβδομάδες θα προβάλλεται η νέα διαφημιστική καμπάνια της ΑΧΑ Ασφαλιστικής σε Τηλεόραση και Internet, η οποία αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στην Υγεία. Η ΑΧΑ επέλεξε για τη νέα διαφημιστική καμπάνια θέμα την Υγεία, η οποία σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες αποτελεί για τους Έλληνες τη βάση της πυραμίδας των ασφαλιστικών αναγκών, ειδικά τη σημερινή εποχή που οι παροχές του κοινωνικού φορέα κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, η Υγεία αποτελεί στρατηγική επιλογή του ομίλου ΑΧΑ και της ΑΧΑ Ελλάδας. Μέσω της διαφήμισης προβάλλεται το πρόγραμμα Mediσυν και η έκπτωση 10% παρέχεται σε νέους πελάτες. Το νέο δημιουργικό επιλέχθηκε, αφού πρώτα αξιολογήθηκαν τρία διαφορετικά διαφημιστικά concepts του Ομίλου για την Υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε τελικούς καταναλωτές. ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ» ή/και «CNP LAIKI PRAKTORIAKI» αλλάζει σε «CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑ- ΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CNP ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ» ή/και «CNP PRAKTORIAKI S.A.». Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2013.Τονίζεται ακόμη ότι η CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd είναι η μητρική εταιρεία όλων των ασφαλιστικών εταιρειών σε Κύπρο και Ελλάδα. Με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2009, η CNP Assurances διατηρεί το 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου του Ο- μίλου. Να σημειωθεί ότι η CNP Assurances S.A. αποτελεί όπως τονίζεται η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία, της οποίας η παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα χρονολογείται από το 1850, με παρουσία σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και Ελλάδα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της CNP Assurances για το 2012 ήταν 26,5 δις, με κέρδη μετά φόρων 951 εκ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου CNP Cyprus Insurance Holdings έχοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία και δίνοντας έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, διατηρούν την ηγετική θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκδηλώσεις Στην Αθήνα φιλοξένησε η Έ- νωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος φιλοξένησε στην Αθήνα το Strategic Board (Στρατηγικό Συμβούλιο) της Insurance Europe που αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των α- σφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ευρώπη. Το Strategic Board είναι ανώτατο συμβουλευτικό όργανο με μέλη επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών α- σφαλιστικών ομίλων και εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς και στόχο τη στρατηγική καθοδήγηση της Insurance Europe. Σκοπός της επίσκεψης στην Αθήνα ήταν να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες που θα θέσει η Ελλάδα σε θέματα που άπτονται της ασφαλιστικής δραστηριότητας, με την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α εξάμηνο του Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας παρουσίασαν συνοπτικά εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδας.Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στα βασικά σημεία που σχηματίζουν την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και της ασφαλιστικής αγοράς σημειώνοντας ότι παρά τις δυσκολίες, πιστεύουμε στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και της ασφαλιστικής αγοράς. Στην ΕΑΕΕ, βασικός στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς θα επιδράσουν θετικά στην αύξηση της αξιοπιστίας μας και στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς να δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατία που θα λειτουργήσει εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τελικά των ασφαλισμένων, τόνισε ο κ.σαρρηγεωργίου. Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Ε- ταιρειών γιορτάζει τα 80 του χρόνια και η σχετική εκδήλωση να πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου, την Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά στις στις 6.30 μ.μ.

15 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 15 Insurance Europe Επιμένει στις τροποποιήσεις του λογιστικού προτύπου Η Insurance Europe (Ευρωπαϊκή Ο- μοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών) χαιρέτισε τις αναθεωρημένες προτάσεις της IASB (Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), που λαμβάνουν υπόψη τις ασφαλιστικές συμβάσεις (IFRS 4, Φάση II), ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αναμένει επιπλέον τροπολογίες, με στόχο την επίτευξη ενός λειτουργικού λογιστικού προτύπου.ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΙΕ Ό. Τζόουνς αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2010, επισήμανε ωστόσο ότι «κρίσιμοι τομείς χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη». Η ομοσπονδία νιώθει ικανοποίηση για το ότι η IASB ανταποκρίθηκε στις αναθεωρημένες προτάσεις της και θέσπισε αντίστοιχους μηχανισμούς, ό- πως η αναγνώριση της σημασίας του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου, η εφαρμογή των λοιπών συνολικών ε- σόδων (OCI ) στις αλλαγές των επιτοκίων αγοράς για ασφαλιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κ.ά. Ωστόσο πιστεύει ότι το πρότυπο OCI δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Έτσι θα αποφευχθούν λογιστικές αναντιστοιχίες ή αρνητικές αναφορές για ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, θεωρεί υπερβολικά περίπλοκο τον υπολογισμό των μεγεθών σε ορισμένες περιπτώσεις, γι αυτό και υπέβαλε εναλλακτική πρόταση, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ακρίβεια των στοιχείων. Τονίζει ότι είναι σημαντικό η IASB να αναγνωρίσει πλήρως τη σχέση ασφαλιστικών υποχρεώσεων-συναφών περιουσιακών στοιχείων στην αναφορά α- πόδοσης, και την καλεί να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ ασφαλιστικών συμβάσεων (IFRS 4, Φάση II) και χρηματοπιστωτικών μέσων (IFRS 9), καθώς τα εν λόγω πρότυπα είναι αλληλένδετα. Προειδοποιεί ότι η απομόνωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα οδηγήσει σε λανθασμένες μετρήσεις, που δεν θα αντικατοπτρίζουν την απόδοση του εκάστοτε ασφαλιστή, ενώ θα δυσχεραίνουν και τη θέση των επενδυτών. Τα δύο πρότυπα (IFRS 4 & 9) πρέπει να τεθούν άμεσα και ταυτόχρονα σε ι- σχύ, προκειμένου να αποφευχθούν οι ε- πιπτώσεις δύο διαδοχικών μεγάλων αλλαγών. Η ΙΕ επιμένει στον τελικό στόχο ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου, πριν από αυτόν όμως κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ολοκλήρωση του IFRS.

16

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αυξημένη κερδοφορία το 2013 και Ανάπτυξη το 2014 με εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα. Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

Αυξημένη κερδοφορία το 2013 και Ανάπτυξη το 2014 με εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα. Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Αυξημένη κερδοφορία το 2013 και Ανάπτυξη το 2014 με εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2013: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παραγωγικά Στοιχεία Ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα