ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1"

Transcript

1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση διεργασιώνγράφος προήγησης, κρίσιµα τµήµατα, αµοιβαίος αποκλεισµός. Σηµατοφορείς, Χρονοδροµολόγηση, Αλγόριθµοι (διακοπτοί µη διακοπτοί), Αδιέξοδα, αντιµετώπιση αδιεξόδων. Εικονική µνήµη, τεχνικές διαχείρισης εικονικής µνήµης Συστήµατα αρχείων, αρχεία / κατάλογοι, οργάνωση αρχείων στο δίσκο Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων, Παράλληλα και Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα. Το Λειτουργικό Σύστηµα UNIX (case study) Batch Processing, οµαδοποίηση προγραµµάτων και σειριακή εκτέλεση Σειριακή έξοδος των αποτελεσµάτων Ένα πρόγραµµα εκτελείται ανά πάσα στιγµή υποαπασχόληση συσκευών. Χρόνος ανακύκλωσης εύτερη Γενιά Η/Υ (955965). Κατασκευή Η/Υ µε τρανζίστορ. Κάρτες ταινίες εκτυπώσεις χειροκίνητα. Προγραµµατισµός σε συµβολική γλώσσα (assembly) ή FORTRAN. Μηχανές ΙΒΜ 40 και Σύστηµα µαζικής επεξεργασίας (batch processing system). Αυτόµατη µεταφορά κάρτεςταινίες και ταινίεςεκτυπωτής. Οι πρόγονος των Λ.Σ. : συστήµατα FMS (FORTRAN monitoring system και IBSYS (Λ.Σ. Της IBM για τον 7094) Επίκουρος Καθηγητής

2 ιαδικασία n... ιαδικασία Batch Processing System Μνήµη ιαδικασία Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας CPU Αποτέλεσµα Λειτουργικό Σύστηµα Αποτέλεσµα... Αποτέλεσµα n Multiprogramming, µείωση του άεργου χρόνου των µονάδων και του χρόνου ανακύκλωσης. Πολλαπλά προγράµµατα στη µνήµη και ταυτόχρονη εκτέλεση, µε παράλληλη απασχόληση των υποµονάδων. Εργασία Εργασία Εργασία Λ.Σύστηµα Τµήµατα µνήµης Χρόνος CPU π π π π π π π ίσκος π π π π Εκτυπ. π π π Το Λ.Σ. γίνεται πλέον ένα πολύπλοκο πρόγραµµα και απασχολεί την CPU σε βάρος των προγραµµάτων Επίκουρος Καθηγητής

3 Time Sharing. Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών από τερµατικά σε πραγµατικό χρόνο, καταµερισµός του χρόνου στους χρήστες και τις διεργασίες τους. Χρονιστής (timer) δηµιουργεί σε τακτά διαστήµατα σήµατα διακοπής. υνατότητα προτεραιοτήτων για εκτέλεση εφαρµογών πραγµατικού χρόνου και χρονοβόρων διαδικασιών. Χρόνος CPU π π π π π π π ίσκος Εκτυπ. π π π π π π Στα σύγχρονα Λ.Σ. συνδυάζονται οι παραπάνω µέθοδοι. Συστήµατα πολυεπεξεργαστών, δίκτυα, κατανεµηµένα συστήµατα. Τα προγράµµατα είναι κώδικας σε γλώσσα µηχανής. Μια εντολή µπορεί να εκτελείται κάθε φορά. Κατανοµή του χρόνου της CPU στα προγράµµατα. Κβάντα χρόνου (time quanta) όπου εκτελείται τµήµα του κάθε προγράµµατος εκ περιτροπής. Αύξηση της απόδοσης του Η/Υ. Μείωση του χρόνου ανακύκλωσης. Καταγραφή της κατάστασης κάθε προγράµµατος. Πρόγραµµα σε εκτέλεση = διεργασία. ιεργασία είναι ένα πρόγραµµα ή αυτόνοµο τµήµα προγράµµατος σε εκτέλεση (ενεργητική οντότητα) Μεταγωγή Περιβάλλοντος. Θέση εντολής προγράµµατος. Κατάσταση CPU, ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Process Control Block. Πίνακες διεργασιών Επίκουρος Καθηγητής

4 Μεταγωγή Περιβάλλοντος από µία διαδικασία P0 σε µία άλλη P : Παράδειγµα τριών προγραµµάτων και των χρονικών τους απαιτήσεων : Πρόγ. Πρόγ. Πρόγ. Σύνολο CPU 7 ίσκος 7 Εκτυπ. 6 Σύνολο Σχεδιάγραµµα εκτέλεσης για ένα Λ.Σ. οµαδικής επεξεργασίας : Χρόνο ς CPU ίσκος Εκτυπ π π π 4 π 5 π 6 π 7 π 8 π 9 π 0 π π π π π 5 π 6 π 7 π 8 π 9 π 0 π Αποτελέσµατα Συν.Χρόνος Ανενεργός Τέλος π Τέλος π Τέλος π Οµαδικής Επεξεργασίας Επίκουρος Καθηγητής 4

5 Σχεδιάγραµµα εκτέλεσης για ένα Λ.Σ. πολυπρογραµµατισµού : Χρόνος CPU ίσκος Εκτυπ π π π π 4 π π 5 π π 6 π π π 7 π π π 8 π π 9 π 0 π π π Σχεδιάγραµµα εκτέλεσης για ένα Λ.Σ. καταµερισµού χρόνου : Χρόνος CPU ίσκος Εκτυπ π π π 4 π 5 π π 6 π π 7 π π π 8 π π 9 π π 0 π π π π π Αποτελέσµατα Συν.Χρόνος Ανενεργός Τέλος π Τέλος π Τέλος π Οµαδικής Επεξεργασίας Πολυπρογραµµατισµού Καταµερισµού Χρόνου 6 9 To Λ.Σ. Αποτελείται από πολλές διεργασίες που εκτελούνται παράλληλα για εξυπηρέτηση χρηστών και προγραµµάτων. Οι διεργασίες µπορούν επίσης να χωριστούν σε υποτµήµατα ελαφρές διεργασίες ή νήµατα (threads) που µοιράζονται ένα τµήµα µνήµης όπου έχουν όλα πρόσβαση. Thread Control Block. Η µεταγωγή περιβάλλοντος µεταξύ νηµάτων είναι πιό γρήγορη. Επιτάχυνση των διεργασιών. int x,y,sum,diff,prod; void Athroisma () { sum=x+y; } void Diafora () { diff=xy; } void Ginomeno() ( prod=x*y; } Tα προγράµµατα που µπορούν να διαιρεθούν σε νήµατα λέγονται ταυτόχρονα (concurrent) Επίκουρος Καθηγητής 5

6 ιεργασίες µονού νήµατος (singlethreaded) και πολλαπλών νηµάτων (multithreaded) : Πλεονεκτήµατα των νηµάτων (threads) : Γρήγορη απόκριση λόγω ταχύτερων µεταγωγών περιβάλλοντος Κοινή χρήση πόρων του συστήµατος (µνήµης) Οικονοµία χρόνου και χώρου Κατάλληλα για χρήση σε αρχιτεκτονικές παράλληλων επεξεργαστών Νήµατα χρήστη (user threads) νήµατα πυρήνα (kernel threads) Μοντέλα πολυνηµατικών διεργασιών : Πολλά σε ένα Ένα σε ένα Πολλά σε πολλά User threads User threads User threads kernel thread kernel threads kernel threads Επίκουρος Καθηγητής 6

7 Γραφική αναπαράσταση ταυτόχρονων προγραµµάτων µε γράφο προήγησης (precedence graph) Κάθε διεργασία αναπαρίσταται µε έναν κόµβο (node). Αν η πρέπει να ολοκληρωθεί για να αρχίσει η, τότε η συνδέεται µε την µε µία κατευθυνόµενη ακµή (directed edge) εν πρέπει να περιέχουν κύκλους (acyclic). Αν περιέχουν τότε είναι αδύνατη η εκτέλεση διεργασιών αδιέξοδο (deadlock). Σε ένα γράφο προήγησης άν δεν υπάρχει µετάβαση από την x στην y τότε οι δύο διεργασίες µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Η ακολουθιακή εκτέλεση διεργασιών επιτρέπεται µόνο µε την φορά των κατευθυνόµενων ακµών. Παράδειγµα : υπολογισµός της έκφρασης : Α = χ x χ + (χ χ4) / χ5 Μερικά αποτελέσµατα : M = χ x χ χ χ χ χ4 χ5 M = χ χ4 x M = M / χ5 Μ Μ Α = Μ + Μ / + Μ Τα Μ και Μ, όπως και τα Μ και Μ µπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Α Επίκουρος Καθηγητής 7

8 Στους Η/Υ υπάρχουν πόροι για κοινή χρήση. Η προσπέλαση των πόρων από µία διεργασία µπορεί να επηρεάσει τις άλλες. Οι διεργασίες περιλαµβάνουν «κρίσιµα τµήµατα» (χρήση κοινών πόρων) και µή κρίσιµα τµήµατα. Κρίσιµο τµήµα διεργασίας είναι το τµήµα της που προσπελαύνει πόρους που µπορεί να επηρεάσουν άλλες διεργασίες εν πρέπει δύο διεργασίες να εκτελούν ταυτόχρονα το κρίσιµο τµήµα τους Αµοιβαίος Αποκλεισµός (mutual exclusion) Παράδειγµα Ανάληψης :. Ρώτα τον πελάτη για το ποσό Α. ιάβασε το υπόλοιπο του λογαριασµού Υ. Υπολόγισε το νέο υπόλοιπο Υ =ΥΑ 4. Αποθήκευσε το νέο υπόλοιπο Υ Ώρα ιεργασία Α ιεργασία Β Υπόλοιπο 0:00 Ζήτα ποσό (Α=500) 000 0:0 Ζήτα ποσό (Α=00) 000 0:0 ιάβασε υπόλοιπο (000) 000 0:0 ιάβασε υπόλοιπο (000) 000 0: = : = :06 Αποθήκευσε υπόλοιπο 500 0:07 Αποθήκευσε υπόλοιπο 800 Η ακολουθίες Ανάγνωση υπολοίπου Μεταβολή υπολοίπου Καταχώρηση αποτελούν κρίσιµα τµήµατα των διεργασιών Α και Β και δεν πρέπει να εκτελούνται ταυτόχρονα. Επίκουρος Καθηγητής 8

9 Μεταβλητή κλειδώµατος. Π.χ. Seira= εκτέλεσε το κρίσιµο τµήµα της Α, Seira= εκτέλεσε το κρίσιµο τµήµα της Β. ιεργασία Α A=DiabasePoso() while (Seira==) do_nothing Y = Y A Seira = DosePoso() Seira = ιεργασία B A=DiabasePoso() while (Seira==) do_nothing Y = Y A Seira = DosePoso() Αν εκτελεστεί η Α και είναι η σειρά της Β αλλά στην A=DiabasePoso() ο πελάτης αργήσει, τότε η Α δεν µπορεί να ξαναεκτελεστεί. Ηλύση του Peterson (98). Προστίθενται µεταβλητές Eisodos και Eisodos. while (Seira== and Eisodos) do_nothing Y = Y A Eisodos = false DosePoso() ιεργασία Α A=DiabasePoso() Eisodos = true, Seira = ιεργασία B A=DiabasePoso() Eisodos = true, Seira = while (Seira== and Eisodos) do_nothing Y = Y A Eisodos = false DosePoso() Αν είναι η σειρά της Β αλλά δεν είναι έτοιµη (Eisodos=false) τότε η Α µπαίνει στο κρίσιµο τµήµα της αποκλείοντας την Β. Αν οι Α και Β είναι ταυτόχρονα έτοιµες η σειρά τους καθορίζεται από την Seira. Επίκουρος Καθηγητής 9

10 Οι προηγούµενες λύσεις δεν είναι αποδεκτές γιατί :. Προσθέτουν πολλές µεταβλητές και αυξάνουν την πολυπλοκότητα. εν επεκτείνονται εύκολα για πάνω από διεργασίες Παράδειγµα Ανελκυστήρα. Χρήση ανελκυστήρα = διεργασία σε κρίσιµο τµήµα. Όταν χρησιµοποιείται ανάβει ένδειξη «κατειληµµένος». Όταν ελευθερωθεί σβήνει η ένδειξη. Ο πρώτος που θα πατήσει το κουµπί καλεί τον ανελκυστήρα. Οι ένοικοι (διεργασίες) µπορεί να βρίσκονται σε καταστάσεις :. Περιµένουν να σβήσει η ένδειξη «κατειληµµένος» και πατούν το κουµπί κλήσης.. Ελευθερώνουν τον ανελκυστήρα (τέλος κρίσιµου τµήµατος) και η ένδειξη σβήνει. Σηµατοφορέας = µεταβλητή µε ακέραιες τιµές 0 ή (ένδειξη «κατειληµµένος» αναµµένη ή σβηστή). ιεργασία Α A=DiabasePoso() Περίµενε (σηµατοφορέα) P Y = Y A Ελευθέρωσε (σηµατοφορέα) V DosePoso() ιεργασία B A=DiabasePoso() Περίµενε (σηµατοφορέα)p Y = Y A Ελευθέρωσε (σηµατοφορέα) V DosePoso() Οι λειτουργίες P και V εκτελούνται αδιαίρετα (atomic actions). Πρόβληµα : όταν ο σηµατοφορέας είναι κατειληµµένος οι άλλες διεργασίες σπαταλούν χρόνο CPU στις διαδικασίες P. Υλοποίηση σηµατοφορέων µε λίστες αναµονής (waiting lists) Επίκουρος Καθηγητής 0

11 Κάθε σηµατοφορέας έχει µία λίστα αναµονής όπου καταχωρούνται οι διεργασίες που περιµένουν την ελευθέρωση του σηµατοφορέα, και είναι ανενεργές (blocked). Όταν ελευθερωθεί ο σηµατοφορέας, το Λ.Σ. επιλέγει την πρώτη διεργασία στη λίστα και την κάνει εκτελέσιµη. Λειτουργία P : Αν ο σηµατοφορέας είναι ελεύθερος καταλαµβάνεται, αλλιώς η διεργασία καταγράφεται στην λίστα αναµονής και απενεργοποιείται (blocked). Λειτουργία V : όταν ελευθερώνεται ο σηµατοφορέας, το Λ.Σ. εξετάζει τη λίστα αναµονής, λαµβάνει την πρώτη κατά σειρά διεργασία και την κάνει εκτελέσιµη. Οι λίστες αναµονής υλοποιούνται ως ουρές (queues) FIFO. Οι διεργασίες που δεν περιµένουν κανένα σηµατοφορέα καταχωρούνται σε ξεχωριστή λίστα Έτοιµων ιεργασιών (Ready List RL). Εκτελούµενη (Running) Η διεργασία απασχολεί την CPU. Έτοιµη ή Εκτελέσιµη (Ready ή Runnable) Η διεργασία δεν περιµένει σηµατοφορέα ή ο σηµατοφορέας είναι ελεύθερος. Καταχωρείται στη λίστα έτοιµων διεργασιών RL και εκτελούνται µε τη σειρά. Υπό αναστολή (Blocked) Η διεργασία περιµένει στην λίστα αναµονής κάποιου σηµατοφορέα. Λίστα έτοιµων διεργασιών Εκτελούµενη Λίστες σηµατοφορέων Επίκουρος Καθηγητής

12 Το τµήµα του Λ.Σ. που αναλαµβάνει την εναλλαγή διεργασιών προς εκτέλεση στον επεξεργαστή (CPU scheduling). Η µέθοδος χρονοδροµολόγησης είναι σηµαντική για την απόδοση του συστήµατος και πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια : ικαιοσύνη (fairness) : κάθε διεργασία λαµβάνει δίκαιο ποσοστό χρήσης της CPU. Αποδοτικότητα (efficiency) : η CPU πρέπει να είναι απασχοληµένη για το 00% του χρόνου. Χρόνος απόκρισης (response time) : ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης του συστήµατος για διαλογικούς χρήστες (interactive users) Κύκλος διεκπεραίωσης (turnaround time) : ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διεργασιών και διάθεσης των αποτελεσµάτων. Χρόνος αναµονής (waiting time) : ελαχιστοποίηση του χρόνου που οι διεργασίες είναι ανενεργές. Ρυθµός απόδοσης (throughput) : µεγιστοποίηση του αριθµού των διεργασιών που επεξεργάζονται στη µονάδα του χρόνου. Συνήθως χρησιµοποιούνται δύο επίπεδα χρονοδροµολόγησης :. Επιλογή διεργασιών από το δίσκο για προώθηση στην µνήµη του Η/Υ (µετάπτωση σε εκτελέσιµες και προώθηση στη λίστα έτοιµων διεργασιών). Μακροχρόνιος χρονοδροµολογητής (long term ή job scheduler). Εκτελείται αραιά και µπορεί να είναι σχετικά αργός.. Εκ περιτροπής επιλογή από αυτές για εκτέλεση στην CPU (µετάπτωση σε εκτελούµενη). Βραχυχρόνιος χρονοδροµολογητής (short term ή CPU scheduler). Εκτελείται συχνά (κάθε ~0 msec) και πρέπει να είναι γρήγορος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ενδιάµεσο επίπεδο Μεσοχρόνιος χρονοδροµολογητής (mid term scheduler), ελέγχει τη λίστα έτοιµων διεργασιών και διακόπτει ή επαναφέρει σε αυτήν διεργασίες, χρησιµοποιώντας µία επιπλέον λίστα µε διακοπείσες διεργασίες. Επίκουρος Καθηγητής

13 Προσωρινά διακοπείσες διεργασίες Μεσοχρόνιος Χρονοδροµολογητής Λίστα έτοιµων διεργασιών Βραχυχρόνιος Χρονοδροµολογητής CPU Εκτελούµενη Μακροχρόνιος Χρονοδροµολογητής HDD Λίστες σηµατοφορέων Ηζωή µίας διεργασίας είναι ένας κύκλος από περιόδους εκτέλεσης και περιόδους αναµονής. Κάθε συνεχόµενη περίοδος εκτέλεσης ονοµάζεται «έκρηξη ΚΜΕ» (CPU burst). Η περίοδος εκτέλεσης λειτουργιών Εισόδου/Εξόδου ονοµάζεται «έκρηξη εισόδου/εξόδου» (I/O burst). Οι εκρήξεις ΚΜΕ και εισόδου/εξόδου µπορεί να έχουν διαφορετική διάρκεια. Συνήθως πολλές µικρής διάρκειας και λίγες µεγάλης διάρκειας. ιεργασίες που χρειάζονται περισσότερο την CPU ονοµάζονται «περιορισµένες από CPU» (CPU bound), ενώ αυτές που χρειάζονται περισσότερο είσοδο/έξοδο ονοµάζονται «περιορισµένες από είσοδο/έξοδο» (I/O bound). Ο µακροχρόνιος χρονοδροµολογητής πρέπει να επιλέγει διεργασίες και των δύο ειδών ώστε να µην υποαπασχολείται ούτε η CPU ούτε οι µονάδες εισόδου/εξόδου. Επίκουρος Καθηγητής

14 Σε κάθε επίπεδο µπορεί να χρησιµοποιείται διαφορετικός αλγόριθµος. Ο αλγόριθµος χρονοδροµολόγησης πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια απόδοσης και να είναι γρήγορος. Λαµβάνει υπόψιν δεδοµένα όπως :. Συνολικός αριθµός διεργασιών προς εκτέλεση. Την κατάσταση των πόρων του συστήµατος (αριθµός διαθέσιµων επεξεργαστών, µέγεθος µνήµης, µονάδες εισόδου/εξόδου κ.λ.π.). Το είδος των διεργασιών (CPU bound, I/O bound) 4. Τις απαιτήσεις των διεργασιών σε πόρους (CPU, Ι/Ο, µνήµη,...) 5. Την ύπαρξη και τον αριθµό διαδραστικών χρηστών. 6. Την προτεραιότητα των διεργασιών (administrator users) 7. Τα δικαιώµατα και τους περιορισµούς των ιδιοκτητών των διεργασιών Σε σχέση µε την διαχείριση διεργασιών : Μή διακοπτοί (non preemptive) : κάθε εκτελούµενη διεργασία ολοκληρώνεται ή διακόπτεται για είσοδο/έξοδο. ιακοπτοί (preemptive) : κάθε διεργασία εκτελείται στην CPU για ένα κβάντο χρόνου και µετά διακόπτεται για να συνεχίσει µία άλλη είτε έχει ολοκληρωθεί είτε όχι. Σε σχέση µε το υλικό : Αλγόριθµοι ενός επεξεργαστή (single processor schedulers) Αλγόριθµοι πολλών επεξεργαστών (multi processor schedulers), οµοιογενείς/ανοµοιογενείς CPU, χαλαρή/στενή σύνδεση, master/slave, πολλαπλών αντιγράφων του Λ.Σ., κατανεµηµένου Λ.Σ. Επίκουρος Καθηγητής 4

15 FirstComeFirstServed (FCFS) : Οι διεργασίες εισάγονται σε ουρά FIFO και εκτελούνται µε την σειρά. Κάθε νέα διεργασία που εισέρχεται στην λίστα RL τίθεται στο τέλος της ουράς. Χαµηλή απόδοση καθώς µπορεί διεργασίες µε µικρές εκρήξεις ΚΜΕ να περιµένουν πολλή ώρα. Απλή µέθοδος, εύκολη στην υλοποίηση και πολύ γρήγορη Παράδειγµα : ( ιεργ. : άφιξη/διάρκεια), δ:0/, δ:6/, δ:8/, δ4:4/ δ δ δ 6 δ4 5 Μέσος χρόνος αναµονής = (0+6+5+)/4 = 8.5 Μέσος χρόνος απόκρισης = ( )/4=.5 Shortest Job First (SJF) : κατατάσσει τις διεργασίες κατά αύξουσα σειρά διάρκειας. Πρώτα εκτελείται η συντοµότερη και τελευταία η πιό µεγάλη. Κάθε νέα διεργασία που εισέρχεται στην λίστα RL τίθεται στην κατάταξη ανάλογα µε την διάρκειά της. Βέλτιστος ως προς τον χρόνο αναµονής. υσκολία στην εκτίµηση της διάρκειας ανώτατα όρια από τους χρήστες δυσκολία εκτίµησης έκρηξης ΚΜΕ από τον βραχυχρόνιο χρονοδροµολογητή δ δ 0 δ δ4 4 Μέσος χρόνος αναµονής = (0+0+4+)/4 = 6.5 Μέσος χρόνος απόκρισης = ( )/4=0.5 Επίκουρος Καθηγητής 5

16 Highest Responseratio First (HRF) : λόγος απόκρισης = χρόνος απόκρισης/χρόνος εκτέλεσης = (χρόνος αναµονής+χρόνος εκτέλεσης) / χρόνος εκτέλεσης = +(χρόνος αναµονής/χρόνος εκτέλεσης). Όταν τελειώνει η δ, η δ έχει αναµονή 6 και λ.α.=+6/=.9, και η δ έχει αναµονή 4 και λ.α.=+4/=. και επιλέγεται. Όταν τελειώσει, η δ έχει αναµονή 9 και λ.α.=+9/=.9, και η δ4 έχει αναµονή και λ.α. +/=.09, επιλέγεται η δ δ δ δ 9 δ4 4 Μέσος χρόνος αναµονής = (0+9+4+)/4 =.5 Μέσος χρόνος απόκρισης = ( )/4=5.5 Οι προηγούµενοι αλγόριθµοι είναι υποπεριπτώσεις ενός γενικότερου αλγόριθµου που είναι η εξυπηρέτηση µε βάση την προτεραιότητα. Σε κάθε διεργασία ανατίθεται µία τιµή προτεραιότητας. Αυτή µε την µεγαλύτερη προτεραιότητα εξυπηρετείται πρώτη. Αν διεργασίες έχουν την ίδια προτεραιότητα εξυπηρετείται η παλαιότερη.. Εξυπηρέτηση µε σειρά άφιξης (FCFS) : όλες οι προτεραιότητες είναι ίσες µε, άρα έχουµε εξυπηρέτηση µε τη σειρά άφιξης.. Εξυπηρέτηση µε βάση τη διάρκεια (SJF) : προτεραιότητα = /διάρκεια.. Εξυπηρέτηση µε βάση το λόγο απόκρισης (HRF) : προτεραιότητα = λόγος απόκρισης. Στατικές προτεραιότητες (FCFS, SJF) γρήγορες στον υπολογισµό. υναµικές προτεραιότητες (HRF), προκαλούν επιβάρυνση χρόνου. Εσωτερικές προτεραιότητες Εξωτερικές προτεραιότητες Το πρόβληµα της µήεξυπηρέτησης διεργασιών χαµηλής προτεραιότητας και οι τεχνικές Ηλικίωσης (aging). p=(αναµ/64) (6εκτέλ+γρ.εκτ) Επίκουρος Καθηγητής 6

17 Preemptive scheduling : οι διεργασίες δεν καταλαµβάνουν την CPU για όλη τη διάρκεια της έκρηξης ΚΜΕ. Το Λ.Σ. µπορεί να τις διακόπτει και να παραχωρεί τη CPU σε άλλες διεργασίες. ιακοπή γίνεται αν εισέλθει διεργασία µεγαλύτερης προτεραιότητας ή όταν ξεπεραστεί το κβάντο χρόνου. ιανεµητής Dispatcher : Ο µηχανισµός που διακόπτει µία διεργασία και ξεκινά µία άλλη. Καθυστέρηση ιανεµητή (Dispatch latency) ο χρόνος που καταναλώνεται κατά την εναλλαγή. Αυξάνει την διαδραστικότητα του Λ.Σ. µε τους συνδεδεµένους χρήστες. Πετυχαίνει καλύτερους µέσους χρόνους αναµονής και απόκρισης. Αυξάνει την πολυπλοκότητα των χρονοδροµολογητών. ιακοπτοί αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης :. ιακοπτή Εξυπηρέτηση µε βάση τη ιάρκεια (Preemptive SJF).. Χρονοδροµολόγηση Κυκλικής Επαναφοράς (Round RobinRR).. Ουρές Ανατροφοδότησης Πολλαπλών Επιπέδων. Κάθε φορά που µία νέα διεργασία εισέρχεται στην RL ελέγχεται αν η έκρηξη ΚΜΕ που θα εκτελέσει είναι µικρότερη από τον χρόνο εκτέλεσης που αποµένει στην εκτελούµενη διεργασία. Αν ναι τότε αυτή που εκτελείται διακόπτεται και µπαίνει στην RL. Η νέα διεργασία γίνεται εκτελούµενη. Όταν µία διεργασία ολοκληρωθεί, επιλέγεται από την RL η διεργασία µε την συντοµότερη έκρηξη ΚΜΕ (όπως και στον µηδιακοπτό) δ 8 4 δ 0 δ δ4 Μέσος χρόνος αναµονής = (+0+0+)/4 = 6 καλύτερος και από τον SJF Μέσος χρόνος απόκρισης = ( )/4=0.5 Επίκουρος Καθηγητής 7

18 Σε περιπτώσεις µή ύπαρξης ανώτατων ορίων χρόνου εκτέλεσης ανά διεργασία γίνεται εκτίµηση της διάρκειας εκτέλεσης. Χρησιµοποιούνται οι διάρκειες των προηγούµενων διεργασιών και η εκτίµηση γίνεται µε τη µέθοδο του exponential averaging. Tn είναι ο πραγµατικός χρόνος εκτέλεσης της nοστής διεργασίας. Εn ο χρόνος εκτίµησης της nοστής διεργασίας, En+ η εκτίµηση για την επόµενη διεργασία. Εn+ = αtn + (α)εn, 0 α Για α=0, En+ = En (Η ιστορία δεν λαµβάνεται υπ όψιν) Για α=, En+ = Tn (Λαµβάνεται υπ όψιν µόνο η τελευταία διεργασία) Σε ανάπτυξη : En+=αTn+(α)αΤn+...+(α) j ατnj+ +(α) n+ E0 διάρκεια Ei Ti χρόνος Οι εκρήξεις ΚΜΕ ακολουθούν συνήθως την παρακάτω κατανοµή (πολλές µε µικρή διάρκεια και λίγες µε µεγάλη διάρκεια). Επίκουρος Καθηγητής 8

19 Round Robin RR : Ειδικός για συστήµατα καταµερισµού χρόνου µε κβάντα χρόνου ~ 0msec 00msec. Όταν η εκτελούµενη καταναλώσει ένα κβάντο χρόνου διακόπτεται και τοποθετείται στο τέλος της RL. Λαµβάνεται η πρώτη διεργασία της RL και προωθείται στην CPU. Αν µία διεργασία ολοκληρωθεί πριν το πέρας του κβάντου χρόνου, επιλέγεται αµέσως η επόµενη διεργασία. Αν υπάρχει µόνο µία διεργασία της παραχωρούνται διαδοχικά κβάντα χρόνου µέχρι τέλους δ 0 δ δ 4 δ Μέσος χρόνος αναµονής = (8+0+7+)/4 = 4 αρκετά µεγάλος. Μέσος χρόνος απόκρισης = ( )/4=8.5 Μεγάλοι µέσοι χρόνοι αναµονής και απόκρισης αλλά αύξηση της διαδραστικότητας. Η επίδοση του Round Robin επηρεάζεται πολύ από την επιλογή της διάρκειας του κβάντου χρόνου. Αν το κβάντο χρόνου είναι µεγάλο τότε εκφυλίζεται στον αλγόριθµο µε βάση τη σειρά άφιξης FCFS. Αν είναι πολύ µικρό τότε γίνονται πολλές εναλλαγές µεταξύ διεργασιών (µεταγωγές περιβάλλοντος) που επιβαρύνουν το σύστηµα σε χρόνο. Θα πρέπει να έχει µία κατά το δυνατό βέλτιστη ενδιάµεση τιµή. Πρακτικός κανόνας : το 80% των εκρήξεων ΚΜΕ των διαφόρων διεργασιών θα πρέπει να είναι µικρότερο από το κβάντο χρόνου. Επίκουρος Καθηγητής 9

20 χρόνος Μέσος χρόνος απόκρισης Χρονική επιβάρυνση λόγω εναλλαγής διεργασιών βέλτιστη τιµή κβάντο χρόνου Όσο αυξάνει το κβάντο χρόνου τόσο µειώνεται η επιβάρυνση λόγω εναλλαγής διεργασιών. Ο µέσος χρόνος απόκρισης παρουσιάζει ένα ελάχιστο για µία τιµή κβάντου. Μετά αυξάνεται λόγω αύξησης των χρόνων αναµονής. Πρέπει να ευνοούνται οι σύντοµες διεργασίες, και να επιλέγονται πιό συχνά για εκτέλεση. Μία τεχνική που το επιτυγχάνει είναι οι Ουρές Ανατροφοδότησης Πολλαπλών Επιπέδων. Αντί για µία RL υπάρχουν Ν λίστες διαβαθµισµένες σε επίπεδα. Επίπεδο 0 Επίπεδο Επίπεδο... CPU Επίπεδο Ν Επίκουρος Καθηγητής 0

21 Κάθε νέα διεργασία τοποθετείται στο τέλος της ουράς του επιπέδου 0. Όταν έρθει η σειρά της για εκτέλεση, προωθείται στην CPU για ένα κβάντο χρόνου. Αν δεν ολοκληρωθεί, διακόπτεται και προωθείται στο τέλος της ουράς όχι του ίδιου επιπέδου αλλά ενός επιπέδου παρακάτω. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλες τις διεργασίες του επιπέδου 0. Οι διεργασίες των άλλων επιπέδων αναµένουν. Όταν αδειάσει η λίστα επιπέδου 0, λαµβάνεται η διεργασία στην κορυφή της λίστας του επιπέδου. Αν δεν ολοκληρωθεί για ένα κβάντο χρόνου τότε διακόπτεται και πηγαίνει στο τέλος της λίστας επιπέδου. κ.ο.κ. Για να εκτελεστεί µία διεργασία στο επίπεδο I θα πρέπει να είναι άδειες οι λίστες των επιπέδων 0 έως Ι. Αν δεν ολοκληρωθεί υποπίπτει στο επίπεδο Ι+. Οι διεργασίες του τελευταίου επιπέδου (Ν) ξαναγυρνούν στο τέλος της ουράς του ίδιου επιπέδου (Round Robin). Οι διεργασίες των ανώτερων επιπέδων έχουν απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση µε αυτές των κατώτερων. Μία διεργασία µπορεί να διακοπεί αν εισέλθει µία νέα σε ανώτερο από αυτήν επίπεδο. Όσο περισσότερο χρόνο απαιτεί µία διεργασία για να ολοκληρωθεί τόσο θα υποβιβάζεται σε λίστες χαµηλότερου επιπέδου και θα έχει λιγότερες πιθανότητες να εκτελεστεί σύντοµα. Για αντιστάθµιση το κβάντο χρόνου µεγαλώνει καθώς πηγαίνουµε σε χαµηλότερα επίπεδα. Μικρές διεργασίες εκτελούνται µε µικρά κβάντα χρόνου και συχνά. Μεγάλες διεργασίες εκτελούνται αραιά αλλά για µεγαλύτερα κβάντα χρόνου, έχοντας την ευκαιρία έτσι να ολοκληρωθούν. ιεργασίες I/O bound εισέρχονται στο επίπεδο 0, εξυπηρετούνται γρήγορα και συνεχίζουν µε εκρήξεις Ι/Ο. Μικρός χρόνος απόκρισης και καλή χρησιµοποίηση των Ι/Ο. Οι CPU bound διεργασίες διαχωρίζονται σε επίπεδα ανάλογα µε την διάρκειά τους. Αυτόµατη κατηγοριοποίηση των διεργασιών ανάλογα µε την διάρκεια. Επίκουρος Καθηγητής

22 Ανάλυση της συµπεριφοράς του αλγορίθµου για συγκεκριµένο φορτίο ντετερµινιστική µοντελοποίηση (deterministic modeling). Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε είναι εξαρτώµενα από το φορτίο διεργασιών και είναι περιορισµένης χρησιµότητας. Ανάπτυξη πιθανοτικών µοντέλων για την διερεύνηση των ιδιοτήτων των αλγορίθµων. Καθορισµός χαρακτηριστικών : συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για τον χρόνο ανάµεσα σε αφίξεις διεργασιών, διάρκεια διεργασιών,... Ανάλυση πιθανοτικού µοντέλου για χρονοδροµολόγηση µε τον FCFS σε ένα σύστηµα µε πολλούς επεξεργαστές. CPU Άφιξη διεργασιών Με ρυθµό λ RL άπειρης χωρητικότητας CPU CPU k Η µέση τιµή των εκρήξεων ΚΜΕ των διεργασιών είναι /µ. Ο µέσος χρόνος ανάµεσα σε δύο αφίξεις είναι /λ. λ=µέσος ρυθµός αφίξεων. Υποθέτουµε ότι οι διάρκειες των εκρήξεων ΚΜΕ και οι χρόνοι άφιξης ακολουθούν εκθετική κατανοµή f(x)=ae ax. Αν w είναι ο µέσος χρόνος αναµονής και n ο µέσος αριθµός διεργασιών τότε n=λw (ισότητα του Little). Αν u=λ/µ είναι η «κυκλοφοριακή ένταση» του συστήµατος τότε ο βαθµός χρησιµοποίησης επεξεργαστών είναι ρ=u/k. O µέσος χρόνος απόκρισης R(ρ,u) υπολογίστηκε από τον Kleinrock µε βάση την θεωρία πιθανοτήτων ως: C(ρ,u) είναι ο τύπος του Erlang: C( ρ, u) R( ρ, u) = + µ k ( ρ) µ C( ρ, u) = u k + k! u k k ( ρ) m= m u 0 m! Επίκουρος Καθηγητής

23 Σε συστήµατα πολλών παράλληλων επεξεργαστών η χρονοδροµολόγηση είναι πιό πολύπλοκη και δύσκολη. Λαµβάνονται υπ όψιν : Αριθµός επεξεργαστών, οµοιογενής / ανοµοιογενής διάταξη, βαθµός σύνδεσης (χαλαρή σύνδεση στενή σύνδεση). Τρείς διαφορετικοί τρόποι χρονοδροµολόγησης : Κύριου/ ούλου (master/slave) : Ενας επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του συστήµατος (master) και εκτελεί τον αλγόριθµο χρονοδρ/σης για τους υπόλοιπους επεξεργαστές (slaves). Ο master εκτελεί το Λ.Σ. χειρίζεται τις ουρές διεργασιών, την µνήµη κ.λ.π. Έλλειψη αξιοπιστίας σε περίπτωση βλάβης του master. Πολλαπλών αντιγράφων του Λ.Σ. : κάθε επεξεργαστής τρέχει ένα Λ.Σ. Κοινή µνήµη, κοινοί και µη κοινοί πίνακες διεργασιών και ουρές. Προβλήµατα ακεραιότητας και συγχρονισµού. Κατανεµηµένου Λ.Σ. : το Λ.Σ. βρίσκεται σε κοινή µνήµη και είναι reentrable. Οι πίνακες και ουρές είναι κοινές. Κάθε CPU εκτελεί χρονοδροµολόγηση διεργασιών. Η διεργασία µπορεί να ανατίθεται σε διαφορετική CPU κάθε φορά. Συµµετρικό φορτίο, αξιοπιστία, προβλήµατα συγκρούσεων και αδιεξόδων στην κοινή µνήµη. RealTime Scheduling : χρησιµοποιείται σε συστήµατα πραγµατικού χρόνου όπου οι διεργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται σε σαφή χρονικά περιθώρια (έλεγχος πραγµατικού χρόνου, Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου, βιοµηχανία, ροµποτική, κ.λ.π.) Hard RealTime Systems : απαιτούν την ολοκλήρωση διεργασιών σε ένα συγκεκριµένο χρονικό όριο. Soft RealTime Computing : έχουν ελαστικότερα χρονικά περιθώρια και απαιτούν οτι οι κρίσιµες διεργασίες θα έχουν αυξηµένη προτεραιότητα σε σχέση µε τις µη κρίσιµες. Χρήση σε Multimedia, ιαδραστικά γραφικά υψηλής ταχύτητας, Τηλεσυνδιάσκεψη, Games, κ.λ.π. Χρονοδροµολόγηση στο UNIX : Πολλαπλές Ουρές (). Τιµές προτεραιότητας διεργασιών (0..7). ιεργασίες πυρήνα (0..49) µή διακοπτές. ιεργασίες χρηστών (50..7) διακοπτές. Επιλέγεται από την κορυφαία µήάδεια ουρά η διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας και εκτελείται µε κβάντο χρόνου ~00msec. Αλγόριθµος Round Robin σε κάθε ουρά. Κάθε δευτερόλεπτο αυξάνονται οι προτεραιότητες των διεργασιών. Επίκουρος Καθηγητής

24 Σε ένα περιβάλλον πολυπρογραµµατισµού πολλές διεργασίες εκτελούνται παράλληλα και απαιτούν πόρους (resources) για την λειτουργία τους. Οι πόροι του συστήµατος (επεξεργαστική ισχύς, µνήµη, θύρες Ι/Ο, χώρος στο δίσκο) είναι πεπερασµένοι. Είναι δυνατόν µία διεργασία να περιµένει να χρησιµοποιήσει κάποιον πόρο ενώ ήδη έχει δεσµεύσει κάποιους άλλους πόρους. Αν µία διεργασία κατέχει τον πόρο Α και ζητά τον πόρο Β, ενώ µία άλλη διεργασία κατέχει τον πόρο Β και ζητά τον πόρο Α το σύστηµα περιέρχεται σε αδιέξοδο, και δεν µπορεί να συνεχίσει. Αδιέξοδο (deadlock) : όταν µία διεργασία περιµένει για ένα συγκεκριµένο αγαθό το οποίο όµως είναι δεσµευµένο και δεν µπορεί να ελευθερωθεί για λόγους που εµπλέκουν και την ίδια τη διεργασία. Το Λ.Σ. πρέπει να παραχωρεί τους πόρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι καταστάσεις αδιεξόδων. Αν όµως προκληθούν θα πρέπει το Λ.Σ. να επιλύει τα αδιέξοδα. Α. Πρόληψη : το Λ.Σ. λειτουργεί µε κατάλληλους κανόνες και απαγορεύσεις για την παραχώρηση και χρήση των αγαθών έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας αδιεξόδου.. Αποφυγή : Το Λ.Σ. εξετάζει συνέχεια τις διεργασίες και τις απαιτήσεις τους σε πόρους, ώστε να διαπιστώσει άν βρίσκονται σε «ασφαλή κατάσταση». Ένα σύνολο διεργασιών είναι σε ασφαλή κατάσταση όταν υπάρχει ένα σαφές σενάριο παραχώρησης πόρων προς αυτές ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους και να ολοκληρωθούν κανονικά.. Ανίχνευση : Σε τακτά χρονικά διαστήµατα το Λ.Σ. ελέγχει αν µία ή περισσότερες διεργασίες είναι σε αδιέξοδο και δεν µπορούν να συνεχίσουν. 4. Ανάνηψη : Αν συµβεί αδιέξοδο, το Λ.Σ. φροντίζει για την εξάλειψή του και την κανονική συνέχιση των διεργασιών. Β Αµοιβαίο Αδιέξοδο των και Επίκουρος Καθηγητής 4

25 Ηπρόληψη αδιεξόδων γίνεται µε τοποθέτηση κανόνων µε περιορισµούς και απαγορεύσεις στη χρήση αγαθών. Συνθήκες δηµιουργίας αδιεξόδων Coffman (97) :. Κάθε αγαθό είτε είναι δεσµευµένο είτε διαθέσιµο (αµοιβ.αποκλεισµός). Συνθήκη «Κράτησης και Αναµονής» : µία διεργασία έχει δεσµεύσει ένα αγαθό και περιµένει για την απελευθέρωση κάποιου άλλου.. Οι πόροι µίας διεργασίας µπορούν να αποδεσµευτούν µόνο απ την ίδια 4. Συνθήκη «Κυκλικής Αναµονής Αγαθών» : σε µία οµάδα διεργασιών υπάρχει αλυσιδωτή αναµονή αγαθών και η τελευταία περιµένει την απελευθέρωση του αγαθού που έχει δεσµεύσει η πρώτη. Β Γ Α 4 Μέθοδοι πρόληψης αδιεξόδων :. Αναίρεση αµοιβαίου αποκλεισµού ετεροχρονισµός συσκευών (spool). έσµευση αγαθών από την αρχή : Κατά την εκκίνησή της κάθε διεργασία δεσµεύει όλα τα αγαθά που θα χρησιµοποιήσει. Αν δεν µπορέσει να δεσµεύσει έστω και ένα, τότε αναστέλλεται και απελευθερώνει όλα τα αγαθά που είχε δεσµεύσει.. Απελευθέρωση αγαθών και επαναδέσµευση : Το Λ.Σ. επιτρέπει σε µία διεργασία να ζητήσει την παραχώρηση αγαθών µόνο όταν η ίδια δεν κατέχει κανένα αγαθό. Αν µία διεργασία ήδη κατέχει κάποια αγαθά και χρειάζεται και άλλα τότε απελευθερώνει όσα ήδη κατείχε και τα ξαναζητά όλα µαζί (παλαιά και νέα) από το Λ.Σ. 4. Ταξινόµηση των αγαθών : Τα αγαθά του συστήµατος ταξινοµούνται µε κάποια σειρά (π.χ. Α, Α, Α, Α4, Αν) και αν µία διεργασία δεσµεύσει ένα αγαθό Ακ µπορεί µετέπειτα να ζητήσει για δέσµευση αγαθά µε αριθµό µεγαλύτερο του κ. εν επιτρέπεται να ζητήσει για δέσµευση αγαθά από Α0 Ακ. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι συνθήκες κυκλικής αναµονής αγαθών. Επίκουρος Καθηγητής 5

26 Το Λ.Σ. γνωρίζοντας τις απαιτήσεις κάθε διεργασίας σε πόρους µπορεί να εφαρµόζει ένα αλγόριθµο παραχώρησης αγαθών στις διεργασίες µε συγκεκριµένη σειρά ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα. Αν υπάρχει τέτοιο σενάριο παραχώρησης αγαθών τότε το σύστηµα είναι σε «ασφαλή κατάσταση» (safe state). Ασφαλής κατάσταση : υπάρχει τουλάχιστον µία συγκεκριµένη σειρά παραχώρησης αγαθών στις διεργασίες, ώστε να ικανοποιηθούν όλες και να ολοκληρωθούν χωρίς να υπάρξει αδιέξοδο. Συµπεριφορά Λ.Σ. : κάθε φορά που µία διεργασία ζητά την δέσµευση ενός αγαθού που είναι ήδη ελεύθερο, το Λ.Σ. ελέγχει άν µετά την παραχώρηση του αγαθού, το σύστηµα εξακολουθεί να είναι σε «ασφαλή κατάσταση». Αν δεν είναι τότε η παραχώρηση αναβάλλεται. Όταν απελευθερώνεται ένα αγαθό που ζητείται από έναν αριθµό διεργασιών, το Λ.Σ. ελέγχει ποιές από τις διεργασίες θα αφήσουν το σύστηµα σε ασφαλή κατάσταση µετά από την παραχώρηση, και επιλέγει µία από αυτές. Παράδειγµα : Έστω ότι υπάρχουν αγαθά ίδιου τύπου διαθέσιµα και διεργασίες : η δ απαιτεί συνολικά 4 αγαθά και έχει ήδη πάρει, η δ απαιτεί 6 αγαθά και έχει πάρει 4 και η δ απαιτεί 9 αγαθά και έχει πάρει 5. Έτσι µένουν 45= αγαθά ελεύθερα. Το Λ.Σ. προσπαθεί να καταρτίσει µία ακολουθία απόδοσης αγαθών που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεργασιών και να µην προκαλεί αδιέξοδο. Σε κάθε βήµα ελέγχεται άν το σύστηµα είναι σε ασφαλή κατάσταση. Αλγόριθµος απόδοσης αγαθών (σε ασφαλή κατάσταση) : Τα δύο ελεύθερα αγαθά αποδίδονται στην δ που µπορεί έτσι να ολοκληρωθεί. Με την ολοκλήρωση της δ απελευθερώνονται 6 αγαθά. από αυτά θα δοθούν στη δ η οποία και θα ολοκληρωθεί. Με την ολοκλήρωση της δ απελευθερώνονται 4 αγαθά που µε τα ήδη ελεύθερα φτάνουν τα 7. 4 από αυτά παραχωρούνται στην δ η οποία επίσης ολοκληρώνεται. Επίκουρος Καθηγητής 6

Ερµήνευση Boot Sector :

Ερµήνευση Boot Sector : H δισκέτα 3.5 διαµορφώνεται µε 80 tracks, 18 sectors/track, 512 bytes/sector, 2 πλευρές (head 0,1). Σύνολο τοµέων 2880, σύνολο χωρητικότητας 2880 Χ 512 = 1.474.560 bytes. Οι πρώτοι 33 τοµείς καταλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7 ο Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Σκοπός του μαθήματος Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε το ρόλο και την αξιολόγηση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης, και θα παρουσιάσουμε τους κυριότερους. Θα μάθουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης 7.1 Ορισμός Στόχοι Αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης (scheduling algorithm) ονομάζουμε την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί ο κάθε χρονοδρομολογητής (βραχυχρόνιος, μεσοχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Λειτουργικά συστήματα Ομαδικής Επεξεργασίας... 3 Λειτουργικά συστήματα πολυπρογραμματισμού... 3 Λειτουργικά συστήματα καταμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8 Κεφάλαιο 8 ιαχείριση ΚΜΕ στα Λειτουργικά Συστήµατα Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθηµα 1 Ο ρόλος του ΛΣ Υλικό Υπολογιστικό σύστηµα Λειτουργικό σύστηµα Λογισµικό Προγράµµατα εφαρµογής Στόχοι του ΛΣ Χρήστες ιευκόλυνση των χρηστών ιευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 8 «Ιδεατή Μνήμη» Διδάσκων: Δ. Λιαροκαπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Ιδεατή Μνήμη Οργάνωση. Εισαγωγή. Ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις. Λογική οργάνωση. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετός Παρουσίασης

Σκελετός Παρουσίασης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Σκελετός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 9

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 9 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 9 ιαχείριση Μνήµης στα Λειτουργικά Συστήµατα Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

09/04/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Μάθηµα: Α ΙΕΞΟ Α. ιδάσκων: Λειτουργικά Συστήµατα Ι Αν. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης Α ΙΕΞΟ Α

09/04/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Μάθηµα: Α ΙΕΞΟ Α. ιδάσκων: Λειτουργικά Συστήµατα Ι Αν. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης Α ΙΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα Ι Α ΙΕΞΟ Α ιδάσκων: Αν. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 Α ΙΕΞΟ Α 2 1 ΠΟΡΟΙ Υπάρχουν δύο τύποι πόρων σε υπολογιστικά συστήµατα: Προεκτοπίσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4 ο. Κρίσιμα Τμήματα και Αμοιβαίος Αποκλεισμός

Μάθημα 4 ο. Κρίσιμα Τμήματα και Αμοιβαίος Αποκλεισμός Μάθημα 4 ο Κρίσιμα Τμήματα και Αμοιβαίος Αποκλεισμός Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξηγήσει την έννοια του κρίσιμου τμήματος σε μία διεργασία και να δείξει τη λύση για ένα απλό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση

Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 Χρονοδρομολογητής ή χρονοπρογραμματιστής (scheduler) είναι το τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

6. Α ΙΕΞΟ Α Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) 6.1 ΠΟΡΟΙ (1/2) Υπάρχουν δύο τύποι πόρων σε υπολογιστικά συστήµατα: προεκχωρήσιµοι πόροι (preemptable resources):

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Εργαστηριακή Άσκηση. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Οι First Come First Serve (FCFS), Shortest Job First (SJF), Round Robin (RR), Priority Weighted (PRI) Β. Τσακανίκας Β. Ταμπακάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα (Deadlocks)

Αδιέξοδα (Deadlocks) Αδιέξοδα (Deadlocks) Περίληψη Αδιέξοδα (deadlocks) Τύποι πόρων (preemptable non preemptable) Μοντελοποίηση αδιεξόδων Στρατηγικές Στρουθοκαµηλισµός (ostrich algorithm) Ανίχνευση και αποκατάσταση (detection

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφορική 2. Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορική 2 Λειτουργικά Συστήματα 1 2 Λογισμικό Υπολογιστών Υπολογιστής Υλικό Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα Προγράμματα Εφαρμογών 3 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κλειώ Σγουροπούλου Λειτουργικό Σύστημα Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τους πόρους ενός υπολογιστικού συστήματος και ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη και των πόρων αυτών user

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Modern Operating Systems Laboratory Exercises, Shrivakan Mishra Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και Έλεγχος ιεργασιών

Περιγραφή και Έλεγχος ιεργασιών Περιγραφή και Έλεγχος ιεργασιών Περίληψη ιεργασίες Πολυπρογραµµατισµός Καταστάσεις ιεργασιών Περιγραφή διεργασιών στο ΛΣ Έλεγχος διεργασιών Το ΛΣ Linux 1 ιεργασία (process) ιεργασία είναι κάθε πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «ροµολόγηση ιεργασιών (1/2)» ροµολόγηση σε συστήµατα µε έναν επεξεργαστή ροµολόγηση σε πολυεπεξεργαστικά συστήµατα ροµολόγηση σε κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 11 : Δρομολόγηση Διεργασιών 1/3 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Φορτώθηκε Προσπελάστηκε Συχνότητα R Μ (dirty)

Σελίδα Φορτώθηκε Προσπελάστηκε Συχνότητα R Μ (dirty) Ιδεατή Μνήμη Άσκηση 1: Ένας υπολογιστής έχει τέσσερα πλαίσια σελίδων. Οι χρονικές στιγμές φόρτωσης, τελευταίας προσπέλασης, ο αριθμός αναφορών και τα bit αναφοράς (R) και μεταβολής (M ή dirty ) φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «ιεργασίες και Νήµατα» Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π.Δ. 407/80) E-85: Ε.Θ.Λ: Προγραµµατισµός Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Για το μάθημα «Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων» του ακαδημαϊκού έτους 2015 2016, το προτεινόμενο σύγγραμμα είναι το: Operating Systems: Internals

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling)

Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling) Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling) Για τη δηµιουργία των διαφανειών έχει χρησιµοποιηθεί υλικό από τις διαφάνειες παραδόσεων που βασίζονται στο βιβλίο, Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating Systems

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2011-12 Εικονική (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Ιεραρχία η νέα τάση: [2011]

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Εργαστηριακή Άσκηση 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραµµατισµός ιεργασιών (Process Scheduling)

Χρονοπρογραµµατισµός ιεργασιών (Process Scheduling) Χρονοπρογραµµατισµός ιεργασιών (Process Scheduling) Περίληψη Χρονοπρογραµµατισµός διεργασιών και κριτήρια Κατηγορίες χρονοπρογραµµατιστών λγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού Χρονοπρογραµµατισµός Η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Επικοινωνία με χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός: Αδιέξοδο & Παρατεταµένη Στέρηση

Συγχρονισµός: Αδιέξοδο & Παρατεταµένη Στέρηση Συγχρονισµός: Αδιέξοδο & Παρατεταµένη Στέρηση Κεφάλαιο 6 Αδιέξοδο Μόνιµη αναµονή ενός συνόλου διεργασιών οι οποίες ανταγωνίζονται για πόρους του συστήµατος ή για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους εν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγµατα των Λ.Σ.

Επιτεύγµατα των Λ.Σ. Επιτεύγµατα των Λ.Σ. ιεργασίες ιαχείριση Μνήµης Ασφάλεια και προστασία δεδοµένων Χρονοπρογραµµατισµός & ιαχείρηση Πόρων οµή Συστήµατος ιεργασίες Ένα πρόγραµµα σε εκτέλεση Ένα στιγµιότυπο ενός προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Ενότητα # 6: Αδιέξοδα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Λειτουργικά Συστήματα. Ενότητα # 6: Αδιέξοδα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα # 6: Αδιέξοδα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3 : Διεργασίες Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Ι Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Δομή Η/Υ Ο Η/Υ αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: Υλικό (το ηλεκτρονικό-μηχανικό μέρος πχ συσκευές, πλακέτες κλπ) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation)

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Για τη δηµιουργία των διαφανειών έχει χρησιµοποιηθεί υλικό από τις διαφάνειες παραδόσεων που βασίζονται στο βιβλίο, Silberschatz, Galvin and Gagne,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Συστήματα Ι. Διεργασίες-Νήματα. Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο. Αριστείδης Ηλίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λειτουργικά. Συστήματα Ι. Διεργασίες-Νήματα. Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο. Αριστείδης Ηλίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λειτουργικά Αριστείδης Ηλίας Συστήματα Ι Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο Διεργασίες-Νήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εγκατάσταση Ιδεατής Μηχανής Linux Συστήματα Αρχείων Χειρισμός και Διαχείριση Linux

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη λειτουργία και την οργάνωση της κρυφής µνήµης. Θα προσδιορίσουµε τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες]

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες] Α. Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζεται η εκτέλεση ενός παράλληλου αλγόριθµου που λύνει το ίδιο πρόβληµα µε έναν ακολουθιακό αλγόριθµο χωρίς πλεονασµό. Τα Α i και B i αντιστοιχούν σε ακολουθιακά υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ιεραρχία Μνήμης. Ιεραρχία μνήμης και τοπικότητα. Σκοπός της Ιεραρχίας Μνήμης. Κρυφές Μνήμες

Ιεραρχία Μνήμης. Ιεραρχία μνήμης και τοπικότητα. Σκοπός της Ιεραρχίας Μνήμης. Κρυφές Μνήμες Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Κρυφές Μνήμες (οργάνωση, λειτουργία και απόδοση) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Για βελτίωση της απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα (από το βιβλίο του Brookshear) B Μέρος Συντονισμός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Εισαγωγή Σήμερα θα περιγράψουμε πως ένα λειτουργικό σύστημα συντονίζει την εκτέλεση Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά & Βασικές Έννοιες

Εισαγωγικά & Βασικές Έννοιες Εισαγωγικά & Βασικές Έννοιες ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Γιατί πολλές διεργασίες/νήματα; Επίπεδο εφαρμογής Καλύτερη δόμηση κώδικα Αποφυγή μπλοκαρίσματος / περιοδικών ελέγχων Φυσική έκφραση παραλληλισμού Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα 14: Λειτουργικά Συστήματα Αβούρης Νικόλαος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 7

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 7 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 7 Κεφάλαιο 7 Λειτουργικά Συστήµατα - ιεργασίες Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τα Λειτουργικά Συστήµατα, και να περιγράψει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων - NETMODE

Διαβάστε περισσότερα

Αµοιβαίοςαποκλεισµός. Κατανεµηµένα Συστήµατα 03-1

Αµοιβαίοςαποκλεισµός. Κατανεµηµένα Συστήµατα 03-1 Αµοιβαίοςαποκλεισµός Εισαγωγή Συγκεντρωτική προσέγγιση Κατανεµηµένη προσέγγιση Αλγόριθµος Lamport Αλγόριθµος Ricart-Agrawala Προσέγγιση µεταβίβασης σκυτάλης Αλγόριθµος LeLann Αλγόριθµος Raymond Αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 4 : Κρυφή Μνήμη Καρβούνης Ευάγγελος Δευτέρα, 30/11/2015 Χαρακτηριστικά Θέση Χωρητικότητα Μονάδα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα