Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη"

Transcript

1 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος ημιστέγαστρου Β περίπου 15,4 εκ. περίπου 4,19 εκ. περίπου 11,2 εκ. Γενική άποψη του ημιστεγάστρου Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: α Περιγραφή υ Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και σε κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Μήκος Α ημιστεγάστρου: 95m Μήκος Β ημιστεγάστρου: 263m Μέγιστο ωφέλιμο ύψος: 9,40m Μανδύας αποσάθρωσης ασβεστολίθων, λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, πηλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου Καθορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού Γεωμετρικός σχεδιασμός και στατική μελέτη των ημιστεγάστρων Έλεγχος των προσωρινών και μόνιμων συνθηκών ευστάθειας των διαμορφούμενων πρανών του ορύγματος Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός της επανεπίχωσης των τεχνικών Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου Τυπική διατομή ημιστεγάστρου ΥΠΥΜΕΔΙ Γ.Γ.Δ.Ε. Δ1α Πανοραμική άποψη ορύγματος

2 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος - Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστική μελέτη ημιστεγάστρων Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και θεμελιούμενα κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Τυπική διατομή Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης Μήκος Ημιστεγάστρου Πλατάνου: 38m Μήκος Ημιστεγάστρου Τεμένης: 118m Μήκος Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης: 38m Λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, άμμοι, χάλικες, άργιλοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός ημιστεγάστρων Στατικός σχεδιασμός ημιστεγάστρων Αναλύσεις ευστάθειας προσωρινών και μόνιμων πρανών Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός ημιστεγάστρων Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια Τελική αποκατάσταση ημιστεγάστρων Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Στατικό μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γενική άποψη Ημιστεγάστρου Στατικό μοντέλο Ημιστεγάστρου Πλατάνου

3 Τεχνικό Τεχνικό Cut & Cover Αν. Στομίου Σήραγγας Αγ. Ηλία Παραϊόνιος Οδός Δυτική Ελλάδα Τεχνικό με Εκσκαφή και Επανεπίχωση (Cut & Cover) περίπου 3,5εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Τεχνικό με εκσκαφή και επανεπίχωση Μήκος: 120m Διατομή πεταλοειδής Σκυροδέτηση θόλου Μάργες, άργιλοι, χάλικες Υλικά κατολίσθησης Υπόγεια ύδατα Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή 2 σειρών πασσάλων με κεφαλόδεσμο Σκυροδέτηση σύνδεση θόλου με τον κεφαλόδεσμο των πασσάλων Μόρφωση πλευρικών τοιχίων σε καμπύλη επιφάνεια με χρήση μεταλλότυπου Κατασκευή τοίχου απόληξης με χρήση μεταλλότυπου, μήκους 8m Οπλισμός πυθμένα και κατασκευή πλευρικών τοιχωμάτων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κορωνίδα τεχνικού

4 Τεχνικό Cut & Cover Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Στομίων Σηράγγων Τεχνικά με Εκσκαφή και Επανεπίχωση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση στομίων σηράγγων περίπου 1-4εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Τεχνικά Cut & Cover Μήκος: 5-120m Διατομή πεταλοειδής Τεχνικό Cut & Cover στομίου εισόδου σήραγγας ΑΣ1 (Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα) Σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, Υλικά επωθήσεων,ψαμμίτες, Ιλυόλιθοι Υπόγεια νερά Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Τεχνικό Cut & Cover στομίου εισόδου σήραγγας Σ1 (Εγνατία Οδός, τμήμα ) Εργοδότες ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Τεχνικά Cut & Cover στομίων εισόδου σήραγγας Αγ. Νικολάου (Εγνατία Οδός, τμήμα 3.3)

5 Τεχνικό Τεχνικό Cut & Cover Παράκαμψη Ναυπάκτου Κεντρική Ελλάδα Τεχνικό με Εκσκαφή και Επανεπίχωση περίπου 5εκ. Σχεδιασμός: 2004 Κατασκευή: Υπό κατασκευή Περιγραφή υ Τεχνικό με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Cover) Μήκος: 140m Διατομή: κλειστού κιβωτίου Ελεύθερο άνοιγμα: 13,30m Κατακόρυφα τοιχώματα με ύψος 8,80m-9,50m Χαρακτηριστικά κορωνίδας: Ύψος: 1m Πάχος: 40cm Πετάσματα και τοίχοι αντιστήριξης στην αρχή και το τέλος του τεχνικού για τη συναρμογή τουέργου με την ανοικτή οδοποιία Τυπική διατομή φορέα Πολύ ασθενείς τεκτονισμένοι ιλυόλιθοι, κατακλασμένοι ασβεστόλιθοι Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Όψη φορέα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

6 Γέφυρες Αυτοκινητόδρομου Γέφυρες Γ1 & Γ2 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Γέφυρες Αυτοκινητόδρομου περίπου 6 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες γέφυρες με κεντρικά μεσόβαθρα Μήκος: 120 & 165m Μέγιστα άνοιγμα: 80m Μέγιστο ύψος μεσόβαθρου: 55m Φρέαρ για τη θεμελίωση του μεσόβαθρου της Γέφυρας Γ1 Μέθοδος Κατασκευής Κατασκευή δομών αντιστήριξης αποτελούμενων από τοίχους τύπου Βερολίνου και αγκυρωμένους πασσαλότοιχους για την κατασκευή των φρεάτων Θεμελίωση των κεντρικών μεσοβάθρων σε φρέατα με Ø12m και μέγιστο βάθος 22m Φυλλίτες Οριστική μελέτη έργων αντιστήριξης ως επίσης και μελέτη για τη θεμελίωση των μεσόβαθρων και ακρόβαθρων Έργα αντιστήριξης για την κατασκευή του φρέατος θεμελίωσης του κεντρικού μεσόβαθρου Λεπτομέρειες Κατασκευής Τοποθέτηση πλεγμάτων Geobrugg για την αποφυγή κίνησης χαλαρών επιφανειακών υλικών Τοποθέτηση άκαμπτου κελύφους υποστήριξης στα φρέατα θεμελίωσης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γέφυρα Γ2

7 Γέφυρα Αυτοκινητόδρομου Γέφυρα ΑΓ2 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Γέφυρα Αυτοκινητόδρομου περίπου 2,7 εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος: 107m Κατασκευή μεταβατικού φορέα Μέθοδος Κατασκευής Η Γέφυρα αποτελείται από 2 τμήματα: Τμήμα 1: Η κυρίως γέφυρα κατασκευασμένη από προεντεταμένες δοκούς και τρία βάθρα, μήκους περίπου 62m. Τμήμα 2: Ο μεταβατικός φορέας πριν το πρώτο ακρόβαθρο, ρ μήκους 45m. Κατακλαστικοί ασβεστόλιθοι σε περιοχή ενεργά σεισμική Αντικείμενο υ Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Όλα τα βάθρα και ο μεταβατικός φορέας θεμελιώθηκαν σε πασσάλους Κατασκευή προεντεταμένων δοκών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Άποψη της γέφυρας κατά τη φάση λειτουργίας

8 Τοίχος Τοίχος Αναχαίτισης Καταπτώσεων ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Τοίχος αναχαίτισης καταπτώσεων σε αυτοκινητόδρομο περίπου 0,5εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Τοίχος αναχαίτισης καταπτώσεων Μήκος: 1.455m Ύψος: 1,80m Ασβεστόλιθοι, κορήματα σε περιοχή ενεργά σεισμική Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Επιφανειακή θεμελίωση 3 τυπικές διατομές ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τυπικές διατομές τοίχου

9 Επιχώματα, Ορύγματα και Τεχνικά Αυτοκινητοδρόμου Οριστικές Γεωτεχνικές Μελέτες Αυτοκινητοδρόμου Πολύγυρος Ουρανούπολη Ελλάδα Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες (επιχωμάτων, ορυγμάτων) και μελέτες θεμελίωσης τεχνικών (άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, οχετοί, γέφυρες, τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση) τμήματος μ 38Km του αυτοκινητοδρόμου Πολύγυρος Ουρανούπολη. Κόστος Μελέτης Κόστος μελέτης: ~ 321 χιλ. Μελέτη: 2010 σε εξέλιξη Περιγραφή υ Συνολικό μήκος αυτοκινητοδρόμου: 38km Συνολικό μήκος επιχωμάτων: 1km Ύψος επιχωμάτων: 14 21m Συνολικό μήκος ορυγμάτων: 0,5km Ύψος ορυγμάτων: 9-13m Μηκοτομή τεχνικού με εκσκαφή & επανεπίχωση Γνεύσιοι, περιδοτίτες και δουνίτες, ασβεστόλιθοι ανακρυσταλλωμένοι ή μάρμαρα, φυλλίτες, ερυθροί άργιλοι, αλλουβιακές αποθέσεις και αλλουβιακά ριπίδια Σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Γεωτεχνική μελέτη επιχωμάτων και ορυγμάτων Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών (άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, οχετοί, γέφυρες, τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση) Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων, υπολογισμών, κατασκευαστικών σχεδίων, αναλύσεων Η μελέτη αναλήφθηκε στα πλαίσια της σύμπραξης των γραφείων μελετών / μελετητών: Πρίσμα Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε. Όμικρον Κάπα Μελετητική Α.Ε. Μάρκος Λυράς Ιωάννης Π Παντέκης Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου Οριζοντιογραφία γέφυρας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οριζοντιογραφία κάτω διάβασης

10 Τεχνικά Έργα Τοίχοι Αντιστήριξης - Πεδιλότοιχοι Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Τοίχοι αντιστήριξης στον πόδα επιχωμάτων Τοίχοι αντιστήριξης στον πόδα ορυγμάτων περίπου 8εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Γενική άποψη τοίχου αντιστήριξης ποδός επιχώματος Περιγραφή υ Τοίχοι αντιστήριξης ποδός επιχωμάτων Συνολικό μήκος: 2.290m Ύψος: 2,0m-9,75m Τοίχοι αντιστήριξης ποδός ορυγμάτων Συνολικό μήκος: 820m Ύψος: 2,0m-8.00m Μάργες, κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι, πλευρικά κορήματα, αλλουβιακές αποθέσεις, χάλικες, άργιλοι, ιλύες, άμμοι Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού Προσδιορισμός της γεωμετρίας των τεχνικών (διατομή, ύψος κτλ.) Εκπόνηση των αναγκαίων αναλύσεων και ελέγχων για τη διαστασιολόγηση των τεχνικών Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, C30/37 Επιφανειακή θεμελίωση Επιπρόσθετα συνοδά στοιχεία (μπάρες ασφαλείας, ηχοπετάσματα κτλ.) Κατασκευή επιχώματος όπισθεν του τοίχου αντιστήριξης Εργοδότες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. Τυπική διατομή τοίχου αντιστήριξης ορύγματος

11 Τεχνικά Έργα Κάτω Διαβάσεις Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστική μελέτη δεκαεννέα (19) Κάτω Διαβάσεων περίπου 6,5εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Γενική άποψη κάτω διάβασης Περιγραφή υ Τρεις (3) τύποι κάτω διαβάσεων Κάτω διαβάσεις θεμελιωμένες σε δύο σειρές έγχυτων πασσάλων οπλισμένου σκυροδέματος Κάτω διαβάσεις με επιφανειακή θεμελίωση (τύπου κουτιού) Κάτω διαβάσεις αποτελούμενες από δύο υποστηρίγματα τύπου τοίχου, θεμελιωμένα σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος Κροκαλοπαγή, μάργες, πλευρικά κορήματα, αλλουβιακές αποθέσεις, χάλικες, άργιλοι, ιλύες, άμμοι Τυπική διατομή κάτω διάβασης Εκτίμηση γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού και μέγιστης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Προσδιορισμός της γεωμετρίας των κάτω διαβάσεων (διατομή, ύψος κτλ.) Εκπόνηση των αναγκαίων αναλύσεων και ελέγχων για τη διαστασιολόγηση των τεχνικών Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, C30/37 Επιφανειακή θεμελίωση Θεμελίωση σε πασσάλους Μοντέλο προσομοίωσης κάτω διάβασης Εργοδότες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τυπική διατομή κάτω διάβασης

12 Υπόγειος χώρος στάθμευσης Κτίριο ΙΩΝΙΑ Α.Ε. Αθήνα 3-όροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης σε 4-όροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων περίπου 1,5 εκ. Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: 2005 Περιγραφή ργρ υ Πλάτος: Μήκος: Βάθος: 48m 53m 13m Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης Μοντέλο κτιρίου Ανθρωπογενείς αποθέσεις, εδαφικοί σχηματισμοί Οριστική μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια αντιστήριξης Λεπτομέρειες Κατασκευής Αντιστήριξη με μεταλλικούς πασσάλους Φ600 αποτελούμενους από ζεύγη μεταλλικών δοκών και πασσάλους Φ800 από οπλισμένο σκυρόδεμα Τοποθέτηση 2 έως 3 σειρών προεντεταμένων αγκυρίων μήκους 10m έως 21m με 1 ή 2 τένοντες, διαμέτρου Φ0,6, συνδεόμενων με οριζόντιες δοκούς σύνδεσης UPN 200 ΒΑ άποψη της κατασκευής ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

13 Υπόγειος χώρος στάθμευσης Κτίριο ΒΪΟΧΑΛΚΟ Αθήνα Υπόγειος χώρος στάθμευσης σε 9-όροφο κτίριο καταστημάτων και γραφείων περίπου 15 εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή ργρ υ Πλάτος: Μήκος: Βάθος: 37m 100m 28m Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος αντιστήριξης Ανθρωπογενείς αποθέσεις, εδαφικοί σχηματισμοί, Αθηναϊκός σχιστόλιθος Οριστική γεωτεχνική μελέτη ΒΑ άποψη της κατασκευής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Βόρεια άποψη της κατασκευής

14 Τοίχος Αντιστήριξης Τοίχος Τ16 ΠΑΘΕ, Τμήμα μ Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Τοίχος αντιστήριξης ρξ αυτοκινητόδρομου περίπου 2,1εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Τοίχος αντιστήριξης Μήκος: Ύψος: 375m 2,0-9,75m Ασβεστόλιθοι, κορήματα σε περιοχή ενεργά σεισμική Οιστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής 32 τμήματα σκυροδέτησης Επιφανειακή θεμελίωση στα 16 τμήματα Θεμελίωση επί πασσάλων στα 6 τμήματα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τυπικές διατομές τοίχου

15 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Εφαρμογές Διαφραγματικός Τοίχος Αλληλοτεμνόμενων Εδαφοπασσάλων Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Διαφραγματικός τοίχος τύπου jet grouting, απομείωσης των εισροών υδάτων για την εκσκαφή των μεσοβάθρων Μ2 έως Μ6 της γέφυρας Τ10 στον ποταμό Μετσοβίτικο Συνολικό Κόστος: περίπου 6 εκ. Μελέτη: 2007 Κατασκευή: Περιγραφή υ Διαφραγματικός τοίχος με αλληλοτεμνόμενους εδαφοπασσάλους με τη μέθοδο jet grouting Κεντρικός διαφραγματικός τοίχος, τριπλής σειράς εδαφοπασσάλων 4 επιπρόσθετοι διαφραγματικοί τοίχοι στις θέσεις κατασκευής των βάθρων Διάμετρος: Φ80, Μήκος 10m-20m Συνολικό Μήκος Τοίχων: 365m Ποταμοχειμμάρριες αποθέσεις (άμμος, ασβεστολιθικές λατύπες, αργιλικά υλικά) ποταμού Μετσοβίτικου, υψηλής περατότητας Κροκαλοπαγή σχηματισμού φλύσχη, υψηλής περατότητας Αυξημένες πλημμυρικές παροχές ρέματος ρμ Υψηλή στάθμη υπογείου υδροφόρου ορίζοντα Οριστική γεωτεχνική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή φραγμάτων διευθέτησης κοίτης ποταμού Κατασκευή λιθορριπής προστασίας κεντρικού διαφραγματικού τοίχου Φάσεις κατασκευής έργου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

16 Τοίχος Αντιστήριξης Κέντρο Διανομής Procter & Gamble Ασπρόπυργος, Αττική Κεντρική Ελλάδα Τοίχος αντιστήριξης για την κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου περίπου 0,2 εκ. Σχεδιασμός: 2006 Κατασκευή: 2006 Περιγραφή υ Τοίχος αντιστήριξης επί της ανατολικής και νότιας πλευράς του κτιρίου Διαμόρφωση πόδα εκσκαφής σε απόσταση 0,75m από την παρειά του τοίχου και παράλληλα προς αυτό Διαμόρφωση εκσκαφής με κλίση 7:1 (Υ:Π) και μέγιστο ύψος 13m Πλήρωση με υλικό επίχωσης μεταξύ της επιφάνειας του πρανούς και του τοίχου αντιστήριξης Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης πρανούς στην ανατολική πλευρά του κτιρίου Παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι ασβεστόλιθοι Επί τόπου γεωλογική αποτύπωση Καθορισμός ωθήσεων βραχόμαζας και επίχωσης επί του τοίχου αντιστήριξης Προσδιορισμός και διαστασιολόγηση μέτρων αντιστήριξης πρανούς ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γενική άποψη του χώρου κατασκευής του κτιρίου

17 Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης Κατάστημα Τροφίμων με δύο υπόγεια Αττική Υπόγειος χώρος στάθμευσης 2 ορόφων σε διώροφο μικτό κατάστημα τροφίμων περίπου 0,3 εκ. Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος: Πλάτος: Βάθος: 65m 40m 8m Μέθοδος Κατασκευής Αγκυρωμένοι πασσαλότοιχοι αντιστήριξης Διαμόρφωση πρανών εκσκαφής με κλίση 1:1 σε 1 ή 2 βαθμίδες Κάτοψη εκσκαφών κτιρίου Επιφανειακοί εδαφικοί σχηματισμοί (άργιλος, αργιλώδης άμμος) Αμμώδης μάργα Υδροφόρος ορίζοντας Οριστική μελέτη Κατασκευαστικά σχέδια αντιστήριξης Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή 3 πασσαλοστοιχιών: μήκους από 15m έως 29m με πασσάλους Φ0,8 από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού μήκους από 6m έως 8m, σε συνδυασμό μεκεφαλόδεσμο ύψους 1,1mκαι1 πλάτους 0,9m Τοποθέτηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί της επιφάνειας των πασσάλων Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών Κατασκευή 6 φρεάτων άντλησης διαμέτρου Φ800 Τομή εκσκαφής ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

18 Οχετός Οχετός ΟΑ3 ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Υδραυλικό έργο αυτοκινητοδρόμου περίπου 0,4 εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Κιβωτοειδής οχετός Ανάντη τμήμα: Μήκος: Ύψος: 2,5m Πλάτος: 2,0m 221m (κλειστή διατομή) 11m (ανοικτή διατομή) Κάτοψη οχετού ΟΑ3 Κατάντη τμήμα: Μήκος: 30m (κλειστή διατομή) 45m (ανοικτή διατομή) Ύψος: 2,5m-7,6m Πλάτος: 2,0m Ασβεστόλιθοι Περιοχή ενεργά σεισμική Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Μηκοτομή οχετού ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

19 Οχετός Οχετός ΟΑ9 ΠΑΘΕ, Τμήμα μ Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Υδραυλικό έργο αυτοκινητοδρόμου περίπου 0,2 εκ. Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Κιβωτοειδής οχετός Μήκος: Ύψος: 2,0m Πλάτος: 2,5m Ασβεστόλιθοι όλθ Περιοχή ενεργά σεισμική Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 79m (κλειστή διατομή) 37m (ανοικτή διατομή) Τυπικές διατομές οχετού ανοικτού & κλειστού τύπου

20 Οικοδομικό Εξοχικές Κατοικίες - Θέρετρα Ελλάδα Εξοχικές κατοικίες και θέρετρα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας Κόστος κατασκευής περίπου 0,6 έως 3 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Συνολική Επιφάνεια: 300m m 2 Πισίνες Συνεδριακά κέντρα Χώροι υποδοχής Bungalows Υπόγειες εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης Οριστική γεωτεχνική, στατική & αρχιτεκτονική μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα

21 Οικοδομικό Κτίριο Γραφείων Αθήνα Τριώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο γκαράζ περίπου 1,2 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Συνολική επιφάνεια: 800m 2 Υπόγειες εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης Οριστική γεωτεχνική, στατική & αρχιτεκτονική μελέτη ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22 Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Εργοστάσιο Χρυσού Σκουριών της Eldorado Gold Βόρεια Ελλάδα Γεωτεχνική Αξιολόγηση και Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης για την παροχή παραμέτρων σχεδιασμού στο Στατικό Μελετητή. Οριστική Μελέτη Χωματουργικών έργων, ορυγμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων και άοπλων επιχωμάτων. Γενική άποψη εργασιών κατασκευής Συνολικό υ: περίπου 32,5 εκ. Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2013 σε εξέλιξη Περιγραφή υ Συνολικός όγκος εκσκαφών: ~ m 3 Συνολικός όγκος επιχώσεων: ~ m 3 Συνολική επιφάνεια εργασιών: ~ m 2 Αμφιβολίτες αμφιβολιτικοί γνεύσιοι, Βιοτιτικοί γνεύσιοι, Πηγματίτες, Μάρμαρα, Τεκτονικά λατυποπαγή, Ζώνες μυλονιτίωσης Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης Μελέτες θεμελίωσης εργοστασίου Λεπτομερής οριστική γεωτεχνική μελέτη χωματουργικών (ορυγμάτων, επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης) Λεπτομερής οριστική στατική μελέτη σημαντικών τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα Διαδικασία εκπόνησης μελετών Fast Track Γενική Διάταξη Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή ορυγμάτων, κλίσεων έως 3:1, μεγ. ύψους 30m Κατασκευή οπλισμένων επιχωμάτων, κλίσεων 2:3 έως 1:1, μεγ. ύψους 35m Κατασκευή τοίχων οπλισμένης γης, κλίσεων έως 80 ο, μεγ. ύψους 30m, εφαρμογή θεμελίωσης πυλώνα ταινιόδρομου Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μεγ. ελεύθερου ύψους 18m εδραζόμενου επί διπλή σειράς πασσάλων Συνθήκες υψηλής σεισμικότητας Κατασκευαστής: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Οριζοντιογραφία εκσκαφών στην περιοχή του εργοστασίου

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα