ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ- ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΓΩΓΗ Την δεκαετία του 80 κατασκευάσθηκε η σήραγγα Μετσόβου, στο μέσο περίπου της εγκάρσιας διάβασης του ορεινού όγκου της Πίνδου, δημιουργώντας υποχρεωτικό σημείο στην χάραξη της Εγνατίας Οδού. Για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε σαν σοβαρότατο πρόβλημα και η ανατολική και η δυτική πρόσβαση προς την σήραγγα Μετσόβου. Στην παρουσίαση αυτή παρατίθεται η εξέλιξη επίλυσης της δυτικής πρόσβασης η δημοπράτηση μιας χάραξης τετράιχνου αυτοκινητόδρομου δυτικά της σήραγγας Μετσόβου και η πορεία υλοποίησής της. Πρέπει να αναφερθεί ότι ανατολικά της σήραγγας Μετσόβου και μέχρι την Παναγιά έχουμε πλήρη την λύση δίιχνου αυτοκινητόδρομου. πό το Μαλακάσι Β έως και την Παναγία ολοκληρώνεται η λύση τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου, ενώ εξετάζεται σε επίπεδο εφικτότητας ο δεύτερος κλάδος για το τμήμα Σήραγγα Μετσόβου έως Μαλακάσι Γ. 1. ΝΟΤΙ ΧΡΞΗ (ΡΧΙΚΗ) 1.1. ΡΧΙΚΗ ΝΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1992 Η αρχική χάραξη (νότια του Μετσοβίτικου ποταμού) βασίσθηκε στο γεγονός ότι νότια του Μετσοβίτικου ποταμού υπήρχε ένα σχετικά ομαλό ανάγλυφο στο έδαφος, το οποίο προσφερόταν από απόψεως γεωμετρικής στο να δεχθεί μία σχετικά άνετη χάραξη. Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι στην αρχική φάση δεν υπήρξε εκτεταμένη γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα για τα διάφορα εναλλακτικά, πιθανά, σενάρια χάραξης. Έτσι όταν προχώρησε η μελέτη σε πιο προωθημένα στάδια, φάνηκαν σοβαρά προβλήματα τόσο στην θεμελίωση των τεχνικών όσο και στην έδραση των επιχωμάτων και στην ευστάθεια των ορυγμάτων. Με την μεταφορά της ευθύνης συνέχισης της μελέτης στην ΕΟΕ, ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν δύο μελέτες σταθεροποίησης των πρανών της οδού που συνοδεύτηκαν από μία πιο εκτεταμένη γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα. Για το τμήμα της περιοχής νηλίου, όπου προβλεπόταν μία γέφυρα μεγάλου μήκους στην περιοχή της βαθιάς κατολίσθησης, ο μελετητής βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, κατέληξε στο συμπέρασμα του δύσκολου ως ανέφικτου της στράγγισης και επομένως σταθεροποίησης του εδάφους. Έτσι, πρότεινε το σενάριο μίας σήραγγας που θα άρχιζε από την σήραγγα Μετσόβου και θα έφθανε έως και μετά το χωριό νήλιο, σαν λύση με πολύ λιγότερο ρίσκο. Ο Μελετητής του τμήματος από νήλιο έως νθοχώρι, μετά την διεξαγωγή εκτεταμένης γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας, πρότεινε ένα πακέτο μέτρων σταθεροποίησης. Το πακέτο αυτό περιελάμβανε: α. μία αποστραγγιστική σήραγγα παράλληλα και κάτω της οδού στο μεγαλύτερο τμήμα της χάραξης. β. ένα σύνολο κατακόρυφων και οριζοντίων στραγγιστηρίων που αγκάλιαζαν και προστάτευαν το σώμα της οδού και Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 1 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

3 γ. διευθέτηση της κοίτης του Μετσοβίτικου και κατασκευή αντίβαρου κατάντη της οδού, σαν ένα πρόσθετο, απαραίτητο μέτρο σταθεροποίησης. Το ολικό κόστος της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου από το νθοχώρι έως και το στόμιο σήραγγας Μετσόβου, με μονό κλάδο, κατά την μελέτη ανήρχετο στο ύψος των δρχ. περίπου. Φυσικά αυτή η λύση εμπεριείχε την αβεβαιότητα, ως προς τον χρόνο ισχύος των μέτρων σταθεροποίησης και την αέναη και συστηματική ανάγκη για παρακολούθηση της περιοχής και την απαίτηση για πρόσθετα μέτρα σταθεροποίησης (νέα στραγγιστήρια) μέσω της στραγγιστικής σήραγγας που θα ήταν ήδη εγκατεστημένη. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι αυτή η λύση απέτρεπε την κατασκευή του δεύτερου κλάδου σε χώρο δίπλα από αυτή τη χάραξη. Η έρευνα για την θέση του δεύτερου κλάδου μετετίθετο εις τον μελετητή του μέλλοντος. 2. ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ Η όλη κατάσταση δημιούργησε σοβαρό προβληματισμό στην Διεύθυνση Μελετών της ΕΟΕ. πό το ελληνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Μελετών ετέθη, ύστερα από αναλυτική και σοβαρή συζήτηση μεταξύ τους, η αναγκαιότητα για μια ριζική επίλυση του προβλήματος, μειώνοντας στο μέτρο του εφικτού τις αβεβαιότητες. Έτσι, βλέποντας στην βόρεια όχθη του Μετσοβίτικου τις απότομες κλιτύες των ορεινών όγκων, δημιουργήθηκε η πρόκληση της διερεύνησης της εφικτότητας μίας χάραξης σε απότομες κλιτύες. Φυσικά η πρόκληση βασίσθηκε στο γεγονός ότι οι απότομες κλιτύες ήταν μία απόδειξη καλής ποιότητας βραχομάζας. Ύστερα από μία σχετική προκαταρκτική επεξεργασία της γεωμετρίας της λύσης σε υπάρχοντες χάρτες σε κλίμακα 1:5000, ακολούθησε μία σειρά από αναγνωριστικές εκθέσεις - έρευνες σε όλα τα επίπεδα: Χάραξη - γεωλογία - γεωτεχνικά - περιβάλλον - συντήρηση - απαλλοτριώσεις - κόστος κατασκευής - χρόνο κατασκευής. Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας ήταν ότι πράγματι η βόρεια χάραξη ήταν απόλυτα εφικτή και μέσα σε απολύτως λογικά οικονομικά πλαίσια, υπερτερώντας της νότιας σε όλα τα επίπεδα. Σημειώνουμε ότι η αρχική πρόταση ήταν μονού κλάδου, αλλά ήταν απόλυτα εφικτή η αποδοχή παραπλεύρως και του δεύτερου κλάδου. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι στην νότια χάραξη παρέμεινε το πρόβλημα της σύνδεσης της Εγνατίας με το Μέτσοβο. Και ήταν πολύ πιθανό, έως βέβαιο, ότι η λύση αυτού του προβλήματος θα ήταν πολύ δύσκολη από απόψεως ανάληψης γεωτεχνικού ρίσκου, ο προϋπολογισμός της πολύ μεγάλος και φυσικά σημαντικό το μήκος της σύνδεσης (της τάξεως των 8 χλμ. περίπου). Ενώ η βόρεια χάραξη δίνει την δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με το Μέτσοβο και την παλαιά εθνική οδό, με την δημιουργία του κόμβου Μετσόβου. Το κόστος της λύσης αυτής κατά την αρχική εκτίμηση ήταν της τάξης των 60 δισ. δρχ. περίπου (για δίιχνη οδό). Μετά την έγκριση του Δ.Σ. ανετέθη η περαιτέρω έρευνα και προωθήθηκε η λύση σε ομάδα Ελλήνων Μελετητών. Ύστερα από λεπτομερή εξέταση των θεμάτων και υπό το φως μίας αρκετά λεπτομερούς γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας, οι μελετητές κατέληξαν στην εξής πρόταση: ρχικά τετράιχνος από σήραγγα νθοχωρίου έως και κόμβο Μετσόβου και δίιχνος κλάδος από έξοδο σήραγγας γ. Νικολάου και σήραγγα Μετσόβου και στην συνέχεια πλήρης τετράιχνος αυτοκινητόδρομος από σήραγγα νθοχωρίου έως και σήραγγα Μετσόβου. Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 2 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

4 Σύμφωνα με την χάραξη αυτή υπάρχουν τελικά σε σειρά: α. Επτά (7) σήραγγες: νθοχωρίου (710 μ. περίπου) διπλή Βοτονοσίου (545 μ. περίπου) διπλή Δύο Κορυφών (745 μ. περίπου) διπλή Κρημνού (1100 μ. περίπου) διπλή Καλαμιών (880 μ. περίπου) διπλή γ. Νικολάου (375 μ. περίπου) διπλή νηλίου (2150μ. περίπου) διπλή β. Τρείς (3) χαραδρογέφυρες: Βοτονοσίου (490 μ. περίπου) Μεγαλορέμματος (490 μ. περίπου) και Μετσόβου (510 μ. περίπου). γ. Τον κόμβο Μετσόβου δ. Τον συνδετήριο δρόμο από τον κόμβο Μετσόβου προς το Μέτσοβο και την παλαιά Εθνική Οδό. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αρχικά πρόταση διπλού κλάδου στο τμήμα από νθοχώρι έως κόμβο Μετσόβου ήταν η αρκετά σημαντική κατά μήκος κλίση (5,4%), που δεν επέτρεπε κυκλοφοριακά να έχουμε μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. Ειδικά για την γέφυρα Μετσόβου, μία και πρόκειται για γέφυρα που θα είναι πλήρως ορατή και από το Μέτσοβο και από το νήλιο, έγινε πρόσκληση τριών μεγάλων μελετητικών οίκων του εξωτερικού που πρόσφεραν λύση σε στάδιο προμελέτης. Μεταξύ αυτών από μία ειδική επιτροπή εξελέγη αρχικά ο οίκος OVE ARUP για να κάνει την οριστική μελέτη, μία και η λύση της θεωρήθηκε ότι ήταν η πλέον κατάλληλη για την περιοχή. Κατά την φάση παρουσίασης των λύσεων στην Τεχνική Επιτροπή θεωρήθηκε αρχικά ότι δεν ήταν εφικτό να επεκταθεί από γέφυρα μονού κλάδου, που ήταν σχεδιασμένη, σε γέφυρα διπλού κλάδου, με παρακείμενο τον 2ο κλάδο και αποφασίσθηκε, με μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, να μελετηθεί και να κατασκευασθεί η γέφυρα σαν μονή γέφυρα δύο κλάδων. υτό φυσικά είχε συνέπεια να μετατραπούν σε σήραγγες διπλού κλάδου οι σε επαφή ευρισκόμενες σήραγγες γ. Νικολάου και νηλίου. Τέλος, μετά από ωρίμανση των συνθηκών πρόσφατα επιλέχθηκε διπλή γέφυρα δύο κλάδων. Έτσι το σύνολο της χάραξης από νθοχώρι έως και σήραγγα Μετσόβου, μελετάται και κατασκευάζεται σαν αυτοκινητόδρομος διπλού κλάδου. Πρόσφατα το Δ.Σ. της ΕΟΕ λαμβάνοντας υπ όψη τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση της μελέτης και του χρόνου κατασκευής της γέφυρας του Μετσοβίτικου όπως και το αναμενόμενο υψηλό κόστος κατασκευής (της τάξης των 25 δις δρχ.)προχώρησε σε αλλαγή της επιλογής, αντί της ανηρτημένης καλωδιωτής γέφυρας σε προβολοδόμηση. υτή η αλλαγή επιλογής μειώνει σημαντικά το χρόνο μελέτης, τον χρόνο κατασκευής και το τελικό κόστος υλοποίησης. 3. ΡΧΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Νότια χάραξη: Κατά την μελέτη δισ. Δρχ. (δίιχνος αυτοκινητόδρομος) Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 3 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

5 Βόρεια χάραξη: Όπως προέκυψε σαν αποτέλεσμα διαγωνισμού και με το αντίστοιχο Τεχνικό αντικείμενο (τετράιχνος αυτοκινητόδρομος) έχει ως εξής (πλην γέφυρας Μετσοβίτικου): α) Τμήμα 3.2 Υπογραφή Σύμβασης: 04/10/1999 Συμβατικό Ποσό: δρχ. (χωρίς Φ.Π..) Τεχνικό ντικείμενο: 1. Σήραγγες: νθοχωρίου Βοτονοσίου Δύο Κορυφών Κρημνού Καλαμιών 2. Γέφυρες: Βοτονοσίου Μεγαλορέματος 3. Κιβ. Οχετοί: 7 (βρίσκονται σε φάση κατασκευής) 4. Υψηλό Επίχωμα νισόπεδου Κόμβου Μετσόβου β) Τμήμα 3.3 Υπογραφή Σύμβασης: 29/11/1999 Συμβατικό Ποσό: δρχ. (χωρίς Φ.Π..) Τεχνικό ντικείμενο: 1. Σήραγγες: γίου Νικολάου νηλίου Συνδετήριας Οδού (ενός κλάδου) 2. Συνδετήρια Οδός νισόπεδου Κόμβου Μετσόβου Μέτσοβο μήκους 2,7Κm 3. Κιβ. Οχετοί: 8 (βρίσκονται σε φάση κατασκευής) 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Όλα τα παραπάνω λίγο πολύ παρουσιάστηκαν συνοπτικά στην διημερίδα που έγινε πριν δύο χρόνια στην ίδια αυτή πόλη. Σήμερα η πρόοδος του έργου έχει ως εξής: 1. Γέφυρες: Στην γέφυρα Βοτονοσίου τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 500μ. με κεντρικό άνοιγμα 232μ. (μέθοδος κατασκευής με προβολοδόμηση) έχουν διανοιχθεί και κατασκευαστεί τα φρέατα θεμελίωσης των βάθρων Μ1α και Μ1δ μήκους 35 και 30μ. αντίστοιχα και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής των βάθρων Μ1α και Μ1δ. Στην γέφυρα Μεγαλορέματος συνολικού μήκους 480μ., 11 ανοιγμάτων, μέθοδος κατασκευής με προώθηση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θεμελίωσης των βάθρων και ξεκίνησε η κατασκευή των βάθρων. 2. Σήραγγες:Στην σήραγγα νθοχωρίου συνολικού μήκους αριστερού κλάδου 662 μ. και δεξιού κλάδου 674 μ. έχουν διανοιγεί συνολικά 488 μ. και Β φάσης. Στην σήραγγα Βοτονοσίου συνολικού μήκους αριστερού κλάδου 482 μ. και δεξιού κλάδου 466 μ. έχουν περατωθεί οι εργασίες διάνοιξης και εκτελούνται οι εργασίες σκυροδέτησης. Στην σήραγγα Δύο Κορυφών συνολικού μήκους αριστερού κλάδου 710 μ. και δεξιού κλάδου 725 μ. έχουν διανοιγεί συνολικά 680 και 690 μ. αντίστοιχα. Στην σήραγγα Κρημνού συνολικού μήκους αριστερού κλάδου 1070 μ. και δεξιού κλάδου 1068 μ. έχουν περατωθεί οι εργασίες διάνοιξης και εκτελούνται οι εργασίες σκυροδέτησης. Στην σήραγγα Καλαμιών συνολικού μήκους αριστερού κλάδου 819 μ. και δεξιού κλάδου 740 μ. έχουν διανοιγεί συνολικά 1119 μ. Ο μέσος όρος προόδου εργασιών πλήρους Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 4 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

6 υπόγειας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης στις σήραγγες Βοτονοσίου και Κρημνού κυμάνθηκε μεταξύ 1,92-2,96 μ./εργάσιμη ημέρα ή 1,24-1,88 μ./βάρδια εργασίας, ενώ των εργασιών υπόγειας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης φάσης μόνον στις σήραγγες Δύο Κορυφών και Καλαμιών κυμάνθηκε μεταξύ 4,57-6,09 μ./εργάσιμη ημέρα ή 2,43-3,30 μ./βάρδια εργασίας, Για την προσωρινή υποστήριξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται έξη κύριες και μια βοηθητική (για στόμια) κατηγορίες με χαρακτηριστικά ταξινόμησης όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: A B C D E GSI RMR Q = 60 = 60 = 5, ,46 ~ 5, ,2 ~0, ,09 ~0,20 < 30 < 22 < 0,09 Οι συμβατικές τιμές πληρωμής εργασιών διάνοιξης και μέτρων προσωρινής υποστήριξης ανά μ.μ. σήραγγας έχουν ως εξής: Κατηγορία : Δρχ. Β: Δρχ. C: Δρχ. D: Δρχ. E: Δρχ. Cp: Δρχ. Πινακοποιημένα τα μέτρα υποστήριξης που χρησιμοποιούνται στις σήραγγες έχουν ως εξής: Σήραγγα Βοτονοσίου-Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Β C Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής 4 (4 6) 3 (3,5 4,5) 2 (2 3) Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα 5 εκ 8 εκ 20 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ188 Τ188 - Πλαίσια - - ΜΔΥ 95/20/30 γκύρια Βράχου (μήκος, τεμχ) 4μ, 7)8 τεμ 4μ, 11)12 τεμ 4μ, 15)16 τεμ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 5 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

7 Προενίσχυση Οροφής-Μετώπου Φ76, 12μ Σήραγγα Δύο Κορυφών -Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Προσωρινής Υποστήριξης Β C D E Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής 3-6 2,50 5,0 2,0 4, (2 4) Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα 5 εκ 10 εκ, ίνες 15 εκ, ίνες 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ Πλαίσια - - ΜΔΥ70/26/D26 ΗΕΒ120 ΗΕΒ140 γκύρια Βράχου (μήκος/τεμχ) 4m, 8)9 τεμ. 4m, 11)12 τεμ 4m, 14)15τεμ 4μ, 7τεμ & 4μ, 7τεμ & Προενίσχυση Οροφής-Μετώπου 6μ, 18 τεμ 6μ, 20τεμ Φ76, 12μ 26 Φ114, 12μ Σήραγγα Κρημνού- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Β C D E Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής 3-6 2,50 5,0 2,0 4, (2 4) Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα 5 εκ 10 εκ, ίνες 15 εκ, ίνες 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ Πλαίσια - - ΜΔΥ70/26/D26 ΗΕΒ120 ΗΕΒ140 γκύρια Βράχου (μήκος/τεμχ) 4m, 8)9 τεμ. 4m, 11)12 τεμ 4m, 14)15τεμ 4μ, 7τεμ & 4μ, 7τεμ & Προενίσχυση Οροφής-Μετώπου 6μ, 18 τεμ 6μ, 20τεμ Φ76, 12μ 26 Φ114, 12μ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 6 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

8 Σήραγγα Καλαμιών- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Τυπ. Διατομή Τυπ. Διατομή Β Τυπ. Διατομή C Τυπ. Διατομή D ΤρίχνηΔιατομή ΤρίχνηΔιατομή Β ΤρίχνηΔιατομή C Διευρυμένη Τρίιχνη Διατομή (B) Φάσεις Εκσκαφής * 2 * 2 * 2 * Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα 5 εκ 8 εκ 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες 10 εκ 15 εκ 25 εκ 35 εκ Δομ. Πλέγμα Τ131 Τ Τ131 Τ188 Τ188 Τ188 γκύρια Βράχου Φ25 S500 Φ25 S500 Φ25 S500 4μ, 7τεμ Swell. Swell. Φ25 6μ/1,5x1 Swell. (μήκος/κάνναβος) 4 / 2x2 4 / 2x1,5 4 / 1,5x1 Swellex 6m/2x1,5 & 6m/2x1,5 & 6m/2x1,5 & 6μ, 18 τεμ Φ25 Φ25 6m/2x2 Φ25 6m/2x1,5 Φ25 6m/2x1,5 Πλαίσια - - ΜΔΥ 70/20/ Προενίσχυση Οροφής-Μετώπου ΜΔΥ 115/20/30 40 τεμ Φ28, 6μ - - ΜΔΥ 115/26/D26 ΜΔΥ 115/26/D τεμ Φ28, 6μ * η εκσκαφή της άνω ημιδιατομής προτάθηκε να διεξαχθεί σε δύο ενδιάμεσες φάσεις (με κεντρικό πιλότο) Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 7 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

9 5. ΣΥΜΠΕΡΣΜΤ α. Η λογική της προσπάθειας ανεύρεσης της βέλτιστης χάραξης σε περιοχές με ομαλό ανάγλυφο, δεν είναι πάντα η καλύτερη και από απόψεως αναλαμβανομένου ρίσκου και από απόψεως οικονομίας. β. Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και οι γεωτεχνικές έρευνες είναι παντελώς απαραίτητες για να θεμελιωθούν προτάσεις επίλυσης θεμάτων χάραξης. Δεν αποτελεί πολυτέλεια η δαπάνη χρηματικών ποσών για τέτοιες έρευνες. Είναι βέβαιο ότι και η γεωλογία και η γεωτεχνική έρευνα μπορούν να βελτιστοποιήσουν χαράξεις κατά πολύ ή μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αποφύγουμε λύσεις με σοβαρά προβλήματα. γ. Οι τολμηρές λύσεις (με σήραγγες και χαραδρογέφυρες) είναι λύσεις που πρέπει να μπαίνουν μέσα στα σενάρια εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά και μας επιτρέπει να εξετάζουμε οικονομοτεχνικά τέτοιες λύσεις. δ. Η σημερινή φάση υλοποίησης του έργου είναι αρκετά προχωρημένη και με σημαντική πια εμπιστοσύνη μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι τα αρχικά σενάρια επαληθευθηκαν πλήρως και σε επίπεδο γεωλογικό-γεωτεχνικόκαι το πιο σημαντικό σε επίπεδο οικονομικό. Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος,Ν. Καζίλης,,Κ. Παρδάλης Σελίδα 8 από 8 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα