1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών"

Transcript

1 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος Ιανουάριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος Αύγουστος). 1.2 Κατευθύνσεις Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών υποστηρίζει τις παρακάτω κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Θεωρητικής πληροφορικής Συστημάτων Λογισμικού Τεχνολογίας Υπολογιστών 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαχωρίζονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατευθύνσεων. Μαθήματα κορμού Τα μαθήματα κορμού είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για να μπορέσει να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εξειδίκευση του σε μια από τις κατευθύνσεις του Τμήματος. Τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στην διάρκεια των πέντε πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Το σύνολο των μαθημάτων κορμού είναι 28 και κατανέμονται στα πρώτα πέντε εξάμηνα ως εξής: Μαθήματα κατεύθυνσης Εξάμηνο Πλήθος μαθημάτων 1 ο 7 2 ο 5 3 ο 5 4 ο 6 5 ο 5 Πριν από το έκτο εξάμηνο σπουδών της φοίτησης, ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά μια από τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (δηλαδή Θεωρητικής πληροφορικής, Συστημάτων λογισμικού και Τεχνολογίας υπολογιστών). Στα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών (έκτο ως και όγδοο) ο φοιτητής παρακολουθεί τα μαθήματα που καθορίζονται στην επιλεχθείσα κατεύθυνση. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Υποχρεωτικά. Είναι τα μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την εξειδίκευση του φοιτητή σε μια από τις κατευθύνσεις του τμήματος. Το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων σε μια κατεύθυνση είναι 6. Κατ επιλογήν. Είναι τα μαθήματα που υλοποιούν την εξειδίκευση της προτίμησης του φοιτητή και του παρέχουν τα εφόδια για παραπέρα σπουδές και επιστημονική δραστηριότητα. Το σύνολο των κατ επιλογήν μαθημάτων είναι 4 εκ των οποίων 1

2 τουλάχιστον τα 2 πρέπει να είναι επιλογές μαθημάτων (υποχρεωτικών ή κατ επιλογήν) από άλλες κατευθύνσεις. Ελεύθερα μαθήματα Είναι μαθήματα γενικότερης παιδείας. Υποχρεωτική η επιλογή 2 μαθημάτων. Πτυχιακή εργασία Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική, εκπονείται στο 7 ο και στο 8 ο εξάμηνο και ισοδυναμεί με τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Συνοψίζοντας, το σύνολο των παραπάνω μαθημάτων είναι 12 (6 υποχρεωτικά, 4 κατ επιλογήν, 2 ελεύθερα) και η πτυχιακή εργασία. Τα μαθήματα κατεύθυνσης κατανέμονται στα τρία τελευταία εξάμηνα ως εξής: Πλήθος μαθημάτων Εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Ελεύθερα Σύνολο 6 ο 3 2 (από το 6 ο 5 εξάμηνο) 7 ο 3 + πτυχιακή εργασία 1 (από το 7 ο 1 5 εξάμηνο) 8 ο πτυχιακή εργασία 1 (από το 8 ο εξάμηνο) 1 2 Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Οι διδακτικές των μαθημάτων ορίζονται ως ακολούθως: Μαθήματα κορμού: σ i = 2.0 Μαθήματα κατεύθυνσης: σ i = 2.0 Ελεύθερα μαθήματα: σ i = 1.5 Πτυχιακή εργασία: σ i = 8.0 (ισοδύναμη με 4 υποχρεωτικά μαθήματα) Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από την σχέση: N σ B i i Βαθμός πτυχίου = 1 N σ i 1 N = 41 όπου είναι ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου και η πτυχιακή εργασία. Για κάθε i, σ i είναι οι αντίστοιχες διδακτικές και B ο βαθμός i που έχει επιτύχει ο φοιτητής. Προϋποθέσεις εγγραφής στα μαθήματα Για να μπορέσει ένα φοιτητής να εγγραφεί σε ένα μάθημα πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το μάθημα να μην ανήκει σε μεγαλύτερο εξάμηνο από το εξάμηνο εγγραφής. 2

3 Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα προαπαιτούμενα του μαθήματος που όμως δεν ανήκουν στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι αλυσίδες των προαπαιτουμένων παρουσιάζονται στην ομώνυμη ενότητα. Ο φοιτητής να μην έχει εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα. 3

4 2 Μαθήματα κορμού 1 ο εξάμηνο (7 μαθήματα) 2 ο εξάμηνο (5 μαθήματα) Μαθηματικός λογισμός Ι 4 5 Φυσική Ηλεκτρονική 4 4 Γραμμική άλγεβρα 4 4 Εισαγωγή στον προγραμματισμό 4 5 Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής 4 4 Λογική σχεδίαση 4 5 Αγγλικά ο εξάμηνο (5 μαθήματα) Μαθηματικός λογισμός ΙI 4 6 Αρχές προγραμματισμού 4 6 Διακριτά μαθηματικά 4 6 Πιθανότητες και στατιστική 4 6 Οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων ο εξάμηνο (6 μαθήματα) Αριθμητική ανάλυση 4 6 Δομές δεδομένων 4 6 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 4 6 Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα 4 6 Αρχιτεκτονική υπολογιστών ο εξάμηνο (5 μαθήματα) Δίκτυα υπολογιστών 4 5 Λογικός και συναρτησιακός προγραμματισμός 4 5 Λειτουργικά συστήματα 4 5 Υπολογιστική επιστήμη Ι 4 5 Τεχνολογία λογισμικού 4 5 Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού 4 5 Θεωρία υπολογισμού 4 6 Βάσεις δεδομένων 4 6 Διάδραση ανθρώπου υπολογιστή 4 6 Μεταγλωττιστές 4 6 Προγραμματισμός συστήματος 4 6 4

5 3 Μαθήματα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής 6 ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Υπολογιστική πολυπλοκότητα 4 6 Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση 4 6 Παράλληλοι αλγόριθμοι 4 6 Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων 4 6 Συνδυαστική βελτιστοποίηση ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Πτυχιακή εργασία 16 6/24 Υπολογιστική επιστήμη ΙΙ 4 6 Υπολογιστική γεωμετρία 4 6 Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων 4 6 Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση ΙΙ 4 6 Γραφικά υπολογιστών 4 6 Δυναμικές διεργασίες σε πολύπλοκα δίκτυα ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Πτυχιακή εργασία 16 21/24 Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων 4 6 5

6 4 Μαθήματα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού 6 ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Υπηρεσίες διαδικτύου 4 6 Τεχνητή νοημοσύνη 4 6 Συστήματα διαχείρισης δεδομένων 4 6 Τεχνολογία λογισμικού ΙΙ 4 6 Τεχνολογίες οπτικοποίησης δεδομένων και πληροφοριών ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Πτυχιακή εργασία 16 6/24 Προηγμένες διεπαφές εικονική πραγματικότητα 4 6 Πληροφοριακά συστήματα 4 6 Ευφυή συστήματα και εφαρμογές 4 6 Τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Πτυχιακή εργασία 16 21/24 Προηγμένα θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων 4 6 Ειδικά θέματα συστημάτων λογισμικού 4 6 6

7 5 Μαθήματα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών Yπολογιστικών συστημάτων 6 ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Προηγμένα θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών 4 6 Γλώσσες περιγραφής υλικού 4 6 Προηγμένα θέματα δικτύων υπολογιστών 4 6 Προηγμένα θέματα μεταγλωττιστών 4 6 Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Πτυχιακή εργασία 16 6/24 Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων με FPGAs 4 6 Κατανεμημένα συστήματα 4 6 Τεχνολογία πολυμέσων 4 6 Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας 4 6 Σύνθεση ψηφιακών αρχιτεκτονικών ο εξάμηνο Υποχρεωτικά Κατ επιλογήν Πτυχιακή εργασία 16 18/24 Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα 4 6 Ειδικά θέματα τεχνολογίας υπολογιστών 4 6 7

8 6 Ελεύθερα μαθήματα Εξάμηνο Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Επιχειρησιακή έρευνα Γνωσιακή επιστήμη Νομική και πληροφορική Παιδαγωγικά Πληροφορική και εκπαίδευση Διδακτική της πληροφορικής Πρακτική άσκηση Σχόλια Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία παιγνίων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αγγλική ορολογία Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

9 7 Προαπαιτούμενα 9

10 8 Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων 8.1 Μαθήματα κορμού Εξάμηνο 1 ο Μαθηματικός λογισμός Ι Η έννοια της ακολουθίας. Σύγκλιση και απόκλιση ακολουθιών. Υπολογισμός ορίων ακολουθιών. Η έννοια της σειράς. Σύγκλιση σειρών. Σειρές μη αρνητικών όρων και εναλλάσσουσες σειρές. Κριτήρια σύγκλισης σειρών. Η έννοια της συνάρτησης. Όρια και συνέχεια. Παράγωγοι. Εφαρμογές των παραγώγων. Πολυώνυμο Taylor. Σειρές Taylor και Maclaurin. Η έννοια του ολοκληρώματος. Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων. Γενικευμένο ολοκλήρωμα. Φυσική - Ηλεκτρονική Ηλεκτροστατική. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό. Νόμος του Gauss. Διαφορά δυναμικού. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. Θεωρήματα των Gauss και Stokes. Εξίσωση Laplace. Αγωγοί. Ηλεκτρικά ρεύματα. Νόμος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Πεδία κινουμένων φορτίων. Νόμος των Biot-Savart. Νόμος του Ampere. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ηλεκτρικό ρεύμα, τάση, νόμοι Kirchhoff, στοιχεία τοπολογίας κλπ.). Ανάλυση στοιχείων δικτύου (ωμικός αντιστάτης, πυκνωτής, πηνίο, πηγές ρεύματος και τάσης). Βασικές αρχές ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Απλά θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Γραμμική άλγεβρα Βασικές έννοιες: Σύνολα, σχέσεις και απεικονίσεις, σύνθεση απεικονίσεων. Βασικά περί αλγεβρικών δομών: Ομάδες, δακτύλιοι, σώματα. Διανυσματικός λογισμός στο επίπεδο και στον χώρο. Η έννοια του διανυσματικού χώρου και του διανυσματικού υποχώρου. Γραμμική εξάρτηση και γραμμική ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Η έννοια του πίνακα. Πράξεις μεταξύ πινάκων. Αντιστρέψιμοι πίνακες. Η έννοια της γραμμικής απεικόνισης. Ο πίνακας μίας γραμμικής απεικόνισης. Η έννοια και οι ιδιότητες της ορίζουσας. Ανάπτυγμα μίας ορίζουσας κατά τα στοιχεία μίας γραμμής ή μία στήλης. Εφαρμογές. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Μέθοδος Gauss. Συστήματα Cramer. Άμεσοι μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων: εισαγωγή, αμέσως επιλύσιμα συστήματα, μέθοδος απαλοιφής του Gauss, μέθοδος απαλοιφής του Gauss-Jordan, μέθοδος τριγωνοποίησης, μέθοδος Cholesky. Norm Διανύσματος. Norm πίνακα. Δείκτης κατάστασης πίνακα. Έμμεσες ή επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων: εισαγωγή, γενική επαναληπτική μέθοδος πρώτης τάξης, τεχνική της παρεμβολής, μέθοδος Jacobi, μέθοδος Gauss-Seidel, μέθοδος της διαδοχικής υπερχαλάρωσης (SOR) Εισαγωγή στο προγραμματισμό Εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό. Ψευδοκώδικας και λογικά διαγράμματα. Επίλυση προβλημάτων με δομημένο προγραμματισμό. Παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Ιστορική αναδρομή. Καλημέρα κόσμε. Τύποι δεδομένων. Παραστάσεις, τελεστές, δομές επανάληψης, δομές υπό συνθήκη εκτέλεσης. Συναρτήσεις. Κλήση συναρτήσεων με τιμή και με αναφορά. Υλοποίηση αλγορίθμων, πίνακες, χειρισμός συμβολοσειρών, εκσφαλμάτωση (εκτέλεση προγραμμάτων στο χαρτί), παραδείγματα και εργασία. Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής Παρουσιάσεις για την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής. Οι κατευθύνσεις του τμήματος: θεωρητική πληροφορική, συστήματα λογισμικού, τεχνολογία υπολογιστών. Εργασία. Λογική σχεδίαση Αναπαράσταση αριθμών με bit, δυαδική λογική, λογικές πύλες, άλγεβρα Boole. Υλοποίηση και απλοποίηση δυαδικών συναρτήσεων. Συνδυαστική λογική σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων, κυκλώματα μαθηματικών πράξεων. Κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και πολυπλέκτες. Σύγχρονη ακολουθιακή λογική σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων. Καταχωρητές και μετρητές. Εισαγωγή στη μνήμη. Ειδικά θέματα μνήμης και προγραμματιζόμενη λογική. Διαγράμματα ASM, διαγράμματα καταστάσεων, σύνθεση περίπλοκων κυκλωμάτων. Ασύγχρονη ακολουθιακή λογική σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων. Ολοκληρωμένα κυκλώματα, ειδικά θέματα ψηφιακών κυκλωμάτων, επανάληψη μαθήματος. 10

11 Αγγλικά Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα καθώς επίσης να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να συμβουλεύονται την τεχνική αγγλική βιβλιογραφία. Γραμματική και συντακτική δομή για αρχαρίους και φοιτητές μέσου επιπέδου. Βαθμιαίο εμπλουτισμό του λεξιλογίου τεχνικής ορολογίας μέσα από αυθεντικά τεχνικά κείμενα Εξάμηνο 2 ο Μαθηματικός λογισμός ΙI Καρτεσιανές συντεταγμένες. Πολικές συντεταγμένες. Σφαιρικές συντεταγμένες. Κυλινδρικές συντεταγμένες. Συναρτήσεις δύο, τριών ή περισσοτέρων μεταβλητών. Όρια και συνέχεια σε περισσότερες από μία διαστάσεις. Μερικές παράγωγοι. Ο κανόνας της αλυσιδωτής παραγώγισης. Παράγωγοι κατά κατεύθυνση, διανύσματα κλίσεως και εφαπτόμενα επίπεδα. Η έννοια του διαφορικού. Ακρότατα και σαγματικά σημεία. Ανάπτυγμα Taylor για συναρτήσεις δύο μεταβλητών. Διπλά ολοκληρώματα (ορισμός, ιδιότητες, το Θεώρημα του Fubini, υπολογισμός ολοκληρωμάτων με αλλαγή συντεταγμένων, εφαρμογές). Τριπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα (ορισμός, ιδιότητες και εφαρμογές). Επιφανειακά ολοκληρώματα (ορισμός, ιδιότητες και εφαρμογές). Θεωρήματα Stokes, Gauss και Green. Αρχές προγραμματισμού Συνέχεια με τη γλώσσα προγραμματισμού C. Πολυδιάστατοι πίνακες, προχωρημένος χειρισμός συμβολοσειρών. Δείκτες, οι πίνακες ως δείκτες. Δομές, δείκτες σε δομές. Αρχεία. Δυναμική διαχείριση μνήμης, απλές δομές δεδομένων. Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης. Δείκτες σε συναρτήσεις. Προγραμματισμός με συμβάντα. Προχωρημένη χρήση προεπεξεργαστή. Διακριτά μαθηματικά Στοιχεία λογικής και θεωρίας συνόλων. Τεχνικές αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή, διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. Σχέσεις και συναρτήσεις. Στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων. Στοιχεία συνδυαστικής: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. Στοιχεία θεωρίας γραφημάτων, δένδρα, γεννήτριες συναρτήσεις, αναδρομικές σχέσεις. Πιθανότητες και στατιστική Αξιώματα πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξαρτησία. Τυχαίες μεταβλητές κατανομές και συναρτήσεις πυκνότητας. Συναρτήσεις μιας τυχαίας μεταβλητής. Μέση τιμή και απόκλιση. Ροπές. Χαρακτηριστική συνάρτηση. Τυχαία διανύσματα. Κατανομές. Πυκνότητες. Συναρτήσεις τυχαίων διανυσμάτων. Ροπές, δεσμευμένη μέση τιμή. Εκτίμηση ελάχιστων τετραγώνων. Ακολουθίες τυχαίων μεταβλητών και σύγκλιση. Οριακά θεωρήματα. Εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων. Οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων Κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων, βασικές θέματα λογισμικού, βασικές θέματα υλικού, αφαίρεση, αρχιτεκτονική συνόλου εντολών, δυαδική διασύνδεση εφαρμογής, θέματα τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών του MIPS. Σύνολο εντολών, αποθηκευμένο πρόγραμμα. Λειτουργίες υλικού των υπολογιστών, τελεστέοι υλικού υπολογιστών, αναπαράσταση εντολών στον υπολογιστή. λογικές λειτουργίες, εντολές λήψης αποφάσεων, υποστήριξη διαδικασιών. Διευθυνσιοδότηση. Μετάφραση και εκκίνηση του προγράμματος. Αρχιτεκτονική IA-32. Aριθμητική υπολογιστών, προσημασμένοι και απρόσημοι αριθμοί, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής., Διαδρομή δεδομένων επεξεργαστή, διαδρομή δεδομένων ενός κύκλου, διαδρομή δεδομένων πολλών κύκλων, μονάδα ελέγχου επεξεργαστή, τεχνικές υλοποίησης ελέγχου Εξάμηνο 3 ο Αριθμητική ανάλυση Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση. Θεωρία σφαλμάτων: σφάλματα, σφάλματα στους υπολογισμούς. Θεωρία παρεμβολής: εισαγωγή, παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Newton, πηλίκα διαφορών, πεπερασμένες διαφορές, πολυώνυμα Newton Gregory, διόρθωση στην παρεμβολή. Θεωρία προσέγγισης: πολυωνυμική προσέγγιση, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, τεχνική του Chebyshev. Αριθμητική παραγώγιση: εισαγωγή, μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Αριθμητική ολοκλήρωση: εισαγωγή, μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: εισαγωγή, μέθοδος διχοτόμησης Bolzano, γενική επαναληπτική μέθοδος, μέθοδος Newton Raphson. 11

12 Δομές δεδομένων Εισαγωγή. Η έννοια του αφηρημένου τύπου δεδομένων (ΑΤΔ). Πίνακες. Εγγραφές. Σύνολα. Συμβολοσειρές (strings). Στοίβες, Αναδρομή. Λίστες. Δένδρα: δυαδικά δένδρα, δυαδικά δένδρα αναζήτησης. Ισοζυγισμένα δένδρα (AVL). Γραφήματα: υλοποίηση, αλγόριθμοι. Αναζήτηση με μετασχηματισμό κλειδιού (hashing). Υλοποίηση των ΑΤΔ με μια γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (C++). Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, Βασικές έννοιες. Κλάσεις (classes). Στιγμιότυπα (instances). Αντικείμενα (objects.) Οριοθέτηση (encapsulation). Απόκρυψη δεδομένων (data hiding). Απόκρυψη συμπεριφοράς (behaviour hiding). Σχέσεις είδος-του (kind-of) και μέρος-του (part-of). Πολυμορφισμός (polymorphism). Υπέρβαση (overriding). Υπερφόρτωση (overloading). Διαγράμματα κλάσεων. Ομογενείς και ετερογενείς συλλογές. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικοί τύποι και δομές ελέγχου. Αντικείμενα και κλάσεις, Πίνακες. Προηγμένα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Java. Εσωτερικές κλάσεις. Νήματα. Δικτύωση. Ρεύματα και αρχεία. Προηγμένα θέματα αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας. Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Εισαγωγή: Αλγόριθμοι και υπολογιστικά προβλήματα, Ανάλυση αλγορίθμων, Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί. Τεχνικές σχεδίασης: Διαίρει-και-Βασίλευε, Άπληστοι αλγόριθμοι, Δυναμικός προγραμματισμός. Αλγόριθμοι γραφημάτων: Αναζήτηση κατά πλάτος, Αναζήτηση σε βάθος, Τοπολογική ταξινόμηση, Ισχυρά συνδεδεμένες συνιστώσες, Ελάχιστα συνδετικά δέντρα, Συντομότερα μονοπάτια. Εισαγωγή στη θεωρία πολυπλοκότητας: Προβλήματα P, ΝP, και NP-πλήρη, Αναγωγές πολυωνυμικού χρόνου. Ειδικά θέματα: Προσεγγιστικοί, πιθανοτικοί και αριθμητικοί αλγόριθμοι. Αρχιτεκτονική υπολογιστών Αξιολόγηση και κατανόηση της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων, παράγοντες απόδοσης, μετροπρογράμματα. Αύξηση της απόδοσης με διοχέτευση, διαδρομή δεδομένων με διοχέτευση, έλεγχος διοχέτευσης, δομικοί κίνδυνοι διοχέτευσης, κίνδυνοι δεδομένων, σταμάτημα διοχέτευσης, προώθηση, κίνδυνοι ελέγχου, εξαιρέσεις,. Ιεραρχία μνήμης, τοπικότητα, κρυφές μνήμες. Δίαυλοι και συνδέσεις μεταξύ επεξεργαστών, μνήμης και συσκευών εισόδου/εξόδου, διασύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου με τον επεξεργαστή, τη μνήμη και το λειτουργικό σύστημα, μέτρα απόδοσης εισόδου/εξόδου, δίσκοι., Εξάμηνο 4 ο Δίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην έννοια των δικτύων και της δικτύωσης, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχουν. Τύποι δικτύων και βασική ορολογία. Εισαγωγή στη λογική επιπέδων και παρουσίαση του μοντέλου OSI και του μοντέλου TCP/IP. Επίπεδο μεταφοράς δεδομένων: λογική best effort delivery, αξιοπιστία, TCP, UDP. Επίπεδο συνόδου: παράλληλες επικοινωνίες, εσωτερικές διευθύνσεις, δημόσια και ιδιωτικά ports. Επίπεδο παρουσίασης: ανάγκη για ομοιομορφία, προτυποποίηση, κρυπτογράφηση, συμπίεση. Επίπεδο εφαρμογής: ανάγκη για προτόκολα για τους χρήστες, FTP, TFTP, DNS, HTTP, HTTPS, POP3, IMAP, άλλα προτόκολα. Προχωρημένα θέματα οργάνωσης δικτύων: VLANS, VPNs, ιδιωτικές διευθύνσεις, διαχείρηση δικτύων και αρχιτεκτονικές διαχείρησης. Λογικός προγραμματισμός και συναρτησιακός προγραμματισμός Εισαγωγή στον λογικό προγραμματισμό. Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog. Σύνταξη προγραμμάτων. Δηλωτική και διαδικαστική σημασία προγραμμάτων. Δομές Δεδομένων. Λίστες, Δένδρα, Είσοδος- έξοδος. Τελεστές και πράξεις. Σημασία της βάσης δεδομένων της Prolog. H έννοια της οπισθοδρόμησης. Ενσωματωμένα κατηγορήματα. Προβλήματα αναζήτησης. Συμβολική επεξεργασία. Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας, Μεταπρογραμματισμός. Προγραμματισμός με περιορισμούς. Αρχές συναρτησιακού προγραμματισμού. Ανάπτυξη συναρτησιακών συνθέσεων. Τύποι. Φόρμες. Απλές συναρτήσεις. Σύνθεση συναρτήσεων. Αναδρομικές συναρτήσεις. Συναρτήσεις ανώτερης τάξεις. Τόποι (spaces). Τύποι. λ-εκφράσεις. λ-λογισμός, Εισαγωγή στη γλώσσα Lisp. Δομή προγράμματος. Λογικές σχέσεις. Λίστες. Επεξεργασία λιστών. Κλάσεις αντικειμένων και μέθοδοι. Ρεύματα. Καθυστερημένη αποτίμηση. Λειτουργικά συστήματα Κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων, ιστορική αναδρομή. Διεργασίες, συγχρονισμός διεργασιών (σημαφόροι, επόπτες (monitors), μεταβίβαση μηνύματος), διαδιεργασιακή επικοινωνία και χρονοπρογραμματισμός διεργασιών. Αδιέξοδα, πολιτικές ανίχνευσης αποφυγής και πρόληψης. Διαχείριση μνήμης, επικαλύψεις, καταχωρητές βάσης ορίου, αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων, μοντελοποίηση αλγορίθμων σελιδοποίησης, μοντέλο συνόλου εργασίας, κατάτμηση, σελιδοποιημένη κατάτμηση. Είσοδος 12

13 έξοδος, συστήματα αρχειοθέτησης και μηχανισμοί προστασίας. Εργαστηριακή εισαγωγή στο σύστημα UNIX, βασικές εντολές, σωληνώσεις, μεταβλητές, προχωρημένες εντολές, προγραμματισμός φλοιού. Υπολογιστική επιστήμη Ι Εισαγωγή στα πακέτα υπολογιστικής άλγεβρας και συμβολικών υπολογισμών. Επιστημονική οπτικοποίηση. Γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Μέθοδοι Monte Carlo. Χάος και fractals. Χρήση νευρωνικών δικτύων για μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων. Ασαφής λογισμός. Γενετικοί αλγόριθμοι. Υπέρ-υπολογισμοί και υπολογισμοί πλέγματος. Εφαρμογές στην υπολογιστική φυσική. Εφαρμογές στην υπολογιστική χημεία. Εφαρμογές στην υπολογιστική βιολογία. Εφαρμογές στην υπολογιστική φαρμακολογία και εφαρμογές στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. Τεχνολογία λογισμικού Εισαγωγικές έννοιες: το λογισμικό ως προϊόν και ως εργαλείο, αξία και ποιότητα του λογισμικού, οικονομικές διαστάσεις του λογισμικού, προβλήματα της ανάπτυξης λογισμικού, περιεχόμενο της τεχνολογίας λογισμικού. Κύκλος ζωής του λογισμικού, μοντέλα κύκλου ζωής (μοντέλο καταρράκτη, μοντέλο πίδακα, μοντέλα πρωτοτυποποίησης και εξελικτικής ανάπτυξης, μοντέλα ευέλικτου και ακραίου προγραμματισμού), διεργασίες λογισμικού. Ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού: λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις, περιορισμοί, τεχνικές εκμαίευσης, προδιαγραφής, επικύρωσης και επαλήθευσης απαιτήσεων, μεθοδολογίες QFD, VORD. Αρχιτεκτονική και λεπτομερής σχεδίαση λογισμικού, έννοιες συνοχής και σύζευξης, χαρακτηριστικά σχεδιαστικής ποιότητας, μετρικές μεγέθους και πολυπλοκότητας σχεδιασμού, φορμαλισμοί σχεδιασμού, αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός. Γλώσσα UML, διεργασία ανάπτυξης λογισμικού RUP, διαγραμματικοί συμβολισμοί UML (use-case, logical, design views). Παραγωγή κώδικα, μεθοδολογικές κατευθύνσεις, εργαλεία αυτόματης παραγωγής. Τεκμηρίωση κώδικα, μεθοδολογικές κατευθύνσεις, εργαλεία υποβοήθησης της τεκμηρίωσης. Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού Εισαγωγή στη γλώσσα Verilog, λογική σύνθεση, μοντελοποίηση συμπεριφοράς, ταυτόχρονες διεργασίες, ιεραρχία υπομονάδων, μοντελοποίηση επιπέδου λογικής, περιγραφές ακρίβειας κύκλου, προχωρημένα θέματα χρονισμού, θεμελιώδη στοιχεία καθοριζόμενα από το χρήστη, μοντελοποίηση επιπέδου διακόπτη, σχεδιάσεις Εξάμηνο 5 ο Θεωρία υπολογισμού Υπολογιστικά μοντέλα, προβλήματα απόφασης και βελτιστοποίησης, γλώσσες και αναπαράσταση προβλημάτων. Πεπερασμένα Αυτόματα και κανονικές γλώσσες. Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα (CFLs). Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (CSGs) και αυτόματα στοίβας (PDAs), ντετερμινιστικά αυτόματα στοίβας και συντακτική ανάλυση. Μηχανές Turing: υπολογισμοί με μηχανές Turing, παραλλαγές μηχανών Turing και η ισοδυναμία τους. Γραμματικές χωρίς περιορισμούς, στοιχεία αναδρομικών συναρτήσεων, ιδιότητες αναδρομικών γλωσσών. Αναποκρισιμότητα (Undecidability): το αίτημα Church Turing. Καθολικές μηχανές Turing, αναποκρισιμότητα του προβλήματος τερματισμού, αναγωγές προβλημάτων, άλλα μη-επιλύσιμα προβλήματα. Εισαγωγή στην υπολογιστική πολυπλοκότητα, θεωρία NP-πληρότητας (θεώρημα του Cook, αναγωγή πολυωνυμικού χρόνου, παραδείγματα NP-πλήρων προβλημάτων). Βάσεις δεδομένων Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασμός με το μοντέλο Ο/Σ. Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, σχεσιακή άλγεβρα, άλλες γλώσσες για το σχεσιακό μοντέλο (σχεσιακός λογισμός, datalog, QBE). Η γλώσσα ερωτήσεων SQL. Περιορισμοί στα δεδομένα, συναρτησιακές εξαρτήσεις, σχεδίαση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, κανονικές μορφές. Αλγόριθμοι σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων (απεικόνιση μοντέλου Ο/Σ στο σχεσιακό μοντέλο). Βασικά στοιχεία αποτίμησης ερωτήσεων. Διάδραση ανθρώπου υπολογιστή Γενική επισκόπηση της επιστήμης της διάδρασης ανθρώπου μηχανής. Ο χρήστης, η μηχανή και η μεταξύ τους διάδραση. Γνωστικά πλαίσια, νόηση, αναπαράσταση και μνήμη. Ανάλυση, σχεδίαση και καθορισμός του περιβάλλοντος διάδρασης. Σχεδιασμός, καθορισμός και τύποι διάδρασης. Θέματα εργονομίας, ανθρωπίνων παραγόντων και ευχρηστίας. Βασικές έννοιες της υλοποίησης διάδρασης. Εργαλεία και περιβάλλοντα ανάπτυξης. Βοήθεια και καθοδήγηση του χρήστη. Τεκμηρίωση. Περιβάλλοντα διάδρασης προσβάσιμα από άτομα με ειδικές ανάγκες. Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα. Σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες. Πρακτική εργασία του μαθήματος. 13

14 Μεταγλωττιστές Εισαγωγή στους επεξεργαστές γλώσσας, Τ-διαγράμματα, σημασιολογία, εννοιολογική δομή, διελεύσεις, κριτήρια σχεδίασης επεξεργαστών γλώσσας. Εισαγωγή στις γραμματικές, τύποι γραμματικών, η ιεραρχία του Chomsky, η μορφή Backus-Naur, κανονικές εκφράσεις, αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων, μηχανές Turing. Λεκτική ανάλυση, ντετερμινιστικά και μη-ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα, ισοδυναμία, κατασκευή υποσυνόλου, κανονικές παραστάσεις σε μη ντετερμινιστικά αυτόματα, αυτόματη κατασκευή, αυτόματη παραγωγή λεκτικών αναλυτών με χρήση του Lex. Συντακτική ανάλυση, ασάφεια, ανάλυση από πάνω προς τα κάτω, προγνωστική ανάλυση προανάγνωση, αριστερή αναδρομή, σύνολα FIRST και FOLLOW, αριστερή παραγοντοποίηση, διαγράμματα μετάβασης, πίνακες μετάβασης, ανάλυση από κάτω προς τα πάνω, μείωση ολίσθησης, ανάλυση LR(k), κατασκευή πίνακα ανάλυσης, αυτόματη παραγωγή αναλυτών με χρήση του Yacc. Διαχείριση συμφραζομένων, ιδιότητες, γραφήματα εξάρτησης, έλεγχος τύπων. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα, κώδικας τριών διευθύνσεων, παραγωγή τελικού κώδικα, διαχείριση αποθήκευσης κατά την εκτέλεση, γραφήματα ροής, βασικά μπλοκ, μετασχηματισμοί στα βασικά μπλοκ, πληροφορία επόμενης χρήσης, διαχείριση καταχωρητών, βελτιστοποίηση κώδικα, βελτιστοποίηση ροής ελέγχου, ανάλυση ροής δεδομένων. Προγραμματισμός συστήματος Εισαγωγή. Δομή συστημάτων και στρώματα λογισμικού. Βασικές έννοιες. Πρότυπα και υλοποιήσεις. Είσοδος/έξοδος αρχείων. Διεργασίες. Σήματα και χειρισμός τους. Διαδιεργασιακή επικοινωνία σωληνώσεις (pipes), σημαφόροι, διαμοιραζόμενη μνήμη, ουρές μηνυμάτων. Επικοινωνία μέσω δικτύου. Νήματα. Προηγμένη είσοδος/έξοδος. Διεργασίες παρασκηνίου. Προγραμματιστική εργασία σε επιλεγμένα ζητήματα. 8.2 Μαθήματα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής Εξάμηνο 6 ο Υπολογιστική πολυπλοκότητα Θεμελιακές έννοιες: αλγόριθμοι και προβλήματα, αναπαράσταση προβλημάτων, μέγεθος στιγμιοτύπου και επίλυση προβλημάτων, υπολογιστικά μοντέλα. Μηχανές Τuring και υπολογισιμότητα. Κλάσεις υπολογιστικής πολυπλοκότητας, θεωρήματα ιεραρχίας και χάσματος, αναγωγές και πληρότητα προβλημάτων. P, NP και ΝP-πλήρη προβλήματα, Πολυωνυμική ιεραρχία και πολυωνυμικός χώρος, Στοιχεία πιθανοτικής πολυπλοκότητας, πιθανοτικές κλάσεις πολυπλοκότητας. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και μηπροσεγγισιμότητα δύσκολων προβλημάτων. Στοιχεία μη-ομοιόμορφης πολυπλοκότητας: πολυπλοκότητα κυκλωμάτων (circuit complexity). Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση Εισαγωγή. Βασικές έννοιες: συμμετρική και ασύμετρη κρυπτογραφία, μοντέλα επιθέσεων, κρυπταλγόριθμοι ροής και τμήματος, ψηφιακές υπογραφές, μέτρα κρυπτογραφικής δύναμης, πρωτόκολλα. Υπόβαθρο θεωρίας αριθμών: διαιρετότητα, μέγιστος κοινός διαιρέτης (αλγόριθμος Ευκλείδη), παραγοντοποίηση ακεραίων (αλγόριθμος Pollard, quadratic sieve, number field sieve). Κλάσεις υπολοίπων, γραμμικές ισοδυναμίες, υπολογισμός δυνάμεων. Πρωταρχικές ρίζες δείκτης. Κλασικοί κρυπταλγόριθμοι: αναδιάταξη, αλφαβητική αντικατάσταση, κρυπταλγόριθμοι Caesar, Vigenere, Vernam, Hill, θεωρία πληροφορίας του Shannon, κλασικές μέθοδοι κρυπτανάλυσης. Υπόβαθρο άλγεβρας: αλγεβρικές δομές, πολυώνυμα, επεκτάσεις σωμάτων, ανάγωγα και πρωταρχικά πολυώνυμα, παραγοντοποίηση πολυωνύμων, συναρτήσεις ίχνους και νόρμας, βάσεις (έλεγχοι ανεξαρτησίας). Κρυπταλγόριθμοι ροής: καταχωρητές ολίσθησης, γεννήτριες παραγωγής, κρυπτανάλυση (επιθέσεις συσχέτισης, αλγεβρικές, κ.λπ.). Κρυπταλγόριθμοι τμήματος: βασικές αρχές σχεδιασμού, δίκτυα αντικατάστασης μετάθεσης, δίκτυα Feistel (σχεδιασμός, ασφάλεια), τρόποι λειτουργίας. Ασύμμετρη κρυπτογραφία: βασικές αρχές, αλγόριθμος RSA (αρχές, ασφάλεια, επιθέσεις), άλλα συστήματα (Rabin, ElGamal, McEliece, Knapsack Merkle/Hellman και Chor/Rivest), ασύμμετρη κρυπτογραφία βασισμένη σε πιθανότητες (Goldwasser-Micali, Blum-Goldwasser). Παράλληλοι αλγόριθμοι Εισαγωγή: βασικές έννοιες, κριτήρια απόδοσης, κλιμάκωση και επιβαρύνσεις. Κατηγοριοποίηση αλγορίθμων, αρχιτεκτονικών και εφαρμογών: αναζήτηση, διαίρει και βασίλευε, παραλληλισμός δεδομένων. Στατικός και δυναμικός παραλληλισμός, μεταβίβαση μηνύματος και διαμοιραζόμενη μνήμη, συστολικές αρχιτεκτονικές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζήτησης: συγχωνευτική ταξινόμηση, quicksort, bitonic sort, υλοποίηση σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Παράλληλες τεχνικές κατά-βάθος-πρώτα και κατά-πλάτοςπρώτα. Αλγόριθμοι πινάκων: striping και διαμέριση, πολλαπλασιασμός πινάκων, γραμμικές εξισώσεις, ιδιοτιμές, πυκνές και αραιές τεχνικές, μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων. Βελτιστοποίηση: προβλήματα γράφων, συντομότερου μονοπατιού και συνεκτικά δένδρα. Δυναμικός προγραμματισμός, προβλήματα 14

15 knapsack, χρονοπρογραμματισμός. Σύνθεση παράλληλων αλγορίθμων: αλγεβρικές μέθοδοι, σωληνώσεις, ομομορφισμοί. Συνδυαστική βελτιστοποίηση Εισαγωγή στην βελτιστοποίηση. Εισαγωγή στην μαθηματική μοντελοποίηση. Γραφική μέθοδος. Μέθοδος Simplex. Θεωρία δυϊσμού. Ανάλυση ευαισθησίας. Επεκτάσεις γραμμικού προγραμματισμού (προβλήματα δικτύων, προβλήματα παιχνιδιών, πρόβλημα μεταφορών). Εφαρμογές στον Υπολογιστή. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων Αριθμητικές Μέθοδοι για την επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων: Μέθοδοι Runge-Kutta, γραμμικές πολυβηματικές μέθοδοι, μέθοδοι πρόβλεψης διόρθωσης, ειδικές μέθοδοι για δεύτερης τάξης διαφορικές εξισώσεις. Σύγκλιση και Αλγεβρική Τάξη. Εφαρμογές στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Άκαμπτα συστήματα. Ορισμός ακαμψίας. Ανάλυση ευστάθειας. Έμμεσες Runge-Kutta μέθοδοι. Διαστήματα ευστάθειας και η A-ευστάθεια. Οι μέθοδοι BDF. Μέθοδοι μεταβλητού βήματος. Εφαρμογές στην επίλυση πραγματικών άκαμπτων προβλημάτων. Προβλήματα Συνοριακών τιμών. Μέθοδος στόχευσης και μέθοδος πεπερασμένων διαφορών. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογές στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους Εξάμηνο 7 ο Υπολογιστική επιστήμη ΙΙ Ειδικά θέματα αριθμητικής επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογές στην υπολογιστική φυσική και την υπολογιστική χημεία. Ειδικά θέματα αριθμητικής επίλυσης αλγεβρικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογές σε συντηρητικά συστήματα. Ειδικά θέματα αριθμητικής επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογές σε τεχνολογικά προβλήματα. Προχωρημένα θέματα αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας. Στοιχεία προχωρημένης υπολογιστικής γεωμετρίας. Συμβολικοί υπολογισμοί. Βελτιστοποίηση. Επεξεργασία σήματος. Φασματική ανάλυση και κυματίδια (wavelets). Συστήματα υπολογιστή αισθητήρων. Σχεδίαση και χρήση επιστημονικού λογισμικού και προχωρημένες εφαρμογές στις φυσικές επιστήμες. Υπολογιστική γεωμετρία Βασική ευκλείδεια γεωμετρία και Γεωμετρικές πρωταρχικές πράξεις. Κυρτό περίβλημα. Τομές ευθύγραμμων τμημάτων. Τριγωνοποίηση πολυγώνου. Τομή ημιεπιπέδων. Δυισμός και Κάτω περιβάλλουσα. Γραμμικός προγραμματισμός. Εντοπισμός σημείου στο επίπεδο. Διαγράμματα Voronoi. Τριγωνοποιήσεις Delaunay. Αναζήτηση ορθογώνιας περιοχής. Γεωμετρικές δομές δεδομένων. Διατάξεις ευθειών και εφαρμογές τους. Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων Θεμελιώδεις έννοιες: αγαθά, κίνδυνοι, μέτρα προστασίας και στόχοι. Πολιτικές και φορμαλιστικά μοντέλα ασφάλειας. Ανάλυση και αποτίμηση επικινδυνότητας. Αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων. Βασικά θέματα κρυπτογραφίας. Υποδομές δημοσίου κλειδιού. Ασφάλεια στο διαδίκτυο: πρωτόκολλα δικτύου/internet, πρωτόκολλα μεταφοράς/εφαρμογής, πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων. Αναχώματα ασφάλειας (firewalls). Συστήματα ανίχνευσης εισβολών. Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεσμικό πλαίσιο. Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση ΙΙ Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών: βασικές έννοιες και μοντέλα παραγωγής, στατιστικές δοκιμές τυχαιότητας, κρυπτογραφικά ασφαλή μοντέλα παραγωγής (RSA, Blum-Blum-Shub), σύγχρονα μοντέλα. Kρυπτογραφικές συναρτήσεις και ακεραιότητα: μονόδρομες συναρτήσεις, μελέτη αλγορίθμων (MD4, MD5, SHA), επιθέσεις μονόδρομων συναρτήσεων. Ψηφιακές υπογραφές: σχήματα ψηφιακών υπογραφών (Rabin, ElGamal, Fiat-Shamir, Feige-Fiat-Shamir, Schnorr), αλγόριθμος DSA, ψηφιακές υπογραφές μιας χρήσης, άλλα σχήματα, επιθέσεις. Πρωτόκολλα πιστοποίησης ταυτότητας: ασθενής αυθεντικοποίηση (κωδικές λέξεις), κωδικοί μιας χρήσης (αλγόριθμος του Lamport), ισχυρή αυθεντικοποίηση (ερωτήσεις αποκρίσεις), πρωτόκολλα βασισμένα σε μηδενική γνώση, επιθέσεις. Αρχές πιστοποίησης μηδενικής γνώσης: interactive proof systems, perfect and computational zero knowledge, σχέση με την υπολογιστική πολυπλοκότητα. Πρωτόκολλα διανομής κλειδιών: συμμετρικής κρυπτογραφίας, ασύμμετρης κρυπτογραφία, διαμοιρασμός μυστικού, επιθέσεις. Επιπλέον κατηγορίες πρωτοκόλλων: two-party (oblivious transfer, bit commitment, coin flipping), multi-party (anonymous transactions, ping-pong), electronic elections (Merritt, fault-tolerant), digital cash (first-try, on-line, off-line). Γραφικά υπολογιστών Βασικές έννοιες. Συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Σχεδίαση βασικών σχημάτων (ευθειών, κύκλων) σε 2Δ. Αντιταύτιση (antialiasing). Ομογενείς συντεταγμένες, μετασχηματισμοί 2Δ και 3Δ, προβολές. Αποκοπή σε 2Δ και 3Δ. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού, αλγόριθμοι Gouraud, 15

16 Phong.Σχεδίαση καμπυλών: καμπύλες Bezier. Αναπαράσταση μοντέλων, ιεραρχίες αντικειμένων, γραφήματα σκηνής. Εισαγωγή στην απεικόνιση υφής και αναγλύφου. Δυναμικές διεργασίες σε πολύπλοκα δίκτυα Ενότητα 1. Εισαγωγή και ορισμοί στους γράφους, στατιστικές ιδιότητες γράφων, μικροί κόσμοι, συντελεστής ομαδοποίησης, κατανομή βαθμού. Ενότητα 2. Μοντέλα δημιουργίας πολύπλοκων δικτύων, τυχαία δίκτυα, επιλεκτική επικόλληση, μοντέλο αντιγραφής και απόκλισης, μοντέλα κρυφών μεταβλητών. Ενότητα 3. Συσχετίσεις σε πολύπλοκα δίκτυα, συσχέτιση 2-κόμβων, συσχέτιση n-κόμβων, ομαδοποίηση, μοντέλα δημιουργίας συσχετίσεων. Ενότητα 4. Αναγνώριση κοινωνιών σε πολύπλοκα δίκτυα, μέγιστες κλίκες, κάλυψη σε κουτιά και αυτό-ομοιότητες πολύπλοκων δικτύων. Ενότητα 5. Μελέτη πραγματικών δικτύων, το δίκτυο Web, το δίκτυο Internet, δίκτυα τροφικής αλυσίδας στην οικολογία, κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα. Ενότητα 6. Αυτό-οργάνωση και ανάπτυξη πολύπλοκων δικτύων, εξελικτικές διεργασίες σε πολύπλοκα δίκτυα, συντονισμοί Εξάμηνο 8 ο Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων Βασικές έννοιες θεωρίας γραφημάτων. Γραφήματα Euler και Hamilton. Δέντρα. Συνδεσιμότητα. Επιπεδικότητα. Χρωματισμός Γραφημάτων. Ροές σε Δίκτυα. Ειδικά αλγοριθμικά θέματα γραφημάτων. Ειδικά θέματα θεωρητικής πληροφορικής Κατά περίπτωση, ειδικά θέματα στην κατεύθυνσης την Θεωρητικής πληροφορικής. 8.3 Μαθήματα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού Εξάμηνο 6 ο Τεχνητή νοημοσύνη Μέθοδοι τυφλής αναζήτησης. Μέθοδοι ευριστικής αναζήτησης. Παιγνίδια δύο παικτών. Αναπαράσταση γνώσης και διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω λογικής πρώτης τάξης. Συστήματα διατήρησης της αλήθειας. Μη μονότονη συλλογιστική. Συλλογιστική με αβεβαιότητα. Πλαίσια και σημασιολογικά δίκτυα. Παράγοντες πράκτορες. Ρομποτική. Νευρωνικά δίκτυα. Εφαρμογές. Συστήματα διαχείρισης δεδομένων Βάσεις δεδομένων και χρήσεις βάσεων δεδομένων, βασικές έννοιες αρχιτεκτονική βάσεων δεδομένων, κατάλογος συστήματος, αποθήκευση εγγράφων, δομές αποθήκευσης και οργανώσεις αρχείων, αποθήκευσης, ευρετήρια (δείκτες σε αρχεία, δευτερεύοντες δείκτες, Β-δέντρα, δείκτες κατακερματισμού), επεξεργασία και αποτίμηση ερωτήσεων, βελτιστοποίηση ερωτήσεων, δοσοληψίες και επεξεργασία δοσοληψιών, έλεγχος συνδρομικότητας (συντονισμός ταυτόχρονων προσπελάσεων), τεχνικές επαναλειτουργίας βάσεων δεδομένων (ανάνηψη από αποτυχίες - αποκατάσταση και επαναφορά σε λειτουργία). Υπηρεσίες διαδικτύου Τεχνολογίες για υπηρεσίες διαδικτύου, μοντέλα για τη σχεδίαση υπηρεσιών διαδικτύου (μοντέλο δεδομένων, υπερκείμενα, μοντέλο διαχείρισης περιεχομένου). Σχεδιασμός υπηρεσιών διαδικτύου (γενικά για τη διαδικασία ανάπτυξης, ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός δεδομένων και υπερκειμένου). Υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου (Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, υλοποίηση βάσης δεδομένων και διεπαφής). Εργαλεία ανάπτυξης και μέθοδοι αξιολόγησης. Προχωρημένα θέματα. Πρακτική εργασία. Τεχνολογία λογισμικού ΙΙ Δοκιμασία λογισμικού: σφάλματα, ελαττώματα και καμπύλες κόστους, δοκιμασία και αποσφαλμάτωση λογισμικού, περιπτώσεις δοκιμής, παραγωγή δοκιμαστικών δεδομένων, στρατηγικές και πλάνα δοκιμασίας λογισμικού, τεχνικής στατικής και δυναμικής, εσωτερικής και εξωτερικής δοκιμασίας λογισμικού. Μέτρηση λογισμικού: η έννοια και διαδικασία της μέτρησης, μετρικές και δείκτες, εφαρμογή, αξιοπιστία και χρήση των μετρήσεων, μετρικές μεγέθους και πολυπλοκότητας κώδικα, μετρικές λειτουργικότητας λογισμικού. Σχεδιασμός έργων λογισμικού: εκτίμηση χρόνου, κόστους και ανθρωποπροσπάθειας, μέθοδος COCOMO, αποσύνθεση εργασιών, σχεδιασμός παραδοτέων και οροσήμων, χρονοπρογραμματισμός εργασιών, διαγράμματα PERT μέθοδος CPM, χρονοπρογραμματισμός πόρων, διαγράμματα GANTT, η έννοια του κινδύνου, στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων. Εξέλιξη λογισμικού: διαδικασίες και εργαλεία διαχείρισης διαρθρώσεων λογισμικού, διαδικασίες και έργα συντήρησης λογισμικού. Επαναχρησιμοποίηση λογισμικού: η έννοια των συστατικών λογισμικού, μοντέλα ανάπτυξης για & με επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, 16

17 εργαλεία υποβοήθησης της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού. Ποιότητα προϊόντων και διεργασιών λογισμικού: έννοιες και μοντέλα ποιότητας και επιδόσεων, τεχνικές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, ποιότητα και βελτίωση διεργασιών λογισμικού, μοντέλο CMM. Τεχνολογίες οπτικοποίησης δεδομένων και πληροφοριών Εισαγωγή στην οπτικοποίηση. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ οπτικοποίησης δεδομένων και οπτικοποίησης πληροφοριών. Βασικές αρχές οπτικοποίησης. Οπτικοποίηση δεδομένων: Οπτικοποίηση βαθμωτών δεδομένων, οπτικοποίηση διανυσματικών δεδομένων. Οπτικοποίηση πληροφοριών: Επιλογή, Αναπαράσταση, Παρουσίαση (ιεραρχίες, γραφήματα, τεχνικές), Διαδραστική εξερεύνηση πληροφορίας. Εφαρμογές Εξάμηνο 7 ο Προηγμένες διεπαφές εικονική πραγματικότητα Προσαρμοστικά συστήματα διεπαφών. Διεπαφές για εξειδικευμένες χρήσεις. Παραδείγματα και εφαρμογές. Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα. Μονάδες εισόδου. Μονάδες εξόδου. Αρχιτεκτονικές για εικονική πραγματικότητα. Μοντελοποίηση. Προγραμματισμός. Θέματα διάδρασης σε εικονική πραγματικότητα. Εφαρμογές. Πληροφοριακά συστήματα Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα. Τρόποι περιγραφής ενός συστήματος. Προβλήματα στην μελέτη συστημάτων. Ο ρόλος της πληροφορίας στο σύστημα. Οργανισμοί και λειτουργικές διαδικασίες. Διαχείριση της πληροφορίας. Παράσταση και χρήση της πληροφορίας. Kατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων. Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού. Αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες, Εργαλεία σχεδιασμού CASE. Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών. Λειτουργικά θέματα (ανασχεδιασμός - BPR, downsizing, benchmarking, μετάπτωση). Μελέτες περιπτώσεων πραγματικών εφαρμογών. Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Eισαγωγή. Aναπαράσταση προβλημάτων και στρατηγικές επίλυσης. Bασικές αρχές ευφυών συστημάτων. Aπόκτηση γνώσης και επικύρωση, αναπαράσταση της γνώσης, συναγωγή συμπερασμάτων και ερμηνεία, ασυνέπεια και αβεβαιότητα. Συστήματα βασισμένα σε γνώση, αρχιτεκτονική ευφυών συστημάτων, εργαλεία για ευφυή συστήματα, διεπαφές με χρήστες, θέματα σχεδιασμού. Mηχανική μάθηση, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, παραδείγματα. Τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης Μηχανική μάθηση (machine learning) και εξόρυξη δεδομένων (data mining). Συσταδοποίηση ή ομαδοποίηση (clustering). Κανόνες συσχετίσεων (association rules). Διαχείριση Ποιότητας. Μέθοδοι και αλγόριθμοι ταξινόμησης (classification). Μάθηση συνόλων κανόνων (learning of sets rules). Εφαρμογές Εξάμηνο 8 ο Προηγμένα θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων Αντικειμενοστρεφείς και αντικειμενο-σχεσιακές βάσεις δεδομένων, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, αποθήκες δεδομένων - OLAP και εξόρυξη πληροφορίας, βάσεις δεδομένων με πολυμέσα, ενεργές βάσεις δεδομένων, χωρικές - χρονικές και χωροχρονικές βάσεις δεδομένων, βάσεις δεδομένων με περιορισμούς, XML και βάσεις δεδομένων. Προηγμένα συστήματα λογισμικού Κατά περίπτωση, ειδικά θέματα στην κατεύθυνσης των Συστημάτων λογισμικού. 8.4 Μαθήματα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών Εξάμηνο 6 ο Προηγμένα θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών Εισαγωγή και τάσεις της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, παραλληλία επιπέδου εντολής, δυναμικός χρονοπρογραμματισμός, υπερδιοχετευμένοι, υπερβαθμωτοί και VLIW επεξεργαστές, διανυσματικοί επεξεργαστές, παραλληλία επιπέδου νημάτωσης, πολυεπεξεργαστές, προχωρημένα θέματα ιεραρχίας και οργάνωσης μνήμης, επεξεργαστές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, επεξεργαστές δικτύου, δίκτυα σε ολοκληρωμένο κύκλωμα, αναδιευθετούμενοι επεξεργαστές. 17

18 Γλώσσες περιγραφής υλικού Μοντελοποίηση ψηφιακών συστημάτων, πεδία και επίπεδα μοντελοποίησης, γλώσσες μοντελοποίησης, η γλώσσα VHDL, έννοιες μοντελοποίησης της VHDL, βαθμωτοί τύποι δεδομένων και λειτουργίες, ακολουθιακές εντολές, σύνθετοι τύποι δεδομένων και λειτουργίες, βασικές δομές μοντελοποίησης, δηλώσεις οντοτήτων, σώματα αρχιτεκτονικής, δομικές περιγραφές, περιγραφές συμπεριφοράς, υποπρογράμματα, διαδικασίες και συναρτήσεις, πακέτα, γενικές σταθερές, συστατικά και διαμορφώσεις, εντολές παραγωγής, τμήματα, αρχεία και είσοδος έξοδος. Προηγμένα θέματα δικτύων υπολογιστών Φυσικό επίπεδο: μέσα μετάδοσης, διάδοση σημάτων, θόρυβος, εύρος ζώνης, throughput, συσκευές φυσικού επιπέδου. Επίπεδο ζεύξης δεδομένων: φυσικές διευθύνσεις, φυσικές και λογικές τοπολογίες δικτύων, CSMA/CD, Ethernet, token ring. FDDI, συσκευές επιπέδου ζεύξης δεδομένων. Επίπεδο δικτύου: ιεράρχηση δικτύων, λογικές διευθύνσεις, IP, δρομολογητές, αυτόνομα δίκτυα, προτόκολα δρομολόγησης αυτόνομων δικτύων. Προηγμένα θέματα μεταγλωττιστών Παραγωγή κώδικα. Βελτιστοποιήσεις ανεξάρτητες από τη μηχανή. Οι κύριες πηγές βελτιστοποίησης. Εισαγωγή στην ανάλυση ροής δεδομένων. Διάδοση σταθερών. Απομάκρυνση επί μέρους πλεονασμού. Βρόχοι σε γραφήματα ροής. Ανάλυση βασισμένη στην περιοχή. Συμβολική ανάλυση. Παραλληλισμός επιπέδου εντολής. Αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. Περιορισμοί χρονοπρογραμματισμού κώδικα. Χρονοπρογραμματισμός βασικού μπλοκ. Συνολικός χρονοπρογραμματισμός κώδικα. Διοχέτευση λογισμικού. Βελτιστοποίηση για παραλληλισμό και τοπικότητα. Βασικές έννοιες. Χώροι επαναλήψεων. Συγγενείς δείκτες πινάκων. Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Ανάλυση εξάρτησης δεδομένων πινάκων. Εύρεση παραλληλισμού απαλλαγμένου από συγχρονισμό. Συγχρονισμός μεταξύ παράλληλων βρόχων. Διοχέτευση. Βελτιστοποιήσεις τοπικότητας. Άλλες χρήσεις συγγενών μετασχηματισμών. Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Η διεργασία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ημιαγωγικά στοιχεία (Δίοδος και τρανζίστορ), καλώδιο και παράμετροι διασύνδεσης (χωρητικότητα, αντίσταση και αυτεπαγωγή), αντιστροφέας CMOS, θέματα κατανάλωσης ισχύος, σχεδιασμός στατικής και δυναμικής πύλης, στατικοί και δυναμικοί μανδαλωτές και καταχωρητές, διοχέτευση, μεθοδολογίες σχεδιασμού (από τον εξατομικευμένο στον ημιεξατομικευμένο σχεδιασμό), στρατηγικές χρονισμού, σχεδιασμός αριθμητικών μονάδων, μνήμες, έλεγχος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Εξάμηνο 7 ο Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων Συστήματα βασισμένα σε FPGAs. Ψηφιακή σχεδίαση και FPGAs. Σχεδίαση συστήματος με FPGAs. Η τεχνολογία VLSI. Δομές FPGA. Συνδυαστική λογική. Καθυστέρηση συνδυαστικού δικτύου. Βελτιστοποίηση ισχύος και ενέργειας. Αριθμητική λογική. Υλοποίηση λογικής για FPGAs. Φυσική σχεδίαση για FPGAs. Η διαδικασία σχεδίασης λογικής. Ακολουθιακές μηχανές. Η διαδικασία σχεδίασης ακολουθιακών μηχανών. Στυλ ακολουθιακής σχεδίασης. Κανόνες χρονισμού. Ανάλυση απόδοσης. Βελτιστοποίηση ισχύος. Επίπεδο αρχιτεκτονικής. Σχεδίαση σε επίπεδο συμπεριφοράς. Μεθοδολογίες σχεδίασης. Παράδειγμα σχεδίασης Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος. Συστήματα μεγάλης κλίμακας. Δίαυλοι. FPGAs πλατφόρμες. Συστήματα πολλών FPGAs. Νέες αρχιτεκτονικές. Κατανεμημένα συστήματα Αρχές κατανεμημένων συστημάτων. Στόχοι και οφέλη από την κατανομή. Μοντέλα κατανεμημένων συστημάτων μοντέλο εξυπηρετούμενου-εξυπηρέτη (client-server), διεπίπεδες και τριεπίπεδες αρχιτεκτονικές. Παραδείγματα συστημάτων (π.χ. RPC, CORBA). Μοντέλο υπηρεσιών διαδικτύου (web services). Αρχές και στοιχεία κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων συγχρονισμός και επικοινωνία, κατανομή επεξεργαστών, κατανομή και διευθυνσιοδότηση πόρων, παραδείγματα κατανεμημένων συστημάτων. Τεχνολογία πολυμέσων Εισαγωγή στις τεχνολογίες πολυμέσων: ιστορική αναδρομή στις μεθόδους διάδοσης της πληροφορίας. Εισαγωγή στις τεχνολογίες πολυμέσων. Σύγκλιση τεχνολογιών. Προοπτικές για το μέλλον. Μη-συμβατικοί τύποι δεδομένων, (video, ήχος, εικόνα) και τυποποιήσεις. Φιλοσοφία εφαρμογών. Δομή συστημάτων εφαρμογών πολυμέσων. Σενάρια, συνδέσεις, πλοήγηση. Πρότυπα συγγραφής. Συστήματα Hypertext, Hypermedia. Η υπηρεσία WWW του Internet. Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων: στάδια ανάπτυξης. Εργαλείο Asymetrix Toolbook. Γλώσσα προγραμματισμού Openscript. Εργαλείο Macromedia Director. 18

19 Γλώσσα προγραμματισμού Lingo. Γλώσσα προγραμματισμού HTML και εργαλεία. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για πολυμέσα: Σχεσιακά συστήματα διαχείρισης (RDBMS), και επεκτάσεις (BLOBs). Αντικειμενοστραφή συστήματα, (OODBMS). Συστήματα και τεχνολογίες μετάδοσης διανομής πληροφοριών. Συστήματα αποθήκευσης πληροφορίας. Παρουσιάσεις περιπτώσεων ανάπτυξης/χρήσης εφαρμογών πολυμέσων από Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Ανάλυση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, επαλήθευσης και υλοποίησης ενός πρωτοκόλλου. Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, σχεδιασμός πρωτοκόλλων με τη χρήση φορμαλιστικών μεθόδων, απαιτήσεις ορθότητας, μοντέλα επαλήθευσης πρωτοκόλλων, υλοποίηση πρωτοκόλλων, έλεγχος συμμόρφωσης. Εισαγωγή στις γλώσσες UML και SDL Πρακτική εξάσκηση σε χρήση εργαλείων υποστήριξης των UML και SDL. Εισαγωγή στην ASN.1. Αρχιτεκτονική δοκιμών, γλώσσες περιγραφής δοκιμών, εισαγωγή στη γλώσσα TTCN. Σύνθεση ψηφιακών αρχιτεκτονικών Σύνθεση και βελτιστοποίηση με τη βοήθεια υπολογιστή. Γραφήματα. Συνδυαστική βελτιστοποίηση. Προβλήματα βελτιστοποίησης γραφημάτων και αλγόριθμοι. Μοντελοποίηση υλικού. Αφηρημένα μοντέλα. Μεταγλώττιση και βελτιστοποίηση συμπεριφοράς. Σύνθεση αρχιτεκτονικής. Προδιαγραφή κυκλωμάτων για σύνθεση αρχιτεκτονικής. Τα θεμελιώδη προβλήματα της σύνθεσης αρχιτεκτονικής. Χρονοπρογραμματισμός. Ανάθεση. Ιεραρχικά μοντέλα. Το πρόβλημα του συγχρονισμού. Εκτίμηση επιφάνειας και απόδοσης. Στρατηγικές για βελτιστοποίηση αρχιτεκτονικής. Σύνθεση διαδρομής δεδομένων. Σύνθεση μονάδας ελέγχου. Σύνθεση διοχετευμένων κυκλωμάτων. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού. Ένα μοντέλο για τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού. Χρονοπρογραμματισμός χωρίς περιορισμούς πόρων. Χρονοπρογραμματισμός με περιορισμούς πόρων. Χρονοπρογραμματισμός διοχετευμένων κυκλωμάτων. Κοινή χρήση πόρων και ανάθεση. Κοινή χρήση και ανάθεση για κυκλώματα κυριαρχούμενα από πόρους. Κοινή χρήση και ανάθεση για γενικά κυκλώματα. Ταυτόχρονη ανάθεση και χρονοπρογραμματισμός. Το πρόβλημα επιλογής μονάδων. Κοινή χρήση πόρων και ανάθεση για διοχετευμένα κυκλώματα Εξάμηνο 8 ο Ειδικά θέματα τεχνολογίας υπολογιστών Κατά περίπτωση, ειδικά θέματα στην κατεύθυνσης της Τεχνολογίας Υπολογιστών. Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα Σύνθετα συστήματα και μικροεπεξεργαστές, διαδικασία σχεδιασμού ενός ενσωματωμένου συστήματος, ομάδες εντολών για τον επεξεργαστή ARM και τον επεξεργαστή SHARC, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, συνεπεξεργαστές, μηχανισμοί μνήμης, ενσωματωμένη υπολογιστική πλατφόρμα, σχεδιασμός και ανάλυση προγράμματος, διεργασίες και λειτουργικά συστήματα, επιταχυντές υλικού, δίκτυα, τεχνικές σχεδιασμού συστήματος. 8.5 Ελεύθερα μαθήματα Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, η έννοια της πληροφορίας, δομή και συστατικά των ΠΣΔ. Συσχέτιση πληροφορίας και γνώσης, αρχές των ΠΣΔ. Μέθοδοι και εργαλεία κατασκευής των ΠΣΔ, πρωτοτυποποίηση. Μηχανολογία γνώσης, αναπαράσταση και απόκτηση της γνώσης. Διαχείριση της γνώσης, συμπερασματολογία, επεξήγηση, αβεβαιότητα. Ολοκλήρωση ΠΣΔ, βάσεις δεδομένων και έμπειρα συστήματα, ευφυή συστήματα διεπαφής, σύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Τεχνολογίες μάθησης και νευρωνικά δίκτυα. Μελέτη περιπτώσεων. Επιχειρησιακή έρευνα Μη-γραμμικά προβλήματα βελτιστοποίησης με περιορισμούς, Μη-γραμμικός προγραμματισμός: βασικές έννοιες, ελαχιστοποίηση συναρτήσεων μίας μεταβλητής, αλγόριθμοι βελτιστοποίησης συναρτήσεων χωρίς περιορισμούς όπως η μέθοδος της οξύτατης καθόδου, και μέθοδοι παρόμοιες με αυτή του Newton, αλγόριθμοι βελτιστοποίησης συναρτήσεων με περιορισμούς, όπως η μέθοδος επιβολής ποινών και προβολής κλίσεως του Rosen. Εισαγωγή στο Στοχαστικό Προγραμματισμό, η έννοια της αβεβαιότητας στα μοντέλα, Βασικές Ιδιότητες, Μέθοδοι Επίλυσης, Εφαρμογές στον Υπολογιστή. Γνωσιακή επιστήμη Θέματα ορισμού και μεθοδολογίας. Νόηση και τεχνητή νοημοσύνη: Η έννοια της υπολογισιμότητας. Τεχνητή νοημοσύνη. Γνωσιακή νευροεπιστήμη. Ο νους ως ένα συμβολικό σύστημα. Νευρωνικά δίκτυα. Φυσική 19

20 επιλογή και γνωσιακή επιστήμη. Φιλοσοφικά προβλήματα γνωσιακής επιστήμης. Εφαρμογές γνωσιακής επιστήμης στην εκπαίδευση. Νομική και πληροφορική Βασικές έννοιες και θεσμοί του εθνικού, υπερεθνικού και διεθνούς δικαίου (π.χ. νόμος, προεδρικό διάταγμα, οδηγία, κανονισμός, σύσταση). Εισαγωγή στη νομική και πληροφορική (επάρκεια υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ερμηνευτικά προβλήματα). Όργανα και ρυθμιστικές αρχές (π.χ. Ευρωπαϊκή επιτροπή, αρχή προστασίας δεδομένων). Δίκαιο πληροφορικής. Τηλεπικοινωνίες - νομικά ζητήματα. Συμβάσεις και προστασία λογισμικού. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ηλεκτρονικές πράξεις και συμβάσεις - Νομικά ζητήματα. Ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου. Προστασία καταναλωτή στο Διαδίκτυο. Ηλεκτρονική υπογραφή ρυθμιστικό πλαίσιο και νομικά ζητήματα. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών πληροφοριών. Παιδαγωγικά Η έννοια και το περιεχόμενο της ψυχοπαιδαγωγικής. Θεωρητικά θεμέλια της Ψυχοπαιδαγωγικής και σταθμοί της αγωγής σύμφωνα με την ψυχοπαιδαγωγική. Προβλήματα σχετικά με την ανάπτυξη, το παιδί, τον έφηβο και τη νοημοσύνη. Ανάπτυξη της θεωρίας του J. Piaget. Παιδικό σχέδιο. Τα κίνητρα, η πειθαρχία, το άγχος, η προσωπικότητα, η προσαρμογή στο σχολείο. Θεωρίες μάθησης (Pavlov, Skinner, Thorndike, Piaget, Ausubel, Kolb). Ολική ποιότητα στην εκπαίδευση. Εργασία προαιρετική. Πληροφορική και εκπαίδευση Πληροφορική κι εκπαιδευτική διαδικασία: χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού. Κατασκευή λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση. Επιτακτικός προγραμματισμός, συναρτησιακός προγραμματισμός και σχεδίαση συστημάτων για εκπαίδευση / κατάρτιση με τη βοήθεια Η/Υ. Διδακτική της πληροφορικής Γνωριμία με βασικές παιδαγωγικές θεωρήσεις και τις εφαρμογές τους στην διδασκαλία της Πληροφορικής. προσεγγίσεις, διδακτικές αρχές, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων πληροφορικής. Αξιολόγηση αναγκών και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Μορφές αξιολόγησης μαθητών. Αξιοποίηση διδακτικών μέσων. Παιδαγωγική αξιολόγηση και μορφές αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού πάνω στη διδασκαλία της πληροφορικής. Αξιοποίηση του διαδικτύου για εκπαίδευση των μαθητών. Μάθηση από απόσταση. Η ενσωμάτωση της μάθησης γύρω από την πληροφορική στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων. Εισαγωγή στις κατηγορίες και αρχές σχεδίασης παιδαγωγικού λογισμικού. Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη Ιστορία οικονομικής σκέψης, Βασικές έννοιες πολιτικής οικονομίας. Μηχανισμός προσδιορισμού τιμών προϊόντων, συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή στις διάφορες μορφές αγορών. Προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας. Θεωρία παιγνίων Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων. Παίγνια μηδενικού αθροίσματος: μικτές στρατηγικές, επίλυση σε μικτές στρατηγικές ειδικών περιπτώσεων: παίγνια 2x2, συμμετρικά παίγνια, παίγνια 2xn ή mx2, κυριαρχία. Επίλυση σε μικτές στρατηγικές με γραμμικό προγραμματισμό. Θεωρία χρησιμότητας ή ωφέλειας. Παίγνια γενικού αθροίσματος: επίπεδα ασφαλείας και μη-συνεργατικό σημείο ισορροπίας Nash σε καθαρές και μικτές στρατηγικές, επίλυση με δι-γραμμικό προγραμματισμό και γραμμική συμπληρωματικότητα, αλγόριθμος Lemke-Howson, συνεργασία Pareto βέλτιστα και συνάρτηση διαιτησίας Nash, ισορροπία Stackelberg, ιεραρχικά παίγνια, διεπίπεδος προγραμματισμός. Απειροπαίγνια δύο παικτών: σημεία ισορροπίας Nash και Pareto βέλτιστα, πυρήνας παιγνίου, ισορροπία Stackelberg και διεπίπεδος προγραμματισμός, γεωμετρικές ερμηνείες και λύσεις, ανισορροπία Stackelberg και ευστάθεια Nash. Αγγλική ορολογία Βασικές γνώσεις από σημειώσεις. English for mathematics. Βασικό λεξιλόγιο για υπολογιστές. Oxford English for computing. 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 Πρόλογος 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 7 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 1.1 Η αριθµητική υπολοίπων.............. 10 1.2 Η πολυωνυµική αριθµητική............ 14 1.3 Θεωρία πεπερασµένων οµάδων και σωµάτων.... 17 1.4 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2004 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ... 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 13 Πρώτο Μέρος: Γενικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 ο : Αλγοριθμική... 19 1.1 Περιγραφή Αλγορίθμου... 19 1.2. Παράσταση Αλγορίθμων... 21 1.2.1 Διαγράμματα Ροής... 22 1.2.2 Ψευδογλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 2 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 3 ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Α.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μαθηματικός ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Λύση ΔΕ, αντίστροφο πρόβλημα αυτής... 3 Ασκήσεις... 10 1.3 ΔΕ πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών... 12 Ασκήσεις... 15 1.4 Ομογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορίες για το μάθημα Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός,

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21 Περιεχόµενα Πρόλογος 11 Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο 12 Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 12 Κάλυψη συστηµάτων CAD 14 Εργαστηριακή υποστήριξη 14 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του 1999. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59. Ασκήσεις 19

Βιβλιογραϕικές σηµειώσεις 59. Ασκήσεις 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος I Εισαγωγή 1 Η ψηφιακή αφαίρεση 3 1.1 Ψηϕιακά σήµατα 4 1.2 Τα ψηϕιακά σήµατα είναι ανεκτικά στον θόρυβο 5 1.3 Τα ψηϕιακά σήµατα αναπαριστούν σύνθετα δεδοµένα 9 1.3.1 Αναπαράσταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009. Οι συγγραφείς. Κ. Παπαρρίζος, Ν. Σαμαράς, Α. Σιφαλέρας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009. Οι συγγραφείς. Κ. Παπαρρίζος, Ν. Σαμαράς, Α. Σιφαλέρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο «Δικτυακή Βελτιστοποίηση» γράφτηκε με κύριο στόχο να καλύψει τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος «Δικτυακός Προγραμματισμός», που διδάσκεται στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ για το έτος 2013-14

Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ για το έτος 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη, 700 13 Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, (Τ.Θ. 2208) Τηλ.: (2810) 393800, 393751, 393898,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τη συγγραφέα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη ΘΩΜΑΣ Α. ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ Γεννήθηκε το 1947 στο Νέο Πετρίτσι του Ν. Σερρών. Το 1965 αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου του Ν. Σερρών και εγγράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Β ΤΟΜΟΣ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα και τη σφραγίδα του εκδότη ISBN SET: 960-56-026-9

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 Στο Ηράκλειο σήμερα 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης, στην Αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Σχηµάτων. Κατάλογος Πινάκων. I Κρυπτανάλυση 21

Κατάλογος Σχηµάτων. Κατάλογος Πινάκων. I Κρυπτανάλυση 21 Κατάλογος Σχηµάτων Κατάλογος Πινάκων ix xiv xvi I Κρυπτανάλυση 21 1 Βασικές αρχές κρυπτανάλυσης 23 1.1 Εισαγωγή....................... 24 1.2 Βασικές επιθέσεις................... 25 1.3 Η επίθεση του Hellman-TMTO............

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1 Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορικά Ιστορική ανασκόπηση : 2 Ιστορικά (2) Ρυθμοί ανάπτυξης CPU και GPU 3 Εφαρμογές Ειδικά εφέ για ταινίες & διαφημίσεις Επιστημονική εξερεύνηση μέσω οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Αρχές, Τεχνικές & Εργαλεία. Δεύτερη Έκδοση. Alfred V. Aho Columbia University. Monica S. Lam Stanform University.

Μεταγλωττιστές. Αρχές, Τεχνικές & Εργαλεία. Δεύτερη Έκδοση. Alfred V. Aho Columbia University. Monica S. Lam Stanform University. Μεταγλωττιστές Αρχές, Τεχνικές & Εργαλεία Δεύτερη Έκδοση Alfred V. Aho Columbia University Monica S. Lam Stanform University Ravi Sethi Avaya Jeffrey D. Ullman Stanford University Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο

Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο Αριστείδης Λούβρης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πρόεδρος ΠΕΚαΠ louvris@sch.gr Περίληψη Στην παρούσα θέση προτείνεται ένα περίγραμμα ΑΠΣ για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθηματικών Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διδακτέα-εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13 Μέρος Α 1. Εισαγωγικές Έννοιες 3 1.1 Το αντικείμενο της θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 4 1.2 Φυσικά και μαθηματικά μοντέλα 5 1.3 Συγκεντρωμένα και κατανεμημένα κυκλώματα 6 1.4 Ορισμοί Φορές αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα