Λειτουργίες του εδάφους... 4 Οι εδαφικοί ορίζοντες... 5 Ποιότητα του εδάφους Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους...16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργίες του εδάφους... 4 Οι εδαφικοί ορίζοντες... 5 Ποιότητα του εδάφους...10. Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους...16"

Transcript

1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Λειτουργίες του εδάφους... 4 Οι εδαφικοί ορίζοντες... 5 Ποιότητα του εδάφους ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ...15 Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους...16 Μητρικό υλικό...16 Ορυκτά...18 Κρυσταλλική δομή των πυριτικών και αργιλιοπυριτικών ορυκτών...18 Τα ορυκτά συστατικά των πετρωμάτων...19 Κατάταξη των πυριτικών και αργιλιοπυριτικών ορυκτών...20 Νησοπυριτικά ορυκτά...21 Ινοπυριτικά ορυκτά...21 Φυλλοπυριτικά ορυκτά...22 Τεκτοπυριτικά ορυκτά...23 Σωροπυριτικά ορυκτά...25 Κυριότερες ομάδες πυριτικών ορυκτών...26 Ομάδα διοξειδίου του πυριτίου...26 Ομάδα αστρίων...27 Καλιούχοι άστριοι...28 Πλαγιόκλαστα...29 Ομάδα μαρμαρυγιακών ορυκτών...30 Μοσχοβίτης...31 Βιοτίτης...32 i

2 Ομάδα Ολιβίνη...33 Ομάδα πυροξένων...33 Ομάδα αμφιβόλων...35 Σερπεντίνης...35 Χλωρίτες...36 Πετρώματα...36 Πυριγενή πετρώματα...36 Όξινα πυριγενή...37 Ομάδα γρανιτών...37 Ενδιάμεσα πυριγενή...40 Συηνίτες...40 Αλκαλισυηνίτες...40 Αλκαλι-ασβεστιτικοί συηνίτες...41 Διορίτες...41 Βασικά πυριγενή...41 Γάββροι και νορίτες...41 Υπερβασικά πυριγενή...42 Περιδοτίτες...42 Ηφαιστιακά πετρώματα...44 Ρυόλιθοι (λιπαρίτες)...44 Τραχείτες...44 Ανδεσίτες...45 Βασάλτες...45 Ιζηματογενή πετρώματα...45 Διεργασίες σχηματισμού των ιζηματογενών πετρωμάτων...46 Κατηγορίες ιζηματογενών πετρωμάτων...47 ii

3 Κλαστικά ιζηματογενή...47 Κροκαλοπαγή - λατυποπαγή...48 Ψαμμίτες...48 Πηλόλιθοι...50 Άργιλοι...51 Μάργα...51 Φλύσχης...51 Μολάσσα...52 Χημικά και Βιογενή ιζηματογενή πετρώματα...53 Ανθρακικά πετρώματα...53 Ασβεστόλιθοι...54 Δολομίτης...54 Πυριτικά ιζηματογενή πετρώματα...55 Φωσφορίτες...56 Εβαπορίτες...56 Γύψος - ανυδρίτης...56 Μεταμορφωμένα πετρώματα...56 Αργιλικοί σχιστόλιθοι...57 Φυλλίτες...57 Γνεύσιοι...58 Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι...59 Πρασινοσχιστόλιθοι...59 Χαλαζίτες...60 Ταλκικοί σχιστόλιθοι...60 Μάρμαρο...61 Ταξινόμηση των μητρικών υλικών του εδάφους...61 iii

4 Αποθέσεις...62 Κολλουβιακές αποθέσεις...62 Αλλουβιακές αποθέσεις...62 Αιολικές αποθέσεις...64 Θίνες - αμμόλοφοι...64 Αιολικός πηλός...65 Αποθέσεις οργανικών υλικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗΣ...69 Το κλίμα ως παράγοντας εδαφογένεσης...70 Το ανάγλυφο ως παράγοντας εδαφογένεσης...75 Οι οργανισμοί ως παράγοντας εδαφογένεσης...76 Επίδραση της χλωρίδας στο σχηματισμό του εδάφους...76 Επίδραση της πανίδας στο σχηματισμό του εδάφους...78 Χρόνος...78 Μετακινήσεις...80 Διαδικασίες μεταφοράς εδαφικών υλικών...81 Έκπλυση ιόντων...82 Απασβέστωση...82 Μετακίνηση της αργίλου...83 Επίδραση του περιβάλλοντος στη μετακίνηση της αργίλου...83 Επίδραση του τύπου της αργίλου στη μετακίνηση της αργίλου...84 Έκλπυση των κολλοειδών του εδάφους (διαπήλωση)...84 Μετακίνηση της αργίλου στις υγρές και ψυχρές περιοχές...84 Μετακίνηση της αργίλου στις υγρές και θερμές περιοχές...85 Μετακίνηση των οξειδίων του σιδήρου και της αργίλου...86 Μετακίνηση της αργίλου στα αλατούχα εδάφη...86 iv

5 Μετακίνηση υπό μορφή οργανομεταλλικών συμπλόκων...87 Εμπλουτισμός του επιφανειακού εδάφους με την ανοδική κίνηση του νερού...87 Προσθήκες...88 Απώλειες ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗΣ...91 Βασικές διεργασίες εδαφογένεσης...91 Μετασχηματισμοί...91 Αποσάθρωση...92 Μηχανική ή φυσική αποσάθρωση...92 Κλίμα...93 Κατακρημνίσματα και αποσάθρωση...93 Θερμοκρασία και αποσάθρωση...95 Πήξη τήξη του νερού και αποσάθρωση...95 Άνεμος...96 Παγετώνες...96 Ανακρυστάλλωση των αλάτων...98 Χημική αποσάθρωση...98 Ρυθμός της χημικής αποσάθρωσης...99 Διεργασίες της χημικής αποσάθρωσης Το νερό ως συντελεστής της χημικής αποσάθρωσης Ενυδάτωση Υδρολυση Διάλυση Διοξείδιο του άνθρακα και χημική αποσάθρωση Οξείδωση - Αναγωγή Βιολογική αποσάθρωση v

6 Ο ρόλος των λειχηνών στην αποσάθρωση Ο ρόλος των μυκήτων στην αποσάθρωση Ο ρόλος των φυτών στην αποσάθρωση ΤΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Τύποι των κολλοειδών του εδάφους Σχηματισμός των ανόργανων κολλοειδών του εδάφους Κρυσταλλικά πυριτικά ορυκτά της αργίλου Δομή των κρυσταλλικών πυριτικών ορυκτών Ταξινόμηση των πυριτικών ορυκτών της αργίλου Πυριτικά ορυκτά της αργίλου τύπου 1: Καολινίτης Πυριτικά ορυκτά εκτατού πλέγματος 2: Ομάδα σμεκτίτη Μοντμοριλονίτης Βερμικιουλίτης Πυριτικά ορυκτά μη εκτατού πλέγματος 2: Όμαδα ιλλίτη Ομάδα χλωριτών Αλλοφανή Τα κρυσταλλικά ένυδρα οξείδια του αργιλίου Ιδιότητες των κολλοειδών του εδάφους Η μεγάλη επιφάνεια Τα ηλεκτρικά φορτία Ισόμορφη αντικατάσταση Φορτία που οφείλονται στο ph Προσρόφηση και ανταλλαγή ιόντων vi

7 Σθένος Μέγεθος ενυδατώματος Φύση του κολλοειδούς Προσδιορισμός της ΙΑΚ και των ανταλλαξίμων κατιόντων Έκφραση της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων Οικολογική σημασία της ΙΑΚ και των ανταλλαξίμων κατιόντων Ικανότητα ανταλλαγής ανιόντων Βαθμός κορεσμού του εδάφους με βάσεις Προσρόφηση νερού ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Βάθος του εδάφους Φυσιολογικό βάθος Αποτελεσματικό βάθος εδάφους Πεδογενετικό βάθος εδάφους Οικολογική σημασία του βάθους του εδάφους Κοκκομετρική σύσταση Υφή του εδάφους Φαινόμενα επιφάνειας των τεμαχιδίων του εδάφους Σχέσεις της κοκκομετρικής σύστασης με τις άλλες ιδιότητες του εδάφους Σχέσεις μεταξύ του μεγέθους των τεμαχιδίων και του είδους των ορυκτών Μέτρηση της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους Μέθοδος της καθίζησης Περιορισμοί και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εξίσωσης Stokes Μέθοδος του υδρομέτρου Μέθοδος Bouyoucos Απλοποιημένη μέθοδος Day Μέθοδος της υγρής κοσκίνισης vii

8 Προϋποθέσεις για την μέτρηση της μηχανικής σύστασης του εδάφους Προσδιορισμός της υφής του εδάφους Διαφοροποίηση της κοκκομετρικής σύστασης με το βάθος του εδάφους Σημασία των πλούσιων σε άργιλο οριζόντων στην ανάπτυξη των φυτών Μεταβολή της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους Δομή Παράγοντες που επιδρούν στη δομή Κοκκομετρική σύσταση και δομή Ορυκτολογική σύσταση της αργίλου και δομή του εδάφους Οργανική ουσία και δομή του εδάφους Ένυδρα οξείδια και υδροξείδια του Fe, AI και δομή Μυκόρριζα και σχηματισμός των συσσωματωμάτων Μηχανισμοί σύνδεσης (συσσωμάτωσης) των τεμαχιδίων του εδάφους Θρόμβωση των κολλοειδών και δομή Ταξινόμηση της δομής των εδαφών Τύπος δομής Κατηγορία δομής Βαθμός δομής Πορώδες Οργανική ουσία και πορώδες του εδάφους Εκτίμηση του πορώδους Υπολογισμοί του πορώδους του εδάφους Οικολογική σημασία του πορώδους Πυκνότητα του εδάφους Πραγματική πυκνότητα Φαινομενική πυκνότητα viii

9 Οικολογική σημασία της φαινομενικής πυκνότητας Συμπύκνωση του εδάφους Παράγοντες που προκαλούν τη συμπύκνωση του εδάφους Επιπτώσεις της συμπύκνωσης του εδάφους Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπύκνωση του εδάφους Οικολογική σημασία της συμπύκνωσης του εδάφους Αντίσταση του εδάφους στη διείσδυση Συνεκτικότητα Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεκτικότητα Διόγκωση - συρρίκνωση Οικολογική σημασία της συρρίκνωσης - διόγκωσης Αερισμός Σύσταση του εδαφικού αέρα Περιεκτικότητα του εδάφους σε οξυγόνο Συνθήκες υγρασίας του εδάφους και αερισμός Μηχανισμοί ανταλλαγής αερίων του εδάφους Ροή μάζας Διάχυση Παράγοντες που επηρεάζουν τον αερισμό του εδάφους Συνθήκες αερισμού του εδάφους Οικολογική σημασία του αερισμού Επίδραση του αερισμού στην ανάπτυξη των φυτών Εκπομπή μεθανίου από το έδαφος Δασικά οικοσυστήματα και παραγωγή μεθανίου Συνθήκες αερισμού του εδάφους και δυναμικό οξειδοαναγωγής Θερμοκρασία του εδάφους ix

10 Θερμοκρασία εδάφους και πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και νερού Θερμοκρασία του εδάφους και φύτρωση των σπόρων Θερμοκρασία του εδάφους και μικροβιακή δραστηριότητα Θερμοκρασία και δομή του εδάφους Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών των πυρκαγιών στις ιδιότητες του εδάφους Πηγές θερμότητας του εδάφους Ειδική θερμότητα του εδάφους Θερμοαγωγιμότητα του εδάφους Μεταβολές της θερμοκρασίας του εδάφους Χρώμα του εδάφους Αιτίες που προκαλούν την ανάπτυξη του χρώματος Φυσικές ιδιότητες και παραγωγικότητα ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ενεργότητα ιόντων υδρογόνου Αντίδραση του εδάφους Όξινα εδάφη Μηχανισμοί που επηρεάζουν την αντίδραση του εδάφους Παραγωγή Η + στο εδαφικό περιβάλλον Ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους Μηχανισμοί του εδάφους που επηρεάζουν τη ρυθμιστική ικανότητα Υδρόλυση των υδροξειδίων του αργιλίου και του σιδήρου και ρυθμιστική ικανότητα Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και η ρυθμιστική ικανότητα Διάλυση του CaCO 3 και ρυθμιστική ικανότητα Η οργανική ουσία και ρυθμιστική ικανότητα Έκπλυση των βάσεων στα όξινα εδάφη x

11 Τοξικότητα αργιλίου στα όξινα εδάφη Μορφές οξύτητας του εδάφους Αλκαλικότητα του εδάφους Δημιουργία αλκαλικών εδαφών Ιδιότητες των αλκαλικών εδαφών Η βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στα αλκαλικά εδάφη Το ph της ριζόσφαιρας Οικολογική σημασία του ph του εδάφους Εδάφη με υδατοδιαλυτά άλατα Αλατούχα εδάφη Αλατούχα - Αλκαλιωμένα Αλκαλιωμένα εδάφη Οικολογική σημασία της συγκέντρωσης υδατοδιαλυτών αλάτων Ρύθμιση του ph του εδάφους Μείωση του ph Αύξηση του ph Άριστες συνθήκες ph για την ανάπτυξη των φυτών Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Πηγές της οργανικής ουσίας του εδάφους Χημική σύσταση των φυτικών υπολειμμάτων Σχηματισμός της οργανικής ουσίας του εδάφους Σύσταση των χουμικών ουσιών του εδάφους Φουλβικά οξέα Χουμίνες Χουμικά οξέα Σημασία της οργανικής ουσίας του εδάφους xi

12 Οργανική ουσία και πορώδες του εδάφους Οργανική ουσία και συσσωμάτωση των κόκκων Οργανική ουσία και ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οργανική ουσία και βιολογικές ιδιότητες των εδαφών Η οργανική ουσία ως πηγή ενέργειας των μικροοργανισμών Η οργανική ουσία ως πηγή θρεπτικών στοιχείων Η οργανική ουσία ως παράγοντας ανθεκτικότητας, ανανέωσης, αποκατάστασης Οργανική ουσία και αύξηση των φυτών Βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών με την προσθήκη φουλβικών οξέων στο έδαφος Μέτρα για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους Μη χουμικές οργανικές ενώσεις του εδάφους Υδατάνθρακες Ελεύθερα σάκχαρα - ολισακχαρίτες Πολυσακχαρίτες Αζωτούχες οργανικές ενώσεις του εδάφους Ταξινόμηση της οργανικής ουσίας του εδάφους Κριτήρια ταξινόμησης του χούμου του εδάφους Δασικός τάπητας Συσσώρευση οργανικής ουσίας και θρεπτικών στοιχείων στο δασικό τάπητα Μέτρηση του ρυθμού αποσύνθεσης των φυτικών υπολειμμάτων Παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό αποσύνθεσης των φυτικών υπολλειμάτων Μεταβολή του αποθηκευμένου στο έδαφος άνθρακα Ταξινόμηση του δασικού τάπητα Διαγνωστικοί οργανικοί ορίζοντες xii

13 Μορφές χούμου Χούμος τύπου Mull Ριζογενής Mull Σκωληκογενής Mull Υδρογενής Mull Μικροβιογενής Mull Χούμος τύπου Mor Velomor, Xeromor Hemimor,Hemihumimor, Humimor Histomor Χούμος τύπου Moder Velomoder Xeromoder Mormoder Histomoder Hydromoder Mullmoder Leptomoder Οργανικά εδαφοβελτιωτικά Ζωική κοπριά Παραγωγή και χρήση συμπυκνωμένων χουμικών και φουλβικών οξέων Οι κομπόστες ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό Ωριμότητα της κομπόστας Ιλύς των βιολογικών καθαρισμών (biosolids) Οργανική ουσία του εδάφους και φαινόμενο του θερμοκηπίου ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ xiii

14 Εδαφική υγρασία Συγκράτηση του νερού από το έδαφος Δεσμοί υδρογόνου ηλεκτροστατικές δυνάμεις Δυνάμεις συνοχής - συνάφειας Υπολογισμός της δύναμης συγκράτησης του νερού από το έδαφος Διηθητό νερό Τριχοειδές νερό Υγροσκοπικό νερό, συντελεστής υγροσκοπικότητας Κίνηση του νερού στο έδαφος Διηθητικότητα του εδάφους Υδατοδιαπερατότητα του εδάφους Κίνηση του τριχοειδούς νερού στο έδαφος Ανοδική κίνηση του νερού Κίνηση του νερού υπό αέρια μορφή Σταθερές εδαφικής υγρασίας Υδατοχωρητικότητα Σημείο μόνιμου μαρασμού Διαθέσιμο για τα φυτά νερό Εξάτμιση της εδαφικής υγρασίας Μέτρηση της υγρασίας του εδάφους Έκφραση της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό Μέθοδοι μέτρησης της υγρασίας του εδάφους Μέθοδοι ζύγισης Μέθοδος μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης Μέθοδος των πιεζομετρικών μεμβρανών Ραδιενεργός μέθοδος xiv

15 Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος Τενσιόμετρα Μέθοδοι για την αύξηση του νερού του εδάφους Σύνθετα εδαφοβελτιωτικά Υλικά κάλυψης της επιφάνειας του εδάφους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Η βιοποικιλότητα των οργανισμών του εδάφους Παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών του εδάφους Οικολογική σημασία των οργανισμών του εδάφους Η μεσοπανίδα του εδάφους Αρθρόποδα Ακάρεα Γαιοσκώληκες Παράγοντες που επιδρούν στη δραστηριότητα των γαιοσκωλήκων Οικολογική σημασία των γαιοσκωλήκων Τερμίτες Μικροπανίδα Νηματώδεις Πρωτόζωα Μικροχλωρίδα του εδάφους Μύκητες Φύκη Βακτήρια του εδάφους Παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό και τη δραστηριότητα των βακτηρίων Η σημασία των βακτηρίων για το έδαφος xv

16 Μυκόρριζες Τύποι μυκόρριζας Εκτομυκόρριζα Ο ρόλος της εκτομυκόρριζας στη θρέψη των φυτών Ενδομυκόρριζες Ο ρόλος των θυσανοειδών μυκορρίζων στη θρέψη των φυτών Ακτινόρριζα ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Μορφές θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Βιοδιαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία Δομικά θρεπτικά στοιχεία Ανταλλάξιμα θρεπτικά στοιχεία Θρεπτικά στοιχεία του εδαφικού διαλύματος Δεσμευμένα υπό μη ανταλλάξιμη μορφή θρεπτικά στοιχεία Το εδαφικό διάλυμα Τα ανόργανα συστατικά του εδαφικού διαλύματος Τα οργανικά συστατικά του εδαφικού διαλύματος Τα αέρια του εδαφικού διαλύματος Πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά Πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων με ανταλλαγή ιόντων Πρόσληψη από το εδαφικό διάλυμα Πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων με πολύπλοκες χηλικές ενώσεις Μετακίνηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Μετακίνηση θρεπτικών στοιχείων με τη διάχυση ιόντων Μετακίνηση θρεπτικών στοιχείων με την κίνηση του νερού (ροή μάζας) Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων xvi

17 Αποτελεσματική χρήση των θρεπτικών στοιχείων Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση των θρεπτικών στοιχείων Είδος του φυτού Ηλικία Εσωτερική μετακίνηση των θρεπτικών στοιχείων Ποιότητα εδάφους Εκτίμηση της αποτελεσματικής χρήσης των θρεπτικών στοιχείων Σημασία της αποτελεσματικής χρήσης των θρεπτικών στοιχείων Τα μακροθρεπτικά στοιχεία Άζωτο (N) Προέλευση Συσσώρευση αζώτου με τα κατακρημνίσματα Βιολογική δέσμευση αζώτου Μη συμβιωτική δέσμευση Συμβιωτική δέσμευση αζώτου Μορφές αζώτου του εδάφους Ανόργανες μορφές Δέσμευση του αμμωνιακού αζώτου από τα ορυκτά της αργίλου Οργανικές μορφές Διαλυτές αζωτούχες οργανικές ενώσεις Ελεύθερα αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες Αμινοσάκχαρα Άλλες αζωτούχες ενώσεις Παράγοντες που επηρεάζουν την περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο Κλιματολογικές συνθήκες Τοπογραφικές συνθήκες xvii

18 Είδος της βλάστησης Εδαφικές συνθήκες Βιοχημικές μεταβολές του οργανικού αζώτου του εδάφους Διάσπαση των πρωτεϊνών του εδάφους Αμμωνιοποίηση Νιτροποίηση Παράγοντες που επηρεάζουν τη νιτροποίηση Απονιτροποίηση του αζώτου Βιοχημική απονιτροποίηση Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της βιοχημικής απονιτροποίησης Χημική απονιτροποίηση Απώλειες αζώτου στο έδαφος Πρόσληψη αζώτου από τα φυτά Συμπτώματα έλλειψης και περίσσειας αζώτου Αλληλεπίδραση μεταξύ του αζώτου και των άλλων θρεπτικών στοιχείων Φώσφορος (P) Προέλευση του φωσφόρου του εδάφους Μορφές φωσφόρου στο έδαφος Δέσμευση των φωσφορικών ανιόντων στο έδαφος Προσδιορισμός της ικανότητας δέσμευσης του P από το έδαφος Παράγοντες που επηρεάζουν τη δεσμευτική ικανότητα του εδάφους σε φώσφορο Οργανικές μορφές φωσφόρου Παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα του οργανικού φωσφόρου Ανοργανοποίηση του οργανικού φωσφόρου Διαθέσιμες μορφές φωσφόρου του εδάφους Ανάγκες των οικοσυστημάτων σε φώσφορο xviii

19 Πρόσληψη του φωσφόρου από τα φυτά Ο ρόλος της μυκόρριζας στη πρόσληψη του φωσφόρου Συμπτώματα έλλειψης φωσφόρου Εδαφικές συνθήκες που ευνοούν την έλλειψη αφομοιώσιμου φωσφόρου Απώλειες φωσφόρου από το έδαφος Θείο (S) Μορφές θείου στο έδαφος Οργανικές μορφές θείου Ανοργανοποίηση των θειούχων οργανικών ενώσεων Ανόργανες μορφές θείου Οι προσροφημένες από τα κολλοειδή του εδάφους ενώσεις θείου Το θείο του εδαφικού διαλύματος Αδιάλυτες στο νερό ανόργανες μορφές θείου Αναγωγή του θείου του εδάφους Οξείδωση του θείου και ph του εδάφους Ακινητοποίηση των ανόργανων μορφών θείου Απώλειες θείου από το εδαφικό περιβάλλον Πρόσληψη του θείου από τα φυτά Έλλειψη διαθέσιμου για τα φυτά θείου Εδαφικές συνθήκες που ευνοούν την έλλειψη διαθέσιμου θείου Συμπτώματα τοξικότητας θείου Κάλιο (K) Μορφές καλίου στο έδαφος Το κάλιο του εδαφικού διαλύματος Ανταλλάξιμο κάλιο Μη ανταλλάξιμο δεσμευμένο κάλιο xix

20 Δομικό κάλιο Δέσμευση του καλίου από το έδαφος Η φύση των κολλοειδών του εδάφους και η δέσμευση του καλίου Διαβροχή και ξήρανση, πήξη και τήξη του εδάφους και δέσμευση καλίου Ανθρακικό ασβέστιο, ph και δέσμευση καλίου Ο ρόλος του καλίου στη θρέψη των φυτών Πρόσληψη του καλίου από τα φυτά Πολυτελής κατανάλωση καλίου Απώλειες καλίου από το έδαφος Συμπτώματα έλλειψης καλίου στα φυτά Εδάφη με πιθανή έλλειψη καλίου Ασβέστιο (Ca) Προέλευση του Ca του εδάφους Μορφές ασβεστίου στο έδαφος Πρόσληψη του ασβεστίου από τα φυτά Απώλειες ασβεστίου από το έδαφος Συμπτώματα έλλειψης ασβεστίου Ο ρόλος της σχέσης Ca/Mg στη θρέψη των φυτών Μαγνήσιο (Mg) Προέλευση του μαγνησίου Μορφές μαγνησίου στο έδαφος Πρόσληψη του μαγνησίου από τα φυτά Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του μαγνησίου Απώλειες μαγνησίου από το έδαφος Συμπτώματα έλλειψης μαγνησίου Μικροθρεπτικά στοιχεία xx

21 Ο ρόλος των μικροθρεπτικών στοιχείων Μορφές των μικροθρεπτικών στοιχείων στο έδαφος Συνθήκες που ευνοούν την έλλειψη των μικροθρεπτικών στοιχείων Παράγοντες που επηρεάζουν τις αφομοιώσιμες μορφές των μικροθερμικών στοιχείων Ανταγωνιστικές και συνεργητικές σχέσεις μεταξύ των μικροθρεπτικών στοιχείων Σίδηρος (Fe) Χαλκός (Cu) Μαγγάνιο (Mn) Ψευδάργυρος (Zn) Βόριο (B) Μολυβδαίνιο (Mo) Χλώριο (Cl) Κοβάλτιο (Co) Νικέλιο (Ni) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Ιστορική αναδρομή Ταξινόμηση των εδαφών Το Αμερικάνικο Σύστημα Ταξινόμησης των Εδαφών Διαγνωστικοί εδαφικοί ορίζοντες Επιφανειακοί διαγνωστικοί ορίζοντες Υποεπιφανειακοί διαγνωστικοί ορίζοντες Άλλα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την ταξινόμηση των εδαφών Συνθήκες υγρασίας Συνθήκες θερμοκρασίας Ονοματολογία των εδαφών σύμφωνα με το Soil Taxonomy xxi

22 Τάξεις Υποτάξεις Μεγάλες ομάδες Alfisols Entisols Aridisols Histosols Inceptisols Mollisols Vertisols Utisols Andisols Oxisols Gerisols Spodosols Οι υποτάξεις Το σύστημα ταξινόμησης εδαφών FAO UNESCO Εδαφικές μονάδες Περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών εδαφών του συστήματος FAO - UNESCO ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ xxii

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Μελέτη. καολινίτη καθώς και από δύο εδάφη της τάξεως των Alfisols.»

Μεταπτυχιακή Μελέτη. καολινίτη καθώς και από δύο εδάφη της τάξεως των Alfisols.» Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµα: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων Και Γεωργικής Μηχανικής Τοµέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας Ειδίκευση : Εδαφολογία- ιαχείριση Εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σηµειώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΝΑ Σ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» «Environment and Health. Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟ- ΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία Κεφάλαιο Πρώτο: Η έννοια του οικοσυστήματος 1.1. Γενικά 1.2. Η δομή των φυσικών οικοσυστημάτων 1.2.1. Τα επίπεδα της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήµατα, ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας ανά εβδοµάδα, διδακτικές µονάδες ανά εξάµηνο) Α ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Γεωργική Χηµεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11

Διαβάστε περισσότερα