Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου"

Transcript

1 Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

2 Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την αποθήκευση αποθησαυριστικών ουσιών Ευνοεί την παραγωγή πρωτεϊνών Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου αζώτου Βοηθά την αζωτοδέσμευση από την ατμόσφαιρα Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της υδατικής διαχείρισης Αυξάνει την ευρωστία και την ανθεκτικότητα των φυτών

3 Η σύνθεση του νιτρικού καλίου Αποτελείται αποκλειστικά από κάλιο (Κ) και άζωτο (Ν), σε αναλογία 62% άζωτο σε νιτρική μορφή (NO 3- ) και 38% σε κάλιο σε στοιχειακή μορφή (Κ + ), δηλαδή 62+38=100% από κύρια θρεπτικά στοιχεία, απολύτως αναγκαία για την ανάπτυξη των φυτών καθόλη την διάρκεια της ζωής τους Τοάζωτοβρίσκεταιυπότηνμορφήνιτρικώνανιόντων(NO 3- ), δηλαδή της περισσότερο αφομοιώσιμης μορφής από τα φυτά Ένα μόριο νιτρικού καλίου (KNO 3 ) αποδίδει ένα κατιόν καλίου (K + ) και ένα ανιόν νιτρικού ανιόντος (NO 3- ), δηλαδή υπάρχει πλήρης ποσοτική ισορροπία των δύο θρεπτικών που αποδίδονται στη ριζόσφαιρα ή τα φύλλα

4 Πλεονεκτήματα νιτρικού καλίου Η ποσοτική αναλογία του ενός νιτρικού ανιόντος (NO 3- ) και του ενός κατιόντος καλίου (K + ), έχει ως συνέπεια να απορροφώνται ταυτόχρονα και συνεργιστικά από τις ρίζες ή τα φύλλα των φυτών, χωρίςναμένουνκατάλοιπα Λόγω των παραπάνω, δεν αυξάνει την αλατότητα και δεν επηρεάζει την οξύτητα και την χημική σύσταση του εδάφους Η απουσία χλωρίου (Cl - ) και νατρίου (Na + ) δεν επιφέρει δυσμενείς συνθήκες στην ανάπτυξη των φυτών Ακόμα και σε συνθήκες πενίας καλίου στο έδαφος και δέσμευσης του K + από τα εδαφοτεμαχίδια της αργίλου, το ανιόν NO 3- βοηθά στην απορρόφηση άλλων κατιόντων όπως μαγνησίου (Mg +2 ) και ασβεστίου (Ca +2 )

5 Πλεονεκτήματα νιτρικού καλίου Η άψογη συνδυαστικότητά του με ευρεία γκάμα άλλων λιπασμάτων και άλλων αγροχημικών το καθιστούν πολύ εύχρηστο για υδρολίπανση υδροπονία και διαφυλλικές εφαρμογές Λόγω της υψηλής καθαρότητάς του, αποτέλεσμα του τρόπου παραγωγής του, έχει ελάχιστα αδιάλυτα στερεά ( ppm) που το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές στην υδρολίπανση υδροπονία και σε διαφυλλικούς ψεκασμούς Λόγω των παραπάνω, χρησιμοποιείται εύκολα και κατά κόρον στην παραγωγή άλλων σύνθετων ΝΡΚ λιπασμάτων, στερεών ή υγρών

6 Πλεονεκτήματα νιτρικού καλίου Σε αυτό βοηθά και το γεγονός πως η διάλυση του νιτρικού καλίου στο νερό είναι μια ενδοθερμική αντίδραση Σε διάλυμα 0,1-1% το διάλυμα που προκύπτει έχει 9,9 και EC=1,3-11,4 ms/cm Η υδατοδιαλυτότητα του νιτρικού καλίου είναι πολύ υψηλή, g/lt νερού σε θ νερού =30-40 o C καθιστώντας πολύ εύκολη την διάλυση ακόμα και μεγάλων ποσοτήτων, για την παραγωγή πολύ πυκνών (μητρικών) διαλυμάτων ph=8,7- Η ομοιόμορφη κοκκομετρία του στην κοκκώδη μορφή prills του επιτρέπει τη χρήση του σε εξελιγμένους λιπασματο-διανομείς στερεών λιπασμάτων και άρα την εφαρμογή μικρών δόσεων προς όφελος της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

7 Πλεονεκτήματα νιτρικού καλίου Η χρήση νιτρικού καλίου δεν φθείρει τον εξοπλισμό λίπανσης και δεν φράζει τις διόδους του ενώ επιπλέον δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για την εφαρμογή του Η ταυτόχρονη εφαρμογή καλιούχας και αζωτούχας λίπανσης επιφέρει οικονομία στην λίπανση που μπορεί να μεγιστοποιηθεί με τον συνδυασμό και άλλων λιπασμάτων ή αγροχημικών ή και άλλων εργασιών Σε βαριά και υγρά εδάφη τα νιτρικά ιόντα (NO 3- ) αποδίδουν οξυγόνο (Ο 2 ) στην ριζόσφαιρα κι έτσι το νιτρικό κάλιο μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της ρίζας και άρα στην αποδοτικότερη εφαρμογή της αζωτο-καλιούχας λίπανση

8 Πλεονεκτήματα νιτρικού καλίου Το νιτρικό κάλιο είναι φιλικό με το περιβάλλον καθώς το άζωτο υπό την νιτρική μορφή (NO 3- ) που βρίσκεται σε αυτό αποδίδεται αμέσως στα φυτά και δεν προλαβαίνει να εκπλυθεί (αν εφαρμόζονται οι συνιστώμενες ορθολογικές δοσολογίες) όπως αντίθετα συμβαίνει στα αμμωνιακά λιπάσματα και τα λιπάσματα ουρίας στα οποία η απόδοση αζώτου στα φυτά δεν μπορεί να ελεγχθεί καθόσον εξαρτάται από εδαφικούς παράγοντες, και τελικά συμβάλουν στην νιτρορύπανση.

9 Μειονεκτήματα χλωριούχου καλίου Προσφέρει στα φυτά ουσιαστικά μόνο κάλιο (60% Κ 2 Ο) Το κάλιο που αποδίδεται στα φυτά πρέπει να προσληφθεί σε συνέργια με το άζωτο ή άλλα μονοσθενή ανιόντα δαπάνη ενέργειας από τα φυτά, καθόσον το χλώριο τα ανταγωνίζεται Το χλώριο υπό την μορφή του χλωριδίου (Cl - ) που περιέχει σε μεγάλο ποσοστό (40%), αυξάνει την αλατότητα του εδάφους στην οποία πολλά φυτά επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία Η παρουσία χλωρίου σε τόσο μεγάλο ποσοστό απαγορεύει την εφαρμογή του μέσω διαφυλλικών ψεκασμών Επιπλέον, το χλωρίδιο (Cl - ) εμποδίζει την απορρόφηση άλλων μονοσθενών ανιόντων όπως τα νιτρικά ιόντα (NO 3- )

10 Μειονεκτήματα χλωριούχου καλίου Η αυξημένη παρουσία ανιόντων (χλωρίου κ.α.) στο εδαφοδιάλυμα της ριζόσφαιρας προξενούν την αύξηση της οξύτητας με δυσμενείς επιπτώσεις στα φυτά Η χρήση του σε συνήθη εδάφη και με συνήθη ποιότητα νερού προκαλεί τον άμεσο σχηματισμό δυσδιάλυτων ανθρακικών αλάτων χλωρίου Κατά συνέπεια η διαλυτότητά του στο νερό είναι πολύ μικρή και δύσκολη Τα αδιάλυτα στερεά που περιέχει (57% περισσότερα από το νιτρικό κάλιο) και η μικρή διαλυτότητά του δεν επιτρέπει την χρήση του σε εφαρμογές υδρολίπανσης υδροπονίας

11 Μειονεκτήματα χλωριούχου καλίου Η διάλυσή του σε νερό προκαλεί την μεγάλη αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας EC=948 ms/cm σε διάλυμα 0,5g/lt, (όταν το νιτρικό κάλιο σε ίδια συγκέντρωση έχει 693mS/cm, +36,8%!!!) Η ανομοιόμορφη κοκκομετρία της κοκκώδους μορφής του δυσκολεύει την χρήση του σε εξελιγμένους λιπασματο-διανομείς ακριβείας με στόχο την εφαρμογή μικρών δόσεων Η μικρή καθαρότητά του λόγω προσμίξεων, αποτέλεσμα του τρόπου παραγωγής του και η μεγάλη περιεκτικότητά του σε χλώριο δεν επιτρέπει τον εύκολο και χωρίς κινδύνους συνδυασμό του με άλλα λιπάσματα και άλλα αγροχημικά, αναγκάζοντας την εφαρμογή του ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την αυξημένη οικονομική διαχείρισή του

12 Μειονεκτήματα θειικού καλίου Προσφέρει στα φυτά κάλιο (50-52% Κ 2 Ο) και θείο (45% SO 3 ) Η παρουσία θειικών ιόντων ( -2 ) επιφέρει σημαντική ταπείνωση του ph του διαλύματος ph =2,7 σε διάλυμα 1%, επηρεάζοντας τις χημικές ισορροπίες του εδάφους Η παρουσία θειικών ιόντων ( -2 ) δυσχεραίνει τον συνδυασμό του με ασβεστούχα λιπάσματα και με σκληρό νερό (με συγκέντρωση Ca +2 > ppm) άρδευσης, προβάλλοντας σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του σε υδρολίπανση υδροπονία και στην διαφυλλική θρέψη Για τον ίδιο λόγο η αλόγιστη χρήση του μπορεί να προκαλέσει το μπλοκάρισμα της πρόσληψης ασβεστίου από το έδαφος

13 Μειονεκτήματα θειικού καλίου Πέρα όμως από το θείο το θειικό κάλιο, αποτέλεσμα του τρόπου παραγωγής του περιέχει και χλώριο (Cl - ) σε ποσοστό έως και 2,5% και νάτριο (Να + ) που είναι επιζήμια Η υδατοδιαλυτότητα του θειικού καλίου είναι μικρή g/lt νερού σε θ νερού =20-25 o C(όταν το νιτρικό κάλιο στο ίδιο εύρος θ νερού έχει διαλυτότητα g/lt) καθιστώντας δύσκολη την διάλυση μεγάλων ποσοτήτων και τη δημιουργία πυκνών (μητρικών) διαλυμάτων σε συστήματα υδροπονίας Συνεπώς επιφέρει και υψηλότερες τιμές EC (σε διάλυμα 0,1% το χλωριούχοκάλιοέχει1,54 ms/cm όταν το νιτρικό κάλιο έχει 1,3 αύξηση 18,46%)

14 Ο αδιαφιλονίκητος νικητής είναι το νιτρικό κάλιο! για κάθε χρήση, σε κάθε καλλιέργεια, με σίγουρα αποτελέσματα!

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφυλλική λίπανση της Haifa

Η διαφυλλική λίπανση της Haifa Η διαφυλλική λίπανση της Haifa Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες Βασικές γνώσεις για την διαφυλλική θρέψη Προϊόντα της Haifa για διαφυλλική λίπανση Πειράματα της Haifa σε διαφυλλική λίπανση Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEOFERT. Γνωρίζουμε τη θρέψη.

TEOFERT. Γνωρίζουμε τη θρέψη. κατάλογος προϊόντων η εταιρεία TEOFERT. Γνωρίζουμε τη θρέψη. Η TEOFERT Α.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία του ομίλου επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφανόπουλου, η οποία δραστηριοποιείται στον διεθνή χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Η καλλιέργεια της Πατάτας H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Παραγωγή και Ποιότητα: Παράμετροι που εξαρτώνται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης LI.FE-T sa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ Η υδρολίπανση είναι η σύγχρονη µέθοδος µε την οποία παρέχουµε στα φυτά τα λιπάσµατα, ταυτόχρονα µε το νερό µέσω του δικτύου άρδευσης. Σαν τεχνική εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικό κρασί Ποιοτικό κρασί Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Βασικές αρχές 3 Σαν βασική αρχή, όλα τα φυτά απορροφούν τα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Υδροπονία ή καλλιέργεια εκτός εδάφους (soilless culture) καλλιέργεια σε καθαρό θρεπτικό δ/μα (NFT) καλλιέργεια σε υπόστρωμα αεροπονία

Υδροπονία ή καλλιέργεια εκτός εδάφους (soilless culture) καλλιέργεια σε καθαρό θρεπτικό δ/μα (NFT) καλλιέργεια σε υπόστρωμα αεροπονία Υδροπονία ή καλλιέργεια εκτός εδάφους (soilless culture) καλλιέργεια σε καθαρό θρεπτικό δ/μα (NFT) καλλιέργεια σε υπόστρωμα αεροπονία Υδροπονικά συστήματα ανοικτά το πλεονάζων θρεπτ. δ/μα δεν συλλέγεται,

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικός Κατάλογος

Περιγραφικός Κατάλογος Περιγραφικός Κατάλογος COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αιγιαλείας 54, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 211 1769, FAX 211 1769 150 www.compo-expert.gr compohellas@compo.com SCAN TO FIND OUR WEBSITE Compo Expert Hellas Application

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δρ. Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας Γεωπόνος-Eπίκουρος Καθηγητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα