ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος ΠΡΟΣ: 1. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ Σοφοκλέους Αθήνα Αθήνα, 5 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ ΚΟΙΝ.: 1.Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Εµπορικής Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τµήµα Β Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), µε σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ. εισερχ. 2451Α), µεταξύ του εν λόγω καταναλωτή και της ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, σας αποστέλλουµε την παρούσα για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

2 Α. Ιστορικό Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και µετά τη συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις , διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 13 Ιουλίου 2009, την αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ, στην οποία δόθηκε ο αριθ. πρωτ. 2451Α. Με το από (αριθ. πρωτ. Β/5134) έγγραφό µας διαβιβάστηκε στη ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Με το από έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχ. Β/5439/ , η ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ εξέθεσε τις απόψεις της. Στη συνέχεια, µε το από (αριθ. πρωτ. Β/5999) έγγραφό µας, κλήθηκαν τα εµπλεκόµενα µέρη να προσέλθουν για την επίτευξη συµβιβασµού στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. στα γραφεία της Αρχής, όπου υπογράφηκε Πρακτικό Συνάντησης µε αριθµ. πρωτ. Β/6612/ από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, µε το οποίο η ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ δεσµεύτηκε να επανεξετάσει την υπόθεση του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ και να ενηµερώσει σχετικά την Αρχή µέχρι τις Με το από (αριθ. πρωτ. εισερχ. Β/6908) έγγραφό της, η ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ αιτήθηκε κι έλαβε παράταση της ανωτέρω προθεσµίας έως τις Με το από (αριθ. πρωτ. εισερχ. Β/7183) έγγραφό της, η εταιρία ενέµεινε στις απόψεις που διατύπωσε µε το από υπόµνηµά της (αρ.πρωτ.εισερχ.β/5439) και δεν επιτεύχθηκε συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Ειδικότερα, στην ως άνω έγγραφη καταγγελία του, ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ, αναφέρει ότι είχε συµφωνήσει το 2006 την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την καταγγελλόµενη εταιρία και µετέφερε στην παραπάνω εταιρία το υπάρχον χαρτοφυλάκιό του ( ), ενώ σταδιακά κατέθεσε κι επιπλέον χρηµατικά ποσά ( ). Ωστόσο, κατά τη σύναψη της συµφωνίας ενώ υπεγράφη σχετική σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν υπεγράφη το παράρτηµα αυτής που αφορά στους γενικούς όρους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας. Συνεπώς, για τους εν λόγω όρους ο καταγγέλλων δεν έλαβε γνώση. Εν συνεχεία, ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ εξουσιοδότησε την εταιρία να διαχειρίζεται τους λογαριασµούς margin και παραγώγων που δηµιούργησε µετά από υπόδειξη της ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Επίσης, ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ παραχώρησε προς τον υπάλληλο της ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, κ. Π, πληρεξούσιο που όπως ενηµερώθηκε ήταν απαραίτητο για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του. Το σχετικό έντυπο, όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων, του δόθηκε προεκτυπωµένο από την εταιρία, το οποίο και υπέγραψε. Το Μάρτιο του 2009 ο καταναλωτής ζήτησε από την εταιρία πλήρη κι αναλυτική ενηµέρωση αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιό του από όπου διαπίστωσε ότι: α) υπήρχε σηµαντική αναντιστοιχία µεταξύ των ενηµερώσεων που λάµβανε όλο το προηγούµενο διάστηµα από τον προστηθέντα υπάλληλο της καταγγελλόµενης εταιρίας κ. Π και της πραγµατικής του θέσης η οποία είχε σχεδόν µηδενιστεί, β) από την κίνηση των χρηµατικών διαθεσίµων, είχε πραγµατοποιηθεί σηµαντικός αριθµός αναλήψεων (µικρών κυρίως ποσών) από τον προστηθέντα της εταιρίας κ. Π µέσω του ταµείου της ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ κάνοντας χρήση του παρεσχεθέντος πληρεξουσίου χωρίς όµως να αποδίδονται τα τελικά ποσά στον καταναλωτή και τέλος, γ) υπήρχε σηµαντικός αριθµός πράξεων, τόσο στο Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

3 λογαριασµό µετρητοίς όσο και στους λογαριασµούς margin και παραγώγων για τους οποίους δεν ενηµερώθηκε ποτέ, τόσο από την εταιρία όσο κι από τον προστηθέντα της, κ. Π. 2. Περαιτέρω, από τη σύγκριση των εγγράφων που µας προσκόµισε η καταγγελλόµενη εταιρία (αρ.πρωτ.εισερχ. Β/2778/ ) µε ένα δείγµα αυτών που ελάµβανε ο καταγγέλλων από τον κ. Π, προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας, µέσω φαξ (αρ.πρωτ.εισερχ. Β/6628/ ), προκύπτουν οι ακόλουθες διαφορές ως προς την οικονοµική κατάσταση του επενδυτή και την ενηµέρωση της οικονοµικής του θέσης που αυτός ελάµβανε: α) Στις , σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έλαβε ο καταγγέλλων από τον προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας, η καθαρή του θέση στον υπολογαριασµό «ΧΑΑ ΒΑΣΙΚΟΣ» ανερχόταν σε ,2 (κατέχοντας έντεκα διαφορετικούς τίτλους µετοχών) σε αντίθεση µε τα επίσηµα στοιχεία της καταγγελλόµενης εταιρίας, σύµφωνα µε τα οποία στις ο επενδυτής δεν κατείχε καµία µετοχή στο συγκεκριµένο υπολογαριασµό, ενώ η συνολική του καθαρή θέση ανερχόταν σε µόλις 72,75. β) Στις , σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έλαβε ο καταγγέλλων από τον προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας, η συνολική του καθαρή θέση ανερχόταν σε (κατέχοντας οκτώ διαφορετικούς τίτλους µετοχών στον υπολογαριασµό «ΧΑΑ ΒΑΣΙΚΟΣ») σε αντίθεση µε τα επίσηµα στοιχεία της καταγγελλόµενης εταιρίας, σύµφωνα µε τα οποία στις ο επενδυτής δεν κατείχε καµία µετοχή στο συγκεκριµένο υπολογαριασµό, ενώ η συνολική του καθαρή θέση ανερχόταν σε µόλις 41,94. γ) Στις σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έλαβε ο καταγγέλλων από τον προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας, η καθαρή του θέση στον υπολογαριασµό «ΧΑΑ ΒΑΣΙΚΟΣ» ανερχόταν σε (κατέχοντας 10 διαφορετικούς τίτλους µετοχών), ενώ στον υπολογαριασµό «EUROMARGIN» ανερχόταν σε ,66 (κατέχοντας 2 διαφορετικούς τίτλους µετοχών) σε αντίθεση µε τα επίσηµα στοιχεία της καταγγελλόµενης εταιρίας, σύµφωνα µε τα οποία στις ο επενδυτής δεν κατείχε καµία µετοχή σε κανέναν από τους δυο σχετικούς υπολογαριασµούς, ενώ η συνολική του καθαρή θέση ανερχόταν σε µόλις 2.454,09 (ρευστά διαθέσιµα στο ταµείο). Μάλιστα, η σχετική ενηµέρωση που έλαβε ο καταγγέλλων µέσω φαξ από τον προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας για τη θέση του στις στάλθηκε από το φαξ της καταγγελλόµενης εταιρίας στις και ώρα 12:50µµ, γεγονός που στοιχειοθετεί την ευθύνη της εταιρίας για πράξεις του προστηθέντος υπαλλήλου της. Οι λοιπές δύο προαναφερθείσες ενηµερώσεις αποστέλλονταν προς τον καταγγέλλοντα από εξωτερικό φαξ γενικής εξυπηρέτησης καταστήµατος που γειτνιάζει µε την καταγγελλόµενη εταιρία. Ως προς τη γνησιότητα, βέβαια, των παραπάνω εγγράφων που µας προσκόµισε ο καταγγέλλων, η Αρχή µας δεν είναι σε θέση να αποφανθεί, διότι δεν είναι αρµόδια για να διενεργήσει σχετικό έλεγχο επί της γνησιότητας αυτών. Ωστόσο, θεωρούµε ότι θα πρέπει να καταγραφούν οι διαφορές, διότι υπέπεσαν στην αντίληψη της Αρχής. 3. Επιπλέον, πέραν της ψευδούς πληροφόρησης που ελάµβανε από τον προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας, που οδήγησε στην εκµηδένιση του χαρτοφυλακίου του, ο καταγγέλλων επισηµαίνει και συνάµα καταγγέλλει ότι από την κίνηση των χρηµατικών διαθεσίµων που εκ των υστέρων έλαβε προκύπτει πλήθος αναλήψεων Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

4 χρηµάτων που έγιναν από το ταµείο της εταιρίας κι ελήφθησαν από τον κ. Π, προστηθέντα της εταιρίας, µε χρέωση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού του, τα οποία ουδέποτε του αποδόθηκαν. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του καταγγέλλοντα τους οποίους αποδέχτηκε η καταγγελλόµενη εταιρία (αρ.πρωτ.εισερχ.β/5439/ ), βάσει των παραστατικών του ταµείου για τις ανωτέρω εισπράξεις µετρητών, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Οι σχετικές αναλήψεις είχαν γίνει από τον προστηθέντα της εταιρίας, ο οποίος εισέπραττε τα ανωτέρω ποσά σε µετρητά από το ταµείο της καταγγελλόµενης εταιρίας, για λογαριασµό του καταγγέλλοντα. Η συχνότητα και ο όγκος των σχετικών αναλήψεων ήταν ιδιαίτερα µεγάλος. Τα σχετικά δε παραστατικά έφεραν την υπογραφή του προστηθέντος µε την ένδειξη «βάσει πληρεξουσιότητας», γεγονός που αποδεικνύει ότι η εταιρία, επέτρεπε εν γνώσει της, την εν θέµατι συµπεριφορά του προστηθέντος της, έχοντας σχετικώς δώσει οδηγίες στους ταµίες της να κάνουν δεκτή τη χρήση τέτοιων εξουσιοδοτήσεων για την είσπραξη µετρητών πελατών της από υπαλλήλους της. β) Ορισµένες µάλιστα εκ των ανωτέρω αναλήψεων δεν έγιναν µε µετρητά αλλά µε επιταγή η οποία εκδόθηκε όχι στο όνοµα του καταγγέλλοντος αλλά σε αυτό του προστηθέντος της εταιρίας (ποσού ευρώ στις ). Β. Νοµικό πλαίσιο και υπαγωγή της υπό κρίση περίπτωσης 1. Σύµφωνα δε µε την Υ.Α.122/1997 που αφορά στον Κώδικα εοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εφαρµοζόταν και στην καταγγελλόµενη εταιρία κατά τη διάρκεια της συµφωνίας µε τον καταγγέλλοντα, προβλέπεται ως Τρίτη Αρχή ότι: (γ) Οι εταιρίες που κατά το νόµο παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα οφείλουν να ενηµερώνονται σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τους στόχους και την εµπειρία των πελατών τους στον τοµέα των επενδύσεων ούτως ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες επενδυτικές συµβουλές. Για δε την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω αρχή και για τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εταιριών που απορρέουν από αυτήν, προβλέπονταν στην παράγραφο 6 του εν λόγω Κώδικα εοντολογίας τα ακόλουθα: 6.1 Όταν µία εταιρία παρέχει αµέσως η εµµέσως επενδυτική συµβουλή σε πελάτες ευθύνεται, σύµφωνα µε την τρίτη αρχή, για την καταλληλότητα της παρεχόµενης συµβουλής ως προς τον πελάτη. Η καταλληλότητα της συµβουλής συναρτάται τόσο προς τον πελάτη όσο και προς τον επενδυτικό του στόχο για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Η εταιρία ευθύνεται για την ενηµέρωση του πελάτη, µε τρόπο εύλογο καταληπτό, ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών του επιλογών, εφιστώντας σε κάθε περίπτωση την προσοχή του στους αναλαµβανόµενους κινδύνους, το κόστος και τη ρευστότητα της επένδυσης, την επίπτωσή της στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του, τα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από άλλες επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει ο πελάτης προηγουµένως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα ήταν απαραίτητο σε επενδυτή µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου πελάτη για τη διαµόρφωση της επενδυτικής του απόφασης. 6.2 Χωρίς αυτό να περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών (και των καλυπτοµένων προσώπων) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τρίτη αρχή, συνιστάται ενδεικτικά άτι κάθε εταιρία οφείλει: α) να κατατάσσει τους Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

5 πελάτες ανά κατηγορία οικονοµικής επιφάνειας και επενδυτικής εµπειρίας και να υιοθετεί διαδικασίες για την παρακολούθηση της παρεχοµένης πληροφόρησης ανά κατηγορία, β) να λαµβάνει µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή µε άλλο έγγραφο µέσο, πριν από την παροχή της συµβουλής και σε περιοδική βάση µε συχνότητα όχι µικρότερη του έτους, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατηγοριοποίησή τους και τη διαµόρφωση των παρεχοµένων προς αυτούς πληροφοριών και συµβουλών, γ) να λαµβάνει µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή µε άλλο πρόσφορο έγγραφο µέσο, πριν από την παροχή της συµβουλής και σε περιοδική βάση µε συχνότητα όχι µικρότερη του έτους, λεπτοµερή ενηµέρωση για τους επενδυτικούς τους στόχους, (δ) να προσφέρει στους πελάτες της κατά την παροχή της συµβουλής έγγραφη αναλυτική παρουσίαση των επενδυτικών κινδύνων, τουλάχιστον ως προς τις επενδύσεις που επιλέγουν να υλοποιήσουν µέσω αυτής. Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατάξεις κι από τα προσκοµιζόµενα από την καταγγελλόµενη χρηµατιστηριακή εταιρία έγγραφα, στην προκειµένη περίπτωση της υπό κρίση καταγγελίας, υπάρχει µη υπογεγραµµένο από τον επενδυτή ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε το επενδυτικό του προφίλ και τις γνώσεις του σχετικά µε τα επενδυτικά προϊόντα. Παρότι η σχέση του επενδυτή µε την εταιρία διήρκησε τρία περίπου χρόνια, δεν υπήρξε καµιά τροποποίηση ή κάποιο νεότερο ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε το επενδυτικό του προφίλ αλλά και τους επενδυτικούς του στόχους. 2. Παράλληλα, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.2 του Κώδικα εοντολογίας των ΕΠΕΥ και του άρθρου 6 της απόφασης 16/262/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 297/ ), κάθε ΕΠΕΥ υποχρεούται να συνάπτει µε τον πελάτη της έγγραφη αναλυτική σύµβαση, από την οποία θα προκύπτουν τα ουσιώδη δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο µερών. Ωστόσο, µεταξύ του καταγγέλλοντος και της καταγγελλόµενης εταιρίας, ενώ υπεγράφη σχετική σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν υπεγράφη το παράρτηµα αυτής που αφορούσε στους γενικούς όρους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού ήταν ο καταγγέλλων να µη λάβει γνώση των γενικών όρων της σχετικής συµφωνίας. Αυτό προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της Αρχής. 3. Επιπλέον, σύµφωνα µε την Υ.Α.122/1997 που αφορά στον Κώδικα εοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εφαρµοζόταν και στην καταγγελλόµενη εταιρία κατά τη διάρκεια της συµφωνίας µε τον καταγγέλλοντα, προβλέπονται τα ακόλουθα: α) Ως Πρώτη Αρχή ότι οι εταιρίες και τα καλυπτόµενα πρόσωπα θα λαµβάνουν κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο και θα ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έτσι ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των πελατών τους και να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Για δε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω αρχή, προβλεπόταν στην παράγραφο 4.2 του εν λόγω Κώδικα εοντολογίας ότι θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, ώστε: ( ) (β) να εξασφαλίζονται αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούν τα όργανα της εταιρίας, ( ) (δ) να διασφαλίζεται η διαρκής και τακτική ενηµέρωση των πελατών από την εταιρία για σηµαντικά γεγονότα τα οποία αφορούν στις παρεχόµενες Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

6 από αυτή υπηρεσίες στα πλαίσια συµβατικών σχέσεων και επηρεάζοντα συµφέροντα των πελατών της, (ε) να διασφαλίζεται η διαρκής και επαρκής ενηµέρωση του πελάτη για την εξέλιξη των πάσης φύσης υπηρεσιών που του παρέχει η εταιρία, µε κάθε προβλεπόµενο από το νόµο, ή τη σύµβασή του µε την εταιρία προφορικό και έγγραφο µέσο. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3 του Κώδικα εοντολογίας, οι εταιρίες θα πρέπει να λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο για τη διασφάλιση ότι τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία πελατών τα οποία κατέχουν ή διακινούν δεν θα χρησιµοποιούνται για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου εκτός από τον δικαιούχο πελάτη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η εταιρία θα εξασφαλίζει ότι: ( ) (β) θα τηρούνται λογαριασµοί αξιών και µετρητών ανά πελάτη της και ότι θα ενηµερώνονται αµέσως ως προς οποιαδήποτε µεταβολή ( ). Επιπλέον, στην παράγραφο 5.1 του σχετικού Κώδικα εοντολογίας, προβλεπόταν ότι χωρίς αυτό να περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών (και των καλυπτόµενων προσώπων) για την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που απορρέει από τη δεύτερη αρχή, συνιστάται ενδεικτικά η λήψη µέτρων τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στα ακόλουθα: (α) να εξασφαλισθεί η ορθολογική οργανωτική διάρθρωση της εταιρίας, µε στόχο: ( ) (δδ) την τήρηση ασφαλών και αποτελεσµατικών εσωτερικών διαδικασιών υλοποίησης των παρεχοµένων εντολών ( ). Οµοίως, στην παράγραφο 5.3 του σχετικού νοµοθετήµατος προβλεπόταν ότι οι εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν σαφείς έγγραφες εσωτερικές οδηγίες και κανόνες ως προς τη διεκπεραίωση των πάσης φύσης παρεχοµένων υπηρεσιών και θα διασφαλίζουν την τήρησή τους από τα καλυπτόµενα πρόσωπα. Οι διαδικασίες και οι κανόνες αυτοί θα προβλέπουν, µεταξύ άλλων, ότι η συνοµολόγηση και επιβεβαίωση συναλλαγών δεν θα πραγµατοποιούνται από το ίδιο πρόσωπο. β) Ως Πέµπτη Αρχή, ότι οι εταιρίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα αποτρέπουν τις συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ αυτών και των πελατών τους. Για δε την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω αρχή και για τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εταιριών που απορρέουν από αυτήν, προβλέπονταν στην παράγραφο 8 του εν λόγω Κώδικα εοντολογίας τα ακόλουθα: ( ) 8.1 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την πέµπτη αρχή αφορούν τόσο στην πληροφόρηση που πρέπει να παρέχουν οι εταιρίες στους πελάτες τους, κατά την έναρξη της συµβατικής τους σχέσης και κατά τη διάρκειά της, όσο και σε πράξεις, κατά τα άλλα νόµιµες, που οι εταιρίες και τα άλλα καλυπτόµενα πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν, στο βαθµό που µπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα συµφέροντα των πελατών. Ειδικότερα: ( ) (γ) οι εταιρίες οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι περιουσιακά στοιχεία του πελάτη τα οποία βρίσκονται στη κατοχή τους δεν θα χρησιµοποιούνται από αυτές, συνδεδεµένα µ` αυτές πρόσωπα ή τρίτους, π.χ. άλλους πελάτες της, µε τρόπο που να µην είναι εκ των προτέρων ρητά εγκεκριµένος από τον πελάτη και διαφανής ως προς τα οικονοµικά οφέλη πελάτη, εταιρίας ή τρίτων, αντιστοίχως. ( ) 8.3 Χωρίς αυτό να περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών (και των καλυπτοµένων προσώπων) για την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που απορρέει από την πέµπτη αρχή, συνιστάται ότι κάθε εταιρία οφείλει: ( ) (ε) να υιοθετεί διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι δεν θα χρησιµοποιούνται περιουσιακά στοιχεία του πελάτη από την εταιρία, καλυπτόµενα πρόσωπα ή τρίτους, (π.χ. άλλους πελάτες της), µε τρόπο που να µην είναι εκ των προτέρων εγκεκριµένος από τον πελάτη µε έγγραφη συναίνεσή του. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

7 Σε περίπτωση που για την παροχή των υπηρεσιών απαιτείται να περιέλθουν τα περιουσιακά στοιχεία σε τρίτο πρόσωπο επί του οποίου κατά την εύλογη κρίση της η εταιρία δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, η εταιρία οφείλει να δεσµεύει το τρίτο πρόσωπο µε έγγραφη σύµβαση ως προς την υποχρέωσή του να µην επιτρέπει να χρησιµοποιούνται περιουσιακά στοιχεία του πελάτη από οποιονδήποτε µε τρόπο που να µην είναι εκ των προτέρων εγκεκριµένος από τον πελάτη µε έγγραφη συναίνεσή του. γ) Ως Έβδοµη Αρχή, ότι οι εταιρίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα οφείλουν να λειτουργούν µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας που ρυθµίζει την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των πελατών τους και να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς. Για δε την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω αρχή και για τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εταιριών που απορρέουν από αυτήν, προβλέπονταν στην παράγραφο 10 του εν λόγω Κώδικα εοντολογίας τα ακόλουθα: 10.1 Οι εταιρίες και κάθε καλυπτόµενο πρόσωπο θα λειτουργούν πάντοτε και ως προς κάθε επί µέρους στοιχείο των δραστηριοτήτων τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις σχετικές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων και αρµοδίων αρχών Χωρίς αυτό να περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών και κάθε καλυπτόµενου προσώπου για την εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από την έβδοµη αρχή, συνιστώνται ενδεικτικά τα ακόλουθα: (α) οι εταιρίες και οι λειτουργίες τους θα πρέπει να είναι οργανωµένες µε τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρηση των υποχρεώσεών τους. Η οργάνωση µεταξύ άλλων θα περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια υπαλλήλων και συνεργατών στο βαθµό που αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει σε παράβαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η οργάνωση θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσµατικής άσκησης διοικητικού ελέγχου και εποπτείας επί των πράξεων των υπαλλήλων και συνεργατών και στη λειτουργία της εταιρίας βάσει σαφών, πλήρων και επαρκών διαδικασιών, (β) οι εταιρίες θα έχουν στη διάθεσή τους διαρκή και πλήρη πληροφόρηση για το νοµικό πλαίσιο, όπως ισχύει και όπως εκάστοτε διαµορφώνεται, τόσο ως προς τα θέµατα καθηµερινής λειτουργίας όσο και ως προς τα θέµατα διοίκησης που αντιµετωπίζονται στο επίπεδο του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, (γ) θα διενεργείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των διαδικασιών και συµβάσεων των εταιριών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, (δ) οι εταιρίες θα διαθέτουν επαρκή και αποτελεσµατικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου αλλά και ελέγχου επί των συνεργατών της εταιρίας ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των διαδικασιών και των άλλων υποχρεώσεων των εταιριών που απορρέουν από το νοµικό πλαίσιο, ( ) (ζ) οι εταιρίες θα λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο για τη διασφάλιση της νόµιµης προστασίας των συµφερόντων των πελατών τους, ενδεικτικά ως προς την προστασία των απορρήτων ή εµπιστευτικών πληροφοριών τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, (η) σε περίπτωση που η εκτέλεση εντολής πελάτη προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόµου, η εταιρία θα ζητά από τον πελάτη συµπληρωµατικές πληροφορίες ως προς την εντολή και σχετική γνωµάτευση νοµικού συµβούλου. Η εταιρία δεν θα εκτελεί εντολή πελάτη ως προς τη νοµιµότητα της οποίας διατηρεί (ή θα όφειλε να διατηρεί) επιφυλάξεις παρά τη λήψη των παραπάνω προβλεπόµενων συµπληρωµατικών πληροφοριών και νοµικής συµβουλής, ( ) ια) οι εταιρίες θα διαθέτουν ειδική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της οποίας θα προΐσταται πρόσωπο µε επαρκή ειδικά προσόντα και πείρα που θα αναφέρεται κατ`ευθείαν στο Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

8 διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας και η οποία θα εποπτεύει την τήρηση από την εταιρία των διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατάξεις, στην προκειµένη περίπτωση της υπό κρίση καταγγελίας, τόσο η διοίκηση της εταιρίας όσο κι ο µηχανισµός εσωτερικού ελέγχου δεν είχαν αναπτύξει τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να επισηµαίνονται έγκαιρα και να προλαµβάνονται πιθανοί κίνδυνοι, τόσο απέναντι σε επενδυτές πελάτες, όσο και προς την ίδια την εταιρία, ενώ και οι υφιστάµενες δοµές δεν λειτούργησαν αποτελεσµατικά ώστε να αποτρέψουν τη ζηµία του επενδυτή. Πιο αναλυτικά, αρχικά δεν εντόπισαν την απουσία υπογραφής στο παράρτηµα της σύµβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που αφορούσε στους γενικούς όρους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού ήταν ο καταγγέλλων να µη λάβει γνώση των γενικών όρων της σχετικής συµφωνίας. Εν συνεχεία, δεν εντόπισαν την ύπαρξη του ανυπόγραφου αναλυτικού ερωτηµατολογίου αναφορικά µε το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή και τους επενδυτικούς του στόχους, ώστε να καθίσταται βέβαιη η βούληση του επενδυτή να προχωρήσει σε επενδύσεις ιδιαίτερα µεγάλου ρίσκου που απαιτούν σηµαντική εµπειρία. εν καθίσταται επίσης σαφές αν ο επενδυτής γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου ή συµπληρώθηκε εν αγνοία του. Επίσης, τόσο η διοίκηση όσο και ο εσωτερικός ελεγκτής δεν έθεσαν θέµα σύγκρουσης συµφερόντων αναφορικά µε την παροχή πληρεξουσίου από επενδυτήπελάτη προς τον υπάλληλο διαχειριστή της επενδυτικής του µερίδας, κ. Π.. Η εξουσιοδότηση αυτή -που δόθηκε εν γνώση και µε ανοχή της χρηµατιστηριακής εταιρίας- παρείχε στον προστηθέντα της καταγγελλόµενης εταιρίας τη δυνατότητα (τυπική και ουσιαστική) πέρα από τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου να διαχειρίζεται κατά το δοκούν τα ρευστά διαθέσιµα του επενδυτή καθώς και τη δανειακή του επιβάρυνση (λογαριασµό margin) χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούµενη εντολή ή επιβεβαίωση από τον επενδυτή. Παρά τους κινδύνους που παρουσίαζε η συγκεκριµένη πρακτική, τόσο η διοίκηση όσο και ο εσωτερικός ελεγκτής δεν παρακολούθησαν, κατά τη διενέργειά τους, τις εν λόγω συναλλαγές (αγορές-πωλήσεις και διαχείριση ρευστών διαθεσίµων) και τη γενικότερη πορεία της σχέσης, ώστε να επιβεβαιώσουν τη νοµιµότητά τους και να αποτρέψουν πιθανή ζηµία του επενδυτή. Επίσης, δεν όρισαν ούτε εφάρµοσαν αυστηρότερες διαδικασίες στη διενέργεια των συναλλαγών και στη διαχείριση της περιουσίας του επενδυτή, δεδοµένου ότι ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου είχε ουσιαστικά υποκαταστήσει πλήρως τον επενδυτή σε κάθε στάδιο των εσωτερικών διαδικασιών παραβλέποντας κάθε πιθανή δικλείδα ασφαλείας. Επίσης, ο εσωτερικός εκλεκτής κι ο υπεύθυνος ταµείου της εταιρίας δεν εντόπισαν και δεν προέβησαν στις κατάλληλες ενέργειες (ενηµέρωση του επενδυτή και επιβεβαίωση των πράξεων) παρότι σηµαντικός αριθµός αναλήψεων ακόµα και ιδιαίτερα µικρών ποσών ( 40) διενεργούνταν από το ταµείο της χρηµατιστηριακής µε ιδιαίτερα µεγάλη συχνότητα και µάλιστα όταν τα χρήµατα µέσω πληρεξουσίου τα λάµβανε υπάλληλος της χρηµατιστηριακής και διαχειριστής του επενδυτή. Η πρακτική αυτή δεν είναι η συνήθης, όταν ένας επενδυτής επιθυµεί να κάνει ανάληψη χρηµάτων από την επενδυτική του µερίδα. Το ίδιο ασυνήθεις ήταν και ο όγκος και η συχνότητα της εν λόγω πρακτικής. Και σε αυτήν την περίπτωση πάλι, οι δοµές και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, διάκρισης και σεβασµού των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρίας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σαθρές. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

9 4. Περαιτέρω, οι προαναφερθείσες διατάξεις της νοµοθεσίας περί επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και περί δεοντολογίας και επαγγελµατικής συµπεριφοράς των εν λόγω επιχειρήσεων συνιστούν διατάξεις νόµου, τεθειµένες τόσο προς το σκοπό της εύρυθµης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς όσο και προς το σκοπό της ατοµικής προστασίας των επενδυτών. Ο σχετικός Κώδικας εοντολογίας αποτελεί νόµο, κανονιστικό κείµενο που ίσχυε βάσει ρητής νοµοθετικής εξουσιοδότησης και η αποδοχή του περιεχοµένου του δεν εξαρτάτο από τη συναίνεση των προσώπων, τα οποία αφορούσε (άρθρο 7 του Ν. 2396/1996, µε το οποίο παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας για την κύρωση σχεδίου κώδικα που θα συντάσσετο από επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των αρµοδίων φορέων). Εποµένως, η παράβαση των παραπάνω κανόνων δεοντολογίας στοιχειοθετεί αδικοπρακτική ευθύνη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ, καθόσον πρόκειται για παραβίαση ενός τιθέµενου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ταγµένου στην προστασία της περιουσίας τρίτων. Εποµένως, η παράβαση των συγκεκριµένων διατάξεων θεµελιώνει εν προκειµένω το παράνοµο της συµπεριφοράς της καταγγελλόµενης εταιρίας κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΑΚ 914 επ.). Επιπλέον, η καταγγελλόµενη εταιρία επέτρεψε τη διενέργεια παράνοµων πράξεων εις βάρος του καταγγέλλοντος. Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι η καταγγελλόµενη εταιρία στερείτο επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, αφού σε κάθε περίπτωση επέτρεψε στον υπάλληλό της να ενεργεί για λογαριασµό του καταγγέλλοντος βάσει µη επιτρεπόµενης πληρεξουσιότητας. Ουδόλως δε αντέδρασε στις παρανοµίες οι οποίες επαναλαµβάνονταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ γνώριζε η καταγγελλόµενη εταιρία και όφειλε να γνωρίζει ότι αυτή η πρακτική, που εξυπηρετούσε τα συµφέροντά της, µπορούσε να θέσει σε µεγάλο κίνδυνο την περιουσία του καταγγέλλοντος. Εποµένως, η συγκεκριµένη πληµµελής συµπεριφορά της καταγγελλόµενης εταιρίας αποτελεί, συγχρόνως, παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας που υπέχει ο πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών έναντι του επενδυτή πελάτη του και η οποία απορρέει από το γενικότερο πνεύµα της νοµοθεσίας περί επαγγελµατικής συµπεριφοράς των παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών έναντι των πελατών τους αλλά και από τις γενικές ρήτρες που καθιερώνουν τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, οι οποίες διέπουν την εφαρµογή των συµβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, ιδωµένη υπό το πρίσµα των συνθηκών της συγκεκριµένης περιπτώσεως και ιδίως εξ επόψεως: α) της σχέσεως δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης που υπήρχε µεταξύ καταγγέλλοντος και της καταγγελλόµενης εταιρίας, β) της επαγγελµατικής θέσεως της καταγγελλόµενης εταιρίας, γ) των αυξηµένων κινδύνων που εγκυµονεί η διενέργεια µη εγκεκριµένων από τον πελάτη συναλλαγών για τις αποταµιεύσεις του πελάτη, δ) της πληροφοριακής ασυµµετρίας υπέρ της καταγγελλόµενης εταιρίας σε σχέση µε την αγορά των επενδυτικών υπηρεσιών και σε σχέση µε τις υποχρεώσεις προστασίας του επενδυτή ε) της ιδιότητας της καταγγελλόµενης εταιρίας ως σοβαρού και φερέγγυου χρηµατοδοτικού οργανισµού, η προαναφερθείσα πληµµελής και παράνοµη συµπεριφορά της συνιστά παράβαση των χρηστών ηθών, υπό την έννοια της ΑΚ 919. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

10 5. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 922 του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Ο κ. Π, υπάλληλος της εταιρίας ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ και διαχειριστής του χαρτοφυλακίου του Χ καταγγέλλοντος, αποτελεί προστηθέντα της εταιρίας κι εποµένως, η καταγγελλόµενη εταιρία ευθύνεται για τη ζηµία που ο πρώτος προξένησε παράνοµα στον καταγγέλλοντα κατά την υπηρεσία του. Ειδικότερα, από το άρθρο 922 ΑΚ που ορίζει ότι ο κύριος ή ο προστήσας άλλον σε υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνοµα, κατά την υπηρεσία του, προκύπτει ότι για την ίδρυση ευθύνης του προστήσαντος από την αδικοπραξία του προστηθέντος πρέπει ο τελευταίος να τελεί υπό τις εντολές και οδηγίες του προστήσαντος από την αδικοπραξία του προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του, προς τις οποίες και να είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται. Από την ίδια διάταξη συνάγεται ότι ο προστήσας ευθύνεται για τις ζηµιές που προξένησε ο προστηθείς σε τρίτον όχι µόνον κατά την εκτέλεση της ανατεθείσας σ αυτόν υπηρεσίας, αλλά και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, η οποία υφίσταται, όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέστηκε εντός των ορίων και καθηκόντων που ανατέθηκαν στον προστηθέντα ή επ ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας, αλλά κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών που δόθηκαν σ αυτόν ή καθ υπέρβαση των καθηκόντων του, εφόσον µεταξύ της ζηµιογόνου ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ αυτόν υπάρχει εσωτερική συνάφεια. Σχέση προστήσεως υπάρχει όταν, στο πλαίσιο υφιστάµενης µεταξύ δύο προσώπων (φυσικών ή νοµικών) δικαιοπρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης βιοτικής σχέσεως, διαρκούς ή ευκαιριακής, το ένα από τα πρόσωπα αυτά (προστήσας) αναθέτει στο άλλο (προστηθέντα), µε ή χωρίς αµοιβή, την εκτέλεση ορισµένης υπηρεσίας, υλικής ή νοµικής φύσεως, η οποία αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεων και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων του πρώτου και κατά την οποία ο δεύτερος υπόκειται στον έλεγχο ή έστω στις γενικές οδηγίες και εντολές ή µόνο στην επίβλεψη του πρώτου. Πάντως, όταν η εκτέλεση µιας υπηρεσίας έχει ανατεθεί σε πρόσωπα µε εξειδικευµένες επιστηµονικές ή τεχνικές γνώσεις, ο άνω έλεγχος δεν είναι απαραίτητο να εκτείνεται στον τρόπο εργασίας των εν λόγω προσώπων, ως προς τον οποίο άλλωστε ο κύριος της υποθέσεως, ελλείψει των σχετικών γνώσεων, δεν είναι σε θέση να τα ελέγξει, αλλά µπορεί και αρκεί (ο έλεγχος) να αφορά στην παροχή οδηγιών, έστω και γενικού περιεχοµένου, ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τους λοιπούς όρους εργασίας των ειδικευµένων προσώπων. (ΑΠ 1768/2009, ΕΕ 5/2010, 577, βλ. οµοίως, ΑΠ 993/1993, 959/2004, 1507/2005, 1353/2007). Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµολογία, η εφαρµογή του άρθρου 922 του ΑΚ προϋποθέτει τα ακόλουθα: α) σχέση προστήσεως, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας διατηρεί το δικαίωµα να δίδει οδηγίες στον προστηθέντα, σε σχέση µε τον τρόπο εκπληρώσεως κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης β) ενέργεια του προστηθέντος παράνοµη και υπαίτια, πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ και γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή επ ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας του ή ακόµη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής. Η κατάχρηση υπηρεσίας υπάρχει όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέστηκε καθ υπέρβαση των ορίων των καθηκόντων του προστηθέντος και κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών του Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

11 προστήσαντος, εφόσον µεταξύ της ζηµιογόνου πράξης και της υπηρεσίας που είχε ανατεθεί στον προστηθέντα, υφίσταται εσωτερική συνάφεια υπό την έννοια ότι η πράξη δεν µπορούσε να υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή ότι η τελευταία αποτέλεσε το αναγκαίο µέσο για την τέλεση της αδικοπραξίας και ο ζηµιωθείς τρίτος δεν γνώριζε την κατάχρηση, ούτε όφειλε να γνωρίζει. Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις συντρέχουν στην περίπτωση του καταγγέλλοντος και στη σχέση της καταγγελλόµενης εταιρίας µε τον κ. Π, καθώς ο τελευταίος είναι υπάλληλος της εταιρίας και χρησιµοποιήθηκε από αυτήν για την παροχή στον καταγγέλλοντα επενδυτικών υπηρεσιών. Ο δε κ. Π ενήργησε παράνοµα και υπαίτια επ ευκαιρία της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί από την καταγγελλόµενη εταιρία. 6. Περαιτέρω, στην υπό κρίση περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2251/1994, διότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 4 στοιχ. α του Ν.2251/1994, ως καταναλωτής δύναται να θεωρηθεί κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται στο πλαίσιο της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών και µη αναγκών του, αρκεί να αποτελεί τον τελικό αποδέκτη του παρεχόµενου αγαθού ή της παρεχοµένης υπηρεσίας και να συντρέχει στο πρόσωπό του η έλλειψη της ικανότητας για επαρκή αυτοπροστασία, υπό την έννοια της δυνατότητας αποτιµήσεως του επενδυτικού κινδύνου. Πρωταρχικά, στην έννοια του καταναλωτή δύναται να υπαχθεί ο «ιδιώτης πελάτης», ως προς τον οποίο τεκµαίρεται (a contrario από το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. 8 του ν. 3606/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ. 7 του ιδίου νόµου) ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία και γνώση σε σχέση µε τις επενδυτικές συναλλαγές. Στην επενδυτική αυτή κατηγορία εµπίπτει κι ο καταγγέλλων βάσει του άρθρου 2 παρ. 8 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του ν. 3606/2007. Επιπλέον, η καταγγελλόµενη εταιρία αποτελεί πρόσωπο «παρέχον υπηρεσίες», κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.4, εδ.β Ν.2251/1994, ως παρέχουσα ανεξάρτητες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ασκήσεως της επαγγελµατικής της δραστηριότητας. Και αυτό γιατί η καταγγελλόµενη εταιρία κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της δεν υπόκειται σε συγκεκριµένες οδηγίες εκ µέρους του εκάστοτε πελάτη της, ιδίως στην περίπτωση ενός πελάτη, όπως του καταγγέλλοντος, που δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να απευθύνει υποδείξεις. Αντιθέτως, η καταγγελλόµενη εταιρία όφειλε εν προκειµένω να δεσµευθεί µόνο από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καταγγέλλοντος στα οποία όφειλε να προσαρµόσει τις υπηρεσίες της, γεγονός το οποίο παρέλειψε να πράξει. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 8 παρ.1 Ν.2251/1994, ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας παρέχει υπηρεσία, κατά τρόπο ανεξάρτητο. Στη δε παρ.3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζηµίας. Στην παρ.4 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανοµίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψιν η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως: α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητάς της, β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της, γ) ο χρόνος παροχής της, δ) η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στο ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας ( ). Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

12 Προϋποθέσεις για τη θεµελίωση ευθύνης σε βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει του εν λόγω άρθρου, είναι: 1) παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα πλαίσια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, 2) παράνοµη πράξη ή παράλειψη και υπαιτιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες κατά την παροχή υπηρεσίας, η οποία υπαιτιότητα τεκµαίρεται, διότι εισάγεται νόθος αντικειµενική ευθύνη και ο παρέχων έχει το βάρος της απόδειξης της έλλειψής της. Η παράνοµη συµπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται µε το πραγµατικό περιεχόµενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά µε την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεµιτά δικαιούται να αναµένει ο καταναλωτής, καθώς και µε την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης του στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι µε την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε κατά το νόµο ή την καλή πίστη κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και µπορούσε να λάβει µέσα στη σφαίρα επιρροής του κάτω από οµαλές προβλέψιµες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιµοποιούµενες από τον καταναλωτή, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα του τελευταίου και ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το προστατεύσιµο δικαίωµα. (βλ. ΠολΠρΘεσσαλ. 4481/2009, ΝΟΜΟΣ). Ως ευλόγως δε προσδοκώµενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναµένει θεµιτώς ο µέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήµη και την τέχνη του. Υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων θα µπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώµενης ασφάλειας και εποµένως, παράνοµη και υπαίτια παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωµατική), είναι κι εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης µε την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» (βλ. Γ. έλλιο, Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες, ΑΡΜ 2004, σελ. 189, Γ.Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ 2001, σελ. 17). Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 8 του Ν.2251/1994 περιέχει ειδικότερο κανόνα έναντι των γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, ο οποίος εντασσόµενος στο γενικότερο σύστηµα θεµελιώσεως αστικής ευθύνης, διαµορφώνει την ενοχή που καταλαµβάνεται από αυτόν κατά τρόπο, ώστε κύριο χαρακτηριστικό της να είναι η αποµάκρυνση από την αρχή της υποκειµενικής ευθύνης µέσω της αντιστροφής του σχετικού βάρους αποδείξεως. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.4 Ν.2251/1994, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 10 παρ.3 Ν.3587/2007, η αντιστροφή αυτή του αποδεικτικού βάρους επεκτείνεται αναγκαίως και στο µέγεθος της παρανοµίας, διότι παραλλήλως των εννοιολογικών διακρίσεων µεταξύ αυτής και του πταίσµατος που δεν αµφισβητούνται και εξακολουθούν να υφίστανται, η προσέγγιση των σχετικών όρων θεµελιώσεως της ευθύνης από την οπτική της αµέλειας επιδρά στην συγκρότηση του περιεχοµένου της τελευταίας κατά τρόπο, ώστε µέσω της χρήσεως της συγκεκριµένης έννοιας να αποτυπώνεται και η εκδήλωση µιας µορφής παράνοµης συµπεριφοράς (βλ. ΑΠ 1227/2007, Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό ίκαιο, Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

13 Γενικό Μέρος, έκδ. 1999, σελ , Ι.Καράκωστα σηµ. σε ΕφΑθ 4495/2002, ΕΕ 2004, σελ ). Εξαιτίας της διαλαµβανόµενης στον προαναφερόµενο κανόνα κατανοµής βάρους αποδείξεως, στην περίπτωση που η ευθύνη του υπόχρεου αποζηµιώσεως θεµελιώνεται στην συγκεκριµένη ρύθµιση, ο δικαιούχος επιβάλλεται να αποδεικνύει τη ζηµία, την παροχή των υπηρεσιών προς τον ίδιο και τον υφιστάµενο µεταξύ τους αιτιώδη σύνδεσµο, ενώ ο οφειλέτης την εκ µέρους του έλλειψη εκδηλώσεως παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς, την έλλειψη συνδροµής αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της τελευταίας και της ζηµίας ή την εµφάνιση κάποιου λόγου άρσεως ή µειώσεως της ευθύνης του (βλ. Ι.Καράκωστα, Προστασία του καταναλωτή, έκδ.1997, σελ.137 επ., Θ.Κατσά, σε ίκαιο προστασίας καταναλωτών ΙΙ, εκδ.σάκκουλα, 2008, σελ.1358 επ.). Στην υπό κρίση συνεπώς υπόθεση και µε βάση τη διατύπωση του άρθρου 8 του Ν.2251/1994, ο νόµιµος λόγος ευθύνης µίας ΕΠΕΥ, όπως εν προκειµένω αποτελεί και η καταγγελλόµενη εταιρία, συνίσταται στην παράνοµη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η προαναφερθείσα πληµµελής συµπεριφορά της καταγγελλόµενης εταιρίας συνιστά, εν προκειµένω, παράβαση της ευλόγως προσδοκωµένης ασφαλείας στο πλαίσιο της σχέσης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, η καταγγελλόµενη εταιρία παραβίασε εν προκειµένω τους κανόνες της επιστήµης και τις ιδιαίτερα αυξηµένες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας που επιβάλλονται σε αυτήν λόγω της ιδιαίτερης επαγγελµατικής και εµπιστευτικής τους ιδιότητας και των αυξηµένων κινδύνων που συνεπάγεται η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών για την περιουσία των πελατών της, όπως αυτές προβλέπονται από την καλή πίστη (ΑΚ 288) και τους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (άρθρα 25 επ. Ν.3606/2007). Η ασυµβατότητα της συµπεριφοράς της καταγγελλόµενης εταιρίας µε το επίπεδο της ευλόγως προσδοκωµένης ασφαλείας προκύπτει µε σαφήνεια, εφόσον ιδωθεί υπό το πρίσµα των ειδικοτέρων κριτηρίων που θέτει σχετικώς το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.2251/1994, ήτοι: α) της φύσεως και του αντικειµένου της υπηρεσίας της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, ιδίως της αυξηµένης επικινδυνότητάς της για την περιουσία του καταγγέλλοντος που δηµιουργείται στην αγορά παραγώγων όπου ο βαθµός επιµέλειας που οφείλει η ΕΠΕΥ να επιδείξει είναι αυξηµένος, µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται ακόµη αυστηρότερη προσήλωση αυτής στην πιστή τήρηση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων κατά την παροχή της συγκεκριµένης επενδυτικής υπηρεσίας (βλ. σχετικά Θ.Κατσά, όπ.π., σελ.1369) β) της εξωτερικής µορφής της επενδυτικής υπηρεσίας δηλ. της εν γένει παρουσιάσεως της υπηρεσίας από την εταιρία και, ιδίως, η διαβεβαίωση περί της ασφάλειας της παρεχοµένης υπηρεσίας χωρίς να τηρήσει η εταιρία την υποχρέωσή της να ενηµερώσει πλήρως τον επενδυτή για τους όρους της σχετικής συµφωνίας κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, όπου στην προκειµένη περίπτωση ουδέποτε υπογράφει, γ) της ελευθερίας δράσεως που καταλείπεται στον ζηµιωθέντα καταγγέλλοντα καταναλωτή κατά την παροχή των συγκεκριµένων επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία είναι πολύ περιορισµένη λόγω της παραπληροφόρησής του για την πραγµατική του θέση που λάµβανε από τον προστηθέντα της εταιρίας, κ. Π. Ως προς τη σχέση δε αιτιώδους συνάφειας µεταξύ των παρεχοµένων υπηρεσιών από την καταγγελλόµενη εταιρία και του προστηθέντος της µε την επελθούσα περιουσιακή ζηµία του καταγγέλλοντος, διαπιστώνεται ότι οι παράνοµες πράξεις του Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

14 προστηθέντος υπαλλήλου της καταγγελλόµενης εταιρίας και οι παραλείψεις της τελευταίας, όπως εκτέθηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω βάσει των κανονιστικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την παροχή υπηρεσιών της προς τον καταγγέλλοντα, συνδέονται προφανώς αιτιωδώς µε την περιουσιακή ζηµία του καταγγέλλοντος (ποσά που εισπράχθηκαν από τον κ. Π για λογαριασµό του καταγγέλλοντος αλλά δεν αποδόθηκαν στον τελευταίο), διότι χωρίς τις σχετικές ενέργειες της καταγγελλόµενης εταιρίας (παραλείψεις) και του προστηθέντος της (παράνοµες πράξεις), δεν θα είχε υποστεί ο καταγγέλλων κατά λογική αιτιότητα τη σχετική περιουσιακή ζηµία. 7. Από τα παραπάνω προκύπτει συρροή γενικής αδικοπρακτικής ευθύνης µε την ειδική αδικοπρακτική ευθύνη του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.2251/1994 εις βάρος της καταγγελλόµενης εταιρίας. Συνεπώς, η καταγγελλόµενη εταιρία ευθύνεται για παράνοµες πράξεις του προστηθέντα υπαλλήλου της και για παραλείψεις δικές της, βάσει των άρθρων 914, 919, 922 ΑΚ και 8 παρ.1 του Ν.2251/1994 για την περιουσιακή ζηµία που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια κατά την παροχή των υπηρεσιών της έναντι του καταγγέλλοντα. Γ. Σύσταση Ενόψει των ανωτέρω, µε σκοπό τη συµβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή»: Ι. Απευθύνει σύσταση προς τη ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ να προβεί σε αποκατάσταση της περιουσιακής ζηµίας του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ και να επιστρέψει στον καταγγέλλοντα κατ ελάχιστον τα ποσά που εισπράχθηκαν από τον προστηθέντα υπάλληλό της κ. Π για λογαριασµό του καταγγέλλοντος και δεν αποδόθηκαν στον τελευταίο, ως αποζηµίωσή του βάσει των άρθρων 914, 919, 922 ΑΚ και 8 παρ.1 του Ν.2251/1994. ΙΙ. Καλεί την ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ και τον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ να του γνωστοποιήσουν εγγράφως µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχονται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙΙ. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ:

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. :10329 ΠΡΟΣ: 1. HSBC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :3700 ΠΡΟΣ: 1. E.F.G. EUROBANK- ERGASIAS Δ/νση Σχέσεων με τους Πελάτες Όθωνος 8 105 57 Αθήνα 2. ****** ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :6693

Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :6693 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :6693 ΠΡΟΣ: 1. HSBC Bank plc. Λ. Μεσογείων 109-111 115 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ηλεκτρον. /νση: Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 4947 ΠΡΟΣ: 1. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4 152 33 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8283/27-12-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα