Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων που διαχειρίζονται. 2. Αντικείµενο συναλλαγών στις χρηµατιστηριακές αγορές εµπορευµάτων είναι εµπορεύµατα τα οποία δεν εµπίπτουν στην έννοια των χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195). Ως εµπορεύµατα νοούνται, για τις ανάγκες του παρόντος, αγαθά ανταλλάξιµα µεταξύ τους και δυνάµενα να παραδοθούν, περιλαµβανοµένων των µετάλλων και των κραµάτων τους, των γεωργικών προϊόντων και της ενέργειας, ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 3. Στις χρηµατιστηριακές αγορές ενέργειας αντικείµενο συναλλαγών είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής εφόσον δε συνιστούν χρηµατοπιστωτικά µέσα. Το χρηµατιστήριο ορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις για τον καθορισµό των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής λαµβανοµένων υπόψη των όρων του άρθρου 2 παρ. 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L326/1/ ) και των χαρακτηριστικών των αγορών που διαχειρίζεται. 1. Κάθε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων δύναται να διαχειρίζεται µία ή και περισσότερες χρηµατιστηριακές αγορές εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 2. Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που τυγχάνουν εφαρµογής προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας. Άρθρο 2 Χρηµατιστήρια εµπορευµάτων 1. Επιτρέπεται η λειτουργία χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων µετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1-8 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195). Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω άδεια χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η πλήρωση των όρων των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1-8 του ν. 3606/2007 τεκµαίρεται εφόσον το πρόσωπο που αιτείται την κατά περίπτωση άδεια είναι διαχειριστής αγοράς του ν. 3606/ Τα χρηµατιστήρια ενέργειας δεν επιτρέπεται να ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (η) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) ή να ενεργούν ως διαχειριστές ενεργειακών συστηµάτων, όπως κατά περίπτωση ορίζονται µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου.

2 3. Απαγορεύεται σε πρόσωπο, που ασκεί ενεργειακή δραστηριότητα ή ενεργεί ως διαχειριστής ενεργειακού συστήµατος κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2, να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Η κατά παράβαση του προηγουµένου εδαφίου απόκτηση µετοχών είναι απολύτως άκυρη. 4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας λειτουργίας χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων των όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση της καταλληλότητας, των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των προσώπων που πραγµατικά διευθύνουν τη δραστηριότητά του, των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση του χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων ή/και των κατά περίπτωση χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων, που διαχειρίζεται, και των µετόχων του, ως και κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια. Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων εάν: (α) το χρηµατιστήριο δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός δώδεκα (12) µηνών από τη χορήγησή της, παραιτηθεί ρητώς απ' αυτήν ή η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων δεν έχει λειτουργήσει για συνεχόµενο διάστηµα έξι (6) µηνών, (β) η άδεια λειτουργίας αποκτήθηκε µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο παράνοµο τρόπο, (γ) το χρηµατιστήριο δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, (δ) το χρηµατιστήριο έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις του νόµου αυτού. Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω απόφαση της ανάκλησης λαµβάνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Άρθρο 3 Χρηµατιστηριακές αγορές εµπορευµάτων 3. Επιτρέπεται η λειτουργία χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων µετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εποµένων παραγράφων. Προκειµένου για τις χρηµατιστηριακές αγορές ενέργειας η παραπάνω άδεια χορηγείται µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). 4. Ως προς τη λειτουργία των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1-8, 47 και 48Α παρ. 1 έως 5 του ν. 3606/ Η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων πρέπει να διαθέτει Κανονισµό λειτουργίας µε τον οποίο να ρυθµίζονται ιδίως θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των µελών της σχετικής αγοράς, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των εµπορευµάτων, οι κανόνες πρόσβασης στη σχετική αγορά, οι κανόνες για την εισαγωγή των εµπορευµάτων για διαπραγµάτευση, οι κανόνες διαπραγµάτευσης, καθώς και οι

3 κανόνες σχετικά µε την αναστολή της διαπραγµάτευσης και τη διαγραφή των εµπορευµάτων απ αυτήν, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρων, 4, 5, 7 και Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 4, 5, 7 και 8. Ταυτόχρονα µε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει τον Κανονισµό της σχετικής αγοράς ως προς τη νοµιµότητά του. Προκειµένου για τις χρηµατιστηριακές αγορές ενέργειας η παραπάνω έγκριση χορηγείται µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Κατά τον ίδιο τρόπο, εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισµού. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισµός και οι τροποποιήσεις του δεσµεύουν, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα µέλη της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων και γενικά τα πρόσωπα στα οποία αφορά ο Κανονισµός. 7. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόµενο του Κανονισµού λειτουργίας της σχετικής αγοράς και να καθορίζεται η διαδικασία δηµοσιοποίησής του. Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που χορήγησε σε χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων εάν: (α) το χρηµατιστήριο που τη διαχειρίζεται δεν έχει κάνει χρήση της εντός δώδεκα (12) µηνών από τη χορήγησή της, παραιτηθεί ρητώς απ' αυτήν ή η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων δεν έχει λειτουργήσει κατά τους προηγούµενους έξι (6) µήνες, (β) η άδεια λειτουργίας αποκτήθηκε µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο παράνοµο τρόπο, (γ) η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, (δ) το χρηµατιστήριο κατά τη διαχείριση της σχετικής αγοράς έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων του νόµου αυτού, (ε) ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του χρηµατιστηρίου που τη διαχειρίζεται. Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω απόφαση της ανάκλησης λαµβάνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Άρθρο 4 Εισαγωγή εµπορευµάτων προς διαπραγµάτευση 1. Ο Κανονισµός της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων περιλαµβάνει σαφείς και διαφανείς κανόνες για την εισαγωγή εµπορευµάτων προς διαπραγµάτευση, λαµβανοµένης υπόψη της ειδικότερης φύσης των εµπορευµάτων. 2. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ιδίως ότι τα εµπορεύµατα που εισάγονται προς διαπραγµάτευση είναι δεκτικά δίκαιης, οµαλής και αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης.

4 3. Για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2 τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων οφείλουν να συνεργάζονται µε τους φορείς της αγοράς που είναι κατά περίπτωση αρµόδιοι για την εµπορία και τη λειτουργία των εµπορευµάτων που εισάγονται προς διαπραγµάτευση και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την εύρυθµη διεξαγωγή των συναλλαγών επ αυτών. 4. Ο Κανονισµός της χρηµατιστηριακής αγοράς ενέργειας περιλαµβάνει επίσης ρυθµίσεις για τον έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήµατα του εάν τα εµπορεύµατα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη σχετική χρηµατιστηριακή αγορά πληρούν τους όρους εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µελών της σε πληροφορίες σχετικές µε τα εµπορεύµατα ιδίως όταν αυτές απαιτείται να δηµοσιοποιούνται κατά την κείµενη νοµοθεσία. 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θέτει ειδικούς όρους εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των εµπορευµάτων συνεκτιµώντας τους όρους και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, τις γενικότερες συνθήκες των αγορών και τους εγγενείς κινδύνους. Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. Άρθρο 5 Πρόσβαση στη χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων 1. Ο Κανονισµός της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων περιλαµβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων ή την ιδιότητα του µέλους της. 2. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα µέλη της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων που απορρέουν από: (α) τη διενέργεια των συναλλαγών (β) τα επαγγελµατικά πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συµµορφώνεται το προσωπικό των µελών της οργανωµένης αγοράς, (γ) τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών που διενεργούνται στη χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων, (δ) τους όρους που ισχύουν για τις κατά περίπτωση ιδιότητες µέλους σε σχέση ιδίως µε το αν τα µέλη είναι επαγγελµατίες του τοµέα των εµπορευµάτων ή ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την παρ Η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων µπορεί να δέχεται ως µέλη πρόσωπα που κατ επάγγελµα ασκούν δραστηριότητες παραγωγής, εµπορίας ή προώθησης των εµπορευµάτων, τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση στη σχετική χρηµατιστηριακή αγορά, ή άλλες σχετιζόµενες µε τα εν λόγω εµπορεύµατα δραστηριότητες και υπηρεσίες (επαγγελµατίες του τοµέα των εµπορευµάτων). Μέλη της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων δύνανται επίσης να είναι ΕΠΕΥ του ν. 3606/2007 και πιστωτικά ιδρύµατα του ν. 3601/2007 και να διεξάγουν συναλλαγές µέσω αυτής για λογαριασµό πελατών τους ή για ίδιο λογαριασµό, εφόσον οι κατά περίπτωση άδειες που διαθέτουν για τη διεξαγωγή συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα σχετίζονται µε τα εµπορεύµατα που είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση στη σχετική αγορά.

5 4. Η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων µπορεί να δέχεται ως µέλη της τα πρόσωπα της παρ. 3 εφόσον διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανότητας, επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας και επάρκειας και εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαρκείς οργανωτικές ρυθµίσεις και επαρκή µέσα για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, λαµβανοµένων υπόψη των διάφορων χρηµατοοικονοµικών ρυθµίσεων που τυχόν επιβάλλει η χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων για να εγγυάται τον προσήκοντα διακανονισµό των συναλλαγών. 5. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους σχετικές µε τη διεξαγωγή χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί εµπορευµάτων σύµφωνα µε την παρ. 3 οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόµου. Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων ή την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους της πρέπει να προβλέπουν την άµεση ή την εξ αποστάσεως συµµετοχή των µελών, εφόσον οι διαδικασίες και τα συστήµατα διαπραγµάτευσης της αγοράς δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία για τη διενέργεια συναλλαγών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να θέτει ειδικούς όρους και προϋποθέσεις αναφορικά µε την εξ αποστάσεως συµµετοχή των µελών της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων συνεκτιµώντας τα κατά περίπτωση εµπορεύµατα και τις ειδικότερες συνθήκες αγοράς και εποπτείας. Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας η παραπάνω απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 6. Ως προς κάθε χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων που διαχειρίζεται, το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων οφείλει να ανακοινώνει τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον κατάλογο των µελών της. Άρθρο 6 Κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς των µελών της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων έναντι πελατών τους 1. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων οφείλουν να ενεργούν κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες τους, σχετιζόµενων µε τη διεξαγωγή συναλλαγών στη σχετική αγορά, µε αµεροληψία, εντιµότητα και επαγγελµατισµό ώστε να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των πελατών τους. 2. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα ως µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες. 3. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων παρέχουν στους πελάτες ή στους δυνητικούς πελάτες κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή µορφή, ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους των υπηρεσιών που τους παρέχουν σε σχέση µε τη διεξαγωγή χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί εµπορευµάτων.

6 4. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνουν, κατά τη διεξαγωγή συναλλαγών για λογαριασµό πελατών τους σε χρηµατιστηριακή αγορά εµπορευµάτων, το βέλτιστο αποτέλεσµα για τους πελάτες τους, λαµβάνοντας υπόψη την τιµή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισµού, τον όγκο, τη φύση και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα αφορά τη διεξαγωγή των σχετικών συναλλαγών. Οι ΕΠΕΥ και τα και πιστωτικά ιδρύµατα καταρτίζουν και εφαρµόζουν αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προηγουµένου εδαφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη, η ΕΠΕΥ εκτελεί την εντολή σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες. 5. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων εφαρµόζουν διαδικασίες και µηχανισµούς που διασφαλίζουν την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών σε σχέση µε τις εντολές άλλων πελατών ή µε τα συµφέροντα της ΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων των επενδύσεων της ΕΠΕΥ και του πιστωτικού ιδρύµατος σε χρηµατοπιστωτικά µέσα του ν. 3606/2007, σχετιζόµενα µε τα εισηγµένα εµπορεύµατα ως προς τα οποία διεξάγουν χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Οι εν λόγω διαδικασίες και µηχανισµοί επιτρέπουν την εκτέλεση συγκρίσιµων εντολών πελατών µε χρονική προτεραιότητα ανάλογα µε το χρόνο λήψης κάθε εντολής από την ΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα. 6. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων τηρούν αρχείο µε τα έγγραφα και τις συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ του πελάτη και της ΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύµατος, τα οποία αναφέρουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους η ΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών µπορούν να ορίζονται µε αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νοµικά κείµενα. 7. Οι ΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων παρέχουν σε κάθε πελάτη εγγράφως επαρκή ενηµέρωση σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Στην ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνεται, όπου συντρέχει περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασµό του και των υπηρεσιών που του παρέχονται. 8. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ως µελών χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων, των προηγουµένων παραγράφων. Άρθρο 7 Αναστολή διαπραγµάτευσης και διαγραφή εµπορευµάτων 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 για τη διακοπή, την αναστολή και διαγραφή εµπορευµάτων εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά, το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων µπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη διαπραγµάτευση ή να διαγράψει εµπόρευµα από τη διαπραγµάτευση το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες της χρηµατιστηριακής αγοράς εµπορευµάτων, εκτός εάν το µέτρο αυτό ενδέχεται να βλάψει σηµαντικά την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς ή τα συµφέροντα του γενικότερου πελατειακού κοινού της αγοράς. Το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων

7 δηµοσιοποιεί αµέσως την απόφασή του για τη διακοπή ή την αναστολή διαπραγµάτευσης ή τη διαγραφή εµπορεύµατος και την κοινοποιεί ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει τους φορείς της αγοράς που είναι κατά περίπτωση αρµόδιοι για την εποπτεία, την εµπορία και την εν γένει λειτουργία των σχετικών εµπορευµάτων. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει να ζητήσει την αναστολή διαπραγµάτευσης ή αποφασίζει τη διαγραφή εµπορεύµατος από τη χρηµατιστηριακή αγορά στην οποία είναι εισηγµένο, δηµοσιοποιεί αµέσως την απόφασή της αυτή και ενηµερώνει σχετικά τους φορείς της αγοράς που είναι κατά περίπτωση αρµόδιοι για την εποπτεία, την εµπορία και την εν γένει λειτουργία των σχετικών εµπορευµάτων. Άρθρο 8 Ειδικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα χρηµατιστήρια και τις χρηµατιστηριακές αγορές ενέργειας Με απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ιδίως αναφορικά µε: α) τον τρόπο, τη διαδικασία και τους όρους συνεργασίας µεταξύ του χρηµατιστηρίου ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων διαχειριστών συστήµατος ενέργειας του ν. 4001/2011, της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211/ , σελ. 55) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211/ , σελ. 94), για την οµαλή εξυπηρέτηση της αγοράς ενέργειας σε συνάρτηση µε τις συναλλαγές που διενεργούνται στην οικεία χρηµατιστηριακή αγορά. β) τις ειδικότερες λειτουργίες της χρηµατιστηριακής αγοράς φυσικού αερίου µε αντικείµενο συναλλαγές φυσικού αερίου µε φυσική παράδοση, περιλαµβανοµένων ενδεικτικώς του χρόνου έναρξης λειτουργίας της, του πλαισίου διενέργειας, του είδους και της φύσης των συναλλαγών και του γενικότερου οργανωτικού πλαισίου της οικείας αγοράς, γ) τις ειδικότερες λειτουργίες της χρηµατιστηριακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεικτικώς σε σχέση µε τον ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό, τον υπολογισµό της οριακής τιµής συστήµατος και τις ειδικότερες ρυθµίσεις που υιοθετούνται για την εκκαθάριση των συναλλαγών και τη διευθέτηση του ηµερήσιου ενεργειακού προγραµµατισµού σε συνεργασία µε το ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, του Ε ΗΕ και κάθε άλλο εν δυνάµει διαχειριστή συστήµατος ενέργειας, την τήρηση µητρώου συµµετεχόντων στη σχετική αγορά, τους όρους τους οποίους το χρηµατιστήριο ενέργειας ή σύστηµα εκκαθάρισης ή διακανονισµού ή κεντρικού αντισυµβαλλοµένου του άρθρου 9 θα εφαρµόζει για τη διενέργεια συναλλαγών ή τη σύναψη συµβάσεων µε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 ή και τις τυχόν παρεκκλίσεις σε σχέση µε

8 την εφαρµογή του άρθρου αυτού, τις εν γένει δράσεις που δύναται να αναπτύσσει το χρηµατιστήριο ενέργειας συµµετέχοντας σε ενώσεις, οργανώσεις και εταιρίες µε άλλους λειτουργούς αγοράς και χρηµατιστήρια στο πλαίσιο της ενωσιακής νοµοθεσίας για τη δηµιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατ εφαρµογή και των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (ΕΕ L 211/ σελ. 15) ως και δ) κάθε άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια. Άρθρο 9 Εκκαθάριση και διακανονισµός 1. Επιτρέπεται η λειτουργία συστήµατος εκκαθάρισης, διακανονισµού και κεντρικού αντισυµβαλλοµένου από διαχειριστή συστήµατος του ν. 3606/2007 για την εκκαθάριση και το διακανονισµό χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί εµπορευµάτων, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τηρουµένων όπου συντρέχει περίπτωση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201/ σελ. 1). Προκειµένου για την εκκαθάριση και το διακανονισµό χρηµατιστηριακών συναλλαγών ενέργειας, η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας συστήµατος της παρ. 1. Προκειµένου για την εκκαθάριση και το διακανονισµό χρηµατιστηριακών συναλλαγών ενέργειας, η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 3. Στα συστήµατα της παρ. 1 και στους διαχειριστές τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 72 έως 82 του ν. 3606/2007 τηρουµένων όπου συντρέχει περίπτωση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου οι ασφάλειες του άρθρου 77 του ν. 3606/2007 που παρέχονται σε σχέση µε σύστηµα της παρ. 1 για την κάλυψη υποχρεώσεων εκκαθάρισης ή διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί εµπορευµάτων νοούνται ως χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες των άρθρων 1επ. του ν. 3301/2004 και τα συστήµατα της παρ. 1 νοούνται ως συστήµατα των άρθρων 1επ. του ν. 2789/2000. Άρθρο 10 Εποπτεία Αρµοδιότητες Κυρώσεις 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 9 του παρόντος νόµου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 59 του ν. 3606/2007.

9 2. Για την αποτελεσµατική άσκηση της εποπτείας της σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τους φορείς και τις αρχές που είναι κατά περίπτωση αρµόδιες για την εποπτεία, την εµπορία και την εν γένει λειτουργία των εµπορευµάτων που εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε χρηµατιστηριακές αγορές εµπορευµάτων κατά τους όρους του παρόντος νόµου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασµό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι εντεταλµένοι σε αυτήν ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες υποχρεούνται στην τήρηση επαγγελµατικού απορρήτου ως προς την εφαρµογή και εποπτεία των διατάξεων του παρόντος, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 και 64 του ν. 3606/ Προκειµένου για τα χρηµατιστήρια ενέργειας ισχύουν ειδικότερα τα εξής: α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως προς κάθε θέµα που αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου αλλά και αυτών του ν. 4001/2011 και του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 προς διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των ενεργειακών αγορών, καταρτίζοντας µε αυτή όπου κρίνεται αναγκαίο µνηµόνια συνεργασίας για την αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και τον εν γένει συντονισµό της εποπτείας, περιλαµβανοµένης της επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία των περί χειραγώγησης διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011 σε σχέση µε τις συναλλαγές που διενεργούνται στις χρηµατιστηριακές αγορές ενέργειας σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου. γ) Τα πάσης φύσεως απόρρητα που διέπουν την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως του ν. 4001/2011 και του Κανονισµού (ΕΕ) 1227/2011, αίρονται έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση από αυτή των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Αντιστοίχως, τα πάσης φύσεως απόρρητα που διέπουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση της σε σχέση µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, αίρονται έναντι της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την άσκηση απ αυτή των αρµοδιοτήτων της κατά την κείµενη νοµοθεσία. 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του νόµου αυτού, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους, ύψους µέχρι 3 εκατοµµύρια ευρώ εφαρµοζοµένου του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιµο µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ σε περίπτωση µη συνεργασίας σε µία έρευνα που καλύπτεται από το προηγούµενο εδάφιο. Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 εφαρµόζεται ως προς τα µέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή. Άρθρο 11 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ του ν. 4001/2011

10 1. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ του ν. 4001/2011 δύναται, ύστερα από έγκριση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), να µεταβιβάζει µερικώς ή ολικώς σε χρηµατιστήριο ενέργειας, που συστήνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, τις αρµοδιότητές της ως λειτουργού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ δύναται ταυτόχρονα µε τη χορήγηση της έγκρισης να θέτει ειδικούς όρους για την εν λόγω µεταβίβαση, να ορίζει ειδικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και να ρυθµίζει κάθε σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια ως προς την περαιτέρω λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 2. Προκειµένου για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 1 η ΡΑΕ συνεργάζεται µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαπίστωση της επάρκειας και καταλληλότητας του χρηµατιστηρίου ενέργειας κατά τους όρους του παρόντος προς το οποίο πρόκειται να λάβει χώρα η σχετική µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 3. [ Προσθήκη τυχόν τροποποιήσεων του ν. 4001/2011 ]. Άρθρο 12 Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και πρόσβαση σε πλειστηριασµούς επί δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 1. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα, αντίστοιχα, µπορούν να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες των περ. (α), (β) και (γ) της παρ. 1 και την παρεπόµενη υπηρεσία της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 και σε δικαιώµατα εκποµπής, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/91/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L σ. 32), την υπ αριθµ /2632/2004 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης-Οικονοµίας και Οικονοµικών-Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων «Σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/91/ΕΚ του Συµβουλίου» (Β 1931/ ) και τον Κανονισµό (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής για το χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου κατ εφαρµογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύουν. 2. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα, αντίστοιχα, µπορούν να υποβάλλουν απευθείας προσφορές σε πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπής, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό

11 πελατών τους, συµµετέχοντας ως επιλέξιµα πρόσωπα σε χώρους πλειστηριασµών, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και επ. του Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής, και εξ αποστάσεως. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας η ΑΕΠΕΥ και το πιστωτικό ίδρυµα απαιτείται να έχουν λάβει άδεια, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών των περ. (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 του Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής. 3. Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 και 2 σε δικαιώµατα εκποµπής µπορούν να παρέχονται από τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα µόνο σε επιλέξιµα πρόσωπα κατά την έννοια των άρθρων 15 και επ. του Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής. 4. Οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε δικαιώµατα εκποµπής οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 25 έως 30 του ν. 3606/2007, καθώς και µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 59 του Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής όταν υποβάλλουν προσφορές σε πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπής µε βάση τους όρους του εν λόγω Κανονισµού. Για την εποπτεία της εφαρµογής από τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύµατα των διατάξεων των άρθρων 25 έως 30 του ν. 3606/2007 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 59 του Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2010 της Επιτροπής αρµόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 5. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 59, και 60 έως 64 του ν. 3606/ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλεί τις άδειες των παρ. 1 και 2 που έχει χορηγήσει σε ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυµα αντίστοιχα εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3606/ Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή µε πράξη του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας παροχής των υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 2 σε ΑΕΠΕΥ και σε πιστωτικά ιδρύµατα αντίστοιχα, ως και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4031, 9/9/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4031, 9/9/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L. 184,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες Φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες Γενικά I. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι i. Νόμος 3606/2007 Άρθρο 1 - Σκοπός Σκοπός του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/530/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/530/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/530/19.11.2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού. Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Trading systems after the adoption of Directive 2004/39/EC

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 - 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3152 (ΦΕΚ152/Α /19.6.2003) Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2014 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 Άρθρο 1 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» (EE L 326/1 της

ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» (EE L 326/1 της ΝΟΜΟΣ ΧΧΧΧ Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994) Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

DRAFT ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ DRAFT1 22.5.2006 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα νόµο σκοπείται η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα