Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):"

Transcript

1 Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και 18 συνολικά μαθήματα, η διάρκεια και το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής: 1 η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα management και διοίκησης λειτουργιών 1. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (8 Περιγραφή μαθήματος: Ο ρόλος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σχεδιασμός ζήτησης και προσφοράς σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Εφαρμογές και μαθηματική προτυποποίηση. Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα προβλημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, το πρόβλημα της συσκευασίας κουτιών. Μεταφορές και διανομή προϊόντων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σχεδιασμός δικτύου διανομής. Κανάλια διανομής. Σχεδιασμός δρομολογίων. Προβλήματα επιλογής στόλου και μεγέθους οχημάτων. Προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων. Παραλλαγές προβλημάτων διανομής προϊόντων (χρονικά παράθυρα, πολλαπλά προϊόντα, ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, προβλήματα ταυτόχρονης διανομής και παραλαβής προϊόντων). Προβλήματα προγραμματισμού οχημάτων. Προβλήματα προγραμματισμού πλοίων. Προβλήματα δρομολόγησης αποθεμάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. (Απλής περιόδου πρόβλημα δρομολόγησης αποθεμάτων, πολλαπλών περιόδων πρόβλημα δρομολόγησης αποθεμάτων) Προβλήματα χωροθέτησης αποθηκών. Επιλογή τοποθεσίας πώλησης. Προβλήματα επικάλυψης συνόλου. Προβλήματα p-κέντρων και p-μέσων. Προβλήματα εγκατάστασης μίας ή πολλαπλών αποθηκών. Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο ρόλος του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Μελέτες περιπτώσεων πραγματικών προβλημάτων (Μοντελοποίηση, ανάπτυξη, μέθοδος επίλυσης). 2. Ειδικά θέματα πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων αποφάσεων και ηλεκτρονικού επιχειρείν (8 Περιγραφή μαθήματος: Θεωρία Αποφάσεων. Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων. Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων και ιαπραγματεύσεων. Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια. Θεωρία της κοινωνικής επιλογής. ομημένη Μοντελοποίηση και Συστήματα ιαχείρισης Βάσεων Μοντέλων. Συνεργασία και ιαπραγματεύσεις Επιχειρηματολογία. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων - ιαπραγμάτευση. Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων. Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων. Συστήματα

2 Data Warehouses & On Line Analytical Processing. Συστήματα ιαχείρισης ιαδικασιών, Συστήματα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs), CRM, κα., Επιχειρηματική Ευφυΐα και ιαχείριση Γνώσης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ανάλυση συμπεριφοράς & μοντελοποίηση καταναλωτή. Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και ανταγωνισμός ιστοσελίδων-ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Συστήματα συστάσεων. Πράκτορες Συστάσεων. Προσαρμοστικοί Πράκτορες. Εξατομικευμένο μάρκετινγκ, σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, κ.α. 3. Κοστολόγηση με βάση τις διεργασίες (Activity Beased Costing - ABC) (8 Περιγραφή μαθήματος: Τεχνικές προσδιορισμού επιχειρησιακών διεργασιών. Τεχνικές κατανομής του κόστους λειτουργίας στις επιχειρησιακές διεργασίες (μέθοδος ABC). ιαφοροποίηση από τις κλασικές μεθόδους κατανομής του κόστους. Παραδείγματα εφαρμογής μέσα από πραγματικές περιπτώσεις. Σύνδεση της ABC με την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 4. Σύγχρονες προσεγγίσεις και πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (8 Περιγραφή μαθήματος: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, Εταιρική κοινωνική ευθύνη και σχετικά πρότυπα πιστοποίησης, Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Εισαγωγή στα μοντέλα αυτοαξιολόγησης επιχειρήσεων και οργανισμών, Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας EFQM, Βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge, Βραβείο ποιότητας Deming, Βαρόμετρα και δείκτες ικανοποίησης πελατών (Sveriges Kundbarometer, ACSI, German Customer Barometer). 5. Νέες τεχνολογίες και βιομηχανική οργάνωση (10 Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα εστιάζεται σε θέματα επενδύσεων/r&d σε νέες τεχνολογίες: μείωσης κόστους παραγωγής, διαφοροποίησης προϊόντος ή/και βελτίωσης της ποιότητας/διαχείρισης/marketing, και τα αποτελέσματα που αυτές επιφέρουν στην βιομηχανική οργάνωση/δομή των κλάδων και την κοινωνική ευημερία, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 6. Η λιτή επιχείρηση (8 Περιγραφή μαθήματος: H λιτή επιχείρηση ως μονόδρομος για τη βιωσιμότητα, Βασικές αρχές λιτής διαχείρισης, Βασικοί πυλώνες της λιτής διαχείρισης, Η μέθοδος της λιτής ροής (λιτή ροή στην παραγωγή, λιτή διαχείριση εφοδιαστικής), Λιτή ροή στις προμήθειες (ενιαία διαχείριση ζήτησης και εφοδιασμού, ευλύγιστα όρια ζήτησης), λιτή ροή στην αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών, Λιτή ροή στην κοστολόγηση, Η λιτή επιχείρηση στην Ελλάδα, Περιπτώσεις Μελέτης (2 εφαρμογές).

3 2 η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης 7. Χρηματοοικονομική διοίκηση και αγορές κεφαλαίου (8 Περιγραφή μαθήματος: Επιχειρηματικοί στόχοι ενός οικονομικού οργανισμού. Εξέλιξη της χρηματοοικονομικής διοίκησης, κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και ταμειακό αποτέλεσμα, χρηματοοικονομική ισορροπία της επιχείρησης, Αποδοτικότητα. Χρηματοοικονομική μόχλευση, Βιομηχανικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος της επιχείρησης, Ανάλυση νεκρού σημείου, Πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων. Βασικά Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Συστήματος, Πρωτογενείς και ευτερογενείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Μέθοδοι χρηματοδότησης (αυτοχρηματοδότηση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δάνεια, Leasing), Κόστος Κεφαλαίου, Μερισματική Πολιτική, Venture Capital. 8. ιαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (8 Περιγραφή μαθήματος: Ορισμός και κατηγορίες των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Πιστωτικός κίνδυνος, Κίνδυνος αγοράς, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση και αντιστάθμιση κινδύνων 9. Ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων (8 Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα αυτό θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά αναλύοντας έννοιες όπως: χρονική αξία του χρήματος, απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση, ράντες και ισοδύναμα επιτόκια. Στην συνέχεια θα γίνει αναφορά στις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων υπό βέβαιο και αβέβαιο μέλλον. Θα παρουσιασθούν διάφορες μέθοδοι όπως: το κριτήριο επανείσπραξης, ο μέσος βαθμός απόδοσης, το κριτήριο καθαρής παρούσας αξίας, ο δείκτης αποδοτικότητας και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. 10. Χρηματοοικονομική ανάλυση για διοικητικά στελέχη (10 Περιγραφή: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Εγχώρια και ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εφαρμογές για την λήψη διοικητικών αποφάσεων. 11. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων (10 Περιγραφή: Η έννοια της αποτελεσματικότητας (efficiency) και παραγωγικότητας (productivity) είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο που μια οικονομική μονάδα διαχειρίζεται τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει καθώς μετρά τυχόν σπατάλη των πόρων για μια δεδομένη τεχνολογία παραγωγής. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και υψηλό ανταγωνισμό, οι εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων προσφέρουν ένα συγκεκριμένο, ποσοτικό κριτήριο της παραγωγικής απόδοσης. Το κριτήριο αυτό παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση τόσο στα διοικητικά στελέχη, όσο και στους φορείς σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής στον εν λόγω κλάδο

4 δραστηριότητας. Οι προτεινόμενες διαλέξεις αποσκοπούν αρχικά στην παρουσίαση των εννοιών της τεχνολογίας παραγωγής και των συστατικών μερών της αποτελεσματικότητας (π.χ. τεχνική αποτελεσματικότατα, αποτελεσματικότητα μεγέθους, οικονομική αποτελεσματικότητα, κτλ). Στην συνέχεια θα παρουσιασθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνικές εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 3 η Ενότητα: Βιομηχανική διοίκηση και συστήματα παραγωγής 12. Μελέτη ανάπτυξη προϊόντων - Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες (8 Περιγραφή μαθήματος: Προσεγγίσεις στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων με έμφαση στη συνεργατική σχεδίαση, Τεχνολογίες υποστήριξης του σταδίου σχεδίασης/μελέτης με συστήματα CAD και Αντίστροφης Μηχανικής, Πρωτότυπα, είδη και εφαρμογές, από το φυσικό στο ψηφιακό και στη ταχεία πρωτοτυποποίηση. Προσεγγίσεις στην αξιολόγηση του σχεδίου προϊόντος - Σχεδίαση για Χ- υνατότητα με έμφαση σε σχεδίαση για συναρμολόγηση και σχεδίαση για το περιβάλλον. 13. Υπολογιστική μηχανική για την υποστήριξη μεθόδων παραγωγής (8 Περιγραφή μαθήματος: Οι μέθοδοι και τα εργαλεία της υπολογιστικής μηχανικής έχουν ωριμάσει αρκετά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό, την υποστήριξη και την βελτιστοποίηση σύνθετων μεθόδων παραγωγής. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου σεμιναρίου θα γίνει εισαγωγή σε εξελιγμένες μεθόδους υπολογιστικής μηχανικής, με έμφαση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για μη γραμμικά προβλήματα παραμορφώσιμων στερεών ή προβλημάτων συνδυασμένων πεδίων. Θα γίνει χρήση εργαλείων (προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή) υπολογιστικής μηχανικής που έχουν δυνατότητες συνεργασίας με διαδεδομένα σχεδιαστικά προγράμματα και δημιουργίας παραμετρικοποιημένων μοντέλων. Η θεωρία θα επιδειχθεί με τη βοήθεια κατάλληλων παραδειγμάτων, όπως προσομοίωση διαδικασίας πρέσσας, ψυχρής εξέλασης, χύτευσης, συναρμολόγησης κ.α. Θα αναφερθούν τέλος δυνατότητες βελτιστοποίησης της διαδικασίας ή των τελικών προϊόντων καθώς και συναφή προβλήματα ταυτοποίησης παραμέτρων (αντίστροφα προβλήματα). 14. Συστήματα αναμονής (8 Περιγραφή μαθήματος: Αλυσίδες Markov συνεχούς χρόνου. Συστήματα αναμονής τύπου γέννησης-θανάτου. Μαρκοβιανά συστήματα αναμονής. ίκτυα Jackson. Ουρές G/G/1. Εφαρμογές. 15. ιοίκηση αποθεμάτων (8 Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Απλά μοντέλα αποθεματικών συστημάτων. Συστήματα με χρονικά μεταβαλόμενη ζήτηση. Αποθεματικά συστήματα με πολλούς τύπους προϊόντων και διαφορετικές τοποθεσίες

5 αποθήκευσης. Συστήματα με στοχαστική ζήτηση. Συστήματα με στοχαστικούς χρόνους ικανοποίησης παραγγελιών. Συστήματα με πολλούς τύπους προϊόντων και στοχαστική ζήτηση. 16. Αειφόρος ανάπτυξη (8 Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της αειφορίας (ποιον αφορά, δυσκολίες επίτευξης, ορισμός). Εισαγωγή στην ασαφή λογική. είκτες αειφορίας (μερικά παραδείγματα, ανθρώπινη συνιστώσα, οικονομία, υγεία, εκπαίδευση, πολίτευμα, οικοσύστημα, αέρας, νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα). Ασαφής μέτρηση (ανάλυση, λήψη αποφάσεων). Εφαρμογές. 17. Σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία (8 Περιγραφή μαθήματος: Οχήματα, σκάφη και μηχανισμοί: Περιγραφή, λειτουργία και έλεγχος - αισθητήρες, ενεργοποιητές, λογισμικό- εφαρμογές και προοπτικές. 18. Εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας καυσίμων (8 Αντικατάσταση των σημερινών συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας-καυσίμων: Εισαγωγή στις εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Βιομάζα βιοκαύσιμα (αέρια, υγρά, στερεά), Τρόποι μετατροπής των συμβατικών μηχανών- μηχανημάτων σε μηχανές-μηχανήματα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά καύσιμα ή βιοκαύσιμα, Κοστολόγηση της μετατροπής και οφέλη οικονομικά κατά την λειτουργία. Περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση εναλλακτικών - ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (βιοκαυσίμων) στις μηχανέςμηχανήματα: ιαφοροποίηση των ρύπων κατά την χρήση «πράσινης ενέργειας» και ειδικότερα κατά την χρήση υγρών, αερίων, στερεών εναλλακτικών - ανανεώσιμων καυσίμων (βιοκαυσίμων), Οικονομική διάσταση από την μείωση των ρύπων κατά την χρήση «πράσινης ενέργειας-πράσινων καυσίμων».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση Μάστερ Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Ιστορική αναδρομή Η Σχολή ΜΠΔ σήμερα Προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ / Ο. Π. Α. Κεφαλληνίας 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του 1999. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS)

Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1.1 Εισαγωγή Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και το μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13. Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο...

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13. Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο... Περιεχόµενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13 1.1 Εταιρική ανταγωνιστική στρατηγική και στρατηγική παραγωγής...13 1.2 Η έννοια και οι όψεις της στρατηγικής των επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα