ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΣΤΆΔΙΟ)

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) Έκδοση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης - Επεξεργασία ύλης: Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος ΕλΣ Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας στο ΕλΣ Δημήτριος Τσακανίκας, Πάρεδρος ΕλΣ Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, Πάρεδρος ΕλΣ Βασιλική Προβίδη, Πάρεδρος ΕλΣ Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος ΕλΣ Μελέτη εντύπου - φωτοστοιχειοθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

5 E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦEΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΣΤΆΔΙΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

6

7 Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Νομικό καθεστώς Υπαγωγή των συμβάσεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων πριν από τη σύναψή τους Στάδια ελέγχου Έγκριση τεχνικών μελετών Στοιχεία χρηματοδότησης του έργου Περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και λιμενικές αδειοδοτήσεις Έγκριση του τρόπου κατασκευής και των τευχών δημοπράτησης Διαγωνισμός Διακήρυξη Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων. Πρόσθετοι όροι Καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Δικαιολογητικά συμμετοχής Κριτήριο κατακύρωσης Συστήματα υποβολής προσφοράς Δημοσιεύσεις Συγκρότηση- σύνθεση-λειτουργία επιτροπής διαγωνισμού Έλεγχος δικαιολογητικών προσφορών Τεχνική - οικονομική αξιολόγηση Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και δημοσιότητα αυτού Ενστάσεις Εισήγηση για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης Προσφυγές- ένδικα βοηθήματα Σχέδιο σύμβασης Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών Υποκατάσταση αναδόχου Αποτέλεσμα του ελέγχου Συμπληρωματικές συμβάσεις Προγραμματικές συμβάσεις

8 Θέμα Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Νομοθετικό καθεστώς προμηθειών Προσυμβατικός έλεγχος προμηθειών (άρθρα 278 και 279 επ. του ν.3852/2010) Έκταση ελέγχου Δικαίωμα προαίρεσης Τρόποι πραγματοποίησης προμηθειών Διαδικασία διενέργειας προμήθειας με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Διακήρυξη του διαγωνισμού Δημοσίευση διακήρυξης Υποβολή ενστάσεων Επιτροπές διαγωνισμού Υποβολή προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού Διαδικασία διενέργειας προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ Διαδικασία διενέργειας ανοικτού-κλειστού διαγωνισμού Διακήρυξη του διαγωνισμού Δημοσιεύσεις Υποβολή προσφορών Διαδικασία Σύμβαση Διαφορές Π.Δ. 118/2007 και ΕΚΠΟΤΑ Διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) Πρόχειρος διαγωνισμός Προμήθειες καυσίμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Συνταγματική και νομοθετική θεμελίωση του ελέγχου των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη Έκταση του ελέγχου Εκτελεσθείσες συμβάσεις Έλεγχος επιμέρους φάσεων της διαδικασίας Τροποποιητική σύμβαση Προγραμματική σύμβαση Συμπληρωματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Έννοια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Διακήρυξη Διατυπώσεις δημοσιότητας Διαδικασία των διαπραγματεύσεων Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης

9 Θέμα Σελίδα Επιτροπή Διαγωνισμού και παράκαμψη γνωμοδοτικού σταδίου του διαγωνισμού Αποτελέσματα διαγωνισμού - Ειδικές περιπτώσεις Υπέρβαση προϋπολογιζόμενης δαπάνης Ενστάσεις προσφυγές Ασφαλιστικά μέτρα Σχέδιο σύμβασης και όροι αυτής Ειδικά Θέματα παροχής υπηρεσιών Δανειακές συμβάσεις Νομοθετικό καθεστώς Ο έλεγχος νομιμότητας των δανειακών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο Προϋποθέσεις σύναψης δανείου Οροι στο σχέδιο σύμβασης δανείου Mεταφορά μαθητών Νομοθετικό καθεστώς Ουσιώδη στοιχεία της διακήρυξης Καθορισμός της αποζημίωσης βάσει της ΙΒ/6071/ ΚΥΑ Διαπραγμάτευση Iσχύς σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (ν. 3316/2005) Ρυθμιστικό Αντικείμενο Τρόποι ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών Αναθέτουσες αρχές Κατηγορίες μελετών Αμοιβές μελετών Διαδικασίες ανάθεσης μελετών Προκήρυξη και ανάθεση μελετών με βάση το άρθρο 6 Περιγραφή Διαδικασίας Προκήρυξη και ανάθεση μελετών με βάση το άρθρο Ανάθεση συμφωνιών πλαίσιο Ανάθεση συμβάσεων παροχής συναφών με την εκπόνηση μελέτης υπηρεσιών Ανάθεση προγραμματικών συμβάσεων Ανάθεση μελετών κατόπιν διαπραγματεύσεων με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης Ανάθεση μελετών κατόπιν διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Επιτροπές Διαγωνισμού Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα επί μελετών που αναθέτουν Δήμοι και Περιφέρειες με βάση το ν. 3316/ Σημαντικές κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του ν. 3316/

10 Θέμα Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ζ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ν. 3316/2005) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόμενο φακέλου σύμβασης δημοσίου έργου που υποβάλλεται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο

11 1Πρόλογος Με το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87) εισήχθη ένα τριπλό σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. (δήμων και περιφερειών), της εγγύησης του δημοσίου συμφέροντος και της τήρησης της αρχής της διαφάνειας. Ειδικότερα, προβλέπεται ένα νέο σύστημα εποπτείας των πράξεων των Ο.Τ.Α., θεσπίζεται ο πλήρης έλεγχος (προληπτικός και κατασταλτικός) των δαπανών, καθώς και ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης από ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και άνω, ενώ υπάρχει καθολική υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβαθμίζεται, αφού πλέον ελέγχονται προληπτικά όλες οι δαπάνες των δήμων, ανεξαρτήτως πληθυσμού, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, διενεργείται έλεγχος της είσπραξης των εσόδων, ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος των απολογισμών, καθώς και προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων των ως άνω νομικών προσώπων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης μεγαλύτερης των ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο χρηματικό όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων του Δημοσίου, των λοιπών νπδδ και δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών είναι το ευρώ. Η έκδοση του Πρακτικού Οδηγού για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δημοσίων συμβάσεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, με αφορμή την εφαρμογή του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑ- ΤΗΣ, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χρήσιμο βοήθημα για τους αναθέτοντες φορείς, προκειμένου να λαμβάνουν κάθε φορά την προσφορότερη απόφαση στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Είμαι βέβαιος ότι η πρωτοβουλία αυτή των συντακτών του Πρακτικού Οδηγού δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων των καλλικράτειων Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

12

13 2Πρόλογος Στη δεκαετία του 1990 με το ν. 2145/1993 εμφανίζεται δειλά ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δημοσίων συμβάσεων, μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, για εκτέλεση έργων ή προμηθειών προ της υπογραφής τους. Η ελεγκτική αυτή διαδικασία, έχει ως αντικείμενο τη νομιμότητα του σχεδίου των δημοσίων συμβάσεων, που υπήχθησαν στον έλεγχο αυτό, καθώς και της διοικητικής διαδικασίας που έχει προηγηθεί του σχεδίου σύμβασης. Η αρχική αυτή ρύθμιση ήταν άτολμη, γιατί η κίνηση της διαδικασίας ελέγχου εξαρτιόταν αποκλειστικά από την διάθεση του αρμοδίου Υπουργού στην πρωτοβουλία του οποίου ανήκε η σχετική πρόταση ελέγχου. Η άσκηση από μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ελέγχου της νομιμότητας των πιο πάνω συμβάσεων, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να υπάρχει αποτελεσματική προστασία του δημοσίου χρήματος με την πρόληψη της σύναψης άκυρων συμβάσεων και παρανόμων εκταμιεύσεων και αφετέρου την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναλλασσομένους πολίτες και τις αναθέτουσες αρχές. Η σημαντική αυτή αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία μέχρι την ( ) ανήκε στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού δεν περιελάμβανε τον έλεγχο των συμβάσεων υπηρεσιών. Η συνταγματική καταχύρωση της αρμοδιότητας του ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στο άρθρο 98 εδάφ. β παρ. 1 του Συντάγματος 2001, ακολούθησε ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης άσκησής της από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι το χρόνο αυτό. Η σχετική συνταγματική διάταξη, ενισχύθηκε από μία σειρά διατάξεων νόμων όπως ο ν. 2947/2001 (άρθρ. 6,7), ο ν. 3060/2002 (άρθρ. 2), ν. 3193/2003 (άρθρ. 19), ο ν. 3433/2006, ο ν. 3014/2007, με τις οποίες ρυθμίζεται η όλη αρμοδιότητα και η διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ξεπεράσθηκαν τα πρώτα οργανωτικά προβλήματα. Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 278 του Ν.3852/10) με την οποία διευρύνεται ο έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων προϋπολογιζόμενης δαπάνης από έως ευρώ από τους Επιτρόπους και από και άνω από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ΟΤΑ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της διαφάνειας, σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα της διοίκησης όπως είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες. Το νομικό πλαίσιο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων αποτελεί πράγματι ένα σημαντικό βήμα στο τομέα της διαφάνειας, την προστασία του ανταγωνισμού, την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, την αμεροληψία της διοίκησης. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν την ολοένα και αυξανόμενη εμπιστοσύ- 13

14 νη των πολιτών στον έλεγχο αυτό, αφού από το 1999 μέχρι σήμερα εισήχθησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο και πλέον σχέδια συμβάσεων, από τις οποίες απορρίφθηκαν περίπου Κατ αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόσο ως δικαιοδοτικός όσο και ως γνωμοδοτικός, αλλά και διαπλαστικός της διοικητικής λειτουργίας, αφού με την σωστή και νομότυπη εφαρμογή των κανόνων από τη διοίκηση στο νευραλγικό αυτό τομέα των δημοσίων συμβάσεων, εκτός της εξοικονόμησης δημοσίου χρήματος, παρέχεται αποτελεσματική προστασία στα συμφέροντα των πολιτών που συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία και δημιουργούνται έτσι συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης Κράτους και πολίτη. Ενόψει της σημαντικής αυτής νομοθετικής καινοτομίας, η ομάδα υποστήριξης, που συστήθηκε με πράξη μας προκειμένου να ενημερώσει με επιμορφωτικά σεμινάρια, με γραπτές καθημερινές απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες τις Υπηρεσίες Επιτρόπων της χώρας, ανταποκρίθηκε στις υψηλές προσδοκίες των ως άνω υπηρεσιών μας για εξασφάλιση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης και επιμελήθηκε την παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις των Κλιμακίων και του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρονται σε θέματα προσυμβατικού ελέγχου. Η εργασία αυτή πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη και θα συμβάλει στην κατανόηση των ζητημάτων που αναφύονται κατά τη διάρκεια του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας σε όλες τις υπηρεσίες επιτρόπων και σε όλους όσους στους ΟΤΑ και τις περιφέρειες ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων. Επομένως αξίζει κάθε έπαινος στην ομάδα αυτή που αποτελείται από τους Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, Ιωάννη Κάρκαλη Αντεπίτροπο Επικρατείας, Δημήτριο Τσακανίκα, Ευάγγελο Καραθανασόπουλο, Βασιλική Προβίδη και Βασιλική Πέππα, Παρέδρους και ελπίζω ότι η προσπάθεια αυτή θα βρει άξιους μιμητές. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 14

15 3Πρόλογος Με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2741/99 ο έλληνας νομοθέτης θέλησε κατά τρόπο πρωτότυπο να ενισχύσει τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων ιδίως αυτών που αφορούν έργα, υπηρεσίες και προμήθειες, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι σημαντικό και ανέθεσε τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας τους στο κατεξοχήν αρμόδιο για το σκοπό αυτό δικαστικό όργανο που δεν είναι άλλο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως είναι γνωστό, μετά τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας κατοχυρώθηκε και συνταγματικά με την αναθεώρηση του Ειδικότερα, το άρθρο 98 του Συντάγματος, διευρύνοντας τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το εδάφιο β της παρ. 1 αυτού, ορίζει ότι στην αποκλειστική αρμοδιότητά του ανήκει «ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο, από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει». Η πολύτιμη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ενός πλαισίου νομιμότητας, ασφάλειας δικαίου, υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων αποδεικνύεται και από την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Συνεδρίου, κατόπιν ψήφισης του νομοθετικού πλαισίου για τον Καλλικράτη. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 278 του ν.3852/2010 θεσπίζεται για πρώτη φορά η αρμοδιότητα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διενέργεια υποχρεωτικά προληπτικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων έργων που συνάπτουν οι ΟΤΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, ενώ εξακολουθεί να διενεργείται ο προληπτικός έλεγχος του αρμόδιου καθ ύλην Κλιμακίου για αντίστοιχα έργα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Έχοντας ήδη συμπληρώσει μία δεκαετία στη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεχίζει απρόσκοπτα το εξαίρετο έργο του, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση μέσα από την επιτυχή αντιμετώπιση δυσεπίλυτων πρακτικών ζητημάτων. Την ίδια στιγμή, η πλούσια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ζητήματα ελέγχου των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας αποτελεί σπάνιο εργαλείο και κατευθυντήριο οδηγό στα χέρια των υπηρεσιών του Δημοσίου. Το ΚΔΕΟΔ μέσω της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμ- 15

16 βάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) έχει διαμορφώσει μια υποστηριχτική δομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για θέματα δημοσίων συμβάσεων. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά μας που φιλοξενεί στο πλαίσιο των εκδόσεων του τον παρόντα Οδηγό που προετοίμασαν με περισσή φροντίδα και επιμέλεια μέλη του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της Χώρας. Πρέπει να σημειώσω ότι πρόκειται για έργο που υπερβαίνει το σκοπό του και εκτός από το άμεσο ακροατήριο τους, τους ΟΤΑ, θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα και για κάθε εφαρμοστή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων τα επόμενα χρόνια. Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ 16

17 Eισαγωγή Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό, που αφορά στον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δημοσίων συμβάσεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, τον οποίο συνέταξε ομάδα δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία αποτέλεσαν η Σύμβουλος Γεωργία Μαραγκού, ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ιωάννης Κάρκαλης και οι Πάρεδροι Δημήτριος Τσακανίκας, Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, Βασιλική Προβίδη και Βασιλική Πέππα. Ερέθισμα για την έκδοσή του αποτέλεσαν τα 3 επιμορφωτικά σεμινάρια, που οργανώθηκαν (στις , 10 και ) από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι από καλούνται να διενεργήσουν έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) από έως ευρώ πριν από τη σύναψή τους. Ο έλεγχος αυτός καθιδρύθηκε με τη διάταξη του άρθρου 278 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α, 87). Με την ίδια νομική διάταξη προβλέφθηκε ότι ο έλεγχος νομιμότητας των ως άνω δημοσίων συμβάσεων πριν από τη σύναψή τους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) από ευρώ και άνω θα διενεργείται από τα αρμόδια Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα το χρηματικό όριο υπαγωγής των συμβάσεων αυτών στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας ήταν από ευρώ και άνω και διενεργείτο από τα Ε ΣΤ και Ζ Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Πρακτικός αυτός Οδηγός περιγράφει με απλουστευμένο τρόπο τις ακολουθητέες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και παρουσιάζει τις σχετικές θέσεις των Ε, ΣΤ και Ζ Κλιμακίων και του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για τους αναθέτοντες φορείς, δήμους, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα. Σκοπός του Πρακτικού Οδηγού δεν είναι, και δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι, η εξαντλητική παράθεση της νομολογίας των ως άνω δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικότερα, ο Οδηγός περιλαμβάνει 5 κεφάλαια(συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μελετών) και 6 παραρτήματα. Στα παραρτήματα του Οδηγού καταχωρούνται σε περίληψη οι πιο σημαντικές Πράξεις και Αποφάσεις των δικαστικών σχηματισμών του προσυμβατικού ελέγχου, καθώς και πίνακες με δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων και με στοιχεία του περιεχομένου του ενός φακέλου διαδικασίας ανάθεσης δημοσίου έργου, το σχέδιο της σύμβασης του οποίου υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 17

18

19 Κεφάλαιο 1 Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Α. Νομικό καθεστώς. Η ανάθεση των εκτέλεσης των δημοσίων έργων διέπεται από το ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 116), ο οποίος έχει ψηφισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 και 7 του Συντάγματος και επομένως έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις που έχουν κωδικοποιηθεί σε αυτόν και είναι καταχωρημένες στο παράρτημα αυτού 1. Ειδικότερα, για τις συμβάσεις δημοσίων έργων των δήμων ισχύει και ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α 114),ο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87), καθώς και το Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α, 84). Β. ΥΠΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 3669/2008 πριν από την εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης έργου, προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς συνυπολογισμό του Φ.Π.Α., μεγαλύτερου του ποσού των ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταμένη αρχή φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειμένη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν συνάπτεται. Στις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης έργων ο έλεγχος αυτός διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των συμπληρωματικών στοιχείων και σε κάθε περίπτωση εντός 1 Απόφ. VI Τμήμ. 127/

20 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 278 παρ. 1 του ν.3852/2010 στις συμβάσεις προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών, στις προγραμματικές συμβάσεις, στις εκτελεστικές διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων συμβάσεις, των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων (χωρίς ΦΠΑ) είναι μεγαλύτερη των ευρώ και μέχρι ευρώ, διενεργείται, πριν από τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των ως άνω συμβάσεων είναι μεγαλύτερη των ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Επισημαίνεται ότι με την ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β, 1970) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συστάθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα Ε, ΣΤ και Ζ Κιμάκια ορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους. Ειδικότερα, το Ε Κλιμάκιο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, το ΣΤ Κλιμάκιο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων για τις προμήθειες αγαθών, και το Ζ Κλιμάκιο είναι αρμόδιο για διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. (στα οποία περιλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α.) και τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτών (χωρίς ΦΠΑ) σε όλες τις προμνησθείσες περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, εφόσον χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, ή των ευρώ, εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προκειμένου όμως, για τις συμβάσεις που συνάπτουν οι νέοι Ο.Τ.Α. (δήμοι και περιφέρειες) και τα νομικά τους πρόσωπα, τις προγραμματικές συμβάσεις και τις εκτελεστικές συμβάσεις των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, το χρηματικό όριο υπαγωγής τους στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ και άνω (χωρίς ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι, λόγω της κατά τα ανωτέρω αλλαγής των χρηματικών ορίων με το ν. 3852/2010, κρίσιμος χρόνος υπαγωγής των συμβάσεων των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο χρόνος έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης, αφού με την ανακοίνωση του αποτελέσματος αυτού στον ανάδοχο ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα 3. Κατά συνέπεια, δεν υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας οι συμβάσεις δημοσίων έργων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερη των ευρώ, εφόσον η σχετική κατακυρωτική απόφαση έχει εκδοθεί μέχρι Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 ως προς την καθιέρωση διαφορετικών χρηματικών ορίων υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο, δεν αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, αφού γι αυτά υπάρχει η προμνησθείσα ειδική διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ν.3669/ Άλλωστε η τελευταία αυτή διάταξη, όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση επί αυτής (βλ. σελ. 154), τροποποίησε το ισχύον 2 Πρακτ. Ολομ ΕλΣυν 2ης Γεν Συν / Πρακτ. Ολομ. 7ης Γεν. Συν. / , Θέμα Δ, Πρ. VI Τμ. 35/2005, 15,46/2006, IV Τμ 174/2010, 16/2007, 46,173/ Πρ. Ε Κλιμ. 26/ Πρ. Ε Κλιμ. 45/

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ μέχρι τότε χρηματικό όριο (προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ) των ευρώ και όχι εκείνο των ευρώ. Ο έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων πριν από τη σύναψή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Κατά των Πράξεων που εκδίδουν είτε οι Επίτροποι, είτε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται αίτηση ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 6. Γ. Περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων πριν από τη σύναψή τους. Το Κλιμάκιο ή ο Επίτροπος ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων, που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου χρηματοδοτούμενου είτε από εθνικούς πόρους δημοσίου έργου, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει τα ως άνω χρηματικά όρια, είτε συγχρηματοδοτούμενου έργου, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς ΦΠΑ 7, καθώς και του σχεδίου της οικείας σύμβασης. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται επί του συνόλου των πράξεων που συνθέτουν τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και καταλήγουν στην προς υπογραφή σύμβαση, πλην όμως επικεντρώνεται στα ζητήματα εκείνα που είτε τέθηκαν από τη Διοίκηση είτε αποτέλεσαν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ μελών επιτροπών διαγωνισμού ή περιεχόμενο υποβληθεισών ενστάσεων ή προσφυγών. Το Κλιμάκιο ή ο Επίτροπος διατυπώνει αρνητική κρίση μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες των διοικητικών πράξεων της διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης. Είναι δε ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες ιδίως εκείνες, με τις οποίες νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός, ή πλήττεται η διαφάνεια της όλης διαδικασίας, ή δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται, ότι το Κλιμάκιο ή ο Επίτροπος δεν επιλύει διαφορές υποκαθιστώντας τα άλλα Δικαστήρια στην αντίστοιχη δικαιοδοσία τους, αλλά ο διενεργούμενος από αυτό έλεγχος σκοπό έχει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Όπως παγίως γίνεται δεκτό8, με τις ως άνω διατάξεις, γίνεται έντονη υπόδειξη ταχείας διεκπεραίωσης του ελέγχου νομιμότητας, η τριακονθήμερη όμως, προθεσμία, η οποία τάσσεται για την ολοκλήρωσή του, δεν έχει αποκλειστικό, αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και επομένως, η τυχόν παραβίασή της δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Κλιμακίου. Τονίζεται ότι στο ν.3669/2008 η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου πραγματοποιείται σε ενιαίο στάδιο, εκτός από τις περιπτώσεις των συστημάτων υποβολής προφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ( π.χ. το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη- κατασκευή). Ωστόσο, το Ε Κλιμάκιο έχει προβεί σε έλεγχο φάσης 9 αν και τονίζεται 10 ότι η φάση αυτή πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης, που περιέχει κρίση περί της νομιμότητας των εκάστοτε προβλεπόμενων από το νόμο ενεργειών, οι οποίες έχουν συντελεστεί στο πλαίσιό της. Τότε μόνο η φάση θεωρείται περατωθείσα και δύναται να υποβληθεί 6 Βλ. κατωτέρω κεφάλαιο V. 7 Άρθρο 25 παρ. 3 ν.3614/2007, ΦΕΚ Α, Πρ. Ε Κλιμ. 397, 420, 438/2010 κα. 9 Απόφ. VI Τμήμ /2010, Πρ Ε Κλιμ. 268/ Πρ. Ε Κλιμ. 353/

22 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) παραδεκτώς για έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα παραγνώριζε το ρόλο του Κλιμακίου (και του Επιτρόπου) του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως οργάνου ελέγχου νομιμότητας και θα το μετέβαλε, χωρίς να υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, σε γνωμοδοτικό όργανο της Διοίκησης, καλούμενο να εκφέρει γνώμη για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα ανακύπτει κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, και πριν την περάτωση εκάστης διακριτής φάσης αυτής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποκλειστική από το Σύνταγμα δημοσιολογιστική αρμοδιότητα και δεν δεσμεύεται, κατά τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου, από τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ ή τις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων 11. Το Ε Κλιμάκιο αναβάλλει την έκδοση οριστικής κρίσης μέχρι την έκδοση απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ή ασφαλιστικών μέτρων. Ο νομοθέτης θέλησε προληπτικό και όχι κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας και εξέφρασε ρητά τη βούλησή του αυτή, ορίζοντας ότι ο έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης διενεργείται «πριν από τη σύναψή της» 12 και επομένως πριν αυτή υπογραφεί, αφού με την υπογραφή της, οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται το κείμενο αυτής ως (δεσμευτική) συμβατική ρύθμιση. Υπό την ανωτέρω έννοια, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας δημοσίου έργου προϋποθέτει έργο, του οποίου οι εργασίες πρόκειται να εκτελεσθούν με βάση την ελεγχθείσα και κριθείσα ως νόμιμη σχετική διαδικασία, που απολήγει στην υπογραφή της οικείας σύμβασης. Εξάλλου, η αυτοδίκαιη ακυρότητα της σχετικής σύμβασης, λόγω της μη προηγούμενης διενέργειας του ελέγχου, δεν θεραπεύεται με την εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την υπογραφή και την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης, υποβολή αυτής προς έλεγχο, καθόσον, διαφορετικά, ο σκοπός θέσπισης του ουσιώδους αυτού τύπου δεν θα ικανοποιείτο, αφού ούτε η κατάρτιση συμβάσεων ερειδόμενων σε νομικώς πλημμελείς διαδικασίες επιλογής του αναδόχου θα αποτρεπόταν, ούτε τα ενδεχομένως βελτιωτικά αποτελέσματα του ελέγχου θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και να αποτελέσουν περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης των μερών. Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση που υποβληθεί προς έλεγχο, σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί, το Κλιμάκιο στερείται πλέον της χρονικής αρμοδιότητας να προβεί στον έλεγχο και οφείλει να απέχει αυτού 13. Δ. Στάδια ελέγχου 1. Έγκριση τεχνικών μελετών Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν.3669/2008 τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική μελέτη. Η τεχνική μελέτη του έργου πρέπει (με εξαίρεση το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή) να είναι σε στάδιο εγκεκριμένης οριστικής μελέτης. Το Κλιμάκιο ελέγχει την ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης (ή μελετών ανάλογα). Επισημαίνεται ότι κατά τον προσυμβατικό έλεγχο διαπιστώθηκε περίπτωση διάλυσης της εργολαβίας, καθόσον μετά την πάροδο του τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν είχε στη διάθεσή του τις υποστηρικτικές του έργου μελέτες, οι οποίες μάλιστα ήταν σε στάδιο δημοπράτησης, ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι απαιτηθείσες απαλλοτριώσεις. 14 Από το Κλιμάκιο ελέγχεται και το επίκαιρο της τεχνικής μελέτης. Η μη επικαιροποίηση των τεχνικών μελετών αποτελεί ουσιώδη νομική πλημμέλεια, η οποία κατά τη νομολογία του Ε Κλιμακί- 11 Βλ. Πρακτ. Ολομ ΕλΣ Γεν. Συν 3ης / , Θέμα Β 12 βλ. Πρακτ. Ολ. Ελ. Συν. 7ης Γεν. Συν./ , Θέμα Δ 13 Αποφ. VI Τμήμ. 2497, 2498, 2499, 1263/2010, Πρ Ε Κλιμ. 62, 84, 451/ Πρ Ε Κλιμ. 405/

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα