ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτου Ιωάννη του Σπυρίδωνος Αριθμός Μητρώου: 6819 Θέμα «Ανάπτυξη εφαρμογής cloud για διαδικτυακές υπηρεσίες» Επιβλέποντες Κουφοπαύλου Οδυσσέας Σερπάνος Δημήτριος Καθηγητής Καθηγητής Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Πάτρα, Ιούλιος 2014

2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα «Ανάπτυξη εφαρμογής cloud για διαδικτυακές υπηρεσίες» Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Παναγιώτου Ιωάννη του Σπυρίδωνος Αριθμός Μητρώου: 6819 Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις.../../ Ο Επιβλέπων Κουφοπαύλου Οδυσσέας Καθηγητής Ο Διευθυντής του Τομέα Χούσος Ευθύμιος Καθηγητής

4

5 Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Θέμα: «Ανάπτυξη εφαρμογής cloud για διαδικτυακές υπηρεσίες» Φοιτητής: Παναγιώτου Ιωάννης Επιβλέπων: Σερπάνος Δημήτριος Περίληψη Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας εφαρμογής cloud για διαδικτυακές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ονομάζεται My Calendar και αφορά ένα προσωπικό ημερολόγιο. Η εφαρμογή βρίσκεται στην υποδομή «νέφους» της Google και οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω ενός web browser. Αρχικά, γίνεται η εισαγωγή στις έννοιες του cloud computing καθώς και σε αυτές της πλατφόρμας της Google. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης της εφαρμογής και αναλύονται οι λειτουργίες της. Ο εκάστοτε χρήστης, αφού πρώτα δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, μπορεί να έχει πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στην παρουσίαση μιας απλής και εύχρηστης εφαρμογής και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο λειτουργικό κομμάτι, ώστε και ο πλέον άπειρος χρήστης να κατανοεί τη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή εύκολα και γρήγορα για τις καθημερινές του εργασίες οργανώνοντας το πρόγραμμά του. Abstract This diploma thesis deals with the development of a cloud application for web services. The application is called My Calendar and it is hosted on Google s infrastructure. Everyone can access it from a simple web browser. First of all, we make an introduction in order to understand the meaning of cloud computing and be able to handle with the Google Cloud Platform. We describe the deployment of the application and we present its operations. Users must register in order to login and, after that, they could enter the interface which enables them to organize their schedule. We tried to focus on creating a user-friendly application and we emphasized on the functionality, so even the most inexperienced user could easily cope with it. As a result, we developed My Calendar with a view to everyone who wants to manage his/her scheduled tasks. 1

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριο Σερπάνο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στην ανάθεση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας και στην υποστήριξη που μου παρείχε κατά την εκπόνησή της. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Σουφρίλα για τις συμβουλές, την καθοδήγησή του και τον πολύτιμο χρόνο που μου διέθεσε. Σημαντική υπήρξε, επίσης, η συμβολή των συμφοιτητών μου που με τις ιδέες τους βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη συμπαράσταση και την υπομονή που έδειξε στηρίζοντάς με καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. 2

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: CLOUD COMPUTING Εισαγωγή στο Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος) Ιστορική αναδρομή Βασικά χαρακτηριστικά Μοντέλα υπηρεσιών Μοντέλα ανάπτυξης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Κόστος του cloud computing ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD Amazon Microsoft IBM Google Salesforce ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΣΗ GOOGLE APP ENGINE SDK ΓΙΑ PHP Google App Engine Google Cloud SQL MySQL Client ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ My Calendar Ανάλυση της εφαρμογής Πλοήγηση στην εφαρμογή Μελλοντική βελτίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αποτίμηση του cloud computing Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι προοπτικές ανάπτυξης του cloud computing 42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας cloud εφαρμογής για διαδικτυακές υπηρεσίες. Η υπηρεσία θα βρίσκεται στην υποδομή νέφους της Google και οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser) χωρίς περιορισμούς, καθώς δεν υπάρχει εξάρτηση ούτε από το υλικό, δηλαδή τις συσκευές από τις οποίες επιχειρεί να εισέλθει ο χρήστης στην εφαρμογή, ούτε από το λογισμικό, δηλαδή το λειτουργικό σύστημα που «τρέχει» η κάθε συσκευή. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή αφορά ένα προσωπικό ημερολόγιο. Είναι μια ψηφιακή εκδοχή της κλασικής ατζέντας που γνωρίζουμε όλοι και χρησιμοποιούμε συχνά με σκοπό να οργανώνουμε καλύτερα και πιο αποδοτικά το χρόνο μας. Σκοπός είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν ακριβέστερα το προσωπικό ημερολόγιο που ξέρουμε από την καθημερινότητά μας παρέχοντας μια γρήγορη και εύκολη λύση για το «καρφίτσωμα» γεγονότων πάνω σε έναν πίνακα, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τις προγραμματισμένες εργασίες μας. Καθένας που επιθυμεί να κάνει χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, αφού πρώτα δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό με τα δικά του στοιχεία (username και password), μπορεί να έχει πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στην παρουσίαση μιας απλής και εύχρηστης εφαρμογής και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο λειτουργικό κομμάτι, ώστε και ο πλέον άπειρος χρήστης να κατανοεί τη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή εύκολα και γρήγορα για τις καθημερινές του εργασίες οργανώνοντας το πρόγραμμά του. Οι λειτουργίες της εφαρμογής περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθεια διαφωτιστικών screenshots. Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας της Google υπαγορεύτηκε από τους εξής λόγους: Πρόκειται για ένα πανίσχυρο εργαλείο με την αξιοπιστία που προσδίδει το όνομα του παγκόσμιου κολοσσού στο χώρο των υπολογιστών, της Google. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη εφαρμογών cloud προσφέροντας όλα τα εργαλεία που απαιτούνται τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη διαχείρισή τους. Υποστηρίζει μερικές από τις διασημότερες γλώσσες προγραμματισμού διευκολύνοντας την υλοποίηση εφαρμογών από την πλευρά των δημιουργώνπρογραμματιστών. Προτιμήθηκε σε σχέση με ανταγωνιστικές λύσεις, καθώς διαθέτει πληρέστερο documentation και μπορεί κανείς να βρει εύκολα ο,τιδήποτε τον ενδιαφέρει. 1.2 Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τον Τόμο της εργασίας, το CD και, φυσικά, την εφαρμογή που βρίσκεται στην υποδομή «νέφους» της Google. Ο Τόμος οργανώνεται σε 6 κεφάλαια: Το παρόν 1 ο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, η οποία δίνει μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου που πραγματεύεται η εργασία και παρουσιάζει το γενικό πλάνο της. 4

9 Στο 2 ο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός και αποσαφηνίζεται η έννοια του όρου «cloud computing». Παράλληλα, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να κατέχει όποιος διαβάζει την παρούσα εργασία. Έπειτα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή παραθέτονται τα βασικά χαρακτηριστικά του cloud και τα μοντέλα με βάση τόσο την προσφερόμενη υπηρεσία όσο και την αποκλειστικότητα χρήσης. Τέλος, γίνεται επισκόπηση των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του cloud. Στο 3 ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στους βασικότερους παρόχους υπηρεσιών cloud. Στο 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Περιγράφεται διεξοδικά το Google App Engine SDK για PHP, το Google Cloud SQL καθώς και το MySQL Client. Στο 5 ο κεφάλαιο, που είναι και το κυριότερο της εργασίας, αναλύεται η εφαρμογή My Calendar και παρουσιάζονται βήμα-βήμα οι λειτουργίες της. Επίσης, γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με ζητήματα που επιδέχονται μελλοντικής βελτίωσης. Στο 6 ο κεφάλαιο, που αποτελεί τον επίλογο της διπλωματικής εργασίας, διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και γίνεται αναφορά στο μέλλον που προδιαγράφεται στο χώρο του cloud computing. Στο Παράρτημα, τέλος, περιλαμβάνεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 5

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: CLOUD COMPUTING 2.1 Εισαγωγή στο Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος) Το cloud computing (υπολογιστικό νέφος ή νέφος είναι η ελληνική ερμηνεία του όρου) αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρόκειται να απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημόνων που ασχολούνται με την Τεχνολογία Πληροφοριών (Information Technology). Παρέχει υπηρεσίες υπολογισμού, λογισμικού, διαμοιρασμού πόρων, πρόσβασης σε πληροφορίες και αποθήκευσης δεδομένων χωρίς να απαιτείται η γνώση της γεωγραφικής θέσης και της διαμόρφωσης του συστήματος από τον τελικό χρήστη. Το cloud computing συνιστά μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπολογιστικοί πόροι, καθώς επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων και τη χρήση εφαρμογών όπου και αν βρισκόμαστε χωρίς την απαίτηση για αγορά και εγκατάσταση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η λειτουργία του παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι τελικοί χρήστες καταναλώνουν ενέργεια δίχως να χρειάζεται να κατανοήσουν τις υποδομές που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες σχετικά με τον ακριβή ορισμό της έννοιας, οι οποίες ωστόσο δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις πτυχές του μοντέλου με αποτέλεσμα τη σύγχυση γύρω από τον πλήρη προσδιορισμό των υπηρεσιών νέφους. Πληρέστερος και ακριβέστερος θεωρείται ο ορισμός που δίνει το National Institute of Standards and Technology δημιουργώντας έναν πρότυπο κοινό κώδικα επικοινωνίας σχετικά με το cloud computing, που συμβάλλει στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Το cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, on-demand δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυα, εξυπηρετητές, αποθηκευτικό χώρο, εφαρμογές και υπηρεσίες), το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να είναι διαθέσιμο με την ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης και αλληλεπίδρασης από τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο προωθεί την διαθεσιμότητα και αποτελείται από πέντε σημαντικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης. Πρόκειται στην ουσία για ένα μοντέλο εύκολης πρόσβασης σε απομακρυσμένα sites, η οποία παρέχεται μέσω του Διαδικτύου. Συχνά παίρνει τη μορφή εργαλείων που βασίζονται στο Web (web-based εφαρμογών), όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση μέσα από ένα πρόγραμμα περιήγησης (web browser). Με απλά λόγια, δηλαδή, αντί να διατηρεί ο χρήστης το δικό του περιβάλλον υλικού και λογισμικού, το νέφος παρέχει υπολογιστικούς πόρους σύμφωνα με τη ζήτηση (on-demand) μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών. Συνεπώς, οι υπολογιστικοί πόροι μπορούν να διαμορφώνονται δυναμικά ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη κάθε φορά. Έτσι, οι χρήστες πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και δεν απαιτείται καμία γνώση σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο σύστημα, η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον πάροχο. Το cloud computing περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία την οποία πληρώνουμε ανάλογα με την χρήση (pay-per-use) των υπολογιστικών πόρων σε πραγματικό χρόνο (real-time εφαρμογές). Η ανάγκη επέκτασης τέτοιων συστημάτων προβάλλει ως μονόδρομος αν λάβουμε υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρονται με 6

11 την ανάπτυξη του cloud computing τόσο όσον αφορά την αντικατάσταση της συνεχούς χρέωσης υπηρεσιών από αυτή της χρέωσης σύμφωνα με τη χρήση της εκάστοτε υπηρεσίας όσο και από την επιθυμία των εταιριών να μειώσουν σημαντικά τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση των πόρων υλικού και λογισμικού. Εικόνα 2.1 Υπολογιστικό «νέφος» 2.2 Ιστορική αναδρομή Η πρωταρχική ιδέα της διανομής υπολογιστικών πόρων μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του Σχεδόν όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του cloud, η σύγκρισή του με τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας και οι διάφορες μορφές του είχαν διερευνηθεί στο βιβλίο του Douglas Parkhill s, The Challenge of the Computer Utility το Ο όρος cloud προέρχεται από τον κλάδο της τηλεφωνίας όπου οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, οι οποίες μέχρι το 1990 προσέφεραν αποκλειστικά point-to-point συνδέσεις, άρχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Network - VPN) με συγκρίσιμη ποιότητα υπηρεσίας αλλά με χαμηλότερο κόστος. Το σύμβολο του cloud (σύννεφο) χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει το σημείο οριοθέτησης ανάμεσα στο πεδίο ευθύνης του παρόχου και σε αυτό του καταναλωτή. Το νέφος επεκτείνει αυτό το όριο για να καλύψει τους servers καθώς και την υποδομή του δικτύου. Η πρώτη επιστημονική χρήση του όρου cloud computing έγινε σε μια διάλεξη το 1997 από τον Ramnath Chellappa. Η ιδέα ενός παγκόσμιου δικτύου υπολογιστών παρουσιάστηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 από τον JCR Licklider, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Το όραμά του ήταν 7

12 όλοι στον πλανήτη να μπορούν να διασυνδεθούν και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές σε κάθε δικτυακό τόπο από οπουδήποτε. Ήταν, λοιπόν, ένα όραμα που μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτό που σήμερα ονομάζουμε «νέφος». Άλλοι ειδικοί αποδίδουν την αρχική προέλευση της έννοιας στον John McCarthy, καθηγητή στο MIT, ο οποίος το 1961 πρότεινε την ιδέα οι υπολογιστικοί πόροι να μπορούν να διανέμονται σαν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και παρουσίασε την πληροφορική ως ένα εργαλείο παρόμοιο με τον ηλεκτρισμό. 2.3 Βασικά χαρακτηριστικά Τα πέντε σημαντικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του cloud computing είναι τα εξής: On-demand self-service: Παρέχονται στον καταναλωτή μονομερώς υπολογιστικοί πόροι, όπως ο χρόνος χρήσης του server και το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου, οι οποίοι δεσμεύονται μέσω του δικτύου αυτόματα ανάλογα με τις ανάγκες του χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το φορέα παροχής κάθε υπηρεσίας. Broad network access: Οι υπολογιστικοί πόροι είναι διαθέσιμοι μέσω του δικτύου και προσβάσιμοι μέσω τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν τη χρήση ετερογενών τερματικών συσκευών στην πλευρά του τελικού χρήστη, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, PDAs. Resource pooling: Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν παράλληλα πολλούς καταναλωτές ακολουθώντας το μοντέλο πολλαπλών εκμισθωτών (multi-tenant), με τους διάφορους φυσικούς και εικονικούς πόρους να ανατίθενται δυναμικά και εκ νέου ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Δίνεται μια αίσθηση ανεξαρτησίας όσον αφορά τη φυσική τοποθεσία, καθώς ο καταναλωτής δεν έχει κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων πόρων, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίσει σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο την τοποθεσία, όπως χώρα, περιοχή, πόλη ή data center. Παραδείγματα παρεχόμενων πόρων αποτελούν η επεξεργαστική ισχύς, η μνήμη, το εύρος ζώνης (bandwidth) του δικτύου και οι εικονικές μηχανές (virtual machines). Rapid elasticity: Οι πόροι μπορούν να δεσμευτούν προς χρήση γρήγορα και με ευέλικτο τρόπο, σχεδόν άμεσα και αυτόματα, έτσι ώστε να εμφανίζονται στον καταναλωτή ως απεριόριστοι και διαθέσιμοι προς αγορά ανά πάσα στιγμή. Measured service: Τα συστήματα cloud έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να βελτιστοποιούν αυτόματα τη χρήση των υπολογιστικών πόρων αξιοποιώντας μηχανισμούς μέτρησης ανάλογα με τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να καταγράφεται παρέχοντας διαφάνεια και στις δύο πλευρές, τόσο του καταναλωτή-χρήστη όσο και του παρόχου της υπηρεσίας. 8

13 Εικόνα 2.2 Απεικόνιση ορισμού NIST για την αρχιτεκτονική του cloud computing 2.4 Μοντέλα υπηρεσιών Το cloud computing μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες με βάση το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας: Software as a Service (SaaS): Παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του παρόχου που «τρέχουν» σε μια υποδομή cloud. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσα από διεπαφές ή εργαλεία, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (π.χ. web-based ). Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, των εξυπηρετητών, των λειτουργικών συστημάτων, του αποθηκευτικού χώρου ή ακόμη και μεμονωμένων δυνατοτήτων της εφαρμογής, με πιθανή εξαίρεση κάποιων περιορισμένων ρυθμίσεων παραμετροποίησης των εφαρμογών από τον εκάστοτε χρήστη. Platform as a Service (PaaS): Προσφέρεται στο χρήστη η δυνατότητα να αναπτύσσει, να δοκιμάζει, να διαθέτει και να συντηρεί πάνω στην υποδομή cloud εφαρμογές που είτε έχει δημιουργήσει ο ίδιος είτε έχει αποκτήσει από τρίτους. Οι εν λόγω εφαρμογές δημιουργούνται με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού και εργαλείων που υποστηρίζονται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Στην προκειμένη περίπτωση ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε έχει τον έλεγχο της υποκείμενης υποδομής συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, των εξυπηρετητών, των λειτουργικών συστημάτων και του αποθηκευτικού χώρου, αλλά ελέγχει τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης του περιβάλλοντος φιλοξενίας των εφαρμογών. Οι πάροχοι υπηρεσιών PaaS συνήθως προσφέρουν έναν ομαδοποιημένο συνδυασμό λογισμικού και υποδομής σε μορφή προγραμματιζόμενου περιβάλλοντος. Infrastructure as a Service (IaaS): Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αναπτύσσει και να «τρέχει» αυθαίρετο λογισμικό, που μπορεί να 9

14 περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές, χρησιμοποιώντας βασικούς υπολογιστικούς πόρους, όπως επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικά μέσα και δίκτυα. Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποδομή, αλλά μπορεί να έχει τον έλεγχο σε λειτουργικά συστήματα, μνήμες, εφαρμογές και πιθανόν περιορισμένο έλεγχο σε επιλεγμένα μέρη του εξοπλισμού της δικτύωσης (π.χ. host firewalls). Εικόνα 2.4 Μοντέλα υπηρεσιών 2.5 Μοντέλα ανάπτυξης Το cloud computing με βάση την αποκλειστικότητα χρήσης διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: Private cloud (Ιδιωτικό cloud): Η υποδομή του cloud λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Μπορεί να βρίσκεται είτε στις κτιριακές υποδομές του οργανισμού είτε εκτός αυτών. Η διαχείριση της υποδομής μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό ή από κάποιον τρίτο. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν και να τροποποιήσουν το μέγεθος των πόρων μέσω μιας διεπαφής διαδικτυακής υπηρεσίας, όπως ακριβώς και στο δημόσιο cloud. Επειδή, όμως, έχει εφαρμοστεί στα πλαίσια ενός ήδη υπάρχοντος data center κάποιου οργανισμού, το private cloud υπόκειται στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς περιορισμούς ασφάλειας του οργανισμού και, επομένως, παρέχει ανώτερο επίπεδο ασφάλειας σε ευαίσθητα δεδομένα και κώδικα. Επιπρόσθετα, τα private clouds σταθεροποιούν και βελτιστοποιούν την απόδοση ενός ήδη υπάρχοντος hardware σε ένα συγκεκριμένο data center μέσω της τεχνολογίας του Virtualization που χρησιμοποιούν βελτιώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του data center και μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Community cloud (Κοινοτικό cloud): Η υποδομή του cloud είναι διαμοιρασμένη σε πολλούς οργανισμούς και υποστηρίζει προκαθορισμένες κοινότητες που μπορεί να έχουν κοινές απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, λειτουργικότητας και πολιτικής. Η διαχείριση μπορεί να γίνεται είτε από τους προαναφερθέντες οργανισμούς είτε από κάποιο τρίτο μέρος που αναλαμβάνει 10

15 την εποπτεία του cloud. Τα community clouds επιτρέπουν την ύπαρξη πολλαπλών ανεξάρτητων οντοτήτων. Το συγκεκριμένο μοντέλο προσδίδει τεράστιες δυνατότητες σε οργανισμούς που υπόκεινται σε ρυθμιστικές συμμορφώσεις και περιορισμούς. Τα κοινοτικά clouds θεωρούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τοπικά επίπεδα, γεγονός που παρέχει πολλαπλάσια οφέλη στους οργανισμούς τόσο ως μεμονωμένες οντότητες όσο και συλλογικά. Public cloud (Δημόσιο cloud): Η υποδομή του cloud είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό ή σε μια μεγάλη ομάδα από οργανισμούς και ανήκει σε μια εταιρία που παρέχει υπηρεσίες cloud. Στην συνηθέστερη εκδοχή του το δημόσιο cloud είναι διαθέσιμο στον τελικό χρήστη μέσω μιας διαδικτυακής διεπαφής και η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το μοντέλο pay-as-you-go (πληρώνεις όσο χρησιμοποιείς). Τα public clouds προσφέρουν πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη υποδομή άμεσα επεκτάσιμων υπολογιστικών πόρων χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον επένδυση κεφαλαίων για την ανάπτυξη των υποδομών του data center. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών διαμορφώνουν, επομένως, μια υποδομής τεράστιας δυναμικότητας που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευθούν σε κοινά μέσα αποθήκευσης, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την κωδικοποίηση των δεδομένων για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του public cloud αντιμετωπίζονται με εμπιστοσύνη από τους συνδρομητές, οι οποίοι αποδεχόμενοι πλήρως τις πολιτικές των οργανισμών που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες αναπτύσσουν ένα επίπεδο εμπιστοσύνης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και του ιδιωτικού απορρήτου. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει τεράστια ανάπτυξη του public cloud με αποτέλεσμα την προσφορά μεγάλου πλήθους υπηρεσιών από εταιρίες όπως η Amazon με την υπηρεσία EC2 (IaaS) και η Google με την υπηρεσία Google Apps Engine (PaaS). Hybrid cloud (Υβριδικό cloud): Η υποδομή του cloud είναι μια σύνθεση δύο ή περισσότερων clouds (private, community, public) που παραμένουν μοναδικές οντότητες αλλά συνδέονται μεταξύ τους με τεχνολογία που επιτρέπει τη φορητότητα δεδομένων και εφαρμογών. Ένας οργανισμός εφαρμόζει εκείνο το μοντέλο cloud που του προσφέρει τη βέλτιστη λύση κάθε φορά. Αν, για παράδειγμα, μια εξειδικευμένη εφαρμογή απαιτεί σημαντικές προδιαγραφές ασφάλειας ενδέχεται να είναι κατάλληλο ένα private cloud, ενώ για μια γενική εφαρμογή που υλοποιείται για ένα προσωρινό έργο, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, απαιτείται ένα public cloud που μετά την ολοκλήρωση του έργου παύει η χρήση του. Συνεπώς, ένας οργανισμός επιλέγει κάθε φορά το συνδυασμό εκείνων των μοντέλων cloud που ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες του δημιουργώντας έτσι ένα υβριδικό μοντέλο για την επίτευξη των στόχων του. 11

16 Εικόνα 2.5 Μοντέλα ανάπτυξης 2.6 Πλεονεκτήματα Το cloud computing είναι ένα σχετικά νέο επιχειρηματικό μοντέλο που δεν έχει εδραιωθεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ιδιαίτερα σημαντικά και, για αυτό το λόγο, θεωρείται σήμερα ως μια εικόνα από το μέλλον όσον αφορά τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των υπολογιστικών πόρων. Είναι αναγκαίο στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται παρακάτω δεν είναι τα μοναδικά, καθώς το υπολογιστικό νέφος αποτελεί ένα νέο αντικείμενο στο χώρο της Πληροφορικής που εξελίσσεται διαρκώς και με την πάροδο του χρόνου προκύπτουν συνεχώς καινούρια δεδομένα. Ξεκινώντας με τα κυριότερα οφέλη του cloud computing μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: Τιμολόγηση υπηρεσίας: Οι χρήστες καταναλώνουν υπολογιστικούς πόρους on-demand πληρώνοντας ανάλογα με τη χρήση που κάνουν. Έτσι, όσον αφορά εταιρικά περιβάλλοντα, πληρώνουν χρήματα από τον προϋπολογισμό για τις λειτουργικές δαπάνες αντί να πληρώνουν εξ αρχής για πόρους που θα ανήκαν στις κεφαλαιακές δαπάνες. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για πολλές νέες επιχειρήσεις, καθώς με τον τρόπο αυτό διαθέτουν υπολογιστικούς πόρους που δεν θα είχαν σε διαφορετική περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση pay-per-use προσελκύει αρκετές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε πολύπλοκες και δαπανηρές υποδομές που κοστίζουν ακριβά. Δίνεται, επομένως, η δυνατότητα να αγοράζουν μόνο τις υπηρεσίες που χρειάζονται και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο αποφεύγοντας άσκοπα έξοδα και πάγιες δαπάνες που επιβαρύνουν τον οικονομικό προϋπολογισμό τους. Με άλλα λόγια, οι εταιρίες αντί να διατηρούν ένα data center με ακριβό εξοπλισμό και λογισμικό που ενδέχεται να μένουν αχρησιμοποίητα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να «νοικιάζουν» υπολογιστικούς πόρους, όταν και όσους χρειάζονται και για 12

17 το διάστημα που αυτοί είναι απαραίτητοι. Έτσι, αντί για μεγάλες επενδύσεις σε συστήματα πληροφορικής, πληρώνουν μια μικρή, μηνιαία ή ετήσια, συνδρομή στρέφοντας τις επενδύσεις τους σε πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Αυξημένη ευελιξία: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως η αγορά λογισμικού ή υλικού απαιτούν ακριβή σχεδιασμό για μακροπρόθεσμες ανάγκες. Αντίθετα, στην περίπτωση του cloud computing ο προγραμματισμός γίνεται για μικρότερες χρονικές περιόδους, επομένως οι αυξομειώσεις στη ζήτηση υπολογιστικών πόρων καλύπτονται επαρκώς τη χρονική στιγμή που παρουσιάζονται και για όσο οι πόροι αυτοί είναι αναγκαίοι. Ταχύτητα υλοποίησης: Σε μια εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος υπάρχουν διάφορες χρονοβόρες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν όπως καθορισμός προδιαγραφών, παραγγελία, παραλαβή, εγκατάσταση, ρυθμίσεις, έλεγχοι, κλπ που μπορεί να διαρκέσουν αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο cloud αντίστοιχες υποδομές μπορούν να αρχίσουν να λειτουργούν σε λίγα λεπτά και το «στήσιμο» ολόκληρης της λύσης μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε κάποιες ώρες. Πρόσβαση από παντού: Οι διαδικτυακές εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού VPN. Το cloud computing, δηλαδή, υπόσχεται πρόσβαση σε υψηλής ισχύος υπολογιστικούς πόρους σε οποιονδήποτε διαθέτει μια συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που βοηθά στη διευκόλυνση ανάληψης πρωτοβουλιών τηλεργασίας. Υψηλός ανταγωνισμός χαμηλότερες τιμές: Όταν ξεκίνησαν οι υπηρεσίες cloud της Amazon προσέφεραν on-line storage σε ένα data center. Σήμερα, η Amazon προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Πλέον στο χώρο δραστηριοποιούνται δυναμικά εταιρείες-κολοσσοί όπως η Microsoft και η Google που διαθέτουν cloud offerings στο καταναλωτικό κοινό. Επομένως, αυτός που κερδίζει από όλο αυτό είναι φυσικά ο πελάτης, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μια και οι προσφερόμενες επιλογές συνεχώς αυξάνονται και γίνονται πιο ελκυστικές. Το cloud computing πιστεύεται ότι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, καθώς υπηρεσίες πληροφορικής για επιχειρήσεις και οργανισμούς φιλοξενούνται στο «νέφος» και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για τοπικούς servers στο φυσικό τους χώρο, μιας και οι υπολογιστές βρίσκονται σε datacenters σχεδιασμένα για βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα. 2.7 Μειονεκτήματα Κατά την εξερεύνηση της υπηρεσίας για αποθήκευση δεδομένων Amazon S3 ώστε να εξετάσουν πώς ανταποκρίνεται σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, οι Mayur et al (2008) διαπίστωσαν πως η εν λόγω υπηρεσία παρέχει μία μέθοδο τιμολόγησης για την παροχή και υποστήριξη των τριών χαρακτηριστικών δεδομένων, τα οποία είναι η υψηλή αντοχή (durability), η υψηλή διαθεσιμότητα (availability) και η γρήγορη πρόσβαση (access), μολονότι οι περισσότερες εφαρμογές δεν καλύπτουν και τις τρεις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η αποθήκευση αρχείων απαιτεί υψηλή αντοχή-όπως αυτή μεταφράζεται ως μεγάλος όγκος δεδομένων, αλλά 13

18 δεν χρειάζεται υψηλή διαθεσιμότητα ούτε ταχεία πρόσβαση. Επομένως, συστήνεται στην υπηρεσία να παρέχει υπηρεσίες και να τις κοστολογεί κλιμακωτά βάσει της απαιτούμενης αναλογίας αντοχής, διαθεσιμότητας, πρόσβασης. Άρα, παρέχονται υπηρεσίες που δεν χρειάζονται και το κόστος είναι υψηλότερο. Ο Lublinsky (2009) στην αναφορά του Clearing the air on Cloud Computing κάνει λόγο για υψηλότερα κόστη της χρήσης του cloud computing συγκριτικά με αυτά στέγασης εντός της επιχείρησης ενός κέντρου πληροφοριών. Παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που προκύπτει μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρομεσαίες δείχνουν να μην επηρεάζονται απολαμβάνοντας τα οφέλη του cloud. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα τεράστιο κέντρο πληροφοριών, το οποίο σχετίζεται με επενδύσεις σε software και hardware. Η μεταβλητότητα του κόστους είναι το κλειδί για τη μεταφορά των επιχειρηματικών διαδικασιών σε υπηρεσίες νέφους, όταν οι επιχειρήσεις επιθυμούν τη βελτιστοποίηση της διαχείρισής του και τη δυνατότητα επεκτασιμότητας των εφαρμογών διαχείρισής του. Ένα, επίσης, ζήτημα που αναφέρεται ως μειονέκτημα και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η ασφάλεια των εφαρμογών που βρίσκονται σε υποδομές cloud. Όπως, άλλωστε, λένε οι ειδικοί καταδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση: «Τα προσωπικά δεδομένα είναι το πετρέλαιο της νέας εποχής». Εγείρονται, επομένως, συνεχώς ενστάσεις γύρω από θέματα που άπτονται της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες εμφανίζονται διστακτικοί καθώς το επίπεδο εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει κλονιστεί και απαιτείται συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εδώ, ωστόσο, βρίσκεται και η μεγάλη ευκαιρία της αγοράς υπηρεσιών cloud. Πολλές επιχειρήσες ανησυχούν για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των cloud υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι οι πάροχοι υπηρεσιών cloud είναι πολύ ευκολότερο να σχεδιάσουν καλύτερες πολιτικές ασφάλειας από μια μικρομεσαία επιχείρηση γιατί αφενός μεν χρησιμοποιούν ειδικούς εμπειρογνώμονες και αφετέρου ακολουθούν πιστοποιημένες διαδικασίες ασφαλείας. Επειδή ακριβώς εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ευκολότερο να κατασκευάσουν συστήματα υψηλής αξιοπιστίας ώστε να προστατεύουν και να υποστηρίζουν τα συστήματα χιλιάδων αντίστοιχων επιχειρήσεων. 2.8 Κόστος του cloud computing Το cloud computing έρχεται συχνά μαζί με την οικονομική έφεση η οποία ορίζει ότι «μετατρέπει έξοδα κεφαλαίου σε λειτουργικά έξοδα» (Armbrust et al., 2009). Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το cloud computing πληρώνουν διαφορετικά ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ αυτών και των παρόχων της υπηρεσίας. Οι πάροχοι χρησιμοποιούν συνήθως οικονομικά μοντέλα που διαθέτουν ώστε να κοστολογούν ανάλογα με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν (Khajeh- Hosseini et al., 2010β). Υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά τέτοιων υπηρεσιών αρκετά διαφορετικά μοντέλα κοστολόγησης. Το συνηθέστερο μοντέλο κοστολόγησης είναι αυτό που προτείνει ο Armbrust, το οποίο είναι ένα μοντέλο βραχυπρόθεσμης χρέωσης. Ο ίδιος περιγράφει το μοντέλο αυτό ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και καινοτόμα χαρακτηριστικά του cloud computing. Τα οικονομικά ζητήματα που εγείρονται από την ανάπτυξη του cloud computing αποτελούν αντικείμενο εκτενούς και διαρκούς συζήτησης. Από τη σκοπιά 14

19 του πελάτη αναλύονται τα μοντέλα που υιοθετούνται από τους παρόχους και βάσει των οποίων καλείται ο καταναλωτής να πληρώσει. Γίνονται, λοιπόν, αντικείμενο μελέτης τα κόστη που επιβαρύνουν το χρήστη. Σύμφωνα με τον Armbrust το cloud computing παρέχει ένα μοντέλο κοστολόγησης το οποίο ακολουθεί τον κανόνα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση των υπολογιστικών πόρων σε μια βραχυπρόθεσμη βάση οπότε απαιτείται και απαλλαγή από οποιαδήποτε οικονομική δέσμευση όταν οι πόροι δεν είναι πλέον απαραίτητοι. Επομένως, όποτε δεν χρειάζονται οι μηχανές και οι αποθηκευτικοί χώροι, αποδεσμεύονται (Armbrust et al., 2009). Ο Armbrust αποκαλεί αυτή τη μέθοδο κοστολόγησης «πληρώνεις όσο χρησιμοποιείς» ( pay as you go ). 15

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD Η ζήτηση στην αγορά αυξάνεται συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες cloud. Καθημερινά νέες εταιρίες ανά τον κόσμο προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν, ωστόσο, εταιρίες κολοσσοί οι οποίες κυριαρχούν στα συστήματα cloud computing και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες εταιρίες έχουν καθιερωθεί στο χώρο και έχουν εξειδικευθεί στην παροχή υπηρεσιών cloud. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη επισκόπηση διάφορων αντιπροσωπευτικών παρόχων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στις μέρες μας. 3.1 Amazon Η Amazon αποτελεί κορυφαίο εμπορικό σήμα στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ίδρυσή της, η Amazon έχει εξελιχθεί από ένα on-line ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο σε μια πλατφόρμα λιανικής πώλησης και έπειτα στον κορυφαίο προμηθευτή cloud computing. Τόσο με την υπηρεσία απλής αποθήκευσης Amazon S3 (Simple Storage Service) αρχικά όσο και με την υπηρεσία EC2 (Elastic Compute Cloud) στη συνέχεια, η Amazon κατόρθωσε να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στην παροχή υπηρεσιών cloud. Μάλιστα, η καινοτομία της Amazon και η πρωτοπορία της με την παρουσίαση των δύο προαναφερθέντων υπηρεσιών εισέπραξε από τον οικονομικό και τεχνολογικό τύπο της εποχής διθυραμβικές κριτικές και επαινετικά σχόλια. Η εταιρία σήμερα παρέχει την υποδομή cloud της επιτρέποντας στους χρήστες της να προσαρμόζουν τους υπολογιστικούς πόρους στις ανάγκες τους φιλοξενώντας εφαρμογές με ένα ελκυστικό μοντέλο τιμολόγησης και την εγγυημένη αξιοπιστία που προσδίδει το brand name της Amazon. 3.2 Microsoft Η είσοδος της Microsoft στο cloud computing αποτελεί σαφέστατη ένδειξη ανάπτυξης του συγκεκριμένου χώρου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα επικεντρωνόταν στην αγορά του προσωπικού υπολογιστή (personal computer) θεωρώντας τις υπηρεσίες Διαδικτύου ως μη υποσχόμενη αγορά και θέτοντας άλλες προτεραιότητες. Ωστόσο, η σημαντική στροφή και η αλλαγή της στάσης έπειτα από τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του cloud computing καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την τεράστια ανάπτυξη του τομέα αυτού και την αυξανόμενη είσοδο νέων ανταγωνιστών στο χώρο. Η εμφάνιση, επομένως, του Windows Azure αποτελεί ένα γεγονός-σταθμό στην ιστορία του cloud computing, καθώς η μεγαλύτερη εταιρία λογισμικού παγκοσμίως έκανε μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή για το μέλλον επενδύοντας στην αγορά των υπηρεσιών cloud. Η υπηρεσία Windows Azure είναι μια πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους που επιτρέπει στους χρήστες της να αναπτύσσουν εφαρμογές και να αποθηκεύουν δεδομένα. Ταξινομείται ως PaaS και αποτελείται από διάφορες υπηρεσίες που φιλοξενούνται σε βάσεις δεδομένων της Microsoft. Παρά τη σημαντική υποδομή και τη λειτουργική εμπειρία που διαθέτει η Microsoft, οι 16

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Εικονικές Μηχανές και μετρήσεις απόδοσης Αρκολάκης Δημήτριος Τμήμα Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πειραιάς, Αττική, Ελλάς meetsospapei@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) στην Ευρώπη τι είναι και τι σημαίνει αυτό για μένα;

Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) στην Ευρώπη τι είναι και τι σημαίνει αυτό για μένα; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) στην Ευρώπη τι είναι και τι σημαίνει αυτό για μένα; Τι είναι το υπολογιστικό νέφος; Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Ανίχνευση κίνησης δικτύου - Εργαλείο Wireshark. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing Συστήματα Παρ. & Κατ. Επεξεργασίας Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Δασυγένης Μηνάς Κοντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; »Τι είναι η Spartan; Ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1989. Είναι 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. » Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας: Δ. Τσιμάρας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει!

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Το S1aaS (Soft1 as a Service) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού Soft1, που αξιοποιεί το Internet. O πελάτης δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι 9 μύθοι του Cloud

Οι 9 μύθοι του Cloud Ο μύθος του Cloud Οι 9 μύθοι του Cloud 1 To Office 365 είναι οι γνωστές εφαρμογές του Office στις οποίες έχω πρόσβαση και online 2 3 4 5 6 7 8 9 Χρειάζομαι σύνδεση Internet για να έχω πρόσβαση στα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση Vodafone Business E-mail & Website Hosting Επισκόπηση Καλώς ορίσατε στις υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone. Η επαγγελματική σας εικόνα ενισχύεται μέσα από προσωποποιημένους e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0 Δομές Δεδομένων 5ο εξάμηνο Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse v1.0 Τις σημειώσεις κράτησαν και διαμόρφωσαν σε word οι: Κονδύλη Γαλήνη, ΑΜ 5576 Μάλλιου Χριστίνα, ΑΜ 5413

Διαβάστε περισσότερα