ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής bar bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές. Ο πρώτος επενεργεί στο χαµηλό σήµα ( bar) (χαµηλή θερµοκρασία) για να αυξηθεί η θερµοκρασία του νερού, ενώ ο δεύτερος επενεργεί στουψηλό σήµα ( bar) (υψηλή θερµοκρασία) για να µειωθεί η θερµοκρασία του νερού. Υπάρχει µια περιοχή αδράνειας για να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λειτουργία. 1

2 ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΗ Σήµα εισόδου Εάνείναι χαµηλό τότε δε λειτουργεί η βαλβίδα ενώ λειτουργεί µόνο αν είναι υψηλό Σήµα εισόδου Εάνείναι χαµηλό τότε λειτουργεί η βαλβίδα ενώ δεν λειτουργεί αν είναι υψηλό 2

3 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - FUEL SEPARATOR Central Cooling and Freshwater Production Lube Oil Treatment Fuel Oil Treatment Oil Recovery and Sludge Treatment 3

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ 4

5 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 5

6 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 6

7 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ The bowl The bowl spindle The worm wheel A Motor rpm The friction clutch 7

8 ALCAP SEPARATOR εν χρησιµοποιούνται διαφράγµατα (gravity disks)για τον καθορισµό της θέσεως της διαχωριστικής επιφάνειας αλλά κατάλληλους ανιχνευτές νερού στην έξοδο του καθαρισµένου υγρού. Η έξοδος του νερού ελέγχεται από Η/Μ βαλβίδα ταχείας αποκρίσεως. Αν το περιεχόµενο νερό στο καθαρισµένο υγρό υπερβεί κάποιο όριο τότε ο αυτοµατισµός ενεργοποιεί τον αντίστοιχο αυτοµατισµό και εκτελείται απολάσπωση. Η απολάσπωση εκτελείται είτε µε στιγµιαίο άνοιγµα ή κλείσιµο του τύµπανου είτε µε άνοιγµα της βαλβίδας στην έξοδο του νερού. 8

9 ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 9

10 Είσοδοςνερού για την αύξηση της αρχικής πίεσης στην έξοδο του λαδιού ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Είσοδος λαδιού Εξαγωγή νερού Έξοδος ακαθαρσιών Έξοδος λαδιού Είσοδος νερού για το άνοιγµα του κελύφους Είσοδος νερού για το κλείσιµο του κελύφους 10

11 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Vibration sensor Speed sensor 11

12 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 12

13 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13

14 ΕΛΕΓΚΤΗΣ (EPC 400) 14

15 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗ 15

16 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΚΤΗ 16

17 ΕΚΛΟΓΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (LOCAL-REMOTE-PROGRAMM) 17

18 ΑΛΛΑΓΗΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ P34 από τα 15 sec στα 30 sec 18

19 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19

20 Επιλογήπαραµέτρων παραµέτρων κατηγορίας C1 20

21 Εµφάνισητης τιµής της παραµέτρου C1 Χρόνος µεταξύ των απολασπώσεων 21

22 Επιλογήπαραµέτρων παραµέτρων κατηγορίας C2 Γιατην αλλαγή των παραµέτρων C2 και C3 πρέπει να γίνει εισαγωγή κωδικού (αριθµός 12) 22

23 Εισαγωγή κωδικού 23

24 ιαδοχικά klikµέχρι και την εµφάνιση της P34 24

25 Αλλαγήτης τιµής της P34 25

26 Επιβεβαίωση της νέας τιµής 26

27 1. Control panel 2. Configuration 3. Start Communication 4. Process display 5. Graph display 6. Controls 7. Timer information 8. Separator info 9. Alarm dispay 10. Alarm list 11. Process parameters 12. Installation param. 13. Alarms in the EPROM 14. Show process window 15. Show control panel ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠOΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SOFTWARE 27

28 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 28

29 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 29

30 ΣΑΕΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΕΣ Στοσυγκεκριµένο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα για µέτρηση του ιξώδες είτε µε τη χρήση µετρητή ταλάντωσης fork (1) ή µέσω περιστροφικού µετρητή (2) είτε µε την by pass όδευση του καυσίµου µέσα από το µετρητή ροής (3) µε τη δυνατότητα συνδυασµού λειτουργίας και των δύο αισθητήρων ιξώδες. Ο συνδυασµός µε τον µετρητή ροής δίνει πολύ καλύτερα αποτλεσµαταστην επίτευξη του επιθυµητού ιξώδες. 30

31 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΕΣ (1) Στοσυγκεκριµένο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα για µέτρηση του ιξώδες χωρίς τη χρήση εναλλάκτη θερµότητας. Η εντολή από τον PID ελεγκτή δίνεται στην mixing valve του συστήµατος 31

32 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΕΣ (2) Στοσυγκεκριµένο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα για µέτρηση του ιξώδες µε τη χρήση εναλλάκτη θερµότητας. Υπάρχουν δύο εντολές από τους PID ελεγκτές. Ένας PID ελεγκτή οδηγεί τη mixing valve του συστήµατος. Ένας PID ελεγκτή οδηγεί την valve του ατµού του εναλλάκτη θερµότητας. 32

33 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΕΣ (3) Στοσυγκεκριµένο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα για µέτρηση του ιξώδες µε τη χρήση εναλλάκτη θερµότητας. Υπάρχουν τρεις εντολές από τους PID ελεγκτές. Ένας PID ελεγκτή οδηγεί τη mixing valve του συστήµατος. Ένας PID ελεγκτή οδηγεί την valve του ατµού του εναλλάκτη θερµότητας. Ένας PID ελεγκτή οδηγεί την by pass valve για τη µη όδευση του καυσίµου από τον εναλλάκτη θερµότητας. 33

34 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΞΩ ΕΣ (4) Στο συγκεκριµένο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα για διπλή µέτρηση του ιξώδες µε τη χρήση δύο εναλλάκτων θερµότητας για καλύτερα αποτελέσµατα. Υπάρχουν τρεις εντολές από τους PID ελεγκτές. Ένας PID ελεγκτή οδηγεί τη mixing valve του συστήµατος. ύο PID ελεγκτές οδηγούν τις valveς του ατµού των εναλλάκτων θερµότητας. 34

35 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - FUEL VISCOCITY CONTROL Central Cooling and Freshwater Production Lube Oil Treatment Fuel Oil Treatment Oil Recovery and Sludge Treatment 35

36 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ PDS FT, PT LS, TT VT Pressure differential sensor, για τον έλεγχο των φίλτρων Flow, Pressure Transmitter Level sensor, Temperature Transmitter Viscosity Transmitter Output activation of valves and electric motors Input from sensors and feedback signals 36

37 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Process controller Automatic filter Heaters Screw pumps Viscosity sensor Pressure transmitter Flow transmitter Control cabinet Service areas 37

38 PROCESS CONTROLLER 38

39 AUTOMATIC FILTER Αυτόµατηβαλβίδα αποστράγγισης η οποία αποστραγγίζει σε κανονικά χρονικά διαστήµατα για ελαχιστοποίηση της χειροκίνητης αποστράγγισης. Μπορεί να εγκατασταθεί στην κρύα ή ζεστή πλευρά. 39

40 HEATERS Electric heater Shell & tube heat exchanger 40

41 SCREW PUMPS Circulation pumps Supply pumps 41

42 VISCOSITY CONTROL BLOCK Αρχή λειτουργίας Terrosian vibration (Ακίδα η οποία ταλαντώνεται όταν αλλάζει η πυκνότητα και κατά συνέπεια το ιξώδες). Η ταλάντωση µεταβάλει την ισορροπία σε µια ωµική γέφυρα και παράγει σήµατα της τάξης των 4-20 ma. 42

43 PRESSURE TRANSMITTER 43

44 FLOW TRASMITTER (behind cabinet) 44

45 1. Control panel 2. Configuration 3. Start Communication 4. VCU display 5. Process display 6. Graph display 7. Change oil mode 8. Main settings 9. Alarm indication 10. Alarm reset 11. Alarm display 12. Alarm list 13. Process parameters 14. Installation param. 15. Show process window 16. Show control panel ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠOΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SOFTWARE 45

46 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 46

47 FRESH WATER GENERATOR ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 47

48 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 48

49 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 49

50 ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ 50