ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS Κινητά µηχανήµατα κατεδάφισης - Απαιτήσεις ασφάλειας Mobile demolition machinery - Safety requirements ΕΛΟΤ CEN/TS Στηρίξεις δειγµάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης δοκιµών αντίδρασης στη φωτιά σύµφωνα µε την Οδηγία οµικών Προϊόντων Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive ΕΛΟΤ CEN/TS Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 4:Μέθοδοι δοκιµών για σταθερό εξοπλισµό Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment ΕΛΟΤ CEN/TS Χωµατουργικά µηχανήµατα - Οδηγίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε δόνηση ολόκληρου του σώµατος από χρήση µηχανηµάτων - Χρήση των εναρµονισµένων δεδοµένων που µετρήθηκαν από διεθνή ιδρύµατα, οργανισµούς και κατασκευαστές Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) ΕΛΟΤ EN A3 Οικιακές µαγειρικές συσκευές αερίου - Μέρος 1-1: Ασφάλεια - Γενικά Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General ΕΛΟΤ EN 161+A3 Αυτόµατες βαλβίδες διακοπής για συσκευές και καυστήρες αερίου Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances ΕΛΟΤ EN A3 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements ΕΛΟΤ EN A1 Επιπλα - Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόµενα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Επιπλα - Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόµενα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 2:Mέθοδοι δοκιµής Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods ΕΛΟΤ EN A1 Μονάδες ασφαλούς αποθήκευσης-ταξινόµηση και µέθοδοι δοκιµής αντοχής στη φωτιά - Μέρος 2 : εδοµένα θαλάµων και περιεκτών Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container ΕΛΟΤ EN A1 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, χαρακτηρισµένα µε ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ EN 1755+A2 Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας - Λειτουργία σε δυνητικά εκρήξιµες ατµόσφαιρες - Χρήση σε εύφλεκτα αέρια, ατµούς, οµίχλες και σκόνες Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών κατεργασίας ξύλου - Πριονοκορδέλλες - Μέρος 2: Πριονοκορδέλλες για κορµούς δένδρων Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log sawing machines ΕΛΟΤ EN Ε2 Συσκευές, στερεά καύσιµα και προσανάµµατα για υπαίθριο ψήσιµο - Μέρος 1:Ψησταριές που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 18: Ρυθµιζόµενα πριόνια Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 18: Dimension saws ΕΛΟΤ EN 1949+A1 Προδιαγραφή για την εγκατάσταση συστηµάτων υγραερίου για σκοπούς κατοίκησης σε τροχόσπιτα αναψυχής και άλλα οδικά οχήµατα Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα µε οργανική συνεχή επικάλυψη κατά το στάδιο της παραγωγής του ρόλου - Tεχνικοί όροι παράδοσης Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions ΕΛΟΤ EN Μετρητές αερίου - ιατάξεις αναγωγής - Μέρος 2: Αναγωγή ενέργειας Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζοµηχανές τετράπλευρης επεξεργασίας Safety of woodworking machines - Four sided moulding machines ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου(lpg) - Μεταφερόµενες επαναπληρούµενες συγκολλητές φιάλες αλουµινίου για υγραέριο(lpg)-σχεδιασµός και κατασκευή LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction ΕΛΟΤ EN Γερανοί - Ασφάλεια - Σχεδιασµός - Απαιτήσεις εξοπλισµού Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποδοχή εργασιών - Μέρος 4: Αποδοχή των σιδηροτροχιών αναδιαµορφώσεως σε συστήµατα βελόνων και διακλαδώσεων. Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 4: Acceptance of reprofiling rails in switches and crossings ΕΛΟΤ EN Έπιπλα - Μηχανισµοί λειτουργίας για καθίσµατα και καναπέδες - κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιµής Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 Βαλβίδες για συστήµατα διανοµής αερίου µε µέγιστη πίεση λειτουργίας µικρότερη από ή ίση µε 16 bar - Απαιτήσεις απόδοσης Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου(lpg) - Μετρητές περιεχοµένων για δοχεία υγραερίου υπό πίεση LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels ΕΛΟΤ EN Ε2 εξαµενές για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων - Ορολογία Tanks for transport of dangerous goods - Terminology ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/13 Συσκευές ελέγχου θερµοκρασίας και περιοριστές θερµοκρασίας για συστήµατα παραγωγής θερµότητας Temperature control devices and temperature limiters for heat generating systems ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ευθείες και γωνιακές βάνες πέδησης για σωλήνες και δοχεία πεπιεσµένου αέρα πέδησης Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe ΕΛΟΤ EN Μεταφερόµενες φιάλες αερίου - Επαναπληρούµενα συγκολλητά δοχεία χωρητικότητας µέχρι 150 λίτρων - Μέρος 1: Συγκολλητές ανθρακοχαλύβδινες φιάλες κατασκευασµένες µε εµπειρικές µεθόδους Transportable gas cylinders - Refillable welded receptacles of a capacity not exceeding 150 litres - Part 3: Welded carbon steel cylinders made to a design justified by experimental methods ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Κατασκευή και απόδοση εξοπλισµού του υγραερίου (LPG) για σταθµούς πλήρωσης οχηµάτων κινήσεως - Μέρος 1: Αντλίες πληρώσεως LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Κατασκευή και απόδοση εξοπλισµού υγραερίου κίνησης σε σταθµούς πλήρωσης οχηµάτων - Μέρος3: Εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού σε εµπορικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 3: Refuelling installations at commercial and industrial premises ΕΛΟΤ EN Ε3 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Σήµανση φιαλών και τυµπάνων LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking ΕΛΟΤ EN 'Επιπλα- Εκτίµηση της αντίστασης της επιφάνειας σε χάραξη Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Ποδήλατα - Ποδήλατα µε ηλεκτροκίνητη υποβοήθηση - EPAC ποδήλατα Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Καθορισµός συστήµατος για σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 1: Γενικά Railway applications - Designation systematic for railway vehicles - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Μηχανικά σάρωθρα - Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης και µέθοδοι δοκιµών Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 ΕΛΟΤ EN A1 Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης οδών - Απόκτηση και µετάδοση δεδοµένων - Μέρος 1: Απόκτηση δεδοµένων σε αυτοκίνητα Winter and road service area maintenance equipments - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition ΕΛΟΤ EN Χειµερινή συντήρηση εξοπλισµού εξυπηρέτησης οδών - Πρόσθιος τοποθετηµένος εξοπλισµός - Μέρος 2: Εναλλαξιµότητα συστηµάτων ανύψωσης Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted equipments - Part 2: Interchangeability on lifting systems ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 1 : Παγκόσµιοι ορισµοί και εξαρτήµατα Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 3 : Απαιτήσεις για µετρούµενες τιµές των σταθερών εξοπλισµών Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Ποδήλατα - Ρυµουλκούµενα ποδηλάτου - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Ρυµουλκούµενα και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 1:Τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και εργασία Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Ρυµουλκούµενα και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποσυνδέσιµες µηχανές και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και εργασία Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποσυνδέσιµες µηχανές και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN εξαµενές για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων - Ψηφιακές διεπαφές για τα δεδοµένα µεταφοράς µεταξύ δεξαµενής οχήµατος και σταθερών εγκαταστάσεων - Μέρος 2: Εµπορικά και λογιστικά δεδοµένα Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/29 Θερµοµονωτικά / ηχοµονωτικά προϊόντα κτιριακών κατασκευών - Συνδεδεµένα κονιάµατα µε σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εργοστασιακό προαναµεµιγµένο ξηρό επίχρισµα µε EPS Thermal and/or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/29 Θερµοµονωτικά / ηχοµονωτικά προϊόντα κτιριακών κατασκευών - Συνδεδεµένα κονιάµατα µε σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) - Μέρος 2: Επεξεργασία εργοστασιακού προαναµεµιγµένου ξηρού επιχρίσµατος µε EPS Thermal and/ or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 2: Processing of the factory premixed EPS dry plaster ΕΛΟΤ EN Ρυθµιζόµενα τηλεσκοπικά στηρίγµατα αλουµινίου - Προδιαγραφές προϊόντος,σχεδιασµός και αξιολόγηση µε υπολογισµούς και δοκιµές Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου(lpg) - Καλύµµατα και πώµατα στεγανοποίησης για φιάλες υγραερίου και βαλβίδες δοχείων υπό πίεση - Προδιαγραφή και δοκιµές LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing ΕΛΟΤ EN Επιπλα - Αντοχή, Ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για καθίσµατα µη οικιακής χρήσης Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating ΕΛΟΤ EN Φορτία µεταφορών - Μέτρηση και αξιολόγηση των κλιµατικών και άλλων φορτίων - Απόκτηση δεδοµένων και γενικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό µέτρησης Transportation loads - Measurement and evaluation of climatic and other loads - Data acquisition and general requirements for measuring equipment ΕΛΟΤ EN Αµαξίδια αναψυχής - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για αµαξίδια Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts ΕΛΟΤ EN εξαµενές για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων - Εξοπλισµός υπηρεσιών - Μεγέθη ποδοβαλβίδων εκτός των 100 mm dia(ονοµ.) Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Εύκαµπτοι σωλήνες αλουµινίου - Μέθοδος δοκιµής µέτρησης της δύναµης για τη διάτρηση της µεµβράνης Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the force to pierce the membrane ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Ευκαµπτοι πολυστρωµατικοί πλαστικοί σωλήνες - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της συγκολλητικής αντοχής της µεµβράνης Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the adhesive strength of the membrane ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Ευκαµπτοι σωλήνες αλουµινίου - Μέθοδος δοκιµής µέτρησης της παραµόρφωσης του σώµατος σωλήνα αλουµινίου ( οκιµή γκιλοτίνας) Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία από γυαλί - Κοχλιωτά στόµια για περιέκτες υπό πίεση - Στόµιο ΜCA 7,5 RF Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - MCA 7,5 RF finish ΕΛΟΤ EN Συσκευασία από γυαλί - Κοχλιωτά στόµια για περιέκτες υπό πίεση - Μέρος 2: Στόµια MCA 2 για µη επιστρεφόµενο γυαλί Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One way glass MCA 2 finish (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 ΕΛΟΤ EN Συσκευασία από γυαλί - Κοχλιωτά στόµια - Σπειρώµατα συµπίεσης Glass packaging - Screw finishes - Depressed threads ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Συσκευασία από γυαλί - Βαθιά στόµια BVS για µη αφρώδεις οίνους Packaging - Glass Packaging - Deep BVS finishes for still wines ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Καθοδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών υπέργειων δεξαµενών αποθήκευσης σε επαφή µε το χώµα ή θεµελιώσεων Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations ΕΛΟΤ EN Αυτόµατες βαλβίδες εξαερισµού για συσκευές και καυστήρες αερίου Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances ΕΛΟΤ EN Φορτηγά οχήµατα βιοµηχανίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και επαλήθευση - Μέρος 1: Πρόσθετες απαιτήσεις για αυτοπροωθούµενα φορτηγά οχήµατα µε πεζό χειριστή Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary requirements for pedestrian-propelled trucks ΕΛΟΤ EN Xειµερινός εξοπλισµός λειτουργίας οδών - Συστηµα παροχής ισχύος και σχετικές διατάξεις ελέγχου -Ισχύς υδραυλικού συστήµατος και ηλεκτρικές διεπαφές Winter and road service area equipment - Power system and related controls - Power hydraulic system and electric ΕΛΟΤ EN Ε3 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 1: Γενική προδιαγραφή Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification ΕΛΟΤ EN Ε3 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-1-: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-2: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-1: Επιµέρους πρδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz- Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-2: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε3 (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για µέχρι 600 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-2: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 600 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηαφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-2: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-1: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-2: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρική θέρµανση δωµατίου, υποδαπέδια θέρµανση, χαρακτηριστικά επίδοσης - Ορισµοί, µέθοδοι δοκιµών, διαστασιολόγηση και σύµβολα τύπων Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols ΕΛΟΤ EN /A2 Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 2-1: Μέθοδοι µέτρησης διαταραχών και ατρωσίας - Μετρήσεις αγόµενων διαταραχών Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements ΕΛΟΤ EN /A49 Kάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 1: Κάλυκες λαµπτήρων Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps ΕΛΟΤ EN /A46 Κάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 2: Λυχνιολαβές Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders ΕΛΟΤ EN /A47 Kάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 3: Ελεγκτήρες (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges ΕΛΟΤ EN Ε2 Περιβαλλοντικές δοκιµές - Μέρος 2-55: οκιµές - οκιµή Ee και οδηγία: οκιµή χαλαρού φορτίου συµπεριλαµβανοµένης και της αναπήδησης Environmental testing - Part 2-55: Tests - Test Ee and guidance - Loose cargo testing including bounce ΕΛΟΤ EN Ε2 Περιβαλλοντικές δοκιµές - Μέρος 2-65: οκιµές - οκιµή Fg: Ταλάντωση - Μέθοδος που προκαλείται ακουστικά Environmental testing - Part 2-65: Tests - Test Fg: Vibration - Acoustically induced method ΕΛΟΤ EN Αναρροφητήρες για οικιακή χρήση - Μέρος 1: Στεγνοί αναρροφητήρες - Μέθοδοι για τη µέτρηση της επίδοσης Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance ΕΛΟΤ EN Ε2 Ορυκτά µονωτικά έλαια σε ηλεκτρικό εξοπλισµό - Εποπτεία και καθοδήγηση συντήρησης Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια σε ηλεκτροθερµικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10: Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα θέρµανσης µέσω ηλεκτρικής αντίστασης για βιοµηχανιικές και εµπορικές εφαρµογές Safety in electroheating installations - Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Κώδικας δοκιµής για τον προσδιορισµό του αερόφερτου θορύβου - Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για ψυγεία, θαλάµους αποθήκευσης κατεψυγµένων τροφίµων και καταψύκτες τροφίµων Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers ΕΛΟΤ EN Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-23: Ειδικές απαιτήσεις για λειαντές εσοχών και µικρά περιστροφικά εργαλεία Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-23: Particular requirements for die grinders and small rotary tools ΕΛΟΤ EN 60810/A2 Λαµπτήρες για οδικά οχήµατα - Απαιτήσεις επίδοσης Lamps for road vehicles - Performance requirements ΕΛΟΤ EN /A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 2: ιακόπτες κυκλώµατος Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers ΕΛΟΤ EN Ε3 Εξοπλισµός συγκόλλησης µε τόξο - Μέρος 2: Συστήµατα ψύξης υγρών Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems ΕΛΟΤ EN Ε3 Λαµπτήρες για οδικά οχήµατα - Απαιτήσεις επίδοσης Arc welding equipment - Part 7:Torches ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Απαιτήσεις ασφάλειας ηλεκτρικού εξοπλισµού µέτρησης, ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης - Μέρος 2-201: Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισµό ελέγχου Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN Ε2 Όργανα και λογισµικό που χρησιµοποιούνται για µέτρηση σε υψηλή τάση και υψηλή ένταση - Μέρος 2: Απαιτήσεις για το λογισµικό για τις δοκιµές µε κρουστικές τάσεις και ρεύµατα Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Προγραµµατιζόµενες διατάξεις ελέγχου - Μέρος 3:Γλώσσες προγραµµατισµού Programmable controllers - Part 3: Programming languages ΕΛΟΤ EN Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 43: Επιµέρους προδιαγραφή για οµοαξονικούς συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων σειράς RBMA, τυφλής σύζευξης Radio-frequency connectors - Part 43: Sectional specification for RBMA series blind mating RF coaxial connectors ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-52: οκιµές - οκιµή κάµψης για εύκαµπτα καλώδια Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-52: Tests - Bending test for cords ΕΛΟΤ EN Ε2 Ηλεκτρικός εξοπλισµός για µετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση - Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EMC - Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις - In vitro (IVD) ιατρικός εξοπλισµός Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment ΕΛΟΤ EN Ε2 Λειτουργικές πλοκάδες - Μέρος 4: Κανόνες για κατατοµές συµµόρφωσης Function blocks - Part 4: Rules for compliance profiles ΕΛΟΤ EN /A2 Αξιολόγηση ασφάλειας λειτουργίας φωτοβολταϊκών δοµοστοιχείων: Μέρος 1: Απαιτήσεις για την κατασκευή Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 051-3: Οπτικός εξασθενητής µονότροπης ίνας,τερµατισµένος σε µορφή βύσµατος, για περιβάλλον κατηγορίας U - Μή ελεγχόµενο Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 051-3: Single-mode fibre, plug style fixed attenuators for category U - Uncontrolled environment ΕΛΟΤ EN Ε2 ίκτυα και συστήµατα επικοινωνιών για αυτοµατισµούς υπηρεσιών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Μέρος 5: Απαιτήσεις επικοινωνιών για λειτουργίες και µοντέλα διατάξεων Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models ΕΛΟΤ EN /A1 Συστήµατα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS ΕΛΟΤ EN /A2 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 102: Αποζεύκτες εναλλασσοµένου ρεύµατος και διακόπτες γείωσης High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches ΕΛΟΤ EN ιατάξεις απεικόνισης υγρών κρυστάλλων 3D - Μέρος 22-1: Μέθοδοι µέτρησης για στερεοσκοπικές οθόνες - Οπτική 3D display devices - Part 22-1: Measuring methods for autostereoscopic displays - Optical ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Προδιαγραφές προϊόντων ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 1-1: LC-PC αµφίδροµοι πολύτροποι σύνδεσµοι τερµατισµένοι σε ίνα κατηγορίας Α1α κατά IEC Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector product specifications - Part 1-1: LC-PC duplex multimode connectors terminated on IEC category A1a fibre ΕΛΟΤ EN ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - εδοµένα και ιδιότητες προϊόντος για ανταλλαγή πληροφοριών Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange ΕΛΟΤ EN ISO 105-B02 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές για αντοχές χρωµατισµών - Μέρος B02 : Αντοχή χρωµατισµών στο τεχνητό φως : οκιµή ξεθωριάσµατος µε λαµπτήρα ξένου Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105- B02:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 105-E01 Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Ε01: Αντοχή χρωµατισµών στο νερό Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water (ISO 105-E01:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 105-E02 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Ε02: Αντοχή χρωµατισµών στο θαλασσινό νερό Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 105-E04 Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Ε04: Αντοχή χρωµατισµών στον ιδρώτα Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration (ISO 105-E04:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 291 Ε3 Πλαστικά - Πρότυπες συνθήκες εγκλιµατισµού και δοκιµών Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008) ΕΛΟΤ EN ISO 340 Ε2 Ταινιόδροµοι - Χαρακτηριστικά αναφλεξιµότητας εργαστηριακής κλίµακας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 445 Ε3 Παλέτες για τη διακίνηση υλικών - Λεξιλόγιο Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 1: Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Mηxαvικές ιδιότητες στερεωτικώv από αvθρακoύxo xάλυβα και κράµατα xάλυβoς - Mέρoς 5: Koxλίες ρύθµισης και oµoειδή στερεωτικά µε καθορισµένες κατηγορίες σκληρότητας- Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-5:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4032 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B (ISO 4032:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4033 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 2 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon high nuts (style 2) - Product grades A and B (ISO 4033:2012) (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN ISO 4034 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια τύπος 1 - Κατηγορία προϊόντος C Hexagon regular nuts (style 1) - Product grade C (ISO 4034:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4035 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια λεπτού τύπου µε λοξότµηση, τύπος 0 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon thin nuts chamfered (style 0) - Product grades A and B (ISO 4035:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4036 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια λεπτού τύπου µη λοξοτοµηµένα τύπος 0 - Κατηγορία προϊόντος Β Hexagon thin nuts unchamfered (style 0) - Product grade B (ISO 4036:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4766 Κοχλίες στερέωσης µε εγκοπή και επίπεδο άκρο Slotted set screws with flat point (ISO 4766:2011) ΕΛΟΤ EN ISO 7040 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια ασφαλείας, (µε µη µεταλλικό δακτύλιο) - Κατηγορίες ιδιοτήτων 5, 8 και 10 Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) - Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7040:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 7042 Ε2 Εξαγωνικά µεταλλικά περικόχλια ασφαλείας - Κατηγορίες ιδιοτήτων 5, 8, 10 και 12 Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts - Property classes 5, 8, 10 and 12 (ISO 7042:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής - Μέρος 1: Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής µε εξαγωνική υποδοχή Button head screws - Part 1: Hexagon socket button head screws (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής - Μέρος 2: Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής µε εξαγωνική υποδοχή µε περιαυχένιο Button head screws - Part 2: Hexagon socket button head screws with collar (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO 7719 Ε2 Εξαγωνικά µεταλλικά περικόχλια ασφάλειας - Κατηγορίες ιδιοτήτων 5, 8 και 10 Prevailing torque type all-metal hexagon regular nuts - Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7719:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 7866 Φιάλες αερίου - Επαναπληρούµενες φιάλες αερίου άνευ ραφής από κράµα αλουµινίου - Σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµές Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing (ISO 7866:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 8673 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1, µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon regular nuts (style 1) with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8673:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 8674 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 2, µι λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon high nuts (style 2) with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8674:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 8675 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια λεπτού τύπου µε λοξότµηση µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος,τύπος 0 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon thin nuts chamfered (style 0) with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8675:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Συλλιπάσµατα µαλακής κόλλησης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 16: οκιµή αποτελεσµατικότητας συλλιπάσµατος, µέθοδος ύγρανσης ζυγού (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 11

12 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Λεπτά εξαγωνικά περικόχλια ασφαλείας (µε µη µεταλλικό παρέµβυσµα) Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert) (ISO 10511:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια ασφαλείας (µε µη µεταλλικό παρέµβυσµα), µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες ιδιοτήτων 6, 8 και 10 Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) with metric fine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10 (ISO 10512:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξαγωνικά µεταλλικά περικόχλια ασφάλειας µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες ιδιοτήτων 8, 10 και 12 Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread - Property classes 8, 10 and 12 (ISO 10513:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 10642/A1 Κοχλίες φρεζάτης κεφαλής µε εξαγωνική υποδοχή Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004/Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίων - έσµες φιαλών - Σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµές και έλεγχοι Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO 10961:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιαλών και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 1: Μη µεταλλικά υλικά Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίου - Φιάλες ασετυλίνης- Όροι και έλεγχος πλήρωσης Gas cylinders - Acetylene cylinders - Filling conditions and filling inspection (ISO 11372:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίου - έσµες φιαλών για ασετυλίνη - Όροι και έλεγχος πλήρωσης Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling inspection (ISO 13088:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συσκευασία - Συσκευασία ανθεκτική σε παιδιά - Μέθοδοι µηχανικών δοκιµών για επανακλείσιµα συστήµατα συσκευασιών ανθεκτικών σε παιδιά Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems (ISO 13127:2012) ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/07 Εκποµπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισµός των ολικών πτητικών οργανικών ενώσεων (TVOCs) σε αέρια απόβλητα προερχόµενα από διεργασίες πλην καύσης - Αναλυτής υπερύθρου µη διαχεόµενης ακτινοβολίας εξοπλισµένος µε καταλυτικό µετατροπέα Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from noncombustion processes - Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO 13199:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ασφάλεια µηχανών - ιατάξεις προστασίας ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασµού και δοκιµών ταπήτων και δαπέδων ευαίσθητων σε πίεση Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ασφάλεια µηχανών - ιατάξεις προστασίας ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 2: Γενικές αρχές σχεδιασµού και δοκιµές των ευαίσθητων άκρων και ευαίσθητων δοκών σε πίεση (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 12

13 Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Ιδιότητες τάνυσης των υφασµάτων - Μέρος 1: Προσδιορισµός της µέγιστης δύναµης και της επιµήκυνσης στη µέγιστη δύναµη µε τη µέθοδο αποκόλλησης λωρίδας Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι - Προδιαγραφή για ταινιοδρόµους υφάνσιµης κατασκευής µε επικάλυψη ελαστικού ή πλαστικού για γενική χρήση Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for general use (ISO 14890:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Ανοχές κοπής στα πλάτη και µήκη ταινιοδρόµων ελαφρού τύπου Light conveyor belts - Tolerances on widths and lengths of cut light conveyor belts (ISO 15147:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Χειροκίνητα συστήµατα ασετυλίνης για συγκόλληση, κοπή και συναφείς διεργασίες - Απαιτήσεις ασφαλείας σε διατάξεις υψηλής πίεσης (ISO 15615:2013) Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices (ISO 15615:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 1: Γενικά Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 1: General (ISO : 2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 2: Σωλήνες Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 5: Καταλληλότητα χρήσης του συστήµατος Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ψεκαστήρες - Μέρος 1:Γενικά Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 1: General (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ψεκαστήρες - Μέρος 2: Ψεκαστήρες µε οριζόντια µπούµα Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ψεκαστήρες - Μέρος 3: Ψεκαστήρες για θάµνους και δένδρα Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO :2013) (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 13

14 ΕΛΟΤ EN ISO Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ξηρή θερµότητα - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο µιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 20857:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Φιάλες αερίου - Ταυτοποίηση και σήµανση µε χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 2: Σχήµατα αρίθµησης για ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency identification technology - Part 2: Numbering schemes for radio frequency identification (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προσδιορισµός των ηλεκτρικών αντιστάσεων Light conveyor belts - Determination of electrical resistances (ISO 21178:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προσδιορισµός του ηλεκτροστατικού πεδίου παραγοµένου από την λειτουργία ταινιοδρόµων ελαφρού τύπου Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt (ISO 21179: 2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προδιαγραφή της µέγιστης τάσης εφελκυσµού Light conveyor belts - Determination of the maximum tensile strength (ISO 21180:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικής χαλάρωσης Light conveyor belts - Determination of the relaxed elastic modulus (ISO 21181:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Μεταφερόµενες φιάλες αερίου - Έλεγχος και συντήρηση των βαλβίδων φιαλών Transportable gas cylinders - Inspection and maintenance of cylinder valves (ISO 22434:2006) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Φιάλες αερίου - Βαλβίδες φιαλών µε ενσωµατωµένους ρυθµιστές πίεσης - Προδιαγραφή και δοκιµές τύπου Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulators - Specification and type testing (ISO 22435:2007/ Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 1: Γενικά Quantities and units - Part 1: General ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 2: Μαθηµατικά σηµεία και σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε φυσικές επιστήµες και τεχνολογία Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 3 : Χώρος και χρόνος Quantities and units - Part 3: Space and time ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 4: Μηχανική Quantities and units - Part 4: Mechanics ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 5: Θερµοδυναµική Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 9: Φυσικοχηµεία και µοριακή φυσική Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 10: Ατοµική και πυρηνική φυσική Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 11: Χαρακτηριστικοί αριθµοί Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 12: Φυσική στερεάς κατάστασης Quantities and units - Part 12: Solid state physics (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 15

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CLC TS 50131.02.08 - Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors ΕΛΟΤ EN 126 E3 ιατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου Multifunctional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings HDPE-00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPΕ-00

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 03 ικλείδες Χυτοσιδηρές Τύπου Πεταλούδας

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα:

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Τυποποίηση & Solar Keymark Γιάννης Βασιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός Λειτουργός Τυποποίησης CYS Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Συστήνονται από τους Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 2: Σκληρομέτρηση Μεταλλικών Υλικών Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 02 ικλείδες Χυτοσιδηρές Συρταρωτές Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές θερµοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen

Διαβάστε περισσότερα

(more detailed description of scope / (basis of accreditation / πρότυπο. πιστοποίησης)

(more detailed description of scope / (basis of accreditation / πρότυπο. πιστοποίησης) (accreditation body / διαπίστευση) (systems, products, inspection / συστήμα, προϊόν, έλεγχοι) (scope of certification / σκοπός πιστοποίησης) (more detailed description of scope / αναλυτική περιγραφή) (basis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων & ELEC Αγαπητοί Συνδρομητές, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 541 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/08/04 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προϊόντα έλασης για κουτιά, καπάκια και πώµατα - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans,

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-01 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 01 Ταινίες Σηµάνσεως Υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/CLC Guide 8 Οδηγίες CEN-CENELEC για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής CEN για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πατεντών (και άλλων δεσµευτικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 81-76 Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και επιβατών- αγαθών- Μέρος 76: Εκκένωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες χρησιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-04-01-00 06 Εργα αεροδροµίων 04 Υποδοµή σήµανσης αεροδροµίων 01 Εγκατάσταση χωνευτών πλευρικών φανών διαδρόµου υψηλής φωτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 10 Αρδευτικοί Κρουνοί Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 02 ίκτυα βαρύτητος οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: Τηλ (5 γραμμές), Φαξ:

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website:    Τηλ (5 γραμμές), Φαξ: - 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: www.akek.gr email: akek@akek.gr Τηλ.. 2810 381160 (5 γραμμές), Φαξ: 2810 380798 FACTORY: LAMDA STREET, INDUSTRIAL AREA OF HERAKLION Website:

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6 ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης 5700 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 5/07/06

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES T R U D E S I G N ΙΤΖΕΚΤΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ [ BELOW water skin fittings ] Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα