MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25"

Transcript

1 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη

2 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν. ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ. 1. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας µην επιχειρείτε να ανοίξετε το κάλυµµα της συσκευής. Η συσκευή χρησιµοποιεί AC220~240V και µπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση. 2. Για να καθαρίσετε την συσκευή να την αποσυνδέετε πρώτα από το ρεύµα. Μην χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά η σπρέι. Χρησιµοποιείστε µόνο στεγνό πανί. 3. Θα παρατηρήσετε ότι η συσκευή έχει διάφορες εγκοπές και ανοίγµατα. Χρησιµεύουν για εξαερισµό της συσκευής ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της συσκευής για την προστασία της από υπερθέρµανση. Τα καλύµµατα δεν πρέπει να καλύπτονται από άλλες συσκευές. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην συσκευή γιατί θα µπλοκάρετε τις εγκοπές εξαερισµού και µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση. 4.Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται µακριά από πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, θερµάστρες, και άλλα προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένων ενισχυτών) που παράγουν θερµότητα. Service Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή από µόνοι σας, καθώς το άνοιγα της συσκευής µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη υψηλή τάση. Απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό service. 2

3 Ο δέκτης Scart έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Παρακαλώ διαβάστε τις προτεινόµενες προφυλάξεις ασφαλείας. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ: ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ: ΥΓΡΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Αερισµός: Συνηµµένα: ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ: ΣΕΡΒΙΣ: ΚΕΡΑΥΝΟΙ: ΓΕΙΩΣΗ: AC V ~ 50/60Hz Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες των τοίχων ή τα καλώδια (πολύµπριζα) επέκτασης καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο βλάβης ή πυρκαγιάς. Κρατήστε τα υγρά µακριά από τον Scart δέκτη σας. Πριν καθαρίσετε, αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την παροχή ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγµένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό του δέκτη. Μην µπλοκάρετε τις τρύπες αερισµού του δέκτη Scart. Βεβαιωθείτε ότι ο αερισµός του δέκτη δεν ενοχλείται στην περίµετρό του. Ποτέ µην αποθηκεύετε το δέκτη σε άµεση έκθεση µε το ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές θερµότητας. Ποτέ µη τοποθετήσετε άλλες συσκευές επάνω στον δέκτη Scart, Τοποθετ ηστε τον δέκτη τουλάχιστον 30 χιλιοστά από τον τοίχο. Μην χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε προϊόντα εάν αυτά δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος καθώς µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. Συνδέστε όλα τα εξαρτήµατα προτού δώσετε ρεύµα στον δέκτη σας. Πάντα να έχετε κλειστά τον δέκτη, την τηλεόραση και όποιες άλλες συσκευές όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε µόνοι σας αυτό το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η αφαίρεση του καλύµατος µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Ανατρέξτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. Για επιπλέον προστασία για το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ή όταν το παραµένει αχρησιµοποίητο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή το σύστηµα καλωδίων. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη στο προϊόν λόγω κεραυνώνή έξαρσης της τάσης. Το καλώδιο CATV πρέπει να είναι γειωµένο. Το σύστηµα γείωσης θα πρέπει να είναι συµβατό µε το SABS

4 2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Στο κουτί θα βρείτε τα εξής εξαρτήµατα: 1. Κυρίως Μονάδα STB DVBT δέκτη x 1 2. Τηλεχειριστήριο x 1 3. Οδηγίες Χρήσης x 1 4. Αισθητήρας Τηλεχειρισµού x 1 5. Αντάπτορας- Τροφοδοτικό ρεύµατος x 1 6. Καλώδιο Mini USB x 1 4

5 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 Κυρίως µονάδα 4.2 Τηελεχειριστήριο 4.3 Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 5. ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Σύνδεση Τηλεόρασης µε Κεραία 5.2 Σύνδεση Αισθητήρα Τηλεχειριστηρίου 5.3 Σύνδεση µε Ισχύ 6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 6.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά 6.2 Αναζήτηση καναλιών 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 7.1 Αλλαγή Καναλιών 7.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG) 8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 8.1 Μενού ιαµόρφωσης Καναλιών 8.2 Κατάλογος Καναλιών TV 8.3 Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθµών 8.4 ιαγραφή όλων 9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9.1 Μενού Ρυθµίσεων Συστήµατος 9.2 Γλώσσα 9.3 Σύστηµα TV 9.4 Τοπική Ώρα 9.5 Προγραµµατισµός Εγγραφής 9.6 Γονικός Έλεγχος 9.7 Ρυθµίσεις Μενού 9.8 Αγαπηµένα 9.9 Αυτόµατη αναµονή 5

6 10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10.1 Κύριο Μενού Εργαλείων 10.2 Πληροφορίες 10.3 Εργοστασιακές Ρυθµίσεις 10.4 Αναβάθµιση Λογισµικού 10.5 Ασφαλής Αποσύνδεση USB 11. ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 11.1 Παιχνίδια 12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 12.1 Κύριο Μενού Εγγραφής 12.2 Αρχεία 12.3 ιαχείριση Εγγραφών 12.4 Πληροφορίες Σκληρού ίσκου 12.5 ιαγραφή Σκληρού ίσκου 12.6 Ρυθµίσεις Εγγραφών 12.7 ιάρκεια Κεφαλαίων 13. TIME SHIFT / ΕΓΓΡΑΦΗ 13.1 Time Shift 13.2 ΕΓΓΡΑΦΗ 14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6

7 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 Κυρίως Μονάδα 1. Θύρα Scart 2. Mini USB 3. RF OUT Για τυχών σύνδεση άλλης συσκευής που χρειάζεται κεραία (π.χ. VIDEO). 4. RF IN Για την εισερχόµενη Κεραία 5. Υποδοχή βύσµατος αισθητήρα τηλεχειρισµού. 6. DC Είσοδος ανταπτορα τροφοδοσίας ρεύµατος. 7

8 4.2 Τηλεχειριστήριο 1. Αριθµοί (Εισάγετε αριθµούς για να επιλέξετε το κανάλι απευθείας) 2. PLAY 3. Βελάκια επιλογής /CH+, -/VOL+,- (Βελάκια: Κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την πλοήγηση στο µενού του) (CH+/-: Κανάλι Πάνω/Κάτω) (VOL+/-: Ένταση Πάνω/Κάτω) 4. PAUSE (Παύση / Active timeshift λειτουργία) 5. RECORD (Εγγραφή του τηλεοπτικού προγράµµατος σε εξωτερική µονάδα µνήµης) 6. STOP (Παύση της αναπαραγωγής του προγράµµατος ή της εγγραφής) 7. SUB-T (On / Off Υπότιτλοι) 8. INFO (Τύπου για τα τρέχοντα δεδοµένα των καναλιών / οδηγός Λειτουργίας) 9. TTX (Άνοιγµα διαδραστικών υπηρεσιών Open interactive service) 10. TV/RADIO (Εναλλαγή µεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου) 11. ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ κουµπιά (Για διαδραστική λειτουργία / Κουµπιά λειτουργίας Υποµενού) 12. STANDBY (διακόπτης στο STB για κατάσταση αναµονής) 13. MUTE (Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Ήχου) 14. FAV (Άνοιγµα της λίστας των αγαπηµένων) 15. EPG (Άνοιγµα του Μενού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράµµατος) 16. OK κουµπί (Επιβεβαίωση µιας επιλογής σε ένα µενού) 17. Menu (Ανοίξτε και κλείστε την οθόνη µενού) 8

9 18. EXIT (Έξοδος από το µενού) 19. Αναζήτηση προς τα πίσω 20. Αναζήτηση προς τα εµπρός 21. MEDIA (Εισάγωγή στο µενού του εγγραφέα) 22. AUDIO (Επιλέξτε λειτουργία ήχου και audio track) 3.3 Τοποθέτηση µπαταριών στο Τηλεχειριστήριο 1. Στο πίσω κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου, υπάρχει µια συρταρωτή υποδοχή, µε µια εγκοπή στη βάση της. Σύρουµε την υποδοχή αυτή και αφαιρούµε την µπαταρία λιθίου. 2. Τοποθετούµε την νέα όµοια µπαταρία τύπου CR 2055 ( η αντίστοιχης) ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο. 3. Σιγουρευτείτε ότι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε οι πολικότητες να ταιριάζουν µε τα σύµβολα +, - όπως είναι σηµειωµένα στη συρταρωτή υποδοχή, και την σύρουµε στην αρχική της θέση µέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ». 4. Αφαιρέστε τις µπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µακροχρόνια περίοδο. ΕΝ ΙΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μην πετάτε τις µπαταρίες µε τα κανονικά σκουπίδια. Πετάξτε τις µπαταρίες µε βάση τις οδηγίες της Κυβέρνησης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ Κίνδυνος έκρηξης εάν η µπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε µόνο µε την ίδια ή αντίστοιχου τύπου. 9

10 Το τηλεχειριστήριο εκπέµπει µία δέσµη υπέρυθρων. Σιγουρευτείτε ότι σηµαδεύετε µε το τηλεχειριστήριο απευθείας τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της συσκευής, όταν χρησιµοποιειτε το τηλεχειριστήριο. Εάν ο αισθητήρας είναι καλυµµένος ή υπάρχει ένα µεγάλο αντικείµενο µπροστά του, τότε αυτός δε θα ανταποκριθεί. Ο αισθητήρας µπορεί να µην είναι σε θέση να δεχτεί το σήµα όταν είναι εκτεθειµένος σε ακτίνες του ηλίου ή σε είδη φωτός, όπως λάµπες φθορίου. Στην περίπτωση αυτή αλλάξτε την κατεύθυνση του φωτός ή τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλο σηµείο. 1. Αισθητήρας 2. Κάλυψη σε απόσταση 6 περίπου µέτρων 10

11 5. ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Σύνδεση Τηλεόρασης µε Κεραία 5.2 Σύνδεση του Αισθητήρα Τηλεχ. 5.3 Σύνδεση στην πρίζα 1. Στην είσοδο scart της τηλεόρασης. 2. Κεραία 3. Καλώδιο Κεραίας 4. Αισθητήρας 5. Παροχέας ισχύος 11

12 6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 6.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Τη πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το ψηφιακό δέκτη, θα εµφανιστεί το Μενού <Καλωσορίσµατος> στην οθόνη σας. Πιέστε τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταστήσετε την Περιοχή (Ελλάδα), Γλώσσα (Ελληνικά), Σύστηµα (PAL) και Αναλογία Οθόνης (ανάλογα µε τον τύπο τηλεόρασης που έχετε µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ λειτουργίας 16:9 για ευρεία οθόνη, 4:3, και αυτόµατο όπου ο δέκτης θα επιλέξει την λειτουργία αυτόµατα ανάλογα µε τον τύπο οθόνης που έχετε). Επιλέξτε το <ΟΚ> στο κάτω µέρος της οθόνης σας και πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. 6.2 Αναζήτηση Καναλιών Για να µπορέσετε να αναζητήσετε κανάλια ύστερα από την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ακολουθήστε τα παρακάτω: Αυτόµατη Αναζήτηση 1. Επιλέξτε <Αυτόµατη Αναζήτηση>, πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να µπείτε στο Μενού Αυτόµατης Αναζήτησης. 2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε το <Μόνο Ελεύθερα Κανάλια>, µετά επιλέξτε το <Αναζήτηση> και τέλος πιέστε το <ΟΚ> για να ξεκινήσει η Αυτόµατη Αναζήτηση. 12

13 6.2.2 Λεπτοµερής Αναζήτηση 1. Επιλέξτε την <Αναζήτηση Καναλιών>, πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να µπείτε στο Μενού Αναζήτησης Καναλιών. 2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αναζήτησης, Μπάντα Αναζήτησης(Scan Band), Αριθµός Καναλιού (Channel No), Συχνότητα (Frequency) και Εύρος Συχνοτήτων (Bandwidth), µετά επιλέξτε το <Αναζήτηση>(Search) και τέλος πιέστε το <ΟΚ> για να ξεκινήσει η Αυτόµατη Αναζήτηση. Λειτουργία Αναζήτησης Καναλιών: - Ανά Κανάλι - Ανά Συχνότητα Ρύθµιση Κεραίας 1. Επιλέξτε το < Ισχύς έκτη >(Tuner Power), πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να µπείτε στην <Ρύθµιση Κεραίας>. 2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία. Όταν το < Ισχύς έκτη > είναι επιλεγµένο <ΟΝ>, η συσκευή θα διοχετεύσει 5V στη κεραία Τοπική Αναζήτηση Όταν η Τοπική Αναζήτηση (Λογικός Αριθµός Καναλιού) είναι ενεργοποιηµένη, δεν µπορείτε να αλλάξετε τον αριθµό των καναλιών µε την αναζήτηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση µε το να ορίζετε τη <Τοπική Αναζήτηση> σε ΟΝ/ΟFF. 13

14 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 7.1 Αλλαγή Καναλιών Υπάρχουν τρεις τρόποι για την επιλογή καναλιών 1. Πλοήγηση στη λίστα καναλιών: Για να αλλάξετε κανάλια πατήστε τα πάνω και κάτω βελάκια στο τηλεχειριστήριο. 2. Επιλογή Αριθµού: Πληκτρολογείστε τον αριθµό καναλιού απευθείας µε το να πατήσετε τους αριθµούς στο τηλεχειριστήριο. 3. Επιλέξτε στην οθόνη σας: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι από τη λίστα που απεικονίζεται στην οθόνη σας. Αυτή η λίστα απεικονίζεται όταν χρησιµοποιείτε το κυρίως µενού της συσκευής. είτε στο κεφάλαιο < 7 > του εγχειριδίου για λεπτοµερή περιγραφή. 7.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG) Με τον ψηφιακό δέκτη µπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγµή στην οθόνη της τηλεόρασης σας, πληροφορίες που αφορούν την εκποµπή που παρακολουθείτε, το πρόγραµµα κάθε καναλιού κτλ : 1. Πιέστε το κουµπί <EPG> στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο µενού πληροφοριών. 2. Πιέστε τα βελάκια για να διαλέξετε µεταξύ της Λίστας καναλιών, Προγράµµατος, του επιλεγµένου καναλιού, καθώς και τα τρέχοντα / επόµενα θεάµατα. 3. Πιέστε το πράσινο κουµπί για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Με αυτήν την επιλογή µπορείτε να ρυθµίσετε την συσκευή να ανοίξει ή να κλείσει όποτε εσείς το θελήσετε, να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης, καθώς και να προγραµµατίσετε την εγγραφή κάποιας µελλοντικής εκποµπής. 4. Πιέστε το κόκκινο κουµπί για να εισέλθετε στο <step time> µενού. Με αυτή την επιλογή µπορείτε να πληροφορηθείτε για το πρόγραµµα και τις εκποµπές κάθε καναλιού, µε βάση την ώρα ή την ηµέρα. Πχ µπορείτε να δείτε το πρόγραµµα κάποιου καναλιού 2 ή 3 µέρες µετά κτλ 5.Αν θελήσετε να πάτε πίσω στο κανάλι που βλέπατε απλά πατήστε πάλι το κουµπί <EPG>. 14

15 8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 8.1 Μενού Επεξεργασία Καναλιού 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Επεξεργασία Καναλιού> και µετά πιέστε το εξιά βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. 8.2 Κατάλογος Καναλιών TV 1. Στο Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε <Κατάλογος Καναλιών>, πιέστε <ΟΚ> για να εισέλθετε στο µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε το κανάλι και µετά πιέστε <ΟΚ> για να δείτε το επιθυµητό κανάλι. Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να προσθέσετε στα αγαπηµένα, κλειδώσετε, παραλείψετε, µετακινήσετε, διαγράψετε και για να αλλάξετε την ονοµασία των καναλιών. - Πιέστε το κουµπί <FAV> και µετά <ΟΚ> για να διαµορφώσετε τη λειτουργία των αγαπηµένων. - Πιέστε το πολύχρωµο κουµπί µετά <ΟΚ> για να διαµορφώσετε τη λειτουργία στην οποία αντιστοιχεί το κάθε χρώµα. 8.3 Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθµών 1. Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε < Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθµών>, πιέστε <ΟΚ> για να εισέλθετε στο µενού Λίστας Ραδιοφ. Σταθµών. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τον σταθµό και µετά πιέστε <ΟΚ> για να 15

16 δείτε το επιθυµητό σταθµό. Σηµείωση: Βασικά, οι αρχές λειτουργίας των καναλιών TV και των ραδιοφωνικών σταθµών είναι οι ίδιες µε τη µόνη διαφορά ότι όταν διαλέξουµε ραδιοφωνικό σταθµό δεν υπάρχει video πληροφορία. 8.4 ιαγραφή όλων 1. Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε < ιαγραφή Όλων>, πιέστε <ΟΚ>. 2. Ένα παράθυρο µε προειδοποίηση θα εµφανιστεί (Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε όλα τα κανάλια?) Επιλέξτε <ΝΑΙ>(YES) για να διαγράψετε όλα τα κανάλια. Επιλέξτε <ΟΧΙ>(NO) για να ακυρώσετε τη διαγραφή.. 9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9.1 Μενού Ρυθµίσεις Το µενού Ρυθµίσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε Γλώσσα, Σύστηµα TV, Τοπική Ώρα, Προγραµµατισµό Εγγραφής, Γονικό Έλεγχο, Ρυθµίσεις Μενού, Αγαπηµένα. 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Ρυθµίσεις > και µετά πιέστε το εξιά βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί < EXIT > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. 16

17 9.2 Γλώσσα Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα Σύστηµα TV Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε Σύστηµα, Αναλογία Οθόνης, Έξοδο Βίντεο, Ψηφιακή Έξοδο Ήχου. Σύστηµα : PAL/NTSC/AUTO Αναλογία Οθόνης: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9 Έξοδος Βίντεο: CVBS/RGB Ψηφιακή Έξοδος Ήχου: Bitstream/LPCM 9.4 Τοπική Ώρα Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή και την ώρα. Περιοχή: Αυτό το µενού σας επιτρέπει την αλλαγή περιοχής. Χρήση GMT: Αυτό το µενού σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το GMT. Οι επιλογές είναι Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση. Ώρα GMT: Αυτό το µενού είναι ενεργό µόνο όταν επιλεγεί από τον χρήστη στο GMT µενού. Η ώρα GMT διακυµαίνεται από "-11:30 ~ +12:00", αυξάνοντας ανά τριάντα λεπτά. Ηµεροµηνία: Η <Ηµεροµηνία> και η <Ώρα> µπορούν να ρυθµιστούν µόνο όταν απενεργοποιηθεί η χρήση GMT από το µενού. Ώρα: Πιέστε ΟΚ και µετά πιέστε τα νούµερα του τηλεχειριστηρίου για να εισάγετε την ώρα. 17

18 9.5 Προγραµµατισµός Εγγραφής Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ορίζεται τον χρονοδιακόπτη προγράµµατος. Συχνότητα : Off./ Μία φορά / Καθηµερινά Εγγραφή-Αφύπνιση: Κανάλι / Εγγραφή Κανάλι : Μπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης. Ηµεροµηνία Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε ηµεροµηνία αφύπνισης. Ώρα Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε χρόνο αφύπνισης. ιάρκεια: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε χρόνο διάρκειας. 9.6 Γονικός Έλεγχος Αυτό το µενού σας επιτρέπει να κλειδώνετε το µενού εγκατάστασης και καναλιών και να αλλάζετε τον κωδικό. 1. Στις Ρυθµίσεις επιλέξτε <Γονικός Έλεγχος> και πιέστε το κουµπί ΟΚ, θα σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό (ο κωδικός εργοστασίου είναι 0000). 2. Εφόσον εισάγετε τον σωστό κωδικό πατώντας τους αριθµούς στο τηλεχειριστήριο, θα εµφανιστεί το µενού γονικού ελέγχου. Κλείδωµα Μενού: Αυτό το µενού σας επιτρέπει να κλειδώσετε το µενού εγκατάστασης και ιαµόρφωσης. Όταν θελήσετε να ενεργοποιήσετε την Αυτόµατη Αναζήτηση/Αναζήτηση Καναλιού, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό. Μπορείτε να ορίσετε το Κλείδωµα του µενού σε Ενεργ./Απενεργ. Κλείδωµα Καναλιού: Off / AGE 10/AGE 12/AGE 16/AGE 18 18

19 Νέος Κωδικός: Για να αλλάξετε τον κωδικό. Επιβεβαίωση Κωδικού: Για να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. 9.7 Ρυθµίσεις Μενού Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ορίσετε την ιάρκεια Εµφάνισης του µενού, την ιαφάνεια, καθώς και την φόρτωση των εργοστασιακών ρυθµίσεων του µενού. ιάρκεια : 1-10 ιαφάνεια: Για να ορίσετε τη ιαφάνεια του µενού σε Off./ 10%/20%/30%/40%. Εργοστασιακές Ρυθµίσεις: Για να επαναφέρετε όλες τις παραµέτρους στις εργοστασιακές ρυθµίσεις τους. 9.8 Αγαπηµένα Αυτό το µενού σας επιτρέπει να µετονοµάσετε µία οµάδα αγαπηµένων. 1. Στο Μενού Ρυθµίσεις, επιλέξτε <Αγαπηµένα> και πιέστε το κουµπί ΟΚ για να εισέλθετε στο µενού Αγαπηµένα. 2. Επιλέξτε τις επιθυµητές Οµάδες, πιέστε το κουµπί ΟΚ για να ανοίξει το πληκτρολόγιο στην οθόνη σας. Επιλέξτε και γράψτε γράµµατα και αριθµούς χρησιµοποιώντας τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο και µετά το κουµπί ΟΚ για Επιβεβαίωση. Όταν Τελειώσετε διαλέξτε την επιλογή ΟΚ στην οθόνη σας για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε το κουµπί < Έξοδος > για να εξέλθετε από αυτό το µενού.. 19

20 9.9 Αυτόµατη αναµονή Μετά από τρεις ώρες λειτουργίας χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο η συσκευή θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής αυτόµατα. 10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10.1 Κύριο Μενού Εργαλεία 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Εργαλεία> και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί < Έξοδος > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού Πληροφορίες Αυτό το µενού σας δίνει πληροφορίες για παραµέτρους όπως το boot loader, main code, radio back, country band και userdb αυτής της συσκευής. 1. Στο µενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Πληροφορίες> και πιέστε ΟΚ για να ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο. 2. Πιέστε " Έξοδος " για να εξέλθετε. 20

21 10.3 Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του δέκτη στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, µε αυτόν τον τρόπο θα σβήσετε όλα τα αποθηκευµένα κανάλια. 1. Στο µενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Εργοστασιακές Ρυθµίσεις> και πιέστε ΟΚ. 2. Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης θα εµφανιστεί. Επιλέξτε ΝΑΙ (Yes) για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις και να σβήσετε τα αποθηκευµένα κανάλια. 3. Επιλέξτε ΟΧΙ (No) για να ακυρώσετε και Έξοδος για να εξέλθετε Αναβάθµιση Λογισµικού Προσφέρουµε τη δυνατότητα στον χρήστη να αναβαθµίσει το Λογισµικό µέσω του αέρα ή ακόµα και µέσω USB. 1. Εισέλθετε στο µενού <Εργαλεία> και επιλέξτε την < Αναβάθµιση από τον αέρα> ή < Αναβάθµιση από το USB> και µετά πιέστε το ΟΚ. Θα εµφανιστεί το µενού Αναβάθµισης Λογισµικού. 2. Πιέστε τα βελάκια για επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία, µετά επιλέξτε την < Εκκίνηση> και πιέστε το ΟΚ για να ξεκινήσει η αναβάθµιση. 3. Πιέστε "Έξοδος" για να εξέλθετε Ασφαλής Αποσύνδεση USB Στο µενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Ασφαλής Αποσύνδεση USB>, πιέστε το κουµπί ΟΚ(Yes) για επιβεβαίωση. Ένα παράθυρο θα ανοίξει. Πιέστε ξανά ΟΚ (Yes). 21

22 11. ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 11.1 Παιχνίδια Αυτό το µενού σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια. 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < παιχνίδια > και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. 22

23 12. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 12.1 Κύριο Μενού Εγγραφή & Αναπαραγωγή 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Εγγραφή & Αναπαραγωγή> και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού Αρχεία 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Αρχεία> και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού 12.3 ιαχείριση Εγγραφών 1. Στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < ιαχείριση Εγγραφών>, πιέστε ΟΚ για να εισέλθετε. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε το επιθυµητό αρχείο και µετά πιέστε το εξί βελάκι για αναπαραγωγή. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 23

24 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού Πληροφορίες Σκληρού ίσκου Αυτό το µενού δείχνει της παραµέτρους του εξωτερικού σκληρού δίσκου. 1. Στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < Πληροφορίες σκληρού δίσκου> και πιέστε ΟΚ για να ανοίξει το παράθυρο πληροφοριών για τον σκληρό δίσκο. 2. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού ιαγραφή Σκληρού ίσκου Αυτό το µενού σας επιτρέπει να διαµορφώσετε το δίσκο. 1. Στο µενού <Εγγραφή $ Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < ιαγραφή σκληρού δίσκου> και πιέστε το κουµπί ΟΚ για να ανοίξετε το αντίστοιχο µενού. 2. Επιλέξτε το < Partition >, πιέστε εξί και Αριστερό βελάκι για να αλλάξετε Partition. 3. Επιλέξτε το < ιαγραφή>, πιέστε ΟΚ και ένα παράθυρο θα εµφανιστεί. Επιλέξτε FAT/NTFS και πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσει η διαγραφή. Πιέστε Ακύρωση και πιέστε ΟΚ για να ακυρώσετε. 24

25 12.6 Ρυθµίσεις Εγγραφών Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθµίσεις εγγραφών. Πιέστε τα πάνω και κάτω βελάκια για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Time Shift: On / Off. Τύπος Εγγραφής: TS/PS TS: Μεταφορά δεδοµένων που περιλαµβάνει πληροφορίες όπως υπότιτλοι, teletext και άλλα. PS: Τα δεδοµένα του προγράµµατος εµφανίζονται µε το όνοµα αρχείου *.mpg ώστε να µπορούν να αναπαραχθούν σε έναν υπολογιστή(η λειτουργία PS υποστηρίζεται µόνο σε κανάλια MPEG2). Μέσο Αποθήκευσης: Μπορείτε να πιέσετε δεξί ή αριστερό βελάκι για να αλλάξετε Επιλογή ιάρκεια Κεφαλαίων 1. Πιέστε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να αλλάξετε την διάρκεια των κεφαλαίων που δηµιουργούνται κατά την εγγραφή κάποιου προγράµµατος. Οι επιλογές είναι 30 δευτερ., 1 λεπτ., 5 λεπτ, 10 λεπτ, 30 λεπτ. 2. Όταν αναπαράγεται ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα, πιέστε <ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ> (PREV) ή <ΕΠΟΜΕΝΟ> για να πλοηγηθείτε στο επόµενο ή στο προηγούµενο κεφάλαιο, για να το δείτε. 25

26 13. Time Shift / Εγγραφή 13.1 Time Shift Ο ψηφιακός δέκτης ReDi 25 σας δίνει την δυνατότητα να γράψετε και να παρακολουθήσετε ένα πρόγραµµα επεµβαίνοντας χρονικά στην ροή του. Το µόνο που έχει να κάνετε είναι να συνδέσετε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο ή µια µνήµη USB στη αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής. Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να: Κάνετε καταγραφή της ροής του προγράµµατος και να συνεχίσετε να το βλέπετε πηγαίνοντας πίσω η κάνοντας παύση συνεχίζοντας την παρακολούθηση αργότερα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τη σωστή λειτουργία του TIME SHIFT συνιστάται να χρησιµοποιήσετε µια συσκευή αποθήκευσης που υποστηρίζει USB 2.0 µε υψηλό χρόνο εγγραφής / αναπαραγωγής καθώς και όσο το δυνατόν µεγαλύτερο σε χωρητικότητα USB stick ή HDD (εξωτερικό σκληρό δίσκο) Το TIME SHIFT είναι µια λειτουργία όπου µπορείτε ταυτόχρονα να παρακολουθείτε και να σταµατάτε ή και να γυρίζετε πίσω σε κάποια άλλη χρονική στιγµή την ροή του προγράµµατος. Για παράδειγµα ενώ παρακολουθείτε την αγαπηµένη σας εκποµπή κάποιος χτυπάει το κουδούνι της πόρτας. εν υπάρχει πρόβληµα. Απλά έχοντας ενεργοποίηση την λειτουργία παγώνετε την εικόνα της εκποµπής και η συσκευή καταγράφει την συνεχεία προκείµενου όταν επιστρέψετε, να συνεχίσετε την παρακολούθηση από εκεί που την αφήσατε. Ενεργοποίηση TIME SHIFT - Για να χρησιµοποιήσετε τη TIME SHIFT πατήστε το κουµπί < PAUSE > και µια µπάρα µε τον 26

27 χρόνο καταγραφής (δεξιά) θα εµφανιστεί. Από αυτή την στιγµή και για το συγκεκριµένο κανάλι το πρόγραµµα καταγράφετε. Κάθε φορά που επιθυµείτε να παρέµβετε στο χρόνο που θέλετε να παρακολουθήσετε µια εκποµπή θα εµφανιστεί µια νέα µπάρα. Παρατηρήστε ότι τώρα υπάρχουν 2 χρόνοι. Ο δεξιά είναι ο κανονικός χρόνος που η συσκευή καταγράφει τη ροή του προγράµµατος, από τη στιγµή που πατήσατε την παύση και ενεργοποιήσατε το TIME SHIFT και ο αριστερός είναι ο χρόνος αναπαραγωγής της εγγραφής ανάλογα πιο χρονικό σηµείο της συνολικής εγγραφής επιλέγετε να παρακολουθήσετε. Κατά τη διάρκεια του TIME SHIFT, υπάρχει η δυνατότητα για τις ακόλουθες ενέργειες. - Πιέστε "PAUSE" για παύση του προγράµµατος και <PLAY> για συνέχεια αργότερα. - Πιέστε "STEP FORWARD" ή "FORWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εµπρός µε καθορισµένα χρονικά βήµατα (30 δευτ - 30λεπτ) ή µε ταχύτητα 2χ,4χ,κτλ αντίστοιχα. - Πιέστε "STEP BACKWARD" ή "BACKWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω µε καθορισµένα χρονικά βήµατα (30 δευτ 30 λεπτ) ή µε ταχύτητα 2χ,4χ,κτλ αντίστοιχα.. Η επιλογή των παραπάνω επηρεάζουν µόνο την αναπαραγωγή και όχι την λειτουργία καταγραφής της TIME SHIFT. Για να επιστρέψετε στον κανονικό χρόνο αναπαραγωγής του προγράµµατος πατήστε το "STOP" και ύστερα το <ΕΧΙΤ>. Το TIME SHIFT θα συνεχίσει την καταγραφεί αλλά εσείς θα παρακολουθείτε την κανονική ροή του προγράµµατος ιακοπή του TIME SHIFT Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε όταν αλλάξετε το κανάλι ή αν µπείτε στο κεντρικό µενού αλλιώς από τη στιγµή ενεργοποίησης του συνεχίζει να καταγράφει το πρόγραµµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε για ένα συγκεκριµένο κανάλι όταν έχετε προγραµµατίσει µια εγγραφή (PVR) σε κάποιο άλλο κανάλι. Το TIME SHIFT µπορεί να ενεργοποιηθεί παράλληλα όταν κάνετε µια εγγραφή, αλλά µόνο για το συγκεκριµένο κανάλι. Όταν γράφετε ένα πρόγραµµα το TIME SHIFT δεν µπορεί να λειτουργήσει παρά µόνο για το κανάλι που κάνετε την εγγραφή(pvr). Εύχρηστα παραδείγµατα: - Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να δείτε ένα σόου αλλά επειδή είστε απασχοληµένος / η δεν µπορείτε να δείτε τα πρώτα 20 λεπτά. Το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε το TIME SHIFT µε το που ξεκινάει το σόου και ύστερα από 20 λεπτά θα µπορείτε να το δείτε από την αρχή πατώντας το "BACKWARD" - Με τη ενεργοποίηση του TIME SHIFT, µπορείτε επίσης να δείτε µια ταινία χωρίς να 27

28 περιµένετε τις ενοχλητικές διαφηµίσεις. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής: Ξεκινήστε το TIME SHIFT και αφήστε την συσκευή να καταγράψει για 10 µε 20 λεπτά περίπου. Ύστερα γυρίστε πίσω την ταινία πατώντας το "BACKWARD" και ξεκινήστε να την βλέπετε από την αρχή. Όταν έρθει η ώρα για τις διαφηµίσεις απλά προχωρήστε το πρόγραµµα γρήγορα µπροστά πατώντας το "FORWARD" και πατήστε ξανά το <play> όταν τελειώσουν ΕΓΓΡΑΦΗ Άµεση Εγγραφή Με τη λειτουργία αυτή, µπορείτε µε το πάτηµα ενός κουµπιού να γράψετε ένα πρόγραµµα την στιγµή που το βλέπετε - Πιέστε το κουµπί <RECORD> για να ξεκινήσει άµεσα η εγγραφή του προγράµµατος του καναλιού που παρακολουθείτε. - Εάν πατήσετε ξανά το κουµπί <RECORD>, η άµεση εγγραφή γυρνάει σε λειτουργία διάρκειας. - Πιέστε το κουµπί <STOP> για να διακόψετε την εγγραφή και θα εµφανιστεί ένα παράθυρο. - Επιλέξτε ΝΑΙ για να διακόψετε την εγγραφή. Επιλέξτε OXI (NO) για να συνεχίσετε την εγγραφή. Προγραµµατισµένη Εγγραφή Εκτός από την λειτουργία της άµεσης εγγραφής, η συσκευή µπορεί να προγραµµατισθεί να γράψει µια εκποµπή στο µέλλον. - Πιέστε το <Menu> και έπειτα τις <ρυθµίσεις> και µετά <προγραµµατισµός εγγραφής> Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη για µια εγγραφή. Συχνότητα : Off /Μία φορά / Καθηµερινά Εγγραφή-Αφύπνιση: Εγγραφή Κανάλι : Ορισµός καναλιού που θέλετε να γράψετε. Ηµεροµηνία Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε την ηµεροµηνία της εγγραφής. Ώρα Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε την ώρα χρόνο που θέλετε η συσκευή να αρχίσει να γράφει. ιάρκεια: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε την διάρκεια που θέλετε να έχει η εγγραφή σας 28

29 Για να δείτε όλα τα προγράµµατα που έχετε γράψει: 1. Στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < ιαχείριση Εγγραφών>, πιέστε ΟΚ. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη επιθυµητή εγγραφή και µετά πιέστε το ΟΚ για να παίξουν τα επιθυµητά αρχεία. 3. Πιέστε το κουµπί <Έξοδος> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν γράφετε µια εκποµπή σε κάποιο συγκεκριµένο κανάλι µπορείτε να παρακολουθείτε κάποιο άλλο από την τετράδα των ψηφιακών καναλιών που ανήκουν στην ίδια συχνότητα εκποµπής, την ίδια στιγµή που πραγµατοποιείτε την εγγραφή. Όταν έχετε προγραµµατίσει ένα κανάλι για µια εγγραφή και είστε σε άλλο έχοντας ενεργοποιήσει και το TIME SHIFT τότε όταν ξεκινήσει η διαδικασία της εγγραφής η συσκευή αυτόµατα σας µεταφέρει στο προγραµµατισµένο κανάλι που θέλετε να γράψετε και απενεργοποιεί τη λειτουργία TIME SHIFT στο άλλο. Κατά την εγγραφή µια εκποµπής ενός καναλιού, η λειτουργία TIME SHIFT µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο για το συγκεκριµένο κανάλι που καταγράφει η συσκευή. 29

30 14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε εν ανάβει το φωτάκι Αναµονής εν έχει σήµα εν έχει εικόνα και σήµα Μήνυµα κανάλι Scrambled Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται. Έχετε ξεχάσει τον κωδικό κλειδώµατος των καναλιών εν είναι στην πρίζα. Έχει καεί η ασφάλεια. Ο αισθητήρας δεν είναι συνδεδεµένος σωστά. εν έχετε συνδέσει την κεραία Η κεραία έχει πρόβληµα. Η περιοχή δεν έχει σήµα. Το κανάλι είναι συνδροµητικό. Ο δέκτης είναι απενεργοποιηµένος. Ο δεκτής υπερύθρων δεν είναι τοποθετηµένος σωστά. Οι µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση. Ελέγξτε. την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το βύσµα του αισθητήρα είναι σωστά συνδεδεµένο µε την κυρίως µονάδα. Ελέγξτε την σύνδεση. Ελέγξτε την κεραία Ενηµερωθείτε. οκιµάστε κάποιο άλλο κανάλι Επιλέξτε άλλο κανάλι Ενεργοποιείστε τον δέκτη. Προσέξτε να υπάρχει οπτική επαφή µε τον δέκτη υπερύθρων. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Επανεγκατάσταση καναλιών για να γίνει άρση του κλειδώµατος. 30

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7"

MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7 MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.?ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. POW/MOD: 2. CLK: MUTE: BAND: AMS: 1/PAU: 10. 2/INT: 11. 3/RPT:

1. POW/MOD: 2. CLK: MUTE:  BAND: AMS: 1/PAU: 10. 2/INT: 11. 3/RPT: OSIO ACO-4290U I. Βασικές Λειτουργίες: 1. POW/MOD: Πιέστε για να αλλάξετε λειτουργία αναπαραγωγής, όπως παρακάτω: Radio USB SD AUX(Αν εισάγετε USB ή κάρτα µνήµης.).πιέστε παρατεταµένα για να απενεργοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET HD.0014 DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual HRT 7 6 0 0 έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες Ασφαλείας 4 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 8 Εξαρτήµατα / Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα