MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25"

Transcript

1 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη

2 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν. ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ. 1. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας µην επιχειρείτε να ανοίξετε το κάλυµµα της συσκευής. Η συσκευή χρησιµοποιεί AC220~240V και µπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση. 2. Για να καθαρίσετε την συσκευή να την αποσυνδέετε πρώτα από το ρεύµα. Μην χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά η σπρέι. Χρησιµοποιείστε µόνο στεγνό πανί. 3. Θα παρατηρήσετε ότι η συσκευή έχει διάφορες εγκοπές και ανοίγµατα. Χρησιµεύουν για εξαερισµό της συσκευής ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της συσκευής για την προστασία της από υπερθέρµανση. Τα καλύµµατα δεν πρέπει να καλύπτονται από άλλες συσκευές. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην συσκευή γιατί θα µπλοκάρετε τις εγκοπές εξαερισµού και µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση. 4.Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται µακριά από πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, θερµάστρες, και άλλα προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένων ενισχυτών) που παράγουν θερµότητα. Service Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή από µόνοι σας, καθώς το άνοιγα της συσκευής µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη υψηλή τάση. Απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό service. 2

3 Ο δέκτης Scart έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Παρακαλώ διαβάστε τις προτεινόµενες προφυλάξεις ασφαλείας. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ: ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ: ΥΓΡΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Αερισµός: Συνηµµένα: ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ: ΣΕΡΒΙΣ: ΚΕΡΑΥΝΟΙ: ΓΕΙΩΣΗ: AC V ~ 50/60Hz Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες των τοίχων ή τα καλώδια (πολύµπριζα) επέκτασης καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο βλάβης ή πυρκαγιάς. Κρατήστε τα υγρά µακριά από τον Scart δέκτη σας. Πριν καθαρίσετε, αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την παροχή ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγµένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό του δέκτη. Μην µπλοκάρετε τις τρύπες αερισµού του δέκτη Scart. Βεβαιωθείτε ότι ο αερισµός του δέκτη δεν ενοχλείται στην περίµετρό του. Ποτέ µην αποθηκεύετε το δέκτη σε άµεση έκθεση µε το ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές θερµότητας. Ποτέ µη τοποθετήσετε άλλες συσκευές επάνω στον δέκτη Scart, Τοποθετ ηστε τον δέκτη τουλάχιστον 30 χιλιοστά από τον τοίχο. Μην χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε προϊόντα εάν αυτά δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος καθώς µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. Συνδέστε όλα τα εξαρτήµατα προτού δώσετε ρεύµα στον δέκτη σας. Πάντα να έχετε κλειστά τον δέκτη, την τηλεόραση και όποιες άλλες συσκευές όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε µόνοι σας αυτό το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η αφαίρεση του καλύµατος µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Ανατρέξτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. Για επιπλέον προστασία για το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ή όταν το παραµένει αχρησιµοποίητο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή το σύστηµα καλωδίων. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη στο προϊόν λόγω κεραυνώνή έξαρσης της τάσης. Το καλώδιο CATV πρέπει να είναι γειωµένο. Το σύστηµα γείωσης θα πρέπει να είναι συµβατό µε το SABS

4 2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Στο κουτί θα βρείτε τα εξής εξαρτήµατα: 1. Κυρίως Μονάδα STB DVBT δέκτη x 1 2. Τηλεχειριστήριο x 1 3. Οδηγίες Χρήσης x 1 4. Αισθητήρας Τηλεχειρισµού x 1 5. Αντάπτορας- Τροφοδοτικό ρεύµατος x 1 6. Καλώδιο Mini USB x 1 4

5 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 Κυρίως µονάδα 4.2 Τηελεχειριστήριο 4.3 Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 5. ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Σύνδεση Τηλεόρασης µε Κεραία 5.2 Σύνδεση Αισθητήρα Τηλεχειριστηρίου 5.3 Σύνδεση µε Ισχύ 6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 6.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά 6.2 Αναζήτηση καναλιών 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 7.1 Αλλαγή Καναλιών 7.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG) 8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 8.1 Μενού ιαµόρφωσης Καναλιών 8.2 Κατάλογος Καναλιών TV 8.3 Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθµών 8.4 ιαγραφή όλων 9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9.1 Μενού Ρυθµίσεων Συστήµατος 9.2 Γλώσσα 9.3 Σύστηµα TV 9.4 Τοπική Ώρα 9.5 Προγραµµατισµός Εγγραφής 9.6 Γονικός Έλεγχος 9.7 Ρυθµίσεις Μενού 9.8 Αγαπηµένα 9.9 Αυτόµατη αναµονή 5

6 10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10.1 Κύριο Μενού Εργαλείων 10.2 Πληροφορίες 10.3 Εργοστασιακές Ρυθµίσεις 10.4 Αναβάθµιση Λογισµικού 10.5 Ασφαλής Αποσύνδεση USB 11. ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 11.1 Παιχνίδια 12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 12.1 Κύριο Μενού Εγγραφής 12.2 Αρχεία 12.3 ιαχείριση Εγγραφών 12.4 Πληροφορίες Σκληρού ίσκου 12.5 ιαγραφή Σκληρού ίσκου 12.6 Ρυθµίσεις Εγγραφών 12.7 ιάρκεια Κεφαλαίων 13. TIME SHIFT / ΕΓΓΡΑΦΗ 13.1 Time Shift 13.2 ΕΓΓΡΑΦΗ 14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6

7 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 Κυρίως Μονάδα 1. Θύρα Scart 2. Mini USB 3. RF OUT Για τυχών σύνδεση άλλης συσκευής που χρειάζεται κεραία (π.χ. VIDEO). 4. RF IN Για την εισερχόµενη Κεραία 5. Υποδοχή βύσµατος αισθητήρα τηλεχειρισµού. 6. DC Είσοδος ανταπτορα τροφοδοσίας ρεύµατος. 7

8 4.2 Τηλεχειριστήριο 1. Αριθµοί (Εισάγετε αριθµούς για να επιλέξετε το κανάλι απευθείας) 2. PLAY 3. Βελάκια επιλογής /CH+, -/VOL+,- (Βελάκια: Κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την πλοήγηση στο µενού του) (CH+/-: Κανάλι Πάνω/Κάτω) (VOL+/-: Ένταση Πάνω/Κάτω) 4. PAUSE (Παύση / Active timeshift λειτουργία) 5. RECORD (Εγγραφή του τηλεοπτικού προγράµµατος σε εξωτερική µονάδα µνήµης) 6. STOP (Παύση της αναπαραγωγής του προγράµµατος ή της εγγραφής) 7. SUB-T (On / Off Υπότιτλοι) 8. INFO (Τύπου για τα τρέχοντα δεδοµένα των καναλιών / οδηγός Λειτουργίας) 9. TTX (Άνοιγµα διαδραστικών υπηρεσιών Open interactive service) 10. TV/RADIO (Εναλλαγή µεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου) 11. ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ κουµπιά (Για διαδραστική λειτουργία / Κουµπιά λειτουργίας Υποµενού) 12. STANDBY (διακόπτης στο STB για κατάσταση αναµονής) 13. MUTE (Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Ήχου) 14. FAV (Άνοιγµα της λίστας των αγαπηµένων) 15. EPG (Άνοιγµα του Μενού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράµµατος) 16. OK κουµπί (Επιβεβαίωση µιας επιλογής σε ένα µενού) 17. Menu (Ανοίξτε και κλείστε την οθόνη µενού) 8

9 18. EXIT (Έξοδος από το µενού) 19. Αναζήτηση προς τα πίσω 20. Αναζήτηση προς τα εµπρός 21. MEDIA (Εισάγωγή στο µενού του εγγραφέα) 22. AUDIO (Επιλέξτε λειτουργία ήχου και audio track) 3.3 Τοποθέτηση µπαταριών στο Τηλεχειριστήριο 1. Στο πίσω κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου, υπάρχει µια συρταρωτή υποδοχή, µε µια εγκοπή στη βάση της. Σύρουµε την υποδοχή αυτή και αφαιρούµε την µπαταρία λιθίου. 2. Τοποθετούµε την νέα όµοια µπαταρία τύπου CR 2055 ( η αντίστοιχης) ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο. 3. Σιγουρευτείτε ότι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε οι πολικότητες να ταιριάζουν µε τα σύµβολα +, - όπως είναι σηµειωµένα στη συρταρωτή υποδοχή, και την σύρουµε στην αρχική της θέση µέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ». 4. Αφαιρέστε τις µπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µακροχρόνια περίοδο. ΕΝ ΙΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μην πετάτε τις µπαταρίες µε τα κανονικά σκουπίδια. Πετάξτε τις µπαταρίες µε βάση τις οδηγίες της Κυβέρνησης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ Κίνδυνος έκρηξης εάν η µπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε µόνο µε την ίδια ή αντίστοιχου τύπου. 9

10 Το τηλεχειριστήριο εκπέµπει µία δέσµη υπέρυθρων. Σιγουρευτείτε ότι σηµαδεύετε µε το τηλεχειριστήριο απευθείας τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της συσκευής, όταν χρησιµοποιειτε το τηλεχειριστήριο. Εάν ο αισθητήρας είναι καλυµµένος ή υπάρχει ένα µεγάλο αντικείµενο µπροστά του, τότε αυτός δε θα ανταποκριθεί. Ο αισθητήρας µπορεί να µην είναι σε θέση να δεχτεί το σήµα όταν είναι εκτεθειµένος σε ακτίνες του ηλίου ή σε είδη φωτός, όπως λάµπες φθορίου. Στην περίπτωση αυτή αλλάξτε την κατεύθυνση του φωτός ή τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλο σηµείο. 1. Αισθητήρας 2. Κάλυψη σε απόσταση 6 περίπου µέτρων 10

11 5. ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Σύνδεση Τηλεόρασης µε Κεραία 5.2 Σύνδεση του Αισθητήρα Τηλεχ. 5.3 Σύνδεση στην πρίζα 1. Στην είσοδο scart της τηλεόρασης. 2. Κεραία 3. Καλώδιο Κεραίας 4. Αισθητήρας 5. Παροχέας ισχύος 11

12 6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 6.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Τη πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το ψηφιακό δέκτη, θα εµφανιστεί το Μενού <Καλωσορίσµατος> στην οθόνη σας. Πιέστε τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταστήσετε την Περιοχή (Ελλάδα), Γλώσσα (Ελληνικά), Σύστηµα (PAL) και Αναλογία Οθόνης (ανάλογα µε τον τύπο τηλεόρασης που έχετε µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ λειτουργίας 16:9 για ευρεία οθόνη, 4:3, και αυτόµατο όπου ο δέκτης θα επιλέξει την λειτουργία αυτόµατα ανάλογα µε τον τύπο οθόνης που έχετε). Επιλέξτε το <ΟΚ> στο κάτω µέρος της οθόνης σας και πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. 6.2 Αναζήτηση Καναλιών Για να µπορέσετε να αναζητήσετε κανάλια ύστερα από την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ακολουθήστε τα παρακάτω: Αυτόµατη Αναζήτηση 1. Επιλέξτε <Αυτόµατη Αναζήτηση>, πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να µπείτε στο Μενού Αυτόµατης Αναζήτησης. 2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε το <Μόνο Ελεύθερα Κανάλια>, µετά επιλέξτε το <Αναζήτηση> και τέλος πιέστε το <ΟΚ> για να ξεκινήσει η Αυτόµατη Αναζήτηση. 12

13 6.2.2 Λεπτοµερής Αναζήτηση 1. Επιλέξτε την <Αναζήτηση Καναλιών>, πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να µπείτε στο Μενού Αναζήτησης Καναλιών. 2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αναζήτησης, Μπάντα Αναζήτησης(Scan Band), Αριθµός Καναλιού (Channel No), Συχνότητα (Frequency) και Εύρος Συχνοτήτων (Bandwidth), µετά επιλέξτε το <Αναζήτηση>(Search) και τέλος πιέστε το <ΟΚ> για να ξεκινήσει η Αυτόµατη Αναζήτηση. Λειτουργία Αναζήτησης Καναλιών: - Ανά Κανάλι - Ανά Συχνότητα Ρύθµιση Κεραίας 1. Επιλέξτε το < Ισχύς έκτη >(Tuner Power), πιέστε το κουµπί <ΟΚ> στο τηλεχειριστήριο για να µπείτε στην <Ρύθµιση Κεραίας>. 2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία. Όταν το < Ισχύς έκτη > είναι επιλεγµένο <ΟΝ>, η συσκευή θα διοχετεύσει 5V στη κεραία Τοπική Αναζήτηση Όταν η Τοπική Αναζήτηση (Λογικός Αριθµός Καναλιού) είναι ενεργοποιηµένη, δεν µπορείτε να αλλάξετε τον αριθµό των καναλιών µε την αναζήτηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση µε το να ορίζετε τη <Τοπική Αναζήτηση> σε ΟΝ/ΟFF. 13

14 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 7.1 Αλλαγή Καναλιών Υπάρχουν τρεις τρόποι για την επιλογή καναλιών 1. Πλοήγηση στη λίστα καναλιών: Για να αλλάξετε κανάλια πατήστε τα πάνω και κάτω βελάκια στο τηλεχειριστήριο. 2. Επιλογή Αριθµού: Πληκτρολογείστε τον αριθµό καναλιού απευθείας µε το να πατήσετε τους αριθµούς στο τηλεχειριστήριο. 3. Επιλέξτε στην οθόνη σας: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι από τη λίστα που απεικονίζεται στην οθόνη σας. Αυτή η λίστα απεικονίζεται όταν χρησιµοποιείτε το κυρίως µενού της συσκευής. είτε στο κεφάλαιο < 7 > του εγχειριδίου για λεπτοµερή περιγραφή. 7.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG) Με τον ψηφιακό δέκτη µπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγµή στην οθόνη της τηλεόρασης σας, πληροφορίες που αφορούν την εκποµπή που παρακολουθείτε, το πρόγραµµα κάθε καναλιού κτλ : 1. Πιέστε το κουµπί <EPG> στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο µενού πληροφοριών. 2. Πιέστε τα βελάκια για να διαλέξετε µεταξύ της Λίστας καναλιών, Προγράµµατος, του επιλεγµένου καναλιού, καθώς και τα τρέχοντα / επόµενα θεάµατα. 3. Πιέστε το πράσινο κουµπί για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Με αυτήν την επιλογή µπορείτε να ρυθµίσετε την συσκευή να ανοίξει ή να κλείσει όποτε εσείς το θελήσετε, να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης, καθώς και να προγραµµατίσετε την εγγραφή κάποιας µελλοντικής εκποµπής. 4. Πιέστε το κόκκινο κουµπί για να εισέλθετε στο <step time> µενού. Με αυτή την επιλογή µπορείτε να πληροφορηθείτε για το πρόγραµµα και τις εκποµπές κάθε καναλιού, µε βάση την ώρα ή την ηµέρα. Πχ µπορείτε να δείτε το πρόγραµµα κάποιου καναλιού 2 ή 3 µέρες µετά κτλ 5.Αν θελήσετε να πάτε πίσω στο κανάλι που βλέπατε απλά πατήστε πάλι το κουµπί <EPG>. 14

15 8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 8.1 Μενού Επεξεργασία Καναλιού 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Επεξεργασία Καναλιού> και µετά πιέστε το εξιά βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. 8.2 Κατάλογος Καναλιών TV 1. Στο Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε <Κατάλογος Καναλιών>, πιέστε <ΟΚ> για να εισέλθετε στο µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε το κανάλι και µετά πιέστε <ΟΚ> για να δείτε το επιθυµητό κανάλι. Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να προσθέσετε στα αγαπηµένα, κλειδώσετε, παραλείψετε, µετακινήσετε, διαγράψετε και για να αλλάξετε την ονοµασία των καναλιών. - Πιέστε το κουµπί <FAV> και µετά <ΟΚ> για να διαµορφώσετε τη λειτουργία των αγαπηµένων. - Πιέστε το πολύχρωµο κουµπί µετά <ΟΚ> για να διαµορφώσετε τη λειτουργία στην οποία αντιστοιχεί το κάθε χρώµα. 8.3 Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθµών 1. Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε < Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθµών>, πιέστε <ΟΚ> για να εισέλθετε στο µενού Λίστας Ραδιοφ. Σταθµών. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τον σταθµό και µετά πιέστε <ΟΚ> για να 15

16 δείτε το επιθυµητό σταθµό. Σηµείωση: Βασικά, οι αρχές λειτουργίας των καναλιών TV και των ραδιοφωνικών σταθµών είναι οι ίδιες µε τη µόνη διαφορά ότι όταν διαλέξουµε ραδιοφωνικό σταθµό δεν υπάρχει video πληροφορία. 8.4 ιαγραφή όλων 1. Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε < ιαγραφή Όλων>, πιέστε <ΟΚ>. 2. Ένα παράθυρο µε προειδοποίηση θα εµφανιστεί (Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε όλα τα κανάλια?) Επιλέξτε <ΝΑΙ>(YES) για να διαγράψετε όλα τα κανάλια. Επιλέξτε <ΟΧΙ>(NO) για να ακυρώσετε τη διαγραφή.. 9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9.1 Μενού Ρυθµίσεις Το µενού Ρυθµίσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε Γλώσσα, Σύστηµα TV, Τοπική Ώρα, Προγραµµατισµό Εγγραφής, Γονικό Έλεγχο, Ρυθµίσεις Μενού, Αγαπηµένα. 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Ρυθµίσεις > και µετά πιέστε το εξιά βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί < EXIT > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. 16

17 9.2 Γλώσσα Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα Σύστηµα TV Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε Σύστηµα, Αναλογία Οθόνης, Έξοδο Βίντεο, Ψηφιακή Έξοδο Ήχου. Σύστηµα : PAL/NTSC/AUTO Αναλογία Οθόνης: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9 Έξοδος Βίντεο: CVBS/RGB Ψηφιακή Έξοδος Ήχου: Bitstream/LPCM 9.4 Τοπική Ώρα Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή και την ώρα. Περιοχή: Αυτό το µενού σας επιτρέπει την αλλαγή περιοχής. Χρήση GMT: Αυτό το µενού σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το GMT. Οι επιλογές είναι Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση. Ώρα GMT: Αυτό το µενού είναι ενεργό µόνο όταν επιλεγεί από τον χρήστη στο GMT µενού. Η ώρα GMT διακυµαίνεται από "-11:30 ~ +12:00", αυξάνοντας ανά τριάντα λεπτά. Ηµεροµηνία: Η <Ηµεροµηνία> και η <Ώρα> µπορούν να ρυθµιστούν µόνο όταν απενεργοποιηθεί η χρήση GMT από το µενού. Ώρα: Πιέστε ΟΚ και µετά πιέστε τα νούµερα του τηλεχειριστηρίου για να εισάγετε την ώρα. 17

18 9.5 Προγραµµατισµός Εγγραφής Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ορίζεται τον χρονοδιακόπτη προγράµµατος. Συχνότητα : Off./ Μία φορά / Καθηµερινά Εγγραφή-Αφύπνιση: Κανάλι / Εγγραφή Κανάλι : Μπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης. Ηµεροµηνία Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε ηµεροµηνία αφύπνισης. Ώρα Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε χρόνο αφύπνισης. ιάρκεια: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε χρόνο διάρκειας. 9.6 Γονικός Έλεγχος Αυτό το µενού σας επιτρέπει να κλειδώνετε το µενού εγκατάστασης και καναλιών και να αλλάζετε τον κωδικό. 1. Στις Ρυθµίσεις επιλέξτε <Γονικός Έλεγχος> και πιέστε το κουµπί ΟΚ, θα σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό (ο κωδικός εργοστασίου είναι 0000). 2. Εφόσον εισάγετε τον σωστό κωδικό πατώντας τους αριθµούς στο τηλεχειριστήριο, θα εµφανιστεί το µενού γονικού ελέγχου. Κλείδωµα Μενού: Αυτό το µενού σας επιτρέπει να κλειδώσετε το µενού εγκατάστασης και ιαµόρφωσης. Όταν θελήσετε να ενεργοποιήσετε την Αυτόµατη Αναζήτηση/Αναζήτηση Καναλιού, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό. Μπορείτε να ορίσετε το Κλείδωµα του µενού σε Ενεργ./Απενεργ. Κλείδωµα Καναλιού: Off / AGE 10/AGE 12/AGE 16/AGE 18 18

19 Νέος Κωδικός: Για να αλλάξετε τον κωδικό. Επιβεβαίωση Κωδικού: Για να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. 9.7 Ρυθµίσεις Μενού Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ορίσετε την ιάρκεια Εµφάνισης του µενού, την ιαφάνεια, καθώς και την φόρτωση των εργοστασιακών ρυθµίσεων του µενού. ιάρκεια : 1-10 ιαφάνεια: Για να ορίσετε τη ιαφάνεια του µενού σε Off./ 10%/20%/30%/40%. Εργοστασιακές Ρυθµίσεις: Για να επαναφέρετε όλες τις παραµέτρους στις εργοστασιακές ρυθµίσεις τους. 9.8 Αγαπηµένα Αυτό το µενού σας επιτρέπει να µετονοµάσετε µία οµάδα αγαπηµένων. 1. Στο Μενού Ρυθµίσεις, επιλέξτε <Αγαπηµένα> και πιέστε το κουµπί ΟΚ για να εισέλθετε στο µενού Αγαπηµένα. 2. Επιλέξτε τις επιθυµητές Οµάδες, πιέστε το κουµπί ΟΚ για να ανοίξει το πληκτρολόγιο στην οθόνη σας. Επιλέξτε και γράψτε γράµµατα και αριθµούς χρησιµοποιώντας τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο και µετά το κουµπί ΟΚ για Επιβεβαίωση. Όταν Τελειώσετε διαλέξτε την επιλογή ΟΚ στην οθόνη σας για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε το κουµπί < Έξοδος > για να εξέλθετε από αυτό το µενού.. 19

20 9.9 Αυτόµατη αναµονή Μετά από τρεις ώρες λειτουργίας χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο η συσκευή θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής αυτόµατα. 10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10.1 Κύριο Μενού Εργαλεία 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Εργαλεία> και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί < Έξοδος > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού Πληροφορίες Αυτό το µενού σας δίνει πληροφορίες για παραµέτρους όπως το boot loader, main code, radio back, country band και userdb αυτής της συσκευής. 1. Στο µενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Πληροφορίες> και πιέστε ΟΚ για να ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο. 2. Πιέστε " Έξοδος " για να εξέλθετε. 20

21 10.3 Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις του δέκτη στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, µε αυτόν τον τρόπο θα σβήσετε όλα τα αποθηκευµένα κανάλια. 1. Στο µενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Εργοστασιακές Ρυθµίσεις> και πιέστε ΟΚ. 2. Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης θα εµφανιστεί. Επιλέξτε ΝΑΙ (Yes) για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις και να σβήσετε τα αποθηκευµένα κανάλια. 3. Επιλέξτε ΟΧΙ (No) για να ακυρώσετε και Έξοδος για να εξέλθετε Αναβάθµιση Λογισµικού Προσφέρουµε τη δυνατότητα στον χρήστη να αναβαθµίσει το Λογισµικό µέσω του αέρα ή ακόµα και µέσω USB. 1. Εισέλθετε στο µενού <Εργαλεία> και επιλέξτε την < Αναβάθµιση από τον αέρα> ή < Αναβάθµιση από το USB> και µετά πιέστε το ΟΚ. Θα εµφανιστεί το µενού Αναβάθµισης Λογισµικού. 2. Πιέστε τα βελάκια για επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία, µετά επιλέξτε την < Εκκίνηση> και πιέστε το ΟΚ για να ξεκινήσει η αναβάθµιση. 3. Πιέστε "Έξοδος" για να εξέλθετε Ασφαλής Αποσύνδεση USB Στο µενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Ασφαλής Αποσύνδεση USB>, πιέστε το κουµπί ΟΚ(Yes) για επιβεβαίωση. Ένα παράθυρο θα ανοίξει. Πιέστε ξανά ΟΚ (Yes). 21

22 11. ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 11.1 Παιχνίδια Αυτό το µενού σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια. 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < παιχνίδια > και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. 22

23 12. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 12.1 Κύριο Μενού Εγγραφή & Αναπαραγωγή 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως µενού. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Εγγραφή & Αναπαραγωγή> και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού Αρχεία 1. Πιέστε το κουµπί <MENU> για να εισέλθετε στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Αρχεία> και µετά πιέστε το εξί βελάκι για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού 12.3 ιαχείριση Εγγραφών 1. Στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < ιαχείριση Εγγραφών>, πιέστε ΟΚ για να εισέλθετε. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε το επιθυµητό αρχείο και µετά πιέστε το εξί βελάκι για αναπαραγωγή. 3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε το <ΟΚ> για να µπείτε στο υποµενού. 23

24 4. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού Πληροφορίες Σκληρού ίσκου Αυτό το µενού δείχνει της παραµέτρους του εξωτερικού σκληρού δίσκου. 1. Στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < Πληροφορίες σκληρού δίσκου> και πιέστε ΟΚ για να ανοίξει το παράθυρο πληροφοριών για τον σκληρό δίσκο. 2. Πιέστε το κουµπί <ΕΧΙΤ> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού ιαγραφή Σκληρού ίσκου Αυτό το µενού σας επιτρέπει να διαµορφώσετε το δίσκο. 1. Στο µενού <Εγγραφή $ Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < ιαγραφή σκληρού δίσκου> και πιέστε το κουµπί ΟΚ για να ανοίξετε το αντίστοιχο µενού. 2. Επιλέξτε το < Partition >, πιέστε εξί και Αριστερό βελάκι για να αλλάξετε Partition. 3. Επιλέξτε το < ιαγραφή>, πιέστε ΟΚ και ένα παράθυρο θα εµφανιστεί. Επιλέξτε FAT/NTFS και πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσει η διαγραφή. Πιέστε Ακύρωση και πιέστε ΟΚ για να ακυρώσετε. 24

25 12.6 Ρυθµίσεις Εγγραφών Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθµίσεις εγγραφών. Πιέστε τα πάνω και κάτω βελάκια για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και µετά πιέστε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Time Shift: On / Off. Τύπος Εγγραφής: TS/PS TS: Μεταφορά δεδοµένων που περιλαµβάνει πληροφορίες όπως υπότιτλοι, teletext και άλλα. PS: Τα δεδοµένα του προγράµµατος εµφανίζονται µε το όνοµα αρχείου *.mpg ώστε να µπορούν να αναπαραχθούν σε έναν υπολογιστή(η λειτουργία PS υποστηρίζεται µόνο σε κανάλια MPEG2). Μέσο Αποθήκευσης: Μπορείτε να πιέσετε δεξί ή αριστερό βελάκι για να αλλάξετε Επιλογή ιάρκεια Κεφαλαίων 1. Πιέστε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να αλλάξετε την διάρκεια των κεφαλαίων που δηµιουργούνται κατά την εγγραφή κάποιου προγράµµατος. Οι επιλογές είναι 30 δευτερ., 1 λεπτ., 5 λεπτ, 10 λεπτ, 30 λεπτ. 2. Όταν αναπαράγεται ένα αποθηκευµένο πρόγραµµα, πιέστε <ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ> (PREV) ή <ΕΠΟΜΕΝΟ> για να πλοηγηθείτε στο επόµενο ή στο προηγούµενο κεφάλαιο, για να το δείτε. 25

26 13. Time Shift / Εγγραφή 13.1 Time Shift Ο ψηφιακός δέκτης ReDi 25 σας δίνει την δυνατότητα να γράψετε και να παρακολουθήσετε ένα πρόγραµµα επεµβαίνοντας χρονικά στην ροή του. Το µόνο που έχει να κάνετε είναι να συνδέσετε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο ή µια µνήµη USB στη αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής. Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να: Κάνετε καταγραφή της ροής του προγράµµατος και να συνεχίσετε να το βλέπετε πηγαίνοντας πίσω η κάνοντας παύση συνεχίζοντας την παρακολούθηση αργότερα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τη σωστή λειτουργία του TIME SHIFT συνιστάται να χρησιµοποιήσετε µια συσκευή αποθήκευσης που υποστηρίζει USB 2.0 µε υψηλό χρόνο εγγραφής / αναπαραγωγής καθώς και όσο το δυνατόν µεγαλύτερο σε χωρητικότητα USB stick ή HDD (εξωτερικό σκληρό δίσκο) Το TIME SHIFT είναι µια λειτουργία όπου µπορείτε ταυτόχρονα να παρακολουθείτε και να σταµατάτε ή και να γυρίζετε πίσω σε κάποια άλλη χρονική στιγµή την ροή του προγράµµατος. Για παράδειγµα ενώ παρακολουθείτε την αγαπηµένη σας εκποµπή κάποιος χτυπάει το κουδούνι της πόρτας. εν υπάρχει πρόβληµα. Απλά έχοντας ενεργοποίηση την λειτουργία παγώνετε την εικόνα της εκποµπής και η συσκευή καταγράφει την συνεχεία προκείµενου όταν επιστρέψετε, να συνεχίσετε την παρακολούθηση από εκεί που την αφήσατε. Ενεργοποίηση TIME SHIFT - Για να χρησιµοποιήσετε τη TIME SHIFT πατήστε το κουµπί < PAUSE > και µια µπάρα µε τον 26

27 χρόνο καταγραφής (δεξιά) θα εµφανιστεί. Από αυτή την στιγµή και για το συγκεκριµένο κανάλι το πρόγραµµα καταγράφετε. Κάθε φορά που επιθυµείτε να παρέµβετε στο χρόνο που θέλετε να παρακολουθήσετε µια εκποµπή θα εµφανιστεί µια νέα µπάρα. Παρατηρήστε ότι τώρα υπάρχουν 2 χρόνοι. Ο δεξιά είναι ο κανονικός χρόνος που η συσκευή καταγράφει τη ροή του προγράµµατος, από τη στιγµή που πατήσατε την παύση και ενεργοποιήσατε το TIME SHIFT και ο αριστερός είναι ο χρόνος αναπαραγωγής της εγγραφής ανάλογα πιο χρονικό σηµείο της συνολικής εγγραφής επιλέγετε να παρακολουθήσετε. Κατά τη διάρκεια του TIME SHIFT, υπάρχει η δυνατότητα για τις ακόλουθες ενέργειες. - Πιέστε "PAUSE" για παύση του προγράµµατος και <PLAY> για συνέχεια αργότερα. - Πιέστε "STEP FORWARD" ή "FORWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εµπρός µε καθορισµένα χρονικά βήµατα (30 δευτ - 30λεπτ) ή µε ταχύτητα 2χ,4χ,κτλ αντίστοιχα. - Πιέστε "STEP BACKWARD" ή "BACKWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω µε καθορισµένα χρονικά βήµατα (30 δευτ 30 λεπτ) ή µε ταχύτητα 2χ,4χ,κτλ αντίστοιχα.. Η επιλογή των παραπάνω επηρεάζουν µόνο την αναπαραγωγή και όχι την λειτουργία καταγραφής της TIME SHIFT. Για να επιστρέψετε στον κανονικό χρόνο αναπαραγωγής του προγράµµατος πατήστε το "STOP" και ύστερα το <ΕΧΙΤ>. Το TIME SHIFT θα συνεχίσει την καταγραφεί αλλά εσείς θα παρακολουθείτε την κανονική ροή του προγράµµατος ιακοπή του TIME SHIFT Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε όταν αλλάξετε το κανάλι ή αν µπείτε στο κεντρικό µενού αλλιώς από τη στιγµή ενεργοποίησης του συνεχίζει να καταγράφει το πρόγραµµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε για ένα συγκεκριµένο κανάλι όταν έχετε προγραµµατίσει µια εγγραφή (PVR) σε κάποιο άλλο κανάλι. Το TIME SHIFT µπορεί να ενεργοποιηθεί παράλληλα όταν κάνετε µια εγγραφή, αλλά µόνο για το συγκεκριµένο κανάλι. Όταν γράφετε ένα πρόγραµµα το TIME SHIFT δεν µπορεί να λειτουργήσει παρά µόνο για το κανάλι που κάνετε την εγγραφή(pvr). Εύχρηστα παραδείγµατα: - Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να δείτε ένα σόου αλλά επειδή είστε απασχοληµένος / η δεν µπορείτε να δείτε τα πρώτα 20 λεπτά. Το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε το TIME SHIFT µε το που ξεκινάει το σόου και ύστερα από 20 λεπτά θα µπορείτε να το δείτε από την αρχή πατώντας το "BACKWARD" - Με τη ενεργοποίηση του TIME SHIFT, µπορείτε επίσης να δείτε µια ταινία χωρίς να 27

28 περιµένετε τις ενοχλητικές διαφηµίσεις. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής: Ξεκινήστε το TIME SHIFT και αφήστε την συσκευή να καταγράψει για 10 µε 20 λεπτά περίπου. Ύστερα γυρίστε πίσω την ταινία πατώντας το "BACKWARD" και ξεκινήστε να την βλέπετε από την αρχή. Όταν έρθει η ώρα για τις διαφηµίσεις απλά προχωρήστε το πρόγραµµα γρήγορα µπροστά πατώντας το "FORWARD" και πατήστε ξανά το <play> όταν τελειώσουν ΕΓΓΡΑΦΗ Άµεση Εγγραφή Με τη λειτουργία αυτή, µπορείτε µε το πάτηµα ενός κουµπιού να γράψετε ένα πρόγραµµα την στιγµή που το βλέπετε - Πιέστε το κουµπί <RECORD> για να ξεκινήσει άµεσα η εγγραφή του προγράµµατος του καναλιού που παρακολουθείτε. - Εάν πατήσετε ξανά το κουµπί <RECORD>, η άµεση εγγραφή γυρνάει σε λειτουργία διάρκειας. - Πιέστε το κουµπί <STOP> για να διακόψετε την εγγραφή και θα εµφανιστεί ένα παράθυρο. - Επιλέξτε ΝΑΙ για να διακόψετε την εγγραφή. Επιλέξτε OXI (NO) για να συνεχίσετε την εγγραφή. Προγραµµατισµένη Εγγραφή Εκτός από την λειτουργία της άµεσης εγγραφής, η συσκευή µπορεί να προγραµµατισθεί να γράψει µια εκποµπή στο µέλλον. - Πιέστε το <Menu> και έπειτα τις <ρυθµίσεις> και µετά <προγραµµατισµός εγγραφής> Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη για µια εγγραφή. Συχνότητα : Off /Μία φορά / Καθηµερινά Εγγραφή-Αφύπνιση: Εγγραφή Κανάλι : Ορισµός καναλιού που θέλετε να γράψετε. Ηµεροµηνία Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε την ηµεροµηνία της εγγραφής. Ώρα Έναρξης: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε την ώρα χρόνο που θέλετε η συσκευή να αρχίσει να γράφει. ιάρκεια: Πιέστε ΟΚ και µετά τα νούµερα για να εισάγετε την διάρκεια που θέλετε να έχει η εγγραφή σας 28

29 Για να δείτε όλα τα προγράµµατα που έχετε γράψει: 1. Στο µενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < ιαχείριση Εγγραφών>, πιέστε ΟΚ. 2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη επιθυµητή εγγραφή και µετά πιέστε το ΟΚ για να παίξουν τα επιθυµητά αρχεία. 3. Πιέστε το κουµπί <Έξοδος> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν γράφετε µια εκποµπή σε κάποιο συγκεκριµένο κανάλι µπορείτε να παρακολουθείτε κάποιο άλλο από την τετράδα των ψηφιακών καναλιών που ανήκουν στην ίδια συχνότητα εκποµπής, την ίδια στιγµή που πραγµατοποιείτε την εγγραφή. Όταν έχετε προγραµµατίσει ένα κανάλι για µια εγγραφή και είστε σε άλλο έχοντας ενεργοποιήσει και το TIME SHIFT τότε όταν ξεκινήσει η διαδικασία της εγγραφής η συσκευή αυτόµατα σας µεταφέρει στο προγραµµατισµένο κανάλι που θέλετε να γράψετε και απενεργοποιεί τη λειτουργία TIME SHIFT στο άλλο. Κατά την εγγραφή µια εκποµπής ενός καναλιού, η λειτουργία TIME SHIFT µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο για το συγκεκριµένο κανάλι που καταγράφει η συσκευή. 29

30 14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε εν ανάβει το φωτάκι Αναµονής εν έχει σήµα εν έχει εικόνα και σήµα Μήνυµα κανάλι Scrambled Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται. Έχετε ξεχάσει τον κωδικό κλειδώµατος των καναλιών εν είναι στην πρίζα. Έχει καεί η ασφάλεια. Ο αισθητήρας δεν είναι συνδεδεµένος σωστά. εν έχετε συνδέσει την κεραία Η κεραία έχει πρόβληµα. Η περιοχή δεν έχει σήµα. Το κανάλι είναι συνδροµητικό. Ο δέκτης είναι απενεργοποιηµένος. Ο δεκτής υπερύθρων δεν είναι τοποθετηµένος σωστά. Οι µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση. Ελέγξτε. την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το βύσµα του αισθητήρα είναι σωστά συνδεδεµένο µε την κυρίως µονάδα. Ελέγξτε την σύνδεση. Ελέγξτε την κεραία Ενηµερωθείτε. οκιµάστε κάποιο άλλο κανάλι Επιλέξτε άλλο κανάλι Ενεργοποιείστε τον δέκτη. Προσέξτε να υπάρχει οπτική επαφή µε τον δέκτη υπερύθρων. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Επανεγκατάσταση καναλιών για να γίνει άρση του κλειδώµατος. 30

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία της εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG...

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας... 3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 4 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης... 7 4.1 Πρόσοψη... 7 4.2 Πίσω Πλευρά... 8 4.3 Συνδέσεις... 8 4.4 Άνοιγμα / Κλείσιμο... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION GREECE Οδηγίες Χρήσης 1 RT 0406 HD ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος, μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει την επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Υποστήριξη SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T PVR Ready - δυνατότητα για την εγγραφή σε εξωτερικό δίσκο USB Time Shift (βίντεο παύση, rewind) έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Movie Cube S700H / S800H

Movie Cube S700H / S800H ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για το Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 OTE TV µέσω ορυφόρου... 3 ΤηλεχειριστΗριο... 4 ΑποκωδικοποιητΗς... 8 ΕνεργοποΙηση ΥπηρεσΙας... 10 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη. (Έκδοση 1.0.2)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη. (Έκδοση 1.0.2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για τον Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση Προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το IP 360 TV Trevi. Με αυτή τη μονάδα, χάρη στο δωρεάν Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ελεύθερα για πρόσβαση σε χιλιάδες περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα