ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID"

Transcript

1 Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID (A RFID BASED SYSTEM FOR FIREFIGHTING EQUIPMENT/ASSET MANAGEMENT) Υπό ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επίβλεψη Δρ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καβάλα 2011

2 Η παρούσα εργασία αφιερώνεται με απεριόριστη αγάπη στους γονείς μου. Ο συγγραφέας Αγγελόπουλος Βασίλειος 1

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Δ. Καραμπατζάκη, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του, καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, καθώς και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε δίνοντας μου τη δυνατότητα να ασχοληθώ με μια τεχνολογία πρωτόγνωρη για εμένα. Ευχαριστώ τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής Καθ. Δ. Πογαρίδη και Δρ. Ι. Τσαλαμάνη για το ενδιαφέρον και τον χρόνο που αφιέρωσαν στην προετοιμασία και παρουσίαση της πτυχιακής μου εργασίας. Επίσης, ευχαριστώ, τον μηχανικό κ. Χ. Παπαναστασίου για τις συμβουλές και το υλικό που μου διέθεσε για τη μελέτη πυρασφάλειας κτιρίων. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου και στους φίλους μου, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν όλο αυτό το διάστημα. 2

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία UHF RFID για τη διαχείριση πυροσβεστήρων μέσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, ενώ παράλληλα ενημερώνει για την κατάσταση του κάθε πυροσβεστήρα αλλά και για το αν βρίσκεται στη σωστή θέση μέσα στο χώρο (διαθέτει διαχείριση κατόψεων). Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με την πλατφόρμα.net της Microsoft (ακαδημαϊκή άδεια που διαθέτει το τμήμα) και με χρήση του BizTalk Server. Το ενσωματωμένο υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας βιομηχανικός Αναγνώστης RFID και έξυπνες ετικέτες της εταιρείας IMPINJ. Στην εργασία αυτή έγινε διεξοδική μελέτη του συστήματος και τα δεδομένα που χρησιμοποιηθήκαν είναι πραγματικά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Microsoft SQL Server 2008, Microsoft BizTalk Server 2009,.NET Framework C#, UHF RFID reader, Tags, PDA, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη. 3

5 ABSTRACT This integrated software/hardware system uses the UHF RFID technology for firefighting equipment/asset management (public and private spaces). The system informs for the functional condition of each fire extinguisher and placement in the space under control. The system offers also ground plans management. The system developed with Microsoft.NET platform (using academic license) and in cooperation with Microsoft BizTalk Server. The embedded hardware consists of an industrial reader RIFD and smart labels from IMPINJ Company. This work is a thorough study of the use case and is based on real data. KEYWORDS Microsoft SQL Server 2008, Microsoft BizTalk Server 2009,.NET Framework C#, UHF RFID reader, Tags, PDA, fire extinguishers, firefighting types. 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :... 9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ... 9 Εισαγωγή Microsoft SQL Server Microsoft BizTalk Server NET Framework Common Language Runtime NET Class Libraries ΝΕΤ Γλώσσες προγραμματισμού C Sharp (C#) Περιγραφή της τεχνολογίας RFID Υλικό RFID και έξυπνες ετικέτες Αναγνώστης (RFID Reader) Κεραίες (RFID Antennas) Έξυπνες Ετικέτες (Smart Tags) RFID Middleware - LLRP (Low Level Reader Protocol) Φορητή συσκευή - PAD ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ RFID Αρχιτεκτονική συστήματος Λειτουργικές απαιτήσεις Διάγραμμα συσχετίσεων Εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων (Στον υπολογιστή) Διαχείριση ασφάλειας Διαχείριση χρηστών Τύποι πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών Εισαγωγή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών Είσοδος χρήστη Εισαγωγή ή διόρθωση νέου σχεδίου Διαχείριση σχεδίων Έλεγχοι Φόρτωση σε PDA

7 Εμφάνιση πυροσβεστήρων Εμφάνιση πυροσβεστικών ειδών Εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων (Στο PDA) Είσοδος Σχέδιο Στοιχεία Ολοκλήρωση ελέγχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ TAGS ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ READER ΣΤΟ RFID MANAGER ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Links Βιβλία

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Γενικό διάγραμμα BizTalk Server Εικόνα 2. Αρχιτεκτονική του.net Framework Εικόνα 3..ΝΕΤ Γλώσσες προγραμματισμού Εικόνα 4. Λειτουργία συστήματος RFID Εικόνα 5. Παθητικό σύστημα RFID Εικόνα 6. Impinj Speedway R Εικόνα 7. Πόρτες του reader Εικόνα 8. Κεραία RFID Εικόνα 9. RFID Tag(s) Εικόνα 10. LLRP πρωτόκολλο Εικόνα 11. PDA windows mobile Εικόνα 12. Απεικόνιση διασύνδεσης των συστημάτων Εικόνα 13. Διάγραμμα συσχετίσεων Εικόνα 14. Διαχείριση ασφάλειας Εικόνα 15. Διαχείριση χρηστών Εικόνα 16. Τύποι Πυροσβεστήρων Εικόνα 17. Εισαγωγή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών Εικόνα 18. Είσοδος χρήστη Εικόνα 19. Είσοδος με id Εικόνα 20. Νέο σχέδιο Εικόνα 21. Κουμπιά επιλογής Εικόνα 22. Υπάρχων σχέδιο Εικόνα 23. Διαχείριση σχεδίων Εικόνα 24. Υπόμνημα Εικόνα 25. Διαθεσημες επιλογές Εικόνα 26. Έλεγχοι Εικόνα 27. Φόρτωση σε PDA Εικόνα 28. Εμφάνιση πυροσβεστήρων Εικόνα 29. Εμφάνιση πυροσβεστικών ειδών Εικόνα 30. Είσοδος Εικόνα 31. Φόρτωση Εικόνα 32. Σχέδιο Εικόνα 33. Στοιχεία Εικόνα 34. Ολοκλήρωση ελέγχου Εικόνα 35. Tag χρήστη Εικόνα 36. Tag πυροσβεστήρα Εικόνα 37. Αναφορά μελέτης Εικόνα 38. Add Device (Introduction) Εικόνα 39. Add Device (Provider) Εικόνα 40. Add Device (Connection) Εικόνα 41. Add Device Wizard (Add Device to a Group) Εικόνα 42. Add Device Wizard Authentication Εικόνα 43. Add Device wizard (Properties) Εικόνα 44. Add Device wizard (Completion) Εικόνα 45. Επιλογή View Tags Εικόνα 46. View Tags

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία UHF RFID για τη διαχείριση πυροσβεστήρων μέσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, ενώ παράλληλα ενημερώνει για την κατάσταση του κάθε πυροσβεστήρα αλλά και για το αν βρίσκεται στη σωστή θέση μέσα στο χώρο. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή προσφέρει: α) τη διαχείριση πυροσβεστήρων (εισαγωγή, μεταβολή και διαγραφή), β) την αναζήτηση του κάθε πυροσβεστήρα για τη θέση που πρέπει να βρίσκεται, γ) την ειδοποίηση του χρήστη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν σε πυροσβεστήρες, όπως παραδείγματος χάρη την ημερομηνία λήξης του πυροσβεστήρα, την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα (π.χ. μπορεί να βρίσκεται πυροσβεστήρας σε χώρο που θέλει άλλου τύπου πυροσβεστικό υλικό), την πιθανή περίπτωση φωτιάς και την καταστροφή του πυροσβεστήρα. Επιπλέον, η εφαρμογή αυτή έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν χρήστες (Διαχειριστής, Τεχνικός, Ελεγκτής), ενώ παράλληλα θα διατηρεί τα ανάλογα δικαιώματα που του έχει δώσει αρχικά ο διαχειριστής. Για τη διαχείριση των πυροσβεστήρων χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες έξυπνες ετικέτες RFID - Tag(s). Οι ετικέτες αυτές τοποθετήθηκαν με ειδική μέθοδο (κρεμαστά) για να μην αλλοιώνουν τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά του συστήματος και περιέχουν έναν μοναδικό σειριακό κωδικό, ο οποίος αναγνωρίζεται από έναν ειδικό αναγνώστη RFID Reader. Από τον μοναδικό κωδικό μπορούμε απευθείας να δούμε διάφορες πληροφορίες για την κατάσταση του πυροσβεστήρα (π.χ. πότε λήγει ο πυροσβεστήρας αλλά και τη θέση που πρέπει να βρίσκεται). Η διαδικασία αυτή είναι εφικτή, καθώς κάθε αριθμός κωδικού θα μας δίνει πληροφορίες για τη θέση, την ημερομηνία λήξης, το κατάστημα, την πόλη και τη χώρα που βρίσκεται. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με την πλατφόρμα.net της Microsoft που διατίθεται με ακαδημαϊκή άδεια στο τμήμα. Το ενσωματωμένο υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας βιομηχανικός αναγνώστης UHF RFID και έξυπνες ετικέτες της εταιρείας IMPINJ. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 9

11 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο, θα αναφερθούν οι εξυπηρετητές (Servers) που θα χρησιμοποιηθούν και η γλώσσα προγραμματισμού η οποία επιλέχτηκε για την υλοποίηση του λογισμικού. Όπως, επίσης, το ενσωματωμένο υλικό και οι έξυπνες ετικέτες τεχνολογίας RFID. Οι εξυπηρετητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρίας Microsoft. Η βάση δεδομένων η οποία χρησιμοποιείτε για την αποθήκευση των δεδομένων είναι η SQL Server και η διαχείριση των RFID συσκευών γίνεται μέσω του BizTalk RIFD Server. Η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχτηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής των πυροσβεστήρων, ανήκει στην πλατφόρμα της Microsoft.NET Framework και είναι η C Sharp η οποία διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βιβλιοθήκες. Είναι πολύ απλή στην διασύνδεση με τις παραπάνω πλατφόρμες και ευέλικτη. Η ίδια χρησιμοποιήθηκε και για την ανάπτυξη της εφαρμογής στην φορητή συσκευή. Το υλικό το οποίο επιλέχτηκε για τα RFID είναι της εταιρίας IMPINJ. Ένας βιομηχανικός UHF reader και ετικέτες tag(s). Επίσης, μία φορητή συσκευή της εταιρία Mio με λειτουργικό Windows Mobile V5.5. Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται τα επιμέρους υποσυστήματα στη συνέχεια του κεφαλαίου. Microsoft SQL Server 2008 O SQL Server είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων, η οποία αναπτύσσεται από τη Microsoft. Οι κύριες γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι η T-SQL και η ANSI SQL. Η κύρια μονάδα αποθήκευσης στοιχείων είναι μια βάση δεδομένων, η οποία αποτελείται από μια συλλογή πινάκων και κώδικα. Βασικές λειτουργίες της SQL Server. Αποθήκευση Ενδιάμεση μνήμη Ταυτοχρονισμός Ο SQL Server χρησιμοποιείτε από την εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων και από τον BizTalk RFID Server, για την αποθήκευση των δεδομένων. Επίσης, το PDA (Pocket PC) έχει μέσω διαδικτύου πρόσβαση στον SQL Server από την εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί. Όλα τα παραπάνω ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω του SQL Server. Microsoft BizTalk Server 2009 Από το Microsoft BizTalk Server 2009 χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα RFID στην οποία συνδέετε ο reader και ο εκτυπωτής RFID. Μέσω της πλατφόρμας RFID, η εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων επικοινωνεί και έχει την δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων από και προς τα tag(s). Το προϊόν αυτό προσφέρει πολλές δυνατότητες όπως: Ανταλλαγή μηνυμάτων Οργάνωση Ενοποίηση από επιχείρηση σε επιχείρηση Πλατφόρμα RFID Πλαίσιο επιχειρηματικών κανόνων 10

12 Παρακολούθηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (παρακολούθηση με βάση συγκεκριμένες πτυχές). Διαχείριση και λειτουργίες Εικόνα 1. Γενικό διάγραμμα BizTalk Server..NET Framework To.NET Framework είναι μία βιβλιοθήκη για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. Η αρχιτεκτονική του.net Framework χωρίζεται σε 4 τμήματα όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. Common Language Runtime Common Language Runtime (CLR) Βιβλιοθήκες (Class Libraries) Γλώσσες προγραμματισμού (C#,VC++,VB.NET,Jscript.NET) ASP.NET Εικόνα 2. Αρχιτεκτονική του.net Framework. Πριν το.net Framework, κάθε γλώσσα είχε και το δικό της runtime περιβάλλον, το οποίο ενσωματώνονταν με τον εκτελέσιμο κώδικα και έπρεπε να εγκατασταθεί στο μηχάνημα του χρήστη. Το βασικό πρόβλημα με τα περιβάλλοντα αυτά, βρίσκεται στο ότι ήταν σχεδιασμένα για χρήση με μόνο μία γλώσσα. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λειτουργίες από το περιβάλλον μιας γλώσσας, σε μία άλλη. Έτσι, ένας από τους βασικούς στόχους του.net Framework ήταν να ενοποιήσει τα runtime περιβάλλοντα ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο ένα περιβάλλον. Η λύση που δόθηκε ήταν η Common Language Runtime. 11

13 .NET Class Libraries Οι βιβλιοθήκες.net Class Libraries περιέχουν κώδικα για προγραμματιστικά θέματα όπως νήματα, εγγραφή/ανάγνωση αρχείων, υποστήριξη βάσεων δεδομένων, μετατροπή σε XML, δομές δεδομένων όπως στοίβες και ουρές κλπ. Το καλύτερο σημείο βέβαια είναι το ότι η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη σε κάθε γλώσσα που λειτουργεί με το.net Framework..ΝΕΤ Γλώσσες προγραμματισμού Η Microsoft παρέχει ένα σύνολο γλωσσών που είναι ήδη συμβατές με το.net. Η C# είναι μία από αυτές. Επίσης, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 20 γλώσσες τρίτων κατασκευαστών που μπορούν και λειτουργούν στο περιβάλλον.net Framework. C Sharp (C#) Εικόνα 3..ΝΕΤ Γλώσσες προγραμματισμού. Η C Sharp είναι μια αντικειμενοστραφής γενικής χρήσης γλώσσα προγραμματισμού η οποία αναπτύχτηκε από την Microsoft με σκοπό να βοηθήσει τους προγραμματιστές. Η C# τώρα είναι μια εξαιρετική γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αδυναμίες της C++ και κυρίως της JAVA. Είναι πολύ παραγωγική και μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα με αυτή. Το μειονέκτημά της είναι ότι δε μπορείς να πετύχεις την ταχύτητα που θα πετύχαινες σε C ή C++ σε μια εφαρμογή απαιτητική σε πόρους και χρόνο (πχ ένας web server, ένα παιχνίδι, ένα λειτουργικό σύστημα). Αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει τον μέσο προγραμματιστή. Περιγραφή της τεχνολογίας RFID Η τεχνολογία αναγνώρισης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) βασίζεται στην απλή ιδέα ότι υπάρχει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σε µια µη τροφοδοτούμενη («παθητική») ετικέτα και δεν απαιτεί ούτε μπαταρίες ούτε κάποια συντήρηση. Το κύκλωμα αυτό μπορεί να τροφοδοτείται περιστασιακά εξ αποστάσεως από µία διάταξη (ή συσκευή) ανάγνωσης, µέσω εκπομπής ενέργειας προς αυτό. Δεδομένου του τρόπου τροφοδότησης, η ετικέτα ανταλλάσσει πληροφορίες µε τη συσκευή ανάγνωσης. Η ετικέτα συνίσταται από ένα απλό πηνίο κεραίας μέσα σε µια θήκη από γυαλί ή πλαστικό, συγκολλημένο στο ολοκληρωμένο κύκλωμα. 12

14 Η Εικόνα 4 δείχνει πώς ένα απλό σύστημα RFID λειτουργεί και τα τέσσερα κύρια συστατικά του συστήματος. Εικόνα 4. Λειτουργία συστήματος RFID. Ας επικεντρωθούμε σε ένα παθητικό σύστημα RFID (Εικόνα 5) και μια παθητική ετικέτα. Η ακόλουθη διαδικασία δείχνει πως δουλεύει το σύστημά: 1. Η ετικέτα ενεργοποιείται όταν διαπερνά ένα πεδίο ραδιοσυχνότητας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από μια κεραία και τον αναγνώστη. 2. Η ετικέτα στέλνει μια προγραμματισμένη απόκριση, 3. Η κεραία η οποία δημιούργησε το πεδίο αρχικά και είναι προσαρμοσμένη στον αναγνώστη εντοπίζει αυτήν την απόκριση. 4. Ο αναγνώστης στέλνει τα δεδομένα στο middleware. 5. Το middleware στέλνει την πληροφορία που περιέχεται στις ετικέτες στο σύστημα που τη χρειάζεται. Εικόνα 5. Παθητικό σύστημα RFID. 13

15 Υλικό RFID και έξυπνες ετικέτες Αναγνώστης (RFID Reader) Εικόνα 6. Impinj Speedway R1000. O reader Speedway R1000 της εταιρίας Impinj χρησιμοποιείτε για την ανάγνωση των Tags και την εγγραφή τους. Είναι ένας UHF RFID Reader με 4 κεραίες. Η σύνδεση του με των BizTalk γίνεται μέσω μίας θύρας Ethernet 10/100 Mbps. Πιο αναλυτικά ο αναγνώστης παρουσιάζεται στην Εικόνα 7: Εικόνα 7. Πόρτες του reader. Οι βασικές θύρες του βιομηχανικού αναγνώστη είναι: RJ-45: Θύρα επικοινωνίας του reader με το δίκτυο. Ταχύτητες 10/100 Mbps Serial Port: Χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία του reader με τον υπολογιστή ώστε να γίνουν κάποιες απαραίτητες ρυθμίσεις, για παράδειγμα μέσω Telnet. GPIO: Η συγκεκριμένη πόρτα διαθέτει τέσσερις (3.3 V/5V) λογικές εισόδους και οχτώ (3.3V) λογικές εξόδους. Μέσω αυτής ο χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του reader. Power supply input: τροφοδοσία του reader 24V. RP-TNC RF Antenna Connectors: Τέσσερις θύρες από ant1 έως ant4, στις οποίες συνδέονται οι κεραίες. Status LEDs: Leds που δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας του reader. 14

16 Κεραίες (RFID Antennas) Εικόνα 8. Κεραία RFID. Για να επιτευχθεί η επικοινωνία του reader με την ετικέτα, χρησιμοποιείται μια κεραία από την οποία ο reader δημιουργεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο χρειάζεται, για να τροφοδοτήσει με ενέργεια το tag και στη συνέχεια μέσω της κεραίας λαμβάνει τα δεδομένα που στέλνει το tag. Έξυπνες Ετικέτες (Smart Tags) Για να μπορέσει να αναγνωρισθεί ένα αντικείμενο σε ένα RFID σύστημα, θα πρέπει να σημανθεί με μια ετικέτα (tag ή transponder). Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο είδος ετικέτας είναι οι έξυπνες ετικέτες (Smart Labels) που είναι κοινές χάρτινες ή πλαστικές ετικέτες στις οποίες εκτυπώνεται ο γραμμωτός κώδικας (bar code) και ενσωματώνεται μια ετικέτα RFID τύπου ενθέματος (inlay). Υπάρχουν ειδικοί εκτυπωτές στο εμπόριο που αναλαμβάνουν τόσο την εκτύπωση της έξυπνης ετικέτας όσο και τον προγραμματισμό της RFID ετικέτας που ενσωματώνεται. Οι κύριες κατηγορίες ετικετών είναι δύο: 1. Ενεργές ετικέτες Οι ενεργές RFID ετικέτες διαθέτουν ένα πομπό (transmitter) και την δική τους πηγή ενέργειας (που συνήθως είναι μια μπαταρία). Η πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται για την λειτουργία του κυκλώματος του microchip, αλλά και για την μετάδοση ενός σήματος σε κάποιον αναγνώστη (με τον ίδιο τρόπο που ένα κινητό μεταδίδει σήματα σε κάποιο σταθμό βάσης (base station). Οι ενεργές ετικέτες εξαιτίας του ότι κουβαλούν την δική τους πηγή ενέργειας έχουν την ικανότητα να ξεκινούν οι ίδιες την επικοινωνία, πιθανότατα με άλλες ετικέτες. 2. Παθητικές ετικέτες Σε αντίθεση με τις ενεργές ετικέτες, οι παθητικές δεν έχουν μπαταρία. Αντ αυτού, αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται από κάποιον αναγνώστη, ο οποίος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία προκαλούν ηλεκτρικό ρεύμα (current) στην κεραία της ετικέτας. 15

17 Μια ετικέτα αποτελείται από: Εικόνα 9. RFID Tag(s). το ένθεμα (inlay): Η προσθήκη (insert) ή ένθετο/ ένθεμα (inlay) αποτελείται από ένα chip ή ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit, IC) το οποίο συνδέεται με μια κεραία και συνήθως είναι τυπωμένο ή χαραγμένο πάνω σε ένα υλικό υποστρώματος (substrate material). το προστατευτικό κάλυμμα στο οποίο είναι ενσωματωμένη: Το κάλυμμα μπορεί να είναι εύκαμπτο ή άκαμπτο, ανάλογα με το τι απαιτεί η κάθε εφαρμογή. RFID Middleware - LLRP (Low Level Reader Protocol) Πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία του reader με τα tags. Εικόνα 10. LLRP πρωτόκολλο. Low Level Reader Protocol (LLRP), επικυρώθηκε από EPC-global τον Απρίλιο του Το πρότυπο αυτό καθορίζει το interface ανάμεσα στους RFID readers και τους Clients. Χαρακτηρίζεται ως χαμηλού επιπέδου. Ο σχεδιασμός του πρωτοκόλλου αυτού αναγνωρίζει ότι σε κάποια συστήματα RFID, υπάρχουν απαιτήσεις για ρητή γνώση των Gen 2 πρωτοκόλλων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των Readers, οι οποίοι υπόκεινται στα πρότυπα αυτά. Το εν λόγω πρότυπο αναγνωρίζει επίσης το ότι ο έλεγχος σύζευξης στο φυσικό επίπεδο μίας RFID αρχιτεκτονικής είναι χρήσιμος για να αμβλύνει τις παρεμβολές της τεχνολογίας αυτής. 16

18 Φορητή συσκευή - PAD Εικόνα 11. PDA windows mobile. Ένα PDA με λειτουργικό windows mobile 5.5, 6.0 ή 6.5 το οποίο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε από ασύρματο internet είτε από GSM ώστε να συνδεθεί με την βάση δεδομένων. Σήμερα η αγορά διαθέτει φορητές συσκευές που έχουν ενσωματωμένο RFID reader και στις οποίες μπορεί να εγκατασταθεί το BizTalk. 17

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ RFID 18

20 Αρχιτεκτονική συστήματος Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται η εφαρμογή και η αρχιτεκτονική του συστήματος. Απεικονίζεται ο τρόπος σύνδεσης όλου του συστήματος,για να πραγματοποιηθεί η ομαλή λειτουργία του, η διαδικασία της αποθήκευσης όλων των δεδομένων και η ανάλυση όλων των φορμών που διαθέτει και ο client και η φορητή συσκευή. Έτσι, θα γίνει κατανοητή η εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε για τη διαχείριση των πυροσβεστήρων. Υπάρχουν δύο servers: ένας για την φύλαξη των δεδομένων (SQL Server) και ένας για να διαχειρίζεται τον RFID reader (BizTalk RFID).Οι δύο αυτοί Servers είναι εγκαταστημένοι στο ίδιο σύστημα. Η εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων και ο BizTalk RFID Server επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων (SQL Server). Εικόνα 12. Απεικόνιση διασύνδεσης των συστημάτων. Ο Client θα συνδέεται με τους server μέσω τοπικού δικτύου ή internet ή ακόμα και σε local host. Από την εφαρμογή που θα είναι εγκατεστημένος στο Client, ο χρήστης ή ο διαχειριστής θα εισάγει νέες κατόψεις σχεδίων ή θα διαχειρίζεται της ήδη υπάρχουσες. Ο reader θα πρέπει να εγκατασταθεί στον BizTalk Server είτε αυτός είναι σε τοπικό δίκτυο είτε σε απομακρυσμένη θέση.(δείτε παράρτημα 1) Το PDA θα συνδέεται με την βάση δεδομένων μέσω ασύρματου internet ή GSM για να μπορεί είτε να συλλέγει πληροφορίες είτε να αποθηκεύει. Ο χρήστης μέσω της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει κατόψεις χώρων στις όποιες θα απεικονίζονται τα ακριβή σημεία στα οποία βρίσκονται οι πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά είδη. Πατώντας σε έναν πυροσβεστήρα θα μπορεί να δει τα χαρακτηριστικά του (τύπος Ημ/νία λήξης περιγραφή κλπ.). Η διαφοροποίηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται χρωματικά. 19

21 Πράσινο: Πυροσβεστήρας χωρίς πρόβλημα. Πορτοκαλί: Πυροσβεστήρας ληγμένος. Κίτρινο: Πυροσβεστήρας σε συντήρηση. Κόκκινο: Πυροσβεστήρας δεν βρέθηκε. Πατώντας στο εικονίδιο του πυροσβεστήρα θα μπορεί ο χρήστης να τον θέσει σε κατάσταση συντήρησης η σε κατάσταση δεν βρέθηκε, όπως επίσης να δηλώσει ότι τον αντικατέστησε με έναν νέο. Λειτουργικές απαιτήσεις 1) Η εφαρμογή θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα της σε μία βάση δεδομένων. 2) Έξυπνες κάρτες RFID θα εκτυπώνονται και θα τοποθετόυντε με μία κρεμάστρα πάνω σε κάθε πυροσβεστήρα.στις κάρτες αυτές θα εκτυπώνεται ο τύπος του πυροσβεστήρα το id και η ημερομηνία λήξης, όπως επίσης και ένα barcode στο οποίο θα απεικονίζεται το id. 3) Έξυπνες ετικέτες θα μπορούν να εκτυπώνονται για κάθε χρήστη αν αυτός το επιθυμεί. 4) Η εφαρμογή θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης χρηστών στο οποίο ο χρήστης είτε θα εισάγει το ψευδώνυμο και τον κωδικό του για την πρόσβαση του, είτε μέσω του tag του. 5) Η εφαρμογή θα μπορεί να δίνει σε κάθε χρήστη διαφορετικά δικαιώματα, τα οποία θα καθορίζονται από τον διαχειριστή. 6) Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων τύπων πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών. 7) Σε κάθε τύπο θα μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν διάφορα μοντέλα πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών. 8) Εμφάνιση ολόκληρης της λίστας των πυροσβεστήρων ή πυροσβεστικών ειδών και άμεση αναζήτηση με βάση κατηγοριών. 9) Δημιουργία σχεδίων με την οποία θα φορτώνονται φωτογραφίες από κατόψεις κτιρίων, επιλέγοντας τον τύπο των πυροσβεστήρων ή πυροσβεστικών ειδών και στη συνέχεια των μοντέλων που επιθυμεί ο χρήστης, θα τοποθετείτε στην ακριβή θέση πάνω στην εικόνα. Έπειτα θα αποθηκεύεται στο σύστημα. 10) Εμφάνιση των αποθηκευμένων σχεδίων και των πυροσβεστήρων. 11) Διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με την κατάσταση του πυροσβεστήρα ή πυροσβεστικού είδους. 12) Μαζική ανάγνωση των tag(s) και εμφάνιση των πυροσβεστήρων που βρέθηκαν στο σχέδιο. 13) Δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή πίνακα του κάθε σχεδίου, στην οποία θα εμφανίζεται η πυροσβεστική μελέτη ή οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σχέδιο. 14) Επιλογή του σχεδίου που επιθυμεί ο χρήστης να κάνει έλεγχο και άμεση προειδοποίηση από το σύστημα, για τα σχέδια τα οποία απαιτούν έλεγχο. 15) Ο έλεγχος θα πραγματοποιείτε μέσω μιας φορητής συσκευής στην οποία θα υπάρχει απεικόνιση του σχεδίου με τους πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά είδη. 16) Μέσω της φορητής συσκευής θα μπορεί ο ελεγκτής να αλλάξει την κατάσταση του πυροσβεστήρα ή πυροσβεστικού είδους. 17) Κατά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα μπορεί να γράψει κάποια σχόλια και σε περίπτωση που το σχέδιο δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα με πυροσβεστήρα ή πυροσβεστικό είδος θα αφαιρείται από την λίστα ελέγχων. 18) Πριν ξεκινήσει ένας έλεγχος θα φορτώνεται όλη η λίστα στην φορητή συσκευή ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος χωρίς πρόβλημα. 20

22 Διάγραμμα συσχετίσεων Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το διάγραμμα συσχετίσεων της βάσης δεδομένων του συστήματος «Διαχείρισης πυροσβεστήρων». Εκτός από αυτό, υπάρχει ακόμα μία βάση δεδομένων η οποία ανήκει στο BizTalk και την χρησιμοποιεί η εφαρμογή κάθε φορά που θέλει να διαβάσει τα tag(s). Στην βάση αυτή, είναι αποθηκευμένα εκτός από τα tag(s) και άλλα δεδομένα τα οποία αφορούν το RIFD management όπως ρυθμίσεις συσκευών και άλλα. PK PK IdAccessLevel Access Level Title Αλλαγή_κωδικού Χρήστες Ασφάλεια ΝέοςΠυροσβετήρας ΤύποιΠυροσβεστήρων ΕμφάνισηΠυροσβεστήρων ΝέοΣχέδιο ΝέοΠυροσβεστικόΕίδος ΕμφάνισηΠυροσβεστικώνΕιδών Διαχείριση_σχεδίων Έλεγχοι Τύποι_πυροσβεστικών_ειδών FireTypes ID Name Intern_symbol Type way_function year_inspection PK FireExt ID Capacity Type Description Certification FireFightingTypes PK PK ID Name Type Description Plans IDPlan PK Name Type Foto To_checking Last_checing Users IDUser UserName Password AccessLevel FirstName LastName IdentityCard Address Telephone RFIDTag LasLogin PK FireExtPlan ID X Y IDPlan Tag Text FireExt DateTerminated TagID Name change missing PK Checking ID Name Type Time_Check Date_Check Description Εικόνα 13. Διάγραμμα συσχετίσεων. 21

23 Εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων (Στον υπολογιστή) Διαχείριση ασφάλειας Κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής μόνο ένας χρήστης υπάρχει ο Administrator, μέσω του οποίου θα πρέπει να δημιουργηθούν οι ομάδες και εισαγωγή των δικαιωμάτων στη κάθε μία. Εικόνα 14. Διαχείριση ασφάλειας. Στην Εικόνα 14 φαίνεται η φόρμα μέσω της οποία γίνεται η δημιουργία, μετονομασία ή διαγράφη των ομάδων. Ακριβώς από κάτω γίνεται η επιλογή δικαιωμάτων για τη κάθε ομάδα. Διαχείριση χρηστών Εικόνα 15. Διαχείριση χρηστών. Στην εικόνα 15 φαίνεται η φόρμα για την δημιουργία χρηστών. Στο πάνω μέρος εμφανίζονται οι χρήστες που είναι καταχωρημένοι στο πρόγραμμα. Ακριβώς από κάτω βρίσκονται τρία κουμπιά. 22

24 Νέος χρήστης: Εισάγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί το πρόγραμμα. Έπειτα εντάσσεται σε μια κατηγορία χρήστη και κατά την αποθήκευση ζητείται αν επιθυμείται η εκτύπωση του tag του. Διόρθωση: Επιλέγοντας έναν χρήστη και στην συνέχεια το κουμπί Διόρθωση εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του. Ο χρήστης μπορεί να κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί στην καρτέλα στοιχείων που εμφανίζεται όπως επίσης και να εκτυπώσει νέο tag. Διαγραφή: Επιλέγοντας έναν χρήστη και στην συνέχεια το κουμπί Διαγραφή διαγράφεται ο χρήστης οριστικά. Τύποι πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει στο πρόγραμμα όλους τους τύπους πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά η κάθε φόρμα. Εικόνα 16. Τύποι Πυροσβεστήρων. Στην εικόνα 16 που φαίνεται γίνεται η εισαγωγή των τύπων των πυροσβεστήρων και από μια παρόμοια φόρμα των πυροσβεστικών ειδών. 23

25 Εισαγωγή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών Στην εικόνα 17 φαίνονται δυο φόρμες με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται κατά την εισαγωγή νέων πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών. Εικόνα 17. Εισαγωγή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών. Είσοδος χρήστη Για την εισαγωγή στο σύστημα υπάρχουν δύο επιλογές: Εισαγωγή με στοιχεία Εικόνα 18. Είσοδος χρήστη. Ο χρήστης εισάγει το ψευδώνυμο και τον κωδικό του στην φόρμα που φαίνεται (Εικόνα 18). Πατώντας είσοδο, το σύστημα ελέγχει εάν το ψευδώνυμο και ο κωδικός του χρήστη είναι σωστός. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του, φορτώνει τα δικαιώματα που είναι καταχωρημένα στον χρήστη. Σημείωση: Οι κωδικοί των χρηστών βρίσκονται στην βάση δεδομένων κωδικοποιημένοι σε md5. Εισαγωγή με RIFD Tag Εικόνα 19. Είσοδος με id. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιώντας το tag του. Στη φόρμα (Εικόνα 19) πατάει κατευθείαν το κουμπί είσοδος χωρίς να εισάγει κανένα στοιχείο και ο reader διαβάζει το tag του χρήστη και τον εισάγει αυτομάτως στο σύστημα. 24

26 Σε περίπτωση, που ο reader ανιχνεύσει παραπάνω από ένα tag χρηστών τότε θα εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο, στο οποίο θα υπάρχουν τα ψευδώνυμα των χρηστών που ανιχνεύτηκαν. Ο χρήστης θα επιλέγει το ψευδώνυμο που του ανήκει και εισάγοντας μόνο τον κωδικό του θα έχει πρόσβαση στο σύστημα. Σημείωση: Τα tag(s) που εκτυπώνονται για τους χρήστες διαφέρουν από τα tag(s) που εκτυπώνονται για τους πυροσβεστήρες, έτσι κατά την είσοδο, το πρόγραμμα μπορεί να ξεχωρίσει τα tag(s) που ανήκουν σε χρήστες, από τα tag(s) που ανήκουν σε πυροσβεστήρες. Η διαφορά αυτή βρίσκεται στο πρώτο χαρακτήρα του id. Εισαγωγή ή διόρθωση νέου σχεδίου Εικόνα 20. Νέο σχέδιο. Στην φόρμα νέο σχέδιο, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο φορτώνοντας την φωτογραφία του σχεδίου. Στη συνέχεια, τοποθετεί τους πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά είδη πάνω στο σχέδιο. Η εισαγωγή των πυροσβεστήρων και των πυροσβεστικών ειδών γίνεται με την βοήθεια παλέτας εργαλείων που εμφανίζεται στην φόρμα. Στη παλέτα, υπάρχουν όλοι οι τύποι των πυροσβεστήρων και των πυροσβεστικών ειδών. Κατά την εισαγωγή ενός πυροσβεστήρα ο χρήστης επιλέγει το τύπο που θέλει να εισάγει, στη συνέχεια επιλέγει την ποσότητα, το μοντέλο και την ημερομηνία λήξης του. Πριν προστεθεί, το πρόγραμμα ρωτά τον χρήστη αν επιθυμεί την εκτύπωση του tag του. Με παρόμοιο τρόπο, γίνεται η εισαγωγή πυροσβεστικών ειδών με την διαφορά, ότι τα συγκεκριμένα δεν διαθέτουν ημερομηνία λήξης και δεν εκτυπώνουν tag. Στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί και το μοντέλο, εμφανίζεται στην φωτογραφία ένα εικονίδιο στο οποίο αναγράφεται το διεθνές σύμβολο του πυροσβεστήρα, το οποίο θα αναπαριστά ένα πυροσβεστήρα. Με το ποντίκι, υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθεί ο πυροσβεστήρας οπουδήποτε μέσα στο σχέδιο και να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμεί ο χρήστης. Νέο Tag και Διαγραφή Εικόνα 21. Κουμπιά επιλογής. 25

27 Με δεξί click πάνω στον πυροσβεστήρα ή το πυροσβεστικό είδος μπορεί ο χρήστης να το διαγράψει ή να εκτυπώσει νέο tag. Όταν ολοκληρώσει το σχέδιο το αποθηκεύει στο σύστημα. Υπαρχών σχέδιο Εικόνα 22. Υπάρχων σχέδιο. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ένα ήδη υπάρχων σχέδιο που είναι αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων και να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί όπως εισαγωγή, μετακίνηση ή διαγραφή πυροσβεστήρων ή πυροσβεστικών ειδών, εκτύπωση νέων tag(s), ακόμα και μετονομασία ή διαγραφή του σχεδίου. Διαχείριση σχεδίων Εικόνα 23. Διαχείριση σχεδίων. Στην φόρμα διαχείρισης σχεδίων ο χρήστης επιλέγει ένα από τα σχέδια που είναι καταχωρημένα μέσα στη βάση δεδομένων. Στο σχέδιο που εμφανίζεται υπάρχουν οι πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά είδη, τα οποία απεικονίζονται χρωματικά ανάλογα στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται: Πράσινο: Πυροσβεστήρας χωρίς πρόβλημα. Πορτοκαλί: Πυροσβεστήρας ληγμένος. Κίτρινο: Πυροσβεστήρας σε συντήρηση. Κόκκινο: Πυροσβεστήρας δεν βρέθηκε. 26

28 Υπόμνημα Εικόνα 24. Υπόμνημα. Πατώντας δεξί click σε ένα πυροσβεστήρα ή πυροσβεστικό είδος οποιοδήποτε χρώματος εμφανίζεται ένα υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνεται κάποιες πληροφορίες όπως ο τύπος, ημερομηνία λήξης, το id και τα σχόλια του κάθε είδους. Κατά την επιλογή ενός πυροσβεστήρα, δίνεται στον χρήστη η επιπρόσθετη επιλογή εκτύπωσης νέου tag σε περίπτωση που το tag έχει χαθεί ή καταστραφεί. Αν επιλεχτεί πυροσβεστήρας χρώματος κίτρινου:( πυροσβεστήρας σε συντήρηση) θα πρέπει να καταχωρηθεί νέα ημερομηνία λήξης να αποθηκευτεί και στη συνέχεια να εκτυπωθεί το νέο του tag αν επιθυμεί. Επιπρόσθετες επιλογές Επίσης ο χρήστης μπορεί μέσω αυτής της φόρμας να: Εικόνα 25. Διαθέσιμες επιλογές. Διαβάσει τα tag(s) μέσω του reader ο οποίος, ανιχνεύει ποια από αυτά ανήκουν σε πυροσβεστήρες και ποιοι πυροσβεστήρες ανήκουν στο σχέδιο, που έχει επιλέξει ο χρήστης, ενημερώνοντας τον με κατάλληλο μήνυμα. Οι πυροσβεστήρες, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί στο σχέδιο εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Να εκτυπώσει όλους τους πυροσβεστήρες σε μορφή πίνακα. Πριν την εκτύπωση, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μέσω μιας φόρμας, ποιες στήλες επιθυμεί να φαίνονται στην εκτύπωση, όπως επίσης και έναν τίτλο. Στη συνέχεια, επιλέγοντας την προεπισκόπηση εμφανίζεται το έγγραφο που θα εκτυπωθεί. Να εκτυπώσει την μελέτη σε μορφή πίνακα, η οποία είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να σταλεί στην πυροσβεστική. Η διαδικασία της εκτύπωσης είναι ίδια με το παραπάνω. Να εκτυπώσει του ελέγχους του συγκεκριμένου σχεδίου σε ένα πίνακα. 27

29 Έλεγχοι Εικόνα 26. Έλεγχοι. Στη φόρμα έλεγχοι, υπάρχουν δύο λίστες: στην αριστερή λίστα, υπάρχουν όλα τα σχέδια τα οποία είναι καταχωρημένα στο σύστημα και εμφανίζονται με το όνομα τους. Αν κάποιο σχέδιο έχει πυροσβεστήρες οι οποίοι λείπουν ή είναι ληγμένοι ή είναι προς συντήρηση, τότε μπροστά από το όνομα του θα υπάρχει ένας αστερίσκος. Από την αριστερή λίστα, ο χρήστης επιλέγει όποιο σχέδιο επιθυμεί και το μεταφέρει στην δεξιά λίστα η οποία εμφανίζει όλα τα σχέδια που χρειάζονται έλεγχο, είτε επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους πυροσβεστήρες είτε επειδή το επιθυμεί ο χρήστης. Φόρτωση σε PDA Εικόνα 27. Φόρτωση σε PDA. Αφού γίνει η επιλογή των σχεδίων που επιθυμεί ο χρήστης να ελέγξει, τότε πρέπει να συνδέσει το PDA με τον υπολογιστή και πατώντας το κουμπί φόρτωση γίνεται η μεταφορά των δεδομένων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ελέγχων από τον ελεγκτή. Σημείωση: για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των δεδομένων από τον υπολογιστή στο PDA προαπαιτείται η εγκατάσταση του ActiveSync. 28

30 Εμφάνιση πυροσβεστήρων Εικόνα 28. Εμφάνιση πυροσβεστήρων. Στη φόρμα εμφάνιση πυροσβεστήρων, απεικονίζονται όλα τα μοντέλα πυροσβεστήρων με όλα τα στοιχεία τους. Ο χρήστης, έχει την δυνατότητα να κάνει αναζήτηση των μοντέλων βάσει τριών κατηγοριών (τύπος, χωρητικότητα, πιστοποίηση). Επίσης, μπορεί να διαγράψει όποιο πυροσβεστήρα επιθυμεί ή μπορεί να εκτυπώσει σε μορφή πίνακα τους πυροσβεστήρες που εμφανίζονται εκείνη την στιγμή στη φόρμα και επιλέγοντας τις στήλες που επιθυμεί. Εμφάνιση πυροσβεστικών ειδών Εικόνα 29. Εμφάνιση πυροσβεστικών ειδών. Στη φόρμα εμφάνιση πυροσβεστικών ειδών, ο χρήστης έχει τις ίδιες επιλογές με την παραπάνω φόρμα, με την μόνη διαφορά ότι η αναζήτηση πραγματοποιείτε με βάση το όνομα και τον τύπο του πυροσβεστικού είδους. 29

31 Εφαρμογή διαχείρισης πυροσβεστήρων (Στο PDA) Είσοδος Εικόνα 30. Είσοδος. Ανοίγοντας το πρόγραμμα διαχείριση πυροσβεστήρων στην φορητή συσκευή, ο ελεγκτής θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία(ip port, username, password) για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τον Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων (αναγκαία προϋπόθεση σύνδεση στο διαδίκτυο). Σχέδιο Εικόνα 31. Φόρτωση. Εικόνα 32. Σχέδιο. Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση με τη βάση δεδομένων, θα εμφανιστεί μία λίστα που θα περιέχει όλα τα σχέδια που απαιτούν έλεγχο. Επιλέγοντας το σχέδιο που επιθυμεί και πατώντας φόρτωση, μία νέα φόρμα η οποία θα περιέχει την κάτοψη του κτιρίου με όλους τους πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά είδη, θα εμφανιστεί στην οθόνη. Κάθε πυροσβεστήρας και πυροσβεστικό είδος θα έχει ένα χρώμα με το οποίο ο ελεγκτής, θα αντιλαμβάνεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 30

32 Στοιχεία Εικόνα 33. Στοιχεία. Επιλέγοντας έναν πυροσβεστήρα ή ένα πυροσβεστικό είδος, ο ελεγκτής θα μπορεί να δει κάποια στοιχεία του. Μέσω αυτής της φόρμας, εάν ο πυροσβεστήρας είναι πορτοκαλί, που σημαίνει ότι είναι ληγμένος, θα μπορεί να δηλώσει ότι αυτός ο πυροσβεστήρας πηγαίνει προς συντήρηση αλλάζοντας το χρώμα από πορτοκαλί σε κίτρινο. Κατά την επιστροφή του πυροσβεστήρα, το χρώμα του αλλάζει από κίτρινο σε πράσινο. Εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι ο πυροσβεστήρας ή το πυροσβεστικό είδος δεν βρίσκεται στην θέση του, τον δηλώνει ως απών αλλάζοντας το χρώμα του σε κόκκινο. Ολοκλήρωση ελέγχου Εικόνα 34. Ολοκλήρωση ελέγχου. Αφού τελειώσει τον έλεγχο θα πατήσει το κουμπί ολοκλήρωση και θα εμφανιστεί μία φόρμα στην οποία θα μπορεί να γράψει οποιαδήποτε σχόλια αυτός επιθυμεί. Εάν στο σχέδιο στο οποίο έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο, δεν υπάρχει κανένας πυροσβεστήρας που είναι ληγμένος, να βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης ή να λείπει, το σχέδιο αφαιρείτε από την λίστα ελέγχων. Αντιθέτως, εάν υπάρχει κάποιος πυροσβεστήρας ή πυροσβεστικό είδος που δεν είναι χρώματος πράσινου και ανήκει σε μία από τις άλλες περιπτώσεις, ο έλεγχος ολοκληρώνεται αλλά το σχέδιο δεν αφαιρείται από την λίστα ελέγχων μέχρις ότου γίνουν όλα πράσινα. 31

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ TAGS ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Εικόνα 35. Tag χρήστη. Εικόνα 36. Tag πυροσβεστήρα. Εικόνα 37. Αναφορά μελέτης. 32

34 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ READER ΣΤΟ RFID MANAGER Ανοίγετε το RFID Manager και επιλέγετε με δεξί κλικ την επιλογή Devices που βρίσκεται αριστερά και θα πατήσετε New Device. Θα σας εμφανιστεί μια καρτέλα Add Device Wizard (Introduction), θα αφήσετε επιλεγμένο το Add single device. Και θα πατήσετε Next > Εικόνα 38. Add Device (Introduction). 33

35 Στο Device Wizard (Provider) θα επιλέξετε το LLRP από την λίστα Available providers Εικόνα 39. Add Device (Provider). Και θα πατήσετε Next > Στο Add Device Wizard (Connection) θα Συμπληρώσετε στα πεδία με: 1. Connect using: TCP 2. Name or IP address θα βάλετε την IP του reader σας. 3. Port: θα βάλετε την πόρτα που αντιστοιχεί στο LLRP (προεπιλεγμένη είναι 5084). θα πατήσετε Next > Εικόνα 40. Add Device (Connection). 34

36 Στο Add Device Wizard (Add Device to a Group) επιλέγετε ένα από τα Existing Groups τα οποία δίνονται. (Αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας). Εικόνα 41. Add Device Wizard (Add Device to a Group). Προς το παρόν αν σας δίνει το Device Groups επιλέξτε το και πατήστε Next > Αμέσως μετά θα πρέπει να βάλετε τον Username και το password που έχει ο reader σας. Το default του Speedway είναι Username: root Password: impinj Αφού τα περάσετε πατάτε next > Εικόνα 42. Add Device Wizard Authentication. 35

37 Στο Add Device wizard (Properties) θα συμπληρώσετε τα πεδία με: 1. Name: Θα βάλετε το όνομα που θέλετε να έχει ο reader. 2. Description: Αν θέλετε γράφετε μια περιγραφή. 3. Location: Αν θέλετε γράφετε τον τόπο που βρίσκεται ο reader. Αφού τα περάσετε πατάτε next > Εικόνα 43. Add Device wizard (Properties). Η καρτέλα (Completion) σας ενημερώνει ότι ο reader έχει περαστεί με επιτυχία, πατάτε Finish για να ολοκληρώσετε την διαδικασία εισαγωγής του reader σας. Εικόνα 44. Add Device wizard (Completion). 36

38 Επιλέγετε τον reader σας και με δεξί κλικ πατάτε View Tags. Θα ανοίξει μια καρτέλα και θα πρέπει να σας εμφανίσει τα tag(s) που έχετε στην κεραία του reader. Εικόνα 45. Επιλογή View Tags. Αφού είδατε και τα tag(s) είστε σίγουροι ότι ο reader έχει περαστεί και η επικοινωνία με το BizTalk είναι σωστή. Εικόνα 46. View Tags. 37

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPC RFID ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPC RFID ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPC RFID ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπό ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ ΕΛΛΗ Επίβλεψη Δρ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δράμα 2013 Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών και κρυπτογραφικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών σε PDA Πολυχρόνης Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος Δημιουργία ενός μικρού πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστήματος περιμετρικής ανίχνευσης εξωτερικού χώρου με χρήση ασύρματης κάμερας και τηλεειδοποίηση

Υλοποίηση συστήματος περιμετρικής ανίχνευσης εξωτερικού χώρου με χρήση ασύρματης κάμερας και τηλεειδοποίηση Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Αναθ. 13.06.20.1541

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και κατασκευή ενσωματωμένου συστήματος συναγερμού στην αρχιτεκτονική Arduino με υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων Joomla 2.5 Medical Exams Management Module

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

H TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝFC KAI H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Γ-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ANDROID SDK

H TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝFC KAI H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Γ-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ANDROID SDK ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών H TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝFC KAI H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Γ-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ANDROID

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση. Πισόκας Αλέξανδρος Σιφουνιός Ευθύμιος

Υπεύθυνη Δήλωση. Πισόκας Αλέξανδρος Σιφουνιός Ευθύμιος Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε υποστήριξη ή βοήθεια την οποία είχαμε για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Διπλωματική Εργασία ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ. Μάριος Κωνσταντινίδης

Ατομική Διπλωματική Εργασία ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ. Μάριος Κωνσταντινίδης Ατομική Διπλωματική Εργασία ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ Μάριος Κωνσταντινίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ i Μάιος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα