ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ TCP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΑ AD-HOC ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NETWORK SIMULATOR 2 Πτυχιακή Εργασία των ΠΕΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (353) ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ (467) Επιβλέπων: Α.Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ

2 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα Πίνακας Περιεχοµένων ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ Εισαγωγή Σύγκριση WLAN LAN Εφαρµογές ασύρµατων δικτύων Πρωτόκολλα δροµολόγησης στα ad hoc δίκτυα 8 2 ΠΡΟΤΥΠΟ Εισαγωγή Συµπληρωµατικά Πρότυπα ιαστρωµάτωση Φυσικό στρώµα MAC TCP/IP Εισαγωγή ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ Υπηρεσίες TCP Η υπηρεσία του TCP στις εφαρµογές Υπηρεσία µε βάση την σύνδεση Υπηρεσία Επικοινωνία σηµείο προς σηµείο (Point to -Point) Υπηρεσία Πλήρης Αξιοπιστία Λήξη χρονοµετρητή και Επαναµετάδοση - Retransmission TimeOut (RTO) Επιβεβαίωσης Λήψης Duplicate Acknowledgements Έλεγχος Συµφόρησης Αργή εκκίνηση - Slow Start Γρήγορη Επαναµετάδοση και Γρήγορη Ανάκτηση Fast Retransmit and Fast Recovery Αλγόριθµος Αποφυγής Συµφόρησης - Congestion Aνoidance Algorithm Εκδόσεις του TCP Μορφή του τµήµατος TCP

3 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 NETWORK SIMULATOR ( NS -2 ) Εισαγωγή Λεπτοµερή περιγραφή Tι είναι η TCL Η TCL σε ενσύρµατα δίκτυα Η TCL σε ασύρµατα δίκτυα Υποστήριξη ιχνηλάτισης (Trace support) Μορφή Trace File NETWORK ANIMATOR (NAM) Οδηγίες για την εγκατάσταση και εκτέλεση του Προσοµοιωτή Network Simulator 2 σε περιβάλλον windows Για την εγκατάσταση των εκτελέσιµων αρχείων Εκτέλεση των προγραµµάτων προσοµοίωσης ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή Πρώτο Σενάριο Γενική Περιγραφή Αρχείο εξόδου Επεξεργασία των αποτελεσµάτων Επεξεργασία του cwnd Επεξεργασία του throughput Μετρήσεις εύτερο Πείραµα Γενική Περιγραφή Αρχείο εξόδου Επεξεργασία των αποτελεσµάτων Επεξεργασία του cwnd Επεξεργασία του throughput Μετρήσεις Τρίτο σενάριο Γενική Περιγραφή Αρχείο εξόδου Επεξεργασία των αποτελεσµάτων

4 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επεξεργασία του cwnd Επεξεργασία του throughput Μετρήσεις Τέταρτο Σενάριο Γενική Περιγραφή Αρχείο εξόδου Επεξεργασία των αποτελεσµάτων Επεξεργασία του cwnd Επεξεργασία του throughput Μετρήσεις Παρατηρήσεις 77 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κώδικας φίλτρου AWK Κώδικας Πρώτου Σεναρίου Κώδικας εύτερου Σεναρίου Κώδικας Τρίτου Σεναρίου Κώδικας τέταρτου σεναρίου..91 Βιβλιογραφία

5 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ 1.1 Εισαγωγή Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Networks WLAΝ) είναι µία σχετικά νέα µορφή τοπικών δικτύων που λειτουργεί συµπληρωµατικά ή εναλλακτικά του κοινού ενσύρµατου δικτύου (Ethernet). εν αποσκοπεί στην αντικατάσταση του. Επιτρέπει την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του προϋπάρχοντος δικτύου χωρίς να απαιτούνται καλώδια. Τα WLAN είναι κατάλληλα για τη σύνδεση χρηστών σε οποιοδήποτε περιοχή υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή και τεχνολογία. Η δυνατότητα πρόσβασης κατά την κίνηση, που προσφέρεται στους χρήστες, είναι το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα ασύρµατα από τα ενσύρµατα δίκτυα. Υπάρχουν πολλά πρότυπα ασύρµατης δικτύωσης αλλά το πλέον διαδεδοµένο και εµπορικό θεωρείται το , το οποίο ανέπτυξε το Institute of Electrical and Electronics Engineers. [1] 1.2 Σύγκριση WLAN LAN Σε σχέση µε τα ενσύρµατα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks LANs) τα WLAN παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα αλλά και αρκετούς περιορισµούς, που προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο χρήσης τους. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικότερα πλεονεκτήµατά τους: [2] Η δυνατότητα πρόσβασης κατά την κίνηση (Mobility) χρηστών: Οι χρήστες έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε πραγµατικό χρόνο, ακόµη και αν εκείνοι βρίσκονται εν κινήσει. Για να το - 4 -

6 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 εκµεταλλευτούν πρέπει φυσικά να διαθέτουν το αντίστοιχο κινητό τερµατικό (για παράδειγµα laptop µε κάρτα ασύρµατης δικτύωσης). Ευκολία, ταχύτητα εγκατάστασης και επεκτασιµότητα: Σε αντίθεση µε τα ενσύρµατα δίκτυα δεν λαµβάνεται υπ όψιν η κτιριακή δοµή και δεν απαιτούνται µεγάλες παρεµβάσεις στην περιοχή λειτουργίας, όπως είναι η εγκατάσταση καλωδίωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εύκολη επέκταση τους, εφόσον το µέσο µετάδοσης που χρησιµοποιούν είναι παντού διαθέσιµο. Κόστος: Μπορεί το αρχικό κόστος για τον εξοπλισµό ενός ασύρµατου τοπικού δικτύου να είναι συγκριτικά ακριβότερο από αυτό ενός ενσύρµατου, ωστόσο τα οφέλη είναι µακροπρόθεσµα. Αυτό συµβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις δυναµικών χώρων εργασίας που απαιτούν συχνές αλλαγές, καθώς το κόστος επαναδιαµόρφωσης του προϋπάρχοντος ασύρµατου δικτύου θα είναι αµελητέο. Οι βασικότεροι περιορισµοί στην εγκατάσταση και λειτουργία των ασυρµάτων δικτύων είναι οι εξής: Κατανάλωση ισχύος: Για να εκµεταλλευτούν οι χρήστες την κινητικότητα που τους προσφέρει το ασύρµατο δίκτυο πρέπει να χρησιµοποιούν κινητούς σταθµούς (mobile stations). Αυτοί λειτουργούν µε µπαταρίες και ο σχεδιασµός του δικτύου πρέπει να τους επιτρέπει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία. Ρυθµοροή (throughout): Ιδανικά η διέλευση των ασύρµατων δικτύων θα έπρεπε να είναι περίπου ίση µε τη διέλευση των ενσύρµατων. Αυτό δε συµβαίνει στην πράξη, λόγω περιορισµών που επιβάλλει η ασύρµατη µετάδοση. Αν και έχει - 5 -

7 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 παρατηρηθεί αρκετά µεγάλη αύξηση των ρυθµών µετάδοσης, η διαφορά είναι ακόµα µεγάλη. Το πρωτόκολλο πρόσβασης στο µέσο του ασυρµάτου δικτύου πρέπει να φροντίζει για την επίτευξη µέγιστης διέλευσης στο δίκτυο. Παρεµβολές και αξιοπιστία: Παρεµβολές µπορεί να προέρχονται από τους ίδιους τους σταθµούς του δικτύου στην προσπάθειά τους να µεταδώσουν ταυτόχρονα. Επίσης µπορεί να προέρχονται από άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν το ίδιο φασµατικό εύρος. Τέλος, πηγή παρεµβολών µπορεί να είναι το φαινόµενο της ανάκλασης και της διάθλασης του σήµατος. Τα παραπάνω πρέπει να αντιµετωπιστούν µε χρήση κατάλληλων τεχνικών διαµόρφωσης, κωδικοποίησης και διόρθωσης λαθών. Ασφάλεια επικοινωνιών: τα ασύρµατα δίκτυα υστερούν στον τοµέα παρεχόµενης ασφάλειας, καθώς υπάρχουν πολλοί τρόποι επίθεσης από επίδοξους εισβολείς. εδοµένα που κυκλοφορούν σε ένα ασύρµατο δίκτυο είναι εύκολο να υποκλαπούν από οποιονδήποτε, αρκεί να διαθέτει τον κατάλληλο δέκτη και πρόσβαση στην περιοχή κάλυψης του δικτύου. Γι αυτόν το λόγο πρέπει να χρησιµοποιείται κάποια µέθοδος κρυπτογράφησης των εκπεµπόµενων δεδοµένων. Υποστήριξη φορητότητας: Το ασύρµατο δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη δροµολόγηση της κίνησης σε κινούµενους χρήστες. Αυτό προσθέτει πολυπλοκότητα στη σχεδίασή του. Κατανοµή συχνοτήτων: Πρέπει να βρεθούν οι φασµατικές περιοχές στις οποίες θα λειτουργούν τα διάφορα ασύρµατα δίκτυα. Αυτό µπορεί να είναι αρκετά δύσκολο, ιδίως όταν στη διαδικασία εµπλέκονται ρυθµιστικές αρχές διαφόρων χωρών

8 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ασφάλεια χρηστών: Η ασφάλεια των χρηστών κατά τη χρήση κάθε είδους ασύρµατων συσκευών είναι ένα θέµα που µελετάται διαρκώς. Στα ασύρµατα δίκτυα ένας από τους λόγους περιορισµού της εκπεµπόµενης ισχύος είναι η προστασία των χρηστών. 1.3 Εφαρµογές ασύρµατων δικτύων Τα ασύρµατα δίκτυα έχουν σήµερα τέσσερις βασικές εφαρµογές. [5] Επέκταση των ενσύρµατων LAN: Τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεση των χρηστών µε το βασικό κορµό (backbone) του ενσύρµατου δικτύου, όταν η ύπαρξη καλωδίωσης είναι δύσκολο και οικονοµικά ασύµφορο να εγκατασταθεί µέχρι τον τελικό χρήστη. ιασύνδεση µεταξύ κτιρίων: Εναλλακτικά της χρήσης ενσύρµατης δικτύωσης για την διασύνδεση µεταξύ κτιρίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία ασύρµατων ζεύξεων. Για την οποία οι συσκευές που συνδέονται στα δύο άκρα της ζεύξης είναι συνήθως δροµολογητές (routers) ή γέφυρες (bridges) ή ζεύξη οπτικής επαφής οπού χρησιµοποιούνται laser και φωτοανιχνευτές. Σποραδική πρόσβαση στο δίκτυο: Ασύρµατα δίκτυα µπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους όπου κινούνται χρήστες για να προσφέρουν πρόσβαση στο υπάρχων ενσύρµατο δίκτυο. Σηµαντικό θέµα σε αυτήν την περίπτωση είναι φυσικά η ασφάλεια των δεδοµένων

9 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ηµιουργία δικτύων άµεσης σύνδεσης (Ad-hoc): Τα Ad hoc δίκτυα συνήθως δηµιουργούνται για να ικανοποιήσουν άµεσα µία συγκεκριµένη ανάγκη. Τέτοια δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παράδειγµα σε συνεδριακούς χώρους ή σε αίθουσες διδασκαλίας, οπότε οι συµµετέχοντες µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα µέσω του προσωρινού ασυρµάτου δικτύου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων διαµόρφωση του χώρου. 1.4 Πρωτόκολλα δροµολόγησης στα ad hoc δίκτυα Στα ad hoc δίκτυα οι κόµβοι είναι κινητοί και µπορούν να συνδεθούν δυναµικά. Όλοι οι κόµβοι αυτών των δικτύων συµπεριφέρονται ως δροµολογητές και συµµετέχουν στην ανακάλυψη και τη συντήρηση των διαδροµών σε άλλους κόµβους στο δίκτυο. Tα ad hoc πρωτόκολλα δροµολόγησης µπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: 1. «Οδηγούµενα από Πίνακα», Table-driven πρωτόκολλα δροµολόγησης. Τα οδηγούµενα από πίνακα πρωτόκολλα δροµολόγησης, διατηρούν σε κάθε κόµβο συνεπείς και ενηµερωµένες πληροφορίες δροµολόγησης προς όλους τους κόµβους. 2. «υναµικά» On demand πρωτόκολλα δροµολόγησης. Στα δυναµικά πρωτόκολλα δροµολόγησης, οι διαδροµές δηµιουργούνται όταν και όπως ζητηθεί. Όταν µια πηγή θέλει να - 8 -

10 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 στείλει σε έναν προορισµό, επικαλείται τους µηχανισµούς ανακαλύψεων διαδροµών για να βρει την πορεία στον προορισµό. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ποικίλα νέα πρωτόκολλα δροµολόγησης. Υπάρχουν τέσσερα ασύρµατα ειδικά πρωτόκολλα δροµολόγησης δικτύων πολλαπλών-αναπηδήσεων (multi-hop) που καλύπτουν µια σειρά των επιλογών σχεδίου: 1. Destination-Sequenced Distance-Vector (DSDV) 2. Temporally Ordered Routing Algorithm (TORA) 3. Dynamic Source Routing (DSR) 4. Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing (AODV). Το DSDV είναι ένα «Οδηγούµενο από Πίνακα» πρωτόκολλο δροµολόγησης, ενώ τα TORA, DSR και AODV, βρίσκονται στην κατηγορία των «Κατόπιν διαταγής» πρωτοκόλλων δροµολόγησης. DSDV Σε αυτό το πρωτόκολλο δροµολόγησης, τα µηνύµατα δροµολόγησης ανταλλάσσονται µεταξύ των γειτονικών κόµβων (γειτονικοί κόµβοι θεωρούνται οι κόµβοι που είναι ο ένας στην εµβέλεια του άλλου). Ανανεώσεις των πινάκων δροµολόγησης γίνονται σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στον πίνακα δροµολόγησης ενός γειτονικού κόµβου. Τα πακέτα, τα οποία έχουν άγνωστο προορισµό, φυλάσσονται µέχρι ο κόµβος να λάβει σχετικές πληροφορίες. Υπάρχει φυσικά ένα µέγιστο µέγεθος για τον buffer, που φυλάσσει τα πακέτα αυτά, πέρα από το οποίο τα πακέτα αρχίζουν και απορρίπτονται

11 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 DSR (Dynamic Source Routing) Πρόκειται για ένα δυναµικό πρωτόκολλο δροµολόγησης. Ελέγχει για κάθε εισερχόµενο πακέτο τί πληροφορίες δροµολόγησης έχει και το προωθεί ανάλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες δροµολόγησης για κάποιο πακέτο, το βάζει σε αναµονή και ρωτάει τους υπόλοιπους κόµβους. TORA Είναι ένα πρωτόκολλο δροµολόγησης βασισµένο σε έναν αλγόριθµο " link reversal " ο οποίος παρέχει αξιόπιστη παράδοση των µηνυµάτων δροµολόγησης (route-messaging) και πληροφορεί τους κόµβους για οποιαδήποτε αλλαγή συµβεί στους γειτονικούς τους κόµβους. Σχεδιάστηκε για να ανακαλύπτει τις διαδροµές δυναµικά, να παρέχει πολλαπλούς δροµολογητές προς έναν προορισµό, να καθιερώνει τις διαδροµές γρήγορα, και να ελαχιστοποιεί το κόστος της επικοινωνίας. AODV Αποτελεί έναν συνδυασµό των DSR και DSDV πρωτοκόλλων. Έχει τους βασικούς µηχανισµούς εύρεσης των κατάλληλων µονοπατιών. Υιοθετεί έναν πολύ διαφορετικό µηχανισµό για να διατηρήσει τις πληροφορίες δροµολόγησης. Χρησιµοποιεί τους παραδοσιακούς πίνακες δροµολόγησης, µια καταχώρηση ανά προορισµό

12 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΤΥΠΟ Εισαγωγή Σε ένα τοπικό δίκτυο είναι δυνατόν το φυσικό µέσo επικοινωνίας να διατίθεται σε έναν µόνο κόµβο (σύνδεση σηµείο προς σηµείο) ή σε όλους τους κόµβους του δικτύου (σύνδεση εκποµπής). Οι συνδέσεις καθορίζονται από κοινά αποδεκτούς κανόνες επικοινωνίας, οι οποίοι αναφέρονται είτε στις διάφορες τερµατικές διατάξεις ενός τοπικού δικτύου, είτε στα ίδια τα τοπικά δίκτυα όταν αυτά διασυνδέονται µε άλλα δίκτυα των ίδιων ή διαφορετικών προδιαγραφών. Κάθε πρωτόκολλο επικοινωνίας (communication protocol) είναι µία συµφωνία που καθορίζει την µορφή και την σηµασία των µηνυµάτων που ανταλλάσσουν οι υπολογιστές. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν ένα δίκτυο δεν αλληλεπιδρούν απευθείας µε το υλικό του δικτύου. Μια εφαρµογή αλληλεπιδρά µε το λογισµικό πρωτοκόλλων, το οποίο ακολουθεί τους κανόνες ενός δεδοµένου πρωτοκόλλου όταν πραγµατοποιείται επικοινωνία. 2.2 Συµπληρωµατικά Πρότυπα Για την επικοινωνία στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα χρησιµοποιείται το πρότυπο που ανακοινώθηκε από την IEEE επίσηµα το Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τα εξής συµπληρωµατικά πρότυπα: a: παρέχει µετάδοση µέχρι 54 Mbps στη ζώνη 5GHz. Λιγότερο δυναµικό για παρεµβολή σε ραδιοσυχνότητα από το b και το g. Σχετικά µικρότερη εµβέλεια (περίπου 60 µέτρα) από το b. εν είναι συµβατό µε το b

13 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ b: παρέχει µετάδοση 11 Mbps στη ζώνη 2.4 GHz. εν είναι συµβατό µε το a. Προσφέρει πρόσβαση σε δεδοµένα σε απόσταση µέχρι 100 µέτρα από το σταθµό βάσης g: παρέχει µετάδοση µέχρι 54 Mbps (τυπικά 22 Mbps) στη ζώνη 2.4 GHz. Θεωρείται ότι είναι ο διάδοχος και συµβατός µε το πρότυπο b. Προσφέρει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας σε δεδοµένα σε απόσταση µέχρι 100 µέτρα από το σταθµό βάσης. 2.3 ιαστρωµάτωση Το πρότυπο καλύπτει τις προδιαγραφές για το υπό-επίπεδο MAC (Medium Access Control), του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων (Data Link Layer), και το φυσικό επίπεδο (Physical), του µοντέλου διαστρωµάτωσης (OSI). Ουσιαστικά, ένα µοντέλο διαστρωµάτωσης περιγράφει έναν τρόπο µε τον οποίο το πρόβληµα της επικοινωνίας µπορεί να υποδιαιρεθεί σε µέρη, τα οποία λέγονται επίπεδα (layers). Το άλλο υπόστρωµα του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων, δηλαδή το υπόστρωµα ελέγχου λογικής ζεύξης (Logical Link Control LLC), είναι αυτό που έχει προτυποποιηθεί ως ΙΕΕΕ και χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε όλα τα διαφορετικά MAC της σειράς IEEE 802, όπως φαίνεται στο Σχήµα

14 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Logical Link Control (LLC) Data Link Layer MAC & PHY MAC & PHY MAC FHSS PHY DSSS PHY IR PHY a PHY b PHY Physical Layer Σχήµα 2.1 ιαστρωµάτωση του προτύπου Φυσικό στρώµα Αποτελεί το πρώτο επίπεδο του µοντέλου αναφοράς OSI. Είναι υπεύθυνο για την µετατροπή των δυαδικών ψηφίων που περιλαµβάνει από τον δέκτη σε σήµα κατάλληλο για µετάδοση από το µέσο επικοινωνίας, την µετάδοση τους και την επαναφορά τους σε δυαδική µορφή. Τα χαρακτηριστικά του δικτύου που ορίζει το φυσικό επίπεδο αφορούν κυρίως το χρησιµοποιούµενο κανάλι επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της φυσικής σύνδεσης όπως επίσης η µεταφορά των δεδοµένων σε µορφή δυαδικού ψηφίου και επισηµαίνει τα σφάλµατα στην µετάδοση. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τρία φυσικά στρώµατα είχαν οριστεί αρχικά για το πρότυπο Αυτά είναι τα εξής: Direct Sequence Spread Spectrum (Απλωµένο Φάσµα Ευθείας Ακολουθίας) στην ISM (Industrial, Scientific, Medical) µπάντα των 2,4 GHz µε ρυθµούς µετάδοσης 1 και 2 Mbps. Η τεχνική Direct Sequence είναι η πιο επιτυχηµένη τεχνική που έχει χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τα ασύρµατα δίκτυα. Τo µεγάλο

15 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 πλεονέκτηµά της είναι ότι µπορεί εύκολα να αναβαθµιστεί για την επίτευξη υψηλότερων ρυθµών µετάδοσης. Frequency Hopping Spread Spectrum (Απλωµένο Φάσµα και Αναπήδηση Συχνότητας) στην ISM (Industrial, Scientific, Medical) µπάντα των 2,4 GHz µε ρυθµούς µετάδοσης 1 και 2 Mbps. Το φυσικό στρώµα αυτό ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε ευρέως σε εµπορικά προϊόντα. Πλεονεκτήµατά του είναι τα απλούστερα και φθηνότερα ηλεκτρονικά για την υλοποίηση των ανάλογων συσκευών, η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών τέτοιων δικτύων στην ίδια περιοχή χωρίς να επηρεάζεται η συνολική διέλευση. Infrared (Υπέρυθρες Ακτίνες) σε µήκη κύµατος µεταξύ 850 και 950 nm µε ρυθµούς µετάδοσης 1 και 2 Mbps. Το φυσικό στρώµα υπέρυθρων ακτινών (Infrared IR) δεν χρησιµοποιείται ιδιαίτερα. Η λειτουργία του βασίζεται στην εκποµπή παλµών διάρκειας 250 nsec, που παράγονται από τα LEDs (Light Emitting Diode) του ποµπού. Η ακτίνα λειτουργίας του µπορεί να φτάσει περίπου τα 20 µέτρα, σε ελεύθερο φυσικά οπτικό πεδίο. Άλλη περίπτωση είναι η ανάκλαση των υπέρυθρων ακτινών από κατάλληλη επιφάνεια MAC Το υπόστρωµα MAC του είναι ίσως το πιο σηµαντικό κοµµάτι της προτυποποίησης. Αναλαµβάνει την επικοινωνία µε το φυσικό επίπεδο. Σκοπός του είναι να ελέγχει την αξιοπιστία της ροή της πληροφορίας από και προς τον κόµβο στον οποίο βρίσκεται. Οι όποιες διαφοροποιήσεις του από το αντίστοιχο MAC ενσύρµατων δικτύων οφείλονται στις ιδιαιτερότητες του ασύρµατου µέσου µετάδοσης που χρησιµοποιείται στο φυσικό επίπεδο

16 Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σαν µηχανισµός πρόσβασης στο µέσο έχει επιλεχτεί η Πολλαπλή Πρόσβαση µέσω Ανίχνευσης Φέροντος Σήµατος µε αποφυγή Συγκρούσεων (CSMA /CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Αντί να βασίζεται στην λήψη όλων των µεταδόσεων από όλους τους άλλου υπολογιστές, ο µηχανισµός CSMA/CA που χρησιµοποιείται στα ασύρµατα LAN προκαλεί µια σύντοµη µετάδοση από τον αποστολέα πριν µεταδοθεί ένα πακέτο. Η αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των διαφόρων κόµβων δυσχεραίνεται ακόµα περισσότερο εξαιτίας του ασύρµατου φυσικού µέσου. Το MAC του προσφέρει τους κατάλληλους µηχανισµούς, όπως η θετική επιβεβαίωση (positive acknowledgment) κάθε πλαισίου και την ανταλλαγή πλαισίων RTS (Ready To Send) και CTS (Clear To Send), πριν την µετάδοση κάποιου πλαισίου. Τα πλαίσια RTS (Ready To Send) και CTS (Clear To Send) βελτιώνουν την απόδοση της χρήσης του ασύρµατου δικτύου σε περιπτώσεις µεγάλου φόρτου εξαιτίας της ύπαρξης πολλών τερµατικών. Αν όµως χρησιµοποιείται χωρίς λόγο, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα, αφού προσθέτει επιπλέον φόρτο στο ασύρµατο δίκτυο

17 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 TCP/IP 3.1 Εισαγωγή Η οικογένεια του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP επιτρέπει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαφορετικών µεγεθών και κατασκευαστών, οι οποίοι διαθέτουν διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα, να επικοινωνούν µεταξύ τους. Είναι εντυπωσιακό το πώς η χρησιµότητα του ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους.[4] Στα τέλη της δεκαετίας του 60 ξεκίνησε ως κυβερνητική οικονοµική ερευνητική µελέτη σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Στα τέλη του 1990 έχει εξελιχθεί στη πιο διαδεδοµένη οικογένεια πρωτοκόλλων και το χρησιµοποιεί η πλειοψηφία των υπολογιστικών συστηµάτων. Αποτελεί την βάση για ότι αποκαλούµε παγκόσµιο ιστό του διαδικτύου, ή Internet, ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) αποτελούµενο από ογδόντα δυο εκατοµµύρια υπολογιστές που στην κυριολεξία διασυνδέουν την υφήλιο. [4] Η παγκόσµια ζήτηση για προϊόντα διαδικτύωσης έχει επηρεάσει τις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά τεχνολογίες δικτύωσης. Ο ανταγωνισµός έχει αυξηθεί επειδή έχουν δηµιουργηθεί νέες εταιρείες που παρέχουν υλικό και λογισµικό που χρειάζονται για τη διαδικτύωση. Ακόµα, πολλές εταιρείες έχουν τροποποιήσει τη σχεδίαση των πρωτοκόλλων τους ώστε να ανταποκρίνονται στη διαδικτύωση. Συγκεκριµένα, τα περισσότερα πρωτόκολλα δικτύων αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να δουλεύουν µε µια µόνο τεχνολογία δικτύου και µε ένα φυσικό δίκτυο κάθε φορά. Για να παρέχουν

18 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 δυνατότητες διαδικτύωσης, οι εταιρείες έχουν επεκτείνει αυτές τις σχεδιάσεις ως εξής: Τα πρωτόκολλα έχουν προσαρµοστεί ώστε να δουλεύουν µε τις τεχνολογίες δικτύων, και έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες που επιτρέπουν στα πρωτόκολλα να µεταφέρουν δεδοµένα µέσω δια-δικτύων. [5] 3.2 ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ Τα πρωτόκολλα διαδικτύωσης είναι συνήθως δοµηµένα σε επίπεδα, layers, όπου κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο για διαφορετική πλευρά της επικοινωνίας. Η οικογένεια πρωτοκόλλων, όπως το TCP/IP, είναι ο συνδυασµός διαφορετικών πρωτοκόλλων σε ποικίλα επίπεδα. Το µοντέλο διαστρωµάτωσης TCP/IP (TCP/IP Layering Model), το οποίο λέγεται και µοντέλο διαστρωµάτωσης του Internet (Internet Layering Model) ή µοντέλο αναφοράς του Internet (Internet Reference Model) αποτελείται από 4 επίπεδα, όπως φαίνεται παρακάτω στο σχήµα 3.1. Application Transport Network Link telnet, FTP, κλπ. TCP, UDP IP, ICMP, IGMP Device driver και interface card Σχήµα 3.1 Τα 4 επίπεδα του πρωτοκόλλου TCP/IP Κάθε επίπεδο έχει διαφορετικές ευθύνες: 1. Το φυσικό επίπεδο (Link Layer), ή όπως µερικές φορές το αποκαλούν Data-link layer ή network interface layer, συνήθως περιλαµβάνει τους οδηγούς συσκευών για το λειτουργικό

19 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 σύστηµα και την κάρτα δικτύου του υπολογιστή. Μαζί χειρίζονται όλες τις λεπτοµέρειες του υλικού για την φυσική ζεύξη. 2. Το επίπεδο δικτύου ή διαδικτύου (network or internet layer) χειρίζεται την κίνηση των πακέτων µέσα στο δίκτυο. Η δροµολόγηση των αυτοδύναµων πακέτων (IP), για παράδειγµα, είναι µία από τις υπηρεσίες του επιπέδου αυτού. 3. Το επίπεδο µεταφοράς (Transport layer) παρέχει, στο ανώτερο επίπεδο εφαρµογών, την ροή δεδοµένων µεταξύ δύο κόµβων. Στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP δύο είναι τα µεγαλύτερα διαφορετικά πρωτόκολλα µεταφοράς: το πρωτόκολλο ελέγχου µετάδοσης (TCP, Transmission Control Protocol) και το UDP (User Data-gram Protocol). Το TCP παρέχει αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ δυο υπολογιστών µέσω ενός µηχανισµού θετικών επιβεβαιώσεων (Acknowledgments). Ασχολείται µε την υποδιαίρεση των δεδοµένων, που παραλαµβάνει από το ανώτερο επίπεδο εφαρµογών, σε κατάλληλο µέγεθος πακέτα για το κατώτερο επίπεδο διαδικτύου, λαµβάνει τα πακέτα επιβεβαίωσης (acknowledge packet) και θέτει χρονικούς περιορισµούς στα πακέτα επιβεβαίωσης που λαµβάνονται από το άλλο άκρο. Το UDP από την άλλη, παρέχει µια πολύ πιο απλή υπηρεσία στο επίπεδο εφαρµογών. Απλά στέλνει τα πακέτα δεδοµένων, τα λεγόµενα data-grams, από τον έναν υπολογιστή στον άλλον, αλλά δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι τα data-grams θα φτάσουν στον προορισµό

20 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 τους. Κάθε επιθυµητή αξιοπιστία πρέπει να προστεθεί από το επίπεδο εφαρµογών. 4. Το επίπεδο εφαρµογών (Application Layer) χειρίζεται τις λεπτοµέρειες από συγκεκριµένη εφαρµογή. Υπάρχουν πολλές κοινές εφαρµογές του TCP/IP αλλά σχεδόν όλες οι παραλλαγές παρέχουν: Telnet για αποµακρυσµένες συνδέσεις FTP (File Transfer Protocol), το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), το πρωτόκολλο µεταφοράς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας SNMP (Simple Network Management Protocol), το πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου. 3.3 Υπηρεσίες TCP Το πρωτόκολλο TCP παρέχει µια εντελώς αξιόπιστη, χωρίς απώλειες ή επαναλήψεις δεδοµένων, µε βάση την σύνδεση, πλήρως αµφίδροµη υπηρεσία µεταφοράς ροής, η οποία επιτρέπει σε δύο εφαρµογές να δηµιουργούν µια σύνδεση, να στέλνουν δεδοµένα και προς τις δύο κατευθύνσεις και µετά να τερµατίζουν την σύνδεση. Κάθε σύνδεση TCP ξεκινά µε αξιοπιστία και τερµατίζει οµαλά, και όλα τα δεδοµένα παραδίδονται πριν από τον τερµατισµό της σύνδεσης

21 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η υπηρεσία του TCP στις εφαρµογές Η υπηρεσία που παρέχεται από το πρωτόκολλο TCP στις εφαρµογές έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Βασισµένη στην σύνδεση (Connection Orientation): Το TCP παρέχει υπηρεσία µε βάση την σύνδεση, όπου µία εφαρµογή πρέπει πρώτα να αιτηθεί την νοητή αύτη σύνδεση µε έναν προορισµό, και έπειτα χρησιµοποιεί την σύνδεση για να µεταφέρει δεδοµένα. Η ροή των δεδοµένων από την στιγµή της σύνδεσης είναι αµφίδροµη. Επιπλέον έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει προσωρινά τα εισερχόµενα και τα εξερχόµενα δεδοµένα, επιτρέποντας σε µία εφαρµογή να στέλνει τα δεδοµένα και κατά την διάρκεια της µεταφοράς τους να απασχολείται µε άλλες διεργασίες. Επικοινωνία σηµείο προς σηµείο (Point to -Point) : παρέχει απευθείας σύνδεση από µία εφαρµογή σ έναν υπολογιστή προς µία εφαρµογή σε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή ανταλλάσσοντας µηνύµατα. Πλήρης αξιοπιστία : Πρόκειται για το βασικό και χαρακτηριστικό γνώρισµα του TCP. Το πρωτόκολλο φροντίζει να εξασφαλιστεί όχι µόνο η άφιξή των µηνυµάτων, που στέλνονται, στον προορισµό τους, αλλά και ότι αυτά φτάνουν εκεί µε την σειρά µε την οποία στάλθηκαν. Αν κάποιο µήνυµα λείπει το πρωτόκολλο θα ειδοποιήσει τον υπολογιστήαποστολέα προκειµένου αυτό να σταλεί ξανά

22 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπηρεσία µε βάση την σύνδεση Το TCP είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση δυο σηµείων, καθώς και για τη µεταξύ τους επικοινωνία, εξασφαλίζοντας την αποστολή και τη λήψη µηνυµάτων. Οι συνδέσεις που παρέχονται λέγονται εικονικές συνδέσεις (virtual connections), επειδή επιτυγχάνονται µε λογισµικό. Χρησιµοποιείται ένας µηχανισµός παραθύρου (window) για να ελέγχει τη ροή των δεδοµένων. Όταν επιτυγχάνεται µια σύνδεση, το κάθε άκρο της κατανέµει ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης (buffer) για να αποθηκεύονται τα εισερχόµενα δεδοµένα, και ενηµερώνει το άλλο άκρο για το µέγεθος του χώρου προσωρινής αποθήκευσης. Ο διαθέσιµος χώρος προσωρινής αποθήκευσης ονοµάζεται διαφηµιζόµενο παράθυρο (advertised window). Αν η εφαρµογή-παραλήπτης µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε την ταχύτητα που έρχονται, ο παραλήπτης θα στέλνει µια αναγγελία θετικού παραθύρου µαζί µε µια επιβεβαίωση. Αν όµως η πλευρά του αποστολέα λειτουργεί γρηγορότερα από του παραλήπτη, τα εισερχόµενα δεδοµένα θα γεµίσουν τελικά το χώρο προσωρινής αποθήκευσης του παραλήπτη, µε αποτέλεσµα αυτός να αναγγείλει ένα µηδενικό παράθυρο (zero window). Ένας αποστολέας που λαµβάνει µια αναγγελία µηδενικού παραθύρου πρέπει να σταµατήσει την µετάδοση, µέχρι να αναγγείλει ξανά ο παραλήπτης ένα θετικό παράθυρο

23 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπηρεσία Επικοινωνία σηµείο προς σηµείο (Point to -Point) Κάθε µήνυµα του TCP έχει ένα συγκεκριµένο τελικό άκρο (σηµείο προορισµού), το οποίο προσδιορίζεται µέσα από το µήνυµα. Το λογισµικό του TCP χρειάζεται σε κάθε άκρο µιας εικονικής σύνδεσης, αλλά όχι στους ενδιάµεσους δροµολογητές. Από την άποψη του TCP, ολόκληρο το διαδίκτυο είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας που µπορεί να δέχεται και να παραδίδει µηνύµατα χωρίς να αλλάζει ή να ερµηνεύει το περιεχόµενο τους Υπηρεσία Πλήρης Αξιοπιστία Μια από τις πιο σηµαντικές τεχνικές µε την οποία επιτυγχάνεται η αξιοπιστία στο TCP είναι η επαναµετάδοση (retransmission). Όταν το TCP στέλνει δεδοµένα, ο αποστολέας αντισταθµίζει την απώλεια πακέτων χρησιµοποιώντας έναν µηχανισµό επαναµετάδοσης. Υπάρχουν δυο τρόποι επαναµετάδοσης πακέτων: Retransmission Timeout (RTO) Λήξη χρονοµετρητή και Επαναµετάδοση και Duplicate Acknowledgements (DupAcks) ιπλό Αντίγραφο Επιβεβαίωσης Λήψης Λήξη χρονοµετρητή και Επαναµετάδοση - Retransmission TimeOut (RTO) Το TCP για κάθε πακέτο που στέλνει, ξεκινά ένα χρονόµετρο : Αν ο χρόνος λήξει πριν έρθει επιβεβαίωση του πακέτου, ο αποστολέας επαναµεταδίδει το πακέτο, όπως βλέπουµε στο σχήµα 3.2. Η καθυστέρηση, για να φτάσουν τα δεδοµένα σε έναν προορισµό και

24 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 να επιστραφεί µία επιβεβαίωση, εξαρτάται από την κυκλοφορία στο διαδίκτυο καθώς και από την απόσταση µέχρι τον προορισµό. Επειδή το TCP επιτρέπει να επικοινωνούν ταυτόχρονα πολλές εφαρµογές µε πολλούς προορισµούς, και επειδή οι συνθήκες της κυκλοφορίας επηρεάζουν την καθυστέρηση, το TCP πρέπει να χειρίζεται µία ποικιλία καθυστερήσεων, οι οποίες µπορεί να µεταβάλλονται γρήγορα. Το TCP δεν µπορεί να γνωρίζει τις ακριβείς καθυστερήσεις σε όλα τα µέρη ενός διαδικτύου κάθε στιγµή. Εκτιµά την καθυστέρηση µετάβασης και επιστροφής (round trip delay) για την κάθε ενεργή σύνδεση, µετρώντας το χρόνο που απαιτείται για να λάβει µια απόκριση. Κάθε φορά που στέλνει ένα µήνυµα για το οποίο περιµένει απόκριση, το TCP καταγράφει την ώρα αποστολής του µηνύµατος. Όταν έρθει η απόκριση, το TCP αφαιρεί την ώρα αποστολής του µηνύµατος από την τρέχουσα ώρα για να αποκτήσει µια νέα εκτίµηση της καθυστέρησης µετάβασης και επιστροφής για αυτήν την σύνδεση. Καθώς στέλνει πακέτα δεδοµένων και λαµβάνει επιβεβαιώσεις, το TCP δηµιουργεί µια ακολουθία εκτιµήσεων χρόνου µετάβασης και επιστροφής, και χρησιµοποιεί µια στατιστική συνάρτηση για να υπολογίσει ένα σταθµισµένο µέσο όρο. Η χρήση του σταθµισµένου µέσου όρου βοηθά το TCP να επαναφέρει το χρονόµετρο επαναµετάδοσης αν η καθυστέρηση επανέλθει σε µια χαµηλότερη τιµή. Όταν η καθυστέρηση παραµένει σταθερή, το TCP προσαρµόζει το χρόνο λήξης για την επαναµετάδοση σε µια τιµή ελάχιστα µεγαλύτερη από την µέση καθυστέρηση µετάβασης και επιστροφής

25 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αποστολή 1 ου πακέτου Αρχικοποίηση χρονοµετρητή Επιβεβαίωση έπρεπε να είχε ληφθεί Το πακέτο χάθηκε Πακέτο έπρεπε να έχει ληφθεί Επιβεβαίωση έπρεπε να είχε σταλεί Τερµατισµός του χρονοµετρητή Αποστολή 2 ου πακέτου Αρχικοποίηση χρονοµετρητή Λήψη Επιβεβαίωσης Ακύρωση του χρονοµετρητή Έλαβε πακέτο Επιβεβαίωση εστάλη Σχήµα 3.2 Παράδειγµα χρήσης της µεθόδου της «Λήξης Χρονοµετρητή και Επαναµετάδοσης ιπλότυπη Επιβεβαίωσης Λήψης Duplicate Acknowledgements Πολλά πρωτόκολλα, όπως το TCP, διαθέτουν µηχανισµό θετικών επιβεβαιώσεων (acknowledgement) που παράγονται και στέλνονται για κάθε σωστά λαµβανόµενο πακέτο της ακολουθίας, που προσδιορίζεται από έναν σειριακό αριθµό (sequence number). Οι ιπλότυπες Επιβεβαιώσεις, δηλαδή τα DupAcks, παράγονται λόγω του ότι χάθηκε κάποιο πακέτο ή κάποιο πακέτο έχει ληφθεί σε λάθος σειρά. Το TCP αντιλαµβάνεται ότι κάποιο πακέτο έχει χαθεί όταν λάβει τρία συνεχόµενα DupAcks µε το ίδιο αριθµό επιβεβαίωσης. Για παράδειγµα στο σχήµα 3.3 φαίνεται ότι στέλνεται το πρώτο πακέτο και ο παραλήπτης, όταν το λάβει, στέλνει µια επιβεβαίωση. Έπειτα

26 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 στέλνονται µε τη σειρά από το δεύτερο πακέτο έως το πέµπτο πακέτο. Το δεύτερο όµως πακέτο χάνεται στη διαδροµή. Όταν θα ληφθούν τα πακέτα 3, 4,και 5 τότε ο παραλήπτης θα στείλει τρεις συνεχόµενες επιβεβαιώσεις, που είναι τα λεγόµενα dupacks, µε τον αριθµό επιβεβαίωσης όµως του πρώτου πακέτου. Έτσι δηλώνει ότι περιµένει να λάβει το δεύτερο πακέτο, το οποίο δεν έλαβε. Αποστολή 1 ου πακέτου Έλαβε 1 ο πακέτο Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου εστάλη Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου ελήφθη Αποστολή 2 ου πακέτου Αποστολή 3 ου πακέτου Αποστολή 4 ου πακέτου Αποστολή 5 ου πακέτου Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου ελήφθη Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου ελήφθη Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου ελήφθη Το πακέτο χάθηκε εν έλαβε το 2 ο πακέτο Έλαβε 3 ο πακέτο Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου εστάλη Έλαβε 4 ο πακέτο Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου εστάλη Έλαβε 5 ο πακέτο Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου εστάλη Επιβεβαίωση 1 ου πακέτου ελήφθη Σχήµα 3.3 Παράδειγµα χρήσης της µεθόδου Επιβεβαίωση Λήψης 3.4 Έλεγχος Συµφόρησης Στα περισσότερα διαδίκτυα, η απώλεια πακέτων είναι πιο πιθανό να προκληθεί από συµφόρηση παρά από µια βλάβη υλικού. Τα

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Εργαστήριο Δικτύων 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγήστον ns Τατμήματα (components) του ns Ηδομή του ns Ξεκινώντας... Το 1 ο script Εκτέλεση προσομοιώσεων Trace analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 5

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 5 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 5 Επίδοση πρωτοκόλλου Selective Repeat 1. Πρωτόκολλο Selective Repeat Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μελετηθεί η επίδοση του πρωτοκόλλου Selective Repeat (πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο Network Simulator-2

Τί είναι ο Network Simulator-2 ίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1 Υπεύθυνος : Τσαουσίδης Βασίλης Βοηθός : Μαµάτας Λευτέρης Τί είναι ο Network Simulator-2 Ο Network Simulator-2 (NS-2) είναι ένας αντικειµενοστρεφής προσοµοιωτής δικτύων, γραµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α)

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε τα τρία επίπεδα που περιλαµβάνει το πρωτόκολλο Χ.25, δηλαδή το φυσικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... 19 1.1.3 Ανάλυση πρωτοκόλλων στο μοντέλο OSI...

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: IP

Εργαστήριο Ethereal: IP Εργαστήριο Ethereal: IP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: TCP

Εργαστήριο Wireshark: TCP Εργαστήριο Wireshark: TCP Έκδοση: 2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε λεπτοµερώς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Το Επίπεδο Μεταφοράς 2 Το πρωτόκολλο UDP 3 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Παρ 7.1-7.5.2 (σελ. 9 έως 32) i. 2,3,10,16,19,21,22,23, 25, 26,27,39,40,44,47,48,50,51,52,53 - (19/56) ii. 6,13,14,17-18,29,36,37,38,46,49,52,56 - (14/56) iii. 1,4,5,7,8,9,11,12,15,20,24,28,30,31,32,33,34,35,41,42,43,45,54

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Το επίπεδο MAC του WiFi Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 3

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εργαστηριακή Άσκηση 3 1) Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Με αυτή την άσκηση εξετάζουμε τη συμπεριφορά του σημείου πρόσβασης (access point) σε ένα δίκτυο IEEE 802.11. Ακόμα, με αυτή την άσκηση θα μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα