ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP"

Transcript

1 ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec και καθυστέρηση διάδοσης της σύνδεσης είναι 10msec. Ο κόμβος Χ στέλνει ένα πακέτο μεγέθους 1500bytes στον Υ όπου στα 1500bytes περιλαμβάνεται και η επικεφαλίδα. Μόλις ο Υ παραλάβει το πακέτο στέλνει μια επιβεβαίωση στον Χ μεγέθους 40bytes μαζί με το header. Μόλις ο Χ παραλάβει την επιβεβαίωση, στέλνει πάλι ένα πακέτο μεγέθους 1500bytes στον Υ. Αν υποτεθεί ότι ο Χ ξεκινάει να στέλνει το πρώτο πακέτο τη χρονική στιγμή t=0, τότε σε ποιες χρονικές στιγμές λαμβάνουν χώρα τα εξής γεγονότα: (a) Άφιξη του πρώτου bit του πρώτου πακέτου στον Υ? (b) Άφιξη του τελευταίου bit του πρώτου πακέτου στον Υ? (c) Άφιξη του πρώτου bit της αντίστοιχης επιβεβαίωσης στον Χ? (d) Άφιξη του τελευταίου bit του δεύτερου πακέτου στον Υ? (e) Αν υποτεθεί ότι οι δύο κόμβοι συνέχιζαν επ άπειρον αυτή τη διαδικασία, (ενός πακέτου δηλαδή για το οποίο στέλνεται η αντίστοιχη επιβεβαίωση που ακολουθείται από άλλη μια αποστολή πακέτου, κ.ο.κ), πόσα bits θα μεταφέρονται σε βάθος χρόνου τελικά από τον Χ στον Υ συμπεριλαμβάνοντας και τις επικεφαλίδες των πακέτων? (a) Το πρώτο bit φτάνει μετά από t=10msec. Αν επίσης θεωρηθεί και ο χρόνος μετάδοσης που χρειάζεται για το πρώτο bit τότε σωστή απάντηση μπορεί να θεωρηθεί και η t=10msec+1*(1000msec)/(10*10^9)= msec (b) t=10msec *8 12*10 msec 10 msec 10 0,0012msec 10,0012msec *10 * (c) t=10, msec = 20,0012msec Αντίστοιχα αν θεωρηθεί και ο χρόνος μετάδοσης της πρώτου bit της επιβεβαίωσης, τότε σωστή απάντηση μπορεί να θεωρηθεί και η t= msec+10msec+1*(1000msec)/(10*10^9)= msec (d) Για να ληφθεί και το τελευταίο bit του δεύτερου πακέτου θέλουμε ουσιαστικά μετά που θα ληφθεί το πρώτο bit της επιβεβαίωσης, το χρόνο μετάδοσης της 40*8 320 επιβεβαίωσης (= msec 0,000032msec ), μία ακόμα *10 *10 10 καθυστέρηση διάδοσης για το πρώτο bit του δεύτερου πακέτου και το χρόνο μετάδοσης του δεύτερου πακέτου άρα συνολικά, η λήψη του τελευταίου bit του δεύτερου πακέτου θα γίνει την t=20,0012+0, ,0012msec=30,002432msec.

2 Σε βάθος χρόνου ο ρυθμός με τον οποίο θα μεταφέρονται δεδομένα από τον Χ στον Υ θα είναι μακροσκοπικά ίδιος με το ρυθμός με τον οποίο μεταδίδεται ένα πακέτο: για να μεταδοθεί ένα πακέτο πρέπει να αποσταλεί το πακέτο και να ληφθεί η επιβεβαίωση του κάτι που απαιτεί επιπλέον ένα χρόνο μετάδοσης της επιβεβαίωσης μετά που θα ληφθεί το πρώτο bit της. Συνολικά λοιπόν ο χρόνος στον οποίο ολοκληρώνεται η μετάδοση ενός πακέτου και της αντίστοιχης επιβεβαίωσης του είναι t=20,0012+0,000032msec = 20,001232msec. Συνεπώς ο ρυθμός με τον οποίο στέλνει 1500*8 bits o Χ στον Υ είναι : bits/sec=585.9kbps 20, Άσκηση 2 η : Μηχανισμός ελέγχου συμφόρησης του TCP Εκφώνηση - ερώτημα A: Θεωρείστε μία σύνδεση TCP η οποία στέλνει 12 πακέτα. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το 4 ο πακέτο χάνεται λόγω συμφόρησης. Υποθέστε ότι η επαναμετάδοση του πακέτου είναι επιτυχής και ότι κανένα άλλο πακέτο δεν χάνεται. Προς χάριν απλότητας θεωρείστε επίσης τα ακόλουθα: Α) Το RTT παραμένει 1sec συνολικά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης Β) Το TCP retransmission timeout counter είναι ίσο με 2sec συνολικά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης C) To πρώτο πακέτο στέλνεται την t=0 και ο χρόνος μετάδοσης είναι 0. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας αν θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται η έκδοση Vanilla TCP (απουσία ταχείας επαναμετάδοσης (fast retransmit) και ταχείας επαναφοράς (fast recovery) ) Χρονική στιγμή Φάση του TCP (SS ή AIMD) Cwnd SSthresh Πακέτα προς μετάδοση 0 SS 1 inf 1 1 SS 2 inf 2,3 2 SS 4 inf 4,5,6,7 3 Πάγωμα TCP για διάστημα RTO 4 SS SS 2 2 8,9 6 AIMD ,11,12 Εκφώνηση - ερώτημα B: Κάνοντας τις ίδιες υποθέσεις με αυτές του ερωτήματος και θεωρώντας έκδοση TCP με ταχεία επαναμετάδοση (fast retransmit) χωρίς όμως ταχεία επαναφορά, συμπληρώστε τον ίδιο πίνακα με πριν.

3 Χρονική στιγμή Φάση του TCP (SS ή AIMD) Cwnd SSthresh Πακέτα προς μετάδοση 0 SS 1 inf 1 1 SS 2 inf 2,3 2 SS 4 inf 4,5,6,7 3 SS SS 2 2 8,9 5 AIMD ,11,12 Εκφώνηση ερώτημα Γ: Υπολογίστε τη ρυθμαπόδοση για τις δύο προηγούμενες εκδόσεις του TCP μετρούμενη σε πακέτα ανά δευτερόλεπτο. Η ρυθμαπόδοση ορίζεται σαν ό έ έ ί ώ όπου: T1 T 2 Τ1: η χρονική στιγμή που παραλαμβάνεται η επιβεβαίωση από τον αποστολέα για το τελευταίο πακέτο που είχε στείλει Τ2: η χρονική στιγμή αποστολής του πρώτου πακέτου Υπολογίστε επίσης την βελτίωση στη ρυθμαπόδοση που επιφέρει ο μηχανισμός του ερωτήματος Β σε σχέση με το μηχανισμό του ερωτήματος Α. Για την περίπτωση του Vanilla TCP, χρειάζονται συνολικά 7 βήματα άρα 7 seconds έως ότου λάβει το τελευταίο ack ο αποστολέας συνεπώς στέλνει 12 πακέτα σε 7 seconds κάτι που σημαίνει ότι το throughput είναι 1.714πακέτα ανά δευτερόλεπτο. Για το μηχανισμό TCP του Β ερωτήματος έχουμε συνολικά 6 δευτερόλεπτα για να σταλούν 12 πακέτα άρα η ρυθμαπόδοση θα είναι 2 πακέτα ανά δευτερόλεπτο. Η βελτίωση που επιφέρει στη ρυθμαπόδοση η έκδοση Β είναι της τάξεως του 16.86%. Άσκηση 3 η : Μέση ρυθμαπόδοση ροής TCP Θεωρείστε μία TCP σύνδεση η οποία βρίσκεται διαρκώς στην κατάσταση προσθετικής αύξησης και πολλαπλασιαστικής μείωσης του παραθύρου συμφόρησης (AIMD) και συνεπώς ποτέ δεν εισέρχεται σε κατάσταση slow start. Θεωρείστε το χρόνο του να σταλεί ένα πακέτο και να ληφθεί η αντίστοιχη επιβεβαίωση του ίσο με RTT. Επίσης όλα τα πακέτα που στέλνει η σύνδεση έχουν το ίδιο μέγεθος, ίσο με 1 MSS (maximum segment size). Εν συνεχεία, υποθέστε ότι κάθε φορά όπου το παράθυρο συμφόρησης γίνεται ίσο με w, χάνεται ένα πακέτο. Ζητείται να υπολογιστεί η μέση ρυθμαπόδοση της σύνδεσης

4 Εφόσον εφαρμόζεται αθροιστική αύξηση και πολλαπλασιαστική μείωση του παραθύρου συμφόρησης, τότε κάθε φορά που θα φτάνει στο w, θα παρατηρείται ένα συμβάν απώλειας, και το παράθυρο θα πέφτει στο μισό, δηλαδή θα γίνεται w/2. Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στον μηχανισμό ελέγχου συμφόρησης του TCP, ανά πάσα στιγμή, ο ρυθμός με τον οποίο ο αποστολέας στέλνει δεδομένα εξαρτάται από δύο μεταβλητές, το MSS, και το μέγεθος του παραθύρου συμφόρησης. Συγκεκριμένα w* mss ο ρυθμαπόδοση (throughput) του αποστολέα είναι =. Εφόσον στο RTT συγκεκριμένο πρόβλημα, το MSS είναι σταθερό αυτό που μένει να υπολογιστεί είναι το μέσο μέγεθος του παραθύρου συμφόρησης. Εφόσον ο αποστολέας βρίσκεται διαρκώς σε φάση AIMD, το παράθυρο κινείται μεταξύ [w/2, w] άρα η μέση τιμή του είναι (w/2+w)/2 = 3w/4. 3* w* mss Κατά συνέπεια, η μέση ρυθμαπόδοση θα είναι, 4* RTT Άσκηση 4 η : Ουρές Θεωρείστε δύο κόμβους Α και Β οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός δρομολογητή τύπου store-and-forward (αποθήκευσης και προώθησης) ο οποίος διαθέτει μια ουρά (buffer) άπειρης χωρητικότητας. Υποθέστε επίσης ότι ο σύνδεσμος (link) από τον κόμβο Α στον R έχει απεριόριστη χωρητικότητα (χωράει άπειρο ρυθμό αποστολής από τον Α) ενώ ο σύνδεσμος από τον R στον Β έχει χωρητικότητα 1 Μbps. Αν δεν γίνεται αντίθετη ρητή αναφορά, θεωρείστε ότι δεν υπάρχει κίνηση στο δίκτυο που να προέρχεται από άλλη πηγή εκτός του Α. Εκφώνηση - ερωτήματα A,Β: Για το ερώτημα αυτό υποθέστε ότι ο κόμβος Α στέλνει στον Β 100 πακέτα, ένα ανά 10msec. Το μέγεθος του κάθε πακέτου είναι 125 bytes. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα: Α) Ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από πακέτα τα οποία θα βρεθούν να είναι αποθηκευμένα στην ουρά του R? B) Ποια θα είναι η μέση καθυστέρηση ουράς (queuing delay) που θα παρουσιαστεί στα πακέτα του Α τα οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα στην ουρά του R? Απάντηση - ερώτημα A: Τα πακέτα που στέλνει ο Α αποθηκεύονται προσωρινά στον R και μετα προωθούνται στο σύνδεσμο R-B. Ο χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου στον R-B είναι 125*8 3 dtrans sec 10 sec 1m sec. Άρα εφόσον ο Α στέλνει ένα πακέτο ανά msec, o σύνδεσμος R-B θα έχει προλάβει να το στείλει άρα ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει το πολύ ένα πακέτο στην ουρά του R. Απάντηση - ερώτημα Β: Εφόσον ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει 1 πακέτο στην ουρά του R αυτό σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουν να συσσωρευτούν πολλά άρα επι της ουσίας το queuing delay θα είναι 0. Εκφώνηση - ερωτήματα Γ,Δ:

5 Για αυτά τα ερωτήματα υποθέστε ότι ισχύουν όλες οι υποθέσεις που έχουν γίνει ως τώρα με τη διαφορά ότι, το μέγεθος του πακέτου είναι 250bytes. Ζητούνται να υπολογιστούν και πάλι: Γ) Ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από πακέτα τα οποία θα βρεθούν να είναι αποθηκευμένα στην ουρά του R? Δ) Ποια θα είναι η μέση καθυστέρηση ουράς (queuing delay) που θα παρουσιαστεί στα πακέτα του Α τα οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα στην ουρά του R? Απάντηση - ερώτημα Γ,Δ: Ο χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου 250bytes είναι 2msec που είναι μικρότερος από το διάστημα ανά το οποίο στέλνει πακέτα ο Α (10msec) με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να υπάρχει το πολύ ένα πακέτο στην ουρά του R και παρομοίως με πριν, το μέσο queuing delay είναι 0. Εκφώνηση - ερωτήματα Ε,Ζ: Υποθέστε τώρα ότι παρουσιάζονται τυχαίες απώλειες πακέτων στον σύνδεσμο από το Α στο R με αποτέλεσμα να χαθούν τα εξής πακέτα: 31 st, 32 nd, 33 rd, 70 th. Το μέγεθος όλων αυτών των πακέτων είναι 250bytes και κανένα από αυτά τα πακέτα δεν επαναμεταδίδεται. Τα ερωτήματα είναι ξανά: Ε) Ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από πακέτα τα οποία θα βρεθούν να είναι αποθηκευμένα στην ουρά του R? Ζ) Ποια θα είναι η μέση καθυστέρηση ουράς (queuing delay) που θα παρουσιαστεί στα πακέτα του Α τα οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα στην ουρά του R? Απάντηση - ερώτημα Ε,Ζ: Από τη στιγμή που χάνονται κάποια πακέτα και κάθε πακέτο προλαβαίνει να μεταδοθεί στον R-B προτού έρθει το καινούργιο από τον Α η μόνη διαφορά που εισάγει η απώλειας πακέτων είναι ότι απλά θα αυξηθούν τα στιγμιότυπα που θα δείχνουν την ουρά του R άδεια. Επομένως και πάλι ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει 1 πακέτο στην ουρά και το μέσο queuing delay θα είναι 0. Άσκηση 5 η : Μηχανισμός ελέγχου συμφόρησης Για αυτή την άσκηση θεωρείστε ότι κατά τη διάρκεια που το TCP βρίσκεται στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το παράθυρο συμφόρησης ενημερώνεται κάθε φορά που ο αποστολέας λαμβάνει ένα ACK σύμφωνα με τον εξής κανόνα: Cwnd = cwnd + MSS / Int(Cwnd/ MSS) όπου Int μία υποθετική συνάρτηση που επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. [Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού του παραθύρου συμφόρησης αποφεύγει υπολογισμού που καταλήγουν σε κλασματικές τιμές για το παράθυρο συμφόρησης και έχει προταθεί προκειμένουν να διορθώσει διάφορες μη φυσιολογικές περιπτώσεις σχετικά με τον υπολογισμό του Cwnd. ] Κατά τη διάρκεια του slow start, το TCP ενημερώνει το παράθυρο συμφόρησης σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο κάθε φορά που λαμβάνει μία επιβεβαίωση: Cwnd = Cwnd + MSS.

6 Υπενθυμίζεται ότι το TCP δεν πραγματοποιεί καμία αποστολή δεδομένων εάν δεν έχει πριν διαθέσιμο ένα πλήρες segment (TCP πακέτο). Στις απαντήσεις που ζητείται να συμπληρωθούν στον παρακάτω πίνακα, σαν 14 th MSS παριστάνεται το πακέτο που περιέχει τα bytes 1401 έως 1500, ενώ το αντίστοιχο ACK του περιέχει στη πεδίο του αριθμούς ακολουθίας του TCP header τον αριθμό 1501 ο οποίος παριστάνει το επόμενο byte που περιμένει ο παραλήπτης. Θεωρείστε επίσης τα εξής: (i) MSS είναι 1000bytes (ii) Η τρέχουσα τιμή του cwnd είναι 1000 (iii) Το SSthresh = 4000 (iv) Όλα τα δεδομένα με αριθμούς bytes έως έχουν επιβεβαιωθεί (η τελευταία επιβεβαίωση που έλαβε ο παραλήπτης έφερε τον αριθμό ακολουθίας 16001) Στον παρακάτω πίνακα ζητείται να συμπληρώσετε την τιμή του cwnd και τα υποψήφια προς αποστολή πακέτα για κάθε βήμα της διαδικασίας που εκτελεί το TCP. Σαν μορφή ένδειξης των σωστών απαντήσεων η πρώτη γραμμή του πίνακα είναι ήδη συμπληρωμένη. Συμβάν: παραλαβή ACK cwnd Πακέτα προς αποστολή ή RTO timeout Ack για 16 o πακέτο , 18 Ack για 17 o πακέτο ,20 Ack για 18 o πακέτο , 22 Ack για 19 o πακέτο Ack για 20 o πακέτο Ack για 21 o πακέτο Ack για 22 o πακέτο ,27 Ack για 23 o πακέτο Ack για 24 o πακέτο Ack για 24 o πακέτο 5400 χ Ack για 24 o πακέτο 5400 χ Timeout για το 25 ο πακέτο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία Εξαμήνου ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) Κεφάλαιο 5 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5.1 Εισαγωγή : Όπως είδαµε, το πρωτόκολλο ΙΡ του 3ου στρώµατος παρέχει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δια µέσου ετερογενών φυσικών δικτύων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ TCP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΑ AD-HOC ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NETWORK SIMULATOR

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

T C P. (Transmission Control Protocol) Αβραάµ Κεβρεκίδης Μανώλης Μελάκης Μάριος Ιακώβου 1

T C P. (Transmission Control Protocol) Αβραάµ Κεβρεκίδης Μανώλης Μελάκης Μάριος Ιακώβου 1 T C P (Transmission Control Protocol) Αβραάµ Κεβρεκίδης Μανώλης Μελάκης Μάριος Ιακώβου 1 3.5 Προσανατολισµένη προς τη Σύνδεση Μεταφορά. TCP: (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης). 3.5.1. Σύνδεση TCP To TCP υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής Παράλληλοι Αλγόριθμοι Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Επιμέλεια: Ιωάννης Δουράτσος Κυριάκος Ισπόγλου Ιωάννα Τζανέτου Επίβλεψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα e-gadgets. Εισαγωγή

Τα e-gadgets. Εισαγωγή Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2 Τα e-gadgets...3 Εισαγωγή...3 Plugs...4 Synapses...4 GadgetWorld...5 Gadgetware Architectural Style (GAS)...6 GAS-OS...6 Agents...6 Ποιότητα υπηρεσιών στα ad hoc

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming Μόσχογλου Στυλιανός 6978 9 Ιουνίου, 212 1 Δ ί κ τ υ α Υ π ο λ ο γ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Πρώτη οµάδα ασκήσεων Οδηγίες Η εργασία αυτή είναι ατοµική. Μπορείτε να µιλήσετε µε άλλους φοιτητές για να ανταλλάξετε ιδέες. Αν κάποιος συµφοιτητής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 6 : Επιπεδο Ζεύξης εδοµένων και Πρωτόκολλα Επαναµετάδοσης

ΚΕΦ. 6 : Επιπεδο Ζεύξης εδοµένων και Πρωτόκολλα Επαναµετάδοσης ΚΕΦ. 6 : Επιπεδο Ζεύξης εδοµένων και Πρωτόκολλα Επαναµετάδοσης Σχηµατισµός πλαισίων (οργάνωση bits σε πακέτα, κώδικες ελέγχου σφαλµάτων) Πρωτόκολλα επαναµετάδοσης (στο επίπεδο ζεύξης η επίπεδο µεταφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα