ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CLC TS Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors ΕΛΟΤ EN 126 E3 ιατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου Multifunctional controls for gas burning appliances ΕΛΟΤ EN 397 E2 Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας Industrial safety helmets ΕΛΟΤ EN 498 E2 Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο - Συσκευές ψησίµατος για υπαίθρια χρήση περιλαµβανοµένων των σχαρών ψησίµατος επαφής Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included ΕΛΟΤ EN 812 E2 Βιοµηχανικά προστατευτικά καλύµατα κεφαλής Industrial bump caps ΕΛΟΤ EN 966 E2 Κράνη για αεραθλήµατα Helmets for airborne sports ΕΛΟΤ EN 997 E2 Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα WC pans and WC suites with integral trap ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 16: Μηχανές παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper and board making machines ΕΛΟΤ EN E2 Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφαλείας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 3: Περιελικτικές, ρολοκοπτικές και µηχανές παραγωγής πολύφυλλων χαρτιών Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 3: Rereelers and winders ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 8: Εγκαταστάσεις τελικής επεξεργασίας χαρτιού Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 8: Refining plants ΕΛΟΤ EN 1078 E2 Κράνη για αεραθλήµατα Helmets for airborne sports ΕΛΟΤ EN 1384 E2 Κράνη για αθλήµατα ιππασίας Helmets for equestrian activities ΕΛΟΤ EN 1385 E2 Κράνη για κανό και αθλήµατα σε σχετικά άγρια ύδατα Helmets for canoeing and white water sports (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ EN 1423 E2 Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και µίγµατα αυτών Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/04/19 Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραµική ύλη - Μέρος 1: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό ξηρές συνθήκες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραµική ύλη - Μέρος 2: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό υγρές συνθήκες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 1562 E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Μαλακτοί χυτοσίδηροι Founding - Malleable cast irons ΕΛΟΤ EN E2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 4: Ξυλουργικές µηχανές πολλαπλών λεπίδων µε κοπή κατά µήκος µε χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading ΕΛΟΤ EN E2 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία περιφράξεων Precast concrete products - Elements for fences ΕΛΟΤ EN E2 Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 3: Σχεδιασµός και υπολογισµός των υπό πίεση µερών των λεβήτων Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler ΕΛΟΤ EN E2 Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 1: Γενικά Shell boilers - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 13: Οδηγίες λειτουργίας Shell boilers - Part 13: Operating instructions ΕΛΟΤ EN Γερανοί - Γενικός σχεδιασµός - Μέρος 3-1: Θέσεις ορίων και ένδειξη καταλληλότητας κατασκευών από χάλυβα Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence of steel structure ΕΛΟΤ EN E2 Κράνη προστασίας - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 10: Αντοχή σε ακτινοβολούµενη θερµότητα Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat ΕΛΟΤ EN E2 Κράνη προστασίας - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Απορρόφηση κτυπήµατος Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption ΕΛΟΤ EN E2 Κράνη προστασίας - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 4 : Αποτελεσµατικότητα του συστήµατος συγκράτησης Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system effectiveness (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 ΕΛΟΤ EN E2 Κράνη προστασίας - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 5 : Αντοχή του συστήµατος συγκράτησης Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength ΕΛΟΤ EN E2 Κράνη προστασίας - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 6 : Οπτικό πεδίο Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - ιακόπτες και διασταυρώσεις - Μέρος 3: Απαιτήσεις για την αλληλεπίδραση τροχού/σιδηροτροχιάς Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 3: Requirements for wheel/rail interaction ΕΛΟΤ EN E2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ηλεκτροφωτισµός για υλικά κύλισης σε συστήµατα µεταφοράς κοινού Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems ΕΛΟΤ EN E2 Κράνη για χρήστες ελκήθρων πάγου Helmets for users of luges ΕΛΟΤ EN E2 Σταθµοί πλήρωσης καυσίµου - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για κατασκευή και απόδοση των θραυοµένων συνδέσµων ασφάλειας για χρήση των αντλιών µετρητών καυσίµου Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers ΕΛΟΤ EN E2 Σταθµοί πλήρωσης καυσίµου - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας για κατασκευή και απόδοση των βαλβίδων αποκοπής Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves ΕΛΟΤ EN E2 Προστατευτικά κράνη για οδηγούς και επιβάτες οχηµάτων για χιόνια και ελκήθρων κατάβασης Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs ΕΛΟΤ EN E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Ωστενιτικός χυτοσίδηρος Founding - Austenitic cast irons ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Γεωµετρική ποιότητα της τροχιάς - Μέρος 4: Συστήµατα µέτρησης - Χειροκίνητες διατάξεις και διατάξεις ελαφρού τύπου Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 4: Measuring systems - Manual and lightweight devices ΕΛΟΤ EN E2 Βιοµηχανικά κράνη υψηλής απόδοσης High performance industrial helmets ΕΛΟΤ EN E2 Γερανοί - Γερανοί µε περιστρεφόµενο βραχίονα Cranes - Slewing jib cranes ΕΛΟΤ EN E2 Υποδήµατα για πυροσβέστες Footwear for firefighters ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Νοήµονα συστήµατα µεταφοράς - Ηλεκτρονική ασφάλεια - Ελάχιστο σύνολο δεδοµένων για ecall Intelligent transport systems - esafety - ecall minimum set of data (MSD) ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για µηχανήµατα διαµόρφωσης ράβδων, διατοµών και συρµάτων Safety of machinery - Safety requirements for bar mills, structural steel mills and wire rod mills ΕΛΟΤ EN Προστατευτική ενδυµασία - Γάντια µε προστατευτική ενίσχυση για τερµατοφύλακες ποδοσφαίρου Protective clothing - Gloves with protective effect for association football goal keepers ΕΛΟΤ EN Νοήµονα συστήµατα µεταφοράς - Ηλεκτρονική ασφάλεια - Απαιτήσεις εφαρµογής υψηλού επιπέδου για ecall Intelligent transport systems - esafety - ecall minimum set of data (MSD) ΕΛΟΤ EN Νοήµονα συστήµατα µεταφοράς - Ηλεκτρονική ασφάλεια - Πανευρωπαϊκές-λειτουργικές απαιτήσεις για ecall Intelligent transport systems - esafety - Pan-European ecall operating requirements ΕΛΟΤ EN Ευφυή συστήµατα µεταφορών - Τηλεκλήσεις - Λειτουργικές απαιτήσεις για την υποστήριξη τρίτου µέρους Intelligent transport systems - ecall - Operating requirements for third party support ΕΛΟΤ EN Ε2 - Alarm systems - Social alarm systems - Part 3: Local unit and controller ΕΛΟΤ EN Ε2 - Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 1: General requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 - Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment ΕΛΟΤ EN Ε2 - Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 3: Performance requirements for apparatus used in non-statutory servicing of gas fired heating appliances ΕΛΟΤ EN Electroacoustics - Hearing aids - Part 15: Methods for characterising signal processing in hearing aids with a speechlike signal ΕΛΟΤ EN Ε2 - Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear ΕΛΟΤ EN /A2 Ρευµατολήπτες, ρευµατοδότες και ζεύκτες για βιοµηχανική χρήση - Μέρος 2: Απαιτήσεις διαστασιακής εναλλαξιµότητας για παρελκόµενα ακίδων και σωληνωτών επαφών Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories ΕΛΟΤ EN /A1 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 Ρευµατολήπτες, ρευµατοδότες και ζεύκτες για βιοµηχανική χρήση - Μέρος 4: Ρευµατοδότες και συνδετήρες µε διακόπτη µε ή χωρίς ενδοασφάλιση Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-36: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικά ηλεκτρικά µαγειρεία, φούρνους, βάσεις εστιών και µαγειρικές εστίες Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-37: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικές ηλεκτρικές φριτέζες Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-42: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικούς ηλεκτρικούς φούρνους µηχανικής µεταφοράς θερµότητας, βραστήρες ατµού και φούρνους ατµού- µεταφοράς θερµότητας Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-47: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικές ηλεκτρικές χύτρες Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-48 : Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικές ηλεκτρικές ψηστιέρες και φρυγανιέρες Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-49: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικές ηλεκτρικές συσκευές για τη διατήρηση των τροφίµων και των πιατικών ζεστών Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm ΕΛΟΤ EN Ε2 - Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing radiation - Part 5: Procedures for assessment of ageing in service ΕΛΟΤ EN Ε2 - Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy ΕΛΟΤ EN /A1 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 3: ιακόπτες, αποζεύκτες, διακόπτες- αποζεύκτες και µονάδες συνδυασµού ασφαλειών τήξης Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fusecombination units ΕΛΟΤ EN Ε2 - Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales ΕΛΟΤ EN Ε2 - (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-28: Examinations and measurements - Transient loss ΕΛΟΤ EN Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) ΕΛΟΤ EN Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 087-6: Non-connectorised single-mode bidirectional 1310 nm upstream and 1490 nm downstream WWDM devices for category O - Uncontrolled environment ΕΛΟΤ EN Ε2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 2 ΕΛΟΤ EN Ε2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 3 ΕΛΟΤ EN Industrial communication networks - Profiles - Part 5-4: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 4 ΕΛΟΤ EN Ε2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 6 ΕΛΟΤ EN Ε2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 5-10: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 10 ΕΛΟΤ EN Ε2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 5-11: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 11 ΕΛΟΤ EN Industrial communication networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 12 ΕΛΟΤ EN Industrial communication networks - Profiles - Part 5-14: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 14 ΕΛΟΤ EN Industrial communication networks - Profiles - Part 5-15: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 15 ΕΛΟΤ EN Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 13: Bend- and shear- type test methods of measuring adhesive strength for MEMS structures ΕΛΟΤ EN Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 14: Forming limit measuring method of metallic film materials (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 ΕΛΟΤ EN Ε3 - Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment ΕΛΟΤ EN Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety ΕΛΟΤ EN Ε2 - Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones ΕΛΟΤ EN Ε2 - Automation systems in the process industry - Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT) and site integration test (SIT) ΕΛΟΤ EN /A1 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - ίκτυα αυτοµατισµών υψηλής διαθεσιµότητας - Μέρος 4: Πρωτόκολλο πλεονασµού διασταυρωτικών δικτύων (CRP) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP) ΕΛΟΤ EN Fluorescent induction lamps - Performance specification ΕΛΟΤ EN ISO E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/04/19 Εξοπλισµός µετάγγισης για ιατρική χρήση - Μέρος 4: Σύνολα µετάγγισης µιας χρήσης Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for single use ΕΛΟΤ EN ISO 5360 E3 Εξατµιστήρες αναισθητικών αερίων - Συστήµατα πλήρωσης εξειδικευµένα ως προς τη δραστική ουσία Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems ΕΛΟΤ EN ISO E3 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 2: Καθιέρωση της δόσης αποστείρωσης Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose ΕΛΟΤ EN ISO E3 Μηχανήµατα δασοκοµίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές για κλαδευτικά µε κινητήρα στο άκρο - Μέρος 1: Μηχανές µε ενσωµατωµένο κινητήρα εσωτερικής καύσης Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine ΕΛΟΤ EN ISO E3 Μηχανήµατα δασοκοµίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές για κλαδευτικά µε κινητήρα στο άκρο - Μέρος 2: Μηχανές µε πηγή ισχύος φερόµενη στην πίσω πλευρά Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/04/03 Κεφαλοφόροι κοχλίες εξαγωνικής υποδοχής µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος Hexagon socket head cap screws with metric fine pitch thread ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/04/11 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 Αέρια του θερµοκηπίου - Μέρος 1: Προδιαγραφές µε καθοδήγηση σε επίπεδο οργάνωσης για τον προσδιορισµό της ποσότητας και υποβολής έκθεσης για τις εκποµπές και τις µειώσεις των αερίων του θερµοκηπίου Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/04/11 Αέρια του θερµοκηπίου - Μέρος 2: Προδιαγραφές µε καθοδήγηση σε επίπεδο προγράµµατος για τον προσδιορισµό της ποσότητας, την παρακαλούθηση και υποβολή έκεθσης για τις µειώσεις ή εξαίρεση των αυξήσεων για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/04/06 Αέρια του θερµοκηπίου - Μέρος 3: Προδιαγραφές µε καθοδήγηση για την επικύρωση και την επαλήθευση επιβεβαίωσης αερίων του θερµοκηπίου Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions ΕΛΟΤ EN ISO Αέρια του θεµοκηπίου - Απαιτήσεις για την επικύρωση αερίων του θερµοκηπίου και τους οργανισµούς ελέγχου για χρήση δαπίστευσης ή άλλες µορφές αναγνώρισης Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition ΕΛΟΤ EN ISO E2 Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου εργασίας Personal protective equipment - Occupational footwear ΕΛΟΤ EN ISO/IEC E2 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Απαιτήσεις για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection ΕΛΟΤ HD /A1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης - Μέρος 7-709: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Λιµένες σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και παρόµοιοι χώροι Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations ΕΛΟΤ HD Low voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supply of electric vehicle (c) ΕΛΟΤ 02/05/2012 ΣΕΛΙ Α 8

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 03 Είδη Υγιεινής 01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Άλφα Πι Εταιρική Παρουσίαση Alfa Pi Company Profile Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. είναι Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και ασχολείται με την Μελέτη και Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα