Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)"

Transcript

1 Μ.Β.Α ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το κόστος διαµεσολάβησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ mbaex0931 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φεβρουάριος 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάσταση Πινάκων...3 Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας )Εισαγωγικές παρατηρήσεις )Εµπειρικές µελέτες ) Ξένη βιβλιογραφία ) Ελληνική βιβλιογραφία...12 Κεφάλαιο 2 ο...13 Θεωρητικές έννοιες ) ιαµεσολάβηση ) Κόστος διαµεσολάβησης ) Αναγκαιότητα τραπεζικής διαµεσολάβησης ) Η σύνθεση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήµατος ) οµή ) Αριθµός τραπεζών, µερίδια αγοράς και βαθµός συγκέντρωσης ) Ρυθµιστικό πλαίσιο και εποπτεία...25 Κεφάλαιο 3 ο...26 Κόστος διαµεσολάβησης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα ) Τρέχουσες εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ) Το επίπεδο επιτοκίων στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ευρωζώνης ) Σύγκριση των ονοµαστικών επιτοκίων δανεισµού µεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης ) Επιτόκια καταθέσεων ) Περιθώριο επιτοκίου ) Παράγοντες διαµόρφωσης των επιτοκίων ) Λόγοι απόκλισης ελληνικών και ευρωπαϊκών επιτοκίων...57 Κεφάλαιο 4 ο...66 Συµπεράσµατα ) Περιληπτική παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας...67 Βιβλιογραφία

3 Κατάσταση Πινάκων Πίνακας 1. Ονοµαστικά επιτόκια (%) για νέα δάνεια προς νοικοκυριά Σελ. 36 Πίνακας 2. Ονοµαστικά επιτόκια (%) για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις Σελ. 37 Πίνακας 3. Ονοµαστικά επιτόκια (%) νέων τραπεζικών δανείων σε ευρώ προς νοικοκυριά Σελ. 38 Πίνακας 4. Συνολικό ποσό χρηµατοδοτήσεων και ποσοστό επί του συνόλου ανά κατηγορία δανεισµού Σελ. 39 Πίνακας 5. Ονοµαστικά επιτόκια (%) νέων τραπεζικών δανείων σε ευρώ προς επιχειρήσεις Σελ. 40 Πίνακας 6. Μέσο επιτόκιο (%) για νέα και υφιστάµενα επιχειρηµατικά δάνεια στην Ελλάδα Σελ. 41 Πίνακας 7. Ονοµαστικά επιτόκια (%) για νέες καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις Σελ. 42 Πίνακας 8. Περιθώριο επιτοκίου (spread) στην Ελλάδα και στη ζώνη του ευρώ Σελ. 44 Πίνακας 9. ιατραπεζικά επιτόκια στην Ελλάδα πριν την είσοδο της στην ζώνη του ευρώ (Money Market Rate) Σελ. 47 Πίνακας 10. ιατραπεζικά επιτόκια στην Ευρωζώνη (Interbank Σελ. 47 Rate) Πίνακας 11. Προεξοφλητικό επιτόκιο κεντρικής τράπεζας στην Σελ. 48 Ελλάδα (Central Bank Rate) Πίνακας 12. Προεξοφλητικό επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49 Πίνακας 13. Αποδόσεις δεκαετούς κρατικού οµολόγου (Government Bond Yield) Σελ. 49 3

4 Εισαγωγή Καθώς οι οικονοµίες αναπτύσσονται, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαδραµατίζουν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών πόρων µιας οικονοµίας µε τον πλέον παραγωγικό τρόπο. Λόγω του µεγέθους τους και του εύρους δραστηριοτήτων τους, είναι σε θέση να εγγυηθούν τη διασφάλιση των καταθέσεων, τη διασπορά του κινδύνου των χαρτοφυλακίων, την παροχή ρευστότητας προς τους δανειζόµενους και τους καταθέτες, καθώς και να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Ο βασικός ρόλος των τραπεζών είναι διαµεσολαβητικός, δηλ. να συγκεντρώνουν τα χρήµατα των αποταµιευτών και να χορηγούν δάνεια στους επενδυτές. Κατά συνέπεια τα επιτόκια δανεισµού θα πρέπει να καλύπτουν, κατ ελάχιστον, τα επιτόκια καταθέσεων. Στην περίπτωση δε όπου οι τράπεζες πέραν των καταθέσεων µπορούν να συγκεντρώσουν επιπλέον κεφάλαια µέσω της έκδοσης οµολόγων στις χρηµαταγορές και να τα χρησιµοποιήσουν για την περαιτέρω πιστωτική τους επέκταση, τότε το ύψος των επιτοκίων δανεισµού θα πρέπει να αντανακλά το µέσο σταθµικό κόστος των πόρων των τραπεζών. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή διεξάγεται ένας ευρύς διάλογος σχετικά µε το κόστος δανεισµού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και το βαθµό κατά τον οποίον το κόστος αυτό έχει συγκλίνει µε το αντίστοιχο κόστος των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης. Σε µεγάλο βαθµό η συζήτηση αυτή επικεντρώνεται στη σύγκριση των επιτοκίων δανεισµού των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών µε τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Μια απλή αντιπαράθεση του περιθωρίου επιτοκίων χορηγήσεων - καταθέσεων, δηλαδή του κόστους διαµεσολάβησης, στην Ελλάδα µε τα αντίστοιχα περιθώρια στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, δείχνει ότι παρά τη µεγάλη πτώση του τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει σήµερα να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο στην Ευρωζώνη. Σήµερα, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις ελληνικές και ξένες τράπεζες στον ελλαδικό χώρο είναι έντονος. Οι τράπεζες ανταγωνίζονται για µερίδια αγοράς κυρίως µέσω της τιµολόγησης και της ποιότητας των υπηρεσιών τους, αλλά και µέσω του ύψους των επιτοκίων τους. Συνεπώς, η εξήγηση για τα υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων 4

5 χορηγήσεων-καταθέσεων πρέπει να αναζητηθεί στους παράγοντες εκείνους που διαφοροποιούν την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγµατοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ερευνητών που έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να µελετήσουν το κόστος διαµεσολάβησης των τραπεζών. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι θεωρητικές έννοιες που σχετίζονται µε το τραπεζικό κόστος διαµεσολάβησης. Στο επόµενο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το κυρίως µέρος της έρευνας, γίνεται µια διαχρονική ανάλυση της πορείας του περιθωρίου επιτοκίων στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα και παράλληλη συγκριτική ανάλυση του περιθωρίου επιτοκίων µεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης. Επιπρόσθετα, διερευνώνται οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε διαφορετικά επιτόκια σε Ελλάδα και ευρωζώνη. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κυριότερα σηµεία της έρευνας και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα αυτής. 5

6 Κεφάλαιο 1 ο Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 6

7 1.1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο ερευνητικό πεδίο της τραπεζικής έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα τα τελευταία τριάντα χρόνια τα οποία προσπαθούν να εξηγήσουν τη συµπεριφορά του κόστους διαµεσολάβησης. Επιπρόσθετα τα µοντέλα αυτά µελετούν και τη σηµασία των παραγόντων που παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση του κόστους αυτού όπως ο βαθµός του ανταγωνισµού, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, το µέσο λειτουργικό κόστος κ.λπ. Ειδικότερα, η µελέτη των Ho και Saunders (1981) η οποία θέτει τις τράπεζες ως µεσάζοντες µεταξύ των δανειστών και των δανειζοµένων και δείχνει ότι το βέλτιστο καθαρή περιθώριο (µεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων) εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: το βαθµό της αποστροφής κινδύνου τη διάρθρωση της αγοράς το µέσο µέγεθος των τραπεζικών συναλλαγών καθώς και τη διακύµανση του επιτοκίου για δάνεια και καταθέσεις (κίνδυνος αγοράς). Εν συνεχεία, το θεωρητικό µοντέλο των Ho και Saunders (1981) επεκτάθηκε από άλλους συγγραφείς. Ο Allen (1988) θεωρεί ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι δανείων µε αλληλεξαρτώµενη ζήτηση, ο Angbazo (1997) περιλαµβάνει στο µοντέλο του τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των δύο τύπων κινδύνου. Οι Maudos και Fernández de Guevara (2004) περιλαµβάνουν το µέσο λειτουργικό κόστος στην έρευνά τους ως καθοριστικό παράγοντα του κόστους διαµεσολάβησης και χρησιµοποιούν τον δείκτη Lerner ως άµεσο τρόπο µέτρησης του βαθµού ανταγωνισµού. Οι Carbo και Rodríguez (2007) επεκτείνουν το µοντέλο ενσωµατώνοντας κάποιες µη παραδοσιακές δραστηριότητες και προτείνοντας ένα µοντέλο πολλαπλής εξόδου µε στόχο την ανάλυση της σχέσης µεταξύ των περιθωρίων της τράπεζας και της εξειδίκευσης. Το µοντέλο των Ho και Saunders (1981) πραγµατοποίησε µια εµπειρική µελέτη για το τραπεζικό σύστηµα στις ΗΠΑ, ενώ οι Saunders και Schumacher (2000) εφάρµοσαν ένα µοντέλο για έξι ευρωπαϊκές χώρες. Μία άλλη µελέτη η οποία εξέτασε το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα είναι αυτή του 7

8 Lepetit et al (2008). Τέλος, µοντέλα που εξέτασαν το λατινοαµερικάνικο τραπεζικό σύστηµα είναι αυτά των Brock και Rojas (2000), των Martínez και Mody (2004), και του Gelos (2006). 1.2) Εµπειρικές µελέτες 1.2.1) Ξένη βιβλιογραφία Στο σηµείο αυτό, πριν την παράθεση του κύριου µέρους της εργασίας, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια αναφορά των µελετών που ήδη έχουν δηµοσιευτεί στο συγκεκριµένο ερευνητικό τοµέα, όπως επίσης και των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη. Τα αποτελέσµατα των παλαιότερων ερευνών, που εξέταζαν τους καθοριστικούς παράγοντες του κόστους διαµεσολάβησης σε γενικές γραµµές και τους καθοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων των επιτοκίων, είναι αρκετά διαφωτιστικά. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τα περιθώρια επιτοκίων των τραπεζών. Αυτοί εξετάζονται χρησιµοποιώντας διάφορα µοντέλα εκτιµήσεων αλλά τα αποτελέσµατα είναι αντιφατικά και µερικές φορές σε πλήρη αντιπαράθεση. Σε αυτή την ενότητα, θα αναθεωρήσουµε ορισµένες από τις µάλλον σηµαντικές µελέτες που εξέταζαν το κόστος της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης στις τραπεζικές συναλλαγές. Η µελέτη των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων µπορεί να επισηµανθεί πίσω στο 1945, όταν ο Samuelson εξήγησε πώς η αύξηση του επιπέδου των επιτοκίων επηρέασε το τραπεζικό σύστηµα (Samuelson, 1945). Αργότερα, µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν εφάρµοσαν πιο αυστηρά µοντέλα για να διερευνήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων σε διάφορους τοµείς των τραπεζών, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες. Από αυτή την σκοπιά, το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο µοντέλο ήταν αυτό των Ho και Saunders (1981). Η αρχική µελέτη των Ηο και Saunders (1981) σχετικά µε τους καθοριστικούς παράγοντες διαµόρφωσης του περιθωρίου επιτοκίου, εξέτασε την συµπεριφορά της τράπεζας ως ενδιάµεσος µεταξύ των δανειστών και των δανειζοµένων. Το θεωρητικό µοντέλο δείχνει ότι το βέλτιστο περιθώριο επιτοκίου για µια τράπεζα εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: το βαθµό της 8

9 αποστροφής κινδύνου, τη διάρθρωση της αγοράς, τον µέσος αριθµός των τραπεζικών συναλλαγών και τη διακύµανση του επιτοκίου µεταξύ δανείων και καταθέσεων. Οι Ho και Saunders εφάρµοσαν το εµπειρικό µοντέλο σε τράπεζες των ΗΠΑ, χρησιµοποιώντας µία προσέγγιση σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, εκτιµούν µια παλινδρόµηση µεταξύ του περιθωρίου επιτοκίων και κάποιων συγκεκριµένων µεταβλητών (τεκµαρτού επιτοκίου, το κόστος ευκαιρίας της αποθεµατικών, default premium), δηλαδή σε µεταβλητές που δεν καθορίζονται στο θεωρητικό µοντέλο. Ο σταθερός όρος αυτής της παλινδρόµησης αντιπροσωπεύει µια εκτίµηση του "αµιγούς κόστους" για τις τράπεζες, δηλαδή το τµήµα του περιθωρίου που δεν µπορεί να εξηγηθεί από τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε τράπεζας. Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται η παλινδρόµηση του περιθωρίου σε συνάρτηση µε τη µεταβλητότητα των επιτοκίων. Ο σταθερός όρος περιλαµβάνει την επίδραση της διάρθρωσης της αγοράς σχετικά µε τον προσδιορισµό του «αµιγούς κόστους ", καθώς και ο συντελεστής της ερµηνευτικής µεταβλητής µετρά την ευαισθησία του «αµιγούς κόστους» στις διακυµάνσεις της µεταβλητότητας των επιτοκίων σε συνάρτηση µε τη διάρκεια. Το αρχικό µοντέλο από τους Ηο και Saunders (1981) επεκτάθηκε θεωρητικά και εκτιµήθηκε εµπειρικά και από άλλους συγγραφείς. Έτσι, ο Allen (1988) επεκτείνει την εφαρµογή του µοντέλου σε διάφορα είδη δανείων µε αλληλοεξαρτώµενη ζήτηση και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το «αµιγές κόστος» µπορεί να µειωθεί όταν εκτιµηθούν και οι διασταυρούµενες ελαστικότητες της ζήτησης µεταξύ των τραπεζικών προϊόντών. Ο Angbazo (1997) εισάγει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου στο θεωρητικό µοντέλο, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των δύο τύπων κινδύνου, και το εφαρµόζει σε µία µελέτη για τις εµπορικές τράπεζες των ΗΠΑ στο διάστηµα Στη συνέχεια, το µοντέλο εκτιµάται εµπειρικά χρησιµοποιώντας µια ανάλυση σε δύο στάδια από τους Saunders και Schumacher (2000) για το τραπεζικό σύστηµα των ΗΠΑ και έξι ευρωπαϊκών χωρών το διάστηµα Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο βαθµός του µονοπωλίου και ο κίνδυνος επιτοκίου έχουν σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα πάνω στα καθαρά περιθώρια κέρδους. Το κεφάλαιο-σε αναλογία- µε τα περιουσιακά στοιχεία, επίσης, βρέθηκε να έχει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στο καθαρό περιθώριο 9

10 επιτοκίων. Οι συγγραφείς, τέλος, κατέληξαν στο ότι το µετοχικό κεφάλαιο µειώνει την αποδοτικότητα της τράπεζας και η τράπεζα επιδιώκει να αντισταθµίσει το γεγονός αυτό, µέσω µεγαλύτερων περιθωρίων στο επιτόκιο. Τέλος, οι Brock και Rojas (2000) εφάρµοσαν το ίδιο µοντέλο σε πέντε χώρες της Λατινικής Αµερικής (Αργεντινή, Βολιβία, Κολοµβία, Χιλή και Περού). Οι Maudos και Fernández de Guevara (2004) κάνουν µια ενδιαφέρουσα πρόσφατη συνεισφοράς στο ερευνητικό πεδίο του τραπεζικού κόστους διαµεσολάβησης. Επεκτείνανε το θεωρητικό µοντέλο, εξετάζοντας τη σηµασία του λειτουργικού κόστους ως καθοριστικού παράγοντα των καθαρών εσόδων από τόκους. Στη συνέχεια εφάρµοσαν εµπειρικά το µοντέλο, για τους κύριους ευρωπαϊκούς τοµείς του τραπεζικού τοµέα στην περίοδο Επιπλέον, χρησιµοποίησαν άµεσες µετρήσεις της ισχύος στην αγορά (δείκτης Lerner) αντί των διαρθρωτικών δεικτών του ανταγωνισµού (δείκτες συγκέντρωσης της αγοράς). Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η αύξηση του δείκτη Lerner στις ευρωπαϊκές τράπεζες είχε θετικό αντίκτυπο στο περιθώριο επιτοκίου. Αυτό αποτέλεσµα, ωστόσο, αντισταθµίζεται από τη µείωση του λειτουργικού κόστους, του πιστωτικού κινδύνου και της µικρότερης µεταβλητότητας των επιτοκίων της αγοράς. Οι συγγραφείς συµπέραναν, συνεπώς, ότι σε µιά κατάσταση που επικρατούν χαµηλότερα περιθώρια διαµεσολάβησης, είναι πιθανή η αύξηση της ισχύος στην αγορά. Το ίδιο µοντέλο επεκτάθηκε από τους Maudos και Fernández de Guevara (2004) και εφαρµόστηκε στο ισπανικό τραπεζικό σύστηµα την περίοδο από τον Fernández de Guevara (2004). Οι Martínez και Mody (2004) µελέτησαν τις επιπτώσεις της συµµετοχής ξένων τραπεζών στα περιθώρια επιτοκίου των τραπεζών σε χώρες της Λατινικής Αµερικής (Αργεντινή, Χιλή, Κολοµβία, Μεξικό και Περού). Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι ξένες τράπεζες ήταν σε θέση να χρεώνουν χαµηλότερα επιτόκια και να έχουν χαµηλότερο κόστος από τις εγχώριες τράπεζες. Επιπλέον, οι ξένες τράπεζες που εξαγόρασαν εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα έχουν υψηλότερα spreads από εκείνα που λειτούργησαν de novo. Αντίθετα, ο βαθµός συγκέντρωσης στο τραπεζικό σύστηµα έχει θετικό και σηµαντικό αντίκτυπο στην διαµόρφωση των περιθωρίων επιτοκίου. Ο Gelos (2006) εξηγεί τις διαφορές µεταξύ των διαφόρων επιπέδων επιτοκίων των 10

11 τραπεζικών συστηµάτων της Λατινικής Αµερικής και άλλων αναδυόµενες αγορών µε την ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων, σε δείγµα ογδόντα πέντε χωρών, συµπεριλαµβανοµένων δεκατεσσάρων οικονοµιών της Λατινικής Αµερικής. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, σε σύγκριση µε άλλες αναδυόµενες οικονοµίες, τα περιθώρια επιτοκίων στις αγορές της Λατινικής Αµερικής είναι υψηλότερα, λόγω των λιγότερο αποδοτικών τραπεζών (µικρότερος ανταγωνισµός). Μια ακόµη σηµαντική έρευνα είναι αυτή των Carbo και Rodríguez (2007). Οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα θεωρητικό µοντέλο, περιλαµβάνοντας τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις µη παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες, µε σκοπό την µελέτη της επίδρασης της εξειδίκευσης στη διαµόρφωση των περιθωρίων επιτοκίου. Η εφαρµογή του µοντέλου πραγµατοποιήθηκε σε ευρωπαϊκές τράπεζες χρησιµοποιώντας µία µέθοδο πολλαπλών εκροών. Για να γίνει αυτό, εκτίµησαν ένα δυναµικό µοντέλο, συνεκτιµώντας ότι οι τράπεζες πρέπει να ικανοποιήσουν την τυχαία προσφορά των καταθέσεων και την τυχαία ζήτηση των δανείων και των µη παραδοσιακών δραστηριοτήτων σε όλη την περίοδο της έρευνας. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι η διαφοροποίηση σε µη παραδοσιακές δραστηριότητες προκαλεί αύξηση της ισχύως στην αγορά και µείωση στο περιθώριο επιτοκίου ως συνέπεια της διασταυρούµενης επιδότησης. Μια ακόµη µελέτη η οποία αναλύει εµπειρικά τις επιπτώσεις των τραπεζικών περιθωρίων επιτοκίου σε µη παραδοσιακές και αµοιβοκεντρικές δραστηριότητες είναι των Lepetit et al. (2008). Τα τεστ των συγγραφέων αυτών για µια πιθανή συµπεριφορά των σταυροειδών πωλήσεων των έντοκων και άτοκων τραπεζικών προϊόντων µε την ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων του περιθωρίου κινδύνου που χρεώνεται από τις τράπεζες για τα δάνειά τους για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα ( ). 11

12 1.2.2) Ελληνική βιβλιογραφία Σχετικά µε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπάρχει µία µελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2006 από τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη του τµήµατος Ερευνών και Προβλέψεων της EFG Eurobank Ergasias. Στη µελέτη αυτή υπάρχει παρουσίαση κάποιων βασικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και των διαφόρων αντικειµένων δραστηριοποίησής του για το έτος Τα αποτελέσµατα της παραπάνω µελέτης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιµα. Παρόµοιες µελέτες δηµοσιεύει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, µε τελευταία αυτή που δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2010 µε τίτλο «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2009». Άλλη µία έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τον τοµέα της έρευνας που εξετάζεται αποτελούν και η κλαδικές µελέτες της ICAP για τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία. Όσον αφορά τα στοιχεία του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, πολλές πληροφορίες µπορούν να αντληθούν από τις περιοδικές οικονοµικές αναλύσεις που δηµοσιεύονται στις ιστοσελίδες των τραπεζών, από τα τµήµατα οικονοµικών µελετών τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, επίσης, µε τα στατιστικά δελτία οικονοµικής συγκυρίας, προσφέρει πλούσια πληροφόρηση για τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας. Η χρήση της ανάλυσης αριθµοδεικτών για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων είναι µία συνήθης µέθοδος για τη διεξαγωγή βασικών συµπερασµάτων. 12

13 Κεφάλαιο 2 ο Θεωρητικές έννοιες 13

14 2.1) ιαµεσολάβηση Σε αντίθεση µε µια βιοµηχανική επιχείρηση που παράγει υλικά αγαθά, οι τράπεζες παράγουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς είναι ενσωµατωµένες στο κύκλωµα κυκλοφορίας του χρήµατος. Ο ρόλος τους στο οικονοµικό κύκλωµα είναι, κατ αρχήν, αυτός του διαµεσολαβητή, δεδοµένου ότι συµβάλουν στη διόρθωση της αναντιστοιχίας ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χρήµατος και κεφαλαίου. Κεφάλαιο υπάρχει σε υπερπροσφορά σε έναν τοµέα της οικονοµίας, αλλά υπολείπεται σε άλλους τοµείς, οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα ποσό για την απόκτησή του. Με άλλα λόγια, διαµεσολάβηση είναι η εργασία που ευθυγραµµίζει τις ανάγκες των αποταµιευτών µε τις αντίστοιχες των επενδυτών. Κεντρικός σκοπός των πιστωτικών ιδρυµάτων λοιπόν είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, δηλαδή η µεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες (αποταµιευτές) στις ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες (επενδυτές/ καταναλωτές). Η όλη διαδικασία εµφανίζεται σύνθετη, καθώς οι αποταµιευτές δανείζουν τα χρήµατά τους σε οργανισµούς που λειτουργούν ως χρηµατοπιστωτικοί µεσολαβητές (financial intermediaries), οι οποίοι µε τη σειρά τους δανείζουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η µεταφορά κεφαλαιακών πόρων πραγµατοποιείται συνήθως µε το δανεισµό των χρηµάτων από την πλεονασµατική στην ελλειµµατική µονάδα και την αποδοχή εκ µέρους της τελευταίας µιας γραπτής υπόσχεσης για την πληρωµή, σε µια µελλοντική ηµεροµηνία, αυτών των χρηµάτων (µαζί µε τον τόκο) στον κοµιστή της απαίτησης (Θωµαδάκης & Ξανθάκης, 1990). Για τη µονάδα που δανείζεται η απαίτηση αποτελεί υποχρέωση, ενώ για την τράπεζα που δανείζει αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού της. Ο σηµαντικότερος προµηθευτής κεφαλαίων στην κεφαλαιαγορά είναι τα νοικοκυριά. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι και αυτοί µεγάλοι προµηθευτές κεφαλαίου αλλά η καθαρή τους θέση δεν είναι µεγάλη, συγκριτικά µε τα νοικοκυριά, επειδή λειτουργούν ως µεσολαβητές. ηλαδή, πρώτα δανείζονται κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια τα δανείζουν ή τα επενδύουν. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός µετασχηµατισµού µεγεθών, προθεσµιών, κινδύνων και πληροφοριών. Τα χαρακτηριστικά των 14

15 κεφαλαιακών πόρων που εισρέουν στον τραπεζικό τοµέα διαµορφώνονται µέσω του µετασχηµατισµού αυτού ανάλογα µε τις ανάγκες της οικονοµίας. Η λειτουργία του µετασχηµατισµού καλύπτει τους παρακάτω τοµείς (Grill & Perczynski, 2001): Μετασχηµατισµός µεγέθους χρηµατικών ποσών: Οι τράπεζες λαµβάνουν µικρά ποσά από τους καταθέτες και τα δανείζουν σε πολύ µεγαλύτερες ποσότητες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Βέβαια, µπορεί να συµβεί και η αντίθετη διαδικασία, δηλαδή καταθέσεις µεγάλων ποσών και δανεισµός µικρότερων. Μετασχηµατισµός χρόνου (προθεσµιών): Τα πιστωτικά ιδρύµατα λαµβάνουν καταθέσεις που έχουν ορισµένη διάρκεια και συγκεκριµένο ύψος επιτοκίων και τις δανείζουν µε άλλη χρονική διάρκεια και µε διαφορετικά επιτόκια. Η συγκεκριµένη τραπεζική λειτουργία υποδηλώνει ότι υπάρχουν διαφορετικές προτιµήσεις ρευστότητας µεταξύ των δανειζοµένων και των αποταµιευτών. Οι τράπεζες αναλαµβάνουν να συνδυάσουν ένα µεγάλο αριθµό δανειζοµένων και αποταµιευτών, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να ικανοποιούνται από άποψη ρευστότητας. Μετασχηµατισµός χώρου: Οι τράπεζες επιτυγχάνουν, µέσω της µεταφοράς κεφαλαίων, µια εξισορρόπηση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης χρήµατος ανάµεσα στα διάφορα χρηµατοπιστωτικά κέντρα και τις επιµέρους εθνικές οικονοµίες. Μετασχηµατισµός κινδύνου: Οι τράπεζες, λόγω του µεγάλου κύκλου των εργασιών τους, µπορούν να εφαρµόζουν µια πολιτική διαφοροποίησης κινδύνων µέσω µιας επιλεκτικής πολιτικής πιστώσεων. Έτσι, επιτυγχάνουν µεγάλη διασπορά των αναλαµβανοµένων κινδύνων µε αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού κινδύνου για τις ίδιες αλλά και για τους καταθέτες τους. Οι τελευταίοι είναι πολύ πιθανόν να αντιµετώπιζαν πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο, αν είχαν οι ίδιοι δανείσει τα χρήµατά τους σε τρίτους χωρίς τραπεζική διαµεσολάβηση. Μετασχηµατισµός πληροφοριών: Τα πιστωτικά ιδρύµατα εξοικονοµούν σε αποταµιευτές και δανειζόµενους πολύτιµο 15

16 χρόνο και προσπάθεια ατοµικής αναζήτησης χρήσιµων χρηµατοπιστωτικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη υψηλού κόστους πληροφόρησης, εξαιτίας της ατέλειας των χρηµατοπιστωτικών αγορών και της ασυµµετρίας στην πληροφόρηση, υπονοµεύει τη δυνατότητα του οποιουδήποτε δυνητικού δανειστή να βρει απευθείας τον πιο κατάλληλο δανειολήπτη. 2.2) Κόστος διαµεσολάβησης Η αποτελεσµατικότητα της τραπεζικής διαµεσολάβησης µπορεί να διατυπωθεί µε το κόστος, το οποίο έχουν οι αποταµιευτές και οι δανειολήπτες όταν οι τράπεζες τους προσφέρουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. «Ως συνολικό κόστος διαµεσολάβησης του τραπεζικού συστήµατος, ονοµάζουµε τη διαφορά του συνολικού (σταθµισµένου) επιτοκίου καταθέσεων από το συνολικό (σταθµισµένο) επιτόκιο χορηγήσεων δανείων.» (Γαλιάτσος,1994) Το κόστος διαµεσολάβησης µπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα τµήµατα, που µπορούν να ερµηνευτούν και ως αιτίες εµφάνισης του: 1. Το κόστος διαµεσολάβησης που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί ένας αποτελεσµατικός µετασχηµατισµός µεγεθών, προθεσµιών και κινδύνων, ο οποίος αποτελεί τη βασική λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος όπως ειπώθηκε παραπάνω. Το κόστος αυτό είναι δυνατόν να χωριστεί στις κάτωθι κατηγορίες (Heffernan, 1996): Πρώτον, το κόστος διερεύνησης που υφίσταται σε κάθε περίπτωση συµβολαίου, που σε συνδυασµό µε το κόστος διαπραγµάτευσης για τη χορήγηση του δανείου, είναι πολύ υψηλότερο για ένα άτοµο από ότι για µια τράπεζα. εύτερον, το κόστος επαλήθευσης, ή η αδυναµία επαλήθευσης, των παρεχοµένων πληροφοριών. Τρίτον, το κόστος παρακολούθησης της αποπληρωµής του δανείου. Οι τράπεζες αναλαµβάνουν και µετά τη χορήγηση του δανείου, την παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης και τον έλεγχο των επιχειρήσεων και πελατών που δανειοδοτούν. Τέταρτον, το κόστος ανάκτησης του δανείου. Ένα δάνειο µπορεί έπειτα από ένα χρονικό διάστηµα να µην εξοφλείται κανονικά ή να αποτελεί επισφαλή 16

17 απαίτηση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο δανειστής θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες είτε για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων του δανείου είτε για τη διεκδίκηση των καθυστερούµενων εσόδων µέσω της νοµικής οδού. 2. Το κόστος διαµεσολάβησης που δαπανάται µεν για τη λειτουργία των τραπεζών, αλλά θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί στην περίπτωση που βελτιωνόταν η τραπεζική διοίκηση και οργάνωση και εκσυγχρονιζόταν η τεχνολογία διεκπεραίωσης των συναλλαγών και επεξεργασίας των πληροφοριών. (Schmidt and Terberger, 1996). Είναι προφανές ότι οι τράπεζες, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, για να λειτουργήσουν έχουν έξοδα, όπως είναι τα έξοδα εγκατάστασης, η µισθοδοσία του προσωπικού, τα έξοδα προµήθειας, ανανέωσης και εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού τους κ.λπ. Είναι δε επίσης προφανές ότι τα λειτουργικά αυτά έξοδα επιρρίπτονται στην τιµή των προϊόντων που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν. Έτσι ένα τµήµα των τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της κάθε τράπεζας, σηµαντικό µέρος των οποίων καλύπτουν τα έξοδα της µισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολεί. 3. Το κόστος διαµεσολάβησης που προέρχεται από νοµισµατοπιστωτικές ρυθµίσεις που θεσπίζουν οι εποπτικές αρχές για τον έλεγχο της ρευστότητας και της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργικής σταθερότητας του τραπεζικού και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Σε κάθε χώρα οι τράπεζες λειτουργούν µέσα σε ένα λεπτοµερές ρυθµιστικό πλαίσιο, που έχει διαµορφωθεί και εξελίσσεται µε στόχο την ικανοποίηση ποικίλων αιτηµάτων πολιτικής (όπως, ενδεικτικά, η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η προστασία των καταναλωτών και η καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος). Οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις προς τις οποίες οι τράπεζες οφείλουν να συµµορφώνονται (π.χ. απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, υποχρεώσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, υποχρεώσεις ταυτοποίησης των πελατών, απαιτήσεις ανάπτυξης εξελιγµένων µεθόδων υπολογισµού και διαχείρισης κινδύνων, υποχρεώσεις διαφάνειας κλπ) συνιστούν αναπόφευκτο συστατικό στοιχείο του κόστους διαµεσολάβησης, το οποίο τελικά επιβαρύνει τους πελάτες (καταθέτες και δανειολήπτες) και τους µετόχους των τραπεζών. Όσο µεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις και οι περιορισµοί που επιβάλλονται στις 17

18 τράπεζες για την ικανοποίηση αυτών των ρυθµιστικών υποχρεώσεων, τόσο επαχθέστερη είναι και η επίδραση τους στο κόστος των τραπεζικών κεφαλαίων και στη διαµόρφωση υψηλότερων επιτοκίων. 4. Το κόστος διαµεσολάβησης που σχετίζεται µε τους πιστωτικούς κανόνες, οι οποίοι εξυπηρετούν είτε αναπτυξιακούς στόχους της εκάστοτε κυβέρνησης είτε τη χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, και δεν συνδέονται µε τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι πιστωτικοί κανόνες ορίζουν για παράδειγµα τόσο τους τοµείς, τα όρια και την τιµολόγηση των χορηγήσεων, όσο και τον τρόπο διοχέτευσης τραπεζικών κεφαλαίων προς το δηµόσιο τοµέα. 2.2) Αναγκαιότητα τραπεζικής διαµεσολάβησης Το ερώτηµα, το οποίο πρέπει να απαντηθεί στη συνέχεια, αφορά στη χρησιµότητα των τραπεζών στο οικονοµικό κύκλωµα. εδοµένου του κόστους διαµεσολάβησης που συνεπάγεται η λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων, υποτίθεται ότι τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία τους είναι υψηλότερα του κοινωνικού κόστους που προκαλούν. Μάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις εκφράζεται η άποψη ότι εάν δεν υπήρχαν οι τράπεζες θα υπήρχε επίσης κοινωνικό κόστος, το οποίο ενδεχοµένως να ήταν και µεγαλύτερο του τραπεζικού κόστους διαµεσολάβησης. Μια αξιοσηµείωτη προσφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων έναντι των πελατών τους (που συσχετίζεται και µε την πληροφόρηση) είναι εκείνη της εκτίµησης του βαθµού πιστωτικής φερεγγυότητας των δανειζοµένων. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ή ακόµη πιο διαφορετικά ειπωµένο, πρόκειται για την εκτίµηση της πιθανότητας να µην είναι σε θέση ο δανειζόµενος να αποπληρώσει το δάνειό του. Είναι προφανές ότι οι δανειζόµενοι πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο που να εξασφαλίζει ότι η συµπεριφορά τους και η οικονοµική τους κατάσταση µεγιστοποιεί την πιθανότητα αποπληρωµής του δανείου. Εάν δεν υπήρχε η τράπεζα, την εκτίµηση πιστωτικού κινδύνου θα έπρεπε να την κάνει ο µεµονωµένος καταθέτης, φυσικά µε µεγάλο κόστος. Οι τράπεζες, λόγω των οικονοµιών κλίµακας στην ελεγκτική δραστηριότητα καθώς και της σχετικής εµπειρίας που διαθέτουν, ασκούν αυτή τη λειτουργία κατά οικονοµικότερο και 18

19 αποτελεσµατικότερο τρόπο από ότι ο ιδιώτης καταθέτης. Συµπερασµατικά, το τραπεζικό ίδρυµα θεωρείται ο κοινός ελεγκτής που εκπροσωπεί τους συνασπισµένους δανειστές. Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι ο τραπεζικός δανεισµός δηµιουργεί µια µακροχρόνια σχέση και αµοιβαία δέσµευση µεταξύ δανειστή και δανειζοµένου, µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη λύση αναφυοµένων προβληµάτων. Μια βασική διαφορά ανάµεσα στον τραπεζικό δανεισµό και στο δανεισµό µέσω της κεφαλαιαγοράς είναι ότι στην πρώτη περίπτωση για κάθε δανειζόµενο υπάρχει µόνο ένας, ή περιορισµένος αριθµός δανειστών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σε κάθε δανειζόµενο αντιστοιχεί ένας πολύ µεγάλος αριθµός δανειστών. Έτσι, λοιπόν, όταν στο πλαίσιο του τραπεζικού δανεισµού εµφανίζονται προβλήµατα εξόφλησης του δανείου, υπάρχουν πολύ µεγαλύτερα περιθώρια επαναδιαπραγµάτευσης και επανακαθορισµού των όρων του (rescheduling), έτσι ώστε να γίνει δυνατή η αποπληρωµή του. Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο χορήγησης τόσο ισχυρότερο είναι και το κίνητρο του δανειολήπτη να αναζητήσει έναν ευνοϊκότερο τρόπο χρηµατοδότησης. Αντίστροφα, οι αποταµιευτές παρακινούνται από χαµηλά επιτόκια καταθέσεων να αναζητήσουν καλύτερη απόδοση για τα κεφάλαια τους. ηµιουργείται έτσι το κίνητρο στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να παρακαµφθούν οι τράπεζες µε σκοπό να διαµοιραστούν τα οφέλη που προκύπτουν από την εξάλειψη της διαµεσολάβησης τους. Η προσφυγή των επιχειρήσεων απευθείας στους επενδυτές- κατόχους των κεφαλαίων µέσω των κεφαλαιαγορών και η µείωση του διαµεσολαβητικού ρόλου των τραπεζών αποτελεί µία τάση της τελευταίας δεκαετίας και λέγεται αποδιαµεσολάβηση (disintermediation). Κατά κανόνα, η αποδιαµεσολάβηση είναι δυνατή µεταξύ µεγάλων και ισχυρών επιχειρήσεων µε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και επίσης µεγάλων επενδυτών που διαχειρίζονται σηµαντικά κεφάλαια (θεσµικοί επενδυτές). Σήµερα, τα πιστωτικά ιδρύµατα µεσολαβούν όλο και λιγότερο ανάµεσα στους αποταµιευτές και στους δανειολήπτες. Πρόκειται για την σοβαρότερη ίσως εξέλιξη ή οποία διαµόρφωσε ένα νέο ρόλο για το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µετά την απελευθέρωση του στα τέλη της δεκαετίας του 80, εµφανίζεται όλο και περισσότερο η τάση 19

20 κατάργησης του µονοπωλίου παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τις τράπεζες και η είσοδος νέου τύπου χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών παροχής και άντλησης κεφαλαίων, η οποία βασίζεται στο υψηλό κόστος διαµεσολάβησης των ελληνικών τραπεζών. Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και του δηµοσίου γίνεται ολοένα και περισσότερο άµεσα. Η αυξηµένη χρηµατοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων µε έκδοση νέων µετοχών, αλλά και η ανάγκη του κράτους µετά την παύση της αναγκαστικής χρηµατοδότησης µέσω της Κεντρικής Τράπεζας και των εµπορικών τραπεζών να βρει άλλους τρόπους χρηµατοδότησης είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του όγκου συναλλαγών στην εξωτραπεζική κεφαλαιαγορά. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η τραπεζική χρηµατοδότηση, η οποία µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 80 ήταν η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, µετά το 1990 αντιπροσώπευε λιγότερο από το µισό της συνολικής χρηµατοδότησης. Αντίθετα, το ποσοστό των αποταµιεύσεων που επενδύεται άµεσα σε επιχειρήσεις και κρατικά χρεόγραφα αυξήθηκε σηµαντικά. Η στενή σχέση των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τους µη τραπεζικούς χρηµατοπιστωτικούς ενδιαµέσους δυσκολεύει την ανάλυση της τάσης για αποδιαµεσολάβηση των τραπεζών, δηλαδή της υποκατάστασης των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών µε άλλες χρηµατοπιστωτικές εργασίες. Αν και η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών επένδυσης εκτός του τραπεζικού συστήµατος είναι αξιοσηµείωτη, ο ισχυρισµός ότι αυτές παραµερίζουν την διαµεσολάβηση των τραπεζών παραµένει χωρίς ουσιαστική σηµασία, αν ληφθεί υπόψη η στενή σχέση ιδιοκτησίας ανάµεσα στα πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα αµοιβαία κεφάλαια. Παρόλο που ο ρόλος της άµεσης χρηµατοδότησης έχει ενισχυθεί η σχετική σηµασία των πιστωτικών ιδρυµάτων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παραµένει υψηλή για τους εξής λόγους. Πρώτον, πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρηµατιστηριακή αγορά τίτλων σταθερού εισοδήµατος έχει περιορισµένη ρευστότητα και η αξία των συναλλαγών κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλό επίπεδο. Κατά την άµεση χρηµατοδότηση του κράτους από τον ιδιωτικό τοµέα τα πιστωτικά ιδρύµατα µεσολαβούν µε την πώληση των τίτλων που κρατούν ως απόθεµα. εύτερον, ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυµάτων στην αγορά µετοχών είναι σηµαντικός, επειδή αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της 20

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα