Σχέδιο ράσης για το Κέντρο της Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο ράσης για το Κέντρο της Αθήνας"

Transcript

1 Σχέδιο ράσης για το Κέντρο της Αθήνας Στρατηγικοί στόχοι της δράσης της Κυβέρνησης σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών είναι: η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης, η ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού και η πρόληψη της βίας, ο έλεγχος της υπερσυγκέντρωσης παράνοµα διαµενόντων αλλοδαπών και βελτίωση των όρων κοινωνικής ένταξης των νοµίµων µεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, η αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας, η επιστροφή των κατοίκων και η συγκράτηση επαγγελµατιών, η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και της αξίας της ως τουριστικός προορισµός, η βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών µε σεβασµό στα δικαιώµατα των ασθενέστερων, η διασφάλιση των όρων που θα επιτρέψουν την ανάκτηση του δηµόσιου χώρου από τους πολίτες και την κοινωνική συµµετοχή στις γειτονιές, η ενθάρρυνση της δράσης και της δηµιουργίας της κοινωνίας των πολιτών. 1

2 Όλες οι δράσεις µαζί αποτελούν µια ολοκληρωµένη παρέµβαση µε στόχο να διασφαλιστεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες το δικαίωµα σε µια πόλη ασφαλή, βιώσιµη, ελκυστική και ζωντανή. Η προσπάθεια, που ήδη έχει ξεκινήσει, θα παραµείνει στο επίκεντρο της καθηµερινής λειτουργίας της Κυβέρνησης. Η αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσµάτων θα γίνει σε Υπουργικό Συµβούλιο το Σεπτέµβριο του 2011, όπου θα παρουσιαστούν µετρήσιµα αποτελέσµατα των άµεσα υλοποιήσηµων δράσεων και θα γίνει επαναπροσδιορισµός του σχεδίου δράσης στα σηµεία που κρίνεται απαραίτητο. Για τον καλύτερο συντονισµό των συναρµόδιων Υπουργείων, φορέων, αλλά και της Αυτοδιοίκησης, την ευθύνη για τη καθηµερινή παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. 2

3 Εξειδίκευση των δράσεων Α. Εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ενίσχυση του Ειδικού Σχεδίου Αστυνόµευσης στο κέντρο της Αθήνας Καθηµερινές πεζές περιπολίες οµάδων (3) Αστυνοµικών - Ειδικών Φρουρών, στις οποίες συµµετέχουν αστυνοµικοί σκύλοι περιπολίας, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα. Καθηµερινές εποχούµενες περιπολίες σε τρεις βάρδιες, οχηµάτων και προσωπικού, ζευγών οµάδων ίκυκλης Αστυνόµευσης «ΙΑΣ» και οµάδων «Ζ». Τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα µεγάλη επιχείρηση γενικών αστυνοµικών ελέγχων. ιάθεση από τη /νση Αλλοδαπών Αττικής, R/T οχηµάτων και προσωπικού για κίνηση εποχούµενων περιπολιών, σε τρεις βάρδιες. 3

4 ιάθεση σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας ιµοιριών Μέτρων Τάξης ( Ι.ΜΕ.Τ.) σε δύο βάρδιες (πρωί-απόγευµα) για εκτέλεση πεζών περιπολιών-ενέργεια ελέγχων - προσαγωγών κ.λπ. ιάθεση Οµάδων Πρόληψης & Καταστολής Εγκλήµατος (Ο.Π.Κ.Ε.). ιάθεση οµάδων των 3-4 αστυνοµικών σε δύο βάρδιες, για την αντιµετώπιση των κλοπών ληστειών. Μία (1) φορά την εβδοµάδα ειδική επιχείρηση για εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, κυρίως σε περιοχές όπου παρατηρείται µεγάλη παρουσία µικροδιακινητών - χρηστών. Καθηµερινή διάθεση σε συγκεκριµένες περιοχές οµάδων των 3-4 αστυνοµικών σε τρεις βάρδιες για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών. Μία (1) φορά την εβδοµάδα επιχείρηση για τα εκδιδόµενα πρόσωπα. Καθηµερινή διάθεση κατά περιοχές οµάδων των (3-4) αστυνοµικών για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ηθών, λαθρεµπορίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας. Συγκρότηση οµάδας Αστυνοµικών (1 βαθµοφόρος και 4 Αστυφύλακες Ειδικοί Φρουροί) για τη διενέργεια ελέγχων σε πάσης φύσεως καταστήµατα και προσαγωγών ατόµων. Συγκρότηση µικτών κλιµακίων ελέγχων από την Ελληνική Αστυνοµία και τη ηµοτική Αστυνοµία, σε τρεις βάρδιες. 4

5 Συγκρότηση συνεργείων, τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα, στα οποία συµµετέχουν Αστυνοµικοί, υπάλληλοι του Σ..Ο.Ε., της Νοµαρχίας, της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου Αθηναίων καθώς επίσης και Εισαγγελικός Λειτουργός για το εντοπισµό αποθηκών-πηγών τροφοδοσίας προϊόντων παραεµπορίου. 5

6 Β. Έλεγχος της υπερσυγκέντρωσης παράνοµα διαµενόντων αλλοδαπών. Βελτίωση των όρων κοινωνικής ένταξης των νοµίµων µεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Περιπολίες της /νσης Αλλοδαπών και Άµεσης ράσης καθηµερινά για ενέργεια ελέγχων-προσαγωγών αλλοδαπών προς καταγραφή, εξακρίβωση/ταυτοποίηση. Ήδη σήµερα ελέγχονται και οδηγούνται στη /νση Αλλοδαπών Αττικής 200 άτοµα ηµερησίως. Συνεχείς στοχευµένες δράσεις για συλλήψεις ηµεδαπών και αλλοδαπών κυκλωµάτων που εκµεταλλεύονται ενήλικους ή ανήλικους µετανάστες. Συγκρότηση συνεργείων, 2 φορές την εβδοµάδα, στα οποία συµµετέχουν Αστυνοµικοί, υπάλληλοι της Νοµαρχίας, του ήµου Αθηναίων και Εισαγγελικού Λειτουργού για την πραγµατοποίηση αυτοψιών-ελέγχων και απολυµάνσεων σε εγκαταλειµµένα-παλαιά κτίρια όπου διαµένουν κυρίως αλλοδαποί. Ολοκλήρωση της χωροθέτησης κέντρων πρώτης υποδοχής νεοεισερχοµένων µεταναστών και κέντρων κράτησης υπό απέλαση µεταναστών σε χώρους πρώην στρατοπέδων (σε συνεργασία µε Υπουργείο Εθνικής Άµυνας). 6

7 Συγκρότητηση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου, κατ εφαρµογή του Νόµου 3907/2011 µε τίτλο «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις». Οι επικεφαλής και των 2 υπηρεσιών έχουν ήδη οριστεί. Επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας ασύλου. Το χρονικό διάστηµα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου είναι έως και έξι (6) µήνες, όταν εφαρµόζεται η κανονική διαδικασία και έως τρεις (3) µήνες, όταν εφαρµόζεται η ταχύρρυθµη διαδικασία. Ταχύτερη διαχείριση των εκκρεµών υποθέσεων ασύλου, που φτάνουν τις Λειτουργία 5 δευτεροβάθµιων επιτροπών µε εξειδικευµένο προσωπικό. Ανάλογα µε τις ανάγκες αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των επιτροπών. Προτεραιοποίηση των εκκρεµών υποθέσεων µέσω του διαχωρισµού τους σε ενεργές (κάτοχοι «ροζ κάρτας» που έχει ανανεωθεί τα τελευταία δύο χρόνια) και µη ενεργές. Συνέχεια και ενίσχυση του προγράµµατος των εθελούσιων επιστροφών που πραγµατοποιείται από την Ελληνική Αστυνοµία σε συνεργασία µε τον ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την καταγραφή και ταυτοποίηση όσων επιθυµούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, την έκδοση εισιτηρίων, την παροχή οικονοµικού βοηθήµατος, τη συνοδεία στο αεροδρόµιο κατά την αναχώρηση από την Ελλάδα και υποδοχή στη χώρα διέλευσης και στον τελικό προορισµό. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους. 7

8 Πραγµατοποίηση καµπάνιας µε σκοπό την καταγραφή αλλοδαπών και την εθελούσια επιστροφή µε κάλυψη των εξόδων τους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφών ως υποβοηθούµενες ή αναγκαστικές επιστροφές. Επιπλέον κίνητρα: δυνατότητα η αστυνοµία να µην επιβάλλει το διοικητικό πρόστιµο κατά την αναχώρηση και να µην καταγράφονται οι αλλοδαποί στη λίστα ανεπιθύµητων. Υπουργείο Εξωτερικών Ενίσχυση των επαφών µε διπλωµατικές αρχές στην Αθήνα των χωρών προέλευσης παράνοµων µεταναστών και διερεύνηση της δυνατότητας επιτάχυνσης της αναγνώρισης των υπηκόων τους που συλλαµβάνονται προς απέλαση, καθώς και έκδοση του σχετικού τίτλου. Αξιοποίηση των διαθέσιµων διπλωµατικών πληροφοριών για χώρες προέλευσης παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών, µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν η πολιτική κατάσταση των χωρών αυτών ενδεχοµένως να δικαιολογεί δικαίωµα διεθνούς προστασίας ή ότι η επιστροφή των αλλοδαπών σε αυτές δεν είναι άµεσα εφικτή. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 8

9 Ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2009/52 για κυρώσεις σε βάρος εργοδοτών που απασχολούν παράνοµα διαµένοντες αλλοδαπούς, µέχρι τον Ιούνιο. ιαµόρφωση νέου νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της µαύρης εργασίας των παράνοµα ευρισκοµένων στη χώρα αλλοδαπών µε αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες παράνοµα διαµενόντων αλλοδαπών. Παράλληλα αναµόρφωση του βασικού ελεγκτικού βραχίονα του Υπ. Εργασίας, του ΣΕΠΕ, για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του. Μείωση απαιτουµένων ενσήµων για την ανανέωση αδειών παραµονής. Αντιµετώπιση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν νόµιµοι και ενταγµένοι µετανάστες. Αποτροπή από την περιθωριοποίηση σηµαντικού αριθµού µεταναστών, που η συγκυρία τους οδηγεί στην παρανοµία καθώς η βούληση της πολιτείας είναι να σταθεί άµεσα δίπλα σε όσους αποδεδειγµένα είναι ενταγµένοι στην ελληνική κοινωνία εισφέροντας στην ανάπτυξη και αποδέχονται τη χώρα ως δεύτερη πατρίδα ακολουθώντας την ελληνική έννοµη τάξη. Επιπλέον, εφαρµογή του νέου τρόπου ασφάλισης µε το εργόσηµο. Έχει ήδη προκηρυχθεί µελέτη, ποσοτική και ποιοτική για τον πληθυσµό των µεταναστών στην Αθήνα. Έτσι παράλληλα µε τα στοιχεία από την Εθνική Απογραφή θα διαµορφωθεί ένας «Χάρτης Μεταναστών» µε καταγραφή (έστω κατά προσέγγιση) της διασποράς των µεταναστών ανά περιοχή της Αθήνας. Ο χάρτης αυτός θα έχει στοιχεία για την εθνοτική προέλευση, τις επαγγελµατικές ενασχολήσεις, αλλά και ενδεχόµενες παραβατικές συµπεριφορές. Θα χρησιµοποιηθεί για την κωδικοποίηση στόχων ενταγµένων στην πολιτική ένταξης των µεταναστών, αλλά και συνολικής διαχείρισης των επιµέρους βεβαρηµένων περιοχών 9

10 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηµιουργία και λειτουργία ξενώνων υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, µε προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανήλικους, σε κτίρια της «Αποστολής» και της Εκκλησίας. Παράλληλα µε την υποδοχή και τη φιλοξενία, το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής ως προς την κοινωνική ένταξη τους, πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα, και εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Για να ενισχύσει τη δηµιουργία δοµών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο που θα αποσυµφορήσουν τη συγκέντρωση των µεταναστών στο κέντρο της πόλης, το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να υποστηρίξει τους ήµους που θα υποδεχτούν αυτά τα κέντρα µε την κατά προτεραιότητα υλοποίηση αντισταθµιστικών έργων σε αυτούς. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης. 10

11 Ενηµερωτική εκστρατεία µε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης καθώς και την πληροφόρηση των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών και των γονέων τους, αναφορικά µε την αντιµετώπιση περιπτώσεων trafficking παιδιών. 11

12 Γ. Βελτίωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λειτουργία 5 κινητών υγειονοµικών µονάδων: «Υγειονοµικές Νησίδες» από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Έργο των κινητών µονάδων θα είναι η καταγραφή και αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας του πληθυσµού που διαµένει στο δρόµο. Στόχος είναι η βελτιωµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η πρόληψη, έγκαιρος εντοπισµός και αντιµετώπιση λοιµωδών νοσηµάτων προκειµένου για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Ενίσχυση προγραµµάτων πρόληψης και θεραπείας για χρήστες ουσιών. Προβλέπεται η άµεση λειτουργία 3 νέων µονάδων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στους προαύλιους χώρους των Νοσοκοµείων Αττικό, Ελπίς και ΚΑΤ, 800 θέσεων συνολικά. Στόχος η βελτίωση υπηρεσιών προς εξαρτηµένους χρήστες, η αποκέντρωση/ «απογκετοποίηση» µονάδων ΟΚΑΝΑ από το κέντρο της πόλης, και η µείωση της λίστας αναµονής του ΟΚΑΝΑ. Στο «κοµµάτι» της πρόληψης το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί ήδη δύο νέα κέντρα σε υποβαθµισµένες περιοχές: το Κέντρο για Κοινοτική Πρόληψη και Έγκαιρη Παρέµβαση στην περιοχή των Εξαρχείων (µε έµφαση στους εφήβους) και το Κέντρο για Άµεση Πρόσβαση και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Μεταναστών στον Άγιο Παντελεήµονα. Επίσης, εγκαθιστά µε κύρια χρηµατοδότηση από χορηγό, στην οδό Κουµουνδούρου, πρότυπο κέντρο άµεσης πρόσβασης κοινωνικής φροντίδας για εξαρτηµένα άτοµα, µε στόχο την προσέλκυσή τους για ένταξη σε θεραπευτικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. 12

13 . Ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού Πρόληψη βίας - Ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής στις γειτονιές Υπουργείο Παιδείας, ια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών για την κάλυψη κοινωνικού εξοπλισµού και εκπαίδευσης Χωροθετούνται 8 νέα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις περιοχές Ψυρρή, Ακαδηµία Πλάτωνος και Σεπόλια, µέσω Σύµπραξης Ιδιωτικού και ηµόσιου Τοµέα (Σ ΙΤ). Έχει προγραµµατιστεί η συµµετοχή 18 σχολικών κτιρίων για την ενεργειακή τους αναβάθµιση µέσω του προγράµµατος του ΥΠΕΚΑ για το «Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπττυξη». Στα σχολεία που θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους τους και βελτιστοποίηση της ενεργειακής συµπεριφοράς τους. Μέσω των παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης θα πετύχουµε την λειτουργική και αισθητική των υφιστάµενων κτιρίων και θα απαλείψουµε µεγάλο µέρος της κτιριακής τους δυσλειτουργίας. Προκηρύσσεται επίσης διεθνής διαγωνισµός για πρότυπο βιοκλιµατικό νηπιαγωγείο στην Ακαδηµία Πλάτωνος. Επέκταση της ευρυζωνικότητας σε όλα τα σχολεία του κέντρου της Αθήνας µέχρι το τέλος του χρόνου. 13

14 Πιλοτική εφαρµογή του «ανοιχτού» σχολείου στην πόλη µέσα από το επανανασχεδιασµό των σχολικών µονάδων του συγκροτήµατος της «Γκράβας». ηµιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Τεχνολογίας και Επιστηµών στη ιπλάρειο Σχολή, στην πλατεία Θεάτρου, για χρήση από όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Ορισµός νέων Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην περιοχή της Αθήνας Οι δράσεις παρέµβασης εντός ΖΕΠ περιλαµβάνουν: διαφοροποιηµένο αναλυτικό πρόγραµµα προσαρµοσµένο στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, ψυχοκοινωνική υποστήριξη µαθητών- γονέων εκπαιδευτικών, παρουσία διαπολιτισµικών - σχολικοί µεσολαβητές, προγράµµατα πρόληψης ενδοσχολικής βίας, δικτύωση µε άλλους φορείς που δρουν σε τοπικό επίπεδο. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου του «Καλλικράτη», µε την υποστήριξη του Υπουργείου, δίνει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση νέων θεσµών συµµετοχής, ένταξης και διαβούλευσης. Αξίζει να σηµειωθεί η λειτουργία του Συµπαραστάτη του ηµότη και της Επιχείρησης και του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Ταυτόχρονα η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής ιαβούλευσης αναµένεται να διευκολύνει την ουσιαστική συµµετοχή των πολιτών και των 14

15 φορέων της πόλης στον σχεδιασµό πολιτικών του ήµου. Επιπλέον θα ενεργοποιηθούν τα τοπικά συµβούλια για την πρόληψη της εγκληµατικότητας. ηµιουργία και λειτουργία Πολυκέντρου Γυναικών από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας για γυναίκες θύµατα βίας και διακρίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Στο Πολυκέντρο θα παρέχεται: ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύµατα βίας, πληροφόρηση και συµβουλευτική σε θέµατα απασχόλησης και υγείας, νοµική συµβουλευτική και δωρεάν νοµική βοήθεια σε συνεργασία µε τον ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ηµιουργία Κέντρου ΣΑΣ (Στήριξη Αστικής Συµµετοχής) Ένα αυτοτελές κτήριο στο Γεράνι διατίθεται στο ΥΠΕΚΑ για να αποτελέσει το κέντρο αναφοράς της περιοχής των παρεµβάσεων. Το κτίριο (πρώην ΟΚΑΝΑ) βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 48 και η νέα χρήση του θα σηµατοδοτήσει τη σύνθετη και συντονισµένη προσπάθεια που απαιτείται για την αναστροφή της κρίσης. Το κτίριο θα χρησιµοποιηθεί ως Κέντρο ΣΑΣ (Στήριξη Αστικής Συµµετοχής) µε στόχο να ενισχύσει την έµπρακτη και αποτελεσµατική εµπλοκή ατόµων, συλλόγων, οργανώσεων και φορέων για την ανάταξη της περιοχής. Στο κτίριο του Γερανίου το Κέντρο ΣΑΣ µπορούν να φιλοξενηθούν: γραφείο ενηµέρωσης πολιτών και ενδιαφερόµενων για τις χρήσεις και τα προσφερόµενα κίνητρα 15

16 εγκατάστασης στην περιοχή, χώρος φιλοξενίας δραστηριοτήτων οργανωµένων πολιτών και εθελοντών, το "Γραφείο Ιστορικού Κέντρου του ΥΠΕΚΑ". 16

17 Ε. Αναβάθµιση του κέντρου της πόλης. Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αντιµετώπιση της ραγδαίας υποβάθµισης τµηµάτων του κέντρου Ενεργοποίηση υφιστάµενων και θεσµοθέτηση νέων εργαλείων συνολικής ανασυγκρότησης περιοχών µε απόσυρση κτιρίων ή και συνόλων µέσα από τη διαµόρφωση Ειδικών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, που θα που θα περιλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, δράσεις, παρεµβάσεις, κατευθύνσεις και διαδικασίες πολεοδοµικού, κοινωνικού, οικονοµικού, οικιστικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος. Μελέτη - Έρευνα της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή Γεράνι γύρω από την Οµόνοια. Εχει ήδη γίνει λεπτοµερής µελέτης χαρτογράφησης 22 οικοδοµικών τετραγώνων. Περιλαµβάνει ψηφιοποιηµένους χάρτες µε ποιοτικά στοιχεία (εθνότητες, προβλήµατα κλπ.) και την προοπτική να ενηµερώνεται διαρκώς ψηφιακά. Ανάπλαση µε διεύρυνση των Πλατειών Αγίου Παντελεήµονα και Αττικής και τµηµάτων της ευρύτερης περιοχής. ηµιουργία ασφαλούς άνετης διαδροµής πεζών κατά µήκος της οδού Αγορακρίτου που συνδέει τις 2 πλατείες, στο πλαίσιο 17

18 του προγράµµατος «Αττική Αθήνα 2014». Στόχος είναι η αντιµετώπιση ζητηµάτων λειτουργικότητας, ασφάλειας και αισθητικής του δηµόσιου χώρου και συγχρόνως η άµβλυνση των προβληµάτων. Πλατεία Θεάτρου. Μετά την ολοκλήρωση αρχιτεκτονικού διαγωνισµού η ΕΑΧΑ ΑΕ είναι έτοιµη για την ανάθεση της µελέτης στο Α βραβείο και αµέσως µετά ακολουθεί η υλοποίηση του έργου. Επιστροφή των κατοίκων Νοµοθετική Ρύθµιση για κήρυξη περιοχών ως Ζωνών Ειδικής Ανάπλασης. Πρόκειται για νέα θεσµοθέτηση σύµφωνα µε την οποία σε ακραίες περιοχές µε έντονη κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική υποβάθµιση θα µπορεί να εγκρίνονται για ορισµένο χρόνο ειδικές οικονοµικές ρυθµίσεις µε φορολογικά και άλλα κίνητρα. Υποψήφιες περιοχές θα είναι αυτές που δεν θα µπορούν να ανακάµψουν χωρίς κρατική βοήθεια, µε µεγάλες ανάγκες και σύνθετα προβλήµατα, όπου ο ιδιωτικός τοµέας δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον και γενικά αδυνατεί να δώσει λύσεις. Στις περιοχές αυτές πρέπει να στηριχθεί και να συγκρατηθεί ο υγιής πληθυσµός που έχει αποµείνει και να προσελκυστεί νέος, ενώ πρέπει παράλληλα να ενεργοποιηθούν οι µηχανισµοί της αγοράς και να διασφαλιστεί ένα λειτουργικό σύστηµα. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που επιτρέπει τη συγκρότηση οικονοµικής πολιτικής για την υποστήριξη της κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης. Οικονοµικά κίνητρα για το Γεράνι και για τον Κεραµεικό-Μεταξουργείο (συνεργασία ΥΠΕΚΑ µε ΥΠΟΙΚ). Τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονοµικών θεσµοθετούν φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα για συγκεκριµένες περιοχές. Τα κίνητρα 18

19 αφορούν στην αποκατάσταση κτηρίων και στην υποστήριξη των ιδιοκτησιών όσων επιθυµούν να παραµείνουν ή να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές. Συγκεκριµένα προβλέπονται απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που είναι είτε ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε χρήστες αυτών εντός της Ζώνης του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπλασης στην περιοχή «Γεράνι» και αφορούν: Σηµαντικό ποσοστό της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού ακινήτου µε χρήση κατοικίας, γραφείων, επαγγελµατικών χώρων παντός τύπου και ισογείων καταστηµάτων. Επίσης της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης των όψεων και των κοινοχρήστων χώρων κτιρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πιο πάνω µειώσεων είναι: Η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισµός του ακινήτου να υλοποιηθεί εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, η κατοίκησή του σύµφωνα µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις προκειµένου να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα όσοι επιθυµούν να παραµείνουν στην περιοχή. Για όσους κάνουν χρήση των ευεργετικών αυτών ρυθµίσεων, το ύψος του ετήσιου µισθώµατος του ακινήτου τους δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το 5% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Τέλος η µεταβίβαση ακινήτων θα φορολογείται µε µικρό ποσοστό επί της αντικειµενικής τους αξίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Με ΚΥΑ θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες, διαδικασίες, δικαιολογητικά, ο χρόνος υλοποίησης και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ρύθµισης. 19

20 Για την περιοχή του Κεραµεικού-Μεταξουργείου που αποτελεί παραδοσιακή περιοχή κατοικίας του κέντρου µε µεγάλο αριθµό εγκαταλελειµµένων και διατηρητέων κτιρίων θα ισχύουν µε προσαρµογές οι ίδιες κατηγορίες κινήτρων. Το ΥΠΕΚΑ δια της ΕΑΧΑ και σε συνεργασία µε τον ήµο της Αθήνας, προωθεί την αξιοποίηση κενών ξενοδοχείων της περιοχής της Οµόνοιας για την µετατροπή τους σε κατοικίες για φοιτητές µε προνοµιακούς όρους. ιασφάλιση των όρων που θα επιτρέψουν την ανάκτηση του δηµόσιου χώρου από τους πολίτες Αµαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ στον Κεραµεικό. Είναι ήδη σε εξέλιξη η εξαγορά από τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και ΠΟΤ του αµαξοστασίου του ΗΛΠΑΠ, επιφανείας 4,5 στρεµµάτων στην περιοχή του Κεραµεικού. Με τη συµβολή της ΕΑΧΑ ΑΕ, µετά την κατεδάφιση των υφισταµένων κτιρίων ο χώρος θα µελετηθεί ώστε µέρος του να αναπλασθεί και να αποδοθεί ελεύθερο στην κοινή χρήση. Επίσης θα αναδειχθεί ο παρακείµενος σηµαντικός αρχαιολογικός χώρος και θα επιτραπεί η συνέχιση της ενδιαφέρουσας αρχαιολογικής έρευνας. Το «πράσινο Ταµείο» πρόκειται να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση µελετών που αναδείχθηκαν πρώτες στον διαγωνισµό ιδεών ΑθήναΧ4 της ΕΑΧΑ ΑΕ για την µετατροπή των ενδιάµεσων δρόµων οικοδοµικών τετραγώνων σε χώρο αναψυχής και «καθιστικό της γειτονιάς». Εναλλακτικές ράσεις στην Πλατεία Οµόνοιας (συνεργασία ΥΠΕΚΑ µε τον ήµο Αθήνας). Μέσα από την πρωτοβουλία ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ, το ΥΠΕΚΑ θα καλέσει δραστήριους πολίτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, τη 20

21 θετική τους διάθεση και συµµετέχοντας ως άτοµα ή οµάδες να υλοποιήσουν εφήµερες προτάσεις, δράσεις, κατασκευές µε στόχο τη δηµιουργική ανάκτηση του χαµένου δηµόσιου χώρου της πλατείας. Το Υπουργείο θα υποστηρίξει και οικονοµικά προτάσεις που θα προκριθούν. Ετσι ο δηµόσιος χώρος θα αποτελέσει πεδίο έκφρασης ενεργών πολιτών και των δράσεών τους σε σχέση µε την υποβάθµιση της πόλης µας. Ζωγραφική τυφλών όψεων κτιρίων. Στα πλαίσια του πιλοτικού Προγράµµατος «Αθήνα-Αττική 2014» το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υλοποιεί τη ράση «Εικαστικές Παρεµβάσεις στον ηµόσιο Αστικό Χώρο, Ζωγραφική στις Τυφλές Όψεις των κτιρίων». Στόχος του προγράµµατος είναι η ένταξη της τέχνης στο δηµόσιο χώρο µε την υλοποίηση ζωγραφικών παρεµβάσεων-τοιχογραφιών στις τυφλές όψεις των ακαλύπτων µεσότοιχων. Εναλλακτική Παρέµβαση στο Λόφο Στρέφη Αστικοί Κήποι. Πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος αστικών αγροτικών καλλιεργειών στο Λόφο του Στρέφη σε συνεργασία µε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΙΑΒΑΣΗ. Στόχος η ανάκτηση περιοχών του λόφου και η απόδοσή τους στους κατοίκους για χρήση αναψυχής µε παράλληλη προσέγγιση για θέµατα εξάρτησης. 21

22 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας Καθιέρωση του ποδηλάτου ως µέσου µετακίνησης. Επέκταση µεταφοράς ποδηλάτου σε µέσα σταθερής τροχιάς, µετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρµογής του µέτρου. Πιλοτικό πρόγραµµα για τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου του ποδηλάτου στις λεωφορειολωρίδες. Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόµων στην Αττική, τµήµα του οποίου θα διέρχεται από το ιστορικό κέντρο, σε συνέχεια της µελέτης εφαρµογής που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. ηµιουργία σταθµού µετεπιβίβασης στον Κεραµεικό, στη συµβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού, µε υπόγειο χώρο στάθµευσης 270 θέσεων. Ανάπλαση του επιφανειακού χώρου, εκτάσεως 9 στρεµµάτων, σε πάρκο που θα παραχωρηθεί στο ήµο Αθηναίων. Επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό (πρόβλεψη για (7) νέους σταθµούς σε Ηλιούπολη, Άλιµο, Αργυρούπολη, Ελληνικό, Περιστέρι και Ανθούπολη) και σχεδιασµός νέας γραµµής προς Γαλάτσι και προς Μαρούσι µε ανταπόκριση µε τις υφιστάµενες γραµµές 2 (στο σταθµό Πανεπιστήµιο) και 3 (στους σταθµούς Ευαγγελισµός και Κατεχάκη). 22

23 ΣΤ. Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Επεξεργασία σχεδίου προβολής της Αθήνας ως τουριστικός προορισµός στα πλαίσια της συνολικής µας επικοινωνίας ως χώρα. Ενίσχυση της ιστορικής - διαχρονικής αλλά και σύγχρονης ταυτότητας της Αθήνας. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού θα ηγηθούν της προσπάθειας συντονισµού και συνεισφοράς συναρµόδιων φορέων αλλά και ενδιαφερόµενων πολιτών για την ανάδειξη της ταυτότητας που θέλουµε για την πόλη. Σήµανση της διαδροµής του «ηµοσίου Σήµατος» (σε συνεργασία µε ΥΠΕΚΑ). Η δηµιουργία της πορείας έχει στόχο να σηµάνει την «Ακαδήµεια οδό», που στην αρχαιότητα συνέδεε τον Κεραµεικό µε την Ακαδηµία Πλάτωνος. Η σήµανση της διαδροµής του «δηµόσιου σήµατος» εντάσσεται στο πλαίσιο παρεµβάσεων στην περιοχή του Κεραµεικού-Μεταξουργείου που προωθεί το ΥΠΕΚΑ. Ολοκληρώνεται ήδη από την ΕΑΧΑ ΑΕ η µελέτη «Αρχαιολογική Πολιτιστική πορεία από τον Κεραµεικό έως την Ακαδηµία Πλάτωνος» που περιλαµβάνει καθαρισµό και αναπλάσεις του περιβάλλοντα χώρου αρχαιολογικών ανασκαφών. Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου του Ακροπόλ Παλλάς, κενό σήµερα, επί της οδού Πατησίων 451 και Αβέρωφ. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ξεχωριστό δείγµα της αρχιτεκτονικής «Αρ Νουβό στην Ευρώπη» και η ανακατασκευή του και η χρήση του ως χώρο πολιτισµού, θα συµβάλλει στην αναβάθµιση της περιοχής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 23

24 Αποκατάσταση του ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου για την ανάδειξη της θρησκευτικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας ενός κτιρίου σε µία από τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές πλησίον του Εθνικού Θεάτρου. Αποκατάσταση του Καθολικού ναού της Αθήνας, που ολοκληρώθηκε το 1865, και είναι αφιερωµένος στον Άγιο ιονύσιο Αρεοπαγίτη, στη συµβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Οµήρου. Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του στη συµβολή των οδών Αδριανού, Άρεως, Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα, προκειµένου εκεί να εγκατασταθεί το Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης. Αναβάθµιση µιας παραδοσιακά τουριστικής περιοχής. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Χαρακτηρισµός της Ευριπίδους ως οδού παραδοσιακού εµπορίου. Η παρέµβαση αφορά στην τροποποίηση των από Π.. και Π.. και στοχεύει στη διατήρηση της παραδοσιακής εµπορικής φυσιογνωµίας ενός δρόµου µε συµβολική σηµασία, ο οποίος αποτελεί όριο προς την περιοχή του Ψυρρή και µπορεί να συγκρατήσει την διάχυση της υποβάθµισης. 24

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αθήνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία βαθειά, πολλαπλή και συνεχώς διογκούμενη κρίση. Οι συνιστώσες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

... γίνεται Πρόγραμμα

... γίνεται Πρόγραμμα Το Όραμα... Όραμά μας ήταν και παραμένει η αποκατάσταση της συνοχής της «πολιτιστικής και ιστορικής υπεραξίας των Αθηνών». Στηρίζουμε την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ PROGRAMMA.indd 1 Μήνυμα του Υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων Άρη Σπηλιωτόπουλου Η Αθήνα μπορεί να γίνει μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη. Η υποδειγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1 Σχέδια ράσης Στα προηγούµενα κεφάλαια τέθηκαν οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου Εµµ. Παππά. Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στη συνεδρίαση του ιαγραµµατειακού Συντονιστικού Οργάνου της Νέας ηµοκρατίας, που έγινε τη ευτέρα 1 η Σεπτεµβρίου στα Κεντρικά Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα