Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού"

Transcript

1 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, , 2014 Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού Παναγιώτης Θ. Θεοδώρου¹, Ευγενία Ν. Πετρίδου² ¹ Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μαθηματικός ² Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περίληψη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της επίδρασης της καθοδήγησης (mentoring) στην επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των Μαθηματικών. Αρχικά, αναλύονται οι έννοιες της επαγγελματικής ταυτότητας, του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, του θεσμού του μέντορα και επισημαίνεται η αναγκαιότητα του mentoring στους Μαθηματικούς. Στην έρευνα που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2013, συμμετείχαν 341 Μαθηματικοί από 1500 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, οι οποίοι απάντησαν σε on line ερωτηματολόγιο της ιστοσελίδας Αναδεικνύεται, από τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι οι Μαθηματικοί είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου, ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση επίδρασης ανάμεσα στα στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας και τη σχέση καθοδήγησης που αναπτύσσεται και ότι το mentoring συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι Μαθηματικοί νέες γνώσεις. Τέλος, αναδεικνύεται ότι η ενεργοποίηση του θεσμού του mentoring θα βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. Λέξεις κλειδιά: mentoring, ταυτότητα, μέντορας. επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, επαγγελματική Εισαγωγή Η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ο προβληματισμός που εγείρεται γύρω από την επαγγελματική τους ταυτότητα σηματοδοτούν μια συζήτηση για τη διαδικασία επανακαθορισμού των στοιχείων που συνθέτουν και διαμορφώνουν τόσο την επαγγελματική ταυτότητα όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 6 του Ν.3848/2010 καθιερώνεται ο θεσμός του μέντορα, ενός εκπαιδευτικού με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, που ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. Ο θεσμός της καθοδήγησης (mentoring) εφαρμόζεται ως τώρα άτυπα σε κάποια σχολεία, περιστασιακά από άτομα που προάγουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, καθώς οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να συμβουλευτούν τους πιο έμπειρους, αλλά κι εκείνοι να ωφεληθούν από τη νέα γνώση που φέρουν οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο. Το ερώτημα γιατί μετά από τρία χρόνια θεσμοθετημένης θέσπισής τους ο θεσμός παραμένει ανενεργός ίσως πρέπει να μας προβληματίσει. Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημαντικότητα του θεσμού του μέντορα, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών διεθνώς αναδεικνύουν ότι κοινό στοιχείο όλων των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι η στήριξη των νεοδιόριστων

2 142 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου εκπαιδευτικών από τους μέντορες (Huling-Austin, 1992; Coleman, 1997; Moyles et al., 1999; Hargreaves & Fullan, 2000; Ingersoll and Kralik, 2004; Bezzina, 2006; Andrews et al., 2007). Εξετάζουμε, λοιπόν, κατά πόσο η καθοδηγητική σχέση προωθεί την αλλαγή της επαγγελματικής κουλτούρας της σχολικής μονάδας με τις καινοτόμες δράσεις των μεντόρων και νεοδιόριστων ή άλλων μαθητευόμενων εκπαιδευτικών. Σχετικά μ αυτό το θέμα, υπάρχει ένδεια ερευνών στην ελληνική βιβλιογραφία. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Επαγγελματική ταυτότητα Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού (αυτοαντίληψη) δημιουργείται από τη σχέση του εκπαιδευτικού με την εκπαιδευτική διαδικασία. Συστατικά της στοιχεία είναι τα υποκειμενικά γνωρίσματα του καθενός, καθώς και οι αξίες και οι εμπειρίες που έχει ο καθένας (Kelchterman, 2005 Darby, 2008). Ο Darby (2008) ορίζει την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού ως «τον τρόπο που ορίζουν οι εκπαιδευτικοί τον εαυτό τους σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους». Τρεις είναι οι φάσεις της εξέλιξης στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού: η βασική εκπαίδευση, η διαδικασία της επαγγελματικής ενσωμάτωσης και η άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας του. Βασικές διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών (Beijaard et al., 2000; Day et al., 2006): α) Ο εκπαιδευτικός ως γνώστης του αντικειμένου του (subject matter expert). Σχετίζεται με το πώς ο εκπαιδευτικός χειρίζεται τις γνώσεις του, πώς προσεγγίζει νέους ρόλους και με ποιους τρόπους οδηγείται στην πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Έχει άμεση σχέση με την ακαδημαϊκή μόρφωση που έχει λάβει ο εκπαιδευτικός. β) Ο εκπαιδευτικός ως καθοδηγητής διαμεσολαβητής (didactical expert). Σχετίζεται με τη διδακτική πρακτική του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης και με το πώς ο εκπαιδευτικός κινητοποιεί τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Εδώ ο εκπαιδευτικός λειτουργεί περισσότερο ως μεσολαβητής της μάθησης και λιγότερο ως μεταφορέας της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τη σκέψη των μαθητών και η οπτική αυτή έχει επιπτώσεις στην αντίληψη του εκπαιδευτικού σχετικά με την επαγγελματική του ταυτότητα. γ) Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός (pedagogical expert) Σχετίζεται με τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στην ανάπτυξη του μαθητή σε επίπεδο ηθικό συναισθηματικό κοινωνικό. Ο εκπαιδευτικός συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές κι ανάμεσα στον ίδιο και στους μαθητές τους. Σ αυτή τη διάσταση ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση σε θέματα κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης του μαθητή. Παράγοντες διαμόρφωσης επαγγελματικής ταυτότητας εκπαιδευτικού σύμφωνα με την έρευνα των Laymont, Butt και Townsend (όπ. αναφ. στο Hargreaves & Fullan, 1992) αποτελούν:

3 Η συμβολή της καθοδήγησης 143 το στενότερο κι ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον το σχολικό περιβάλλον στη διάρκεια της μαθητείας του εκπαιδευτικού η πατρίδα, η θρησκεία, ο τόπος, η εθνικότητα και το πλαίσιο διδασκαλίας (π.χ. τάξη, μάθημα) επιπλέον σύμφωνα με τους Βούλγαρη, & Ματσαγγούρα (όπ. αναφ. στο Μπαγάκης, 2005) η προσωπική θεωρία (αποτελεί ένα σύστημα εσωτερικής γνώσης που προέρχεται από τις πεποιθήσεις που έχει διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός μέσα από τη μαθητική του ζωή, την παιδαγωγική κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία) σύμφωνα με την Παπαναούμ (2003) η διαδικασία της κοινωνικοποίησης (βιωματική εμπειρία του εκπαιδευτικού στην ίδια τη σχολική μονάδα) Σύμφωνα με τον Kelchterman (2005) στον καθορισμό της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού, συμβάλλουν, επίσης, παράγοντες, όπως: i. Οι μελλοντικές προοπτικές του εκπαιδευτικού. ii. Η σταθερότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. iii. Η αίσθηση του καθήκοντος. iv. Τα επαγγελματικά κίνητρα, δηλαδή οι προσωπικοί λόγοι, που οδήγησαν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και της συγκεκριμένης ειδικότητας. v. Το «αδύναμο σημείο» του εκπαιδευτικού, δηλαδή η αντιμετώπιση και διαχείριση διαφόρων καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον με λανθασμένο τρόπο. Όπως αναφέρει ο Kelchterman (2005) η επαγγελματική ταυτότητα αντανακλά στοιχεία της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και διαμορφώνεται από τον τρόπο που επιδρούν μεταξύ τους οι προσωπικές κι επαγγελματικές αξίες και πεποιθήσεις, οι εμπειρίες και η αντίληψη του καθενός για το εκπαιδευτικό του έργο. Επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού Η έννοια του επαγγελματισμού αναφέρεται σε γνωρίσματα επαγγελματικά, όπως κύρος, αυτονομία, κοινωνική αναγνώριση, χρηματικές απολαβές και σε γνωρίσματα προσωπικά, όπως αφοσίωση στο επάγγελμα, υπευθυνότητα, αίσθηση καθήκοντος (Hargreaves, 1994) Επίσης, σύμφωνα με τους Hargreaves και Goodson (1996, p. 4), η επαγγελματοποίηση ορίζεται ως κοινωνική και πολιτική επιδίωξη, με σκοπό τη βελτίωση των συμφερόντων μιας επαγγελματικής ομάδας, ενώ ο επαγγελματισμός ως κάτι που ορίζει την ποιότητα των ανθρωπίνων πράξεων μέσα σε μια ομάδα. Κατά τον Σαλτερή (2006, σ. 60) επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι αυτός που: α) Μπορεί να χειρίζεται τη διαφορετικότητα των μαθητών του. β) Συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. γ) Αποδέχεται και μεταδίδει ανθρώπινες αξίες. δ) Κατανοεί τη σπουδαιότητα της εργασίας του και φροντίζει για την επαγγελματική του ανάπτυξη με τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή του στο αντικείμενο του, στη διδακτική πρακτική και στη διοίκηση και διαχείριση προβλημάτων σχολικών μονάδων. Ο νέος επαγγελματισμός (new professionalism) είναι η εξέλιξη του επαγγελματισμού, καθώς επαναπροσδιορίζεται η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού,

4 144 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου μεταβάλλονται οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης και τίθενται νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία με αποτέλεσμα την τροποποίηση του εκπαιδευτικού έργου στα γενικότερα πλαίσια των αλλαγών (Hargreaves, 2000). Χαρακτηριστικά του νέου επαγγελματισμού είναι: η αντιμετώπιση του σχολείου ως ολότητας, το «άνοιγμα» του σχολείου προς την κοινωνία, με συνέπεια την ανάπτυξη πολύπλευρης συνεργασίας και η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας, οι οποίες αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας της μάθησης (Hargreaves, 1994). Mentoring (Μέντορινγκ) Οι έννοιες που σχετίζονται με το mentoring αποσαφηνίζονται στη συνέχεια. Μέντορας (Mentor) είναι: Ο «ώριμος» διδάσκων, ο οποίος στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει εντατικά τον αρχάριο, διαμορφώνοντας μαζί του μια ζεστή σχέση (Ανθοπούλου, 1999, σ.50, Ingersoll & Smith, 2004). Καθοδηγούμενος (Mentee) είναι: Ένα άτομο πρόθυμο να συμμετέχει σε μια σχέση καθοδήγησης (mentoring) (Mullen, 2005, p.1). Σχέση καθοδήγησης (Mentoring) είναι: «Μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, που ο ένας είναι πεπειραμένος, έμπειρος επαγγελματίας και ο άλλος αρχάριος ή καθοδηγούμενος, που δεσμεύονται σε συμβουλευτική και μη αξιολογική σχέση που συχνά περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους στόχους» (Mullen, 2005, p. 1). Καθοδήγηση Παροχή συμβουλών (Mentorship) είναι: «Μια εκπαιδευτική διαδικασία, επικεντρωμένη στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από δυάδες, ομάδες και κουλτούρες" (Mullen, 2005, p. 1). Ο Hudson et al. (2005) σκιαγραφούν πέντε παράγοντες για την αποτελεσματική καθοδήγηση (mentoring) σε κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικού: α) Τα προσωπικά χαρακτηριστικά: Ο μέντορας πρέπει να σέβεται τον καθοδηγούμενο ως άτομο. β) Τις απαιτήσεις του συστήματος: Ο μέντορας παρέχει τεχνικές συμβουλές στον καθοδηγούμενο. γ) Τις παιδαγωγικές γνώσεις μέντορα και καθοδηγούμενου. δ) Τη μοντελοποίηση, όπου ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος παρουσιάζουν ο καθένας το δικό του εκπαιδευτικό στυλ. ε) Την ανατροφοδότηση: Είναι ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης των μαθητών. Αναφορικά με την εισαγωγή και εφαρμογή σχέσεων μέντορινγκ τρία βασικά μοντέλα συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία (Furlong & Maynard, 1995): α) Το μοντέλο της μαθητείας (Apprenticeship model) β) το μοντέλο των δεξιοτήτων (Competence model) και γ) το μοντέλο του στοχασμού (Reflection). Το μοντέλο της μαθητείας στο οποίο δυνατό του σημείο είναι η συνεργατική διδασκαλία η οποία αποτελεί μέρος της μαθητείας, ενώ αδύνατο σημείο του είναι η έλλειψη χρόνου, ώστε να δουλέψουν από κοινού ο μέντορας και ο μαθητευόμενος εκπαιδευτικός. Το μοντέλο των δεξιοτήτων υιοθετεί την άσκηση σε καθορισμένες συμπεριφορές/ στάσεις και πρότυπα διδασκαλίας και θέτει αξιολόγηση των πρακτικών των εκπαιδευτικών.

5 Η συμβολή της καθοδήγησης 145 Σύμφωνα με το μοντέλο του στοχασμού, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους και να είναι υπεύθυνοι για τις πρακτικές τους. Κοινά σημεία των παραπάνω μοντέλων τα οποία αποτελούν και βασικές κατευθύνσεις για την επιτυχή άσκηση μέντορινγκ, όπως επισημαίνουν οι Fischer & Andel (2002), αποτελούν τα παρακάτω: Η σχέση καθοδήγησης (mentoring) στηρίζεται στη διαπροσωπική σχέση του μέντορα και του νεοδιοριζομένου εκπαιδευτικού. Η σχέση καθοδήγησης απαιτεί ένα υποστηρικτικό συνεργατικό περιβάλλον μάθησης που να υπηρετεί τις ψυχολογικο κοινωνικές διαστάσεις της εκπαίδευσης. Βασική προϋπόθεση για τη μάθηση είναι μια έμπιστη σχέση μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου. Και οι καθοδηγούμενοι και οι μέντορες ωφελούνται από την μεντορική σχέση με την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και με το κλίμα συνεργασίας που αναπτύσσεται. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργατική σχέση καθοδηγητή καθοδηγούμενου, όπως: α) Η απροθυμία συνεργασίας του εκπαιδευτικού με το μέντορα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης σ αυτόν ή πίστης ότι δεν έχει ικανότητες να διδάξει ή εξαιτίας της αντίληψης ότι η καθοδήγηση είναι κάτι δυσάρεστο (Ganser, 1996; Awaya et al., 2003; Achinstein & Athanases, 2005; Riebschleger & Cross, 2011). β) Η αντίληψη ότι ο μέντορας είναι επόπτης (Awaya et al., 2003). γ) Η θεώρηση του εκπαιδευτικού από τον μέντορα ως κατώτερου απ αυτόν (Awaya et al., 2003). δ) Η έλλειψη ανατροφοδότησης ή η αίσθηση ανελευθερίας από την πλευρά του ασκούμενου (Valencic & Vogrinc, 2007). ε) Η δυσκολία συνεννόησης κι αλληλεπίδρασης (Lee & Feng, 2007). στ) Η έλλειψη διαλόγου ανάμεσά τους (Kilburg & Hancock, 2006). ζ) Η ύπαρξη διαφωνιών εκπαιδευτικής ιδεολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων (Ganser, 1996; Lee & Feng, 2007). η) Η δυσκολία στις συναντήσεις λόγου φορτωμένου προγράμματος και των δύο (Ganser, 1996; Kilburg & Hancock, 2006; Raffel et al., 2007). θ) Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, εμπειριών και παιδαγωγικών γνώσεων από την πλευρά του συμβούλου (Raffel et al., 2007). Η αναγκαιότητα του mentoring στο μάθημα των Μαθηματικών και ο ρόλος του Μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των Μαθηματικών. Τα Μαθηματικά θεωρούνται ως ένα από τα «δυσκολότερα» μαθήματα του προγράμματος σπουδών και έχει από τους μεγαλύτερους δείκτες αποτυχίας στις σχολικές εξετάσεις (Σταθοπούλου κ.ά., 2006; Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 2012). Έτσι, η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού οι έννοιες «αποτυχία» και «αποκλεισμός» στο συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να σημάνει κι ευρύτερο κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων που αποτυγχάνουν ή ότι η πρόσβαση στη Μαθηματική γνώση γίνεται προνόμιο λίγων. Σύμφωνα με τη Valero (2005), υπάρχει έλλειψη κριτικής αντιμετώπισης της αξιοποίησης των Μαθηματικών στην εκάστοτε κοινωνική, πολιτισμική

6 146 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου και πολιτική πραγματικότητα. Η μαθηματική εκπαίδευση δεν είναι μόνο μηχανισμός μετάδοσης γνώσεων ισχύος αλλά και κοινωνική πρακτική, η οποία ωθεί τους μαθητές στο να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα. Τα προηγούμενα συντείνουν στη διερεύνηση της ιδιαιτερότητας των δυσκολιών της διδασκαλίας των Μαθηματικών και στην αναγκαιότητα λήψης επιπρόσθετων μέτρων ενδοσχολικής καθοδήγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μαθηματικών. Έτσι, κατανοώντας ότι τόσο η μάθηση, όσο και η διδασκαλία των Μαθηματικών, αποτελούν διαδικασίες ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και ότι συνιστούν για τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές μοναδικά πεδία δράσης, ένας τρόπος αύξησης των πιθανοτήτων επιτυχίας στο μάθημα είναι η ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών στην τάξη, με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για αλληλεπίδραση κι επικοινωνία. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και επαρκής επιμόρφωσή τους, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου (Virginia Mathematics and Science Coalition, 2009). Ο Chval et al. (2010) περιγράφουν πώς εξελίσσονται τα 4 συστατικά της ταυτότητας ενός μέντορα Μαθηματικών (μέντορας ως υποστηρικτής των εκπαιδευτικών, μέντορας ως υποστηρικτής των μαθητών, μέντορας ως μαθητής, και τελικά μέντορας ως υποστηρικτής του σχολείου) και τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος ως μέντορας Μαθηματικών να εκπληρώσει αυτούς τους ρόλους στο σχολικό περιβάλλον. Οι οπτικές σχετικά με την ταυτότητα έχουν οριστεί από τον Gee ( ). Έτσι, κάποιες φορές υπερισχύει στη συνείδηση του εκπαιδευτικού μέντορα η ταυτότητα του εκπαιδευτικού και, κατά συνέπεια, η σχέση του με την ομάδα συναδέλφων του σχολείου του και κάποιες υπερισχύει μέσα του η ταυτότητα του μέντορα, οπότε ταυτίζεται με την ομάδα σχεδίασης προγραμμάτων επιμόρφωσης. Επίσης, παρατηρείται κάποιες φορές πως δεν ασκείται εποικοδομητική κριτική από τους μέντορες στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας (Bullough, 2005). Ο Μέντορας πρέπει να αποσαφηνίσει τον τρόπο που «βλέπει» τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό και να επιλέξει τις διδακτικές ή άλλες στρατηγικές του στο χώρο της σχολικής ζωής (Zeichner, 2005). Επίσης, πρέπει να ασκεί εποικοδομητική κριτική, να επιτρέπει να εκφράζονται καλόπιστες διαφωνίες ή να αποτρέπει να επικρατούν δυσαρέσκειες (Bullough, 2005). Ο Μέντορας επιδρά σ όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του Μαθηματικού: Α) Ως γνώστη του αντικειμένου: Διακρίνει τις ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο του καθοδηγούμενου και του παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για να τις καλύψει. Προτείνει νέα συστήματα διδασκαλίας και συμβάλλει στην εφαρμογή τους. Πληροφορεί και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς (άρα και ειδικά προφανώς και τους Μαθηματικούς) ως προς τη μαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχουν, απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες και αποσαφηνίζει έννοιες του γνωστικού αντικειμένου (Μαστοράκη, 2008; Phillips & Fragoulis, 2010). Επίσης, η συνεργασία μεταξύ των Μαθηματικών στη σχολική μονάδα (school based model), υπό την καθοδήγηση του Μέντορα, βοηθά το Μαθηματικό να ξεφύγει από την απομόνωση χρήσης προσωπικών πρακτικών που περιορίζουν τις ευκαιρίες αυτοαξιολόγησής του, η οποία μεταβιβάζει την ευθύνη και την απόφαση για βελτίωση στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτό επιτυγχάνεται όταν στο σχολείο τα μέλη εκπαιδεύονται το ένα

7 Η συμβολή της καθοδήγησης 147 από το άλλο (Kensington- Miller, 2005), ώστε να επιτυγχάνεται κοινή εκμάθηση με συναδέλφους μέντορες (peer coaching) με: i. Ανταλλαγή ειδικών γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. ii. Συνδιδασκαλία κάποιου μαθήματος. iii. Συμμετοχική παρατήρηση μαθήματος και ανατροφοδότηση των Μαθηματικών. iv. Ομαδικό σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων. Συνεπικουρικά, ο Μέντορας μπορεί να συνεισφέρει στις επιμορφώσεις με κέντρο το σχολείο (school focused model), οι οποίες έχουν τις παρακάτω μορφές (Chval et al., 2010; Kensington- Miller, 2012): i. Επιμόρφωση «πολλαπλασιαστών» στις σχολικές μονάδες για την εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας. ii. Δημιουργία δικτύων μάθησης σχολικών μονάδων και διαχείρισης καινοτομίας. iii. Ψηφιακές (e-learning) κοινότητες μάθησης. iv. Ατομικές ή συλλογικές ενδοσχολικές ερευνητικές μελέτες Β) Ως καθοδηγητή διαμεσολαβητή: Καθοδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς (άρα και ειδικά προφανώς και τους Μαθηματικούς) για κάθε ζήτημα σχετικά με την πρακτική του στη διαχείριση της τάξης, τον προγραμματισμό κ.λ.π., εξασφαλίζοντας την ουσιαστική σύνδεση θεωρίας και πράξης (Μαστοράκη, 2008; Phillips & Fragoulis, 2010). Βοηθά τους Μαθηματικούς (Chval et al., 2010) ώστε να: α) κατανοούν τις ανάγκες των μαθητών και τους υποστηρίζουν β) υποκινούν και ενεργοποιούν τους μαθητές γ) είναι ανοιχτοί και ικανοί στην επικοινωνία δ) εφαρμόζουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις Γ) Ως παιδαγωγού (Chval et al., 2010): Παρουσιάζει νέες παιδαγωγικές μεθόδους στη μαθησιακή διδασκαλία. Βοηθά το Μαθηματικό να ανιχνεύει, να κατανοεί, να ερμηνεύει και να αξιοποιεί στα πλαίσια της σχετικής του αυτονομίας, τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική διδασκαλία, ώστε να παρεμβαίνει μετασχηματιστικά στο σχολείο. Εμπειρική προσέγγιση Σκοπός Στόχοι της έρευνας Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η σημασία του μέντορινγκ για την αποτελεσματικότητα του μαθηματικού εκπαιδευτικού και πιο συγκεκριμένα, στόχοι της έρευνας που αναλήφθηκε είναι : 1 ος Να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η εφαρμογή του θεσμού του μέντορα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 2 ος Να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο οι Μαθηματικοί θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα. 3 ος Να διερευνηθεί ο ρόλος της σχέσης καθοδήγησης (mentoring) στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών Μαθηματικών.

8 148 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Ερευνητικά ερωτήματα Αναφορικά με τον πρώτο στόχο το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι (1α) κατά πόσο πιστεύουν οι Μαθηματικοί ότι η σχέση μέντορινγκ θα βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας κάθε σχολικής κοινότητας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από το δεύτερο στόχο της έρευνας αφορούν: 2α. Κατά πόσο οι Μαθηματικοί είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε μια διαδικασία μέντορινγκ, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου. 2β. Κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση μέντορινγκ από το είδος της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν. 2γ. Κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση μέντορινγκ από το πλήθος των Μαθητών της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν. 2δ. Κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση μέντορινγκ από τα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας τους. Για τον τρίτο στόχο της έρευνας τo ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι (3α) κατά πόσο επηρεάζεται από τη σχέση μέντορινγκ η επαγγελματική ταυτότητα των Μαθηματικών. Μεθοδολογία Για την έρευνα δημιουργήθηκε αρχικά ένα διαδικτυακό κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο και κατασκευάστηκε με joomla το site με αγορά του domain name και πακέτου webhosting με υποστήριξη database ώστε να υπάρχει δυναμική διαχείριση του περιεχομένου της. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου με το limesurvey το οποίο ενσωματώθηκε στο site με iframe. Έγινε σταδιακή αποστολή ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 1500 ημερήσια Γυμνάσια και Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός από ΕΠΑΛ, Πειραματικά) που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ημερησίων Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2012). Επιλέχτηκαν σε πρώτη φάση περιφέρειες όπου έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια διορισμοί Μαθηματικών και μετά μεγάλες περιφέρειες της χώρας. Έγινε παράκληση στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να κοινοποιήσουν τη διεύθυνση όπου αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο μόνο στους Μαθηματικούς του Σχολείου, ενημερώνοντάς τους επίσης ότι στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορούν να βρουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε on line και παρέμεινε ενεργό για δεκαπέντε ημέρες, ενδιαφέρθηκαν να απαντήσουν 444 Μαθηματικοί, από τους οποίους 341 απάντησαν πλήρως, ενώ 103 ημιτελώς (95 από αυτούς σταμάτησαν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στις 7 πρώτες μεταβλητές οι οποίες αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, το οποίο φανερώνει πιθανόν έλλειψη ενδιαφέροντος από κάποιους εκπαιδευτικούς στη βοήθεια της διεξαγωγής της έρευνας). Στη στατιστική μελέτη αγνοήθηκαν οι ημιτελείς απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 66 ερωτήσεις από τις οποίες οι 7 πρώτες, αποτελούσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας και αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν με κλίμακα 1 έως 5 και αντιστοιχία: 1. Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Αρκετά, 4. Πολύ και 5. Πάρα Πολύ. Για μια μεγάλη ομάδα ερωτήσεων

9 Η συμβολή της καθοδήγησης 149 που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο (26 66) δεχτήκαμε την υπόθεση ότι ως Μέντορας έχει επιλεχτεί ο καταλληλότερος, ο οποίος είναι και αποδεκτός από τους μαθητευόμενους. Τέλος, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποθηκεύτηκαν σε βάση δεδομένων και έγινε εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο μορφής xls (excel) για περαιτέρω επεξεργασία. Παρουσίαση συζήτηση των αποτελεσμάτων Έγινε ομαδοποίηση των 59 εξαρτημένων μεταβλητών ερωτήσεων χρησιμοποιώντας την παραγοντική ανάλυση (με SPSS 20). Ο Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin ήταν > 0.5 και ο Δείκτης Bartlett's Tests of Sphericity ήταν < 0.01 δείχνοντας υψηλή συσχέτιση και επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της μεθόδου. Μετά την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν οχτώ νέοι παράγοντες από τους οποίους οι τρείς αφορούσαν καθαρά την επαγγελματική ανάπτυξη και δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία. Παράγοντας Π1 με 35 ερωτήσεις και τίτλο: Αλληλεπίδραση μέντορα μαθητευόμενου σε γνωστικό, ηθικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό επίπεδο και αποτελέσματα αυτής στην επαγγελματικής τους ταυτότητα και ανάπτυξη Παράγοντας Π2 με 10 ερωτήσεις και τίτλο: Παράγοντες καθορισμού της μεντορικής σχέσης των συμμετεχόντων στο mentoring και σχέση αυτού με την επαγγελματική ταυτότητα. Παράγοντας Π3 (7 ερωτήσεις): Αλληλεπίδραση μέντορα μαθητευόμενου στην επαγγελματική τους ταυτότητα. Παράγοντας Π4 με 2 ερωτήσεις και τίτλο: Ωφέλειες για το μέντορα από το mentoring στην επαγγελματική του ταυτότητα. Παράγοντας Π5 με 2 ερωτήσεις και τίτλο: Ο μέντορας ως πρότυπο εκπαιδευτικού που επηρεάζει την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευομένων. Τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τους 341 Μαθηματικούς που συμμετείχαν στην έρευνα αποτυπώνονται στα Σχήματα 1 έως και 7. 27,3% ΦΥΛΟ 72,7% Άνδρες Γυναίκες Σχήμα 1. Συμμετέχοντες στην έρευνα.

10 150 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Το Σχολείο που εργάζεστε ανήκει στην Περιφέρεια.. Κρήτης 30 Νοτίου Αιγαίου 30 Βορείου Αιγαίου 12 Πελοποννήσου 17 Αττικής 55 Στερεάς Ελλάδας 36 Δυτικής Ελλάδας 14 Ιονίων Νήσων 13 Θεσσαλίας 25 Ηπείρου 12 Δυτικής Μακεδονίας 20 Κεντρικής Μακεδονίας 48 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 29 Σχήμα 2. Περιφέρεια που ανήκει το Σχολείο που εργάζονται. ΗΛΙΚΙΕΣ 8,5% 9,1% 19,4% ,6% 30,5% Σχήμα 3. Ομαδοποιημένες ηλικίες συμμετεχόντων στην έρευνα. ΣΠΟΥΔΕΣ 5,0% 5,6% 18,2% Μόνο πτυχίο Μαθηματικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα 71,3% Διδακτορικό δίπλωμα Δεύτερο πτυχίο Σχήμα 4. Σπουδές των συμμετεχόντων στην έρευνα.

11 Η συμβολή της καθοδήγησης 151 Διδακτική υπηρεσία σε έτη ,3% ,6% ,9% ,5% ,1% ,6% Σχήμα 5. Διδακτική υπηρεσία σε έτη. Χρόνια υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν ,1% 6,5% 10,9% ,3% ,3% Σχήμα 6. Χρόνια υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν.

12 152 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Είδος Σχολικής Μονάδας που υπηρετούν 36,1% 7,9% 10,3% 45,7% Γυμνάσιο με λιγότερους από 60 μαθητές Γυμνάσιο με περισσότερους από 60 μαθητές Λύκειο με λιγότερους από 60 μαθητές Λύκειο με περισσότερους από 60 μαθητές Σχήμα 7. Είδος Σχολικής Μονάδας που υπηρετούν. Τα αποτελέσματα από τις απόψεις των 341 Μαθηματικών αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα παρουσιάζονται ενδεικτικά στη συνέχεια στους Πίνακες 1 έως 8: Kατά πόσο πιστεύετε ότι το mentoring θα βοηθήσει Σε αλλαγές στη Σχολική κουλτούρα Σε ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων στο επάγγελμα του Μαθηματικού Στην επαγγελματική ευθύνη του Μαθηματικού Στη συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του Μαθηματικού Πίνακας 1. Απόψεις σχετικά με το θεσμό του mentoring Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Πολύ έως Πάρα Πολύ Ποσοστά από πολύ έως πάρα πολύ % % % % Επίσης, στο ερώτημα «κατά πόσο θεωρείτε ότι ο Μέντορας θα βοηθήσει τον καθοδηγούμενο Μαθηματικό στην ανάπτυξη δημιουργικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους εμπλεκόμενους στη Σχολική Μονάδα;» οι απαντήσεις τους από πολύ έως πάρα πολύ ήταν: Τους συναδέλφους του (f i %: 49,3 %, ν i : 168), τους μαθητές (f i %: 60,1%, ν i : 205) και τους γονείς (f i %: 50,4%, ν i : 172).

13 Η συμβολή της καθοδήγησης 153 Από τα παραπάνω, και όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, συμπεραίνουμε ότι η σχέση μέντορινγκ θα βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας κάθε σχολικής κοινότητας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (Απ. 1α ερ. ερ.). Πίνακας 2. Απόψεις των 341 Μαθηματικών σχετικά με το θεσμό του mentoring Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μέντορας Μαθηματικών; Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Πολύ έως Πάρα Πολύ Ποσοστά % % Αναλύοντας τις απαντήσεις του Πίνακα 2 ως προς τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών έχουμε τους Πίνακες 3 έως 6. Πίνακας 3: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως Μέντορας Μαθηματικών; (σε σχέση με τα έτη διδακτικής υπηρεσίας) Έτη διδακτικής υπηρεσίας αυτών που απάντησαν Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Σύνολο Σύνολο Από τον Πίνακα 3 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες με: Διδακτική υπηρεσία 0 έως 11 έτη, ποσοστό 31,1% (41/132*100), ενώ με διδακτική υπηρεσία 24 έως 35 έτη, ποσοστό 67,6% (69/102*100). Πίνακας 4: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως Μέντορας Μαθηματικών; (σε σχέση με την ηλικία αυτών που απάντησαν) Ηλικία αυτών που απάντησαν Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Σύνολο

14 154 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Σύνολο Από τον Πίνακα 4 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες με: Ηλικία 23 έως 40 ποσοστό 28,9% (28/97*100), ενώ με ηλικία 50 έως 67 ποσοστό 60% (84/140*100). Πίνακας 5: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα; Έτη διδακτικής υπηρεσίας αυτών που απάντησαν Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Σύνολο Σύνολο Από τον Πίνακα 5 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα με: Διδακτική υπηρεσία 0 έως 11 έτη, ποσοστό 59,8% (79/132*100), ενώ με διδακτική υπηρεσία 24 έως 35 έτη, ποσοστό 42,2% (43/102*100). Πίνακας 6: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα; Ηλικία αυτών που απάντησαν Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Σύνολο Σύνολο Από τον Πίνακα 6 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα με: Ηλικία 23 έως 40 ποσοστό 69,0% (67/97*100), ενώ με ηλικία 50 έως 67 ποσοστό 35,7% (50/140*100).

15 Η συμβολή της καθοδήγησης 155 Πίνακας 7: Απόψεις Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση καθοδήγησης και της επαγγελματικής ταυτότητας του μαθητευόμενου. Κατά πόσο θεωρείτε ότι ο Μέντορας μπορεί να βελτιώσει τον καθοδηγούμενο Μαθηματικό Ως γνώστη του αντικειμένου Ως καθοδηγητή στην τάξη Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Πολύ έως Πάρα Πολύ Ποσοστά από πολύ έως πάρα πολύ % % Ως παιδαγωγό % Στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών Στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών Στη διαχείριση της τάξης % % % Πίνακας 8: Απόψεις Μαθηματικών πάνω σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τη σχέση mentoring Κατά πόσο θεωρείτε ότι αποτελούν θετικό παράγοντα στην καθοδηγητική σχέση των συμμετεχόντων στο mentoring Οι προσωπικές τους αξίες Η αναγνώριση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ως λειτούργημα Οι επαγγελματικές τους αξίες Η αίσθηση του καθήκοντος Η καλή συναισθηματική τους κατάσταση Η ενασχόλησή τους και με άλλες δραστηριότητες Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Πολύ έως Πάρα Πολύ Ποσοστά από πολύ έως πάρα πολύ % % % % % %

16 156 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Το εύρος των γνώσεων τους Ο τρόπος επιλογής του επαγγέλματός τους Η εκπαιδευτική τους εμπειρία % % % Η κουλτούρα τους % Η προσωπικότητα τους % Το επίπεδο των γνώσεών τους στα Μαθηματικά Η παιδαγωγική τους κατάρτιση Οι προηγούμενες εμπειρίες τους % % % Από τις απόψεις των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση καθοδήγησης και της επαγγελματικής ταυτότητας του μαθητευόμενου, όπως φαίνεται στους Πίνακες 7 και 8, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει θετική εξάρτηση ανάμεσα στο mentoring και σε παράγοντες που είναι στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας του Μαθηματικού (Απ. 3α ερ. ερ.). Έλεγχοι ανεξαρτησίας και συσχέτισή τους με τα ερευνητικά ερωτήματα 2β, 2γ και 2δ. Θα εφαρμόσουμε τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 με επίπεδο σημαντικότητας 5%, ποσοστό που χρησιμοποιείται συχνά στις έρευνες των επιστημών της Αγωγής (Εμβαλωτής κ.ά., 2006). 1) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Είδος Γυμνασίου (πλήθος των μαθητών του Γυμνασίου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)» και «Έλξη ή όχι λειτουργίας του Μαθηματικού ως μέντορα» βρέθηκε Χ 2 (4, Ν = 191) = 14,745, p = 0,005 < 0,05, οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 2) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Επιθυμία ή όχι να είναι κάποιος μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα» σε σχέση με το «Είδος Γυμνασίου (πλήθος των μαθητών του Γυμνασίου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)» βρέθηκε Χ 2 (4, Ν = 191) = 9,794, p = 0,041 < 0,05, οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 3) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Στο αν επιθυμεί να είναι κάποιος μέντορας» και «Το Λύκειο (πλήθος των μαθητών του Λυκείου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές) στο οποίο διδάσκει» βρέθηκε Χ 2 (4, Ν = 150) = 2,538, p = 0,638 > 0,05, οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 4) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Είδος Λυκείου (πλήθος των μαθητών του Λυκείου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)» και «Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα» βρέθηκε Χ 2 (4, Ν = 150) = 8,986, p = 0,061 > 0,05, οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.

17 Η συμβολή της καθοδήγησης 157 5) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Επιθυμία ή όχι να είναι κάποιος μέντορας» σε σχέση με το «Είδος της Σχολικής Μονάδας» βρέθηκε Χ 2 (4, Ν = 341) = 0,820, p = 0,936 > 0,05, οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 6) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Το αν επιθυμεί να είναι κάποιος μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα» και «Το είδος της Σχολικής Μονάδας» βρέθηκε Χ 2 (4, Ν = 341) = 1,565, p = 0,815 > 0,05, οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 7) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Έτη διδακτικής υπηρεσίας» και «Έλξη ή όχι λειτουργίας του Μαθηματικού ως μέντορα Μαθηματικών» βρέθηκε Χ 2 (20, Ν = 341) = 67,433, p = 0,000 < 0,05, οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 8) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ 2 για τις μεταβλητές «Βαθμός προσέλκυσης των Μαθηματικών να λειτουργήσουν ως μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα» σε σχέση με τα «Έτη διδακτικής υπηρεσίας» βρέθηκε Χ 2 (20, Ν = 341) = 56,900, p = 0,000 < 0,05, οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Αποτελέσματα της έρευνας Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα με σκοπό τη συμβολή του μέντορινγκ στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού παρουσιάζονται στη συνέχεια: Οι Μαθηματικοί στην πλειονότητα του δείγματος, διατίθενται να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε μια μεντορική σχέση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου και πιστεύουν σε κλίμακα «πολύ έως πάρα πολύ» ότι τους προσελκύει να λειτουργήσουν ως μέντορες Μαθηματικών κυρίως από την ηλικία των πενήντα ετών (50) και άνω και ότι τους ελκύει ο ρόλος του μαθητευόμενου δίπλα σε κάποιον μέντορα έως την ηλικία των σαράντα (40) ετών. Ειδικότερα, η απόφαση του εκπαιδευτικού Μαθηματικού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου επηρεάζεται από τη διδακτική του υπηρεσία σε έτη. Έτσι, ο ρόλος του μαθητευόμενου ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς Μαθηματικούς με λίγα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, ενώ ο ρόλος του Μέντορα ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς Μαθηματικούς με πολλά χρόνια διδακτικής υπηρεσίας. Επίσης 260 από τους 341 Μαθηματικούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, απάντησαν ότι ο Μαθηματικός μπορεί να ωφεληθεί «πολύ έως πάρα πολύ» από τον μέντορα στην αρχή της σταδιοδρομίας του (Απ. 2α και 2δ ερ. ερ.). Η επιθυμία του Μαθηματικού να είναι μέντορας ή μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα εξαρτάται από το πλήθος των μαθητών του Γυμνασίου που εργάζεται ο Μαθηματικός (αν είναι Γυμνάσιο με λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές) δεν εξαρτάται, όμως, από το πλήθος των μαθητών, αν ο Μαθηματικός δουλεύει σε Λύκειο. Έτσι, συνάγεται ότι επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών ως προς το μέντορινγκ από το πλήθος των Μαθητών της Σχολικής Μονάδας που δουλεύει στην περίπτωση του Γυμνασίου (αν είναι Γυμνάσιο με λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές), ενώ δε συμβαίνει κάτι ανάλογο, όταν πρόκειται για Λυκειακή Σχολική Μονάδα (Απ. 2γ ερ. ερ.). Η επιθυμία του Μαθηματικού να είναι μέντορας ή μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα είναι ανεξάρτητη από το είδος της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν (Γυμνάσιο ή Λύκειο), δηλαδή δεν επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με το μέντορινγκ από το είδος της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν (Γυμνάσιο ή Λύκειο) (Απ. 2β ερ. ερ.).

18 158 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Υπάρχει θετική εξάρτηση ανάμεσα στο mentoring και σε παράγοντες που είναι στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας του Μαθηματικού (Απ. 3α ερ. ερ.), καθώς επηρεάζουν θετικά την μεντορική σχέση των συμμετεχόντων σε κλίμακα «πολύ έως πάρα πολύ» (με στατιστική μάλιστα σημαντικότητα) τα παρακάτω: Οι προσωπικές τους αξίες, οι επαγγελματικές τους αξίες, η αίσθηση του καθήκοντος, η αναγνώριση από μέρους τους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ως λειτούργημα, η καλή συναισθηματική τους κατάσταση, η ενασχόλησή τους με άλλες δραστηριότητες και οι προηγούμενες εμπειρίες τους, οι γενικές γνώσεις τους, ο τρόπος επιλογής του επαγγέλματός τους, η κουλτούρα τους, η εκπαιδευτική τους εμπειρία, η προσωπικότητά τους, η παιδαγωγική τους κατάρτιση και το επίπεδο των γνώσεων τους στα Μαθηματικά. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι υπάρχει θετική εξάρτηση ανάμεσα στο mentoring και σε παράγοντες που είναι στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας του Μαθηματικού. Διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι οι Μαθηματικοί στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι το μέντορινγκ μπορεί να συμβάλει ώστε να αποκτήσουν νέες αξίες κι εμπειρίες σε προσωπικό επίπεδο. Ακόμη, οι Μαθηματικοί πιστεύουν ότι ο Μέντορας μπορεί να συμβάλει από πολύ έως πάρα πολύ στη βελτίωση των παρακάτω: Της αυτοεκτίμησης του καθοδηγούμενου Μαθηματικού, της αίσθησης του καθήκοντος αυτού, της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και της ικανότητας του για αυτοαξιολόγηση. Ακόμη, θεωρούν ότι ο Μέντορας μπορεί να επηρεάσει θετικά τους καθοδηγούμενους ως προς τις επαγγελματικές τους αξίες. Οι Μαθηματικοί πιστεύουν, επίσης, ότι το μέντορινγκ μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας κάθε σχολικής κοινότητας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, στην ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων για το επάγγελμα του Μαθηματικού και στη συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου του Μαθηματικού. Επίσης, θεωρούν ότι το μέντορινγκ μπορεί να βελτιώσει την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών και να βοηθήσει το Μαθηματικό σε κλίμακα «πολύ έως πάρα πολύ» στη διαχείριση της τάξης καθώς και στην ανάπτυξη δημιουργικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές και τους γονείς τους (Απ. 1α. ερ. ερ.). Ένας βασικός περιορισμός στην παρούσα έρευνα αναφέρεται στο γεγονός ότι θεωρείται πως Μέντορας έχει επιλεγεί ο καταλληλότερος, ο οποίος είναι και αποδεκτός από τους μαθητευόμενους. Θα ήταν χρήσιμο σε μια μελλοντική έρευνα να εξετασθούν ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ο μέντορας, καθώς και ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ώστε να είναι αποδεκτός από τους μαθητευόμενους. Συμπεράσματα Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προάγουν την ήδη υπάρχουσα γνώση που αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε σε ευρύ φάσμα ο ρόλος του μέντορα ως μορφή ενδοσχολικού συμβούλου (εξειδικεύοντας στην περίπτωση για τους Μαθηματικούς), ώστε να επιτευχθεί εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, η οποία δε θα στηρίζεται τόσο στην προώθηση ή την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης καινοτομίας ή ενός εκπαιδευτικού μέτρου, όσο στην ανάπτυξη θεσμικών (εφαρμογή του αρ. 4 παρ. 6 του Ν.3848/2010 σχετικά με την ενεργοποίηση του θεσμού του μέντορα) και δομικών (δημιουργία κατάλληλου κλίματος και προγραμματισμού στις

19 Η συμβολή της καθοδήγησης 159 σχολικές μονάδες για την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα) προϋποθέσεων, με αποτέλεσμα να μπορεί στην επαγγελματική νοοτροπία να ενταχθεί η συνεχής αλλαγή των όρων διδασκαλία-μάθηση-συνεργασία-επικοινωνία ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής σχολικής εργασίας. Αναφορές Achinstein, B., & Athanases, S.Z. (2005). Focusing new teachers on diversity equity: Toward a Knowledge base for mentors. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 21(7), p.p Andrews, S.P., Gilbert, L.S., & Martin, E.P. (2007). The first years of teaching: disparities in perceptions of support, Action in Teacher Education, 28(4), pp Awaya, A., McEwan, H., Heyler, D., Linsky, S., Lum, D., & Wakukawa, P. (2003). Mentoring as a journey. Teaching and Teacher Education, 19(1), p.p Beijaard, D., Verloop, N., & Vermut, J.A. (2000). Teachers perceptions of professional identity: an exploratory study from a personal knowledge perspective, Teaching and Teacher Education, 16, pp Bezzina, C. (2006). Views from the trenches: beginning teachers perceptions about their professional development, Journal of In-service Education, 32(4), pp Bullough, R. (2005). Being and becoming a mentor: school-based teacher educators and teacher educator identity. Teaching and Teacher Education, 21(2), pp Chval, K.B., Arbaugh, F., Lannin, J.K., van Garderen, D., Cummings, L., Estapa, A.T.,& Huey, M.E.(2010). The Transition from Experienced Teacher to Mathematics Coach: Establishing a New Identity. The Elementary School Journal Published by: The University of Chicago Press 111(1), (September 2010), Retrieved from (2/01/2013). Coleman, M. (1997). Managing induction and mentoring, in Bush, T. and Middlewood, D. (eds), Managing people in education, London, Paul Chapman, pp Darby, A. (2008). Teachers' emotions in the reconstruction of professional self-understanding. Teaching and Teacher Education, 24, pp Day, C., Kington, A., Stobart, G., & Sammons, P. (2006). The personal and professional selves of teachers: stable and unstable identities, British Educational Research Journal, 32 (4), pp Fischer, D., & Andel, L. (2002). Mentoring in Teacher Education towards innovative school development Paper presented at the 27th annual conference of ATEE September 2002 in Warsaw/ Poland. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (28/12/2012). Furlong, J., & Maynard, T. (1995). Mentoring Student Teachers: the growth of professional knowledge, London: Routledge. Ganser, T. (1996). What Do Mentors Say about Mentoring? Journal of Staff Development, 17(3), p.p Gee, J. P. ( ). Identity as an analytic lens for research in education. In Secada, W.G. (Ed.), Review of research in education, Vol. 25 (pp ). Washington, DC: American Educational Research Association. Hargreaves, A. (1994). The new professionalism: the synthesis of professional and institutional development, Teaching & Teacher Education, 10(4), pp Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning, Teachers and Teaching: History and Practice, 6(2), pp Hargreaves, A., & Fullan, M. (2000). Mentoring in the New Millennium, Theory into Practice, 39(1), pp Hargreaves, A., & Fullan, M.G. (1992). Understanding teachers development. London: Cassell

20 160 Π. Θ. Θεοδώρου, Ε. Ν. Πετρίδου Hargreaves, A., & Goodson, I. (1996). Teachers professional lives: aspirations and actualities, in: I. Goodson & A. Hargreaves (Eds) Teachers' Professional Lives, London: Falmer Press. Hudson, P., Skamp, K., & Brooks, L. (2005). Development of an instrument: Mentoring for effective primary science teaching. Science Teacher Education, 89(4), p.p Huling-Austin, L. (1992). Research on learning to teach: implications for teacher induction and mentoring programmes, Journal of Teacher Education, Vol. 43, May/June, pp Ingersoll, R. M., & Kralik, J. M. (2004). The impact of mentoring on teacher retention: What the research says, Denver, CO: Education Commission of the States. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο (25/12/2012). Ingersoll, R. M., & Smith, T. M. (2004). Do teacher induction and mentoring matter? NASSP Bulletin, 88(638), p.p Kelchterman, G. (2005). Teachers; emotions in educational reforms: Self understanding, vulnerable commitment and micropolitical literacy. Teaching and Teacher Education, 21, p.p Kensington- Miller, B.A. (2005). Mentoring mathematics teachers in low socio-economic secondary schools in New Zealand. In P. Clarkson, A. Downton, D. Gronn, M. Horne, A. McDonough, R. Pierce & A. Roche (Eds.), Building Connections: Theory, Research and Practice. Proceedings of the 28th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia Incorporated. (Vol. 2, pp ). Melbourne. Retrieved from (20/1/2013). Kensington- Miller, B.A. (2012). Professional development for secondary school mathematics teachers: a peer mentoring model International Journal of Mathematics Teaching and Learning. Retrieved from (20/1/2013). Kilburg, G.M., & Hancock, T. (2006). Addressing Sources of Collateral Damage in Four Mentoring Programs. Teachers College Record, 108(7), p.p Lee, J.C., & Feng, S. (2007). Mentoring support and the professional development of beginning teachers: a Chinese perspective. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 15(3), p.p Moyles, J., Suschitsky, W., & Chapman, L. (1999). Mentoring in Primary Schools: ethos, structures and workloads, Journal of In-service Education, Vol. 25, No 1, pp Mullen, C.A. (2005). Mentorship primer. New York: Peter Lang Publishing, Inc. Phillips, N., Fragoulis, I. (2010). Exploring the Beliefs of Primary Education Teachers Regarding the Contribution of Mentoring in Schools. Review of European Studies, Canadian Center of Science and Education, 2 (2), p.p Raffel, J.A., Curtis, K.A., Holbert, R.R., Middlebrooks, A., Noble, A., & O Malley, F. (2007). Delaware s New Teacher Mentoring/Induction Program: Initiation, Implementation, and Integration. Delaware Department of Education. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (27/11/2012). Riebschleger, J., & Cross, S. (2011). Loss and Grief Experiences of Mentors in Social Work Education. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 19(1), p.p Valenčič, Z.M., & Vogrinc, J. (2007). A mentor s aid in developing the competences of teacher trainees. Educational Studies, 33(4), p.p Valero, P. (2005). «Τι σχέση έχει η εξουσία με τη Μαθηματική Εκπαίδευση», στο Χασάπης Δ. (επιμ.). Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Copy City Digital, σ.σ Virginia Mathematics and Science Coalition. (2009). Mathematics specialist in Virginia. Retrieved from (4/1/2013). Zeichner, K. (2005). Becoming a teacher educator: A personal perspective. Teaching and Teacher Education, 21, pp Ανθοπούλου, Σ. (1999). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο Α. Αθανασούλα Ρέππα, Σ. Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τόμος Β, Πάτρα: ΕΑΠ

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέμα Διαλόγου «Η αξιοποίηση του mentring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αρχές, όροι και προϋποθέσεις

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αρχές, όροι και προϋποθέσεις Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αρχές, όροι και προϋποθέσεις Αριστοτέλης Παπασάββας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,Msc Εκπαιδευτικός Επιμορφωτής ΠΕΚ Πατρών Διεύθυνση : Μεσολογγίου Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών Θεσμός του Μέντορα, Παράμετροι μεντορικού έργου (Φάση A ) Εκπαιδευτής: Δρ Μάριος Παντελή (EdD) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα