Ανδρομάχη Χατζηγιάννη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανδρομάχη Χατζηγιάννη"

Transcript

1 Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.2, τηλ , Σπουδές 1981 Πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου PARIS X- NANTERRE (Γαλλία) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ανθρωπογεωγραφίας- Diplôme d'etudes Approfondies (D.E.A.) της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Γαλλία) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Κοινωνικών Επιστημών (D.E.A.), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Διδακτορικό δίπλωμα 3ου Κύκλου Ανθρωπογεωγραφίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Τίτλος Διατριβής: «Pratiques et représentations sociales. Le cas des habitants d'un quartier de la proche banlieue parisienne» (Κοινωνικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές. Η περίπτωση των κατοίκων μιας συνοικίας των κοντινών παρισινών προαστίων), Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. Roncayolo, βαθμός: Άριστα (Mention: Très bien). 1

2 Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Κοινωνικότητα, Κοινωνικά δίκτυα και Κοινωνικό κεφάλαιο, Ανισότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας. Απασχόληση και διοικητικές θέσεις ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Εντεταλμένη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Εξωτερική συνεργάτης με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 03/ /2013 Mέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, (ως εκπρόσωπος των Ερευνητών και ΕΛΕ) και Αντιπρόεδρος του EKKE Αναπληρωματικό μέλος (ως εκπρόσωπος των ερευνητών) του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών & Μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ Υπεύθυνη από πλευράς ΕΚΚΕ για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο EKKE (με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ) Ερευνητικά προγράμματα (επιλογή) «Πρόγραμμα για την Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων / Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)». Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα του ΟΟΣΑ. Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει στην Ελλάδα η σύμπραξη: Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης - ΕΚΚΕ ΕΟΠΠΕΠ. Το ΕΚΚΕ έχει 2

3 11/2012-5/ , 2005, 2009 και / / / /2005 αναλάβει τη διεξαγωγή της πιλοτικής και της κύριας έρευνας πεδίου, αλλά και την επιστημονική διεύθυνση του προγράμματος. Εθνικός Διαχειριστής έργου (National Project Manager): Α.Χατζηγιάννη. Χρηματοδότηση : Υπουργείο Παιδείας (ΕΣΠΑ). «Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα». Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δ.Εμμανουήλ. Πρόγραμμα "Αριστεία", χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (ΕΣΠΑ). «European Social Survey». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτύπωσης γνωμών και στάσεων σε 25 χώρες της ΕΕ. Χρηματοδότηση: ΕΕ και ΓΓΕΤ. Συμμετοχή στην ομάδα έργου του ΕΚΚΕ για την διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας και στους 4 γύρους. Υπεύθυνη στον 4 ο γύρο (2011) για τις προτεινόμενες αλλαγές και προσαρμογές του ερωτηματολογίου στα θέματα της εκπαίδευσης. «Οργάνωση θεσμού σταθερής μορφής περιοδικής επιμόρφωσης». Επιστημονική Υπεύθυνη : Α.Χατζηγιάννη. Συνεργασία ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ και Κέδρος Α.Ε. Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΕΠΕΚ. «Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα του 21 ου αιώνα». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ.Μαλούτας. Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΕΚΚΕ) Φορέας ανάθεσης/χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), ενέργεια Αριστεία ΙΙ. «Police Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming». (Acronym MAGEEQ). Επιστημονική Υπεύθυνη: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση «Δημιουργία Κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δεικτών». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Κάλλας. Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Κόμβου ήμουν Επιστημονική Υπεύθυνη του υποέργου 4: Θεματική βάση για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και μηχανισμοί αναπαραγωγής στον ελληνικό χώρο. Μορφές διαχείρισης των επιδράσεων και των αντιφάσεών τους». Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Ν. Παναγιωτόπουλος και Μ. Θανοπούλου. Χρηματοδότηση: ΕΚΚΕ / ΙΝΕ / Πανεπιστήμιο Κρήτης «Διαδικασίες ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας : η περίπτωση των αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης». (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ.Κασίμης, Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη: Α. Χατζηγιάννη). Ερευνητικό Πρόγραμμα 3

4 ΕΠΕΑΕΚ, συνεργασία ΕΚΚΕ-Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας «Comparative Charting of Social Change». Διεθνές πρόγραμμα συγκριτικής μελέτης των μακρο-κοινωνιολογικών τάσεων κοινωνικού μετασχηματισμού. Συμμετείχαν οι χώρες : Καναδάς, Γαλλία, Η.Π.Α., Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ρωσία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: ( ) Κ.Τσουκαλάς, ( ) Δ. Χαραλάμπης «Επιτόπιες αναλύσεις της κοινωνικής αλλαγής. Η περίπτωση της περιοχής του Πειραιά». Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αποτελούσε μέρος του ευρύτερου προγράμματος συνεργασίας ΕΚΚΕ και C.N.R.S./Γαλλίας με τίτλο «Επιτόπιες αναλύσεις της κοινωνικής αλλαγής». Δημοσιεύσεις Βιβλία Benoit-Guilbot O., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Παπλιάκου B., Σορώκος Ε., Τσανίρα Ε., Χατζηγιάννη Α., Διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού στον Πειραιά: Μετακινήσεις, Οικογένεια, Εργασία. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ.316. Τσαούσης Δ., Χατζηγιάννη Α., Κοινωνικές και χωροταξικές προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΑΠΗ ως θεσμού σύνδεσης των ηλικιωμένων με την κοινότητα. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο / ΚΕΚΜΟΚΟΠ, σελ Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Hadjiyanni A., «On Social Cohesion in Greece», The Tocqueville Review / La Revue Toqueville, Vol 31, No 1, p Hadjiyanni A., Kamoutsi F., «Dimensions of Public Debate on Sexual Violence against Women: A Comparison of Greek and EU policy frames», στοm.verloo, M.Pantelidou-Maloutas (eds), Differences in the framing of gender inequality as a policy problem across Europe (Special issue), The Greek Review of social research, Νο 117, pp Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., «Εκπαιδευτικό κεφάλαιο και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 116, σελ Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., «Relations familiales et sociabilité en milieu urbain: le cas du Pirée» στο Villageois et citadins de Grèce. L autre et son double, Strates, No 10, pp Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Παπλιάκου Β., Χατζηγιάννη Α., «Κοινωνικά δίκτυα στον αστικό χώρο : κοινωνικότητα, αλληλοβοήθεια, εργασία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 88, σελ

5 Benoit-Guilbot O., Sorocos E., Hadjiyanni A., Maratou-Alipranti L., «Transformations urbaines et diversités locales au Pirée: famille, emploi, chômage», The Greek Review of Social Research, "Changement social et localités" (Numero Special), No 74 Α, σελ Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου Χατζηγιάννη Α., «Η ένταξη των ηλικιωμένων στην κοινότητα και ο ρόλος των θεσμών προστασίας», στο Κοτζαμάνης Β., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Τεπέρογλου Α., Τζωρτζοπούλου Μ., (επιμ.), Γήρανση και Κοινωνία. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ Άρθρα σε συλλογικό τόμο Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., 2011, «Το προφίλ των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών», στο Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Θανοπούλου Μ., Τεπέρογλου Α., Φρονίμου Ε., (επιμ), Όψεις της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος στη μνήμη της Ι.Λαμπίρη-Δημάκη. Αθήνα : Σάκκουλας. Χατζηγιάννη Α., Βαλάση Δ., «Ανώτατη Εκπαίδευση και Αναπαραγωγή των Διακρίσεων: η μικρή και η μεγάλη πόρτα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση», στο Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21 ου αιώνα, ΕΚΚΕ σσ Bustelo M., Krisan A., Hadjiyanni A., Kamoutsi F., «Domestic Violence: A Public Matter» στο M.Verloo, (ed.), Multiple Meanings of Gender Equality: A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe. Budapest-New York: Central European University Press, pp Χατζηγιάννη Α., «Κοινωνικό κεφάλαιο και εύρεση εργασίας» στο Λ.Μαράτου- Αλιπράντη, Ρ.Παναγιωτοπούλου, Σ.Κονιόρδος (επιμ), Κοινωνικές εξελίξεις στη Σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, εκπαίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Σάκκουλας, σ.σ Hadjiyanni A., Valassi D., «The creation of a Subject Matter Data Base for tertiary education: choices, prospects and possibilities», in J.Kallas (ed.) Node for secondary Processing: a Comparative Research Infrastructure. Athens: National Center for Social Research, pp Hadjiyanni A., «Community and Neighborhood Types», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Hadjiyanni A., «Local Autonomy», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Hadjiyanni A., «Youth», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Hadjiyanni A., «The Elderly», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp

6 Hadjiyanni A., «Voluntary Associations», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Hadjiyanni A., Petronoti M., «Sociability Networks», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Hadjiyanni A., «Religious Institutions», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Hadjiyanni A., «Religious Beliefs», in Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Montreal: Mc Gill University Press, pp Χατζηγιάννη Α., «Τα κοινωνικά δίκτυα των νέων και ο ρόλος τους στην απασχόληση : η περίπτωση των αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών», στο Λαμπίρη-Δημάκη Ι. (επιμ), Η Κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα. Αθήνα: Παπαζήσης, σελ Benoit-Guilbot Ο., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., «Images du quartier et structures de la famille dans la région du Pirée», στο Démographie et différences. Paris: AIDELF - PUF, No 4, pp Επιμέλειες βιβλίων και συλλογικών τόμων Μαλούτας Θ., Εμμανουήλ Δ., Ζακοπούλου Ε., Καυτατζόγλου Π., Χατζηγιάννη Α., Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21 ου αιώνα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ Charalambis D., Maratou-Alipranti L., Hadjiyanni A., (eds), Recent Social Trends in Greece: Μόντρεαλ: Mc Gill University Press, pp.701. Κωνσταντοπούλου Χ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Altérité et Société Ετερότητα και Κοινωνία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου σε μορφή CDrom. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση- Κατάρτιση στην Ελλάδα και στη Γαλλία Πρακτικά Ελληνο-γαλλικού Συνεδρίου. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις Hadjiyanni A., «Femmes diplômées en Sciences Sociales: ressemblances éducatives et altérités professionnelles», Altérité et Société / Ετερότητα και Κοινωνία, Διεθνές Ελληνο-γαλλικό Συνέδριο, Πρακτικά Συνεδρίου σε μορφή CD- ROM, Αθήνα. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., «Εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνικό κεφάλαιο», στο Οικονόμου Θ., Τσομπάνογλου Γ., Μπαλτζής Α. (επιμ.), Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας, 2 ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, Πρακτικά Συνεδρίου σε μορφή CD-ROM, Θεσσαλονίκη. 6

7 Ερευνητικές Εκθέσεις Χατζηγιάννη Α., Μαλούτας Θ., Γιαννακοπούλου Ε., Βαλάση Δ., Λεμονάκης Δ., Γάλλου Ι., Οργάνωση θεσμού σταθερής μορφής περιοδικής επιμόρφωσης. Ερευνητική Έκθεση. Αθήνα: ΕΚΚΕ/Κέδρος. Χατζηγιάννη Α., Μαλούτας Θ., Γιαννακοπούλου Ε., Βαλάση Δ., Γάλλου Ι. Λεμονάκης Δ., Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στη Β/θμια εκπαίδευση. Ερευνητική Έκθεση. Αθήνα: ΕΚΚΕ/Κέδρος. Μαλούτας Θ., Χατζηγιάννη Α., Θανοπούλου Μ., Λεμονάκης Δ., Γάλλου Ι., Βαλάση Δ., Εξωτερική αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα το συσχετισμό οικογενειακού-κοινωνικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού. Ερευνητική Έκθεση. Αθήνα: ΕΚΚΕ/Κέδρος. Χατζηγιάννη Α., Βαλάση Δ., Αναπαραγωγή και διεύρυνση των ανισοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ερευνητική Έκθεση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Bustelo M., Dombos T., Hadjiyanni A., Filiopoulou M., Kamoutsi F., Krisan A., Platero R., Tertinegg K., Van Beveren J., Verloo M., Comparative Frame Analysis: Domestic Violence & Sexual Violence against Women - European Union, Austria, Greece, Hungary, Slovenia, Spain and the Netherlands. Final Report, Athens/Wien/Madrid/Budapest/Nijmegen. Χατζηγιάννη Α., Βαλάση Δ., Μελέτη για την παραγωγή δευτερογενών δεδομένων και δεικτών από τα δεδομένα της έρευνας Διαδικασίες ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας. Έκθεση έρευνας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 42. Κασίμης Χ., Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Παπαδόπουλος Α., Σερεμέτης Δ., Παπακωνσταντίνου Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Διαδικασίες Ενσωμάτωσης των Νέων στην Αγορά Εργασίας: Η Περίπτωση των Αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έκθεση έρευνας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τ1 σελ. 98, Τ2 σελ. 164, Τ3 σελ. 92, Τ4 σελ.183. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Σαγιάς Ι., Σχεδιασμός βάσης χωρο-χρονικής παραμετροποίησης: κοινωνικός εξοπλισμός, απασχόληση, γεωργικές διαρθρώσεις. Έκθεση έρευνας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Μελέτη των κοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων. Έκθεση έρευνας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 90. Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., «Το προφίλ των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών», ανακοίνωση στο Συνέδριο στην μνήμη της Ι. Λαμπίρη- Δημάκη «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Προς μια Κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας», Διοργάνωση: Πάντειο Πανεπιστήμιο - ΕΚΚΕ. Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου. 7

8 Hadjiyanni A., Kondyli D., «Issues of relating composite surveys on higher education and labour market», ανακοίνωση στην First EASR (European Association for Survey Research) Conference, Βαρκελώνη Ιουλίου. Hadjiyanni A., «Femmes diplômées en Sciences Sociales: ressemblances éducatives et altérités professionnelles», ανακοίνωση στο Διεθνές Ελληνο- γαλλικό Συνέδριο, "Ετερότητα και Κοινωνία", Αθήνα 7-10 Μαΐου. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Εκπαιδευτικό κεφάλαιο και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών, ανακοίνωση στο 2 ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας "Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας", Θεσσαλονίκη 8-10 Νοεμβρίου. Χατζηγιάννη Α., «Εκπαιδευτικό κεφάλαιο και πρόσβαση στην αγορά εργασίας», ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη», Διοργάνωση ΕΚΚΕ - Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Αθήνα, Μαΐου. Hadjiyanni A., «Social Capital and employment opportunities», ανακοίνωση στην XXI International Sunbelt Social Network Conference, Βουδαπέστη, Απριλίου. Χατζηγιάννη Α., «Οι απόφοιτες κοινωνικών Επιστημών και η αγορά εργασίας», ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συνάντηση: "Γυναίκες και επιστήμη: τάσεις και προοπτικές στην Ευρώπη", Θεσσαλονίκη, Μαρτίου. Hadjiyanni A., «Jeunes et emploi : le rôle des réseaux sociaux dans la recherche d emploi des jeunes diplômés du supérieur en Grèce», ανακοίνωση στο XVIe Διεθνές Συνέδριο της AISLF, (Association Internationale des Sociologues de Langue française,) με θέμα: «Une Société Monde?», Québec, 3-7 Ιουλίου. Hadjiyanni A., Kallas J., Papadopoulos A., «Employment trajectories of university graduates in Greece: forms and strategies of matching social networking and educational capital for integrating into urban and regional labour markets», International Conference of the Regional Studies Association Regional Potentials in an Integrating Europe, Μπιλμπάο (Ισπανία), Σεπτεμβρίου. Kallas J., Hadjiyanni A., «Identification of social and economical parameters governing the formation of a network firm», ανακοίνωση στηην Fifth European International Social Networks Conference, Sitges (Ισπανία) Μαΐου. Χατζηγιάννη Α., «Διαδικασίες εσωτερικής μετανάστευσης και εγκατάστασης στον αστικό χώρο», ανακοίνωση στην «Ελληνο-γαλλική Συνάντηση για τις Κοινωνικές Επιστήμες» που διοργάνωσε το ΕΚΚΕ, Αθήνα Απριλίου. Hadjiyanni A., «Ville, quartier et population urbaine», ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γαλλόφωνων Δημογράφων (AIDELF) με θέμα «Δημογραφική αύξηση και εξαστισμός», Ραμπάτ (Μαρόκο), Μαΐου. Hadjiyanni A., Μaratou-Alipranti L., «Types familiaux et liens sociaux locaux dans la région du Pirée», ανακοίνωση στο 13 ο Διεθνές Συνέδριο της ΑISELF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française), με θέμα «Le lien Social», Γενεύη 29/08-02/09. 8

9 Ανακοινώσεις σε ημερίδες - Ομιλίες Χατζηγιάννη Α., «Ανώτατη Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες στην Ελλάδα», εισήγηση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Χατζηγιάννη Α., Οι απόφοιτοι Κοινωνικών Επιστημών και η αγορά εργασίας, Εισήγηση στην 3 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ιανουαρίου. Χατζηγιάννη Α., Θεματικές Βάσεις για την Εκπαίδευση. Εισήγηση στην Ημερίδα παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος «Δημιουργία κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δεικτών». Αθήνα, 1 Νοεμβρίου. Χατζηγιάννη Α., Καμούτση Φ Νοηματικά πλαίσια στη δημόσια συζήτηση περί σεξουαλικής βίας. Εισήγηση στην Ημερίδα Η έμφυλη ανισότητα ως πρόβλημα πολιτικής. Η ενσωμάτωση ποιού;, Αθήνα 4 Ιουνίου. Χατζηγιάννη Α., Θεματική Βάση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Αγορά Εργασίας. Εισήγηση στην ημερίδα ενδιάμεσης παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος: «Δημιουργία κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών» του ΕΚΚΕ, Αθήνα, Χατζηγιάννη Α., Εισήγηση στην ημερίδα πρώτης παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος «Δημιουργία κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεικτών», Αθήνα, 15 Ιανουαρίου. Χατζηγιάννη Α., «Δημιουργία Θεματικών Βάσεων για την Εκπαίδευση», Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτές Θύρες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 17 Δεκεμβρίου. Χατζηγιάννη Α., «Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων Κοινωνικών Επιστημών», Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές των αποφοίτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 4 Δεκεμβρίου. Χατζηγιάννη Α., «Διαδικασίες Ενσωμάτωσης των Νέων στην Αγορά Εργασίας», Πανελλήνιο Συνέδριο Έρευνα για την ελληνική εκπαίδευση. Διοργάνωση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα, Σεπτεμβρίου. Χατζηγιάννη Α., «Εκπαίδευση και απασχόληση των πτυχιούχων Κοινωνικών Επιστημών Η περίπτωση του Πολιτικού και του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών», Σεμινάρια της Ερμούπολης, Σύρος. Χατζηγιάννη Α., «Απασχόληση και Κοινωνικά δίκτυα». Εισήγηση στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «Διαδικασίες Ενσωμάτωσης των Νέων στην Αγορά Εργασίας: Η Περίπτωση των Αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης», Αθήνα, 3 Μαΐου. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Σαγιάς Ι., «Η παράμετρος του χώρου και του χρόνου στον συνδυασμό στατιστικών στοιχείων από διαφορετικές πηγές», Σεμινάρια της Ερμούπολης, Σύρος. 9

10 Χατζηγιάννη Α., Μαράτου Λ., Παπλιάκου Β., «Κοινωνικά δίκτυα στον αστικό χώρο: κοινωνικότητα και οικογένεια», ελληνο-γαλλική συνάντηση με θέμα «Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων», Σεμινάρια της Ερμούπολης, Σύρος. Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., «Επιχειρηματικά δίκτυα και κοινωνικό περιβάλλον», Σεμινάρια της Ερμούπολης, Σύρος. Χατζηγιάννη Α., «Κοινωνικές σχέσεις και διαδικασίες διαμόρφωσης του πληθυσμού στον Πειραιά», Σεμινάρια της Ερμούπολης, Σύρος. 10

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΑΚ), ΕΚΚΕ 2004-2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008 Β. Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία Αντουανέττα Καπέλλα Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ Βαθμίδας Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 210-7491681, e-mail el@ekke.gr Σπουδές 1996 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo Αμαλία Φραγκίσκου Photo Νομικός - Επικοινωνιολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 117, τηλ. 210-7491625, e-mail afrangi@ekke.gr Σπουδές Τίτλοι Σπουδών Άλλες σπουδές Master

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές Όνομα : ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ Επίθετο : ΑΒΔΕΛΙΔΗ Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr Σπουδές D.E.A.-Diplôme d Études Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Λιναρδής. Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com

Απόστολος Λιναρδής. Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com Απόστολος Λιναρδής Μαθηµατικός Στατιστικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Β Βαθµίδας Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα