ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ A. ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗ Διπλωματούχος Χημικός Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2003

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εξαγωγή Συμπερασμάτων για την Υιοθέτηση και Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Ελλάδα ΧΡΙΣΤΙΝΑ A. ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗ Διπλωματούχος Χημικός Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2003

3 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Στην οικογένειά μου

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ο υ Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ Ε μ π ο ρ ί ο υ κ α ι Ε ξ α γ ω γ ή Σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν γ ι α τ η ν Υ ι ο θ έ τ η σ η κ α ι Ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Τ ρ α π ε ζ ι κ ή ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Σημαντικοί όροι:διαδίκτυο (Internet), παγκόσμιος ιστός (world wide web), δικτυακός τόπος (website), ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), στρατηγικές ασφάλειας και πρωτόκολλα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. ΠΕΡΙΛΗ ΨΗ Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί μία αναλυτική παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις πρώτες μορφές ύπαρξής του, μέχρι και τις σύγχρονες τεχνολογίες με τις οποίες λειτουργεί στη σημερινή του μορφή. Κατόπιν ορίζονται οι έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και τα κύρια συστατικά του ηλεκτρονικού εμπορίου που εστιάζονται στο διαχωρισμό του σε έμμεσο και άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος/ υπηρεσίας και τον τρόπο παράδοσής του στον πελάτη, στην κατηγοριοποίηση των αγαθών που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην κατάταξη των δικτυακών αγοραστικών τόπων και στις στρατηγικές που εφαρμόζονται, είτε εκούσια είτε ακούσια, κατά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από μία επιχείρηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναλύονται τα επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό κατάστημα, ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο, εικονικές κοινότητες κ.λ.π.). Κατόπιν επιχειρείται μία κατάταξη των επιχειρηματικών μοντέλων βάσει του βαθμού καινοτομίας τους σε συνδυασμό με την έκταση ολοκλήρωσής τους. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται ο ρόλος που διαδραματίζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο στην εξόρυξη αξίας από μια τεχνολογική καινοτομία, όπως η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης στην προκειμένη περίπτωση. Στο επόμενο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας αναλύονται τα πεδία εφαρμογής και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο,

5 όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι προσανατολισμένο στον πελάτη, οι ηλεκτρονικές πληρωμές και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Επίσης, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου για τους προμηθευτές και τους αγοραστές, τα οποία ως επί το πλείστον είναι παράλληλα, δηλαδή όταν ο προμηθευτής απολαμβάνει κάποιο όφελος υπάρχει κάποια αντίστοιχη απολαβή και για τον πελάτη και αντίστροφα. Τέλος, παρατίθενται διάφορα αποτελέσματα από παλαιότερες έρευνες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το τεράστιας σημασίας θέμα της ασφάλειας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ασφάλεια είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει πάντα να δίνεται προτεραιότητα κατά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου αυτό να διεξάγεται ομαλά και αποτελεσματικά. Αναφέρονται λοιπόν οι διάφορες απαιτήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (όπως ο έλεγχος αυθεντικότητας, η προστασία δεδομένων ή εμπιστευτικότητα κ.α.) και οι οποίες αναφέρονται συνήθως στην περιφρούρηση της ασφάλειας των συναλλαγών με τους πελάτες, της ασφάλειας διακίνησης δεδομένων, της ασφάλειας του δικτυακού εξυπηρετητή και της ασφάλειας του λειτουργικού συστήματος. Τέλος, παρουσιάζονται αρκετά εκτεταμένα τα εργαλεία και οι τεχνικές ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο (κρυπτογράφηση, έλεγχος αυθεντικότητας, ψηφιακά πιστοποιητικά και firewalls) και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται (Secure Socket Layer, Secure Electronic Transactions, ηλεκτρονικό χρήμα και ηλεκτρονικές επιταγές). Στην επόμενη ενότητα της εργασίας, απεικονίζεται η κατάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα άλλα και σε παγκόσμια κλίμακα. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της e-ετοιμότητας για 42 χώρες, δηλαδή της ετοιμότητας της εκάστοτε χώρας να υποδεχθεί και να αφομοιώσει τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναφέρονται διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπροσθέτως παρουσιάζονται τα σημαντικότερα κίνητρα προκειμένου μια επιχείρηση να προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας τέτοιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Στο έκτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους επιχειρείται μια όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το Internet Banking είναι μια νεοεισερχόμενη τεχνολογία στην ελληνική τραπεζική πραγματικότητα. Αξιολογήθηκε ως ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η έρευνα και η μελέτη του οποίου μπορεί να αποδώσει πολύτιμα συμπεράσματα. Για αυτό και η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με ένα ερευνητικό μέρος, το οποίο είναι στο σύνολό του αφιερωμένο στην ηλεκτρονική τραπεζική. Στην ενότητα αυτή, αρχικά δίνεται και αναλύεται ο ορισμός της ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Παρουσιάζεται η διαδικασία απόκτησης πρόσβασης σε ένα σύστημα web banking, ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω Διαδικτύου. Ύστερα προχωράμε στην ανάλυση θεμάτων ασφάλειας τα οποία, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα πρέπει να κατέχουν εξέχουσα θέση στη λίστα

6 προτεραιοτήτων κατά την εφαρμογή της. Τέλος, απεικονίζονται τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και στον ελληνικό χώρο, βάσει διαφόρων μελετών, ενώ παρουσιάζεται και μία αξιολόγηση των τραπεζικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σχετικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή του e-banking. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, στο οποίο απεικονίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την ηλεκτρονική τραπεζική, κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2002, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία απεστάλησαν σε 17 τράπεζες. Η εξαγωγή των συμπερασμάτων βασίστηκε στις έγκυρες απαντήσεις 14 τραπεζών (Aspis Bank, Eurobank, Alpha Bank, Citi Bnak, Αγροτική Τράπεζα, Εγνατία Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς (Win Bank), HSBC, NovaBank και ProBank). Στόχος της έρευνας ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με: Την έκταση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τραπεζικής και της πληροφορικής τεχνολογίας γενικότερα, στους τραπεζικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα κίνητρα τα οποία ωθούν έναν τραπεζικό οργανισμό στην υιοθέτηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι τράπεζες τεχνικά θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό επιχειρείν (σχεδιασμός, συντήρηση κ.λ.π.). Τα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του e-banking. Τα αποτελέσματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του web banking. Την έκταση των επενδύσεων των τραπεζικών οργανισμών σε τεχνολογία, καθώς και τα τρέχοντα και μελλοντικά στρατηγικά επιχειρηματικά τους σχέδια. Τις προοπτικές των ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Τις ενέργειες που επιβάλλεται να δρομολογηθούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να διεξάγεται με μεγαλύτερη επιτυχία η ηλεκτρονική τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τη βοήθεια Διαγραμμάτων και παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τα προαναφερόμενα θέματα.

7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελίδα I II IV 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο; Βασικές αρχές ηλεκτρονικού εμπορίου Τα κύρια συστατικά του ηλεκτρονικού εμπορίου Κατηγοριοποίηση προϊόντων ηλεκτρονικού 20 εμπορίου Κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών Στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου 28 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 30 ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2.1 Ορισμός επιχειρηματικού μοντέλου Αλυσίδες αξίας και επιχειρηματικά μοντέλα Τύποι επιχειρηματικών μοντέλων Υπηρεσίες ασφάλειας Κατάταξη επιχειρηματικών μοντέλων Ο ρόλος ενός επιχειρηματικού μοντέλου στην 50 εξόρυξη αξίας από μια τεχνολογική καινοτομία Βιβλιογραφία κεφαλαίου 56

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πεδία εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου Δραστηριότητες σχετικές με το ηλεκτρονικό 58 εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο προσανατολισμένο στον 58 πελάτη Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων Αμοιβαία οφέλη από το ηλεκτρονικό εμπόριο για 92 τους προμηθευτές και τους αγοραστές 3.4 Αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου 100 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η «αχίλλειος πτέρνα» του ηλεκτρονικού εμπορίου Απαιτήσεις ασφάλειας Τα όρια της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο Ασφάλεια πελατών Ασφάλεια διακίνησης δεδομένων Ασφάλεια στις υπηρεσίες του δικτυακού 116 εξυπηρετητή Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος Ασφάλεια ηλεκτρονικού εμπορίου: εργαλεία και 120 τεχνικές Κρυπτογράφηση Έλεγχος αυθεντικότητας Ψηφιακά πιστοποιητικά και αρχές παροχής 128 πιστοποιητικών Firewalls Στρατηγικές ασφάλειας και πρωτόκολλα στο 130 ηλεκτρονικό εμπόριο Βιβλιογραφία κεφαλαίου 135

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 136 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 5.1 Χαρακτηριστικά «ηλεκτρονικής ετοιμότητας» Τα προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 140 Ευρώπη 5.3 Αποτελέσματα ηλεκτρονικού εμπορίου Παγκόσμια αποτελέσματα Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα Ελληνικά websites Λόγοι δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος 157 για μια επιχείρηση Σημαντικά ερωτήματα πριν από το σχεδιασμό 158 ενός website Συστατικά επιτυχίας ενός website 159 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Εισαγωγή Ηλεκτρονική τραπεζική (web banking) Διαδικασίες ηλεκτρονικής τραπεζικής Διαδικασία απόκτησης πρόσβασης στο web 172 banking Λειτουργία ηλεκτρονικής τραπεζικής Προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής Ασφάλεια και ηλεκτρονική τραπεζική Ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα και τον 185 κόσμο 6.7 Τρέχουσα κατάσταση e-banking στις ελληνικές 188 τράπεζες Βιβλιογραφία κεφαλαίου 192

11 Β.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 194 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 194 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στόχοι της έρευνας Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 198 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες Έκταση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τραπεζικής 204 και των ηλεκτρονικών τεχνολογιών 2.3 Κίνητρα για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 208 τραπεζικής 2.4 Διαχείριση τεχνικών ζητημάτων ηλεκτρονικής 210 τραπεζικής 2.5 Προβλήματα και εμπόδια στην υιοθέτηση και 212 εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής 2.6 Αποτελεσματικότητα και οφέλη της ηλεκτρονικής 215 τραπεζικής 2.7 Προϋποθέσεις και παράγοντες για την επιτυχή 222 εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής 2.8 Επενδύσεις σε τεχνολογία και στρατηγικά σχέδια 225 τραπεζικών οργανισμών 2.9 Προοπτικές ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα και τον κόσμο Ενέργειες των κρατικών φορέων για την επιτυχή εφαρμογή του Internet Banking και του ηλεκτρονικού εμπορίου 233 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 235 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 252

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 253 ΞΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 255 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 259

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Νίκο Γεωργόπουλο που ως επιβλέπων της παρούσας εργασίας μου παρείχε την αμέριστη βοήθειά του, καθώς και πολύτιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για τη σωστή συγγραφή της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρμόδιους εκπροσώπους των τραπεζών Aspis Bank, EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Citi Bank, Αγροτική Τράπεζα, Εγνατία Τράπεζα, HSBC, Novabank, Probank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, που διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο τους για να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο του ερευνητικού μέρους της εργασίας, βάσει του οποίου προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για την Ηλεκτρονική Τραπεζική στην Ελλάδα. I

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ (ΠΗΓΗ: EUROPEAN CENTRAL BANK-ECB) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Σελ. 19 Σελ. 60 Σελ. 74 Σελ. 78 Σελ. 88 Σελ. 94 ΕΜΠΟΡΙΟΥ II

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΑΡ/ΚΩΝ E-ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 42 ΧΩΡΕΣ Σελ. 139 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σελ. 190 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ; Σελ. 230 III

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ Σελ. 49 ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Σελ. 53 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ Σελ. 116 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Σελ. 122 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Σελ. 124 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ Σελ. 127 ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Σελ. 133 ΧΡΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Σελ. 144 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΈΣΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σελ. 145 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (ΠΗΓΗ: KEENAN VISION) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ B2B ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, Σελ. 146 (ΠΗΓΗ: BOSTON CONSULTING GROUP) IV

17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ B2C ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, (ΠΗΓΗ: MERRILL LYNCH) ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-2000 (ΠΗΓΗ: FOCUS-BARI) Σελ. 149 Σελ. 155 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ON-LINE Σελ. 156 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΗΓΗ: FOCUS-BARI) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ WEBSITE Σελ. 162 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σελ. 164 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Σελ. 184 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ E-BANKING ΑΝΑ Σελ. 186 ΗΠΕΙΡΟ (ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL DATA CORPORATION) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ18 ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ E-BANKING Σελ (ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL DATA CORPORATION) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ E-BANKING Σελ. 187 (ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL DATA CORPORATION) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΧΡΗΣΤΕΣ WEB BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) Σελ. 188 V

18 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 201 Σελ. 203 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σελ. 204 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΤΡΟΠΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σελ. 205 Σελ. 206 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Σελ. 207 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Σελ. 207 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ WEB BANKING Σελ. 209 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Σελ. 211 ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ WEB BANKING Σελ. 211 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ; ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ WEB Σελ. 214 BANKING ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Σελ. 216 WEB BANKING ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ WEB BANKING ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ Σελ. 218 VI

19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ WEB BANKING; ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ Σελ. 219 Σελ. 220 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB BANKING ΚΑΙ ΤΟΥ INTERNET ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ WEB BANKING ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ WEB BANKING ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ E-BUSINESS ΚΑΙ ΤΟΥ INTERNET ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ E-BUSINESS ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42 ΚΑΙ ΤΟΥ INTERNET E-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η Σελ. 220 Σελ. 221 Σελ. 223 Σελ. 224 Σελ. 227 Σελ. 228 Σελ. 229 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ VII

20 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ Ε- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ WEB Σελ. 231 Σελ. 232 BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ E-BUSINESS Σελ. 234 VIII

21 Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αλλαγές που σημειώθηκαν στα μέσα του 18 ου αιώνα οδήγησαν την ανθρωπότητα στη Βιομηχανική Επανάσταση η οποία άλλαξε το ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Το 1834 ο Γουτεμβέργιος αναζητώντας έναν οικονομικό τρόπο αναπαραγωγής της Βίβλου, επινόησε και εξέλιξε την κινητή τυπογραφία. Κατ αυτόν τον τρόπο συνέβαλλε ακούσια στην ταχύτερη και ευρύτερη διάδοση των πληροφοριών, των γνώσεων και των ιδεών της εποχής, ανοίγοντας το μονοπάτι που οδήγησε στη Βιομηχανική Επανάσταση. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι σχεδόν ενάμισι αιώνα αργότερα η ΙΒΜ θα κυκλοφορούσε τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή και ότι μερικά χρόνια αργότερα οι υπολογιστές θα ήταν φορές ταχύτεροι και θα προσφέρονταν σε τόσο χαμηλές τιμές. Τι θα αισθανόταν άραγε ο Γουτεμβέργιος αν μάθαινε ότι ένα και μόνο CD-ROM βάρους 15 γραμμαρίων θα μπορούσε να χωρέσει, όχι μόνο τη Βίβλο, άλλα όγκο πληροφοριών που θα μπορούσε ισοδύναμα να τυπωθεί σε σελίδες χαρτί! 1

22 Συγκρίνοντας τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης με τις ραγδαίες αλλαγές που διαδραματίζονται, αθόρυβα πολλές φορές, στον τομέα της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, θα μπορούσαμε κάλλιστα να οδηγηθούμε σε συγκρίσεις. Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μιας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την δομή της Μετα-Βιομηχανικής Κοινωνίας, οδηγώντας μας προς την Κοινωνία των Πληροφοριών (Information Society). Η Πληροφορική Επανάσταση δημιούργησε μία καινούρια οπτική αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών. Δημιούργησε μια Κοινωνία Πληροφοριών όπου η πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες πληροφορίες γίνεται ταχύτατα, με ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο από όλους τους πολίτες. Σήμερα οι πληροφορίες που παρέχονται διπλασιάζονται σε όγκο κάθε 2,5 χρόνια. Το 2020 υπολογίζεται ότι ο όγκος των πληροφοριών θα διπλασιάζεται κάθε 73 ημέρες. Οι επιδράσεις αυτών των εξελίξεων ήταν καθοριστικές και πολυδιάστατες για το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι παγκοσμίως. Δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μετάβαση της κοινωνίας σε μια νέα μορφή οργάνωσης και λειτουργίας που χαρακτηρίζεται από μια σειρά πρωτόγνωρων δυνατοτήτων και ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Πληροφορική Επανάσταση άλλαξε δραματικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η μεγαλύτερη αλλαγή όμως διαδραματίστηκε στον επιχειρηματικό κόσμο. Η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα είναι διαφορετική και επιβάλλεται να 2

23 είναι ζυμωμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως η διεθνοποίηση και η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ταχύτητα και το χαμηλότερο κόστος. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες όμως, στα πλαίσια του παγκόσμιου επιχειρείν, δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, καθότι η ενσωμάτωση των ραγδαία εξελισσόμενων νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον συνάδει με αυξημένες δεσμεύσεις και προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη. Στο ανταγωνιστικό πεδίο του 21ου αιώνα οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν είναι αυτές που θα κάνουν τις κατάλληλες στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές τους. Θέλοντας να δώσουμε μία συνοπτική εικόνα της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να απαριθμήσουμε μερικές από τις τεχνολογικές εξελίξεις που σηματοδότησαν τη νέα αυτή εποχή: v Απόκτηση Πληροφοριών. Η κυριότερη και ευρύτερα χρησιμοποιούμενη δυνατότητα που παρέχει ο παγκόσμιος ιστός είναι η απόκτηση πληροφοριών. Δυνατότητα που παρέχεται σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την ιδιότητά του, ακόμη και από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Οι οργανωμένες βάσεις δεδομένων και οι μηχανές αναζήτησης πληροφοριών επιτρέπουν την ανάκτηση οποιονδήποτε πληροφοριών σε πραγματικό 3

24 χρόνο, ενώ η χρήση Υπερσυνδέσμων (Hyperlinks) επιτρέπει τη μεταφορά του χρήστη μεταξύ λογικά συνδεδεμένων δικτυακών τόπων. v Ηλεκτρονική Επικοινωνία. Άλλη μία εντυπωσιακή τεχνολογική εξέλιξη είναι η επικοινωνία μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Electronic Mail ή E- Mail). Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάσσονται καθημερινά υπολογίζονται πλέον σε εκατομμύρια και αποτελούν έναν άνετο, γρήγορο και φθηνό τρόπο επικοινωνίας. v Ηλεκτρονικές Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών. Η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από το σπίτι, είναι μία ακόμα δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν τη συνέχεια των αγορών μέσω τηλεόρασης, τηλεφώνου ή καταλόγων. Συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία, μειωμένο κόστος, αποφυγή μετακινήσεων και τεράστια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να αγοράσει και να πληρώσει οποιοδήποτε προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή. Επίσης παρέχεται τεράστια ποικιλία υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές κρατήσεις (για θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ταξίδια κ.λ.π.). v Εργασία εξ αποστάσεως. Σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως κύριο μέσο για την εκτέλεση της 4

25 καθημερινής εργασίας τους, χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα στον φυσικό εργασιακό τους χώρο. Μπορούν λοιπόν το ίδιο καλά να εργαστούν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ή από το σπίτι τους. v Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως μέσω Η/Υ, παρέχει δυνατότητα εκπαίδευσης σε ανθρώπους οι οποίοι είτε βρίσκονται γεωγραφικά απομονωμένοι, είτε για οικονομικούς λόγους ή λόγους υγείας δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε κάποιον φυσικό εκπαιδευτικό χώρο. v Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία. Οι δυνατότητες ψυχαγωγίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πλέον ανεξάντλητες. Ξεκινούν από τα εκατοντάδες δικτυακά παιχνίδια, τις ψυχαγωγικές ιστοσελίδες και το Play Station, μέχρι τις υπηρεσίες Διαλογικής Τηλεόρασης (Interactive TV), όπου ο χρήστης αλληλεπιδρά με τη συσκευή επιλέγοντας τα προγράμματα τα οποία επιθυμεί να δει, έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Διαδίκτυο κ.λ.π. Μετά από τη συνοπτική απαρίθμηση μερικών μονάχα εφαρμογών των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε το βαθμό στον οποίο η τεχνολογία έχει διεισδύσει στη ζωή μας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce). Ένα τμήμα της εργασίας εστιάζεται στις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, έναν τομέα στον οποίο επικεντρώνεται και το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο 5

26 διεξάγεται η ηλεκτρονική τραπεζική (web banking ή e-banking) σε τέτοιου είδους οργανισμούς, στο κατά πόσον κρίνεται αποτελεσματική, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση και τα κέρδη του οργανισμού και με ποιόν τρόπο μπορεί να εξελιχθεί ως πρακτική στο μέλλον. Για την εξαγωγή ακριβέστερων και πιο αντικειμενικών συμπερασμάτων κρίθηκε απαραίτητη η αποστολή ερωτηματολογίων σε ικανό αριθμό τραπεζικών οργανισμών, ενώ οι απαντήσεις αναλύθηκαν εκτεταμένα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, για τη διατύπωση ρεαλιστικών συμπερασμάτων. 6

27 ΚΕ ΦΑΛ ΑΙ Ο 1 Ο : ΓΕΝΙ Κ Α Π ΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΟ Υ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ 1.1 Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου Ο όρος παγκόσμιος ιστός (world wide web) προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Tim Berners-Lee στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πρακτικής Φυσικής (European Laboratory for Practical Physics, CERN) στη Γενεύη της Ελβετίας το Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ταχύτατη ανάπτυξη του Διαδικτύου (Internet) που τόσο έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Με αφετηρία αυτήν την ανακάλυψη άρχισε η χρυσή εποχή του Internet, αλλά παράλληλα και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην πραγματικότητα ο όρος Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Μάλλον μπορεί να θεωρηθεί ως η διεύρυνση ενός άλλου όρου, αυτού της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (Electronic Data Interchange, EDI). Ενώ σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκίνησε το 1990, με την εκτόξευση του Internet, στην πραγματικότητα η ιστορία είχε αρχίσει πολλά χρόνια πριν στο πεδίο των δραστηριοτήτων business-to-business. Όπως ίσως πολλοί χρήστες του Διαδικτύου γνωρίζουν, υπήρχαν συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών 7

28 των επιχειρήσεων ήδη από το 1960, γεγονός που πιστοποιεί ότι η γέννηση του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω. Αυτό που συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια είναι η ευρεία διαθεσιμότητα και η πτώση των τιμών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον οι Η/Υ εξελίχθηκαν τεχνολογικά, έγιναν πιο φιλικοί στο χρήστη και πρόσφεραν μεγάλη ποικιλία λύσεων στις επιχειρήσεις. Καθώς οι Η/Υ έγιναν ευρέως διαθέσιμοι πολλοί τομείς της βιομηχανίας άρχισαν να διαβλέπουν τη δυνατότητα σύνδεσης τους μέσω επικοινωνιακών δικτύων. Το telex αποδείχθηκε χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο καθώς επίσης και το fax, έτσι οι Η/Υ μάλλον θα αποτελούσαν το επόμενο μεγάλο βήμα. Στα πρώτα στάδια οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν δίκτυα αλυσίδων προμηθειών με τους κατασκευαστές, τους χονδρεμπόρους και τους λιανοπωλητές. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, το ηλεκτρονικό εμπόριο διαδόθηκε μεταξύ των επιχειρήσεων αρχικά ως τεχνολογία ηλεκτρονικής μετάδοσης μηνυμάτων : Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ). Με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων εκσυγχρονίστηκαν οι διαδικασίες των επιχειρήσεων καθόσον μειώθηκαν τα έγγραφα σε χαρτί και αυξήθηκε η αυτοματοποίηση. Οι τεχνολογίες EDI εξελίχθηκαν σε αναπόσπαστο τμήμα της ροής της εργασίας ή των συνεργαζόμενων συστημάτων υπολογιστών, συνδυάζοντας υπάρχουσες μη ηλεκτρονικές μεθόδους με ηλεκτρονικά μέσα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών. 8

29 Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να στέλνουν και να λαμβάνουν έγγραφα εργασίας (όπως παραγγελίες αγορών), σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση. Με την πάροδο των ετών, η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων εντάχθηκε στα εσωτερικά συστήματα πληροφοριών και στις καθημερινές πρακτικές των επιχειρήσεων και αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση κατηγοριών προϊόντων (category management) στο λιανικό εμπόριο. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι προσδοκίες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ήταν όλο και υψηλότερες και οι αναλυτές έκαναν προβλέψεις για μια ανάπτυξη χωρίς προηγούμενο. Μόλις το 1% των πιθανών μελλοντικών χρηστών είχε εφαρμόσει το EDI. Ο αριθμός των χρηστών επρόκειτο να διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Καμία επιχείρηση δεν ήταν βιώσιμη χωρίς EDI. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο όμως η ανάπτυξη αυτή ποτέ δεν άγγιξε τα αναμενόμενα επίπεδα. Η πιο προφανής αιτία ήταν ο πολύ εκτεταμένος χρόνος που απαιτείτο για την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Υπήρχε επίσης μια γενική φοβία για τον τρόπο σύνδεσης. Η διαδικασία φάνταζε ιδιαίτερα πολύπλοκη σε πολλούς πιθανούς χρήστες. Επιπροσθέτως, εκείνοι οι οποίοι επένδυαν στο EDI δεν είχαν πάντοτε τις προσδοκώμενες απολαβές. Κατόπιν εμφανίστηκε το Internet, το οποίο προσέλκυσε τόση προσοχή και δημοσιότητα από το κοινό, όση ποτέ δεν είχε προσελκύσει το EDI τα τελευταία 20 χρόνια. Το Internet είναι διαθέσιμο παγκοσμίως, εύκολο στη χρήση, τα 9

30 γραφικά στοιχεία του παγκόσμιου ιστού (www) προσφέρουν τη δυνατότητα δημοσίευσης ολοκληρωμένων εγγράφων, ενώ κολοσσοί της πληροφορικής βιομηχανίας όπως η Microsoft και η Novell το ανέπτυξαν και το οδήγησαν στη σημερινή του μορφή. Επιπλέον, το Internet προσφέρει τεχνικές επικοινωνίας με μηνύματα που λειτουργούν με απίστευτη ταχύτητα. Μπορεί τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να λειτουργήσει το Διαδίκτυο να μην έχουν επικυρωθεί από διεθνείς οργανισμούς, αλλά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν χρειαζόταν αναμονή προκειμένου να συμφωνηθούν διεθνώς τα πρότυπα λειτουργίας, σίγουρα επιτάχυνε πολύ την ανάπτυξη του Internet και αύξησε κατά πολύ των αριθμό των χρηστών. Άμεσο και αναμενόμενο αποτέλεσμα της ευρείας διάδοσης του Διαδικτύου ήταν η πραγματικά εκπληκτική ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Απλά ηλεκτρονικά καταστήματα άρχισαν να εμφανίζονται από το Τα πρώτα αυτά εικονικά καταστήματα ήταν στην ουσία ηλεκτρονικοί κατάλογοι με τα προϊόντα προς πώληση. Οι παραγγελίες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο (on-line) παρά μόνο μέσω τηλεφώνου, fax ή . Όχι πολύ αργότερα, η τεχνολογία αναβαθμίστηκε αρκετά ώστε να δημιουργηθούν εικονικά καταστήματα με πελάτες, λογαριασμούς και κάρτες αγορών που έδιναν τη δυνατότητα στον αγοραστή να παραγγείλει και να πληρώσει on-line με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 10

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) 1 Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας από την Τζέκου Σταυρούλα υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2016 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικός τομέας (1)

Επιχειρηματικός τομέας (1) Επιχειρηματικός τομέας (1) Συστήματα Διαχείρισης πληροφοριών - Management Information Systems (MIS) Ειδικά συστήματα για την λογιστική διαχείριση και την διοικητική υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων με απώτερο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, Μαΐου Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας

«Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, Μαΐου Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας «Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, 19-21 Μαΐου 2000 Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατ' αρχάς θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 7 Διεθνής στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 3η: Πυραμίδα και Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Επιπτώσεις

Οικονομικές Επιπτώσεις Οι εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών) λειτουργούν ως υπόβαθρο για την επέκταση και σύνδεση των εθνικών οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 Β. Φερεντίνος Εισαγωγή στον Ηλεκτρονικό Τουρισμό και τα Πληροφοριακά Συστήματα ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα