ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Ετοιµάστηκε για το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ Ταχυδροµείων Αύγουστος, 2006 RAI Consultants Public Ltd

2 Table 1 Page 1 Γραµµές σταθερής τηλεφωνίας που έχουν στο σπίτι Base: All respondents Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Table 2 Page 2 Λόγοι για τους οποίους έχουν περισσότερες από µια σταθερές γραµµές στο σπίτι Base: Όλοι όσοι έχουν περισσότερες από 1 σταθερή γραµµή τηλεφώνου Table 3 Page 3 Eίδος γραµµής σταθερής τηλεφωνίας Table 4 Page 4 Κατά πόσο έχουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες στη γραµµή σταθερής τηλεφωνίας στο σπίτι σας Table 5 Page 5 Συµπληρωµατικές υπηρεσίες που έχουν στη γραµµή σταθερής τηλεφωνίας στο σπίτι Table 6 Page 6 Εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας που χρησιµοποιούν για τις κλήσεις τους Table 7 Page 7 Γνώση άλλης εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας εκτός από την ΑΤΗΚ-CYTA Base: Όλοι όσοι χρησιµοποιούν την CYTA για την σταθερή τηλεφωνία Table 8 Page 8 Γνώση υπηρεσίας επιλογής φορέα Table 9 Page 9 Χρήση υπηρεσίας επιλογής φορέα Table 10 Page 10 Μηνιαίος λογαριασµός για τη σταθερή τηλεφωνία, κλήσεις και πάγιο µαζί Table 11 Page 11 Tιµολογιακό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας στο οποίο συµµετέχουν Table 12 Page 12 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για... by Χρήσεις από σταθερό τηλέφωνο

3 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Table 13 Page 13 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:λήψη/πραγµατοποίηση κλήσεων Table 14 Page 14 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:πρόσβαση στο διαδίκτυο (dial up, όχι ADSL) Table 15 Page 15 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:λήψη/αποστολή Table 16 Page 16 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:λήψη/αποστολή φαξ Table 17 Page 17 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός... by Κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Table 18 Page 18 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός:κινητά τηλέφωνα στην Κύπρο Table 19 Page 19 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός:σταθερούς αριθµούς στην Κύπρο Table 20 Page 20 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός:μη γεωγραφικούς αριθµούς Table 21 Page 21 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός: ιαδίκτυο (dial up) Table 22 Page 22 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός: ιεθνείς προορισµούς/κλήσεις Table 23 Page 23 Λόγοι για τους οποίοςυ πραγµατοποιούν κλήσεις προς διεθνείς προορισµούς από σταθερό τηλέφωνο Base: Όλοι όσοι χρησιµοποιούν το σταθερό τους τηλέφωνο για κλήσεις στο εξωτερικό Table 24 Page 24 Κατοχή κινητού τηλεφώνου Base: All respondents

4 Table 25 Page 25 Λόγοι για τους οποίους δεν έχουν κινητό τηλέφωνο Base: Όλοι όσοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο Table 26 Page 26 Μηνιαίος λογαριασµός για τη κινητή τηλεφωνία Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Table 27 Page 27 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για... - Χρήσεις\Λήψη/πραγµατοποίηση κλήσεων by Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για... Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 28 Page 28 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/πραγµατοποίηση κλήσεων Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 29 Page 29 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή sms Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 30 Page 30 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή mms Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 31 Page 31 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Πρόσβαση στο διαδίκτυο Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 32 Page 32 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 33 Page 33 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή φαξ Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Table 34 Page 34 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - ηλώσεις\χρησιµοποιώ το κινητό µου από το σπίτι,για να κάνω κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα by ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου Table 35 Page 35 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - Χρησιµοποιώ το κινητό µου από το σπίτι,για να κάνω κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα Table 36 Page 36 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - Χρησιµοποιώ το κινητό µου από το σπίτι,για να κάνω κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα

5 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Table 37 Page 37 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - Χρησιµοποιώ το σταθερό µου από το σπίτι,για να κάνω κλήσεις προς άλλα σταθερά τηλέφωνα Table 38 Page 38 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - Χρησιµοποιώ το σταθερό µου από το σπίτι,για να κάνω κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα Table 39 Page 39 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - εν χρησιµοποιώ ποτέ το κινητό για να κάνω κλήσεις από το σπίτι Table 40 Page 40 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του σταθερού τους τηλεφώνου Table 41 Page 41 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του σταθερού τους τηλεφώνου: Χαµηλές Χρεώσεις Table 42 Page 42 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του σταθερού τους τηλεφώνου: Ευκολία στη χρήση Table 43 Page 43 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του σταθερού τους τηλεφώνου: Ποιότητα σύνδεσης Table 44 Page 44 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του σταθερού τους τηλεφώνου: Ασφάλεια κλήσης Table 45 Page 45 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του σταθερού τους τηλεφώνου: Καλή Λήψη Table 46 Page 46 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου Table 47 Page 47 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου: Χαµηλές Χρεώσεις Table 48 Page 48 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου: Ευκολία στη χρήση

6 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Table 49 Page 49 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου: Ποιότητα σύνδεσης Table 50 Page 50 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου: Ασφάλεια κλήσης Table 51 Page 51 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου: Καλή Λήψη Table 52 Page 52 Παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη για την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου: Μεταφέρεται παντού Table 53 Page 53 Συχνότητα χρήσης των δηµόσιων τηλεφωνικών θαλάµων Base: All respondents Table 54 Page 54 Λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιούν τους δηµόσιους τηλεφωνικούς θαλάµους Base: Όλοι όσοι χρησιµοποιούν τους δηµόσιους τηλεφωνικούς καταλόγους Table 55 Page 55 Υπηρεσίες διαδικτύου που χρησιµοποιούν Base: All respondents Table 56 Page 56 Τρόποι πραγµατοποίησης κλήσεων µέσω διαδικτύου Base: Όλοι όσοι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να πραγµατοποιούν κλήσεις Table 57 Page 57 ηµογραφικά Base: All respondents

7 Table 1 Γραµµές σταθερής τηλεφωνίας που έχουν στο σπίτι Base: All respondents Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 1 Total Γραµµές ξ 92ξο 88 91υφ ω δζ πρ 23ρ τ 19-92ψ ρ ψ 4 * * ψ εν έχω σταθερή γραµµή τηλεφώνου * * Γραµµές σταθερής τηλεφωνίας ρ τ ψ οπρ

8 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 2 Table 2 Λόγοι για τους οποίους έχουν περισσότερες από µια σταθερές γραµµές στο σπίτι Base: Όλοι όσοι έχουν περισσότερες από 1 σταθερή γραµµή τηλεφώνου Total Λόγοι Για το internet Για το φάξ Για επαγγελµατικούς λόγους Για τα παιδιά/στο δωµάτιο των παιδιών Προσωπική γραµµή Σε βοηθητικό δωµάτιο Άλλοι λόγοι

9 Table 3 Eίδος γραµµής σταθερής τηλεφωνίας Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 3 Total Eίδος γραµµής PSTN η ο 91ο ω 76 ISDN ψ ADSL θ - 9θ πρ Γ/ Α

10 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 4 Table 4 Κατά πόσο έχουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες στη γραµµή σταθερής τηλεφωνίας στο σπίτι σας Total Συµπληρωµατικές υπηρεσίες Ναι θι οπρ25ρ ψ Όχι η 80η ξ 81ξ 88ξο ω 64

11 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 5 Table 5 Συµπληρωµατικές υπηρεσίες που έχουν στη γραµµή σταθερής τηλεφωνίας στο σπίτι Total Συµπληρωµατικές υπηρεσίες Αναγνώριση κλήσης ζ 24ζ 19ζ θ πρ ψ Αναµονή κλήσης εζ οπρ10ρ Μεταβίβαση κλήσης οπρ ψ Αναλυτικός Λογαριασµός ρ 8ρ Φραγή - Κρυπτογραφές Εγερτήρια κλήση φ - 6φ 2 5 Φωνοµήνυµα ι οπρ ψ Συντµηµένη Επιλογή ρ Θερµή Γραµµή Παραποµπή κλήσεων ψ Υπηρεσία σταθερής µεταβίβασης κλήσεων ψ Κλήση συνδιάσκεψης * * * - Υπηρεσία ιεπιλογής Εισόδου (DID) * * ψ Γ/ Α * * * - εν έχω συµπλ.υπηρεσίες η 80η ξ 81ξ 88ξο ω 64

12 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 6 Table 6 Εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας που χρησιµοποιούν για τις κλήσεις τους Total Εταιρείες ΑΤΗΚ-CYTA ζ τ TELEPASSPORT * 2 OTENET Γ/ Α οπ 4 5φ

13 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 7 Table 7 Γνώση άλλης εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας εκτός από την ΑΤΗΚ-CYTA Base: Όλοι όσοι χρησιµοποιούν την CYTA για την σταθερή τηλεφωνία Total Γνώση Ναι 55 63β ρ 56ρ Όχι α οπ

14 Table 8 Γνώση υπηρεσίας επιλογής φορέα Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 8 Total Γνώση Ναι πρ 24ρ ψ Όχι ξ 91ξο ω 71

15 Table 9 Χρήση υπηρεσίας επιλογής φορέα Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 9 Total Χρήση Ναι πρ ψ Κλήσεις εσωτερικού Κλήσεις προς διεθνείς προορισµούς πρ εν χρησιµοποιώ την υπηρεσία ρ εν γνωρίζω την υπηρεσία ξ 91ξο ω 71

16 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 10 Table 10 Μηνιαίος λογαριασµός για τη σταθερή τηλεφωνία, κλήσεις και πάγιο µαζί Total Ποσό ---- Μέχρι γδε 9 20ηι ξοπ 29 20υφχ ω χ β ι 12ι ζ 9 16ζ τ 10τ φ ζ τυ ψ δε Πάνω από 100 * * ψ Θ/ Γ ψ Μέσος όρος ( ) στ ψ δεζ ζ ζ ρ στ στ

17 Table 11 Tιµολογιακό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας στο οποίο συµµετέχουν Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 11 Total Tιµολογιακά πακέτα Κλασσικό πακέτο ζ 53ζ ρ 49ρ 42ρ τχ Οικιακό Πακέτο γ 18γ Άλλο Γ/ Α δ 25 44δ 40 56δ η ξοπ φ 42 34

18 Table 12 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για... by Χρήσεις από σταθερό τηλέφωνο Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 12 Χρήσεις Λήψη/ Πρόσβαση στο Λήψη/Αποστολή Λήψη/ Πραγµατοποίηση διαδίκτυο Αποστολή φαξ κλήσεων (β) (γ) (δ) (α) Total % % % % Συχνότητα χρήσης Πολύ συχνά (4.0) 17βγδ 8δ 9δ 2 Αρκετά συχνά (3.0) 28βγδ 10δ 7δ 2 Όχι και τόσο συχνά (2.0) 37βγδ Σπάνια (1.0) 15βγδ 9δ 8δ 3 Καθόλου (0.0) 2 63α 69α 88αβγ Γ/ Α Mean score 2.4βγδ.9δ.8δ.3

19 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 13 Table 13 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:λήψη/πραγµατοποίηση κλήσεων Total Συχνότητα χρήσης Πολύ συχνά (4.0) α 25δ η Αρκετά συχνά (3.0) θ πρ 36ρ Όχι και τόσο συχνά (2.0) ξο ω 25 Σπάνια (1.0) 15 22β Καθόλου (0.0) ο Mean score α ρ 2.5ρ

20 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 14 Table 14 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:πρόσβαση στο διαδίκτυο (dial up, όχι ADSL) Total Συχνότητα χρήσης Πολύ συχνά (4.0) ν 2 20πρ 12π Αρκετά συχνά (3.0) δεζ ρ 12ρ 12ρ τ 10τ 20τ 8 20ψ Όχι και τόσο συχνά (2.0) ζ ρ Σπάνια (1.0) ζ 15ζ π Καθόλου (0.0) γ 83 87γδε ξο 85ξοπ 83 80υφχ ω 44 Γ/ Α Mean score ζ ν πρ.7ρ τ 1.1τ 1.1τ.7 1.5ψ εζ πρ

21 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 15 Table 15 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:λήψη/αποστολή Total Συχνότητα χρήσης Πολύ συχνά (4.0) δεζ θ πρ τ 14τ 7 17ψ Αρκετά συχνά (3.0) ζ πρ 10ρ Όχι και τόσο συχνά (2.0) 7 11β ν 2 17ρ 10ρ 7ρ χ ψ Σπάνια (1.0) ζ 13ζ ρ 9 9ρ Καθόλου (0.0) γ 81γδ 83 92γδ µ 30 60ξ 72ξ 94ξοπ 79 85υφχ ω 51 Mean score ζ θλ θλ πρ.6ρ τ.9τ 1.1τ.6 1.4ψ δεζ οπρ

22 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 16 Table 16 Συχνότητα χρήσης της γραµµής του σταθερού τηλεφώνου για:λήψη/αποστολή φαξ Total Συχνότητα χρήσης Πολύ συχνά (4.0) ψ Αρκετά συχνά (3.0) εζ Όχι και τόσο συχνά (2.0) ψ Σπάνια (1.0) τ Καθόλου (0.0) ξ φ ω 69 Mean score ε ρ.3.3ρ υ.2.2.7ψ

23 Table 17 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός... by Κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 17 Kλήσεις Κινητά τηλέφωνα Σταθερούς Μη γεωγραφικούς ιαδίκτυο ιεθνείς στην Κύπρο αριθµούς αριθµούς (δ) προορισµούς/ (α) στην Κύπρο (γ) κλήσεις (β) (ε) Total % % % % % Συχνότητα κλήσεων Πολύ συχνά (4.0) 23γδε 20γδε 1 6γ 9γ Αρκετά συχνά (3.0) 27γδε 29γδε 4 9γ 17γδ Όχι και τόσο συχνά (2.0) 29γδε 31γδε 12δ 7 21γδ Σπάνια (1.0) 16δ 16δ 25αβδ 9 32αβδ Καθόλου (0.0) αβε 68αβγε 21αβ Γ/ Α * * Mean score 2.5γδε 2.5γδε γδ

24 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 18 Table 18 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός:κινητά τηλέφωνα στην Κύπρο Total Συχνότητα κλήσεων Πολύ συχνά (4.0) α 29ζ 21 27ζ ρ τφ 20 30τ Αρκετά συχνά (3.0) Όχι και τόσο συχνά (2.0) 29 35β γ 34γ 30 38γ 28 41ι ο Σπάνια (1.0) 16 21β υ 6 19υ Καθόλου (0.0) δ δ Γ/ Α * * * - Mean score α 2.6ζ 2.6ζ 2.5ζ ρ 2.7ρ τ στφ

25 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 19 Table 19 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός:σταθερούς αριθµούς στην Κύπρο Total Συχνότητα κλήσεων Πολύ συχνά (4.0) ζ οπρ τφ 15 30τφ 17 36ψ Αρκετά συχνά (3.0) ξ Όχι και τόσο συχνά (2.0) γ ι οπ Σπάνια (1.0) υ 6 23υ Καθόλου (0.0) Γ/ Α * * * - Mean score α ρ φ τφ ψ

26 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 20 Table 20 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός:μη γεωγραφικούς αριθµούς Total Συχνότητα κλήσεων Πολύ συχνά (4.0) * 2 Αρκετά συχνά (3.0) Όχι και τόσο συχνά (2.0) ζ Σπάνια (1.0) ρ Καθόλου (0.0) ξπ Γ/ Α * Mean score ζ.7ζ ν.5.8ρ ψ

27 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 21 Table 21 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός: ιαδίκτυο (dial up) Total Συχνότητα κλήσεων Πολύ συχνά (4.0) Αρκετά συχνά (3.0) δεζ ν 2 30οπρ τ 14τ 7 19ψ Όχι και τόσο συχνά (2.0) η ρ 9ρ Σπάνια (1.0) ζ 12ζ πρ τ 13τ Καθόλου (0.0) γ 83 92γδε ξ 92ξοπ 92 85υφχ ω 56 Γ/ Α * 3ψ Mean score ζ.6ζ ηλ.3.8ν ρ.7ρ τ.9 1.0στ δεζ οπρ στ

28 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 22 Table 22 Συχνότητα κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο πρός: ιεθνείς προορισµούς/κλήσεις Total Συχνότητα κλήσεων Πολύ συχνά (4.0) δ 3 13δ Αρκετά συχνά (3.0) η ορ 16 20ρ ψ Όχι και τόσο συχνά (2.0) γδ π Σπάνια (1.0) ζ 43εζ ρ τ 38τ Καθόλου (0.0) µ ξοπ Mean score λ ν ρ 1.7ρ 1.7ρ ψ

29 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 23 Table 23 Λόγοι για τους οποίοςυ πραγµατοποιούν κλήσεις προς διεθνείς προορισµούς από σταθερό τηλέφωνο Base: Όλοι όσοι χρησιµοποιούν το σταθερό τους τηλέφωνο για κλήσεις στο εξωτερικό Total Λόγοι Προσωπικοί λόγοι ο Επαγγελµατικοί λόγοι π

30 Table 24 Κατοχή κινητού τηλεφώνου Base: All respondents Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 24 Total Κατοχή κινητού Ναι δεζ94ζ 87ζ ρ 96ρ 90ρ τ 94τ 93τ 85 97ψ Όχι γ 13γ 15 40γδε ξοπ 25 28υφχ ω 3

31 Table 25 Λόγοι για τους οποίους δεν έχουν κινητό τηλέφωνο Base: Όλοι όσοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 25 Total Λόγοι εν το χρειάζοµαι εν µε εξυπηρετεί Για να µην µε ενοχλούν Το έχασα/μου το έκλεψαν και δεν πήρα άλλο Περισσότερα έξοδα εν συµφέρει Πολύπλοκο στη χρήση Κανένας ιδιαίτερος λόγος

32 Table 26 Μηνιαίος λογαριασµός για τη κινητή τηλεφωνία Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 26 Total Ποσό ---- Μέχρι γ 13γ 18 42γδε ο 22 26φχ οπ γ ηι εζ 22εζ ι µ δζ ψ δ * 2 Πάνω από * 2 Θ/ Γ γδ Μέσος όρος ( ) τ δεζ ζ τ

33 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 27 Table 27 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για... - Χρήσεις\Λήψη/πραγµατοποίηση κλήσεων by Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για... Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Χρήσεις Λήψη/ Λήψη/ Λήψη/ Πρόσβαση στο Λήψη/αποστολή Λήψη/ πραγµατοποίηση αποστολή sms αποστολή mms διαδίκτυο αποστολή φαξ κλήσεων Total % % % % % % Χρήση Ναι Όχι

34 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 28 Table 28 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/πραγµατοποίηση κλήσεων Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Total Χρήση Ναι ζ θ Όχι δ - 7η

35 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 29 Table 29 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή sms Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Total Χρήση Ναι δεζ83εζ θι ρ 67ρ τ 83τυ 74τ Όχι γ 46γδ 58 68γδ 22 38η 40η οπ 33 57υφχ33φ

36 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 30 Table 30 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή mms Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Total Χρήση Ναι δεζ37εζ ρ 31ρ τ 40τ 32τ Όχι γ 83γδ 88 97γδ οπ 72 87υφχ

37 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 31 Table 31 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Πρόσβαση στο διαδίκτυο Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Total Χρήση Ναι δε ψ Όχι γ 100γ ω 88

38 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 32 Table 32 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Total Χρήση Ναι ζ Όχι γ

39 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 33 Table 33 Κατά πόσο χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για: Λήψη/αποστολή φαξ Base: Όλοι όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο Total Χρήση Ναι Όχι

40 Αποτελέσµατα Έρευνας Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Page 34 Table 34 ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου - ηλώσεις\χρησιµοποιώ το κινητό µου από το σπίτι,για να κάνω κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα by ηλώσεις όσον αφορά την χρήση σταθερού και κινητού τηλεφώνου ηλώσεις Χρησιµοποιώ Χρησιµοποιώ Χρησιµοποιώ Χρησιµοποιώ εν χρησιµοποιώ το κινητό το κινητό το σταθερό µου από το σταθερό ποτέ το κινητό µου από το σπίτι,για µου από το σπίτι, το σπίτι,για να κάνω µου από το σπίτι, για να κάνω κλήσεις να κάνω κλήσεις προς για να κάνω κλήσεις κλήσεις προς άλλα για να κάνω κλήσεις από το σπίτι σταθερά τηλέφωνα προς κινητά τηλέφωνα σταθερά τηλέφωνα προς κινητά τηλέφωνα Total % % % % % Χρήση Ναι Όχι

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Επιχειρηµατικοί Πελάτες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Επιχειρηµατικοί Πελάτες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα Καταναλωτών (Επιχειρηµατικοί Πελάτες) Ετοιµάστηκε για το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ Ταχυδροµείων Αύγουστος, 2006 Table 1 Page 1

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νοµός: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ήµος ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο...

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο... 2008 Οnline έρευνα για τη χρήση του ιαδικτύου Υπό την αιγίδα Με τη συνεργασία Περιεχόµενα 1. Χαρακτηριστικά έρευνας.. 4 α. Εισαγωγή 4 β. Μεθοδολογία..7 γ. Χορηγία...7 2. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΥΑ Η/Υ (ΠΣΕ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ποια είναι η καλύτερη πρόταση για εσάς ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση ν αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 89694 0 7

ISBN: 978 960 89694 0 7 ISBN: 978 960 89694 0 7 2 Σ ελίδα Σειρά webtalk? Book. Οδηγοί Τεχνολογίας. Ζήσε την τηλεφωνία μέσω internet Έκδοση 1 η, Μάρτιος 2007 ISBN: 978 960 89694 0 7 Μιχάλης Ψαλλίδας Πρόεδρος PROTIA AE Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα προγράμματα dialer

Τι είναι τα προγράμματα dialer Προγράμματα που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του χρήστη μέσω διαδικτύου και πραγματοποιούν μέσω του modem του ακούσια κλήσεις υψηλής χρέωσης (Dialers) Το κείμενο που ακολουθεί, αφορά οποιονδήποτε χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα

Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα Μάιος 2014 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Πλαίσιο Ανάλυσης 3. Έρευνα Πεδίου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να είναι ορθά πληροφορηµένος, ώστε να µπορεί να κάνει σωστές επιλογές. Γι αυτό και η Cyta δεσµεύεται να κρατά το κοινό ενήµερο αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΜΙΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα