Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930"

Transcript

1 Φωτεινή Ορφανού Υποψ. Δρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΣ αυτή θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την παραγωγική και χρηματοοικονομική οργάνωση και πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου για τα οικονομικά έτη , όπως αυτή αποτυπώνεται στις ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Οι Εκθέσεις αυτές, οι οποίες αφορούν τα οικονομικά έτη 1900 ως και το 1930, εντοπίστηκαν στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και, κατά έτος, περιλαμβάνουν τα εξής: 1. Εισαγωγικά σχόλια, οικονομική αποτίμηση για το υπό ανάλυση οικονομικό έτος. 2. Παρέχεται η ετήσια συνολική παραγωγή των ακατέργαστων μεταλλευμάτων όλων των κατηγοριών και μελετάται συγκριτικά με την παραγωγή του προηγούμενου οικονομικού έτους. 3. Δίνεται αναλυτικός πίνακας σχετικά με το είδος και την ποσότητα των υπό εξαγωγή, παραγόμενων μεταλλευμάτων και ακολουθεί ανάλυση αξιολόγησης της πορείας της ετήσιας παραγωγής, σε συγκριτική πάντα αναφορά με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 4. Ασχολείται διεξοδικά με την περιγραφή της ετήσιας νομισματικής κατάστασης και, ιδιαίτερα, τις διακυμάνσεις της τιμής του συναλλάγματος (cour de change), καθώς επίσης τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων (cours de metaux) και των τιμών της καυσίμου ύλης (άνθρακας). 5. Αναφέρει αναλυτικά τις επενδύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σε μηχανολογικό εξοπλισμό ή και στην εφαρμογή νέων ή και βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων μεθόδων παραγωγής με στόχο τον εμπλουτισμό των μεταλλευτικών της προϊόντων. 6. Παρέχει πληροφορίες για την πορεία άλλων μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στις οποίες η Γαλλική Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος.

2 130 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ 7. Παρατίθεται αναλυτικός Πίνακας με τον ετήσιο οικονομικό ισολογισμό, καθώς και πίνακας με στοιχεία απολογισμού των κερδών και ζημιών τού υπό ανάλυση οικονομικού έτους. 8. Και, τέλος, κλείνει με μια σύντομη ανακεφαλαίωση των κυριότερων αποφάσεων της ετήσιας Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πιστεύουμε ότι οι Εκθέσεις αυτές αποτελούν ένα ιδιαίτερα πρόσφορο διαθέσιμο υλικό σε μια απόπειρα παρουσίασης και μελέτης της οικονομικής πορείας τής εν λόγω μεταλλευτικής Εταιρείας. Επίσης, συμπληρωματικό υλικό απαραίτητο για τη γνώση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και μεταλλευτικής δράσης, για τα υπό έρευνα έτη, τόσο στον εγχώριο όσο και στον διεθνή χώρο αναζητήσαμε σε Οικονομικά Περιοδικά της εποχής, καθώς και σε ετήσιες Εθνικές Στατιστικές, Εκθέσεις Επιθεωρήσεων και Πορίσματα Μελετών Κρατικών φορέων για την Ελληνική Μεταλλευτική κίνηση. Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου Ο Ι. Β. Σερπιέρι, το 1875, θα ιδρύσει στο Παρίσι τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου. Αυτή η εταιρεία αποτελεί συνέχεια της γαλλοελληνικής εταιρείας «Μεταλλεία Καμάριζας», η οποία είχε ιδρυθεί με στόχο την εκμετάλλευση των μολυβδούχων μεταλλευμάτων στις παραχωρήσεις που είχε εξασφαλίσει ο Σερπιέρι από το 1867 ως το Το 1875, ο Σερπιέρι, μπροστά στην επενδυτική αδιαφορία των Ελλήνων κεφαλαιούχων για επενδύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης, θα στραφεί για τα απαιτούμενα κεφάλαια στο εξωτερικό (Γαλλία), δημιουργώντας τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, με έδρα της το Παρίσι. Η κύρια δραστηριότητά της, αρχικά, εστιάζεται στα μεταλλεία της Καμάριζας. Εκεί εξορύσσει καλαμίνα (ανθρακικός ψευδάργυρος) και κυρίως την καλαμίνα που οι αρχαίοι είχαν απορρίψει μέσα στα μεταλλεία, από την οποία αποκομίζει μεγάλα κέρδη. Από το 1877 η εταιρεία εκμεταλλεύεται μολυβδούχα μεταλλεύματα, ενώ το 1880 εντοπίστηκαν στο νότιο τμήμα της Λαυρεωτικής μεταλλεύματα σιδήρου. Σύντομα θα αγοράσει και άλλα σπουδαία μεταλλεία και οι εργασίες της θα αναπτυχθούν ταχύτατα. Η Γαλλική εταιρεία θα παράγει κυρίως μόλυβδο, ψευδάργυρο, μαγγανιούχο σίδηρο και αρσενικούχο οξύ. Από αυτά μόνο τα μολυβδούχα παραγόμενα μεταλλεύματα καμινεύονται στο Λαύριο, τα υπόλοιπα εμπλουτίζονται και εξάγονται στις αγορές της Ευρώπης και κυρίως στη Γαλλία. Οι εργασίες της εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένες με το διεθνές εμπόριο, η παραγωγή της προορίζεται, δηλαδή, ουσιαστικά για τις αγορές του εξωτερικού (κυρίως Βελγίου και Γαλλίας), ενώ και η χρηματοοικονομική πορεία της εξαρτάται άμεσα από τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς.

3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 131 Οικονομικά έτη Τα υπό ανάλυση οικονομικά έτη στιγματίζονται από τη μεταπολεμική διεθνή κρίση της αγοράς των μετάλλων, η οποία, ουσιαστικά, επιφέρει ολοκληρωτική ανατροπή της παραγωγικής και χρηματοοικονομικής πορείας της εταιρείας. Όσον αφορά την παραγωγική απόδοση της εταιρείας το έτος 1926 κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η παραγωγή των μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, η οποία εμφανίζει σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, η ετήσια παραγωγή αποτελείται από 4,388 χιλ. τόν. μολύβδου, 1,088 χιλ. τόν. αρσενικούχου οξέος και μόνο 682 τόν. μεταλλευμάτων ψευδαργύρου, ποσότητα η οποία παρουσιάζει πάνω από 700 τόνους μείωση σε σύγκριση με το Στην έκθεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το έτος 1927 δεν αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά των παραγόμενων μεταλλευτικών προϊόντων, εκτός από την παραγωγή των μολυβδούχων μεταλλευμάτων, η οποία δεν ξεπερνά τους 4,800 χιλ. τόν. Σε γενικές γραμμές η παραγωγική απόδοση, το έτος αυτό, αγγίζει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από κείνα του Το επόμενο οικονομικό έτος (1928) η ετήσια παραγωγή περιλαμβάνει 6,324 χιλ. τόν. καλαμίνας, 770 τόν. αρσενικούχου οξέος και 7,306 χιλ. τόν. μολύβδου. Η παραγωγή του μολύβδου παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά 2,476 χιλ. τόν. Αυτή η μεγέθυνση συνδέεται άμεσα με το εφαρμοζόμενο από τη γαλλική εταιρεία πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των παραγωγικών της δομών στο οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω. Το οικονομικό έτος 1929, το ετήσιο παραγόμενο αποτέλεσμα διατηρείται στα ίδια χαμηλά επίπεδα λόγω τόσο της αντανάκλασης της διεθνούς κρίσης της αγοράς των μετάλλων όσο και της πολυήμερης απεργιακής κινητοποίησης των εργατών-μεταλλευτών (1 Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου 1929) της εταιρείας. Έτσι η παραγωγική απόδοση του έτους δεν ξεπερνά τους 8,000 χιλ. τόν. καλαμίνας, τους 710 τόν. αρσενικούχου οξέος και τους 5,360 χιλ. τόν. μολύβδου. Τέλος, το οικονομικό έτος 1930, η ετήσια παραγωγή περιλαμβάνει 7,329 χιλ. τόν. μολύβδου ποσότητα αυξημένη κατά σχεδόν 2,000 χιλ. τόν. σε σύγκριση με το έτος 1929, 766 τόν. αρσενικούχου οξέος και 397 τόν. καλαμίνας. Η σημαντική μείωση της ετήσιας παραγωγής της καλαμίνας αποδίδεται στην απόφαση της εταιρείας για την οριστική διακοπή των εργασιών κατεργασίας της λόγω της σημαντικής υποτίμησης της τιμής του ψευδάργυρου στις αγορές του εξωτερικού. Από την άλλη μεριά, η οικονομική απόδοση της γαλλικής εταιρείας τα υπό ανάλυση έτη παρουσιάζει έντονη πορεία κάμψης. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με την εμπορική και βιομηχανική κρίση που διανύει η παγκόσμια οικονομία από τη δεκαετία του 1920 και κορυφώνεται με τη μεγάλη διεθνή οικονομική

4 132 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ κρίση του Οι αιτίες της διεθνούς αυτής ύφεσης εντοπίζονται στη διαδικασία υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων σε συνδυασμό με την υπερπαραγωγή εμπορευμάτων, τον υπερδανεισμό χρηματικών μέσων, το νομισματικό χάος και τον πληθωρισμό, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τον Α Παγκόσμιο πόλεμο και αναστάτωσαν τη διεθνή οικονομία και τον διεθνή μηχανισμό των τιμών. 1 Την περίοδο αυτή οι εργασίες της εταιρείας απειλούνται, κυρίως, από την κρίση της παγκόσμιας αγοράς των μετάλλων και κατ επέκταση από τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών τους και ειδικότερα εκείνη του μολύβδου, το οποίο, άλλωστε, αποτελεί τη βάση της παραγωγικής δράσης της γαλλικής εταιρείας. 2 Η διεθνής αυτή κρίση των τιμών των μετάλλων ακολουθεί τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, δηλαδή παρατηρείται αύξηση της παραγόμενης ποσότητας των μετάλλων με αντίστροφη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για κατανάλωση. 3 Η συνεχής αυτή υποτίμηση των τιμών των μετάλλων σε συνδυασμό με τη φυσική εξάντληση των πλουσιότατων άλλοτε σε μόλυβδο πλουτοφόρων πρώτων υλών θα κλονίσει την οικονομική αντοχή της γαλλικής εταιρείας την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα, το έτος 1926 η τιμή του αργυρούχου μολύβδου μειώνεται κατά 6,5 λίρες (μέση τιμή 31,36 λίρες) σε σύγκριση με το 1925, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε μια ελάττωση των ετήσιων εσόδων της εταιρείας κατά 2,500,000 εκ. φρ. Το επόμενο οικονομικό έτος (1927) η μέση τιμή πώλησης του αργυρούχου μολύβδου κυμαίνεται, στους πρώτους μήνες του έτους στις 24,8 λίρες, μειωμένη κατά 6,17 λίρες. Η τιμή αυτή θεωρείται ευνοϊκή αν λάβουμε υπόψη μας ότι τους επόμενους μήνες η μέση τιμή κατέρχεται στις 20 λίρες. Έτσι, αν υπολογίσουμε ότι η ετήσια παραγωγή αργυρούχου μολύβδου είναι 4,800 χιλ. τόν., η μείωση της τιμής του επιφέρει μια ελάττωση στα ετήσια έσοδα της εταιρείας πάνω από 4,000,000 εκ. φρ. Παράλληλα, έντονες διακυμάνσεις εμφανίζονται και στις τιμές των άλλων μετάλλων. Το έτος 1927 η πτώση της τιμής του ψευδάργυρου κυμαίνεται στις 6 λίρες. Παρόλο που η εμπορία της καλαμίνας δεν αποτελεί παρά το 22% των ετήσιων πωλήσεων της γαλλικής εταιρείας, ωστόσο η προαναφερόμενη 1. Βλ. Θ. Δ. Σακελλαρόπουλος, Οικονομία, Κοινωνία, Κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Πληροφόρηση, Αθήνα 1991, σ και Σ. Κ. Πουλόπουλος, «Η Παγκόσμιος Οικονομία μεταξύ των δύο πολέμων», Επιθεώρησις Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα 1952, σ Συγκεκριμένα η αξία της παραγωγής του μολύβδου αποτελεί το 88,1% της αξίας της μεταλλουργικής παραγωγής το 1921, το 94,2% το 1928 και το 98,2% το Βλ. Σ. Ν. Τσοτσορός, Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, , ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993, σ Χαρακτηριστικά η παγκόσμια αυτή κρίση θα οδηγήσει αρκετές μεταλλευτικές επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Β. Αφρική να διακόψουν προσωρινά τις εργασίες τους αναμένοντας μια βελτίωση στην παγκόσμια αγορά των μετάλλων.

5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 133 κάμψη της τιμής της συνεπάγεται μια ελάττωση πάνω από 1,000,000 εκ. φρ. στα ετήσια έσοδά της. Το οικονομικό έτος 1928 η κρίση στις τιμές των μετάλλων συνεχίζεται αδιάκοπα, επιδεινώνοντας τη χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας. Αν μελετήσουμε την πορεία της τιμής του μολύβδου για το έτος αυτό ως το βασικό εμπορευματικό προϊόν της εταιρείας θα παρατηρήσουμε ότι η απώλεια του ετήσιου κέρδους λόγω των διακυμάνσεων της τιμής του υπολογίζεται σε 2,172,000 εκ. φρ. Ανάλογη εμφανίζεται το έτος αυτό και η πτώση της τιμής των μεταλλευμάτων ψευδαργύρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ποσότητα καλαμίνας με περιεκτικότητα 30% σε ψευδάργυρο πωλείται το 1928 στα ειδικά εργοστάσια κατεργασίας ακριβώς στη μισή τιμή από κείνη που ίσχυε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η κατάρρευση των διεθνών τιμών των μετάλλων συνεχίζεται σταθερά και το επόμενο οικονομικό έτος (1929). Για πρώτη φορά αναφέρεται στην έκθεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η απειλή που ενέχει η συνεχής κάμψη των τιμών των μετάλλων για τη δυνατότητα της παραπέρα ομαλής λειτουργίας και χρηματικοπιστωτικής επιβίωσης της εταιρείας. Το τελευταίο τρίμηνο του 1929 οι τιμές των μετάλλων άγγιξαν τα κατώτερα όρια απαιτώντας να ανατρέξουμε σε δεκάδες έτη πριν, προκειμένου να εντοπίσουμε ανάλογες τιμές. 4 Το έτος αυτό η πτώση των τιμών των μετάλλων παρουσιάζει συνεχείς πρωτοφανείς αυξομειώσεις πέρα από κάθε δυνατότητα πρόβλεψης. Αρκεί να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου η τιμή του μολύβδου υποτιμήθηκε από 22 λίρες σε 17,17 λίρες ανά τόνο, του ψευδαργύρου από 22 λίρες σε 16,12 λίρες ανά τόνο και του αργύρου από 23 σε 17 πέννες κατά ουγγία (pence l once). Η ολοκληρωτική ανατροπή που επέφερε η ραγδαία αυτή κάμψη των τιμών στην παραγωγικο-οικονομική πορεία της εταιρείας δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των τεχνικών της εκμετάλλευσης, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι και το οικονομικό έτος 1929 το ετήσιο έλλειμμα στον ισολογισμό της επιχείρησης ξεπερνά τα 3,000,000 εκ. φρ. Τέλος, και η οικονομική απόδοση του 1930 επηρεάζεται άμεσα από τη βαθιά διεθνή πτώση των τιμών. Οι διακυμάνσεις που εγγράφονται, το έτος αυτό, στις τιμές των μετάλλων που εμπορεύεται η γαλλική εταιρεία έχουν ως εξής: 4. Το έτος 1929 η τιμή του μολύβδου θεωρείται η κατώτερη διεθνής τιμή που έχει παρουσιασθεί εδώ και 17 έτη, ενώ αντίστοιχα η τιμή του ψευδάργυρου η κατώτερη για τα τελευταία 27 έτη. Βλ. Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου προς την Γενικήν Τακτικήν Συνέλευσιν των μετόχων της, 28 Ιουνίου 1930, σ. 3.

6 134 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ ΤΙΜΕΣ (Francs) Plomb Zing Argent 2 Ιανουαρίου ,9 20,1 23 d,31 Maximum ,13 20,5 23 d,31 Minimum ,13 13,1 15 d,53 31 Δεκεμβρίου ,1 13,7 15 d,53 Μέση Τιμή Έτους 18,1 16,7 19 d,01 Είναι εμφανές από τον παραπάνω πίνακα ότι και το έτος αυτό κυριαρχούν οι απότομες αυξομειώσεις στις τιμές των μετάλλων. Όσον αφορά την τιμή του μολύβδου από 21,9 λίρες στις αρχές του έτους μειώνεται σε μόλις 14,8 λίρες ως τα τέλη του οικονομικού έτους. Η τιμή του ψευδάργυρου, αντίστοιχα, από 20,1 λίρες τον Ιανουάριο του 1930 δεν θα ξεπεράσει τις 13,2 λίρες ως τα τέλη του έτους, ενώ η τιμή του αργύρου από 23d,31 θα πέσει στις 15d,53. Συμπερασματικά, η διεθνής κρίση των τιμών των μετάλλων αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα με τις μέσες τιμές των κυριότερων εμπορευματικών μετάλλων της γαλλικής εταιρείας, όπως αυτές διαμορφώνονται τα οικονομικά έτη : ΤΙΜΕΣ (Francs) Οικονομικό Έτος Plomb Zing Argent (par Tonne) (par Tonne) (par Kilogramme) ,4 34, ,7 28,9 28 d, ,3 25,5 28 d, ,4 24,1 26 d, ,1 16,1 19 d,01 Μέσα σ αυτές τις αντίξοες συνθήκες της παγκόσμιας κατάρρευσης των τιμών, η γαλλική εταιρεία και γενικότερα οι μεταλλευτικές εταιρείες της Ευρώπης έχουν να αντιπαλέψουν με την ισχυρή μεταλλευτική αγορά της Αμερικής. Το πλούσιο υπέδαφος της ηπείρου αυτής σε συνδυασμό με την πρωτοπορία της μεταλλουργικής της βιομηχανίας εξασφαλίζει την κυριαρχία της στην αγορά των μετάλλων καθορίζοντας τις τιμές τους σε τόσο χαμηλά επίπεδα, τα οποία αδυνατούν όχι μόνο να ανταγωνιστούν αλλά και να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Η δυνατότητα ελάττωσης των τιμών πώλησης των μετάλλων ισοδυναμεί με μείωση του κόστους παραγωγής τους αμεσότερη μορφή της οποίας αποτελεί η μείωση των εργατικών αποδοχών. Η ιδιαίτερα όμως κρισιακή οικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους την περίοδο αυτή αφαιρεί κάθε δυνατότητα από τη γαλλική εταιρεία για περαιτέρω συμπίεση των εργατικών της ημερομισθίων.

7 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 135 Όπως έχουμε αναφέρει, η παράταση της πολεμικής περιόδου, οι μεγάλες δαπάνες της Μικρασιατικής εκστρατείας και οι αυξημένες δαπάνες για την επιβίωση του προσφυγικού πληθυσμού αποτελούν τις κύριες αιτίες δημιουργίας και συντήρησης στον ελληνικό χώρο του πληθωριστικού φαινομένου, με άμεση συνέπεια τη σημαντική μείωση του πραγματικού εισοδήματος των μισθωτών. Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης με αυξάνοντα πληθωρισμό, η πραγματική αξία των μισθών παραμένει στάσιμη ή και μειώνεται. Συγκεκριμένα ο τιμάριθμος ακρίβειας της ζωής σχεδόν διπλασιάζεται από το 1923 ως το Ανάμεσα στα έτη αυτά οι τιμές αυξήθηκαν κατά 207%, ενώ οι μισθοί μόνο κατά 83%, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης. 5 Ήδη στην ετήσια έκθεση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται ότι η ακρίβεια της ζωής στα όρια του ελληνικού κράτους εμφανίζει μια αύξηση πάνω από 1.500% σε σύγκριση με το προπολεμικό κόστος ζωής. Επομένως η Γ.Ε.Μ.Λ, την περίοδο αυτή, δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την παγκόσμια μεταλλευτική κρίση αλλά και τον δυσμενή παράγοντα της συνεχούς ακρίβειας του επιπέδου ζωής στον μεταπολεμικό ελληνικό χώρο. Η ανεξέλεγκτη αυτή πορεία του μεταπολεμικού πληθωρισμού όχι μόνο δεν αφήνει περιθώρια στην εταιρεία για μείωση των εργατικών ημερομισθίων αλλά αναδίδει αιτήματα αύξησής τους με δυναμικές κινητοποιήσεις των εργατών-μεταλλευτών. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 1929 θα απεργήσουν οι εργάτες-μεταλλωρύχοι της γαλλικής εταιρείας. Η κινητοποίηση αυτή, η οποία διακρίνεται για τον έντονα αγωνιστικό της χαρακτήρα, θα διαρκέσει 48 μέρες (1 Φεβρουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου 1929). Κύριοι οργανωτές της απεργίας είναι αρχικά οι τεχνίτες του εργοστασίου, γρήγορα όμως θα ακολουθήσουν και οι εργαζόμενοι στις διάφορες ειδικότητες των μεταλλευτικών εργασιών της εταιρείας. Βασικό αίτημα των απεργών-μεταλλευτών αποτελεί η αύξηση του ημερομισθίου κατά 30%. 6 Οι απεργοί με καθημερινές βίαιες συγκεντρώσεις θα πετύχουν τελικά, ανάμεσα στα άλλα, 7 και τη χορήγηση αύξησης ύψους 10% σ όλους 5. Βλ. Κ. Β. Μπανταλούκας, «Η ελληνική οικονομία , σύντομος στατιστική σκιαγράφησις», Σπουδαί, τχ. 3-4, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1984, σ Εκτός από την αύξηση του ημερομίσθιου άλλα αιτήματα αφορούν την καθιέρωση του 8ωρου, την ίδρυση ταμείου συντάξεως και τη θεσμοθέτηση ίσων αποδοχών για τις γυναίκες-εργάτριες και τα παιδιά. Βλ. Φ. Ορφανού, «Οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις στο Λαύριο», Δοκιμές, τχ. 7, Άνοιξη 1998, σ Ύστερα από μακρά συζήτηση επήλθε συμφωνία η οποία προέβλεπε τα εξής: α) Χορήγηση 10% αύξηση σ όλους τους εργάτες και εργάτριες. β) Άμεση απόλυση όλων των κρατουμένων. γ) Επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους. δ) Εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικής παρουσίας των εργατών στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Συντάξεως. ε) Αποζημίωση της οικογένειας του δολοφονηθέντος εργάτη Συρίγου. Η έκβαση της απεργίας με την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων θεωρήθηκε ως νίκη των εργατικών στρωμάτων στο Λαύριο.

8 136 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ τους εργαζόμενους της εταιρείας, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατηγορία των ετήσιων δαπανών στον ισολογισμό της επιχείρησης. Την περίοδο αυτή ο μοναδικός ευνοϊκός παράγοντας στην ενίσχυση των οικονομικών εσόδων της εταιρείας αποτελεί η συγκυρία νομισματικής αποσταθεροποίησης και η πορεία υποτίμησης της δραχμής σε σχέση με τα ξένα νομίσματα και το χρυσό ως το έτος Συγκεκριμένα στις 23 Ιανουαρίου 1926 η ελληνική κυβέρνηση θα συνάψει δεύτερο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, αξίας 1,250,000,000 δισ. δρχ. με τόκο 6%, μειώνοντας την αξία των χαρτονομισμάτων κατά 25%. Το δάνειο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε νέα υποτίμηση της δραχμής κατά 19% έναντι της αγγλικής λίρας, αυξάνοντας το ποσό του ετήσιου κέρδους της γαλλικής εταιρείας από τη συναλλαγματική της ισοτιμία με τη δραχμή. Ουσιαστικά η υψηλή τιμή του συναλλάγματος αποτελεί για την γαλλική εταιρεία έναν σημαντικό ετήσιο παράγοντα καθαρού κέρδους. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο εξωτερικό (Παρίσι) και το νόμισμα των συναλλαγών της είναι το γαλλικό φράγκο. Όταν, δηλαδή, η δραχμή βρίσκεται σε περίοδο υποτίμησης, τα κέρδη της εταιρείας αυξάνονται δεδομένου ότι τα έξοδα παραγωγής (π.χ. ημερομίσθια) πληρώνονται στο εσωτερικό σε δραχμές, ενώ τα μεταλλευτικά προϊόντα πωλούνται στις αγορές του εξωτερικού σε χρυσό. Ισολογισμοί Γενικότερα οι αλλεπάλληλες κρίσεις του διεθνούς συστήματος τη δεκαετία του 1920 ( , 1924, ) επέδρασαν ιδιαίτερα στην πορεία της μεταλλευτικής βιομηχανίας κατά τρόπο διαρκή και σωρευτικό. Την εξεταζόμενη περίοδο ( ) η κρισιμότητα της κατάστασης αντανακλάται στους ετήσιους ισολογισμούς των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Ειδικότερα, ήδη στον ισολογισμό του οικονομικού έτους 1926 το οποίο έστω σχηματικά μπορούμε να θεωρήσουμε ως έτος μιας πρώτης εκδήλωσης των διακυμάνσεων των τιμών παρατηρείται σημαντική κάμψη των κερδών της εταιρείας. Το ετήσιο μικτό κέρδος από 6,431,671 εκ. φρ. το έτος 1925 μειώνεται σε 3,618,487 εκ. φρ. το Ωστόσο, αν αναλογιστούμε τη δυσμενή εμπορική και οικονομική συγκυρία, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ικανοποιητικό το ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Το έτος αυτό η μερισματική απόδοση προς τους μετόχους καθορίζεται στα 7 φρ. ανά μετοχή, παρουσιάζοντας σημαντικότατη μείωση δεδομένου ότι το προηγούμενο οικονομικό έτος (1925) ανερχόταν σε 25 φρ. ανά μετοχή. Το επόμενο οικονομικό έτος (1927) το ετήσιο μικτό κέρδος της εταιρείας 1,473,202 εκ. φρ. παρουσιάζει μείωση πάνω από 50% σε σύγκριση με το Η διεθνής κρίση αρχίζει πλέον να διαταράσσει απειλητικά το χρηματοοικονομικό καθεστώς της εταιρείας. Η γαλλική εταιρεία προσανατολίζεται στη διάθεση των

9 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 137 αποθεμάτων της, ύψους 7,000,000 εκ. φρ., για την τακτοποίηση των ετήσιων ζημιών στον ισολογισμό της. Η κρισιμότητα της κατάστασης δεν αφήνει κανένα περιθώριο για διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας. Η οικονομική απόδοση της επιχείρησης επιδεινώνεται απειλητικά το επόμενο οικονομικό έτος (1928). Η ετήσια ζημιά μόνο από τη διαδικασία εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών φρεάτων (Perte d exploitation) αγγίζει τα 1,500,556 εκ. φρ., ενώ ο ετήσιος ισολογισμός της επιχείρησης κλείνει με συνολικό έλλειμμα ίσο με εκ. φρ. Το σημαντικό αυτό έλλειμμα αποδίδεται, κυρίως, στην κρίση της αγοράς τους τέσσερις πρώτους μήνες του οικονομικού έτους. Η τακτοποίηση της ετήσιας ζημιάς αποφασίζεται να γίνει με τη χρήση των κεφαλαίων του Αποθεματικού, το οποίο τώρα μειώνεται σε μόλις 1,685,515 εκ. φρ. Το έτος 1929 το έλλειμμα στον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας υπολογίζεται σε 3,471,906 εκ. φρ. τόσο λόγω της συνέχισης της κατάρρευσης των τιμών των μετάλλων όσο και των επιζήμιων συνεπειών της μακροχρόνιας απεργίας των μεταλλωρύχων-εργατών της εταιρείας. Το τίμημα της απεργίας αυτής αποτελεί όχι τόσο η μείωση της ετήσιας παραγωγικής απόδοσης αλλά, κυρίως, η διεκδίκηση και τελικά επίτευξη μισθολογικής αύξησης κατά 10% από το εργατικό προσωπικό της εταιρείας. Επίσης, το έτος αυτό παρατηρείται μια μείωση της ζημιάς από τη διαδικασία εκμετάλλευσης (Perte d exploitation) κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Από 1,500,556 εκ. φρ. ελαττώθηκε το 1929 σε 739,450 χιλ. φρ., μείωση η οποία συνδέεται άμεσα με τα αποδοτικά αποτελέσματα του προγράμματος αναδιάρθρωσης του μοντέλου παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τέλος, το οικονομικό έτος 1930 το ετήσιο έλλειμμα ανέρχεται σε 3,665,970 εκ. φρ. εμφανίζοντας μια αύξηση σε σύγκριση με το έτος 1929 πάνω από 190,000 χιλ. φρ. Μπροστά στην αδυναμία της επιχείρησης να ανταπεξέλθει λειτουργικά στις απώλειες που εμφανίζει ο ισολογισμός της τα τελευταία οικονομικά έτη, αποφασίζεται σε Ειδική Γενική Συνέλευση (Assemblées générales extraordinaires) στις 12 Σεπτεμβρίου 1930, η μείωση του κοινωνικού/εταιρικού κεφαλαίου της (capital social) από 21,000,000 εκ. φρ. σε 4,200,000 εκ. φρ. Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει ένα διαθέσιμο κεφάλαιο ύψους 16,800,000 εκ. φρ. το οποίο θα επενδυθεί στις διάφορες ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Σύναψη συμφωνητικών σχεδίων Όπως είδαμε, η μεταπολεμική διεθνής κρίση της αγοράς των μετάλλων καθιστά τη χρηματοοικονομική πορεία της γαλλικής εταιρείας ιδιαίτερα ευάλωτη και εύθραυστη στις συνεχείς διαταραχές της αγοράς. Η μεταλλευτική εταιρεία, ως πολιτική άμυνας στην απειλητική αυτή κρισιακή συνθήκη, θα ξεκινήσει ένα τεχνικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ριζικής ανακαίνισης των εγκαταστάσε-

10 138 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ ών της και των δομών της παραγωγικής της φυσιογνωμίας με την υπογραφή δύο συμφωνητικών σχεδίων συνεργασίας με την Ergasteria Flottation Co LTD και την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου. Η Γ.Ε.Μ.Λ θα συνάψει ειδική συμφωνία με ένα αγγλο-αμερικανικό βιομηχανικό συγκρότημα, την εταιρεία Ergasteria Flottation Co 8 για την εφαρμογή της διαδικασίας εμπλουτισμού των φτωχών μεταλλευμάτων βάσει μιας νέας μεθόδου, της Επίπλευσης (flottation à l huile). Από τη λειτουργία των παλαιότερων πλυντηρίων της εταιρείας είχε συσσωρευθεί μια ποσότητα 600,000 χιλ. τόν. περιττωμάτων (stocks de taillings) από την κατεργασία θειούχων μεταλλευμάτων στο μεταλλευτικό φρέαρ της Πλάκας. Τα φτωχά αυτά μεταλλεύματα θεωρούνταν μέχρι τώρα απρό σοδα και παρέμεναν ανεκμετάλλευτα. Την περίοδο όμως αυτή, χάρη στην, ευρείας κλίμακας εφαρμοζόμενη στην Αμερική, μέθοδο της Επίπλευσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεξεργασία των περιττωμάτων αυτών αποδίδοντας ένα ποσοστό περίπου 11% ψευδάργυρου, 2,8% μολύβδου και grammes αργύρου. Το συμφωνητικό αυτό συμβόλαιο μεταβάλλει το σύστημα εκμετάλλευσης της εταιρείας εκσυγχρονίζοντας και επεκτείνοντας τις μεταλλουργικές της δραστηριότητες. Η μέθοδος της Επίπλευσης θα τεθεί σε λειτουργία στις 19 Μαΐου του Επίσης, την περίοδο αυτή, η γαλλική εταιρεία, έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, προχωρά στη σύναψη συμφωνίας με την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου. Αναλυτικότερα, από τα πρώτα χρόνια ανακάλυψης των πλούσιων μεταλλευτικών κοιτασμάτων της Λαυρεωτικής ιδρύθηκαν δύο μεταλλευτικές εταιρείες στον χώρο: η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου και η Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου, οι οποίες εκμεταλλεύονταν ξεχωριστά τις παραχωρήσεις τους. Παρόλο το γεγονός ότι οι εδαφικές τους εκμεταλλεύσεις ήταν γειτονικές και πολλές φορές η μία εισχωρούσε στην επικράτεια της άλλης, ωστόσο ποτέ ως τότε δεν είχαν συνεργαστεί, αντιθέτως αρκετές φορές είχαν έρθει σε διένεξη δυσχεραίνοντας την πρόοδο των εργασιών τους. Επιπρόσθετα, η αντιπαλότητα αυτή οδήγησε στην οικοδόμηση ξεχωριστών μηχανολογικών εγκαταστάσεων (μηχανουργεία, εργοστάσια παραγωγής κινητήριας δυνάμεως, σιδηρογραμμικές γραμμές κ.λπ.) διπλασιάζοντας τις οικονομικές δαπάνες τεχνολογικής επένδυσης της κάθε εταιρείας. 8. Η εταιρεία αυτή βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο του συγκροτήματος Pennaroya, το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. Η Penarroya αποτελεί ανώνυμη γαλλική εταιρεία, η οποία εκμεταλλευόταν ολόκληρη σειρά μεταλλείων, ανθρακωρυχείων, μεταλλουργείων, εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων κ.ά. στη Γαλλία, Τύνιδα, Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Ελβετία, Γιουγκοσλαβία και Αργεντινή. Βλ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, Μάρτιος 1946.

11 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 139 Οι σοβαρές χρηματοπιστωτικές διαταραχές που προκάλεσε ο Α Παγκόσμιος πόλεμος κλόνισαν τη λειτουργική πορεία και των δύο εταιρειών και άρχισαν να εξετάζουν τη δυνατότητα μιας μεταξύ τους συνεργασίας στις απαιτήσεις των μεταπολεμικών συνθηκών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών, αναζητώντας έναν τρόπο από κοινού εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών τους πόρων με παράλληλη ωστόσο διατήρηση της οικονομικής τους αυτονομίας, κατέληξαν, τελικά, στην πρακτική της ενοικίασης από τη γαλλική εταιρεία του μεγαλύτερου μέρους των εγκαταστάσεων της ελληνικής μεταλλευτικής εταιρείας. Έτσι οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία μισθώσεως από την Γ.Ε.Μ.Λ για 12 έτη από την 1η Ιουλίου 1927 μέρους των εγκαταστάσεων της ελληνικής εταιρείας και από κοινού εκμετάλλευσης συγκεκριμένων βιομηχανικών συγκροτημάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους της σύμπραξης, η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του Πλυντηρίου, του Κεντρικού Ηλεκτρικού Σταθμού, των σιδηροδρομικών δικτύων καθώς και των οικημάτων των εργατών και υπαλλήλων αντί ολικού ετήσιου μισθώματος λιρών με βάση την τιμή του μολύβδου. Επίσης, η γαλλική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει 6 πέννες ανά τόνο για την ποσότητα των επεξεργασμένων περιττωμάτων στο πλυντήριο της ελληνικής εταιρείας, ενώ για τη χρήση των μισθωμένων μεταλλείων η ελληνική εταιρεία θα λαμβάνει το 15% επί της αξίας του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος. Επιπρόσθετα οι δύο εταιρείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κατασκευάσουν από κοινού το νέο Θερμικό Εργοστάσιο για την παραγωγή οξειδίων από την κατεργασία μολυβδούχων και ψευδαργυρούχων μεταλλευμάτων και την αποπεράτωση του υπό κατασκευή νέου Χημικού Εργοστασίου. Τέλος, η Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου δικαιούται να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της γαλλικής εταιρείας, να της παρέχεται τεχνικός σύμβουλος από την κεντρική διοίκηση της Γ.Ε.Μ.Λ στο Παρίσι και να ασκεί έλεγχο στις εργασίες των υπό μίσθωση μεταλλείων της και των σχετικών με τα χρηματικά της δικαιώματα λογιστικών εγγράφων. Όπως αναφέραμε και οι δύο συμφωνίες θα υπογραφούν το έτος Σε γενικές γραμμές, το έτος αυτό (1927), η νέα βιομηχανική πορεία της εταιρείας δεν επιφέρει τα αναμενόμενα ικανοποιητικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη τα απαραίτητα προκατασκευαστικά έργα, τα οποία θα επέτρεπαν να εκδηλωθούν τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων της γαλλικής εταιρείας. Τα επόμενα οικονομικά έτη η εταιρεία θα προσπαθήσει, με κάθε τρόπο, να αποπερατώσει τις εργασίες του τεχνικού προγράμματος βιομηχανικής ανασυγκρότησης, παρόλη την ανεπάρκεια των διαθέσιμων χρηματικών της κεφαλαίων. Το έτος 1930 η συνεχής υποτίμηση της τιμής των μεταλλευμάτων ψευδαργύρου καθιστά ασύμφορη την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους και με απόφαση της γαλ-

12 140 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ λικής εταιρείας σταματά ολοκληρωτικά η λειτουργία των καμίνων πύρωσης της καλαμίνας. Επίσης, η εταιρεία θα αναστείλει τη λειτουργία δαπανηρών φρεάτων οξειδούχων μεταλλευμάτων, ενώ θα ωθήσει τις εργασίες εξόρυξης των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων, τα οποία υπόκεινται σε εμπλουτισμό στο εργοστάσιο της Επίπλευσης. Τον Δεκέμβριο του 1930, κάτω από την πίεση της διεθνούς κρίσης της αγοράς, θα υπογραφεί νέα τροποποιητική συμφωνία μεταξύ της Γ.Ε.Μ.Λ και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου. Οι επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις αφορούν, κυρίως, τη μείωση του ετήσιου καταβαλλόμενου μισθώματος και του αντιτίμου για την κατεργασία των περιττωμάτων, καθώς και την ελάττωση του ελάχιστου ορίου εξόρυξης μεταλλευμάτων από τα μισθωμένα μεταλλεία από 6,000 χιλ. τόν. σε 4,000 χιλ. τόν. Σε αντιστάθμισμα η ελληνική εταιρεία δικαιούται συμμετοχή στα κέρδη της μισθώτριας γαλλικής εταιρείας. Συμπερασματικά, την υπό ανάλυση περίοδο ( ), το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα τεχνικοοικονομικής αναμόρφωσης δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για μια διαρθρωτική χρηματοοικονομική ανάκαμψη και ανέλιξη της εταιρείας. Η διεθνής κρίση θα επιδράσει καθοριστικά στη μετέπειτα πορεία εξέλιξης της εταιρείας, η οποία δεν θα μπορέσει να επανέλθει στα επίπεδα της προηγούμενης ακμής της. Η Γ.Ε.Μ.Λ κατάφερε να ανταπεξέλθει τη δυσμενή συγκυρία της πολεμικής περιόδου αλλά δεν θα μπορέσει να υπερνικήσει την οξύτατη για τις ευρωπαϊκές μεταλλευτικές εταιρείες μεταπολεμική παγκόσμια κρίση της αγοράς. Ουσιαστικά η περίοδος αυτή αποτελεί κομβικό σημείο μετασχηματισμού στην ιστορική πορεία της επιχείρησης. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια η γαλλική εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα σύμβαση με τη μεταλλευτική εταιρεία Pennaroya, η οποία θα αποτελέσει τον κύριο σχεδιαστή και συντονιστή της αναδιαμόρφωσης των λειτουργικών δομών (διοικητικών, οικονομικών και παραγωγικών) της γαλλικής εταιρείας με στόχο τον εκσυγχρονισμό της. Τη μετάβαση, δηλαδή, της εταιρείας από την υπάρχουσα δομή/μορφή συγκρότησης σε μια νέα, διαφορετική η οποία θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις επιταγές της διεθνούς αγοράς. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 1930 περιγράφεται το υπό μελέτη σχέδιο της μεταρρυθμιστικής αυτής διαδικασίας. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι με τη συμφωνία αυτή ανάληψης, ουσιαστικά, της διαχείρισης της γαλλικής εταιρείας από ένα άλλο μεταλλευτικό συγκρότημα, ολοκληρώνεται το κεφάλαιο της αυτόνομης λειτουργικής διαδρομής της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη Κ. Γ. Τσάιμου Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη TΑ ΜΕΤΑΛΛΕYΜΑΤΑ που εκμεταλλεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Απότηνπρώτηστηδεύτερηπετρελαϊκήκρίση, δια μέσου της μεταπολίτευσης

Απότηνπρώτηστηδεύτερηπετρελαϊκήκρίση, δια μέσου της μεταπολίτευσης Κρίσεις και μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία, τέλη 19 ου 21 ος αιώνας Απότηνπρώτηστηδεύτερηπετρελαϊκήκρίση, δια μέσου της μεταπολίτευσης Γιώργος Προγουλάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σχολιαστής: Χρυσάφης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα