ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"

Transcript

1 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος απαραίτητα ικανοποιεί τα επόμενα κριτήρια : Είσοδος (input). Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθμο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιμές δεδομένων εμφανίζεται, όταν ο αλγόριθμος δημιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθμών ή με τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. Έξοδος (output). Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μία τιμή δεδομένων ως αποτέλεσμα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθμο. Καθοριστικότητα (definiteness). Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καμία αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Λόγου χάριν, μία εντολή διαίρεσης πρέπει να θεωρεί και την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης λαμβάνει μηδενική τιμή. Περατότητα (finiteness). Ο αλγόριθμος να τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης των εντολών του. Μία διαδικασία που δεν τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων δεν αποτελεί αλγόριθμο, αλλά λέγεται απλά υπολογιστική διαδικασία (computational procedure). Αποτελεσματικότητα (effectiveness). Κάθε μεμονωμένη εντολή του αλγόριθμου να είναι απλή. Αυτό σημαίνει ότι μία εντολή δεν αρκεί να έχει οριστεί αλλά πρέπει να είναι και εκτελέσιμη. Η έννοια του αλγορίθμου δε συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα πληροφορικής. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Οι σκοπιές από τις οποίες μελετά η πληροφορική τους αλγορίθμους είναι οι ακόλουθες : Υλικού: το κατά πόσο δηλαδή επηρεάζεται η ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου, από τη δομή και τις δυνατότητες που έχει και υποστηρίζει το υλικό του υπολογιστή. Γλωσσών προγραμματισμού :η δομή και το πλήθος των εντολών σε έναν αλγόριθμο, εξαρτάται άμεσα από το είδος της γλώσσας στην οποία θα υλοποιηθεί ο αλγόριθμος. Θεωρητική :το αν μπορεί ή όχι να βρεθεί ένας αποδοτικός αλγόριθμος για την επίλυση κάθε προβλήματος. Αναλυτική :η μελέτη για τους υπολογιστικούς πόρους, που χρειάζεται ένας αλγόριθμος.

2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγόριθμου : Με ελεύθερο κείμενο (free text),που αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόμητο τρόπο παρουσίασης αλγορίθμου. Έτσι εγκυμονεί τον κίνδυνο ότι μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μη εκτελέσιμη παρουσίαση παραβιάζοντας το τελευταίο χαρακτηριστικό των αλγορίθμων, δηλαδή την αποτελεσματικότητα. Φυσική γλώσσα (natural language) κατά βήματα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να παραβιαστεί το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθμου, όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως, δηλαδή το κριτήριο της καθοριστικότητας. Διαγραμματικές τεχνικές (diagramming techniques), που συνιστούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου. Από τις διάφορες διαγραμματικές τεχνικές που έχουν επινοηθεί, η πιο παλιά και η πιο γνωστή ίσως, είναι το διάγραμμα ροής (flow chart). Ωστόσο η χρήση διαγραμμάτων ροής για την παρουσίαση αλγορίθμων δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, γι αυτό και εμφανίζονται όλο και σπανιότερα στην πράξη. Σύμβολα διαγράμματος ροής Ένα διάγραμμα ροής αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, που το καθένα δηλώνει μία συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία. Τα γεωμετρικά αυτά σχήματα ενώνονται μεταξύ τους με βέλη, που δηλώνουν τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα σχήματα είναι τα εξής : Έλλειψη : παριστάνει την αρχή και το τέλος κάθε αλγορίθμου Τέλος

3 3 Εκτέλεση πράξεων Ορθογώνιο: Δηλώνει επεξεργασία ή εκτέλεση πράξεων Είσοδος Έξοδος Πλάγιο παραλληλόγραμμο : Δηλώνει την είσοδο των δεδομένων στον αλγόριθμο ή την έξοδο αποτελεσμάτων του. Συνθήκη Ρόμβος : Ο υπολογισμός της συνθήκης οδηγεί σε δύο διαφορετικές εξόδους ανάλογα με το αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής Κωδικοποίηση (coding), δηλαδή με ένα πρόγραμμα που όταν εκτελεστεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έστω ότι μας ζητείται να βρούμε τον μέγιστο μεταξύ τριών αριθμών (έστω Α, Β, Γ). Το παράδειγμα θα επιλυθεί και με τους τέσσερις τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμων. Ελεύθερο κείμενο Θεώρησε τον πρώτο αριθμό σαν μέγιστο. Στη συνέχεια σύγκρινε τους υπόλοιπους, έναν-έναν, με το μέγιστο. Κάθε φορά που βρίσκεις κάποιον μεγαλύτερο από τον μέγιστο, θέσε μέγιστο αυτόν τον αριθμό. Όταν τελειώσουν οι αριθμοί θα έχεις βρει το μέγιστο.

4 4 Φυσική γλώσσα με βήματα 1. Θέσε σαν μέγιστο τον Α. 2. Σύγκρινε τον μέγιστο με τον επόμενο αριθμό Β. 3. Αν ο Β είναι μεγαλύτερος, βάλε στο μέγιστο το Β. 4. Σύγκρινε τον Γ με το μέγιστο. 5. Αν ο Γ είναι μεγαλύτερος τότε βάλε στο μέγιστο το Γ. 6. Εμφάνισε το μέγιστο. Διαγραμματική τεχνική (Διάγραμμα ροής ) *** Διάβασε Α, Β, Γ Θέσε max το Α Αν Β > max όχι Αν γ > max όχι Εμφάνισε max ναι ναι max = B max =Γ Τέλος

5 5 *** Το παραπάνω παράδειγμα δεν είναι γραμμένο σύμφωνα με τους κανόνες του ψευδοκώδικα που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, αλλά χρησιμοποιεί λέξεις και σύμβολα που αργότερα θα αντικατασταθούν Κωδικοποίηση ( Ψευδογλώσσα ή Ψευδοκώδικας ) Αλγόριθμος Ευρεση_Μεγίστου *** Διάβασε τους Α, Β. Γ Θέσε max το Α Αν Β>max τότε θέσε max το Β Αν Γ>max τότε θέσε max το Γ Εμφάνισε το max Τέλος *** Το παραπάνω παράδειγμα δεν είναι γραμμένο σύμφωνα με τους κανόνες του ψευδοκώδικα που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, αλλά χρησιμοποιεί λέξεις και σύμβολα που αργότερα θα αντικατασταθούν. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Δεσμευμένες λέξεις ονομάζουμε τις λέξεις που έχουν αυστηρά προκαθορισμένη σημασία και χρησιμεύουν είτε στο να κάνουν πιο ομοιόμορφη τη γλώσσα του κώδικα είτε στο να περιγράψουν τις εντολές της ψευδογλώσσας. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Σταθερές (constants) είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος ή αλγορίθμου. (variables) ονομάζονται εκείνα τα μεγέθη που η τιμή τους είναι δυνατόν να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος ή αλγορίθμου. Σε σχέση με τα ονόματα που μπορούμε να δώσουμε σε μία μεταβλητή ή σταθερά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει πάντα να εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα μια μεταβλητή ή σταθερά παίρνει οποιοδήποτε όνομα (που είναι δυνατόν να περιέχει συνδυασμούς από γράμματα και αριθμούς ) αρκεί να εφαρμόζονται τα παρακάτω : Το όνομα μιας μεταβλητής ή σταθεράς ξεκινάει πάντα με γράμμα (λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου) δεν πρέπει να είναι δεσμευμένη λέξη δεν πρέπει να έχει κενά (π.χ. μέσος όρος ΛΑΘΟΣ). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε συνήθως την κάτω παύλα _ (π.χ. μέσος_όρος )

6 6 ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ είναι το σύνολο των τιμών που μπορεί να πάρει μία σταθερά ή μία μεταβλητή. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι που υποστηρίζονται από τη Γλώσσα: Ακέραιος τύπος : Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τους ακέραιους αριθμούς που είναι γνωστοί από τα μαθηματικά. Πραγματικός τύπος : Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τους επίσης γνωστούς από τα μαθηματικά πραγματικούς αριθμούς. Χαρακτήρας (ή αλφαριθμητικός) : Ο τύπος αυτός αναφέρεται τόσο σε έναν χαρακτήρα όσο και σε μία σειρά χαρακτήρων. Τα δεδομένα αυτού του τύπου μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε χαρακτήρα παράγεται από το πληκτρολόγιο. Οι χαρακτήρες σε έναν αλγόριθμο βρίσκονται υποχρεωτικά ανάμεσα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε Κ, Κώστας, Τα πολλαπλάσια του 5 είναι. Λογικός τύπος : Αυτός ο τύπος δέχεται μόνο δύο δυνατές τιμές. Οι τιμές αυτές είναι ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Οι τελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: Αριθμητικός Τελεστής Πράξη + Πρόσθεση - Αφαίρεση * Πολλαπλασιασμός / Διαίρεση ^ Ύψωση σε δύναμη DIV Ακέραια διαίρεση MOD Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης Οι παραπάνω τελεστές μας βοηθούν στην αναπαράσταση των διάφορων αριθμητικών εκφράσεων. Η προτεραιότητα των πράξεων (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βέβαια παρενθέσεις που πάντα προηγούνται) είναι η γνωστή από τα μαθηματικά. Δηλαδή Δυνάμεις Πολλαπλασιασμός \ Διαίρεση \ div \ mod Πρόσθεση \ Αφαίρεση. Έτσι για παράδειγμα η μαθηματική έκφραση 3 3A 8B 4 CD σε έναν αλγόριθμο γράφεται : (3*A-8*B^3) / (4+C*D). Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πως θα χρησιμοποιήσουμε τις παρενθέσεις!!! Έτσι σε περίπτωση που στον

7 7 αλγόριθμό μας γράφαμε 3*A-8*B^3 / 4+C*D στα μαθηματικά θα σήμαινε 3 8B 3A CD. 4 Η πράξη div εκφράζει το πηλίκο της ακέραιας διαίρεσης δύο αριθμών. Για παράδειγμα 12 div 5 =2, 15div2 = 7, ενώ η πράξη mod εκφράζει το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης δύο αριθμών, π.χ. 7 mod 3 = 1, 6 mod 3 =0. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πράξη mod με τη βοήθεια της οποίας ελέγχουμε αν ένας ακέραιος αριθμός είναι άρτιος ή περιττός (πολύ χρήσιμο στη συνέχεια!!!!!) Για να γίνει αυτό παίρνουμε το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού με το 2. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο είναι 0 ο αριθμός είναι άρτιος, ενώ αν το υπόλοιπο είναι 1 ο αριθμός είναι περιττός ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Πολλές γνωστές συναρτήσεις από τα μαθηματικά είναι ενσωματωμένες στη Γλώσσα. Οι συναρτήσεις αυτές είναι : Συνάρτηση ΗΜ(Χ) ΣΥΝ(Χ) ΕΦ(Χ) Τα_Ρ(Χ) ΛΟΓ(Χ) Ε(Χ) Α_Μ(Χ) Α_Τ(Χ) Σημασία Υπολογισμός Ημιτόνου Υπολογισμός Συνημιτόνου Υπολογισμός Εφαπτομένης Υπολογισμός Τετραγωνικής ρίζας Υπολογισμός Φυσικού Λογάριθμου Υπολογισμός του e x Ακέραιο μέρος του Χ Απόλυτη Τιμή του Χ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ _ ΕΞΟΔΟΥ Τα περισσότερα προγράμματα ή αλγόριθμοι δέχονται κάποια δεδομένα με σκοπό την επεξεργασία τους και τον υπολογισμό αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα εισάγονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου από μία συσκευή εισόδου (συνήθως το πληκτρολόγιο ) και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μία μονάδα εξόδου του υπολογιστή (συνήθως στην οθόνη). Για την εισαγωγή δεδομένων χρησιμοποιείται η

8 8 δεσμευμένη λέξη ΔΙΑΒΑΣΕ. Η σύνταξη της παραπάνω εντολής στη γενική μορφή είναι η εξής : Διάβασε ονομ_μεταβλητή_1, ονομ_μεταβλητή_2,,ονομ_μεταβλητή_ν Για παράδειγμα Διάβασε α, β Με αυτή την εντολή διακόπτεται η ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου, μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εισαγωγή δεδομένων. Συνήθως η εισαγωγή γίνεται από το πληκτρολόγιο. Έτσι μετά την εντολή Διάβασε οι τιμές των μεταβλητών α και β θα είναι αυτές που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης. Η έξοδος των αποτελεσμάτων σε έναν αλγόριθμο υλοποιείται με μία από τις εντολές Εμφάνισε, Τύπωσε (ή εκτύπωσε) και Γράψε. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων μπορεί να συνοδευτεί και από ανάλογο μήνυμα στο οποίο μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε αλλά είναι υποχρεωτικό να περικλείεται σε εισαγωγικά. Στην περίπτωση που θέλουμε να εμφανίζεται μαζί με το μήνυμα και η τιμή μιας μεταβλητής ή σταθεράς πρέπει το όνομα της μεταβλητής (ή της σταθεράς ) να περικλείεται σε κόμματα και να είναι έξω από τα εισαγωγικά. Η γενική σύνταξη είναι Εμφάνισε λίστα_στοιχείων Για παράδειγμα Εμφάνισε Η τετραγωνική ρίζα του, Α, είναι, Ρ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Η εντολή εκχώρησης είναι η εντολή που μας επιτρέπει να καταχωρήσουμε μία τιμή σε μία μεταβλητή. Κατά την καταχώρηση αυτή η μεταβλητή χάνει το περιεχόμενο που είχε πριν. Συμβολίζεται με το ανάποδο βέλος. Αριστερά του συμβόλου υπάρχει το όνομα μίας μόνο μεταβλητής ενώ δεξιά του μπορεί να υπάρχει αριθμός, μεταβλητή, συμβολοσειρά (χαρακτήρες ) ή και μία ολοκληρωμένη μαθηματική παράσταση. Σε μία εντολή εκχώρησης είναι δυνατόν η παράσταση της οποίας η τιμή εκχωρείται σε μία μεταβλητή, να περιέχει τη μεταβλητή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι εκχωρεί στη μεταβλητή μία τιμή που εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή της. Προσοχή η εντολή εκχώρησης δεν έχει καμία σχέση με τη μαθηματική ισότητα. π.χ στα μαθηματικά η έκφραση Α = Α +.10 είναι αδύνατη αφού καταλήγει στην αδύνατη εξίσωση 0 = 10, ενώ αν σε έναν αλγόριθμο έχουμε την παρακάτω εντολή Α Α+10 σημαίνει ότι στην προηγούμενη τιμή της μεταβλητής Α πρόσθεσε το 10 και το αποτέλεσμα «τοποθέτησέ» το ξανά στη μεταβλητή Α. ακολουθούν μερικά παραδείγματα εκχώρησης τιμών σε μεταβλητές. Α 6 : Καταχώρησε το 6 στην μεταβλητή Α

9 9 Β Α +2 : Καταχώρησε στο Β την τιμή της μεταβλητής Α αφού πρώτα του προσθέσεις το 2 Γ Α + Β : Καταχώρησε στη μεταβλητή Γ το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών Α και Β Όνομα Μαρία : Στη μεταβλητή Όνομα (προφανώς μεταβλητή που ο τύπος της είναι χαρακτήρων) καταχώρησε τη συμβολοσειρά (λέξη) Μαρία Α Α Β : Στη μεταβλητή Α καταχώρησε την προηγούμενη τιμή της μείον την τιμή της μεταβλητής Β. Δύο σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τις εντολές εκχώρησης είναι τα ακόλουθα : Όλες οι μεταβλητές του δεξιού μέρους πρέπει να έχουν τιμή. Τα αποτελέσματα στο τέλος του αλγορίθμου πρεπει να έχουν τιμές σαν αποτέλεσμα εκχώρησης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αν σε μία ομάδα εντολών υπάρχουν περισσότερες από μία εκχωρήσεις στην ίδια μεταβλητή, τότε η τελική της τιμή είναι αυτή που εκχωρείται τελευταία. Π.χ. Α 1289 Α Α-1000 Α 0 Η τιμή που έχει η μεταβλητή Α μετά την εκτέλεση των παραπάνω εντολών εκχώρησης είναι 0. ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε πολλούς αλγορίθμους μας ζητείται η λήψη μιας απόφασης.η απόφαση αυτή εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας συνθήκης (αληθής ή ψευδής). Για τον καθορισμό των συνθηκών που συχνά συναντάμε μας είναι χρήσιμοι οι τελεστές σύγκρισης, οι οποίοι είναι οι γνωστοί από τα μαθηματικά αλλά στη Γλώσσα ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται είναι ο ακόλουθος Τελεστής Έννοια = Ισότητα < Μικρότερο > Μεγαλύτερο <= Μικρότερο ή ίσο >= Μεγαλύτερο ή ίσο <> Διάφορο

10 10 Επειδή σε πολλές περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να εκφράσουμε πιο σύνθετες συνθήκες από αυτές που είναι δυνατόν να εκφραστούν με τους παραπάνω τελεστές πολύ συχνά χρησιμοποιούμε και τις βασικές πράξεις από την άλγεβρα Boole που είναι : Άρνηση. Η λογική πράξη άρνηση υλοποιείται με τη δεσμευμένη λέξη Όχι (not).το αποτέλεσμα της είναι το αντίστροφο της αρχικής λογικής τιμής, δηλαδή αν η λογική συνθήκη είναι αληθής η άρνησή της είναι ψευδής και αντιστρόφως. Σύζευξη. Υλοποιείται με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης και (and). Το αποτέλεσμα της σύζευξης δύο συνθηκών είναι αληθές μόνο όταν και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς. Διάζευξη. Υλοποιείται με τη βοήθεια της δεσμευμένης λέξης ή (or).. Το αποτέλεσμα της διάζευξης δύο συνθηκών είναι αληθές όταν τουλάχιστον μία από τις δύο συνθήκες είναι αληθής. Τα παραπάνω περιγράφονται συνοπτικά από τον πίνακα που ακολουθεί. Συνθήκη Α Συνθήκη Β Α ή Β Α και Β Όχι Α Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Ψευδής Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε παραπάνω από μία λογικές πράξεις (ή συνδυασμό λογικών πράξεων) η προτεραιότητα που ακολουθείται (αν βέβαια δεν υπάρχουν παρενθέσεις που πάντα προηγούνται ) είναι όχι και ή. ΣΧΟΛΙΑ Τα σχόλια χρησιμοποιούνται σαν επεξήγηση για τους αναγνώστες του αλγορίθμου ή του προγράμματος. Δεν αποτελούν εντολές, συνεπώς δεν παίζουν κανένα ρόλο στην εκτέλεση των προγραμμάτων, απλά τα κάνουν πιο ευανάγνωστα. Το δεσμευμένο σύμβολο της Γλώσσας για την εισαγωγή σχολίων είναι το! ακολουθούμενο από το κείμενο της επεξήγησης. ΔΟΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η πρώτη εντολή σε έναν αλγόριθμο πρόγραμμα είναι η δεσμευμένη λέξη Αλγόριθμος (ή Πρόγραμμα ) ακολουθούμενη από το όνομα του αλγορίθμου. Το όνομα του αλγορίθμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε αρκεί να ξεκίνα πάντα από γράμμα (ελληνικό ή λατινικό), από εκεί και πέρα μπορεί να περιέχει αριθμούς και το μοναδικό σύμβολο που μπορεί να περιέχει είναι η κάτω παύλα ( _ ). Τέλος το όνομα δεν μπορεί να είναι δεσμευμένη λέξη.

11 11 Π.χ. Αλγόριθμος όνομα_αλγορίθμου Πρόγραμμα όνομα_προγράμματος Κατόπιν ακολουθεί το τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών και των σταθερών (αν υπάρχουν). Πρώτα είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τις σταθερές με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης σταθερές. Αμέσως μετά τα γράφουμε τα ονόματά τους ακολουθεί το σύμβολο = και στη συνέχεια η τιμή που έχει καθεμία από αυτές. Στη συνέχεια ακολουθεί η δήλωση των μεταβλητών με τη βοήθεια της δεσμευμένη λέξης μεταβλητές. Πρώτα δηλώνουμε τους τύπους τους (το σύνολο μέσα από το οποίο παίρνουν τιμές ) μετά το σύμβολο : και τέλος το όνομά τους. Π.χ. Σταθερές Σταθερα_1 = τιμή_1 Σταθερά_2 = τιμή_2.. Τύπος_1 : ονομα_1,ονομα_2,..,όνομα_ν Τύπος_2 : ονομα_1,ονομα_2,..,όνομα_ν Τύπος_3 : ονομα_1,ονομα_2,.,όνομα_ν Τύπος_4 : ονομα_1,ονομα_2,.,όνομα_ν Στη συνέχεια ακολουθεί το κύριο μέρος του αλγορίθμου (προγράμματος) που περιέχει τις εκτελέσιμες εντολές. Το κύριο μέρος ξεκινά πάντα με τη δεσμευμένη λέξη και τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη Τέλος ακολουθούμενη από το όνομα του αλγορίθμου (Για την περίπτωση του προγράμματος τελειώνουμε με τη δεσμευμένη λέξη Τέλος_προγράμματος ακολουθούμενη από το όνομα του προγράμματος ) Π.χ. Ομάδα_εντολών Τέλος όνομα_αλγορίθμου ή _ Ομάδα_εντολών Τέλος_προγράμματος όνομα προγράμματος Έτσι η γενική μορφή ενός αλγορίθμου (ή προγράμματος ) είναι:

12 12 Αλγόριθμος όνομα_αλγορίθμου Σταθερές Σταθερα_1 = τιμή_1 Σταθερά_2 = τιμή_2 Τύπος_1 : ονομα_1,ονομα_2,..,όνομα_ν Τύπος_2 : ονομα_1,ονομα_2,..,όνομα_ν Τύπος_3 : ονομα_1,ονομα_2,.,όνομα_ν.τύπος_4 : ονομα_1,ονομα_2,.,όνομα_ν Ομάδα_εντολών Τέλος όνομα_αλγορίθμου Πρόγραμμα όνομα_προγράμματος Σταθερές Σταθερα_1 = τιμή_1 Σταθερά_2 = τιμή_2 Τύπος_1 : ονομα_1,ονομα_2,..,όνομα_ν Τύπος_2 : ονομα_1,ονομα_2,..,όνομα_ν Τύπος_3 : ονομα_1,ονομα_2,.,όνομα_ν.τύπος_4 : ονομα_1,ονομα_2,.,όνομα_ν Ομάδα_εντολών Τέλος_προγράμματος όνομα προγράμματος

13 13 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου για τη δημιουργία αλγορίθμου επίλυσης ενός προβλήματος μια ομάδα από εντολές πρέπει να εκτελεστεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή τη δυνατότητα μας την παρέχει η δομή επιλογής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται αυτή η δομή ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών : Αρχικά εξετάζεται μία λογική συνθήκη. Στη συνέχεια, και ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνθήκης αυτής (δύο είναι τα πιθανά αποτελέσματα αληθής ή ψευδής) εκτελείται και η αντίστοιχη ομάδα εντολών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι πιθανές μορφές σύνταξης της δομής επιλογής. Απλή επιλογή (Αν τότε..) Η σύνταξη της δομής της απλής επιλογής είναι η ακόλουθη: Αν <συνθήκη> τότε Ομάδα_εντολών Ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω δομής είναι ο ακόλουθος. Στην περίπτωση όπου η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελείται η ομάδα_εντολών. Σε διαφορετική περίπτωση η ομάδα_εντολών αγνοείται και η εκτέλεση του αλγορίθμου συνεχίζεται κανονικά. Το διάγραμμα ροής για τη δομή της απλής επιλογής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Παράδειγμα Ι Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος να δέχεται τη βαθμολογία ενός μαθητή Λυκείου και αν αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση από 10 να του εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα συγχαρητήρια πέρασες. Αλγόριθμος βαθμολογία Πραγματικές : β Διάβασε β Αν β>10 τότε Εμφάνισε Συγχαρητήρια πέρασες Τέλος βαθμολογία

14 14 Παράδειγμα ΙΙ * Να σχεδιάσετε αλγόριθμο ο οποίος να δέχεται σαν είσοδο τρεις πραγματικούς αριθμούς και να υπολογίζει το μέγιστο από αυτούς. Σε προβλήματα στα οποία απαιτείται ο υπολογισμός του μεγίστου ή του ελαχίστου μεταξύ κάποιων αριθμών ακολουθείται μία συγκεκριμένη στρατηγική. Αρχικά ορίζουμε μία μεταβλητή max (ή min) και θεωρούμε τον πρώτο από τους αριθμούς σαν μέγιστο (ή ελάχιστο). Στη συνέχεια παίρνουμε ένανέναν τους υπόλοιπους αριθμούς και τους συγκρίνουμε με αυτόν που έχουμε θέσει μέγιστο (ελάχιστο). Σε περίπτωση που ο αριθμός που εξετάζεται είναι μεγαλύτερος (μικρότερος ) από το μέγιστο (ελάχιστο) τότε θέτουμε αυτόν μέγιστο (ελάχιστο) και συνεχίζουμε διαδοχικά τις συγκρίσεις μέχρι να τελειώσουν οι αριθμοί. Όταν πραγματοποιηθεί και η τελευταία σύγκριση τότε το περιεχόμενο της μεταβλητής max (min ) θα περιέχει τη μέγιστη (ελάχιστη) τιμή. Ας δούμε τώρα αυτή τη μεθοδολογία που περιγράψαμε εκφρασμένη αλγοριθμικά. Αλγόριθμος Ευρεση_μεγίστου_αριθμού Πραγματικές : α, β, γ, max Διάβασε α, β, γ Max α Αν β > max τότε Max β Αν γ > max τότε Max γ Τύπωσε Ο μέγιστος αριθμός είναι, max Τέλος Ευρεση_μεγίστου_αριθμού *Ο αλγόριθμος είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και με άλλο τρόπο που θα παρουσιαστεί πιο κάτω Σύνθετη επιλογή (αν..τότε. ) Εμφωλευμένη επιλογή Η σύνταξη της σύνθετης δομής επιλογής φαίνεται παρακάτω : Αν <συνθήκη> τότε ομάδα εντολών 1 ομάδα εντολών 2 Η δομή της σύνθετης επιλογής εκτελείται με τον εξής τρόπο λειτουργίας. Αρχικά ελέγχεται η συνθήκη. Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελείται μόνο η ομάδα εντολών 1, ενώ στην περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής τότε εκτελείται μόνο η ομάδα εντολών 2. Σε πολλούς αλγορίθμους είναι πολύ πιθανόν η ομάδα εντολών 1 ή η ομάδα εντολών 2 να περιέχουν μέσα τους μία ή και περισσότερες δομές επιλογής. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε τη δομή της εμφωλευμένης επιλογής, η οποία ονομάζεται έτσι

15 15 γιατί μια ή περισσότερες δομές επιλογής περιέχονται μέσα σε μια άλλη δομή επιλογής. Ένας τυπικός τρόπος σύνταξης μιας εμφωλευμένης δομής επιλογής μέσα σε κάποια άλλη φαίνεται παρακάτω : Αν <συνθήκη 1> τότε Ομάδα εντολών 1 αν <συνθήκη 2> τότε Ομάδα εντολών 2 Ομάδα εντολών 3 Στον παραπάνω αλγόριθμο η ομάδα εντολών 1 θα εκτελεστεί αν η συνθήκη 1 είναι αληθής. Αν η πρώτη συνθήκη είναι ψευδής τότε ελέγχεται η συνθήκη 2 και αναλόγως με την τιμή της εκτελείται, είτε η ομάδα εντολών 2 (όταν η συνθήκη 2 είναι αληθής), ή η ομάδα εντολών 3 (όταν η συνθήκη 2 είναι ψευδής) Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ψευδογλώσσα μας δίνει και έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης της εμφωλευμένης επιλογής, με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης _αν. Η σύνταξη για ένα παράδειγμα όπως το προηγούμενο θα ήταν : Αν <συνθήκη 1> τότε Ομάδα εντολών 1 Αλλιώς_αν <συνθήκη 2> τότε Ομάδα εντολών 2 Ομάδα εντολών 3 Παρατηρούμε ότι η σύνταξη του αλγορίθμου είναι σχεδόν ίδια με προηγουμένως. Η μοναδική διαφορά είναι ότι η δομή αυτή κλείνει μόνο με ένα, σε αντίθεση με τον πρώτο τρόπο σύνταξης όπου για κάθε μία εντολή αν που χρησιμοποιείται πρέπει να κλείνει με το αντίστοιχο Παράδειγμα ΙΙΙ Να κατασκευάσετε έναν αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται έναν ακέραιο αριθμό ν, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την τιμή της παράστασης (-1) ν Όπως γνωρίζουμε δύο είναι τα πιθανά αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη παράσταση (1 ή -1) το οποίο εξαρτάται από το αν ο εκθέτης ν είναι άρτιος ή περιττός.

16 16 Αλγόριθμος Παράσταση Ακέραιες : Χ, ν Διάβασε ν Αν ν mod 2= 0 τότε Χ 1 Αλλιώς Χ -1 Εμφάνισε Η τιμή της παράστασης είναι, Χ Τέλος Παράσταση Παράδειγμα ΙV Να γράψετε αλγόριθμο που θα δέχεται τους συντελεστές α και β της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αx + β = 0 και να υπολογίζει τις ρίζες της. Αλγόριθμος πρωτοβάθμια Πραγματικές : α, β,x Διάβασε α,β Αν α=0 τότε αν β=0 τότε εμφάνισε ΑΟΡΙΣΤΗ εμφάνισε ΑΔΥΝΑΤΗ x - β / α εμφάνισε Η λύση της εξίσωσης είναι, x τέλος πρωτοβάθμια

17 17 Παράδειγμα V Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος να δέχεται σαν είσοδο το βαθμό πτυχίου ενός φοιτητή και να τυπώνει το αντίστοιχο μήνυμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Βαθμός πτυχίου Από 5 έως και 6,5 Από 6,51 έως και 8,5 Από 8,51 και πάνω Χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ΑΡΙΣΤΑ 1 ος τρόπος Αλγόριθμος βαθμός_πτυχίου_1 Πραγματικές : Β Διάβασε Β Αν Β<= 6,5 τότε Εμφάνισε ΚΑΛΩΣ Αλλιώς αν Β<= 8,5 τότε εμφάνισε ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ εμφάνισε ΑΡΙΣΤΑ Τέλος βαθμός_πτυχίου_1 2 ος τρόπος Αλγόριθμος βαθμός_πτυχίου_2 Πραγματικές : Β Διάβασε Β Αν Β<= 6,5 τότε Εμφάνισε ΚΑΛΩΣ Αλλιώς_αν Β<= 8,5 τότε Εμφάνισε ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Εμφάνισε ΑΡΙΣΤΑ Τέλος βαθμός_πτυχίου_2

18 18 Παράδειγμα VI Να γράψετε αλγόριθμο που θα επιλύει πλήρως τη δευτεροβάθμια εξίσωση όταν διαβάζει από το χρήστη τους συντελεστές της (α, β, γ) Αλγόριθμος Δευτεροβάθμια_εξίσωση Πραγματικές : α, β, γ, Δ, Χ, Χ1, Χ2 αρχή εμφάνισε δώστε τους συντελεστές της δευτεροβάθμιας διάβασε α, β, γ Αν α=0 τότε Αν β=0 τότε Αν γ =0 τότε εμφάνισε ΑΟΡΙΣΤΗ εμφάνισε ΑΔΥΝΑΤΗ Χ - γ/β Δ β^2 4*α*γ Αν Δ>0 τότε Χ1 (-β + Τ_Ρ(Δ))/(2*α) Χ2 (-β - Τ_Ρ(Δ))/(2*α) εμφάνισε Οι ρίζες της εξίσωσης είναι :, Χ1, και, Χ2 αν Δ=0 τότε Χ -β/(2*α) Εμφάνισε Η εξίσωση έχει μία διπλή ρίζα την, Χ εμφάνισε Η εξίσωση δεν έχει πραγματικές λύσεις τέλος Δευτεροβάθμια

19 19 Παράδειγμα VII Η δημόσια εταιρία ύδρευσης με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης κατανάλωσης νερού και την καταπολέμηση της λειψυδρίας ακολουθεί την παρακάτω πολιτική χρέωσης : Τα πρώτα 1000 κυβικά νερού κάθε καταναλωτής τα χρεώνεται με 0,5 /κυβικό, τα επόμενα 1000 (από 1001 έως 2000 κυβικά) χρεώνονται προς 0,7 /κυβικό και για μεγαλύτερες ποσότητες (από 2001 κυβικά και πάνω) κυβικά νερού η χρέωση είναι 1 /κυβικό. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος καταναλώσει 1362 κυβικά θα κληθεί να πληρώσει (1000*0,5) +(362*0,7). Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται την κατανάλωση νερού και αφού υπολογίζει να εμφανίζει το λογαριασμό. Τέτοιας μορφής ασκήσεις είναι οι λεγόμενες κλιμακωτές οι οποίες έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο επίλυσης. Αλγόριθμος λογαριασμός_νερού Πραγματικές : κ, Χ! κ συμβολίζουμε την κατανάλωση νερού σε κυβικά και Χ! το λογαριασμό Διάβασε κ Αν κ <= 1000 τότε Χ κ *0,5 Αλλιώς Αν κ <= 2000 τότε Χ 1000*0,5 + (κ-1000) * 0,7 Αλλιώς Χ 1000*0, *0.7 +(κ-2000) * 1 Εμφάνισε Ο λογαριασμός είναι,χ, Τέλος λογαριασμός_νερού

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές έννοιες αλγορίθμων Εισαγωγή Αρχικά εξηγείται ο όρος αλγόριθμος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του Αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών (όχι άπειρες), αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Πληροφορική ΙΙ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Πληροφορική ΙΙ», 2015-2016 Μάθημα 1: Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου αριθµού εντολών. 2. Η είσοδος σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι έξοδος σε έναν άλλο αλγόριθµο. 3. Ένας αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σημειώσεις Μαθήματος (A) Τσιωτάκης Παναγιώτης http://ptsiotakis.mysch.gr 4o Λύκειο Κορίνθου Σελίδα 1 Σελίδα 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή προγράμματος Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους Τάξη: Γ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (7.1-7.8) Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 1. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ ένα πρόγραμμα αντιστοιχίζονται από το μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Αλγόριθμος (algorithm) λέγεται μία πεπερασμένη διαδικασία καλά ορισμένων βημάτων που ακολουθείται για τη λύση ενός προβλήματος. Το διάγραμμα ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο. αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο. αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Τι είναι αλγόριθµος; Η θεωρία των αλγορίθµων έχει µεγάλη παράδοση και η ηλικία ορισµένων από αυτών είναι µερικών χιλιάδων χρόνων, όπως του Ευκλείδη για τον υπολογισµό του ΜΚ δύο αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις ένα τυχαίο πρόβλημα;

Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις ένα τυχαίο πρόβλημα; ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η Έννοια Πρόβλημα Προερωτήσεις Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα.

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τι είναι πρόβλημα, τι είναι αλγόριθμος και τέλος τι είναι πρόγραμμα. Πρέπει να μπορείτε να ξεχωρίζετε αυτές τις έννοιες και να αντιλαμβάνεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Τι είναι αλγόριθµος Βασικές έννοιες αλγορίθµων Ο όρος αλγόριθµος χρησιµοποιείται για να δηλώσει µεθόδους που εφαρµόζονται για την επίλυση προβληµάτων. Ωστόσο, ένας πιο αυστηρός ορισµός της έννοιας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος (ονομαστικά) Να αναφέρετε με τεκμηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό: 1 2 κεφάλαιο ΗΜ/ΝΙΑ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1.

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1. Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4, 6.3, 7.1-7.10, 8.1, 8.1.1 Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θέματα Προγραμματισμού. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θέματα Προγραμματισμού. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 7 Βασικά Θέματα Προγραμματισμού Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 1. Τύποι και Μεταβλητές Τύποι δεδομένων: 1. Ακέραιος π.χ. 3, -9, 2004 2. Πραγματικός π.χ. 3.14 3. Χαρακτήρας π.χ. 3ο Ενιαίο Λύκειο 4. Λογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ 1 ο ( Μονάδες 30 ) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα Περίπτωσης. Τίτλος: Οι διαφορές της απλής, της σύνθετης και της εμφωλευμένης δομής επιλογής

Δραστηριότητα Περίπτωσης. Τίτλος: Οι διαφορές της απλής, της σύνθετης και της εμφωλευμένης δομής επιλογής Δραστηριότητα Περίπτωσης Τίτλος: Οι διαφορές της απλής, της σύνθετης και της εμφωλευμένης δομής επιλογής Γενικός Διδακτικός Στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές τις διαφορές της απλής, της σύνθετης και της

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο Λύκειο Ρόδου. Β ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ. Γεωργαλλίδης Δημήτρης

1 Ο Λύκειο Ρόδου. Β ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ. Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου Β ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ Γεωργαλλίδης Δημήτρης Μάθημα 1 Παράγραφοι: 2.2.1 ορισμός αλγορίθμου (σελ.19) 2.2.7 Εντολές και δομές αλγορίθμου (σελ.. 31-34) 34) ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Πεπερασμένη σειρά βημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6)

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 43 2.55 Ποιες είναι οι δύο μορφές της δομής πολλαπλής επιλογής και ποτέ χρησιμοποιείται; 1 η Μορφή:Η πολλαπλή επιλογή εφαρμόζεται στα προβλήματα όπου μπορούν να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( )

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( ) Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» (2000-2012) 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Π.Κ. Σχ. Έτος

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Π.Κ. Σχ. Έτος 1 ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Προβλήματος Σύντομη Θεωρία Πρόβλημα: Μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Υπάρχει μία σχετικότητα στον ορισμό? Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Βασικές Έννοιες ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2.1 Βασικές Έννοιες ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 Βασικές Έννοιες Αλγόριθµος ονοµάζεται µία πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και ε- κτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο µε σκοπό την επίλυση ενός προβλήµατος. Με τον όρο ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία:

Επικοινωνία: Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Πρόγραμμα Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 5 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή Ακολουθίας (κεφ. 2 και 7 σχολικού βιβλίου) 1. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 9/10/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΡΧΙΚΗ

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΡΧΙΚΗ Scratch 1. Σκηνικό (Αρχική Έχασες Κέρδισες). Η πρώτη μου δουλειά όταν φτιάχνω ένα παιχνίδι είναι πάω στο ΣΚΗΝΙΚΟ - ΥΠΟΒΑΘΡΑ και να σχεδιάσω (ή να αντιγράψω μια εικόνα από το διαδίκτυο ή από οπουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική» Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6) Σημείωση: Απαντήστε στις κόλλες όλα τα θέματα. Παραδώστε καθαρογραμμένο γραπτό ΘΕΜΑ Α Α1. Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ Λυκείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ Λυκείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ Λυκείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-9-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 των παρακάτω προτάσεων και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς 1-4 των προτάσεων και δίπλα τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη. 1 Οι μόνες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1 Ημερομηνία Μάθημα Υπεύθυνος καθηγητής Ονοματεπώνυμο μαθητή Τμήμα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γιώργος Δρες ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Στο παραπάνω τμήμα υπάρχουν περιττοί έλεγχοι. Να γράψετε ξανά το παραπάνω τμήμα χωρίς τους περιττούς ελέγχους.

Στο παραπάνω τμήμα υπάρχουν περιττοί έλεγχοι. Να γράψετε ξανά το παραπάνω τμήμα χωρίς τους περιττούς ελέγχους. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα 1 Α. Χαρακτηρίστε με τη λέξη Σωστή ή τη λέξη Λάθος καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1 Ο Γιάννης έχει ύψος 1.83εκ. και βάρος 82 κιλά. Ο Γιάννης χαρακτηρίζεται κανονικός. Το βάρος και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής Ονοματεπώνυμο:.. Διάρκεια:... Mονάδες:.. Βαθμός: Θέμα Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

18/ 07/ Σελίδα 1 6

18/ 07/ Σελίδα 1 6 ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 1o Επαναληπτικό ιαγώνισµα Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθµων - οµή Ακολουθίας 18/ 07/ 2016 Θέµα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 26 2.39 Ποια είναι η μορφή της σύνθετης επιλογής και που χρησιμοποιείται; Η συνθέτη επιλογή είναι: Αν Συνθήκη τότε Ομάδα Εντολών 1 Ομάδα Εντολών 2 Η Συνθήκη είναι παράσταση ή μια λογική μεταβλητή. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 40) A. Γράψτε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και διπλά τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αναφοράς της Γλώσσας. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Εγχειρίδιο Αναφοράς της Γλώσσας. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Εγχειρίδιο Αναφοράς της Γλώσσας Μανώλης Κιαγιάς, MSc 21/11/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, 21/11/2009 Copyright 2009 Μανώλης Κιαγιάς Το Έργο αυτό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ [μέχρι τη ομή Επιλογής] Περιεχόμενα >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/... 2 ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ... 2 ΤΥΠΟΥ Β2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ... 2 >ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΚΕΦ.2.1/...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα; Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος Αλγόριθμος Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος Τέλος Εντολές Ποιες είναι οι αλγοριθμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 1. Μια μεταβλητή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΓΡΑΨΕ ΤΕΛΙΚΗ_ΤΙΜΗ Σημείωση: η παρένθεση στην αριθμητική έκφραση είναι προαιρετική. Η τιμή 0.30 μπορούσε να γραφεί 30/100

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΓΡΑΨΕ ΤΕΛΙΚΗ_ΤΙΜΗ Σημείωση: η παρένθεση στην αριθμητική έκφραση είναι προαιρετική. Η τιμή 0.30 μπορούσε να γραφεί 30/100 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. ΑΝ ΠΟΣΟ_ΑΓΟΡΩΝ > 150 ΤΟΤΕ ΤΕΛΙΚΗ_ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ_ΑΓΟΡΩΝ (ΠΟΣΟ_ΑΓΟΡΩΝ * 0.30) ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΛΙΚΗ_ΤΙΜΗ ΠΟΣ0_ΑΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: ,

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: , ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων : Οικονομόπουλος Σπύρος ΘΕΜΑ Α: Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή Προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή Προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Λιακόπουλος Ιωάννης1 και Λυπηρίδης Χαράλαμπος2 1liakopoulosjohn@gmail.com, 2xarislip@hotmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Λάζαρος Τζήμκας tzimkaslazaros@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Α.Ε.Π.Π. ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα