Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος"

Transcript

1 Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

2 Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγία 2002/98/ΕΚ 2. Οδηγία 2004/33/ΕΚ Εξασφάλιση επάρκειας

3 Ορθολογική χρήση αίματος BCSH ASCO AABB EAE Κατευθυντήριες οδηγίες

4

5 Μετάγγιση ερυθροκυττάρων Ο στόχος : η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και τους ιστούς Πότε: η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης (Ηb) είναι χαμηλή / η ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου μειωμένη, ενώ συγχρόνως ανεπαρκούν οι φυσιολογικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία

6 Αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία Αύξηση της καρδιακής παροχής Αύξηση της αιμάτωσης των στεφανιαίων Ανακατανομή της ροής του αίματος Αύξηση του ρυθμού εξαγωγής του οξυγόνου στους ιστούς Αύξηση της παραγωγής 2-3 DPG

7 Παράγοντες που επηρεάζουν την ένδειξη για μετάγγιση κλινική κατάσταση ασθενούς Ηλικία, Ύπαρξη σημείων και συμπτωμάτων αναιμίας, Ρυθμός απώλειας αίματος, Ποσότητα απολεσθέντος αίματος, Καρδιακή λειτουργία, Αναπνευστική λειτουργία, Ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, Συνχορηγούμενα φάρμακα

8 Συμβατότητα ερυθροκυττάρων

9 Μορφές ερυθρών αιμοσφαιρίων 1. Ολικό αίμα, 2. Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ), 3. Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρα (Λ-ΣΕ), 4. Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Π-ΣΕ), 5. Ακτινοβολημένα συμπυκνωμενα ερυθρα (Α-ΣΕ), 6. Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Κ-ΣΕ)

10 Ολικό αίμα ΑΦΜ νεογνών Παιδιατρική καρδιοχειρουργική Οξεία αιμορραγία >25% όγκου αίματος

11 Λευκαφαιρεμένα ΣΕ(Λ-ΣΕ) πρέπει να λαμβάνουν : Ασθενείς που έχουν κάνει έστω και ένα επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής αντίδρασης κατά την μετάγγιση Πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς Ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, ασθενείς που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ), έγκυες γυναίκες για την αποφυγή μετάδοσης CMV-λοίμωξης ή άλλων ενδοκυτταρικών λοιμώξεων Ενδομήτριες μεταγγίσεις Υποψήφιοι ασθενείς για ΜΑΚ για τη μείωση πιθανότητας απόρριψης του μοσχεύματος Υποψήφιοι ασθενείς για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων Δεν υπάρχουν επαρκείς απoδείξεις ώστε να συνιστάται η χρήση Λ-ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς

12 Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Π-ΣΕ) Το πλύσιμο των ΣΕ έχει στόχο την απομάκρυνση του πλάσματος και των πρωτεϊνών του που έχουν απομείνει στη μονάδα των ΣΕ.

13 Η χορήγηση Π-ΣΕ ενδείκνυται μόνο: 1. Σε ασθενείς με έλλειψη ανοσοφαιρίνης Α, 2. Σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων 3. Σε ασθενείς που εμφανίζουν πυρετικές αντιδράσεις μετά από μετάγγιση Λ-ΣΕ 4. Σε ασθενείς οι οποίοι εξαιτίας του βασικού τους νοσήματος παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας

14 Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ) Η ακτινοβόληση (25-50 Gy) αδρανοποιεί τα λεμφοκύτταρα του δότη, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν TA-GvHD. Η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια των Α-ΣΕ είναι η υπερκαλιαιμία, λόγω αυξημένης απελευθέρωσης καλίου από τα ερυθρά.

15 Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ) Οποιαδήποτε μετάγγιση παραγώγου από συγγενή 1 ου ή 2 ου βαθμού Οποιαδήποτε μετάγγιση μεταξύ ατόμων ομοιογενών γενετικά πληθυσμών Ενδομήτριες μεταγγίσεις & μεταγγίσεις σε νεογνά με βάρος γέννησης gr & ηλικία κύησης 30 εβδομάδες Αφαιμαξομετάγγιση νεογνών, ιδίως αν έχει προηγηθεί ενδομήτρια μετάγγιση Συγγενή σύνδρομα ανοσοεπάρκειας

16 Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ) Σε ασθενείς που θα υποβληθούν ή υποβάλλονται σε ΜΑΚ Σε δότες αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή ΜΑΚ Μετά από θεραπεία με ανάλογα πουρινών Ασθενείς με νόσο Hodgkin Η χορήγηση ακτινοβολημένων παραγώγων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία πρέπει να αποφασίζετε σε εξατομικευμένη βάση

17 Κατεψυγμένα ΣΕ Η κατάψυξη ερυθροκυττάρων με γλυκερόλη στους -80 ο C ή παρέχει τη δυνατότητα μακροχρόνιας αποθήκευσης τους διατήρηση αποθεμάτων ερυθροκυττάρων σπάνιας ομάδας αίματος ασθενείς με πολλαπλά αλλοαντισώματα που δεν έχουν συμβατούς δότες

18 Ενδείξεις μετάγγισης Οξεία αναιμία Μαζική απώλεια αίματος Μεθ / καρδιοαγγειακή νόσος Χρόνια αναιμία Χειρουργικές επεμβάσεις Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

19 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε οξεία αναιμία Πρόληψη ή διόρθωση της υποογκαιμικής καταπληξίας (shock) Όταν η απώλεια αίματος είναι <15% του όγκου του αίματος, συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα & δεν απαιτείται μετάγγιση, εκτός αν προϋπάρχει αναιμία Όταν η απώλεια αίματος είναι μεταξύ % ( ml) του όγκου του αίματος αναπτύσσεται αντιρροπιστική ταχυκαρδία, και η μετάγγιση ΣΕ ενδείκνυται στις περιπτώσεις που προϋπάρχει αναιμία, ή υποκείμενη καρδιακή ή πνευμονική νόσος Όταν η απώλεια αίματος είναι % ( ml) μπορεί να προκληθεί shock, και όταν υπερβαίνει το 40% το shock είναι σοβαρού βαθμού Aπώλεια αίματος είναι >40% > 2000ml, μετάγγιση

20 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε οξεία αναιμία Hb < 6-7gr/dl σχεδόν πάντα χρειάζονται μετάγγιση ΣΕ Hb 7-10 gr/dl εξατομίκευση της αντιμετώπισης Hb > 10 gr/dl σπάνια χρειάζεται μετάγγιση (οξεία αιμορραγία - πλασματικά υψηλές τιμές Hct λόγω αιμοσυμπύκνωσης) Εκτίμηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς

21 Μαζική απώλεια αίματος Απώλεια ενός όγκου αίματος σε 24 ώρες Απώλεια του 50% του όγκου αίματος σε 3 ώρες Απώλεια αίματος με ρυθμό > 150 ml/min

22 Mαζική απώλεια αίματος Αποκατάσταση όγκου αίματος και αιμοσφαιρίνης Ανάσχεση αιμορραγίας Προσοχή στην αντιμετώπιση προβλημάτων πηκτικότητας

23 Mαζική απώλεια αίματος ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΞΗΣ AΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Επιπλοκές μαζικής μετάγγισης ΑΙΜΟΑΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΤΑΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗ

24 Mαζική απώλεια αίματος ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΞΗΣ AΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Επιπλοκές μαζικής μετάγγισης ΑΙΜΟΑΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΤΑΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗ

25 Διαταραχές αιμόστασης στη μαζική μετάγγιση/χορήγηση FFP Θνητότητα vs FFP/RBC ratio σε αναδρομική μελέτη (246 ασθενείς) Borgman et al, J trauma, : % 60% 40% 20% 0% 65% 34% 19% 1:8 1:2.5 1:1.4

26 ΜΕΘ Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης των ασθενών, εξατομικευμένη απόφαση για μετάγγιση Γενικά όρια : χωρίς ενεργό αιμορραγία με σηπτικό shock με χρόνια καρδιακή νόσο με οξεία καρδιακή νόσο Hb 7 g/dl Hb 8-10 g/dl Hb 7 g/dl Hb 8-10 g/dl

27 Μετάγγιση στην καρδιοαγγειακή νόσο σε κάποιες μελέτες βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος καρδιοαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με Ht <28% ενώ σε άλλες ασθενείς με σοβαρή στεφανιαία νόσο ανέχθηκαν καλά οξεία μείωση Hb σε 10 ή και 8-9 gr/dl η ανάλυση των αποτελεσμάτων υποομάδας της μελέτης TRICC (Transfusion Requirements in Critical Care ) έδειξε ότι η περιορισμένη στρατηγική μετάγγισης είναι ασφαλής για τους περισσότερους ασθενείς με καρδιοαγγειακή νόσο με πιθανή εξαίρεση ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθή στηθάγχη

28 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία Αιτιοπαθογένια της αναιμίας/θεραπεία Σπάνια απαιτείται μετάγγιση σε ασθενείς με τιμές Hb > 8 gr/dl Σε διαταραχές της καρδιακής ή αναπνευστικής λειτουργίας, μπορεί να χορηγηθεί μετάγγιση και επί Hb > 8 gr/dl Xημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, όριο μετάγγισης χρησιμοποιείται τιμή Hb περί τα 10 gr/dl (διόρθωση αναιμίας βελτιώνει την φαρμακοκινητική των χημειοθεραπευτικών παραγόντων)

29 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία Ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία γενικά θεωρείται ότι η Hb πρέπει να διατηρείται μεταξύ 9 9,5 gr/dl Ετεροζυγώτες β-μεσογειακής Αναιμίας / κύηση/ Hb πρέπει να διατηρείται >8 gr/dl Στα Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα οι βασικές ενδείξεις για μετάγγιση ΣΕ είναι αναιμία και οι αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. Η μετάγγιση ΣΕ γενικά δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με τιμές Hb >7 gr/dl Υψηλότερη απόδοση Ο2 λόγω χαμηλής συνάφειας Ηb S με Ο2

30 Μεταφορά οξυγόνου στα δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα(sds)

31 Μετάγγιση/ γλοιότητα αίματος σημαντικά πιο αυξημένη στα SDS μετάγγιση περαιτέρω αύξηση της γλοιότητας του αίματος ταχύτητα ροής αντιστρόφως ανάλογη γλοιότητας υγρών (εξίσωση του Poiseuille) Ταχύτητα ροής = επιβράδυνση ροής αίματος και ενίσχυση διαδικασίας δρεπάνωσης π p r 4 8 l η

32 Ενδείξεις ΑΦΜ οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο οξύ θωρακικό σύνδρομο οξεία ανεπάρκεια πολλών οργάνων οξύς σπληνικός ή ηπατικός εγκλωβισμός ενδοηπατική χολόσταση

33 Μετάγγιση σε χειρουργικές επεμβάσεις Εκτίμηση ασθενούς πριν την επέμβαση αν είναι προγραμματισμένη & θεραπεία αναιμίας, διακοπή φαρμάκων, αυτόλογη προκατάθεση Ηb< 7 g/dl μετάγγιση Ηb 9-10 g/dl μετάγγιση σε ασθενείς με καρδιοαγγειακά νοσήματα Τύπος επέμβασης θα καθορίσει τον αριθμό των μονάδων που θα διασταυρωθούν προεγχειρητικά

34 Προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις Type & screen έλεγχος ABO έλεγχος αντιερυθροκυτταρικών Αb Type & cross (match) έλεγχος ABO διασταύρωση

35 Οδηγίες της BSCH μονάδες ΣΕ ανά επέμβαση Type and screen (T & S) Χολοκυστεκτομή Βαγοτομή Διαφραγματοκήλη Βουβωνοκήλη Κοιλιοκήλη Μαστεκτομή Θυρεοειδεκτομή Βιοψία ήπατος

36 Οδηγίες της BSCH μονάδες ΣΕ ανά επέμβαση Ερευνητική λαπαροτομία, ολική γαστρεκτομή, μερική ηπατεκτομή, κολεκτομή, μεταμόσχευση νεφρού, πρόσθια εκτομή ορθού (2) Επινεφριδεκτομή (3) Οισοφαγεκτομή, ηπατεκτομή, κοιλιοπερινεΐκή εκτομή ορθού, παγκρεατεκτομή (4)

37 Καρδιο-αγγειο-θωρακο χειρουργική T & S Ακρωτηριασμός άκρου,συμπαθεκτομή, σαφηνεκτομή, ενδαρτηρεκτομή, Bιοψία πνεύμονα,ερευνητική θωρακοτομή, μεσοθωρακοσκόπηση

38 Καρδιο-αγγειο-θωρακο χειρουργική Αορτομηριαία παράκαμψη, πνευμονεκτομή,λοβεκτομή,πλευροδεσία (2) Αορτολαγόνιος παράκαμψη, εκτομή ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, αντικατάσταση βαλβίδας, αορτοστεφανιαία παράκαμψη (4) Εκτομή ανευρύσματος θωρακικής αορτής (6)

39 Νευροχειρουργική T & S Κρανιοπλαστική, επισκλ. αιμάτωμα, βαλβίδα, οσφ. πεταλεκτομή, υπόφυση. Εκτομή όγκου εγκεφάλου, ανεύρυσμα εγκεφάλου, εκτοπή μηνιγγιώματος (2)

40 Μαιευτική/ γυναικολογία Τ & S Καισαρική τομή, εκπυρήνωση ινομυώματος, κολπική υστερεκτομή Ολική υστερεκτομή (4-6)

41 Oρθοπαιδική Τ & S Οστεοτομία, βιοψία οστού Kατάγματα ισχίου (2) Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου (2-4)

42 Ενδείξεις μετάγγισης Οξεία αναιμία Μαζική απώλεια αίματος Μεθ/ καρδιοαγγειακή νόσος Χρόνια αναιμία Χειρουργικές επεμβάσεις Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

43 ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Δύο μείζονα αντιγονικά συστήματα παίζουν το κύριο ρόλο στη μεταμόσχευση οργάνων ΑΒΟ σύστημα ομάδος αίματος και το HLA σύστημα Στη Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, το ΑΒΟ σύστημα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο ενώ τα αντιγόνα του συστήματος HLA παίζουν δευτερεύοντα ρόλο Αντίθετα, στη Mεταμόσχευση του Μυελού των Οστών, το ΗLA σύστημα αποτελεί το σημαντικότερο αντιγόνο ιστοσυμβατότητας, ενώ το ΑΒΟ σύστημα παίζει δευτερεύων ρόλο.

44 Μετάγγιση στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Συμπυκνωμένα Λευκαφαιρεμένα CMV-αρνητικά Ακτινοβολημένα σε αλλογενή ΜΑΚ από έναρξη σχήματος προετοιμασίας και όσο λαμβάνουν προφύλαξη για GvHD & -7έως +3 μήνες στην αυτόλογη ΜΑΚ. Πρόληψη της ΤΑ-GvHD

45 Μετάγγιση στην ΜΑΚ με ΑΒΟ ασυμβατότητα Μείζονα ασυμβατότητα. Ο ασθενής έχει αντισώματα έναντι αντιγόνων των ερυθρών του δότη (π.χ Α δότης & Ο ο λήπτης) Έλασσων ασυμβατότητα, όταν το πλάσμα του δότη έχει αντισώματα έναντι αντιγόνων ερυθρών του λήπτη (π.χ Ο δότης & Α ο λήπτης) Διπλή ασυμβατότητα. Α δότης & Β ο λήπτης

46 Μετάγγιση στην ΜΑΚ με ΑΒΟ ασυμβατότητα Μείζονα ασυμβατότητα. Τα μεταγγιζόμενα ερυθρά θα πρέπει να είναι της ομάδας του λήπτη Έλασσων ασυμβατότητα Τα μεταγγιζόμενα ερυθρά θα πρέπει να είναι της ομάδας του δότη Το αντίθετο συμβαίνει για το πλάσμα και αιμοπετάλια

47 Ένας δύσκολος μήνας Ξεκινά ως Α (μετάγγιση Α) Λαμβάνει μόσχευμα Β 7-14 ημέρες αιμόλυση (ερυθρά Ο, πλάσμα ΑΒ, ΑΜΠ ΑΒ, Β, Α, Ο) Στο τέλος του μήνα εμφύτευση Β ερυθροκυττάρων (μετάγγιση Β)

48 ΑΒΟ ασυμβατότητα στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (ήπαρ) Στη Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, το ΑΒΟ σύστημα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο ενώ τα αντιγόνα του συστήματος HLA παίζουν δευτερεύοντα ρόλο Μεταμόσχευση με ελάσσονα ΑΒΟ ασυμβατότητα (π.χ. Ο μόσχευμα = πανδότης σε Α, Β ή ΑΒ) είναι συνηθισμένη πρακτική λόγω μικρού αριθμού μοσχευμάτων

49 ABO-incompatible liver transplantations Study n Adults Children 1-year GS Gordon et al. (1986) % Demetris et al. (1988) % (1 m) Gugenheim et al. (1990) % Sanchez-Urdazpal et al % (1991) Renard et al. (1993) % Tanaka et al. (1994) % Lo et al. (1994) % Cacciarelli et al. (1995) % Farges et al. (1995) % (GS. graft survival, PS. patient survival, m. months.) L. Rydberg 2001

50 Passenger lymphocyte syndrome Aνοσο-αιματολογική επιπλοκή Οξεία αιμόλυση των ερυθρών του λήπτη 1-2 εβδομάδες μετά την μεταμόσχευση ΑΒΟασυμβάτου συμπαγούς οργάνου (ήπαρ, νεφρά, πάγκρεας, έντερα, καρδιά και πνεύμονα) Μετάγγιση ερυθρών ομάδος μοσχεύματος (Ο) Αυτοπεριορισμένο φαινόμενο το οποίο μπορεί να διαρκέσει μέχρι 3 μήνες.

51 Rhesus D αντιγόνο Αντίθετα με το ΑΒΟ σύστημα, το Rh D αντιγόνο είναι αποκλειστικά ερυθροκυτταρικό αντιγόνο και η ύπαρξη Rh D αντιγόνων στο ενδοθήλιο των αγγείων του ήπατος αμφισβητείται. Rh D αντιγόνα δεν φαίνεται να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη απόρριψη του ηπατικού μοσχεύματος.

52 Μετάγγιση αιμοπεταλίων IX IbB IIIa Ibalpha IIb V Ia Αιμοπετάλιο ABH IIa B2 microglobulin HLA I CD109

53 Αντιγόνα αιμοπεταλίων Κοινά αντιγόνα - ABO, Le, Ii, P σύστημα - HLA class I Ειδικά αντιγόνα- HPA

54 Ποια αιμοπετάλια Προτιμητέα ΑΒΟ συμβατά Μη-ΑΒΟ συμβατά επίσης αποδεκτά, μικρότερη αύξηση αριθμού ΑΜΠ & αίτιο ανθεκτικότητας

55 Ποια αιμοπετάλια ΑΒΟ ΛΗΠΤΗ Ο Α Β ΑΒ ΑΒΟ ΔΟΤΗ Ο,Α,Β,ΑΒ Α, ΑΒ (Ο) Β, ΑΒ, (Ο) ΑΒ, (Α, Β,Ο)

56 Μετάγγιση αιμοπεταλίων Ανάκτησης Αφαίρεσης Θεραπευτικά ισοδύναμα Διαφορά στην έκθεση σε περισσότερους δότες

57 Μετάγγιση αιμοπεταλίων Θεραπευτική Προφυλακτική

58 Μετάγγιση αιμοπεταλίων Ενδείκνυνται για την πρόληψη και θεραπεία της αιμορραγίας σε ασθενείς με θρομβοπενία ή σε διαταραχές της λειτουργίας των αιμοπεταλίων Δεν ενδείκνυται σε όλες τις θρομβοπενίες

59 Δόση αιμοπεταλίων ανά συνεδρία μετάγγισης 3 Χ (1 ασκός αφαίρεσης ή 5-8 ασκοί ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών)

60 Αποτελεσματικότητα ΑΜΠ Μέτρηση ΑΜΠ πριν 1 ώρα μετά ώρες μετά CCI=PCpost-PCpre/N χορηγηθέντων ΑMΠΧεπιφάνεια σώματος CCI>7.500 μία ώρα μετά CCI> ώρες μετά Πτωχή απάντηση μετά από 2 συνεχόμενες μεταγγίσεις ΑΜΠ

61 Ενδείξεις χορήγησης αιμοπεταλίων Ανεπάρκεια μυελού οστών Λευχαιμία ΜΑΚ Απλαστική αναιμία/μδσ Χειρουργικές επεμβάσεις Mαζική Μετάγγιση Διαταραχές λειτουργικότητας αιμοπεταλίων ΝΑΙΤ Ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ

62 Ανεπάρκεια Μυελού οστών Θεραπευτικά σε 1. Αιμορραγία Προφυλακτικά 1. Αιμοπετάλια< /μl

63 Oξεία Λευχαιμία / ΜΑΚ /μl Πυρετός Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία το όριο /μl λόγω διαταραχών πήξης

64 Μυελοδυσπλαστικά σύνδομα/ απλαστική αναιμία ΑΜΠ< /μl Μετάγγιση αν συνυπάρχει σήψη, πυρετός, διαταραχές αιμόστασης

65 Προφύλαξη για επεμβάσεις /μl Για ΟΝΠ Επισκληρίδιος αναισθησία Τοποθέτηση καθετήρων Βιοψία διαβρογχική, ήπατος Λαπαροτομία

66 Προφύλαξη για επεμβάσεις /μl Νευροχειρουργικές επεμβάσεις Οφθαλμολογικές εξετάσεις

67 Διαταραχές λειτουργικότητας αιμοπεταλίων Μόνο σε αιμορραγία 1. Disorders of platelet number 2. Severe disorders of platelet function 3. Disorders of receptors and signal transduction 4. Disorders of platelet granules 5. Disorders of phospholipid exposure UKHCDO 2006

68 Μαζική μετάγγιση RBC:FFP 1:1 (Χ4) RBC:FFP:PLT 1:1:1 (Χ4)

69 Κλινική σημασία αντιγόνων αιμοπεταλίων Νεογνική αλλο-άνοση θρομβοπενία (NAITP) Μετά-μετάγγιση πορφύρα (PTP) Αντοχή στη μετάγγιση των αιμοπεταλίων

70 Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία Ευαισθητοποίηση μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αντιγόνων αιμοπεταλίων πατρικής προέλευσης IgG αντισώματα, μέσω του πλακούντα προσβάλουν τα αιμοπετάλια του εμβρύου Aν η απομάκρυνση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή, το έμβρυο αναπτύσσει θρομβοπενία και κινδυνεύει από ενδοκράνια αιμορραγία

71 Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία Μετάγγιση αιμοπεταλίων ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ως προς ΗΡΑ-1 α ή ΗΡΑ-5b Μετάγγιση με αιμοπετάλια της μαμάς

72 Μετά μετάγγιση πορφύρα 6-8 ημέρες μετά από μετάγγιση ερυθρών, πλάσματος ή αιμοπεταλίων ραγδαία πτώση των αιμοπεταλίων και αιμορραγική διάθεση θεραπευτικά Χορήγηση ανοσοσφαιρίνης Μετάγγιση ΑΜΠ χωρίς αποτέλεσμα

73 Αίτια ανθεκτικότητας στη μετάγγιση ΑΜΠ Μη ανοσολογικά (72-88%) πυρετός, φάρμακα, προηγούμενες κυήσεις,δεπ, αυξημένο σωματικό βάρος Ανοσολογικά (25-39%) HLA-αντισώματα HPA-αντισώματα ABO-αντισώματα

74 Ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ/ αντιμετώπιση Καθορισμός ειδικότητας αντισώματος Επιλογή HLA συμβατών αιμοπεταλιοδοτών Διασταύρωση αιμοπεταλίων 20-30% «ιδανικών μεταγγίσεων» έχουν πτωχή απάντηση

75 Αντενδείξεις μετάγγισης ΑΜΠ Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα Θρομβοπενία εξ ηπαρίνης (ΗΙΤ) Αυτοάνοσος θρομβοπενία Χρόνια ΔΕΠ χωρίς αιμορραγία Μετά μετάγγιση πορφύρα

76 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (FFP) Παρασκευάζεται από ολικό αίμα Διαδικασία αφαίρεσης Κατάψυξη σε μέγιστο χρόνο 8 ώρες μετά την αιμοληψία σε θερμοκρασία<-18 ο C Συντήρηση στους -30 ο C για ένα χρόνο Απόψυξη στους 37 ο C (υδατόλουτρο) μετά τη ζήτηση (20-30 min) & χορήγηση σε 4 ώρες αν είναι διατηρημένο στους 22 ο C ή 8 ώρες αν είναι στους 4 ο C Όγκος πρότυπης μονάδας ml ή ml από αφαίρεση ΑΒΟ συμβατότητα, όχι διασταύρωση Χρόνος έγχυσης 10 ml/ min

77 Τι περιέχει το FFP Σταθερούς παράγοντες πήξης και 70% της αρχικής ποσότητας του FVIII Λευκωματίνη Ανοσοσφαιρίνες

78 Μετάγγιση FFP ΑΒΟ λήπτη Ο Α Β ΑΒ ΑΒΟ δότη Ο,Α,Β,ΑΒ Α,ΑΒ Β,ΑΒ ΑΒ

79 Ενδείξεις χορήγησης FFP Aνεπάρκεια παραγόντων πήξης όπως ο FV (20ml/kg ΒΣ/12h, FΧΙ(10 ml/kg ΒΣ/24-48h) Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα ΑΦΜ Ανεπάρκεια πολλών παραγόντων πήξης Παράταση ΡΤ ή ΑΡΤΤ>1,5 από το χρόνο του μάρτυρα εφόσον υπάρχει αιμορραγία

80 Ενδείξεις χορήγησης FFP ΔΕΠ/αιμορραγία Αναστροφή δράσης κουμαρινικών επί έλλειψης συμπυκνωμένων σκευασμάτων προθρομβινικού συμπλέγματος Ηπατική ανεπάρκεια Μαζική μετάγγιση αιμορραγία στο χειρουργείο Άλλο BMT για πρόληψη VOD

81 Αντενδείξεις χορήγησης FFP Δυσανεξία στο πλάσμα Συγγενής ανεπάρκεια της IgA Σχετική Καρδιακή ανεπάρκεια Πνευμονικό οίδημα

82 Αδικαιολόγητη χρήση FFP Υποογκαιμία Υποπρωτεϊναιμία Διόρθωση ανοσοανεπάρκειας Θρέψη

83 Κρυοΐζημα Παρασκευάζεται από 1 μονάδα βραδέως αποψυγμένου FFP 15 ml Iνωδογόνο, FVIII, vwf, F XIII, ινωδονεκτίνη Διατήρηση 1 χρόνο στην κατάψυξη, 6 ώρες αποψυγμένο Δόση 1 μονάδα/10 kg μονάδες σε ενήλικα

84 Ενδείξεις χορήγησης κρυοϊζήματος Ανινωδογοναιμία Νόσο von Willebrand Ουραιμική θρομβοπάθεια Ανεπάρκεια παράγοντα XIII

85 Κρυοϋπερκείμενο FFP Το πλάσμα που μένει από την απομάκρυνση του κρυοϊζήματος, άρα μετά την απομάκρυνση και των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand 1η γραμμή πλασμαφαίρεση ΘΘΠ

86 Χρήση παραγώγων αίματος Η μετάγγιση σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ παρόλο που ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικός Άριστη περίθαλψη = χορήγηση παραγώγων επί πραγματικών ενδείξεων Συνεχής εκπαίδευση & συνεργασία

87

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Καραβασιλειάδου Σαββατώ, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα) 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 178 χρονια IEA 39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25 MAΪΟΥ 2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 Περιεχόμενα 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι σωστό σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο: Υπάρχει µείωση της IgG ανοσοσφαιρίνης Η πιο συχνή αίτια θανάτου από στένωση αορτής στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι χρήσεις των βλαστοκυττάρων αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα