Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία"

Transcript

1 Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015

2 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού Η οξεία αιµορραγία από το ανώτερο πεπτικό συχνή αιτία µετάγγισης αίµατος Οξεία απώλεια αίµατος µειώνει την ιστική αιµάτωση και την παροχή οξυγόνου στους ιστούς Σε ασθενείς µε πολύ βαριά αιµορραγία η µετάγγιση αίµατος είναι σωτήρια Ωστόσο συχνά η αιµορραγία λιγότερο βαριά Στρατηγική µετάγγισης αίµατος σε ΑΑΠ δεν έχει ξεκαθαρίσει

3 Μετάγγιση αίµατος σε αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού (ΑΑΠ) Πρόσφατη RCT σε ασθενείς µε αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού N= 921 ασθενείς Τυχαιοποίηση σε 2 στρατηγικές µεταγγίσεων: περιοριστική (µετάγγιση σε Hb<7g/dL) και φιλελεύθερη (µετάγγιση σε Hb<9g/dL) Διαστρωµάτωση ανάλογα µε παρουσία ή µη κίρρωσης Villanueva C et al, NEJM 2013

4 Μετάγγιση αίµατος σε αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού (ΑΑΠ) Villanueva C et al, NEJM 2013

5 Ενστάσεις Κύριο όφελος σε ασθενείς µε κίρρωση και πυλαία υπέρταση Στους ασθενείς αυτούς η µετάγγιση αίµατος αυξάνει την πίεση στην πυλαία υποτροπή αιµορραγίας Βασική γνώση ότι ο κύριος στόχος αντιµετώπισης κιρσορραγία η µείωση στης πίεσης στην πυλαίαχορήγηση σωµατοστατίνης

6 Θνητότητα 6 εβδοµάδων ανάλογα µε υποοµάδα Villanueva C et al, NEJM 2013

7 Ανάγκες µετάγγισης σε οξεία αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού Προσοχή σε σοβαρή αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού! Οι ανάγκες µετάγγισης συχνά µεγαλύτερες γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψιν Η αιµοδυναµική αστάθεια Ανακριβής προσδιορισµός αιµατοκρίτη Παρουσία συνεχιζόµενης η υποτροπιάζουσας αιµορραγίας Ταχεία πτώση αιµατοκρίτη Ηλικιωµένοι ασθενείς µε συνυπάρχοντα νοσήµατα και πτωχή ανοχή αναιµίας Barkun et al, Ann Intern Med 2010

8 Ρόλος επιθετικής αναζωογόνησης σε ασθενείς µε ΑΑΠ Προοπτική µελέτη 72 ασθενών µε ΑΑΠ και αιµοδυναµική αστάθεια Οµάδα παρατήρησης Οµάδα άµεσης αναζωογόνησης p Αιµοδυναµική σταθεροποίηση Χρόνος σε min Ht> INR< Ενδοσκοπική παρέµβαση Baradarian R et al, Am J Gastroenterol 2004

9 Ρόλος επιθετικής αναζωογόνησης σε ασθενείς µε ΑΑΠ Οµάδα παρατήρησης (n=36) Οµάδα άµεσης αναζωογόνησης (n=36) p Ηµέρες νοσηλείας Νοσηλεία σε ΜΕΘ (ηµ) Μονάδες µεταγγιζόµενου αίµατος Εµφραγµα µυοκαρδίου Επαναιµορραγία Χειρουργική παρέµβαση Θνητότητα Baradarian R et al, Am J Gastroenterol 2004

10 Μυοκαρδιακή βλάβη σε ασθενείς µε ΑΑΠ Προοπτική µελέτη µέτρησης επιπέδων τροπονίνης Ι σε 227 ασθενείς µε ΑΑΠ Belloto et al, Am J Med 2005

11 Μετάγγιση αιµοπεταλίων σε ασθενείς µε ΑΑΠ Ελλειψη αξιόπιστων δεδοµένων για το όριο κάτω από το οποίο απαιτείται µετάγγιση αιµοπεταλίων σε ασθενείς µε αιµορραγία ΑΑΠ Η γνώµη των περισσότερων ειδικών είναι µετάγγιση σε PLT<50x10 9 /L Σε ασθενείς µε µαζική αιµορραγία και χορήγηση υγρών συµπυκνωµένων ερυθρών το όριο προτείνεται σε PLT<75x10 9 /L Απαραίτητη ελεγχόµενη προοπτική µελέτη British Committee for Standards in Haematology Br J Haematol 2006, Razzaghi et al, J Clin Gastroenterol 2012

12 Αιµορραγία ΑΠ σε ασθενείς υπό αντιθροµβωτική αγωγή & ανάγκες σε µετάγγιση Σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή Διακοπή αντιπηκτικού Χορήγηση βιταµίνης Κ και FFP ή και συµπλεγµάτων προθροµβίνης ανάλογα µε βαρύτητα αιµορραγίας Η χορήγηση FFP προτιµάται από τη χορήγηση υψηλών δόσεων βιταµίνης Κ (10mg) σε ασθενείς µε µηχανικές βαλβίδες Για επεµβατική ενδοσκοπική πράξη στόχος η πτώση INR<2.5 Σε ασθενείς που λαµβάνουν αντιαιµοπεταλιακά Διακοπή παραγόντων και µετάγγιση PLT ASGE Practice Guidelines, Gastrointest Endosc 2009

13 Ασθενείς µε κίρρωση ήπατος ανάγκες µετάγγισης Θροµβοπενία Διαταραχές πήξης Επεµβατικές πράξεις βιοψία ήπατος Διαταραχές ινωδόλυσης

14 Θροµβοπενία σε χρόνια ηπατοπάθεια Βαθµός Αιµοπετάλια (/µl) Κλινική σηµασία Ήπια 75,001 - <150,000 Ελάχιστη Mέτρια 50,000-75,000 Μικρή αύξηση κινδύνου αιµορραγίας σε επεµβάσεις Σοβαρή < 50,000 Σοβαρός κίνδυνος αιµορραγίας σε επεµβάσεις Afdhal N et al. J Hepatol 2008;48:1000-7

15 Αντιµετώπιση θροµβοπενίας Μετάγγιση αιµοπεταλίων σε ασθενείς µε ενεργό αιµορραγία και PLT < 50000/µL Προφυλακτική µετάγγιση αιµοπεταλίων πριν από επεµβατικές πράξεις σε ασθενείς µε PLT < 50000/µL Ανεπαρκής αναπλήρωση λόγω υπερσπληνισµού Ρόλος ανασυνδυασµένης θροµβοποιητίνης?

16 Κλινική επίδραση της µετάγγισης PLT Μετάγγιση 1 µονάδας PLT σε 26 κιρρωτικούς ασθενείς Tripodi A et al, Liver Internat 2013

17 Ρόλος θροµβοποιητίνης σε κιρρωτικούς ασθενείς µε θροµβοπενία Goulis et al, Gut 1999

18 Χορήγηση αγωνιστή υποδοχέα TPO (eltrombopag) RCT σε αθενείς µε χρόνια ηπατική νόσο και PLT<50000/ µl Χορήγηση eltrombopag ή placebo πριν υποβληθούν σε εκελεκτική επεµβατική πράξη Αποφυγή µετάγγισης PLT σε 72% (eltrombopag) έναντι 19% (placebo), p<0.001 Επεισόδια αιµορραγίας σε 17% (eltrombopag) έναντι 23% (placebo) Ωστόσο πρόωρη διακοπή µελέτης λόγω εµφάνισης θρόµβωσης πυλαίας σε 6 ασθενείς υπό eltrombopag έναντι 1 σε placebo Afdhal N et al, NEJM 2012

19 Χειρουργικές επεµβάσεις και διαταραχές πήξης Αιµορραγία 60% όλων των αιτιών θανάτου ΡΤ θνητότητα Αντενδείξεις για εκλεκτική χειρουργική επέµβαση PT > 3 sec PLT < / mm 3 Amitrano et al, Semin Liver Dis 2004

20 Βιοψία ήπατος Σοβαρή ενδοπεριτοναϊκή αιµορραγία ( Hb > 2g/dl) σε 0,35 0,5% Θανατηφόρος αιµορραγία 0,01% - 0,1% Προχωρηµένη κίρρωση, ΗCC ΡΤ και PLT ευρέως χρησιµοποιούµενα

21 Βιοψία ήπατος Ασφαλής όταν PLT > και παράταση ΡΤ < 4sec PLT > και < και ΡΤ: 4-6 sec χορήγηση PLT και FFP PLT < και ΡΤ > 6 sec διασφαγιτιδική ή λαπαροσκοπική βιοψία Χρήση χρόνου ροής? Ασφαλείς οι παρακεντήσεις κοιλίας, θώρακα, οσφυονωτιαίες

22 Αντιµετώπιση διαταραχών πήξης Βιταµίνη Κ Πλάσµα (FFP) Συµπυκνωµένο σύµπλεγµα προθροµβίνης Κρυοίζηµα Αντινωδολυτικοί παράγοντες Αµινοκαπροϊκό οξύ / τρανεξαµικό οξύ / απροτινίνη

23 Χορήγηση πλάσµατος (FFP) FFP περιέχει τους περισσότερους παράγοντες πήξης Χορήγηση σε ενεργό αιµορραγία ή προεγχειρητικά Δόση ml/kgr (4-6 σάκοι FFP) εντός 1-2 h Συνέχιση χορήγησης 2-4 σάκων κάθε 6h Κίνδυνος υπερογκαιµίας σε ασθενείς µε πυλαία υπέρταση και όγκο πλάσµατος

24 Αποτελεσµατικότητα χορήγησης πλάσµατος Μονάδες µετάγγισης Ασθενείς (%) Ασθενείς µε διόρθωση PT (%) < > Youssef et al, AJG 2003

25 Κρυοίζηµα Περιέχουν παράγοντα VIII, ινωδογόνο, vwf και παράγοντα ΧΙΙΙ 1 U κρυοιζήµατος (20-30 ml) / 10 kgr ΣΒ ινωδογόνου κατά 50 mg/dl Ένδειξη: ασθενείς µε ενεργό αιµορραγία και Ινωδογόνο < 100 mg/dl λόγω ΔΕΠ ή µαζικής µετάγγισης σπάνια σε κίρρωση ήπατος Μεταµόσχευση ήπατος

26 Συµπυκνωµένο προθροµβινικό σύµπλεγµα (PCC) Περιέχει τους παράγοντες που εξαρτώνται από βιταµίνη Κ: FII, FVII, FIX, FX & πρωτείνες S & C Μικρός όγκος χορήγησης Ταχεία επαναφορά αιµόστασης σε επείγουσα αιµορραγία Ασφαλές σε ηπατική νόσο απουσία µετάδοσης ιών Εφαρµογή σε επείγουσα αιµορραγία µεταµόσχευση ήπατος Lorenz et al, Eur J Gastroenterol Hepatol 2003

27 Μεταµόσχευση ήπατος Στενή συσχέτιση µεταξύ διεγχειρητικής µετεγχειρητικής αιµορραγίας και θνητότητας Προεγχειρητικά: πυλαία υπέρταση προϋπάρχουσες διαταραχές αιµόστασης Ανηπατική φάση: απουσία παραγωγής ηπατικών παραγόντων πήξης και ινωδόλυσης λόγω tρα PLT: µείωση αριθµού, ελαττωµένη συσσώρευση Χρήσιµη η παρακολούθηση πήξης µε θροµβοελαστογράφο (εντός min)

28 Μεταµόσχευση ήπατος και µετάγγιση παραγώγων αίµατος Παραδοσιακά η µεταµόσχευση ήπατος συνδέθηκε µε µαζικές µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του Πρόσφατες βελτιώσεις χειρουργικών και αναισθησιολογικών τεχνικών επέτρεψε το σηµαντικό περιορισµό των µεταγγίσεων Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου Καλύτερη προετοιµασία ασθενών προεγχειρητικά

29 Παράγοντες κινδύνου για µετάγγιση κατά τη µεταµόσχευση ήπατος Προεγχειρητικοί παράγοντες Βαρύτητα ηπατικής ανεπάρκειας MELD score >25 Αναιµία, θροµβοπενία Σηµαντική διαταραχή πηκτικού µηχανισµού (αύξηση ΙNR, χαµηλό ινωδογόνo) Ηλικία λήπτη δότη Ηπατονεφρικό σύνδροµο Επαναµεταµόσχευση Clevenger B et al, World J Gastroenterol 2014

30 Παράγοντες κινδύνου για µετάγγιση κατά τη µεταµόσχευση ήπατος Διεγχειρητικοί παράγοντες Προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση στην κιοιλιακή χώρα Βαριά πυλαία υπέρταση Θρόµβωση πυλαίας φλέβας Κακή συντήρηση µοσχεύµατος Οξεία νεφρική δυσλειτουργία Χορήγηση µεγάλης ποσότητας κρυσταλλοειδών κολλοειδών διαλυµάτων -αιµοαραίωση Clevenger B et al, World J Gastroenterol 2014

31 Σύγχρονη διαχείριση αναγκών µετάγγισης κατά τη µεταµόσχευση ήπατος Χορήγηση αντιινωδολυτικών παραγόντων Απροτινίνη στο παρελθόν αποσύρθηκε λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις Χορήγηση τρανεξαµικού οξέος µεγάλη τρέχουσα µελέτη σε ΑΑΠ (HALT-IT trial) Αντιµετώπιση ενεργού αιµορραγίας µε χορήγηση ινωδογόνου ή κρυοιζήµατος Χορήγηση συµπλέγµατος προθροµβίνης RCT σε εξέλιξη : PROTON trial Weeder PD et al, Transfus Med Rev 2014

32 Συµπεράσµατα Προφανώς θα µεταγγίσω σε ασθενείς µε γαστρεντερικά νοσήµατα Αναγνώριση των προγνωστικών παραγόντων κινδύνου Ταχεία και άµεση ανταπόκριση σε ασθενείς µε σοβαρή ανάγκη µετάγγισης Κατανόηση των βέλτιστων στρατηγικών και των σύγχρονων δυνατοτήτων µετάγγισης σε ασθενείς µε νοσήµατα του ήπατος µεταµόσχευση ήπατος

33

34 ΚΙΡΡΩΣΗ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ Ήπαρ: όργανο παραγωγής και/ή κάθαρσης ινωδολυτικών (πλασµινογόνο, tpa) & αντι-ινωδολυτικών (PAI-1, α 2 -αντιπλασµίνη) παραγόντων (Υπερ)ινωδόλυση: ανίχνευση επιπέδων ινωδολυτικών ή επιπέδων αντι-ινωδολυτικών Συνήθως εργαστηριακό φαινόµενο χωρίς κλινική σηµασία

35 ΚΙΡΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ Κίρρωση: θροµβοπενία, παράγοντες πήξης παράταση ΡΤ, ινωδογόνο Εργαστηριακή εικόνα ΔΕΠ Κατά κανόνα όχι κλινικά έκδηλη ΔΕΠ µόνο συµβατά εργαστηριακά ευρήµατα

36 Συχνότητα ινωδόλυσης, ΔΕΠ σε κίρρωση 84 ασθενείς µε µη αντιρροπούµενη κίρρωση Δοκιµασίες αιµόστασης µε βακτηριακή λοίµωξη θροµβοελαστογραφία σε 0, 1, 2, 5 ηµέρες Ινωδόλυση - ΔΕΠ: 0/84 GV Papatheodoridis et al. Hepatology 1999; 29:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία To Palladia είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του Υποδοχέα της Tυροσινικής Κινάσης (RTK) και η πρώτη αντι-αγγειογενετική και αντι-πολλαπλασιαστική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές µείωσης των αναγκών για µετάγγιση Σίδηρος- Ερυθροποιητίνη

Στρατηγικές µείωσης των αναγκών για µετάγγιση Σίδηρος- Ερυθροποιητίνη Στρατηγικές µείωσης των αναγκών για µετάγγιση Σίδηρος- Ερυθροποιητίνη Ειρήνη Κατωδρύτου Αιµατολόγος-Διευθύντρια ΕΣΥ Αιµατολογική Κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκης Ορισµός αναιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληνεκτομή και χολοκυστεκτομή στη δρεπανοκυτταρική νόσο: Ανοιχτή ή λαπαροσκοπική; Σε έναν ή σε δύο χρόνους; Περιγραφή περίπτωσης

Σπληνεκτομή και χολοκυστεκτομή στη δρεπανοκυτταρική νόσο: Ανοιχτή ή λαπαροσκοπική; Σε έναν ή σε δύο χρόνους; Περιγραφή περίπτωσης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 8 Σπληνεκτομή και χολοκυστεκτομή στη δρεπανοκυτταρική νόσο: Ανοιχτή ή λαπαροσκοπική; Σε έναν ή σε δύο χρόνους; Περιγραφή περίπτωσης Νεδελκοπούλου Ναταλία Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα