Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ. 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ."

Transcript

1 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Ιανοσάριος 2011

2 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1 ο Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ Όραμα τόχος Αποστολή και Ρόλος Ιστορικό Κεφάλαιο 2 ο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) Εισαγωγή Οργανόγραμμα Απολογισμός Κ.Ε.Δ.Τ Γενικές δράσεις Κ.Ε.Δ.Τ υνολική εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Σομέας Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων Σομέας Μικροβιολογίας Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Σροφίμων και Ποτών Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αλμονέλλα, ιγκέλα, Ε coli και Δονακίων (ΕΚΑ) Σμήμα Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (WHONET) Σμήμα Μελέτης Legionella (Κέντρο Αναφοράς Legionella Νοτίου Ελλάδος) Σομέας Φημείας Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών υναντήσεων εμινάρια, υνέδρια, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τπαλλήλων του Κ.Ε.Δ.Τ Επιστημονική Δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Κεφάλαιο 3 ο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας Εισαγωγή Οργανόγραμμα Π.Ε.Δ.Τ. Θεσσαλίας Απολογισμός ΠΕΔΤ Θεσσαλίας Παρεχόμενες Τπηρεσίες Εργαστηριακή δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Θεσσαλίας Δράσεις Π.Ε.Δ.Τ. Θεσσαλίας Διερεύνηση έξαρσης κρουσμάτων... 63

3 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Διαπίστευση Εκπαιδευτική δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Θεσσαλίας Κεφάλαιο 4 ο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Αν. Μακεδονίας Θράκης Εισαγωγή Οργανόγραμμα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης Απολογισμός Π.Ε.Δ.Τ Αν. Μακεδονίας- Θράκης Παρεχόμενες Τπηρεσίες Εργαστηριακή δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Αν. Μακεδ.-Θράκης Επιστημονική Δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Αν. Μακεδονίας- Θράκης Κεφάλαιο 5 ο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης Εισαγωγή Οργανωτική διάρθρωση Απολογισμός ΠΕΔΤ Κρήτης Παρεχόμενες Τπηρεσίες Εργαστηριακή δραστηριότητα ΠΕΔΤ Κρήτης Ανάπτυξη νέων τεχνικών Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Κρήτης Επιστημονική δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Κρήτης Κεφάλαιο 6ο Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Δ.Τ. Δυτικής Πελοποννήσου Π.Ε.Δ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε.Δ.Τ. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Δ.Τ. Ηπείρου

4 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σο 2010 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τη λειτουργία και ανάπτυξη τόσο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας (Κ.Ε.Δ.Τ.) όσο και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας (Π.Ε.Δ.Τ.) τον Απολογισμό Κ.Ε.Δ.Τ.-Π.Ε.Δ.Τ πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση της αποστολής και των πεδίων δράσεων του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας. Ειδικότερα παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς επίσης και η εργαστηριακή, εκπαιδευτική και επιστημονική δραστηριότητα του Κ.Ε.Δ.Τ. και των Π.Ε.Δ.Τ. για το έτος Σο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής ύμβασης τρατηγικής υνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε..Δ.Τ. Τπεύθυνη του δικτύου εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας είναι η κα Ε. Φατζηπασχάλη, Αν.Διευθύντρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Επιστημονικός υντονιστής ο καθ. Α. Βατόπουλος. Σην ευθύνη λειτουργίας των επιμέρους μονάδων έχουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του Κ.Ε.Δ.Τ. και των Π.Ε.Δ.Τ. Σην τεχνική υποστήριξη του έργου έχει η εταιρεία C.M.T PROOPTIKI.

5 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 1 ο Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

6 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 1 ο Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ Όραμα Σο όραμα που κατευθύνει την ανάπτυξη του δικτύου του Κεντρικού και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Ελλήνων, που θα υποστηρίζει την Εθνική τρατηγική για τη Δημόσια Τγεία και την εν γένει εθνική πολιτική υγείας, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Τγεία τόχος Σο Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση ενός εργαστηριακού δικτύου, που θα εξασφαλίζει σε όλη τη χώρα, την επαγρύπνηση και επιτήρηση της Δημόσιας Τγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της πολιτείας, καθώς και την προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών Αποστολή και Ρόλος Αποστολή και ρόλος του Δικτύου είναι η Εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσ ιας Τγείας και ειδικότερα της επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων αλλά και της ανίχνευσης κίνδυνων για την υγεία που εκπορεύονται από το περιβάλλον. ημειώνεται ότι η παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια επικοινωνία, η κλιματική αλλαγή καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη της έγκαιρης και έγκυρης εργαστηριακής διάγνωσης στα πλαίσια της Δημόσιας Τγείας.

7 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ην Γίθηπν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εμήο πεδία: Α. Η Εργαστηριακή υποστήριξη των υγειονομικών ελέγχων που διενεργούν οι αντίστοιχες Τπηρεσίες Δημόσιας Τγείας. 1. Τγειονομικός έλεγχος (κατά την νομοθεσία), δηλαδή μικροβιολογικός (Βακτηριολογικός, Ιολογικός, Μυκητολογικός, έλεγχος για παρουσία Σοξινών) και βασικός χημικός έλεγχος τροφίμων και ποτών. 2. Τγειονομικός έλεγχος (κατά την νομοθεσία), δηλαδή μικροβιολογικός (Βακτηριολογικός, Ιολογικός Μυκητολογικός, έλεγχος για παρουσία Σοξινών) και βασικός χημικός υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης. 3. Τγειονομικός έλεγχος (κατά την νομοθεσία), δηλαδή μικροβιολογικός (Βακτηριολογικός, Ιολογικός Μυκητολογικός, έλεγχος για παρουσία Σοξινών) και βασικός χημικός κολυμβητικών δεξαμενών, θαλασσίων πδάησλ θιπ 4. Έλεγχος Περιβάλλοντος για παρουσία Legionella, τυποποίηση και συσχέτιση με κλινικά στελέχη. 5. Έλεγχος περιβάλλοντος για την παρουσία βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών στα πλαίσια διερεύνησης ειδικών προβλημάτων Δημόσιας Τγείας, όπως διαχρονική αύξηση καρκίνων ή άλλων νοσημάτων κλπ 6. Τγειονομικός έλεγχος βιολογικών προϊόντων προς διαπίστωση της στειρότητάς τους, της έλλειψης τοξικότητας ή πυρετογόνου δράσης. Β. Η Εργαστηριακή Τποστήριξη της Επιδημιολογικής Επιτήρησης και της Επιδημιολογικής Διερεύνησης των λοιμωδών νοσημάτων. 1. Τγειονομικοί έλεγχοι (τροφίμων, νερού κλπ στοιχείων του περιβάλλοντος) στα πλαίσια της διευκρίνησης συγκεκριμένων επιδημικών επεισοδίων (Όπως στο Α με επέκταση όμως και σε παθογόνα ή ουσίες που δεν αναφέρονται σε νομοθεσία ή λοιπούς κανονισμούς). 2. Εργαστηριακή τεκμηρίωση του τρόπου διασποράς των μικροοργανισμών αιτιών των λοιμωδών νοσημάτων μεταξύ των κρουσμάτων ή από το περιβάλλον τους ανθρώπους, τεκμηρίωση της κλωνικότητας, συσχέτιση με περιβαλλοντικά στελέχη ή στελέχη παρεμφερών επιδημιών κλπ, (μικροβιακή τυποποίηση). 3. Επιβεβαίωση της εργαστηριακής διάγνωσης λοιμώξεων με ειδικό ενδιαφέρον για την Δημόσια Τγεία όπως πχ Φολέρα, Vitec κλπ. 4. Οροεπιδημιολογία, δηλαδή εργαστηριακή υποστήριξη των μελετών του ανοσολογικού προφίλ του πληθυσμού. 5. Διατήρηση Εθνικής υλλογής Μικροοργανισμών. 6. Διεξαγωγή Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (σε εξετάσεις αρμοδιότητάς του) στα κλινικά Εργαστήρια.

8 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ημαντικά μέσα για την εξυπυπηρέτηση των παραπάνω στόχων είναι η εκμετάλλευση της σημαντικής προόδου των βιολογικών επιστημών και της πληροφορικής αλλά και των εφαρμογών τους στον χώρο της Δημόσιας Τγείας, και η εγκατάσταση και στην χώρα μας των νέων σύγχρονων μεθοδολογιών εργαστηριακής δημόσιας υγείας που στοχεύουν στην εγκαιρότερη και εγκυρότερη εξαγωγή συμπερασμάτων και συνεπώς την εγκυρότερη εκπόνηση αξιόπιστων στρατηγικών δημόσιας υγείας Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνικών μοριακής βιολογίας στην καθημερινή πρακτική ενός εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση του παθογόνοι μικροοργανισμού, μεγαλύτερη ειδικότητα, και κυρίως μεγαλύτερη ταχύτητα στην έκδοση του αποτελέσματος ώστε να είναι δυνατή η άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών της Δημόσιας Τγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος με προφανή αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα του υστήματος Δημόσιας Τγείας. Επίσης η υιοθέτηση τεχνικών μοριακής τυποποίησης των μικροοργανισμών αυξάνει την διακριτική ικανότητα του αποτελέσματος συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση του τρόπου διασποράς των μικροοργανισμών τόσο στα πλαίσια της μελέτης μιας επιδημίας όσο και στα πλαίσια της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων. Η ανάπτυξη έγκυρων, ειδικών και ευαίσθητων τεχνικών ανίχνευση σε περιβαλλοντικά δείγματα ουσιών (βαρέα μέταλλα, οργανικές ενώσεις, φυτοφάρμακα κλπ) που ενδεχόμενα σχετίζονται ή μπορεί να εξηγήσουν επιδημιολογικά φαινόμενα όπως αύξηση της επίπτωσης καρκίνων ή άλλων χρόνιων νοσημάτων οπωσδήποτε αποτελεί μία σύγχρονη επιταγή της Δημόσιας Τγείας Σέλος και με δεδομένο ότι αντίστοιχη μεθοδολογία εφαρμόζεται πλέον και στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου (και στην Ευρωπαϊκή Ένωση) είναι δυνατή ή ένταξη των δεδομένων μας στα Ευρωπαϊκά συστήματα επιτήρησης, με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη επικοινωνία πλέον με τους διεθνείς οργανισμούς Δημόσιας Τγείας.

9 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ To Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας (Κ.Ε.Δ.Τ. Π.Ε.Δ.Τ.) αποτελείται από τα: Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας που βρίσκεται στην Βαρη Αττικής Σο Περιφερειακό Εργαστήτριο Δημόσιας Τγείας Θεσσαλίας που βρίσκεται στην Λάρισα Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Αν. Μακεδονίας Θράκης που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Κρήτης που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Μακεδονίας που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται στην Ρόδο Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Ηπείρου που βρίσκεται στα Ιωάννινα Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Πελοποννήσου που βρίσκεται στην Πάτρα χήμα 1: Σο δίκτυο εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας ΠΕΔΥ Κ. Μακεδονίας ΠΕΔΥ Αν. Μακεδονίας - Θράκης ΠΕΔΥ Ηπείροσ ΠΕΔΥ Θεζζαλίας ΠΕΔΥ Πελοποννήζοσ ΠΕΔΥ Ν. Αιγαίοσ ΠΕΔΥ Κρήηης

10 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Ιστορικό Σο Κ.Ε.Δ.Τ. ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργούσε σαν οργανική μονάδα του Τπουργείου Τγείας υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας. ημεία σταθμοί: Σο 2005 με το νόμο 3370 η αρμοδιότητα περιήλθε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η ίδρυση των Π.Ε.Δ.Τ προβλέπεται από των νόμο 2519/1997. Με τον νόμο 3370/2005 αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διασυνδεδεμένες με το Κ.Ε.Δ.Τ Σον Οκτώβριο του 2008 το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ υπέγραψε σύμπραξη με την Εθνική χολή Δημόσιας Τγείας για την επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των Κ.Ε.Δ.Τ Π.Ε.Δ.Τ. την οποία και ανανέωσε τον Ιούλιο 2010 Μέχρι το επτέμβριο 2009 το Κ.Ε.Δ.Τ. λειτουργούσε στο κτίριο της Εθνικήςχολής Δημόσιας Τγείας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και από τότε έχει μεταφερθεί στις δικές του υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής. Προετοιμάστηκε, εγκρίθηκε και προχώρησε η κατάθεση πρότασης για χρηματοδότηση (τεχνικών δελτίων και προδιαγραφών), για όλα τα εργαστήρια του δικτύου με τίτλο «Ενίσχυση και αναβάθμιση του επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ενίσχυση και αναβάθμιση των συστημάτων και των λειτουργιών» στο ΕΠΑ Καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2011

11 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 2 ο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.)

12 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 2 ο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) 2.1. Εισαγωγή ΑΝ.ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΙΚΣΤΟΤ : Ε. ΦΑΣΖΗΠΑΦΑΛΗ ΕΠΙΣHMONIKΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ : ΚΑΘ.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ε..Δ.Τ. Α.ΒΑΣΟΠΟΤΛΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αλεξάνδρου Υλέμινγκ 34 ΣΚ: Βάρη ΣΗΛ.: ,5 ΥΑΞ: Επιπρόσθετη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ενότητα Αποστολή και Ρόλος είναι: Η συντήρηση, διακίνηση, διάθεση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων. Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Περιφερειακών Εργαστηριών Δημόσιας Τγείας

13 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Οργανόγραμμα Σο Οργανόγραμμα του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας Γενικι Διεφκυνςθ Κ.Ε.Δ.Τ.-Π.Ε.Δ.Τ. Δ/ντισ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - Θ. Παπαδθμθτρίου Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Κ.Ε.Δ.Τ.-Π.Ε.Δ.Τ. Ε. Χατηθπαςχάλθ Σμιμα Διαπίςτευςθσ & Ποιοτικισ Επάρκειασ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Κ.Ε.Δ.Τ. υντονιςτισ Δικτφου - Α. Βατόπουλοσ Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ Αν/τθσ Επις/κόσ Τπεφκυνοσ Κ.Ε.Δ.Τ.- Σεχνικόσ Τπεφκυνοσ Κ.Ε.Δ.Τ. - Ε. Βελονάκθσ Σομζασ Εμβολίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Σομζασ Χθμείασ Σμιματα Παραςκευαςτιριο Νερών Διαχείριςθ Εμβολίων Σροφίμων & Εμφ/νων Νερών i. Λοιμώξεων & Μικρ/κισ Αντοχισ ii. Eπιτιρθςθσ Μικροβιακισ Αντοχισ (WHONET) Κζντρο Αναφοράσ Λεγεωνζλλασ Ν.Ελλάδοσ Κζντρο Αναφοράσ αλμονζλλασ & ιγκζλλασ Χθμείασ Νεροφ & Σροφίμων

14 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Απολογισμός Κ.Ε.Δ.Τ Γενικές δράσεις Κ.Ε.Δ.Τ. Κατά την περίοδο υλοποιήθηκαν από το ΚΕΔΤ οι κατωτέρω δράσεις: 1) Ολοκλήρωση της μετακίνησης και της εγκατάστασης των ΚΕΔΤ στις νέες εγκαταστάσεις στη Βάρη, επτέμβριος ) Ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπίστευσης των νέων εγκαταστάσεων και του Εργ. Νερών, Δεκέμβριος ) Προγραμματισμός διαδικασιών διαπίστευσης μικροβιολογικών ελέγχων, διαπίστευση χημικών παραμέτρων, και πιστοποίηση του Σμ. Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων μέσα στο ) Πρωτόκολλο συνεργασίας με τον ΕΥΕΣ υνολική εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Σο 2010 το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας (Κ.Ε.Δ.Τ) παρέλαβε συνολικά δείγματα στα οποία διεξήχθησαν αναλύσεις. τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των δειγμάτων και των αναλύσεων ανά κατηγορία για το 2009 και για το Παρατηρούμε μια αύξηση των δειγμάτων κατά 70,4% και των εξετάσεων κατά 40% Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΟΟΣΟ ΑΤΞΗΗ % Δ Α Δ Α Δ Α ΝΕΡΨΝ ,8 35,4 ΣΡΟΥΙΜΨΝ ,4 85,7 ΕΜΥΙΑΛΨΜΕΝΨΝ ,8 23,0 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ,4 93,4 ΛΕΓΕΨΝΕΛΛΑ ,1 168,1 ΑΛΜΟΝΕΛΑ-ΙΓΚΕΛΑ ,0-38,0 ΦΗΜΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,4% 40,0% Δ: Δείγματα, Α: Αναλύσεις

15 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ. ανά κατηγορία 2010 ΣΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΤΕΨΝ ΝΕΡΨΝ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΕΜΥΙΑΛΨΜΕΝΨΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΛΕΓΕΨΝΕΛΛΑ ΑΛΜΟΝΕΛΛΑ-ΙΓΚΕΛΛΑ ΦΗΜΙΚΟ ΤΝΟΛΑ χήμα 1: Κατανομή δειγμάτων και αναλύσεων ανά κατηγορία. Επγαζηηπιακή δπαζηηπιόηηηα Κ.Ε.Δ.Υ ΝΕΡΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ ΑΝΣΟΧΘ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ ΑΛΜΟΝΕΛΛΑ- ΙΓΚΕΛΛΑ ΧΘΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΤΔΩΝ

16 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σομέας Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη της φύλαξης,συντήρησης,διακίνησης και διάθεσης εμβολίων,ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας. Η αποστολή γίνεται μετά από έγγραφη εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Τγείας Σου Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας. Η αποθήκευση γίνεται σε ειδικούς χώρους - δωμάτια ψυγεία με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας. Για την εξυπηρέτηση και την τεχνικά άρτια λειτουργία του τμήματος έγινε αγορά,εγκατάσταση, εκπαίδευση και εφαρμογή ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος αποθήκης. Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης των λειτουργιών του τμήματος ( φύλαξης και διανομής). Σο τμήμα διακινεί τα εξής προϊόντα : ΕΜΒΟΛΙΑ - PANDEMRIX - FOCETRIA - ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΗ ΥΤΜΑΣΙΝΗ (MANTOUX) - Δ.Σ.Κ.Π. (D.T.aP.-I.P.V.) - - ΑΝΣΙΣΤΥΙΚΟ - ΑΝΣΙΦΟΛΕΡΙΚΟ ΠΟΙΜΟ - ΚΙΣΡΙΝΟΤ ΠΤΡΕΣΟΤ(ΤΚ. 1 ΔΟΗ) - ΑΝΣΙΣΕΣΑΝΙΚΟ - ΑΝΣΙΓΡΙΠΠΙΚΟ ΣΗ ΜΙΑ ΔΟΗ - ΙΛΑΡΑ - ΕΡΤΘΡΑ - ΠΟΛΙΟΜΤΕΛΙΣΙΔΟ ΕΝΕΙΜΟ (I.P.V. POLIO) - ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΔΑ (ΜΙΑ ΔΟΗ) - ΙΛΑΡΑ ΕΡΤΘΡΑ ΠΑΡΨΣΙΣΙΔΑ ( M.M.R.) - ΑΝΣΙΛΤΙΚΟ - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β' ΕΝΗΛΙΚΨΝ (ENEGERIX 20 MCG) - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (ENEGERIX 10 MCG) - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Α' ΕΝΗΛΙΚΨΝ (VAQTA) - BCG

17 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΠΝΕΤΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΤ (PNEUMO 23) - ΔΙΥΘΕΡΙΣΙΚΟ-ΣΕΣΑΝΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΨΝ (D.T. ΕΝΗΛ.) - ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΔΑ A,C,Y,W,135 (10δ.) - ΑΙΜΟΥΙΛΟΤ ΣΗ ΙΝΥΛΟΤΕΝΣΖΑ Act (HIBERIX) - ΠΝΕΤΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΤ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (SYNFLORIX) - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Α' ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (HAVRIX) - ΑΝΕΜΕΤΛΟΓΙΑ (VARILRIX) - ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΘΗΛΨΜΑΣΨΝ (H.P.V.) (CERVARIX) ΟΡΟΙ ΑΝΣΙΟΥΙΚΟΙ ΥΑΙΡΙΝΗ Γ ΑΝΣΙΣΕΣΑΝΙΚΗ ΦΑΙΡΙΝΘ ΑΝΟΟ ΘΠΑΣΙΣΙΔΑ μ. Σο β εξάμηνο του 2009 διαχειρίστηκε την πανδημία της γρίπης Η1Ν1 και απέστειλε σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα,που λειτούργησαν στην χώρα,εμβόλια και το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό κ.τ.λ - ύνολο σημείων αποστολής πανδημικών έμβολίων : ύνολο εμβολιαστικών δόσεων που εστάλησαν : 1.230,800 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2010 : Οι συνολικές αποστολές στις 56 ΔΤΝΑ της χώρας παρουσιάζονται στον πίνακα ακολούθως: Αποστολές Εμβολίων Αποστολές ορών -φυματικών ύνολο Αποστολών 56 ΔΤΝΑ δόσεις φιαλίδια 394

18 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σομέας Μικροβιολογίας Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών Σο τμήμα διενεργεί μικροβιολογικούς ελέγχους όλων των δειγμάτων νερού π.χ. υδραγωγεία, πηγάδια αλλά και θαλασσινά, κολυμβητικές δεξαμενές, λύματα κ.τ.λ. στα πλαίσια τακτικών ελέγχων ή διερεύνησης καταγγελιών ή επιδημικών επεισοδίων. Παρεχόμενες υπηρεσίες τμήματος Είδος δείγματος Νερά Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών - Ενσωμάτωσης ISO 6222 ΝΑΙ καταμέτρηση αποικιών στους 36 και 22 C Ανίχνευση & καταμέτρηση ΔΙήθησης από μεμβράνες ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ κολοβακτηριοειδών. (MF) 93081:2001(Technical corrigendum 1: 2007) Ανίχνευση & καταμέτρηση E. coli.» ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ 93081:2001(Technical corrigendum 1: 2007) Ανίχνευση και αρίθμηση» ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 16266: 2009 ΝΑΙ Χευδομονάδας πυοκυανικής (Pseudomonas aeruginosa) Ανίχνευση και αρίθμηση» ISO EN 78992:2001 ΝΑΙ Εντεροκόκκων Ανίχνευση και αρίθμηση» σύμφωνα με την ΚΤΑ ΝΑΙ Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) Τ2/2600/2001 Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμού και ISO 6340 ΟΦΙ διήθησης από μεμβράνες (MF) Ανίχνευση E. coli Ο157: H7» ISO ΟΦΙ Ανίχνευση Campylobacter spp» ISO ΟΦΙ ταφυλόκοκκοι παθογόνοι Διήθησης από μεμβράνες PHA (MF) OXI

19 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή δραστηριότητα 2010 To 2010, 126 φορείς (νοσοκομεία, φορείς αυτοδιοίκησης κλπ) έστειλαν σε 639 αποστολές 2758 δείγματα νερού για έλεγχο, στα οποία πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις Πινακας 1: Δραστηριότητα Εργαστηρίου Ελέγχου Νερού ανά μήνα Μήνερ Αριθμός Υορέων Αριθμός Αριθμός Αριθμός που έστειλαν Αποστολών Δειγμάτων Εξετάσεων δείγματα Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο ΣΥΝΟΛΟ χήμα 1: Κατανομή Εξετάσεων, Δειγμάτων και φορέων ανά μήνα Επγαζηήπιο Ελέγσος Νεπού Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Αξηζκόο Φνξέσλ πνπ έζηεηιαλ δείγκαηα Αξηζκόο Γεηγκάησλ Αξηζκόο Δμεηάζεσλ

20 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πινακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 3ο ΙΚΑ 2 64 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 1 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 1 65 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 45 3 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 1 66 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΣΗΡΙΑ 9 4 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΓΑΛΑΣΑ 1 67 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΖΑΝΕΙΟ 16 5 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΤ 1 6 ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 1 69 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 112 Π.Μ 1 7 ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΟ ΠΕΣΨΝ 6 70 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 2 8 ΜΑΙΕΤΣΗΡΙΟ ΡΕΑ 1 71 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΕΔΑ/Ζ 3 9 Ν.Α ΛΑΚΨΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΕΥΚΤ 1 10 Ν.Α ΑΘΗΝΨΝ-ΠΕΙΡΑΙΨ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΑΕΡΟΚΑΥΨΝ 1 11 Ν.Α. ΑΘΗΝΨΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΠΑ 1 12 Ν.Α ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 75 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ 1 13 Ν.Α ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΛΕΒΟ 2 14 Ν.Α ΚΤΚΛΑΔΨΝ -ΠΑΡΟ 4 77 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΡΟΔΟ 2 15 Ν.Α ΛΑΚΨΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΑΜΟ 1 16 Ν.Α ΛΕΒΟΤ 1 79 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΒΑΗ ΤΠΟΒΡΤΦΙΨΝ 1 17 Ν.Α ΛΕΤΚΑΔΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ 4 18 Ν.Α.ΠΕΙΡΑΙΨ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΝΟΝΙΟΥΟΡΨΝ 1 19 Ν.Α. ΑΙΣΨΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΤΚ 8 20 Ν.Α. ΕΤΒΟΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΘΑΤΝ 6 21 Ν.Α. ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΝΑΤΜΑΦΟ 1 22 Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΝΙΚΗΥΟΡΟ 1 23 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΑΝΔΡΟ 5 86 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΟΡΜΗ 1 24 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΘΗΡΑ 2 87 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΣΟΛΜΗ 2 25 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΝΑΞΟ 1 88 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΥΟΔΙΑΜΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 1 26 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Ν/Α ΑΗΔΨΝ 1 27 Ν.Α. ΛΑΚΨΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Ν/ΘΗ ΚΑΛΤΧΨ 1 28 Ν.Α. ΛΕΤΚΑΔΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΑΤΣΑΘΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 29 Ν.Α. ΑΜΟΤ 6 92 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΘΗ ΕΤΡΨΠΗ 2 30 Ν.Α.ΜΕΗΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Π/Υ ΟΤΡΑΝΟ 1 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 4 94 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΓΤ ΑΛΙΑΚΜΨΝ 1 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓ.ΟΥΙΑ 1 95 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΓΤ ΑΞΙΟ 1 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 1 96 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΓΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤ 2

21 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 6 97 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΣΜ ΙΘΑΚΗ 2 35 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 1 98 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΣΜ ΚΕΡΚΤΡΑ 1 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ 3 99 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΣΜ ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ 2 37 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟ 1 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΗΝΙΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΚΡΤΣΑΛΛΙΔΗ 1 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 40 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΡΟΤΕΝ 1 41 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΤΓΓΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΑΚΙΠΗ 2 42 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΕΙΙΟ ΒΟΤΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΣΟΤΡΝΑ 1 43 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΣΡΟΤΠΑΚΗ 1 44 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΑΜΥΙΣΡΙΣΗ 1 45 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΓΛΑΤΚΟ 5 46 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΠΡΨΣΕΤ 2 47 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ε.Ε ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΝΗΡΕΤ 2 48 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΠΟΝΣΟ 5 49 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΠΟΕΙΔΨΝ 2 50 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΣΡΙΣΨΝ 4 51 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΑΙΓΑΙΟ 1 52 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ 1 53 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΨΣΗ 1 54 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΛΗΜΝΟ 1 55 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΝΙΚΗΥΟΡΟ ΥΨΚΑ 5 56 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΑΛΑΜΙ 1 57 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΠΕΣΑΙ 1 58 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΤΔΡΑ 1 59 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΧΑΡΑ 1 60 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ Υ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟ 2 61 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΟΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΡΑΥΗΝΑ ΦΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΨΝ ΔΟΚΙΜΨΝ 1 62 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ Π&Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΓΕΙΟΝ.ΕΛΕΓΦΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 63 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ ΑΘΗΝΨΝ 1

22 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Σροφίμων και Ποτών Tο τμήμα διενεργεί μικροβιολογικούς ελέγχους τροφίμων, ποτών και εμφιαλομένων ποτών στα πλαίσια τακτικών ελέγχων ή διερεύνησης καταγγελιών ή επιδημικών επεισοδίων Παρεχόμενες Τπηρεσίες τμήματος Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Listeria monocytogenes Προ-εμπλουτισμού EN/ISO ΝΑΙ 1:1997/Amd1:2004 Σρόφιμα έτοιμα προς Salmonella spp Προ-εμπλουτισμού EN/ISO ΝΑΙ κατανάλωση, Προϊόντα κρέατος E. coli Ενσωμάτωσης 6579:2003/TC:2004 ISO TS ΟΦΙ έτοιμα ταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες Ανοσο-ενζυμική (Vidas) ΟΦΙ προς κατανάλωση, Ανίχνευση και καταμέτρηση Eπίστρωσης ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ Παρασκευάσματα κρέατος, Γάλα, σταφυλοκόκκων θετικών στην κοαγκουαλάση (St. aureus κτλ.) E. coli O157:H7 Προ-εμπλουτισμού 1:1999 /Amd 1:2004 ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ Συρί, Γιαούρτι, Ανίχνευση B. cereus Eπίστρωσης 16654:2001 ISO 7932 ΟΦΙ Κρέμα, Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO 4833 Παγωτό, εντεροβακτηριακών πόροι με φύτρο, Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO ΟΦΙ Κομμένα φρούτα και κοινών αερόβιων μικροβίων λαχανικά, Αλίρλεπζε Vibrio spp. & V. Προ-εμπλουτισμού ISO ΟΦΙ Μη παστεριωμένοι Cholera χυμοί φρούτων και Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO 7937 ΟΦΙ λαχανικών, Προϊόντα αναερόβιων (Cl. perfringens) αυγών Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO ,2 ΟΦΙ ζυμών και μυκήτων Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης Βάσει οδηγιών OXOID ΟΦΙ οξυγαλακτικών βακτηρίων Ανίχνευση και καταμέτρηση Campylobacter spp Προ-εμπλουτισμού ISO ΟΦΙ

23 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή Δραστηριότητα 2010 To 2010, 39 φορείς απέστειλαν 641 δείγματα (2112 υποδείγματα) στα οποία πραγματοποιήθηκαν 4224 εξετάσεις Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηρίοτητα ανά μήνα Μήνες Υορείς Δείγματα Τποδείγματα Εξετάσεις Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ύνολο χήμα 1: Κατανομή εξετάσεων, δειγμάτων, υποδειγμάτων και φορέων ανά μήνα Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Τμήμα ελέγσος ηποθίμων και ποηών Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Φνξείο (πιήλ ΔΦΔΣ) Γείγκαηα Τπνδείγκαηα Δμεηάζεηο Δεκζμβριοσ

24 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΕΥΕΣ 74 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 3o ΙΚΑ 4 3 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 1 4 ΚΕΝΣΡΟ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1 5 Ν.Α ΥΘΙΨΣΙΔΑ 1 6 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 2 7 ΝΟΜΑΡΦΙΑ ΑΘΗΝΨΝ 1 8 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 9 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 6 10 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 4 11 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΟΛΓΑ 1 12 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 4 13 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ. ΥΛΕΜΙΓΚ 8 15 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡ.ΤΓΓΡΟ 9 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ 4 17 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 4 18 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ 4 19 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΕΛΠΙ 6 20 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΨΣΗΡΙΑ 5 21 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ 7 22 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2 23 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ 4 24 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 3 25 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ 1 26 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ 7 27 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 3 28 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 4 29 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΟΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΡΑΥΗΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ 3 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 1 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 4 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΖΑΝΕΙΟ 5 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΝΑΕΙΟ 3 35 ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΑΣΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ 3 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ 3 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣΕΙΟ 1

25 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ χήμα 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΘΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΑΣΣΙΚΘ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΩΝΑΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΑΝΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΡΑΦΘΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Θ ΩΣΘΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Θ ΕΛΠΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΘΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡ.ΤΓΓΡΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΟΛΓΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΘ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΘΝΩΝ Ν.Α ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΚΕΝΣΡΟ ΕΣΟΙΜΟΣΘΣΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΙΕΙΝΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 3o ΙΚΑ ΕΦΕΣ Αντίστοιχα 11 φορείς απέστειλαν 297 δείγματα εμφιαλωμένου νερού στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 1782 εξετάσεις.

26 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 3: Εργαστηριακή δραστηριότητα ανά μήνα Μήνερ Αριθμός Υορέων που έστειλαν δείγματα Αριθμός Δειγμάτων Αριθμός Εξετάσεων Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Σύνολο χήμα3: Κατανομή εξετάσεων, δειγμάτων, υποδειγμάτων και φορέων ανά μήνα Τμήμα ελέγσος ηποθίμων και ποηών Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ Φνξείο Αξηζκόο Γεηγκάησλ Αξηζκόο Δμεηάζεσλ

27 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 4: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΕΥΕΣ 2 2 Ν.Α ΑΘΗΝΨΝ -ΠΕΙΡΑΙΨ 11 3 Ν.Α ΑΙΣΨΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 11 4 Ν.Α ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 3 5 Ν.Α ΕΤΒΟΙΑ 3 6 Ν.Α ΚΟΡΙΝΘΙΑ 9 7 Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 8 Ν.Α. ΑΜΟΤ 2 9 Ν.Α.ΚΤΚΛΑΔΨΝ 1 10 ΝΟΜΑΡΦΙΑ ΑΘΗΝΨΝ 5 11 ΝΟΜΑΡΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ 8 χήμα 4: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΘΝΩΝ 5 Ν.Α.ΚΤΚΛΑΔΩΝ 1 Ν.Α. ΑΜΟΤ 2 Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 Ν.Α ΚΟΡΙΝΘΙΑ 9 Ν.Α ΕΤΒΟΙΑ 3 Ν.Α ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ 3 Ν.Α ΑΙΣΩΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 11 Ν.Α ΑΘΘΝΩΝ -ΠΕΙΡΑΙΩ 11 ΕΦΕΣ

28 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αλμονέλλα, ιγκέλα, Ε coli και Δονακίων (ΕΚΑ) Σο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αλμονέλλα, ιγκέλα E coli και Δονακίων (ΕΚΑ) είναι ένα από τα εργαστήρια του Σομέα Μικροβιολογίας της Ε..Δ.Τ. που πλέον έχει λειτουργικά ενταχθεί στο Κ.Ε.Δ.Τ. Σο ΕΚΑ διενεργεί την εργαστηριακή υποστήριξη της επιτήρησης των τροφημογενών λοιμώξεων και κυρίως των λοιμώξεων από αλμονέλα ιγκέλα και τοξινογόνο E coli (Vitec),κυρίως μέσω της επιβεβαίωσης της διάγνωσης και της τυποποίησης. Παρεχόμενες Τπηρεσίες του τμήματος Μικροοργανισμός Εξέταση Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Salmonella, Shigella Οροτυπία Σαχεία Οροσυγκόλληση επί πλακός χήμα Kaufmann-White Kauffmann-Le Minor E coli Ανίχνευση ορότυπου Ο:157 Σαχεία οροσυγκόλληση επί πλακός & οροσυγκόλληση σε σωλήνα Salmonella, Shigella, Ε Αντιβιόγραμμα Διάχυσης δίσκων κατά CLSI coli CLSI E coli Ανίχνευση παθογόνων γονιδίων PCR χετικά πρωτοκόλλα: vtxl: vtx1a, vtx1c, vtx1d vtx2: Food- and Waterborne vtx2a, vtx2b, vtx2c, vtx2d, vtx2e, Diseases Network in vtx2f and vtx2g. Europe, ECDC Salmonella, Shigella, Ε Μοριακή Συποποίηση PFGE χετικά πρωτοκόλλα coli, Listeria PulseNet International ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ OXI ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ

29 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή δραστηριότητα 2010 To 2010, 41 φορείς (νοσοκομεία) σε 170 αποστολές απέστειλαν 284 στελεχη Salmoella για τυποποίηση και έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (πίνακας 1) Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηριότητα ανά μήνα Μήνερ Νοζοκομεία Αποζηολέρ Σηελέση Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Σύνολο χήμα 1: Κατανομή φορέων, αποστολών και στελεχών ανά μήνα Επγαζηήπιο Σαλμονελλών-Σιγκελλών Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ννζνθνκεία Απνζηνιέο ηειέρε επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ

30 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 EUROMEDICA 1 2 EUROMEDICA ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ 1 3 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ 1 4 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 12 5 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ Ν.ΙΨΝΙΑ 2 6 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 1 7 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 7 8 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ 16 9 ΙΑΨ GENERAL 3 10 ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 9 11 ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 4 12 ΚΑΝΣΑ Α.-ΜΠΑΡΔΗ. ΕΠΕ 2 13 ΜΑΝΟΤΑΚΗ ΕΤΣΤΦΙΑ 1 14 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 1 15 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ 2 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 3 17 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΥΝΙ 1 18 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 2 19 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙ 1 20 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 7 21 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΨΣΗΡΙΑ 4 22 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 2 23 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ 2 24 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 3 25 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 2 26 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΚΗΥΙΙΑ 5 27 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 9 28 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΨ 5 29 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ 4 30 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 8 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ 5 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Π&Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ 2 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓ.ΟΥΙΑ 2 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 4 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 4 37 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΣΗΡΙΑ 4 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΖΑΝΕΙΟ 5 40 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 41 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ 12

31 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ χήμα 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΑΝΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣΘΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΘΙΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΟΦΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Π&Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΚΘΦΙΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Θ ΩΣΘΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΦΝΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΜΑΝΟΤΑΚΘ ΕΤΣΤΧΙΑ ΚΑΝΣΑ Α.-ΜΠΑΡΔΘ. ΕΠΕ ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΘΝΘ ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΘΝΩΝ ΙΑΩ GENERAL ΕΤΡΩΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΙΔΩΝ ΕΤΡΩΚΛΙΝΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΘ Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ EUROMEDICA

32 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σμήμα Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (WHONET) Σο Σμήμα Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (WHONET) είναι ένα από τα εργαστήρια του Σομέα Μικροβιολογίας της ΕΔΤ που πλέον έχει λειτουργικά ενταχθεί στο ΚΕΔΤ. Σο Σμήμα διενεργεί την εργαστηριακή υποστήριξη της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά. Παρεχόμενες Τπηρεσίες Σμήματος Ι. Παρεχόμενες εξετάσεις Εξέταση Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αντιβιόγραμμα Διάχυσης με δίσκους CLSI:M02-A10, M100-S20, M100- S20-U Αντιβιόγραμμα Εκτέλεση φαινοτυπικών δοκιμασιών για παρουσία β- λακταμασών Προσδιορισμός Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυκνότητας (ΕΑΠ-MIC) με ταινίες etest Οδηγίες κατασκευαστή CLSI: M100-S20-U Βιβλιογραφία ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Ανίχνευση παρουσίας γονιδίων αντοχής γνωστών νεώτερων β- λακταμασών (CTX-M, CMY, DHA) και καρβαπενεμασών (VIM, IMP, KPC, NDM, ΟΦΑ) Εντοπισμός νεοεμφανιζόμενων γονιδίων βλακταμασών και προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής τους αλληλουχίας (sequencing) Φαρτογράφηση γενετικού περιβάλλοντος γονιδίων αντοχής Έλεγχος μεταβιβασιμότητας γονιδίων αντοχής - μελέτη πλασμιδίων Μοριακή Συποποίηση Μοριακή Συποποίηση PCR Βιβλιογραφία ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ PCR - Αλληλούχηση Βιβλιογραφία PCR - Αλληλούχηση Βιβλιογραφία Πειράματα σύζευξης - Μεταμόρφωσης Βιβλιογραφία Ανίχνευση πλασμιδίων - DNA ηλεκτροφόρηση Ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο Ηλεκτιρικό CLSI: Molecular Methods Fror ΤΠΟ πεδίο (PFGE) Strain Typing 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Προσδιορισμός αλληλουχίας πολυγενετικών Βιβλιογραφία τόπων (MLST) II. υγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων ρουτίνας των μικροβιολογικών εργαστηρίων των νοσοκομείων της χώρας που μετέχουν στο δίκτυο WHONEΣ III. Παροχή τεχνικών συμβουλών σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία στο επιστημονικό πεδίο του Κέντρου IV. Παροχή Εκπαίδευσης σε στελέχη μικροβιολογικών εργαστηρίων στο επιστημονικό πεδίο του Κέντρου.

33 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή Δραστηριότητα 2010 υνολικά αναλύθηκαν 1250 μικροοργανιασμοί (gram (-) βακτηρίδα από 84 νοσοκομεία ενώ μελετήθηκαν 26 επιδημικά επεισόδια (πίνακας) Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηριότητα ανά μήνα Μήνερ Νοσοκομεία Αποστολές τελέχη Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ύνολο Αριθμός Επιδημικών επεισοδίων 26 χήμα 1: Κατανομή φορέων αποστολών και στελεχών ανά μήνα 350 Τμήμα Μικποβιακήρ Ανηοσήρ και Νοζοκομειακών λοιμώξεων Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ Ννζνθνκεία Απνζηνιέο ηειέρε

34 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΝΑΕΙΟ 1 43 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓ.ΟΥΙΑ 3 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΑΣΣΙΚΗ 3 44 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 4 3 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 45 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ν.Ι.Μ.Ι.Σ. 1 4 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ 1 46 ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 1 5 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΣΗ 1 47 ΙΑΨ ΕΡΡΨΝ 1 6 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 3 48 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ 1 7 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 5 49 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 8 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 2 50 ΑΝΑΠΗΡΨΝ 7 9 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 2 51 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3 10 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 1 52 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ 3 11 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ 6 53 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΣΗ 2 12 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 1 54 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 2 13 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΒΟΣΑΝΕΙΟ 2 55 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2 14 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟ 1 15 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 1 57 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 5 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 1 58 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 5 17 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΤ 2 59 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 5 18 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΡΟΙΑ 1 60 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ 5 19 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 6 61 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 1 20 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΕΠΑ 1 62 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 21 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 2 63 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ 2 22 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ 3 64 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 3 23 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 65 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 1 24 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 5 66 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Π.& Α. ΚΤΡΙΑΚΟΤ 7 25 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 5 67 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1 26 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 3 68 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 2 27 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ 1 69 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 28 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 1 70 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 2 29 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΥΝΙ 1 71 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΛΑΙΚΟ 2 30 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 1 72 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 3 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 5 73 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 4 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟ 1 74 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ 1 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ 2 75 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΥΛΕΜΙΓΚ 5 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΤΤΓΡΟ 4 76 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 3 35 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ 3 77 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 1 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8 78 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 1 37 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ 3 79 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ 1 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ 2 80 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 1ο Ι.Κ.Α 1 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 2 81 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ 40 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α. ΤΓΓΡΟ 2 82 Ν.ΙΨΝΙΑ 6 41 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΒΒΑ 2 83 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 6 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 42 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓΛ.ΚΤΡΙΑΚΟΤ 1 84 ΘΕ/ΝΙΚΗ 2

35 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Δράσεις Δικτύου Μελέτης Μικροβιακής Αντοχής (WHONET Greece) τα πλαίσια της συνεργασίας ΚΕΕΛΝΠΟ - ΕΔΤ έχει ενταχθεί λειτουργικά στις δράσεις του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας (ΚΕΔΤ) και το Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής (WHONET Greece). τόχος το Δικτύου αυτού είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από τα νοσοκομειακά μικροβιολογικά εργαστήρια με στόχο την παρακολούθηση: Σων συχνότερα απομονούμενων μικροβίων στο νοσοκομείο Σων ποσοστών αντοχής αυτών στα διάφορα αντιβιοτικά Σων φαινοτύπων αντοχής αυτών στα αντιβιοτικά Σης συχνότητας εμφάνισης συνδυασμένης αντοχής στους χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς αντιβιοτικών Σων αντιβιοτικών, στα οποία πολυανθεκτικά στελέχη εμφανίζουν ευαισθησία Σης τυχόν εμφάνισης αντοχής σε αντιβιοτικά που ως τώρα ήταν απόλυτα δραστικά Σης "υποκλινικής" αντοχής, που συνήθως αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κλινική αντοχή. Σο Δίκτυο βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση των δεδομένων ρουτίνας των μικροβιολογικών εργαστηρίων (αντιβιογράμματα) και χρησιμοποιεί το λογισμικό σύστημα WHONET που διανέμεται από το υνεργαζόμενο Κέντρο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής του Π.Ο.Τ., Πανεπιστήμιο Harvard, Βοστώνη, ΗΠΑ (επιστ. Τπεύθυνος: Dr. T. O' Braian). Σο WHONET αποτελεί σύστημα μηχανογράφησης των λειτουργιών του μικροβιολογικού εργαστηρίου (καταγραφή αποτελεσμάτων μικροβιολογικών εξετάσεων-καλλιεργειών, εκτύπωση απαντήσεων, τήρηση αρχείου κλπ.) και συγχρόνως ένα εξαιρετικά δυναμικό εργαλείο στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων (ποσοστά αντοχής ανά κλινική, δείγμα, χρονική περίοδο, μικροοργανισμό, καταγραφή φαινοτύπων αντοχής ανά μικροοργανισμό, παρακολούθηση των μηχανισμών αντοχής, συσχετίσεων μεταξύ διαμέτρων ζώνης αναστολής κλπ.). το δίκτυο, που ξεκίνησε την λειτουργία του το 1996, μετέχουν περισσότερα από 40 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ενώ πολλά ακόμη εργαστήρια βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης. Άλλοι στόχοι του Δικτύου Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής είναι: 1. Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας σε θέματα Ελέγχου Ποιότητας των δοκιμασιών ευαισθησίας 2. Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας ως προς τα βασικά προβλήματα αντοχής που απασχολούν κάθε νοσοκομείο 3. Η συγκριτική μελέτη των προβλημάτων αυτών 4. Η συμβολή στη συνολική μελέτη του προβλήματος της αντοχής στη χώρα μας και στη χάραξη στρατηγικής πολιτικής για τη χρήση των αντιβιοτικών σε εθνικό επίπεδο.

36 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εικόνα 1: Ενεργά νοσοκομεία στο Δίκτυο WhoNet Greece ανά έτος ένταξης, 2010 Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή των νοσοκομείων που συμμετέχουν στο Ελληνικό Δίκτυο Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής (WhoNet Greece), 2010 Σο δίκτυο συμπληρώνεται από το «ύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης για νέους Μηχανισμούς Αντοχής». Μέσω του δικτύου πραγματοποιείται άμεση επικοινωνία με τα Νοσοκομεία, στα οποία απομονώνονται πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί και αποστέλλονται οδηγίες για την αντιμετώπιση και λήψη των απαραίτητων μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς τους. Ειδικότερα αναφέρεται η παρακολούθηση της επιδημίας των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες κλινικών στελεχών Klebsiella που αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας στην χώρα μας. Σα δεδομένα του Ελληνικού Δικτύου Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής είναι επισκέψιμα στην διεύθυνση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ 2012 www.keelpno.gr ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Αγράφων 3-5 Αθήνα Τηλ. 210.5212.000 Email. info@keelpno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιούλιος 2011 Αρ. 05/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιούνιος 2011 Αρ. 04/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Έρευνα και καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των δεικτών νοσηρότητας. ΔΙΚΕΔΥ Ιωάννινα, Έβρος, Σέρρες και Φλώρινα.

Τίτλος: Έρευνα και καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των δεικτών νοσηρότητας. ΔΙΚΕΔΥ Ιωάννινα, Έβρος, Σέρρες και Φλώρινα. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000-2004 Τίτλος: Έρευνα και καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των δεικτών νοσηρότητας. ΔΙΚΕΔΥ Ιωάννινα, Έβρος, Σέρρες και Φλώρινα. Interreg II Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Αύγουστος 2011 Αρ. 06/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Καλύβα Φ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000-2004

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000-2004 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2000-2004 ΑΘΗΝΑ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύντομη Ιστορική Εισαγωγή Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. «Η σημασία των ιογενών γαστρεντερίτιδων για τη Δημόσια Υγεία, στην Ελλάδα» Επιλογές

Περιεχόμενα. «Η σημασία των ιογενών γαστρεντερίτιδων για τη Δημόσια Υγεία, στην Ελλάδα» Επιλογές Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2013 Αρ. 23 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1992-1995

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1992-1995 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1992-1995 ΑΘΗΝΑ 1995 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............... 7 Σύντομη Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Μάρτιος 2014 Αρ.38/ Έτος 4ο ISSN 1792-9016 http://www.keelpno.gr, info@keelpno.gr Εναέριες και θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Φεβρουάριος 2014 Αρ.36/ Έτος 4ο ISSN 1792-9016 http://www.keelpno.gr, info@keelpno.gr Εκσυγχρονισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Σεπτέμβριος 2011 Αρ. 07/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ TMHMATOΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ TMHMATOΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ TMHMATOΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2010 Ε.4.3-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 Τ. Παναγιωτόπουλος 1, Δ. Παπαμιχαήλ 1, Δ. Σταύρου 4, Δ. Λάγγας 1, Μ. Γαβανά 2, Α. Σαλονικιώτη 1, Β. Γκόγκογλου 1, Γ. Θεοχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Κεντρο Ελεγχου ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Κεντρο Ελεγχου ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κεντρο Ελεγχου ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ (ΣΚΑΕ) ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗσ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗσ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ (1996-2011) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕ ΓΧ ΟΥ ΛΟΙΜΩΞ ΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕ ΓΧ ΟΥ ΛΟΙΜΩΞ ΕΩΝ Ε λ λ η ν ι κ η Ε τ α ι ρ Ε ι α Ε λ Ε γ χ ο υ λ ο ι μ ω ξ Ε ω ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕ ΓΧ ΟΥ ΛΟΙΜΩΞ ΕΩΝ 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202 Α θ ή ν α, Ε θ ν ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ε υ ν ώ ν Θα χορηγηθούν 2 Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 07/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ.: Γ1α/οικ. 1088 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα