Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ. 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ."

Transcript

1 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Ιανοσάριος 2011

2 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1 ο Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ Όραμα τόχος Αποστολή και Ρόλος Ιστορικό Κεφάλαιο 2 ο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) Εισαγωγή Οργανόγραμμα Απολογισμός Κ.Ε.Δ.Τ Γενικές δράσεις Κ.Ε.Δ.Τ υνολική εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Σομέας Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων Σομέας Μικροβιολογίας Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Σροφίμων και Ποτών Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αλμονέλλα, ιγκέλα, Ε coli και Δονακίων (ΕΚΑ) Σμήμα Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (WHONET) Σμήμα Μελέτης Legionella (Κέντρο Αναφοράς Legionella Νοτίου Ελλάδος) Σομέας Φημείας Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών υναντήσεων εμινάρια, υνέδρια, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τπαλλήλων του Κ.Ε.Δ.Τ Επιστημονική Δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Κεφάλαιο 3 ο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας Εισαγωγή Οργανόγραμμα Π.Ε.Δ.Τ. Θεσσαλίας Απολογισμός ΠΕΔΤ Θεσσαλίας Παρεχόμενες Τπηρεσίες Εργαστηριακή δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Θεσσαλίας Δράσεις Π.Ε.Δ.Τ. Θεσσαλίας Διερεύνηση έξαρσης κρουσμάτων... 63

3 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Διαπίστευση Εκπαιδευτική δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Θεσσαλίας Κεφάλαιο 4 ο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Αν. Μακεδονίας Θράκης Εισαγωγή Οργανόγραμμα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης Απολογισμός Π.Ε.Δ.Τ Αν. Μακεδονίας- Θράκης Παρεχόμενες Τπηρεσίες Εργαστηριακή δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Αν. Μακεδ.-Θράκης Επιστημονική Δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Αν. Μακεδονίας- Θράκης Κεφάλαιο 5 ο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης Εισαγωγή Οργανωτική διάρθρωση Απολογισμός ΠΕΔΤ Κρήτης Παρεχόμενες Τπηρεσίες Εργαστηριακή δραστηριότητα ΠΕΔΤ Κρήτης Ανάπτυξη νέων τεχνικών Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Κρήτης Επιστημονική δραστηριότητα Π.Ε.Δ.Τ Κρήτης Κεφάλαιο 6ο Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Δ.Τ. Δυτικής Πελοποννήσου Π.Ε.Δ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε.Δ.Τ. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Δ.Τ. Ηπείρου

4 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σο 2010 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τη λειτουργία και ανάπτυξη τόσο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας (Κ.Ε.Δ.Τ.) όσο και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας (Π.Ε.Δ.Τ.) τον Απολογισμό Κ.Ε.Δ.Τ.-Π.Ε.Δ.Τ πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση της αποστολής και των πεδίων δράσεων του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας. Ειδικότερα παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς επίσης και η εργαστηριακή, εκπαιδευτική και επιστημονική δραστηριότητα του Κ.Ε.Δ.Τ. και των Π.Ε.Δ.Τ. για το έτος Σο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής ύμβασης τρατηγικής υνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ε..Δ.Τ. Τπεύθυνη του δικτύου εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας είναι η κα Ε. Φατζηπασχάλη, Αν.Διευθύντρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Επιστημονικός υντονιστής ο καθ. Α. Βατόπουλος. Σην ευθύνη λειτουργίας των επιμέρους μονάδων έχουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του Κ.Ε.Δ.Τ. και των Π.Ε.Δ.Τ. Σην τεχνική υποστήριξη του έργου έχει η εταιρεία C.M.T PROOPTIKI.

5 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 1 ο Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

6 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 1 ο Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ Όραμα Σο όραμα που κατευθύνει την ανάπτυξη του δικτύου του Κεντρικού και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Ελλήνων, που θα υποστηρίζει την Εθνική τρατηγική για τη Δημόσια Τγεία και την εν γένει εθνική πολιτική υγείας, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Τγεία τόχος Σο Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση ενός εργαστηριακού δικτύου, που θα εξασφαλίζει σε όλη τη χώρα, την επαγρύπνηση και επιτήρηση της Δημόσιας Τγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της πολιτείας, καθώς και την προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών Αποστολή και Ρόλος Αποστολή και ρόλος του Δικτύου είναι η Εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσ ιας Τγείας και ειδικότερα της επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων αλλά και της ανίχνευσης κίνδυνων για την υγεία που εκπορεύονται από το περιβάλλον. ημειώνεται ότι η παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια επικοινωνία, η κλιματική αλλαγή καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη της έγκαιρης και έγκυρης εργαστηριακής διάγνωσης στα πλαίσια της Δημόσιας Τγείας.

7 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ην Γίθηπν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εμήο πεδία: Α. Η Εργαστηριακή υποστήριξη των υγειονομικών ελέγχων που διενεργούν οι αντίστοιχες Τπηρεσίες Δημόσιας Τγείας. 1. Τγειονομικός έλεγχος (κατά την νομοθεσία), δηλαδή μικροβιολογικός (Βακτηριολογικός, Ιολογικός, Μυκητολογικός, έλεγχος για παρουσία Σοξινών) και βασικός χημικός έλεγχος τροφίμων και ποτών. 2. Τγειονομικός έλεγχος (κατά την νομοθεσία), δηλαδή μικροβιολογικός (Βακτηριολογικός, Ιολογικός Μυκητολογικός, έλεγχος για παρουσία Σοξινών) και βασικός χημικός υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης. 3. Τγειονομικός έλεγχος (κατά την νομοθεσία), δηλαδή μικροβιολογικός (Βακτηριολογικός, Ιολογικός Μυκητολογικός, έλεγχος για παρουσία Σοξινών) και βασικός χημικός κολυμβητικών δεξαμενών, θαλασσίων πδάησλ θιπ 4. Έλεγχος Περιβάλλοντος για παρουσία Legionella, τυποποίηση και συσχέτιση με κλινικά στελέχη. 5. Έλεγχος περιβάλλοντος για την παρουσία βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών στα πλαίσια διερεύνησης ειδικών προβλημάτων Δημόσιας Τγείας, όπως διαχρονική αύξηση καρκίνων ή άλλων νοσημάτων κλπ 6. Τγειονομικός έλεγχος βιολογικών προϊόντων προς διαπίστωση της στειρότητάς τους, της έλλειψης τοξικότητας ή πυρετογόνου δράσης. Β. Η Εργαστηριακή Τποστήριξη της Επιδημιολογικής Επιτήρησης και της Επιδημιολογικής Διερεύνησης των λοιμωδών νοσημάτων. 1. Τγειονομικοί έλεγχοι (τροφίμων, νερού κλπ στοιχείων του περιβάλλοντος) στα πλαίσια της διευκρίνησης συγκεκριμένων επιδημικών επεισοδίων (Όπως στο Α με επέκταση όμως και σε παθογόνα ή ουσίες που δεν αναφέρονται σε νομοθεσία ή λοιπούς κανονισμούς). 2. Εργαστηριακή τεκμηρίωση του τρόπου διασποράς των μικροοργανισμών αιτιών των λοιμωδών νοσημάτων μεταξύ των κρουσμάτων ή από το περιβάλλον τους ανθρώπους, τεκμηρίωση της κλωνικότητας, συσχέτιση με περιβαλλοντικά στελέχη ή στελέχη παρεμφερών επιδημιών κλπ, (μικροβιακή τυποποίηση). 3. Επιβεβαίωση της εργαστηριακής διάγνωσης λοιμώξεων με ειδικό ενδιαφέρον για την Δημόσια Τγεία όπως πχ Φολέρα, Vitec κλπ. 4. Οροεπιδημιολογία, δηλαδή εργαστηριακή υποστήριξη των μελετών του ανοσολογικού προφίλ του πληθυσμού. 5. Διατήρηση Εθνικής υλλογής Μικροοργανισμών. 6. Διεξαγωγή Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (σε εξετάσεις αρμοδιότητάς του) στα κλινικά Εργαστήρια.

8 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ημαντικά μέσα για την εξυπυπηρέτηση των παραπάνω στόχων είναι η εκμετάλλευση της σημαντικής προόδου των βιολογικών επιστημών και της πληροφορικής αλλά και των εφαρμογών τους στον χώρο της Δημόσιας Τγείας, και η εγκατάσταση και στην χώρα μας των νέων σύγχρονων μεθοδολογιών εργαστηριακής δημόσιας υγείας που στοχεύουν στην εγκαιρότερη και εγκυρότερη εξαγωγή συμπερασμάτων και συνεπώς την εγκυρότερη εκπόνηση αξιόπιστων στρατηγικών δημόσιας υγείας Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνικών μοριακής βιολογίας στην καθημερινή πρακτική ενός εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση του παθογόνοι μικροοργανισμού, μεγαλύτερη ειδικότητα, και κυρίως μεγαλύτερη ταχύτητα στην έκδοση του αποτελέσματος ώστε να είναι δυνατή η άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών της Δημόσιας Τγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος με προφανή αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα του υστήματος Δημόσιας Τγείας. Επίσης η υιοθέτηση τεχνικών μοριακής τυποποίησης των μικροοργανισμών αυξάνει την διακριτική ικανότητα του αποτελέσματος συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση του τρόπου διασποράς των μικροοργανισμών τόσο στα πλαίσια της μελέτης μιας επιδημίας όσο και στα πλαίσια της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων. Η ανάπτυξη έγκυρων, ειδικών και ευαίσθητων τεχνικών ανίχνευση σε περιβαλλοντικά δείγματα ουσιών (βαρέα μέταλλα, οργανικές ενώσεις, φυτοφάρμακα κλπ) που ενδεχόμενα σχετίζονται ή μπορεί να εξηγήσουν επιδημιολογικά φαινόμενα όπως αύξηση της επίπτωσης καρκίνων ή άλλων χρόνιων νοσημάτων οπωσδήποτε αποτελεί μία σύγχρονη επιταγή της Δημόσιας Τγείας Σέλος και με δεδομένο ότι αντίστοιχη μεθοδολογία εφαρμόζεται πλέον και στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου (και στην Ευρωπαϊκή Ένωση) είναι δυνατή ή ένταξη των δεδομένων μας στα Ευρωπαϊκά συστήματα επιτήρησης, με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη επικοινωνία πλέον με τους διεθνείς οργανισμούς Δημόσιας Τγείας.

9 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ To Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας (Κ.Ε.Δ.Τ. Π.Ε.Δ.Τ.) αποτελείται από τα: Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας που βρίσκεται στην Βαρη Αττικής Σο Περιφερειακό Εργαστήτριο Δημόσιας Τγείας Θεσσαλίας που βρίσκεται στην Λάρισα Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Αν. Μακεδονίας Θράκης που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Κρήτης που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Μακεδονίας που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται στην Ρόδο Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Ηπείρου που βρίσκεται στα Ιωάννινα Σο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας Πελοποννήσου που βρίσκεται στην Πάτρα χήμα 1: Σο δίκτυο εργαστηρίων Δημόσιας Τγείας ΠΕΔΥ Κ. Μακεδονίας ΠΕΔΥ Αν. Μακεδονίας - Θράκης ΠΕΔΥ Ηπείροσ ΠΕΔΥ Θεζζαλίας ΠΕΔΥ Πελοποννήζοσ ΠΕΔΥ Ν. Αιγαίοσ ΠΕΔΥ Κρήηης

10 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Ιστορικό Σο Κ.Ε.Δ.Τ. ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργούσε σαν οργανική μονάδα του Τπουργείου Τγείας υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας. ημεία σταθμοί: Σο 2005 με το νόμο 3370 η αρμοδιότητα περιήλθε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η ίδρυση των Π.Ε.Δ.Τ προβλέπεται από των νόμο 2519/1997. Με τον νόμο 3370/2005 αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διασυνδεδεμένες με το Κ.Ε.Δ.Τ Σον Οκτώβριο του 2008 το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ υπέγραψε σύμπραξη με την Εθνική χολή Δημόσιας Τγείας για την επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των Κ.Ε.Δ.Τ Π.Ε.Δ.Τ. την οποία και ανανέωσε τον Ιούλιο 2010 Μέχρι το επτέμβριο 2009 το Κ.Ε.Δ.Τ. λειτουργούσε στο κτίριο της Εθνικήςχολής Δημόσιας Τγείας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και από τότε έχει μεταφερθεί στις δικές του υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής. Προετοιμάστηκε, εγκρίθηκε και προχώρησε η κατάθεση πρότασης για χρηματοδότηση (τεχνικών δελτίων και προδιαγραφών), για όλα τα εργαστήρια του δικτύου με τίτλο «Ενίσχυση και αναβάθμιση του επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ενίσχυση και αναβάθμιση των συστημάτων και των λειτουργιών» στο ΕΠΑ Καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2011

11 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 2 ο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.)

12 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Κεφάλαιο 2 ο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) 2.1. Εισαγωγή ΑΝ.ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΙΚΣΤΟΤ : Ε. ΦΑΣΖΗΠΑΦΑΛΗ ΕΠΙΣHMONIKΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ : ΚΑΘ.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ε..Δ.Τ. Α.ΒΑΣΟΠΟΤΛΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αλεξάνδρου Υλέμινγκ 34 ΣΚ: Βάρη ΣΗΛ.: ,5 ΥΑΞ: Επιπρόσθετη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ενότητα Αποστολή και Ρόλος είναι: Η συντήρηση, διακίνηση, διάθεση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων. Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Περιφερειακών Εργαστηριών Δημόσιας Τγείας

13 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Οργανόγραμμα Σο Οργανόγραμμα του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας Γενικι Διεφκυνςθ Κ.Ε.Δ.Τ.-Π.Ε.Δ.Τ. Δ/ντισ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - Θ. Παπαδθμθτρίου Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Κ.Ε.Δ.Τ.-Π.Ε.Δ.Τ. Ε. Χατηθπαςχάλθ Σμιμα Διαπίςτευςθσ & Ποιοτικισ Επάρκειασ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Κ.Ε.Δ.Τ. υντονιςτισ Δικτφου - Α. Βατόπουλοσ Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ Αν/τθσ Επις/κόσ Τπεφκυνοσ Κ.Ε.Δ.Τ.- Σεχνικόσ Τπεφκυνοσ Κ.Ε.Δ.Τ. - Ε. Βελονάκθσ Σομζασ Εμβολίων Σομζασ Μικροβιολογίασ Σομζασ Χθμείασ Σμιματα Παραςκευαςτιριο Νερών Διαχείριςθ Εμβολίων Σροφίμων & Εμφ/νων Νερών i. Λοιμώξεων & Μικρ/κισ Αντοχισ ii. Eπιτιρθςθσ Μικροβιακισ Αντοχισ (WHONET) Κζντρο Αναφοράσ Λεγεωνζλλασ Ν.Ελλάδοσ Κζντρο Αναφοράσ αλμονζλλασ & ιγκζλλασ Χθμείασ Νεροφ & Σροφίμων

14 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Απολογισμός Κ.Ε.Δ.Τ Γενικές δράσεις Κ.Ε.Δ.Τ. Κατά την περίοδο υλοποιήθηκαν από το ΚΕΔΤ οι κατωτέρω δράσεις: 1) Ολοκλήρωση της μετακίνησης και της εγκατάστασης των ΚΕΔΤ στις νέες εγκαταστάσεις στη Βάρη, επτέμβριος ) Ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπίστευσης των νέων εγκαταστάσεων και του Εργ. Νερών, Δεκέμβριος ) Προγραμματισμός διαδικασιών διαπίστευσης μικροβιολογικών ελέγχων, διαπίστευση χημικών παραμέτρων, και πιστοποίηση του Σμ. Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων μέσα στο ) Πρωτόκολλο συνεργασίας με τον ΕΥΕΣ υνολική εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ Σο 2010 το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Τγείας (Κ.Ε.Δ.Τ) παρέλαβε συνολικά δείγματα στα οποία διεξήχθησαν αναλύσεις. τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των δειγμάτων και των αναλύσεων ανά κατηγορία για το 2009 και για το Παρατηρούμε μια αύξηση των δειγμάτων κατά 70,4% και των εξετάσεων κατά 40% Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΟΟΣΟ ΑΤΞΗΗ % Δ Α Δ Α Δ Α ΝΕΡΨΝ ,8 35,4 ΣΡΟΥΙΜΨΝ ,4 85,7 ΕΜΥΙΑΛΨΜΕΝΨΝ ,8 23,0 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ,4 93,4 ΛΕΓΕΨΝΕΛΛΑ ,1 168,1 ΑΛΜΟΝΕΛΑ-ΙΓΚΕΛΑ ,0-38,0 ΦΗΜΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,4% 40,0% Δ: Δείγματα, Α: Αναλύσεις

15 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Εργαστηριακή δραστηριότητα Κ.Ε.Δ.Τ. ανά κατηγορία 2010 ΣΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΤΕΨΝ ΝΕΡΨΝ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΕΜΥΙΑΛΨΜΕΝΨΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΛΕΓΕΨΝΕΛΛΑ ΑΛΜΟΝΕΛΛΑ-ΙΓΚΕΛΛΑ ΦΗΜΙΚΟ ΤΝΟΛΑ χήμα 1: Κατανομή δειγμάτων και αναλύσεων ανά κατηγορία. Επγαζηηπιακή δπαζηηπιόηηηα Κ.Ε.Δ.Υ ΝΕΡΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ ΑΝΣΟΧΘ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ ΑΛΜΟΝΕΛΛΑ- ΙΓΚΕΛΛΑ ΧΘΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΤΔΩΝ

16 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σομέας Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη της φύλαξης,συντήρησης,διακίνησης και διάθεσης εμβολίων,ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας. Η αποστολή γίνεται μετά από έγγραφη εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Τγείας Σου Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας. Η αποθήκευση γίνεται σε ειδικούς χώρους - δωμάτια ψυγεία με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας. Για την εξυπηρέτηση και την τεχνικά άρτια λειτουργία του τμήματος έγινε αγορά,εγκατάσταση, εκπαίδευση και εφαρμογή ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος αποθήκης. Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης των λειτουργιών του τμήματος ( φύλαξης και διανομής). Σο τμήμα διακινεί τα εξής προϊόντα : ΕΜΒΟΛΙΑ - PANDEMRIX - FOCETRIA - ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΗ ΥΤΜΑΣΙΝΗ (MANTOUX) - Δ.Σ.Κ.Π. (D.T.aP.-I.P.V.) - - ΑΝΣΙΣΤΥΙΚΟ - ΑΝΣΙΦΟΛΕΡΙΚΟ ΠΟΙΜΟ - ΚΙΣΡΙΝΟΤ ΠΤΡΕΣΟΤ(ΤΚ. 1 ΔΟΗ) - ΑΝΣΙΣΕΣΑΝΙΚΟ - ΑΝΣΙΓΡΙΠΠΙΚΟ ΣΗ ΜΙΑ ΔΟΗ - ΙΛΑΡΑ - ΕΡΤΘΡΑ - ΠΟΛΙΟΜΤΕΛΙΣΙΔΟ ΕΝΕΙΜΟ (I.P.V. POLIO) - ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΔΑ (ΜΙΑ ΔΟΗ) - ΙΛΑΡΑ ΕΡΤΘΡΑ ΠΑΡΨΣΙΣΙΔΑ ( M.M.R.) - ΑΝΣΙΛΤΙΚΟ - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β' ΕΝΗΛΙΚΨΝ (ENEGERIX 20 MCG) - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (ENEGERIX 10 MCG) - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Α' ΕΝΗΛΙΚΨΝ (VAQTA) - BCG

17 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ ΠΝΕΤΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΤ (PNEUMO 23) - ΔΙΥΘΕΡΙΣΙΚΟ-ΣΕΣΑΝΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΨΝ (D.T. ΕΝΗΛ.) - ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΔΑ A,C,Y,W,135 (10δ.) - ΑΙΜΟΥΙΛΟΤ ΣΗ ΙΝΥΛΟΤΕΝΣΖΑ Act (HIBERIX) - ΠΝΕΤΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΤ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (SYNFLORIX) - ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Α' ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ (HAVRIX) - ΑΝΕΜΕΤΛΟΓΙΑ (VARILRIX) - ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΘΗΛΨΜΑΣΨΝ (H.P.V.) (CERVARIX) ΟΡΟΙ ΑΝΣΙΟΥΙΚΟΙ ΥΑΙΡΙΝΗ Γ ΑΝΣΙΣΕΣΑΝΙΚΗ ΦΑΙΡΙΝΘ ΑΝΟΟ ΘΠΑΣΙΣΙΔΑ μ. Σο β εξάμηνο του 2009 διαχειρίστηκε την πανδημία της γρίπης Η1Ν1 και απέστειλε σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα,που λειτούργησαν στην χώρα,εμβόλια και το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό κ.τ.λ - ύνολο σημείων αποστολής πανδημικών έμβολίων : ύνολο εμβολιαστικών δόσεων που εστάλησαν : 1.230,800 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2010 : Οι συνολικές αποστολές στις 56 ΔΤΝΑ της χώρας παρουσιάζονται στον πίνακα ακολούθως: Αποστολές Εμβολίων Αποστολές ορών -φυματικών ύνολο Αποστολών 56 ΔΤΝΑ δόσεις φιαλίδια 394

18 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σομέας Μικροβιολογίας Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών Σο τμήμα διενεργεί μικροβιολογικούς ελέγχους όλων των δειγμάτων νερού π.χ. υδραγωγεία, πηγάδια αλλά και θαλασσινά, κολυμβητικές δεξαμενές, λύματα κ.τ.λ. στα πλαίσια τακτικών ελέγχων ή διερεύνησης καταγγελιών ή επιδημικών επεισοδίων. Παρεχόμενες υπηρεσίες τμήματος Είδος δείγματος Νερά Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών - Ενσωμάτωσης ISO 6222 ΝΑΙ καταμέτρηση αποικιών στους 36 και 22 C Ανίχνευση & καταμέτρηση ΔΙήθησης από μεμβράνες ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ κολοβακτηριοειδών. (MF) 93081:2001(Technical corrigendum 1: 2007) Ανίχνευση & καταμέτρηση E. coli.» ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ 93081:2001(Technical corrigendum 1: 2007) Ανίχνευση και αρίθμηση» ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 16266: 2009 ΝΑΙ Χευδομονάδας πυοκυανικής (Pseudomonas aeruginosa) Ανίχνευση και αρίθμηση» ISO EN 78992:2001 ΝΑΙ Εντεροκόκκων Ανίχνευση και αρίθμηση» σύμφωνα με την ΚΤΑ ΝΑΙ Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) Τ2/2600/2001 Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμού και ISO 6340 ΟΦΙ διήθησης από μεμβράνες (MF) Ανίχνευση E. coli Ο157: H7» ISO ΟΦΙ Ανίχνευση Campylobacter spp» ISO ΟΦΙ ταφυλόκοκκοι παθογόνοι Διήθησης από μεμβράνες PHA (MF) OXI

19 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή δραστηριότητα 2010 To 2010, 126 φορείς (νοσοκομεία, φορείς αυτοδιοίκησης κλπ) έστειλαν σε 639 αποστολές 2758 δείγματα νερού για έλεγχο, στα οποία πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις Πινακας 1: Δραστηριότητα Εργαστηρίου Ελέγχου Νερού ανά μήνα Μήνερ Αριθμός Υορέων Αριθμός Αριθμός Αριθμός που έστειλαν Αποστολών Δειγμάτων Εξετάσεων δείγματα Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο ΣΥΝΟΛΟ χήμα 1: Κατανομή Εξετάσεων, Δειγμάτων και φορέων ανά μήνα Επγαζηήπιο Ελέγσος Νεπού Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Αξηζκόο Φνξέσλ πνπ έζηεηιαλ δείγκαηα Αξηζκόο Γεηγκάησλ Αξηζκόο Δμεηάζεσλ

20 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πινακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 3ο ΙΚΑ 2 64 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 1 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 1 65 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 45 3 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 1 66 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΣΗΡΙΑ 9 4 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΓΑΛΑΣΑ 1 67 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΖΑΝΕΙΟ 16 5 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΤ 1 6 ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 1 69 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 112 Π.Μ 1 7 ΛΙΜΕΝΑΡΦΕΙΟ ΠΕΣΨΝ 6 70 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 2 8 ΜΑΙΕΤΣΗΡΙΟ ΡΕΑ 1 71 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΕΔΑ/Ζ 3 9 Ν.Α ΛΑΚΨΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΕΥΚΤ 1 10 Ν.Α ΑΘΗΝΨΝ-ΠΕΙΡΑΙΨ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΑΕΡΟΚΑΥΨΝ 1 11 Ν.Α. ΑΘΗΝΨΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΠΑ 1 12 Ν.Α ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 75 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ 1 13 Ν.Α ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΛΕΒΟ 2 14 Ν.Α ΚΤΚΛΑΔΨΝ -ΠΑΡΟ 4 77 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΡΟΔΟ 2 15 Ν.Α ΛΑΚΨΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Α/Γ ΑΜΟ 1 16 Ν.Α ΛΕΒΟΤ 1 79 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΒΑΗ ΤΠΟΒΡΤΦΙΨΝ 1 17 Ν.Α ΛΕΤΚΑΔΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ 4 18 Ν.Α.ΠΕΙΡΑΙΨ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΝΟΝΙΟΥΟΡΨΝ 1 19 Ν.Α. ΑΙΣΨΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΤΚ 8 20 Ν.Α. ΕΤΒΟΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΘΑΤΝ 6 21 Ν.Α. ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΝΑΤΜΑΦΟ 1 22 Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΝΙΚΗΥΟΡΟ 1 23 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΑΝΔΡΟ 5 86 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΟΡΜΗ 1 24 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΘΗΡΑ 2 87 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Κ/Υ ΣΟΛΜΗ 2 25 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΝΑΞΟ 1 88 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΥΟΔΙΑΜΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 1 26 Ν.Α. ΚΤΚΛΑΔΨΝ - ΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Ν/Α ΑΗΔΨΝ 1 27 Ν.Α. ΛΑΚΨΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Ν/ΘΗ ΚΑΛΤΧΨ 1 28 Ν.Α. ΛΕΤΚΑΔΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΑΤΣΑΘΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 29 Ν.Α. ΑΜΟΤ 6 92 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΘΗ ΕΤΡΨΠΗ 2 30 Ν.Α.ΜΕΗΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Π/Υ ΟΤΡΑΝΟ 1 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 4 94 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΓΤ ΑΛΙΑΚΜΨΝ 1 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓ.ΟΥΙΑ 1 95 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΓΤ ΑΞΙΟ 1 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 1 96 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΓΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤ 2

21 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 6 97 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΣΜ ΙΘΑΚΗ 2 35 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 1 98 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΣΜ ΚΕΡΚΤΡΑ 1 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ 3 99 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΣΜ ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ 2 37 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟ 1 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΗΝΙΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΚΡΤΣΑΛΛΙΔΗ 1 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 40 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΡΟΤΕΝ 1 41 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΤΓΓΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΑΚΙΠΗ 2 42 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΕΙΙΟ ΒΟΤΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΣΟΤΡΝΑ 1 43 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΠΚ ΣΡΟΤΠΑΚΗ 1 44 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΑΜΥΙΣΡΙΣΗ 1 45 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΓΛΑΤΚΟ 5 46 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΠΡΨΣΕΤ 2 47 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ε.Ε ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΝΗΡΕΤ 2 48 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΠΟΝΣΟ 5 49 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΠΟΕΙΔΨΝ 2 50 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Τ/Β ΣΡΙΣΨΝ 4 51 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΑΙΓΑΙΟ 1 52 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ 1 53 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΨΣΗ 1 54 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΛΗΜΝΟ 1 55 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΝΙΚΗΥΟΡΟ ΥΨΚΑ 5 56 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΑΛΑΜΙ 1 57 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΠΕΣΑΙ 1 58 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΤΔΡΑ 1 59 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ Υ/Γ ΧΑΡΑ 1 60 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ Υ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟ 2 61 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΟΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΡΑΥΗΝΑ ΦΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΨΝ ΔΟΚΙΜΨΝ 1 62 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ Π&Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΓΕΙΟΝ.ΕΛΕΓΦΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 63 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ ΑΘΗΝΨΝ 1

22 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σμήμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Σροφίμων και Ποτών Tο τμήμα διενεργεί μικροβιολογικούς ελέγχους τροφίμων, ποτών και εμφιαλομένων ποτών στα πλαίσια τακτικών ελέγχων ή διερεύνησης καταγγελιών ή επιδημικών επεισοδίων Παρεχόμενες Τπηρεσίες τμήματος Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Listeria monocytogenes Προ-εμπλουτισμού EN/ISO ΝΑΙ 1:1997/Amd1:2004 Σρόφιμα έτοιμα προς Salmonella spp Προ-εμπλουτισμού EN/ISO ΝΑΙ κατανάλωση, Προϊόντα κρέατος E. coli Ενσωμάτωσης 6579:2003/TC:2004 ISO TS ΟΦΙ έτοιμα ταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες Ανοσο-ενζυμική (Vidas) ΟΦΙ προς κατανάλωση, Ανίχνευση και καταμέτρηση Eπίστρωσης ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ Παρασκευάσματα κρέατος, Γάλα, σταφυλοκόκκων θετικών στην κοαγκουαλάση (St. aureus κτλ.) E. coli O157:H7 Προ-εμπλουτισμού 1:1999 /Amd 1:2004 ΕΛΟΣ ΕΝ ISO ΝΑΙ Συρί, Γιαούρτι, Ανίχνευση B. cereus Eπίστρωσης 16654:2001 ISO 7932 ΟΦΙ Κρέμα, Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO 4833 Παγωτό, εντεροβακτηριακών πόροι με φύτρο, Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO ΟΦΙ Κομμένα φρούτα και κοινών αερόβιων μικροβίων λαχανικά, Αλίρλεπζε Vibrio spp. & V. Προ-εμπλουτισμού ISO ΟΦΙ Μη παστεριωμένοι Cholera χυμοί φρούτων και Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO 7937 ΟΦΙ λαχανικών, Προϊόντα αναερόβιων (Cl. perfringens) αυγών Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης ISO ,2 ΟΦΙ ζυμών και μυκήτων Ανίχνευση και καταμέτρηση Ενσωμάτωσης Βάσει οδηγιών OXOID ΟΦΙ οξυγαλακτικών βακτηρίων Ανίχνευση και καταμέτρηση Campylobacter spp Προ-εμπλουτισμού ISO ΟΦΙ

23 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή Δραστηριότητα 2010 To 2010, 39 φορείς απέστειλαν 641 δείγματα (2112 υποδείγματα) στα οποία πραγματοποιήθηκαν 4224 εξετάσεις Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηρίοτητα ανά μήνα Μήνες Υορείς Δείγματα Τποδείγματα Εξετάσεις Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ύνολο χήμα 1: Κατανομή εξετάσεων, δειγμάτων, υποδειγμάτων και φορέων ανά μήνα Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Τμήμα ελέγσος ηποθίμων και ποηών Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Φνξείο (πιήλ ΔΦΔΣ) Γείγκαηα Τπνδείγκαηα Δμεηάζεηο Δεκζμβριοσ

24 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΕΥΕΣ 74 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 3o ΙΚΑ 4 3 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 1 4 ΚΕΝΣΡΟ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1 5 Ν.Α ΥΘΙΨΣΙΔΑ 1 6 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 2 7 ΝΟΜΑΡΦΙΑ ΑΘΗΝΨΝ 1 8 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 9 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 6 10 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 4 11 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΟΛΓΑ 1 12 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 4 13 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ. ΥΛΕΜΙΓΚ 8 15 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡ.ΤΓΓΡΟ 9 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ 4 17 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 4 18 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ 4 19 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΕΛΠΙ 6 20 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΨΣΗΡΙΑ 5 21 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ 7 22 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2 23 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ 4 24 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 3 25 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ 1 26 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ 7 27 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 3 28 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 4 29 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΟΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΡΑΥΗΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ 3 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 1 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 4 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΖΑΝΕΙΟ 5 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΝΑΕΙΟ 3 35 ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΑΣΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ 3 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ 3 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣΕΙΟ 1

25 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ χήμα 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΘΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΑΣΣΙΚΘ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΩΝΑΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΑΝΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΡΑΦΘΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Θ ΩΣΘΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Θ ΕΛΠΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΘΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡ.ΤΓΓΡΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΟΛΓΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΘ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΘΝΩΝ Ν.Α ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΚΕΝΣΡΟ ΕΣΟΙΜΟΣΘΣΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΙΕΙΝΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 3o ΙΚΑ ΕΦΕΣ Αντίστοιχα 11 φορείς απέστειλαν 297 δείγματα εμφιαλωμένου νερού στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 1782 εξετάσεις.

26 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 3: Εργαστηριακή δραστηριότητα ανά μήνα Μήνερ Αριθμός Υορέων που έστειλαν δείγματα Αριθμός Δειγμάτων Αριθμός Εξετάσεων Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Σύνολο χήμα3: Κατανομή εξετάσεων, δειγμάτων, υποδειγμάτων και φορέων ανά μήνα Τμήμα ελέγσος ηποθίμων και ποηών Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ Φνξείο Αξηζκόο Γεηγκάησλ Αξηζκόο Δμεηάζεσλ

27 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 4: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΕΥΕΣ 2 2 Ν.Α ΑΘΗΝΨΝ -ΠΕΙΡΑΙΨ 11 3 Ν.Α ΑΙΣΨΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 11 4 Ν.Α ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 3 5 Ν.Α ΕΤΒΟΙΑ 3 6 Ν.Α ΚΟΡΙΝΘΙΑ 9 7 Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 8 Ν.Α. ΑΜΟΤ 2 9 Ν.Α.ΚΤΚΛΑΔΨΝ 1 10 ΝΟΜΑΡΦΙΑ ΑΘΗΝΨΝ 5 11 ΝΟΜΑΡΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ 8 χήμα 4: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΘΝΩΝ 5 Ν.Α.ΚΤΚΛΑΔΩΝ 1 Ν.Α. ΑΜΟΤ 2 Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 Ν.Α ΚΟΡΙΝΘΙΑ 9 Ν.Α ΕΤΒΟΙΑ 3 Ν.Α ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ 3 Ν.Α ΑΙΣΩΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 11 Ν.Α ΑΘΘΝΩΝ -ΠΕΙΡΑΙΩ 11 ΕΦΕΣ

28 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αλμονέλλα, ιγκέλα, Ε coli και Δονακίων (ΕΚΑ) Σο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αλμονέλλα, ιγκέλα E coli και Δονακίων (ΕΚΑ) είναι ένα από τα εργαστήρια του Σομέα Μικροβιολογίας της Ε..Δ.Τ. που πλέον έχει λειτουργικά ενταχθεί στο Κ.Ε.Δ.Τ. Σο ΕΚΑ διενεργεί την εργαστηριακή υποστήριξη της επιτήρησης των τροφημογενών λοιμώξεων και κυρίως των λοιμώξεων από αλμονέλα ιγκέλα και τοξινογόνο E coli (Vitec),κυρίως μέσω της επιβεβαίωσης της διάγνωσης και της τυποποίησης. Παρεχόμενες Τπηρεσίες του τμήματος Μικροοργανισμός Εξέταση Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Salmonella, Shigella Οροτυπία Σαχεία Οροσυγκόλληση επί πλακός χήμα Kaufmann-White Kauffmann-Le Minor E coli Ανίχνευση ορότυπου Ο:157 Σαχεία οροσυγκόλληση επί πλακός & οροσυγκόλληση σε σωλήνα Salmonella, Shigella, Ε Αντιβιόγραμμα Διάχυσης δίσκων κατά CLSI coli CLSI E coli Ανίχνευση παθογόνων γονιδίων PCR χετικά πρωτοκόλλα: vtxl: vtx1a, vtx1c, vtx1d vtx2: Food- and Waterborne vtx2a, vtx2b, vtx2c, vtx2d, vtx2e, Diseases Network in vtx2f and vtx2g. Europe, ECDC Salmonella, Shigella, Ε Μοριακή Συποποίηση PFGE χετικά πρωτοκόλλα coli, Listeria PulseNet International ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ OXI ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ

29 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή δραστηριότητα 2010 To 2010, 41 φορείς (νοσοκομεία) σε 170 αποστολές απέστειλαν 284 στελεχη Salmoella για τυποποίηση και έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (πίνακας 1) Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηριότητα ανά μήνα Μήνερ Νοζοκομεία Αποζηολέρ Σηελέση Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Σύνολο χήμα 1: Κατανομή φορέων, αποστολών και στελεχών ανά μήνα Επγαζηήπιο Σαλμονελλών-Σιγκελλών Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ννζνθνκεία Απνζηνιέο ηειέρε επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ

30 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 EUROMEDICA 1 2 EUROMEDICA ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ 1 3 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ 1 4 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 12 5 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ Ν.ΙΨΝΙΑ 2 6 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 1 7 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 7 8 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ 16 9 ΙΑΨ GENERAL 3 10 ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 9 11 ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 4 12 ΚΑΝΣΑ Α.-ΜΠΑΡΔΗ. ΕΠΕ 2 13 ΜΑΝΟΤΑΚΗ ΕΤΣΤΦΙΑ 1 14 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 1 15 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ 2 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 3 17 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΥΝΙ 1 18 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 2 19 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙ 1 20 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 7 21 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΨΣΗΡΙΑ 4 22 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 2 23 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ 2 24 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 3 25 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 2 26 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΚΗΥΙΙΑ 5 27 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 9 28 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΨ 5 29 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ 4 30 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 8 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ 5 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Π&Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ 2 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓ.ΟΥΙΑ 2 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 4 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 4 37 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΣΗΡΙΑ 4 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΖΑΝΕΙΟ 5 40 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 41 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ 12

31 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ χήμα 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΑΝΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣΘΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΘΙΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΟΦΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Π&Α ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ ΚΘΦΙΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Θ ΩΣΘΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΠΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΦΝΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΜΑΝΟΤΑΚΘ ΕΤΣΤΧΙΑ ΚΑΝΣΑ Α.-ΜΠΑΡΔΘ. ΕΠΕ ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΘΝΘ ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΘΝΩΝ ΙΑΩ GENERAL ΕΤΡΩΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΙΔΩΝ ΕΤΡΩΚΛΙΝΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΘ Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΑΞΑ EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ EUROMEDICA

32 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Σμήμα Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (WHONET) Σο Σμήμα Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (WHONET) είναι ένα από τα εργαστήρια του Σομέα Μικροβιολογίας της ΕΔΤ που πλέον έχει λειτουργικά ενταχθεί στο ΚΕΔΤ. Σο Σμήμα διενεργεί την εργαστηριακή υποστήριξη της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά. Παρεχόμενες Τπηρεσίες Σμήματος Ι. Παρεχόμενες εξετάσεις Εξέταση Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αντιβιόγραμμα Διάχυσης με δίσκους CLSI:M02-A10, M100-S20, M100- S20-U Αντιβιόγραμμα Εκτέλεση φαινοτυπικών δοκιμασιών για παρουσία β- λακταμασών Προσδιορισμός Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυκνότητας (ΕΑΠ-MIC) με ταινίες etest Οδηγίες κατασκευαστή CLSI: M100-S20-U Βιβλιογραφία ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Ανίχνευση παρουσίας γονιδίων αντοχής γνωστών νεώτερων β- λακταμασών (CTX-M, CMY, DHA) και καρβαπενεμασών (VIM, IMP, KPC, NDM, ΟΦΑ) Εντοπισμός νεοεμφανιζόμενων γονιδίων βλακταμασών και προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής τους αλληλουχίας (sequencing) Φαρτογράφηση γενετικού περιβάλλοντος γονιδίων αντοχής Έλεγχος μεταβιβασιμότητας γονιδίων αντοχής - μελέτη πλασμιδίων Μοριακή Συποποίηση Μοριακή Συποποίηση PCR Βιβλιογραφία ΤΠΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ PCR - Αλληλούχηση Βιβλιογραφία PCR - Αλληλούχηση Βιβλιογραφία Πειράματα σύζευξης - Μεταμόρφωσης Βιβλιογραφία Ανίχνευση πλασμιδίων - DNA ηλεκτροφόρηση Ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο Ηλεκτιρικό CLSI: Molecular Methods Fror ΤΠΟ πεδίο (PFGE) Strain Typing 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Προσδιορισμός αλληλουχίας πολυγενετικών Βιβλιογραφία τόπων (MLST) II. υγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων ρουτίνας των μικροβιολογικών εργαστηρίων των νοσοκομείων της χώρας που μετέχουν στο δίκτυο WHONEΣ III. Παροχή τεχνικών συμβουλών σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία στο επιστημονικό πεδίο του Κέντρου IV. Παροχή Εκπαίδευσης σε στελέχη μικροβιολογικών εργαστηρίων στο επιστημονικό πεδίο του Κέντρου.

33 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εργαστηριακή Δραστηριότητα 2010 υνολικά αναλύθηκαν 1250 μικροοργανιασμοί (gram (-) βακτηρίδα από 84 νοσοκομεία ενώ μελετήθηκαν 26 επιδημικά επεισόδια (πίνακας) Πίνακας 1: Εργαστηριακή δραστηριότητα ανά μήνα Μήνερ Νοσοκομεία Αποστολές τελέχη Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ύνολο Αριθμός Επιδημικών επεισοδίων 26 χήμα 1: Κατανομή φορέων αποστολών και στελεχών ανά μήνα 350 Τμήμα Μικποβιακήρ Ανηοσήρ και Νοζοκομειακών λοιμώξεων Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ Ννζνθνκεία Απνζηνιέο ηειέρε

34 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Πίνακας 2: Κατανομή δειγμάτων ανά φορέα A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ A/A ΑΠΟΣΕΛΛΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ 1 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΨΝΑΕΙΟ 1 43 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓ.ΟΥΙΑ 3 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟ ΑΣΣΙΚΗ 3 44 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 4 3 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 45 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ν.Ι.Μ.Ι.Σ. 1 4 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ 1 46 ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΨΝ 1 5 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΣΗ 1 47 ΙΑΨ ΕΡΡΨΝ 1 6 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 3 48 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ 1 7 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 5 49 ΕΤΡΨΚΛΙΝΙΚΗ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 8 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 2 50 ΑΝΑΠΗΡΨΝ 7 9 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 2 51 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3 10 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 1 52 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ 3 11 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ 6 53 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΣΗ 2 12 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 1 54 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 2 13 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΒΟΣΑΝΕΙΟ 2 55 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 2 14 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟ 1 15 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 1 57 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 5 16 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 1 58 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 5 17 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΤ 2 59 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 5 18 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΡΟΙΑ 1 60 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ 5 19 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 6 61 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 1 20 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΕΠΑ 1 62 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 21 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 2 63 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΝΙΨΝ 2 22 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ 3 64 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 3 23 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 65 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΗΙΨΝ 1 24 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 5 66 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Π.& Α. ΚΤΡΙΑΚΟΤ 7 25 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 5 67 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1 26 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 3 68 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 2 27 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ 1 69 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 28 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 1 70 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 2 29 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΥΝΙ 1 71 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΛΑΙΚΟ 2 30 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 1 72 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 3 31 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 5 73 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 4 32 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΟ 1 74 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ 1 33 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ 2 75 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΥΛΕΜΙΓΚ 5 34 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΤΤΓΡΟ 4 76 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ 3 35 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜ.ΥΛΕΜΙΓΚ 3 77 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 1 36 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8 78 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 1 37 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ 3 79 ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ 1 38 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ 2 80 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 1ο Ι.Κ.Α 1 39 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 2 81 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ 40 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α. ΤΓΓΡΟ 2 82 Ν.ΙΨΝΙΑ 6 41 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΒΒΑ 2 83 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 6 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 42 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΑΓΛ.ΚΤΡΙΑΚΟΤ 1 84 ΘΕ/ΝΙΚΗ 2

35 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Δράσεις Δικτύου Μελέτης Μικροβιακής Αντοχής (WHONET Greece) τα πλαίσια της συνεργασίας ΚΕΕΛΝΠΟ - ΕΔΤ έχει ενταχθεί λειτουργικά στις δράσεις του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Τγείας (ΚΕΔΤ) και το Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής (WHONET Greece). τόχος το Δικτύου αυτού είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από τα νοσοκομειακά μικροβιολογικά εργαστήρια με στόχο την παρακολούθηση: Σων συχνότερα απομονούμενων μικροβίων στο νοσοκομείο Σων ποσοστών αντοχής αυτών στα διάφορα αντιβιοτικά Σων φαινοτύπων αντοχής αυτών στα αντιβιοτικά Σης συχνότητας εμφάνισης συνδυασμένης αντοχής στους χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς αντιβιοτικών Σων αντιβιοτικών, στα οποία πολυανθεκτικά στελέχη εμφανίζουν ευαισθησία Σης τυχόν εμφάνισης αντοχής σε αντιβιοτικά που ως τώρα ήταν απόλυτα δραστικά Σης "υποκλινικής" αντοχής, που συνήθως αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κλινική αντοχή. Σο Δίκτυο βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση των δεδομένων ρουτίνας των μικροβιολογικών εργαστηρίων (αντιβιογράμματα) και χρησιμοποιεί το λογισμικό σύστημα WHONET που διανέμεται από το υνεργαζόμενο Κέντρο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής του Π.Ο.Τ., Πανεπιστήμιο Harvard, Βοστώνη, ΗΠΑ (επιστ. Τπεύθυνος: Dr. T. O' Braian). Σο WHONET αποτελεί σύστημα μηχανογράφησης των λειτουργιών του μικροβιολογικού εργαστηρίου (καταγραφή αποτελεσμάτων μικροβιολογικών εξετάσεων-καλλιεργειών, εκτύπωση απαντήσεων, τήρηση αρχείου κλπ.) και συγχρόνως ένα εξαιρετικά δυναμικό εργαλείο στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων (ποσοστά αντοχής ανά κλινική, δείγμα, χρονική περίοδο, μικροοργανισμό, καταγραφή φαινοτύπων αντοχής ανά μικροοργανισμό, παρακολούθηση των μηχανισμών αντοχής, συσχετίσεων μεταξύ διαμέτρων ζώνης αναστολής κλπ.). το δίκτυο, που ξεκίνησε την λειτουργία του το 1996, μετέχουν περισσότερα από 40 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ενώ πολλά ακόμη εργαστήρια βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης. Άλλοι στόχοι του Δικτύου Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής είναι: 1. Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας σε θέματα Ελέγχου Ποιότητας των δοκιμασιών ευαισθησίας 2. Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας ως προς τα βασικά προβλήματα αντοχής που απασχολούν κάθε νοσοκομείο 3. Η συγκριτική μελέτη των προβλημάτων αυτών 4. Η συμβολή στη συνολική μελέτη του προβλήματος της αντοχής στη χώρα μας και στη χάραξη στρατηγικής πολιτικής για τη χρήση των αντιβιοτικών σε εθνικό επίπεδο.

36 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ Εικόνα 1: Ενεργά νοσοκομεία στο Δίκτυο WhoNet Greece ανά έτος ένταξης, 2010 Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή των νοσοκομείων που συμμετέχουν στο Ελληνικό Δίκτυο Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής (WhoNet Greece), 2010 Σο δίκτυο συμπληρώνεται από το «ύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης για νέους Μηχανισμούς Αντοχής». Μέσω του δικτύου πραγματοποιείται άμεση επικοινωνία με τα Νοσοκομεία, στα οποία απομονώνονται πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί και αποστέλλονται οδηγίες για την αντιμετώπιση και λήψη των απαραίτητων μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς τους. Ειδικότερα αναφέρεται η παρακολούθηση της επιδημίας των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες κλινικών στελεχών Klebsiella που αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας στην χώρα μας. Σα δεδομένα του Ελληνικού Δικτύου Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής είναι επισκέψιμα στην διεύθυνση

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. ΣΟΜΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο Εργαζηηριακές Δοκιμαζίες Δίδνο δείγκαηνο Νεξά αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο Αξίζκεζε κηθξννξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας"

Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας "Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας" Β. Σανδαλάκης Μοριακός Βιολόγος / Βιοπληροφορικός Περιφερειακό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας Κρήτης Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 Νερό Νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 12 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά, φυτικά προϊόντα Καν. 73/05/ΕΚ και Καν. 178/02/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 24-26/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. 13.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Υ Πρακτική εργασία, Νέος Οδηγός, Erasmus, Απουσίες Α. Βανταράκης ΑΙ4 14.00-15.00

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011)

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) ΕΦΕΤ, Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων 26 Ιανουαρίου 2012 Πλαίσιο Προγράμματος -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχν. Γεωπονίας Τεχν. Τροφίμων Ηράκλειο Κρήτης Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 22:50 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 22:52

Τεχν. Γεωπονίας Τεχν. Τροφίμων Ηράκλειο Κρήτης Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 22:50 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 22:52 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τεχν. Γεωπονίας Τεχν. Τροφίμων Ηράκλειο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71303 Τηλέφωνο: 6985852597 E-mail: yiannis.prt@gmail.com Προφίλ: Πολύ καλή γνώση καλών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ Προϊσταμένη Ν.Λ. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ Α.. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.1 Έκθεση ερευνητικού έργου Υπεύθυνος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στη διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής και των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Ημερίδα με θέμα: «Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία» Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WATERMICRO WORKSHOP

ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WATERMICRO WORKSHOP Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Υ.) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens)

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) Προληπτικά μέτρα και Αντιμετώπιση της Λεγεωνέλλας σε Υπηρεσίες Υγείας 1.Φαίδωνος Ελένη Νοσηλευτική Λειτουργός Γενικό Νοσοκομείο Πάφου BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) 2. Σαρόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ Α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη Ο δείκτης αυτός ανήκει στην κατηγορία των δεικτών επιτήρησης διαδικασιών (process indicator). Αποσκοπεί στην επιτήρηση της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Τν Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ επηρνξεγεί ηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηωλ ζρνιείωλ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Νακούλας Βασίλειος Επόπτης Δημόσιας Υγείας MSc Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας 1976:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος 2011 (01/01/2011 έως 31/12/2011) 1 Το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 24 Οκτ. 2011 ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση κρουσµάτων Λεγεωνέλλωσης ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΧΛΑΚΗΣ

ιερεύνηση κρουσµάτων Λεγεωνέλλωσης ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΧΛΑΚΗΣ ιερεύνηση κρουσµάτων Λεγεωνέλλωσης ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΧΛΑΚΗΣ Λεγεωνέλλωση Γενικός όρος «λεγεωνέλλωση ή νόσος των λεγεωνάριων» Βακτηριακές λοιµώξεις, που προκαλούνται από τα είδη Legionella (L. pneumophila, Legionella

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014 1 Εισαγωγή ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014 Η συστηματική εντομολογική επιτήρηση θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο αναπόσπαστο μέρος των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου των διαβιβαστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό Σελίδα 1 ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 Από τα τέλη Ιανουαρίου 2010 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19.11.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 14035 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟ 2013 ΣΟΙΦΕΙΑ ΡΟΨΝ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟΤ 2013 Σο Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας δημοσιοποιεί αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2013 ΘΕΜΑ: 90 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013. Σκοπός του προγράμματος. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013. Σκοπός του προγράμματος. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 13 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής παραγωγής και Καν. 178/02/ΕΚ 91 ΠΔΘ 50 `ΠΔΚΜ 50 ΠΔΔΕ 5 ΠΔΒΑ 4 ΕΦΕΤ 0 ΚΕΔΥ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων»

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» «Ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα : Επίδραση στη μικροβιολογική υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Επιδημίας. Επιδημία. Τι είναι επιδημία ; Γιατί διερευνάται μία επιδημία; Ποιος είναι ο στόχος της διερεύνησης;

Διερεύνηση Επιδημίας. Επιδημία. Τι είναι επιδημία ; Γιατί διερευνάται μία επιδημία; Ποιος είναι ο στόχος της διερεύνησης; Τι είναι επιδημία ; Διερεύνηση Επιδημίας Ηεμφάνισηαυξημένου αριθμού κρουσμάτων μιας νόσου, σε σύγκριση με τον αναμενόμενο, σε ένα δεδομένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και κατά την διάρκεια μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ May 2014 Watermicro-eclass 2610969874 Τεύχος 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Lab-on-a-chip: οι τεχνικές του μέλλοντος στην ανίχνευση μικροοργανισμών Στον τομέα της μικροβιολογικής διάγνωσης υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ευφροσύνη Κοντογεώργου 1 (ΣΝΕΛ), Αλεξάνδρα Μακρή 1 (ΣΝΕΛ), Δήμητρα Κοντονίκα 1 (ΥΔΝΥ), Βασιλική Σιάπκα 2 (ΔΝΥ) 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση:

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Οργάνωση: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνδιοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΚΟΛΥΜΒ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 11

Κωδικός: ΚΟΛΥΜΒ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 11 Κωδικός: ΚΟΛΥΜΒ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα